SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang"

Transkript

1 SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni årgang

2 INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte Rasmussen Mette Børgesen Flemming Holm Orla Kristensen Pia Leed Kulturhuset Sønderbro Kirke LEDER Leder Side 2 Sønderbro Kulturhus hvad skal der ske??? Side 3 Søndergien Byens Hus flytter igen, igen!!! Side 4 Ungdomsskolernes dag Side 5 Dronning Dagmar Side 6 Studieorlov Side 8 Konfirmander 2013 Side 9 Gudstjenester i Sønderbro Kirke, Gudstjenester på plejehjem Side 9 Nyt fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej Side 10 Udstilling om dronning Dagmar i Sønderbro Kirke Side år i samme lejlighed på Sønderbrogade Side 12 Tøzernes Tid - en klub kun for pigerne Side 14 Kære beboere og ansatte i Sønderbro-området Side 15 Borgernes idéer på banen Side 16 Hvad kan økonomirådgivningen gøre for dig? Side 17 Vagn Ry Nielsen in memoriam Side 18 Det sker på Sønderbro Side 19 Noget om anemoner og forandringer Forår, forår, kom nu snart. Disse linjer fra en børnesang er vist gået igennem hovedet på mange mennesker de seneste måneder, mange gange efterfulgt af et citat fra en af Dirch Passers gode monologer: Hvem ved, om vi overhovedet får noget forår?. Der kom dystre udmeldinger fra DMI - Den koldeste april i 25 år og Bøgen har haft sit seneste udspring i 10 år. Det var, som om vinteren i år ingen ende ville tage. Men med maj, den søde milde, kom endelig foråret, og i skrivende stund har anemonerne bredt deres hvide balletskørter ud over skovbunden i læ under de grønne bøgeblade, og de lyse nætter er på vej. I disse år blæser forandringens vinde over Sønderbro-området. Skolen har mistet sin overbygning og skal fremover indgå i en integreret børneenhed, der på matriklen rummer lige fra områdets alleryngste borgere til skoleelever op til 6. klasse. Sønderbrogruppen har også undergået en strukturændring, delt op med en tovholdergruppe og de øvrige interessenter, ligesom Søndergien og Byens Butik flytter til Axelborg Torv. Men trods disse ændringer fortsætter de gode kræfter deres aktiviteter til gavn for alle i Sønderbro-området. Da Kulturhuset blev indviet i 2004, var der stor spænding om, hvorvidt det ville blive brugt. Det var også i flere år op ad bakke, men da man i 2008 oprettede Sønderbro Sekretariatet, satsede man på Sundhed for alle på Sønderbro og knyttede derfor en del sundhedspersoner på projektet. De stillede sig til rådighed med vejledning, og derefter blev også forskellige aktiviteter iværksat i huset. Ganske langsomt steg aktivitetsniveauet, og i dag er der masser af liv i og omkring huset. Der kom folkesundhedskøkken til, og det blev så godt et tiltag, at det nu er blevet muligt at lade det oprindeligt toårige projekt fortsætte med en anden struktur efter 1. maj under navnet Kulturhus Caféen. I dag er Sønderbro Kulturhus en synlig og integreret del af lokalområdet. Det er også muligt at leje lokaler i huset, og det er der flere og flere, der får øjnene op for, så kom og deltag i de forskellige aktiviteter og vær medvirkende til, at Kulturhuset fortsat summer af liv. På vegne af den samlede redaktion vil jeg ønske vore læsere en herlig solskinsfyldt sommer. Ulla Herløv Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej SATS og LAYOUT: OK Grafisk Produktion. Tlf TRYK: OK Grafisk Produktion Oplag stk Forsiden: Fra Ungdomsskolernes dag på Søndergade. Foto: Horsens Ungdomsskole. Deadline til næste nr. er den 1. august 2013 Udebliver bladet ring til Aase Dammand på tlf Sønderbro Nyt kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien. Side 2

3 Sønderbro Kulturhus hvad skal der ske??? Tekst: Mogens Falk og Maria Christiansen Et borgermøde d , der samler over 100 lokale mødedeltagere, er enige om at hallen skal bygges. Ifølge referatet dagen efter i Horsens Folkeblad, siger borgmester Vagn Ry Nielsen ved den lejlighed: Jeg har en indædt fornemmelse af, at vi i 2001 har udvidet vores driftsbudget med kr. til Jeres hal. Horsens Folkeblad fortsætter: På et samlet Byråds vegne ønskede han held og lykke med projektet, som ikke vil få kommunale kroner til selve byggeriet - men derimod til driften 100 år frem. I løbet af efteråret 2002 blev der nedsat en styregruppe, som dels tog initiativ til en arkitektkonkurrence, dels udbød byggeopgaven i licitation, samt oprettede den selvejende institution Sønderbro Kulturhus Fond - uddrag af fundatsen: 3 Formål Fondens formål er at opføre, eje, fremleje og drive Sønderbro Kulturhus for herved at: Gennem indsamlinger og gaver at tilvejebringe finansieringen til opførelsen og driften af Kulturhuset på lejet grund. Skabe mulighed for lokalområdets egen bæredygtighed. Skabe øgede muligheder for kultur- og idrætslivet i Sønderbro området. Skabe et kulturelt samlingssted. Være kriminalitetsforebyggende. Være grænsenedbrydende og samlende for forskellige befolkningsgrupper og nationaliteter på Sønderbro. Gennem indtægter fra egne arrangementer og ved udleje af husets lokaler og faciliteter til arrangementer samt gennem sponsor- og lignende aftaler at tilvejebringe midler til husets drift. Byggestart var aftalt til jan Et utraditionelt, første spadestik blev foretaget kollektivt af flere hundrede fremmødte, med borgmester Vagn Ry Nielsen som taler og første mand ved spaden. Det skete d. 29. oktober Trods en usandsynlig mild vinter gik Skanska først i gang med udgravningen til byggeriet 1. marts Afleveringen af byggeriet er aftalt til 1. september, så der er travlhed på byggepladsen hele sommeren igennem. Arbejdet med Sønderbro Kulturhus går dermed ind i en ny fase. Lydanlæg, inventar og køkkenfaciliteter skal nu langsomt på plads, efterhånden som der bliver råd. En stor gruppe frivillige har siden december arbejdet i Sønderbro Aktivitet på at forberede indholdsdelen i det store hus. Og se - driften af Sønderbro Kulturhus det er en helt anden historie! Se - det var hele starten på Sønderbro Kulturhus, der i de kommende 9 år langsomt fandt sine ben at stå på i en symbiose med Søndermarkskolen, Boligforeningerne og de mange frivillige på Sønderbro og deres fantastiske aktiviteter og projekter. De seneste 2 år er der sket rigtig mange nye tiltag og samtidig mange forandringer. Søndermarkskolen har mistet sin overbygning og er blevet en afdeling af Horsens Byskole. Nu skal der laves plads til vuggestue og børnehave. Folkesundhedskøkkenet - et 2årigt projekt støttet af Nordea fonden - ophører her i år med udgangen af april. Dette projekt har udviklet Kulturhus Caféen, så den nu kan køre videre på markedsvilkår. Alle ansatte i Kulturhuset fortsætter altså efter d. 1. maj! Kulturhuset har indledt et samarbejde med Imagine Horsens - det fælles boligsociale samarbejde i Horsens og med Huset Venture. Huset Venture er en stor socialøkonomisk virksomhed i Århus, der skaber og sælger forskellige produkter og ydelser. Langt de fleste ansatte kan på grund af handicap, ulykke eller sygdom arbejde på fuld tid. Formålet med samarbejdet er at finde ud af, hvordan Kulturhus Caféen kan blive til en socialøkonomisk virksomhed - i samarbejde med andre her på Sønderbro. Som socialøkonomisk virksomhed arbejdes der for at fremme et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål. Det kan f.eks. være beskæftigelse til dem, der har svært ved at komme ind på eller bide sig fast på arbejdsmarkedet. De penge, som virksomheden tjener, går ikke i lommen på en eller flere ejere. I stedet bliver et eventuelt overskud geninvesteret i formålet eller virksomheden. Dermed kan Kulturhuset dels sikre nogle arbejdspladser, dels være med til at vedligeholde og udbygge husets aktiviteter og tilbud. Men det kræver som sædvanlig lokal opbakning. Og det er jo netop det, der kendetegner Sønderbro - vi bakker op og løfter sammen. Samarbejdet skal koordineres af Maria Christiansen. Maria er udviklingskonsulent i Huset Venture og ikke et helt ukendt ansigt på Sønderbro. Hun bor i nabosognet Torsted og har haft arbejdsplads i Kulturhuset og Søndergien det sidste halve år. Der arbejdes også på andre måder med at skabe beskæftigelse. I februar gik startskuddet til L*Ø*B, der står for Land, Ø og By. Ideen er at skabe arbejdspladser inden for turisme og gøre det i et samarbejde mellem landsbyerne, øerne og byen (Horsens). Det er natur, kultur og sundhed, der er råstofferne. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper og blandt emnerne, der arbejdes med, er sundhedseksperimentarium, pakkeferier, international (middelalder)højskole samt havedrift og plantedyrkning på nye måder. Der kommer meget mere om L*Ø*B i næste nummer af Sønderbro Nyt. Udlejning af Sønderbro Kulturhus Hvad enten du skal holde en hyggelig lille fest eller et stort brag, har vi lokalerne til f.eks.: - bryllup - sølvbryllup - barnedåb - konfirmation - reception - fødselsdag - jubilæum - Små og store fester. Vores største festlokaler rummer nemt 900 gæster, mens vores mindre lokaler sætter en hyggelig ramme om de mindre sammenkomster. Sammen vælger vi det bedst egnede lokale. Ring og hør om pris! Kontakt: Dennis Nielsen mobil: eller mail: Det samme gælder, hvis der ønskes lån af sal til fritidsaktiviteter. Side 3

4 Søndergien Byens Hus flytter igen, igen!!! Margrethe Vestager på besøg i Søndergien Tekst: Saliha Arikan. Ja! det er nu ved at være 6 år siden, at Sønderbro Sekretariatet - med navnet Søndergien i dag har haft sit virke i Sønderbro-området. De første 3 år havde vi lokale ved Kulturhuset (Søndermarksskolen) på 1. sal. Efter 3 gode år valgte Sekretariat/ Søndergien at flytte for at blive mere synlig på gadeplan til Sønderbrogade 42, og vi skiftede også navn til Søndergien Byens Hus. Da vores projektmidler fra Landsbyggefonden er ved at udløbe, måtte vi her i Søndergien tænke anderledes. Vores styregruppe havde besluttet, at der ikke bliver søgt midler hjem, da Imagine Horsens var her i byen og dækkede hele Horsens by som det boligsociale projekt. Dette giver en god mening. Men, men. Vi kunne ikke lukke vores aktiviteter ned og slippe alle de gode kræfter, der er i området. Derfor forankres alle de bæredygtige aktiviteter i Søndergien på Axeltorvet i et lokale ved siden af grillbaren, og Imagine Horsens bliver ansvarlig. Det betyder, at Søndergien Byens Hus nye adresse bliver Axeltorvet fra den 1. oktober Der skal siges, at det kun er aktiviteterne, der flytter op til Axeltorvet. Personalet/ administrationen flytter ikke med op, da midlerne ikke rækker til ansatte.vi bliver også nødt til at lukke nogle aktiviteter ned, f.eks jobklubben. Vi her i Søndergien vil i den anledning godt have lov til at sige: det har været fantastiske 6 år, så tak til alle, der har bidraget til arbejdet på Sønderbro, tak for jeres opbakning, tak for samarbejdet. Specielt tak til vores frivillige i huset, ja, vores, fordi Søndergien er der og vil være der, takket være de frivillige. Vi ønsker, at alle de gode kræfter fortsætter. God vind. Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager på besøg i butikken i Søndergien. Margrethe Vestager var meget imponeret over alt det, der blev lavet i Søndergien. Skift til en bank, der bygger på sunde værdier Søndergade Horsens Side 4

5 Brug din fritid på din fremtid. Sådan lød det da Ungdomsskolen i Horsens lørdag 20. april holdt Ungdomsskolernes dag på Søndergade i Horsens. Foto: Ungdomsskolen Ungdomsskolernes dag Side 5

6 Dronning Dagmar Navne og adresser, Sønderbro Sogn Sønderbro kirkekontor Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf.: Åbent tirsdag - fredag Sognepræst Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf.: Træffes ikke mandag Sognepræst Anne Marie Kristensen Vadstedvej 249, 8450 Hammel Tlf.: / Træffes ikke mandag Organist Michael Rauff Tlf.: Træffes ikke mandag Kirketjener Torben Bøgballe Træffes ved henvendelse til Sønderbro Kirke på tlf.: Træffes ikke mandag Menighedsrådsformand Lars Skytte Nielsen Læsøgade 15 Tlf Guds engel, Dagmar, bed vor frelser om at hele hvad i Danmarks land er søndret... Tekst: Sognepræst Ebbe Elm Vi har lige haft en spændende udstilling om Dronning Dagmar på væggene i sognelokalerne i Sønderbro Kirke. Det var Søndergien, der skaffede udstillingen til Horsens i anledning af dronning Dagmars 800 års fødselsdag, og udstillingen blev åbnet den 23. april af den tjekkiske ambassadør sammen med Horsens bys borgmester og et veloplagt publikum. Dagmarkorset og altertavlen på Åpark-centret Dronning Dagmar er dog ikke et nyt bekendtskab for Sønderbro Kirke. Da Åpark-centret for et par år siden skulle indvie det nye andagtsrum til de månedlige andagter, blev det med en ny altertavle, som ikonmaleren Siff Bengtson havde malet med Dagmarkorset som motiv. Dagmarkorset findes i dag på Nationalmuseet. Det byzantinske relikviekors fra 1000-tallet er et sjældent dygtigt guldsmedearbejde fremstillet i en avanceret detaljerig emaljeteknik, som Siff på fornemste vis har kopieret og brugt som motiv på altertavlen, Redaktion for kirkesiderne: Anne Marie Kristensen, Ebbe Elm Altertavlen på Åpark-centret. Side 6

7 Dronning Dagmar Dagmarkorsets forside der spejler korset både her og hisset. Et relikvie er, ligesom en amulet, en kraftgenstand, som bærer noget i sig af den hensovende fromme helgens guddommelighed, som kan være et værn mod ulykker og gøre mirakler for den, der bærer det. På det originale Dagmarkors er den korsfæstede Kristus afbilledet på korsets med hans græske navn. På den anden side ser vi Jomfru Maria på højre side af Kristus, og på venstre side Johannes Døberen. Over og under Kristus ser vi to ortodokse helgener - øverst Basilios og nederst Johannes. I dag er Dagmarkors en populær dåbsgave og konfirmationsgave, og traditionen byder, at når en ung brud går over graven i kirkegulvet, skal hun bære en kopi af Dagmarkorset. Den tradition startede kong Frederik den 7. Han lod udføre en kopi af korset som bryllupsgave til hans datter, prinsesse Alexandra, der blev gift d. 10. marts 1863 med prinsen af Wales og senere blev dronning af England. Dagmarkorset blev fundet i St. Bendts Kirke i Ringsted i 1683 tæt ved dronning Dagmars grav og er siden blevet knyttet tæt til hendes person. Korsets historie er dog ligeså sagnomvunden som Dagmar selv, men er ikke desto mindre et vigtigt vidnesbyrd om de tætte familieforbindelser mellem det danske kongehus og russiske fyrster og den græsk ortodokse kirke i middelalderen. Dagmarkorsets bagside Dronning Dagmar - Folkets dronning. Vi ved ikke meget om dronning Dagmar, men fakta er, at Dagmar blev født i slutningen af 1100-tallet, omkring Sandsynligvis på kongeborgen Vysehrad i Prag. Hvad Dagmar angår, så kan den viden, vi har om hende, skæres ned til en ganske lille Tegning af Dronning Dagmar kerne: hun hed Margaretha og var af böhmisk kongeslægt (faderen var kong Otakar), men hun var måske opvokset i Meissen hos sin mor (dronning Adela), da hun blev et skilsmissebarn. Hun blev gift med Valdemar Sejr og blev i Danmark kaldt Dagmar. Det meste af det, vi troede at vide om dronning Dagmar, er dog usikkert. Selv hendes navn er usikkert, da det ikke er sandsynligt, at hun havde fået det slaviske tilnavn Dragomira, som så skulle være blevet fordansket til Dagmar. Men hvad skal vi med fakta, når bare historien er god: I 1205 blev Dagmar sejlet til Ribe fra Meissen for at blive gift med Danmarks konge. Brylluppet stod på Riberhus Slot i byens nordvestlige udkant. Ifølge sagnet modtog dronning Dagmar dagen efter brylluppet, traditionen tro, en morgengave fra kong Valdemar, men hun havde ikke ønsket sig smykker eller andre rigdomme. I stedet havde hun ønsket sig, at de mange fanger i Valdemars fængsler skulle frigives, og at bøndernes høje skat skulle sættes ned. Valdemar opfyldte begge Side 7

8 Dronning Dagmar hendes ønsker, og dronning Dagmar blev hurtigt elsket som folkets dronning. Desværre døde dronning Dagmar allerede syv år senere d. 24. maj 1212, måske i barselsseng på Riberhus Slot, kun 23 år gammel. Hun blev begravet i Ringsted i St. Bendts Kirke. En helgeninde med et stort hjerte Dronning Dagmar er en sagnskikkelse; en dronning med et godt og retskaffent hjerte i et smukt og yndefuldt legeme, der skaffede hende et gloværdigt ry i samtiden. Især hendes empati og ømhed for folket var med til at bevare hendes omdømme op gennem middelalderen, da de mundtligt overleverede viser om hende blev nedskrevet og bevaret for eftertiden i folkeviserne. At hun i middelalderen skulle have været så elsket af sit folk, at det kom til udtryk i flere folkeviser, som er blevet sunget og danset rundt omkring er en del af vores kære myte om Dronning Dagmar. I Folkevisen Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg, fortælles det, hvordan kongen red med sine mænd mod Ribe fra Skanderborg, da han hørte, at dronning Dagmar var syg. Han red så hurtigt, at ingen kunne følge med ham. Ifølge visen var Dagmar død, da han nåede frem til Riberhus, men hun vågnede og bad ham om, at han skulle benåde fanger og fredløse. Den danske forfatter Thor Lange, der selv blev russisk gift og optaget i den russiske adel, var, selvom han boede det meste af sit liv i Rusland, dansk statsborger og national romantiker, der drømte om den svundne danske storhedstid under Valdemarerne. Han skrev denne hyldest og helgenkåring til Dronning Dagmar, som hans enke, efter hans død d. 22. februar 1915 lod opføre som mindetavle over dronning Dagmar i Ringsted kirke: Du solskins sjæl steg did hvorfra du kom, og her hos os din grav blev brudt og plyndret. Guds engel, Dagmar, bed vor frelser om at hele hvad i Danmarks land er søndret. Mindetavlen med Thor Langes digt fra 1915 Tekst: Sognepræst Anne Marie Kristensen Jeg har fået bevilget studieorlov fra den 1. august frem til den 31. oktober. Det betyder, at jeg kan bruge tre måneder til at fordybe mig i et emne og få ny inspiration til mine prædikener og mit arbejde som præst i det hele taget. Der kommer en vikar på fuld tid og passer mit arbejde imens - desværre ved vi ikke endnu, hvem det bliver. Da jeg læste teologi, skrev jeg en opgave om Afrikansk teologi. Det var dengang ret nyt, at afrikanske teologer begyndte at læse Bibelen ud fra deres egen baggrund i stedet for at læse, hvad europæiske teologer havde skrevet. De syntes, det ville være rimeligt at prøve at se, hvad Bibelen siger Studieorlov ind i en afrikansk baggrund, en afrikansk kultur. Det kom der meget spændende ud af. For eksempel blev den sorte teologi i Sydafrika en af de vigtigste kræfter i opgøret med apartheidstyret. Vi taler af og til om, at kirken er i krise; men det er kun her i Vesten, at den er i krise. I Afrika vokser kirkerne, antallet af kristne vokser, og den afrikanske teologi blomstrer. Det vil jeg gerne vide noget mere om, for jeg tror, det kan være til inspiration for os. Jeg tror, der er meget at lære. Hvis vi vil. Det kommer I til at høre mere om, når jeg er tilbage fra min orlov. Jeg skal ikke til Afrika i denne omgang, men vil benytte mig af de gode muligheder, der er på Aarhus Universitet. Side 8

9 Konfirmander 2013 Fra Horsens Byskole. Fotograferne Strandløv Krause Fra Horsens Byskole Gudstjenester i Sønderbro Kirke Juni Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Juli Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Fra Horsens Byskole og Ungdomsskolen. Fotograferne Strandløv Krause Fra Skt. Ibs Skole. Fotograferne Strandløv Krause. August Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Søndag den s. e. Trinitatis kl , NN Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. Kirkebil Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl til kordegnen, tlf.: Gudstjenester på plejehjem Åparkcentret, onsdage kl juni: A. M. Kristensen 24. juli: Ebbe Elm 28. august: NN Gefions Have, torsdage kl juni: A. M. Kristensen 25. juli: Ebbe Elm 29. august: NN Side 9

10 Nyt fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej Telf.: Side 10 Støt vore annoncører - De støtter os Tekst: Afdelingsleder Erik Bebe Knudsen. Efter en tid med lidt stilstand omkring den integrerede børneenhed på Sønderbro er der nu ved at komme gang i processen. Børne- og ungeudvalget har afsat 25 mio. til etableringen af projektet, og det er nu også vedtaget i Byrådet. Der har igennem et stykke tid været arbejdet med at lægge nogle forslag på bordet og lave nogle økonomiske beregninger på disse. Det forslag, der ligger til grund for den videre proces, er et, hvor institutionen skal rummes i de nuværende bygninger. Det betyder, at der skal foretages nogle gennemgribende ombygninger af den eksisterende bygningsmasse for at kunne tilgodese en daginstitutions behov. Bygningsplanerne, som de ser ud nu, falder godt i tråd med de visioner, som både lærere og pædagoger udarbejdede i foråret 2012, hvor man gerne så, at der ikke bare opstår et administrativt og bygningsmæssigt fællesskab, men også et pædagogisk. Det fremtidige arbejde består nu i at få udarbejdet et projekt, som både daginstitution og skole kan få gavn og glæde af. Det skal ske i et samarbejde mellem kommunens byggetekniske afdeling og os. Både vi fra skolen og daginstitutionen har nogle ønsker, som vi håber kan blive opfyldt. Denne del af processen skal foregå inden sommerferien, hvorefter projektet skal udbydes i licitation i oktober. Man regner så med, at ombygningen begynder i december. Det hele skal stå færdigt til maj Nu vil man nok ikke arbejde i alle fløje på én gang, men tage det i etaper. I hvilken rækkefølge, det sker, vil vi først vide, når det færdige projekt og den endelige byggeproces er udarbejdet og godkendt. Men bygningerne vil blive taget i brug efterhånden, som de bliver færdige. Vi glæder os rigtigt meget. Beklageligvis er der ikke afsat penge til udenomsarealerne - dvs. skolegård, legeplads, grønne områder o.l. Det er beregnet til at koste omkring 5 mio. Vi havde en ansøgning inde ved Realdania om et tilskud på op til 2 mio., men fik afslag. Så vi må i gang med at finde andre måder at tilvejebringe beløbet på, og det må gerne ske i samarbejde med lokalområdet. Vi vil nemlig rigtigt gerne have et område, hvor man både kan lege, spille bold af forskellig slags, udfordre sig selv og ikke mindst hygge sig. Det gælder både børn, unge og ældre. Vi har i april måned oplevet en meget beklagelig konflikt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og lærernes fagforening (DLF). KL lockoutede lærerne, da man ikke kunne blive enige om lærernes arbejdstidsregler. Det er sådan i dag, at hver gang en lærer skal undervise en lektion, følger der automatisk en portion tid med til forberedelse, forældresamarbejde, teamsamarbejde m.v. Desuden skal der på forhånd gives et bestemt antal timer til fælles møder o.l. Det er denne automatik, KL ønskede afskaffet således, at det bliver skolelederne, der aftaler opgaver med den enkelte lærer. Da man slet ikke var på talefod, valgte regeringen efter 4 uger at gribe ind. Konflikten har betydet, at langt de fleste af eleverne ikke har fået undervisning i en hel måned. Det er meget kedeligt. Samtidig beklager vi meget de gener, som dette har medført for forældrene. Men samtidig vil jeg gerne takke for den samarbejdsvilje, som vi har mødt, for at få denne usædvanlige situation til at forløbe så gnidningsløst som muligt. Desværre har konflikten også gjort, at vi måtte aflyse vores skolefest. Ligesom vi ikke kan nå at få skabt et seværdigt program til forårskoncerten, som vi derfor også aflyser. Vi regner så med, at vi kan lave et eller andet ekstraordinært til feriefesten den 26. juni. Alt i alt bliver det en spændende periode, vi går i møde, og som vi ser frem til med interesse. God sommer.

11 Udstilling om Dronning Dagmar i Sønderbro Kirke I dagene 23. april til d. 3. maj kunne horsensianerne i Sønderbro Kirke opleve en historisk udstilling om den folkekære Dronning Dagmar, der blev gift med Valdemar Sejr i Udstillingen om prinsessen, der kom fra Bøhmen - det nuværende Tjekkiet - var produceret af den Tjekkiske Ambassade i København. En arbejdsgruppe fra Søndergien stod for initiativet og det praktiske arbejde. Ambassadør Sdenek Lycka og borgmester Peter Sørensen åbnede udstillingen, hvor 75 lokale gæster samtidig kunne nyde flere slags verdensberømt, tjekkisk øl. Som det ses var arbejdsgruppen trukket i Middelaldertøj. Den tjekkiske delegation talte, foruden ambassadøren og hele hans ambassadestab, borgmester og viceborgmester fra den tjekkiske samarbejdsby Trebon. Som det ses på det andet billede deltog fra byrådet Kulturudvalgsformand Andreas Boesen og Ellen T. Scmidt, formand for Sundhed og social service. Udflugt til Bygholm Park I parken blev der holdt en velfortjent pause, imens børnene legede på legepladsen. Tekst Inge Rosenmeier Lørdag den 6. april 2013 var mange børn og voksne mødt op i Søndergien, for vi skulle have en dejlig eftermiddag i parken. Der var mulighed for at nyde det spæde forår, og frivillige i Søndergien havde lavet forskellige konkurrencer. Efter nogle dejlige timer i parken gik turen igen tilbage til Søndergien, og her var der hjemmebagte boller og frugt til alle. Dagen sluttede med, at der blev delt diplomer og guldmedaljer ud til børnene. Side 11

12 65 år i samme lejlighed på Sønderbrogade Nanna Lassen kan huske, da Sønderbro var en vindblæst mark, fyldt med kolonihaver. Hun og hendes forlovede havde lige fået ring på, da de spadserede ind i området for at blive skrevet op til en lejlighed i Tekst: Flemming Holm. Foto: Lotte Rasmussen En ung Nanna med sin søn Jens. I maj 2013 kan Nanna Lassen fejre sit 65 års jubilæum i lejligheden på Sønderbrogade. Selv er fruen født i så kan enhver jo gøre sit regnestykke. Der venter vist en rund fødselsdag rundt om hjørnet, hvor et ottetal bliver til et nital Nanna Lassen møder Sønderbro Nyt s udsendte (journalist + fotograf) med et stort smil, en kop formiddagskaffe og hjemmelavede boller. Hendes lejlighed dufter af liv og menneskeligt overskud. Men hun kigger på fotografen med øjne som to dartpile og minder om den eneste betingelse for dette interview: Vi må gerne tage billeder af alt i lejligheden, men ikke af Nanna Lassen selv. Det er der ikke nogen grund til, siger Nanna og fortæller om sin barndom: - Min far var statstjenestemand, ansat ved DSB, og i en periode boede vi i Hovedgård. Men min far fik stadig flere opgaver på Horsens Banegård. Derfor flyttede vi til Fredensgade 9, Horsens. Men efter tre måneder i byen blev min far dræbt i vinteren 1933 under en rangérulykke. Det var den tredje rangérudlykke, forårsaget af samme lokomotivfører, men ingen havde overskud til at forfølge den side af sagen. Vi var to børn i familien, og min mor måtte leve for en pension på 119 kr. om måneden til alle udgifter. Vi boede nabo til Frelsens Hær, som spillede pragtfuld musik, og jeg mindes også vores gode nabo fra Hulvej 1, linoleumspålægger Tomassen. Vi sultede ikke, og kunne gå i pænt tøj. I dag synes jeg børn bliver forvænt på den materielle side. Til gengæld var børn og voksne den gang langt bedre til at hjælpe hinanden med hverdagens mange opgaver, uden at der var penge imellem dem, siger Nanna Lassen, og tilføjer: - Ja, det lyder nok frygtelig gammeldags. Men siden I nu spørger mig, må jeg sige, at jeg ikke er begejstret for udviklingen af vore fællesskaber i Danmark. Hvor er forældrene i dag? Fattig samfundsudvikling. Når jeg kigger ud af mine vinduer i dag, ser jeg mange små børn gå rundt for lud og koldt vand. Mange af dem er lyshårede. De går rundt om aftenen i halvmørke og mørke, hvor de burde have ligget i deres senge i tre timer. Hvor er forældrene mon, lyder spørgsmålet? Mange er tilsyneladende kun optaget af at tænke på sig selv. Det er da fattigt, lyder Nanna Lassens diagnose af dagens Danmark. Selv gik hun syv år i Østre Skole/ Borgerskolen i Kildegade, og kom ud at tjene efter konfirmationen som 14-årig. Nanna mødte sin kommende mand, da hun som 20-årig havde taget danseskoene på og bevæget sig ind på Hejmdal i Rædersgade. Om dagen var hun smørrebrødsjomfru i Kippervig. Men lørdag aften stod den på foxtrot og vals. - Ja, jeg gik også til step og håndbold, så jeg var oppe på tæerne, fortæller hun. På Hejmdal mødte hun trafikassistenten Peter fra Skørring ved Galten. Han dansede godt, og var efter Nannas mening en sød fyr. Han gik på jernbaneskole i Fåborg, og kunne remse alle landsbyer op fra Skagen til grænsen. Det morede hun sig over, og hun blev gift året efter som 21-årig med den fem år ældre Peter. Han kørte de første år Jylland tyndt på jernbanesvellerne, men fik gradvist flere opgaver på kontoret (Horsens Banegård). - Jeg husker den dag, da vi spad- serede ud på Sønderbro for at blive skrevet op til en lejlighed. Vi havde lige fået ring på, og det føltes som et meget stort øjeblik. Vi blev medlem nr. 130 i Odinsgaard, og blev skrevet op i boligforeningens kontor, som den gang lå i kælderen på Sønderbrogade 111. Nej, hvor var der koldt på Sønderbro. Det var jo nærmest flad mark i Nr. 62, 64 og 66 var bygget, men ellers var udsigten en masse dejlige kolonihaver med store træer, der gjorde godt mod vinden. Ægteparret Lassen blev skrevet op til en 3-værelses lejlighed på 72 m2 og her har Nanna levet sit voksenliv i 65 år. - Der var en købmand på hvert hjørne. Jeg husker specielt Købmand Boel og Slagter Ginnerup. Men der blev også liv omkring Gulf -benzinstationen ved nr. 56 (i dag Erling Jensens Plads ). Der var et skomagerværksted i kælderen til nr. 60. Han boede selv i nr. 58. Sønderbro Nyt: Hvordan vil du beskrive livet i din egen opgang? Nanna Lassen: - Jamen der var jo børn alle vegne, og alle havde en arbejdsindtægt. Her boede fx en faktor på Horsens Folkeblad og en enkemand med to drenge. Min mand var DSB-tjenestemand, men opgangen rummede også to politibetjente og en fængselsbetjent. Alle havde børn, og vi hjalp hinanden med stort og småt. Det var et dejligt folkeliv, hvor vi mødtes i lokalområdet mange gange i løbet af en uge. Tit var det børnene, der bragte os i forbindelse, fordi de legede på kryds og tværs. Tit faldt vi i snak hos købmand og slagter, eller hos en af de andre lokale handlende. Igen synes jeg at dagens udvikling får dumpekarakter af mig. Måske forstår jeg ikke alt det nye på den rigtige måde. Men jeg kan ikke se fremskridtet ved et servicesamfund, hvor alle butikker ligger inde i midtbyen eller ude i byens yderområder. Hvordan skal alle vi ældre gøre brug af de mange tilbud, der ligger udenfor vores rækkevidde? På Sønderbro er der jo ikke dagligvarebutikker længere, som er værd at nævne. Slagter Henriksen lukkede. Fortovene bliver ikke passet om vinteren, og resten af året kan man løbe slalom mellem hundenes efterladenskaber Side 12

13 65 år i samme lejlighed på Sønderbrogade Nanna Lassen ryster på hovedet med et lille vemodigt smil. Hun ved desværre, hvad hun taler om. For i sin høje alder er hun henvist til at trække sin lille trillevogn på fortovet ind til bymidten for at handle sine dagligvarer. Hun er faldet nogle gange, som hun siger, og har som følge af dette fået en kunstig hofte. - Men jeg tager ingen medicin. Det er bedst at klare sig selv, og undgå al den kemiske hjælp. Så bliver man jo sygeliggjort før tiden. Det har jeg ingen lyst til.skal jeg ikke lave noget mere kaffe? Hvorfor spiser I ikke nogen flere boller? Sønderbro var en skygge af sig selv. I dag er det ikke længere flovt at bo her Sønderbro Nyt: Når du ser på dine 65 år på Sønderbro, er der så noget, der glæder dig? - Ja, det er der. I min opgang har vi fået en arabisk familie øverst oppe. De voksne går på sprogskole, og vi hjælper hinanden i vaskehuset. Det går forbavsende godt. En dag inviterede de på kaffe. Desværre havde jeg ikke tid. Men mon ikke det sker en dag? Jeg er også glad for at vi igen kan være bekendt at sige, vi bor på Sønderbro. Der var en periode i 80-erne og 90-erne, hvor man helst ikke skulle nævne sin adresse pga. kriminaliteten i området. Området var en skygge af sig selv, og det var flovt at bo her. Det er heldigvis helt anderledes i dag. Nu er der igen mulighed for at åbne sig og være rigtige naboer igen. Men det er selvfølgelig ikke på samme måde som i 50-erne, 60-erne og 70-erne, fordi der er så stor en andel, som går arbejdsløse. Og jeg synes alt i alt at vore beboere er blevet mere sårbare, end vi var, da jeg flyttede hertil med min mand i Den gang satte vi vore fordringer (krav) efter de penge, vi havde til rådighed. De første syv år her i lejligheden havde vi ikke råd til gulvtæpper. I dag tager man lån, uden at betale afdrag i årevis. Det lokker til et alt for højt forbrug, og ødelægger hele Danmarks økonomi, efter min mening. Jeg ville også ønske, at forældrene var enige om børneopdragelsen. Måske er man ikke altid 100 % enige. Men vi havde den regel, at havde én sagt nej, så bakkede den anden op om det nej. Så var der klare linjer for børnene. Nanna fik som 29-årig sønnen Jens, der blev bankansat i Århus, han har kone og 1 barn. I dag er hun også den stolte oldemor til Frederik. Ikke nogen sortseer. Odinsklubben og Det ny Testamente gør forskellen. - Tænk, siger hun: - Jeg har oplevet at skifte gadedør tre gange i de år, jeg har boet her. Nanna lader blikket glide hen over den velordnede stue med de store, tunge, håndlavede møbler fra før verden gik af lave. Familiebillederne, skrivebordet i den næste stue og bogreolen, der rummer Hans Fallada, Morten Koch og Det nye Testamente i flere udgaver. - Ja, det er ikke tilfældigt. I mange år har jeg været frivillig i Sønderbro Kirke. Jeg er kaffedame og laver kaffe til vore sogneeftermiddage 1. gang hver måned. Men jeg er ved at trappe ud af disse forpligtelser, fordi kræfterne slipper op. Jeg ved godt, jeg kan lyde som en sortseer, men det er jeg faktisk ikke. Jeg har bare temperament, og meninger om det, der sker omkring mig. - Jeg glemte at sige noget vigtigt, siger Nanna. - Odinsklubben er et kæmpe lyspunkt i min verden. Den samler beboerne her i Odinsgaard-blokkene til mange dejlige timer med samvær. Hver mandag spiller vi kort, og taler om stort og småt. En gang om måneden laver bestyrelsen dejlig mad til alle, der ønsker det. Man kan endda blive hentet og bragt, hvis man ikke er så godt gående. Og udflugterne i årets løb er dejlige at tænke på. Vi bliver virkelig inviteret ud i landet. Jo, jeg er så glad for mit liv, glad for at leve på Sønderbro, og taknemmelig for at jeg kan følge med i det hele. Tak for besøget. Kom og drik kaffe en anden gang. Den rullende indkøbsvogn må køre slalom mellem hundelort og snedriver langs Sønderbrogade. Det har kostet nogle fald. - Men jeg er stadig glad for at bo på Sønderbro, siger Nanna Lassen. Side 13

14 Tøzernes Tid - en klub kun for pigerne Sønderbro Kulturhus Lindvigsvej 4 Telf.: Beboerhuset Axelborg 4c Tlf Flere kunder? Så kontakt Aase Dammand på tlf for en annonce i Sønderbro Nyt Tekst: Sibel og Emel, søstre i 7. klasse Tøzernes Tid er en klub kun for piger. Klubben kører en gang om ugen. Hver torsdag fra kl. 15:00 til 18:00 i beboerhuset i Axelborg. Vores tovholder er Aysun Ercan. Hun kommer fra Ungdomsskolen. Vi aftaler i pigeklubben og sammen med Aysun, hvad vi skal lave om torsdagen. Vi ser blandt andet film, laver mad, hygger os med spil og slik, og nogle gange tager vi på ture. Vi har fx været på ture til Kolding og Århus. Det gode ved klubben er, at det kun er for piger. Det er andet år, klubben kører. Vi blev medlemmer sidste år. Vi er omkring 20 piger i klubben. Det er ikke alle, der kommer hver gang. Sidst vi var på tur, gik den til Billund Lalandia, hvor vi skulle skøjte i skøjtehallen. Vi tog afsted kl. 15:30 og skulle være hjemme omkring kl. 19:30. Vi kørte i busser, to små røde busser. Vi var cirka 15 personer. Da vi ankom, gik vi direkte til skøjtehallen. Nogle kunne godt finde ud af at skøjte, men der var også nogle, som for første gang skulle prøve det. Mig og min søster vi kunne godt finde ud af at skøjte, fordi vi også kan stå på rulleskøjter, og det hænger tæt sammen. Da vi var færdige med at skøjte, gik vi lidt rundt og hyggede os. Der kom en kæmpe abe ind, som vi tog nogle billeder med. Der var lang kø for at få taget billeder med aben, men vi fik taget et par sjove billeder. Her er vi sammen med aben, der sætter sine ben oven på os. Og ja, vi er tvillinger. Foto: Sibel og Emel. Fakta om Tøzernes Tid Tøzernes Tid er for alle piger fra klasse! Pigerne mødes ved Beboerhuset Axelborg 4C hver torsdag fra Har du lyst til at være med, kan du kontakte Aysun Ercan Medlemskab koster 25 kr. og dækker tilmelding i Ungdomsskolen. Tøzernes Tid er et samarbejde mellem Horsens Ungdomsskole og Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat Her har vi fået skøjterne på og bevæget os ud på skøjtebanen. Foto: Sibel og Emel. Side 14

15 Kære beboere og ansatte i Sønderbro-området Efter 6 år på Sønderbro i forskellige roller, vil jeg gerne takke af. Det har været en fantastisk tid med mange gode oplevelser. Det hele startede ved en tilfældighed. Jeg var hos Flemming Holm i det gamle Sekretariat, og i et lokale ved siden af sad Mogens Falk. Han fik et opkald om, at der manglede en vikar i to timer til idræt i 4. klasse. Han stak hovedet ud og spurgte mig: Er der ikke noget med, at du kan noget med idræt? Og så var jeg hyret som vikar, og det passede fint, da jeg arbejdede om natten. Men helbredet spillede mig et puds, og lige pludselig havde jeg haft to blodpropper i hjertet. Det medførte en ansættelse på skolen og senere i delejob med AAB, hvor udgangspunktet var en flok utilpassede drenge i Axelborg. Jeg har kun mødt velvilje i mit arbejde på Sønderbro. Et fantastisk samarbejde med forældre og supergode oplevelser med de unge. Jeg er blevet budt velkommen i mange hjem og har fået mange venskaber. Der er mange forskellige kulturer på Sønderbro, og jeg har mødt varme og gæstfrihed alle steder. Tak for det. Sønderbro-området er mit andet hjem, og mit hjerte brænder for Sønderbro og dets mange gode beboere. Det er en gave at have et arbejde, hvor man glæder sig til at møde op. Men det skyldes alle de gode kræfter og kollegaer, som jeg har haft kontakt med. Det skyldes også den tætte kontakt, jeg har haft med de unge mennesker. Alle har været en inspiration og har givet mig oplevelser og erfaringer, som jeg bruger flittigt. Jeg har været heldig med at have kolleger i Kulturkontoret, skolen, Imagine Horsens og Søndergien, som har været læremestre og inspiratorer for mit virke. De frivillige kræfter er mange og stærke på Sønderbro. VI KAN SELV! Hvor mange gange har jeg ikke hørt det. Og det er rigtigt. Tak for et fantastisk samarbejde. Uden jer var Sønderbro-området et sted, jeg ville have svært ved at forestille mig. Jeg vil slutte af med en fremtidsvision. Mit håb er, at alle de gode kræfter vil forene sig under samme paraply. Der er lige nu Sønderbro Aktivitet(SAH), KAOS, Banjospil, Floorball og den forening, som driver butik i Søndergien og nogle værksteder. Alle har det samme mål, nemlig at skabe aktiviteter for beboere i Sønderbro-området. Ved at slå kræfterne sammen vil der være grundlag for at skabe flere fælles aktiviteter, f.eks. sankthansfest, juletræsfest, fastelavn, Middelalderfestival, markeder og meget mere. Jeg har foreslået SAH, at de afholder et fællesmøde for ovennævnte for at se, om vi kan forene kræfterne, for om 1 1/2 år er Imagine Horsens også væk. Jeg har også et ønske om, at Sønderbro Kulturhus Fond begynder at spille en mere aktiv rolle ud over at være udlejer/administrator for Kulturhuset. Som jeg har hørt fra de gamle kræfter, var ønsket om et Kulturhus noget ganske andet, end det er i dag. En venlig, men alvorlig opfordring til Fondens Bestyrelse om at blive et større aktiv i området. Jeg slutter dog ikke helt med arbejdet, da jeg stadig er en del af teamet, som arrangerer sommerlejr. Det er jeg meget glad for, idet jeg hvert år tager på ferie med 60 børn. Hvor mange kan prale af det? En uge med fantastiske børn og gode oplevelser, så jeg glæder mig rigtig meget. Der er mange, som jeg gerne ville takke for venskab og samarbejde, men med fare for at glemme nogen, vil jeg ikke nævne navne. Jeg er sikker på, at de ved, hvem jeg mener. Mit farvel skal lyde således: Sønderbro-området er et godt sted at være, for der bor og arbejder mange gode mennesker, og jeg er så heldig at kende dem. TUSIND TAK Tom Juul Pinstrup Side 15

16 Borgernes idéer på banen Tekst: Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat En onsdag aften står en projektor og lyser i Gl. Jernbanegade i Horsens. Det tredje projektspirehold er samlet, og på den hvide oplyste væg står der netværk og ressourcekort som overskrift. Det handler om at kortlægge de ressourcer, der findes i lokalområdet. Det være sig foreninger, institutioner og ens eget netværk af familie og venner. Alt det, der kan hjælpe med at få ting til at lykkes. To af deltagerne, Inge Aadal Jensen og Joan Midtgaard Jensen, har gjort sig nogle tanker om at deltage: Jeg synes, det er spændende. Jeg er arkitekt, så det her er noget lidt andet. Man møder nye mennesker, får større netværk og det er også en træning i at arbejde med små projekter, som jeg kan bruge på mit cv, siger Inge. Joan er enig: Jeg deltager også, fordi jeg blev opfordret til det af min boligforening, Beringsgaarden. Jeg er medlem af hovedbestyrelsen, og vi vil gerne have ny inspiration til, hvordan vi kan få flere beboere involveret i fælles aktiviteter. Jeg har ikke en fast idé endnu til, hvordan vi kan gøre det, men jeg er faktisk overrasket over, hvor mange små projekter, der allerede er i gang rundt om i byen, siger hun. Inge og Joan deltager på det tredje projektspirehold. Holdet består af 11 borgere, der frivilligt har meldt sig til forløbet. Side 16 Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat står bag projektspireforløbet. Imagine Horsens arbejder med udvikling af lokalområder, og projektspireforløbet er ingen undtagelse. Det sker gennem dialog og samarbejde med borgerne ud fra troen på, at alle har noget at bidrage med, og at udvikling af lokalmiljøer bedst sker i samarbejde med borgerne og deres ideer. I øjeblikket er det tredje projektspireforløb i gang. Der er 11 deltagere på holdet, og de mødes hver uge. Forløbet strækker sig over 10 uger. Hvad er et projektspireforløb? Et projektspireforløb er sammensat af en række moduler, der består af undervisning, øvelser mm., hvor deltagerne får redskaber, sparring og støtte til at søsætte mindre projekter i deres lokalområde. Projekterne tager afsæt i deltagernes egne ideer til det, der skaber udvikling lokalt. På det første projektspirehold deltog Brandur Esmarson. Brandur har nu startet Down under 28. Et mødested i Beringsvænget, hvor alle er velkomne til en hyggelig aften hver torsdag aften fra kl Der er altid kaffe, te og kage og mulighed for at spille billard, bordtennis, dart og kortspil. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke laver det for min egen skyld - for det gør jeg. Jeg nyder at komme ud og være sammen med andre. Men jeg gør det først og fremmest for beboerne og for området - for fællesskabet! Projektspireuddannelsen gav mig en masse redskaber til at føre ideen ud i livet, fortæller Brandur. Peter Christensen er projektspire fra Brandur i gang med at gøre klar til aftenens fællesskab i Down under 28. hold to. Hans projekt Ud i naturen går ud på at tage børn, unge og forældre fra byen med ud i naturen. Peter har indledt et samarbejde med naturvejleder i Horsens Kommune, Thorke Østergaard, så deltagerne på turen bl.a. kan besøge Naturcenter Skovgaard i Egebjerg. Jeg er selv opvokset på en gård og ved, hvilke fantastiske oplevelser man kan få ved at færdes i naturen i skoven og ved vandløbene. Det vil jeg gerne vise andre, fortæller Peter. At deltage på projektspireforløbet har lært mig at tage et initiativ. I første omgang bliver det dagsture i weekender, jeg laver, siger han. Lørdag den 20. april gik den første tur Ud i naturen. Det var en god dag med solskin og masser af oplevelser. Alle de børn, der var med på turen, vil også gerne med på den næste tur, fortæller Peter. Tilbage i Gl. Jernbanegade Temaet for det igangværende projektspireforløb er Trivsel og bevægelse. Det betyder, at de ideer og konkrete projekter, deltagerne formulerer i forløbet, skal ligge inden for den ramme. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke konkrete projekter deltagerne kommer ud med. Joan og Inge afslutter forløbet sammen med resten af holdet med en fernisering på deres projekter den 12. juni Man kan få mere at vide om projektspireforløbene og deltagernes projekter ved at kontakte Imagine Horsens på

17 Hvad kan økonomirådgivningen gøre for dig? FAKTA om projektspireforløbet Trivsel og bevægelse : Forløbet rummer introduktion til arbejdet med udvikling af lokalområder. Viden om dit lokalområde, arbejdet med frivillige og beboerinvolvering. Hjælp til at omsætte en god ide til virkelighed. Konkrete værktøjer til brug i forbindelse med projektudvikling. Vejledning i at lave en projektansøgning. Mulighed for at søge om 5000 kr. fra Imagine Horsens Alle deltagere får efter endt uddannelse et uddannelsesbevis. Forløbet ender med at deltagerne søsætter egne mindre projekter i lokalområderne i Horsens. Forløbet er tilrettelagt og gennemføres af Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat i samarbejde med Sund By, Horsens kommune. Det er gratis at deltage. BAR & RESTAURANT CLASSIC DANISH CUISINE SINCE 1993 Havnen 15, 8700 Horsens Bordbestiling: TLF Økonomirådgivningen i Imagine Horsens er nu i fuld gang. Rådgivningen er et tilbud til beboere i de seks boligselskaber i Imagine Horsens, som også har lejemål i Sønderbro-området. Her fortæller de 3 rådgivere om, hvordan de kan hjælpe en lejer, som har svært ved at betale huslejen: Vores formål er at forhindre, at lejere bliver udsat af deres bolig. I praksis har det vist sig, at økonomirådgivning har betydet nedgang i antallet af udsættelser fra lejemål. Vi er IKKE kommunale kontrollanter, og vi er IKKE inkassomedarbejdere fra boligorganisationen. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over økonomien ved at gennemgå dine indtægter og udgifter. I forbindelse med gennemgang af dine indtægter drøfter vi, om du får den boligsikring og andre ydelser, som du har krav på. Hvis der har været ændringer i familiens status - for eksempel skilsmisse, barn, der er flyttet hjemmefra eller er blevet 18 år - vil boligsikringen skulle ændres. Måske vil en mindre bolig være en løsning. Det behøver ikke kun at være offentlige ydelser, der drøftes. Det kan også være, at du ikke får det børnebidrag, som du skal have fra en tidligere ægtefælle, eller at du har penge til gode ved skat. På udgiftssiden drøfter vi behovet for de enkelte udgifter og muligheder for at spare på nogle af dem. Er der mange kreditorer er det vigtigt at se på, hvad der er meget nødvendigt at betale. De absolut vigtigste poster er husleje, varme og el. Hvis disse udgifter ikke betales, kan du hurtigt miste din bolig, hvilket er en stor belastning for familien og ikke mindst for børnene. Vi drøfter mulig henstand på gæld og orienterer om, hvad der sker, hvis du ikke kan betale den løse gæld, og hvordan det foregår i fogedretten. Vi hjælper også gerne rent praktisk med eventuel ansøgning om en enkelt ydelse ved kommunen eller anden hjælp. Der kan desuden være tale om lavere madudgifter eller om at omlægge dyre kvik lån/ SMS lån. Der kan være telefonabonnementer, store TV- pakker og lignende, der kan omlægges. En stor udgift til rygning kan også afhjælpes ved et gratis rygestopkursus. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske. Vores fremgangsmåde er, at vi banker på ved de lejere, der har fået rykkere fra boligorganisationerne og tilbyder vores hjælp. Hvis du ikke er hjemme, smider vi et brev ind til dig, hvorefter du kan kontakte os. Det kan måske føles pinligt at skulle fortælle fremmede om sin økonomi, men vi har tavshedspligt, og vi yder en professionel hjælp. Vi snager ikke. Vi opbevarer ikke oplysninger, og vi gør kun noget i forhold til kreditorer osv., hvis du giver os tilladelse til det. Så du kan roligt fortælle os om din økonomi, både hvis du bare har lidt knas i budgettet, og når det er gået rigtigt galt. Vi er her for at hjælpe dig ud af eventuelle problemer. Du er velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Økonomirådgivere i Imagine Horsens: Christian Højholt, tlf , Thrine Jepsen, tlf , Tuba Kilic, tlf , 58x62_sønderbrokulturhus 1 10/04/ Fra venstre: Thrine Jepsen, Christian Højholt og Tuba Kilic Side 17

18 Vagn Ry Nielsen in memoriam Vagn Ry Nielsen stillede altid velvilligt op som båltaler ved vores Sankthansaften. Da Sønderbrogruppen i 2000 besluttede at udgive lokalområdets eget blad, Sønderbrobladet, rettede vi fra redaktionen en henvendelse til daværende borgmester, Vagn Ry Nielsen, om han ville stille op til et interview til det første nummer af bladet. Det sagde Vagn ja til med vanlig velvillighed og udtalte ved den lejlighed: Sønderbro er en bydel, der kan være stolt af sig selv! Det var på ingen måde tomme ord, for Vagn var gennem årene en meget flittig gæst i området. Der var ikke et arrangement, der var for lille til, at han ville være til stede, hvis tiden var til det. Sankthansaften var altid en af hans meget travle aftener med mange båltaler spredt over hele byen, men Sønderbrogruppens sankthansbål på Søndermarkskolens sportsplads var et must, hvorefter han hastede videre. Men det skete, at vi var det sidste sted i talerækken, så Vagn kunne derefter sammen med sin kone slå sig ned foran Kulturhuset med et glas kold hvidvin og få sig en afslappet snak med områdets beboere. Gennem hans borgmestertid blev det også til mange besøg på Søndermarkskolen, hvor der blev åbnet en SFO, indviet en ny fløj og et nyt bibliotek, ligesom han udpegede vinderne af tegninger til Sønderbro-områdets egne julemærker. Også ved skolens 50 års fødselsdag i 2000 deltog Vagn både ved den officielle fejring og sammen med sin kone i Den store klassefest, der blev holdt i skolegården i et stort telt med 1300 gæster. Sønderbro Kulturhus havde også Vagns bevågenhed. Første Spadestik blev i 2003 foretaget på Sønderbro-vis, nemlig i selskab med mange små og store gravende Sønderbro-borgere, og da vi året efter endelig kunne indvie huset, var Vagn også en selvskreven gæst. Da Vagn forlod borgmesterposten i 2006 blev Søndermarkskolens Kor inviteret til at optræde ved afskedsfesten i Forum Horsens. Da koret stod på scenen og sang, sprang Vagn også på scenen og sang sammen med dem. Det var en flok stolte og en smule benovede korpiger, der i bussen på vej hjem snakkede om, hvor spændende det havde været at synge sammen med byens borgmester. Det var stort. Selvom Vagn ikke længere varetog borgmesterposten, deltog han stadig i forskellige arrangementer i Sønderbro-området. Det blev blandt andet til besøg i Onsdagsklubben, hvor han veloplagt underholdt med masser af historier og sang for på fællessangene. Da Sønderbrogruppen i 2011 arrangerede en ugelang Kulturfestival, indvilgede Vagn i at være protektor og deltog i mange af aktiviteterne. Han udtalte ved den lejlighed: Hvad jeg har oplevet under denne festival bestyrker mig i tanken om, at Sønderbro er et lærestykke, hvor I giver hinanden plads til, at vi kan lære af hinanden, og hvor ingen bliver glemt. Med alle disse gode fælles oplevelser in mente var det derfor med tristhed vi i Sønderbrogruppen modtog meddelelsen om Vagns alt for tidlige død. Æret være Vagn Ry Nielsens minde. På vegne af Sønderbrogruppen Ulla Herløv Sønderbrogruppens tovholdergruppe Lars Skytte Nielsen Orla Kristensen Doris Bisgaard Maria Christiansen Ulla Herløv Flemming Holm Sønderbrogruppens medlemmer, marts 2013 Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke Asta Jørgensen Formand, afdelingsbestyrelsen Lejerbo, Frejasgade Barbara S. Pedersen Projekt Alle Kulturers Køkken, ansat i Sønderbro Kulturhus Fond Bilal Yücelbas Søndergien Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen i Mimersgade, Odinsgaard Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle Doris Bisgaard Beboer i Axelborg Ebbe Elm Præst, Sønderbro Kirke Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård, tovholder på Onsdagsklubben Erik Krogh Forretningsfører, AAB Erik Bebe Knudsen Afdelingsleder Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Evy Nielsen Souschef Gefionsgården Flemming Holm Journalist, Søndergien Gunner Nielsen Læge, frivillig indenfor sundhedsfremme på Sønderbro Gunnar Sørensen Forretningsfører Andelsboligforeningen Beringsgaard Harun Güler Lærer Phønix efterskole og med i dialoggruppen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens Ungdomsskole Jette Bjerre Skolefritidsordningen Søndenvinden Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro aktivitet Horsens Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest Kirsten Fynbo Frivillig i Sønderbro Kirke. Beboer på Sønderbro Lars Skytte Nielsen Horsens Politi, Formand for menighedsrådet Sønderbro Kirke Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark (børnehaven Åkanden og vuggestuen Sct. Georgshjemmet ) Lilian Andersen Formand for boligforeningen Odinsgården, koordinator for frivilliggruppen i Horsens Lis Helbo Familierådgiver, Børnefam.center Fuglevang Lotte Rasmussen Repræsentant for Søndergien Maria Christiansen Huset Venture Mette Børgesen Boligsocial projektleder, Imagine Horsens, Axelborg Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte Michael Meldgaard Forretningsfører Odinsgaarden Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og beboer på Sønderbro Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på Sønderbro Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør AAB, Axelborg Per Næss-Schmidt Formand for afd.best i Axelborg Poul Erik Skov-Hansen Sekretariatsleder Imagine Horsens Poul Thambirajah Repræsentant for tamilerne og beboer på Sønderbro Saliha Arikan Projektkoordinator Søndergien Susi Lindahl Centerleder, Gefionsgården Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding Tom Pinstrup Sønderbro Aktivitet Horsens SAH Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard, redaktør Sønderbro Nyt Sønderbrogruppens ambassadører Eva Ladekjær Larsen Mogens Falk Region Midtjylland, Center for folkesundhed, har lavet ph.d. feltarbejde i Axelborg, Sønderbro Konsulent for Sønderbro Kulturhus Fond Side 18

19 Det sker på Sønderbro Sønderbro Kirke Grundlovsdag d. 5. juni kl ved Sønderbro Kirke. Vi synger sommeren ind Grundlovsdag d. 5. juni kl mødes vi i teltene på plænen bag Sønderbro Kirke for sammen med kirkens kor at synge sommeren ind og høre årets grundlovstale af transportminister Henrik Dam Kristensen. Efter sommersange, taler og lidt forfriskning underholder trioen Divas kl til ca Bankospil i Beboerhuset Axelborg hver tirsdag kl Caféen i Sønderbro Kulturhus har åbent kl alle hverdage. Lukket i weekender og skoleferier. Se ugeplanen på Sønderbro Onsdagsklub. Lidt om Onsdagsklubben. Vor klub er nu fire år gammel. Den blev stiftet, fordi vi var ikke i tvivl om, at der var og er et behov for en sådan klub her i bydelen. Det betyder meget, at den ligger i nærheden af medlemmernes hjem. Mange af vore medlemmer har været gode til at få naboer og andre med i klubben. Det har resulteret i, at vi lige nu har måttet stoppe for tilgang af nye medlemmer. Vi vil gerne bevare det tætte og nære forhold, vi har til hinanden. Hvad laver vi så i klubben? Vi synger og får også besøg af musikanter. Vi har haft foredrag om sundhed, og hvad digitalisering betyder for den enkelte borger. Vi har haft besøg af tidligere borgmestre og også vor nye borgmester. De har fortalt om deres liv og arbejde. Vi ser film her fra byen og fra andre lande. Vi skal snart have besøg af en naturvejleder. Vore skovture er også et hit. Vi har leg og spil. Vore medlemmer møder fuldtallige op til de forskellige ting, der foregår i klubben. Det var et lille indblik i Onsdagsklubbens sammenkomster. Onsdag er en god dag på Sønderbro. Venlig hilsen formand Else Holgersen Elektronisk aktivitetskalender: aktivitetskalender Side 19

20

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Maher hjælper mænd 3 Engin træner ude 6 Rygestop med Hacer Gellerup.nu 15 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Kvinder knyttes

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere