ISA 505 Eksterne bekræftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 505 Eksterne bekræftelser"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Eksterne bekræftelser er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Eksterne bekræftelser er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Eksterne bekræftelser 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Eksterne bekræftelser 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Originaltitel: International Standard on Auditing (), External Confirmations. ISBN:

3 EKSTERNE BEKRÆFTELSER (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISA...1 Eksterne bekræftelser som revisionsbevis Ikrafttrædelsesdato...4 Mål...5 Definitioner...6 Krav Eksterne bekræftelser...7 Ledelsens afvisning af at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse Resultater af eksterne bekræftelser Negative bekræftelser...15 Vurdering af opnået bevis...16 Vejledning og andet forklarende materiale Eksterne bekræftelser...a1-a7 Ledelsens afvisning af at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse...a8-a10 Resultater af eksterne bekræftelser....a11-a22 Negative bekræftelser...a23 Vurdering af opnået bevis...a24-a25 * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Eksterne bekræftelser, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

4 Indledning Omfanget af denne ISA EKSTERNE BEKRÆFTELSER 1. Denne ISA omhandler revisors anvendelse af eksterne bekræftelser som revisionsbevis i overensstemmelse med kravene i ISA og ISA Den behandler ikke forespørgsler om retstvister og retskrav, der behandles i ISA Eksterne bekræftelser som revisionsbevis 2. Ifølge ISA 500 påvirkes pålideligheden af et revisionsbevis af kilden til revisionsbeviset og af dets art og afhænger af de individuelle omstændigheder, hvorunder det er opnået 4. Denne ISA indeholder også følgende generaliseringer, der gælder for revisionsbevis 5 : revisionsbevis er mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige kilder uden for virksomheden revisionsbevis, der opnås direkte af revisor, er mere pålideligt end revisionsbevis, der opnås indirekte eller som resultat af følgeslutning revisionsbevis er mere pålideligt, når det er dokumenteret skriftligt, enten på papir, elektronisk eller andet medie. Afhængigt af omstændighederne ved revisionen vil revisionsbevis i form af eksterne bekræftelser, som revisor modtager direkte fra bekræftende parter, således være mere pålideligt end bevis, der er genereret internt af virksomheden. Denne ISA har til formål at hjælpe revisor med at udforme og udføre handlinger, der omfatter eksterne bekræftelser for at opnå relevant og pålideligt revisionsbevis. 3. Andre ISA er anerkender vigtigheden af eksterne bekræftelser som revisionsbevis, f.eks.: ISA 330 redegør for revisors ansvar for at udforme og implementere overordnede reaktioner, der er rettet mod de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau og for at udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssige placering og omfang er baseret på og er rettet mod de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 6. Derudover kræver ISA 330, at revisor, uanset de vurderede risici for væsentlig fejlinformation, udformer og udfører substanshandlinger for alle væsentlige grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger. Revisor skal også overveje, om eksterne bekræftelser, skal udføres som substansrevisionshandlinger 7. Ifølge ISA 330 skal revisor opnå mere overbevisende revisionsbevis, jo højere revisor vurderer risikoen 8. For at gøre dette, kan revisor øge mængden af bevis eller opnå bevis, der er mere relevant eller pålideligt, eller begge dele. F.eks. kan revisor lægge større vægt på at opnå bevis direkte fra tredjeparter eller at opnå 1 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici. 2 ISA 500, Revisionsbevis. 3 ISA 501, Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder. 4 ISA 500, Revisionsbevis, afsnit A5. 5 ISA 500, Revisionsbevis, afsnit A31. 6 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici., afsnit ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici., afsnit ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici., afsnit 7(b). Side 1

5 bekræftende bevis fra flere uafhængige kilder. Ifølge ISA 330 kan eksterne bekræftelser også hjælpe revisor med at opnå revisionsbevis med den høje grad af pålidelighed, som revisor kræver for at behandle betydelige risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl 9. Ifølge ISA 240 kan revisor udforme anmodninger om eksterne bekræftelser for at opnå yderligere bekræftende information for på revisionsmålsniveau at behandle de vurderede risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 10. Ifølge ISA 500 kan bekræftende information såsom eksterne bekræftelser, der er opnået fra en kilde, der er uafhængig af virksomheden, øge den sikkerhed, som revisor opnår fra bevis, der findes i regnskabsmaterialet, eller fra ledelsens udtalelser 11. Ikrafttrædelsesdato 4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. Mål 5. Revisors mål med anvendelsen af eksterne bekræftelser er at udforme og udføre handlinger, der giver relevant og pålideligt revisionsbevis. Definitioner 6. I ISA'erne forstås ved: Krav (a) (b) (c) (d) (e) eksterne bekræftelser revisionsbevis, der er opnået som et direkte skriftligt svar til revisor fra en tredjepart (den bekræftende part) på papir, elektronisk eller andet medie anmodning om positiv bekræftelse en anmodning om, at den bekræftende part svarer revisor direkte og oplyser, om den bekræftende part er enig eller uenig i den information, der fremgår af anmodningen, eller giver den ønskede information anmodning om negativ bekræftelse en anmodning om, at den bekræftende part kun svarer revisor direkte, når den bekræftende part er uenig i den information, der er angivet i anmodningen manglende svar den bekræftende part undlader at svare eller at give fyldestgørende svar på en anmodning om positiv bekræftelse, eller en anmodning om bekræftelse, der returneres som uafleveret afvigelse et svar, der indikerer en forskel mellem den information, der anmodes bekræftet eller findes i virksomhedens registreringer, og den information, der gives af den bekræftende part. Eksterne bekræftelser 9 ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit A ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit A ISA 500, Revisionsbevis, afsnit A8-A9. Side 2

6 7. Når revisor anvender eksterne bekræftelser, skal revisor føre kontrol med anmodninger om eksterne bekræftelser, herunder: (a) fastlægge hvilken information, der skal bekræftes eller anmodes om (jf. afsnit A1) (b) udvælge den passende bekræftende part (jf. afsnit A2) (c) (d) udforme anmodningerne om bekræftelse, herunder fastslå, om anmodningerne er korrekt adresseret og indeholder information om, at svar skal sendes direkte til revisor (jf. afsnit A3-A6), og sende anmodningerne, herunder relevante opfølgningsanmodninger, til den bekræftende part (jf. afsnit A7). Ledelsens afvisning af at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse 8. Hvis ledelsen afviser at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse, skal revisor: (a) (b) (c) forespørge om ledelsens begrundelser for afvisningen og søge revisionsbevis for validiteten og rimeligheden af disse (jf. afsnit A8) vurdere virkningen af ledelsens afvisning på revisors vurdering af de relevante risici for væsentlig fejlinformation, herunder risikoen for besvigelser, samt på arten, den tidsmæssige placering og omfanget af andre revisionshandlinger (jf. afsnit A9) og udføre alternative revisionshandlinger udformet til at opnå relevant og pålideligt revisionsbevis (jf. afsnit A10). 9. Hvis revisor konkluderer, at ledelsens afvisning af at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse er urimelig, eller revisor ikke er i stand til at opnå relevant og pålideligt revisionsbevis ved alternative revisionshandlinger, skal revisor kommunikere med den øverste ledelse i overensstemmelse med ISA Revisor skal også fastslå indvirkningerne på revisionen og revisors konklusion i overensstemmelse med ISA Resultater af eksterne bekræftelser Pålidelighed af svar på anmodninger om bekræftelser 10. Hvis revisor identificerer forhold, der rejser tvivl om pålideligheden af svaret på en anmodning om bekræftelse, skal revisor opnå yderligere revisionsbevis for at afklare denne tvivl (jf. afsnit A11-A16). 11. Hvis revisor fastslår, at et svar på en anmodning om bekræftelse ikke er pålideligt, skal revisor vurdere indvirkningerne på vurderingen af de relevante risici for væsentlig fejlinformation, herunder risikoen for besvigelser, samt på den tilknyttede art, tidsmæssige placering og omfanget af andre revisionshandlinger (jf. afsnit A17). Manglende svar 12. Ved ethvert manglende svar skal revisor udføre alternative revisionshandlinger for at opnå relevant og pålideligt revisionsbevis (jf. afsnit A18-A19). 12 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. Side 3

7 Når et svar på en anmodning om positiv bekræftelse er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 13. Hvis revisor har afgjort, at svar på en anmodning om en positiv bekræftelse er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, kan alternative revisionshandlinger ikke give det revisionsbevis, som revisor har behov for. Hvis revisor ikke opnår en sådan bekræftelse, skal revisor fastslå indvirkningerne på revisionen og revisors konklusion i overensstemmelse med ISA 705 (jf. afsnit A20). Afvigelser 14. Revisor skal undersøge afvigelser for at fastslå, om disse er indikationer på fejlinformation eller ej (jf. afsnit A21-A22). Negative bekræftelser 15. Negative bekræftelser giver mindre overbevisende revisionsbevis end positive bekræftelser. Revisor skal derfor ikke anvende negative bekræftelser som den eneste substansrevisionshandling til at behandle en vurderet risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, medmindre alle følgende forhold gør sig gældende (jf. afsnit A23): (a) (b) (c) (d) revisor har vurderet risikoen for væsentlig fejlinformation som lav og har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for funktionaliteten af de kontroller, der er relevante for revisionsmålet populationen af enheder, der er genstand for handlinger, der omfatter negative bekræftelser, omfatter et stort antal mindre, homogene balanceposter, transaktioner eller forhold der forventes en meget lav afvigelsesprocent, og revisor er ikke bekendt med omstændigheder eller forhold, der kan foranledige, at modtagere af anmodninger om negative bekræftelser ignorerer sådanne anmodninger. Vurdering af opnået bevis 16. Revisor skal vurdere, om resultaterne af eksterne bekræftelser giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller om yderligere revisionsbevis er nødvendigt (jf. afsnit A24- A25). *** Vejledning og andet forklarende materiale Eksterne bekræftelser Fastlæggelse af de oplysninger, der skal bekræftes eller anmodes om (jf. afsnit 7(a)) A1. Eksterne bekræftelser anvendes ofte for at bekræfte eller anmode om information om balanceposter og disses bestanddele. De kan også anvendes til at bekræfte vilkår i aftaler, kontrakter eller transaktioner mellem en virksomhed og andre parter eller til at bekræfte fraværet af visse betingelser såsom en sideaftale. Valg af den passende bekræftende part (jf. afsnit 7(b)) Side 4

8 A2. Svar på anmodninger om bekræftelse giver mere relevant og pålideligt revisionsbevis, når anmodningerne om bekræftelse sendes til en bekræftende part, som revisor mener, har viden om den information, der skal bekræftes. F.eks. vil en medarbejder i et pengeinstitut, der har kendskab til de transaktioner eller aftaler, hvorom der anmodes om bekræftelse, være den mest passende person i pengeinstituttet at anmode om bekræftelse fra. Udformning af anmodninger om bekræftelse (jf. afsnit 7(c)) A3. Udformningen af en anmodning om bekræftelse kan direkte påvirke besvarelsesprocenten, pålideligheden og arten af det revisionsbevis, der indhentes fra besvarelser. A4. Faktorer, der bør overvejes ved udformning af anmodninger om bekræftelse, omfatter: de udsagn, det drejer sig om specifikt identificerede risici for væsentlig fejlinformation, herunder besvigelsesrisici udformning og præsentation af anmodningen om bekræftelse tidligere erfaring fra revisionen eller tilsvarende opgaver kommunikationsmetoden (f.eks. på papir, elektronisk eller andet medie) ledelsens bemyndigelse eller opfordring til de bekræftende parter om at svare revisor. Bekræftende parter vil muligvis kun være villige til at besvare en anmodning om bekræftelse, hvis den indeholder ledelsens bemyndigelse den påtænkte bekræftende parts evne til at bekræfte eller give den ønskede information (f.eks. enkelte fakturabeløb i modsætning til den samlede saldo). A5. Ved en positiv bekræftelse anmodes den bekræftende part om at svare revisor under alle omstændigheder, enten ved den bekræftende parts tilkendegivelse af enighed i den oplyste information, eller ved at anmode den bekræftende part om at give information. En besvarelse af en positiv anmodning anses normalt for at give pålideligt revisionsbevis. Der er imidlertid en risiko for, at den bekræftende part besvarer anmodningen om bekræftelse uden at kontrollere, om de anførte oplysninger er korrekte. Revisor kan mindske denne risiko ved at bruge anmodninger om positiv bekræftelse, hvoraf der ikke fremgår beløb (eller andre oplysninger), men hvor den bekræftende part bedes om selv at anføre beløb eller andre oplysninger. Brug af denne type blank anmodning om bekræftelse kan på den anden side medføre en lavere besvarelsesprocent, idet den kræver en større indsats af de bekræftende parter. A6. Til afgørelse af, om anmodningerne er påført korrekt modtager, udføres der, inden udsendelse, test af validiteten af nogle eller alle adresserne på anmodninger. Opfølgning på anmodninger om bekræftelse (jf. afsnit 7(d)) A7. Revisor kan sende en rykker på anmodning om bekræftelse, når et svar på en tidligere anmodning ikke er modtaget inden for en rimelig periode. F.eks. kan revisor efter at have genbekræftet nøjagtigheden af den oprindelige adresse sende en yderligere opfølgningsanmodning eller en rykker. Side 5

9 Ledelsens afvisning af at tillade revisor at sende en anmodning om bekræftelse Rimeligheden af ledelsens afvisning (jf. afsnit 8(a)) A8. En afvisning fra ledelsen af at lade revisor sende anmodning om bekræftelse er en begrænsning af det revisionsbevis, som revisor måtte ønske at opnå. Revisor er derfor forpligtet til at forespørge om grundene til begrænsningen. En almindelig fremført årsag er, at der er en retstvist eller en igangværende forhandling med den påtænkte bekræftende part, hvis løsning muligvis kan påvirkes af en anmodning om bekræftelse på et uheldigt tidspunkt. Revisor er forpligtet til at søge revisionsbevis for validiteten og rimeligheden af årsagerne på grund af risikoen for, at ledelsen muligvis forsøger at nægte revisor adgang til revisionsbevis, der kunne afsløre besvigelser eller fejl. Betydningen for vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation (jf. afsnit 8(b)) A9. Revisor kan muligvis på grundlag af vurderingen i afsnit 8(b) konkludere, at det vil være passende at genoverveje vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau og at tilpasse planlagte revisionshandlinger i overensstemmelse med ISA Hvis f.eks. ledelsens anmodning om ikke at indhente bekræftelse er urimelig, kan dette tyde på en besvigelsesrisikofaktor, som skal vurderes i overensstemmelse med ISA Alternative revisionshandlinger (jf. afsnit 8(c)) A10. De alternative revisionshandlinger, der udføres, kan være de samme handlinger som de, der er passende ved et manglende svar som anført i afsnit A18-A19 i denne ISA. Sådanne handlinger ville også tage hensyn til resultaterne af revisors vurdering i afsnit 8(b) i denne ISA. Resultater af eksterne bekræftelser Pålidelighed af svar på anmodninger om bekræftelse (jf. afsnit 10) A11. ISA 500 angiver, at selv når revisionsbevis er opnået fra kilder, der er eksterne i forhold til virksomheden, kan der være omstændigheder, som påvirker dets pålidelighed 16.Alle svar er forbundet med en vis risiko for opsnapning, ændring eller besvigelse. Sådan en risiko eksisterer, uanset om et svar opnås på papir, elektronisk eller andet medie. Faktorer, der kan rejse tvivl om pålideligheden af et svar, omfatter f.eks. at svaret: blev modtaget indirekte af revisor, eller ikke synes at komme fra den oprindeligt påtænkte bekræftende part. A12. Svar, der modtages elektronisk, f.eks. på fax eller , er forbundet med risici vedrørende pålidelighed, idet det kan være svært at skaffe bevis for oprindelse og afsenderens bemyndigelse, ligesom det kan være vanskeligt at opdage ændringer. Benytter revisor og afsenderen en proces, der skaber sikre omgivelser for svar, der modtages elektronisk, kan disse risici mindskes. Hvis revisor føler sig overbevist om, at en sådan proces er sikker og behørigt kontrolleret, øges pålideligheden af de pågældende svar. En elektronisk bekræftelsesproces kan omfatte forskellige teknikker 14 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit ISA 500, Revisionsbevis, afsnit A31. Side 6

10 til at validere identiteten af en afsender af information i elektronisk form, f.eks. ved brug af kryptering, digital signatur og handlinger til at verificere en hjemmesides ægthed. A13. Hvis en bekræftende part bruger en tredjepart til at koordinere og give svar på anmodninger om bekræftelse, kan revisor udføre handlinger for at imødegå risiciene for, at: (a) (b) (c) svaret ikke kommer fra den rette kilde en afsender ikke er bemyndiget til at svare, og integriteten af forsendelsen kan være blevet kompromitteret. A14. Ifølge ISA 500 skal revisor fastlægge, om handlinger skal tilpasses eller tilføjes for at afklare tvivlsspørgsmål om pålideligheden af information, der skal benyttes som revisionsbevis 17. Revisor kan vælge at verificere kilden og indholdet af et svar på en anmodning om bekræftelse ved at kontakte den bekræftende part. Når en bekræftende part f.eks. svarer via e- mail, kan revisor ringe til den bekræftende part for at fastslå, om den bekræftende part reelt har sendt svaret. Når et svar er blevet returneret til revisor indirekte (f.eks. fordi den bekræftende part fejlagtigt har sendt svaret til virksomheden i stedet for til revisor), kan revisor anmode den bekræftende part om at svare skriftligt direkte til revisor. A15. Et mundtligt svar på en anmodning om bekræftelse opfylder i sig selv ikke definitionen på en eksterne bekræftelser, idet det ikke er et direkte skriftligt svar til revisor. Når der opnås et mundtligt svar på en anmodning om bekræftelse, kan revisor afhængigt af omstændighederne imidlertid anmode den bekræftende part om at svare skriftligt direkte til revisor. Hvis et sådant svar ikke modtages, skal revisor i overensstemmelse med afsnit 12 søge andet revisionsbevis til at understøtte informationen i det mundtlige svar. A16. Et svar på en anmodning om bekræftelse kan indeholde en begrænsning med hensyn til brugen af svaret. Sådanne begrænsninger afkræfter ikke nødvendigvis pålideligheden af svaret som revisionsbevis. Upålidelige svar (jf. afsnit 11) A17. Når revisor konkluderer, at et svar er upålideligt, kan det være nødvendigt for revisor at ændre vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau og tilpasse planlagte revisionshandlinger derefter i overensstemmelse med ISA F.eks. kan et upålideligt svar indikere en besvigelsesrisikofaktor, der kræver en vurdering i overensstemmelse med ISA Manglende svar (jf. afsnit 12) A18. Eksempler på alternative revisionshandlinger, som revisor kan udføre, omfatter: for debitorer undersøgelse af specifikke efterfølgende indbetalinger, forsendelsesdokumenter og salg tæt på periodeafslutningen 17 ISA 500, Revisionsbevis, afsnit ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 24. Side 7

11 for kreditorer undersøgelse af efterfølgende udbetalinger eller korrespondance fra tredjeparter og andre registreringer, såsom varemodtagelsesrapporter. A19. Arten og omfanget af alternative revisionshandlinger påvirkes af de relevante regnskabsposter og revisionsmål. Et manglende svar på en anmodning om bekræftelse kan være en indikation på en tidligere uidentificeret risiko for væsentlig fejlinformation. I sådanne situationer kan revisor være nødt til at ændre den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau og tilpasse planlagte revisionshandlinger i overensstemmelse med ISA F.eks. kan færre eller flere svar på anmodninger om bekræftelse end forudset være tegn på en tidligere uidentificeret besvigelsesrisikofaktor, der kræver vurdering i overensstemmelse med ISA Når svar på anmodning om positiv bekræftelse er nødvendig for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (jf. afsnit 13) A20. I visse situationer kan revisor identificere en vurderet risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau, hvor det er nødvendigt med et svar på en anmodning om en positiv bekræftelse for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Sådanne situationer kan omfatte tilfælde, hvor: den tilgængelige information til at bekræfte ledelsens udsagn kun er tilgængelig uden for virksomheden specifikke besvigelsesrisikofaktorer, såsom risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller eller risikoen for aftalt spil, der kan omfatte medarbejder(e) og/eller ledelsen, forhindrer revisor i at have tillid til bevis fra virksomheden. Afvigelser (jf. afsnit 14) A21. Afvigelser, der noteres i svar på anmodninger om bekræftelse, kan være en indikation på fejlinformation eller mulig fejlinformation i regnskabet. Når en fejlinformation identificeres, skal revisor efter ISA 240 vurdere, om den pågældende fejlinformation indikerer besvigelser 22. Afvigelser kan vejlede om kvaliteten af svar fra tilsvarende bekræftende parter eller for tilsvarende regnskabsposter. Afvigelser kan også være tegn på en mangel eller mangler i virksomhedens interne kontrol med regnskabsaflæggelsen. A22. Nogle afvigelser er ikke udtryk for fejlinformationer. F.eks. kan revisor konkludere, at forskelle i svar på anmodninger om bekræftelse skyldes tidsmæssig placering, måling eller skrivefejl i de eksterne bekræftelser. Negative bekræftelser (jf. afsnit 15) A23. Manglende svar på en anmodning om en negativ bekræftelse er ikke ensbetydende med den påtænkte bekræftende parts modtagelse af anmodningen om bekræftelse eller verifikation af nøjagtigheden af den information, som anmodningen indeholder. Dermed giver en bekræftende parts manglende svar på en anmodning om negativ bekræftelse betydeligt mindre overbevisende revisionsbevis end et svar på en anmodning om en positiv bekræftelse. Der er også større sandsynlighed for, at bekræftende parter svarer, når det drejer sig om at angive deres uenighed med en anmodning om bekræftelse, og 20 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 35. Side 8

12 informationen i anmodningen ikke er til deres fordel. I andre tilfælde er sandsynligheden for at modtage svar mindre. F.eks. er der større sandsynlighed for, at indehavere af et bankindestående vil svare, hvis de mener, at saldoen på deres konto er angivet for lavt i anmodningen om bekræftelse, og mindre sandsynlighed hvis de mener, at saldoen er angivet for højt. Derfor kan udsendelse af anmodninger om negativ bekræftelse til kontohavere med et indestående være en nyttig handling ved overvejelser af, om sådanne saldi er for lavt angivet, mens den sandsynligvis ikke er effektiv, hvis revisor søger bevis vedrørende for højt angivne saldi. Vurdering af opnået bevis (jf. afsnit 16) A24. Når resultaterne af de enkelte anmodninger om eksterne bekræftelser vurderes, kan revisor kategorisere disse resultater som følger: (a) (b) (c) (d) svar fra den passende bekræftende part, der udtrykker enighed i den information, som er indeholdt i anmodningen om bekræftelse, eller giver den ønskede information uden undtagelse svar, der anses for upålidelige manglende svar eller svar, der udtrykker en undtagelse. A25. Revisors vurdering kan, når revisor samtidig tager de andre revisionshandlinger, som revisor måtte have udført, i betragtning, hjælpe revisor med at konkludere, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, eller om yderligere revisionsbevis er nødvendigt som krævet i henhold til ISA ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici, afsnit Side 9

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International

Læs mere

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14.

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14. R -sag nr. 1351 B.5,B.6,B.11.3,B.14. Til brug for en retssag er udvalget blevet anmodet om at besvare et spørgetema om god revisionsskik i forbindelse med revision af en årsrapport for 2007 for et aktieselskab.

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN KONVOLUTTEN APS VESTERBALLEVEJ 2 B, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.07.2011-30.06.2012 19. REGNSKABSÅR CVR. NR. 17 36 65 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere