Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk"

Transkript

1 Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: Fax:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel information... 3 Sikkerhedsklasse... 3 Zoner og områder på AlphaBox... 3 ALPHABOX BETJENINGSPANEL... 5 Navigationstasterne... 5 Betjeningspanelets funktion... 5 Lysdiodernes betydning på betjeningspanelet... 5 Til/frakobling med brugerkode... 6 Fuld tilkobling... 7 Deltilkobling... 7 Frakobling af alarmcentral... 7 Tilkobling fra deltilkobling til fuld tilkobling... 7 Hurtig tilkobling... 7 Strakstilkobling... 7 Zoneudkobling... 7 Alarm i en 24-timers zone... 7 Panikalarm... 7 Buzzer... 8 Information mulig... 8 LCD/Proximity betjeningspanel... 8 Indlæsning af nøglebrikker... 8 Tilkobling og frakobling med en proximity nøglebrik på LCD/Prox betjeningspanel... 8 Proximity læser... 9 Tilkobling og frakobling med en proximity nøglebrik via proximity læser... 9 Til/frakobling med Keyfob-sender... 9 BRUGERMENU Dato og tid Brugerkoder Advarsel mod ens brugerkoder Brugernavn Tvangskode (default 7777) Sikkerhed mod tilfældig indtastning af brugerkoder Telefon Tale og lyd Åbne zoner Test Gangtest af zoner Se gangtest af zoner Test af LCD-display og LED s Log AFSENDELSE AF ALARM TIL PRIVAT FASTNET ELLER MOBILTELEFON Kvittering for alarm Inaktitvitet mobilitetsovervågning Kontroller AlphaBox gennem telefonen ALPHACOM ISDN ALPHACOM IP APPENDIKS A: DETEKTOR PLACERING OG HÅNDSENDER FORTEGNELSE APPENDIKS B: KEYFOB HÅNDSENDER APPENDIKS C: NØDKALD APPENDIKS D: PRIVATE TELEFONNUMRE AlphaBox bruger manual Rev

3 INDLEDNING Formålet med denne brugervejledning Formålet med denne brugervejledning er at forklare om brugen af AlphaBox anlægget. AlphaBox anlæggets virkemåde, opsætning og udførelse af diverse funktioner, er omhyggeligt beskrevet og forklaret. Ved at tage følgende få forholdsregler i betragtning vil brugen af AlphaBox fungere problemfrit i fremtiden: Gå aldrig i panik hvis systemet går i alarm. Frakobl altid alarmanlægget kontrolleret, d.v.s. ved hjælp af korrekt brugerkode eller ved brug af keyfob-senderen, og hold samtidig øje med LCDdisplayet. AlphaBox giver information om systemstatus ved hjælp af indtalte beskeder og tekst på LCDdisplayet. Hvis talebeskeder og tekst på LCD-displayet er uklare, tjek da manualen for yderligere information. Fortæl aldrig din brugerkode eller overlad aldrig din proxbrik eller keyfob-sender til andre personer - dette kan føre til ubehagelige situationer. Kun én person må tildeles en overordnet brugerkode. Ved vedvarende fejlfunktion kontakt da straks installatøren, som vil give videre instruktioner m.h.t. løsning af problemet. Nedskriv begivenheder, såsom falsk alarm og systemfejl, i en logbog med dato og tidsangivelse. Dette vil lette evt. senere fejlfinding. AlphaBox er konstrueret og testet i henhold til de seneste standarder for stabilitet, holdbarhed og følsomhed over for ude fra kommende påvirkninger. Generel information AlphaBox anlægget kan bruges til detektering, og rapportering, af indbrud, brand, overfald, teknisk svigt, sabotage og nødkald. Anlægget betjenes direkte på betjeningspanelet, til og frakobles ved indtastning af en gyldig brugerkode eller ved at vise en indlæst proxbrik (kræver LCD/Prox betjeningspanel). Er AlphaBox udstyret med et trådløst modul, kan op til 8 keyfob-sendere indlæses for udførelse af til og frakobling. LCD og LCD/Prox betjeningspanelet har numeriske taster og desuden specielle navigationstaster. Navigationstasterne bruges til, at navigere igennem programmeringsmenuerne, og til at til- og frakoble alarmanlægget. En række status LED s (lysdioder) giver, sammen med det integrerede LCD display, brugeren information om anlæggets systemstatus. Hjertet i sikkerhedssystemet er en topmoderne alarmcentral, som skal installeres af en professionel installatør. Til denne tilsluttes et antal trådløse detektorer, telefon og strømforsyning. En detektor er en sensor, som kan detektere enten røg eller bevægelse. Til vinduer og døre bruges magnetiske kontakter. Ved detektion af røg, bevægelse eller en åben dør/vindue transmitteres et alarmsignal til anlægget, hvorefter anlægget kan igangsætte en sirene, flashlys eller foretage et opkald til en vagtcentral eller et privat telefonnummer. Detektorerne er programmeret til at tilhøre en zone således, at anlægget altid kan identificere den detektor, som sender en alarm. Sikkerhedsklasse AlphaBox overholder den europæiske norm EN i henhold til klasse 2 lav til medium risiko og miljø klasse II indendørs general. Zoner og områder på AlphaBox Op til 32 detektorer kan programmeres ind i AlphaBox s hukommelse. Hver detektor skal programmeres for sig og sender sin egen alarminformation. AlphaBox kan tilkobles på to forskellige måder henholdsvis DELTILKOBLING eller FULD TILKOBLING. Når brugeren er hjemme er det stadigvæk muligt, at tilkoble et separat område på anlægget, således at brugeren kan gå frit omkring i det frakoblede område, mens der stadigvæk vil være overvågning (alarm tilkoblet) på den ydre perimeter af huset (også kaldet skalsikring eller perimeter sikring). Installatøren programmerer, hvilke zoner, der skal være aktive ved DELTIL- AlphaBox bruger manual Rev

4 KOBLING. Ved FULD TILKOBLING er alle detektorer aktive og status LED A og B vil være ON. Når alarmen er frakoblet er LED A og B OFF. Ved DELTILKOBLING er LED A ON og B OFF. Eksempel på installation: Et hus har 8 zoner. Zonerne 1 6 er detektorer, som er placeret i stueetagen, og som er programmeret til både DELTILKOBLING og FULD TILKOBLING. Zonerne 7 og 8 er placeret på 1. sal og er programmeret til FULD TILKOBLING alene. Når beboerne forlader huset sættes anlægget i FULD TILKOBLING, og alle detektorer vil være aktive. Når beboerne er hjemme og går i seng, sættes anlægget i DELVIS TILKOBLING. På denne måde kan de gå frit rundt på 1.salen og samtidig have overvågning mod indbrud i resten af huset. Ved programmering af detektorerne tildeles hver zone en zonetype, som vælges ud fra placering og brug. Følgende zonetyper kan programmeres. En direkte zone har ingen forsinkelse ved indgangs eller udgangstid, og den vil forårsage en alarm, straks den bliver aktiveret. En forsinket zone har en forsinkelse ved indgangs- eller udgangstid. Varigheden af forsinkelsen kan frit programmeres efter ønske. Når anlægget er tilkoblet, og en forsinket zone er aktiveret (f.eks. ind /udgang), starter en indgangsforsinkelse af alarmen. I denne tidsperiode skal alarmen frakobles, ellers udløses en alarm. Det samme sker ved udgangsforsinkelse. Når anlægget tilkobles, starter udgangsforsinkelsen. Alle zoner skal være lukkede under tilkobling med undtagelse af Forsinket zone 2, som gerne må stå åben under tilkobling. En følgezone vil agere, enten som en direkte zone eller en forsinket zone, afhængig af om anlæggets forsinkelse ved indgang eller udgang er aktiv. Når forsinkelsen er aktiv vil en følgezone agere som en forsinket zone, og den vil derfor ikke forårsage en alarm, når den bliver aktiveret. Når forsinkelsen derimod ikke er aktiv, vil følgezonen fungere som en direkte zone og forårsage en alarm, så snart den bliver aktiveret. Din installatør kan informere dig om hvilke zoner, der er programmeret som følgezoner. En 24-timers zone bliver altid aktiveret, uanset om anlægget er tilkoblet eller ej. Denne zonetype bruges f.eks. til glasbrudsdetektorer,overfalds- og nødtryk. AlphaBox alarmcentral har både en tavs 24-timers zone og en 24-timers zone med sirene. Kun ved programmering af sidstnævnte er det muligt at aktivere sirene og flashlys. I begge tilfælde vil alarmen blive rapporteret til vagtcentralen og/eller det programmerede private telefonnummer. En brandzone er også en 24-timers zone og bruges sammen med brand- og røgdetektorer. Ved en brandalarm vil sirenelyden fra anlægget lyde anderledes end ved f.eks. en tyverialarm. Et nødkaldsalarm er også en 24-timers zone og bruges f.eks. i forbindelse med et nødkaldstryk. En nødkaldszone er ligeledes aktiv 24 timer i døgnet og anvendes til nødkaldskontakter(nødtryk). Ved en nødkaldsalarm er sirenen ikke aktiv, istedet afspilles den tilhørende talebesked nødkald + zonenavn/ (placering). Hvis den nødstedte person aktiverer alarmen igen, vil talebeskeden blive afspillet igen. Alarmen sendes til den programmerede destination, vagtcentral eller privat telefonnummer. En Overfaldszone er også en 24 timers aktiv zone og er en såkaldt tavs alarm. D.v.s. en overfaldsalarm udløser ingen visuel eller hørbar alarmindikation på selve alarmpanelet. Alarmen sendes til den programmerede destination, vagtcentral eller privat telefonnummer. En sabotagezone er ligeledes en 24-timers zone. Den giver alarm ved åbning af en detektors kabinet eller, hvis kontakten med en detektor afbrydes f.eks. fjernelse af en magnetkontakt. En Teknikzone er en 24 timers tavs zone d.v.s. sirenen aktiveres ikke. Alarmen sendes til den programmerede destination, vagtcentral eller privat telefonnummer. En teknikzone har naturligvis de samme muligheder, som de øvrige zonetyper m.h.t. valg af zonenavn, det være sig et foruddefineret navn eller en individuelt tilpasset brugertekst i både tekst og lyd. AlphaBox bruger manual Rev

5 ALPHABOX BETJENINGSPANEL AlphaBox betjenes (programmeres/ til - frakobles) via et LCD eller et LCD/Prox betjeningspanel. Begge paneler har et LCD-display, status-led s, numeriske taster og navigationstaster. LCD betjeningspanelet til og frakobler anlægget ved indtastning af en brugerkode. LCD/Prox betjeningspanelet har integreret proximity læser og kan således straks- til og frakoble ved brug af en proximity brik. Såfremt et trådløst modul tillige er installeret kan AlphaBox også til og frakoble ved hjælp af keyfobsendere. Beskeder/information fra anlægget kan læses på displayet. De 5 status LED s er placeret ved siden af displayet, hver med sin specifikke betydning. Både displayet og tastaturet har mulighed for baggrundslys som, afhængigt af den valgte egenskab under programmeringen, altid er enten ON eller slukker efter 10 sekunder, hvis tastaturet ikke er blevet brugt. Udover de visuelle indikationer giver AlphaBox også et buzzersignal, som lyder under ind og udgangstid og ved fejlbrug. Med et talemodul installeret og en ekstern højtaler tilsluttet vil AlphaBox også understøtte med talebeskeder til vejledning af brugeren. Navigationstasterne Navigationstaster bliver brugt til at betjene, programmere og udføre funktioner i anlægget. Den almindelige daglige betjening udføres med de 4 taster yderst til højre. Betjeningspanelets funktion Al betjening af AlphaBox d.v.s. til og frakobling, deltilkobling, vis information og programmering, foregår igennem enten et eksternt LCD eller LCD/Prox betjeningspanel. De fire taster yderst til højre har to funktioner, alt efter om centralen er i normal eller programmeringstilstand og har følgende betydning: Normaltilstand: Programmeringstilstand: = Delvis tilkobling = Gå til venstre = Vis information = Gå op = Frakobling = Gå ned = Fuld tilkobling = Gå til højre Normal tilstand: For Til/frakobling eller Vis information brug de ovenfor viste piletaster incl. en gyldig kode. Programmeringstilstand: Tast <#/> og naviger med piletasterne op,ned,højre og venstre. Vælg den ønskede menu, tast <#/> og slut af med en gyldig kode. Lysdiodernes betydning på betjeningspanelet Når anlægget er i normal driftstilstand, ses den programmerbare husidentitet (default ALPHABOX) i øverste linie på displayet. Nederste linie viser datoen (dag-måned-år) og klokkeslettet (timer:minutter) i 24 timers visning. LCD-betjeningspanelerne har fem status LED er, placeret til højre for LCD displayet. Følgende status LED er anvendes: AlphaBox bruger manual Rev

6 Den grønne -LED har to funktioner: 1. -LED er tændt, når alle zoner er lukkede. Når en eller flere zoner står åben/ er aktiveret vil -LED være slukket. 2. Information mulig -LED vil blinke hvis der er indtræffer en hændelse og teksten INFORMATION MULIG vil blive vist i displayet. Se kapitel Information mulig. De røde A og B LED er indikerer anlæggets tilkoblingsstatus: Når den røde A LED lyser, er anlægget: Deltilkoblet. Hvis både A og B LED erne lyser, er anlægget: Fuldt Tilkoblet. Når begge A og B LED erne er slukkede, er anlægget: Frakoblet. Den grønne 230V LED indikerer følgende: Når dioden er tændt, er strømforsyningen tilsluttet. Når dioden blinker, er strømforsyningen enten slukket, eller slet ikke tilsluttet. Dette vil også blive vist i displayet, og desuden vil også den grønne diode blinke. Den røde TEL LED lyser, når anlægget afgiver en melding til vagtcentral eller private telefoner. Såfremt telefonsenderen ikke får etableret kontakt til modtageren indenfor det forudprogrammerede antal opkaldsforsøg, vil TEL lysdioden blinke. Næste gang telefonsenderen rapporterer, vil dioden atter lyse. Såfremt beskeden kan afleveres denne gang, vil dioden slukke efter endt rapportering. Den røde TEL lysdiode vil også lyse, hvis telefonliniespændingen går under 3VDC. Denne fejlfunktion vil også blive vist i displayet ved en Information mulig -besked.! Bemærk såfremt tvangskoden er tastet, vil TEL dioden blive deaktiveret i 15 minutter. Ligeledes vil displayets Information muligt og tilhørende opmærsomhedsbip være deaktiveret. Tvangskode bruges ved frakobling af anlæg under trussel. For yderligere information om programmering af tvangskode se kapitel Brugerindstillinger, afsnit Tvangskode. Til/frakobling med brugerkode Til/frakobling af anlægget via tastaturet sker ved indtastning af en brugerkode. En brugerkode er en numerisk kombination med hvilken, sikkerhedssystemet kontrolleres. Når der bruges brugerkoder i sikkerhedssystemet, er det meget vigtigt, at disse koder forbliver HEMMELIGE. En brugerkode består af 4 tal og er strengt personlig. AlphaBox alarmcentral kan rumme op til 25 brugerkoder med 4 cifre giver det mulige kombinationer. En af disse er MASTER-koden. Kun MASTER-koden kan udføre funktioner i forbindelse med at til og frakoble anlægget. Disse vil blive forklaret senere i denne manual. AlphaBox alarmcentral har, som tidligere nævnt, en TVANGS-/OVERFALDS kode. Denne kode bruges, når anlægget under trussel skal frakobles. Når tvangskoden bruges til at frakoble anlægget, vil dette reagere som om, en normal kode var blevet brugt, men det vil sende en tavs overfaldsalarm til vagtcentralen. Den røde TEL LED bliver deaktiveret i 15 minutter således, at man ikke kan se, at anlægget ringes op, og der sendes en alarm.! Bemærk Alle zoner skal være lukkede under tilkobling med undtagelse af Forsinket zone 2, som gerne må stå åben under tilkobling. AlphaBox bruger manual Rev

7 Fuld tilkobling For at foretage en FULD TILKOBLING af anlægget tryk på -tasten. Afhængig af programmeringen kan indtastning af en brugerkode yderligere være nødvendig. Ved fuld tilkobling er alle zoner aktive. Deltilkobling For at foretage en DELTILKOBLING af anlægget tryk på -tasten efterfulgt af en gyldig brugerkode. Ved DELTILKOBLING er kun de zoner aktive(i alarmberedskab), som er programmeret som Deltilkobling. Frakobling af alarmcentral For at foretage en frakobling af anlægget, tryk på -tasten efterfulgt af en gyldig brugerkode. Tilkobling fra deltilkobling til fuld tilkobling Når AlphaBox anlægget er DELTILKOBLET foretages en FULD TILKOBLING af anlægget ved trykke på -tasten. Hurtig tilkobling Når AlphaBox er udvidet med et trådløst modul, og AUX-knappen på keyfob-senderen er programmeret til HURTIGTILKOBLING, vil aktivering af AUX-knappen inden for 5 sekunder efter en FULD TILKOBLING medføre en annulering af udgangstid, og anlægget vil straks tilkoble. Strakstilkobling Din installatør kan programmere AlphaBox således, at anlægget kan tilkobles i både fuld og delvis stand uden at skulle indtaste en gyldig brugerkode. En gyldig brugerkode kræves dog altid ved frakobling af anlægget. Zoneudkobling AlphaBox alarmcentral kan programmeres til midlertidigt at udkoble visse zoner ved tilkobling af systemet. Dette betyder at signaler fra en detektor, som tilhører en udkoblet zone, bliver ignoreret. Brug af udkoblede zoner forringer sikkerheden, og kan generelt ikke anbefales skal kun bruges undtagelsesvis. Funktionen kan f.eks. bruges ved en fejlgivende magnetisk kontakt, som forhindrer tilkobling af anlægget. For at tilkoble anlægget er det derfor i denne specielle situation nødvendigt at udkoble den fejlgivende zone først. Dette gøres på følgende måde: Ved tilkobling af anlægget, hvor en direkte eller 24-timers zone står åben, vil systemet vise følgende besked i displayet, KAN EJ TILKOBLE, UDKOBL ZONE<#>, efterfulgt af antallet af åbne zoner. Information om de åbne zoner kan ses i: VIS ZONER menuen. Hvis det ønskes at udkoble de åbne zoner, tast: <#/>. Systemet vil bede om en bekræftelse. Bekræft med <#/>. Udkobling af en zone er kun gyldig i en tilkoblingsperiode. Når anlægget frakobles, vil udkoblingen ikke længere være aktiv. Alarm i en 24-timers zone En alarm i en 24-timers zone vil, afhængigt af zonetype, resultere i en øjeblikkelig aktivering af flashlys og/ eller sirene. Lyden ved en brandalarm er forskellig fra den normale alarmlyd. For at deaktivere en alarm skal anlægget blot frakobles med en gyldig brugerkode eller med en keyfob. Dette gælder også, når anlægget allerede er frakoblet. Efter en brandalarm skal røgdetektorerne resættes. Dette gøres ved at frakoble anlægget med gyldig brugerkode. Tryk på Vis information i -tasten, indtast en gyldig brugerkode, trykke på - tasten, når displayet viser Slet information <#> tryk <#/> for at slette den viste information. Herefter aktiveres den valgte udgang og røgdetektorerne er resat. Panikalarm Når panikalarm er blevet tilvalgt vil et samtidigt tryk på <*> og <#>-tasterne - eller et samtidigt tryk på DELTILKOBLING ( ) og FULD TILKOBLING ( ) på keyfob-senderen - resultere i en alarm. Denne panikalarm resulterer i afsendelse af en panikalarm til vagtcentralen, eller en talebesked til privat telefon og ligeledes aktivere sireneudgangen. AlphaBox bruger manual Rev

8 Buzzer AlphaBox LCD og LCD/Prox har to buzzerfunktioner indbygget, en ind/udgangs-buzzer og en fejlbuzzer. 1. Ind/udgangs-buzzer Ved programmering af af mindst en forsinket zone (zonetype forsinket 1-2) og aktivering af buzzerfunktionen vil ind/udgangs-buzzeren lyde i overenstemmelse med den programmerede ind/udgangstid og hermed advare brugeren om en forestående til/frakobling. 2. Fejlbuzzer Fejlbuzzeren advarer brugeren om en opstået fejltilstand, alarmer eller advarsler. Funktionen kan til/fravælges eller delaktiveres, så den kun er aktiv i dagtimerne (8:00 19:00). Ved en fejltilstand afgiver fejlbuzzeren opmærksomhedsbip af to sekunders varighed i 1 minut. Hvis funktionen er valgt fra, vil der heller ikke være lyd ved tastetryk. Begge funktioner kan kun programmeres af installatøren. Når der opstår et problem vil buzzeren give et bip hver 2. sekund i 1 minut. Buzzeren kan programmeres til TIL, FRA eller DAG. Når DAG er valgt, vil buzzeren være deaktiveret i tidsrummet til Problemer vises også i LCD-displayet med et INFORMATION MULIG. Tryk på i -tasten for at se de aktuelle informationer vedr. problemet. Hvis ikke du kan løse problemet, kontakt da din installatør hurtigst muligt. Information mulig Den grønne LED indikerer, at der i anlæggets hukommelse er information, som er ulæst. Denne information kan enten være en alarm eller en besked om tekniske problemer. For at læse informationen tryk på i -tasten efterfulgt af en gyldig brugerkode. Efter indtastning af gyldig brugerkode vil den første besked blive vist, og den tilhørende talebesked vil lyde. For at læse den næste besked tryk på -tasten. Når der ikke er flere beskeder vil displayet vise Slet information<#> tryk<#> for at slette den viste information. Hvis der opstår et teknisk problem, skal problemet være løst for at kunne slette informationen herom. Kontakt din installatør, hvis du ikke kan løse problemet.! Bemærk at det stadig er muligt at tilkoble alarmen med Lavt batteri alarm. LCD/Proximity betjeningspanel Såfremt Deres AlphaBox anlæg er udstyret med et LCD/Proximity betjeningspanel, kan det til- og frakobles med en proximity nøglebrik. Anvendelse af nøglebrikker gør det unødvendigt at skulle huske en brugerkode. Indtil 25 nøglebrikker kan indlæses i systemets hukommelse, en for Masterbrugeren og 24 for almindelige brugere. Indlæsning af nøglebrikker Indlæsning af nye proximity nøglebrikker (tags) sker ligesom programmering af en brugerkode. Brug det eksterne LCD/Proximity tastatur og vælg menupunktet: INDLÆS BRUGERKODER i menuen for Brugerindstillinger. For at komme derind; tryk på <#/> tasten. Displayet viser nu: BRUGERMENU. Tast igen på <#/> og indtast den 4-cifrede Masterkode eller præsenter Masterbruger nøglebrikken for den indbyggede læser. Tast derefter - for at vælge BRUGERKODER -menuen og bekræft med <#/>. Displayet skifter til MASTERBRUGER. Brug i - og - tasterne for at vælge den ønskede brugerkode plads og tast <#/>, når den ses i displayet. Displayet skifter nu til INDTAST KODE. Tast <#/> igen for at bekræfte, og når INDTAST KODE: vises i displayet, præsenteres nøglebrikken for LCD/Prox betjeningspanelets indbyggede læser. Den indbyggede læser er placeret bagved status lysdioderne. Når en ny nøglebrik er indlæst første gang, fremkommer teksten: GENTAG KODE. Herefter præsenteres nøglebrikken igen, hvorefter displayet skifter til: GEMT. Nu er nøglebrikkens kode gemt i hukommelsen. Tilkobling og frakobling med en proximity nøglebrik på LCD/Prox betjeningspanel En proximity nøglebrik kan kun bruges til Fuld Tilkobling og Frakobling af anlægget. Præsenter proxbrikken og en Fuld Tilkobling udføres. Fuld Tilkobling af anlægget vises på LCD/Prox betjeningspanelet ved at LED A og B tændes. Er en proximity læser tilsluttet vil den lyse grønt blinke grønt i 3 sek. AlphaBox bruger manual Rev

9 For at frakoble anlægget vises proxbrikken igen og LED A og B vil slukke. En evt. tilsluttet proximity læser vil lyse gult. For Delvis Tilkobling skal betjeningspanelet bruges. Brug -tasten og afhængigt af programmeringen kan det være nødvendigt at vise proxbrikken for betjeningspanelet. LED A vil herefter tænde for at vise, at anlægget er i deltilkoblet tilstand. Proximity læser AlphaBox centralen kan udstyres med en ekstern proximity læser. Denne eksterne læser kan kun anvendes til Fuld Tilkobling og Frakobling. For indlæsning af proximity brikker skal et LCD/Prox betjeningspanel bruges.! Bemærk En ekstern proximity læser skal altid bruges sammen med et LCD/Prox betjeningspanel. Tilkobling og frakobling med en proximity nøglebrik via proximity læser Proximity brikken kan kun anvendes til Fuld Tilkobling og Frakobling af anlægget. Når en brik præsenteres for den eksterne proximity læser udføres en Fuld Tilkobling. Prox-læseren har en tofarvet LED, som giver følgende indikationer: Tomgang, ikke aktiveret : LED lyser konstant rødt Ugyldig nøglebrik : LED blinker rødt (ca. 3 sek.), vender så tilbage til ikke aktiveret stand Tilkobling : LED blinker grønt (ca. 3 sek.), vender så tilbage til ikke aktiveret stand Frakobling : LED lyser grønt (ca. 3 sek.), vender så tilbage til ikke aktiveret stand Tilkobling ikke mulig (f.eks p.g.a. åbne zoner) : LED blinker langsomt rødt (ca. 3 sek.), vender så tilbage til ikke aktiveret stand Kommunikationsfejl : LED blinker rødt og grønt Til/frakobling med Keyfob-sender Når AlphaBox er udstyret med et trådløst modul kan anlægget fjernbetjenes med keyfobnøgleringssendere. Op til 8 keyfobs kan indlæses i AlphaBox hukommelse. Hver keyfob-sender har sin specifikke ID og sender en krypteret kode for til og frakobling. Keyfob-senderen har 4 knapper med følgende betydning. TIL/FRAKOBLING FULD TILKOBLING DELTILKOBLING FRAKOBLING Keyfob-sender Tryk på Tryk på Tryk på Den fjerde knap (*) AUX kan programmeres til henholdsvis Hurtigtilkobling, Status eller aktivering af Udgang 1-4. Denne programmering foretages af installatøren. AlphaBox bruger manual Rev

10 BRUGERMENU AlphaBox alarmcentral har en brugermenu, i hvilken indstillinger kan sættes/ændres. Menuen for brugerindstillinger har 6 undermenuer med adskillige programmeringsmuligheder og funktioner. START POSITION BRUGER MENU forkert kode INDTAST KODE: DATO OG TID bruger menu INSTALLATØR MENU INDTAST KODE: INDGANGE forkert kode installatør menu HÆNDELSESLOG INDTAST KODE: VIS LOG forkert kode log menu TIL FORRIGE MENU Programmering af brugerindstillinger er kun tilgængelig ved brug af Masterkode. Default Masterkode er Det tilrådes at ændre denne kode så hurtigt som muligt for at undgå uautoriseret adgang. For at komme ind i menuen for brugerindstillinger, tryk på <#>-knappen. Når BRUGERMENU vises i displayet, tryk <#> igen. Du vil nu blive spurgt om din brugerkode. Indtast Masterkoden og tryk <#>. Den første undermenu, DATO OG TID, vil nu blive vist i LCD-displayet. Brug i og -tasterne for at se de andre muligheder for brugerindstillinger. Tryk <#> for at vælge programmering af den viste brugerindstilling. For at gå tilbage fra en undermenu tryk på -knappen. For at forlade menuen for brugerindstillinger tryk på -knappen. Displayet vil nu vise Gå til foregående menu <#>. Tryk for at forlade menuen for brugerindstillinger. Installationsmenuen er kun til brug for installatøren og er kun tilgængelig med installatørkoden. Menuen for brugerindstillinger giver adskillige muligheder for programmering af indstillinger og funktioner. Skemaet på næste side viser navigationen igennem brugermenuen. AlphaBox bruger manual Rev

11 DATO & TID ÆNDRE TID INDTAST TID GEMT ÆNDRE DATO INDTAST DATO GEMT TIL FORRIGE MENU BRUGER KODE MASTER BRUGER ÆNDRE KODE INDTAST KODE GENTAG KODE BRUGER n GEMT BRUGER 10 BRUGERNAVN ÆNDRE NAVN GEMT TIL FORRIGE MENU TVANG INDTAST KODE GENTAG KODE GEMT TIL FORRIGE MENU TELEFON PRIVAT NR TELEFONNR. GEMT PROTOL VÆLG PROTOL TALEBESKED SIRENELYD SMS BESKED GEMT OPKALDFORSØG ANTAL FORSØG INGEN OPKALD 1 OPKALDFORSØG n OPKALDFORSØG GEMT 7 OPKALDFORSØG TALE & LYD ÆNDRE LYDSTYRKE VÆLG LYDSTYRKE LAVT NIVEAU NORMALT NIVEAU GEMT HØJT NIVEAU TALEFUNKTION TALEFUNKTION TIL FRA GEMT DØRKLKEVALG DØRKLKEVALG TIL FRA TIL FORRIGE MENU GEMT ÅBNE ZONER INGEN ÅBNE ZONER SERVICE GANGTEST ZONER START GANGTEST SE GANGTEST TIL FORRIGE MENU TEST AF LED & LCD ALLE DIODER TIL ALLE DIODER FRA TEST TASTER TIL FORRIGE MENU LCD LINIE 2 TIL LCD LINIE 2 FRA LCD LINIE 1 TIL LCD LINIE 1 FRA AlphaBox bruger manual Rev

12 Dato og tid I menuen for dato og tid findes følgende muligheder.: Sæt tid Sæt dato For at indstille en ny tid vælg sæt tid, tryk <#> og indtast tidspunkt. Tidsformatet er 24-timers notation, tt:mm. Eks. for at programmere kl. 20:30, tast <2><0><3><0>. For at ændre dato vælg sæt dato, tryk <#> og indtast ny dato. Datoformatet er vist som dd/mm/åå. Eks. for at programmere 21. maj 2005, tast <2><1><0><5>><2><0><0><5>. Brugerkoder I menuen for brugerkoder kan Masterbrugeren programmere og ændre brugerkoder. Følgende muligheder er tilgængelige: Masterkode (kode 1) Brugerkoder (kode 2-10) Brugernavn Tvangskode (kode 26) Koderne har følgende funktioner: Masterkoden kan til og frakoble anlægget, udføre programmeringsfunktioner og ændre alle brugerindstillinger i brugermenuen. De 24 brugerkoder kan kun til og frakoble anlægget. Tvangskoden bruges kun til at frakoble anlægget i en trusselssituation. Brugerkode #1 er altid Masterkode og er default Alle brugerkoder er 4-cifrede koder. Vælg den ønskede kodeplads (1-10) ved at bruge piletasterne og i, tryk <#>, Indlæs kode, tryk <#>. Herefter indtastes den nye 4-cifrede kode to gange, og den gemmes efterfølgende automatisk. Advarsel mod ens brugerkoder Det er muligt at programmere den samme kode flere gange. Dette skal naturligvis undgås. Hvis dette sker, slet den forkerte kode med 0000 eller programmer fire nye cifre. Brugernavn AlphaBox alarmcentral giver mulighed for at programmere et tilhørende brugernavn for hver brugerkode. Hvert navn kan bestå af op til 16 karakterer og bliver programmeret ved hjælp af navigationstasterne. Når der programmeres en ny brugerkode, skal der også programmeres et brugernavn. Gå til brugermenuen og tryk <#>. Displayet vil vise Bruger. Tryk <#> for at ændre/tilføje et navn. Kursoren vil blinke ved det første bogstav. Kør op og ned igennem alfabetets bogstaver ved hjælp af navigationstasterne i og. Brug navigationstasterne og for at gå en karakter frem eller tilbage i navnet. Når det korrekte brugernavn er indtastet, tryk <#>. Tvangskode (default 7777) Når tvangskoden bliver brugt til at frakoble anlægget, vil centralen opføre sig som om en alm. brugerkode var blevet indtastet, men samtidig vil der blive afsendt en tavs alarm til vagtcentralen. Denne funktion skal programmeres af både masterbruger og installatør. Masterbrugeren programmerer selve koden i menuen, Brugerkoder, kodeplads 26, Tvang, og installatøren aktiverer funktionen i installatørmenuen, System programmering. Sikkerhed mod tilfældig indtastning af brugerkoder Efter indtastning af 6 ugyldige koder vil tastaturet blive blokeret i 90 sekunder, og en alarmbesked vil blive tilsendt vagtcentralen og/eller et privat telefonnummer i henhold til den programmerede protokol. AlphaBox bruger manual Rev

13 Telefon Både masterbruger og installatør har rettighed til at programmere de private telefonnumre (1-4) med dertilhørende protokol og opkaldsforsøg: Følgende muligheder er tilgængelige: Programmering af telefonnummer 1-4 Programmering af protokol Programmering af antal opkaldsforsøg For at programmere et nyt telefonnummer vælg telefon i menuen, indtast et nyt nummer uden mellemrum og tryk <#> for bekræftelse. Om nødvendigt kan følgende valgmuligheder programmeres: - : Denne karakter kan programmeres, i tilfælde af at man skal have klartone fra bylinie før opkaldet kan sendes. AlphaBox venter 1 sekund og foretager derefter opkaldet, såfremt klartonen detekteres. (F. eks. Tlf. nr.: ) W : Denne karakter får AlphaBox til at vente 2 sekunder, hvorefter den foretager opkaldet uanset klartonedetektion. (F.eks. Tlf nr.: W ) De specielle karakterer vælges ved at bruge navigationstasterne i og for valg af karakter og og for valg af placering.! Bemærk Normal opringningsprocedure uden specialkarakterer er som følger: Telefonsenderen tager linien og tjekker for en gyldig klartone. Hvis klartone detekteres, ringes op til det programmerede telefonnummer. Hvis ikke en gyldig klartone detekteres venter centralen i 10 sekunder, lægger på og prøver igen. Denne procedure vil fortsætte, indtil det programmerede antal opkaldsforsøg er opbrugt. Vælg derefter den ønskede protokol og brug navigationstasterne til at bevæge dig frem og tilbage mellem de tre muligheder: Talebesked (indtalt alarmmeddelelse) Sirenetyd (hørbart alarmsignal) SMS-besked (kan kun anvendes med GSM mobiltelefoner med SMS-modtager) I menuen for opkaldsforsøg gives der mulighed for at programmere det antal gange, som anlægget forsøger at kalde op til det første indkodede telefonnummer. Hvis der ikke fås forbindelse til dette nummer, vil anlægget gå videre til det næste i rækken. Antallet af forsøg kan sættes til mellem 1 7 eller til Intet opkald. I tilfælde af sidstnævnte vil dette telefonnummer ikke blive kaldt op, og opkaldssekvensen vil springe videre til det næste nummer i rækken. Vælg det ønskede antal opkaldsforsøg, og bekræft med <#>.! Bemærk protokollen, Talebesked, kræver installation af et talemodul. Tale og lyd Tale og lyd menuen har følgende valgmuligheder: Ændre volumen Til- og fravælge tale Dørklokkefunktion! Bemærk indstillinger under Tale og Lyd fungerer kun, når AlphaBox talemodul er installeret. Ændre volumen indstillingen bruges til at hæve eller sænke lydstyrken. Vælg den ønskede volume med navigationstasterne og i. Slut af med <#/>. AlphaBox bruger manual Rev

14 Tale til og fra indstillingen til- eller fravælger talte meddelelser på alarmcentralen, men ikke talebeskeder på telefonen. Vælg til/fra med navigationstasterne og i. Slut af med <#/>. Dørklokkefunktionen muliggør til- og frakobling af klokkefunktionen. Kun montøren kan programmere bestemte zoner til at fungere som dørklokke zoner. Når anlægget er frakoblet, og dørklokkezonen er aktiveret, vil højttaleren udsende en ding-dong lyd. Dette kan være nyttigt, når f.eks. en bagdør eller anden fjern dør åbnes. Vælg til/fra med navigationstasterne og i. Slut af med <#/>.! Når Talefunktionen er frakoblet, frakobles dørklokkefunktionen ligeledes. Åbne zoner Funktionen, Åbne zoner, giver mulighed for at se, om der er åbne zoner og i så tilfælde hvilke. Hvis anlægget f.eks. ikke kan tilkobles p.g.a. åbne zoner, vil den første åbne zone umiddelbart vises i displayet.herefter giver denne funktion mulighed for at se hvilke andre zoner, der evt. står åbne. Alle åbne zoner vises i displayet med zonenummer i øverste linie og zonenavn i nederste linie. Åbne zoner kan være vinduer eller døre, som er efterladt åbne eller røgdetektorer, der ikke er blevet resat. Gå til brugermenuen for at få vist de åbne zoner på displayet, og vælg menupunktet Åbne zoner. Den første åbne zone vises nu på displayet. Tryk på -tasten for at få vist den næste åbne zone. Alle åbne zoner skal lukkes, førend anlægget kan tilkobles.-tasten bruges til at forlade funktionen. Test Menuen for test giver følgende muligheder: Test af zoner Vis zoner Test af LCD-display og LED s Gangtest af zoner Gangtestfunktionen tillader brugeren at udføre en gangtest, for at sikre at alle zoner fungerer korrekt. For at udføre en gangtest aktiveres funktionen ved at taste <#/>. Displayet viser START GANGTEST..OPTAGET. Aktiver nu alle zoner i anlægget. Hver gang en zone aktiveres, vil buzzeren afgive et kort signal, og zonenummeret og feltstyrken (kun for trådløse zoner) vises på displayets øverste linie. For trådførte zoner vil feltstyrken blive vist som RF=99. Zonenavnet står på nederste linie i displayet. Hver gang en zone aktiveres svarer buzzeren md et kort beep. Ved udvidelse med et talemodul og tilsluttet en højtaler høres endvidere den aktiverede zones zonenavn. Når alle zoner har været aktiveret, tastes <#/> for at gå til gennemse funktionen. AlphaBox kan kun sættes i gangtest for 30 minutter ad gangen, herefter vil den automatisk vende tilbage til normaltilstand ellers tryk -tasten for at forlade Servicemenuen.! Bemærk Når gangtestfunktionen forlades vil en evt. udgang programmeret som Reset Brand blive aktiveret.! Brandzoner kan kun testes med særligt udstyr. Test ALDRIG en røgdetektor ved at holde et stearinlys eller åben flamme under den. Dette vil kun skade eller ødelægge detektoren. Når trådløse bevægelsesfølere anvendes, skal følgende iagttages: For at udvide batterilevetiden har detektoren en indbygget sleep funktion. Efter hver detektering slukker detektoren sig selv i 2 minutter. (Visse husdyr tolerante detektorer endda i 4 minutter). Såfremt der ikke, i disse 2 minutter, har været aktivitet i dens detektionsfelt, tænder den sig selv igen. Ved test - vent derfor altid mindst 2 minutter, førend De igen går ind i detektionsfeltet. AlphaBox bruger manual Rev

15 Se gangtest af zoner Når en gangtest er blevet udført, kan brugeren ved at trykke <#> aktivere Se gangtest visningen, og få vist en liste, over alle de aktiverede zoner, i displayet. Øverste linie viser zonenummer og feltstyrken, f.eks. (RF=88, altid RF=99 for trådførte zoner), og nederste linie viser zonenavnet. Tjek om alle zoner er vist i listen. For afslutte Gangstest tryk to gange på -tasten.! Feltstyrken for trådløse detektorer skal være mindst 20. Hvis den er mindre skal installatøren informeres. Test af LCD-display og LED s Denne funktion bruges til test af LED s, LCD-display og baggrundslys i tastaturet. Vælg funktionen og tryk <#>. Displayet vil nu vise Alle LED s ON. Tjek om status LED s og baggrundslys i tastaturet er tændt. Hvis alle LED s fungerer korrekt, tryk <#> for at fortsætte testen. Følg instruktionerne på displayet for at færdiggøre testen af LCD-display, LED s og tastatur. Log Udover Brugermenuen kan Masterbrugeren også få vist en historisk log. Denne log indeholder de seneste 250 begivenheder. Den seneste hændelse vises som hændelse nummer 250. Selve begivenheden vises på den øverste linie og tidspunkt og dato på den nederste linie. Loggen kan slettes af installatøren. AFSENDELSE AF ALARM TIL PRIVAT FASTNET ELLER MOBILTELEFON AlphaBox alarmcentral har en integreret telefonsender, som afhængig af den programmerede opsætning vil sende en alarmbesked til en vagtcentral og/eller til en privat telefon. Når AlphaBox alarmanlæg sender til en vagtcentral, sker dette med en krypteret dataprotokol. Vagtcentralen vil træffe fornødne videre foranstaltninger. Når AlphaBox alarmcentral sender til en privat fastnet eller mobiltelefon, vil anlægget kalde op til det forudprogrammerede telefonnummer, når der indtræffer en alarm. Afhængig af programmeringen og de lokale muligheder vil anlægget give et alarmsignal(lyd), afspille en talebesked eller sende en SMSbesked. Ved opkald til en privat telefon vil der høres en alarmtone. Opkaldet skal herefter kvitteres og de fornødne forholdsregler foretages. Der kvitteres for alarm på følgende måde: Tast 9 i en tavs periode: Kvittering modtages og AlphaBox afbryder opkaldet. Udvidet med et talemodul vil AlphaBox sende talte alarmbeskeder: En talebesked består af følgende: 1. Husidentitet (Fri navngivning) 2. Alarmtype (Alarm, sabotage, brand m.m.) 3. Zonenavn (Stue, køkken, fordør m.m.) Herudover kan følgende funktioner udføres via telefonens tastatur Tast 4: Deltilkobling Tast 5: Statusmelding Tast 6: Fuld tilkobling Tast 7: Aktiver udgang (TIL eller puls) Tast 8: Deaktiver udgang (FRA eller puls) Tast 9: Kvittering for alarm og afslut opkald Tast 0: Sæt AlphaBox alarmcentral i frakoblet stand AlphaBox bruger manual Rev

16 En udgang kan kontrolleres gennem telefonen med tasterne 7 (aktiver udgang) og 8 (deaktiver udgang). Er udgangen programmeret til 00 (0 minutter) i TIDER-menuen vil udgangen aktiveres med en puls i et sekund (programmeringen foretages af installatøren). Dette bruges, hvor der er behov for aktivering med puls - f.eks åbning af en garagedør. Programmeret til 00 vil både tast 7 og 8 generere en puls på den valgte udgang. Kvittering for alarm Afhængig af programmeringen kan kvittering for alarm foretages af, enten kun et telefonnummer, eller af alle programmerede telefonnumre. Når AlphaBox er programmeret til at ringe op til flere telefonnumre, og samtidig til at kvittere for alarm med kun et telefonnummer, vil anlægget stoppe opringningssekvensen ved det første telefonnummer, som kvitterer for modtagelsen af alarmen. Hvis AlphaBox er programmeret til, at alle telefonnumre skal kvittere for modtagelsen af alarmbeskeden, vil anlægget fortsætte med at kalde op indtil, at alle telefonnumre har modtaget og godkendt alarmen. Tast <9> i en tavs periode og AlphaBox betragter meldingen som accepteret og afbryder opkaldet. Inaktitvitet mobilitetsovervågning AlphaBox alarmcentral tilbyder en mulighed for at detektere inaktivitet. Dette betyder, at anlægget i både frakoblet og deltilkoblet stand (perimetersikring/ skalsikring) kan holde øje overvåge al indendørs aktivitet og afsende alarmen, Inaktivitet, hvis ikke der detekteres bevægelse inden for et forud programmeret tidsrum. Eks. En ældre, syg eller handicappet person befinder sig alene hjemme. Denne person vil ikke forblive fuldstændig stille, men vil efter evne gå lidt rundt i huset til køkken, badeværelse, soveværelse m.m., - selv i søvne vil der være lidt bevægelse og således vil detektorerne, som er placeret rundt omkring i huset, detektere personens tilstedeværelse. Hvis Inaktivitet er sat til 6 timer, vil et virtuelt ur starte en 6-timers nedtælling. Ved hver detektion af bevægelse resættes uret, og en ny periode starter. Hvis der ikke detekteres nogen bevægelse inden for den programmerede 6-timers periode vil anlægget afsende en Ikke aktiv/ Fravær af bevægelse alarmbesked til vagtcentralen eller til det/ de indkodede private telefonnumre. Denne funktion kan kun programmeres af installatøren. Kontroller AlphaBox gennem telefonen Afhængigt af den valgte programmering kan man ringe AlphaBox alarmcentralen op og udføre alle tidligere nævnte funktioner, som er knyttet til telefonens tastatur f.eks. aktivering/deaktivering af en udgang (tænde/slukke for varmen i et sommerhus) eller starte lytte/tale-funktionen. Der er to måder, hvorved AlphaBox kan kontaktes; nemlig ved direkte UL/DL eller ved sikret UL/DL. Afhængigt af den valgte kontaktmåde, som programmeres af installatøren, gøres følgende. Direkte UL/DL: Ring AlphaBox op, centralen tager linien og anmoder om en brugerkode. En gyldig brugerkode indtastes, og AlphaBox vil give sig til kende med den indtalte husidentitet. Sikret UL/DL: 1. Ring AlphaBox op og lad telefonen ringe 3 gange 2. Afbryd forbindelsen og vent i mindst 20 sekunder 3. Ring op igen og lad telefonen ringe 3 gange AlphaBox vil nu anmode om en brugerkode. En gyldig brugerkode indtastes, og AlphaBox vil give sig til kende med den indtalte husidentitet. Man kan nu bruge tasterne 0-9 og udføre de tidligere omtalte funktioner. AlphaBox bruger manual Rev

17 ALPHACOM ISDN AlphaBox kan også udvides med AlphaCom ISDN telefonsender for overførsel af alarmer over en ISDN-linie. AlphaBOx telefonsender kan ikke kobles direkte til en ISDN-linie. Dette kræver en AlphaCom ISDN eller en ISDN konverter. AlphaCom ISDN bruges ved transmission til vagtcentral. ALPHACOM IP Med en AlphaCom IP transceiver gives der mulighed for alarmtransmission over en sikker internetforbindelse(adsl eller kabeltv). For yderligere information herom kontakt din alarminstallatør. AlphaBox bruger manual Rev

18 APPENDIKS A: DETEKTOR PLACERING OG HÅNDSENDER FORTEGNELSE. Zone Nr Zone type Zone karakt.. Detektor placering, Panikalarm, Nødkald, Overvågning Dørklokke (Til / Fra) Forbikobling (Til / Fra) Delvis tilkobl. (X = Til) Inakttivitet (X = Til) Zone types: 1 = Direkte 2 = Forsinket 1 3 = Forsinket 2 4 = 24-timers - tavs 5 = 24-tiners - akustisk 6 = Brand 7 = Nødkald 8 = Overfald 9 = Sabotage 10 = Følgezone 11 = Teknik AlphaBox bruger manual Rev

19 APPENDIKS B: KEYFOB HÅNDSENDER Keyfobzender AUX knap Nr. Type Brugernavn Status Hurtigtilkobling APPENDIKS C: NØDKALD Tx # Sendertype Zonenummer. Zonetype Brugernavn APPENDIKS D: PRIVATE TELEFONNUMRE Tlf # Telefonnummer Protokol Navn WEEE-dekleration Dette Alphatronics produkt er fremstillet ved hjælp af den mest moderne teknologi, og indeholder komponenter af høj kvalitet. De fleste af komponenterne kan genanvendes. Symbolet fortæller, at dette produkt skal afleveres separat til genanvendelse, og at det ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt kan afleveres på den kommunale genbrugsplads, eller afleveres til Deres leverandør/installatør. ALPHATRONICS BV AlphaBox bruger manual Rev

20

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere