Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret og pligt på arbejdspladsen for unge"

Transkript

1 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

2 Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante udvidelse af cd-samlingen under stereoanlægget. For ikke at nævne colaen i ungdomsklubben, mobiltelefonen eller festerne. Alt sammen koster det. Det kan være dyrt. Mange forældre siger af gode grunde nej til de store børns krav om flere lommepenge. Alternativet ligger for mange unge lige for: Et fritidsjob nogle timer om ugen vil løse mange problemer. Rigtig mange forældre synes også det er en god idé. Det kan det også være. Men der er nogle faldgruber, man som forældre skal være opmærksom på, inden de store børn får tilladelse til at starte i et fritidsjob. Tal sammen om fritiden Først og fremmest er tilladelsen nødvendig. Hvis forældre vurderer, at fritidsjobbet går ud over barnets velfærd, kan ansættelsesforholdet opsiges. Forældre skal også underskrive en ansættelseskontrakt, hvis den unge er under 18 år. Inden du som forælder giver dit barn lov til at søge et fritidsjob, er det vigtigt at diskutere det at have et arbejde med dit barn. I bør tale om, hvorfor det er interessant med et fritidsjob, hvilket job det skal være, og hvad det vil indebære. Er der tale om farligt arbejde? Er fritidsjobbet pengene værd? Når dit barn begynder at tjene egne penge, skal alt så gå til at købe tøj og gå til fest eller vil det være en god idé at spare op til en rejse eller en uddannelse? 2

3 else går det ikke... Det kan også være en idé at tale med skolen om fritidsjob. På forældremøderne kan I tale med lærerne om, hvad eleverne lærer om arbejdsmiljø og fritidsjob. Det indgår nemlig som en del af emnet Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA), som er obligatorisk allerede fra skolestarten. Mulighederne og faldgruberne bliver blandt andet belyst i undervisningsmaterialet på Forslag til ansættelseskontrakt og regler om arbejdsmiljø og lønsatser kan findes på Her kan du også stille spørgsmål til Jobpatruljens medarbejdere. 3

4 Dit barn skal ikke finde sig i hvad Dit barns alder betyder meget Når dit barn begynder at se sig om efter et fritidsjob, er det vigtigt at være opmærksom på, at unges arbejde både er styret af lovgivning og overenskomster mellem fagforeningerne og arbejdsgivernes organisationer. Først og fremmest er det vigtigt at huske, det er forbudt for børn under 13 år at arbejde undtagen hvis der er tale om hjælp i forældrenes familievirksomhed. Når din søn eller datter er blevet ansat i et fritidsjob, er det arbejdsgiverens pligt at give dit barn en grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Der skal også være en voksen, der fører tilsyn og vedkommende skal have et godt kendskab til det pågældende arbejde, så det er muligt at få hjælp og svar på spørgsmål. Hvis din søn eller datter er under 15 år, eller stadig går i skole, skal arbejdsgiveren redegøre overfor dig som forælder, hvordan arbejdsmiljøet er på den arbejdsplads, hvor den unge skal arbejde. Forældre kan i princippet straffes i lighed med arbejdsgiveren, hvis I har overset eventuelle farer ved fritidsjobbet. 4

5 som helst Ansættelseskontrakten skal være i orden Unge fritidsjobbere har krav på en ansættelseskontrakt, hvis ansættelsen varer mere end en måned, og gennemsnitlig overstiger 8 timer om ugen. Ansættelseskontrakten skal bl.a. beskrive arbejdsopgaver, ansættelsesperiode, løn og daglig arbejdstid. Hvis dit barn ikke er fyldt 18 år, skal én af forældrene underskrive ansættelseskontrakten. Du kan se et eksempel på en ansættelseskontrakt på eller bagerst i denne folder. Det er vigtigt, at du og dit barn sammen sætter jer ind i, hvad jobbet indeholder. Er arbejdsmiljøet forsvarligt og lovligt? Har I fået besked om arbejdsmiljøet, hvis dit barn er under 15 år? Er der for eksempel farlige maskiner eller andet, som man skal være opmærksom på? Men du skal også være opmærksom på, om der bliver udbetalt løn og feriepenge efter de satser, de unge har krav på. Rummer lønsedlerne de korrekte oplysninger? Modregner arbejdsgiveren (ulovligt) i lønnen, hvis der bliver ødelagt noget? Husk at unge også har krav på sygedagpenge i 2 uger, hvis ansættelsen har varet mindst 8 uger, og de har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger. Ofte vil nogle unge få tilbudt at arbejde sort. Det er en rigtig dum idé at arbejde sort. Det er de færreste fritidsjobbere, der har nogen interesse i det, fordi personfradraget er større end lønnen. Langt vigtigere er det imidlertid, at der ingen hjælp er at hente, hvis uheldet er ude og dit barn kommer til skade og der er ingen regler, der beskytter børn og unge, der arbejder sort. 5

6 Kontakt den lokale fagforening, som dækker fritidsjobbets område. Fagforeningen kan oplyse om den overenskomstmæssige løn, lønsedler, arbejdsmiljø m.v. Godt eller skidt med job De fleste unge vælger job for at tjene penge, men mange unge vil slet og ret gerne prøve at have et arbejde. Et fritidsjob kan give unge viden om, hvordan der er på en arbejdsplads og hvilke krav, der stilles. Man lærer noget, der kan bruges resten af livet og det er ikke ualmindeligt, at fritidsjobbet kan være med til at give en læreplads, uddannelsesaftale eller job. Endelig kan et fritidsjob gøre det nemmere at tage stilling til valg af uddannelse. Lektier, skole og fritid alt skal ikke være arbejde Der kan også være negative sider ved fritidsjobbet sider som I er nødt til at tage op derhjemme. Det er ikke ualmindeligt, at fritidsjobbet er ensformigt, rutinepræget og trættende. Fritidsjobbet kan være ensomt uden kolleger tæt på. Mange unge oplever, at fritidsjobbet går ud over samværet med vennerne og lektielæsningen. Dertil kommer, at unge med fritidsjob ofte vænner sig til et stort forbrug. Og det er svært at skrue ned igen, hvis man senere skal leve af SU. Derfor er der begrænsninger i antallet af timer, unge må arbejde. Du kan se en oversigt i Fritidsjob Guide, som fås hos din fagforening, i LO eller på 6

7 Det kan være farligt Børn og unge på fritidsjob er naturligvis ikke så erfarne som voksne, og de har ikke samme kendskab til, hvad der er farligt på arbejdspladsen, og hvordan de undgår skader. Det er absolut ikke ufarligt for børn og unge at arbejde, og det er især lige efter, de unge er startet på en arbejdsplads, at ulykkerne sker. Især inden for de første 14 dage på arbejdspladsen sker der mange ulykker. Ulykkerne sker typisk på grund af fejlagtig, mangelfuld eller ingen instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres. Det kan gå rigtigt galt: Alene i løbet af fem år fra 1999 til 2004 døde 7 unge mellem 10 og 17 år som følge af arbejdsulykker. Hertil kommer flere hundrede alvorlige ulykker, der krævede behandling på hospitalet. Anmeldte arbejdsulykker for børn og unge (10 17 år) *: Skadetype år år 15 år år I alt Død Amputation Knoglebrud Forstuvning Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet *Da arbejdsulykkerne er opgjort den 1. februar 2005 forventes det, at antallet af anmeldte arbejdsulykker for 2004 vil stige i senere opgørelser. Kilde: Arbejdstilsynet 7

8 Som det gælder for det voksne arbejdsmarked, bliver langt fra alle arbejdsulykker anmeldt heller ikke selvom det er arbejdsgiverens pligt at anmelde det til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vurderer, at der hver dag er 7 børn og unge, som kommer til skade i forbindelse med deres fritidsjob, selv om kun et fåtal bliver anmeldt (iflg. kontorchef Peter Herskind, Arbejdstilsynet til Politiken 15. oktober 2003) I arbejdsmiljøloven er der særlige regler om børn og unges arbejde. De er indføjet for at sikre børnene de bedste muligheder for et godt liv ikke for at fjerne muligheden for et fritidsjob. I arbejdsmiljøloven er det også fastlagt, hvad børn og unge ikke må arbejde med. Det gælder for eksempel omgang med maskiner, brug af opløsningsmidler, tunge løft og alenearbejde om natten. Vær opmærksom på, at reglerne er forskellige, afhængigt af alderen. Du kan finde flere oplysninger i Fritidsjob Guide, der fås hos din fagforening, i LO eller på 8

9 Børn og unge... Børn mellem 13 og 15 år må kun have lettere erhvervsarbejde og kun arbejde med: Lettere fordrings- og rensningsarbejde i landbruget Pasning af mindre husdyr (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr fx mink) Lugning og hakning Kartoffelopsamling Bær- og frugtplukning Plantning, opbinding og lignende arbejde Lettere arbejde med specialafgrøder, såsom afplukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende Kogleopsamling Rutinemæssig prismærkning af varer Arbejde i visse specialforretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger Modtagelse og pakning samt sortering og optælling af lettere varer og tom emballage Lettere rengøring og oprydning samt borddækning Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemidler) Malearbejde, dog ikke sprøjtemaling Lettere manuelt arbejde, såsom håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir samt pudsning af færdige keramik- og glasvarer Mærkning og sortering af rent vasketøj Eftersyn og kontrol af produkter Internt piccoloarbejde Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer Salg af aviser og lignende Bogopsætning på biblioteker Hvis dit barn laver arbejde, der ikke er på ovenstående liste, er det muligvis ulovligt. Kontakt eventuelt LO s Jobpatrulje på 9

10 Her kan du få råd om følgende fritidsjob Arbejde Fagforening Webadresse Arbejdsdreng m/k 3F Arbejdsdreng ungarbejder m/k Metal Arbejdsdreng m/k i byggeri 3F/TIB Avisbud 3F Bageri: Ekspedition HK Bageri (Rengøring/pakning/opvask) NNF Biografer 3F Bogopsættere HK Brødfabrik NNF Butiksassistent HK Børnehave/vuggestue FOA Cafeteria/grill/pizzaria RBF Chokolade- og sukkervarer NNF Flaskedreng m/k HK Frisør og Kosmetiker DFKF Hjemmeplejen FOA Institution FOA/SL Kagefabrik NNF Lagermedhjælper 3F/HK Landbrug/Gartneri 3F Maler Malerforbundet Mejeri NNF Opvasker RBF Piccolo (biograf) 3F Piccolo (hospital) FOA Piccolo (hotel) RBF Piccolo (kontor) HK Portør FOA Reklameomdeler 3F Rengøringsassistent/serviceassistent 3F Rengøring (offentlig) 3F/FOA Restaurant RBF Service- og tankstationer HK/3F Servitrice/tjener RBF Skotøjsfabrik 3F Slagter NNF Slagter: Ekspedition HK Stuepige m/k på hotel RBF Tekstilfabrik 3F Tekstilindustri 3F Træindustri TIB Ung i huset/børnepasser FOA Vaskeri 3F 10

11 akt Undertegnede virksomhed:(navn, Adresse og CVR-nummer): Ansætter hermed undertegnede: Adresse: stnummer: lefon: Som beskæftiget fra den: d følgende arbejde, titel, rang, stilling, eller jobkategori: den: Adresse for arbejdssted: ksomheden er omfattet af overenskomst [ ] Ja [ ] Nej Mellem: Opsigelse af denne kontrakt skal ske med følgende varsel for: Arbejdsgiver: bejdstager: Begyndelseslønnen er aftalt til: r er aftalt ferie med løn [ ] Ja [ ] Nej 10

12 arbejde: nnen er aftalt til udbetaling med flg. tidsterminer: 11 Hverdage efter kl. Lørdag efter kl. Søn- og helligdage Den daglige eller ugentlige arbejdstid vil være: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: et følgende sikkerhedsforanstaltninger: Eventuelle særlige bestemmelser/aftaler imellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdstager skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet: På ovenstående vilkår forpligter vi os gensidigt til at overholde kontraktens bestemmenser: ksomheden: darbejder: Dato Underskrift to Underskrift Forældremyndigheden (hvis medarb. er under 18 år): Dato Underskrift

13 12

14 Oplysninger: LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S Tlf LO skolekontakt Arbejdsskadestyrelsen, Æbeløgade 1, 2100 København Ø Tlf Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C Tlf LO s Jobpatrulje Udgivet af LO Skolekontakt, 4. reviderede udgave, november 2005 Grafisk design og produktion: Communikanten Varenr

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere