Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: kl Slut: kl URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST) Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), kommunikationschef, Mikkel Hvid (MHV), Michael D. F. Sørensen (MIS) referent Tema: Udvalgsmøder om politikker Gennemgang af beslutningsprotokollen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget (FU) a. Status på medlemssituationen b. Lønkampagnen i. HB s tilgængelighed c. Status på sager d. Kredsevaluering e. Drøftelse af OK18 i. Indstilling af tidsplan f. Indstilling af afsnit 5.6 og 5.7 i HB mappen (sammenskrevet) g. Indstilling af nyt stillingsopslag h. Indstilling og drøftelse af flygtningesituationen i. Indstilling af fødselsdagsgave j. Drøftelse af tilsynet på de frie skoler k. Drøftelse af Velfærdsalliancen l. Orientering om nye skoler 3. Uddannelse og profession (U&P) a. Indstilling/orientering om VIA kurser b. Indstilling af FSL børnekulturpris c. Indstilling af uddeling af FSL børnekulturpris i Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling af TR-uddannelsen b. Drøftelse af TR-rolle c. Orientering om indhold af arbejdsmiljødage d. Drøftelse af kommissorier 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling af årligt seminar for internationale lærere b. Indstilling af organiseringsstrategi for lærerstuderende c. Indstilling af organiseringsstrategi for internationale lærere d. Indstilling af budget til organiseringskampagne 1

2 6. Indkomne forslag 7. Interne repræsentationer a. Internationale lærere 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC s bestyrelse 10. Personsager 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Til punkt 4 er der i alt 7 indstillinger. Bilag 5A hedder fejlagtigt 2A i det udsendte materiale. 2. Forretningsudvalget (FU) 2.a. Status på medlemssituationen Formanden redegjorde for, at det efter et mindre dyk igen ser fornuftigt ud med fremgang af medlemmer, men der er en stagnerende tendens. Vi gør meget og de rigtige ting, og det er svært at sige, hvordan det ville se ud uden indsatsen. Da vi ikke har noget sammenligningsgrundlag, kan det være svært at måle effekten. Der er en del efterskoler uden TR, så der blev spurgt til, hvad det er for skoler (fx målt på geografi og størrelse). Der laves en analyse til næste HB-møde. 2.b. Lønkampagnen MHV orienterende om kampagnen, hvor vi har haft annoncer på Facebook, søgemaskiner har understøttet visningerne, der er anvendt såkaldt realtime biting. Vi har også haft busreklamer i de større byer. Vi har annonceret hos Folkeskolen, Jobindex og andre relevante steder. I alt har 4,1 millioner brugere, heraf unikke brugere set vores annoncer. Facebook har affødt sessioner, hvor brugerne aktivt har klikket på vores annonce, og de har i gennemsnit været på vores side i 28 sekunder, og det er meget, da normalen for den slags markedsføring er 10 sekunder. Bureauet siger endvidere, at den såkaldte organiske vækst (=når siden deles med andre) har været usædvanlig høj. Ansigterne gav flest hits, og regnearket mindst. Videoen har været populær blandt lærerne. Der var på forhånd snak om, hvorvidt kampagnen skulle køre over Påsken, men det var en succes, for Påsken gav fx visninger på Facebook. 2

3 Vi har svaret rigtig mange af indlæggene, her i blandt var der en del bekymrede/kritiske folkeskolelærere, og det er lidt ærgerligt, at de ser det som en trussel mod dem selv frem for et løft for skolesektoren. Flere HB-medlemmer ønskede, de for inden havde været bedre klædt på teknisk, fx hvordan man deler links. Oplægget til lønkampagne 2.0 blev præsenteret. Der blev i den forbindelse spurgt til TR-E og det delte lærerværelse. Temaet om TR rollen handler også om at få et mandat på et splittet lærerværelse, og forhandlingstemaet får et element af løn, så det skulle gerne være repræsenteret. HLH udtrykte bekymring for, om vi kan klare det internt, så der vil sandsynligvis blive brug for ekstern hjælp. Der er afsat kr. til TR-E, så det er muligt at få ekstern hjælp. Der blev spurgt til, om man kan håndholde lønlandkortet, men formanden mente stadig, at det er frivilligt, om man vil på det, og der er ikke tjek af oplysningerne, idet TR indestår for det. De foreløbige resultater af lønforhandlingerne blev gennemgået. Vi tjekker ikke, om skolerne rent faktisk udbetaler den aftalte løn, det er op til medlemmerne, idet vi sender dem et orienteringsbrev om forhandlingen. Når der skal genforhandles, er det den samme konsulent, der tager sig af det, så vi sikrer kontinuiteten. Det tager lang tid at få afsluttet forhandlingerne, visse skoler mistænkes for at forhale processen, hvorfor vi stiller krav om, at det skal være med tilbagevirkende kraft. 3 skoler er på rejseholdets liste, da de ikke svarer os. Vi har i alt 29 skoler uden medlemmer, men efter forhandlingerne har vi fået medlemmer på nogle af dem. 2.b.i. HB s tilgængelighed Et HB-medlem ville gerne vide, hvilke forventninger der var til HB-medlemmernes tilgængelighed i forbindelse med kampagnen, idet mange kommentarer på Facebook kom om aftenen, i weekender og i Påsken. Formanden erkendte, at der manglede en debat forinden om, hvilket beredskab foreningen skal have, så det skal huskes til næste gang, og han slog samtidigt fast, at det er frivilligt, hvornår og hvor meget man deltager, da HB er sin egen arbejdsgiver. MHV skal/kan være indpisker og koordinator, men er ikke den, der skal svare politisk, så det er et kollektivt ansvar for HB at svare. Man har lov til at sende et indlæg eller en debat videre, for at høre om der er andre, der kan svare, man må altså gerne melde fra. Til næste gang blev der efterlyst et katalog af statements, samt en vejledning i, hvordan teknikken fungerer. Kataloget er lavet og har været udsendt, og kan med tilretninger hurtigt tages i anvendelse en anden gang. 2.c. Status på sager HLH orienterede om, at vi har 3 rejseholdssager p.t. Der er 2 skoler, hvor skolens bestyrelse ensidigt afsætter lokallønspuljen uden at ville forhandle størrelsen af ny løn. Den ene skole har også uhjemlede tillæg, og vi har ingen medlemmer på den. Hvor langt skal vi køre sagerne? 3

4 Formanden understregede, at det er vigtigt, at vi udstiller sagerne for ministeriet, så de kan se, hvordan systemet fungerer i praksis. Så hvis skoler ikke vil lande aftaler, så kører vi dem videre i det fagretslige system. Et 37 møde på en efterskole genoptages, hvor skolen har volontører/inspiratorer, og skolen mener, at der kan foregå noget, der ikke er lærerarbejde. I uge 34 laver vi en medlemskampagne, hvor vi sætter fokus på arbejdstidsopgørelserne. Der bringes et forvarsel i næste medlemsnyhedsbrev. 2.d. Kredsevaluering Der er lavet en survey om tidsanvendelsen i kredsene, der viser, at kredsbestyrelsesmedlemmerne bruger ca. dobbelt så meget tid, som der afregnes for. Onsdag var der en runde med umiddelbare reaktioner fra kredse og kredsformænd. Reaktionerne gik mest på misforholdet mellem afsat tid og den oplevede forventning til indsatsen såvel kvalitativt som kvantitativt. Der var enighed om, at der skal findes en ny model for tildeling af frikøb, der så vidt muligt imødekommer kredsenes ønsker, muliggør at kredsene kan leve op til de forøgede kvalitative som kvantitative forventninger til kredsenes arbejde, og som kan holdes på et økonomisk forsvarligt niveau. HWI laver en ny beskrivelse af den konkrete udmøntning af vedtagelsen med henblik på næste HB-møde. 2.e. Drøftelse af OK 18 HB havde en første drøftelse af forholdene omkring OK18. 2.e.i. Indstilling af tidsplan Der blev spurgt til, om kredsene selv eller en konsulent kan stå for afviklingen af kravopstillingsmøder. Formandskabet stiller sig gerne til rådighed, i så fald skal møderne koordineres, men kredsene må også gerne selv stå for kravopstillingen. Men det er politiske møder, så det skal ikke afvikles med konsulenter. Kredsene skal sende datoer til sekretariatet inden sommerferien om, hvornår de ønsker deres kravopstillingsmøder. Tidsplan for OK 18 er udsendt som særskilt bilag. 2.f. Indstilling af afsnit 5.6 og 5.7 i HB-mappen (sammenskrevet) Formanden redegjorde for indstillingen. Vi står på barnets side, så vi arbejder ikke på frafald af sagerne mod vores medlemmer. Men læreren er naturligvis uskyldig, ind til andet er bevist, så vi hjælper medlemmet ind til juridisk bistand bevilges af retten. Man kan altid søge HB om dispensation, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Indstilling om nyt afsnit 5.6 og 5.7 i HB-mappen i særskilt bilag. 4

5 2.g. Indstilling af nyt stillingsopslag HWI fortalte, at kravene om økonomistyring og politisk assistance er steget, man vil gerne have en fast HB-referent, der er megen opfølgning på beslutninger, budgetlægningen er blevet mere krævende (der er kommet større forskelle mellem budget og regnskab). Stillingen kan eventuelt besættes internt, i så fald ansættes en ny konsulent andet steds i organisationen. Det koster ca kr. på helårsbasis hvilket indarbejdes i forslaget til budget udgiften på 5/12 heraf kan holdes indenfor forventningen til økonomien i 16. Det indstilles, at der oprettes en ny stilling som konsulent, hvis hovedområder bliver betjening af det politiske niveau herunder referater og opfølgning af beslutninger samt økonomistyring. 2.h. Indstilling og drøftelse af flygtningesituationen Næstformanden orienterede om vores høringssvar. Når asylansøgerne har fået opholdstilladelse, er det kommunernes ansvar at sørge for undervisning. Det er vigtigt, at flygtningeeleverne går med i de almene klasser, og ikke placeres i integrationsklasser, da de dermed isoleres fra de danske elever. Kommunerne vil få en del økonomiske overvejelser, og den frie skole skal forhandle med kommunen om en pris, da eleverne vil køre uden om det almindelige statstilskud. Hvad med valgfriheden, da kommunerne tildeler eleverne en plads. Det er ikke i hverken friskolelovs ånd eller bogstav. Der bliver mulighed for at lave en filial, hvilket ikke fremmer integrationen. Hvor får efterskoleeleverne bopæl, hvem er hjemkommune, med andre ord: hvem skal betale? Eleverne kan max være to år i en modtageklasse. Hvad sker der efter de to år? Forældrene vil næppe have råd til at betale, så skal de skifte skole til en folkeskole, eller hvad? Vi har en samfundsmæssig forpligtelse at løse opgaven, og derfor går de frie skoler naturligvis med. Der skal findes penge til kurser for lærerne i samarbejde med skoleforeningerne. 16 % af eleverne skal være i de frie grundskoler, så det afspejler den andel af elever, vi i forvejen har. Det indstilles, at der afsættes max kr. til diverse projekter. 2.i. Indstilling af fødselsdagsgave Formanden fremlagde indstillingen, hvor tanken er, at det skal være en gave til lærerværelset og ikke den enkelte lærer, samt at det er med til at skabe synlighed om foreningen på skolerne. 5

6 2.j. Drøftelse af tilsynet på de frie skoler Formanden fortalte om det høringssvar, vi har afgivet. Blå blok i Folketinget vil lave stramninger om de tilsynsførende, hvilket vi ikke er imod. Men forslaget om det skærpede tilsyn virker meget uklart, fx hvad skal observatøren konkret lave, skal de guide skolen eller kontrollere, om skolen skal have tilskud? Og der kan foretages interviews med børnene, uden at der er personale til stede, hvorved barnet sættes i en umulig loyalitetsposition. Der er ikke afsat ekstra midler, da det tages af tilskuddet. Når man giver friheden til at drive skole, vil der også komme nogen, man ikke kan lide, det er altså et vilkår. Det hele virker målrettet muslimske skoler, og der er ingen grund til mere tilsyn, da man kan bruge det system, der allerede er. 2.k. Drøftelse af Velfærdsalliancen Formanden fortalte, at der er tale om en græsrodsorganisation, som hovedforeningen ikke kan støtte, da vi ingen indflydelse kan få. Men kredsene kan sagtens bakke op lokalt. Der er et arrangement den 12. maj, der støttes af kreds 2. Velfærdssamarbejdet er noget andet! Vi støtter, hvis de store organisationer er med, for ellers batter det ikke. Der arbejdes fremad mod et arrangement den 2.juni i København, men det er usikkert, at det bliver til noget (det er efterfølgende blevet aflyst/uro). Formanden fik mandat til at gå videre. 2.l. Orientering om nye skoler Formanden orienterede om, at 23 nye skoler er anmeldt og har betalt seneste rate. Skolerne får blomster, den dag de åbner, og vi sender et brev på forhånd fra sekretariatet med tilbud om et møde med kredsformanden, samt at lærernes løn består af to dele, altså også en decentral del. 3. Uddannelse og profession (U&P) 3.a. Indstilling/orientering om VIA kurser Næstformanden orienterede om, at VIA netop har nikket til formuleringen om, at der ikke skal være et uddannelseskrav. Punkt 8 og bilag 1 i referat fra U&P vedrørende VIA-kurser i linjefag indstilles. 3.b. Indstilling af FSL børnekulturpris Næstformanden orienterede om, at vedtægterne for Børnekulturprisen ikke er en del af FSL s vedtægter, hvorfor det kommer som indstilling på et HB-møde. Det er vigtigt, at vi er synlige, og det er et festligt indslag på repræsentantskabsmødet. Formanden støtter forslaget, men på grund af tiden, det tager ofte minutter, bør det hænge sammen med to-dags-repræsentantskabsmøder. 6

7 Det indstilles, at vi (på baggrund af den forbedrede økonomi og ønsket om at styrke foreningens og de frie skolers læreres image) genoptager uddeling af en børnekulturpris efter følgende retningslinjer: Med Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris støtter foreningen projekter, personer eller institutioner, der arbejder for børn og unge. Prisen uddeles i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde, og prisens størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Prismodtagere kan indstilles af ethvert almindeligt medlem af FSL til Udvalget for Uddannelse og Profession (U&P)og den endelige godkendelse af prismodtageren foretages af hovedbestyrelsen, efter indstilling fra U&P. For at kunne blive indstillet til prismodtagelse, skal nedenstående kriterier være opfyldt: Indstillingen skal dokumenteres i et projekt med pædagogisk, socialt eller kulturelt sigte. Indstillingen skal dokumenteres i, at det pågældende arbejde er medvirkende til at forbedre forhold for børn og unge gennem det aktuelle projekt. Ved indstilling kræves en beskrivelse af beskrives projektets baggrund, nuværende status og kommende planer. 3.c. Indstilling af uddeling af FSL børnekulturpris i 2016 Næstformanden redegjorde, at vi nu igen har økonomien til det, og på grund af jubilæet, er det et særligt festår. Formanden foreslår at vi venter til næste år, både så det kan komme med budgetmæssigt, og til vi ser, om repræsentantskabsmødet bliver et to dages møde. Det indstilles til Hovedbestyrelsen, at børnekulturprisen uddeles til repræsentantskabsmødet i U&P indhenter forslag og indstiller kandidater til HB-mødet i august. Prisen foreslås at udgøre kr. hvilket svarer til det sidst uddelte beløb i november Ikke vedtaget, da udvalget trækker forslaget. Næstformanden fortalte, at der er meget få tilmeldinger til lærerkurserne, så nu prøver vi med en ny trio-annonce, og man må meget gerne gøre reklame for det i kredsene. Vi er kommet ud på ca. halvdelen af læreruddannelserne i år, og forhåbentlig kommer vi ud alle steder til næste år. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på minikurserne. Dog er der færre fremmødte end i starten, men de er stadig populære. 7

8 4. Arbejdsliv og miljø (A&A) 4.a. Indstilling af TR-uddannelsen RJO og MRI redegjorde for indstillingen. Bemærkningerne fra sidste HB-møde er indarbejdet i det nye forslag, fx at kursuslederen står for FSL klub. Dog er pensionsemnet ikke ændret med hensyn til tiden, da seniorordninger er kommet med, og underviserne har ændret det pædagogiske fokus, her under at der kommer fokus på TR s rolle. Det har ikke været muligt at skære en dag væk, så TR 4 foreslås udvidet til 3 dage. Det er vigtigt, at der er tid til erfaringsudveksling. Det er også sårbart at lægge meget på TR 5 ved forfald, da TR 5 så vil kræve en hel dag. Effekten af forslaget kommer først på budgettet i Formanden roste et flot og gennemarbejdet oplæg. Ønsker om, hvornår man kan være kursusleder, kommer på tavlen i mødelokalet, så man kan skrive sig på, og ellers skal man kontakte RJO. TR uddannelsens TR 4 udvides med en dag i skoleåret 2016/17, således at TR uddannelsen gennemføres med 3 moduler af hver 3 dage. 4.b. Drøftelse af TR-rolle RJO redegjorde for forslaget, der er en del af vores synliggørelse, det handler om relationsstyrkelse og fastholdelse af TR. Det afholdes som en workshop på KB seminaret. Kredsenes almindelige arbejde med at synliggøre tillidsrepræsentanten/fsl på skoler og arbejdet med at skabe tæt relation mellem tillidsrepræsentant/medlemmer og foreningen drøftes på næste KB seminar med henblik på at skabe nye aktiviteter og større fokus. 4.c. Orientering om indhold af arbejdsmiljødage MRI fortalte, at der er tale om en strømlining af tilbuddene, da det i forvejen har været svært at skelne mellem de to forskellige tilbud, vi har haft. Det kan bruges som et led i 1½ dages efteruddannelsen, da der er deltagerbetaling. To gange om året afvikles to temadage om arbejdsmiljø (fortsat i samarbejde med skoleforeningerne). Temadagene kan både indeholde emner som lå i de tidligere kursusdage (undervisning) og de tidligere temadage (inspiration). Udgifterne dækkes af deltagerbetaling. Der udbydes to dage (samme emne) hvert semester henholdsvis i Hornstrup og på Sjælland. Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og lederen. 8

9 A&A udvalgets temadag om arbejdsmiljø i efteråret 2016 handler om arbejdspladsvurderinger. A&A udvalgets temadag om arbejdsmiljø i foråret 2017 handler om stress. Formanden luftede nogle idéer til kommende arrangementer: Tillid og samarbejde (selv om det kan være svært at lave sammen med skoleforeningerne). Indretning af arbejdspladser (havde vi forrige år, men det kan måske blive aktuelt igen senere?). Psykisk arbejdsmiljø med de nye arbejdstidsregler. 4.d. Drøftelse af kommissorier MRI mente, at KB seminaret fører et turbulent liv, da der kommer mange ændringer undervejs, da det veksler mellem to udvalg. Formanden synes, det er en relevant diskussion, men foreslår udskydning til august-mødet for indeværende år. KB seminaret flyttes fra A&A udvalgets kommissorium til forretningsudvalgets kommissorium. Udskudt til august. M&F har en del om TR s rolle i deres arbejde. Udvalgskonstruktionen skal drøftes senere, herunder om man skal gøre M&F til et regulært udvalg uden lån af udvalgsmedlemmer fra andre udvalg. Formanden foreslog, at det kunne komme i beslutningsprotokollen til august? Men det giver problemer med konstitueringen i maj. Man kan ikke lave en ekstern konstituering i maj, og så en intern til august, da det hænger sammen. Fx leverer visse interne udvalg medlemmer til andre specifikke eksterne opgaver. FU laver et oplæg til næste møde om udvalgsstrukturen. Hovedbestyrelsen drøfter udvalgenes kommissorier med henblik på, om opgaverne hænger indholdsmæssigt sammen. Herunder skal der tages stilling til placering af opgaver i forbindelse med TR rollen. HLK orienterede om, at hele BAR-systemet laves om fra 11 til 5, og vi bliver lagt sammen med Social og sundhed og Offentlige kontorer, som vi i forvejen samarbejder med. Der er en frygt for, at vi risikerer at ryge ud, og vi ved ikke, hvad der foregår. Formanden skriver til FTF og hører nærmere. 9

10 5. Medlem og forening (M&F) 5.a. Indstilling af årligt seminar for internationale lærere RFR fortalte, at der har været afholdt et seminar med stor succes, så nu vil man gerne gøre det til en permanent ordning. Næstformanden mente, at beløbet bør bevilges år for år i forbindelse med budgettet. Formanden deltog selv i seminaret, og han oplevede, at de internationale lærere mangler oplysning, og der er et stort medlemspotentiale. Konkret til forslaget, så bør opstillingsfrist ikke være der, men at man kan stille op på mødet, det er ikke vigtigt med en næstformand, og man bør fjerne kravene i de 4 bomber. RFR svarede, at man havde skelet til, hvad vi gør med andre grupper i foreningen. Der afholdes hvert år et internationalt seminar for lærere på internationale skoler og internationale afdelinger. Den økonomiske ramme er kr. Den resterende del af indstillingen fremgår af indstillingen til HB-mødet i juni 2015, se bilag. Vedtaget, med den tilføjelse, at rammen/intentionen er vedtaget. Der kommer et nyt forslag om vedtægterne, og pengene tages ud af forslaget, så det bliver en del af budgetvedtagelsen. 5.b. Indstilling af organiseringsstrategi for lærerstuderende LHO redegjorde for indstillingen, idet vi allerede gør en stor del af det, samt også hvad vi har tænkt os at gøre. Der blev rejst spørgsmålet om annoncen om de studerende, idet lederne ikke længere får bladet, men det er næppe et problem, da lærerne ofte er med i ansættelsesudvalget. Udvalget tager dog den del med i overvejelserne. Organiseringsstrategi for de lærerstuderende, se bilag. 5.c. Indstilling af organiseringsstrategi for internationale lærere RFR redegjorde for, at træffet ikke kan stå alene, de er sultne efter kompetenceudvikling, fx som et minikursus på engelsk, og udvalget anbefaler en side på engelsk i bladet (selvfølgelig under hensyntagen til den redaktionelle frihed). Formanden synes, det er mange skoler at besøge igen, så brug gerne formandskabet. Portalen lyder som en god idé, og det er vigtigt, at den bliver smart, let og flot, så man må gerne hyre hjælp ude fra (en konkret person blev foreslået), her under at der kommer tips om Skype-interview i forbindelse med ansættelse. Man kan overveje at hente oplægsholdere fra England. Organiseringsstrategi for internationale lærere, se bilag. Vedtaget med den tilføjelse, at man gerne må bruge formandskabet til besøg på skolerne. 10

11 5.d. Indstilling af budget til organiseringskampagne RFR redegjorde for, at penalhusene sidste år ikke var en del af M&F, så derfor den voldsomme stigning (sidste gang blev det taget fra synlighedspuljen). Budgettet er lagt med max forudsætninger, så praksis skulle helst blive lavere. Budget for organiseringskampagne for nye lærere på skolerne 2016/2017. RFR opfordrede kredsene til at sende målsætninger til udvalget, når de klar. Hun understregede, at der ingen formkrav er. MHV orienterede om, at kun 82 % af skolerne (mod 97 % sidste år) har indberettet antal ledere, lærere og børnehaveklasseledere til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvilket er utilfredsstillende. På skoleområder fordeler det sig med 70 % af efterskolerne og 88 % af grundskolerne. Det er vigtige tal for os, hvis vi skal kunne sige noget om vores organisationsgrad. Vi kan måske finde de sidste tal via skolernes hjemmesider, men det siger ikke noget om ansættelsesgraden af lærerne, og vi kan ikke være sikre på, at siderne er opdaterede. Sekretariatet finder en løsning. Der blev spurgt til, om der er en systematik i de skoler, der mangler, for ellers kan vi statistisk set godt bruge de 82 %, der har indberettet. Det tjekkes af sekretariatet. 6. Indkomne forslag Forslag fra kreds 3: Næstformanden i kredsbestyrelserne er vores naturlige fødekæde i HB. For at få mere kendskab til hvad der arbejdes med i HB og for at opkvalificere næstformanden i kredsbestyrelserne, vil vi gerne have, at det bliver muligt for næstformanden at deltage i et årligt HB-møde, evt. som observatør. Vi foreslår, at det bliver et bestemt møde om året, som HB bestemmer. Forslaget blev trukket i lyset af tidligere debat om kredsevaluering under punkt 2D. 7. Interne repræsentationer 7.a. Internationale lærere Har været redegjort for tidligere. RBE har været til Årsmøde hos de lærerstuderende på den Frie Lærerskole i Ollerup. Vi har nu 211 medlemmer, hvilket er ny rekord. Der er masser af liv og glade studerende. Formanden tilføjede, at de virker meget oplyste om lockouten, arbejdstid og løn, og der er en god faglig refleksion. Kreds 5 inviterer dem fast med til kredsens medlemsarrangementer. 11

12 8. Foreningens økonomi HWI fortalte, at 2015 sandsynligvis viser et overskud minimum kr. højere end budgetteret, og foreløbig ser 2016 fornuftigt ud. I 2017 vil der komme flere kontingentmedlemmer, da de tidligere DLF-medlemmer, der var i konflikt, overgår til fuld kontingent. 9. Meddelelser fra: 9.a. Formand Intet 9.b. Næstformand Lukker vi for mange veje for de unge med karakterkrav til gymnasiet? Se ellers særskilt internt bilag. 9.c. Øvrige HB medlemmer Se særskilt internt bilag. Dog et par enkelte tilføjelser: Kreds 2: En skole har et usikkert hierarki og mystiske lederbetegnelser. Kreds 3: Der afholdes netværksmøde. En skole har blandt andet usikkerhed om, hvornår TR er valgt. Kreds 6: En skole slider deres TR ere op, og der er stor udskiftning. Kreds 7: Konstituering i KB har nu fundet sted. Man har mødtes med de øvrige lærerorganisationer om 1. maj, hvor URO taler. Kreds 8: En skole er gået konkurs. 9.d. Sekretariat HWI orienterede om, at der er blevet indkøbt bolsjer med logo. Legatbestyrelsen (RJO, AST og HWI) vil gerne nedlægge O. Siesbye s Legat ved uddeling over 3 år. Omkostningerne udgør ca. det halve af afkastet, så man kan søge Civilstyrelsen om lov til at nedlægge fonden i sådanne tilfælde. Midlerne gives til rejser og kompetenceudvikling i forbindelse med sprogkurser og lignende i udlandet. En psykisk syg person skriver mange mails om skolen til os. 9.e. HKC s bestyrelse Intet at berette. 10. Personsager En lærer var medlem hos DLF, men er nu flyttet til os nu. Medlemmet har karens og søger om dispensation. Han blev hos DLF efter samråd med TR, da han havde en sag der. Vi kontakter DLF for at høre om muligheden for kontingentoverflytning. Dispensationen imødekommes. 12

13 11. Evt. RJO mindede om, at man gerne hurtigst muligt må melde datoer tilbage, hvor man kan være kursusleder til TR Grunduddannelsen. URO orienterede om, at der er formandsskabsmøde med DLF i næste uge, hvor dagsordenen handler om, hvad kan vi lave sammen. DLF foreslår fx, at vi laver en fælles TR-uddannelse, men det vil vi ikke være med til. Der vil sikkert også blive snakket om en fælles politisk kamp for grundskolen. Vi vil gerne snakke om en nemmere overflytning af medlemmer mellem foreningerne. Bidrag til demokrati i foreningen bedes sendt til formanden, meget gerne inden den april, hvor der er FU seminar. HWI mindede om, at man aktivt skal huske at tilmelde sig til jubilæumsarrangementet den 20. maj, man er ikke automatisk tilmeldt. HB mødet den 19. maj starter kl Referent: Michael D. F. Sørensen 13

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 16.08.2017 kl. 13.00 Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom)

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom) Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 21.06.2017 kl. 13.00 Slut: 22.06.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5.

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5. Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Trapholt, Kolding (10/5) / HKC (11/5)* Start: 10.05.2017 kl. 13.00 (frokost fra kl. 12) Slut: 11.05.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16. og 17. marts 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16. marts 2016 kl. 16.00 Slut: 17. marts 2016 kl. 9.00 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Kosmopol, København Start: 05.04.2017 kl. 10.00 17.30 Slut: 06.04.2017 kl. 9.00-11.30 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand),

Læs mere

Gennemgang af beslutningsprotokollen.

Gennemgang af beslutningsprotokollen. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 8. og 9. februar 2017 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 8. februar 2017 kl. 13-18.30 Slut: 9. februar 2017 kl. 8.30-17.00 Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19. og 20. maj 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19. maj 2016 kl. 10.15 Slut: 20. maj 2016 kl. 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Den 14. dec. 2011 kl. 15.00. I mødelokalet ved direktørens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Den 14. dec. 2011 kl. 15.00 I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Jane Gejl Christensen, Lis Nielsen, Klaus Birk Jensen, Niels Thuesen, Poul Flack-Jensen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen

Jane Gejl Christensen, Lis Nielsen, Klaus Birk Jensen, Niels Thuesen, Poul Flack-Jensen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen Ref. LH Dok.nr. 2515436 Sag.nr. 2015-SLCSFA-01968 Den 29. maj 2015 Fag & socialpolitik Referat af møde i Etisk Udvalg Dato: Tirsdag den 19. maj 2015 Tid: Kl. 10.00 16.00 Sted: Til stede: SL, Brolæggerstræde

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere