Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor"

Transkript

1 Brugervejlednng Vakuumblandere WAMIX Classc/Injector Wamx Classc Wamx Injector De Bass für Ihr Labor

2 - 1 - Kære kunde, Mange tak ford du har valgt et produkt fra Wassermann. Wassermann dentaludstyr har de højeste kvaltetsstandarder og den seneste teknolog. Læs denne brugervejlednng grundgt nden du starter, og betjen enheden overensstemmelse med de anbefalede retnngslnjer, for at få den bedste ydeevne og flest år med problemfr drft. Opbevar denne brugervejlednng et skkert sted, og således, at den kan bruges som reference når som helst. Frmaets adresse: Wassermann Dental-Maschnen GmbH Rudorffweg D Hamburg, Tyskland Tlf. : +49 (0)40/ Fax. : +49 (0)40/ E-mal: wassermann-dental.com URL: http: // Forfatter: Ap Godkendelsesdato: Verson: 1 Job nr.: /001 // /001 //171980/001 // /001

3 - 2 - Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE EGENSKABER FOR DIN SIKKERHED FØLG BRUGERVEJLEDNINGEN SIKKERHEDSMÆSSIGE RETNINGSLINJER ANSVAR OMKRING BETJENING OG BESKADIGELSE ANVENDELSE INDEN DU BEGYNDER UDPAKNING/TRANSPORT PLACERING/OPBEVARING SÅDAN STARTES BLANDEREN BETJENING AF BLANDEREN VAKUUMBLANDING MED WAMIX INJECTOR VAKUUMBLANDING MED WAMIX CLASSIC FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING SERVICE GARANTI RESERVEDELE OG TILBEHØR REPARATIONER TEKNISKE DATA CERTIFIKAT FOR OVERENSSTEMMELSE MED EFS BESTEMMELSER15 Tlf.: + 49 (0)40 /

4 - 3-1 Egenskaber WAMIX producerer vakuumblandere, der kke blot bruges tl at blande alle typer gps, ndstøbnngsmeder og slconer, men også er desgnet tl specalserede dentalprocedurer og tl vakuumskylnng af proteser. Ved blandng af slconer skal det skres, at bægeret kun er fyldt tl maks. højden for slcone. Ellers kan slconen trænge nd selve enheden. Enheder har særsklte drev. Et tl generaton af vakuum og et tl blandemekansmen. Blanderen Wamx Classc og Injector versonerne kan slukkes når som helst med en tdsndstllet afbryder, uden at afbryde vakuumet. Den nuværende forudndstllede blandetd (op tl 240 sek.) er standardndstllngen for efterfølgende blandnger, ndtl den ændres. Et hørlgt sgnal angver blandeprocesssens afslutnng. Vakuumet er garanteret, da bægeret på Wamx Classc og Injector holdes tl flangen af vakuumet. Blandemasknerne leveres som vægenheder, men de kan konverteres tl brug på et bord, når som helst. (For tlbehør, se 8.4) 2 For dn skkerhed 2.1 Følg brugervejlednngen Brugervejlednngen skal gennemlæses og nøje overholdes ved opsætnng og betjenng af enheden. Enheden er kun beregnet tl det specfcerede formål. Specelt vgtge punkter er fremhævet på følgende måde:! Advarsel! Dette er en advarsel om rskofyldte stuatoner og farer. Manglende overholdelse af denne advarsel kan være lvstruende. Dsse advarsler skal overholdes.

5 - 4 - Informaton! Dette symbol gør dg opmærksom på specfkke funktoner, der skal agttages. 2.2 Skkerhedsmæssge retnngslnjer! Dette udstyr er desgnet tl at køre på 230 V / 50 Hz. Kontroller, at det altd er sluttet tl den korrekte strømforsynng. Træk altd stkket ud stkkontakten nden der udføres vedlgeholdelsesarbejde, eller nden rengørng. En låsende krog forhndrer, at hver enhed løsnes, efter den er monteret holderen. Lad kondensatoren aflade nden enheden åbnes. 2.3 Ansvar omkrng betjenng og beskadgelse Ansvaret for enhedens betjenng lgger alene hos ejeren eller operatøren hvs enheden kke undergår servce eller vedlgeholdelse på korrekt vs, eller hvs enheden er modfceret af personer der kke er ansat hos en autorseret forhandler, eller hvs enheden bruges på en måde, der kke er overensstemmelse med dens specfcerede formål. Enheden skal vedlgeholdes og betjenes overensstemmelse med denne brugervejlednng. Wassermann Dental-Maschnen GmbH er kke ansvarlg for beskadgelser, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af dsse vejlednnger. Bestemmelserne omkrng garant og ansvar, der fndes salgs- og forsynngsbetngelserne fra Wassermann Dental-Maschnen GmbH, er kke udvdet med dsse vejlednnger. Det skal skres, at der altd er adgang tl brugervejlednngen, og at

6 - 5 - den er blevet læst og forstået. 3 Anvendelse WAMIX udstyr bruges tl at blande alle typer gps, ndstøbte meder og slconer under tryk. Vakuumet kan nå op tl ca mbar. Enheden er også egnet tl vakuumskylnng af modeller tl specelle dentalprocedurer. Det solerende lag mellem modellen og protesen kan kke separere præmaturt, da modellen forblver mere fugtg den trykndstøbende enhed end når der bruges vand. 4 Inden du begynder 4.1 Udpaknng/transport Fjern emballagen og anbrng enheden på en fast, flad overflade, eller monter enheden på væggen med den medfølgende holder. Kontroller, at alle dele medfølger (se 8.4). Det skal skres, at enhedens lednng er trukket ud af stkkontakten, nden den transporteres. Kontroller, at enheden er pakket korrekt, for at undgå tlfældg beskadgelse. 4.2 Placerng/opbevarng Placer enheden på en flad overflade, på det sted hvor den skal bruges, eller monter den på væggen. Hvs den monteres på væggen, skal det skres, at væggen er stærk nok tl at understøtte enheden. Tag holderen af enheden og brug den som boreskabelon tl at tegne borehuller, så der kan bores huller tl dyvler på 8 mm. Der skal være et mellemrum på mndst 35 cm under enheden.

7 - 6 - Monter altd enheden således, at der er tlstrækkelgt med plads tl at arbejde og udføre servce (se dmensonerne) - opsæt den kke udendørs! - Hvs enheden skal opbevares længere td, skal den beskyttes mod fugt og støv. Følgende elektrske forbndelser skal være på plads, nden første brug: 1. Kontroller, at forsynngsnettet og blanderens spændngskrav er de samme, og sæt derefter stkket stkkontakten. 2. Kun for WAMIX Injector: Installer en trykluftslnje overensstemmelse med de teknske data. Hvs lnjen er lang, skal det skres, at der bruges den korrekte størrelse slange (ndvendg dameter mn. 6 mm). Opsæt en servceenhed for hver lnje, samt en trykregulator, for at kunne vedlgeholde konstant tryk. Det er kke mulgt at blande utlsgtet, da motoren kke starter, ndtl bægeret holdes tl kanten af vakuumet. Det er også nødvendg at ndstlle blandetden.! Kontroller, at skkerhedskrogen (under enheden) er drejet gennem 180º (passer nd bag vægmonterngen), nden vakuumblanderen startes. Træk krogen fremad med åbnngen, og spænd skruen på krogen gen, så krogen kke løsnes!! Advarsel: Brug kun bægere med den nye, buede paknng (171708). Når versonen tl 115 V bruges, skal strømforsynngsenheden nstalleres, bestllngsnr Warmx lederen sættes derfor stkket (pos. 1) strømforsynngsenheden. Strømforsynngsenhedens leder (pos. 2) skal sættes husets stk Brug de medfølgende skruer M6 tl at montere strømforsynngsenheden tl bordet.

8 - 7 - Pos. 1 Pos. 2 5 Sådan startes blanderen Tænd på den grønne hovedafbryder (1) (vakuumblandng). Åbn trykluftventlen (kun WAMIX Injector) Kun for WAMIX Injector: Drej drejeknappen for at ndstlle vakuummet, den første gang enheden bruges. Det anbefalede nputtryk er mnmum 5 bar. Regulatorknappen (2) (Fg. 1) sder tl højre for frontpanelet. Åbn ventlen langsomt, fra nul, ndtl nålen er den grønne zone. Der opnås kke det bedste vakuum hvs ventlen er helt åben - en ndstllng mdten er bedst. Indstllnger bør justeres gen senere, hvs trykket ændres. WAMIX Injector: Hvs nålen kke når den grønne zone på trykmåleren, er flowet tl enheden for llle. Kontroller trykluftsforsynngen. (se også 4.2) Hvs udstyret kke bruges en længere perode, skal trykluftforsynngen og vakuumblanderen slås fra. 6 Betjenng af blanderen Alle vejlednnger om enhedens betjenng, både verbale, nedskrevne og praktske nstruktoner, er baseret på ndvduel oplevelse og ekspermenter, og er kun retnngsgvende.

9 - 8 - Fyld bægeret op tl maks. mærket. Vakuumet trækker overskydende materale nd systemet. Bægeret fjernes automatsk, når vakuumet fjernes. Tvng kke bægeret løst, da det kan beskadge paknngen. Paknngens overflade mellem bægeret og pladen, såvel som rotorens fastgørelsesanordnnger og bægerets låg, skal være rene, for at skre fejlfr funkton. 6.1 VAKUUMBLANDING med WAMIX Injector Fg Indstl blandetden med tdsmåleren (3) (op tl 240 sek.) (automatsk blandng) - det er standardndstllngen, ndtl der ndstlles en ny td. Drej tdsmåleren tl "0" ved manuel blandng, og ndstl den ønskede blandngstd efter vakuumet er etableret. 2. Placer blandemateralerne bægeret og bland med hånden, ndtl materalet er godt blandet med væsken. 3. Luk bægeret med et låg. 4. Sæt bægeret nd enheden fra neden; vakuumet udløses automatsk. Hold bægeret ndtl vakuumet er etableret. 5. Blanderen aktveres automatsk for den ndstllede td. Der høres et sgnal når tden er udløbet. 6. Hold bægeret nden du slukker på hovedafbryderen (1) (vakuum). Når vakuumet bægeret falder, sdder bægeret kke længere fast på enheden.

10 VAKUUMBLANDING med WAMIX Classc Indstl blandetden med tdsmåleren (2) (op tl 240 sek.) (automatsk blandng) - det er standardndstllngen, ndtl der ndstlles en ny td. Drej tdsmåleren tl "0" ved manuel blandng, og ndstl den ønskede blandetd efter vakuumet er etableret. 2. Placer blandemateralerne bægeret og bland med hånden ndtl materalet er godt blandet med væsken. 3. Luk bægeret med et låg. 4. Sæt bægeret nd enheden fra neden; vakuumet udløses automatsk. Hold bægeret ndtl vakuumet er etableret. Fg Blanderen aktveres automatsk for den ndstllede td. Der høres et sgnal når tden er udløbet. 6. Hold bægeret nden du slukker på hovedafbryderen (1) (vakuum). Når vakuumet bægeret falder, sdder bægeret kke længere fast på enheden.

11 Fejlfndng Problem Sandsynlg årsag Sandsynlg løsnng Blander starter kke Brændt skrng Udskft skrngen, og fnd årsagen; eller rng tl servcecentret WAMIX Injector/ Classc Indstl tdsmåleren tl "0 Indstl blandetd Vakuum for lavt Flter (vakuum) blokeret Kontroller flter rengør og/eller skft (se 8.2) Intet vakuum Lækkende paknng på vakuumflange for blandebæger Bæger fyldt over maks. mærket. f. eks. blandengredenser systemet Udskft paknng Rengør systemet, f eks. bestl vedlgeholdelse gennem servcecentret Wamx Classc Defekt vakuumpumpe Vedlgeholdelse af servcecentret Wamx Injector Indstl trykregulatoren tl "0" (trykmåler). Indstl tdsmåleren tl "0 Kontroller trykket, og ndstl det om nødvendgt. Indstl td. Bægeret falder ud Defekt paknng Udskft paknng (171708) Hvs ovenstående forslag kke løser problemet, skal der tages kontakt med dentaldepotet eller servcecentret. Servcenummer: Wassermann Dental Maschnen +49 (0)40 /

12 Vedlgeholdelse 8.1 Rengørng Enheden skal rengøres regelmæssgt for at skre problemfr drft. Den skal rengøres på normal vs (med en svamp, fugt klud og et mldt rengørngsmddel) - ngen kemske tlsætnngsmdler. Der må kke bruges opløsnngsmdler tl rengørng af frontpanelet! Hold bægeret rent. Det skal fyldes med vand op tl lge under blanderen, når det kke er brug. Modelpladen skal altd være læselg, og må kke fjernes. 8.2 Servce Kondensatorerne skal have td tl at aflades, nden blanderen åbnes. Vores vakuumblander kræver ntet servcearbejde. Det skal skres, at enheden holdes ren, og at paknngen på bægerets kant (vakuumpaknngen) kke er beskadget. Udskft fltret: Fjern skruen (1) (tl venstre, nær blandemekansmen på kanten under enheden). Fltret kan svnges løst ved skruens forreste ende. Stram skruen med hånden, efter fltret er udskftet (glem kke O-rngen). 1

13 Garant Vores nstrumenter er dækket af garanten 12 måneder. Hvs der opstå defekter ndenfor garantperoden, skal man kontakte dentaldepotet eller servceafdelngen. Vakuumblandere må kun betjenes når de er uden defekter. Hvs der opstår defekter, der kan skade operatøren eller en tredjepart, må enheden kke bruges, ndtl den er repareret. Garanten dækker kke beskadgelse forårsaget er forkert betjenng eller brug, eksterne mekanske årsager, beskadgelse opstået under transport, eller modfkaton af enheden af uautorserede personer. 8.4 Reservedele og tlbehør Reservedele Stk. nr. Navn Flterknap Skkerhedskrog O-rng 9,75 x 1, O-rng 8 x 1, Paknng D56 x D46 x 4 hvd, selvklæbende på en sde Vppekontakt, grøn IP Drejeknap, sort (kun WAMIX Injector) Hætte tl drejeknap, sort (kun WAMIX Injector) Hætte tl sort knap med hvde strber Sort knap med hvde strber Skrng 2 A T 250 V - D 5 x Snterflter (for vakuum) Lyddæmper (kun WAMIX Injector)

14 - 13 Tlbehør Stk. nr. Navn Stk. nr. Navn Vægmonterng Bordklemme (medfølger kke) Bæger, llle 200 ml (medfølger kke) Bæger, stort 600 ml (medfølger kke) Bæger, ekstra stort 900 ml (medfølger kke) Vakuum skyllebæger, 600 (medfølger kke) Bæger, medum 350 ml Monterngssæt Bæger, ekstra llle 75 ml (medfølger kke) Adapter eller "InCeram" (VITA) (medfølger kke) Trykluftslange, blå D8 x 6 (2 m) (WAMIX Injector) 8.5 Reparatoner Enhedens reparaton eller servce må kun udføres af en fagmand. Der må kun bruges orgnaldele. Produktets garant annulleres, hvs uautorserede personer modfcerer produktet eller hvs der nstalleres forkerte dele

15 Teknske data WAMIX Classc vakuumblander Spændng: Strømforbrug: Output: Hastghed: Blandetd: Vakuum: 230 V / 50 Hz 1 A (S 2 A) 150 W 380 mn -1 op tl 240 sekunder, justerbar ca. 950 mbar Skkerhedsklasse: IP 22 Dmensoner: Bredde 205 mm Højde 365 mm Dybde 295 mm Vægt: 11,8 kg uden vægmonterng 13 kg med vægmonterng WAMIX Injector vakuumblander Spændng: 230 V / 50 Hz Strømforbrug: 0,5 A (S 2 A) Output: 95 W Hastghed: 380 mn -1 Blandetd: op tl 240 sekunder, justerbar Vakuum: ca. 950 mbar Trykluftkonnektor: mn. 5 bar Skkerhedsklasse: IP 22 Dmensoner: Bredde 205 mm Højde 365 mm Dybde 295 mm Vægt: 11,5 kg uden vægmonterng 12,7 kg med vægmonterng Støjafgvelse 70 db (A) V forbeholder os retten tl at udføre teknske ændrnger!

16 CERTIFIKAT FOR OVERENSSTEMMELSE MED EFs BESTEMMELSER Ifølge 73/23/EWG (retnngslnjer for lavspændng), ændret m. 93/68/EWG og 89/336/EWG (EMV retnngslnjer) og 89/392/EWG (retnngslnjer for maskner), med modfkatoner Producent: Model: W A S S E R M A N N Dental-Maschnen GmbH Rudorffweg D Hamburg, Tyskland Wamx Classc Wamx Injector Wamx Classc 115 V Wamx Injector 115 V Produktbeskrvelse: Dental vakuumblander (171987) (171986) (171981) (171980) Gældende standarder: EN : A2: 1995 EN EN DIN T.1 Hermt wrd bestätgt, daß de oben bezechnete Maschne den genannten EG-Rchtlnen entsprcht. Dese Erklärung wrd ungültg, falls de Maschne ohne unsere Zustmmung verändert wrd. Dette er hermed en bekræftelse af, at ovenstående maskne er overensstemmelse med nævnte EF-regler. Denne erklærng ugyldggøres hvs masknen modfceres uden vores godkendelse. Cette machne est conforme aux normes en vgueur de la Communté Européene. Cet avs est nul et non avenant s cette machne est modfée sans notre accord. Esta máquna, anterormente menconada, cumple con los lmtes requerdos por el reglamento EC. Ahora ben, esta declaracón quedará nvaldada en caso de realzar modfcacones al aparato sn nuestra aprobacón. Hermee wordt bevestgd dat bovengenoemde machne voldoet aan de voorgeschreven EU normen. Deze verklarng verlest geldghed als er zonder onze utdrukkeljke toestemmng wjzgen aan de machne worden aangebracht. Sted, dato: Hamburg, Tyskland, d. 14. jun 2005 Frmastempel: Underskrevet: Wlfred Wassermann (Admnstrerende drektør)

17 Notater: - 16

18 Notater: - 17

19 Wassermann Dental-Maschnen GmbH Rudorffweg 15 17, D Hamburg, Tyskland Tlf.: + 49 (0)40 / Fax: +49 (0)40 / E-mal: wassermann-dental.com Internet:

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning. GL-serie Pølserister

Brugsanvisning. GL-serie Pølserister Brugsanvisning GL-serie Pølserister Version 2.0 APRIL 2016 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Generelt...3 3.1. Fabrikant... 3 3.2. Maskinens betegnelse... 3 3.3. Maskinskilt...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK

AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK AL-AEP-SAE SAE DISPLAY SAE DISPLAY ASD - Automatsk Dampenhed DS - Drkvælger DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK Læs omhyggelgt... sde 4 Sådan anvendes vejlednngen... sde 4 Generelle bemærknnger...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120

Brugsanvisning. Varmelampe GL 2110 og 2120 Brugsanvisning Varmelampe GL 2110 og 2120 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4 3. Oversigt og anvendelse...5

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DA 30 MAJ 12 Rev E

DA 30 MAJ 12 Rev E Oversættelse af Orgnale Brugsanvsnng AMP 3K/40* CE Termnerng Maskner 2161400-[] og AMP 5K/40* CE Termnerng Maskner 2161500-[] Kunde Manual 409-10204-DA 30 MAJ 12 Rev E SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs dette

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning Laser Dstancer LD 40 da Betjenngsvejlednng Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversgt

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Grndsted El- og Varmeværk Grndsted Vandværk GEV Varme AIS Teknske bestemmelser for fjernvarmeleverng 7 Teknske bestemmelser for fjernvarmeleverng IndholdsfDftegnelse Sde 2 af 12 Indhodsfoftegnelse Anvendelsesområde

Læs mere

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2 TM-WBP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Du har nu fornøjelsen af en helt ny og innovativ funktion i dit badeværelse.

Du har nu fornøjelsen af en helt ny og innovativ funktion i dit badeværelse. Kære kunde Tillykke med din nye Up-Foot. Du har nu fornøjelsen af en helt ny og innovativ funktion i dit badeværelse. Det bliver fremover meget lettere at: Barbere ben Exfoiliere Påføre creme Påføre neglelak-fjerner

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo trægulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere