SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang"

Transkript

1 SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni årgang

2 INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte Rasmussen Mette Børgesen Flemming Holm Orla Kristensen Pia Leed Kulturhuset Sønderbro Kirke LEDER Leder Side 2 Sønderbro Kulturhus hvad skal der ske??? Side 3 Søndergien Byens Hus flytter igen, igen!!! Side 4 Ungdomsskolernes dag Side 5 Dronning Dagmar Side 6 Studieorlov Side 8 Konfirmander 2013 Side 9 Gudstjenester i Sønderbro Kirke, Gudstjenester på plejehjem Side 9 Nyt fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej Side 10 Udstilling om dronning Dagmar i Sønderbro Kirke Side år i samme lejlighed på Sønderbrogade Side 12 Tøzernes Tid - en klub kun for pigerne Side 14 Kære beboere og ansatte i Sønderbro-området Side 15 Borgernes idéer på banen Side 16 Hvad kan økonomirådgivningen gøre for dig? Side 17 Vagn Ry Nielsen in memoriam Side 18 Det sker på Sønderbro Side 19 Noget om anemoner og forandringer Forår, forår, kom nu snart. Disse linjer fra en børnesang er vist gået igennem hovedet på mange mennesker de seneste måneder, mange gange efterfulgt af et citat fra en af Dirch Passers gode monologer: Hvem ved, om vi overhovedet får noget forår?. Der kom dystre udmeldinger fra DMI - Den koldeste april i 25 år og Bøgen har haft sit seneste udspring i 10 år. Det var, som om vinteren i år ingen ende ville tage. Men med maj, den søde milde, kom endelig foråret, og i skrivende stund har anemonerne bredt deres hvide balletskørter ud over skovbunden i læ under de grønne bøgeblade, og de lyse nætter er på vej. I disse år blæser forandringens vinde over Sønderbro-området. Skolen har mistet sin overbygning og skal fremover indgå i en integreret børneenhed, der på matriklen rummer lige fra områdets alleryngste borgere til skoleelever op til 6. klasse. Sønderbrogruppen har også undergået en strukturændring, delt op med en tovholdergruppe og de øvrige interessenter, ligesom Søndergien og Byens Butik flytter til Axelborg Torv. Men trods disse ændringer fortsætter de gode kræfter deres aktiviteter til gavn for alle i Sønderbro-området. Da Kulturhuset blev indviet i 2004, var der stor spænding om, hvorvidt det ville blive brugt. Det var også i flere år op ad bakke, men da man i 2008 oprettede Sønderbro Sekretariatet, satsede man på Sundhed for alle på Sønderbro og knyttede derfor en del sundhedspersoner på projektet. De stillede sig til rådighed med vejledning, og derefter blev også forskellige aktiviteter iværksat i huset. Ganske langsomt steg aktivitetsniveauet, og i dag er der masser af liv i og omkring huset. Der kom folkesundhedskøkken til, og det blev så godt et tiltag, at det nu er blevet muligt at lade det oprindeligt toårige projekt fortsætte med en anden struktur efter 1. maj under navnet Kulturhus Caféen. I dag er Sønderbro Kulturhus en synlig og integreret del af lokalområdet. Det er også muligt at leje lokaler i huset, og det er der flere og flere, der får øjnene op for, så kom og deltag i de forskellige aktiviteter og vær medvirkende til, at Kulturhuset fortsat summer af liv. På vegne af den samlede redaktion vil jeg ønske vore læsere en herlig solskinsfyldt sommer. Ulla Herløv Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej SATS og LAYOUT: OK Grafisk Produktion. Tlf TRYK: OK Grafisk Produktion Oplag stk Forsiden: Fra Ungdomsskolernes dag på Søndergade. Foto: Horsens Ungdomsskole. Deadline til næste nr. er den 1. august 2013 Udebliver bladet ring til Aase Dammand på tlf Sønderbro Nyt kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien. Side 2

3 Sønderbro Kulturhus hvad skal der ske??? Tekst: Mogens Falk og Maria Christiansen Et borgermøde d , der samler over 100 lokale mødedeltagere, er enige om at hallen skal bygges. Ifølge referatet dagen efter i Horsens Folkeblad, siger borgmester Vagn Ry Nielsen ved den lejlighed: Jeg har en indædt fornemmelse af, at vi i 2001 har udvidet vores driftsbudget med kr. til Jeres hal. Horsens Folkeblad fortsætter: På et samlet Byråds vegne ønskede han held og lykke med projektet, som ikke vil få kommunale kroner til selve byggeriet - men derimod til driften 100 år frem. I løbet af efteråret 2002 blev der nedsat en styregruppe, som dels tog initiativ til en arkitektkonkurrence, dels udbød byggeopgaven i licitation, samt oprettede den selvejende institution Sønderbro Kulturhus Fond - uddrag af fundatsen: 3 Formål Fondens formål er at opføre, eje, fremleje og drive Sønderbro Kulturhus for herved at: Gennem indsamlinger og gaver at tilvejebringe finansieringen til opførelsen og driften af Kulturhuset på lejet grund. Skabe mulighed for lokalområdets egen bæredygtighed. Skabe øgede muligheder for kultur- og idrætslivet i Sønderbro området. Skabe et kulturelt samlingssted. Være kriminalitetsforebyggende. Være grænsenedbrydende og samlende for forskellige befolkningsgrupper og nationaliteter på Sønderbro. Gennem indtægter fra egne arrangementer og ved udleje af husets lokaler og faciliteter til arrangementer samt gennem sponsor- og lignende aftaler at tilvejebringe midler til husets drift. Byggestart var aftalt til jan Et utraditionelt, første spadestik blev foretaget kollektivt af flere hundrede fremmødte, med borgmester Vagn Ry Nielsen som taler og første mand ved spaden. Det skete d. 29. oktober Trods en usandsynlig mild vinter gik Skanska først i gang med udgravningen til byggeriet 1. marts Afleveringen af byggeriet er aftalt til 1. september, så der er travlhed på byggepladsen hele sommeren igennem. Arbejdet med Sønderbro Kulturhus går dermed ind i en ny fase. Lydanlæg, inventar og køkkenfaciliteter skal nu langsomt på plads, efterhånden som der bliver råd. En stor gruppe frivillige har siden december arbejdet i Sønderbro Aktivitet på at forberede indholdsdelen i det store hus. Og se - driften af Sønderbro Kulturhus det er en helt anden historie! Se - det var hele starten på Sønderbro Kulturhus, der i de kommende 9 år langsomt fandt sine ben at stå på i en symbiose med Søndermarkskolen, Boligforeningerne og de mange frivillige på Sønderbro og deres fantastiske aktiviteter og projekter. De seneste 2 år er der sket rigtig mange nye tiltag og samtidig mange forandringer. Søndermarkskolen har mistet sin overbygning og er blevet en afdeling af Horsens Byskole. Nu skal der laves plads til vuggestue og børnehave. Folkesundhedskøkkenet - et 2årigt projekt støttet af Nordea fonden - ophører her i år med udgangen af april. Dette projekt har udviklet Kulturhus Caféen, så den nu kan køre videre på markedsvilkår. Alle ansatte i Kulturhuset fortsætter altså efter d. 1. maj! Kulturhuset har indledt et samarbejde med Imagine Horsens - det fælles boligsociale samarbejde i Horsens og med Huset Venture. Huset Venture er en stor socialøkonomisk virksomhed i Århus, der skaber og sælger forskellige produkter og ydelser. Langt de fleste ansatte kan på grund af handicap, ulykke eller sygdom arbejde på fuld tid. Formålet med samarbejdet er at finde ud af, hvordan Kulturhus Caféen kan blive til en socialøkonomisk virksomhed - i samarbejde med andre her på Sønderbro. Som socialøkonomisk virksomhed arbejdes der for at fremme et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål. Det kan f.eks. være beskæftigelse til dem, der har svært ved at komme ind på eller bide sig fast på arbejdsmarkedet. De penge, som virksomheden tjener, går ikke i lommen på en eller flere ejere. I stedet bliver et eventuelt overskud geninvesteret i formålet eller virksomheden. Dermed kan Kulturhuset dels sikre nogle arbejdspladser, dels være med til at vedligeholde og udbygge husets aktiviteter og tilbud. Men det kræver som sædvanlig lokal opbakning. Og det er jo netop det, der kendetegner Sønderbro - vi bakker op og løfter sammen. Samarbejdet skal koordineres af Maria Christiansen. Maria er udviklingskonsulent i Huset Venture og ikke et helt ukendt ansigt på Sønderbro. Hun bor i nabosognet Torsted og har haft arbejdsplads i Kulturhuset og Søndergien det sidste halve år. Der arbejdes også på andre måder med at skabe beskæftigelse. I februar gik startskuddet til L*Ø*B, der står for Land, Ø og By. Ideen er at skabe arbejdspladser inden for turisme og gøre det i et samarbejde mellem landsbyerne, øerne og byen (Horsens). Det er natur, kultur og sundhed, der er råstofferne. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper og blandt emnerne, der arbejdes med, er sundhedseksperimentarium, pakkeferier, international (middelalder)højskole samt havedrift og plantedyrkning på nye måder. Der kommer meget mere om L*Ø*B i næste nummer af Sønderbro Nyt. Udlejning af Sønderbro Kulturhus Hvad enten du skal holde en hyggelig lille fest eller et stort brag, har vi lokalerne til f.eks.: - bryllup - sølvbryllup - barnedåb - konfirmation - reception - fødselsdag - jubilæum - Små og store fester. Vores største festlokaler rummer nemt 900 gæster, mens vores mindre lokaler sætter en hyggelig ramme om de mindre sammenkomster. Sammen vælger vi det bedst egnede lokale. Ring og hør om pris! Kontakt: Dennis Nielsen mobil: eller mail: Det samme gælder, hvis der ønskes lån af sal til fritidsaktiviteter. Side 3

4 Søndergien Byens Hus flytter igen, igen!!! Margrethe Vestager på besøg i Søndergien Tekst: Saliha Arikan. Ja! det er nu ved at være 6 år siden, at Sønderbro Sekretariatet - med navnet Søndergien i dag har haft sit virke i Sønderbro-området. De første 3 år havde vi lokale ved Kulturhuset (Søndermarksskolen) på 1. sal. Efter 3 gode år valgte Sekretariat/ Søndergien at flytte for at blive mere synlig på gadeplan til Sønderbrogade 42, og vi skiftede også navn til Søndergien Byens Hus. Da vores projektmidler fra Landsbyggefonden er ved at udløbe, måtte vi her i Søndergien tænke anderledes. Vores styregruppe havde besluttet, at der ikke bliver søgt midler hjem, da Imagine Horsens var her i byen og dækkede hele Horsens by som det boligsociale projekt. Dette giver en god mening. Men, men. Vi kunne ikke lukke vores aktiviteter ned og slippe alle de gode kræfter, der er i området. Derfor forankres alle de bæredygtige aktiviteter i Søndergien på Axeltorvet i et lokale ved siden af grillbaren, og Imagine Horsens bliver ansvarlig. Det betyder, at Søndergien Byens Hus nye adresse bliver Axeltorvet fra den 1. oktober Der skal siges, at det kun er aktiviteterne, der flytter op til Axeltorvet. Personalet/ administrationen flytter ikke med op, da midlerne ikke rækker til ansatte.vi bliver også nødt til at lukke nogle aktiviteter ned, f.eks jobklubben. Vi her i Søndergien vil i den anledning godt have lov til at sige: det har været fantastiske 6 år, så tak til alle, der har bidraget til arbejdet på Sønderbro, tak for jeres opbakning, tak for samarbejdet. Specielt tak til vores frivillige i huset, ja, vores, fordi Søndergien er der og vil være der, takket være de frivillige. Vi ønsker, at alle de gode kræfter fortsætter. God vind. Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager på besøg i butikken i Søndergien. Margrethe Vestager var meget imponeret over alt det, der blev lavet i Søndergien. Skift til en bank, der bygger på sunde værdier Søndergade Horsens Side 4

5 Brug din fritid på din fremtid. Sådan lød det da Ungdomsskolen i Horsens lørdag 20. april holdt Ungdomsskolernes dag på Søndergade i Horsens. Foto: Ungdomsskolen Ungdomsskolernes dag Side 5

6 Dronning Dagmar Navne og adresser, Sønderbro Sogn Sønderbro kirkekontor Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf.: Åbent tirsdag - fredag Sognepræst Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf.: Træffes ikke mandag Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, 8450 Hammel Tlf.: / Træffes ikke mandag Organist Michael Rauff Tlf.: Træffes ikke mandag Kirketjener Torben Bøgballe Træffes ved henvendelse til Sønderbro Kirke på tlf.: Træffes ikke mandag Menighedsrådsformand Lars Skytte Nielsen Læsøgade 15 Tlf Guds engel, Dagmar, bed vor frelser om at hele hvad i Danmarks land er søndret... Tekst: Sognepræst Ebbe Elm Vi har lige haft en spændende udstilling om Dronning Dagmar på væggene i sognelokalerne i Sønderbro Kirke. Det var Søndergien, der skaffede udstillingen til Horsens i anledning af dronning Dagmars 800 års fødselsdag, og udstillingen blev åbnet den 23. april af den tjekkiske ambassadør sammen med Horsens bys borgmester og et veloplagt publikum. Dagmarkorset og altertavlen på Åpark-centret Dronning Dagmar er dog ikke et nyt bekendtskab for Sønderbro Kirke. Da Åpark-centret for et par år siden skulle indvie det nye andagtsrum til de månedlige andagter, blev det med en ny altertavle, som ikonmaleren Siff Bengtson havde malet med Dagmarkorset som motiv. Dagmarkorset findes i dag på Nationalmuseet. Det byzantinske relikviekors fra 1000-tallet er et sjældent dygtigt guldsmedearbejde fremstillet i en avanceret detaljerig emaljeteknik, som Siff på fornemste vis har kopieret og brugt som motiv på altertavlen, Redaktion for kirkesiderne: Anne Marie Kristensen, Ebbe Elm Altertavlen på Åpark-centret. Side 6

7 Dronning Dagmar Dagmarkorsets forside der spejler korset både her og hisset. Et relikvie er, ligesom en amulet, en kraftgenstand, som bærer noget i sig af den hensovende fromme helgens guddommelighed, som kan være et værn mod ulykker og gøre mirakler for den, der bærer det. På det originale Dagmarkors er den korsfæstede Kristus afbilledet på korsets med hans græske navn. På den anden side ser vi Jomfru Maria på højre side af Kristus, og på venstre side Johannes Døberen. Over og under Kristus ser vi to ortodokse helgener - øverst Basilios og nederst Johannes. I dag er Dagmarkors en populær dåbsgave og konfirmationsgave, og traditionen byder, at når en ung brud går over graven i kirkegulvet, skal hun bære en kopi af Dagmarkorset. Den tradition startede kong Frederik den 7. Han lod udføre en kopi af korset som bryllupsgave til hans datter, prinsesse Alexandra, der blev gift d. 10. marts 1863 med prinsen af Wales og senere blev dronning af England. Dagmarkorset blev fundet i St. Bendts Kirke i Ringsted i 1683 tæt ved dronning Dagmars grav og er siden blevet knyttet tæt til hendes person. Korsets historie er dog ligeså sagnomvunden som Dagmar selv, men er ikke desto mindre et vigtigt vidnesbyrd om de tætte familieforbindelser mellem det danske kongehus og russiske fyrster og den græsk ortodokse kirke i middelalderen. Dagmarkorsets bagside Dronning Dagmar - Folkets dronning. Vi ved ikke meget om dronning Dagmar, men fakta er, at Dagmar blev født i slutningen af 1100-tallet, omkring Sandsynligvis på kongeborgen Vysehrad i Prag. Hvad Dagmar angår, så kan den viden, vi har om hende, skæres ned til en ganske lille Tegning af Dronning Dagmar kerne: hun hed Margaretha og var af böhmisk kongeslægt (faderen var kong Otakar), men hun var måske opvokset i Meissen hos sin mor (dronning Adela), da hun blev et skilsmissebarn. Hun blev gift med Valdemar Sejr og blev i Danmark kaldt Dagmar. Det meste af det, vi troede at vide om dronning Dagmar, er dog usikkert. Selv hendes navn er usikkert, da det ikke er sandsynligt, at hun havde fået det slaviske tilnavn Dragomira, som så skulle være blevet fordansket til Dagmar. Men hvad skal vi med fakta, når bare historien er god: I 1205 blev Dagmar sejlet til Ribe fra Meissen for at blive gift med Danmarks konge. Brylluppet stod på Riberhus Slot i byens nordvestlige udkant. Ifølge sagnet modtog dronning Dagmar dagen efter brylluppet, traditionen tro, en morgengave fra kong Valdemar, men hun havde ikke ønsket sig smykker eller andre rigdomme. I stedet havde hun ønsket sig, at de mange fanger i Valdemars fængsler skulle frigives, og at bøndernes høje skat skulle sættes ned. Valdemar opfyldte begge Side 7

8 Dronning Dagmar hendes ønsker, og dronning Dagmar blev hurtigt elsket som folkets dronning. Desværre døde dronning Dagmar allerede syv år senere d. 24. maj 1212, måske i barselsseng på Riberhus Slot, kun 23 år gammel. Hun blev begravet i Ringsted i St. Bendts Kirke. En helgeninde med et stort hjerte Dronning Dagmar er en sagnskikkelse; en dronning med et godt og retskaffent hjerte i et smukt og yndefuldt legeme, der skaffede hende et gloværdigt ry i samtiden. Især hendes empati og ømhed for folket var med til at bevare hendes omdømme op gennem middelalderen, da de mundtligt overleverede viser om hende blev nedskrevet og bevaret for eftertiden i folkeviserne. At hun i middelalderen skulle have været så elsket af sit folk, at det kom til udtryk i flere folkeviser, som er blevet sunget og danset rundt omkring er en del af vores kære myte om Dronning Dagmar. I Folkevisen Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg, fortælles det, hvordan kongen red med sine mænd mod Ribe fra Skanderborg, da han hørte, at dronning Dagmar var syg. Han red så hurtigt, at ingen kunne følge med ham. Ifølge visen var Dagmar død, da han nåede frem til Riberhus, men hun vågnede og bad ham om, at han skulle benåde fanger og fredløse. Den danske forfatter Thor Lange, der selv blev russisk gift og optaget i den russiske adel, var, selvom han boede det meste af sit liv i Rusland, dansk statsborger og national romantiker, der drømte om den svundne danske storhedstid under Valdemarerne. Han skrev denne hyldest og helgenkåring til Dronning Dagmar, som hans enke, efter hans død d. 22. februar 1915 lod opføre som mindetavle over dronning Dagmar i Ringsted kirke: Du solskins sjæl steg did hvorfra du kom, og her hos os din grav blev brudt og plyndret. Guds engel, Dagmar, bed vor frelser om at hele hvad i Danmarks land er søndret. Mindetavlen med Thor Langes digt fra 1915 Tekst: Sognepræst Anne Marie Kristensen Jeg har fået bevilget studieorlov fra den 1. august frem til den 31. oktober. Det betyder, at jeg kan bruge tre måneder til at fordybe mig i et emne og få ny inspiration til mine prædikener og mit arbejde som præst i det hele taget. Der kommer en vikar på fuld tid og passer mit arbejde imens - desværre ved vi ikke endnu, hvem det bliver. Da jeg læste teologi, skrev jeg en opgave om Afrikansk teologi. Det var dengang ret nyt, at afrikanske teologer begyndte at læse Bibelen ud fra deres egen baggrund i stedet for at læse, hvad europæiske teologer havde skrevet. De syntes, det ville være rimeligt at prøve at se, hvad Bibelen siger Studieorlov ind i en afrikansk baggrund, en afrikansk kultur. Det kom der meget spændende ud af. For eksempel blev den sorte teologi i Sydafrika en af de vigtigste kræfter i opgøret med apartheidstyret. Vi taler af og til om, at kirken er i krise; men det er kun her i Vesten, at den er i krise. I Afrika vokser kirkerne, antallet af kristne vokser, og den afrikanske teologi blomstrer. Det vil jeg gerne vide noget mere om, for jeg tror, det kan være til inspiration for os. Jeg tror, der er meget at lære. Hvis vi vil. Det kommer I til at høre mere om, når jeg er tilbage fra min orlov. Jeg skal ikke til Afrika i denne omgang, men vil benytte mig af de gode muligheder, der er på Aarhus Universitet. Side 8

9 Konfirmander 2013 Fra Horsens Byskole. Fotograferne Strandløv Krause Fra Horsens Byskole Gudstjenester i Sønderbro Kirke Juni Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Juli Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Fra Horsens Byskole og Ungdomsskolen. Fotograferne Strandløv Krause Fra Skt. Ibs Skole. Fotograferne Strandløv Krause. August Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. Kirkebil Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl til kordegnen, tlf.: Gudstjenester på plejehjem Åparkcentret, onsdage kl juni: A. M. Kristensen 24. juli: Ebbe Elm 28. august: NN Gefions Have, torsdage kl juni: A. M. Kristensen 25. juli: Ebbe Elm 29. august: NN Side 9

10 Nyt fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej Telf.: Side 10 Støt vore annoncører - De støtter os Tekst: Afdelingsleder Erik Bebe Knudsen. Efter en tid med lidt stilstand omkring den integrerede børneenhed på Sønderbro er der nu ved at komme gang i processen. Børne- og ungeudvalget har afsat 25 mio. til etableringen af projektet, og det er nu også vedtaget i Byrådet. Der har igennem et stykke tid været arbejdet med at lægge nogle forslag på bordet og lave nogle økonomiske beregninger på disse. Det forslag, der ligger til grund for den videre proces, er et, hvor institutionen skal rummes i de nuværende bygninger. Det betyder, at der skal foretages nogle gennemgribende ombygninger af den eksisterende bygningsmasse for at kunne tilgodese en daginstitutions behov. Bygningsplanerne, som de ser ud nu, falder godt i tråd med de visioner, som både lærere og pædagoger udarbejdede i foråret 2012, hvor man gerne så, at der ikke bare opstår et administrativt og bygningsmæssigt fællesskab, men også et pædagogisk. Det fremtidige arbejde består nu i at få udarbejdet et projekt, som både daginstitution og skole kan få gavn og glæde af. Det skal ske i et samarbejde mellem kommunens byggetekniske afdeling og os. Både vi fra skolen og daginstitutionen har nogle ønsker, som vi håber kan blive opfyldt. Denne del af processen skal foregå inden sommerferien, hvorefter projektet skal udbydes i licitation i oktober. Man regner så med, at ombygningen begynder i december. Det hele skal stå færdigt til maj Nu vil man nok ikke arbejde i alle fløje på én gang, men tage det i etaper. I hvilken rækkefølge, det sker, vil vi først vide, når det færdige projekt og den endelige byggeproces er udarbejdet og godkendt. Men bygningerne vil blive taget i brug efterhånden, som de bliver færdige. Vi glæder os rigtigt meget. Beklageligvis er der ikke afsat penge til udenomsarealerne - dvs. skolegård, legeplads, grønne områder o.l. Det er beregnet til at koste omkring 5 mio. Vi havde en ansøgning inde ved Realdania om et tilskud på op til 2 mio., men fik afslag. Så vi må i gang med at finde andre måder at tilvejebringe beløbet på, og det må gerne ske i samarbejde med lokalområdet. Vi vil nemlig rigtigt gerne have et område, hvor man både kan lege, spille bold af forskellig slags, udfordre sig selv og ikke mindst hygge sig. Det gælder både børn, unge og ældre. Vi har i april måned oplevet en meget beklagelig konflikt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og lærernes fagforening (DLF). KL lockoutede lærerne, da man ikke kunne blive enige om lærernes arbejdstidsregler. Det er sådan i dag, at hver gang en lærer skal undervise en lektion, følger der automatisk en portion tid med til forberedelse, forældresamarbejde, teamsamarbejde m.v. Desuden skal der på forhånd gives et bestemt antal timer til fælles møder o.l. Det er denne automatik, KL ønskede afskaffet således, at det bliver skolelederne, der aftaler opgaver med den enkelte lærer. Da man slet ikke var på talefod, valgte regeringen efter 4 uger at gribe ind. Konflikten har betydet, at langt de fleste af eleverne ikke har fået undervisning i en hel måned. Det er meget kedeligt. Samtidig beklager vi meget de gener, som dette har medført for forældrene. Men samtidig vil jeg gerne takke for den samarbejdsvilje, som vi har mødt, for at få denne usædvanlige situation til at forløbe så gnidningsløst som muligt. Desværre har konflikten også gjort, at vi måtte aflyse vores skolefest. Ligesom vi ikke kan nå at få skabt et seværdigt program til forårskoncerten, som vi derfor også aflyser. Vi regner så med, at vi kan lave et eller andet ekstraordinært til feriefesten den 26. juni. Alt i alt bliver det en spændende periode, vi går i møde, og som vi ser frem til med interesse. God sommer.

11 Udstilling om Dronning Dagmar i Sønderbro Kirke I dagene 23. april til d. 3. maj kunne horsensianerne i Sønderbro Kirke opleve en historisk udstilling om den folkekære Dronning Dagmar, der blev gift med Valdemar Sejr i Udstillingen om prinsessen, der kom fra Bøhmen - det nuværende Tjekkiet - var produceret af den Tjekkiske Ambassade i København. En arbejdsgruppe fra Søndergien stod for initiativet og det praktiske arbejde. Ambassadør Sdenek Lycka og borgmester Peter Sørensen åbnede udstillingen, hvor 75 lokale gæster samtidig kunne nyde flere slags verdensberømt, tjekkisk øl. Som det ses var arbejdsgruppen trukket i Middelaldertøj. Den tjekkiske delegation talte, foruden ambassadøren og hele hans ambassadestab, borgmester og viceborgmester fra den tjekkiske samarbejdsby Trebon. Som det ses på det andet billede deltog fra byrådet Kulturudvalgsformand Andreas Boesen og Ellen T. Scmidt, formand for Sundhed og social service. Udflugt til Bygholm Park I parken blev der holdt en velfortjent pause, imens børnene legede på legepladsen. Tekst Inge Rosenmeier Lørdag den 6. april 2013 var mange børn og voksne mødt op i Søndergien, for vi skulle have en dejlig eftermiddag i parken. Der var mulighed for at nyde det spæde forår, og frivillige i Søndergien havde lavet forskellige konkurrencer. Efter nogle dejlige timer i parken gik turen igen tilbage til Søndergien, og her var der hjemmebagte boller og frugt til alle. Dagen sluttede med, at der blev delt diplomer og guldmedaljer ud til børnene. Side 11

12 65 år i samme lejlighed på Sønderbrogade Nanna Lassen kan huske, da Sønderbro var en vindblæst mark, fyldt med kolonihaver. Hun og hendes forlovede havde lige fået ring på, da de spadserede ind i området for at blive skrevet op til en lejlighed i Tekst: Flemming Holm. Foto: Lotte Rasmussen En ung Nanna med sin søn Jens. I maj 2013 kan Nanna Lassen fejre sit 65 års jubilæum i lejligheden på Sønderbrogade. Selv er fruen født i så kan enhver jo gøre sit regnestykke. Der venter vist en rund fødselsdag rundt om hjørnet, hvor et ottetal bliver til et nital Nanna Lassen møder Sønderbro Nyt s udsendte (journalist + fotograf) med et stort smil, en kop formiddagskaffe og hjemmelavede boller. Hendes lejlighed dufter af liv og menneskeligt overskud. Men hun kigger på fotografen med øjne som to dartpile og minder om den eneste betingelse for dette interview: Vi må gerne tage billeder af alt i lejligheden, men ikke af Nanna Lassen selv. Det er der ikke nogen grund til, siger Nanna og fortæller om sin barndom: - Min far var statstjenestemand, ansat ved DSB, og i en periode boede vi i Hovedgård. Men min far fik stadig flere opgaver på Horsens Banegård. Derfor flyttede vi til Fredensgade 9, Horsens. Men efter tre måneder i byen blev min far dræbt i vinteren 1933 under en rangérulykke. Det var den tredje rangérudlykke, forårsaget af samme lokomotivfører, men ingen havde overskud til at forfølge den side af sagen. Vi var to børn i familien, og min mor måtte leve for en pension på 119 kr. om måneden til alle udgifter. Vi boede nabo til Frelsens Hær, som spillede pragtfuld musik, og jeg mindes også vores gode nabo fra Hulvej 1, linoleumspålægger Tomassen. Vi sultede ikke, og kunne gå i pænt tøj. I dag synes jeg børn bliver forvænt på den materielle side. Til gengæld var børn og voksne den gang langt bedre til at hjælpe hinanden med hverdagens mange opgaver, uden at der var penge imellem dem, siger Nanna Lassen, og tilføjer: - Ja, det lyder nok frygtelig gammeldags. Men siden I nu spørger mig, må jeg sige, at jeg ikke er begejstret for udviklingen af vore fællesskaber i Danmark. Hvor er forældrene i dag? Fattig samfundsudvikling. Når jeg kigger ud af mine vinduer i dag, ser jeg mange små børn gå rundt for lud og koldt vand. Mange af dem er lyshårede. De går rundt om aftenen i halvmørke og mørke, hvor de burde have ligget i deres senge i tre timer. Hvor er forældrene mon, lyder spørgsmålet? Mange er tilsyneladende kun optaget af at tænke på sig selv. Det er da fattigt, lyder Nanna Lassens diagnose af dagens Danmark. Selv gik hun syv år i Østre Skole/ Borgerskolen i Kildegade, og kom ud at tjene efter konfirmationen som 14-årig. Nanna mødte sin kommende mand, da hun som 20-årig havde taget danseskoene på og bevæget sig ind på Hejmdal i Rædersgade. Om dagen var hun smørrebrødsjomfru i Kippervig. Men lørdag aften stod den på foxtrot og vals. - Ja, jeg gik også til step og håndbold, så jeg var oppe på tæerne, fortæller hun. På Hejmdal mødte hun trafikassistenten Peter fra Skørring ved Galten. Han dansede godt, og var efter Nannas mening en sød fyr. Han gik på jernbaneskole i Fåborg, og kunne remse alle landsbyer op fra Skagen til grænsen. Det morede hun sig over, og hun blev gift året efter som 21-årig med den fem år ældre Peter. Han kørte de første år Jylland tyndt på jernbanesvellerne, men fik gradvist flere opgaver på kontoret (Horsens Banegård). - Jeg husker den dag, da vi spad- serede ud på Sønderbro for at blive skrevet op til en lejlighed. Vi havde lige fået ring på, og det føltes som et meget stort øjeblik. Vi blev medlem nr. 130 i Odinsgaard, og blev skrevet op i boligforeningens kontor, som den gang lå i kælderen på Sønderbrogade 111. Nej, hvor var der koldt på Sønderbro. Det var jo nærmest flad mark i Nr. 62, 64 og 66 var bygget, men ellers var udsigten en masse dejlige kolonihaver med store træer, der gjorde godt mod vinden. Ægteparret Lassen blev skrevet op til en 3-værelses lejlighed på 72 m2 og her har Nanna levet sit voksenliv i 65 år. - Der var en købmand på hvert hjørne. Jeg husker specielt Købmand Boel og Slagter Ginnerup. Men der blev også liv omkring Gulf -benzinstationen ved nr. 56 (i dag Erling Jensens Plads ). Der var et skomagerværksted i kælderen til nr. 60. Han boede selv i nr. 58. Sønderbro Nyt: Hvordan vil du beskrive livet i din egen opgang? Nanna Lassen: - Jamen der var jo børn alle vegne, og alle havde en arbejdsindtægt. Her boede fx en faktor på Horsens Folkeblad og en enkemand med to drenge. Min mand var DSB-tjenestemand, men opgangen rummede også to politibetjente og en fængselsbetjent. Alle havde børn, og vi hjalp hinanden med stort og småt. Det var et dejligt folkeliv, hvor vi mødtes i lokalområdet mange gange i løbet af en uge. Tit var det børnene, der bragte os i forbindelse, fordi de legede på kryds og tværs. Tit faldt vi i snak hos købmand og slagter, eller hos en af de andre lokale handlende. Igen synes jeg at dagens udvikling får dumpekarakter af mig. Måske forstår jeg ikke alt det nye på den rigtige måde. Men jeg kan ikke se fremskridtet ved et servicesamfund, hvor alle butikker ligger inde i midtbyen eller ude i byens yderområder. Hvordan skal alle vi ældre gøre brug af de mange tilbud, der ligger udenfor vores rækkevidde? På Sønderbro er der jo ikke dagligvarebutikker længere, som er værd at nævne. Slagter Henriksen lukkede. Fortovene bliver ikke passet om vinteren, og resten af året kan man løbe slalom mellem hundenes efterladenskaber Side 12

13 65 år i samme lejlighed på Sønderbrogade Nanna Lassen ryster på hovedet med et lille vemodigt smil. Hun ved desværre, hvad hun taler om. For i sin høje alder er hun henvist til at trække sin lille trillevogn på fortovet ind til bymidten for at handle sine dagligvarer. Hun er faldet nogle gange, som hun siger, og har som følge af dette fået en kunstig hofte. - Men jeg tager ingen medicin. Det er bedst at klare sig selv, og undgå al den kemiske hjælp. Så bliver man jo sygeliggjort før tiden. Det har jeg ingen lyst til.skal jeg ikke lave noget mere kaffe? Hvorfor spiser I ikke nogen flere boller? Sønderbro var en skygge af sig selv. I dag er det ikke længere flovt at bo her Sønderbro Nyt: Når du ser på dine 65 år på Sønderbro, er der så noget, der glæder dig? - Ja, det er der. I min opgang har vi fået en arabisk familie øverst oppe. De voksne går på sprogskole, og vi hjælper hinanden i vaskehuset. Det går forbavsende godt. En dag inviterede de på kaffe. Desværre havde jeg ikke tid. Men mon ikke det sker en dag? Jeg er også glad for at vi igen kan være bekendt at sige, vi bor på Sønderbro. Der var en periode i 80-erne og 90-erne, hvor man helst ikke skulle nævne sin adresse pga. kriminaliteten i området. Området var en skygge af sig selv, og det var flovt at bo her. Det er heldigvis helt anderledes i dag. Nu er der igen mulighed for at åbne sig og være rigtige naboer igen. Men det er selvfølgelig ikke på samme måde som i 50-erne, 60-erne og 70-erne, fordi der er så stor en andel, som går arbejdsløse. Og jeg synes alt i alt at vore beboere er blevet mere sårbare, end vi var, da jeg flyttede hertil med min mand i Den gang satte vi vore fordringer (krav) efter de penge, vi havde til rådighed. De første syv år her i lejligheden havde vi ikke råd til gulvtæpper. I dag tager man lån, uden at betale afdrag i årevis. Det lokker til et alt for højt forbrug, og ødelægger hele Danmarks økonomi, efter min mening. Jeg ville også ønske, at forældrene var enige om børneopdragelsen. Måske er man ikke altid 100 % enige. Men vi havde den regel, at havde én sagt nej, så bakkede den anden op om det nej. Så var der klare linjer for børnene. Nanna fik som 29-årig sønnen Jens, der blev bankansat i Århus, han har kone og 1 barn. I dag er hun også den stolte oldemor til Frederik. Ikke nogen sortseer. Odinsklubben og Det ny Testamente gør forskellen. - Tænk, siger hun: - Jeg har oplevet at skifte gadedør tre gange i de år, jeg har boet her. Nanna lader blikket glide hen over den velordnede stue med de store, tunge, håndlavede møbler fra før verden gik af lave. Familiebillederne, skrivebordet i den næste stue og bogreolen, der rummer Hans Fallada, Morten Koch og Det nye Testamente i flere udgaver. - Ja, det er ikke tilfældigt. I mange år har jeg været frivillig i Sønderbro Kirke. Jeg er kaffedame og laver kaffe til vore sogneeftermiddage 1. gang hver måned. Men jeg er ved at trappe ud af disse forpligtelser, fordi kræfterne slipper op. Jeg ved godt, jeg kan lyde som en sortseer, men det er jeg faktisk ikke. Jeg har bare temperament, og meninger om det, der sker omkring mig. - Jeg glemte at sige noget vigtigt, siger Nanna. - Odinsklubben er et kæmpe lyspunkt i min verden. Den samler beboerne her i Odinsgaard-blokkene til mange dejlige timer med samvær. Hver mandag spiller vi kort, og taler om stort og småt. En gang om måneden laver bestyrelsen dejlig mad til alle, der ønsker det. Man kan endda blive hentet og bragt, hvis man ikke er så godt gående. Og udflugterne i årets løb er dejlige at tænke på. Vi bliver virkelig inviteret ud i landet. Jo, jeg er så glad for mit liv, glad for at leve på Sønderbro, og taknemmelig for at jeg kan følge med i det hele. Tak for besøget. Kom og drik kaffe en anden gang. Den rullende indkøbsvogn må køre slalom mellem hundelort og snedriver langs Sønderbrogade. Det har kostet nogle fald. - Men jeg er stadig glad for at bo på Sønderbro, siger Nanna Lassen. Side 13

14 Tøzernes Tid - en klub kun for pigerne Sønderbro Kulturhus Lindvigsvej 4 Telf.: Beboerhuset Axelborg 4c Tlf Flere kunder? Så kontakt Aase Dammand på tlf for en annonce i Sønderbro Nyt Tekst: Sibel og Emel, søstre i 7. klasse Tøzernes Tid er en klub kun for piger. Klubben kører en gang om ugen. Hver torsdag fra kl. 15:00 til 18:00 i beboerhuset i Axelborg. Vores tovholder er Aysun Ercan. Hun kommer fra Ungdomsskolen. Vi aftaler i pigeklubben og sammen med Aysun, hvad vi skal lave om torsdagen. Vi ser blandt andet film, laver mad, hygger os med spil og slik, og nogle gange tager vi på ture. Vi har fx været på ture til Kolding og Århus. Det gode ved klubben er, at det kun er for piger. Det er andet år, klubben kører. Vi blev medlemmer sidste år. Vi er omkring 20 piger i klubben. Det er ikke alle, der kommer hver gang. Sidst vi var på tur, gik den til Billund Lalandia, hvor vi skulle skøjte i skøjtehallen. Vi tog afsted kl. 15:30 og skulle være hjemme omkring kl. 19:30. Vi kørte i busser, to små røde busser. Vi var cirka 15 personer. Da vi ankom, gik vi direkte til skøjtehallen. Nogle kunne godt finde ud af at skøjte, men der var også nogle, som for første gang skulle prøve det. Mig og min søster vi kunne godt finde ud af at skøjte, fordi vi også kan stå på rulleskøjter, og det hænger tæt sammen. Da vi var færdige med at skøjte, gik vi lidt rundt og hyggede os. Der kom en kæmpe abe ind, som vi tog nogle billeder med. Der var lang kø for at få taget billeder med aben, men vi fik taget et par sjove billeder. Her er vi sammen med aben, der sætter sine ben oven på os. Og ja, vi er tvillinger. Foto: Sibel og Emel. Fakta om Tøzernes Tid Tøzernes Tid er for alle piger fra klasse! Pigerne mødes ved Beboerhuset Axelborg 4C hver torsdag fra Har du lyst til at være med, kan du kontakte Aysun Ercan Medlemskab koster 25 kr. og dækker tilmelding i Ungdomsskolen. Tøzernes Tid er et samarbejde mellem Horsens Ungdomsskole og Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat Her har vi fået skøjterne på og bevæget os ud på skøjtebanen. Foto: Sibel og Emel. Side 14

15 Kære beboere og ansatte i Sønderbro-området Efter 6 år på Sønderbro i forskellige roller, vil jeg gerne takke af. Det har været en fantastisk tid med mange gode oplevelser. Det hele startede ved en tilfældighed. Jeg var hos Flemming Holm i det gamle Sekretariat, og i et lokale ved siden af sad Mogens Falk. Han fik et opkald om, at der manglede en vikar i to timer til idræt i 4. klasse. Han stak hovedet ud og spurgte mig: Er der ikke noget med, at du kan noget med idræt? Og så var jeg hyret som vikar, og det passede fint, da jeg arbejdede om natten. Men helbredet spillede mig et puds, og lige pludselig havde jeg haft to blodpropper i hjertet. Det medførte en ansættelse på skolen og senere i delejob med AAB, hvor udgangspunktet var en flok utilpassede drenge i Axelborg. Jeg har kun mødt velvilje i mit arbejde på Sønderbro. Et fantastisk samarbejde med forældre og supergode oplevelser med de unge. Jeg er blevet budt velkommen i mange hjem og har fået mange venskaber. Der er mange forskellige kulturer på Sønderbro, og jeg har mødt varme og gæstfrihed alle steder. Tak for det. Sønderbro-området er mit andet hjem, og mit hjerte brænder for Sønderbro og dets mange gode beboere. Det er en gave at have et arbejde, hvor man glæder sig til at møde op. Men det skyldes alle de gode kræfter og kollegaer, som jeg har haft kontakt med. Det skyldes også den tætte kontakt, jeg har haft med de unge mennesker. Alle har været en inspiration og har givet mig oplevelser og erfaringer, som jeg bruger flittigt. Jeg har været heldig med at have kolleger i Kulturkontoret, skolen, Imagine Horsens og Søndergien, som har været læremestre og inspiratorer for mit virke. De frivillige kræfter er mange og stærke på Sønderbro. VI KAN SELV! Hvor mange gange har jeg ikke hørt det. Og det er rigtigt. Tak for et fantastisk samarbejde. Uden jer var Sønderbro-området et sted, jeg ville have svært ved at forestille mig. Jeg vil slutte af med en fremtidsvision. Mit håb er, at alle de gode kræfter vil forene sig under samme paraply. Der er lige nu Sønderbro Aktivitet(SAH), KAOS, Banjospil, Floorball og den forening, som driver butik i Søndergien og nogle værksteder. Alle har det samme mål, nemlig at skabe aktiviteter for beboere i Sønderbro-området. Ved at slå kræfterne sammen vil der være grundlag for at skabe flere fælles aktiviteter, f.eks. sankthansfest, juletræsfest, fastelavn, Middelalderfestival, markeder og meget mere. Jeg har foreslået SAH, at de afholder et fællesmøde for ovennævnte for at se, om vi kan forene kræfterne, for om 1 1/2 år er Imagine Horsens også væk. Jeg har også et ønske om, at Sønderbro Kulturhus Fond begynder at spille en mere aktiv rolle ud over at være udlejer/administrator for Kulturhuset. Som jeg har hørt fra de gamle kræfter, var ønsket om et Kulturhus noget ganske andet, end det er i dag. En venlig, men alvorlig opfordring til Fondens Bestyrelse om at blive et større aktiv i området. Jeg slutter dog ikke helt med arbejdet, da jeg stadig er en del af teamet, som arrangerer sommerlejr. Det er jeg meget glad for, idet jeg hvert år tager på ferie med 60 børn. Hvor mange kan prale af det? En uge med fantastiske børn og gode oplevelser, så jeg glæder mig rigtig meget. Der er mange, som jeg gerne ville takke for venskab og samarbejde, men med fare for at glemme nogen, vil jeg ikke nævne navne. Jeg er sikker på, at de ved, hvem jeg mener. Mit farvel skal lyde således: Sønderbro-området er et godt sted at være, for der bor og arbejder mange gode mennesker, og jeg er så heldig at kende dem. TUSIND TAK Tom Juul Pinstrup Side 15

16 Borgernes idéer på banen Tekst: Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat En onsdag aften står en projektor og lyser i Gl. Jernbanegade i Horsens. Det tredje projektspirehold er samlet, og på den hvide oplyste væg står der netværk og ressourcekort som overskrift. Det handler om at kortlægge de ressourcer, der findes i lokalområdet. Det være sig foreninger, institutioner og ens eget netværk af familie og venner. Alt det, der kan hjælpe med at få ting til at lykkes. To af deltagerne, Inge Aadal Jensen og Joan Midtgaard Jensen, har gjort sig nogle tanker om at deltage: Jeg synes, det er spændende. Jeg er arkitekt, så det her er noget lidt andet. Man møder nye mennesker, får større netværk og det er også en træning i at arbejde med små projekter, som jeg kan bruge på mit cv, siger Inge. Joan er enig: Jeg deltager også, fordi jeg blev opfordret til det af min boligforening, Beringsgaarden. Jeg er medlem af hovedbestyrelsen, og vi vil gerne have ny inspiration til, hvordan vi kan få flere beboere involveret i fælles aktiviteter. Jeg har ikke en fast idé endnu til, hvordan vi kan gøre det, men jeg er faktisk overrasket over, hvor mange små projekter, der allerede er i gang rundt om i byen, siger hun. Inge og Joan deltager på det tredje projektspirehold. Holdet består af 11 borgere, der frivilligt har meldt sig til forløbet. Side 16 Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat står bag projektspireforløbet. Imagine Horsens arbejder med udvikling af lokalområder, og projektspireforløbet er ingen undtagelse. Det sker gennem dialog og samarbejde med borgerne ud fra troen på, at alle har noget at bidrage med, og at udvikling af lokalmiljøer bedst sker i samarbejde med borgerne og deres ideer. I øjeblikket er det tredje projektspireforløb i gang. Der er 11 deltagere på holdet, og de mødes hver uge. Forløbet strækker sig over 10 uger. Hvad er et projektspireforløb? Et projektspireforløb er sammensat af en række moduler, der består af undervisning, øvelser mm., hvor deltagerne får redskaber, sparring og støtte til at søsætte mindre projekter i deres lokalområde. Projekterne tager afsæt i deltagernes egne ideer til det, der skaber udvikling lokalt. På det første projektspirehold deltog Brandur Esmarson. Brandur har nu startet Down under 28. Et mødested i Beringsvænget, hvor alle er velkomne til en hyggelig aften hver torsdag aften fra kl Der er altid kaffe, te og kage og mulighed for at spille billard, bordtennis, dart og kortspil. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke laver det for min egen skyld - for det gør jeg. Jeg nyder at komme ud og være sammen med andre. Men jeg gør det først og fremmest for beboerne og for området - for fællesskabet! Projektspireuddannelsen gav mig en masse redskaber til at føre ideen ud i livet, fortæller Brandur. Peter Christensen er projektspire fra Brandur i gang med at gøre klar til aftenens fællesskab i Down under 28. hold to. Hans projekt Ud i naturen går ud på at tage børn, unge og forældre fra byen med ud i naturen. Peter har indledt et samarbejde med naturvejleder i Horsens Kommune, Thorke Østergaard, så deltagerne på turen bl.a. kan besøge Naturcenter Skovgaard i Egebjerg. Jeg er selv opvokset på en gård og ved, hvilke fantastiske oplevelser man kan få ved at færdes i naturen i skoven og ved vandløbene. Det vil jeg gerne vise andre, fortæller Peter. At deltage på projektspireforløbet har lært mig at tage et initiativ. I første omgang bliver det dagsture i weekender, jeg laver, siger han. Lørdag den 20. april gik den første tur Ud i naturen. Det var en god dag med solskin og masser af oplevelser. Alle de børn, der var med på turen, vil også gerne med på den næste tur, fortæller Peter. Tilbage i Gl. Jernbanegade Temaet for det igangværende projektspireforløb er Trivsel og bevægelse. Det betyder, at de ideer og konkrete projekter, deltagerne formulerer i forløbet, skal ligge inden for den ramme. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke konkrete projekter deltagerne kommer ud med. Joan og Inge afslutter forløbet sammen med resten af holdet med en fernisering på deres projekter den 12. juni Man kan få mere at vide om projektspireforløbene og deltagernes projekter ved at kontakte Imagine Horsens på

17 Hvad kan økonomirådgivningen gøre for dig? FAKTA om projektspireforløbet Trivsel og bevægelse : Forløbet rummer introduktion til arbejdet med udvikling af lokalområder. Viden om dit lokalområde, arbejdet med frivillige og beboerinvolvering. Hjælp til at omsætte en god ide til virkelighed. Konkrete værktøjer til brug i forbindelse med projektudvikling. Vejledning i at lave en projektansøgning. Mulighed for at søge om 5000 kr. fra Imagine Horsens Alle deltagere får efter endt uddannelse et uddannelsesbevis. Forløbet ender med at deltagerne søsætter egne mindre projekter i lokalområderne i Horsens. Forløbet er tilrettelagt og gennemføres af Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat i samarbejde med Sund By, Horsens kommune. Det er gratis at deltage. BAR & RESTAURANT CLASSIC DANISH CUISINE SINCE 1993 Havnen 15, 8700 Horsens Bordbestiling: TLF Økonomirådgivningen i Imagine Horsens er nu i fuld gang. Rådgivningen er et tilbud til beboere i de seks boligselskaber i Imagine Horsens, som også har lejemål i Sønderbro-området. Her fortæller de 3 rådgivere om, hvordan de kan hjælpe en lejer, som har svært ved at betale huslejen: Vores formål er at forhindre, at lejere bliver udsat af deres bolig. I praksis har det vist sig, at økonomirådgivning har betydet nedgang i antallet af udsættelser fra lejemål. Vi er IKKE kommunale kontrollanter, og vi er IKKE inkassomedarbejdere fra boligorganisationen. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over økonomien ved at gennemgå dine indtægter og udgifter. I forbindelse med gennemgang af dine indtægter drøfter vi, om du får den boligsikring og andre ydelser, som du har krav på. Hvis der har været ændringer i familiens status - for eksempel skilsmisse, barn, der er flyttet hjemmefra eller er blevet 18 år - vil boligsikringen skulle ændres. Måske vil en mindre bolig være en løsning. Det behøver ikke kun at være offentlige ydelser, der drøftes. Det kan også være, at du ikke får det børnebidrag, som du skal have fra en tidligere ægtefælle, eller at du har penge til gode ved skat. På udgiftssiden drøfter vi behovet for de enkelte udgifter og muligheder for at spare på nogle af dem. Er der mange kreditorer er det vigtigt at se på, hvad der er meget nødvendigt at betale. De absolut vigtigste poster er husleje, varme og el. Hvis disse udgifter ikke betales, kan du hurtigt miste din bolig, hvilket er en stor belastning for familien og ikke mindst for børnene. Vi drøfter mulig henstand på gæld og orienterer om, hvad der sker, hvis du ikke kan betale den løse gæld, og hvordan det foregår i fogedretten. Vi hjælper også gerne rent praktisk med eventuel ansøgning om en enkelt ydelse ved kommunen eller anden hjælp. Der kan desuden være tale om lavere madudgifter eller om at omlægge dyre kvik lån/ SMS lån. Der kan være telefonabonnementer, store TV- pakker og lignende, der kan omlægges. En stor udgift til rygning kan også afhjælpes ved et gratis rygestopkursus. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske. Vores fremgangsmåde er, at vi banker på ved de lejere, der har fået rykkere fra boligorganisationerne og tilbyder vores hjælp. Hvis du ikke er hjemme, smider vi et brev ind til dig, hvorefter du kan kontakte os. Det kan måske føles pinligt at skulle fortælle fremmede om sin økonomi, men vi har tavshedspligt, og vi yder en professionel hjælp. Vi snager ikke. Vi opbevarer ikke oplysninger, og vi gør kun noget i forhold til kreditorer osv., hvis du giver os tilladelse til det. Så du kan roligt fortælle os om din økonomi, både hvis du bare har lidt knas i budgettet, og når det er gået rigtigt galt. Vi er her for at hjælpe dig ud af eventuelle problemer. Du er velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Økonomirådgivere i Imagine Horsens: Christian Højholt, tlf , Thrine Jepsen, tlf , Tuba Kilic, tlf , 58x62_sønderbrokulturhus 1 10/04/ Fra venstre: Thrine Jepsen, Christian Højholt og Tuba Kilic Side 17

18 Vagn Ry Nielsen in memoriam Vagn Ry Nielsen stillede altid velvilligt op som båltaler ved vores Sankthansaften. Da Sønderbrogruppen i 2000 besluttede at udgive lokalområdets eget blad, Sønderbrobladet, rettede vi fra redaktionen en henvendelse til daværende borgmester, Vagn Ry Nielsen, om han ville stille op til et interview til det første nummer af bladet. Det sagde Vagn ja til med vanlig velvillighed og udtalte ved den lejlighed: Sønderbro er en bydel, der kan være stolt af sig selv! Det var på ingen måde tomme ord, for Vagn var gennem årene en meget flittig gæst i området. Der var ikke et arrangement, der var for lille til, at han ville være til stede, hvis tiden var til det. Sankthansaften var altid en af hans meget travle aftener med mange båltaler spredt over hele byen, men Sønderbrogruppens sankthansbål på Søndermarkskolens sportsplads var et must, hvorefter han hastede videre. Men det skete, at vi var det sidste sted i talerækken, så Vagn kunne derefter sammen med sin kone slå sig ned foran Kulturhuset med et glas kold hvidvin og få sig en afslappet snak med områdets beboere. Gennem hans borgmestertid blev det også til mange besøg på Søndermarkskolen, hvor der blev åbnet en SFO, indviet en ny fløj og et nyt bibliotek, ligesom han udpegede vinderne af tegninger til Sønderbro-områdets egne julemærker. Også ved skolens 50 års fødselsdag i 2000 deltog Vagn både ved den officielle fejring og sammen med sin kone i Den store klassefest, der blev holdt i skolegården i et stort telt med 1300 gæster. Sønderbro Kulturhus havde også Vagns bevågenhed. Første Spadestik blev i 2003 foretaget på Sønderbro-vis, nemlig i selskab med mange små og store gravende Sønderbro-borgere, og da vi året efter endelig kunne indvie huset, var Vagn også en selvskreven gæst. Da Vagn forlod borgmesterposten i 2006 blev Søndermarkskolens Kor inviteret til at optræde ved afskedsfesten i Forum Horsens. Da koret stod på scenen og sang, sprang Vagn også på scenen og sang sammen med dem. Det var en flok stolte og en smule benovede korpiger, der i bussen på vej hjem snakkede om, hvor spændende det havde været at synge sammen med byens borgmester. Det var stort. Selvom Vagn ikke længere varetog borgmesterposten, deltog han stadig i forskellige arrangementer i Sønderbro-området. Det blev blandt andet til besøg i Onsdagsklubben, hvor han veloplagt underholdt med masser af historier og sang for på fællessangene. Da Sønderbrogruppen i 2011 arrangerede en ugelang Kulturfestival, indvilgede Vagn i at være protektor og deltog i mange af aktiviteterne. Han udtalte ved den lejlighed: Hvad jeg har oplevet under denne festival bestyrker mig i tanken om, at Sønderbro er et lærestykke, hvor I giver hinanden plads til, at vi kan lære af hinanden, og hvor ingen bliver glemt. Med alle disse gode fælles oplevelser in mente var det derfor med tristhed vi i Sønderbrogruppen modtog meddelelsen om Vagns alt for tidlige død. Æret være Vagn Ry Nielsens minde. På vegne af Sønderbrogruppen Ulla Herløv Sønderbrogruppens tovholdergruppe Lars Skytte Nielsen Orla Kristensen Doris Bisgaard Maria Christiansen Ulla Herløv Flemming Holm Sønderbrogruppens medlemmer, marts 2013 Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke Asta Jørgensen Formand, afdelingsbestyrelsen Lejerbo, Frejasgade Barbara S. Pedersen Projekt Alle Kulturers Køkken, ansat i Sønderbro Kulturhus Fond Bilal Yücelbas Søndergien Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen i Mimersgade, Odinsgaard Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle Doris Bisgaard Beboer i Axelborg Ebbe Elm Præst, Sønderbro Kirke Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård, tovholder på Onsdagsklubben Erik Krogh Forretningsfører, AAB Erik Bebe Knudsen Afdelingsleder Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Evy Nielsen Souschef Gefionsgården Flemming Holm Journalist, Søndergien Gunner Nielsen Læge, frivillig indenfor sundhedsfremme på Sønderbro Gunnar Sørensen Forretningsfører Andelsboligforeningen Beringsgaard Harun Güler Lærer Phønix efterskole og med i dialoggruppen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens Ungdomsskole Jette Bjerre Skolefritidsordningen Søndenvinden Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro aktivitet Horsens Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest Kirsten Fynbo Frivillig i Sønderbro Kirke. Beboer på Sønderbro Lars Skytte Nielsen Horsens Politi, Formand for menighedsrådet Sønderbro Kirke Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark (børnehaven Åkanden og vuggestuen Sct. Georgshjemmet ) Lilian Andersen Formand for boligforeningen Odinsgården, koordinator for frivilliggruppen i Horsens Lis Helbo Familierådgiver, Børnefam.center Fuglevang Lotte Rasmussen Repræsentant for Søndergien Maria Christiansen Huset Venture Mette Børgesen Boligsocial projektleder, Imagine Horsens, Axelborg Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte Michael Meldgaard Forretningsfører Odinsgaarden Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og beboer på Sønderbro Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på Sønderbro Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør AAB, Axelborg Per Næss-Schmidt Formand for afd.best i Axelborg Poul Erik Skov-Hansen Sekretariatsleder Imagine Horsens Poul Thambirajah Repræsentant for tamilerne og beboer på Sønderbro Saliha Arikan Projektkoordinator Søndergien Susi Lindahl Centerleder, Gefionsgården Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding Tom Pinstrup Sønderbro Aktivitet Horsens SAH Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard, redaktør Sønderbro Nyt Sønderbrogruppens ambassadører Eva Ladekjær Larsen Mogens Falk Region Midtjylland, Center for folkesundhed, har lavet ph.d. feltarbejde i Axelborg, Sønderbro Konsulent for Sønderbro Kulturhus Fond Side 18

19 Det sker på Sønderbro Sønderbro Kirke Grundlovsdag d. 5. juni kl ved Sønderbro Kirke. Vi synger sommeren ind Grundlovsdag d. 5. juni kl mødes vi i teltene på plænen bag Sønderbro Kirke for sammen med kirkens kor at synge sommeren ind og høre årets grundlovstale af transportminister Henrik Dam Kristensen. Efter sommersange, taler og lidt forfriskning underholder trioen Divas kl til ca Bankospil i Beboerhuset Axelborg hver tirsdag kl Caféen i Sønderbro Kulturhus har åbent kl alle hverdage. Lukket i weekender og skoleferier. Se ugeplanen på Sønderbro Onsdagsklub. Lidt om Onsdagsklubben. Vor klub er nu fire år gammel. Den blev stiftet, fordi vi var ikke i tvivl om, at der var og er et behov for en sådan klub her i bydelen. Det betyder meget, at den ligger i nærheden af medlemmernes hjem. Mange af vore medlemmer har været gode til at få naboer og andre med i klubben. Det har resulteret i, at vi lige nu har måttet stoppe for tilgang af nye medlemmer. Vi vil gerne bevare det tætte og nære forhold, vi har til hinanden. Hvad laver vi så i klubben? Vi synger og får også besøg af musikanter. Vi har haft foredrag om sundhed, og hvad digitalisering betyder for den enkelte borger. Vi har haft besøg af tidligere borgmestre og også vor nye borgmester. De har fortalt om deres liv og arbejde. Vi ser film her fra byen og fra andre lande. Vi skal snart have besøg af en naturvejleder. Vore skovture er også et hit. Vi har leg og spil. Vore medlemmer møder fuldtallige op til de forskellige ting, der foregår i klubben. Det var et lille indblik i Onsdagsklubbens sammenkomster. Onsdag er en god dag på Sønderbro. Venlig hilsen formand Else Holgersen Elektronisk aktivitetskalender: aktivitetskalender Side 19

20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere