Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010"

Transkript

1 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april ,8254 pr. 1. oktober ,3039 pr. 1. april ,8258 pr. 1. april ,7064 pr. 1. oktober ,2023 Pr. 1. april ,4525 Pr. 1. oktober ,6198 Pr. 1. april ,7448 Pr. 1. april ,4419 Pr. 1. april ,4677 Pr. 1. oktober ,2863 Pr. 1. april ,3185 Pr. 1. april ,4136 Pr. 1 april ,7913 Pr. 1 april ,3640 Pr. 1 april ,8628 Pr. 1. oktober ,6544 Pr. 1 april ,0660 Side Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede kirkefunktionærer: Oversigt over lønrammer og skalatrin Oversigt over skalaløn, stedtillægssats II-VI Skalaløn og pensionsgivende løn inkl. pct. regulering, stedtillægssats Stedtillægsområde Rådighedstillæg til kirketjenere, kordegne m. fl. samt særlige tillæg til kirkefunktionærer Godtgørelse for mistede fridage Overenskomstansatte samt lønninger for disse: Kordegne Sognemedhjælper Kirkemusikere Kirketjenere Gravere DOKS organister PO organister Gartner og gartneriarbejdere Basisløn Lønninger og pensionsbidrag til gartnere og gartneriarbejdere Graveremedhjælpere Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælpere

2 Øvrigt: HKére og basisløn Lønninger og pensionsbidrag til HKére Lønrammer og løntrin for rengøringshjælp og kontorelev Oversigt over rådighedstillæg Honorarsatser for medhjælpere ved konfirmandundervisning Satser for jubilæumsgratialer til ansatte i folkekirkens tjeneste Lønninger og tillæg til sognemedhjælpere ansat efter bestemmelserne i cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælper

3 3 Tjenestemænd og ansatte med tjenestemandslignende vilkår der aflønnes efter en af de lønrammekombinationer, der er anført på side 6-11, oprykkes til den højere lønramme, når de i 2 år har været på slutløn i den lavere lønramme, og deres tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. På side 6-11 er de skalatrin, hvor sidstnævnte betingelse skal være opfyldt, markeret med ². Skønner et menighedsråd, at en ansats tjenstlige forhold ikke begrunder oprykning fra den lavere lønramme til den højere lønramme i lønrammekombinationen, bedes meddelelse herom indsendt hertil i god tid, forinden oprykningstidspunktet indtræder. Tabellerne for kontorassistenter, assistenter, overassistenter og kontorfuldmægtige anvendes ved lønfastsættelse for personale på kirke- og kirkegårdskontorer, der aflønnes efter organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere Med henblik på de særlige tilfælde, hvor der er hjemmel til overarbejdsbetaling til tjenestemænd m.v. i folkekirken (kirkegårdsassistenter og gravere i særlige tilfælde under vikariat) er betalingen pr. overarbejdstime angivet i tabellen på side 33. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Personalegrupper med centralt aftalt ATP-bidrag ATP-sats A: Alle under COII s forhandlingsområde: Tjenestemænd, ansatte på tjenestemandslignende vilkår, overenskomstansatte og sognemedhjælpere på cirkulærebestemte vilkår. Under COII s forhandlingsområde er følgende faggrupper: Kordegne, kirkemusikere, POorganister, sognemedhjælpere og kirkegårdsledere (FDK) ATP-sats E: Alle under OAO s forhandlingsområde: Tjenestemænd, ansatte på tjenestemandslignende vilkår og overenskomstansatte. Under OAO s forhandlingsområde er følgende faggrupper: Gravere, kirketjenere, gartnere og gartneriarbejdere, gravermedhjælpere og kirkegårdsledere (FAKK). Alle på AC s forhandlingsområde: Tjenestemænd og overenskomstansatte. Under AC s forhandlingsområde er følgende faggrupper: præster og DOKSorganister.

4 4 Normalt ATP-bidrag (A-bidrag) Beskæftigelsesgrad Kirkefunktionærens bidrag mdl. kr. Menighedsrådets bidrag mdl. kr. Samlet bidrag mdl. kr. Mindst 117 timers månedlig beskæftigelse i folkekirken Under 117 timer men mindst 78 timer Under 78 timer men mindst 39 timer 90,00 180,00 270,00 90,00 180,00 270,00 90,00 180,00 270,00 Under 39 timer 0,00 0,00 0,00 Bidrag til ATP: FRAVALG (E-bidrag) Beskæftigelsesgrad Kirkefunktionærens bidrag mdl. kr. Menighedsrådets bidrag mdl. kr. Samlet Bidrag mdl. kr. Mindst 117 timers månedlig beskæftigelse i folkekirken Under 117 timer men mindst 78 timer Under 78 timer men mindst 39 timer 68,40 136,80 205,20 68,40 136,80 205,20 68,40 136,80 205,20 Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

5 5 Feriegodtgørelse udgør 12,5 %. Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil eller motorcykel kan der efter skriftlig bemyndigelse fra ansættelsesstedet udbetales transportgodtgørelse efter den høje sats på 3,56 kr. pr. kilometer. Alternativt anvendes den lave sats på 1,90 kr. pr kilometer Denne oversigt bedes udsendt til menighedsrådene, provstiudvalgene og provstirevisorerne. Lønoversigten vil blive lagt på internetadressen: hvor den løbende opdateres. Når lønoversigten opdateres vil der blive orienteret herom i FLØS-nyt. Angivelse af lønarter, stillingskategorier og koder i teksten er en hjælp til brugen af FLØS. Lønoversigten er en støtte i det daglige arbejde for menighedsråd m.fl. Lønoversigten er ikke en egentlig udmøntning af aftale- og overenskomster. Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigten. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale stift eller til Kirkeministeriet, 3. kontor, specialkonsulent Finn Skjoldan eller afd.leder Lone Klixbüll, telefon eller e-post:

6 6 Lønrammer og skalatrin for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende lønnede kirkefunktionærer. Lønoversigten for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte anvendes på følgende måde: I bilaget er der en tabel for hver stillingskategori. Inden for hver tabel er angivet lønrammer, løntrin og skalatrin. Det er kirkefunktionærens lønanciennitet, der er afgørende for, hvilket løntrin der vælges. Skalalønnen fremgår af side og stedtillægsområdet fremgår af side 15. Skalatrinene er 2-årige. D.v.s. at kirkefunktionæren oprykkes fra et skalatrin til det næste, når kirkefunktionæren har været lønnet efter det lavere skalatrin i 2 år. De med 1 mærkede skalatrin er dog 1-årige. Oprykning til de med ² mærkede skalatrin er betinget af, at kirkefunktionærens forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. Kirketjener Stillingskategori TJM 1004 Løn- KIRTJ-04 KIRTJ-05 KIRTJ-06 KIRTJ-07 KIRTJ-08 KIRTJ-09 KIRTJ-10 ramme Løntrin Skalatrin

7 7 Organist Stillingskategori TJM Assistent TJM COII (PO) AC (DOKS) Løn- ORGAN-03 ORGAN-04 ORGAN-05 ORGAN-06 ORGAN-07 ORGAN-08 ORGAN-09 ORGAN-10 ORGAN-12 ORGAN-13 ORGAN-14 ramme Løntrin Skalatrin ¹ ² ² ² 38 ² 26 ² 26 ² ² 29 ² 29 ² ²

8 8 Stillingskategori Lønramme Løntrin Kirkegårdsleder (FAKK) STK (FAKK) STK (FAKK) Kirkegårdsledere TJM 1160 TJL 1008 Kirkegårdsassistenter KIRKG-08 KIRKG-11 KIRKG-17 KIRKG-21 KIRKG-25 KIRKG Skalatrin

9 9 Stillingskategori Lønramme Løntrin Kirkegårdsleder (FDK) COII COII (FDK) (FDK) Kirkegårdsledere TJM 1006 TJL 1007 Kirkegårdsassistenter KIRKG- KIRKG- KIRKG- KIRKG- KIRKG- KIRKG-11 KIRKG Skalatrin Løn- KIRKG-28 KIRKG-31 ramme Løntrin Skalatrin Skalatrin

10 10 Stillings- Kordegn kategori TJM 1064 Assistent TJM 1166 Løn- KORDE-02 KORDE-03 KORDE-04 KORDE-09 KORDE-11 KORDE-12 KORDE-13 KORDE-14 KOEDE-15 ramme Løntrin Skalatrin ² 6 20 ² 20 ² 24 ² ² ²

11 11 Graver Stillingskategori TJM 1066 Lønramme GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE- GRAVE Løntrin Skalatrin

12 Løn i alt, inkl. procentregulering Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 12

13 13 Løn i alt, inkl. procentregulering Stedtillægssats Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Skalatrin II III IV V VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08

14 14 Løn i alt og pensionsgivende løn, stedtillægssats 0 Løn i alt Pensionsgivende løn inkl. pct.regulering inkl. pct.regulering Skalatrin Kr. pr. år Kr. pr. måned Kr. pr. år Kr. pr. måned , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08

15 15 Kommunernes fordeling på stedtillægsområder 1. Tjenestemænd i Grønland, der er omfattet af finansministerens forhandlingskompetence, henføres til sats Til sats II henføres: Assens, Billund, Bogense, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredericia, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast- Brande, Jammerbugt, Kolding, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Odder, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Samsø, Silkeborg, Skive, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa. 3. Til sats III henføres: Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Aalborg. 4. Til sats IV henføres: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Århus. 5. Til sats V henføres: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm 6. Til sats VI henføres: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

16 Rådighedstillæg til kirketjenere, kordegne, organister, gravere og kirkegårdsledere og særlige tillæg til kirkefunktionærer, der lønnes efter tjenestemændenes lønrammer I tabellen er angivet tillæggenes grundbeløb pr. 1. oktober I Totaltabel på side 37 findes tillæg inkl. procentregulering årligt og månedligt. 16 I. Rådighedstillæg til kirketjenere Rådtrin Lønramme Lønart 3200 Årligt grundbeløb LR-kode = 1 Sædvanligt 2 9, 10, 12, 14, 18, 21 og ,00 LR-kode = 2 Forhøjet 2 9, 10, 12, 14, 18, 21 og ,00 LR-kode = 3 Maksimalt 2 9, 10, 12, 14, 18, 21 og ,00 Tillæggene er ukvoterede. II. Rådighedstillæg til kordegne Rådtrin Lønramme Lønart 3200 Årligt grundbeløb LR-kode = 1 Sædvanligt , 9-15 og og , , 12-17, 15-20, , 17-23, 21, og 24 LR-kode = 2 Forhøjet , , 9-15 og og , , 12-17, 15-20, , 17-23, 21, og 24 LR-kode = 3 Maksimalt , , 9-15 og og , , 12-17, 15-20, , 17-23, 21, og 24 Tillæggene er ukvoterede ,00

17 17 III. Rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere (FAKK), der har kirketjenerfunktioner: LR-kode = 4 Lønart 3200 Tillæggene er ukvoterede. Rådtrin Årligt grundbeløb , , ,00 IV. Rådighedstillæg til kirkegårdsledere (FDK), der har kirketjenerfunktioner: LR-kode = 5 Lønart 3200 Tillæggene er ukvoterede , , ,00 V. Rådighedstillæg til organister: LR-kode = 6 PO stillinger 1 Lønart ,00 DOKS stillinger 2 Lønart ,00 Tillægget til PO stillinger er ukvoteret. Tillægget til DOKS stillinger er ukvoteret. VI. Særligt tillæg (administrationstillæg) til gravere og visse kirkegårdsledere: Lønart 1010 Tillægget er ukvoteret ,00 VII. Særlige tillæg i øvrigt Personligt ikke pensionsgivende Lønart 1030 Personligt pensionsgivende Lønart 1031 Stillingsmæssigt ikke pensionsgivende Lønart 1033 Stillingsmæssigt pensionsgivende Lønart 1020 PO-tillæg ,- kr. (kvoteret) Lønart 1019

18 18 Beregning af godtgørelse for mistede fridage. I henhold til 4, stk. 4, og 6, stk. 2, i aftale af 1. december 1982 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl., jf. Kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 10. januar 1983, ydes der tjenestemandsansatte eller tilsvarende lønnede kirkefunktionærer, hvis fridag eller friweekend må inddrages på grund af tjenesten, og som ikke får erstatningsfrihed, en godtgørelse for den mistede fridag eller friweekend efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Godtgørelsen beregnes på grundlag af omfanget af den tjeneste, som kirkefunktionæren har udført på fridagen, med den beløbssats pr. time, der for vedkommende stedtillægsområde kan aflæses i den nedenfor anførte tabel ud for det skalatrin, efter hvilket kirkefunktionæren lønnes den første i den måned, hvori beløbet kommer til udbetaling. Til kirkefunktionærer, der aflønnes efter skalatrin 36 eller højere, beregnes godtgørelsen efter den for skalatrin 35 fastsatte takst. Godtgørelsen kan ikke - uanset tjenestens længde - udbetales med et mindre beløb end svarende til godtgørelsen for 6 timers tjeneste. Betaling m.v. pr. time Lønart 3030 Stedtillægssats II III IV V VI Skalatrin Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ,91 164,10 166,30 169,49 171, ,59 166,85 169,11 172,38 174, ,34 169,68 172,00 175,35 177, ,50 171,93 174,31 177,74 180, ,40 174,92 177,36 180,87 183, ,39 177,99 180,49 184,09 186, ,45 181,15 183,70 187,40 189, ,60 184,39 187,01 190,80 193, ,01 186,90 189,59 193,47 196, ,33 190,32 193,07 197,06 199, ,75 193,83 196,66 200,75 203, ,30 196,49 199,39 203,57 206, ,95 199,24 202,21 206,51 209, ,17 202,58 205,63 210,03 213, ,16 205,57 208,62 213,02 216, ,37 208,65 211,62 215,90 218, ,67 211,83 214,71 218,88 221, ,05 215,08 217,87 221,90 224, ,50 218,39 221,09 224,98 227, ,03 221,77 224,36 228,10 230, ,63 225,22 227,70 231,28 233, ,32 228,74 231,10 234,52 236, ,10 232,33 234,57 237,80 240, ,95 235,99 238,10 241,14 243, ,89 239,73 241,69 244,53 246, ,92 243,54 245,35 247,97 249, ,03 247,42 249,08 251,47 253, ,24 251,39 252,87 255,02 256,51

19 19 Kordegne: Interval løngruppe 1 Interval løngruppe 2 Interval løngruppe 3 Intervalløn: (gr. beløb pr. 1/ ) FLØS lønart til intervalløn kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) Rådighedstillæg: FLØS sats 4, kode 1 FLØS lønart til rådighedstillæg (beregner automatisk pension 18% til PFA/OTK) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) Pensionsbidrag (til PFA/OTK): FLØS lønart til pensionsbidrag 18% 18% 18% Nyansatte kordegne, der er ansat 1. september 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. Kordegne, som var i ansættelse inden 1. september 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Tjenestemandsansatte kordegne vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se side 10. Indenfor intervallet angives hele kirkefunktionærens løn ekskl. rådighedstillæg. Det er hele den aftalte løn, der skal angives indenfor intervallet. Interval Løngruppe 1 omfatter ansatte, som varetager følgende kerneopgaver: Personregistrering Betjening af kirkekontor Liturgisk kirketjeneste Sekretærfunktioner for præster Sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner for menighedsråd Regnskabsfunktioner under menighedsrådenes ansvarsområde Interval Løngruppe 2 omfatter ansatte, som varetager følgende kerneopgaver: Personregistrering Betjening af kirkekontor

20 20 Liturgisk kirketjeneste Sekretærfunktioner for præster Sekretæropgaver for menighedsråd samt udvalg og funktioner for menighedsråd Regnskabsfunktioner under menighedsrådenes ansvarsområde Administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde Bistår menighedsrådets kontaktperson eller kasserer med personaleadministrative opgaver Interval Løngruppe 3 omfatter ansatte, som udøver ledelse af ansatte efter bemyndigelse fra menighedsrådet. Ved ledelse forstås, at kirkefunktionæren har de daglige ledelses- og instruktionsbeføjelser i forhold til ansatte. For at blive aflønnet i løngruppe 3 skal ledelsen varetages for et antal ansatte, som minimum svarer til 4 fuldtidsstillinger (ekskl. lederen selv). De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn, som findes på internetadressen under punktet FLØS. Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Rådighedsbeløb kr kr ,64

21 21 Sognemedhjælpere: Interval løngruppe 1 Interval løngruppe 2 Intervalløn: (gr. beløb pr. 1/ ) kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) FLØS lønart til intervalløn Rådighedstillæg: FLØS sats 5, kode kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS lønart til rådighedstillæg (beregner automatisk pension 18% til PFA/OTK) Pensionsbidrag (til 18% 18% PFA/OTK): FLØS lønart til pensionsbidrag Sognemedhjælpere som ansættes pr. 1. september 2009 eller senere, aflønnes efter ovenstående. Sognemedhjælpere, som var i ansættelse inden 1. september 2009, fortsætter ansættelsen og aflønningen uændret, og vil fortsat være omfattet af cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. Se side for aflønning af allerede ansatte sognemedhjælpere. For ansatte som aflønnes med Intervalløn, aftales lønnen inden for lønintervallet som et grundbeløb pr. 1/ i hele hundrede kroner. Løngruppe 1 gælder for ansatte, der ikke opfylder kompetencekrav, jf. cirkulære nr. 74 af 14. september 2009 om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Løngruppe 2 gælder for ansatte, der opfylder kompetencekrav, jf. cirkulære nr. 74 af 14. september 2009 om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper, som findes på internetadressen under punktet FLØS. Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ Intervalløn kr kr ,00

22 22 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Rådighedsbeløb kr kr ,52

23 23 Kirkemusikere: Interval løngruppe 1 Intervalløn: (gr. beløb pr. 1/ ) FLØS lønart til intervalløn kr. årligt (Fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ ) 2990 Rådighedstillæg: FLØS sats 6, kode 1 FLØS lønart til rådighedstillæg (pensionsgivende 18% til PFA/OTK) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) 2955 Pensionsbidrag (til PFA/OTK): FLØS lønart til pensionsbidrag 18% 5337 Nyansatte kirkemusikere, der er ansat 1. september 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. Kirkemusikere, som var i ansættelse inden 1. september 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Indenfor intervallet angives hele kirkefunktionærens løn eks. rådighedstillæg. Det betyder, at hele den aftalte løn, der skal angives inden for intervallet. I udgangspunktet indplaceres nyansatte med fikspunktet for den pågældende løngruppe. De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirkemusiker, som findes på internetadressen under punktet FLØS. Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Rådighedsbeløb kr kr ,90

24 24 Kirketjenere: Interval løngruppe 1 Intervalløn: (gr. beløb pr. 1/ ) FLØS lønart til intervalløn kr. årligt (fikspunktet udgør kr i årligt gr. beløb pr. 1/ Rådighedstillæg: FLØS sats 4, kode 1 FLØS lønart til rådighedstillæg (pensionsgivende 15% til SAMPENSION/STK) kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) 2960 Pensionsbidrag (til SAMPENSION/STK): FLØS lønart til pensionsbidrag (karensperiode kode 3, 10,28%) 15% 5320 Nyansatte kirketjenere, der er ansat 1. september 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. Kirketjenere, som var i ansættelse inden 1. september 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Tjenestemandsansatte kirketjenere vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se side 6. Indenfor intervallet angives hele kirkefunktionærens løn eks. rådighedstillæg. Det er hele den aftalte løn, der skal angives indenfor intervallet. Som udgangspunkt indplaceres nyansatte med fikspunktet for den pågældende løngruppe. De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener, som findes på internetadressen under punktet FLØS. Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Rådighedstillæg kr kr ,81

25 25 Gravere: Interval løngruppe 1 Interval løngruppe 2 Intervalløn: (gr. beløb pr. 1/ ) kr. årligt (fikspunkt se nedenfor) kr. årligt (fikspunkt se nedenfor) FLØS lønart til intervalløn Rådighedstillæg: (se nedenfor) FLØS lønart til rådighedstillæg (pensionsgivende 15% til SAMPENSION/STK) Pensionsbidrag (til Sampension/STK): FLØS lønart til pensionsbidrag (karensperiode kode 5, 10,28%) 15% 15% Nyansatte gravere, der er ansat 1. oktober 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. Gravere, som var i ansættelse inden den 1. oktober 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Tjenestemandsansatte gravere vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se side 11. Indenfor intervallet angives hele kirkefunktionærens løn eks. rådighedstillæg. Det er hele den aftalte løn, der skal angives indenfor intervallet. Som udgangspunkt indplaceres nyansatte med fikspunktet for den pågældende løngruppe. Interval Løngruppe 1 omfatter ansatte, uden gartnerisk uddannelse. Interval Løngruppe 2 omfatter ansatte, med krav om gartnerisk uddannelse. Interval Løngruppe 1: Fikspunktet udgør årligt gr. beløb pr. 1/ Fikspunktet udgør årligt gr. beløb pr. 1/ for ansatte i hovedstadsområdet. Interval Løngruppe 2: Fikspunktet udgør årligt gr. beløb pr. 1/ Fikspunktet udgør årligt gr. beløb pr. 1/ for ansatte i hovedstadsområdet.

26 Hovedstad: Hovedstadsområdet, Tåstrup og Nordsjælland sats 6. Øvrige land: Resten af landet sats 3. Rådighedstillæg ydes for at stå til rådighed efter organisationsaftalens 10 og for forpligtelsen til at merarbejde indtil 20 timer i kvartalet i medfør af organisationsaftalens 12, stk. 2. Gravere modtager desuden rådighedstillæg for at have en årsnorm for opgørelse af arbejdstiden. Rådighedstillægget gives desuden for forskudt arbejdstid. Ansatte som modtager rådighedstillæg, kan ikke modtage natpenge efter organisationsaftalens 10, stk. 3. Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid. Rådighedstillægget til gravere udgør i grundbeløb pr. 1/ : kr lønart 2960 Sats 1, Kode 1 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående kr lønart 2960 Sats 2, Kode 1 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående og for praktisk kirketjeneste Kr lønart 2960 Sats 3, Kode 1 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående, for praktisk kirketjeneste, og når der endvidere påhviler den ansatte særlige faste fremmødeforpligtelser. De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, som findes på internetadressen under punktet FLØS. 26 Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Intervalløn kr kr ,00 Fikspunkt kr kr ,00 Fikspunkt kr for kr ,00 ansatte i hovedstadsområdet Fikspunkt kr kr ,00 Fikspunkt kr for kr ,00 ansatte i hovedstadsområdet Rådighedstillæg kr kr ,61 Rådighedstillæg kr kr ,90 Rådighedstillæg kr kr ,47

27 27 DOKS organister DOKS organister, der overenskomstansættes, aflønnes efter AC-overenskomsten. Lønrammens løntrins forløb er: Basisløntrin Grundbeløb pr. 1/10-97 Oprykning 4 Kr ,00 2 år 5 Kr ,00 1 år 6 Kr ,00 1 år 8 Kr ,00 Slutløn Nyansatte DOKS-organister, der er ansat 1. september 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. DOKS-organister, som var i ansættelse inden den 1. september 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Tjenestemandsansatte DOKS-organister vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se side 7. Lønrammen AC-BASIS anvendes ved aflønning af overenskomstansatte DOKS-organister, med start på løntrin 4. Til DOKS organister ydes følgende rådighedstillæg og pension: Rådighedstillæg: FLØS lønart til rådighedstillæg (beregner automatisk pension 9% til Nordea livog pension) Pensionsbidrag (til AC pension DOKS/Nordea Liv- og pension): FLØS lønart til pensionsbidrag 1-3 år 4-6 år 7-8 år 9. og flg. år kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS sats 1, kode kr. årligt gr. beløb pr. 1/ kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold (kvoteres i forhold til til arbejdstidsbrøken) arbejdstidsbrøken) FLØS sats 2, kode FLØS sats 3, kode kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS sats 4, kode 1 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister, som findes på internetadressen under punktet FLØS.

28 28 Basisløntrin Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ kr kr ,00 5 kr kr ,00 6 kr kr ,00 8 kr kr ,00 Rådighedstillæg: kr kr ,48 kr kr ,12 kr kr ,42 kr kr ,71

29 29 PO-organister PO-organister, der overenskomstansættes, aflønnes efter Ny Løn med følgende løntrin: Basisløntrin Grundbeløb pr. 1/10-97 Oprykning 1 Kr år 2 Kr Ingen oprykning Nyansatte PO-organister, der er ansat 1. september 2009 eller senere, skal aflønnes efter ovenstående. PO-organister, som var i ansættelse inden den 1. september 2009, skal aflønnes efter ovenstående pr. 1. januar Tjenestemandsansatte PO-organister vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se side 7. Til PO-organister ydes følgende rådighedstillæg og pension: Rådighedstillæg: FLØS lønart til rådighedstillæg (beregner automatisk pension 18% til PFA/OTK) Pensionsbidrag (til PFA/OTK): FLØS lønart til pensionsbidrag ved tjeneste ved 1 kirke kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS sats 1, kode 1 ved tjeneste ved 2-3 kirker kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS sats 2, kode 1 ved tjeneste ved 4 eller flere kirker kr. årligt gr. beløb pr. 1/ (kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken) FLØS sats 3, kode % 18% 18% De regulerede beløb pr. 1/ fremgår af tabellen nedenfor. Med hensyn til anvisning af fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte PO-organister, som findes på internetadressen under punktet FLØS. Basisløntrin Grundbeløb pr. 1/ Regulerede beløb pr. 1/ kr kr ,00 2 kr kr ,00 Rådighedstillæg: kr kr ,76 kr kr ,06 kr kr ,70

30 30 Gartner og gartneriarbejder basisløn Gartner Gartneriarbejder Gartnerielev Stillingskategori 1222/ / Løn- GAGRP-02 GAGRP-01 GAGEL-01 GAGEL-02 ramme Over 17 år Over 25 år Løntrin Basisløntrin Skalatrin Hovedstad: Hovedstadsområdet, Tåstrup og Nordsjælland sats 6. Øvrige land: Resten af landet sats 3. Ved oprettelse af kategorierne for gartner, gartneriarbejder og gartnerielev skal der altid angives afvigende stedkode (3 eller 6) på personen. Pensionsberegning til gartnere og gartneriarbejdere. Lønart Der skal tilknyttes den relevante kode, enten kode 3 (15%) eller kode 5 (10,28 %). For personer omfattet af karensperioden angives 818 som faggruppekode

31 31 Løn i alt inkl. %-regulering og pensionsgivende løn Øvrige land Basisløn Basisløntrin (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Pens. bidrag 15% Gartneriarbejdere , , , , , , , , , , , ,25 Gartnere , , , , , , , , , , , ,25 Hovedstad Basisløntrin Basisløn (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Pens. bidrag Gartneriarbejdere , , , , , , , , , , , ,67 Gartnere , , , , , , , , , , , ,42 Løn i alt inkl. %-regulering og pensionsgivende løn Øvrige land Pens. bidrag Basisløntrin Basisløn (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Gravermedhj , , , , , , , , , , , ,25 Gravermedhj. m. udd , , , , , , , , , , , ,25 Hovedstad Basisløntrin Basisløn (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Pens. bidrag Gravermedhj , , , , , , , , , , , ,67 Gravermedhj. m. udd , , , , , , , , , , , ,42

32 32 Gravermedhjælpere Stillings- Gravermedhjælp kategori 1038 Løn- GRMH-05 GRMH-06 ramme u/gartnerisk udd. m/gartnerisk udd. Løntrin Basisløntrin Hovedstad: Hovedstadsområdet, Tåstrup og Nordsjælland sats 6. Øvrige land: Resten af landet sats 3. Ved oprettelse af kategorierne for gravermedhjælp skal der altid angives afvigende stedkode (3 eller 6) på personen. Stedkoden styrer, om lønnen udbetales efter satserne for hovedstadsområdet eller for øvrige land. Pensionsberegning til gravermedhjælpere. Lønart Der skal tilknyttes den relevante kode, enten kode 3 (15%) eller kode 5 (10,28%). For personer omfattet af karensperioden angives 818 som faggruppekode Basisløntrin Basisløntrinene er 1-årige. Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælpere: Gravermedhjælp u/gartnerisk uddannelse Lønninger Lønart 3180 Lønramme: GRMH-05 Stedtillæg III VI Trin Anciennitet Basisløntrin kr. kr. pr. time pr. time 1 1. år 1 120,03 127, år - følgende 2 122,76 130,59 Overarbejdspenge Lønart 3010 Lønramme: GRMH-05 Stedtillæg III VI Trin Anciennitet Skalatrin kr. kr. pr. time pr. time 1 1. år 1 180,05 191, år - følgende 2 184,14 195,89

33 33 Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælpere m/gartnerisk uddannelse Lønninger Lønart 3180 Lønramme: GRMH-06 Stedtillæg III VI Trin Anciennitet Basisløntrin kr. kr. pr. time pr. time 1 1. år 1 137,81 145, år - følgende 2 141,22 148,91 Overarbejdspenge Lønart 3010 Lønramme: GRMH-06 Stedtillæg III VI Trin Anciennitet kr. kr. pr. time pr. time 1 1. år 206,72 218, år - følgende 211,83 223,37 Som tillæg til timelønssatsen ydes: Kr. Lønart For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage 39, kl. 06 pr. time *)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14, jf. natpengeaftalens 2, nr. 2. Søgnehelligdage fra kl pr. time Hverdage efter søgnehelligdage fra kl pr. time Grundlovsdag fra kl pr. time Juleaftensdag fra kl pr. time 39, Natpenge for tjeneste i tiden kl pr. time 22, Som betaling for søgnehelligdage udbetales der den ansatte 3,5% af den i kalenderåret optjente ferieberettigede løn. Udbetalingen finder sted i det efterfølgende kalenderår med 2/3 til påske og 1/3 til jul. Ved fratræden udbetales optjent søgnehelligdagsbetaling indtil fratrædelsen kontant.

34 34 HK Basisløntrin Basisløntrinene er 1-årige. Stillings- kategori Kontorassistent Assistent Over-assistent Kontorfuldmægtig Stift Menighedsråd Lønramme LOGRP-01 LOGRP-02 LOGRP-02 LOGRP-03 Løntrin 1 Sats I Sats II Sats I, II, III eller IV Løntrin 2 Stedtillæg for HK: Sats I: provinsen (hidtidig II, III og IV med undtagelse af Roskilde) Sats II: hovedstad + Roskilde (hidtidig V og VI) Ved oprettelse af kategorierne for kontorassistent, assistent, overassistent og kontorfuldmægtig skal der altid angives afvigende stedkode (1 eller 2) på ansættelsesforholdet. Det er kun for kontorassistenter i hovedstadsområdet, at der er 2 løntrin. Løntrinet er 1-årigt. For andre end kontorassistenter sker der indplacering på én sats. Overgang fra én sats til en anden forudsætter at den ansatte lever op til kriterierne for overgang i organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK). Der sker således ikke overgang som led i et automatisk anciennitetsforløb.

35 Løn i alt inkl. %-regulering og pensionsgivende løn Provins HK Løngruppe Sats Basisløntrin Basisløn (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Pens. bidrag 15% , , , , , ,67 2 I , , , , , ,83 II , , , , , ,33 3 I , , , , , ,25 II , , , , , ,83 III , , , , , ,42 IV , , , , , ,08 Løn i alt inkl. %-regulering og pensionsgivende løn Hovedstad + Nordsjælland HK Løngruppe Sats Basisløntrin Basisløn (1. okt. 97) Basisløn, nettoløn inkl. pct.reg. Pens. bidrag , , , , , , , , , , , ,83 2 I , , , , , ,92 II , , , , , ,42 3 I , , , , , ,33 II , , , , , ,33 III , , , , , ,42 IV , , , , , ,08 35

36 36 Stillings- Rengøringshjælp Kontorelev kategori Stift 1021/ Menighedsråd 1035/1162/1129 Lønramme RENGØRIN KONELEG KONELEF KONELEH Løntrin Skalatrin 1 9¹

37 37 Totaltabel Grundbeløb Inkl. procentregulering Årligt Årligt Månedligt 2.300, ,52 251, , ,38 393, , ,30 546, , ,36 720, , ,42 731, , ,95 819, , ,41 895, , ,74 950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

38 38 Vederlag til medhjælp ved konfirmandundervisning Medhjælp, der antages i henhold til 19 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., lønnes med følgende beløb pr. undervisningstime: A. Medhjælp, der er seminarieuddannet eller har bestået diakonuddannelsens pædagogiske linie, har højere uddannelse eller bacheloruddannelse og teologistuderende, der har bestået 1. Del: Lønart ,02 kr. B Medhjælp uden sådan uddannelse: Lønart ,60 kr.

39 39 Satser for jubilæumsgratialer Lønart Kr. 25 års jubilæum ,00 40 års jubilæum ,00 50 års jubilæum ,00

40 40 Lønrammer og skalatrin for sognemedhjælpere efter bestemmelserne i cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere Sognemedhjælper Løn- Sog-MH01 Sog-MH02 Sog-MH03 Sog-MH04 ramme Trin Skalatrin ¹ ² ² ² 38 ² ² ² Rådighedstillæg til sognemedhjælpere Trin Lønramme Lønart 3209 Grundbeløb årligt pr. 1. oktober , , , ,00 Tillæggene er ukvoterede.

41 41 Lønrammer og skalatrin for sognemedhjælpere efter bestemmelserne i cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere Pensionsgivende funktionstillæg Lønart 1012 Pensionsgivende kvalifikationstillæg Lønart 1016 Ikke pensionsgivende funktionstillæg Lønart 1014 Ikke pensionsgivende kvalifikationstillæg Lønart 1015 Trin Grundbeløb årligt pr. 1. oktober , , , , , ,00 Tillæggene er ukvoterede.

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 . Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten andrager herefter pr. 1. april

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2017: 4,2446

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998 1,8254

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere