Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York 09.11. 16.11.2014"

Transkript

1 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

2 Program for udvalgsturen Besøgene sigtede på at give et indblik i udvalgte temaer. Der var Introduktion til USA og New York på det danske generalkonsulat Besøg på en række handicaporganisationer, der er samlet i et stort netværk (YAI) Besøg hos en stor organisation på ældreområdet med regeringskontrakter, som leverandør og med et stort frivillighedsarbejde. Besøg i Harlem med fokus på boligsocialt arbejde og byomdannelse Besøg hos Veterans Association, der er det centrale kontor for Veteranarbejdet i hele USA Mental Health Organisation, der er en NGO, der hjælper personer med psykiske problemer Robin Hood fonden, der rejser penge til projekter for fattige New Yorkere The Bowery Mission, der støtter hjemløse og fattige

3 USA i verden Det Amerikanske Marked er stadig det største i verden. Høj vækst og store befolkninger i Kina og Indien, men USA s BNP er stadig på størrelse med de 4 BRIK lande tilsammen. Væksten i USA er gennemgående dobbelt så stor som i Europa.

4 Danmark og USA 1: Frihandelsaftalen mellem EU og USA har høj prioritet. Vigtigste elementer for Danmark i TTIP er a) Vedtagelse af flere fælles reguleringsstandarder; b)gensidig anerkendelse af de reguleringsstandarder, der anvendes på begge sider af Atlanten; c) afskaffelse af de tilbageværende toldsatser: d) adgang for danske virksomheder til det amerikanske marked for offentlige udbud og e) Øget liberalisering af det amerikanske marked for tjenesteydelser Forventede resultater for Danmark er a) betydelig stigning i BNP; b) pæne lønstigninger; c) muligheder for yderligere Jobskabelse og c) Forventet vækst i eksporten til USA på 14 milliarder om året svarende til en stigning på 14% i dag

5 Danmark og USA 2. Øget fokus på E-handel. Handel på nettet er i dag de største drivkræfter i verdensøkonomien % vækst i detailsalg fra 2009 til 2013* En trend der ser ud til at fortsætte 16,0% 16 % årlig vækst siden 2009 E-commerce vokser 2-3 gange hurtigere end total detailsalg Andelen vil kun blive større de næste 5 år pga - Lettere tilgængelighed for forbrugerne i form af tablets og smartphones - Forbedring af betalingssikkerhed - Alle aldersgrupper tager del i onlinekøb, men især 65+ vokser hurtigt de næste 5 år (CAGR på 7,3%)

6 Danmark og USA 3: Befolkningen i USA vokser og ændrer sammensætning Den amerikanske befolkning voksede ca. 1/6 fra 2000 til 2013 svarene til 12.1 %. Den amerikanske befolkning er den 3. største i verden med 316 mio. mennesker. Den latinamerikanske befolkning udgør i dag 17.0% af den amerikanske befolkning og er den største minoritetsgruppe.

7 Danmark og USA 4: USA er på vej til at blive selvforsynende med billig energi Nye udvindingsmetoder har skabt en kraftig udvikling I produktion af gas og olie IEA forventer at USA er nettoeksportør af Naturgas i 2020 og selvforsynende med Energi, netto, i 2035 IEA forventer at USA vil være verdens største olieproducent i 2020 "Today, there is a substantial gap between the US and Europe in gas and electricity prices. This is a serious problem for Europe because this differential in prices will remain for at least the next 20 years. Fatih Birol, Cheføkonom hos IEA

8 Danmark og USA 5. USA har stor indflydelse på dansk økonomi gennem Dansk eksport til USA og danske investeringer i USA USA investeringer i Danmark (den 2. største) USA innovation (Silicon Valley) USA s indflydelse på verdensøkonomien Direkte og indirekte har USA indflydelse på 20% af bnp i Danmark Den danske vækststrategi for US-eksport omfatter 23 nye initiativer og forventes af forøge væksten med 25 % i 2016.

9 Eksportrådet Eksportrådet i USA arbejder i 7 klynger: Energi og miljø IT, kommunikation og elektronik Fødevarer og landbrug Sundhed Møbler, arkitektur og design Maskiner og underleverancer Forsvarsindustri Eksportrådet er lokaliseret i 5 områder: Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Washington og New York

10 BIG innovativ arkitektur i Danmark og New York BIG er en gruppe af innovative arkitekter, designere mv. med hovedkontor i København og New York. Gruppen er grundlagt af deres kreative direktør Bjarke Ingels. Der er omkring 125 medarbejdere på hvert af kontoerne. BIG er involveret i en lang række projekter i Europa, Nord Amerika, Asien og Mellemøsten. BIG arbejder ud fra omhyggelig analyse af livets forandringer og udvikling i de nye byer med multikulturelle inspirationer, global økonomi og smarte kommunikationsteknologier. BIG er i Danmark mest kendte for Det danske Søfartsmuseum i Helsingør, Multihallen i Gammel Hellerup Gymnasium, Havnebadet i København, Ottetallet på Amager og Bjerget i København. I New York er de i gang med et innovativt billigt lejebyggeri. Pyramiden, ligesom de er ved at udvikle rekreative former for kystsikring på den sydelige del af Manhattan.

11 New York Borgmesteren i New York og byrådsmedlemmerne vælges for fireårige perioder. New Yorks byråd har en enkeltkammerstruktur bestående af 51 byrådsmedlemmer, hvis distrikter er defineret af geografiske befolkningsgrænser. Borgmesteren og byrådsmedlemmerne kan maksimalt vælges for to fireårige valgperioder New York er en meget attraktiv by i dag: New York har verdens største koncentration af førende medier New York har en række af verdens største kulturinstitutioner New York besøges årligt af 53 mio. (2013) turister. Her i blandt over danskere Bekæmpelse af kriminalitet har været en første betingelse for denne udvikling i de seneste 20 år

12 Det knuste vindue Kriminalitetsbekæmpelsen har bl.a. været baseret på Det knuste vindue tænkningen : bymæssigt forfald og uorden får folk til at begå endnu mere kriminalitet Bystyret og NY politi brugte i 1990 erne teorien til at sætte hårdt ind mod mindre forseelser som grafitti, hashrygning mm. Tidligere borgmester Rudy Giuliani indsatte William Bratton som politikommissær, og gennemførte massiv udvidelse af New York politiet og nul-tolerance, herunder straf for mindre lovovertrædelse som kørsel uden billet i metro/bus, drikke eller lade vand offentligt, grafitti og "squeegee mænd" (aftørring af forruder ved lyskryds mod krav om betaling). Kriminaliteten i new york faldt markant fra efter de massive kriminalitetsbekæmpende tiltag, jfv. broken windows

13 Stop & Frisk strategien Stop & visitér (Stop & Frisk) Visitationer af borgere med henblik på konfiskering af våben og forebyggelse af kriminalitet 2011: tilfælde, hvoraf 85% ikke gav resultat 2013: S&F dømmes forfatningsstridigt pga. ensidigt fokus på afroamerikanere, latinoer mv. 2013: De Blasio går til valg med løftet om at ændre og reducere S&F.

14 Unge og kriminalitet i New York Den kriminelle lavalder er 16 år. Over børn i alderen 7 til 16 år var i 2008 i kontakt med New Yorks retssystem. 50 % af de børn, der er i kontakt med retssystemet, har også et misbrug eller brug for psykologhjælp. Særligt unge mellem 18 til 24 år er i risikozonen for hård, banderelateret kriminalitet. Byen har til 24-årige, der hverken arbejder eller er under uddannelse, og som ikke har en højere uddannelse end high school.

15 Udviklingen af sanktioner ved ungdomskriminalitet Med Crack epidemien i fra 1984 og det efterfølgende 10 årig blev retssystemet voldsomt presset. Alle kræfter blev brugt på straffelovsovertrædelserne, mens de mindre lovovertrædelse (grafitti, hærvæk, rapseri osv.) fik hurtige standarddomme med voksende straffe i takt med tilbagefald. Det resulterede i en negativ kriminalitets- og misbrug spiral for de unge. Det førte i times square området til en undersøgelse af de unges karakteristika (arbejdsløshed, familieforhold, misbrug, psykiske problemer osv.) og et forsøg med at give dem individuelle uddannelses- og/eller behandlingspålæg frem for straf med direkte adgang til indsatsen og månedlige opfølgninger i retssystemet, herunder anerkendelse af successerne eller skærpelse af kravene ved misligholdelse. Ved manglende overholdelse blev der i stedet idømt straf. 85% af de dømte unge deltog med en relativ høj succesrate.

16 Center for Retsinnovation Dette førte til etablering af Center for Retsinnovation. Her arbejdes der med omsætning af Times Square tiltager til andre områder, hvor forholdene er markant anerledes. I f.eks. Harlem er der store boligproblemer og en meget højere forekomst af ungdomskriminalitet. Her er 1 ud af 20 dømt for ungdomskriminalitet ved ungdomsdomstolene, mens det er 1 ud af 100 i Manhattan midttown. Der arbejdes også med Re-entry programmer for fængslede, der løslades efter længerevarende straffe. De og deres familier interviewes på forhånd og der tilknyttes en koordinerende sagsbehandler og en betjent, begge fra retssystemet. Dette sker også ved ungdomsdomstolen. Der arbejdes i Re-entry programmet med en række behandlingsmæssige tiltag, herunder jobprogrammer, misbrugsbehandlling og familieprogrammer. Der er løbende tilknyttet 250 exindsatte i 9 måneders programmer. Der er et tæt samarbejde med bystyret og det seneste initiativ er tiltagefrafald fra små lovovertrædelser og legalisering af besiddelse af marihuana til egen brug.

17 Kriminalitetsudviklingen i New York

18 New York 2014 New York City har i de 15 år udviklet sig på en række områder Byen er blevet mere tryg med markant mindre kriminalitet, og er blandt de sikreste storbyer i USA. Grønnere: Byens miljøbelastning søges nedbragt gennem energieffektive løsninger i bygninger, dieselhybridbusser og grønne bygninger Større: New York City er med sine gode 8,2millioner indbyggere verdens 13. største by og befolkningstætheden er den højeste i USA. 1/3 af befolkningen er født i udlandet. Byen vokser med ca 1 % indbyggere om året. Sundere: tdl. Borgmester Bloomberg havde bekæmpelse af fedmeepidemien som mærkesag med en række initiativer. Der er blevet bedre skoler, især med udviklingen af muligheden for at forældre kan overtage driften af offentlige skoler Dyrere: Manhattan har de dyreste boligpriser i verden

19 Ny Borgmester Den nye borgmester Bill de Blasio Fokus på: Bekæmpelse af ulighed Højere skat for de højeste indkomstgrupper Bygge eller bevare boliger Mindre hårdhændede og diskriminerende kriminalitets bekæmpelsesmetoder Gratis børnehave til alle Og nu også klima billige

20 Byudvikling - Harlem som eksempel Harlem med indbyggere støder op til Bronx og mellem Bronx og Harlem løber Harlem River. Harlem er sammen Bronx kendt som fattige områder med slum, bander og kriminalitet. Harlem East er i øjeblikket under hurtig forandring (betegnet som gentrificering) med omfattende socioøkonomiske, kommercielle og demografiske forandringer som følge af at indflytning af mere velstående grupper fra Manhattan og køb af ejendomme. Huspriserne stiger og lavindkomstgrupperne flytter pga øget husleje. East Harlem er i øjeblikket præget af mange subkulturer med efterkommerne af sydstats afro-amerikanere som den oprindeligt dominerende gruppe med en større immigration af hispanic mexikanere. Senest er ressourcestærke og velstillede grupper af hvide fra Manhattan midttown flyttet ud. East Harlems særlige form for gentrificering kan kun forstås på baggrund af dens historie i det 20. århundrede.

21 Harlem det historiske billede I 1904 nåede metroen Harlem (The Lenox Avenue IRT metro). Det medførte et byggeboom, men folk fra Manhattan downtown foretrak Washington Heights og Bronx. De mange tomme boliger blev tilbudt afroamerikanske lejere fra lower Manhattan, og afroamerikanere fra sydstaterne flyttede i stort omfang til Harlem med deres kultur erne: Harlem renæssancen. Opblomstring af det afroamerikanske kulturelle og intellektuelle over hele det kulturelle spektrum og social tænkning med udfordring af det hvide formynderi og racisme og forsvar for egen identitet, værdighed og kreativitet Den store depression 1929 betød høje huslejer, arbejdsløshed og øget racism. Det udløste Harlem optøjerne i 1935 and Verdenskrig gav afroamerikanerne få muligheder for opstigning. Der blev aktioneret I krigsindustrien for fair forhold og lønninger. De militante aktioner sætter scenen for 1960ernes kampagnerne.

22 Harlem og Malcolm X Harlem var en vigtigt ramme for 60ernes Civil Rights bevægelsen, hvor religiøse og politiske ledere gik i spidsen for befolkningens rettigheder og vilkår. Markante ledere som like Malcolm X og Adam Clayton Powell Jr. brugte Harlem som affyringsrampe for politiske, sociale og økonomiske empowerment aktiviteter. Malcolm X ( ) tilsluttede sig de sorte Muslimer og blev snart valgt til at lede Nation of Mislim Moskeen i Harlem. Malcolm X var i konflikt med Luther Kings Civil Rigths bevægelse og stod for en radikal adskillelse af den hvide og den sorte befolkning og profilerede den muslimske bevægelse dramatisk. Malmcolm x mødes med Martin Luther King første og eneste gang

23 Harlem og Malcolm X Malcolm X udtrådte i 1963 af Nations of Islam og lavede en konkurrerende organisation - Organization of Afro-American Unity. Han blev skudt på talerstolen af et ungt medlem af Nations of Islam. Morderen blev i øvrigt prøveløsladt i Malcolm X er blevet beskrevet som en af historiens største og mest indflydelsesrige afro-amerikanerne. Han er anerkendt for at have styrket selvtilliden hos sorte amerikanere og for at have genetableret kontakten til deres afrikanske rødder. Han er generelt ansvarlig for at have spredt islam ud til de sorte samfund i USA

24 Harlem i forfald Recessionen i 70erne ramte Harlem hårdt og resulterede I en høj koncentration af underpriviligerede beboere og en hurtigt forfaldende boligmasse Dette blev voldsomt forstærket med den amerikanske crack epidemi fra 1984 og op i 90 erne.»store dele af Harlem var inficeret af narkomisbrug og kriminalitet. På mange gader kunne affaldet ligge i dagevis. Byggetomter var overtaget af narkohandlere. Der var ingen supermarkeder, ingen banker, ingen restauranter fra andre kvarterer turde levere take-away i Harlem, og det var umuligt at praje en taxa på gaden. New Yorks politiske elite og store dele af den hvide befolkning behandlede os sorte som børn. Deres terminologi afslørede det. Vi blev kaldt babyer og vores boliger for cribs. Vi blev infantiliseret.«(tdl. guvernør Patterson, Harlem)

25 Harlem i dag Denne udvikling vendes bl.a. i kraft en massiv og succesrig bekæmpelse af kriminalitet og misbrug i generelt i New York. I dag er der en ny renæssance i Harlem med nybyggerier og tilflytning af ressourcestærke grupper fra Manhattan. Ex præsident Bill Clinton har som signal etableret kontor i Harlem. De højere huslejer generelt fortrænger samtidig dele af den afroamerikanske befolkning. Der er i dag forskellige konkurrende etniske subkulturer og en ny skillelinje mellem de underpriviligerede og de ressourcestærke grupper.

26 Til eftertanke Det er en mulig udfordring at gentrificering i det store byer presser mindre ressourcerige ud fra bykerner. Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for lokalisering af sociale tilbud.

27 Handicap: New York sammenlignet med USA I staten New York er omfanget af personer med handicap vurderet til at være 11.1% sammenholdt med et nationalt gennemsnit på 11.7% (alle aldersgrupper). Samlet har lidt mere end 2 millioner personer et eller flere handicap. I New York City er der aktuelt 51,524 børni alderen 5-17 med handicap, dvs. 3.9 % af befolkningen I denne aldersgruppe. Bronx har den højeste procentdel af personer med handicap, mens Brooklyn og Queens har det højeste antal personer med handicap.

28 Væsentlig aldersforskelle Ages 5-17 Ages Ages Ages Ages 75 and Older US national 5.3% 5.9% 12.5% 27.3% 56.5% NY state 4.8% 5.1% 10.9% 25.2% 56.6% NYC 3.9% 4.0% 11.1% 28.4% 59.8% Brooklyn 3.6% 3.7% 10.9% 29.4% 60.6% Bronx 5.9% 6.3% 17.5% 36.4% 60.0% Manhattan 4.0% 3.6% 9.3% 25.8% 61.0% Queens 2.9% 3.1% 9.4% 25.6% 58.0% Staten Island 2.2% 3.8% 10.9% 26.4% 59.9%

29 Americans with Disability Act (ADA) ADA er en vidtrækkende borgerrettigheds lov, der forbyder diskrimination på grundlag af handicap. ADA kræver også dækkede arbejdsgivere til at give rimelige tilpasninger til medarbejdere med handicap, og stiller krav om tilgængelighed i offentlige opholdsrum. ADA handicap omfatter både psykiske og fysiske sygdomme. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

30 Indkomstfordeling og hjælp Der er som udgangspunkt egenbetaling gradueret efter indkomst på en række sociale, behandlingsmæssige og uddannelsesmæssige tilbud, ligesom der trækkes på støtte fra familie og det personlige netværk. Fattigdomsgrænsen er på ca dollars årligt for enlige og for en enlig forælder er den på cirka dollars årligt. Mindstelønnen er 8 dollars i timen med målsætning om 9 dollars i Der er stor social ulighed i New York. Top 5 %, der tjener 31,7 % af indkomsten i New York, og de nederste 50 % tjener 12,7 %. Den gennemsnitlige realmiddelløn er faldet 7,8 % siden Billige boliger er en stor mangelvare. Der arbejdes på at skabe nye billige boliger.. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

31 Økonomisk hjælp Der er flere muligheder for en vis økonomisk hjælp for lavindkomstgrupper og grupper uden forsørgelse. Det drejer sig først og fremmest om Social security assistance er den største af en række føderale programmer, der yder bistand til personer med handicap Medicaid er en sygesikring for familier og personer med lav indkomst og begrænsede ressourcer. Veteran Aid er en pension for veteraner fra de amerikanske væbnede styrker, der ikke opfylder betingelserne for en alderspension

32 National Disability Employment Awareness Måned (Oktober) Årligt tilbagevendende kampagne for job og beskæftigelse til personer med handicaps Videos fra dette års kampagne: Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

33 YAI - Handicapnetværk i New York YAI er et netværk af ikke-kommercielle organisationer, der arbejder for at udvikle et sammenhængende vifte af tilbud for personer med funktionsnedsættelser på tværs af hele livs cyklus en. YAI står for Younger Adult Institute. YAI- netværket blev startet i 1958 af pårørende til unge med handicap. Det omfatter i dag 8 organisationer i New York. De otte organisationer er: National Institute for People with disability Premier HealthCare New York League for Early Learning Manhattan Star Academy The Corporate Source Rockland County Association for Learning Disability National Institute for People with Disability of New Jersey International Institue for People with Disability of Puerto Rico

34 NGO er som leverandører Bystyret driver ikke selv sociale tilbud, men outsourcer næsten alle sociale opgaver ved udbud eller som oftest - kontrakterne med non-profit organisationer (Non Govermental Organisation NGO). De har i mange tilfælde knyttet til interesseforeninger eller religiøse organisationer. De må ikke udføre religiøse handlinger samtidig med de modtager offentlige støtte. Der er NGO er i byen. Udbudsprocessen er krævende for leverandørerne, hvilket betyder, at mindre NGO'er ikke kan byde på de større kontrakter, men det er muligt at lave subkontrakter. Byen betaler kun 85 % af udgifterne, så NGO'en skal selv skaffe de resterende midler. Der føres økonomisk og fagligt tilsyn med overholdelse af kontrakter. Der er ikke i USA et samme velfærdssystem som i de fleste vestlige lande. Til gengæld har man en lang tradition for NGO-arbejde og inddragelse af civilsamfundet i løsningen af de sociale problemstillinger, herunder at lave partnerskaber på tværs af kommune, NGO er, privat erhvervsliv og civilsamfundet.

35 YAI - Handicapnetværk i New York YAI link fælles infolinje med rådgivning og opsamling af behov til udvikling af tilbud. Telefonlinjen betjenes af 12 personer og der er svar på henvendelser inden for 24 timer. Der er 500 opkald om ugen.

36 YAI - Handicapnetværk i New York YAI blev startet af en gruppe forældre til unge med handicap for at skabe alternativer til de store statsinstitutioner, der var standard tilbuddet på den tid. YAI satte fokus på selvstændig levevis, jobforberedelse og det gode liv ud fra en ressourcetænkning. Deres motto var og er Living, Loving, Learning, Working. Foreningen arbejde for afinstitutionaliseringen og opbygning af alternativer hertil. Det store gennembrud kom i 1975, da foreningen vandt en højesteretssag, der gav personer med handicap ret til at bo og leve i det mindst indgribende miljø og til at lære livsfærdigheder. YAI var meget aktive i etableringen af bofællesskaber og støtteformer ved bolig i eget hjem, støttet beskæftigelse og dagrehabiliteringsprogrammer. De udviklede samtidig aflastningstilbud for familier med hjemmeboende personer med handicap. De har samtidig udviklet specialskoletilbud og tidlig indsats for førskolebørn.

37 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-netværket med de 8 organisationer har i dag Mere end 100 bofællesskaber 6 voksenskoler med programmer efter den skolepligtige alder 450 lokalsamfundsprogrammer ansatte, der typisk bliver i mange år med egen udvikling og gode muligheder for vandret karriereudvikling (uddannelse, ressourceperson, specialist, osv.) ud over ledelsesmæssige avancementsstillinger 44% af de ansatte har en bachelor og 4 % en master. Støtte til personer med handicap YAI finansieres delvist af den føderale regering og delvist af staten med halvt til hver, og særlig føderal finansiering til nye specialiserede tilbud. YAI kontrolleres med krav til indsats og varslede og uvarslede tilsyn og audits. YAI har i høj grad ladet sig inspirere fra de skandinaviske modeller og ressourcetænkning.

38 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-organisationerne har et stærk fokus på empowerment af personer med handicap og deres familier. De lægger samtidig meget vægt på rekruttering og uddannelse af de ansatte. Her er teamwork og samarbejdsevner hos de ansatte sammen med engagement og glæde ved arbejdet vigtigt. YAI har bevæget sig væk fra dagcentre og beskyttede aktivitetstilbud til at skabe (ulønnede) jobs for de, der med coaching og det rigtige match mellem person og job kan klare det og gruppevis frivillig indsats for NGO er for de øvrige f.eks. med madudbringning til og indkøb for svage sårbare syge ol. YAI søger at skabe job ved innovation med fokus på job, hvor personer med handicap og deres evner værdsættes. De arbejder med jobjagt via netværk og omhyggelig matchning af den enkelte person med handicap og det enkelte job/arbejdsgiver. De har brugere på mange funktionsniveauer, hvorfor den rigtige personcentrerede indsats er afgørende. Jobcoach ene har typisk personer de støtter. Mest i starten og 2 t/måned ved stabile forløb. Der er brugere i programmet.

39 YAI førskoleindsats YAI driver en særlig førskole for 3-5 årige børn med handicap med fuldt dagprogram fra 9.00 til Skolen optager børn fra hele New York. Børnene transporteres typisk til skolen, og (også) her er den massive trafik en betydelig udfordring. Der er transporttider på op til 1 ½ time hver vej. I skolen arbejdes der med forskellige elementer af barnets udvikling med fokus på de gode oplevelser for at skabe et god læingsmiljø. Der arbejdes meget med bevægelse, musik og kunst for at udvikle børnenes socialisering, selvtillid, impulskontrol og grov- og finmotorik. Der var brug af Smart Board og Ipads i undervisningen med et god personalebemanding og et meget stort engagement og

40 YAI - Roosevelt children center Star programmet omfatter særligt sårbare og medicinsk krævende børn ( klasse). Indsatsen omfatter en række særlige programmer med specialterapi, herunder fysioterapi, høre-/taleprogrammer og undervisningen er som i førskoleindsatsen i høj grad baseret på musik, sang, bevægelse osv. Med gennemført anvendelse af smartboard ol. Der er et snoozelrum (sansestimulerinsrum) knyttet til skolen.

41 YAI Premier Health Care Premier Health Care er en specialiseret sundhedsklinik for personer med handicap og komplekse/komplicerende sygdomme. Sundhedsklinikken er indgangsdøren til særligt tilrettelagte undersøgelser, specialdiagnostik og visitation til en bred vifte af specialbehandlingstilbud inden for de lægelige specialer, dog særligt tilrettelagte i forhold til målgruppen. Det omfatter f.eks. audiologi, autismebehandling, specialtandlæge, dermatologi (hudlæge), endokrinologi (hormoner), gynækologi, psykiatri, neurologi, diætist, beskæftigelsesterapeut, hjælpemidler osv. De store sygehuse er gode for de fleste, men for personer med handicap er der behov for særligt tilrettelagt indsats og en ægte personcentret tilgang. Sundhedsklinikken er vokset ud af WHO s sundhedstænkning og er baseret på en biologisk- psykologisk og social forståelse.

42 YAI Posture care clinic Mange personer med handicap udvikler asymetriske og deforme kropsholdninger, der forstærkes af forkrøblende sovestillinger, der påvirker komfort og livskvalitet Posture Care Clinic er et særligt initiativ, hvor der arbejdes med kropsholdningen på en blød og hensyntagende måde for at beskytte kropsformen med leddene, ledbånd og muskler. Resultaterne er målelige: Forbedre komfort og mindsker smerte Forbedre lettere og dybere vejrtrækning Stimulerer blodirkulation og fordøjelse Støtter fysisk og mental velbefindende Det er særligt nyttigt at arbejde med kropsholdningen hos personer med bevægelseshandicap (lammelse eller kørestol bruger) så vel som for personer med autisme.

43 YAI Personal Outcome Measures Der følger udtalte kvalitetskrav med finansieringen af programmerne. YAI har selv medvirket ved at udvikle en model for måling af effekten af indsatsen. Der foretages semistrukturerede interview ud fra 21 temaer, der omfatter 3 områder: mig selv; min verden og mine drømme. Der er foreløbigt lavet interview med 300 brugere og resultaterne er med til at igangsætte udvikling og innovation i bo- og beskæftigelsesprogrammerne og den kliniske indsats. Der er ønske om ændringer i retning af øgede valgmuligheder for beskæftigelse, kollegieboliger, kæresteferier, sangundervisning, uafhængigt liv med jævnaldrende, ret til mere privatliv, egen nøgle til lejlighed (hvad alle ikke havde i bofællesskaberne, at tabe sig i vægt osv. Personal Outcomes Measures udspringer af livskvalitetstænkningen, og kan f.eks. findes på dette link:

44 YAI på you tube Se følgende links: https://www.youtube.com/watch?v=_w_o_m2-dqk https://www.youtube.com/watch?v=mxlfpia_i20 https://www.youtube.com/watch?v=bjsbawipis8 https://www.youtube.com/watch?v=bgq7cj2rtbe https://www.youtube.com/watch?v=rnmvk9c9ld0 https://www.youtube.com/watch?v=ns9zpj9jr84

45 Til eftertanke YAI lykkedes med at fastholde engagerede og glæde medarbejdere, der virkede gennemført ægte og ordentlige i kontakten med personerne med handicap og med hinanden. I rekrutteringsprocessen lægges der vægt på det autentiske engagement. YAI har en stærk faglig professionel profil med et højt uddannelsesniveau og målene for indsatsen er meget tydelige. Dette skal sammenholdes med muligheden for at selektere i målgrupperne. YAI arbejdede med jobskabelse for de bedste og gruppevis frivillig indsats for de øvrige, så alle personer med handicap var en del af de lokale fællesskaber. YAI forventer at forældre/netværk påtager sig deres del af opgaven YAI lykkedes med at lave en særligt tilrettelagt sundhedsindsats YAI havde et lille og interessant program med at arbejde med fastlåse kropsholdninger hos personer med handicap YAI arbejdede systematisk med at måle livskvalitet og forandringsønsker hos personer med handicap

46 JASA Hjælp til ældre JASA er grundlagt i 1968 af en jødisk velgørenhedsorganisation og har som mission at hjælpe den aldrende i New Yorks storbyområde, så de kan forblive i fællesskabet med værdighed og selvstændighed. JASA er en af New Yorks største leverandør og hjælper ældre i Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Long Island. JASA står for Jewish Association Serving the Aging. JASA er en af de 4 store leverandører på området sammen med en lang række små. JASA finansieres dels ved at byde ind på nye programmer og dels ved at blive inviteret ind til at løse opgave. Finansieringen sker typisk fra staten New York og fra bystyret. De søger samtidig fonds- og puljefinansiering af særlige programmer. Finansiering og program hænger tæt sammen op programmer udvikles, reduceres og lukkes I takt med ændringer i finansieringen.

47 JASA vifte af tilbud til ældre JASA har siden 1968 været aktiv med at opbygge en vifte af tilbud til at støtte ældre i et selvstændigt og værdigt liv i eget miljø. JASA driver billige NYC boliger og yder service til omkring ældre. Deres aktuelle tilbud omfatter indsatser spændende fra koordineret sagsbehandling, praktisk bistand med fokus på mad, rengøring vask, ledsagelse til besøg, kulturelle og uddannelsesmæssige programmer, forebyggelse af ældre overgreb, råd- og vejledning mhp hjælpemuligheder (madkuponer, sygesikring, boligstøtte osv.), psykiatrisk bistand, støtte til pårørende, aktivitetscentre, transport og udvikling af ressourcerne i lokalsamfund med en aldrende befolkning (Naturally Occurring Retirement Communities), samt en række frivilligheds initiativer. JASA får mange henvendelser på deres Info-linjer og visiterer til egne tilbud eller henviser til andre organisationer. Man har ikke retskrav på ydelser, men får hjælp i det omfang der er mulighed for det i programmerne. Ventelister og uindfriede behov samles til de bevilgende myndigheder mhp nye aktiviteter.

48 JASA de frivillige JASA har omkring frivillige, hvoraf de 500 selv er seniorer. De søger systematisk at aktiverer ældres ressourcer til glæde for andre ældre især med fokus på at bryde isolationens onde cirkel. De aktive seniorer driver selv sociale og kulturelle grupper og kan efter ressourcer indgå som ledere i de frivillige tilbud. De øvrige indgår i sociale programmer såsom besøgsvenner, ledsagere og hjælp til pasning af kæledyr mv. Der er også aftaler med en række virksomheder og organisationer om at de yder frivilligt arbejde én dag om året. De frivillige er sammen med de ansatte samfundets øjne og øre ude hos de ældre og har også til opgave at sikre at ældre får de rigtige ønskede tilbud. Der er løbende rekrutterings- og uddannelsestilbud til de frivillige, ligesom der i deres håndbog er udviklet retningslinjer for de frivilliges arbejde, der hviler på forpligtende aftaler.

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen

Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen Svar til Carl Pedersen og Niels Bjerre-Poulsen Af Henrik Fogh Rasmussen Lektor Carl Pedersen fra Københavns Universitet og lektor Niels Bjerre-Poulsen fra Handelshøjskolen har kritiseret min bog Amerikanske

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere