Odense Bys Museer. Lærdansk på Museum. Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer. Lærdansk på Museum. Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark."

Transkript

1 Odense Bys Museer Lærdansk på Museum Vejledning til besøg på Bymuseet Møntergården indeholdende lærervejledning, genstandskatalog og arbejdsark.

2 1 Lærdansk på museum: guide til rundvisning i Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance Lærervejledning til besøg: Materialet til museumsbesøget består af et genstandskatalog og arbejdsark, der kan anvendes af eleverne i udstillingen. Genstandskataloget læses af læreren og en mindre rundvisning sammensættes derudfra afhængigt af, hvor lang tid I har i udstillingen og har lyst til at bruge på museet. Ved hver af de genstande læreren har valgt stoppes op, der fortælles og genstandens perspektiver diskuteres med kursisterne. Der er forslag til diskussionsemner og åbne spørgsmål til diskussionen i kataloget. Informationen i kataloget er målrettet læreren, så denne kan niveauafstemme formidlingen og fortællingen i museet efter holdets sproglige kapacitet og DanskMål. Efter endt rundvisning uddeles arbejdsark. Kursisterne skal derefter hver for sig eller i grupper af 2-3, udvælge en af genstandene i udstillingen og udfylde arket. Alternativt kan læreren udvælge nogle genstande som alle skal fokusere på. Besvarelserne skal helst diskuteres i plenum eller fremlægges for holdet. Arbejdsarkene kan ændres af læreren hjemmefra og afstemmes i forhold til det sproglige niveau. Både formuleringen af spørgsmål og de benyttede adjektiver kan ændres af læreren. Et eksempel på et tilpasset arbejdsark lavet til DAU 1. modul 5-6 er vedhæftet. Det er ikke alle spørgsmål, der kan besvares ved alle genstande. Når læreren guider eleverne rundt i udstillingen i disses eget tempo og med genstande udvalgt præcist til dem, skabes et niveau- og sprogafstemt museumsbesøg, der i samspil med elevernes selvstændige arbejde i udstillingen styrker sproget på flere områder. En undervisningsgang i museet på denne måde: - Skaber et aktivt sprogligt læringsrum uden for klasseværelset baseret på objektbaseret læring. - Styrker det passive ordforråd når læreren viser rundt i udstillingen. - Styrker det aktive ordforråd og sprogbrug, når eleverne præsenterer deres svar på opgavearkene eller diskuterer genstandene med læreren eller andre kursister. - Bruger arbejdsark, der benytter sproget til spørgsmål, arbejde og beskrivelse og som specifikt søger at øge ordforrådet og bringe nye ord i spil.

3 2 Genstandskatalog Introduktion til udstillingen: "Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance" handler om Odenses storhedstid. Her fortælles historien om det tidligste Odense i vikingetiden omkring slutningen af 900-tallet, henover middelalderen og frem til Renæssancen. En periode hvor Odense udviklede sig fra huller i jorden (bogstavelig talt) til en rig storby med udsyn til Europa. Kort over udstilling: Genstande: Rumnumrene i kataloget refererer til rumnumrene på kortet ovenfor. Rumnumrene kan desuden ses i udstillingen på røde søljer centralt placeret i hvert rum. Genstandene er udvalgt, fordi de er gode nedslagspunkter og kan afstedkomme gode samtaler. Det er tilstræbt at genstandene har en klar relevans i forhold til Lærdansks kursister, men de kan bruges som rundviseren lyster.

4 3 Billede af genstand Info om genstand Arkæologisk profil af Albani Kirkes Gulv Dette er en arkæologisk profil. Jordstykket viser et udsnit af gulvet i Albani Kirke. Det gulv, hvorpå Knud Den Hellige blev dræbt i Det er svært at se, men med lidt god vilje kan man godt finde en aftegning af et sort jordlag under det brede hvide jordlag. Det er det gamle nedtrådte gulv. Knuds den Helliges Blods kan have været på lige præcis det udsnit af gulvet vi har gravet op! Arkæologisk profil, rum 2 Ovenpå det gamle sorte gulv er et hvidt lag med murbrokker, fra den kirke der blev bygget ovenpå stedet senere. Det jordlag, der ligger ovenpå det hvide lag er akkumuleret snavs, muld og affald. Inde midt i det gamle Odense er dette lag op til 3-4 meter tykt og viser hvor lang tid, der har boet mennesker her. Der er et stolpehul midt i udsnittet. Da man tog stolpen op, blev hullet fyldt med mursten, og det er det man kan se nu. Knud var meget vigtig for Odense. Da han blev helgenkåret og pilgrimme begyndte at strømme til hans grav, flød der penge til Odense en halv snes kirker og lige så mange klostre blev med tiden oprettet. Hans død skaber byvækst. Museumsinspektør Mads Thernøe fortæller om Knud Den Hellige her(søg evt. på youtube: Knud den Hellige ): Diskussionsemner: Byer og religion. Hvorfor opstår en by? Hvilke andre byer er vigtige pga. religion? Hvorfor kommer folk til Odense nu, når det ikke er Knud Den Hellige? Maleri af marked Torvene var det gamle Odenses samlingssteder. De fleste indbyggere havde en eller anden form for egen avl, men hvor den ikke rakte, slog torvene til. Byen fastlagde priser og vægte. Marked, rum 3 Torvene blev gradvist specialiserede, sådan at man sidst i middelalderen havde et system, hvor fødevarer blev solgt på Fisketovet og isenkram på Flakhavet. Dette er et gammelt maleri af et marked. Det vides desværre ikke hvor.

5 4 Diskussionsemner: markeder i Odense i dag hvor er de? Markeder i kursisternes hjemlande? Ligner billedet noget de kender? Altertavle og Komulesko Altertavle, rum 3 Komulesko, rum 3 Den midterste figur på altertavlen i rum 3 har som den eneste sko med brede næser. Bed evt. kursisterne om at kigge på skoene, og se om de kan se nogle uoverensstemmelser. I montren lige overfor kan man se, hvordan skoene har set ud i virkeligheden. De brede sko var et modefænomen i middelalderen og blev kaldt for komulesko, fordi det ligner de er lavet af komuler. Altertavlen har været skindernes altertavle og den har stået i Vor Frue Kirke meget tæt på Møntergården. Skinderne leverede skolæder til skomagerne, og de lovede at brænde fem lys til Guds og Jomfru Marias ære for at have deres eget alter stående i kirken. Det svarer lidt til, at en fagforening i dag havde deres eget alter i en kirke. Alteret er tidligst omtalt år 1493 og købt i den tyske by Lübeck. Altertavlen forestiller Jomfru Marias Mor Anne det er hende, der som den eneste har de moderne sko, hvilket er en indikator på hendes vigtighed. Der er nogen, der har følt at hendes identitet ikke var klar nok derfor er hendes navn blevet ridset ind i hendes bryst. Diskussionsemne: mode og prestige. Hvad ville man tage på i dag, hvis man skulle være den vigtigste på en altertavle? Hvorfor er komulesko ikke fede mere? Ville du gå i sådan en? Tidslinje Tidslinje med ure, rum 5 Tiden og tidsopfattelsen er den røde tråd i rum 5. Der er lavet en tidslinje af forskellige måder at måle tid på. Linjen starter med en kirkeklokke fra middelalderen tættest ved døren (længst tilbage i tiden), og fortsætter til et stort urværk fra et klokketårn, videre til et lille fint bordur fra renæssancen, og til sidst et etui fra et finmekanisk lommeur fra 1600-tallet. Meningen med dette er at illustrere hvordan tidsmålingen og dermed tidsopfattelsen ændrede sig gennem århundrederne. Kirkeklokken blev brugt til at fastslå tidspunkter for tidebønnerne i klostre og kirke. I klostre og kirker skulle man bede på 8 fastlagte tidspunkter hver dag. Man skulle fremføre både salmer, korte og lange

6 5 bønner samt lovsange. Ikke kun munke og præster, men også almindelige mennesker, delte deres dag ind efter de 8 bønner. De første mekaniske tårnure blev bygget i Europa i slutningen af 1200-t., og den videre udvikling i middelalderen havde sammenhæng med gejstlighedens behov for at afholde tidebønner til tiden. Dette tårnur er fra 1642 og har stået i Sct. Hans Kirke. Det fine lille bordur blev i 1562 bygget til Christian Poulsen af Frederik II s Hofurmager Steffen Brenner og har bibelske motiver på siderne. Uret understreger, hvordan tidstagning blev langt mere mobil og udbredt, hvilket man også kan se på det lille lommeursetui. Efter klostrenes nedlæggelse, indførslen af en luthersk kirke (efter 1536) samt opfindelsen af bedre ure fik mennesket gradvist en mere moderne tidsopfattelse, hvor dagen var delt op i timer og ikke efter bønner. Efterhånden som tidsmåling ikke kun foregik i kirketårne, men også hjemme ved borgere, der havde bordure eller lommeure bredte en moderne tidsforståelse sig. Tidebønner blev for den katolske kirke først reformeret i 1970 efter ca års brug. Diskussionsemner: Tidsopfattelse hvad er jeres dag bygget op omkring? Timer eller bønner? Kan man have begge ting samtidigt? Hvordan er de katolske tidebønner forskellige fra dem i Islam? Købmandsrummet Købmandsrummet, rum 6 Dette rum (nr. 6) er et sanserum, hvor alt må røres ved og duftes til. Varerne i rummet er eksempler på hvad et købmandslager omkring år 1640 kunne indeholde. I virkeligheden var mængden af varer naturligvis langt større, og langt fra alle varerne er repræsenteret her, kun de mest almindelige. Der hvor man virkelig kan se, hvor stor verden allerede var i tallet, er i udvalget af stof og krydderier, der blev importeret fra hele den kendte verden. Diskussionsemner: Er der noget af det, denne købmand sælger, I kunne tænke jer? Er der ting i Jeres køkken fra hele verden? Hvorfor har man ikke kun ting fra der hvor man bor?

7 6 Køkken og hjem Nips, rum 7 Rum nr. 7 handler om daglig- og familielivet. Der er fokus på bl.a. kvinder og børn, som var anonyme i de fleste kilder, og på den måde man indrettede sin hverdag på. Rummets genstande er et udvalg af husgeråd og der er flere ting, der er gode nedslagspunkter: Den runde skærm, som viser en tallerken, der bliver spist fra. Her kan man på en meget direkte måde se, hvilken mad man spiste i renæssancen, og ikke mindst hvordan. De brugte ikke gaffel. Gaflen som spiseredskab kendes i Europa ikke før renæssancen i t. Det er først i 1600-t., at den europæiske overklasse, først i Italien, siden i Frankrig, tager gaflen permanent i brug ved middagsbordet. Muligvis var den daværende mode med store pibekraver, hvor det var svært at nå munden med fingrene uden at plette, medvirkende til, at gaflen blev populær og indgik i bordetiketten, først to- og tregrenet og fra 1800-t. i den firgrenede form. Børnegenstandene er bemærkelsesværdige. Det drejer sig om en lille pottestol af træ og en legetøjsgryde. I løbet af tallet ændrede voksne radikalt deres syn på barndommen. Børn blev ikke længere set som små voksne, men som individer med en egen natur og særlige behov. Børns påklædning blev en anden end de voksnes, de fik legetøj og møbler i børnestørrelse. Dette var dog primært i de velstillede lag, mens det for den brede befolkning skete langt senere. For de mindre velstillede lag skete omstillingen først , og barnet mistede sin økonomiske værdi som arbejdskraft, men fik til gengæld en følelsesmæssig høj status. Barnet og dets ret til at være barn blev hellig og ukrænkelig. Diskussionsemner: familieliv, børns vilkår og værdier omkring børneopdragelse fx: Hvordan spiser I? Spiser I anderledes end Jeres bedsteforældre? Spiser I den samme mad? Var din barndom den samme som dine forældres? Hvis I har børn, har de det så bedre, end I havde det? Kan I genkende nogle af tingene? Bygningen Bindingsværk, rum 9 Temaet i rum 9 og 10 er bygningskonstruktion. I rummene er der gode muligheder for se Møntergårdens konstruktion. En model af Møntergårdens bindingsværk gør det muligt at se i detaljer, hvordan gården er bygget, og en tur på loftet viser tydeligt det fine håndværk. Der er også en lille video i rum 9, der viser forarbejdningen af bjælkerne.

8 7 Møntergården er bygget i bindingsværk. Man bygger først en ramme af træ, og fylder dernæst hulrummene ud med mursten, eller lerklinede vægge. Da Møntergården blev bygget i 1646, var mursten dyre. At have et såkaldt stenhus var derfor forbeholdt de få og murstenshuse var prestigefyldte. Møntergårdens bindingsværk er fyldt med mursten,men man kan ikke se dem for de kalkede vægge. For at gøre opmærksom på, at der faktisk var mursten inde bagved, malede man væggene så det lignede de var lavet af mursten. Inden for er nogle af dørkarmene også malet, så det ligner de er lavet af marmor, når de egentlig bare er fremstillet af træ. Diskussionsemne: Er der nogen ting i dit hus, der er lavet så de ser mere kostbare ud end de er? Hvad er det bedste materiale at bygge huse med i dag? Hvordan bygger man huse, hvor du kommer fra? Hvorfor ændrer huse sig? Hunderupskatten Denne nedgravede krukke med 786 mønter blev fundet i 1986 med metaldetektor i Hunderupskoven. Hunderupskatten som krukken hurtigt blev døbt, blev gravet ned ca Begravede Mønter, rum 11 At grave ejendele ned i forbindelse med ufred er en menneskelig tendens vi kan spore langt tilbage i tiden. Flere steder er skattene ikke blevet gravet op igen, og man kan kun gisne om hvorfor: blev de glemt? Døde ejermanden? Diskussionsemne: reaktioner under krig. Graver man stadig ting ned i dag? Hvor ville du gemme dine værdigenstande? Lighue Denne kostbare lighue fra Sct. Knuds Kirke er lavet af silke med broderier af silke, perler og metaltråd. Lighue, rum 11 Den er sammensyet af 4 stykker. På midten af hvert felt ses figurer: En jæger, der angriber en hjort som forfølges af 3 hunde. Hunde der flænser et dyr. Jæger med spyd og 2 hunde i bånd. Og 3 badende kvinder. Udenom disse motiver er der planteslyngninger, samt nellikelignende blomster. Alle detaljerne understreger, at det virkelig har været en investering at frembringe en

9 8 hue af så fin kvalitet. Det er uvist hvornår huen er fra, men i hele middelalderen og renæssancen var det vigtigt at se godt ud når man blev begravet. Diskussionsemne: Begravelsesritualer. Er det vigtigt at se godt ud nu, når man bliver begravet? Kvinde- og babyskelet Skelet, rum 12 Kvindeskelettet med fosterskelettet ovenpå, kan godt virke barskt. Bemærk de tre gravgaver - flaske til vievand, saks til at klippe navlestrengen og en mønt til færgemanden. Rigtig mange kvinder døde i barselssengen helt op til 10 %. I dag er det ca. 1 ud Konceptet med at give gravgaver er egentlig en hedensk tradition, men den forstsatte langt op i Kristen tid. I Middelalderen var man ikke klar over, at urenlighed kunne have konsekvenser for helbred og sundhed, og begrebet hygiejne i den betydning, vi kender, er først blevet brugt i nutiden. I Middelalderen mente man, at de farlige dunster, som breder sig fra afføring, betændelse og affald, var årsagen til smittespredning og derfor var der også bestemmelser om, at gaderne skulle holdes fri for skarn. På landet var man klar over, at dyrenes afføring var god gødning, men man forbandt ikke arbejdet med nogen sundhedsrisiko. Befolkningens gennemsnitlige levealder var lav. Mændene blev ca. 30, mens kvinderne levede noget kortere. Barnefødsler og ammeperioder afløste ofte hinanden, og det kostede kvinderne på sundheden. Gennem fund af skeletter kan man danne sig et indtryk af, hvad det betød for den rigeste del af befolkningen, at den fik bedre og mere rigelig føde. Bønderne var korte, og borgere og herremænd var betydeligt længere. Diskussionsemne: Fødsler. Sygdomme. Lever rige og mænd stadig længere end fattige og kvinder i dag? Lille blyplade med runer. Besværgelsestavle, rum 12 Blypladen blev fundet sammenfoldet i Den er ca. fra 12- eller 1300-tallet. Det er altså fra efter kristendommens indførelse, men flere hedenske ting overlevede i folks tro. Det er det samme med skelettet ovenover. Runepladen rummer nogle interessante sammenblandinger af hedenske og kristne elementer, og har nok været betragtet som

10 9 magisk. Hvis man oversætter de 8 linjer runer (hedensk skrift), så fremgår det, at sproget er latin det kristne sprog. Både almindelige ord indgår, men også trylleord. På blypladen beder Åse om at Kristus skal hjælpe hende Kristus fri mig Åse, fra alt ondt. Kristi kors være over mig, Åse, her og allevegne. Khorda, inkkhorda+khordai+agla. Det sidste er trylleord. Blypladen blev fundet i en grav men nok ikke Åses. Højst sandsynlig har Åse kastet pladen i graven, for at liget kunne tage hendes dårligdomme med sig! Diskussionsemne: Sygdomsopfattelser. Hvor kommer sygdomme fra? Hjalp Åses plade? Halshugget mand Skelet, rum 13 Middelalderens og renæssancens retsvæsen var baseret på nogle helt andre principper end i dag. Dødsstraf og legemsstraf af forskellig art var udbredte, hvorimod fængsel kun blev brugt til midlertidig opbevaring. Hvad man kunne blive straffet for var også ganske forskelligt fra nu. Religiøse forbrydelser, som f.eks. at blive dømt som heks, medførte en pinefuld dødsstraf. Bødlen der har henrettet denne mand har haft en rigtig dårlig dag (det har manden nok også). Han har været nødt til at hugge to gange. Første hug rammer for højt og går ind i den nederste del af kraniet uden at dræbe ofret. Man kan se, hvor den har ramt og skilt et lille stykke af kraniet fra resten. Bødlen bliver derfor nødt til at hugge igen for at skille hovedet fra kroppen. Det lykkedes, men hans økse går i stykker. Ofrets hoved er ydmygende blevet kastet mellem benene på ham i graven. I middelalderen havde man flere juridiske systemer. Her kan du høre Museumsinspektør Mads Thernøe fortælle om ret i middelalderen: (søg på Ret og straf i middelalderen på youtube) Diskussionsemne: I middelalderen straffede man for at hævne sig og for at skræmme. Hvordan er det anderledes i dag? Har man både religiøs og verdslig ret i Danmark?

11 10 Krig Pike vs. Ridder, rum 14 Krig var et altid nærværende livsvilkår i middelalderen og renæssancen. Især under svenskekrigene fik Danmark krigshandlingerne tæt ind på livet. Måden man førte krig på ændrede sig imidlertid meget fra højmiddelalderen og frem til enevældens indførelse. Fra at have en hær der primært bestod af tungt udrustede riddere, endte man i 1600-tallet med store, professionelle hære bevæbnet med datidens mest moderne våben som fx geværer. Men det var ikke krig, der gjorde at Odense mistede sin storbystatus. Det var enevældens indførelse, der ved at samle al administration og magt i København, reducerede Odenses indflydelse. Diskussionsemne: Krig og våben. Evt. kigge på det brede spyd og se hvor det er fra (Broby, Fyn) eller rustningen. Bruger man stadig våben der minder om dem man kan se her? EGNE NOTER:

12 11 Møntergården arbejdsark: DAU 1. modul 5-6 Find en ting fra udstillingen Byens Liv og svar på spørgsmålene: 1. Hvad hedder den ting du har valgt? 2. Hvad er den lavet af? 3. Hvad ligner den? 4. Hvordan brugte man den i gamle dage? 5. Hvor gammel er den? 6. Hvilken periode i dansk historie kommer tingen fra? 7. Hvorfor har du valgt lige den? 8. Hvad vil du gerne vide om tingen? Brug eventuelt disse ord: Guld, sølv, bronze, ben knogle, ler, glas, sten træ Stor lille, skinnende, tung, let, lang, kort, tyk, elegant, tynd, ru, glat, hel, i stykker, kendt, fremmedartet, flad, gammel, ny, brugt Interessant, kedelig, fin, grim, mærkelig, smuk

13 12 Vil du vide mere? Der er en god videoserie om temaer behandlet i udstillingen, med Museumsinspektør Mads Thernøe som fortæller. Søg på youtube efter odensebysmuseer mads thernøe så kommer de alle frem. Link til onlineudstilling: Derudover er og glimrende indgange til punktnedslag i historien.

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB Børn og voksnes leg med medier og teknologi Ole Caprani Lektor Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Klaus Thestrup Ph.d. studerende Institut for Informations og Medievidenskab,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere