Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York 09.11. 16.11.2014"

Transkript

1 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Studietur til New York

2 Program for udvalgsturen Besøgene sigtede på at give et indblik i udvalgte temaer. Der var Introduktion til USA og New York på det danske generalkonsulat Besøg på en række handicaporganisationer, der er samlet i et stort netværk (YAI) Besøg hos en stor organisation på ældreområdet med regeringskontrakter, som leverandør og med et stort frivillighedsarbejde. Besøg i Harlem med fokus på boligsocialt arbejde og byomdannelse Besøg hos Veterans Association, der er det centrale kontor for Veteranarbejdet i hele USA Mental Health Organisation, der er en NGO, der hjælper personer med psykiske problemer Robin Hood fonden, der rejser penge til projekter for fattige New Yorkere The Bowery Mission, der støtter hjemløse og fattige

3 USA i verden Det Amerikanske Marked er stadig det største i verden. Høj vækst og store befolkninger i Kina og Indien, men USA s BNP er stadig på størrelse med de 4 BRIK lande tilsammen. Væksten i USA er gennemgående dobbelt så stor som i Europa.

4 Danmark og USA 1: Frihandelsaftalen mellem EU og USA har høj prioritet. Vigtigste elementer for Danmark i TTIP er a) Vedtagelse af flere fælles reguleringsstandarder; b)gensidig anerkendelse af de reguleringsstandarder, der anvendes på begge sider af Atlanten; c) afskaffelse af de tilbageværende toldsatser: d) adgang for danske virksomheder til det amerikanske marked for offentlige udbud og e) Øget liberalisering af det amerikanske marked for tjenesteydelser Forventede resultater for Danmark er a) betydelig stigning i BNP; b) pæne lønstigninger; c) muligheder for yderligere Jobskabelse og c) Forventet vækst i eksporten til USA på 14 milliarder om året svarende til en stigning på 14% i dag

5 Danmark og USA 2. Øget fokus på E-handel. Handel på nettet er i dag de største drivkræfter i verdensøkonomien % vækst i detailsalg fra 2009 til 2013* En trend der ser ud til at fortsætte 16,0% 16 % årlig vækst siden 2009 E-commerce vokser 2-3 gange hurtigere end total detailsalg Andelen vil kun blive større de næste 5 år pga - Lettere tilgængelighed for forbrugerne i form af tablets og smartphones - Forbedring af betalingssikkerhed - Alle aldersgrupper tager del i onlinekøb, men især 65+ vokser hurtigt de næste 5 år (CAGR på 7,3%)

6 Danmark og USA 3: Befolkningen i USA vokser og ændrer sammensætning Den amerikanske befolkning voksede ca. 1/6 fra 2000 til 2013 svarene til 12.1 %. Den amerikanske befolkning er den 3. største i verden med 316 mio. mennesker. Den latinamerikanske befolkning udgør i dag 17.0% af den amerikanske befolkning og er den største minoritetsgruppe.

7 Danmark og USA 4: USA er på vej til at blive selvforsynende med billig energi Nye udvindingsmetoder har skabt en kraftig udvikling I produktion af gas og olie IEA forventer at USA er nettoeksportør af Naturgas i 2020 og selvforsynende med Energi, netto, i 2035 IEA forventer at USA vil være verdens største olieproducent i 2020 "Today, there is a substantial gap between the US and Europe in gas and electricity prices. This is a serious problem for Europe because this differential in prices will remain for at least the next 20 years. Fatih Birol, Cheføkonom hos IEA

8 Danmark og USA 5. USA har stor indflydelse på dansk økonomi gennem Dansk eksport til USA og danske investeringer i USA USA investeringer i Danmark (den 2. største) USA innovation (Silicon Valley) USA s indflydelse på verdensøkonomien Direkte og indirekte har USA indflydelse på 20% af bnp i Danmark Den danske vækststrategi for US-eksport omfatter 23 nye initiativer og forventes af forøge væksten med 25 % i 2016.

9 Eksportrådet Eksportrådet i USA arbejder i 7 klynger: Energi og miljø IT, kommunikation og elektronik Fødevarer og landbrug Sundhed Møbler, arkitektur og design Maskiner og underleverancer Forsvarsindustri Eksportrådet er lokaliseret i 5 områder: Silicon Valley, Atlanta, Chicago, Washington og New York

10 BIG innovativ arkitektur i Danmark og New York BIG er en gruppe af innovative arkitekter, designere mv. med hovedkontor i København og New York. Gruppen er grundlagt af deres kreative direktør Bjarke Ingels. Der er omkring 125 medarbejdere på hvert af kontoerne. BIG er involveret i en lang række projekter i Europa, Nord Amerika, Asien og Mellemøsten. BIG arbejder ud fra omhyggelig analyse af livets forandringer og udvikling i de nye byer med multikulturelle inspirationer, global økonomi og smarte kommunikationsteknologier. BIG er i Danmark mest kendte for Det danske Søfartsmuseum i Helsingør, Multihallen i Gammel Hellerup Gymnasium, Havnebadet i København, Ottetallet på Amager og Bjerget i København. I New York er de i gang med et innovativt billigt lejebyggeri. Pyramiden, ligesom de er ved at udvikle rekreative former for kystsikring på den sydelige del af Manhattan.

11 New York Borgmesteren i New York og byrådsmedlemmerne vælges for fireårige perioder. New Yorks byråd har en enkeltkammerstruktur bestående af 51 byrådsmedlemmer, hvis distrikter er defineret af geografiske befolkningsgrænser. Borgmesteren og byrådsmedlemmerne kan maksimalt vælges for to fireårige valgperioder New York er en meget attraktiv by i dag: New York har verdens største koncentration af førende medier New York har en række af verdens største kulturinstitutioner New York besøges årligt af 53 mio. (2013) turister. Her i blandt over danskere Bekæmpelse af kriminalitet har været en første betingelse for denne udvikling i de seneste 20 år

12 Det knuste vindue Kriminalitetsbekæmpelsen har bl.a. været baseret på Det knuste vindue tænkningen : bymæssigt forfald og uorden får folk til at begå endnu mere kriminalitet Bystyret og NY politi brugte i 1990 erne teorien til at sætte hårdt ind mod mindre forseelser som grafitti, hashrygning mm. Tidligere borgmester Rudy Giuliani indsatte William Bratton som politikommissær, og gennemførte massiv udvidelse af New York politiet og nul-tolerance, herunder straf for mindre lovovertrædelse som kørsel uden billet i metro/bus, drikke eller lade vand offentligt, grafitti og "squeegee mænd" (aftørring af forruder ved lyskryds mod krav om betaling). Kriminaliteten i new york faldt markant fra efter de massive kriminalitetsbekæmpende tiltag, jfv. broken windows

13 Stop & Frisk strategien Stop & visitér (Stop & Frisk) Visitationer af borgere med henblik på konfiskering af våben og forebyggelse af kriminalitet 2011: tilfælde, hvoraf 85% ikke gav resultat 2013: S&F dømmes forfatningsstridigt pga. ensidigt fokus på afroamerikanere, latinoer mv. 2013: De Blasio går til valg med løftet om at ændre og reducere S&F.

14 Unge og kriminalitet i New York Den kriminelle lavalder er 16 år. Over børn i alderen 7 til 16 år var i 2008 i kontakt med New Yorks retssystem. 50 % af de børn, der er i kontakt med retssystemet, har også et misbrug eller brug for psykologhjælp. Særligt unge mellem 18 til 24 år er i risikozonen for hård, banderelateret kriminalitet. Byen har til 24-årige, der hverken arbejder eller er under uddannelse, og som ikke har en højere uddannelse end high school.

15 Udviklingen af sanktioner ved ungdomskriminalitet Med Crack epidemien i fra 1984 og det efterfølgende 10 årig blev retssystemet voldsomt presset. Alle kræfter blev brugt på straffelovsovertrædelserne, mens de mindre lovovertrædelse (grafitti, hærvæk, rapseri osv.) fik hurtige standarddomme med voksende straffe i takt med tilbagefald. Det resulterede i en negativ kriminalitets- og misbrug spiral for de unge. Det førte i times square området til en undersøgelse af de unges karakteristika (arbejdsløshed, familieforhold, misbrug, psykiske problemer osv.) og et forsøg med at give dem individuelle uddannelses- og/eller behandlingspålæg frem for straf med direkte adgang til indsatsen og månedlige opfølgninger i retssystemet, herunder anerkendelse af successerne eller skærpelse af kravene ved misligholdelse. Ved manglende overholdelse blev der i stedet idømt straf. 85% af de dømte unge deltog med en relativ høj succesrate.

16 Center for Retsinnovation Dette førte til etablering af Center for Retsinnovation. Her arbejdes der med omsætning af Times Square tiltager til andre områder, hvor forholdene er markant anerledes. I f.eks. Harlem er der store boligproblemer og en meget højere forekomst af ungdomskriminalitet. Her er 1 ud af 20 dømt for ungdomskriminalitet ved ungdomsdomstolene, mens det er 1 ud af 100 i Manhattan midttown. Der arbejdes også med Re-entry programmer for fængslede, der løslades efter længerevarende straffe. De og deres familier interviewes på forhånd og der tilknyttes en koordinerende sagsbehandler og en betjent, begge fra retssystemet. Dette sker også ved ungdomsdomstolen. Der arbejdes i Re-entry programmet med en række behandlingsmæssige tiltag, herunder jobprogrammer, misbrugsbehandlling og familieprogrammer. Der er løbende tilknyttet 250 exindsatte i 9 måneders programmer. Der er et tæt samarbejde med bystyret og det seneste initiativ er tiltagefrafald fra små lovovertrædelser og legalisering af besiddelse af marihuana til egen brug.

17 Kriminalitetsudviklingen i New York

18 New York 2014 New York City har i de 15 år udviklet sig på en række områder Byen er blevet mere tryg med markant mindre kriminalitet, og er blandt de sikreste storbyer i USA. Grønnere: Byens miljøbelastning søges nedbragt gennem energieffektive løsninger i bygninger, dieselhybridbusser og grønne bygninger Større: New York City er med sine gode 8,2millioner indbyggere verdens 13. største by og befolkningstætheden er den højeste i USA. 1/3 af befolkningen er født i udlandet. Byen vokser med ca 1 % indbyggere om året. Sundere: tdl. Borgmester Bloomberg havde bekæmpelse af fedmeepidemien som mærkesag med en række initiativer. Der er blevet bedre skoler, især med udviklingen af muligheden for at forældre kan overtage driften af offentlige skoler Dyrere: Manhattan har de dyreste boligpriser i verden

19 Ny Borgmester Den nye borgmester Bill de Blasio Fokus på: Bekæmpelse af ulighed Højere skat for de højeste indkomstgrupper Bygge eller bevare boliger Mindre hårdhændede og diskriminerende kriminalitets bekæmpelsesmetoder Gratis børnehave til alle Og nu også klima billige

20 Byudvikling - Harlem som eksempel Harlem med indbyggere støder op til Bronx og mellem Bronx og Harlem løber Harlem River. Harlem er sammen Bronx kendt som fattige områder med slum, bander og kriminalitet. Harlem East er i øjeblikket under hurtig forandring (betegnet som gentrificering) med omfattende socioøkonomiske, kommercielle og demografiske forandringer som følge af at indflytning af mere velstående grupper fra Manhattan og køb af ejendomme. Huspriserne stiger og lavindkomstgrupperne flytter pga øget husleje. East Harlem er i øjeblikket præget af mange subkulturer med efterkommerne af sydstats afro-amerikanere som den oprindeligt dominerende gruppe med en større immigration af hispanic mexikanere. Senest er ressourcestærke og velstillede grupper af hvide fra Manhattan midttown flyttet ud. East Harlems særlige form for gentrificering kan kun forstås på baggrund af dens historie i det 20. århundrede.

21 Harlem det historiske billede I 1904 nåede metroen Harlem (The Lenox Avenue IRT metro). Det medførte et byggeboom, men folk fra Manhattan downtown foretrak Washington Heights og Bronx. De mange tomme boliger blev tilbudt afroamerikanske lejere fra lower Manhattan, og afroamerikanere fra sydstaterne flyttede i stort omfang til Harlem med deres kultur erne: Harlem renæssancen. Opblomstring af det afroamerikanske kulturelle og intellektuelle over hele det kulturelle spektrum og social tænkning med udfordring af det hvide formynderi og racisme og forsvar for egen identitet, værdighed og kreativitet Den store depression 1929 betød høje huslejer, arbejdsløshed og øget racism. Det udløste Harlem optøjerne i 1935 and Verdenskrig gav afroamerikanerne få muligheder for opstigning. Der blev aktioneret I krigsindustrien for fair forhold og lønninger. De militante aktioner sætter scenen for 1960ernes kampagnerne.

22 Harlem og Malcolm X Harlem var en vigtigt ramme for 60ernes Civil Rights bevægelsen, hvor religiøse og politiske ledere gik i spidsen for befolkningens rettigheder og vilkår. Markante ledere som like Malcolm X og Adam Clayton Powell Jr. brugte Harlem som affyringsrampe for politiske, sociale og økonomiske empowerment aktiviteter. Malcolm X ( ) tilsluttede sig de sorte Muslimer og blev snart valgt til at lede Nation of Mislim Moskeen i Harlem. Malcolm X var i konflikt med Luther Kings Civil Rigths bevægelse og stod for en radikal adskillelse af den hvide og den sorte befolkning og profilerede den muslimske bevægelse dramatisk. Malmcolm x mødes med Martin Luther King første og eneste gang

23 Harlem og Malcolm X Malcolm X udtrådte i 1963 af Nations of Islam og lavede en konkurrerende organisation - Organization of Afro-American Unity. Han blev skudt på talerstolen af et ungt medlem af Nations of Islam. Morderen blev i øvrigt prøveløsladt i Malcolm X er blevet beskrevet som en af historiens største og mest indflydelsesrige afro-amerikanerne. Han er anerkendt for at have styrket selvtilliden hos sorte amerikanere og for at have genetableret kontakten til deres afrikanske rødder. Han er generelt ansvarlig for at have spredt islam ud til de sorte samfund i USA

24 Harlem i forfald Recessionen i 70erne ramte Harlem hårdt og resulterede I en høj koncentration af underpriviligerede beboere og en hurtigt forfaldende boligmasse Dette blev voldsomt forstærket med den amerikanske crack epidemi fra 1984 og op i 90 erne.»store dele af Harlem var inficeret af narkomisbrug og kriminalitet. På mange gader kunne affaldet ligge i dagevis. Byggetomter var overtaget af narkohandlere. Der var ingen supermarkeder, ingen banker, ingen restauranter fra andre kvarterer turde levere take-away i Harlem, og det var umuligt at praje en taxa på gaden. New Yorks politiske elite og store dele af den hvide befolkning behandlede os sorte som børn. Deres terminologi afslørede det. Vi blev kaldt babyer og vores boliger for cribs. Vi blev infantiliseret.«(tdl. guvernør Patterson, Harlem)

25 Harlem i dag Denne udvikling vendes bl.a. i kraft en massiv og succesrig bekæmpelse af kriminalitet og misbrug i generelt i New York. I dag er der en ny renæssance i Harlem med nybyggerier og tilflytning af ressourcestærke grupper fra Manhattan. Ex præsident Bill Clinton har som signal etableret kontor i Harlem. De højere huslejer generelt fortrænger samtidig dele af den afroamerikanske befolkning. Der er i dag forskellige konkurrende etniske subkulturer og en ny skillelinje mellem de underpriviligerede og de ressourcestærke grupper.

26 Til eftertanke Det er en mulig udfordring at gentrificering i det store byer presser mindre ressourcerige ud fra bykerner. Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for lokalisering af sociale tilbud.

27 Handicap: New York sammenlignet med USA I staten New York er omfanget af personer med handicap vurderet til at være 11.1% sammenholdt med et nationalt gennemsnit på 11.7% (alle aldersgrupper). Samlet har lidt mere end 2 millioner personer et eller flere handicap. I New York City er der aktuelt 51,524 børni alderen 5-17 med handicap, dvs. 3.9 % af befolkningen I denne aldersgruppe. Bronx har den højeste procentdel af personer med handicap, mens Brooklyn og Queens har det højeste antal personer med handicap.

28 Væsentlig aldersforskelle Ages 5-17 Ages Ages Ages Ages 75 and Older US national 5.3% 5.9% 12.5% 27.3% 56.5% NY state 4.8% 5.1% 10.9% 25.2% 56.6% NYC 3.9% 4.0% 11.1% 28.4% 59.8% Brooklyn 3.6% 3.7% 10.9% 29.4% 60.6% Bronx 5.9% 6.3% 17.5% 36.4% 60.0% Manhattan 4.0% 3.6% 9.3% 25.8% 61.0% Queens 2.9% 3.1% 9.4% 25.6% 58.0% Staten Island 2.2% 3.8% 10.9% 26.4% 59.9%

29 Americans with Disability Act (ADA) ADA er en vidtrækkende borgerrettigheds lov, der forbyder diskrimination på grundlag af handicap. ADA kræver også dækkede arbejdsgivere til at give rimelige tilpasninger til medarbejdere med handicap, og stiller krav om tilgængelighed i offentlige opholdsrum. ADA handicap omfatter både psykiske og fysiske sygdomme. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

30 Indkomstfordeling og hjælp Der er som udgangspunkt egenbetaling gradueret efter indkomst på en række sociale, behandlingsmæssige og uddannelsesmæssige tilbud, ligesom der trækkes på støtte fra familie og det personlige netværk. Fattigdomsgrænsen er på ca dollars årligt for enlige og for en enlig forælder er den på cirka dollars årligt. Mindstelønnen er 8 dollars i timen med målsætning om 9 dollars i Der er stor social ulighed i New York. Top 5 %, der tjener 31,7 % af indkomsten i New York, og de nederste 50 % tjener 12,7 %. Den gennemsnitlige realmiddelløn er faldet 7,8 % siden Billige boliger er en stor mangelvare. Der arbejdes på at skabe nye billige boliger.. Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

31 Økonomisk hjælp Der er flere muligheder for en vis økonomisk hjælp for lavindkomstgrupper og grupper uden forsørgelse. Det drejer sig først og fremmest om Social security assistance er den største af en række føderale programmer, der yder bistand til personer med handicap Medicaid er en sygesikring for familier og personer med lav indkomst og begrænsede ressourcer. Veteran Aid er en pension for veteraner fra de amerikanske væbnede styrker, der ikke opfylder betingelserne for en alderspension

32 National Disability Employment Awareness Måned (Oktober) Årligt tilbagevendende kampagne for job og beskæftigelse til personer med handicaps Videos fra dette års kampagne: Danmark-AmerikaFondet Torsdag 21. juni 2012

33 YAI - Handicapnetværk i New York YAI er et netværk af ikke-kommercielle organisationer, der arbejder for at udvikle et sammenhængende vifte af tilbud for personer med funktionsnedsættelser på tværs af hele livs cyklus en. YAI står for Younger Adult Institute. YAI- netværket blev startet i 1958 af pårørende til unge med handicap. Det omfatter i dag 8 organisationer i New York. De otte organisationer er: National Institute for People with disability Premier HealthCare New York League for Early Learning Manhattan Star Academy The Corporate Source Rockland County Association for Learning Disability National Institute for People with Disability of New Jersey International Institue for People with Disability of Puerto Rico

34 NGO er som leverandører Bystyret driver ikke selv sociale tilbud, men outsourcer næsten alle sociale opgaver ved udbud eller som oftest - kontrakterne med non-profit organisationer (Non Govermental Organisation NGO). De har i mange tilfælde knyttet til interesseforeninger eller religiøse organisationer. De må ikke udføre religiøse handlinger samtidig med de modtager offentlige støtte. Der er NGO er i byen. Udbudsprocessen er krævende for leverandørerne, hvilket betyder, at mindre NGO'er ikke kan byde på de større kontrakter, men det er muligt at lave subkontrakter. Byen betaler kun 85 % af udgifterne, så NGO'en skal selv skaffe de resterende midler. Der føres økonomisk og fagligt tilsyn med overholdelse af kontrakter. Der er ikke i USA et samme velfærdssystem som i de fleste vestlige lande. Til gengæld har man en lang tradition for NGO-arbejde og inddragelse af civilsamfundet i løsningen af de sociale problemstillinger, herunder at lave partnerskaber på tværs af kommune, NGO er, privat erhvervsliv og civilsamfundet.

35 YAI - Handicapnetværk i New York YAI link fælles infolinje med rådgivning og opsamling af behov til udvikling af tilbud. Telefonlinjen betjenes af 12 personer og der er svar på henvendelser inden for 24 timer. Der er 500 opkald om ugen.

36 YAI - Handicapnetværk i New York YAI blev startet af en gruppe forældre til unge med handicap for at skabe alternativer til de store statsinstitutioner, der var standard tilbuddet på den tid. YAI satte fokus på selvstændig levevis, jobforberedelse og det gode liv ud fra en ressourcetænkning. Deres motto var og er Living, Loving, Learning, Working. Foreningen arbejde for afinstitutionaliseringen og opbygning af alternativer hertil. Det store gennembrud kom i 1975, da foreningen vandt en højesteretssag, der gav personer med handicap ret til at bo og leve i det mindst indgribende miljø og til at lære livsfærdigheder. YAI var meget aktive i etableringen af bofællesskaber og støtteformer ved bolig i eget hjem, støttet beskæftigelse og dagrehabiliteringsprogrammer. De udviklede samtidig aflastningstilbud for familier med hjemmeboende personer med handicap. De har samtidig udviklet specialskoletilbud og tidlig indsats for førskolebørn.

37 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-netværket med de 8 organisationer har i dag Mere end 100 bofællesskaber 6 voksenskoler med programmer efter den skolepligtige alder 450 lokalsamfundsprogrammer ansatte, der typisk bliver i mange år med egen udvikling og gode muligheder for vandret karriereudvikling (uddannelse, ressourceperson, specialist, osv.) ud over ledelsesmæssige avancementsstillinger 44% af de ansatte har en bachelor og 4 % en master. Støtte til personer med handicap YAI finansieres delvist af den føderale regering og delvist af staten med halvt til hver, og særlig føderal finansiering til nye specialiserede tilbud. YAI kontrolleres med krav til indsats og varslede og uvarslede tilsyn og audits. YAI har i høj grad ladet sig inspirere fra de skandinaviske modeller og ressourcetænkning.

38 YAI - Handicapnetværk i New York YAI-organisationerne har et stærk fokus på empowerment af personer med handicap og deres familier. De lægger samtidig meget vægt på rekruttering og uddannelse af de ansatte. Her er teamwork og samarbejdsevner hos de ansatte sammen med engagement og glæde ved arbejdet vigtigt. YAI har bevæget sig væk fra dagcentre og beskyttede aktivitetstilbud til at skabe (ulønnede) jobs for de, der med coaching og det rigtige match mellem person og job kan klare det og gruppevis frivillig indsats for NGO er for de øvrige f.eks. med madudbringning til og indkøb for svage sårbare syge ol. YAI søger at skabe job ved innovation med fokus på job, hvor personer med handicap og deres evner værdsættes. De arbejder med jobjagt via netværk og omhyggelig matchning af den enkelte person med handicap og det enkelte job/arbejdsgiver. De har brugere på mange funktionsniveauer, hvorfor den rigtige personcentrerede indsats er afgørende. Jobcoach ene har typisk personer de støtter. Mest i starten og 2 t/måned ved stabile forløb. Der er brugere i programmet.

39 YAI førskoleindsats YAI driver en særlig førskole for 3-5 årige børn med handicap med fuldt dagprogram fra 9.00 til Skolen optager børn fra hele New York. Børnene transporteres typisk til skolen, og (også) her er den massive trafik en betydelig udfordring. Der er transporttider på op til 1 ½ time hver vej. I skolen arbejdes der med forskellige elementer af barnets udvikling med fokus på de gode oplevelser for at skabe et god læingsmiljø. Der arbejdes meget med bevægelse, musik og kunst for at udvikle børnenes socialisering, selvtillid, impulskontrol og grov- og finmotorik. Der var brug af Smart Board og Ipads i undervisningen med et god personalebemanding og et meget stort engagement og

40 YAI - Roosevelt children center Star programmet omfatter særligt sårbare og medicinsk krævende børn ( klasse). Indsatsen omfatter en række særlige programmer med specialterapi, herunder fysioterapi, høre-/taleprogrammer og undervisningen er som i førskoleindsatsen i høj grad baseret på musik, sang, bevægelse osv. Med gennemført anvendelse af smartboard ol. Der er et snoozelrum (sansestimulerinsrum) knyttet til skolen.

41 YAI Premier Health Care Premier Health Care er en specialiseret sundhedsklinik for personer med handicap og komplekse/komplicerende sygdomme. Sundhedsklinikken er indgangsdøren til særligt tilrettelagte undersøgelser, specialdiagnostik og visitation til en bred vifte af specialbehandlingstilbud inden for de lægelige specialer, dog særligt tilrettelagte i forhold til målgruppen. Det omfatter f.eks. audiologi, autismebehandling, specialtandlæge, dermatologi (hudlæge), endokrinologi (hormoner), gynækologi, psykiatri, neurologi, diætist, beskæftigelsesterapeut, hjælpemidler osv. De store sygehuse er gode for de fleste, men for personer med handicap er der behov for særligt tilrettelagt indsats og en ægte personcentret tilgang. Sundhedsklinikken er vokset ud af WHO s sundhedstænkning og er baseret på en biologisk- psykologisk og social forståelse.

42 YAI Posture care clinic Mange personer med handicap udvikler asymetriske og deforme kropsholdninger, der forstærkes af forkrøblende sovestillinger, der påvirker komfort og livskvalitet Posture Care Clinic er et særligt initiativ, hvor der arbejdes med kropsholdningen på en blød og hensyntagende måde for at beskytte kropsformen med leddene, ledbånd og muskler. Resultaterne er målelige: Forbedre komfort og mindsker smerte Forbedre lettere og dybere vejrtrækning Stimulerer blodirkulation og fordøjelse Støtter fysisk og mental velbefindende Det er særligt nyttigt at arbejde med kropsholdningen hos personer med bevægelseshandicap (lammelse eller kørestol bruger) så vel som for personer med autisme.

43 YAI Personal Outcome Measures Der følger udtalte kvalitetskrav med finansieringen af programmerne. YAI har selv medvirket ved at udvikle en model for måling af effekten af indsatsen. Der foretages semistrukturerede interview ud fra 21 temaer, der omfatter 3 områder: mig selv; min verden og mine drømme. Der er foreløbigt lavet interview med 300 brugere og resultaterne er med til at igangsætte udvikling og innovation i bo- og beskæftigelsesprogrammerne og den kliniske indsats. Der er ønske om ændringer i retning af øgede valgmuligheder for beskæftigelse, kollegieboliger, kæresteferier, sangundervisning, uafhængigt liv med jævnaldrende, ret til mere privatliv, egen nøgle til lejlighed (hvad alle ikke havde i bofællesskaberne, at tabe sig i vægt osv. Personal Outcomes Measures udspringer af livskvalitetstænkningen, og kan f.eks. findes på dette link:

44 YAI på you tube Se følgende links: https://www.youtube.com/watch?v=_w_o_m2-dqk https://www.youtube.com/watch?v=mxlfpia_i20 https://www.youtube.com/watch?v=bjsbawipis8 https://www.youtube.com/watch?v=bgq7cj2rtbe https://www.youtube.com/watch?v=rnmvk9c9ld0 https://www.youtube.com/watch?v=ns9zpj9jr84

45 Til eftertanke YAI lykkedes med at fastholde engagerede og glæde medarbejdere, der virkede gennemført ægte og ordentlige i kontakten med personerne med handicap og med hinanden. I rekrutteringsprocessen lægges der vægt på det autentiske engagement. YAI har en stærk faglig professionel profil med et højt uddannelsesniveau og målene for indsatsen er meget tydelige. Dette skal sammenholdes med muligheden for at selektere i målgrupperne. YAI arbejdede med jobskabelse for de bedste og gruppevis frivillig indsats for de øvrige, så alle personer med handicap var en del af de lokale fællesskaber. YAI forventer at forældre/netværk påtager sig deres del af opgaven YAI lykkedes med at lave en særligt tilrettelagt sundhedsindsats YAI havde et lille og interessant program med at arbejde med fastlåse kropsholdninger hos personer med handicap YAI arbejdede systematisk med at måle livskvalitet og forandringsønsker hos personer med handicap

46 JASA Hjælp til ældre JASA er grundlagt i 1968 af en jødisk velgørenhedsorganisation og har som mission at hjælpe den aldrende i New Yorks storbyområde, så de kan forblive i fællesskabet med værdighed og selvstændighed. JASA er en af New Yorks største leverandør og hjælper ældre i Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Long Island. JASA står for Jewish Association Serving the Aging. JASA er en af de 4 store leverandører på området sammen med en lang række små. JASA finansieres dels ved at byde ind på nye programmer og dels ved at blive inviteret ind til at løse opgave. Finansieringen sker typisk fra staten New York og fra bystyret. De søger samtidig fonds- og puljefinansiering af særlige programmer. Finansiering og program hænger tæt sammen op programmer udvikles, reduceres og lukkes I takt med ændringer i finansieringen.

47 JASA vifte af tilbud til ældre JASA har siden 1968 været aktiv med at opbygge en vifte af tilbud til at støtte ældre i et selvstændigt og værdigt liv i eget miljø. JASA driver billige NYC boliger og yder service til omkring ældre. Deres aktuelle tilbud omfatter indsatser spændende fra koordineret sagsbehandling, praktisk bistand med fokus på mad, rengøring vask, ledsagelse til besøg, kulturelle og uddannelsesmæssige programmer, forebyggelse af ældre overgreb, råd- og vejledning mhp hjælpemuligheder (madkuponer, sygesikring, boligstøtte osv.), psykiatrisk bistand, støtte til pårørende, aktivitetscentre, transport og udvikling af ressourcerne i lokalsamfund med en aldrende befolkning (Naturally Occurring Retirement Communities), samt en række frivilligheds initiativer. JASA får mange henvendelser på deres Info-linjer og visiterer til egne tilbud eller henviser til andre organisationer. Man har ikke retskrav på ydelser, men får hjælp i det omfang der er mulighed for det i programmerne. Ventelister og uindfriede behov samles til de bevilgende myndigheder mhp nye aktiviteter.

48 JASA de frivillige JASA har omkring frivillige, hvoraf de 500 selv er seniorer. De søger systematisk at aktiverer ældres ressourcer til glæde for andre ældre især med fokus på at bryde isolationens onde cirkel. De aktive seniorer driver selv sociale og kulturelle grupper og kan efter ressourcer indgå som ledere i de frivillige tilbud. De øvrige indgår i sociale programmer såsom besøgsvenner, ledsagere og hjælp til pasning af kæledyr mv. Der er også aftaler med en række virksomheder og organisationer om at de yder frivilligt arbejde én dag om året. De frivillige er sammen med de ansatte samfundets øjne og øre ude hos de ældre og har også til opgave at sikre at ældre får de rigtige ønskede tilbud. Der er løbende rekrutterings- og uddannelsestilbud til de frivillige, ligesom der i deres håndbog er udviklet retningslinjer for de frivilliges arbejde, der hviler på forpligtende aftaler.

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Jarl Frijs-Madsen Generalkonsul i New York og daglig leder af Eksportrådet USA Tirsdag den 28. januar 2014

Jarl Frijs-Madsen Generalkonsul i New York og daglig leder af Eksportrådet USA Tirsdag den 28. januar 2014 Berlingske konference Markedsmuligheder for danske virksomheder på verdens største marked Jarl Frijs-Madsen Generalkonsul i New York og daglig leder af Eksportrådet USA Tirsdag den 28. januar 2014 Fotograf:

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag til studietur for socialudvalget efterår 2015

Forslag til studietur for socialudvalget efterår 2015 Vedrørende: Forslag til studietur 2015 Sagsnavn: Socialudvalget - studietur 2015 Sagsnummer: 00.05.11-G01-2-15 Skrevet af: Anne Stine Jørck Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: 18-02-2015

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede 2008/1 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL) og Per Clausen (EL)

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere