MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION"

Transkript

1 MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst ændret Dok.nr.:

2 HusInstallation FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere små hæfter om programmet, som hver for sig har et formål: Kom i gang o Viser de enkelte dele af skærmen, de forskellige værktøjslinjer, hvor finder du de forskellige tegneobjekter. o Brug den som en opslagsbog, når du går i gang med at tegne selv. Husinstallation o Viser hvordan du laver en husinstallation. o Det færdige projekt ligner PCSINSTDEMO. o Lav din egen pickmenu, lav om på dine lister og lær at skifte database Motorstyring o Viser hvordan du laver en lille styring, hvor alle komponenter findes i databasen. Det færdige projekt indeholder både elektriske og mekaniske sider samt diverse lister. o Det færdige projekt ligner PCSMOTORDEMO1. Så kan du altid tjekke, om du fik det hele med. PanelBuilder o Lav en Lægmandstavle vha modulet PanelBuilder o Opret forsidetegning, varmetabsberegning og enstregsskema o Overenstemmelseserklæringer og CE-mærke kan printes direkte - Plc o Viser hvordan, du laver dokumentation af en mindre plc. o Det færdige projekt ligner PCSPLCDEMO1. Referencebetegnelser mm o Lær at oprette og anvende referencebetegnelser i et projekt o Viser hvordan du arbejder med ledningnummerering o Viser hvordan du laver grafiske planer o Der arbejdes med projekter, der ligner PCSDEMO1, 2 og 3. side 2

3 Husinstallation Når du læser bogen, kan du følge eksemplet. Når du er igennem eksemplet, har du prøvet de mest almindelige funktioner i programmet og vil kunne lave dit eget lille projekt. Alle eksempler bygger på demo-komponenter fra databasen PCSDB_DK. De viste eksempler er lavet i Automation 14. Med nogle få undtagelser kan alle de viste funktioner også laves i tidligere versioner. Der er lavet markeringer som denne i teksten, som fortæller mere om nogle funktioner, men det er ikke nødvendigt at læse disse, for at lave projektet. side 3

4 HusInstallation INDHOLD FORORD 2 Byggeriets grundplan 6 Med el- og AIA-installation 6 START ET NYT PROJEKT 7 ARBEJDSGANG INSTALLATIONSPROJEKT 8 OPRET GRUNDPLANSTEGNING 9 Tegn ydermure og indervægge 10 Anvend lagstrukturen 10 Streger til ydermure og indervægge 10 Brug koordinatsystemet 11 Placér vinduer, døre og evt. inventar 12 Snydekode 13 PLACER EL-INSTALLATIONER 14 Symboler placereres i forskellige højder 15 Symboler med varedata 15 Varedata fra detailtegninger 15 Varedata fra database 15 FORBIND SYMBOLERNE MED KABEL 16 PLACER AIA-INSTALLATIONEN 17 Roter symbol 17 LAV DIN EGEN PICKMENU 18 LISTER I PROJEKTET 20 Hvad er en stykliste 20 Hvad er en komponentliste 20 Listeopsætning 20 DEN SIDSTE FINISH LIDT FLERE HINTS 23 GRUNDPLANTEGNINGER I ANDRE FORMATER 24 Dwg og Dxf-format 24 Sådan gør du 24 MAP-fil 24 Pdf-format 25 Sådan gør du 25 SKIFT DATABASE 26 STIKORDSREGISTER 27 side 4

5 HUSINSTALLATIONS Her ser du, hvordan du kan lave dit første installationsprojekt ved at anvende de skabeloner, som findes i programmet. Hæftet guider dig igennem de arbejdsgange, der er for at lave dokumentation af el-installationerne i en mindre bygning. Følgende emner gennemgås Tegn en simpel grundplan med vægge, døre og vinduer Placer el- og alarminstallationer på denne grundplan Anvend detail-tegninger Anvend koordinatsystemet, koter og lagfunktionen Lav din egen pickmenu Lær om opsætning af relevante lister Lær at skifte database Det færdige projektet ligner PCSINSTDEMO.

6 HusInstallation Byggeriets grundplan Med el- og AIA-installation side 6

7 Husinstallation START ET NYT PROJEKT Du går nu i gang med at tegne et projekt, hvor der er en side til grundplanstegningen på side 5 i skabelonen. 1. Gå i Filer Ny. 2. Vælg PCSstart_inst PCSstart_inst er en projektskabelon, som indeholder sider, der anvendes i dette installationsprojekt. Når du trykker OK, kommer denne dialogboks frem. Skriv Installationsprojekt i projekttitlen. Du kan også skrive de andre oplysninger ind, evt. senere vha. knappen Projektdata i værktøjslinjen. Når du trykker på <OK>, kan du se titlen på forsiden af dit projekt og i tegningshovedet på alle sider. side 7

8 HusInstallation ARBEJDSGANG INSTALLATIONSPROJEKT Du kan starte installationsprojekter på forskellige måder. De to mest almindelige metoder er 1. at du tegner en hurtig skitse i Automation 2. at du indlæser en grundplan fra et andet program, typisk en dwg/dxf/pdf-fil Hvis du vælger metode 1, kan du udnytte at du kan arbejde i forskellige højdekoter, og at programmets indbyggede skalaforhold giver mulighed for at målsætte korrekt og til at udregne kabellængder. Det er den metode, som gennemgås i resten af hæfte. Hvis du vælger metode 2, får du ofte tegningen ind uden skalaforhold, men i et rent A4-format. Derfor tegner du uden at udnytte skalering og dermed målsætning af huset og kabler. Resten af arbejdsgangen er dog den samme. Selve plantegningen laves på en GRP-side, som er en grundplanside, hvor alt har en fysisk dimension. Når plantegningen er på plads er resten af arbejdsgangen som skitseret nedenfor: placer installationssymboler o forskellige lag til forskellige installationer o placer evt i højdekoter o husk rigtig skala o hent komponenter fra detailtegninger og i database forbind installationssymbolerne o der skal forbindes i de rigtige højdekoter o forbind med kabler, dvs navngiv de enkelte forbindelser o husk at give kablerne data, hvis de skal på styk- og komponentlister opdater styk- og komponentlister Fra næste side gennemgås hvordan du tegner en skitse i Automation. Du kan læse mere om, hvordan du arbejder med tegneobjekterne streg symbol tekst i den første KOM I GANG og naturligvis i manualen. side 8

9 Husinstallation OPRET GRUNDPLANSTEGNING Gå til side 5 i projektet. Dette er en GRP-side, dvs. en side, som er beregnet til at tegne grundplaner på. Det er en A4-side med skala 1:100. Hvis du vil ændre disse indstillinger, kan du fx dobbeltklikke et sted i det indrammede felt nedenfor, for at komme til Sideindstilinger, hvor du kan ændre på disse indstillinger. På grundplansiden kan du tegne med mekaniske (ikke-ledende) streger fx mure og vægge mekaniske (ikke-ledende) symboler fx døre og vinduer installationssymboler fx stikkontakter og lampeudtag kabler, dvs. ledende streger med varedata. Når du tegner på den mekaniske side, er alle mål rigtige, dvs. at programmet selv regner længder ud på de kabler, du har tegnet på grundplanen, ud fra det skalaforhold du har givet. side 9

10 HusInstallation TEGN YDERMURE OG INDERVÆGGE Anvend lagstrukturen Når du laver installationstegninger, vil du ofte tegne i lag: et lag til selve grundplanen, et lag til elinstallationen, et lag til alarm-installation osv.. 1. Tryk på lag-knappen i den lodrette værktøjslinje. Hvis du ikke ser alle lag, skal du fjerne fluebenet i Vis kun anvendte lag. 2. Lag-strukturen er allerede defineret til at indeholde forskellige ting. Derfor skal du gå i lag 5 - Grundplan. 3. Vælg lag 5, klik på knappen Aktivt efterfulgt af OK. Du kan også dobbeltklikke på lag Her er der også vist grupper. Tryk på knappen Grupper for at få vist den del af vinduet, og opret evt dine egen grupper. Streger til ydermure og indervægge Til mure og vægge i huset, skal du anvende ikke-ledende streger. Du skal vælge en streg, som viser en struktur. Vælg pickmenuen Bygning. I denne findes en streg med en bredde (A) på 30 cm, og en blyant (B) på 0,25 mm. Du kan også selv definere en tykkelse og struktur ved at justere på indstillingerne i værktøjslinjen,. Når du vælger stregen i pickmenuen, skifter programmet automatisk til streg-tegning, sådan at du er klar til at tegne med det samme. Det kan du se ved, at blyanten er markeret. side 10

11 Husinstallation Brug koordinatsystemet Når man skal tegne et hus eller andet målfast, er det letteste at udnytte koordinaterne for siden. På mekaniske sider er der et nulpunkt origo som angiver hvor (0,0) er på siden. Dette punkt kan flyttes, så man kan udnytte det som referencepunkt. Ved at klikke på ikonet får du mulighed for at flytte nul-punktet derhen, hvor du har et naturligt udgangspunkt for din grundplanstegning, fx det ene hushjørne. 1. Så er du klar til at tegne!! Vælg mur-stregen i pickmenuen Bygning. Når du vælger den fra pickmenuen er blyanten aktiv, og du er klar til at tegne med det samme. 2. Gå i Funktioner Koordinater eller tast genvejen <Ctrl+I> for at få den viste dialogboks frem. Start med koordinaterne x= 0 og y=0 (0,0) det er her dit hus skal starte og tryk OK. Tast <Ctrl+I> igen, og skriv (25m,0) for at få en vandret streg fra hjørnet, som er 25 meter lang. Tryk OK. 3. Fortsæt med at lave ydermure ved at taste koordinaterne som vist nedenfor. side 11

12 HusInstallation 4. Når du er hele vejen rundt, trykker du <Esc> for at afslutte stregen og <Esc> for at slippe blyanten. Fortsæt med at gøre huset færdigt ved at placere indervægge (der er også en streg til dette i pickmenuen, som har bredden (A) 12 cm). Placér vinduer, døre og evt. inventar Når selve grundridset af huset er tegnet, kan du placere døre, vinduer og forskelligt inventar som komfur, opvasker mm. I pickmenuen Bygning findes forskellige symboler for disse, og du kan finde flere vha knappen <Symbolmenu> i mappen BYGNING. Når du placerer disse symboler, kan du evt. bruge koordinater igen, eller du kan sætte dem direkte på tegningen med musen. Når du placerer symboler som døre og vinduer på en streg fx en væg vil stregen åbne sig automatisk og gøre plads til symbolet. Man kan også fjerne symbolet igen, og stregen vil lukke sig. Læg mærke til, at alle symboler retter sig ind efter sidens skalaforhold. Du kan også have brug for at vende et symbol: du kan rotere symboler 90 ved at markere symbolet og derefter trykke <space>, eller du kan indtaste et antal grader, som symbolet skal rotere i værktøjslinjen. Du kan også spejlvende symboler, enten vandret eller lodret: marker symbolet, tryk på et af ikonerne for at spejlevende. side 12

13 Husinstallation HUSK. Selvom tegningen er målfast, er det ikke en rigtig bygningstegning, men en skitse. Målene, du har lavet, er nemlig ud fra streg-midte og ikke til yder- eller indersiden af muren. Snydekode Fik du tegnet huset? Eller skal du have en snydekode? Huset du lige har tegnet, findes også som færdig skabelon i stifindervinduet under Deltegninger og Skabelon Normal som PCShus. Det kan trækkes ind i projektet: Placer musen på skabelonen, hold venstre museknap nede, og træk det over i det aktive projekt. side 13

14 HusInstallation PLACER EL-INSTALLATIONER I dette projekt er det valgt, at el-installationer skal placeres i lag 1. Tryk på lag-knappen og dobbeltklik for at vælge lag 1. I pickmenuen Installation finder du forskellige installationssymboler. Du kan finde flere via knappen Symbolmenu i mappen INST. Inden disse symboler placeres, ændres skalaen til 0.35, da det giver en fornuftig størrelse af symbolet på tegningen. I pickmenuen vælger du lampeudtaget yderst til højre. De tre symboler her er alle tildelt en højdekote i pickmenuen. Placer symbolet på grundplanen. Når du klikker med musen, kommer dialogboksen Komponentdata automatisk frem. Giv symbolet næste ledige navn ved at klikke på. Giv komponentdata ved at klikke på knappen Detail i dialogboksen. Vælg type Lampeudtag loft. Du kan nu fortsætte med at placere flere symboler for elinstallationen på samme måde. side 14

15 Husinstallation SYMBOLER PLACERERES I FORSKELLIGE HØJDER Vi har valgt at placere symbolerme i den rigtige højde på plantegningen, sådan at du til sidst kan få en mere nøjagtig længde på dine kabler. I I pickmenuen til højre kan du se den højde, som Symbolerne placeres i. Funktionen findes kun på GRP-sider. Hvis man skal placere mange symboler i samme højde, vil det være en god idé at have symbolet i pickmenuen med rigtige højde. Højreklik i pickmenuen for at ændre denne. Du kan også selv sætte symboler i forskellige højder: I øverste højre hjørne kan man indtaste den højde, man ønsker at placere et symbol i. Tekster på fx kabler er altid placeret i kote 0. SYMBOLER MED VAREDATA Du kan sætte symboler på tegningen, uden at give dem data eller nummer, og stadig få programmet til at tælle op på, hvor mange symboler der er blevet anvendt i projektet. Den store fordel ved at arbejde i Automation opnås imidlertid, når man udnytter muligheden for at lægge komponentdata på sine symboler, mens man laver dokumentationen. Nedenfor beskrives to forskellige måder til at få varedata på symbolerne. Varedata fra detailtegninger Sammenhæng mellem symboler og komponenter til husinstallationer er ikke 1 til 1: Fx er en stikkontakt til væg ikke en færdig komponent, men består af forskellige varenumre, som igen sættes sammen på forskellige måder: Den samme stikkontakt kan sættes sammen med forskellige rammer, både mht størrelse og farve. Derudover skal der forskellige dåser til, afhængig af, om væggen er af fx mursten eller gips. Alt i alt er der mange forskellige kombinationsmuligheder. I detailtegninger vises de medgåede enkelt-komponenter til fx en stikkontakt med dåse til montage i en gipsvæg. Udover grafikken indeholder siden samtidig en stykliste over de dele, som medgår til det viste. Detailtegninger er rigtig gode overfor montør og slutkunden, da man har mulighed for at vise, hvordan de enkelte dele ser ud. Detailtegninger oprettes som tegninger med sit eget varenummer. Detaillister kan oprettes i databasen, hvis man ikke behøver at se de medgåede komponenter. Se hvordan i manualen. Varedata fra database Man kan også bruge databasen, når man laver installationstegninger, og måden dette gøres på, er beskrevet i det første KOM I GANG-hæfte og i manualen. side 15

16 HusInstallation FORBIND SYMBOLERNE MED KABEL Du kan forbinde symbolerne på tegningen direkte med det rigtige kabel, så din endelige stykliste bliver rigtig. Vælge ét af kablerne i pickmenuen Streger mm DEMO og vælg stregtypen Ledende streg uden dot : Når du vælger kablet i pickmenuen er blyanten aktiveret med det samme, og du er klar til at tegne. Kablet finder selv højden på symbolerne, og du kan se den aktuelle højde i boksen øverst til højre. Når du rammer et symbol, blinker skærmen et øjeblik og viser kabeltypen, så du kan se, om du har valgt rigtigt. Når du tegner på GRP-sider, regner programmet selv længden ud, når Mængde står til 0.0 som vist på billedet. Hvis du skriver noget andet i feltet, bliver dette længden på kablet. Du kan ikke se længden for det enkelte kabel på selve tegningen. Men du kan få det vist, hvis du højreklikker på stregen og vælger Information. Du kan også få længden vist i komponentlisten, hvis det enkelte kabel har sit eget navn: Dialogboksen åbnes ved at dobbeltklikke på det enkelte kabel (uden aktiv blyant!). Derefter kan du give kablet et navn. Hvis dit kabel er i en anden højdekote, end den højde du lige nu er i, skal du holde Shift nede, samtidig med at du klikker på stregen, for at skifte til den rigtige højde. Man kan oprette forskellige kabler i pickmenuen, både forskellige farver og forskellige varenumre. Se hvordan fra side 18. side 16

17 Husinstallation PLACER AIA-INSTALLATIONEN Gå til lag 2, som er valgt til AIA-installation ved at trykke på lag-knappen Gå til Symbolmenuen vha. ALARM. i værktøjslinjen eller genvejen F8. Gå til mappen Vælg symbolet AIA008, som er en bevægelsesdetektor. Sæt skala til 0,35 igen, da det giver en fornuftig størrelse af symbolet på tegningen. Placer tre detektorer på tegningen, i kote 200 cm. Giv hvert enkelt symbol sit eget navn ved at trykke på Giv dem komponentdata som vist her ved siden af. Forbind detektorerne med kabel. Roter symbol En PIR-detektor placeres ofte i et hjørne, og derfor har du brug for at kunne rotere symbolet 45. Dette gøres på ved at markere symbolet, og derefter skrive 45 i dette vindue. Hvis du bagefter har brug for at rotere symbolet til et andet hjørne, kan du bruge <space> knappen. Hvis du fx skal bruge mange AIA-symboler fremover, kan du med fordel lave din egen pickmenu til AIA-installation. Se hvordan du gør dette fra side 18. side 17

18 HusInstallation LAV DIN EGEN PICKMENU Hvis du skal lave mange AIA-installationer kan det være en fordel at lave sin egen pickmenu med AIA-komponenter. 1. højreklik et sted i en eksisterende pickmenu 2. vælg Opret ny menu 3. der bliver oprettet en ny menu Ny menu du kan rette navnet ved at dobbeltklikke på det 5. højreklik i et af de tomme felter og vælg i Placer symbol. for at sætte et symbol i pickmenuen 6. symbolmenuen åbner automatisk 7. AIA-symboler findes i mappen ALARM 8. du kan også placere streger i pickmenuen 9. højreklik i pickmenuen og vælg Placer streg. 10. programmet spørger om den skal placere en streg med de aktuelle egenskaber fx 0.25 mm, rød, ledende 11. du kan evt placere flere streger, hvis du ønsker at tegne kabler med forskellige farver. side 18

19 Husinstallation 12. du også sætte tekster eller cirkler i pickmenuen: tekster i pickmenuen er tekstformater font, størrelse og farve. cirkler i pickmenuen er alle indstillinger, som ses i værktøjslinjen 13. du kan lægge komponentdata på de symboler og stregtyper, du har lavet: 14. højreklik på et symbol (eller streg) og vælg Komponentvaredata 15. når du har valgt Komponentvaredata, kommer denne dialogboks frem. Her kan du indtaste egne data på stregen (eller symbolet) eller du kan hente data i databasen ved at trykke på knappen [DB]. Du kan lægge flere varedata på det samme symbol eller streg, sådan at du sparer plads i pickmenuen. I pickmenuerne som kommer med programmet er der eksempler på både rene symboler, streger og tekster, og på symboler og streger med en eller flere sæt varedata. Disse dur kun, sålænge du har en database med de (demo-)komponenter, der er anvendt. De findes i databaserne PCSDEMO og PCSDB_DK-databasen. Se evt hvordan du skifter database på side 26. side 19

20 HusInstallation LISTER I PROJEKTET I den skabelon, du startede med, er der allerede forskellige lister, som passer til et installationsprojekt. Det er indholdfortegnelser, forskellige styklister og en samlet komponentliste. Start med at opdatere alle lister ved at gå i menuen Lister og vælg Opdater alle lister. HVAD ER EN STYKLISTE Den første liste er en stykliste. En stykliste fungerer på den måde, at den tæller op på varenumre, sådan at man kan købe ind efter den. HVAD ER EN KOMPONENTLISTE I projektet findes også en komponentliste. En komponentliste indeholder en linje for hver komponent i projektet, og den viser alle ønskede data om de enkelte komponenter i projektet. Andre lister I Automation kan man også lave andre lister: kabellister, klemlister og plc-lister, og indholdfortegnelser. Disse lister er ikke med i dette projekt, men de fleste af indstillingerne nedenfor gælder også for dem. Fra menuen Lister kan man også eksportere listerne til fx Excel, hvis man har brug for at udveksle data med andre programmer. Det kan du læse mere om i manualen. LISTEOPSÆTNING Fanen Generelt Højreklik på listen og vælg Listeopsætning. Du kan vælge at sætte listen op på disse måder: Varer fra detaillister og tegninger Hvis du vælger dette, kommer de enkelte varer fra detailtegningerne i styklisten, dvs. at styklisten kommer til at indeholde de varenumre, som stikkontakter består af (stk3). Ellers vil styklisten vise, hvor mange stikkontakter der er i projektet (stk1). Hvert symbol er en komponent Hvis du ikke har givet de enkelte symboler egne navne, kan du vælge denne indstilling, og hvert symbol tælles som én komponent. side 20

21 Husinstallation Medtag tilbehør fra databasen Hvis en komponent har fast tilbehør, kan du få programmet til at medtage disse automatisk fra databasen, fx et fast beslag til en komponent, eller lyskilden til en lampe. Medtag streger med varedata Kabler på en installationstegning er (ledende) streger med varedata. Hvis disse kabler skal med på styklisten, skal du vælge dette. Kabellængden udregnes automatisk ud fra deres placering på tegningen. Hvis du giver hvert enkelt kabel et navn, har du også mulighed for at vælge et tillæg pr kabel og se de enkelte kabler på komponentlisten. Sider og lag Du kan lave styklister for enkelte eller udvalgte sider. Intet valg betyder alle sider. Du kan lave styklister for alle eller et enkelt lag, 0 betyder alle lag. Fanen Sortering På denne fane vælger du, hvordan listen skal sorteres. Her er valgt at sortere listens komponenter efter Fabrikat (fra databasen) og at have en enkelt tom linje, når der skiftes til et andet fabrikat. Man kan sortere efter alle felter i databasen. Hvis man vælger [Ingen] bliver listen kun sorteret efter det, du vælger under Underordnet sortering. Fanen Kriterier På fanen Kriterier kan man sætte nogle regler op om, hvilke komponenter man vil have med i listen. Felt: Man kan vælge mellem felter fra databasen og nogle felter fra projektet. Operator: skal Felt være <. >, =, <> Tekst Tekst: En værdi som skal opfyldes af Felt. Mulighederne kan fx udnyttes til at lave en liste med varer fra et bestemt Fabrikat. side 21

22 HusInstallation Fanen Gentagelser Her kan du vælge hvad du vil gøre når der er gentagelser i en liste. Her er det valgt at lave [---] når der er gentagelser af Forhandler og/eller Fabrikat. Fanen Erstatninger Her har du mulighed for at få fyldt data i listen, selvom det felt, du henter data fra er tomt. Dvs at du kan hente en alternativ tekst, hvis et felt er tomt. Du kan hente tekster både fra databasen og fra projektet. Du undrer dig måske over, at nogle felter er skrevet med STORE BOGSTAVER og andre med små? Felter med STORE bogstaver er databasefelter, felter med små bogstaver er projektfelter. side 22

23 Husinstallation DEN SIDSTE FINISH LIDT FLERE HINTS Du er startet med at arbejde i en skabelon. Det betyder, at du nogle gange er nødt til at sætte ekstra sider ind, andre gange at du er nødt til at slette sider. Og derefter skal du give nye sidenumre til hele projektet. Alle disse opgaver kan klares via Sidemenuen. Tryk på ikonet i den lodrette værktøjslinje. Indsæt nye sider Du kan indsætte sider her. Slet overflødige sider Du kan slette sider her. Nye sidenumre Hvis du markerer en eller flere sider, kan du ændre sidenummer på de valgte. Alle kommandoer findes i øverste linje i dialogboksen. side 23

24 HusInstallation GRUNDPLANTEGNINGER I ANDRE FORMATER DWG OG DXF-FORMAT Mange gange kan man få en grundplantegning i dwg-format. Denne grundtegning kan du indlæse i projektet. Fordelen er dels at spare tid, dels at tegningen er en mere korrekt grundplan end det man kan lave i Automation. Derudover fungerer målsætning mm korrekt, hvis man får tegningen indlæst i den rigtige skala. Ulempen er, at det kan være lidt besværligt at konvertere tegningsfilen, afhængig af hvordan originaltegningen er lavet. Når du har indlæst den i projektet, kan du tegne el-installationerne ovenpå som beskrevet tidligere i hæftet. Sådan gør du 1. Stil dig på grundplansiden, og placer dig i det rigtige lag, fx lag Gå i sidemenuen og vælg Indsæt ny. 3. Vælg Standard/projektfil. 4. Find det rigtige dokument. 5. Vælg det rigtige fil-filter, her er valgt *.dwg for AutoCAD. 6. Siden med din dwg-fil åbnes inde i dit projekt. 7. Placer installationer og kabler på tegningen som beskrevet i hæftet. Hvis din MAP-fil er sat rigtig op, er dwg-tegningen blevet konverteret korrekt, og kan anvendes umiddelbart. Det kan dog tage lidt tid at tilrette den såkaldte MAP-fil, som er den fil, der bestemmer hvordan en dwg-fil oversættes til Automation. MAP-FIL Når man konverterer en dwg-fil til Automation, anvender man en MAP-fil. Dette er en fil, som definerer hvordan de enkelte dele af en dwg/dxf-fil (eller en anden filtype) skal oversættes. Da man kan tegne på mange forskellige måder, er der intet facit for, hvordan denne MAP-fil skal se ud. Mange gange bliver man nødt til at forsøge flere gange med at tilrette den. Hvordan man gør, er beskrevet i Værktøjer-manualen. side 24

25 Husinstallation PDF-FORMAT Du kan indlsætte en pdf-fil af en grundplan og tegne ovenpå denne. Fordelen er, at det sparer tid til at tegne en skitse. Ulempen er, at programmet ikke kan regne kabellængder ud ikke kendes. De øvrige dele af styklister og komponentlister virker som beskrevet. Sådan gør du 1. Stå på grundplansiden, og placer dig i det rigtige lag, fx lag Vælg Indsæt objekt på menuen Indsæt 3. I dialogboksen vælger du Adobe Acrobat Document. 4. Find det rigtige dokument på din pc. 5. Når pdf-tegningen kommer ind på siden, skal du være opmærksom på, at skalaindstillingen sandsynligvis skal tilrettes til 1:1 i stedet for 1:100. Alligevel er skala måske ikke korrekt. 6. Placer installationer og kabler på tegningen som beskrevet i hæftet. side 25

26 HusInstallation SKIFT DATABASE Hvis du vil skifte database, gør du sådan her: 1. Vælg menuen Indstillinger Database. Her kan du se, hvilken database, der er tilsluttet dit projekt 2. Tryk på knappen [Vælg database fil] for at skifte til en anden database 3. Du kommer nu ud i programmets databasebibliotek. Dobbeltklik på den ønskede database. Hvis du ønsker at lede i et andet bibliotek kan du søge i dette stifindervindue. 4. Når du har valgt database, skal du vælge tabellen Komponenter. 5. Afslut med OK. side 26

27 Husinstallation STIKORDSREGISTER AIA-installation Alarm-installation Andre formater Arbejdsgang... 8 Detaillister Detailtegning... 14, 15 Detailtegninger Dwg-format Dxf-format El-installationer GRP-side... 9 Grundplan... 7 Grundplanstegning... 9 Højde Højdekote Indervægge Indsætte sider Kabel Komponenter med varedata Komponentliste Koordinatsystem Kote Lag Listeindstillinger Lister MAP-fil Målestok... 9 Nulpunkt Origo Pdf-fil Pickmenu... 14, 18 Pickmenu, lav din egen Projektdata... 7 Rotere symbol Sidemenuen Skabelon... 7 Skala... 9 Skift database Slette sider Spejlvende symbol Stykliste Tilbehør Tillæg på kabler Varedata Vende symbol Vinduer og døre Ydermure Ændre sidenummer side 27

MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING

MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING MIT FØRSTE PROJEKT MOTORSTYRING Sådan laver du et simpelt projekt, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst ændret 13-2-2013 Dok.nr.:

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC KOM I GANG 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC Forord FORORD Denne manual giver dig en hurtig introduktion til hvordan du arbejder med programmet Automation fra

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

KOMPONENTGUIDE. Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOMPONENTGUIDE. Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOMPONENTGUIDE Sådan opretter du komponenter i PC SCHEMATICs komponentdatabase. Fra version 17. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender den nye komponentguide til at

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER. Version 19.0

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER. Version 19.0 BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER Version 19.0 Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 19 i forbindelse med præsentation af disse på brugermøder november 2016. Komponentguiden har sin

Læs mere

MANUAL AUTOMATION SERVICE

MANUAL AUTOMATION SERVICE MANUAL AUTOMATION SERVICE Udviklet af PCSCHEMATIC A/S Juli 2017 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet Automation Service. Et par definitioner PCSCHEMATIC Automation er et program til

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Brugermanual pcon.planner 7

Brugermanual pcon.planner 7 pcon.planner 7 Indhold 1. Installering af pcon.planner... 3 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menu baren (Ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S PANELBUILDER KOM I GANG er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af følgende: Installation af modulet Mit første projekt

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER Version 17.0 Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 17. Nyheder markeret med ** er kommet med efter brugermøder i 2014. Beskrivelser af Komponentguide,

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual og øvelser til pcon.planner 6.4.1 Indhold 1. Installering af pcon.planner... 3 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYHEDER

BESKRIVELSE AF NYHEDER BESKRIVELSE AF NYHEDER Version 13.0 17. december 2010 Dette materiale Dette dokument beskriver nyheder i Automation version 13. Afsnit markeret med *** er kommet til efter brugermøderne. Afsnit markeret

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYHEDER

BESKRIVELSE AF NYHEDER BESKRIVELSE AF NYHEDER Version 14.0 December 2011 Dette materiale Dette dokument beskriver nyheder i Automation version 14. side 2 Indholdsfortegnelse Plc-funktioner... 5 Samlet Plc-menu... 5 Dialogboksen

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Danmarks mest solgte eldokumentations

Danmarks mest solgte eldokumentations Danmarks mest solgte eldokumentations program Her kan du få et overblik over mulighederne i PCschematic ELautomation. Ved en første betragtning kan PCschematic ELautomation godt ligne et hvilket som helst

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER

BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER BESKRIVELSE AF NYE FUNKTIONER Version 15.0 November 2012 Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 15. Dette dokument beskriver nye funktioner i Automation version 15. Funktioner mærket

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation,

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation, FUNKTIONSOVERSIGT PC SCHEMATIC Automation er en CAD-løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dig i stand til at bruge din tid så effektivt som muligt,

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION?

HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION? HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET DOKUMENTATION? Strukturering af dokumentation er et must, hvis der skal være genkendelighed og ensartethed i dokumentationen. Det samme

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere