Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK."

Transkript

1 Manual til FMK

2 Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud Dubletkontrol Seponér Yderligere muligheder i højrekliksmenuen Vis Alt Gruppér på ATC Opret ordination u/recept Genordiner recept Vis/ret ordination Pausér/ophæv pausering Interaktionskontrol Vis effektueringer Opret effektuering Markér medicinkortet som ajourført Recepter Tilknyttede recepter Begreber i FMK

3 Fælles Medicinkort Overordnet set er FMK en online tjeneste, der giver sundhedspersonale indblik i, hvad/hvilke præparater en patient i deres praksis er i behandling med, hvad enten det er lægen, tandlægen eller sygehuset, der er den behandlende part. Ordinationer gemmes på FMK i 2 år. Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Placér musen på et felt, og en boks med evt. yderligere oplysninger vises Klik på en kolonne overskrift, så sorteres ordinationerne efter denne kolonne (f.eks. præparat). En læge/tandlæge kan markere FMK som ajourført som et signal til andre om, at FMK på den dato er gennemgået og stemmer med det faktiske, som patienten er i behandling med. Ændret viser den dato, som ordinationen er oprettet/sidst ændret på FMK. I Ophører står den dato, som behandlingen er sat til at slutte, med mindre ordinationen er markeret som, at patienten er i fast behandling med dette. Viser hvornår FMK er hentet. Hvis programmet ikke kan få adgang til FMK, vises patientens sidst hentede medicinkort. Hvis patienten er i behandling med blodfortyndende medicin eller bisfosfonat, så markeres disse ordinationer med lyserød. Således at de fremstår tydeligt. Det er muligt at få flere oplysninger vedr. recepter vist i FMK. Læs mere senere i vejledningen. Bemærk at patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldigt dansk CPR-nummer, heller ikke har et FMK medicinkort. Datoer vedr. en ordination i FMK Ordinationsdato: Overordnede datoer for hvornår en ordination starter (lægges på FMK) og ophører på FMK. På medicinkortet vises det, hvornår ordinationen sidst er ændret samt evt. ophører. En ændring af ordinationen betyder, at der er ændret i dosering, varighed eller præparat. Genordination af en recept er ikke en ændring af ordinationen. 3

4 Behandlingsstart-/slut: Hvornår patienten er i aktiv behandling med præparatet i ordinationen. Behandlingsstart kan f.eks. godt ligge efter den dag, som ordinationen lægges på FMK, hvis aftalen med patienten er, at vedkommende først starter selve behandlingen nogle dage senere. Det kan også være, at patienten kun er i behandling i nogle perioder f.eks. ved høfeber. Doseringsstart-/slut: Hvis doseringen af præparatet skal op- eller nedtrappes, kan der indenfor en behandlingsperiode godt være flere forskellige doseringsperioder, hvor patienten får forskellige dosis af samme præparat. Symboler/ kolonner I første kolonne S vises status på ordinationen. Intet symbol/bogstav = Temporær ordination, der stadig er aktiv = Fast ordination U = Udløbet S = Seponeret P = Pauseret A = Afsluttet dosering (ordinationen er stadig aktiv, men doseringsperioden er afsluttet) I anden kolonne D er det markeret, hvis recepten er dosisdispenseret. d = Dosisdispenseret recept, men endnu ikke overført til dosisdispenseringskort (på apoteket). D = Dosisdispenseret recept der er overført til dosisdispenseringskort (på apoteket).? = Der er en aktiv dosisdispenseringsrecept, men der er IKKE udleveret på den indenfor de seneste 14 dage. I tredje kolonne T vises følgende symbol, patienten opfylder betingelserne for klausuleret tilskud. Øverste bjælke I den øverste bjælke på medicinkortet kan der vises nogle yderligere markeringer. 4

5 Hvis en patient indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK, og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet. Der kan også være en markering om, at der er privatmarkerede ordinationer på FMK. Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at den skjules. Når der logges på patientens FMK, vil der kun kunne ses, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men ikke hvad ordinationen indeholder. Hvis du ønsker at privatmarkere en ordination, skal du højreklikke på Ordinationen og vælge Vis/ret ordinationen. Du skal sætte flueben i tilvalget Privatmarkeret. Når du herefter åbner medicinkortet, vises privatmarkeringen af præparatet med et ikon, der forestiller en hængelås. Andre end den klinik, der har privatmarkeret ordinationen, vil i stedet for ordinationen få vist en besked om, hvor mange privatmarkerede ordinationer, der er skjult på medicinkortet. 5

6 Hvis der på en patients FMK er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge/tandlæge, er det muligt at se disse, hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. 6

7 Ny ordination For at lave en recept på et nyt præparat (ny ordination) skal du højreklikke på FMK vinduet. Så vises en højrekliksmenu, hvori du kan vælge Opret recept fra medicinfortegnelsen (genvejstast INS). Herefter vises følgende vindue, hvori du kan søge efter præparat. Du kan slå det markerede præparat op på Promedicin.dk Programmet begynder automatisk at søge, når du har angivet min. 2 karakteret i feltet. Dobbeltklik/ tryk Enter/ pil til højre på det ønskede præparat for at komme videre til næste vindue. 7

8 Vælg form på samme måde. Du kan vælge at få vist synonympræparater til det valgte. Vælg pakning. 8

9 Hvis du ønsker at angive en anden indikation end de foreslåede, så vælg Egen indikation. Så får du i et senere vindue mulighed for at skrive denne. Vælg indikation. Vælg dosering. 9

10 Ordinationen er udfyldt med de oplysninger, som du valgte i løbet af processen. Har du valgt Egen indikation, er indikationsfeltet ikke udfyldt. Du skal så skrive hvilken indikation, der skal stå på recepten. Doseringstype er enten fast, efter behov eller kombineret. BEMÆRK at fast dosering ikke må forveksles med fast medicin/fast behandling. Fast dosering betyder, at patienten tager medicinen efter et fast mønster. Dette kan også gælde for en penicillinkur, som patienten. tager efter et fast mønster i f.eks. 7 dage. Hvis der skal udleveres flere pakninger, eller der skal kunne udleveres flere gange på recepten, skal dette angives her. (Antal= antal pakninger pr gang, Udlevering= Hvor mange gange kan der udleveres på recepten x hvor lang tid skal der min. gå imellem hver udlevering. Ellers kan patienten hente den valgte pakning på apoteket én gang. Behandlingen står automatisk til at starte dags dato. Du kan ændre i starttidspunkt og eller varighed/sluttidspunkt. Hvis der ikke angives en slutdato, så markeres ordinationen som fast medicin. Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Du kan nu vælge, om recepten skal på receptserveren, eller om du ønsker at sende den til et bestemt apotek. 10

11 Receptserveren foreslås automatisk. Du kan markere et apotek favorit vha. ikonet i øverste venstre hjørne. Så gemmes det under fanebladet Foretrukne. De sidst brugte apoteker, kan findes under dette faneblad. Men du kan vælge at søge efter et bestemt apotek vha. fanebladet Søgning. Tryk Enter eller klik på Vælg for at sende recepten til det valgte udleveringssted. Substitution og tilskud I ordinationsbilledet er der nogle ekstra tilvalg, der markeres tydeligt røde, hvis der er noget, du skal være opmærksom på. Hvis det er valg t fra, at et præparat kan substitueres, markeres feltet rødt. Hvis det er muligt for patienten at få klausuleret tilskud til præparatet, så markeres feltet rødt. Hvis du klikker på Vis, så kommer en boks med betingelserne for, at der kan gives tilskud. Dubletkontrol Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en FMK Dubletkontrol, som advarsel om at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen som ny, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. 11

12 Seponér Ønsker du at seponere (slette) en ordination på FMK, skal du højreklikke på ordinationen og vælge Seponer. Hvis der ligger aktive recepter tilknyttet denne ordination på Receptserveren, kommer følgende vindue. Som standard bør du sige Ja til, at aktive recepter annulleres, da patienten ellers fortsat kan hente præparatet på apoteket, selvom ordinationen er seponeret. Du kan ophæve en seponering igen vha. højrekliksmenuen. Bemærk at evt. annullerede recepter ikke bliver aktive igen ved ophævning af seponeringen. Yderligere muligheder i højrekliksmenuen Vis Alt Viser også udløbne og seponerede ordinationer for de sidste 2 år. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATCkoden vil fremkomme. 12

13 Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, når du ønsker at lægge en ordination på FMK, uden at der laves en recept. (hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten) (Se gerne Opret effektuering ). Genordiner recept For at genordinere en recept skal du højreklikke på ordinationen i FMK og vælge Genordiner recept. Herefter kommer der et vindue frem med oplysninger om den valgte ordination. Du kan vælge at ændre på pakningen eller i doseringen, inden selve recepten laves. Klik her for at vælge anden pakning. Klik her hvis du har behov for at rette i doseringen. Klik på OK (F10) for at fortsætte. Ligesom ved en ny ordination skal du herefter vælge, hvor recepten skal sendes hen. Vis/ret ordination Du kan se ordinationsvinduet for en eksisterende ordination samt rette på ordinationen. 13

14 Klik her for at redigere i doseringen. Hvis du har ændret i doseringen på en ordination, hvortil der ligger aktive recepter på Receptserveren, så kommer følgende vindue. Du skal her tage stilling til, om recepten skal annulleres på Receptserveren. Der vil ikke automatisk blive lavet en ny recept. Pausér/ophæv pausering Du kan vælge at pausere en ordination, hvis patienten ikke skal tage dette præparat i en periode. Ordinationen vil blive markeret med et P. Pauseringen kan efterfølgende ophæves igen, hvorefter ordinationen er aktiv som normalt. 14

15 Interaktionskontrol Interaktionskontrollen bliver automatisk udført, hver gang du ordinerer medicin samt ved ajourføring af medicinkort. Du kan også manuelt aktivere interaktionskontrollen vha. punktet under højrekliksmenuen. Eksempel på interaktionskontrollen: Du kan selv indstille varslingsniveauet for interaktionskontrollen vha. de to drop down bokse. I den første boks kan du indstille, hvilke varsler du ønsker at se. Det vil sige, at Grøn viser alle farver, Gul viser kun gule og røde, mens Rød kun viser røde varsler (hvis de forekommer). Den anden boks beskriver minimumsfarve, der skal forekomme for at udløse varslet. Det vil sige, at Grøn varsler lige meget, hvilken farve kombinationen udløser, men er Gul valgt, så skal der forekomme en gul eller rød varsel for, at kontrollen vises osv. Hvis Gul er valgt i boks 2, og interaktionskontrollen kun indeholder grønne varsler, så vises interaktionskontrollen ikke. Vis effektueringer Effektueringer benyttes til at markere hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten. Billedet, der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde. Opret effektuering Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en ordination u/recept, hvis præparatet ikke allerede findes på FMK. Højreklik på ordinationen og vælg Opret effektuering. 15

16 Vælg om præparatet udleveres til patienten på klinikken, eller om det indgives med det samme. Oplys hvor mange piller eller pakninger det drejer sig om. Klik på OK (F10) for at lægge oplysningerne på FMK. Markér medicinkortet som ajourført At ajourføre en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, som er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. Recepter I højre side af FMK er der markeret, hvis der til ordinationen findes aktive recepter, som patienten kan hente på apoteket. Der er aktive recepter på ordinationen. Hvis der er udleveret på recepten, skrives dato for seneste udlevering. Der er aktive recepter på ordinationen, men ordinationen er udløbet/afsluttet. (Patienten kan stadigvæk hente på recepten). 16

17 Under vinduet med de ordinationer, der ligger på FMK på patienten, kan du få vist faneblade med recepter. Højreklik i FMK vinduet og vælg Vis recepter (genvejstast R). Recepter uden tilknytning viser de løse recepter/papirrecepter, som apoteket har fået ind. De findes måske som ordinationer på FMK. Tilknyttede recepter viser de recepter, som er tilknyttet den ordination, som du står på i det øverste vindue. Viser en oversigt over alle aktive recepter på patienten. Recepter kan have følgende status: Åben = Der er ikke hentet på recepten endnu (den er stadigvæk aktiv). Behandles = Et apotek er i gang med at behandle recepten. Delleveret = En recept der kan hentes på flere gange. Patienten har hentet min. 1 gang, og der er min. 1 gang tilbage. Afsluttet = Der er hentet på recepten. Der kan ikke hentes mere. Annulleret = Recepten er blevet annulleret. Der kan ikke hentes på recepten. Kladde = Bestilling fra hjemmesygeplejen. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret sættes status til Dosisdisp.. Dette betyder, at ordinationen herefter er låst for alle andre end dette apotek. 17

18 Tilknyttede recepter Under fanebladet Tilknyttede recepter kan du bl.a. annullere (slette) en recept på receptserveren. Ordinationen vil stadigvæk stå på FMK, men patienten vil ikke kunne hente på recepten. Hvis du højreklikker på en recept, får du en højrekliksmenu med følgende muligheder. Afhægt recept: Fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver-recepter uden tilknytning. Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes, hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det gamle kan så tilknyttes den nye ordination. Annullér recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer: Viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. 18

19 Begreber i FMK Her er en liste over de begreber, der kan optræde i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Ajourfør medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, ajourfører tandlægen (lægen) medicinkortet. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. D Doseringsstart/doseringsslut En lægemiddelordination kan indeholde flere doseringsstart- og doseringssluttidspunkter, hvis patienten trappes op eller ned i dosis af præparatet. Hver doseringsperiode fortæller, at i denne periode får patienten denne dosis, i næste doseringsperiode får patienten en anden dosis af samme præparat. Dosisdispensering Et lægemiddel fyldes på en doseringsbeholder af enten et apotek eller sygehusapotek. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten f.eks. hos lægen, på sygehuset, hos tandlægen eller på apoteket. Læger/tandlæger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. I Invalideret medicinkort Lægemiddelstyrelsen har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de 19

20 vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så man tydelig kan se medicinkortets status. K Klausuleret tilskud Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og eventuel varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og tandlægen (lægen) kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydelse af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med, at patienten skal til tandlægen. 20

21 Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge/tandlæge, kan patienten bede lægen/tandlægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil denne blive vist med lysegul baggrund og med fed og kursiv tekst. R Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. Recepter uden tilknytning (løse recepter) En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren. Receptserver Receptserveren er en server, administreret af Lægemiddelstyrelsen, som indeholder alle de elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMK medicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren. S Suspenderet medicinkort Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten så udskrives overføres ordinationerne til FMK og suspenderingen ophæves. Seponering En seponering angiver, at lægen/tandlægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et S og baggrunden bliver grå. 21

22 T Tilskud Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme. V Værdispringsreglen Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver, at en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde) Værdispringsreglen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gælder, hvis sundhedspersonale eller andre f.eks. formodes at være smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten, skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed. 22

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juli 2017 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juli Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juli 2018 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 5 Digital signatur... 5 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 5 Opret klinikkens øvrige personale... 5 Fælles

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP Afstem og synkroniser mellem FMK og SP 1. Ambulante forløb: Vælg Plan. (I det indlagte Vælg Vis journal ) Følgende skærmbilleder gælder for ambulante (for indlagte, gå til punkt 75 (yes: syv fem ;-) )

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. MARTS 2019 Vejledning Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. Indhold Oversigt... 3 Godkendte lægemidler...3 Magistrelle

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online 8. FEBRUAR 2019 Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Oversigt Godkendte lægemidler Her

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter

EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter Vejledningen beskriver med tekst og skærmdumps (med talangivelse), hvordan du kan fremsøge dine patienter. Tallene nedenfor refererer direkte til skærmdumps

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Vejledning i allergiskema

Vejledning i allergiskema Marts 2017 Vejledning i allergiskema Denne vejledning handler om tilføjelsen og anvendelsen af allergiskemaer i WinPLC. Det nye allergiskema Som noget nyt kan man nu registrere patienters tilhørsforhold

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 11 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier Certificeringskrav

Læs mere

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin manual: 4.12 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER Velkommen FYRAFTENSMØDE med fokus på FMK OG FORLØBSPLANER XMO 11.10.18 Præsentation Kirsten Wengler, Læge Kjeld Gandrup, XMO Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Vi hjælper praksis med IT og data Vejleder

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK og andre tips WinPLC (A-Data)

FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Velkommen FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Fyraftensmøde 23.01.18 Præsentation Birthe Daugaard, Læge Ulla Frederiksen, A-Data Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Sundhedsplatformen - Medicineringsprojektet 2018 Medicineringsprojektet 2018

Sundhedsplatformen - Medicineringsprojektet 2018 Medicineringsprojektet 2018 Medicineringsprojektet 2018 Farveforklaring Gul Rød Delvist leveret Opgaveløsning følger planen Der foreligger endnu ikke plan, planen er ændret eller planen er truet af udestående, som dog vurderes at

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere