Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser MBBL-REF: Version: Status: Godkendt i styregruppen Oprettet: 4. september 2013 Opdateret: 19. juni 2014 Fil: GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_A_Servicebeskrivelser_v1.2.5.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet SD-KFC Første udkast. Version til internt review i MBBL SD-KFC Klargøring til internt review SD-KFC Tilretning efter internt review. Løsningsarkitektur indsat i A3-format sidst i dokumentet. SD-KFC 0.9a Rettelser fra review d SD-KFC Versionsnummer ændret KSK-MBBL Drøftet og godkendt af Projektforum THJ-MBBL Godkendt af styregruppen THJ-MBBL Afklaringer indskrevet KSK-MBBL Tilrettet efter konsulent review KSK-MBBL Dokument omstruktureret og opdateret med logisk specifikation af services og hændelser. SD-RSP Kommentarer fra møde 23. Maj indarbejdet SD-RSP Rettet igennem efter møde den den 23. maj KSK MBBL Rettet efter PF review den 3. juni KSK MBBL Sammenstillede services og beskedfordeler krav flyttet til to særskilte fælles bilag. Detailspecifikationerne for services og hændelser hos andre grunddatasystemer er slettet og erstattet af en reference til de relevante løsningsarkitekturer. SD-RSP To DAGI services tilføjet efter review møde med DAGI KSK MBBL - 2 af 69 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER PROCES LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER OVERBLIK OVER INTEGRATIONER OVERBLIK SERVICEPRINCIPPER ADRESSEREGISTRETS AJOURFØRINGSSERVICES ADRESSEREGISTRETS UDSTILLINGSSERVICES ADRESSEREGISTER HÆNDELSER AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ØVRIGE INTEGRATIONER ADRESSEREGISTRETS AJOURFØRINGSSERVICES ADRESSE Hent adresse (LÆSE operation) Opret adresse Opdater adresse Nedlæg adresse Fortryd nedlæggelse ADGANGSPUNKT Hent adgangspunkt (LÆSE operation) Opret adgangspunkt Opdater adgangspunkt Opdater vejpunkt Kobl adgangspunkt til FOT-vejmidte Kobl adgangspunkt til bygning Nedlæg adgangspunkt Fortryd nedlæggelse af adgangspunkt RESERVERET VEJNAVN Hent reserveret vejnavn (LÆSE operation) Opret reserveret vejnavn Opdater reserveret vejnavn Henlæg reserveret vejnavn NAVNGIVEN VEJ Hent navngiven vej (LÆSE operation) Opret navngiven vej Opdater navngiven vej Opdater reserveret husnummerinterval SAGSREFERENCE Hent sagsreference (LÆSE operation) Opret sagsreference af 69 - MBBL-REF:

4 3.5.3 Opdater sagsreference Dan sagsmateriale SUPPLERENDE BYNAVN (GENNEMSTILLINGSERVICE TIL DAGI) Hent supplerende bynavn (LÆSE operation) Opdater supplerende bynavn KONFIGURATION Hent konfiguration (LÆSE operation) Opret sagsmaterialetype Opdater sagsmaterialetype Opret adressebehovstype Opret ekstern hændelsestype Opret entydighedsregel Opret intern hændelsestype Opret lytning på ekstern hændelse Opret reservationsregel Opdater fejlmelding ADRESSEREGISTRETS UDSTILLINGSSERVICES ADRESSEREGISTER Hent Adresse Hent Adgangspunkt Hent Navngiven vej Hent Reserveret vejnavn Hent Supplerende bynavn Hent Postnummer ADRESSEREGISTRETS HÆNDELSER ADRESSE HUSNUMMER/ADGANGSADRESSE NAVNGIVEN VEJ KOMMUNEDEL AF NAVNGIVEN VEJ af 69 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at Adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng med resten af grunddataprogrammet. Dokumentet her beskriver løsningsarkitektur for Adresseregister V1.0 til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af Adresseregister 1.0 til Adressedataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Til bilag A er der desuden tilknyttet en række underbilag, der er fælles for Adressedataprogrammet og Ejendomsdataprogrammet. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag A Servicebeskrivelser. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for adressedata som grunddata. BBR-adresse eksisterende dokumentation hvorfra viden om de eksisterende datastrukturer er hentet. Adressebekendtgørelsen og lovgivning omkring vejnavne og adresser. - 5 af 69 - MBBL-REF:

6 1.3 Proces Dokumentet er en detaljering af service identificeret i målarkitekturen. Gennem en række interne arbejdsmøder i projektgruppen og viden erhvervet på procesworkshops med kommunedeltagelse, er serviceoperationer blevet identificeret og kort beskrevet. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik over integrationer Indeholder en oversigt og en kort beskrivelse af alle integrationer, som findes i Adresseregistrets løsningsarkitektur. Kapitel 3 Adresseregister ajourføringsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Adresseregistrets ajourføringsservices, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. Kapitel 4 Adresseregistrets udstillingsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af hvilke Adresseregister udstillingsservices, der kan forventes på Datafordeleren. Kapitel 5 Adresseregister hændelser Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Adresseregistrets udstillede hændelser, der indgår som krav til Datafordeleren. Bilag Sidst i dokumentet er løsningsarkitekturdiagrammet indsat i A3-format, for at øge læsevenligheden ved udskrift. 1.5 Forkortelser Følgende forkortelser anvendes i dokumentet: FORKORTELSE BETYDNING BFE Bestemt Fast Ejendom SFE Samlet Fast Ejendom BPFG Bygning På Fremmed Grund DAR Danmarks Adresse Register BBR Bygnings- Bolig Register DAGI Danmarks Geografiske Inddelinger - 6 af 69 - MBBL-REF:

7 2. Overblik over integrationer 2.1 Overblik Identifikationen af adresseservices og integrationer i denne løsningsarkitektur er ikke en endelig og komplet liste. Der er tale om en identifikation af de services, som der er behov for internt i Grunddataprogrammet for at få Adresseregisteret til at spille sammen med de øvrige aktører i Grunddataprogrammet. Adresseklient 1.0 og Dialogklient 1.0 anvender eksisterende snitflader til BBR 1.6/1.7, indtil idriftsættelse af Adresseregisteret. Krav fra øvrige anvendere eksempelvis nuværende eller planlagte statslige/kommunale systemer skal fastlægges i forbindelse med kravspecificeringen af Adresseregisteret. I forhold til de enkelte services er der tale om en liste over logiske services, som kan resulterer i flere fysiske services. Der kan f.eks. ske en opdeling, fordi man får brug for servicen både med alle attributter eller kun med nogle få udvalgte. Figur 2 Services og integrationer Udstilling af adressedata etableres i projekt Adressetjenester, de udstillingsservices, der er defineret i dette dokument er derfor kun de services, der skal anvendes af DAGI, Matriklen, Ejerfortegnelsen og BBR. Adresseregisteret udstiller en række ajourføringsservices, som giver adgang til oprettelse og vedligehold af adressedata. Ajourføring af visse adressedata sker, ikke bare gennem skærmbilleder etableret af adresseregisterprojektet, men også via tilgang fra fx BBR-klienten eller Matrikelklienten. Adresseregisteret leverer data og hændelser til Datafordeleren hvor adressedata udstilles for en række andre anvendere af adressedata. - 7 af 69 - MBBL-REF:

8 2.2 Serviceprincipper Grundlæggende designes services således, at den samme service kan tilgås både fra en brugerflade og fra en system-til-system løsning. Der anvendes de samme serviceprincipper for alle Adresseregister services, uanset om disse udstilles direkte fra Adresseregistret eller de udstilles via Datafordeleren. En serviceanvender vil opleve de samme serviceprincipper, uanset om denne anvender ajourføringsservices fra Adresseregistret eller udstillingsservices fra Datafordeleren. For at minimere kommende ændringer i arkitekturen og servicegrænsefladen, skal arkitekturen i Adresseregister services i videst muligt omfang og specielt i forbindelse med eksterne snitflader efterleve en række serviceorienterede principper, som beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor 1. De enkelte services udbygges med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor, således de forskellige klienter kan fungere på tværs af de forskellige registre uden behov for at skulle logge in ift. hver enkelt register. Navngivning af såvel udstillings- som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet under Grunddataprogrammets delprogram 7. Supplerende forretningsbeskrivelser 2 udstilles via Datafordeleren i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser uden samtidig at hente forretningsdata. Derudover udstilles supplerende forretningsbeskrivelser gennem Adresseregister services, således det er muligt at anvende disse i Adresseregister brugerfladerne. 2.3 Adresseregistrets ajourføringsservices Adresseregistret udstiller nedenstående ajourføringsservices, den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 3. De LÆSE operationer, der er defineret, anvendes til læsning direkte på registeret i forbindelse med ajourføring. Alle andre læse operationer foretages på Datafordeleren. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent adresse (LÆSE operation) Opret adresse Opdater adresse Adresse Denne service anvendes til at registrere og vedligeholde Adressens informationsindhold i Adresseregisteret. Nedenstående operationer er dem der er identificeret på nuværende tidspunkt, ud fra de i løsningsarkitekturens bilag C beskrevne processer. BESKRIVELSE Anvendes til at hente en adresse med tilhørende informationsindhold, i forbindelse med opdatering eller nedlæggelse af en adresse. Opretter adressen med tilhørende informationer i henhold til informationsmodellen; samt kobler adressen til en navngiven vej og et adgangspunkt. Opdaterer adressens informationer i henhold til informationsmodel- 1 Pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor, som findes på Digitaliserings-styrelsens hjemmeside: 2 Tidligere kaldt forretningsmæssige metadata. - 8 af 69 - MBBL-REF:

9 Opdater dørpunkt til adresse Nedlæg adresse Fortryd nedlæggelse SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent adgangspunkt (LÆSE operation) Opret adgangspunkt Opdater adgangspunkt Opdater vejpunkt Kobl adgangspunkt til FOT-vejmidte Kobl adgangspunkt til bygning Nedlæg adgangspunkt Fortryd nedlæggelse af adgangspunkt SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent reserveret vejnavn (LÆSE operation) Opret reserveret vejnavn Opdater reserveret vejnavn len, fx husnummer, etage eller koblinger til hhv. navngiven vej eller adgangspunkt. Anvendes til opdatering af dørpunktets placering eller øvrige informationer på objektet. Hvis der ikke er registreret ophold på adressen i CPR og hvis der ikke er koblet enheder til adressen i BBR, så nedlægges adressen ved at ændre adressens tilstand til nedlagt. Anvendes til at genaktivere en nedlagt adresse. Adgangspunkt Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om adgangspunkter og adgangspunktets relationer. Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov afdækkes. Servicen skal kunne håndtere at adgangspunktet opdateres med en vektor, hvor startpunktet angiver vejpunktet og slutpunktet angiver adgangspunktet, da dette kan vise sig at være den teknisk bedste implementering i Landinspektørernes CAD systemer, som fremadrettet skal fastsætte adgangspunkter og vejpunkter. BESKRIVELSE Anvendes til at hente et adgangspunkt til en given adresse i forbindelse med opdatering eller sletning af et adgangspunkt. Anvendes når der skal oprettes et nyt adgangspunkt til anvendelse ved adressefastsættelse. Adgangspunktet knyttes til et vejpunkt på adgangsgivende vej. Anvendes til opdatering af adgangspunktets placering eller øvrige informationer på objektet. Anvendes til at justere placering af vejpunkt på FOT-vejmidte. Anvendes til at koble adgangspunktet til adgangsgivende vejmidte, eller til forslag til foreløbig FOT-vejmidte/vejområde. Anvendes til at koble adgangspunktet til den BBR-bygning som adgangspunktet giver adgang til. Anvendes til at nedlægge et adgangspunkt inkl. tilhørende vejpunkt. Operationen kan ikke udføres hvis der er koblet adresser til adgangspunktet. Anvendes til at genaktivere et nedlagt adgangspunkt og tilhørende vejpunkt. Reserveret vejnavn Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om reserverede vejnavne. BESKRIVELSE Anvendes til at hente reserveret vejnavn i forbindelse med opdatering eller henlæggelse af et reserveret vejnavn. Reserverer et vejnavn indenfor en kommune. Opdaterer informationer på et reserveret vejnavn, fx ændring af stavemåde eller fornyelse af reservationen. - 9 af 69 - MBBL-REF:

10 Henlæg reserveret vejnavn SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent navngiven vej (LÆSE operation) Opret navngiven vej Opdater navngiven vej Opdater reserveret husnummerinterval SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent sagsreference (LÆSE operation) Opret sagsreference Opdater sagsreference Dan sagsmateriale Anvendes hvis det reserverede vejnavn ikke skal bruges alligevel, hvorefter det reserverede vejnavn henlægges. Navngiven vej Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om navngivne veje. BESKRIVELSE Anvendes til at hente en navngiven vej i forbindelse med opdatering af navngiven vej eller reserveret husnummerinterval Opretter en navngiven vej med relevante informationer afhængig af objektets tilstand. Kommune- og vejkode påsættes. Anvendes til at opdatere informationer om en navngiven vej, fx ændre tilstand. Anvendes til at opdatere informationer om reserverede husnummerintervaller på en given kommunedel af navngiven vej. Sagsreference Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om sagsreferencer i forbindelse med adressefastsættelse. BESKRIVELSE Anvendes til at hente information på en sagsreference i forbindelse med opdatering af en sagsreference. Anvendes til at oprette en sagsreference med tilhørende sagsreferencegenstande. Anvendes til at opdaterer informationerne på en sagsreference. Anvendes til at danne et PDF dokument med alle informationer til en given sagsreference. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Supplerende bynavn (gennemstillings service til DAGI) Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om supplerende bynavn i forbindelse med adressefastsættelse. BESKRIVELSE Hent supplerende bynavn Anvendes til at hente supplerende bynavn i forbindelse med opdateringer. (LÆSE operation) Opdater supplerende bynavn Anvendes til at opdatere supplerende bynavn i DAGI. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent konfiguration (LÆSE operation) Opret sagsmaterialetype Opdater sagsmaterialetype Konfiguration Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om konfigurationen af adresseregisteret til at understøtte forskellige behov i forbindelse med adressefastsættelse og Adressemyndighedens daglige arbejde. BESKRIVELSE Anvendes til at hente den aktuelle konfiguration af Adresseregistret. Opretter typer af sagsmateriale med specifikation af sagsmaterialets indhold. Opdater indholdet der skal kunne dannes på baggrund af en - 10 af 69 - MBBL-REF:

11 sagsmaterialetype. Opret adressebehovstype Anvendes til at oprette typer af adressebehov som Adresseregisteret skal kunne reagere på. Med adressebehov menes triggere der kan initiere fastsættelse af adresse. Opret ekstern hændelsestype Anvendes til at oprette hvordan Adresseregisteret i den enkelte kommune vil reagere på typer af hændelser som Adresseregisteret lytter på. Opret entydighedsregel Opretter regler vedrørende entydighed af vejnavne (fx 10 km radius regel). Opret intern hændelsestype Anvendes til at oprette hvordan Adresseregisteret skal reagere på typer af interne hændelser som Adresseregisteret lytter på. Opret lytning på ekstern Anvendes til at oprette lytning på en ekstern hændelse. Konfigureres ikke kommunevis. hændelse Opret reservationsregel Opretter regler der skal være gældende i forbindelse med reservation af vejnavne (fx at et vejnavn kun kan være reserveret i to år). Opdater fejlmelding Anvendes til at opdatere tekster på fejlmeddelelser. 2.4 Adresseregistrets udstillingsservices Nedenstående Adresseregister services til udstilling af Adressedata, udgør de krav BBR, Ejerfortegnelsen, Matriklen og DAGI stiller til Adresseregistret. Servicerne er derfor ikke et komplet billede af hvilke data, Adresseregistret udstiller. Opmærksomheden henledes til informationsmodellen, Bilag B, der skal opfattes som en udstillingsmodel. Hvad der fremgår af informationsmodellen kan udstilles i forskellige kombinationer. Samtlige af de data, der er vist i informationsmodellen er grunddata, og vil derfor blive udstillet via Datafordeleren. Adresseregistret har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 4. SERVICE Adresseregister SERVICEOPERATION Adresse Adgangspunkt Navngiven vej Reserveret vejnavn Supplerende bynavn Postnummer BESKRIVELSE Alle adresser med tilhørende dørpunkter og relationer til navngiven vej, adgangspunkt og evt. bygning (hvis adressen er beliggende i anden bygning end udpeget af adgangspunktet) med informationer i henhold til informationsmodellen. Alle adgangspunkter inkl. vejpunkt, med evt. relationer til hhv. bygning, teknisk anlæg og supplerende bynavn med informationer i henhold til informationsmodellen. Alle navngivne veje med informationer i henhold til informationsmodellen inkl. kommune-/vejkode (ved navngivne veje der krydser kommunegrænser vil der være flere kommune-/vejkoder) og reserverede husnummerintervaller. Alle reserverede vejnavne med informationer i henhold til informationsmodellen. Alle supplerende bynavne med relation til supplerende bynavn inddeling og med informationer i henhold til informationsmodellen. Alle postdistrikter med nummer og navn af 69 - MBBL-REF:

12 2.5 Adresseregister hændelser Når der sker en data opdatering af Adresseregistret, udstilles der en hændelse i Datafordeleren. Udstillingen af hændelserne er dokumenteret i slutkriterierne, i aktivitetsbeskrivelserne i Bilag C, Processer. Adresseregistret udstiller nedenstående hændelser, den logiske specifikation af hændelserne kan findes i kapitel 5. HÆNDELSE Adresse Husnummer/ Adgangsadresse Navngiven vej Kommunedel af navngiven vej BESKRIVELSE Når en adresse oprettes, ændres, nedlægges eller genaktiveres, registreres en hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på adressen kan reagere på ændringen. Når et husnummer oprettes, ændres, nedlægges eller genaktiveres, registreres en hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på husnummeret kan reagere på ændringen. Når en navngiven vej oprettes, ændres, nedlægges eller genaktiveres, registreres en hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på den navngivne vej kan reagere på ændringen. Når kommunedelen af en navngiven vej oprettes, ændres, nedlægges eller genaktiveres, registreres en hændelse, således at grunddataanvendere der abonnerer på hændelser på kommunedelen af den navngivne vej kan reagere på ændringen. 2.6 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer Nedenstående liste med ajourføringsservices, som Adresseregisteret har behov for fra andre grunddatasystemer, er identificeret ud fra de optegnede processer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM DAGI SERVICEOPERATION Opret inddeling for supplerende bynavn Adressefastsættelse kan medføre at der skal oprettes et nyt supplerende bynavn. Opdater inddeling for supplerende bynavn Adressefastsættelse kan medføre, at inddeling for supplerende bynavn skal ændres. Udvid område for gadepostnummer Adressefastsættelse kan medføre at et gadepostnummer skal udvides af 69 - MBBL-REF:

13 GRUNDDATASYSTEM BBR SERVICEOPERATION Hent BBR objekt Anvendes til at hente et BBR objekt, forud for tildeling af BFE til enhed, koordinater, adresse til enhed eller adgangspunkt til bygning/teknisk anlæg. Tildel adresse til enhed Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble en adresse til en enhed. Tildel adgangspunkt til bygning eller teknisk anlæg Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble et adgangspunkt til en bygning eller et teknisk anlæg. 2.7 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer Adresseregistret har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM BBR Ejerfortegnelsen Matriklen CPR CVR DAGI SERVICEOPERATION Søg BBR objekt Skal vise hvilke enheder der er knyttet til en given adresse (forespørgsel på adresse UUID). Ejer til ejendom, myndighed Skal på baggrund af en given adresse vise ejeroplysninger. Hent bestemt fast ejendom Hent Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype. Vis antal ophold på adresse På baggrund af en given adresse (forespørgsel på adresse UUID), skal antallet af personer med ophold på adressen returneres. Vis adresseanvendelse Skal vise hvilke virksomheder/p-enheder der er knyttet til en given adresse (forespørgsel på adresse UUID). DAGI wfs services - 13 af 69 - MBBL-REF:

14 2.8 Hændelser fra andre grunddatasystemer Adresseregistret har identificeret følgende behov for anvendelse af hændelser fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af hændelserne. GRUNDDATASYSTEM Matrikel DAGI BBR HÆNDELSE Samlet fast ejendom Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Bestemt fast ejendom af typen Samlet fast ejendom. Bygning på fremmed grund Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Bestemt fast ejendom af typen Bygning på fremmed grund. Ejerlejlighed Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en Bestemt fast ejendom af typen Ejerlejlighed. Supplerende bynavn Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Postnummerinddeling (herunder gadepostnumre) Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Sogneinddeling Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Afstemningsområde Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Kommuneinddeling Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Menighedsrådsafstemningsområde Ændringer af geometrien, skal starte en automatisk proces med opdatering af de berørte adresses reference til DAGI Bygning Besked om nye samt statusskift for bygnigner til brug for ajourføring af adgangspunkter Teknisk anlæg Besked om nye samt statusskift for tekniske anlæg til brug for ajourføring af adgangspunkter Enhed Besked om nye enheder, sammenlægninger, opdelinger samt nedlæggelse af enheder til brug for ajourføring af adresser - 14 af 69 - MBBL-REF:

15 GRUNDDATASYSTEM FOT HÆNDELSE FOT-vejmidte Oprettelse og ændringer af FOT-vejmidte, kan have betydning for adresser samt navngiven vej. FOT-bygningskrop Oprettelse og ændringer af FOT-bygningskrop, kan have betydning for tilretning af adgangspunkter. 2.9 Øvrige integrationer Der er ikke identificeret nogle øvrige integrationer af 69 - MBBL-REF:

16 3. Adresseregistrets ajourføringsservices 3.1 Adresse Navn: ADRaA_Adresse Denne service anvendes til at registrere og vedligeholde Adressens informationsindhold i Adresseregisteret. Nedenstående operationer er dem der er identificeret på nuværende tidspunkt, ud fra de i løsningsarkitekturens bilag C beskrevne processer. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af adressedata Liste over operationer/metoder: - Hent adresse (LÆSE operation) - Opret adresse - Opdater adresse - Nedlæg adresse - Fortryd nedlæggelse Service informationsmodel: - Adresse - Dørpunkt - Husnummer - 16 af 69 - MBBL-REF:

17 3.1.1 Hent adresse (LÆSE operation) Navn: ADRaA_Adresse_HentAdresse Anvendes til at hente en adresse med tilhørende informationsindhold, i forbindelse med opdatering eller nedlæggelse af en adresse. - Adresse UUID Liste indeholdende: - Adresse - Dørpunkt - Husnummer Brugerprofil: DARsystembrugerRead - 17 af 69 - MBBL-REF:

18 3.1.2 Opret adresse Navn: ADRaA_Adresse_OpretAdresse Opretter adressen med tilhørende informationer i henhold til informationsmodellen; samt kobler adressen til en navngiven vej, et husnummer og et adgangspunkt. - Adgangspunkt - Adresse - Dørpunkt - Husnummer - Adresse UUID må ikke angives som Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Ny Adresse oprettet med det angivne informationsindhold Brugerprofil: DARsystembrugerCreate - 18 af 69 - MBBL-REF:

19 3.1.3 Opdater adresse Navn: ADRaA_Adresse_OpdaterAdresse Opdaterer adressens informationer i henhold til informationsmodellen, fx husnummer, etage eller koblinger til hhv. navngiven vej eller adgangspunkt. - Adresse UUID - Adresse - Dørpunkt - Husnummer - Adresse med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Adressen er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 19 af 69 - MBBL-REF:

20 3.1.4 Nedlæg adresse Navn: ADRaA_Adresse_NedlaegAdresse Hvis der ikke er koblet enheder til adressen i BBR, så nedlægges adressen ved at ændre adressens tilstand til nedlagt. - Adresse UUID - Adresse med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Der må ikke være nogle enheder koblet til adressen i BBR - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Adressen har fået status Historisk fra den angivne virkningstid Brugerprofil: DARsystembrugerNedlaeg - 20 af 69 - MBBL-REF:

21 3.1.5 Fortryd nedlæggelse Navn: ADRaA_Adresse_FortrydNedlaeggelse Anvendes til at genaktivere en nedlagt adresse. - Adresse UUID - Adresse med det angivne UUID skal eksistere og have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Adressen har fået den status, adressen havde inden den blev nedlagt fra den angivne virkningstid Brugerprofil: DARsystembrugerNedlaeg - 21 af 69 - MBBL-REF:

22 3.2 Adgangspunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om adgangspunkter og adgangspunktets relationer. Listen vil blive yderligere udbygget i forbindelse med kravstillingen, hvor de forskellige anvenderes behov afdækkes. Servicen skal kunne håndtere at adgangspunktet opdateres med en vektor, hvor startpunktet angiver vejpunktet og slutpunktet angiver adgangspunktet, da dette kan vise sig at være den teknisk bedste implementering i Landinspektørernes CAD systemer, som fremadrettet skal fastsætte adgangspunkter og vejpunkter. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af adgangspunkter og vejpunkter Liste over operationer/metoder: - Hent adgangspunkt (LÆSE operation) - Opret adgangspunkt - Opdater adgangspunkt - Opdater vejpunkt - Kobl adgangspunkt til FOT-vejmidte - Koble adgangspunkt til bygning - Nedlæg adgangspunkt - Fortryd nedlæggelse af adgangspunkt Service informationsmodel: - Adgangspunkt - Vejpunkt - 22 af 69 - MBBL-REF:

23 3.2.1 Hent adgangspunkt (LÆSE operation) Navn: ADRaA_Adgangspunkt_HentAdgangspunkt Anvendes til at hente et adgangspunkt til en given adresse i forbindelse med opdatering eller sletning af et adgangspunkt. - Adgangspunkt UUID Liste indeholdende: - Adgangspunkt - Vejpunkt Brugerprofil: DARsystembrugerRead - 23 af 69 - MBBL-REF:

24 3.2.2 Opret adgangspunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt_OpretAdgangspunkt Anvendes når der skal oprettes et nyt adgangspunkt til anvendelse ved adressefastsættelse. Adgangspunktet knyttes til et vejpunkt på adgangsgivende vej. Eller - Adgangspunkt - Vejpunkt - Adgangsvektor - Adgangspunkt UUID - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende må ikke angives til Historisk - Nyt adgangspunkt oprettet med det angivne informationsindhold Brugerprofil: DARsystembrugerCreate - 24 af 69 - MBBL-REF:

25 3.2.3 Opdater adgangspunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt_OpdaterAdgangspunkt Anvendes til opdatering af adgangspunktets placering eller øvrige informationer på objektet. - Adgangspunkt UUID - Adgangspunkt - Adgangspunkt med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende må ikke angives til Historisk - Adgangspunktet er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 25 af 69 - MBBL-REF:

26 3.2.4 Opdater vejpunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt_OpdaterVejpunkt Anvendes til at justere placering af vejpunkt på FOT-vejmidte. - Vejpunkt UUID - Vejpunkt - Vejpunkt med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende må ikke angives til Historisk - Vejpunktet er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 26 af 69 - MBBL-REF:

27 3.2.5 Kobl adgangspunkt til FOT-vejmidte Navn: ADRaA_Adgangspunkt_KoblAdgangspunktTilFOTvejmidte Anvendes til at koble adgangspunktet til adgangsgivende vejmidte, eller til forslag til foreløbig FOT-vejmidte/vejområde. Eller - Adgangspunkt UUID - FOT-vejmidtelinie UUID - Vejpunkt UUID - FOT-vejmidtelinie UUID - Adgangspunkt eller Vejpunkt med det angivne UUID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Vejpunktet er opdateret med en reference til FOT-vejmidtelinie. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdateVejmidte - 27 af 69 - MBBL-REF:

28 3.2.6 Kobl adgangspunkt til bygning Navn: ADRaA_Adgangspunkt_KoblAdgangspunktTilBygning Anvendes til at koble adgangspunktet til den BBR-bygning som adgangspunktet giver adgang til. - Adgangspunkt UUID - Bygning UUID - Adgangspunkt med det angivne UUID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Adgangspunktet er opdateret med en reference til Bygning. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdateBygning - 28 af 69 - MBBL-REF:

29 3.2.7 Nedlæg adgangspunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt_NedlaegAdgangspunkt Anvendes til at nedlægge et adgangspunkt inkl. tilhørende vejpunkt. Operationen kan ikke udføres hvis der er koblet adresser til adgangspunktet. - Adgangspunkt UUID - Adgangspunkt med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Der må ikke være koblet nogle adresser til adgangspunktet - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Adgangspunktet og det tilhørende vejpunkt har fået status Historisk fra den angivne virkningstid Brugerprofil: DARsystembrugerNedlaeg - 29 af 69 - MBBL-REF:

30 3.2.8 Fortryd nedlæggelse af adgangspunkt Navn: ADRaA_Adgangspunkt_FortrydNedlaegggelseAfAdgangspunkt Anvendes til at genaktivere et nedlagt adgangspunkt og tilhørende vejpunkt. - Adgangspunkt UUID - Adgangspunkt med det angivne UUID skal eksistere og have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Adgangspunktet og det tilhørende vejpunkt har fået den status, de havde inde objekterne blev gjort Historisk Brugerprofil: DARsystembrugerNedlaeg - 30 af 69 - MBBL-REF:

31 3.3 Reserveret vejnavn Navn: ADRaA_ReserveretVejnavn Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om reserverede vejnavne. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af reserverede vejnavne. Liste over operationer/metoder: - Hent reserveret vejnavn (LÆSE operation) - Opret reserveret vejnavn - Opdater reserveret vejnavn - Henlæg reserveret vejnavn Service informationsmodel: - Reserveret vejnavn Hent reserveret vejnavn (LÆSE operation) Navn: ADRaA_ReserveretVejnavn_HentReserveretVejnavn Anvendes til at hente reserveret vejnavn i forbindelse med opdatering eller henlæggelse af et reserveret vejnavn. - Reserveret vejnavn UUID Liste indeholdende: - Reserveret vejnavn Brugerprofil: DARsystembrugerRead Opret reserveret vejnavn Navn: ADRaA_ReserveretVejnavn_OpretReserveretVejnavn Reserverer et vejnavn indenfor en kommune af 69 - MBBL-REF:

32 - Reserveret vejnavn - Kommune - Reserveret vejnavn UUID - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Nyt reserveret vejnavn oprettet med det angivne informationsindhold Brugerprofil: DARsystembrugerCreate - 32 af 69 - MBBL-REF:

33 3.3.3 Opdater reserveret vejnavn Navn: ADRaA_ReserveretVejnavn_OpdaterReserveretVejnavn Opdaterer informationer på et reserveret vejnavn, fx ændring af stavemåde eller fornyelse af reservationen. - Reserveret vejnavn UUID - Reserveret vejnavn må ikke være angivet til Historisk - Reserveret vejnavn med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Reserveret vejnavn er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 33 af 69 - MBBL-REF:

34 3.3.4 Henlæg reserveret vejnavn Navn: ADRaA_ReserveretVejnavn_HenlaegReserveretVejnavn Anvendes hvis det reserverede vejnavn ikke skal bruges alligevel, hvorefter det reserverede vejnavn henlægges. - Reserveret vejnavn UUID - Reserveret vejnavn med det angivne UUID skal eksistere og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Reserveret vejnavn har fået status Historisk fra den angivne virkningstid Brugerprofil: DARsystembrugerNedlaeg - 34 af 69 - MBBL-REF:

35 3.4 Navngiven vej Navn: ADRaA_NavngivenVej Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om navngivne veje. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af navngivne veje. Liste over operationer/metoder: - Hent navngivne vej (LÆSE operation) - Opret navngivne vej - Opdater navngivne vej - Opdater reserveret husnummerinterval Service informationsmodel: - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør - 35 af 69 - MBBL-REF:

36 3.4.1 Hent navngiven vej (LÆSE operation) Navn: ADRaA_NavngivenVej_HentNavngivenVej Anvendes til at hente en navngiven vej i forbindelse med opdatering af navngiven vej eller reserveret husnummerinterval - Navngiven vej UUID Liste indeholdende: - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør Brugerprofil: DARsystembrugerRead - 36 af 69 - MBBL-REF:

37 3.4.2 Opret navngiven vej Navn: ADRaA_NavngivenVej_OpretNavngivenVej Opretter en navngiven vej med relevante informationer afhængig af objektets tilstand. Kommune- og vejkode påsættes. - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør - Navngiven vej UUID - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Ny navngiven vej oprettet med det angivne informationsindhold Brugerprofil: DARsystembrugerCreate - 37 af 69 - MBBL-REF:

38 3.4.3 Opdater navngiven vej Navn: ADRaA_NavngivenVej_OpdaterNavngivenVej Anvendes til at opdatere informationer om en navngiven vej, fx ændre tilstand. - Navngiven vej UUID - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør - Navngiven vej med det angivne UUID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Navngiven vej er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 38 af 69 - MBBL-REF:

39 3.4.4 Opdater reserveret husnummerinterval Navn: ADRaA_NavngivenVej_OpdaterNavngivenVej Anvendes til at opdatere informationer om reserverede husnummerintervaller på en given kommunedel af navngiven vej. - Navngiven vej UUID - Kommune - Kommunedel af navngiven vej - Navngiven vej med det angivne UUID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Kommunedel af navngiven vej er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 39 af 69 - MBBL-REF:

40 3.5 Sagsreference Navn: ADRaA_Sagsreference Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om sagsreferencer i forbindelse med adressefastsættelse. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af sagsreference i Adresseregistret Liste over operationer/metoder: - Hent sagsreference (LÆSE operation) - Opret sagsreference - Opdater sagsreference - Dan sagsmateriale Service informationsmodel: - Sagsreference Hent sagsreference (LÆSE operation) Navn: ADRaA_Sagsreference_Hent Anvendes til at hente information på en sagsreference i forbindelse med opdatering af en sagsreference. - Sagsreference ID Liste indeholdende: - Sagsreference Brugerprofil: DARsystembrugerRead Opret sagsreference Navn: ADRaA_Sagsreference_Opret - 40 af 69 - MBBL-REF:

41 Anvendes til at oprette en sagsreference med tilhørende sagsreferencegenstande. - Sagsreference - Sagsreference UUID - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Sagsreference oprettet med det angivne informationsindhold Brugerprofil: DARsystembrugerSag - 41 af 69 - MBBL-REF:

42 3.5.3 Opdater sagsreference Navn: ADRaA_Sagsreference_Opdater Anvendes til at opdaterer informationerne på en sagsreference. - Sagsreference ID - Sagsreference - Sagsreference med det angivne ID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Sagsreference er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerSag - 42 af 69 - MBBL-REF:

43 3.5.4 Dan sagsmateriale Navn: ADRaA_Sagsreference_DanSagsmateriale Anvendes til at danne et PDF dokument med alle informationer til en given sagsreference. - Sagsreference ID - - PDF dokument indeholdende alle sagsinformationer - Sagsreference med det angivne ID skal eksistere Brugerprofil: DARsystembrugerSag - 43 af 69 - MBBL-REF:

44 3.6 Supplerende bynavn (gennemstillingservice til DAGI) Navn: ADRaA_SupplerendeBynavn Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om supplerende bynavn i forbindelse med adressefastsættelse. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af supplerende bynavne i DAGI. Liste over operationer/metoder: - Hent supplerende bynavn (LÆSE operation) - Opdater supplerende bynavn Service informationsmodel: - Supplerende bynavn Hent supplerende bynavn (LÆSE operation) Navn: ADRaA_SupplerendeBynavn_Hent Anvendes til at hente supplerende bynavn i forbindelse med opdateringer. - Supplerende bynavn UUID Liste indeholdende: : Det skal afklares om behovet er at man kun får det gældende supplerende bynavn ud, eller om der skal hentes alle versioner af objektet. - Supplerende bynavn Brugerprofil: DARsystembrugerRead Opdater supplerende bynavn Navn: ADRaA_SupplerendeBynavn_Opdater Anvendes til at opdatere supplerende bynavn i DAGI af 69 - MBBL-REF:

45 - Supplerende bynavn UUID - Supplerende bynavn - Supplerende bynavn med det angivne UUID skal eksistere - Hvis der ikke er angivet en virkningstid, anvendes tidspunktet for servicekaldet som virkningstid - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Supplerende bynavn i DAGI er opdateret med de angivne valgfrie data. Brugerprofil: DARsystembrugerUpdate - 45 af 69 - MBBL-REF:

46 3.7 Konfiguration Navn: ADRaA_Konfiguration Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om konfigurationen af adresseregisteret til at understøtte forskellige behov i forbindelse med adressefastsættelse og Adressemyndighedens daglige arbejde. Understøttede processer: - Vedligeholdelse af kommuneindividuel opsætning af Adresseregistret. Liste over operationer/metoder: - Hent konfiguration (LÆSE operation) - Opret sagsmaterialetype - Opdater sagsmaterialetype - Opret adressebehovtype - Opret ekstern hændelsestype - Opret entydighedsregel - Opret intern hændelsestype - Opret lytning på ekstern hændelse - Opret reservationsregel - Opdater fejlmelding Service informationsmodel: - 46 af 69 - MBBL-REF:

47 3.7.1 Hent konfiguration (LÆSE operation) Navn: ADRaA_Konfiguration_Hent Anvendes til at hente den aktuelle konfiguration af Adresseregistret. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 47 af 69 - MBBL-REF:

48 3.7.2 Opret sagsmaterialetype Navn: ADRaA_Konfiguration_SagsmaterialetypeOpret Opretter typer af sagsmateriale med specifikation af sagsmaterialets indhold. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 48 af 69 - MBBL-REF:

49 3.7.3 Opdater sagsmaterialetype Navn: ADRaA_Konfiguration_SagsmaterialetypeOpdater Opdater indholdet der skal kunne dannes på baggrund af en sagsmaterialetype. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 49 af 69 - MBBL-REF:

50 3.7.4 Opret adressebehovstype Navn: ADRaA_Konfiguration_AdressebehovstypeOpret Anvendes til at oprette typer af adressebehov som Adresseregisteret skal kunne reagere på. Med adressebehov menes triggere der kan initiere fastsættelse af adresse. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 50 af 69 - MBBL-REF:

51 3.7.5 Opret ekstern hændelsestype Navn: ADRaA_Konfiguration_EksternHaendelsestypeOpret Anvendes til at oprette hvordan Adresseregisteret i den enkelte kommune vil reagere på typer af hændelser som Adresseregisteret lytter på. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 51 af 69 - MBBL-REF:

52 3.7.6 Opret entydighedsregel Navn: ADRaA_Konfiguration_EntydighedsregelOpret Opretter regler vedrørende entydighed af vejnavne (fx 10 km radius regel). Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 52 af 69 - MBBL-REF:

53 3.7.7 Opret intern hændelsestype Navn: ADRaA_Konfiguration_InternHaendelsestypeOpret Anvendes til at oprette hvordan Adresseregisteret skal reagere på typer af interne hændelser som Adresseregisteret lytter på. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 53 af 69 - MBBL-REF:

54 3.7.8 Opret lytning på ekstern hændelse Navn: ADRaA_Konfiguration_EksternHaendelseLytningOpret Anvendes til at oprette lytning på en ekstern hændelse. Konfigureres ikke kommunevis. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 54 af 69 - MBBL-REF:

55 3.7.9 Opret reservationsregel Navn: ADRaA_Konfiguration_ReservationsregelOpret Opretter regler der skal være gældende i forbindelse med reservation af vejnavne (fx at et vejnavn kun kan være reserveret i to år). Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 55 af 69 - MBBL-REF:

56 Opdater fejlmelding Navn: ADRaA_Konfiguration_FejlmeldingOpdater Anvendes til at opdatere tekster på fejlmeddelelser. Liste indeholdende: Brugerprofil: <skal fastlægges> - 56 af 69 - MBBL-REF:

57 4. Adresseregistrets udstillingsservices 4.1 Adresseregister Navn: ADRaU_Adresseregister Denne services til udstilling af Adressedata, udgør de krav BBR, Ejerfortegnelsen, Matriklen og DAGI stiller til Adresseregistret. Servicerne er derfor ikke et komplet billede af hvilke data, Adresseregistret udstiller. Understøttede processer: - Adresseanvendelse i Ejerfortegnelse - Adresseanvendelse i BBR - Adresseanvendelse i Matriklen - Adresseanvendelse i DAGI Liste over operationer/metoder: - Hent Adresse - Hent Adgangspunkt - Hent Navngiven vej - Hent Reserveret vejnavn - Hent Supplerende bynavn - Hent Postnummer Service informationsmodel: - Adresse - Dørpunkt - Husnummer - Adgangspunkt - Vejpunkt - Reserveret vejnavn - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør - 57 af 69 - MBBL-REF:

58 4.1.1 Hent Adresse Navn: ADRaU_Adresseregister_Adresse Alle adresser med tilhørende dørpunkter og relationer til navngiven vej, adgangspunkt og evt. bygning (hvis adressen er beliggende i anden bygning end udpeget af adgangspunktet) med informationer i henhold til informationsmodellen. Eller Eller Eller - Adresse UUID - Polygon - BFE nummer - Enhed UUID Liste indeholdende: - Adresse - Dørpunkt - 58 af 69 - MBBL-REF:

59 4.1.2 Hent Adgangspunkt Navn: ADRaU_Adresseregister_Adgangspunkt Alle adgangspunkter inkl. vejpunkt, med evt. relationer til hhv. bygning, teknisk anlæg og supplerende bynavn med informationer i henhold til informationsmodellen. Eller Eller Eller Eller Eller - Adgangspunkt UUID - Vejpunkt UUID - Polygon - BFE nummer - Bygning UUID - Teknisk anlæg UUID Liste indeholdende: - Adgangspunkt - Vejpunkt - 59 af 69 - MBBL-REF:

60 4.1.3 Hent Navngiven vej Navn: ADRaU_Adresseregister_NavngivenVej Alle navngivne veje med informationer i henhold til informationsmodellen inkl. kommune- /vejkode (ved navngivne veje der krydser kommunegrænser vil der være flere kommune- /vejkoder) og reserverede husnummerintervaller. Eller Eller Eller - Navngiven vej UUID - Kommunedel af navngiven vej UUID - Vejnavneområde UUID - Polygon Liste indeholdende: - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej - Vejnavneområde - Gadepostnummertilhør - 60 af 69 - MBBL-REF:

61 4.1.4 Hent Reserveret vejnavn Navn: ADRaU_Adresseregister_ReserveretVejnavn Alle reserverede vejnavne med informationer i henhold til informationsmodellen. Eller - Reserveret vejnavn UUID - Polygon Liste indeholdende: - Reserveret vejnavn - 61 af 69 - MBBL-REF:

62 4.1.5 Hent Supplerende bynavn Navn: ADRaU_Adresseregister_SupplerendeBynavn Alle supplerende bynavne med relation til supplerende bynavn inddeling og med informationer i henhold til DAGI informationsmodellen. Eller - Supplerende bynavn UUID - Polygon Liste indeholdende: - Supplerende bynavn - 62 af 69 - MBBL-REF:

63 4.1.6 Hent Postnummer Navn: ADRaU_Adresseregister_Postnummer Alle postdistrikter med nummer og navn. - Liste indeholdende: - Postnummer - 63 af 69 - MBBL-REF:

64 5. Adresseregistrets hændelser 5.1 Adresse Hændelsesnavn: ADRaH_Adresse Sikkerhed Teknisk del af hændelsesbesked Objekt type(r): Objekt id(er): Status/statusskift: Stedbestemmelse: Forretningsområde: n/a Opgave/aktivitet: Generelle egenskaber for alle beskeder Adresse UUID på det berørte Adresse objekt Følgende status er kan forekomme: - Foreløbig - Foreslået - Godkendt - Gældende - Henlagt - Nedlagt Der kan foretages stedbestemmelse med følgende objekter: - Kommune - Adgangspunkt (geoobjekt) - Postnummer - Supplerende bynavn - Afstemningsområde - Sogn - Menighedsrådsafstemningsområde - Jordstykke - Politikreds - Retskreds - Region - Opstillingskreds Ændringstype(r): - Adressebetegnelse - Adressepunkt o Dørpunkt, adgangspunkt, vejpunkt - DAGI tema reference - BBR reference o Bygning, Teknisk anlæg - Matrikel reference o Jordstykke - 64 af 69 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Infrastruktur Version: 1.0 Status: Tiltrådt

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere