bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning"

Transkript

1 AUG bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag og forkyndelse s. 4-5 SÆRNUMMER MF bladet 5 AUG

2 For kirkens skyld Teologi skal formidle læren om Gud Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Auditorier, læsesale og kaffestue emmer af engagement, når der bliver undervist, studeret, forsket, og drøftet teologi. Men det er ikke teologi for teologiens egen skyld. Teologi skal formidle læren om Gud til mennesker, og vi har et ønske om, at flest muligt får glæde af undervisernes kompetencer. Derfor holder vi på Menighedsfakultetet kurser og temadage om emner fra skæringsfeltet mellem kirke og teologi, hvor enhver er velkommen. Vore undervisere rykker desuden ud med foredrag og forkyndelse i kirker og organisationer. Endelig omsætter vi lærernes forskning til kirkerelevant litteratur. Internationalt anerkendt uddannelse Menighedsfakultetet tog sin spæde begyndelse i 1967 på initiativ af en gruppe mennesker, som ønskede at værne om kirkens læregrundlag. I 35 år har Menighedsfakultetet tilbudt supplerende undervisning for teologistuderende ved Aarhus Universitet. 280 teologiske kandidater har taget en del af deres studium på Menighedsfakultetet, hvoraf godt halvdelen nu arbejder som præster. I 2005 begyndte første hold studerende ved vores selvstændige og internationalt anerkendte BA-uddannelse i teologi, og 1. september 2007 begynder andet hold. Menighedsfakultetets bidrag til kirken kan samles i følgende indsatsområder: Vi uddanner teologer til nøgleopgaver i kirken: præster, sognemedhjælpere mm. Vores undervisning er åben for enhver Vi holder særlige kurser og temadage for kirkeligt interesserede Vi holder foredrag og underviser i kirker, menighedsfællesskaber, aftenskoler mm. Alle kan kvit og frit lytte til foredrag, som ligger tilgængelige som lydfiler på Menighedsfakultetets hjemmeside: Vi udgiver kirkerelevant litteratur KOLOFON MF bladet Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen August årgang Oplag: Tryk: Øko-Tryk Skjern Grafisk Design: Graphic Care MF bladet udkommer 8 gange årligt: januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og december. REDAKTION Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Informationsmedarbejder Nils Andersen (ansvarshavende) Stud.theol. Levi D. Kristiansen Stud.theol. Christian Rasmussen REDAKTIONSUDVALG Mette Swartz Andersen 2 MF bladet 5 AUG 2007

3 Fra forskning til kirkerelevante bøger En god bog kan give inspiration og nyt perspektiv. Det gælder også bøger om teologi og kirke. Noget af forskningen på Menighedsfakultetet omsættes i bøger med relevans for kirkeligt interesserede. Her præsenterer vi tre af de nyeste bøger. Dansk kirkeliv i det 20. århundrede Fra Christensen til Krarup er den første samlede kirkehistorie over dansk kirkeliv i det 20. århundrede. Forfatter: Lektor i Kirkehistorie Kurt Larsen Som menighedsrådsmedlem er det spændende at følge de skiftende aktører og de skiftende rollefordelinger mellem de valgte medlemmer og de aktive i de frivillige organisationer. Jeg er ikke enig i alle vurderinger og synspunkter, men kan bestemt anbefale bogen både til menighedsrådsmedlemmer Kurt E. Larsen og fotograferet andre, der gerne et stenkast vil blive fra klogere Menig-phedsfakultetet. i Danmark I gennem baggrunden sidste ses Christianskirken 100 år.«- en folkekirken og dens forhold og på kirkelivet Inge Lise af Pedersen 507 formand kirker, der for blev Landsforeningen bygget i det 20. af århundrede. Menighedsråd Bogen er på 372 s. og koster 299,95 kr. Hvem er den Jesus, som kirken bekender troen på? Men han gav afkald - Bidrag til kristologien er en dybdegående indføring i, hvem kirkens hovedperson er Forfatter: Professor i Dogmatik Asger Chr. Højlund»Det er fascinerende at følge med på denne bogs rundrejse i bekendelsen til Kristus. Det sker med faglig sikkerhed og imponerende gå-på-mod. Den er så forbistret god, relevant og sober... og står altså ikke til overspringshandlinger blandt teologer, præster og andet godtfolk og gudsfolk.«jørn Henrik Olsen, forskningslektor, ph.d., Københavns Universitet Bogen er på 416 sider og koster 299,95 kr. Hvordan forkynde evangeliet for nutidens mennesker? Teksten og tiden - en midlertidig bog om forkyndelsen Forfatter: Lektor i Praktisk Teologi Leif Andersen Med baggrund i sit teologiske grundstandpunkt giver Leif Andersen læserne en spændende rundtur i det kulturelle og teologiske landskab, som dagens prædiken må forberedes og holdes i. Dermed placerer bogen sig som et godt bud på en folkekirkelig homiletik, det første siden L. Brøndums Prædikenen og dens forberedelse fra Hans Raun Iversen, lektor i Praktisk Teologi på Københavns Universitet Bind 1 på 336 s. koster 299,95 kr. Bind 2 på 278 s. koster 249,95 kr. Bøgerne kan bestilles på eller tlf Nærmere oplysninger hos bibliotekar Karin Christensen tlf MF bladet 5 AUG

4 OVERSIGT OVER lærernes foredragsemner: Lektor i Praktisk Teologi Leif Andersen Tro og protest i lidelsen Evangeliet i en postmoderne virkelighed Tro og tvivl At nå ud over prædikestolens kant Hvor er børns verden dog blevet anderledes Lov og evangelium opdateret Erfaring og følelse i kristenlivet Kristus i fokus At tilgives og tilgive Bøn Kunst og kultur i formidling af korset Bibelforedrag Lektor i Gammel Testamente Carsten Vang: Jesus, Qumran og Dødehavsrullerne Gammel Testamente som historie og som åbenbaring Hvad er bibelsk arkæologi? Israels indvandring i Kana an - et arkæologisk problemområde Urhistorien - myte eller historie? Jerusalems historie fra David til i dag Jesu navn ridset i sten - om Jakobs benkiste Sand og falsk profeti i Bibelen Bibelforedrag om: 1 Mosebog 1-11, 5 Mosebog, Jobs Bog, Esters Bog, Jeremias Bog, Hoseas Bog, Kristus i Gammel Testamente, Herrens Tjener Professor i Ny Testamente Peter V. Legarth Paulus og Jesus - rivaler eller fæller? Jesus er Herren Bibelen - Guds Ord Bibelundervisning, især over tekster fra Paulus breve 4 MF bladet 5 AUG 2007

5 INVITÉR EN foredragsholder TIL ET SOGNEMØDE Tror vi på den samme Gud i alle religioner? Dansk kirkeliv i opbrud - tendenser siden Jesus, Qumran og Dødehavsrullerne - er blot nogle af de mange emner, som Menighedsfakultetets lærere tilbyder at holde foredrag om. Hvis du ønsker at bestille en foredragsholder til fx et sognemøde, kan du ringe på tlf eller sende en mail med din forespørgsel til den enkelte underviser. Du kan også få en studerende, fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen eller landssekretær Nils Andersen på besøg til forkyndelse eller bibelundervisning. Nærmere oplysninger fås hos landssekretær Nils Andersen på tlf Professor i Etik og Religionsfilosofi Kurt Christensen Har kristendom noget med moral at gøre? Humanisme og kristendom Hvordan kan jeg vide, at kristendommen er sand? Tror vi på den samme Gud i alle religioner? Kristendommen og den postmoderne udfordring C.S. Lewis skeptikernes apostel Medicinsk etik i kristent lys: Abort et uddebatteret emne?; Eutanasi og menneskeværd; Dødskriterier og organdonation; Genteknologi og stamcelleforskning Det kristne menneskesyn og nogle af dets konsekvenser K.E. Løgstrup filosof og teolog Bliver alle mennesker frelst Gud er jo kærlighed? Kristendom og (natur)videnskab Islam kort og godt Professor i Dogmatik Asger Chr. Højlund Luther og hans anliggende Det at være luthersk Troen på en treenig Gud Dåben Nadveren Skriftemålet Helligånden Bibelforedrag Den apostolske trosbekendelse, Den nikænske trosbekendelse. De vigtigste anliggender i Den augsburgske Bekendelse, Katekismen i min hverdag, Bibelens betydning og plads i dag. Lektor i Kirkehistorie Kurt Larsen Dansk kirkeliv i opbrud - tendenser siden 1980 Vækkelser og kirkevækst ud over jorden i dag Luther og hans tid Dansk Ydre Mission gennem 300 år Myter og fordomme om Indre Mission MF bladet 5 AUG

6 Menighedsfakultetet SET INDEFRA Hvordan oplever nuværende og tidligere studerende teologistudiet på Menighedsfakultetet? Thomas Bank Møller cand. theol. Redaktør for kristeligt-dagblad.dk Stærkest i erindringen står nok de bibelske og teologiske horisonter, som lærerne åbnede for os studerende. På hver deres gode, altid grundige og samvittighedsfulde måde fik vi hver dag ny benzin på den teologiske motor. Tilsammen har mange timer i auditorierne og på læsesalene på Menighedsfakultetet gjort en teolog af mig. Lasse Iversen nuværende BA-studerende: Jeg ønsker, at min teologiske dannelse ud over det teoretiske også skal rumme den praktiske dimension. Teologi skal leves ud blandt mennesker. På Menighedsfakultetet har man taget den udfordring op, så det var oplagt at søge ind der. Fagligheden er dog kernen i studiet, og det er med til at opbygge den ballast, jeg får brug for, når jeg skal anvende teologien i praksis. Mona Kjær Nielsen, Sognemedhjælper, tidligere formand for sognemedhjælperforeningen For mig er det bl.a. vigtigt, at troens dimension får et rum i teologien. Tro og teologi kan rumme hinanden. Dette rum fandt jeg på Menighedsfakultetet. Kirkeligt engagement er en selvfølge på Menighedsfakultetet, og det giver dynamik i det teoretisk-teologiske arbejde. Thomas Kristensen sognepræst i Hvidesande: Jeg synes, Menighedsfakultetet var et godt og kirkeligt relevant supplement til studierne på universitetet. Teologisk studium er en akademisk uddannelse, men den har det bedst i vekselvirkning med menighedslivet omkring os. Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse; der skal drives teologi, fordi der skal prædikes på søndag. På Menighedsfakultetet tænkes teologi og hverdag sammen. 6 MF bladet 5 AUG 2007

7 I KIRKENS TJENESTE - om frugten af Menighedsfakultetets arbejde Undervisere Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld, og det afspejles i kandidaternes erhvervsvalg. 280 har taget en kandidateksamen gennem de 35 år, som Menighedsfakultetet har undervist teologistuderende. Enkelte er er cand. mag. i religion, mens langt den overvejende del har taget en teologisk kandidatuddannelse. Godt halvdelen, 141, er blevet præster, hovedsageligt sognepræster i Danmark (124), men også enkelte valgmenigheds- (5) og frimenighedspræster (2) samt præster i udlandet (7). 24 er ansat som undervisere på højere læreanstalter (10), højskoler (4), gymnasier (3), efterskoler (5) og andre skoler. 41 er ansat i en lang række kirkelige organisationer som Indre Mission (16), Kristeligt Forbund for Studerende (3), eller Kristelig Fagforening (6). Præster 10 er på forskellig vis beskæftiget med Ydre Mission, mens 9 er helt eller delvist beskæftiget med forskning, og 3 er sognemedhjælpere. Resten er enten pensioneret (6), selvstændige erhvervsdrivende (7), arbejdssøgende, eller deres stilling er redaktionen ubekendt. Andet Organisationer Hold dig orienteret Sådan kan du holde dig ajour med kursustilbud og lignende: du kan bestille Menighedsfakultetets gratis blad: MF bladet, der udkommer 8 gange årligt. du kan modtage nyhedsmails ved at tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside: På vores hjemmeside kan du finde vores læseplan, samt andre relevante informationer. Hvis du ønsker at gøre brug af vore ressourcer, er du til enhver tid velkommen til at henvende dig. Venlig hilsen Informationsmedarbejder Nils Andersen Menighedsfakultetet Katrinebjergvej Århus N Tlf MF bladet 5 AUG

8 SET UDEFRA - sådan vurderer andre Menighedsfakultetet Mogens Harregaard Formand for menighedsrådet i Sct. Hans Kirke i Odense Menighedsfakultetet har potentiale til at bygge bro mellem det teologiske/ pastorale på den ene side og menighedsrådenes ansvarsområde på den anden side. Kurset Ledelse i folkekirken som jeg fulgte, er et meget aktuelt emne, både fordi det diskuteres i øjeblikket, og fordi det er aktuelt for mig som menighedsrådsformand. Der er ikke mange kurser eller konferencer, hvor dette emne drøftes i relation til ledelse af hele menigheden - både ansatte og frivillige. Kurset var vel tilrettelagt med et bredt program. Eberhard Harbsmeier Rektor på Teologisk og Pædagogisk Center i Løgumkloster Vi har gerne (på efteruddannelseskurser for præster, red.) også inviteret repræsentanter fra Menighedsfakultetet, fordi vi lægger vægt på det folkekirkelige fællesskab, hvor man er i dialog med hinanden og lærer at arbejde sammen på tværs af teologiske forskelle. Vi vil modvirke teologiske ghettodannelser og en de facto opsplitning af folkekirken i indforståede miljøer. Vi har haft gode erfaringer med Menighedsfakultetets lærere - som gode foredragsholdere med markante synspunkter - fremført i saglig og upolemisk form. Præster har godt af at lytte til andre synspunkter - det gælder både Menighedsfakultetet - men sandelig også alle andre! Det gode er, at Menighedsfakultetet har et attraktivt studiemiljø, menneskelig og faglig omsorg, netværk af venskaber, som er tiltrængt og attraktiv for studerende. Karsten Nissen Biskop i Viborg Stift Jeg synes, det er af betydning for kirken og dansk kirkeliv, at der findes et studiemiljø, et undervisningsmiljø og et forskningsmiljø som på Menighedsfakultetet. Der findes forskellige teologiske opfattelser inden for folkekirken, og det kan kun gavne helheden, at der også findes et teologisk uddannelsessted med et erklæret ønske om at fastholde sammenhængen mellem kirke og teologi. De kandidater, som har haft deres gang på Menighedsfakultetet, har ofte arbejdet med klassiske teologiske emner. Jeg tror, det er meget vigtigt i disse år at fastholde den klassiske teologiske uddannelse og dannelse. Der er en tendens til at betragte teologien fragmentarisk, hvor de enkelte discipliner og forskningsområder har for ringe kontakt med hinanden og dermed ikke udfordrer hinanden i tilstrækkelig grad. For den enkelte studerende er det vigtigt at møde den teologiske sammenhæng, der findes i den klassiske teologiske metode og tilgang - ikke mindst inden for de historiske, systematiske og bibelske fag. Det er også mit indtryk, at Menighedsfakultetet har givet både bredde og dybde til højre side af dansk kirkeliv, og at fakultetet er blevet teologisk bredere i løbet af sin levetid. Ændringer vedr. abonnement - ring venligst ISSN X MF bladet ID MASKINEL MAGASINPOST Glumsø PortoService ApS Fabriksvej Pandrup Besøg

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Carsten Hjorth Pedersen I samarbejde med Kurt Kristensen, Arne Pedersen og Reidar Puggaard Poulsen

Carsten Hjorth Pedersen I samarbejde med Kurt Kristensen, Arne Pedersen og Reidar Puggaard Poulsen UDGIVER: CARSTEN HJORTH PEDERSEN GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse K S BB NR. 2 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: ET ÅR EFTER GROSBØLL 1 GROSBØLL ET ÅR EFTER 2 FRISINDET KIRKEMINISTER 6 TO BREVE 7 PAVESTATEN 10 KIRKELIG

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere