Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)"

Transkript

1 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport

2 Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, loyalitetssegmentering, intern sammenligning 5 Specifikke spørgsmål under hvert område Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Arbejdsforhold, Jobindhold, Læring og Udvikling 12 Udviklingssamtaler 27 Tema: Mellemledelse 28 Resultater i tabelform 29 Appendiks 31 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra Global Employee and Leadership Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Om undersøgelsen Formålet med MTU 2017 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på de skoler/ uddannelsesinstitutioner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er på de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Rapporten er med til at give de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2017, hvor dataindsamlingen blev gennemført i perioden 27. februar marts. Rapporten fokuserer specifikt på resultaterne for Erhvervsskoler, dog således at resultaterne løbende sammenholdes med de øvrige overordnede resultater for MTU I alt har 4058 medarbejdere på de deltagende Erhvervsskoler modtaget et spørgeskema, og af disse har 35 valgt at svare. Den samlede svarprocent for alle Erhvervsskoler i MTU 2017 er således 88%. Fortroligheden er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat for Erhvervsskoler. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med det generelle danske arbejdsmarked (resultater fra Global Employee and Leadership Index (GELx)). Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, som tager udgangspunkt i modellen Global Employee and Leadership Index (GELx). I MTU 2017 er GELx modellen blevet tilpasset skoler/udddannelsesinstitutioner. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem deres besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt 10 områder: 4 under Engagement og 6 drivkræfter. Pilene i modellen viser, at de seks drivkræfter har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Engagement (Arbejdsglæde og Loyalitet). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af en drivkræft vil føre til en forøgelse i vurderingen af Engagement (Arbejdsglæde og Loyalitet). Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og dedikation. Hvis I gennem fokus på de områder, som vi anviser i denne rapport, kan øge medarbejdernes tilfredshed og motivation overfor enheden, så får I mere trofaste og dedikerede medarbejdere. Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Arbejdsforhold Jobindhold Tilfredshed Arbejdsglæde Motivation Troskab Loyalitet Dedikation Læring og Udvikling [3]

4 Datagrundlag - svarprocenter Antal deltagende medarbejdere Antal svar Svarprocent ESB Netværket samlet % % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % SOSU samlet % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % Organisation % [4]

5 Vurdering Arbejdsglæde Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Arbejdsglæde fordelt på Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Organisation 2 [+7] 78 [+5] 81 [+7] Organisation Organisation Organisation 8 74 [0] 72 [0] 76 [+1] Organisation 3 73 [0] [-2] 75 [+1] Organisation Organisation Organisation [+3] [+4] 69 [+3] Organisation [-4] 59 [-3] 66 [-3] Organisation 1 61 [+6] 57 [+5] 65 [+7] Organisation [5]

6 Vurdering Loyalitet Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Dedikation. Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat på den pågældende uddannelsesinstitution, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job på den pågældende uddannelsesinstitution SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Dedikation er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra og udvise engagement Loyalitet Troskab Dedikation Loyalitet fordelt på Loyalitet Troskab Dedikation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation [6]

7 LOYALITET LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i ESB-netværkets MTU Som det ses, er der en klar sammenhæng mellem resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet: Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet SOSU skoler samlet 3. ESB Netværket samlet 4. Organisation 2 5. Organisation Organisation 3 7. Organisation 1 8. Organisation 4 9. Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for hver af de to skoletyper, der deltager i ESB-Netværkets MTU Derudover ses hvert skoleresultat inden for pågældende skoletype. Endelig viser figuren resultaterne for samtlige enheder inden for skoletypen SOSU skoler samlet 3. ESB Netværket samlet Erhvervsskoler Enheder på erhvervsskoler ARBEJDSGLÆDE [7]

8 ARBEJDSGLÆDE LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet for alle skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU 2017, inden for hver af de to skoletyper Erhvervsskoler SOSU skoler ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde med antallet af svar for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU Erhvervsskoler SOSU skoler ANTAL SVAR [8]

9 LOYALITET Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking GELx 2016 (Danmark) I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for ESB-netværket samlet og de to skoletyper, samt udvalgte resultater fra GELx SOSU skoler samlet 3. ESB Netværket samlet 4. GELx DK GELx DK (Offentlig) 6. GELx DK (Privat) 7. GELx DK (Bygge og anlæg) 8. GELx DK (Handel og service) 9. GELx DK (IT og rådgivning) 10. GELx DK (Kultur og foreninger) 11. GELx DK (Nær. og nydelsesmidler) 12. GELx DK (Offentlig myndighed) 13. GELx DK (Pengeinst. og forsikring) 14. GELx DK (Primær produktion) 15. GELx DK (Sociale foranstaltninger) 16. GELx DK (Sundhedsvæsen) 17. GELx DK (Transport) 18. GELx DK (Undervisning) 19. GELx DK (Anden branche) 20. GELx DK (Fremstillingsvirksomhed) ARBEJDSGLÆDE [9]

10 Lav DEDIKATION Høj Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og dedikation. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne hos sammenlignet med udvalgte benchmarks. Derudover fremgår sammensætningen for hver uddannelsesinstitution under Erhvervsskoler samlet. ZAPPERE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat på arbejdspladsen. Kombinationen af høj grad af troskab og en stor dedikation, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør typisk den største andel af medarbejderne på arbejdspladsen og vil således ofte afspejle den gennemsnitlige medarbejder. De er dedikerede og trofaste nok til at sikre, at arbejdet bliver gjort, og overvejer ikke at skifte job. ZAPPERE er kun tilfredse med deres egen arbejdsindsats. De ønsker ikke at være ansat på arbejdspladsen om 2 år og vil ikke anbefale andre at søge job på arbejdspladsen. Zappere har lav arbejdsglæde og er typisk utilfredse med alle aspekter af deres arbejde og arbejdsplads. SOFAMEDARBEJDERE disse medarbejdere forventer stadig at være ansat på arbejdspladsen om to år, selvom de ikke er dedikerede til deres arbejde. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade arbejdspladsen, da både troskab og dedikation er under gennemsnittet. [10]

11 Loyalitetssegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2017 ILDSJÆLE KERNEMEDARBEJDERE ZAPPERE SOFAMEDARBEJDERE PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE 16% 55% 26% SOSU skoler samlet 19% 50% 28% ESB Netværket samlet 16% 54% 26% Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) 17% 51% 21% 9% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2017 ILDSJÆLE KERNEMEDARBEJDERE ZAPPERE SOFAMEDARBEJDERE PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE Organisation 2 39% 54% 6% Organisation 7 31% 57% 10% Organisation 8 25% 62% 11% Organisation 9 21% 58% 20% Organisation 6 20% 62% 15% Organisation 3 19% 64% 14% Organisation 5 13% 58% 26% Organisation 10 11% 54% 29% 4% Organisation 11 11% 55% 29% 4% Organisation 4 11% 43% 40% 5% Organisation 1 10% 49% 38% [11]

12 VURDERING Vurdering Hvor skal der sættes ind for at forbedre medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de seks indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Arbejdsforhold Jobindhold Læring og Udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 14% Overordnet ledelse 12% Nærmeste leder 5% Samarbejde 27% Arbejdsforhold 38% Jobindhold 5% Læring og Udvikling Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for Arbejdsglæden. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der bør ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 90 TILPAS VEDLIGEHOLD Jobindhold Samarbejde Læring og Udvikling Nærmeste leder Arbejdsforhold 50 Overordnet ledelse 40 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Arbejdsforhold VEDLIGEHOLD Jobindhold KOMMUNIKER Nærmeste leder Samarbejde Læring og Udvikling OBSERVER Overordnet ledelse [12]

13 VURDERING Vurdering Overordnet ledelse Gennemgang af de seks indsatsområder De seks indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere området. Prioriteringskortet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte område. For at du kan vide, hvilken placering området har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse for. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Overordnet ledelse 9. Den overordnede ledelse kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 10. Den overordnede ledelse går forrest som et godt eksempel 11. Jeg har tillid til de beslutninger, den overordnede ledel-se træffer Prioriteringskort for Overordnet ledelse Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Overordnet ledelse, for Erhvervsskoler samlet. 52 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 10. Den overordnede ledelse går forrest som et godt eksempel VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 9. Den overordnede ledelse kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 11. Jeg har tillid til de beslutninger, den overordnede ledelse træffer 44 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER [Ingen punkter] [13]

14 Overordnet ledelse Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler samlet Organisation 2 Organisation 7 67 Organisation 3 63 Organisation 6 Organisation 8 56 Organisation 11 Organisation 9 Organisation Organisation 5 45 Organisation Organisation Vurdering Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler samlet Overordnet ledelse 9. Den overordnede ledelse kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 10. Den overordnede ledelse går forrest som et godt eksempel 11. Jeg har tillid til de beslutninger, den overordnede ledelse træffer Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation [14]

15 Vurdering Vurdering Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder for Erhvervsskoler samlet. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne under Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Nærmeste leder Nærmeste leder 12. Min nærmeste leder motiverer os til at vi kan indfri forventningerne 13. Min nærmeste leder fremmer en arbejdskultur, der er kendetegnet af tillid og åbenhed 14. Min nærmeste leder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt 15. Min nærmeste leder har tydeligt forklaret, hvordan jeg forventes at bidrage til, at vi når vores mål De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder for SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Min nærmeste leder kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 17. Min nærmeste leder går forrest som et godt eksempel 18. Jeg har tillid til de beslutninger min nærmeste leder træffer 19. Min nærmeste leder anerkender en god indsats 20. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog [15]

16 VURDERING Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Nærmeste leder, for Erhvervsskoler samlet. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 12. Min nærmeste leder motiverer os til at vi kan indfri forventningerne 14. Min nærmeste leder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt 17. Min nærmeste leder går forrest som et godt eksempel VEDLIGEHOLD 13. Min nærmeste leder fremmer en arbejdskultur, der er kendetegnet af tillid og åbenhed 18. Jeg har tillid til de beslutninger min nærmeste leder træffer TILPAS 19. Min nærmeste leder anerkender en god indsats 20. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 15. Min nærmeste leder har tydeligt forklaret, hvordan jeg forventes at bidrage til, at vi når vores mål 16. Min nærmeste leder kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger [16]

17 Nærmeste leder Nærmeste leder fordelt på Organisation 9 Organisation Organisation 3 74 Organisation 11 Organisation 6 Organisation 8 Organisation 5 Organisation Organisation 7 Organisation Organisation Vurdering Nærmeste leder fordelt på Nærmeste leder 12. Min nærmeste leder motiverer os til at vi kan indfri forventningern e 13. Min nærmeste leder fremmer en arbejdskultur, der er kendetegnet af tillid og åbenhed 14. Min nærmeste leder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt 15. Min nærmeste leder har tydeligt forklaret, hvordan jeg forventes at bidrage til, at vi når vores mål 16. Min nærmeste leder kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 17. Min nærmeste leder går forrest som et godt eksempel 18. Jeg har tillid til de beslutninger min nærmeste leder træffer 19. Min nærmeste leder anerkender en god indsats 20. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog Organisation Organisation [+13] Organisation [+3] Organisation Organisation Organisation [+4] Organisation Organisation Organisation Organisation [+7] Organisation [-3] [17]

18 VURDERING Vurdering Vurdering Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde for. Spørgsmålene under den øverste graf danner det samlede resultat for området Samarbejde SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Samarbejde 21. I min afdeling respekterer og stoler vi på hinanden 22. I min afdeling tager alle initiativ til at få opgaverne løst 23. Min afdeling arbejder godt sammen med andre uden for afdelingen 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Det resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Samarbejde for Det faglige samarbejde med mine kolleger Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Samarbejde, for. 82 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 22. I min afdeling tager alle initiativ til at få opgaverne løst VEDLIGEHOLD 21. I min afdeling respekterer og stoler vi på hinanden TILPAS 24. Det faglige samarbejde med mine kolleger OBSERVER 72 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 22 PRIORITER Høj 23. Min afdeling arbejder godt sammen med andre uden for afdelingen [18]

19 Samarbejde Samarbejde fordelt på Organisation 9 82 Organisation 2 Organisation 7 79 Organisation 8 Organisation 6 Organisation 10 Organisation 11 Organisation 3 Organisation 1 Organisation Organisation Vurdering Samarbejde fordelt på Samarbejde 21. I min afdeling respekterer og stoler vi på hinanden 22. I min afdeling tager alle initiativ til at få opgaverne løst 23. Min afdeling arbejder godt sammen med andre uden for afdelingen 24. Det faglige samarbejde med mine kolleger Organisation Organisation [-3] Organisation Organisation [-1] Organisation Organisation [+2] Organisation Organisation [-1] Organisation [-2] Organisation Organisation [19]

20 Vurdering Vurdering Arbejdsforhold Arbejdsforhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Arbejdsforhold for. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Arbejdsforhold Arbejdsforhold 25. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 26. Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 27. Uddannelsesinstitutionen har klare processer og retningslinjer, der gør det muligt for mig at udføre mit arbejde effektivt De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Arbejdsforhold for SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 29. På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt 30. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionen virke 31. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende [20]

21 VURDERING Arbejdsforhold Prioriteringskort for Arbejdsforhold Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Arbejdsforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Arbejdsforhold, for. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 27. Uddannelsesinstitutionen har klare processer og retningslinjer, der gør det muligt for mig at udføre mit arbejde effektivt 28. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt VEDLIGEHOLD 26. Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job TILPAS 25. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 30. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionen virke OBSERVER 29. På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt 31. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende [21]

22 Arbejdsforhold Arbejdsforhold fordelt på Organisation 2 78 Organisation 7 73 Organisation 9 Organisation Organisation 3 66 Organisation 5 Organisation Organisation 11 Organisation Organisation 1 56 Organisation Vurdering Arbejdsforhold fordelt på 25. Det fysiske arbejdsmiljø på Arbejdsforhold arbejdspladsen 26. Jeg trives med den arbejdsmængd e, jeg er underlagt i mit job 27. Uddannelsesin stitutionen har klare processer og retningslinjer, der gør det muligt for mig at udføre mit arbejde effektivt 28. Arbejdsopgave rne i min afdeling er hensigtsmæssi gt fordelt 29. På Uddannelsesin stitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt 30. Mine arbejdsopgave r er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesin stitutionen virke 31. Jeg synes generelt, at skemaplanlæg ningen på Uddannelsesin stitutionen fungerer tilfredsstillende Organisation [+4] 79 [+7] [+9] 72 [-2] 90 [+3] 74 Organisation Organisation Organisation [0] 68 [-1] [-2] 66 [-3] 85 [-1] 72 [+8] Organisation [-3] 67 [-9] 61 Organisation Organisation Organisation [-3] 64 [0] [+2] 62 [+2] [+1] Organisation [+2] 59 [-11] [-9] 59 [-3] [-1] 54 [+2] Organisation [+7] [0] [+1] 57 [-4] 78 [+2] 46 [+15] Organisation [22]

23 VURDERING Vurdering Jobindhold Jobindhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Jobindhold for SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Jobindhold 32. Mit arbejde er meget interessant for mig 33. Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer 34. I mit arbejde anvendes mine kompeten-cer på bedste vis 35. Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde Prioriteringskort for Jobindhold Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Jobindhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Jobindhold, for. 84 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER, 34. I mit arbejde anvendes mine kompetencer på bedste vis VEDLIGEHOLD 33. Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer TILPAS 32. Mit arbejde er meget interessant for mig OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 34 PRIORITER Høj OBSERVER 35. Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde [23]

24 Jobindhold Jobindhold fordelt på Organisation 2 Organisation 8 Organisation Organisation 6 Organisation 3 Organisation 7 Organisation Organisation Organisation 11 Organisation Organisation Vurdering Jobindhold fordelt på Jobindhold 32. Mit arbejde er meget interessant for mig 33. Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer 34. I mit arbejde anvendes mine kompetencer på bedste vis 35. Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde Organisation [+4] Organisation [+6] 84 Organisation Organisation Organisation [+5] Organisation Organisation Organisation [+6] Organisation [+6] Organisation Organisation [+10] [24]

25 VURDERING Vurdering Læring og Udvikling Læring og Udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Læring og Udvikling for Erhvervsskoler samlet. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (GELx DK 2016) Læring og Udvikling 36. Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job 37. Jeg opsøger muligheder, der er med til at udvikle mig i mit job 38. Jeg får ofte konstruktiv feedback fra mine kolleger 39. I min afdeling taler vi åbent om vores fejl, så vi kan lære af dem Prioriteringskort for Læring og Udvikling TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Læring og Udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Læring og Udvikling, for Erhvervsskoler samlet OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 38. Jeg får ofte konstruktiv feedback fra mine kolleger 39. I min afdeling taler vi åbent om vores fejl, så vi kan lære af dem VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 36. Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job 37. Jeg opsøger muligheder, der er med til at udvikle mig i mit job OBSERVER [Ingen punkter] [25]

26 Læring og Udvikling Læring og Udvikling fordelt på Erhvervsskoler samlet Organisation 2 Organisation 9 Organisation Organisation 6 Organisation 5 Organisation 8 Organisation 11 Organisation Organisation 4 Organisation 10 Organisation Vurdering Læring og Udvikling fordelt på Erhvervsskoler samlet Læring og Udvikling 36. Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job 37. Jeg opsøger muligheder, der er med til at udvikle mig i mit job 38. Jeg får ofte konstruktiv feedback fra mine kolleger 39. I min afdeling taler vi åbent om vores fejl, så vi kan lære af dem Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation [26]

27 Udviklingssamtaler Udbredelse af udviklingssamtaler Ja Nej, da jeg ikke har været ansat i 12/24 måneder endnu Nej ESB Netværket samlet 74% 7% 19% 72% 8% 20% SOSU skoler samlet 87% 4% 10% Organisation 5 86% 5% 9% Organisation 2 82% 7% 11% Organisation 1 74% [-1] 21% [+10] 5% [-9] Organisation 8 73% [-1] 6% [-1] 21% [+2] Organisation 3 72% [-9] 6% [0] 22% [+9] Organisation 11 71% [+27] 9% [-3] 20% [-24] Organisation 9 71% 11% 18% Organisation 6 71% 10% 19% Organisation 4 66% 8% 27% Organisation 10 55% 42% Medarbejdernes vurdering af udbyttet og opfølgningen på udviklingssamtaler 59. Jeg får et godt udbytte af min(e) udviklingssamtale(r). Der bliver fulgt op på de aftaler, som er indgået i forbindelse med min(e) udviklingssamtale(r) ESB Netværket samlet SOSU samlet 63 Organisation Organisation 2 72 Organisation 1 55 [+1] 54 [+3] Organisation 8 63 [+2] 62 [+1] Organisation 3 69 [+4] [+5] Organisation [0] [-1] Organisation Organisation 6 63 Organisation 4 61 Organisation [27]

28 Vurdering Tema: Mellemledelse Mellemledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Mellemledelse for. 100 SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle mellemlederne under Mellemledelsen kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 41. Mellemledelsen går forrest som et godt eksempel 42. Jeg har tillid til de beslutninger mellemledelsen træffer 43. Mellemledelsen er lydhør og indgår gerne i dialog Medarbejdernes vurdering af mellemledelse 40. Mellemledelsen kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger 41. Mellemledelsen går forrest som et godt eksempel 42. Jeg har tillid til de beslutninger mellemledelsen træffer 43. Mellemledel sen er lydhør og indgår gerne i dialog ESB Netværket samlet SOSU samlet Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation [28]

29 Tabeller [1] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket GELx Undervissamlet GELx Danmark ning Svarprocent 88% 84% 87% RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på Uddannelsesinstitutionen? Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er Uddannelsesinstitutionen? Motivation Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg ser frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab Jeg ønsker at være ansat på Uddannelsesinstitutionen om 2 år Jeg vil anbefale andre at søge job på Uddannelsesinstitutionen Dedikation Jeg er en af dem, der bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer Jeg udviser engagement for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver LOYALITETSSEGMENTERING ILDSJÆLE 16% 19% 16% 17% 18% KERNEMEDARBEJDERE 55% 50% 54% 51% 51% ZAPPERE 26% 28% 26% 21% 22% SOFAMEDARBEJDERE 1% 0% 1% 2% 1% PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE 3% 2% 3% 9% 8% INDSATSOMRÅDER Overordnet ledelse Den overordnede ledelse kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger Den overordnede ledelse går forrest som et godt eksempel Jeg har tillid til de beslutninger, den overordnede ledelse træffer Nærmeste leder Min nærmeste leder motiverer os til at vi kan indfri forventningerne Min nærmeste leder fremmer en arbejdskultur, der er kendetegnet af tillid og åbenhed Min nærmeste leder giver mig den konstruktive feedback, jeg behøver for at gøre mit arbejde godt Min nærmeste leder har tydeligt forklaret, hvordan jeg forventes at bidrage til, at vi når vores mål Min nærmeste leder kommunikerer tydeligt skolens overordnede beslutninger Min nærmeste leder går forrest som et godt eksempel Jeg har tillid til de beslutninger min nærmeste leder træffer Min nærmeste leder anerkender en god indsats Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog Samarbejde I min afdeling respekterer og stoler vi på hinanden I min afdeling tager alle initiativ til at få opgaverne løst Min afdeling arbejder godt sammen med andre uden for afdelingen Det faglige samarbejde med mine kolleger [29]

30 Tabeller [2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket GELx Undervissamlet GELx Danmark ning Arbejdsforhold Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job Uddannelsesinstitutionen har klare processer og retningslinjer, der gør det muligt for mig at udføre mit arbejde effektivt Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden, udveksle erfaringer og sparre fagligt Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionen virke Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende Jobindhold Mit arbejde er meget interessant for mig Mit arbejde giver mig tilstrækkelige udfordringer I mit arbejde anvendes mine kompetencer på bedste vis Jeg har beføjelse til at træffe de nødvendige beslutninger, når jeg udfører mit arbejde Læring og Udvikling Det er klart for mig, hvor jeg bør udvikle mig i mit job Jeg opsøger muligheder, der er med til at udvikle mig i mit job Jeg får ofte konstruktiv feedback fra mine kolleger I min afdeling taler vi åbent om vores fejl, så vi kan lære af dem [30]

31 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medarbejderen. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. OVERORDNET LEDELSE Hvor skal vi starte? NÆRMESTE LEDER SAMARBEJDE ARBEJDSFORHOLD JOBINDHOLD LÆRING OG UDVIKLING [31]

32 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de seks områder: Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Arbejdsforhold, Jobindhold samt Læring & Udvikling. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [32]

33

34

35

36 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-00 Århus C T W

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 90% (1123/1245) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 89% (3987/4504) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2018 SOSU C. Skolerapport. Svarprocent: 88% (138 besvarelser ud af 156 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2018 SOSU C. Skolerapport. Svarprocent: 88% (138 besvarelser ud af 156 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2018 SOSU C Svarprocent: 88% (138 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING AF EN-

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse UC Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse UC Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 UC olstebro Svarprocent: 87% (295 besvarelser ud af 340 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 87% (67 besvarelser ud af 77 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 87% (67 besvarelser ud af 77 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Randers Social- og Sundhedsskole Svarprocent: 87% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 EUC Lillebælt Svarprocent: 89% (127 besvarelser ud af 142 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 82% (1363/1671) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (160 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (160 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2018 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Holstebro Svarprocent: % (291 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (235 besvarelser ud af 281 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (23 besvarelser ud af 274 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (125 besvarelser ud af 152 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (2 besvarelser ud af 35 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (19 besvarelser ud af 144 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017 Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017 Århus Statsgymnasium Lærere Svarprocent: 88% (/80) Enhedsrapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 ARBEJDSGLÆ- DE/LOYALITETSSAMMENL

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (127 besvarelser ud af 153 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 215 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% (124 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018 Lemvig Kommune Lars Keld Hansen Svarprocent: % (1156/1370) GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 3% (2249 besvarelser ud af af 1 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2018

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2018 Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2018 Vordingborg Gymnasium & F Svarprocent: % (57/) Skolerapport Konklusion GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 ARBEJDSGLÆ-

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683)

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC Svarprocent: 85% (581/683) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed Arbejdsglæde

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017 Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) 2017 Thisted Gymnasium Svarprocent: 82% (/) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 ARBEJDSGLÆ- DE/LOYALITETSSAMMENL

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 Harald Elmo Mikkelsen Svarprocent: 84% (1744/2088) Indhold Indhold Introduktion 4 Arbejdsglæde og tilknytning 5 Hvordan skaber du større Arbejdsglæde?

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere