pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge"

Transkript

1 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge nr. 2 efterår 2013

2 indhold bestyrelse sådan! 3 Klædt på til penge 4 Førtidspension og invalidepension - hvad betyder stramningerne? side 13 noter 8 Du får en skatterabat i år 9 Derfor interesserer du dig ikke for pension 10 forebyggelse med falck healthcare 12 Nye medlemsfora 14 Vidste du det? 15 Det siger specialisten Hvis du ikke ved, hvor meget du indbetaler til din pension hver måned, eller du ikke har fået læst det brev fra pensionsselskabet, du fik i forgårs - så er du helt normal. Forsker Carsten Søren Nielsen forklarer hvorfor. Læs side 10 Faste sider Noter 8 Lige før sommerferien var der valg til vores to medlemsfora. Mød en af de nye medlemmer. Specialisten Læs side 14 VIDSTE DU det 15 Hvad betød forårets konflikt for pensionerne? Læs side 9 Hvem er vi? Vi administrerer overenskomstpensioner for ca lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pen sionsordning hos os. Vi har som mål sæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrations omkostninger. Lærernes Pension Tuborg Boulevard Hellerup Tel Mail CVR Ansvarshavende redaktør Paul Brüniche-Olsen redaktør Mettemalou Eden Skribenter Mettemalou Eden Foto Territorium, Tine Hvolby, Nana Reimers, Esoft Lise Dreistel, Ann Malmgren, Mettemalou Eden Vi bestræber os på at være miljøbevidste og benytter et papir til vores medlemsblad, som hedder munken polar. Det er fremstillet af 30% genbrugsfibre og 70% nye FSC godkendte fibre. Bladet bliver produceret med vegetabilsk baserede trykfarver på et EMAS certificeret trykkeri. Design og tryk Datagraf Communications

3 3 Bestyrelse - sådan! Det er i sidste ende bestyrelsen, der sidder med ansvaret for et selskab. Bestyrelsen skal kunne træffe de rette afgørelser og gribe ind i tide, hvis forhold i forretningen begynder at skride. Ansvaret er helt reelt, og det enkelte medlem kan blive dømt for ikke at leve ordentligt op til det. Så det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer bliver udrustet med den nødvendige viden og indsigt. Sådan klædes bestyrelsen i Lærernes Pension på 1 Introkursus Når et nyt medlem kommer ind i bestyrelsen, får hun eller han en hel dags eksklusivt ene-kursus med introduktion til selskabet. 2 3 Videreuddannelse En gang om året evaluerer hvert bestyrelsesmedlem sit eget vidensniveau på alle væsentlige parametre inden for de ansvarsområder, en bestyrelse for et pensionsselskab skal dække. Evalueringsskemaet er udarbejdet af Finanstilsynet i Det samlede billede af bestyrelsens kompetencer og vidensniveau afdækker så, hvor der er behov for et løft, og på den baggrund bliver der tilrettelagt to hele uddannelsesdage om året, hvor hullerne bliver dækket. Der har for eksempel været uddannelse om risikostyring og om bestyrelsers opgaver og ansvar. Den næste uddannelsesdag kommer til at handle om forsikringsteknik - blandt andet levetider, generationsomfordeling og aktuarens rolle og ansvar. Undervisere kan både være specialister fra selskabet og eksterne undervisere, eksempelvis fra Finanstilsynet. To årlige seminarer To gange om året bliver der afholdt bestyrelsesseminarer. Her er ikke tale om decideret undervisning, men orientering og perspektivering på emner som for eksempel investeringsrisici eller forsikringsrisici. Et bestyrelsesmedlem skal være egnet og kompetent - det er Finanstilsynet, der vurderer, og de kan godt bestemme, at et bestyrelsesmedlem skal nedlægge hvervet. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke overholder sine pligter, kan han eller hun blive underlagt erstatningsansvar eller i værste fald blive idømt bøder eller komme i fængsel. E n bestyrelse skal fastlægge de forretningsmæssige aktiviteter og virksomhedens strategi sørge for, at der bliver investeret forsvarligt holde styr på risici sørge for gode kontrolprocedurer sørge for god administration og regnskabsmæssig praksis sørge for, at der er tilstrækkelig egenkapital Bestyrelsen i Lærernes Pension Bestyrelsen i Lærernes Pension består af 15 medlemmer, fordelt sådan: 10 har baggrund i de tilknyttede lærerorganisationer 3 er tilknyttet arbejdsgiverorganisationer 2 er medlemmer med kvalifikationer inden for regnskab, revision, investeringer og forsikringsteknik Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede, men formanden og næstformanden for revisionsudvalget får et honorar, som er fastsat på grundlag af opgavernes omfang og honoraret for tilsvarende opgaver i andre, tilsvarende pensionsvirksomheder. I 2012 var honoraret på kroner. Læs mere om Lærernes Pensions bestyrelse på lppension.dk

4 4 Interview med Uffe Rostrup, medlem af bestyrelsen for Lærernes Pension klædt på til penge Arkitekturen er dristig, materialerne er stål og glas. I Tuborg Havn er der høje hæle og habitter, banker og pensionsselskaber. Branchen er penge. Hej - rundt om hjørnet kommer en bredt smilende Uffe Rostrup, med rygsæk, kortærmet ternet skjorte og komfortable sandaler. Uffe Rostrup er lærer og fagforeningsmand, og så er han med i bestyrelsen for Lærernes Pension. Dermed er han også - habit eller ej - en af de hovedansvarlige for forvaltningen af de mere end 50 mia. kroner, danske lærere har sparet op til deres pension. Kulturforskel Det er ikke kun tøjet. Der er en åbenlys forskel imellem kulturen blandt lærere i fagforeningsmiljøet og kulturen i finanssektoren, og det er noget af det første Uffe Rostrup tager op, da vi mødes for at tale om ansvaret og udfordringerne ved at være lægmand i et pensionsselskabs bestyrelse. Vi tænker, at Danmark er et lille land, og at vi ikke indbyrdes har de store kulturforskelle, men jeg oplever store forskelle mellem de

5 5 De fleste bestyrelsesmedlemmer i Lærernes Pension kommer ikke med en dyb indsigt i finans og forsikring. Den må de tilegne sig undervejs. Og det er hårdt arbejde at blive klædt på til posten. Uddannelsesdage, seminarer og mindst 200 sider, der læses forud for hvert eneste bestyrelsesmøde - sådan holder Uffe Rostrup sig klar til at tage sit ansvar i bestyrelsen. Jeg oplever, at der er nogle ting i bestyrelsesarbejdet, som ligger lige til højrebenet, netop fordi jeg selv er lærer og kommer fra det miljø. uffe rostrup medlemmer af bestyrelsen, som er lærere, og så de medarbejdere i sekretariatet, som kommer fra finans- og forsikringsverdenen, fortæller Uffe Rostrup og uddyber: Der er en ret fri omgangsform i lærerregi. Der er en noget mere formel omgangsform i finansregi, en udpræget korrekthed. Også brugen af begreber kan være ret forskellig. Det at tale om faldende dødelighed som et problem var fx noget, jeg lige skulle vende et par gange. Og at tale om vores medlemmer som bestanden. Men Uffe Rostrup ser det som et både sundt og spændende kulturmøde, og parterne har gennem årene etableret en god fælleskultur. De finder altid et fælles særligt ståsted som pensionsselskab for lærerne. Lydhørhed Jeg tror, at vores medlemsfora virkelig er med til at bane vejen for en forståelse hos direktion og sekretariat af, hvem medlemmerne er. Og det lykkes, fordi direktionen er så god til at lytte til foraene. Også i bestyrelsen oplever Uffe Rostrup, at der er lydhørhed. Det er en anerkendt pligt for bestyrelsesmedlemmerne at sige det der forstår jeg ikke - Netop det, at man kan spørge uden at blive set skævt til, er med til at øge sikkerheden ved at have lægmænd med i bestyrelsen. Og der bliver spurgt meget i Lærernes Pensions bestyrelse. To gange i den tid, Uffe Rostrup har været med, er det aftalt at sætte mere tid af til bestyrelsesmøderne, så medlemmerne kan nå at få ordentlige svar på det, de har spørgsmål om. Ikke nogen loppetjans Uffe Rostrup har været med omkring Lærernes Pension i næsten ti år. Ikke fordi han som udgangspunkt interesserede sig det mindste for pension, men i 2004 blev han opfordret af efterskolelærernes formand til at stille op til Medlemsforum Øst. Det gjorde han og blev valgt ind. Og det viste sig at være meget godt, for to år senere fusionerede Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening og blev til Frie Skolers Lærerforening, hvor Uffe blev valgt som næstformand. Den post betød også automatisk en plads i bestyrelsen for Lærernes Pension. Fra min tid i medlemsforummet vidste jeg jo lidt om, hvad det handlede om, men jeg må sige, at jeg var noget overrasket over, den meget store mængde læsestof, der fulgte med den bestyrelsespost fortæller Uffe Rostrup. Der er mindst 200 sider tungt stof til hver gang, og det skal bare læses. Bestyrelsesmedlemmer klædes på til opgaven Da Uffe Rostrup trådte ind i bestyrelsen, landede der ikke kun en stor mængde læsearbejde på hans bord. Han måtte også indstille sig på løbende at uddanne sig og søge indsigt i nye komplekse fagområder som investering og forsikringsteknik. Jeg oplever, at der er nogle ting i bestyrelsesarbejdet, som ligger lige til højrebenet, netop fordi jeg selv er lærer og kommer fra det miljø. Det kan være spørgsmål om, hvordan lærernes pensionsordning skal være skruet sammen. De af os i bestyrelsen, som er lærere og kender lærerne, bidrager til, at de ydelsesmønstre, Lærernes Pension tilbyder medlemmerne, rammer rigtigt. Helt generelt er lærerne en kollektivt tænkende gruppe; der

6 6 I 2013 var bestyrelsen på en tæt pakket studietur i USA, hvor der både var lejlighed til at tale med slipseklædte porteføljemanagere i Wall Street og se på naturgenopretningsprojekter i Georgia - med en helt anden dress code. er en udpræget solidarisk holdning blandt lærere. Den holdning og de værdier bærer vi som repræsentanter for lærerorganisationerne med ind i pensionsselskabet. Også omkring de etiske aspekter af Lærernes Pensions investeringer ser han, at han bidrager til, at der bliver truffet nogle klare valg, som flugter med de holdninger og værdier, der er fremherskende blandt lærerne. En sund diskussion Uffe Rostrup erkender dog blankt, at der også er fagligt temmelig tunge aspekter af bestyrelsesarbejdet, som er rigtig krævende at kaste sig ud i, når man ikke har en uddannelsesmæssig baggrund i investering eller forsikring. Det rammer jo meget godt ned i den diskussion om lægmænd versus specialister i bestyrelser, der jævnligt blusser op. Det er en både meget fair, nødvendig og sund diskussion, siger han, og forklarer videre, På de områder, hvor vi lærere ikke har de faglige kompetencer - for eksempel på det investeringstekniske område - er det fornuftigt, at bestyrelsen suppleres med folk, som har den viden og indsigt. På den anden side mener Uffe Rostrup ikke, at det at have en bestyrelse, der udelukkende består af fagfolk, er nogen garanti for, at noget ikke kan gå galt. Det er min fulde overbevisning, at vi har en direktion, vi kan stole på. Men ønsker en direktion at gemme noget eller føre en bestyrelse bag lyset, så kan det altid lade sig gøre. Lige meget hvem der så sidder i den bestyrelse. Så grundlaget for arbejdet skal være tillid til direktionen - og så skal bestyrelsen stille alle de spørgsmål, de har, og der skal være tid til at få de svar, der er nødvendige for, at bestyrelsen kan træffe de nødvendige beslutninger, slår Uffe Rostrup fast. Løbende uddannelse Investerings- og forsikringsteknik er svært stof, men Uffe Rostrup oplever, at han har fået sig arbejdet sig ind i det efterhånden, og for ham er det kolossalt givende, at bestyrelsen har to hele deciderede uddannelsesdage om året og i 2013 også har været på en studietur, hvor der har været rig mulighed for at se og høre i detaljer om, hvordan investeringerne forvaltes. Jeg har for eksempel haft svært ved at forstå, hvordan vi kan tjene penge på skovdrift. Hvordan kan vi vide, at vi vil få et sikkert afkast over år? Og også med at forstå hvordan man opererer på de såkaldte emerging markets [Nye markeder for investering i aktier og virksomhedsobligationer] Uskylden røg på studieturen En lidt rystende ny indsigt fik Uffe Rostrup på bestyrelsens studietur i juni, hvor han blandt andet besøgte nogle af de amerikanske porteføljeforvaltere og hørte om, hvordan de opererer. Jeg vil sige, at jeg fik taget min økonomiske mødom! De virksomheder forvalter

7 7 klædt på til penge så mange penge, at de kan købe en stat, og de er dermed reelt også i stand til at sætte en dagsorden for hvilken politik, der skal føres i et land. Det, som chokerede mig, var, hvor åbenlyst de stod ved den magt, de har. Jeg blev da skræmt over en af vores porteføljemanagere, som sagde, at de havde meddelt, at de gerne ville investere mere i Sydafrika, hvis landet altså var klar til at reducere lønningerne og skrue ned for kravene til arbejdsmiljøet. Man mærker tydeligt, at det er hård kost for fagforeningsmanden Uffe Rostrup, men et lille tænksomt øjeblik efter er det bestyrelsesmanden fra pensionsselskabet, der tager over: Vi må erkende, at det er det, vi er en del af, og vi kan ikke trække os ud. Vi kan få dem til at investere vores penge med ansvarlighed. Måske For vi skal huske, at vores engagement i de investeringer er mindre end en promille af det, de laver. Som selskab er vi her ikke for at forsøge at lave hele det økonomiske system i verden om. Vores opgave er at sørge for, at der er pension til vores medlemmer - OG så skal vi gøre det etisk forsvarligt, slår han fast, og tilføjer, at den etiske dimension af arbejdet ikke er blevet lettere af bestyrelsens studietur. Uffe Rostrup 49 år Formand for Frie Skolers Lærerforening. Uddannet bachelorgrad i idræt og geografi Har arbejdet som efterskolelærer på Osted Fri- og efterskole i 10 år Aktiv i Lærernes Pension siden 2004, først som medlem i Medlemsforum Øst og siden 2008 som medlem af selskabets bestyrelse. Medlem af bestyrelsen i Lærernes a-kasse Medlem af forretningsudvalget i Lærernes Centralorganisation Nyt bestyrelsesmedlem supplerer I august 2013 blev bestyrelsen i Lærernes Pension suppleret med direktør i LB Forsikring, Anne Mette Toftegaard. Anne Mette Toftegaard trådte ind i bestyrelsen for at styrke det samlede kompetenceniveau på området for investerings- og forsikringsmæssige risici. I januar 2013 udtrykte Finanstilsynet, at de fandt, at kompetencerne i Lærernes Pensions bestyrelse skulle styrkes på netop de områder, og med Anne Mette Toftegårds indtog er den kollektive viden i bestyrelsen nu på et niveau, Finanstilsynet er tilfreds med. I resten af 2013 er der 15 medlemmer i Lærernes Pensions bestyrelse, men fra januar 2014 er antallet igen nede på 14.

8 8 noter Stå først i køen til nye lejligheder i Amager Strandpark Har du en mening? Så del den med os. Du har en stående invitation til at være med i vores medlemspanel, og du kan melde dig fra igen til hver en tid. En gang om året trækker vi lod blandt paneldeltagerne om et gavekort på kroner til en god restaurant eller et weekendophold. Meld dig til på lppension.dk Brug evt QR koden her Udsigten fra 9. sal i Amager Strandpark - skal det være din? Lærernes Pensions nye boligejendom, Amager Strandpark, skyder godt i vejret. Ejendommen ligger få minutter fra Kgs. Nytorv med metro og få minutter fra Amager Strand i slendretempo. Udlejningen af de mange lejligheder begynder i starten af november, og hvis du er interesseret, kan du komme og se en møbleret prøvelejlighed fra midten af november. Husk, at du som medlem af Lærernes Pension har fortrinsret til lejlighederne i november - derefter har alle lige adgang til at leje. De første lejligheder vil være klar til indflytning i midten af maj bonus info Du kan følge med på internettet på adressen, Find lejligheder og bliv skrevet op gennem Nu kan tjenestemænd se deres pensionstal på PensionsInfo.dk Nu er det også muligt for tjenestemænd at få et samlet overblik over deres pensionsforhold. PensionsInfo.dk er en side, der viser tal fra stort set samtlige pensionsselskaber i Danmark, og i september kom tjenestemændenes tal også på. Cirka lærere har både en tjenestemandspension og en ordning i Lærernes Pension. Tjek selv på pensionsinfo.dk Nyt ejendomsprojekt i Valby I maj 2014 bliver de første spadestik taget til endnu et nybygningsprojekt. Byggeriet, der hedder Jacobsens Have, opkaldt efter brygger Jacobsen, bliver opført i Valby og rummer både beboelse og erhverv. Efter planen står Jacobsens Have klar i april Chat med en rådgiver frem til klokken Har du brug for at tale med en af vores pensionsrådgivere, og har du svært ved at komme til at ringe i telefonernes åbningstid? Så har du nu mulighed for at få online rådgivning via hjemmesiden indtil klokken mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ordningen kører som et forsøg i resten af 2013.

9 9 Konflikten i foråret kunne ses på pensionsindbetalingerne Du får en skatterabat i år Pensionen er en del af lærerlønnen. Når der så under konflikten i foråret ikke var nogen løn til lærerne, blev der heller ikke betalt ind til medlemmernes pensioner. 230 millioner kroner var indbetalingerne lavere end budgetteret i årets første halvår - der kom i april kun omkring en tredjedel af, hvad der normalt skulle være indbetalt. Det får selvfølgelig en betydning for medlemmernes pensionsudbetalinger. For den 25 årige koster det 40 (nutids-) kroner om måneden på alderspensionen. For den 65 årige koster det 20 (nutids-) kroner om måneden på alderspensionen. Som du sikkert ved, blev kapitalpensionen afskaffet fra 1. januar 2013 som led i skattereformen Reformen giver mulighed for, at medlemmer med en kapitalpension kan få en skatterabat på 2,7 procent. Og det er nu, du skal beslutte, hvad der skal ske. Alle, som har en kapitalpension hos os, har fået et brev fra os de fleste i eboks. Rabatten opnår du ved, at vi betaler 37,3 % i afgift af det beløb, du har sparet op på kapitalpensionen, nu, mod normalt 40 %. Så skal du ikke betale nogen afgift, når du får pengene udbetalt. Selv om du, når afgiften er betalt, får renter af et mindre beløb, så mister du ikke nogen penge tværtimod får du faktisk lidt mere udbetalt. Efter den 2. december 2013 vil du kunne se ændringen i dine egne tal, når du logger dig på lppension.dk Ingen udbetaling før pensionsalderen Selv om kapitalpensionen som sådan bliver afskaffet, betyder det ikke, at du kan få pengene udbetalt nu. Pengene kan stadig først komme til udbetaling, når du har nået pensionsalderen. Du kan forhøje din alderspension og dine forsikringsdækninger Du har også mulighed for helt at fravælge overhovedet at få et engangsbeløb udbetalt, når du går på pension. I stedet kan du lægger de penge, du har stående på kapitalpensionen, oven i din LærerPension. Hvis du gør det, forhøjer du din livsvarige alderspension og dine forsikringer. Har du en TillægsPension eller en privat PlusPension, kan du vælge at lægge din kapitalpension om til en ratepension, hvis du ikke ønsker at få skatterabatten og et engangsbeløb, når du går på pension. Du skal selv overføre pengene Hvis du ikke ønsker en engangsudbetaling, skal du inden 6. november logge dig ind på lppension.dk og selv overføre pengene til enten ratepension eller LærerPension. Her kan du også beregne præcis, hvad det betyder for dig. Hvis du ikke gør noget, beholder du din kapitalpension, og vi sørger for, at du får skatterabatten. Hvis alle de kapitalpensioner, der er i Lærernes Pension, afgiftsberigtiges i 2013, kommer lærerne til at lægge cirka 2½ mia. kroner i statskassen i 2013.

10 10 det siger specialisten! Vores pension er måske det mest værdifulde både målt i penge og i vigtighed - vi kommer til at investere i i vores liv. Men, hånden på hjertet, hvem har ikke prøvet at have en kuvert fra pensionsselskabet liggende uåbnet i dage- eller ugevis? Hvem kan huske, hvad der bliver indbetalt? Eller hvad vi kan forvente at få udbetalt? De færreste. Det er ikke noget, vi er stolte af. Og vi kan bare trøste os med, at vi ikke er alene om det. Men hvorfor interesserer det os ikke mere? Derfor interesserer du dig ikke for pension - du er helt normal Det fortæller Carsten Søren Nielsen. Han forsker i de faktorer, der er afgørende for, at vi træffer de valg, som vi gør, og han siger: En forklaring på den manglende interesse kan være, at vi har svært ved at associere til værdien af pensionsudbetalinger langt ude i fremtiden. Neuro-videnskaben har vist, at det er gennem forbrugsoplevelsen og hjernens dopaminsystem, vi lærer tings værdi. Pension er ikke et produkt, som løbende bliver forbrugt, og derfor har vi svært at lære og vurdere værdien af den. Man kan bare forsøge at hjælpe folk med at associere til værdien af en pensionsopsparing ved fx at give dem billeder af, hvordan de kan nyde deres otium - på den franske riviera med et glas vin i hånden osv. Når man taler om pension, er det hyppigt den dårlige samvittighed over ikke at interessere sig, der kommer på bordet først. Hvorfor har vi dårlig samvittighed? Dette tror jeg ikke kun relaterer sig til pension, men er en mere generel ting. Når vi føler, at vi ikke lever op til andres forventninger, så rammes vi af skyldfølelse, og dette giver os dårlig samvittighed. Hvorfor handler vi ikke rationelt, så vi opnår mest sundhed og velvære, et langt liv, flest penge lægger det chokolade tilbage på hylden, løber den tur og sætter lidt mere ind på pensionsordningen? Grunden er, at vi bliver fristet og mister selvkontrol. Når vi lover os selv at spare op til vores pension eller motionere regelmæssigt, er vi rationelle. Men så bliver vi fristet og vores følelser tager over: netop som vi lover at spare op, ser vi en bil eller nogle sko, som vi bare må have. Ligesom når vi planlægger at motionere regelmæssigt, finder vi en grund til at sidde hele dagen foran fjernsynet. Og hvad angår chokoladen, så køber vi den i dag, og overbeviser os selv om, at vi alvor starter på det sunde liv i morgen. At opgive langsigtede mål for at opnå øjeblikkelig tilfredsstillelse er ganske naturligt, men ikke til vores eget bedste. Folk som fra barnsben har nemt ved at udøve selv-kontrol for at nå et langsigtet mål, klarer sig alt andet lige bedre igennem livet, målt på uddannelses niveau, body mass index (BMI), lønindkomst osv. Dette er resultatet af det kendte marshmallow experiment fra 60 erne, hvor børns fristelse for skumfiduser blev brugt til at måle deres evne til at udøve selv-kontrol. Det interessante er, at børnene som deltog i eksperimentet er blevet fulgt igennem deres liv med det formål at finde ud af, hvor vigtigt selv-kontrol er for succes i livet. Nogle gange konstruerer vi systemer rundt om os selv, som skal tvinge os til at gøre det, vi ved er rigtigt. Vi kundgør for al verden, at vi vil holde op med at ryge, for at andre skal hjælpe med at holde os fast i projektet. vi laver en løbeaftale med en ven, for at være sikre på at komme afsted. Hvad er det for en duel, der er i gang i vores indre? Jeg er helt enig. Uden mekanismer som kan hjælpe os til at udøve selv-kontrol, fortsætter vi med at falde for fristelser. Forskning viser, at eksternt bestemte regler som fx tvungen pensionsopsparing, kan hjælpe os med at holde vores langsigtede mål. Selvfølgelig er lodrette ordrer, ligegyldig hvor effektive de måtte være, ikke altid mulige eller ønskelige. Hvad er så et godt kompromis? Det lader til, at den bedste mekanisme kunne være at give folk en mulighed for selv at forpligte sig til deres foretrukne vej mod det langsigtede mål. Den mekanisme er måske ikke så effektiv som den lodrette ordre, men den kan hjælpe med at skubbe os i den rigtige retning. Måske vil effekten være endnu større, hvis vi uddanner folk til at gøre det selv, og giver dem oplevelsen af, at de fastsætter deres egne frister. Bottom-line er, at vi ofte har problemer med selv-kontrol, specielt relateret til øjeblikkelig versus udsat tilfredsstillelse.

11 11 Fakta Navn: Carsten Søren Nielsen Uddannelse: PhD. I økonomi Ansat: Institut for Psykologi Speciale: Beslutninger Den gode nyhed er, at vi kan afhjælpe vores problemer med selv-kontrol ved brug af mere eller mindre eksplicitte mekanismer der engagerer os. Hvis vi ikke selv kan finde ud af at spare op til vores pension, kan vi drage fordel af en tvungen arbejdsmarkedspensionsordning; hvis vi ikke har disciplinen til at motionere regelmæssigt, kan vi aftale at gøre det med andre osv. De redskaber, kan hjælpe os med at være den slags mennesker, vi ønsker at være. hvor meget tvang fra andre, vil vi tolerere, hvis vi kan se det er til eget bedste? En arbejdsmarkedspensionsordning fx følger med ansættelsen. Det er svært at sige. Det, jeg kan sige noget om, er, hvorfor vi, når det gælder komplicerede valg, stiller os tilfredse med at andre vælger for os. For eksempel: det er fair at antage, at Danmark og Sverige er rimelig ens, hvad angår socio-demografiske karakteristika. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at kun godt 4 % af os danskere har meldt os som organdonorer, hvorimod godt 86 % af svenskerne har meldt sig. Hvad forklarer denne forskel? Det viser sig, at det er designet af donorkortet. I Danmark, hvor donorkortet er udformet, så man skal sætte kryds, hvis man ønsker at være organdonor, vælger folk ikke at markere feltet. I Sverige, hvor man skal sætte kryds, hvis man ikke ønsker at være organdonor, vælger folk heller ikke at markere feltet og er automatisk tilmeldt organdonorregistret. I begge tilfælde vælger de fleste simpelthen status quo. Man kunne tænke, at folk gør det, fordi de er ligeglade; at beslutningen om at donere organer er så triviel, at man ikke kan ulejliges til at løfte blyanten. Men det modsatte er tilfældet. Det er en kompliceret og hård følelsesmæssig beslutning om, hvad der vil ske med vores krop, når vi dør, og hvilken effekt det vil have på dem tæt på os. Ligesom det er svært at vurdere værdien af ens pensionsopsparing, så er det svært vurdere værdien af organdonation, da den ikke opleves. Det er på grund af denne vanskelighed, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre, og derfor vælger vi status quo. Min generelle pointe er, at når det bliver for kompliceret at vurdere værdien af de valg, vi står overfor, så vælger vi ofte status quo. Det samme, tænker jeg, gælder pensionsordninger. Så det er ikke nødvendigvis en fordel at have mange muligheder? Det er interessant, at vi almindeligvis antager, at jo flere valg vi har, jo bedre er vi stillet; at den menneskelige evne til at styre og ønsket om flere valg, er ubegrænset. Denne tese har inspireret mange banker og pensionsselskaber til at give folk mange muligheder, når det gælder investeringsprofiler. Hypotesen er naturligvis, at vi bliver motiveret af de mange valg, fordi de giver os maksimal mulighed for at matche vores præferencer. Ikke desto mindre kan det at skulle vælge imellem mange muligheder, resultere i såkaldt choice overload, hvilket gør, at vi mister overblikket og ikke formår at være opmærksom på nuanceforskelle. Choice overload kan gøre, at vi ikke vælger det, som rationelt set matcher vores præferencer bedst, også når det gælder vores investeringsprofil. Et barn må ikke selv bestemme, fx at det skal have lakridskonfekt til morgenmad. Det er nemlig ikke godt for barnet. Er vi umodne og uudviklede, når vi som voksne kan finde på at træffe valg, som ikke er gode for os selv? Nej, det er specielt frontallapperne, der aktiveres, når vi udøver selv-kontrol. Frontallapperne er først fuldt udviklet hos mennesker omkring 20-års-alderen, så det er ikke så mærkeligt, at børn har sværere ved at udøve selv-kontrol end voksne. Men jeg mener ikke, vi er umodne og uudviklede, når vi som voksne ikke kan udøve selv-kontrol. Selv-kontrol og niveauet af glukose i blodet er forbundet; det at udøve selvkontrol reducerer mængden af glukose i blodet. Fundamentalt set er glukose det brændstof, som vores hjerne kører på. Jo mere neural aktivitet, jo mere glukose skal der bruges. Det bliver derfor sværere at udøve selv-kontrol, når vores glukose niveau falder. Siden vi ikke har uanede mængder glukose til rådighed, vil vi altid være begrænset i vores evne til at udøve selv-kontrol. Når vores blodsukker er lavt, så er det meget svært at holde sig fra småkagerne. Det er altså helt normalt, at kortsigtede løsninger frister mere end langsigtede. Spørgsmålet er så, hvordan vi kan gøre det attraktivt også på kort sigt at tænke langsigtet.

12 Mere forebyggelse Pilotprojekt med Falck Healthcare I 2012 fik 557 medlemmer i Lærernes Pension tilkendt invalidepension. Både medlemsfora og bestyrelse i Lærernes Pension har vist stor interesse for at gøre en indsats for dem, som bliver ramt på helbredet og må søge om invalidepension. Bestyrelsen for Lærernes Pension har besluttet at afsætte 2,5 mio. kroner til at indgå et samarbejde med Falck Healthcare om et pilotprojekt. Det skal afdække, om det er muligt at nedbringe den tid, et medlem er på invalidepension, og nedbringe antallet af medlemmer, der går fra at modtage midlertidig invalidepension til at modtage permanent invalidepension. Der er to formål med at interessere sig for en forebyggelsesindsats 1: at nedsætte udgifterne til udbetalinger af invalidepension 2: at øge livskvaliteten for det enkelte medlem - men sådan, at der er en økonomisk fordel i det for alle medlemmer i Lærernes Pension. Pilotprojektet skal vise, hvorvidt det første formål bliver opfyldt, og der derfor er basis for at udvikle et permanent forebyggelseskoncept for medlemmer af Lærernes Pension. Dobbelt gevinst Vi er rigtig glade for pilotprojektet med Falck Healthcare, siger administrerende direktør Paul Brüniche-Olsen. Der har både i bestyrelsen og i vores medlemsfora været fokus på, hvordan vi kan forebygge, at en lærer må på invalidepension. Forebyggelse giver nemlig mulighed for dobbelt gevinst: Det er til gavn for det medlem, som kommer tilbage i arbejde, og det er til gavn for vores øvrige medlemmer, som kan få lidt mere i pension. Den besparelse, vi måske kan hente hjem på forebyggelse og færre invalidepensioner, kommer jo til at gå direkte til medlemmerne. For dem der er på vej på invalidepension Projektet er dels rettet mod medlemmer, som lige nu er på midlertidig invalidepension og dermed er uafklaret omkring fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, og dels mod medlemmer, som er i gang med at søge om invalidepension og dermed mangler afklaring af deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Medlemmer, som allerede igennem længere tid har modtaget invalidepension, vil ikke få tilbuddet, da det er forebyggelse, der er i fokus. 30 medlemmer med forskellige lidelser vil blive tilbudt at gennemgå et forløb med Falck Healthcares sagsbehandlere. De vil - hvis de takker ja til tilbuddet - få deres situation vurderet og analyseret af sundheds- og socialfagligt personale, som vil lave en tværfaglig rapport og en individuel handlingsplan. Hvis medlemmet godkender handlingsplanen, vil indsatsen blive gennemført. Det kan være alt fra psykologhjælp og fysioterapi til kostvejledning og smertebehandling. Du kan ikke selv melde dig De 30 deltagere i pilotprojektet bliver udvalgt af sagsbehandlerteamet i Lærernes Pensions medlemsservice. Du kan altså ikke selv melde dig, selv om du har lyst til at være med. Det skyldes, at der er en række formelle krav til, hvem der kan deltage, for at det bliver muligt at høste nogle konsistente, brugbare erfaringer af det.

13 13 Førtidspension og invalidepension - hvad betyder stramningerne? En midlertidig invalidepension er en udbetaling, som i beløb svarer til en halv invalidepension. Den kan man i nogle tilfælde få i perioden, fra man bliver sygemeldt og ikke længere modtager løn, og til det er blevet afklaret, om man er berettiget til en førtidspension fra det offentlige. Desuden får man med en midlertidig invalidepension også betalt opretholdelsen af sin pensionsordning. Som forsikringsbetingelserne for en Når man får tildelt invalidepension fra Lærernes Pension, betyder det rent økonomisk for fællesskabet: Udgift til udbetaling af invalidepensionen - det er en del af forsikringen i pensionsordningen. Udgift til at betale den pensionsindbetaling, som medlemmet nu ikke længere indbetaler hver måned - det er også en del af forsikringen. Den sikrer, at et medlem, der har været på invalidepension, ikke står tilbage uden alderspension, den dag han eller hun skal alderspensioneres. Manglende indbetaling fra medlemmet hver måned. LærerPension er i dag, følger tildelingen af invalidepension - i store træk - det offentliges tildeling af førtidspension. i 2013 er reglerne for tildeling af offentlig førtidspension imidlertid blevet skærpet, og det kan også komme til at betyde noget for tildelingen af invalidepension til medlemmer i Lærernes Pension, så længe de to pensionstildelinger er knyttet til hinanden. Præcis hvilken effekt stramningerne kommer til at få for vores medlemmer, ved vi ikke med sikkerhed endnu. "Men forsikringsdækninger ved problemer med helbredet er en vigtig del af pensionsordningen, så Lærernes Pension overvåger nøje, hvilken effekt stramningerne får, når alt i den nye lov er implementeret, og hvordan det kommer til at påvirke vores medlemmer," siger Ditte Amstrup, forsikringsjurist i Lærernes Pension. "Kommer vi for eksempel til at kunne aflæse noget i vores statistikker for tildelinger af invalidepensioner? Hvad kommer det til at betyde, at medlemmer, der er yngre end 40 år, som udgangspunkt ikke kan få førtidspension?" Når det er blevet tydeligt, hvad effekten af lovændringerne bliver for vores medlemmer, vil vi analysere, om der er behov for, at vi i Lærernes Pension ændrer i grundlaget for vores egen tildeling, sådan vi stadig kan holde hånden under de af vores medlemmer, der får brug for det. FAKTa i 2012 var der 557 tilkendelser af invalidepension - 49 færre end i Omkring halvdelen skyldes psykiske lidelser - det svarer nogenlunde til billedet i andre brancher. Det samlede antal invalidepensionister steg kun med 190 i 2012, fordi flere og flere bliver raske og kommer i arbejde igen. Bestyrelsen for Lærernes Pension har afsat 1 mio. kroner pr. år i 2013 og 2014, til at støtte projekter, der kan bidrage til at forebygge, at lærere bliver ramt af arbejdsbetinget invaliditet. Det kan du læse mere om i forrige nummer af [pan'sj'on].

14 14 Nye medlemsfora Lige før sommerferien var der valg til vores to medlemsfora. Lige efter sommerferien mødtes de to nye fora for første gang. 18 nye medlemmer er blevet valgt ind og skal nu i gang med at sætte sig ind i pensionsområdet og gøre deres indflydelse gældende. Øst vest Stemmeprocent 4,3 % 3,7 % Kønsfordeling 12 kvinder + 13 mænd 5 kvinder + 21 mænd Nye & Gamle 15 genvalgte og 10 nye medlemmer 17 genvalgte og 9 nye medlemmer Lærernes Pension har to medlemsfora med medlemmer i hvert. Medlemsforaene har indflydelse på, hvad lærerpensionen består af, og hvordan lærernes penge investeres. Medlemmerne bliver valgt ind for tre år ad gangen. Lise Dall Sørensen, nyvalgt i Medlemsforum Vest, gjorde ikke noget særligt for at blive valgt ind: Vred armen rundt på nogle kolleger, og så gik det. En, man kan spørge om den slags En af debutanterne i Medlemsforum Vest er Lise Dall Sørensen, som [pan'sj'on] fangede på hendes første møde i Vejle i slutningen af august. Vi spurgte hende, hvorfor hun stillede op til posten, og hvad hun forventer af at være med. Min interesse for pension opstod med debatten om efterlønspengene. Jeg oplevede, at yngre kolleger henvendte sig til mig for at høre, hvad jeg mente, så jeg blev åbenbart opfattet som én, man kunne spørge om den slags. Men jeg har brug for at vide noget mere, så da jeg så i medlemsbladet, at der var valg til Medlemsforum, stillede jeg op", fortæller Lise, og fortsætter: "Pension er generelt ret svært at gennemskue. Men vi har en ret stor pengetank, så jeg vil gerne være med til at diskutere, hvad vi skal investere i, og hvilke produkter vi skal have.

15 vidste du det? Afkast på 2 % Den fortsatte uro på de finansielle markeder og en global rentestigning i første halvår af 2013 kom til at præge afkastet i halvårsregnskabet, hvor blev på 0,5 %. Siden er det gået dog gået fremad, og det samlede afkast var pr. 13. september på 2 %. Det er aktierne, der trækker afkastet opad. 2,5 mia. til statskassen Mere end medlemmer i Lærernes Pension har en kapitalpension på deres ordning. Hvis de alle bliver afgiftsberigtiget - altså hvis der bliver betalt skat af dem - i 2013, kommer lærerne til at lægge knap 2½ mia. kroner i statskassen. depotrenten for 2013 er uændret 3,5 % efter pensionsskat Lidt færre indbetalinger I første halvår af 2013 var præmieindtægten mio. kr. i forhold til mio. kr. i Lockouten i foråret er den væsentligste årsag til nedgangen. Næsten 60 milliarder Fra 2011 til 2012 er aktiverne i Lærernes Pension steget fra 47 mia. kroner til 57 mia. kroner. Af 22 arbejdsmarkedspensionsselskaber er Lærernes Pension det 8. største, målt på aktiver. Medlemmernes årlige omkostninger i procent ligger på 0,69 Breve udløste rekord medlemmer kiggede forbi vores hjemmeside tirsdag den 10. september. Det er det højeste besøgstal nogen sinde, og det skyldes, at omkring medlemmer dagen før havde fået brev fra os om, at vi omlægger kapitalpensionen. Allerede mandag aften steg besøgstallet voldsomt, og det er et klart tegn på, at mange på det tidspunkt har læst brevet i eboks.

16 DistributionPLUS, Thistedvej 66, 1. sal, 9400 Nr. Sundby Seniormøder Seniormøder er for overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 57 år. Kom og hør om pensionsordningen, fx om hvad du kan få, når du går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. Møderne starter kl og varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi aftensmad. Du er velkommen til at tage en ledsager med. Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. Herning - torsdag den 31. oktober 2013 Næstved - torsdag den 23. januar 2014 Aarhus - tirsdag den 4. februar 2014 Helsingør - tirsdag den 25. februar 2014 Aalborg - onsdag den 17. september 2014 København - torsdag den 2. oktober 2014 Kolding - torsdag den 23. oktober 2014 Meld dig eller jer til på vores hjemmeside lppension.dk Temamøder med Mette Reissmann Vi har holdt temamøder i København og i Aalborg med Mette Reissmann, og du kan stadig nå at komme med til et temamøde i Horsens. Mette Reissmann er folketingsmedlem og politisk ordfører for socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation, og så er hun kendt fra det populære TV-program Luksusfælden. Kom og få gode råd om din privatøkonomi. Horsens - mandag den 21. oktober Meld dig eller jer til på vores hjemmeside lppension.dk Brug evt QR koden her

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Tryghed i alderdommen

Tryghed i alderdommen pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Tryghed i alderdommen At vide at der er penge nok nr. 2 efterår 2012 indhold er der penge nok til en tryg alderdom? 3 hvor sikkert vil du

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 SÅ MEGET KAN DU TJENE TJEN TUSINDER MED PENSIONSFINTE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 TJEN TUSINDER MED SKATTERABAT INDHOLD SIDE 4 Betal din skat nu og scor en ekstra pensionsgevinst,

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

MØDEREFERAT. Dagsorden. 1. Velkomst v/paul Brüniche-Olsen. 2. På vej mod frit valg? v/annelise Rosenberg. 3. Gennemsnitsrenteordninger v/jesper Brohus

MØDEREFERAT. Dagsorden. 1. Velkomst v/paul Brüniche-Olsen. 2. På vej mod frit valg? v/annelise Rosenberg. 3. Gennemsnitsrenteordninger v/jesper Brohus MØDEREFERAT Møde om Fælleskonference for de to medlemsfora Møde dato 29. august 2014 Til stede Medlemsforum Vest og Medlemsforum Øst. Fra Lærernes Pension deltog Paul Brüniche-Olsen, Steen Schouenborg,

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere