Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York 09.11. 16.11.2014"

Transkript

1 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

2 Program for udvalgsturen Besøgene sigtede på at give et indblik i udvalgte temaer. Der var Introduktion til USA og New York på det danske generalkonsulat Besøg på en række handicaporganisationer, der er samlet i et stort netværk (YAI) Besøg hos en stor organisation på ældreområdet med regeringskontrakter, som leverandør og med et stort frivillighedsarbejde. Besøg i Harlem med fokus på boligsocialt arbejde og byomdannelse Besøg hos Veterans Association, der er det centrale kontor for Veteranarbejdet i hele USA Mental Health Organisation, der er en NGO, der hjælper personer med psykiske problemer Robin Hood fonden, der rejser penge til projekter for fattige New Yorkere The Bowery Mission, der støtter hjemløse og fattige

3 USA i verden Det Amerikanske Marked er stadig det største i verden. Høj vækst og store befolkninger i Kina og Indien, men USA s BNP er stadig på størrelse med de 4 BRIK lande tilsammen. Væksten i USA er gennemgående dobbelt så stor som i Europa.

4 Danmark og USA 1: Frihandelsaftalen mellem EU og USA har høj prioritet. Vigtigste elementer for Danmark i TTIP er a) Vedtagelse af flere fælles reguleringsstandarder; b)gensidig anerkendelse af de reguleringsstandarder, der anvendes på begge sider af Atlanten; c) afskaffelse af de tilbageværende toldsatser: d) adgang for danske virksomheder til det amerikanske marked for offentlige udbud og e) Øget liberalisering af det amerikanske marked for tjenesteydelser Forventede resultater for Danmark er a) betydelig stigning i BNP; b) pæne lønstigninger; c) muligheder for yderligere Jobskabelse og c) Forventet vækst i eksporten til USA på 14 milliarder om året svarende til en stigning på 14% i dag

5 Danmark og USA 2. Øget fokus på E-handel. Handel på nettet er i dag de største drivkræfter i verdensøkonomien % vækst i detailsalg fra 2009 til 2013* En trend der ser ud til at fortsætte 16,0% 16 % årlig vækst siden 2009 E-commerce vokser 2-3 gange hurtigere end total detailsalg Andelen vil kun blive større de næste 5 år pga - Lettere tilgængelighed for forbrugerne i form af tablets og smartphones - Forbedring af betalingssikkerhed - Alle aldersgrupper tager del i onlinekøb, men især 65+ vokser hurtigt de næste 5 år (CAGR på 7,3%)

6 Danmark og USA 3: Befolkningen i USA vokser og ændrer sammensætning Den amerikanske befolkning voksede ca. 1/6 fra 2000 til 2013 svarene til 12.1 %. Den amerikanske befolkning er den 3. største i verden med 316 mio. mennesker. Den latinamerikanske befolkning udgør i dag 17.0% af den amerikanske befolkning og er den største minoritetsgruppe.

7 Danmark og USA 4: USA er på vej til at blive selvforsynende med billig energi Nye udvindingsmetoder har skabt en kraftig udvikling I produktion af gas og olie IEA forventer at USA er nettoeksportør af Naturgas i 2020 og selvforsynende med Energi, netto, i 2035 IEA forventer at USA vil være verdens største olieproducent i 2020 "Today, there is a substantial gap between the US and Europe in gas and electricity prices. This is a serious problem for Europe because this differential in prices will remain for at least the next 20 years. Fatih Birol, Cheføkonom hos IEA

8 Danmark og USA 5. USA har stor indflydelse på dansk økonomi gennem Dansk eksport til USA og danske investeringer i USA USA investeringer i Danmark (den 2. største) USA innovation (Silicon Valley) USA s indflydelse på verdensøkonomien Direkte og indirekte har USA indflydelse på 20% af bnp i Danmark Den danske vækststrategi for US-eksport omfatter 23 nye initiativer og forventes af forøge væksten med 25 % i 2016.

9 Eksportrådet Eksportrådet i USA arbejder i 7 klynger: Energi og miljø IT, kommunikation og elektronik Fødevarer og landbrug Sundhed Møbler, arkitektur og design Maskiner og underleverancer Forsvarsindustri Eksportrådet er lokaliseret i 5 områder: Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Washington og New York

10 BIG innovativ arkitektur i Danmark og New York BIG er en gruppe af innovative arkitekter, designere mv. med hovedkontor i København og New York. Gruppen er grundlagt af deres kreative direktør Bjarke Ingels. Der er omkring 125 medarbejdere på hvert af kontoerne. BIG er involveret i en lang række projekter i Europa, Nord Amerika, Asien og Mellemøsten. BIG arbejder ud fra omhyggelig analyse af livets forandringer og udvikling i de nye byer med multikulturelle inspirationer, global økonomi og smarte kommunikationsteknologier. BIG er i Danmark mest kendte for Det danske Søfartsmuseum i Helsingør, Multihallen i Gammel Hellerup Gymnasium, Havnebadet i København, Ottetallet på Amager og Bjerget i København. I New York er de i gang med et innovativt billigt lejebyggeri. Pyramiden, ligesom de er ved at udvikle rekreative former for kystsikring på den sydelige del af Manhattan.

11 New York Borgmesteren i New York og byrådsmedlemmerne vælges for fireårige perioder. New Yorks byråd har en enkeltkammerstruktur bestående af 51 byrådsmedlemmer, hvis distrikter er defineret af geografiske befolkningsgrænser. Borgmesteren og byrådsmedlemmerne kan maksimalt vælges for to fireårige valgperioder New York er en meget attraktiv by i dag: New York har verdens største koncentration af førende medier New York har en række af verdens største kulturinstitutioner New York besøges årligt af 53 mio. (2013) turister. Her i blandt over danskere Bekæmpelse af kriminalitet har været en første betingelse for denne udvikling i de seneste 20 år

12 Det knuste vindue Kriminalitetsbekæmpelsen har bl.a. været baseret på Det knuste vindue tænkningen : bymæssigt forfald og uorden får folk til at begå endnu mere kriminalitet Bystyret og NY politi brugte i 1990 erne teorien til at sætte hårdt ind mod mindre forseelser som grafitti, hashrygning mm. Tidligere borgmester Rudy Giuliani indsatte William Bratton som politikommissær, og gennemførte massiv udvidelse af New York politiet og nul-tolerance, herunder straf for mindre lovovertrædelse som kørsel uden billet i metro/bus, drikke eller lade vand offentligt, grafitti og "squeegee mænd" (aftørring af forruder ved lyskryds mod krav om betaling). Kriminaliteten i new york faldt markant fra efter de massive kriminalitetsbekæmpende tiltag, jfv. broken windows

13 Stop & Frisk strategien Stop & visitér (Stop & Frisk) Visitationer af borgere med henblik på konfiskering af våben og forebyggelse af kriminalitet 2011: tilfælde, hvoraf 85% ikke gav resultat 2013: S&F dømmes forfatningsstridigt pga. ensidigt fokus på afroamerikanere, latinoer mv. 2013: De Blasio går til valg med løftet om at ændre og reducere S&F.

14 Unge og kriminalitet i New York Den kriminelle lavalder er 16 år. Over børn i alderen 7 til 16 år var i 2008 i kontakt med New Yorks retssystem. 50 % af de børn, der er i kontakt med retssystemet, har også et misbrug eller brug for psykologhjælp. Særligt unge mellem 18 til 24 år er i risikozonen for hård, banderelateret kriminalitet. Byen har til 24-årige, der hverken arbejder eller er under uddannelse, og som ikke har en højere uddannelse end high school.

15 Udviklingen af sanktioner ved ungdomskriminalitet Med Crack epidemien i fra 1984 og det efterfølgende 10 årig blev retssystemet voldsomt presset. Alle kræfter blev brugt på straffelovsovertrædelserne, mens de mindre lovovertrædelse (grafitti, hærvæk, rapseri osv.) fik hurtige standarddomme med voksende straffe i takt med tilbagefald. Det resulterede i en negativ kriminalitets- og misbrug spiral for de unge. Det førte i times square området til en undersøgelse af de unges karakteristika (arbejdsløshed, familieforhold, misbrug, psykiske problemer osv.) og et forsøg med at give dem individuelle uddannelses- og/eller behandlingspålæg frem for straf med direkte adgang til indsatsen og månedlige opfølgninger i retssystemet, herunder anerkendelse af successerne eller skærpelse af kravene ved misligholdelse. Ved manglende overholdelse blev der i stedet idømt straf. 85% af de dømte unge deltog med en relativ høj succesrate.

16 Center for Retsinnovation Dette førte til etablering af Center for Retsinnovation. Her arbejdes der med omsætning af Times Square tiltager til andre områder, hvor forholdene er markant anerledes. I f.eks. Harlem er der store boligproblemer og en meget højere forekomst af ungdomskriminalitet. Her er 1 ud af 20 dømt for ungdomskriminalitet ved ungdomsdomstolene, mens det er 1 ud af 100 i Manhattan midttown. Der arbejdes også med Re-entry programmer for fængslede, der løslades efter længerevarende straffe. De og deres familier interviewes på forhånd og der tilknyttes en koordinerende sagsbehandler og en betjent, begge fra retssystemet. Dette sker også ved ungdomsdomstolen. Der arbejdes i Re-entry programmet med en række behandlingsmæssige tiltag, herunder jobprogrammer, misbrugsbehandlling og familieprogrammer. Der er løbende tilknyttet 250 exindsatte i 9 måneders programmer. Der er et tæt samarbejde med bystyret og det seneste initiativ er tiltagefrafald fra små lovovertrædelser og legalisering af besiddelse af marihuana til egen brug.

17 Kriminalitetsudviklingen i New York

18 New York 2014 New York City har i de 15 år udviklet sig på en række områder Byen er blevet mere tryg med markant mindre kriminalitet, og er blandt de sikreste storbyer i USA. Grønnere: Byens miljøbelastning søges nedbragt gennem energieffektive løsninger i bygninger, dieselhybridbusser og grønne bygninger Større: New York City er med sine gode 8,2millioner indbyggere verdens 13. største by og befolkningstætheden er den højeste i USA. 1/3 af befolkningen er født i udlandet. Byen vokser med ca 1 % indbyggere om året. Sundere: tdl. Borgmester Bloomberg havde bekæmpelse af fedmeepidemien som mærkesag med en række initiativer. Der er blevet bedre skoler, især med udviklingen af muligheden for at forældre kan overtage driften af offentlige skoler Dyrere: Manhattan har de dyreste boligpriser i verden

19 Ny Borgmester Den nye borgmester Bill de Blasio Fokus på: Bekæmpelse af ulighed Højere skat for de højeste indkomstgrupper Bygge eller bevare boliger Mindre hårdhændede og diskriminerende kriminalitets bekæmpelsesmetoder Gratis børnehave til alle Og nu også klima billige

20 Byudvikling - Harlem som eksempel Harlem med indbyggere støder op til Bronx og mellem Bronx og Harlem løber Harlem River. Harlem er sammen Bronx kendt som fattige områder med slum, bander og kriminalitet. Harlem East er i øjeblikket under hurtig forandring (betegnet som gentrificering) med omfattende socioøkonomiske, kommercielle og demografiske forandringer som følge af at indflytning af mere velstående grupper fra Manhattan og køb af ejendomme. Huspriserne stiger og lavindkomstgrupperne flytter pga øget husleje. East Harlem er i øjeblikket præget af mange subkulturer med efterkommerne af sydstats afro-amerikanere som den oprindeligt dominerende gruppe med en større immigration af hispanic mexikanere. Senest er ressourcestærke og velstillede grupper af hvide fra Manhattan midttown flyttet ud. East Harlems særlige form for gentrificering kan kun forstås på baggrund af dens historie i det 20. århundrede.

21 Harlem det historiske billede I 1904 nåede metroen Harlem (The Lenox Avenue IRT metro). Det medførte et byggeboom, men folk fra Manhattan downtown foretrak Washington Heights og Bronx. De mange tomme boliger blev tilbudt afroamerikanske lejere fra lower Manhattan, og afroamerikanere fra sydstaterne flyttede i stort omfang til Harlem med deres kultur erne: Harlem renæssancen. Opblomstring af det afroamerikanske kulturelle og intellektuelle over hele det kulturelle spektrum og social tænkning med udfordring af det hvide formynderi og racisme og forsvar for egen identitet, værdighed og kreativitet Den store depression 1929 betød høje huslejer, arbejdsløshed og øget racism. Det udløste Harlem optøjerne i 1935 and Verdenskrig gav afroamerikanerne få muligheder for opstigning. Der blev aktioneret I krigsindustrien for fair forhold og lønninger. De militante aktioner sætter scenen for 1960ernes kampagnerne.

22 Harlem og Malcolm X Harlem var en vigtigt ramme for 60ernes Civil Rights bevægelsen, hvor religiøse og politiske ledere gik i spidsen for befolkningens rettigheder og vilkår. Markante ledere som like Malcolm X og Adam Clayton Powell Jr. brugte Harlem som affyringsrampe for politiske, sociale og økonomiske empowerment aktiviteter. Malcolm X ( ) tilsluttede sig de sorte Muslimer og blev snart valgt til at lede Nation of Mislim Moskeen i Harlem. Malcolm X var i konflikt med Luther Kings Civil Rigths bevægelse og stod for en radikal adskillelse af den hvide og den sorte befolkning og profilerede den muslimske bevægelse dramatisk. Malmcolm x mødes med Martin Luther King første og eneste gang

23 Harlem og Malcolm X Malcolm X udtrådte i 1963 af Nations of Islam og lavede en konkurrerende organisation - Organization of Afro-American Unity. Han blev skudt på talerstolen af et ungt medlem af Nations of Islam. Morderen blev i øvrigt prøveløsladt i Malcolm X er blevet beskrevet som en af historiens største og mest indflydelsesrige afro-amerikanerne. Han er anerkendt for at have styrket selvtilliden hos sorte amerikanere og for at have genetableret kontakten til deres afrikanske rødder. Han er generelt ansvarlig for at have spredt islam ud til de sorte samfund i USA

24 Harlem i forfald Recessionen i 70erne ramte Harlem hårdt og resulterede I en høj koncentration af underpriviligerede beboere og en hurtigt forfaldende boligmasse Dette blev voldsomt forstærket med den amerikanske crack epidemi fra 1984 og op i 90 erne.»store dele af Harlem var inficeret af narkomisbrug og kriminalitet. På mange gader kunne affaldet ligge i dagevis. Byggetomter var overtaget af narkohandlere. Der var ingen supermarkeder, ingen banker, ingen restauranter fra andre kvarterer turde levere take-away i Harlem, og det var umuligt at praje en taxa på gaden. New Yorks politiske elite og store dele af den hvide befolkning behandlede os sorte som børn. Deres terminologi afslørede det. Vi blev kaldt babyer og vores boliger for cribs. Vi blev infantiliseret.«(tdl. guvernør Patterson, Harlem)

25 Harlem i dag Denne udvikling vendes bl.a. i kraft en massiv og succesrig bekæmpelse af kriminalitet og misbrug i generelt i New York. I dag er der en ny renæssance i Harlem med nybyggerier og tilflytning af ressourcestærke grupper fra Manhattan. Ex præsident Bill Clinton har som signal etableret kontor i Harlem. De højere huslejer generelt fortrænger samtidig dele af den afroamerikanske befolkning. Der er i dag forskellige konkurrende etniske subkulturer og en ny skillelinje mellem de underpriviligerede og de ressourcestærke grupper.

26 Til eftertanke Det er en mulig udfordring at gentrificering i det store byer presser mindre ressourcerige ud fra bykerner. Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for lokalisering af sociale tilbud.

27 Handicap: New York sammenlignet med USA I staten New York er omfanget af personer med handicap vurderet til at være 11.1% sammenholdt med et nationalt gennemsnit på 11.7% (alle aldersgrupper). Samlet har lidt mere end 2 millioner personer et eller flere handicap. I New York City er der aktuelt 51,524 børni alderen 5-17 med handicap, dvs. 3.9 % af befolkningen I denne aldersgruppe. Bronx har den højeste procentdel af personer med handicap, mens Brooklyn og Queens har det højeste antal personer med handicap.

28 Væsentlig aldersforskelle Ages 5-17 Ages Ages Ages Ages 75 and Older US national 5.3% 5.9% 12.5% 27.3% 56.5% NY state 4.8% 5.1% 10.9% 25.2% 56.6% NYC 3.9% 4.0% 11.1% 28.4% 59.8% Brooklyn 3.6% 3.7% 10.9% 29.4% 60.6% Bronx 5.9% 6.3% 17.5% 36.4% 60.0% Manhattan 4.0% 3.6% 9.3% 25.8% 61.0% Queens 2.9% 3.1% 9.4% 25.6% 58.0% Staten Island 2.2% 3.8% 10.9% 26.4% 59.9%

29 Americans with Disability Act (ADA) ADA er en vidtrækkende borgerrettigheds lov, der forbyder diskrimination på grundlag af handicap. ADA kræver også dækkede arbejdsgivere til at give rimelige tilpasninger til medarbejdere med handicap, og stiller krav om tilgængelighed i offentlige opholdsrum. ADA handicap omfatter både psykiske og fysiske sygdomme. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

30 Indkomstfordeling og hjælp Der er som udgangspunkt egenbetaling gradueret efter indkomst på en række sociale, behandlingsmæssige og uddannelsesmæssige tilbud, ligesom der trækkes på støtte fra familie og det personlige netværk. Fattigdomsgrænsen er på ca dollars årligt for enlige og for en enlig forælder er den på cirka dollars årligt. Mindstelønnen er 8 dollars i timen med målsætning om 9 dollars i Der er stor social ulighed i New York. Top 5 %, der tjener 31,7 % af indkomsten i New York, og de nederste 50 % tjener 12,7 %. Den gennemsnitlige realmiddelløn er faldet 7,8 % siden Billige boliger er en stor mangelvare. Der arbejdes på at skabe nye billige boliger.. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

31 Økonomisk hjælp Der er flere muligheder for en vis økonomisk hjælp for lavindkomstgrupper og grupper uden forsørgelse. Det drejer sig først og fremmest om Social security assistance er den største af en række føderale programmer, der yder bistand til personer med handicap Medicaid er en sygesikring for familier og personer med lav indkomst og begrænsede ressourcer. Veteran Aid er en pension for veteraner fra de amerikanske væbnede styrker, der ikke opfylder betingelserne for en alderspension

32 National Disability Employment Awareness Måned (Oktober) Årligt tilbagevendende kampagne for job og beskæftigelse til personer med handicaps Videos fra dette års kampagne: Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

33 YAI - Handicapnetværk i New York YAI er et netværk af ikke-kommercielle organisationer, der arbejder for at udvikle et sammenhængende vifte af tilbud for personer med funktionsnedsættelser på tværs af hele livs cyklus en. YAI står for Younger Adult Institute. YAI- netværket blev startet i 1958 af pårørende til unge med handicap. Det omfatter i dag 8 organisationer i New York. De otte organisationer er: National Institute for People with disability Premier HealthCare New York League for Early Learning Manhattan Star Academy The Corporate Source Rockland County Association for Learning Disability National Institute for People with Disability of New Jersey International Institue for People with Disability of Puerto Rico

34 NGO er som leverandører Bystyret driver ikke selv sociale tilbud, men outsourcer næsten alle sociale opgaver ved udbud eller som oftest - kontrakterne med non-profit organisationer (Non Govermental Organisation NGO). De har i mange tilfælde knyttet til interesseforeninger eller religiøse organisationer. De må ikke udføre religiøse handlinger samtidig med de modtager offentlige støtte. Der er NGO er i byen. Udbudsprocessen er krævende for leverandørerne, hvilket betyder, at mindre NGO'er ikke kan byde på de større kontrakter, men det er muligt at lave subkontrakter. Byen betaler kun 85 % af udgifterne, så NGO'en skal selv skaffe de resterende midler. Der føres økonomisk og fagligt tilsyn med overholdelse af kontrakter. Der er ikke i USA et samme velfærdssystem som i de fleste vestlige lande. Til gengæld har man en lang tradition for NGO-arbejde og inddragelse af civilsamfundet i løsningen af de sociale problemstillinger, herunder at lave partnerskaber på tværs af kommune, NGO er, privat erhvervsliv og civilsamfundet.

35 YAI - Handicapnetværk i New York YAI link fælles infolinje med rådgivning og opsamling af behov til udvikling af tilbud. Telefonlinjen betjenes af 12 personer og der er svar på henvendelser inden for 24 timer. Der er 500 opkald om ugen.

36 YAI - Handicapnetværk i New York YAI blev startet af en gruppe forældre til unge med handicap for at skabe alternativer til de store statsinstitutioner, der var standard tilbuddet på den tid. YAI satte fokus på selvstændig levevis, jobforberedelse og det gode liv ud fra en ressourcetænkning. Deres motto var og er Living, Loving, Learning, Working. Foreningen arbejde for afinstitutionaliseringen og opbygning af alternativer hertil. Det store gennembrud kom i 1975, da foreningen vandt en højesteretssag, der gav personer med handicap ret til at bo og leve i det mindst indgribende miljø og til at lære livsfærdigheder. YAI var meget aktive i etableringen af bofællesskaber og støtteformer ved bolig i eget hjem, støttet beskæftigelse og dagrehabiliteringsprogrammer. De udviklede samtidig aflastningstilbud for familier med hjemmeboende personer med handicap. De har samtidig udviklet specialskoletilbud og tidlig indsats for førskolebørn.

37 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-netværket med de 8 organisationer har i dag Mere end 100 bofællesskaber 6 voksenskoler med programmer efter den skolepligtige alder 450 lokalsamfundsprogrammer ansatte, der typisk bliver i mange år med egen udvikling og gode muligheder for vandret karriereudvikling (uddannelse, ressourceperson, specialist, osv.) ud over ledelsesmæssige avancementsstillinger 44% af de ansatte har en bachelor og 4 % en master. Støtte til personer med handicap YAI finansieres delvist af den føderale regering og delvist af staten med halvt til hver, og særlig føderal finansiering til nye specialiserede tilbud. YAI kontrolleres med krav til indsats og varslede og uvarslede tilsyn og audits. YAI har i høj grad ladet sig inspirere fra de skandinaviske modeller og ressourcetænkning.

38 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-organisationerne har et stærk fokus på empowerment af personer med handicap og deres familier. De lægger samtidig meget vægt på rekruttering og uddannelse af de ansatte. Her er teamwork og samarbejdsevner hos de ansatte sammen med engagement og glæde ved arbejdet vigtigt. YAI har bevæget sig væk fra dagcentre og beskyttede aktivitetstilbud til at skabe (ulønnede) jobs for de, der med coaching og det rigtige match mellem person og job kan klare det og gruppevis frivillig indsats for NGO er for de øvrige f.eks. med madudbringning til og indkøb for svage sårbare syge ol. YAI søger at skabe job ved innovation med fokus på job, hvor personer med handicap og deres evner værdsættes. De arbejder med jobjagt via netværk og omhyggelig matchning af den enkelte person med handicap og det enkelte job/arbejdsgiver. De har brugere på mange funktionsniveauer, hvorfor den rigtige personcentrerede indsats er afgørende. Jobcoach ene har typisk personer de støtter. Mest i starten og 2 t/måned ved stabile forløb. Der er brugere i programmet.

39 YAI førskoleindsats YAI driver en særlig førskole for 3-5 årige børn med handicap med fuldt dagprogram fra 9.00 til Skolen optager børn fra hele New York. Børnene transporteres typisk til skolen, og (også) her er den massive trafik en betydelig udfordring. Der er transporttider på op til 1 ½ time hver vej. I skolen arbejdes der med forskellige elementer af barnets udvikling med fokus på de gode oplevelser for at skabe et god læingsmiljø. Der arbejdes meget med bevægelse, musik og kunst for at udvikle børnenes socialisering, selvtillid, impulskontrol og grov- og finmotorik. Der var brug af Smart Board og Ipads i undervisningen med et god personalebemanding og et meget stort engagement og

40 YAI - Roosevelt children center Star programmet omfatter særligt sårbare og medicinsk krævende børn ( klasse). Indsatsen omfatter en række særlige programmer med specialterapi, herunder fysioterapi, høre-/taleprogrammer og undervisningen er som i førskoleindsatsen i høj grad baseret på musik, sang, bevægelse osv. Med gennemført anvendelse af smartboard ol. Der er et snoozelrum (sansestimulerinsrum) knyttet til skolen.

41 YAI Premier Health Care Premier Health Care er en specialiseret sundhedsklinik for personer med handicap og komplekse/komplicerende sygdomme. Sundhedsklinikken er indgangsdøren til særligt tilrettelagte undersøgelser, specialdiagnostik og visitation til en bred vifte af specialbehandlingstilbud inden for de lægelige specialer, dog særligt tilrettelagte i forhold til målgruppen. Det omfatter f.eks. audiologi, autismebehandling, specialtandlæge, dermatologi (hudlæge), endokrinologi (hormoner), gynækologi, psykiatri, neurologi, diætist, beskæftigelsesterapeut, hjælpemidler osv. De store sygehuse er gode for de fleste, men for personer med handicap er der behov for særligt tilrettelagt indsats og en ægte personcentret tilgang. Sundhedsklinikken er vokset ud af WHO s sundhedstænkning og er baseret på en biologisk- psykologisk og social forståelse.

42 YAI Posture care clinic Mange personer med handicap udvikler asymetriske og deforme kropsholdninger, der forstærkes af forkrøblende sovestillinger, der påvirker komfort og livskvalitet Posture Care Clinic er et særligt initiativ, hvor der arbejdes med kropsholdningen på en blød og hensyntagende måde for at beskytte kropsformen med leddene, ledbånd og muskler. Resultaterne er målelige: Forbedre komfort og mindsker smerte Forbedre lettere og dybere vejrtrækning Stimulerer blodirkulation og fordøjelse Støtter fysisk og mental velbefindende Det er særligt nyttigt at arbejde med kropsholdningen hos personer med bevægelseshandicap (lammelse eller kørestol bruger) så vel som for personer med autisme.

43 YAI Personal Outcome Measures Der følger udtalte kvalitetskrav med finansieringen af programmerne. YAI har selv medvirket ved at udvikle en model for måling af effekten af indsatsen. Der foretages semistrukturerede interview ud fra 21 temaer, der omfatter 3 områder: mig selv; min verden og mine drømme. Der er foreløbigt lavet interview med 300 brugere og resultaterne er med til at igangsætte udvikling og innovation i bo- og beskæftigelsesprogrammerne og den kliniske indsats. Der er ønske om ændringer i retning af øgede valgmuligheder for beskæftigelse, kollegieboliger, kæresteferier, sangundervisning, uafhængigt liv med jævnaldrende, ret til mere privatliv, egen nøgle til lejlighed (hvad alle ikke havde i bofællesskaberne, at tabe sig i vægt osv. Personal Outcomes Measures udspringer af livskvalitetstænkningen, og kan f.eks. findes på dette link:

44 YAI på you tube Se følgende links: https://www.youtube.com/watch?v=_w_o_m2-dqk https://www.youtube.com/watch?v=mxlfpia_i20 https://www.youtube.com/watch?v=bjsbawipis8 https://www.youtube.com/watch?v=bgq7cj2rtbe https://www.youtube.com/watch?v=rnmvk9c9ld0 https://www.youtube.com/watch?v=ns9zpj9jr84

45 Til eftertanke YAI lykkedes med at fastholde engagerede og glæde medarbejdere, der virkede gennemført ægte og ordentlige i kontakten med personerne med handicap og med hinanden. I rekrutteringsprocessen lægges der vægt på det autentiske engagement. YAI har en stærk faglig professionel profil med et højt uddannelsesniveau og målene for indsatsen er meget tydelige. Dette skal sammenholdes med muligheden for at selektere i målgrupperne. YAI arbejdede med jobskabelse for de bedste og gruppevis frivillig indsats for de øvrige, så alle personer med handicap var en del af de lokale fællesskaber. YAI forventer at forældre/netværk påtager sig deres del af opgaven YAI lykkedes med at lave en særligt tilrettelagt sundhedsindsats YAI havde et lille og interessant program med at arbejde med fastlåse kropsholdninger hos personer med handicap YAI arbejdede systematisk med at måle livskvalitet og forandringsønsker hos personer med handicap

46 JASA Hjælp til ældre JASA er grundlagt i 1968 af en jødisk velgørenhedsorganisation og har som mission at hjælpe den aldrende i New Yorks storbyområde, så de kan forblive i fællesskabet med værdighed og selvstændighed. JASA er en af New Yorks største leverandør og hjælper ældre i Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Long Island. JASA står for Jewish Association Serving the Aging. JASA er en af de 4 store leverandører på området sammen med en lang række små. JASA finansieres dels ved at byde ind på nye programmer og dels ved at blive inviteret ind til at løse opgave. Finansieringen sker typisk fra staten New York og fra bystyret. De søger samtidig fonds- og puljefinansiering af særlige programmer. Finansiering og program hænger tæt sammen op programmer udvikles, reduceres og lukkes I takt med ændringer i finansieringen.

47 JASA vifte af tilbud til ældre JASA har siden 1968 været aktiv med at opbygge en vifte af tilbud til at støtte ældre i et selvstændigt og værdigt liv i eget miljø. JASA driver billige NYC boliger og yder service til omkring ældre. Deres aktuelle tilbud omfatter indsatser spændende fra koordineret sagsbehandling, praktisk bistand med fokus på mad, rengøring vask, ledsagelse til besøg, kulturelle og uddannelsesmæssige programmer, forebyggelse af ældre overgreb, råd- og vejledning mhp hjælpemuligheder (madkuponer, sygesikring, boligstøtte osv.), psykiatrisk bistand, støtte til pårørende, aktivitetscentre, transport og udvikling af ressourcerne i lokalsamfund med en aldrende befolkning (Naturally Occurring Retirement Communities), samt en række frivilligheds initiativer. JASA får mange henvendelser på deres Info-linjer og visiterer til egne tilbud eller henviser til andre organisationer. Man har ikke retskrav på ydelser, men får hjælp i det omfang der er mulighed for det i programmerne. Ventelister og uindfriede behov samles til de bevilgende myndigheder mhp nye aktiviteter.

48 JASA de frivillige JASA har omkring frivillige, hvoraf de 500 selv er seniorer. De søger systematisk at aktiverer ældres ressourcer til glæde for andre ældre især med fokus på at bryde isolationens onde cirkel. De aktive seniorer driver selv sociale og kulturelle grupper og kan efter ressourcer indgå som ledere i de frivillige tilbud. De øvrige indgår i sociale programmer såsom besøgsvenner, ledsagere og hjælp til pasning af kæledyr mv. Der er også aftaler med en række virksomheder og organisationer om at de yder frivilligt arbejde én dag om året. De frivillige er sammen med de ansatte samfundets øjne og øre ude hos de ældre og har også til opgave at sikre at ældre får de rigtige ønskede tilbud. Der er løbende rekrutterings- og uddannelsestilbud til de frivillige, ligesom der i deres håndbog er udviklet retningslinjer for de frivilliges arbejde, der hviler på forpligtende aftaler.

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 27. marts 2012

Notat. Aarhus Kommune. Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 27. marts 2012 Notat Emne Til Kopi til Socialudvalget Den 27. marts 2012 Aarhus Kommune Baggrund Nedenstående er et revideret forslag til program for udvalgsrejsen til New York, i uge 47 (18.11-23.11) 2012. Når udvalget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år

15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Hjemløse i Danmark Herberg et akuttilbud 15% af de hjemløse bruger 60% af de forbrugte herbergsdøgn ( kronisk hjemløse ) Udgift kr. 4 mia. over 10 år Assertive Community Treatment (ACT) 9/10 hjemløse med

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 1 1. SE MENNESKET FØR DIAGNOSEN Både børn og voksne kommer i kontakt med et

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere