Odense Bys Museer. Lærdansk på Museum. Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer. Lærdansk på Museum. Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark."

Transkript

1 Odense Bys Museer Lærdansk på Museum Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark.

2 1 Lærdansk på museum: guide til rundvisning i Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance Lærervejledning til besøg: Materialet til museumsbesøget består af et genstandskatalog og arbejdsark, der kan anvendes af eleverne i udstillingen. Genstandskataloget læses af læreren og en mindre rundvisning sammensættes derudfra afhængigt af, hvor lang tid I har i udstillingen og har lyst til at bruge på museet. Ved hver af de genstande læreren har valgt stoppes op, der fortælles og genstandens perspektiver diskuteres med kursisterne. Der er forslag til diskussionsemner og åbne spørgsmål til diskussionen i kataloget. Informationen i kataloget er målrettet læreren, så denne kan niveauafstemme formidlingen og fortællingen i museet efter holdets sproglige kapacitet og DanskMål. Efter endt rundvisning uddeles arbejdsark. Kursisterne skal derefter hver for sig eller i grupper af 2-3, udvælge en af genstandene i udstillingen og udfylde arket. Alternativt kan læreren udvælge nogle genstande som alle skal fokusere på. Besvarelserne skal helst diskuteres i plenum eller fremlægges for holdet. Arbejdsarkene kan ændres af læreren hjemmefra og afstemmes i forhold til det sproglige niveau. Både formuleringen af spørgsmål og de benyttede adjektiver kan ændres af læreren. Et eksempel på et tilpasset arbejdsark lavet til DAU 1. modul 5-6 er vedhæftet. Det er ikke alle spørgsmål, der kan besvares ved alle genstande. Når læreren guider eleverne rundt i udstillingen i disses eget tempo og med genstande udvalgt præcist til dem, skabes et niveau- og sprogafstemt museumsbesøg, der i samspil med elevernes selvstændige arbejde i udstillingen styrker sproget på flere områder. En undervisningsgang i museet på denne måde: - Skaber et aktivt sprogligt læringsrum uden for klasseværelset baseret på objektbaseret læring. - Styrker det passive ordforråd når læreren viser rundt i udstillingen. - Styrker det aktive ordforråd og sprogbrug, når eleverne præsenterer deres svar på opgavearkene eller diskuterer genstandene med læreren eller andre kursister. - Bruger arbejdsark, der benytter sproget til spørgsmål, arbejde og beskrivelse og som specifikt søger at øge ordforrådet og bringe nye ord i spil.

3 2 Genstandskatalog Introduktion til udstillingen: "Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance" handler om Odenses storhedstid. Her fortælles historien om det tidligste Odense i vikingetiden omkring slutningen af 900-tallet, henover middelalderen og frem til Renæssancen. En periode hvor Odense udviklede sig fra huller i jorden (bogstavelig talt) til en rig storby med udsyn til Europa. Kort over udstilling: Genstande: Rumnumrene i kataloget refererer til rumnumrene på kortet ovenfor. Rumnumrene kan desuden ses i udstillingen på røde søljer centralt placeret i hvert rum. Genstandene er udvalgt, fordi de er gode nedslagspunkter og kan afstedkomme gode samtaler. Det er tilstræbt at genstandene har en klar relevans i forhold til Lærdansks kursister, men de kan bruges som rundviseren lyster.

4 3 Billede af genstand Info om genstand Arkæologisk profil af Albani Kirkes Gulv Dette er en arkæologisk profil. Jordstykket viser et udsnit af gulvet i Albani Kirke. Det gulv, hvorpå Knud Den Hellige blev dræbt i Det er svært at se, men med lidt god vilje kan man godt finde en aftegning af et sort jordlag under det brede hvide jordlag. Det er det gamle nedtrådte gulv. Knuds den Helliges Blods kan have været på lige præcis det udsnit af gulvet vi har gravet op! Arkæologisk profil, rum 2 Ovenpå det gamle sorte gulv er et hvidt lag med murbrokker, fra den kirke der blev bygget ovenpå stedet senere. Det jordlag, der ligger ovenpå det hvide lag er akkumuleret snavs, muld og affald. Inde midt i det gamle Odense er dette lag op til 3-4 meter tykt og viser hvor lang tid, der har boet mennesker her. Der er et stolpehul midt i udsnittet. Da man tog stolpen op, blev hullet fyldt med mursten, og det er det man kan se nu. Knud var meget vigtig for Odense. Da han blev helgenkåret og pilgrimme begyndte at strømme til hans grav, flød der penge til Odense en halv snes kirker og lige så mange klostre blev med tiden oprettet. Hans død skaber byvækst. Museumsinspektør Mads Thernøe fortæller om Knud Den Hellige her(søg evt. på youtube: Knud den Hellige ): Diskussionsemner: Byer og religion. Hvorfor opstår en by? Hvilke andre byer er vigtige pga. religion? Hvorfor kommer folk til Odense nu, når det ikke er Knud Den Hellige? Maleri af marked Torvene var det gamle Odenses samlingssteder. De fleste indbyggere havde en eller anden form for egen avl, men hvor den ikke rakte, slog torvene til. Byen fastlagde priser og vægte. Marked, rum 3 Torvene blev gradvist specialiserede, sådan at man sidst i middelalderen havde et system, hvor fødevarer blev solgt på Fisketovet og isenkram på Flakhavet. Dette er et gammelt maleri af et marked. Det vides desværre ikke hvor.

5 4 Diskussionsemner: markeder i Odense i dag hvor er de? Markeder i kursisternes hjemlande? Ligner billedet noget de kender? Altertavle og Komulesko Altertavle, rum 3 Komulesko, rum 3 Den midterste figur på altertavlen i rum 3 har som den eneste sko med brede næser. Bed evt. kursisterne om at kigge på skoene, og se om de kan se nogle uoverensstemmelser. I montren lige overfor kan man se, hvordan skoene har set ud i virkeligheden. De brede sko var et modefænomen i middelalderen og blev kaldt for komulesko, fordi det ligner de er lavet af komuler. Altertavlen har været skindernes altertavle og den har stået i Vor Frue Kirke meget tæt på Møntergården. Skinderne leverede skolæder til skomagerne, og de lovede at brænde fem lys til Guds og Jomfru Marias ære for at have deres eget alter stående i kirken. Det svarer lidt til, at en fagforening i dag havde deres eget alter i en kirke. Alteret er tidligst omtalt år 1493 og købt i den tyske by Lübeck. Altertavlen forestiller Jomfru Marias Mor Anne det er hende, der som den eneste har de moderne sko, hvilket er en indikator på hendes vigtighed. Der er nogen, der har følt at hendes identitet ikke var klar nok derfor er hendes navn blevet ridset ind i hendes bryst. Diskussionsemne: mode og prestige. Hvad ville man tage på i dag, hvis man skulle være den vigtigste på en altertavle? Hvorfor er komulesko ikke fede mere? Ville du gå i sådan en? Tidslinje Tidslinje med ure, rum 5 Tiden og tidsopfattelsen er den røde tråd i rum 5. Der er lavet en tidslinje af forskellige måder at måle tid på. Linjen starter med en kirkeklokke fra middelalderen tættest ved døren (længst tilbage i tiden), og fortsætter til et stort urværk fra et klokketårn, videre til et lille fint bordur fra renæssancen, og til sidst et etui fra et finmekanisk lommeur fra 1600-tallet. Meningen med dette er at illustrere hvordan tidsmålingen og dermed tidsopfattelsen ændrede sig gennem århundrederne. Kirkeklokken blev brugt til at fastslå tidspunkter for tidebønnerne i klostre og kirke. I klostre og kirker skulle man bede på 8 fastlagte tidspunkter hver dag. Man skulle fremføre både salmer, korte og lange

6 5 bønner samt lovsange. Ikke kun munke og præster, men også almindelige mennesker, delte deres dag ind efter de 8 bønner. De første mekaniske tårnure blev bygget i Europa i slutningen af 1200-t., og den videre udvikling i middelalderen havde sammenhæng med gejstlighedens behov for at afholde tidebønner til tiden. Dette tårnur er fra 1642 og har stået i Sct. Hans Kirke. Det fine lille bordur blev i 1562 bygget til Christian Poulsen af Frederik II s Hofurmager Steffen Brenner og har bibelske motiver på siderne. Uret understreger, hvordan tidstagning blev langt mere mobil og udbredt, hvilket man også kan se på det lille lommeursetui. Efter klostrenes nedlæggelse, indførslen af en luthersk kirke (efter 1536) samt opfindelsen af bedre ure fik mennesket gradvist en mere moderne tidsopfattelse, hvor dagen var delt op i timer og ikke efter bønner. Efterhånden som tidsmåling ikke kun foregik i kirketårne, men også hjemme ved borgere, der havde bordure eller lommeure bredte en moderne tidsforståelse sig. Tidebønner blev for den katolske kirke først reformeret i 1970 efter ca års brug. Diskussionsemner: Tidsopfattelse hvad er jeres dag bygget op omkring? Timer eller bønner? Kan man have begge ting samtidigt? Hvordan er de katolske tidebønner forskellige fra dem i Islam? Købmandsrummet Købmandsrummet, rum 6 Dette rum (nr. 6) er et sanserum, hvor alt må røres ved og duftes til. Varerne i rummet er eksempler på hvad et købmandslager omkring år 1640 kunne indeholde. I virkeligheden var mængden af varer naturligvis langt større, og langt fra alle varerne er repræsenteret her, kun de mest almindelige. Der hvor man virkelig kan se, hvor stor verden allerede var i tallet, er i udvalget af stof og krydderier, der blev importeret fra hele den kendte verden. Diskussionsemner: Er der noget af det, denne købmand sælger, I kunne tænke jer? Er der ting i Jeres køkken fra hele verden? Hvorfor har man ikke kun ting fra der hvor man bor?

7 6 Køkken og hjem Nips, rum 7 Rum nr. 7 handler om daglig- og familielivet. Der er fokus på bl.a. kvinder og børn, som var anonyme i de fleste kilder, og på den måde man indrettede sin hverdag på. Rummets genstande er et udvalg af husgeråd og der er flere ting, der er gode nedslagspunkter: Den runde skærm, som viser en tallerken, der bliver spist fra. Her kan man på en meget direkte måde se, hvilken mad man spiste i renæssancen, og ikke mindst hvordan. De brugte ikke gaffel. Gaflen som spiseredskab kendes i Europa ikke før renæssancen i t. Det er først i 1600-t., at den europæiske overklasse, først i Italien, siden i Frankrig, tager gaflen permanent i brug ved middagsbordet. Muligvis var den daværende mode med store pibekraver, hvor det var svært at nå munden med fingrene uden at plette, medvirkende til, at gaflen blev populær og indgik i bordetiketten, først to- og tregrenet og fra 1800-t. i den firgrenede form. Børnegenstandene er bemærkelsesværdige. Det drejer sig om en lille pottestol af træ og en legetøjsgryde. I løbet af tallet ændrede voksne radikalt deres syn på barndommen. Børn blev ikke længere set som små voksne, men som individer med en egen natur og særlige behov. Børns påklædning blev en anden end de voksnes, de fik legetøj og møbler i børnestørrelse. Dette var dog primært i de velstillede lag, mens det for den brede befolkning skete langt senere. For de mindre velstillede lag skete omstillingen først , og barnet mistede sin økonomiske værdi som arbejdskraft, men fik til gengæld en følelsesmæssig høj status. Barnet og dets ret til at være barn blev hellig og ukrænkelig. Diskussionsemner: familieliv, børns vilkår og værdier omkring børneopdragelse fx: Hvordan spiser I? Spiser I anderledes end Jeres bedsteforældre? Spiser I den samme mad? Var din barndom den samme som dine forældres? Hvis I har børn, har de det så bedre, end I havde det? Kan I genkende nogle af tingene? Bygningen Bindingsværk, rum 9 Temaet i rum 9 og 10 er bygningskonstruktion. I rummene er der gode muligheder for se Møntergårdens konstruktion. En model af Møntergårdens bindingsværk gør det muligt at se i detaljer, hvordan gården er bygget, og en tur på loftet viser tydeligt det fine håndværk. Der er også en lille video i rum 9, der viser forarbejdningen af bjælkerne.

8 7 Møntergården er bygget i bindingsværk. Man bygger først en ramme af træ, og fylder dernæst hulrummene ud med mursten, eller lerklinede vægge. Da Møntergården blev bygget i 1646, var mursten dyre. At have et såkaldt stenhus var derfor forbeholdt de få og murstenshuse var prestigefyldte. Møntergårdens bindingsværk er fyldt med mursten,men man kan ikke se dem for de kalkede vægge. For at gøre opmærksom på, at der faktisk var mursten inde bagved, malede man væggene så det lignede de var lavet af mursten. Inden for er nogle af dørkarmene også malet, så det ligner de er lavet af marmor, når de egentlig bare er fremstillet af træ. Diskussionsemne: Er der nogen ting i dit hus, der er lavet så de ser mere kostbare ud end de er? Hvad er det bedste materiale at bygge huse med i dag? Hvordan bygger man huse, hvor du kommer fra? Hvorfor ændrer huse sig? Hunderupskatten Denne nedgravede krukke med 786 mønter blev fundet i 1986 med metaldetektor i Hunderupskoven. Hunderupskatten som krukken hurtigt blev døbt, blev gravet ned ca Begravede Mønter, rum 11 At grave ejendele ned i forbindelse med ufred er en menneskelig tendens vi kan spore langt tilbage i tiden. Flere steder er skattene ikke blevet gravet op igen, og man kan kun gisne om hvorfor: blev de glemt? Døde ejermanden? Diskussionsemne: reaktioner under krig. Graver man stadig ting ned i dag? Hvor ville du gemme dine værdigenstande? Lighue Denne kostbare lighue fra Sct. Knuds Kirke er lavet af silke med broderier af silke, perler og metaltråd. Lighue, rum 11 Den er sammensyet af 4 stykker. På midten af hvert felt ses figurer: En jæger, der angriber en hjort som forfølges af 3 hunde. Hunde der flænser et dyr. Jæger med spyd og 2 hunde i bånd. Og 3 badende kvinder. Udenom disse motiver er der planteslyngninger, samt nellikelignende blomster. Alle detaljerne understreger, at det virkelig har været en investering at frembringe en

9 8 hue af så fin kvalitet. Det er uvist hvornår huen er fra, men i hele middelalderen og renæssancen var det vigtigt at se godt ud når man blev begravet. Diskussionsemne: Begravelsesritualer. Er det vigtigt at se godt ud nu, når man bliver begravet? Kvinde- og babyskelet Skelet, rum 12 Kvindeskelettet med fosterskelettet ovenpå, kan godt virke barskt. Bemærk de tre gravgaver - flaske til vievand, saks til at klippe navlestrengen og en mønt til færgemanden. Rigtig mange kvinder døde i barselssengen helt op til 10 %. I dag er det ca. 1 ud Konceptet med at give gravgaver er egentlig en hedensk tradition, men den forstsatte langt op i Kristen tid. I Middelalderen var man ikke klar over, at urenlighed kunne have konsekvenser for helbred og sundhed, og begrebet hygiejne i den betydning, vi kender, er først blevet brugt i nutiden. I Middelalderen mente man, at de farlige dunster, som breder sig fra afføring, betændelse og affald, var årsagen til smittespredning og derfor var der også bestemmelser om, at gaderne skulle holdes fri for skarn. På landet var man klar over, at dyrenes afføring var god gødning, men man forbandt ikke arbejdet med nogen sundhedsrisiko. Befolkningens gennemsnitlige levealder var lav. Mændene blev ca. 30, mens kvinderne levede noget kortere. Barnefødsler og ammeperioder afløste ofte hinanden, og det kostede kvinderne på sundheden. Gennem fund af skeletter kan man danne sig et indtryk af, hvad det betød for den rigeste del af befolkningen, at den fik bedre og mere rigelig føde. Bønderne var korte, og borgere og herremænd var betydeligt længere. Diskussionsemne: Fødsler. Sygdomme. Lever rige og mænd stadig længere end fattige og kvinder i dag? Lille blyplade med runer. Besværgelsestavle, rum 12 Blypladen blev fundet sammenfoldet i Den er ca. fra 12- eller 1300-tallet. Det er altså fra efter kristendommens indførelse, men flere hedenske ting overlevede i folks tro. Det er det samme med skelettet ovenover. Runepladen rummer nogle interessante sammenblandinger af hedenske og kristne elementer, og har nok været betragtet som

10 9 magisk. Hvis man oversætter de 8 linjer runer (hedensk skrift), så fremgår det, at sproget er latin det kristne sprog. Både almindelige ord indgår, men også trylleord. På blypladen beder Åse om at Kristus skal hjælpe hende Kristus fri mig Åse, fra alt ondt. Kristi kors være over mig, Åse, her og allevegne. Khorda, inkkhorda+khordai+agla. Det sidste er trylleord. Blypladen blev fundet i en grav men nok ikke Åses. Højst sandsynlig har Åse kastet pladen i graven, for at liget kunne tage hendes dårligdomme med sig! Diskussionsemne: Sygdomsopfattelser. Hvor kommer sygdomme fra? Hjalp Åses plade? Halshugget mand Skelet, rum 13 Middelalderens og renæssancens retsvæsen var baseret på nogle helt andre principper end i dag. Dødsstraf og legemsstraf af forskellig art var udbredte, hvorimod fængsel kun blev brugt til midlertidig opbevaring. Hvad man kunne blive straffet for var også ganske forskelligt fra nu. Religiøse forbrydelser, som f.eks. at blive dømt som heks, medførte en pinefuld dødsstraf. Bødlen der har henrettet denne mand har haft en rigtig dårlig dag (det har manden nok også). Han har været nødt til at hugge to gange. Første hug rammer for højt og går ind i den nederste del af kraniet uden at dræbe ofret. Man kan se, hvor den har ramt og skilt et lille stykke af kraniet fra resten. Bødlen bliver derfor nødt til at hugge igen for at skille hovedet fra kroppen. Det lykkedes, men hans økse går i stykker. Ofrets hoved er ydmygende blevet kastet mellem benene på ham i graven. I middelalderen havde man flere juridiske systemer. Her kan du høre Museumsinspektør Mads Thernøe fortælle om ret i middelalderen: (søg på Ret og straf i middelalderen på youtube) Diskussionsemne: I middelalderen straffede man for at hævne sig og for at skræmme. Hvordan er det anderledes i dag? Har man både religiøs og verdslig ret i Danmark?

11 10 Krig Pike vs. Ridder, rum 14 Krig var et altid nærværende livsvilkår i middelalderen og renæssancen. Især under svenskekrigene fik Danmark krigshandlingerne tæt ind på livet. Måden man førte krig på ændrede sig imidlertid meget fra højmiddelalderen og frem til enevældens indførelse. Fra at have en hær der primært bestod af tungt udrustede riddere, endte man i 1600-tallet med store, professionelle hære bevæbnet med datidens mest moderne våben som fx geværer. Men det var ikke krig, der gjorde at Odense mistede sin storbystatus. Det var enevældens indførelse, der ved at samle al administration og magt i København, reducerede Odenses indflydelse. Diskussionsemne: Krig og våben. Evt. kigge på det brede spyd og se hvor det er fra (Broby, Fyn) eller rustningen. Bruger man stadig våben der minder om dem man kan se her? EGNE NOTER:

12 11 Møntergården arbejdsark: DAU 1. modul 5-6 Find en ting fra udstillingen Byens Liv og svar på spørgsmålene: 1. Hvad hedder den ting du har valgt? 2. Hvad er den lavet af? 3. Hvad ligner den? 4. Hvordan brugte man den i gamle dage? 5. Hvor gammel er den? 6. Hvilken periode i dansk historie kommer tingen fra? 7. Hvorfor har du valgt lige den? 8. Hvad vil du gerne vide om tingen? Brug eventuelt disse ord: Guld, sølv, bronze, ben knogle, ler, glas, sten træ Stor lille, skinnende, tung, let, lang, kort, tyk, elegant, tynd, ru, glat, hel, i stykker, kendt, fremmedartet, flad, gammel, ny, brugt Interessant, kedelig, fin, grim, mærkelig, smuk

13 12 Vil du vide mere? Der er en god videoserie om temaer behandlet i udstillingen, med Museumsinspektør Mads Thernøe som fortæller. Søg på youtube efter odensebysmuseer mads thernøe så kommer de alle frem. Link til onlineudstilling: Derudover er og glimrende indgange til punktnedslag i historien.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1

Agara Regelsæt 1.0. Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus... 1 Plotcenteret... 1 Agara... 1 At starte en karakter... 1 Sådan får du Evne-Point (EP):... 1 Møgvejrs-bonus.... 1 Plotcenteret... 1 Tjek-in... 1 Våbentjek:... 2 Kamp... 2 Mure/vægge/bygninger... 2 In-game genstande... 2 Livspoint

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere