Skolelederens beretning for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013"

Transkript

1 Skolelederens beretning for skoleåret Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse i disse lockoutramte dage at skulle sammenligne det danske og det hviderussiske demokrati. Hvor er det lige vi adskiller os? Når staten og kommunerne sammen fastlægger de kommende mange års retningslinjer for skolelærernes arbejdstidsaftaler, - før de traditionelle forhandlinger mellem arbejdsgiver og fagforeninger tager sin begyndelse, kan man da godt få en fornemmelse af manglende indflydelse. Det er et tilbud, man ikke kan afslå, - ikke uden alvorlige økonomiske skrammer. Sidste år brugte jeg Bob Dylans ord om tidernes skiften og det skal jeg da lige love for at de er, og på vej til at gøre. Lærernes job er ikke det samme i morgen, - og måske godt nok for det. Selvom om regering og kommuner gør det vanskeligt, er det vigtigt at skelne mellem lærernes arbejdstid og forslaget om skolereformen. KL s og Moderniseringsstyrelsens (ja, det hedder den altså) forslag vedrørende lederens ret til at fastlægge lærerens arbejdstid har helt klart vækket en stor del af lærerne (og lederne) af en lang Tornerosesøvn, hvor man i årevis har gjort som man plejer, - med hensyn til tilstedeværelse på skolen, den enkelte lærers ret til at forberede sig, når det passer ham/hende, forældres ret til at henvende sig til læreren når det passer dem, - med det resultat at lærerne ALTID er på og ALDRIG har fri. Samarbejde er en vigtigere og vigtigere del af vores hverdag og sammen med de øgede krav fra alle sider (ministerium, ledelse, kolleger, elever og forældre) kan det være svært at nå det hele. På den måde kan man godt bruge tiden nu og efter lockouten til at fundere over en anderledes måde at få hverdagen til at hænge sammen. I forhold til rammer for dette samarbejde er Holbæk lille Skole allerede et skridt i den rigtige retning med bygningen af Kridthuset, som sammen med Lakrids- og Læsehuset rummer gode muligheder for fælles forberedelse. Så ja, - tak for kaffe og morgenvækning, - det skal vi nok klare. Det skal nævnes at vi allerede var oppe og i tøjet, da Holbæk lille Skole, som én ud af 6 frie skoler, har en professionsaftale. Det vil sige at vi decentralt kan fastsætte forberedelsestid, undervisningsrelateret tid og i samråd med TR og lærere strikke arbejdstiden sammen, så den passer både til skolen og til lærerne. Vi vil på Holbæk lille Skole fortsat holde kvaliteten af lærerarbejdet i hævd og det kræver i første omgang en grundig snak omkring bordet, når vi kender resultatet af den kommende aftale, - et pudsigt ord i denne sammenhæng, hvor den ene part har begge hænder bundet. Mit bud er altså ikke at lærerne skal arbejde mere, - de knokler nok i forvejen. Elevernes hverdag er heller ikke den samme i morgen. Selv med de frie skolers ret til selv at bestemme pædagogisk retning, kan det nok ikke undgå at smitte, hvis reformforslaget 1

2 om en helhedsskole går igennem. Holbæk lille Skole er et godt sted at lære. Holbæk lille Skole er også et godt sted at være. Vi kan være og vi er stolte over det, vi leverer i det daglige. Men Holbæk lille Skole er også en del af det omgivende samfund på både godt og ondt, - vi lever ikke i en osteklokke, isoleret fra omverdenen. Vi vil fordomsfri sammen med elever og forældre gå ind i debatten om en endnu bedre skole, hvor vi kan hjælpe børnene og de unge til at blive endnu bedre forberedt til det liv, de er i fuld gang med. Mit håb er faktisk at den igangværende konflikt er med til at bevidstgøre både børn, unge og forældre om deres muligheder for at påvirke skolen i en endnu bedre retning. Brug den ekstra fritid til at snakke om JERES SKOLE (VORES SKOLE) og om hvordan den kan blive endnu bedre. Det er for nemt bagefter bare at brokke sig over den manglende undervisning eller det I er gået glip af. Jeg er sikker på at vi som fri skole bliver afkrævet svar på, hvordan vi vil leve op til den nye helhedsskole. Faktisk savner jeg at høre elevernes stemmer i den nuværende situation. Hvad mener I? Om flere timer på skolen, andre aktiviteter på skolen, - hvad er jeres ønsker om en bedre skole? Der er i dette skoleår målrettet blevet arbejdet med at se på, hvordan vores nye værdigrundlag kan blive en aktiv del af skolens hverdag. Det gælder både i skoledagen og til forældremøder, lærerne og pædagogerne arbejder med at få elever og forældre til at sætte ord og eksempler på, hvordan vi bruger det og får det skærpet. På den måde får vi set på, hvad vi rent faktisk bruger vores frihed til. Og hvordan er det så gået på skolen i år? Elevtallet landede igen på det forventede niveau omkring 300 (helt præcist 302). Det skyldes en målrettet indsats fra bestyrelse og lærere ved at gå offensivt til værks og se på skolens samlede tilbud. Hvor trænger vi til at forklare os indadtil, i stedet for bare at være selvfede og tro på, at tingene forklarer sig selv? Selvransagelse er en god ting! På personalesiden har året endnu engang bragt sine udfordringer. Det er imponerende og nærmest ubegribeligt, hvad der nås på et skoleår. Mht. de rent faktuelle personalemæssige ændringer henviser jeg til formandens beretning. Anne Rath Rasmussen har været (tro)fast vikar hele året og Martin Jørgensen har arbejdet som undervisningsassistent i overbygningen. På det pædagogiske område har året i Fritidsordningen været præget af mange ansigter pga. barsler og forældreorlov. Teamet har arbejdet seriøst med at skabe fælles fodslag. Det har afstedkommet forskellige forsøg med forskellige fælles aktiviteter på tværs af 2

3 afdelingerne. Fritidsordningen er et rigtigt dejligt åndehul, hvor børnene kan nyde de dejlige udendørs faciliteter, som to gange om året bliver forskønnet og repareret af forældrene i fællesskab en tradition, der er svær at få armene ned over. Undervisningsmæssigt har der igen i år været fuldt tryk på kedlerne. Alle trin har leveret et program, der kan tage pusten fra de fleste, - elever som lærere, pædagoger og støttelærere. Indskolingen har netop haft et storylineforløb om skovfolket og flodfolket. Det var spændende at iagttage hvordan eleverne samarbejdede om at bygge samfund op. Spændende at se hvordan regler blev lavet, og hvordan der nærmest opstod en ny grundlov. Det kunne politikerne lære lidt af, nemlig det at samarbejde fremmer udviklingen. 1. og 2. mellemtrin har i år afholdt deres traditionelle fælles teatertema, som i år var historisk. En fantastisk forestilling om Nordens historie, hvor jeg tror at ingen af de medvirkende nogen sinde vil glemme det Stockholmske Blodbad eller Talen til Folket ( Kammerater, - nu den gal igen ). Overbygningen har for første gang prøvet kræfter med en selvproduceret musical, - det blev (selvfølgelig bliver man fristet til at sige) en fantastisk stor oplevelse for både medvirkende og publikum. Der er stadig mange udfordringer foran os, men det er også vigtigt at pointere, hvor tingene lykkes og i den forbindelse kan jeg ikke rose klasse- og linjelærere nok for det store arbejde, der bliver lagt i at få læring og klassefællesskab til at gå op i en højere enhed. Jeg vil også i den forbindelse gøre opmærksom på musikskolen, som har skiftet meget ud på lærerside i år, men stadig leverer høj kvalitet, som bl.a. kan nydes til forårets koncertbegivenhed d. 23. maj. Og nu til noget helt andet: Skolens økonomi og brug af ressourcer. Årsregnskabet viser et overskud på ca kr., hvilket er tilfredsstillende, set i lyset af de initiativer, der er blevet iværksat for at stabilisere skolens økonomi. Arbejdet med den nødvendige renovering/vedligeholdelse af skolens bygninger og arealer fylder stadig en del i skolens udgifter. Derudover har vi en ikke uvæsentlig del af elever med særlige behov for undervisning. Dette har igen i år afstedkommet flere timer til specialundervisning timer skolen i et vist omfang selv skal finansiere, da egendækningen er steget betydeligt. Det har betydet nogle ekstra lærerressourcer, også set i lyset af det faldende tilskud fra SUstyrelsen pga. en voldsomt stigende ansøgermængde. Der er ingen tvivl om at dette område 3

4 bliver et af de kommende års større udfordringer, - pædagogisk som økonomisk, da vi skal tage vare på alle elever på skolen. Bestyrelsen har gennem hele året arbejdet videre med idéudviklingsprojektet, hvor forældrene hver især kan bidrage med deres spidskompetencer til skolens bedste. Dette ser jeg som et meget positivt tiltag og et forsøg på at imødegå de skolepengestigninger, andre frie skoler har iværksat for at få økonomien til at hænge sammen. Der er for mig ingen tvivl om, at det øgede fokus på de frie skolers tilskud og øgede andel af de skolesøgende elever vil gøre at vi som sektor, både lokalt og nationalt og uanset regeringens farve, har brug for en tydeligere legitimitet end at vi er redningen for enten de bedst egnede eller de udsatte. Jeg mener at vi i stedet for at være en del af problemet, i højere grad skal være en del af løsningen og at vi tydeliggør at vi også tager vores del af børn og unge med sociale, faglige, psykiske og fysiske handicaps og vanskeligheder. Når jeg siger dette under afsnittet om økonomi, er det fordi at der er vedtaget en lov i Folketinget, som i det kommende skoleår rammer tilskuddet til specialundervisningen for de frie skoler. Det er lige nu uklart, hvilke økonomiske konsekvenser det har for Holbæk lille Skole, men vigtigheden af at kigge på skolens samlede ressourceforbrug og vende hver sten og bruge alles (forældres som elevers som ansattes) idérigdom og tænke ud af boksen er åbenbar, hvis vi ikke skal ud i yderligere skolepengeforhøjelser eller nedskæringer i de aktiviteter, der belaster skolens økonomi mest, fx lejrskoler. Jeg vil gerne slutte med at takke alle ansatte for et godt og arbejdsomt skoleår. Det har endnu engang været en personlig berigelse at arbejde sammen med jer. En stor tak til bestyrelsen, som igen i år har interesseret sig i at være bestyrelse, dvs. at I har arbejdet med det overordnede og dermed givet alle skolens medarbejdere ro og rammer til det daglige arbejde. Og endelig en tak til skolens forældre og elever for den glæde, I tilfører det daglige arbejde. Jeg ser frem til endnu et spændende skoleår med nye udfordringer og passende forstyrrelser. Holbæk lille Skole er et godt sted at lære. Holbæk lille Skole er et godt sted at være. Både for børn, unge og voksne. Både for elever, forældre og ansatte. Vi kan være og vi er stolte over det, vi leverer i det daglige. 4

5 Calle Nørvig 11. april

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere