2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid Erhvervsskolen Nordsjælland Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målene er at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU); at uddannelsesinstitutionerne i Region Hovedstaden gennemfører hurtigere og bedre erhvervsuddannelser for flere ufaglærte, at opbygge en sådan viden og kompetence i uddannelsessystemet, beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter, at resultaterne fastholdes og udnyttes i fremtiden.ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse. Vedhæftede filer Bilag 1 Aktivitetsbudget - Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid.xlsx AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 1

2 Break Break Bilag 2-1 Erklæringer.PDF Bilag 3 Succeskriterier - UFFA.xls Bilag 4 Aktivitetsplan.docx Bilag 5 Detaljeret projektbeskrivelse.docx Bilag 6 - kommende partnere (erklæringer kommer).docx Partnerskabserklæring - KVUC.pdf Partnerskabserklæring - SOPU.pdf Partnerskabserklæring - VUC NS.pdf AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Organisations-/strategiudvikling Projekttype B Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Projektets overordnede målsætning er at bidrage til, at flere af regionens ufaglærte opnår faglært status gennem en Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) el. lign. Alle prognoser peger på fremtidig mangel på faglært arbejdskraft og en tilsvarende stigende ledighed blandt ufaglærte. Med målet om at øge udbuddet af faglært arbejdskraft ved kompetenceudvikling af ufaglærte til faglært status, og dermed bidrage til at sikre en højere beskæftigelsesfrekvens i regionen, retter projektet sig mod prioritet 2. 1 "Udvikling af menneskelige ressourcer". Der er endvidere tale om projekttype B, idet projektet har fokus på metodeudvikling, udvikling af uddannelsessystemer mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på GVU og lign. voksenuddannelser. Projektet styrker samarbejdet på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner mhp. at sikre en "kritisk masse" af elever, idet der udvikles fleksible uddannelsestilbud med læringsforløb, der motiverer og muliggør hurtigere og mere fleksibel genne Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Prognoser for regionen forudser, at der i 2020 vil mangle faglærte. I Erhvervsudviklingsstrategien sætter Vækstforum fokus på opkvalificering af ufaglærte og definerer en målsætning om at mindske ufaglærtes andel af beskæftigede og ledige i alderen år fra 22,2% i 2009 til 20% i Med sit fokus på at bringe flere af regionens ufaglærte frem mod faglært status bidrager projektet til opfyldelsen af denne målsætning, og projektet tager endvidere afsæt i et af projektinitiativerne beskrevet i Vækstforum Hovedstadens Idekatalog Projektet samler en bred kreds af regionens uddannelsesinstitutioner med fokus på hhv. EUD (Erhvervsuddannelse), AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) samt FVU (forberedende voksenuddannelse) og AVU (almen voksenuddannelse). Tilsammen dækker de deltagende uddannelsesinstitutioner regionens yderområder i nord og syd, som er kendetegnet ved en relativt høj koncentration af ufaglærte. I projektet etableres samarbejde med arbejdsmarkedets parter, jobcentre og virksomheder mhp. at understøtte en varig efterspørgsel på voksenuddannelse og sikre et fleksibelt uddannelsestilbud rettet mod erhvervslivets kompetencebehov, og således understøttes Erhvervsudviklingsstrategiens mål om at bevare arbejdspladser i regionen. Projektet samler med to store erhvervsskoler og regionens to VEU-centre alle relevante aktører med det formål at sikre et markant, relevant og lettilgængeligt voksenuddannelsestilbud, der ved at AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 3

4 tilgodese behovet for fleksibilitet og samspil mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet letter og afkorter den ufaglærtes vej mod faglært status. Denne lettere adgang til uddannelse modvirker ufaglærtes konjunkturfølsomhed ved økonomiske kriser. Projektet indeholder desuden væsentlige udviklingselementer rettet mod såvel udvikling af partnerskaber, redskaber, pædagogiske tilgange og gennemførelsesformer og har dermed en høj grad af nyhedsværdi, der forventes at have interesse ud over partnerkredsen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Erhvervsskolen Nordsjælland Adresse Milnersvej 48 Postnummer 3400 By Hillerød Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Casper Langhoff Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig May Brandt Middelfart Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Birthe Friis Mortensen Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Finanscenter Sjælland Nord, Munkeengen 30 Postnr By Hillerød Kontonummer AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Den samfundsøkonomiske vækst forudsætter et generelt højere uddannelsesniveau, end indbyggerne i Region Hovedstaden har i dag. Derfor skal især flere ufaglærte gennemføre en erhvervsuddannelse. For den enkelte kan det være vejen til at sikre beskæftigelse nu og fremover. Fra ufaglært til faglært på rekordtid er udtryk for en ambition om at sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Projektet skal yde et markant bidrag til at opkvalificere arbejdsstyrken til nye jobmuligheder og dermed øge regionens konkurrenceevne. Målet er vha. netværksbaseret innovation og aktionsforskning at udvikle og implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) for målgruppen af ufaglærte over 25 år med min. to års relevant erhvervserfaring. Projektet vil via sine innovations- og forskningsaktiviteter udvikle og afprøve en radikalt ny model for GVU-forløb, der tager højde for målgruppens individuelle behov, herunder helt nye måder at tilrettelægge undervisningen på, fx tværfaglig og virkelighedsnær undervisning i samvirke med de virksomheder, som de beskæftigede elever er ansat i. Lærerne vil ligeledes få tilført nye kompetencer gennem et tættere samspil med virksomheder, herunder besøg på virksomheder. Ambitionen realiseres via en række innovationsaktiviteter og aktionsforskning i et netværk rettet mod udvikling af den nye model for GVU, herunder kompetencevurderinger og visitation af ufaglærte samt planlægning og gennemførelse af GVU-forløbene. Netværket opbygges udover de deltagende uddannelsesinstitutioner blandt virksomheder, jobcentre, A-kasser, arbejdsmarkedets parter og øvrige aktører, hvorigennem kontakten til målgruppen skabes og en varig og øget efterspørgsel på GVU en understøttes. Efter afprøvning og justering af innovationsarbejdets resultater, forankres de nye metoder, redskaber og skabeloner først hos projektets uddannelsesinstitutioner og netværksdeltagere, derefter blandt regionens øvrige aktører indenfor uddannelse og beskæftigelse, hvorved den samlede models bæredygtighed sikres bred forankring i hele Region Hovedstaden. Effekterne vil være, at uddannelsesniveauet i regionen kan højnes betydeligt, hvilket medfører øget beskæftigelse, adgang til den fornødne faglærte arbejdskraft for virksomhederne og endeligt, at arbejdspladser bevares i regionen. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 6

7 I projektet deltager tre institutioner for erhvervsrettet uddannelse og to voksenuddannelsescentre. Disse uddannelsesarrangører dækker regionen geografisk bredt og har en volumen på ca årselever og -kursister fordelt på ca. 35 forskellige uddannelsesspor. På de deltagende skoler uddannes allerede i dag ca. 20% af alle GVU-elever i landet. I løbet af projektet vil omtrentligt 55 aktører i beskæftigelsessystemet og blandt arbejdsmarkedets parter modtage besøg, ligesom der forventeligt vil blive gennemført ca. 150 virksomhedsbesøg med henblik på deltagelse som partnere eller netværksdeltagere og gennemført informationsmøder for ca ledige og beskæftigede. Ved projektets afslutning vil ufaglærte have opnået status som faglærte; den gennemsnitlige uddannelsestid vil være forkortet med 30%, og beståelsesprocenten vil være steget med ca. 1/3. Modellen for opnåelse af den øgede volumen, kvalitet og effektivitet indenfor GVU vil være taget i brug og forankret i de deltagende organisationer. Baggrunden for projektets fokus er, at potentialet i GVU ikke bliver udnyttet i dag. Der bliver årligt kun udarbejdet godt 800 GVU-planer på landsplan, hvoraf kun halvdelen vurderes at resultere i en gennemført GVU. Og søgningen til GVU er ikke i fremgang. Blandt årsagerne til GVU s begrænsede udbredelse skal fremhæves: 1. Manglende kendskab til GVU blandt ufaglærte, virksomheder, jobcentre, og A-kasser. 2. Vanskeligheder blandt uddannelsesarrangørerne mht. at håndtere udfordringerne mellem på den ene side individuelle læringsforløb og på den anden side tilstrækkelig elev-volumen. 3. Lav motivation for uddannelse hos målgruppen af voksne ufaglærte. 4. Skolernes evne/vilje til at anerkende uformelle kompetencer. Projektet vil udfordre bestående opfattelser og praksis med henblik på at udvikle GVU-modellen til at kunne uddanne langt flere til faglært status væsentligt hurtigere end i dag. Konkret vil projektet have skabt følgende resultater ved sin afslutning: a) ufaglærte er blevet faglærte og yderligere 500 er på vej b) Der er udviklet og forankret en bæredygtig model for at opnå faglært status på rekordtid c) En styrket visitation af voksne til faglært status er forankret i eksisterende systemer og praksis og formidlet til alle øvrige relevante aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet i Region Hovedstaden. For at nedbryde ovennævnte barrierer for GVU ens udbredelse og opnå resultaterne vil projektet skabe følgende output: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 7

8 1. Styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne om kompetencevurderinger, uddannelsesplaner og uddannelsesforløb, så der sikres målrettede og hyppige undervisningsforløb. 2. Øget kendskab til GVU, så der årligt gennemføres kompetenceafklaringsforløb, som munder ud i en uddannelsesplan for 850 ufaglærte borgere. 3. Optimeret kompetencevurdering, uddannelsesplan og undervisningsplan, der omsættes i individuelle, hurtigere, erhvervsfokuserede og mere fleksible forløb. Dette mere attraktive undervisningstilbud skal øge antallet af forløb med 30% og gennemførselsprocenten ligeledes med 30 %. 4. Kompetenceudviklede medarbejdere og samarbejdspartnere der kan understøtte modellen og udbredelse af viden om modellen til uddannelsesinstitutioner over hele landet. 5. Ibrugtagning af ny model for kompetencevurdering, uddannelsesplan samt gennemførsel, forankring og formidling af samme. Projektet vil i sit hele virke anlægge en radikal, innovativ metode til udfordring af eksisterende praksis og stille spørgsmålet "Hvad nu hvis..?" som udgangspunkt for helt nye løsninger. Barriererne for GVU'ens udbredelse kan kun nedbrydes ved at omsætte nye, eksperimenterende ideer til en bedre praksis. Innovationen vil således foregå gennem netværk, hvor ikke mindst repræsentanter for virksomheder og ufaglærte ledige/beskæftigede inddrages i tæt samarbejde med skolerne for at finde frem til såvel de pædagogiske som de logistiske løsninger, der bedst matcher arbejdsgivere og arbejdstageres behov. Ligeledes vil aktionsforskningen foregå i bl.a. virksomheder, hvor det klarlægges, hvordan ufaglærte tilegner sig kompetencer via det daglige arbejde. Hensigten er at finde metoder til kompetencevurdering, som tager højde for al den læring, der har fundet sted. Projektet vil stille og besvare spørgsmål som. Hvad nu hvis man foretager kompetencevurderingen ude på arbejdspladsen i stedet for på skolen? Hvad nu hvis undervisningen på skolen handlede om at løse nogle konkrete opgaver, den ufaglærtes virksomhed skal løse alligevel? Hvad nu hvis man kunne oprette virtuelle klasseværelser, der betød, at den ufaglærte kunne forblive på sin arbejdsplads og deltage i en enkelt lektion eller to pr. dag - men stadig sammen med andre ufaglærte igang med GVU -endda indenfor andre uddannelser? Projektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid vil således sikre en kompetencegivende uddannelse til ufaglærte, og derved opkvalificere til nye jobmuligheder med henblik på at forbedre Region Hovedstadens konkurrenceevne. 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 8

9 Projekttype B Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at indføre nye samarbejder? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at kunne forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange nye modeller/redskaber for rådgivning af iværksættere forventes projektet at skabe? Hvor mange nye modeller/redskaber for styrkelse af iværksætterkultur forventes projektet at skabe? WhiteSpace Nedenstående effektmål udfyldes alene for projekttype B- projekter, hvor der er tilknyttet deltagere Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 400 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 WhiteSpace Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema * Yderligere 500 GVU-forløb påbegyndt, men uafsluttede ved projektets afslutning. * En udviklet, forankret og bæredygtig GVU-turbomodel. Indikator: Gennemsnitlig gennemførelsesprocent på uddannelser med nyudviklede forløb steget med 30% ved projektets afslutning. * Vejledning af voksne forankret i eksisterende systermer. Indikator: 30% stigning i antal GVUplaner udarbejdet af de deltagende uddannelsesinstitutioner ved projektets afslutning. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb WhiteSpace Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektledelse kr Regnskab, intern revision og økonomikoordination kr Administration kr Projektarbejde, faktiske udgifter Uddannelseskonsulenter (4 pers.) á kr = kr pr. år = kr i hele projektperioden Udvikling af skabelon for udd.plan (GVU):1.500 timer á kr 260 = kr Udvikling af IKV/RKV: timer á kr 260 = kr Udvikling af forløbsmodeller og materialer: Arb.grp. pæd. redskaber EUD: 2800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. pæd. redskaber AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp.r Teknisk EUD: 3800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Service EUD: 800 timer á kr 260 = kr Arb.grp. Teknisk AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Arb.grp. Merkantil AMU/FVU/AVU: timer á kr 260 = kr Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling, internt: timer á kr 260 = kr Komptetenceudvikling eksternt: timer á kr 260kr = Ekstern konsulentbistand Eksterne konsulenter: 1) Analyse kr (Analyse af barrierer og muligheder vedr. hele projektet) 2) Evaluering kr (Ekstern evaluering af hele projektet) 3) Aktionsforskning/ Pædagogiske konsulenter kr (Udvikling og implementering af pædagogiske værktøjer) 4) Kommunikation (Design/udvikling af info-kampagne) kr Revisionsudgifter (PwC) 2 centrale partnere i 7 perioder; tilkobling af yderligere partnere undervejs i projektet; anvendelse af deltagerunderhold fra nuværende og kommende partnere. Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb WhiteSpace Indirekte omkostninger (18 % standardsats) ,00 WhiteSpace I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 10

11 Deltagerudgifter m.v. Beløb WhiteSpace Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats , Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats Deltagerunderhold, standardsats ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 WhiteSpace Noter: Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 WhiteSpace Noter: WhiteSpace Indsæt beløb for Kontante tilskud ,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering , Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 11

12 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud , Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering , I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,00 WhiteSpace Noter: Statslig deltagerfinansiering ca. 130 forsikrede ledige i 10 ugers forløb á 103,51 i timen Kommunal deltagerfinansiering ca. 400 ledige, ufaglærte i 20 dage á kr. 766 (højeste dagpengesats) Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 50% af samlede støtteberettigede udgifter Kontante regionale tilskud 6 mio. kr. fra Region H Regional egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansieringarbejdstimer blandt partnerne: Primært Erhvervsskolen Nordsjælland og CPH West, sekundært VUC Nordsjælland, KVUC og SOPU. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Jan Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Jan Aug Etablering af partnerskab. Forberedelse og gennemførelse af etableringsseminar, hvor partnerskaber etableres, roller- og ansvarsområder defineres og samarbejdsaftaler skrives Etablere styregruppe, ekstern følgegruppe/advisory board Udarbejde funktionsbeskrivelser for projektmedarbejdere Udarbejde skabelon for kommissorier for arbejdsgrupperne, herunder fastlæggelse af de uddannelser der vil være i fokus i innovationsarbejdet og aktionsforskningen Udarbejde forretningsorden, etablere admin. procedurer og systemer, udarbejde handlingsplan 2. Opbygning af netværk. Planlægge og afholde opstartsseminar for netværksdeltagere, hvor projektet præsenteres Netværk opbygges Udarbejde informationskampagne-strategi Informationskampagne overfor eksterne interessenter starter op 3. Udvikling. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 13

14 IKV/RKV incl. aktionsforskning: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern forsker Nedsætte tværinstitutionelle arbejdsgruppe vedr. RKV/IKV Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende RKV/IKV-praksis Uddannelsesforløb incl. analyse: Udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsrunde og valg af ekstern analysekonsulent Sammenstille eksisterende viden Gennemførelse af analyse 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Etablering af vejledningskorps Vidensdele ml. partnerskoler vedr. eksisterende vejledningspraksis 5. Videnspredning/gennemførelse. Valg af ekstern evalueringskonsulent Udarbejde evalueringsplan for løbende selvevaluering, midtvejs- og afsluttende evaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger Udarbejde markedsføringsmateriale brochurer om nye forløb og mulighederne ved GVU 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 14

15 Gennemføre eksternt og internt rettet kortlægning vedr. forudsætninger og praksis mht. RKV/ IKV Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb incl. analyse: Formidling af analyse-resultater til relevante arbejdsgrupper/interne interessenter som grundlag for det videre arbejde i arb.gr. Planlægge og gennemføre opstartsmøde mhp. ideudvikling vedr. turbo-forløb på tværs af skoler Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere/uddannelseskonsulenter vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Nedsætte arb.gr. til udvikling af de enkelte turbo-forløb og åbne værksteder Opsamle og erfaringsudveksle vedr. skolers eksisterende praksis ift. GVU-planer Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for f.eks. faglærere og uddannelses-konsulenter vedr. skabelon for GVU-planer Udarbejde skabelon for GVU-planer Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Udarbejde plan for virksomhedskontakt 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Hovedaktiviteter: Mar Aug AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 15

16 2. Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisningen Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for lærere vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve nyudviklede turbo-forløb Udvikle forslag til revideret pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 16

17 Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Feb Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshop for faglærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve tilrettede turbo-forløb Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere vedr. pædagogisk udviklingsarbejde mhp. integration af realkompetencer i undervisn. Erfaringsopsamle og justere pædagogisk praksis på udvalgte skoler og områder Gennemførelse af revideret pædagogisk praksis på testbasis Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 17

18 Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Midtvejsevaluering Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Mar Aug Opbygning af netværk. Netværksseminar Informationskampagne uddannelseskonsulenter besøger virksomheder, jobcentre, a-kasser og fagforeninger 3. Udvikling. IKV/RKV incl. aktionsforskning: Planlægge og gennemføre seminar for lærere og vejledere vedr. RKV/IKV Tematisk afgrænsede udviklingsaktiviteter i arbejdsgrupper vedr. RKV/IKV Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Planlægge og gennemføre udviklingsworkshops for faglærere: erfaringsopsamling og tilretning vedr. turbo-forløb og åbne værksteder Afprøve og tilrette turbo-forløb Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling af medarb. fra uddannelsesinstitutioner sker dels via deltagelse i workshops, arb.grupper mv. i forbindelse med udviklingsaktiviteter, og dels ved seminarer hvor de enkelte arbejdsgruppers resultater formidles Kompetenceudvikling netværk: medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 18

19 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Hovedaktiviteter: Sep Dec Udvikling. Afprøvning og justering af uddannelsesforløb: Afprøve og tilrette turbo-forløb og åbne værkstedsmodeller Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling netværk medarb. fra jobcentre og A-kasser m.fl. opkvalificeres mhp. rådgivning og visitation 4. Visitation/rekruttering/mobil vejledning. Informere ledige og fyringstruede i samarb. m. A-kasser og jobcentre Visitere til projektet via virksomhedsbesøg og A-kasse/jobcenter-samarbejder 5. Videnspredning/gennemførelse. Justering og overdragelse af de nyudviklede skabeloner, redskaber, modeller og beskrivelser ti udd.inst. driftsafdelinger. Udarbejde skriftligt vidensdelingsmateriale Planlægge og gennemføre formidlingsseminar for eksterne interessenter Udsendelse af nyhedsbrev, der orienterer eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere om projektets formål og aktiviteter AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 19

20 Direkte henvendelse til eksterne interessenter og potentielle netværksdeltagere mhp. præsentation af projektet og videndeling på personalemøder, tema-dage m.v. Milepæle: Jan Aug Etablerings- og opstartsseminar afholdt Ekstern forsker og analysekonsulent udpeget Milepæle: Sep Feb Informationskampagne opstartet Udviklingsworkshops vedr. RKV/IKV samt uddannelseforløb afholdt Analyse af muligheder og barrierer for uddannelse afsluttet Første uddannelsesforløb udviklet Milepæle: Mar Aug Netværksseminarer afholdt Nyudviklede forløb afprøvet Gennemført i alt 75 oplæg i virksomheder, jobcentre, fagforeninger og a-kasser 6 Opkvalificerende seminarer for eksterne rådgivende medarbejdere afholdt Milepæle: Sep Feb Midtvejsevaluering gennemført 2 workshops vedr. pædagogisk udviklingsarbejde gennemført Milepæle: Mar Aug Netværksseminar afholdt Udviklingsworkshops for faglærere vedr. erfaringer med åbne værksteder og turboforløb afholdt Seminar om redskaber til måling af de praktiske sider af faglige kompetencer afholdt ialt 150 oplæg i virksomheder, brancheforeninger, jobcentre, fagforeninger og a-kasser afholdt Milepæle: Sep Dec Afsluttende formidlingsseminar afholdt Visiterende besøg i jobcentre, virksomheder og a-kasser afsluttet AnsøgerID: Version: 9- Dato: 13. December :59 20

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter"

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 2.2.1 Iværksætterkompetencer

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Notat om metodedesign

Notat om metodedesign Notat om metodedesign 2014-11-01 Beskrivelse af datamaterialets omfang i UFFA-projektet Der indgår tre hovedtemaer i følgeforskningen 1. Vurdering af realkompetence a. Hvilke metoder indgår til måling

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE PROJEKTSAMARBEJDET NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Hovedkonklusioner fra slutevalueringen OM NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE HVORDAN VAR NEXT EUD TILRETTELAGT? Next EUD Fremtidens erhvervsskole er

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere