LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt"

Transkript

1 LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede langt væk fra deres arbejde, og man kunne derfor nemt være hjemmefra 14 timer om dagen. Man spiste sin medbragte mad på arbejdet, og arbejdede begge forældre, eller var man enlig, måtte man klare sine indkøb på vej til og fra arbejde. Madlavning, rengøring og tøjvask foregik dengang uden vaskemaskine, støvsuger og el-komfur. Det har krævet styrke at skulle kaste sig over disse fysiske udfordringer efter en lang arbejdsdag. Der var stor forskel på, hvor høj løn de forskellige fabriksarbejdere fik med hjem lørdag eftermiddag. Faglærte arbejdere, altså folk med en formel uddannelse, fik højere løn end ufaglærte. Kvinder fik altid lavere løn end mænd, og børn lå nederst på lønskalaen. Faglærte fabriksarbejdere, f.eks. vævere og snedkere, var oftest ansat med individuelle lønaftaler og ugelønnede. De blev dermed ikke aflønnet pr. produkt, de skabte, men for deres tid. Derudover indførte flere fabrikker en yderligere akkordløn for de faglærte. Således kunne de dygtige vævere, der passede flere maskiner på én gang, tjene ekstra. Ufaglærte arbejdere, altså folk uden en formel uddannelse, arbejde oftest for en meget lav timeløn, samt en aftalt akkordsats. De skulle dermed arbejde hurtigt og effektivt for at få en ordentlig løn udbetalt. Hver gang en maskine gik i stykker og stoppede produktionen, mistede arbejderne løn. Man kunne altså straffes økonomisk ved selv at være langsom eller ved arbejde ved langsomme maskiner og maskiner, der af og til var ude af drift. Arbejdstiden på var fra kl. 7 om morgen til kl. 7 om aftenen for voksne, mens de børn, der havde arbejde på fabrikken, havde 6 timers vagter enten før eller efter 6 timers skolegang. Fordi størstedelen af s arbejdere boede i fabrikkens boliger, havde de kun kort transporttid. De kunne købe ind hos fabrikkens egen købmand, og kneb det stadig med tiden, kunne de købe billig frisklavet mad i fabrikkens spisehus, det, der i dag er Brede Spisehus. Arbejderne kunne så enten tage maden med hjem eller spise den i spisesalen sammen med kollegerne. Fabrikken havde sin egen skole. Her var de ældste klasser delt i to, som blev undervist henholdsvis 6 timer om morgenen eller 6 timer om eftermiddagen. På denne måde havde fabrikken hver dag et hold børn til rådighed til 6 timers vagter på fabrikken.

2 Dette var Bredes direktør Daverkosens måde at yde omsorg for sine ansatte, og samtidig sikre sig stabil arbejdskraft til fabrikken. Mindre spildtid på transport, børnepasning og madlavning gav et mere effektivt og roligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø Selvom mange fabriksejere var interesseret i at forbedre forholdene på deres fabrikker, skete der stadig mange ulykker: Folk fik klippet fingre i tandhjulsforbindelser, arbejdere fik revet lemmer af i drivremme, og det skete også, at børn døde efter uheld med maskiner. I 1873, med den første fabrikslov, blev det derfor påbudt fabriksejerne, at beskytte deres arbejdere. Børn og unge måtte ikke længere komme i berøring med maskiner i bevægelse, og maskinerne skulle afskærmes så godt som muligt. Staten havde kun to fabriksinspektører ansat til at kontrollere fabrikkernes sikkerhed på landsplan. Det betød, at der kun var sparsom kontrol af (og hjælp til) fabriksejernes sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedshjelme, skærmbriller, høreværn og ergonomisk rigtige arbejdsstillinger var ikke en del af arbejdslivet i begyndelsen af 1900-tallet. Fabriksgulvene var kolde, arbejdsstillingerne usunde og ensformige. Fabriksmaskinerne var ikke sikret, og der skete mange arbejdsulykker. Begreber som sexchikane og stress var ikke defineret endnu, og havde en arbejder den slags problemer, var der ikke nogen, han eller hun kunne klage til. Den første lov om maskinbeskyttelse blev gennemført i Maskiners bevægelige dele skulle nu indhegnes og sikres, elektriske ledninger skulle isoleres, og koge- og smeltebeholdere skulle indhegnes. For at sikre, at loven blev overholdt, fik de to fabriksinspektører hver 6 assistenter, og sammen delte de landets fabrikker imellem sig. Forbedring af sikkerhedsforanstaltningerne tog tid, men det lykkedes at mindske antallet af ulykker. På var arbejdernes dagligdag præget af maskinlarm og dårlig luft. Luften var fuld af uldfibre, og den kraftige larm og de mange timer på kolde gulve med dårlige arbejdsstillinger, påvirkede arbejdernes helbred. Selvom fabrikkens maskiner var beskyttet, som loven krævede, skete der stadig ulykker, og uldfibrene i luften angreb arbejdernes lunger og gav dem lungesygdomme. : De fleste arbejdere på var ansat på akkord. Dette betød at de, oveni en fast minimumsløn, fik betaling for, hvad de producerede. Nogle ulykker skete derfor, fordi arbejdere, for at spare tid, ikke slukkede for maskinerne, når noget skulle repareres. Det kunne senere være svært at afgøre, hvem der havde ansvar for ulykken, hvilket havde indflydelse på udbetaling af sygekassepenge og erstatning. (Se artikel om ulykkesforsikring)

3 Boligforhold Mange mennesker fra landet, flyttede til de større byer under industrialiseringen. Dette skabte behov for flere billige boliger, og boligudlejere i København begyndte derfor at tage byens baggårde i brug. Her byggede de mellem- og baghuse, som kunne nås igennem porte fra gaden. Snart boede der mange mennesker på få kvadratmeter, og åbne kloakker og latriner (toiletter uden vandskyl) var måden at fjerne ekskrementer fra mennesker og dyr. Den korte afstand mellem husenes mure skabte skaktlignende gårde og gange, og beboernes adgang til dagslys og ren luft var minimal. De fælles latriner, som befandt sig i baggårdene, blev ikke tømt ofte nok. Det øverste flydende lag trængte op gennem huller og sprækker, når man trådte på lemmene ned til opbevaringskamrene, og udover stanken skabte det stor smittefare for beboerne. Børnedødeligheden var stor i disse områder. Lægerne, der tilså de overbefolkede kvarterer, gjorde offentligheden opmærksom på de dårlige forhold, samt risikoen for smittefare i de usunde lejligheder. I København begyndte man derfor langsomt at forbedre forholdene. Der blev indført regler for bygning af arbejderboliger, de værste baghuse blev revet ned, og man forsøgte mere effektivt at rengøre gader og latriner for at komme smittefaren og stanken til livs. Størstedelen af s arbejdere boede i 1-3 værelses lejligheder, indenfor fabrikkens område. Højtuddannede arbejdere, som mestre og ingeniører, boede i de store mesterlejligheder. Udover boligerne, havde Brederne, (som arbejdere blev kaldt) lokal skole, vuggestue og børnehave, købmand, lægetilsyn og spisehus. Hver familie havde også et lille stykke have, hvor de kunne dyrke grøntsager. Fabrikkens område var altså mere end en arbejdsplads, det var et minisamfund: Naboer passede måske maskiner ved siden af hinanden, og kolleger mødtes ved købmanden og med deres syge børn i lægens venteværelse. Man var sikret bolig, så længe man arbejdede på fabrikken, men blev man fyret, skulle man flytte indenfor en måned. Fabrikkens arbejderboliger var, efter direktør Daverkosens ønske, opkaldt efter verdens storbyer som f.eks. Prag, Venedig, Boston, Amsterdam og Bethlehem. Som enlig havde man oftest en etværelses lejlighed eller et værelse på kvisten. Når et par besluttede at gifte sig, kunne de søge om en større lejlighed. Blev man mester, kunne man flytte i de eftertragtede mesterboliger på tre store værelser. Var man tilflytter med familie, blev man anvist lejlighed ud fra ens stilling på fabrikken og størrelsen på ens familie. Var man en veluddannet arbejder med kvalifikationer, som fabrikken havde behov for, kunne en 3-værelses lejlighed bruges som lokkemad. Lejlighederne blev generelt beskrevet som i god stand, og huslejen var lille. Boligerne var på denne måde både et personalegode, en måde at holde på specielt god arbejdskraft og samt medvirkende til at styrke

4 fællesånden omkring fabrikken. At nogle af arbejderne var utilfredse med deres boliger tyder avisartikler fra Asfalten dog på. ( indsæt Link til pdf-fil med Artikler fra Asfalten, onsdag d. 10. marts, 1897) Børnearbejde En tur på legepladsen, udflugter og TV var ikke del af arbejderbarnets dagligdag. For at få økonomien til at hænge sammen i arbejderfamilierne, var det normalt, at børnene hjalp til, når de blev omkring 8-9 år. Der var forskellige muligheder: Piger havde arbejde med rengøring og børnepasning, og drenge kunne arbejde som f.eks. bybude og mælkedrenge. En anden mulighed var fabrikker, som fremstillede tobaksvarer, glas eller tekstiler. Børnearbejderens løn var lille, men en vigtig del af familiens økonomi. I slutningen af 1800-tallet begyndte Københavnske skolelærere, at sætte fokus på problemerne ved børnearbejde. Lærerne var utilfredse med, at børn arbejdede før de gik i skole, fordi det gjorde dem trætte og uoplagte i klasselokalet. Især mælkedrengene, der skulle møde kl. 4 om morgenen, blev bemærket, fordi mange prompte faldt i søvn ved skrivepulten efter ankomst til skolen. Udover det opslidende i at have lange arbejds- og skoledage, gik visse former for arbejde direkte ud over børnenes fysiske udvikling. Der blev derfor indført regler for, hvor gamle børn skulle være, før de måtte arbejde og hvor længe. Disse love skulle ikke stoppe børnearbejde, da man generelt mente, at det var sundt, at børn kom i livets skole, men lovene skulle sikre, at mindre børn ikke havde for usundt arbejde, og at de kunne følge med i skolen. På var børnene en vigtig arbejdskraft og gik under navnene spolepiger og fejedrenge. Pigerne spolede garn, mens drengene skulle feje uldrester væk under spindemaskinerne, mens maskinen var i brug. Desuden skulle drengene skifte spoler på maskinerne og hjælpe med at knytte bristede tråde. Dette kunne være farligt arbejde, hvis maskinførerne, for at spare tid, ikke slukkede maskinen imens. Alligevel var børnene i Brede bedre stillet end mange andre arbejderbørn, fordi børnene ikke havde langt mellem hjem, skole og arbejde. Derudover kendte fabrikkens ansatte hinandens børn, hvilket gav børnene tryghed. At være barn i dette minisamfund, havde dog også en bagside. Børnenes forældre arbejdede også på fabrikken, og der går en historie om, at direktøren kunne true ulydige drenge med, at hvis de ikke makkede ret, kunne han jo fyre deres forældre. Og det ville betyde, at familien ville stå uden både bolig og indtægt ved månedens udløb. Sådan havde fabrikanten en klemme på sine ansatte.

5 Fagbevægelsen I 1800-tallet var en fabriksarbejder hverken sikret ligeløn, 6 ugers ferie eller løn under barsel. Virksomhedsejerne sad med magten, og arbejderne begyndte derfor at samle sig i fagforeninger for at få deres krav om bedre forhold igennem. I begyndelsen samlede forskellige faggrupper sig i individuelle fagforeninger, men for at stå endnu stærkere sluttede en stor del af fagforeningerne sig sammen i 1898, som De Samvirkende Fagforbund (DSF). Dette var forløberen til det, vi i dag kender som LO. Indenfor arbejdernes rækker var der dog også gnidninger. Arbejde udenfor hjemmet havde hidtil været mændenes domæne. At kvinder nu, i visse fag, arbejdede side om side med mænd skabte mistro og konflikter. Mænds og kvinders forhold på arbejdsmarkedet var også forskellige. Kvinder fik lavere løn end mænd for samme arbejde, og der var regler for, hvilket arbejde kvinder kunne udføre. En del fagforbund accepterede i begyndelsen kun mandlige medlemmer, og nogle kvinder begyndte derfor at samle sig i rene kvindefagforeninger. Kun 20 % af kvindelige arbejdere var dog organiseret i år 1900, imod 76 % af de mandlige. Mange udearbejdende kvinder var alene med børn og dermed ekstra økonomisk sårbare. Dette kunne udnyttes af fabriksejere. For de meget pressede kvinder kunne være tvunget til at acceptere lave lønsatser for at overleve, og acceptere at bryde sine kollegers strejke, fordi hun ikke kunne undvære sin indtægt og ikke turde løbe an på at komme i unåde hos hendes chef. Som fagbevægelsen vandt frem, i anden halvdel af 1800-tallet, stod det derfor klart, at kvinderne også måtte indlemmes i de store fagforeninger. Dermed ville kvinderne havde ret til understøttelse under strejke og blive mere robuste i kampen for bedre arbejderforhold. Dette skete i løbet af 1890 erne. Fagbevægelsen var en realitet i Brede i 1904, og havde været det siden arbejderne på tekstilfabrikker over hele Danmark havde oprettet Tekstilarbejderforeningen i Men de ansatte i Brede var ikke de mest ivrige efter at organisere sig i flok og fagforeningen kom ikke til Brede uden problemer. Fabrikkens direktør, Edmund Daverkosen, var imod socialistiske tanker og organisering og forbød i mange år sine arbejdere blot at abonnere på den socialistiske avis Socialdemokraten. I en årrække smuglede avisbuddet derfor avisen ind på Brede ved at gemme avisen i stengærdet ved skolen. En gruppe af Bredes arbejdere trodsede dog i 1898 direktørens ønsker, og dannede Bredes afdeling af Dansk Tekstilarbejderforbund. Da fagforeningen i Brede blev stiftet, var direktørens reaktion voldsom. Fabrikkens gratis fester for arbejderne og børnenes fastelavnsfest blev stoppet og afskaffet. Direktøren havde dog allerede før Bredes afdeling af fagforeningen blev stiftet, meldt sig ind i Textilfabrikantforeningen, altså arbejdsgivernes modpart til fagforeningen. Direktøren i Brede blev senere formand denne. Her samlede fabriksdirektørerne sig for at kunne forhandle med fagforeningerne.

6 Kvinder i Industrien Gifte kvinder tog oftest arbejde for at øge familiens indkomst, når det var nødvendigt. Men derfor var hjem og børn stadig hendes ansvar. Hvis pengene ikke løb rundt med mandens indkomst, så måtte hun ud at tjene. Hvis en kvinde var enlig forsørger skulle hun også tjene pengene selv. Der var ikke nogen understøttelse eller børnefamiliecheck til at hjælpe. Forholdene for enlige kvinder, og især enlige mødre, var mere barsk. De arbejdede for at skaffe penge til mad og husleje, og de enlige mødre var tvunget til at møde på arbejde, om der var pasning til deres børn eller ej. Kvinders løn var meget lavere end mænds for samme arbejde. Enlige mødre måtte derfor arbejde endnu hurtigere end mænd, for at tjene nok til husleje og mad. Få kvinder var medlem af fagforeninger. Dette var både fordi, de ikke havde penge til kontingent, men også fordi de var bange for at blive fyret, hvis de organiserede sig. En anden grund, til at få kvinder var medlem af fagforeningerne omkring år 1900, var, at kampen for højere løn til kvinder lå langt nede på fagforeningernes dagsorden. Hvorfor så organisere sig? I stedet sagde mange enlige kvinder ja til arbejde på fabrikker, der var ramt af strejke, - de havde ikke råd til at miste løn ved selv at strejke. Omkring år 1900 var godt 25 % af fabriksarbejdere kvinder, og 89% af dem uden faglig uddannelse. Et arbejde gjorde kvinderne i stand til at forsørge sig selv og sin familie, men der var en indgroet uvilje i samfundet mod, at kvinder arbejdede udenfor hjemmet. Mænd var ikke interesserede i, at kvinder blev håndværkere, både fordi der ikke var tradition for det, men også fordi de påtog sig arbejde, som mænd også kunne lave. I industrien var der bedre jobmuligheder. Arbejdsmarkedet var dermed kønsopdelt, og kvindearbejdet var begrænset til få erhverv. Langt de fleste kvinder var ansat som syersker, men også mange arbejdede med produktion af skotøj, tekstil, konserves, tobak og chokolade. Der var ingen ligeløn, og kvinder tjente mindre end mænd for samme arbejde. Der arbejdede mange enlige mødre på. Der gik oveni købet rygter om, at klædefabrikkens direktør havde en aftale med en sygeplejerske i København. Historien gik på, at hun sendte nye enlige mødre til, hvor de stakkels unge kvinder blev ansat på lav løn, og kun gennem lån kunne betale for pasningen af deres barn / børn på fabrikkens asyl (daginstitution for børn). Lige meget om rygtet talte sandt eller ej, var forholdene på bedre for enlige mødre end de fleste andre steder. De var sikret en rimelig bolig, gratis læge og indkøbsmuligheder hos den lokale købmand. Vigtigst af alt var fabrikkens vuggestue, asylet, som gjorde kvinderne i stand til at gå på arbejde uden bekymring for børnene. Mødrene havde også lov til at amme deres børn, om end kort, i arbejdstiden.

7 Den patriarkalske leder En patriarkalsk fabriksdirektør ser sig selv, som en far for sine arbejdere og er meget til stede i virksomhedens daglige drift. Han kender de fleste af arbejderne, og ser personligt til, at hans regler overholdes. Fabrikken er på ingen måde et demokrati. Det er en familie med faderen i spidsen. En patriarkalsk direktør tager relativt ansvar for sine arbejderes trivsel, og behandler sine arbejdere, som han vurderer, han har pligt til. Han omgås dog ikke privat med sine arbejdere på grund af sin sociale plads over dem. Han ville aldrig inddrage dem i hans overvejelser om virksomhedens fremtidige drift og udvikling. En patriarkalsk leder vil ofte se socialistiske tanker som undergravende, for de værdier han står for. Socialismen er fortaler for lighed og udligning mellem de sociale klasser, og dette står i skarp kontrast til den patriarkalske leders opfattelse af verden og virksomhedsledelse. I 1880 blev tyskeren Edmund Daverkosen ansat som teknisk direktør for Brede Klædefabrik. Han var da 26 år gammel. Han blev direktør og påtog sig udviklingen af og dets minisamfund samt rollen som Brede-samfundets overhoved med en meget udpræget patriarkalsk ledelsesform. Han fortsatte som direktør for fabrikken indtil sin død i Direktør Edmund Daverkosen, blev kaldt Fatter af fabrikkens arbejdere. Dette viser direktør Daverkosens stilling som familieoverhoved på fabrikken. Han kunne være en temperamentsfuld herre, hvis fabrikkens regler ikke blev overholdt, men samtidig påtog Daverkosen sig ansvar for arbejdernes liv, både inden- og udenfor arbejdstiden, som en far, der ville sørge for sine børn. Daverkosen indførte en lang række velfærdsgoder for Brede-arbejderne i løbet af sine næsten 40-år som direktør. Vuggestue, børnehave, skole, lægetilsyn, boliger, spisehus og købmand gav fabrikkens arbejdere en dagligdag, der var langt tryggere end mange andre fabriksarbejderes. Til gengæld var de underlagt direktørens kontrol og krav. Samtidig gjorde disse tiltag, det også svært for arbejderne at forlade Brede. Livet var, hvis man overholdt reglerne, så meget nemmere end andre steder. Vuggestuen og de andre goder var derfor også en måde for Daverkosen, at holde på sine arbejdere og sikre en stabil arbejdskraft. De relativt gode livsforhold og fabrikssamfundets tryghed gjorde det svært for fagbevægelsen at få fodfæste i Brede. Der blev etableret en afdeling af Textilarbejderforbundet i 1898, men fagbevægelsens magt på fabrikken forblev lille.

8 Ulykkesforsikring På grund af det farlige arbejde på fabrikkerne, skete der ofte ulykker. Indtil 1898 var fabriksejere ikke tvunget til at betale erstatning til arbejdere, der kom til skade i fabrikkens maskiner. Mistede en arbejder livet eller blot evnen til at arbejde, var hans familie afhængig af hjælp fra fagforeningen, en eventuel privat sygekasse og fabriksejerens gode hjerte. Loven om Ulykkesforsikring blev gennemført i Alle fabriksejere var nu tvunget til at tegne ulykkesforsikringer for deres arbejdere. Der var dog restriktioner for udbetaling af erstatning. De første 13 uger efter en ulykke måtte arbejderen klare sig selv, og en arbejder kunne helt nægtes erstatning, fordi loven foreskrev at: Udelukkede fra Forsikringen ere dog Ulykkestilfælde, som Arbejderen selv med Forsæt eller ved grov Uagtsomhed har hidført. Der var ingen garanti for, at arbejderen fik erstatning eller hjælp. Hvis en arbejder var medlem af en privat sygekasse, modtog han støtte herfra de første 13 uger efter en ulykke. Var dette ikke tilfældet, stod han uden økonomisk støtte de første tre måneder og var dermed igen afhængig af enten fabrikken eller naboer og families velvilje. s arbejdere kunne allerede i 1868 melde sig ind i fabrikkens syge- og begravelseskasse. Ved at betale til sygekassen hver måned, fik arbejderen økonomisk støtte i op til 13 uger, hvis nu uheldet, - helt konkret, var ude. Mistede en arbejder livet, betalte denne private forsikring et beløb til den efterladte familie, samt for begravelsen. Direktøren støttede arbejdernes syge- og begravelseskasse ved at lade sit kontorpersonale i Brede Hovedbygning administrere begge dele. Arbejderne stiftede også selv en Hjælpeforening, som hjalp til at øge sygekasseunderstøttelsen. Når en arbejder blev for syg eller gammel til at arbejde, blev der stillet en ældrebolig til rådighed i Brede. Fabrikkens arbejdere behøvede således ikke at frygte, at de blev smidt på porten, når de ikke længere kunne arbejde, om end det var små værelser, de fik. Som arbejder på var man sikret fra vugge til grav.

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse Kapitel 13 Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975 I dette og det følgende kapitel belyses primært en udvikling, der ændrede på arbejdernes kår. Da der i en lang række tilfælde er

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Moderne tider (side 192-203)

Moderne tider (side 192-203) Moderne tider (side 192-203) Karakteriser industrialiseringen Beskriv situationen i Danmark omkring industrialiseringens begyndelse. Beskriv situationen i Danmark omkring industrialiseringens afslutning.

Læs mere

Familien er en velbevaret myte i dag såvel

Familien er en velbevaret myte i dag såvel 82 FAMILIELIV GENNEM- SNIT OG MANG- FOLDIGHED Af Lone Palm Larsen Familiepolitik har primært handlet om at forbedre forholdene for de udsatte børnefamilier, hvor forældrene skulle bruge hovedparten af

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

BAV-nyt. Nr. 32 Maj 2011 Udgivet af BAV: Bedre Arbejdsvilkår i 3. verden. Indkaldelse til generalforsamling og oplysningsmøde på bagsiden

BAV-nyt. Nr. 32 Maj 2011 Udgivet af BAV: Bedre Arbejdsvilkår i 3. verden. Indkaldelse til generalforsamling og oplysningsmøde på bagsiden BAV-nyt Nr. 32 Maj 2011 Udgivet af BAV: Bedre Arbejdsvilkår i 3. verden I d e t t e n u m m e r : Protesttrusser Solidaritetsbesøg i Nepal 5 7 Når mode bliver dødelig! Interviw med sandblæsningsar bejder

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Platanhaven gennem 50 år

Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Layout, opsætning og tryk: www.helmertryk.dk Foto på omslag: Skott Reklame-Fotografi A/S Formand for Børn-

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse

SAMFUNDSSTUDIER. Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen. Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SAMFUNDSSTUDIER Grundbog til samfundsfag i 8.-9. klasse Af Ebbed Foged; Kim Mølgaard Nielsen; Palle Roslyng Jensen Dette er en

Læs mere