1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)"

Transkript

1 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Bæredygtige skolehaver og netværksdannelse Axis, Wesselsgade 4, kld Koebenhavn N. Tlf.: Hjemmeside: Mail: Pachatusan Land(e): Peru Landets BNI per indbygger: US$ (2009-WB) Undtagelse fra BNI-grænse pga. oprindelige folk Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 4 mdr. Kontaktperson for partnerskabsaktiviteten: Navn: Isabel Sande Frandsen Ansøgt beløb fra Projektpuljen: kr. Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [X] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Forbrug pr. år: kr. (Samlet beløb delt med antal år) Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Bæredygtige skolehaver og netværksdannelse er en partnerskabsaktivitet, der består af to dele: en workshop mellem Axis og partner og et seminar med deltagelse af lokale uddannelses NGO er og partnerorganisationer fra Peru og Bolivia. Workshoppens formål er, at få identificeret de elementer i Skolehave projektet, som kan blive bæredygtige og overtaget af lokale kræfter eller lokale myndigheder i løbet af en fjerde og konsoliderende fase samt at få udarbejdet en strategi herfor. Seminaret har til formål at bidrage til netværksdannelse, identificering af potentielle fremtidige samarbejdspartnere og udveksling af erfaringer. Samtidig vil Axis få mulighed for at skabe et netværk af partnerorganisationer, hvilket kan bidrage til at skabe større synergi i nuværende og fremtidig projektportefølje og åbne mulighed for alliancesamarbejde. Den. 14. december 2011 Dato Ansvarlig person (underskrift) København N. Sted Kristina Weibel, Tovholder Axis Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

2 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Se bilag A for generelle organisatoriske oplysninger. Axis har haft projekter i Peru og andre steder siden 1995 og har stor erfaring med bl.a. deltagerorienterede, dialogbaserede undervisningsmetoder og efteruddannelse af lærere. Bæredygtighed og lokal forankring udgør bærende principper i Axis arbejde i syd, og organisationen har gennem årene opnået solid erfaring med planlægning og implementering af bæredygtige udviklingsprojekter. Axis lægger stor vægt på, at der efterlades et bæredygtigt produkt og en bæredygtig partner, når et mangeårigt samarbejde afsluttes. Dette var bevæggrunden for ansøgningen om en fjerde og konsoliderende fase, som blev afslået ved ansøgningsrunden i september I afslaget peges der på relevante uklarheder, som det anbefales, at vi adresserer i en eventuel partnerskabsaktivitet, før den endelige fjerde fase formuleres. Den anbefaling har vi taget til os, og med formuleringen af denne partnerskabsaktivitet ønsker vi således at skabe rammerne for at Axis og Pachatusan arbejder sig frem til, hvilke elementer af Moray Modellen der realistisk set kan blive bæredygtige og overtaget af lokale kræfter 1. Samtidig har Axis længe haft et ønske om at samle relevante samarbejdspartnere, dels for at skabe større synergi mellem de forskellige projekter i vores nuværende og fremtidige projektportefølje og dels for at de forskellige samarbejdspartnere vil kunne nyde godt af hinandens erfaringer inden for bestemte områder (f.eks. produktiv uddannelse, tosproget interkulturel uddannelse, køn, fortalervirksomhed og participatorisk undervisning) og derved styrke deres arbejde. Axis samarbejde med andre organisationer i Peru Axis har pt. et projekt i Iquitos-regionen i samarbejde med FORMABIAP (PR-finansieret: SP-sep). Ligeledes har vi et projekt om bæredygtig turisme på Taquile i Titicaca-søen (også PR-finansieret: MP-sept). Og så har Axis i mange år udsendt praktikanter til vores tidligere samarbejdspartner i Lima: Cepromup. Vi er ligeledes i gang med at formulere et faseopdelt projekt med en af Perus mest anerkendte uddannelses NGO'er, Tarea. Det danske teams kvalifikationer Sekretariatsansvarlig: Isabel Sande Frandsen: projektmedarbejder hos Axis. Cand.scient.soc. (Internationale Udviklingsstudier og Kultur- & Sprogmødestudier). Journalist. Flere års erfaring fra Peru både akademisk og i forbindelse med udviklingsprojekter og journalistisk. Har boet i Peru. Taler flydende spansk. Frivillige tovholdere: Kristina Weibel: cand.scient.soc. (Sociologi med specialisering i Udvikling og Internationale Relatoner) fra Aalborg Universitet, videnskabelig assistent ved SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) med forskningsmæssige opgaver inden for bl.a. etniske minoriteter, diskrimination, og tosprogethed. Erfaring med udviklingsprojekter i Peru fra tidligere frivilligt arbejde og praktikophold. Thomas Rathje: cand.scient i udviklingsgeografi med speciale i bæredygtig turisme fra Københavns Universitet og University of Queensland. Erfaring med udviklingsarbejde i Syd- og Mellemamerika, bland andet i Peru. Ligeledes arbejdserfaring fra Sydøstasien, Afrika og Oceanien fra bl.a. rådgivning, feltarbejde og frivilligt arbejde. 1 Dette vil blive yderligere uddybet i afsnit B1 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 1

3 Faglig baggrundsgruppe: Susanne Pérez: Cand.mag. (Pædagogik og Kultur- og Sprogmødestudier). underviser i Unge2- projektet. 5 års erfaring fra arbejde i to peruanske NGO er (særligt i Cusco) som efteruddanner indianske lærere i tosproget interkulturel undervisning og med ansvar for netværksopbygning og fortalervirksomhed i forbindelse med udviklingen af Den Regionale Uddannelsespolitik og regionale valg i Cusco. Taler flydende spansk og forståeligt quechua. Udgiver internationale artikler om tosproget interkulturel undervisning i Peru. Anne-Sofie Munk: Programmedarbejder hos Læger uden Grænser. Cand.scient.soc. (Internationale Udviklingsstudier og Socialvidenskab). Mangeårig erfaring fra arbejde i Nicaragua med projektformulering, monitorering, revision og administration, samt fortalervirksomhed. Catherine Watson: seminarielektor på læreruddannelsen (professionshøjskolen UCC), projektansat hos Axis. Forfatter på undervisningsmateriale hos Gyldendal og Alinea. Master (MA) i Fremmedsprogsundervisning fra University of Surrey. Flydende i spansk, desuden faglig sparringspartner og gæsteunderviser i projektet. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Se bilag B for generelle organisatoriske oplysninger. Projektet Skolehaver Moray har siden dets opstart i 2004 været den vigtigste aktivitet for den peruanske NGO Pachatusan. Pachatusan har desuden, i samarbejde med andre lokale NGO er (CIPRI og Arco Iris), gennemført flere store alfabetiseringsprojekter med voksenundervisning, finansieret af den peruanske stat og regionalregeringen. Pachatusan deltager desuden i en række lokale og regionale uddannelsesnetværk heriblandt regionalregeringens uddannelsesnetværk Consejo Consultivo Regional del Gobierno Regional del Cuzco. Moray Modellen, som er udviklet af Pachatusan, er en alternativ undervisningsmodel rettet mod børn af oprindelige folk i grundskolen. Modellen tager afsæt i de oprindelige folks egen kultur, sprog, kundskaber og traditioner og er dermed tilpasset den virkelighed børnene lever i. Idéen er at benyttet anlagte skolehaver aktivt i undervisningen for på den måde at gøre undervisningen mere relevant og nærværende. Modellen er bygget op omkring fire komponenter: Produktion, miljø, interkulturalitet og køn, som alle indtænkes i undervisningen. Modellen baserer sig på participatoriske undervisningsmetoder, hvor eleverne inkluderes aktivt i undervisningen i et skolesystem hvor undervisningen stadigvæk er præget af at være autoritær og vertikal. Pachatusan s ansatte og en stor del af medlemmerne har mellem års erfaring fra fremstående stillinger i undervisningssektoren i Cusco-regionen, hvor de har beskæftiget sig med undervisning af børn og voksne, udarbejdelse af faglige curricula samt undervisningsmaterialer, videreuddannelse af lærere m.m. Herigennem er der opbygget langvarige relationer og et stort netværk inden for uddannelsessektoren (embedsmænd på kommunalt og regionalt niveau, samt organisationsniveau). Der er desuden kommet en række nye og yngre medlemmer til mænd som kvinder med kompetencer inden for blandt andet sundhedsområdet, jura og kommunikation. Hensigten med at rekruttere medlemmer med andre profiler har netop været at få en mere sammensat og mangfoldig medlemsgruppe, som kan bidrage med forskellige perspektiver på og input til organisationens arbejde. Størstedelen af Pachatusans medlemmer er aktive i organisationens frivillige arbejde indenfor uddannelsessektoren med bl.a. udarbejdelse og gennemførelse af mindre alfabetiseringsprojekter samt organisering af kurser for medlemmer af lærernes fagforening SUTEP og for andre lærere. Det frivillige arbejde spiller en stor rolle i organisationens virke. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 2

4 I organisationens arbejde spiller det en væsentlig rolle, at alle Pachatusans medlemmer er tosprogede (spansk og quechua), hvilket er afgørende for at opnå den nødvendige tillid og samarbejdsvilje i landsbysamfundene. Hovedparten kommer desuden fra Cusco-regionen og har dermed et godt kendskab til regionen og de forskellige kulturer og befolkningsgrupper. Partnerskabsaktivitetens vigtighed Partnerskabsaktiviteten er vigtig for at sikre bæredygtigheden i indsatsen og for på sigt at gøre Pachatusan uafhængig af støtte fra Axis. Tiden har vist, at Pachatusan er yderst effektiv hvad angår implementering og udbredelse af modellen. Dog har deres entusiasme til dels stået i vejen for at arbejde mere i dybden med alle modellens aspekter og den store drivkraft har forhindret en mere strategisk tilgang i forhold til lobby-arbejdet, som mere er foregået ad hoc. Iveren efter at udbrede modellen til så mange kommuner som muligt har også betydet, at der er blevet brugt en del flere kræfter på implementering end planlagt, hvilket til dels er gået ud over arbejdet med at sikre lokal forankring og overtagelse i de kommuner og på de skoler, som allerede var en del af projektet. Partnerskabsaktivitetens fokus på bæredygtighed vil være med til at sikre en grundig diskussion af, hvilke dele af modellen, der reelt kan overtages af lokale kræfter og hvad der skal til, før dette kan ske. Partnerskabsaktiviteten vil ligeledes komme Pachatusan til gavn på den måde, at der skabes rum for netværkdannelse og erfaringsudveksling. Det vil bidrage til at Pachatusan, på sigt, kan indgå i nye strategiske alliancer på de områder, hvor organisationen står svagest som fx køn og tosproget interkulturel undervisning. Ligesom det vil give organisationen mulighed for at lære af andre NGO ers erfaringer med uddannelsesprojekter under lignende politiske og sociale omstændigheder. Sidst men ikke mindst er det vigtigt for Pachatusan at udarbejde en strategi for, hvordan organisationen vil sikre finansiering til fremtidige projekter, herunder om og i givet fald hvordan de vil henvende sig til andre eksterne donorer end Axis. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Samarbejdet mellem Axis og Pachatusan indledtes ved partnerorganisationens etablering i I de første år deltog Pachatusan i Axis-organiserede lærer- og ungdomsudvekslinger heriblandt med besøg på en række danske uddannelsesinstitutioner. Projektet Skolehaver Moray, som blev igangsat i 2004, var det første projektsamarbejde mellem organisationerne. Siden da har vi arbejdet tæt sammen om udviklingen af projektet, hvor der fase for fase er bygget ovenpå de hidtidige erfaringer og resultater med en række nye skoler, nye samarbejdskommuner, uddannelse af lærere, udvikling af undervisningsmaterialer, professionalisering og udbygning af uddannelsesmodellen med flere komponenter mv. Det mangeårige samarbejde har primært været præget af et stærkt forhold og en tæt kontakt mellem partnerne. Indledningsvis var drivkraften en god idé blandet med stor entusiasme, som førte til at udvikle en undervisningsmodel, der på daværende tidspunkt dækkede et stort og hidtil uset behov. Hen ad vejen er partnerne løbende løbet ind i forskellige udfordringer. Fra politisk ustabilitet og uforudsigelige vejrforhold til pludselige dødsfald af nøglepersoner i partnerorganisationen samt stadig stigende krav fra donors side. Partnerne har håndteret udfordringerne på relevant vis, men har ikke altid været lige gode til at føre erfaringerne med videre til de efterfølgende faser. Vi er dog nået langt både på institutionelt niveau og i forhold til det faglige arbejde. Derfor er formålet nu at gennemgå projektets kerneelementer og blive enige om en strategi for den endelige udfasning af samarbejdet. Partnerskabsaktiviteten vil bidrage til at skabe et solidt fælles fundament for det konsoliderende arbejde, samt bane vej for at Pachatusan kan opdyrke nye alliancer. Det fælles fundament er af afgørende betydning for at sikre en bæredygtig strategi for det konsoliderende og udfasende samarbejde. Derudover styrkes relationen mellem Axis partnerorganisationer i Peru og Bolivia, hvilket vil bidrage til øget erfarings- og vidensudveksling om fælles problematikker og temaer. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 3

5 B. BAGGRUNDSANALYSE B.1 Relevansen af partnerskabsaktiviteten Tredje fase af projektet var tænkt som en afsluttende og konsoliderende fase, der skulle sikre, at Moray modellen kunne overtages af lokale kræfter. På trods af væsentlige og markante fremskridt på en lang række punkter må vi dog erkende, at det ikke har været muligt at nå dette mål inden for projektperioden. Vi har søgt og fået afslag på en fjerde fase, som var tænkt som den endelige og konsoliderende fase. I afslaget er der blevet peget på mange relevante uklarheder og der bliver anbefalet at vi eventuelt laver en partnerskabsaktivitet, før vi formulerer den endelige fjerde fase, som i afslaget også betragtes som relevant. Vi har derfor erkendt, at det er tid til at stoppe op og gøre status over indsats og strategier. Tid til at tage et blik på, hvad vi har opnået indtil videre, hvilke udfordringer vi har mødt og hvilke erfaringer vi har gjort os. Og tid til at vurdere, hvad der skal til for at sikre indsatsens bæredygtighed på sigt og hvad der realistisk set kan forventes at blive bæredygtigt og overtaget af lokale kræfter. Dette vil være hovedtemaet for partnerskabsaktiviteten, hvor vi vil foretage en grundig analyse af Moray Modellens bæredygtighed og partners fremtidige finansieringsmuligheder. Analysen vil omfatte både den økonomiske og politiske bæredygtighed af modellen, samt en evaluering af hvilke dele af modellen der er reelt bæredygtige. Og ligeledes vil vi analysere, hvad der skal til for at Pachatusan som organisation kan blive bæredygtig. Ovenstående vil blive behandlet vil hjælp af to hovedaktiviteter: 1. En uges workshop med deltagelse af Axis og Pachatusan, hvor relevante myndigheder på femtedagen vil blive inviteret for at få deres input ift. den økonomiske og politiske bæredygtighed. 2. Et seminar med deltagelse af lokale relevante NGO er, samt andre Axis-partnere fra Peru og Bolivia, hver især med deres speciale inden for temaer som fortalervirksomhedsarbejde, køn, interkulturalitet og tosproglighed. De to aktiviteter bidrager på hver sin måde til det fremtidige arbejde med at sikre partners uafhængighed af Axis samt lokal overtagelse af Moray Modellen. Workshoppen mellem Axis og Pachatusan bidrager til at skabe klarhed over styrker og svagheder i den hidtidige indsats samt til at udvikle en fælles plan for den konsoliderende fase. Dette er af afgørende betydning for at kunne formulere klare og realistiske mål for den fremtidige indsats og for at kunne identificere holdbare strategier til opnåelse heraf. Seminaret sigter mod at facilitere netværksdannelse og erfaringsudveksling og vil desuden bidrage med vigtige input til det fremtidige arbejde med at sikre indsatsens bæredygtighed. B.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i? I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland (og lavland) levet et liv i udkanten af samfundet. På trods af at landets BNP er steget inden for de sidste år, har den store sociale og økonomiske ulighed mellem by- og landbefolkningen, herunder især den oprindelige befolkning på landet, været uforandret. De oprindelige folk regnes for andenrangs mennesker og er marginaliserede og undertrykte både økonomisk, socialt, kulturelt og sprogligt. Denne marginalisering får udtryk i kronisk fattigdom hos en meget stor del af de oprindelige folk, som overlever på alt for små jordlodder, har dårlig adgang til markeder (med bl.a. en udbredt underernæring blandt skolebørnene til følge) og næsten ingen adgang til fundamentale rettigheder som sundhed, uddannelse og deltagelse i demokratiske processer. I Alan Garcías regeringsperiode ( ) har de oprindelige folk måttet kæmpe massivt mod regeringens politik for at bevare deres kollektive rettigheder, især territoriale rettigheder, men også på uddannelsesområdet har oprindelige folks organisationer i flere omgange været nødt til at protestere kraftigt mod diskriminerende beslutninger. Der har dog samtidig været ansatser til en forbedring af den oprindelige befolknings situation, da det i samme regeringsperiode lykkedes for to højlandsindianske kvinder at blive valgt ind i parlamentet. Ved hjælp af de nationale medier, stor international opbakning og konkrete lovforslag til beskyttelse og udvikling af de oprindelige folks sprog og kultur (vedtaget i juli 2011) er det lykkes at gøre opmærksom på marginaliseringen af de oprindelige folk. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 4

6 Allerede i 2002 blev to decentraliseringslove vedtaget, hvis formål var at decentralisere langt flere af statens funktioner ud til regionerne og provinserne og samtidig at demokratisere såvel den centrale som de decentrale statsinstanser ved at give civilsamfundet medbestemmelse i formuleringen af politikker, økonomiske prioriteringer og udviklingsplaner på bl.a. uddannelsesområdet. Denne positive demokratisering og decentralisering af uddannelsessystemet har medført en større bevidsthed om de oprindelige folks uddannelsesbehov og har i mange peruanske regioner medført at de oprindelige folks organisationer aktivt påvirker regionale og lokale uddannelsespolitikker. Ligeledes har de enkelte forældre nu mulighed for at påvirke deres landsbyskole i de såkaldte Consejos Educativos Institucionales (CONEI) 2. Ny præsident med nye prioriteringer Med valget af præsident Ollanta Humala 3 befinder de oprindelige folk sig nationalpolitisk nu potentielt set i en favorabel kontekst. Den nye præsident har talt varmt for tosproget interkulturel undervisning og fokus på oprindelige folk. Men den historiske statslige administration af uddannelsessystemet har efterladt sine spor, og det vil tage lang tid at få rettet op på denne. Den peruanske stat bruger stadig mindre end 3 % af sit BNP på uddannelse og uddannelsessektoren er herudover landets dårligste til at bruge budgetterede penge. Dette er igennem mange år især gået ud over skoler på landet. Flere årtier med et centralistisk uddannelsessystem har betydet, at det officielle undervisningssystem og de undervisningsmaterialer og metoder, som skolerne anvender, generelt diskriminerer de oprindelige folks børn og giver dem dårlige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Læseplaner og bøger tager udgangspunkt i viden og værdier, som er fremmede for de indianske elever. Dette, koblet med undervisningsmetoder som ikke tager børnenes viden, kultur, miljø og sprog som udgangspunkt, giver dem dårlige betingelser for at følge med i den daglige skoledag. De oprindelige folks børn på landet klarer sig generelt dårligere gennem skolesystemet end børn fra byerne. Ifølge de officielle tal går børnene i højlandet gennemsnitligt 5 år i skole (grunduddannelsen er på 6 år), overfor 10 år i byerne. Det betyder, at en stor del af børnene må leve et liv som funktionelle analfabeter og at de færreste får en egentlig uddannelse og dermed mulighed for at skabe bedre livsvilkår for sig selv og deres familier. Dette gælder i endnu højere grad for piger. Kvinder udgør 80 % af alle analfabeter på landet. Pigers skolegang er et meget væsentligt element i at sikre lavere børnedødelighed, senere giftemål, sundere børn, kvalificeret arbejde, øgning af familiernes indkomst og deltagelse i demokratiske sammenhænge etc. (Unesco 2004). Decentralisering og hvad den betyder for projektområderne Decentraliseringsprocessen (jf. ovenfor) har dog åbnet op for lokale løsninger, med det formål at rette op på nogle af de mest graverende problematikker på den enkelte skole på relativ kort tid. Ved hjælp af CONEI s kan de oprindelige folks comunidades og lokale skoler sammen definere problematikker i deres omgivelser og gøre noget ved dem. Således har Moray Modellen, forbundet højlandsindianernes overlevelseskilde, landbruget, med udviklingen af relevant grundskoleundervisning. UddannelsesNGO er har i mange år spillet en vigtig rolle i innovationen af skoletilbuddet til de oprindelige folk. På trods af mange gode erfaringer, har det dog altid været svært at udbrede og implementere dem i større områder, hvor de også kunne være relevante, fordi uddannelsessystemets centralistiske struktur besværliggjorde dette. Derfor er fortalervirksomhed ofte blevet udeladt som en komponent i NGO ernes udviklingsprojekter. Eftersom det i de sidste år er blevet muligt at udbrede de bedste undervisningserfaringer gennem lokale uddannelsespolitikker (Proyecto Educativo Local - PEL) og regionale uddannelsespolitikker (Proyecto Educativo Regional - PER) og dermed gøre en statslig finansiering af implementeringen mere sandsynlig, er det blevet oplagt at satse på fortalervirksomhed som et afsluttende element i et velfungerende uddannelsesprojekt. 2 Skoleråd 3 Venstreorienteret præsident som overtog embede i juli 2011 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 5

7 B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? Idéen om en Partnerskabsaktivitet opstod som følge af en anbefaling fra Projektrådgivningens bevillingskonsulenter i forbindelse med afslag på en projektansøgning til en fjerde fase af projektet ved ansøgningsrunden i september Cusco-gruppen (projektets tovholdere og baggrundsgruppe) i Danmark mødtes indledningsvis for at diskutere mulighederne i en partnerskabsaktivitet, dens udformning og form. Efterfølgende blev idéen præsenteret for den lokale partner og det blev aftalt, at en Axis-person ville komme ned til partner for sammen at udarbejde indholdet. Cusco-gruppen mødtes herefter til et heldagsseminar, hvor vi begyndte at arbejde med formål og processer, og efter tre dage mødtes vi endnu engang for at konkretisere ideerne nærmere. Efterfølgende har en Axis-person siddet sammen med partner i Cusco i 10 dage og arbejdet videre med formål, processer, aktivitetsplan etc. Sideløbende hermed har Cusco-gruppen i Danmark arbejdet videre med andre dele af ansøgningen. Fra partners side har 5 personer deltaget i processen. Fra Axis' side har ligeledes 5 personer deltaget. Der har ikke været foretaget specifikke analyser i forbindelse med forberedelsen af aktiviteten, da hovedformålet er at identificere de elementer, der skal sikre en endelig konsolidering af 3 tidligere fasers arbejde. Og derudover skabe basis for et uddannelsesnetværk. Der er dog blevet lavet en grundig screening af, hvilke lokale NGO'er det ville give mening at samarbejde med i forhold til at styrke Pachatusans svagheder og det er disse der planlægges inviteret til at deltage i et partnerskabsseminar. Der er ikke tale om en genansøgning af partnerskabsaktivitet, men der er tale om en ansøgning om partnerskabsaktivitet på baggrund af afslag på projektansøgning. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Det overordnede formål med denne partnerskabsaktivitet er: At identificere hvilke elementer af Moray Modellen der realistisk kan blive bæredygtige inden for projektets løbetid, og hvad der skal til for at opnå dette, samt at udarbejde en strategi for hvordan Pachatusan kan blive uafhængig af Axis. De konkrete processer som vi forventer, at aktiviteten igangsætter, er som følger: 1. Identificere de elementer der skal indgå i det konsoliderende samarbejde mellem Pachatusan og Axis med formulering af en klar exit-strategi. 2. Skabe uddannelsesnetværk og/eller alliancer med andre Axis-partnere og/eller lokale NGO'er. 3. Udvikle en strategi for fortalervirksomhed møntet på Regionalregeringen og kommunerne for at sikre Moray Modellens politiske og økonomiske bæredygtighed. 4. Formulere kommunale uddannelsesprojekter i samarbejde med andre lokale NGO'er, elevråd og forældreråd. De væsentligste positive ændringer vi forventer at se af ovenstående er: Ad 1). Hovedformålet med aktiviteten er at få lavet en så grundig analyse af de hidtidige resultater, at vi kan identificere, hvad der kan forankres lokalt og/eller overtages af lokale myndigheder uden ekstern assistance. På baggrund heraf skal det være muligt at lave en meget konkret strategi for det fremtidige arbejde. Dette gøres med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad har vi opnået? Hvad mangler vi? Og hvad skal der til for at opnå det? Denne identificering vil føde ind til formuleringen af fjerde og konsoliderende fase. Ligeledes vil der blive foretaget en kortlægning af hvilke muligheder der kunne være for finansiering gennem andre eksterne donorer, samt udarbejdet en strategi for, hvordan Pachatusan kan skabe nye strategiske alliancer (denne del hænger sammen med proces 2). Ad 2). Ideen med at skabe netværk og alliancer har flere formål. På den ene side støttes Pachatusan i at identificere andre NGO'er i lokalområdet, som de vil kunne indgå strategiske partnerska- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 6

8 ber med dels i forhold til et bredere samarbejde med myndighederne på forskellige niveauer, dels i forhold til at udarbejde projektforslag til internationale donorer som del af en alliance. På den anden side skal netværksskabelsen styrke Axis' hidtidige og fremtidige arbejde, både til at drage læring af andres erfaringer, og til at kunne begynde at tænke mere strategisk på tværs i Axis' fremtidige projektarbejde. Ad 3.) Pachatusan vil have en klar handleplan at følge i forbindelse med det nødvendige fortalervirksomhedsarbejde, som vil være et hovedfokus for Moray Modellens politiske og økonomiske bæredygtighed. I bedste fald vil Pachatusan endda have fået indikeret kanaler for fortalervirksomhedsarbejdet og nøglepersoner i og med at relevante myndigheder vil tage del i den første del af den planlagte partnerskabsaktivitet. Ad 4.) Dette er en ny type samarbejde, hvor Pachatusan sammen med andre lokale NGO'er assisterer til at formulere uddannelsesprojekter på kommunalt niveau i samarbejde med elevråd og forældreråd. De politiske strukturer for uddannelse åbner op for denne form for indflydelse på kommunalt niveau. Sigtet er at denne type samarbejde, hvis succesfuld, skal spredes til samtlige kommuner i hele Cusco-regionen. C.2 Deltagere Partnerskabsaktiviteten vil som tidligere beskrevet bestå af to dele: en workshop mellem de to partnere (Axis og Pachatusan). Dog med deltagelse af relevante myndigheder på sidste dagen. Den anden del er et seminar med deltagelse af relevante uddannelses NGO'er. Deltagere i workshop: Axis: Kristina Weibel, tovholder Niels Boe, projektkoordinator Pachatusan: Leonidas Zeballos Echevarria, direktør for projektet (M) Vicente Quispe Yuca, akademisk koordinator (M) Nely Zans Alvarez, præsident i Pachatusan (F) Mauro Zavala Herrera, underdirektør i projektet (M) Jorge Paolo Arce, bestyrelsesmedlem (M) Carla Zavala Vargas, bestyrelsesmedlem (F) Ruckminy Yupaycana Serrana, bestyrelsesmedlem (F) Cristobal Yupaycana Quispe, kasserer (M) Udvælgelsen er foretaget ud fra hvem der har nøglepositioner i projektet, og hvem der har deltaget i hele projektets levetid for således at sikre kvalitetsmæssige bidrag til arbejdet. Der er ikke blevet lavet en kønsmæssig udvælgelse da det i dette tilfælde ville skævvride kvaliteten af arbejdet og ikke give mening i forhold til det overordnede formål. Myndigheder der vil deltage den sidste dag af workshoppen: Hernán Rodriguez, områdechef for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Miguel Barreto, overordnet Koordinator for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Claudio Estrada, pædagogisk Forvaltningsdirektør for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Ikke navngivet, regionalregeringens ansvarlige for Sociale Anliggender (hvor uddannelse hører under) Lourdes Arone, borgmesterrepræsentant i San Sebastian Feliciano Huanca, borgmester i Caicay Ikke navngivet, borgmester i Ancawasi PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 7

9 Her er udvælgelsen sket ud fra relevante ansvarsområder. Blandt de tre borgmestre er der en enkelt kvinde. Desværre er det endnu begrænset hvor mange kvinder der sidder på magtpositioner på regionalt og kommunalt niveau i Peru. Seminaret Pachatusan 3 personer Axis 2 personer FORMABIAP (Axis samarbejdspartner i Iquitos, Peru) Dubner Medina Tuesta, Projektkoordinator (M) Ivonne Sampayo Chanchari, Lærer i projektet tilhørende Kukama-befolkningsgruppen (F) CETM (Axis samarbejdspartner i Cochabamba, Bolivia) Sonia Pardo Burgoa, Projektdirektør (F) Oscar Leon, landbrugsingeniør i projektet (M) Tarea (Axis opkommende samarbejdspartner i Ayacucho, Peru) Nélidas Cespedes, Regional Koordinator, Ayacucho (F) Hubert Santiesteban, Regional Koordinator, Sicuani (Cusco) (M) Fe & Alegria (potentiel samarbejdspartner for Pachatusan) Miguel Barreto, Projektkoordinator xxx (endnu ikke identificeret) (F) Elena Burga (keynote speaker) Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet Fra hver organisation deltager direktøren, for så vidt dette lader sig gøre samt en medarbejder, som har en stor faglig viden inden for det pågældende tema. C.3 Metode og arbejdsform Da partnerskabsaktiviteten er delt op i to forskellige dele, vil der være tale om forskellige arbejdsprocesser, som beskrives separat i dette afsnit. I forhold til workshoppen, vil der i månederne forud for selve aktiviteten blive indhentet resultater generelt fra hele projektperioden (alle 3 faser). Fra de resultater vil der blive udtrukket specifikke resultater i henhold til de bæredygtighedstemaer, der vil blive behandlet på workshoppen. Det vil sige resultater i forhold til: økonomisk bæredygtighed politisk bæredygtighed organisatorisk bæredygtigheds bæredygtigheden af de forskellige fokusområder (køn, interkulturalitet, miljø og produktion) Resultaterne fra ovenstående vil blive systematiseret således at de vil føde ind til workshoppen, således at man kan svare på spørgsmålene: hvad har vi nået? Hvad mangler vi? Hvad skal der til for at opnå det? Ligeledes vil der ligge en opgave i at dokumentere de forskellige resultater, således at de også fremover kan bruges til lobbyarbejde. Blandt andet vil det være nødvendigt, at dokumentere elevernes fremskridt ved at lave nogle komparative analyser mellem projektets skoler og naboskoler, der ikke har været del af projektet. Dette vil primært foregå i form af interviews med elever, lærere og forældre med henblik på at få nogle kvalitative resultater i forhold til udbyttet af modellen. Der vil dog ligeledes blive lavet sammenligninger ved hjælp af regionale og nationale statistikdatabaser af årsprøverne fra projektskolerne i sammenhold med referenceskolerne. Arbejdsmetoder og tilgang vil blive nærmere defineret i første del af aktivitetens forløb. Workshoppen vil være delt op på den måde, at der vil blive behandlet et bæredygtighedstema per dag. En af deltagerne fra Pachatusan vil præsentere det forudgående arbejde med resultater, og der vil derefter blive arbejdet i grupper ud fra førnævnte spørgsmål. Formålet med arbejdsformen er at tage udgangspunkt først i Pachatusans forståelse af de fire bæredygtighedsbegreber, for så at bygge videre på deres arbejde med resultater i en vekselvirkning mellem Pachatusans praktiske erfaringer og kendskab til Moray Modellen og regionen, og Axis viden og erfaring om bæredygtighedste- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 8

10 maerne i projektsammenhæng. Denne tilgang sikrer, at både Pachatusan og Axis bidrager med deres erfaringer og kvalifikationer, samtidigt med at Pachatusan bevarer et ejerskab til processen. Resultaterne fra gruppearbejdet vil blive præsenteret i plenum, hvor det vil blive systematiseret og diskuteret yderligere. Der vil således efter hver temadag være en oversigt over: opnåede resultater; mangler og input til en handleplan. Den endelige handleplan vil først blive samlet efter at både workshoppen og seminariet er gennemført. Den femte dag af workshoppen vil udvalgte myndighedspersoner deltage. Formålet er, at få deres input til, hvordan de ønskede resultater realistisk set kan opnås. Ideelt set vil de forpligte sig til at bane vejen for nogle af tiltagene. Seminaret vil foregå i form af et internat over 3 dage, hvor 4 peruanske NGO'er, 1 boliviansk NGO og Axis vil dele viden og erfaringer. Repræsentanter fra hver NGO vil præsentere organisationens faglige specialeområde, mens Axis vil facilitere processen. Seminaret vil blive åbnet på førstedagen af Elena Burga Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet. Hendes specialeområde er interkulturalitet. Efter en halv times præsentation vil deltagerne blive delt op i grupper med en repræsentant fra hver NGO i hver gruppe for at diskutere det specifikke tema med særlig fokus på, hvor langt de selv er i arbejdet med temaet, hvilke udfordringer de er stødt på og hvilke mulige alliancer, de vil kunne forme for at styrke eget arbejde. Efter to timers gruppearbejdet vil arbejdet blive præsenteret i plenum. Samme procedure vil blive brugt for hver af temaerne, det vil give plads til at behandle to temaer om dagen. Temaerne vil være opdelt på følgende måde: Pachatusan: produktionsuddannelse Formabiap (Axis-partner): tosproget interkulturel undervisning CETM (Axis-partner i Bolivia): kapacitetsopbygning af quechua-kvinder i landsbrugsmetoder og øget selvværd Tarea (fremtidig Axis-partner): fortalervirksomhed Fé & Alegria (lokal NGO): køn Elena Burga: interkulturalitet Axis: facilitatorer Ideelt set vil der være tid til at tage på felttur, således at deltagerne kan se, hvordan Pachatusan arbejder i praksis. Efter seminaret vil Pachatusan og Axis sammen systematisere hele processen og lave en handleplan for det videre arbejde. Partnerskabsaktiviteten er, som tidligere nævnt, tænkt som forberedelse til udarbejdelsen af en ny ansøgning om en fjerde og konsoliderende fase af projektet, og den viden og de erfaringer der genereres i aktiviteten vil derfor føde direkte ind i en ny projektformuleringsfase. Det er ligeledes hensigten, at partnerskabsaktiviteten skal være startskuddet til et øget samarbejde samt erfarings- og vidensudveksling mellem Axis partnerorganisationer og andre NGO er i området, hvilket vil blive fulgt op at konkrete initiativer i en ny projektperiode. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Se bilag G for detaljeret aktivitets- og tidsplan. To repræsentanter fra Axis rejser til Cusco for at deltage i og gennemføre såvel workshop som seminar, hvilket er nødvendigt givet partnerskabsaktivitetens karakter og formål. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 9

11 Forud for aktiviteten vil der blive produceret en drejebog, som beskriver workshop og seminar skridt for skridt. Drejebogen vil udgøre et vigtigt planlægningsværktøj i forbindelse med partnerskabsaktiviteten, men vil ligeledes fungere som inspirationskilde ved planlægning og afholdelse af fremtidige workshops og seminarer. Produkter, der forventes fremstillet i forlængelse af aktiviteten, er først og fremmest en procesguide og køreplan i forhold til formuleringen af fjerde og sidste fase. Ligeledes vil der blive produceret en guide, der samler oplæggene og scenarierne fremstillet af de forskellige NGO'er på seminaret. Dette vil være en netværksguide, som partnerne indbyrdes vil kunne drage nytte af efterfølgende. Primært for at lære af andres erfaringer, men også for at spotte mulighederne for samarbejde i fremtiden. Axis vil drage nytte af netværksguiden ved at have et samlet og detaljeret overblik over de specialeområder, hver af vores partnere har inden for uddannelse. C.5 Forudsætninger og risici De vigtigste forudsætninger for at seminardelen af aktiviteten kan blive gennemført med succes, er at alle deltagere har mulighed for at deltage. Det forventes dog, at det ikke vil blive et problem, i og med at det planlægges så god tid i forvejen og at det planlægges gennemført i juli måned, hvor skolerne er lukkede pga. vinterferie. Det vil være en stor fordel for kvaliteten af seminaret (dog ikke en forudsætning for succes), at den planlagte key-note speaker, Elena Burga, som er Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet, deltager. Da Elena Burga er tidligere konsulent for Axis og har en stor velvilje overfor Moray Modellen og Pachatusan, har hun på indeværende tidspunkt tilkendegivet sin interesse i at deltage. Denne deltagelse vil kun blive forhindret, hvis hendes post som Generaldirektør kræver hendes tilstedeværelse ved presserende forhold. I givet fald vil hun dog være i stand til at sende en repræsentant i hendes sted. I forhold til workshoppen antages der ikke at være nogle ydre forhold, der kan være en forudsætning for gennemførslen. Deltagelsen af forskellige myndighedsrepræsentanter på sidstedagen af workshoppen forventes at blive klarlagt i løbet af de første par måneder forud for aktiviteten. For at sikre deltagelsen er der i aktivitetsplanen taget højde for det lobby-arbejde, der vil være nødvendigt. Pachatusan er positivt stemt overfor deltagelsesmulighederne i og med at de har gode forbindelser til de identificerede myndighedsrepræsentanter. D. ORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i partnerskabsaktiviteten I hovedtræk er ansvaret for gennemførslen af partnerskabsaktiviteten fordelt på den måde, at Pachatusan varetager al logistik i forbindelse med workshop og seminar og Axis vil bære hovedansvaret for design og afvikling, inklusive være den faciliterende part under selve afviklingen. Indholdsmæssigt har Pachatusan ansvaret for at indsamle, analysere og systematisere de resultater, der skal føde ind til workshoppen. Dette vil foregå dels løbende, dels i klumper hen over de foregående 3 måneder før afholdelsen af aktiviteten. Axis vil i løbet af de samme måneder producere udkast til design af workshop og seminar og vil løbende sparre med Pachatusan. De deltagende NGO'er på seminaret vil hver især producere en præsentation af deres specialeområde, som vil blive indsamlet af Pachatusan forud for afholdelsen af seminaret, således at de kan producere et referencemateriale til uddeling til alle deltagere på seminariet. Efterfølgende vil Pachatusan også have hovedansvaret for at producere et opsummerende materiale fra seminaret, der vil blive delt med samtlige deltagere. I forhold til opsamling fra workshoppen, vil Pachatusan og Axis gøre dette i fællesskab. Pachatusan har fordelt opgaverne mellem sig ud fra ansvarsområder og faglig kapacitet. I bilag G er der sat navn på specifikke ansvarspersoner hos Pachatusan. Opgaverne fordeler sig mellem 5 personer (Nely, Leonidas, Mauro, Cristobal og Coco). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 10

12 Hos Axis vil forberedelsen af workshop og seminar blive foretaget i fællesskab af Cusco-gruppen i Danmark, med løbende sparring fra Pachatusan. Selve afviklingen vil blive forestået af projektets tovholder, Kristina Weibel og Axis' projektkoordinator Niels Boe. D.2 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning I forbindelse med planlægningen af aktiviteten udarbejdes en drejebog, som beskriver workshop og seminar skridt for skridt. I drejebogen indgår blandt andet en beskrivelse af anvendte metoder og indhold ligesom den vil indeholde tidsplan, deltagerliste og andre praktiske informationer. Udover at drejebogen vil udgøre et vigtigt planlægningsværktøj i forbindelse med partnerskabsaktiviteten, vil den fungere som inspirationskilde ved planlægning og afholdelse af fremtidige workshops og seminarer. Axis vil være ansvarlig for udarbejdelsen af drejebogen med inputs fra Pachatusan. Drejebogen vil efterfølgende deles med ansatte og frivillige i Axis. På baggrund af seminaret med andre NGO er og eksperter på området udarbejdes et kort dokument (4-5 sider), som opsummerer de vigtigste pointer og konklusioner fra seminaret. Dette dokument sendes efterfølgende til deltagerne, så alle har mulighed for at gå tilbage og få genopfrisket, hvad der er sagt, gjort og besluttet. Inputs og erfaringer fra seminaret vil ligeledes indgå i formuleringen af en ny projektfase, og vil på den måde blive direkte anvendt i den videre proces. Pachatusan vil have hovedansvaret for udarbejdelse af dette dokument. På samme måde vil der blive udarbejdet et kort resumé af hovedkonklusioner og beslutninger fra workshoppen mellem Axis og Pachatusan, hvilket vil udgøre det fælles udgangspunkt for formuleringen af den fjerde og konsoliderende fase. Axis og Pachatusan deler ansvaret herfor. E. OPLYSNING E.1 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark i forbindelse med partnerskabsaktiviteten? PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 11

13 3. Budgetresumé Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag valuta d.kr d.kr 0 Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta soles Angiv anvendt kurs 2,0 d.kr. Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Tilsyn med aktiviteten Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (min 6%, maks. 10% af 1-8) Aktivitetsudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 12

14 4. BILAG Bilagsnr. Bilagstitel: A Axis stamdata B Pachatusans stamdata C Budgetformat D Axis' vedtægter E Axis' årsberetning 2010 F Axis' reviderede årsregnskab 2010 G Aktivitetsplan m. tidsplan PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 13

Skolehaver Moray - 4. Projektslut-dato: 31.12.2015

Skolehaver Moray - 4. Projektslut-dato: 31.12.2015 J.nr. (udfyldes af CISU) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Skolehaver Moray - 4. AXIS Pachatusan Land(e): Peru Projektstart-dato:

Læs mere

PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.)

PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsindsats: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Konference:

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Elevdemokrati

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Startdato Aug 2015 Slutdato Dec 2015 Antal måneder 6 mdr. [x ] dansk eller [ ] engelsk

Startdato Aug 2015 Slutdato Dec 2015 Antal måneder 6 mdr. [x ] dansk eller [ ] engelsk J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN PARTNERSKABSINDSATS (under 500.000 kr.) Titel på indsatsen Den danske ansøgende organisation Evt. andre danske partner(e) Programforberedelse LA

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 1 og 5 mio. kr.)

1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 1 og 5 mio. kr.) 1. Forside STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 1 og 5 mio. kr.) Projekttitel: Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 2 Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere