MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION"

Transkript

1 MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst ændret Dok.nr.:

2 HusInstallation FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere små hæfter om programmet, som hver for sig har et formål: Kom i gang o Viser de enkelte dele af skærmen, de forskellige værktøjslinjer, hvor finder du de forskellige tegneobjekter. o Brug den som en opslagsbog, når du går i gang med at tegne selv. Husinstallation o Viser hvordan du laver en husinstallation. o Det færdige projekt ligner PCSINSTDEMO. o Lav din egen pickmenu, lav om på dine lister og lær at skifte database Motorstyring o Viser hvordan du laver en lille styring, hvor alle komponenter findes i databasen. Det færdige projekt indeholder både elektriske og mekaniske sider samt diverse lister. o Det færdige projekt ligner PCSMOTORDEMO1. Så kan du altid tjekke, om du fik det hele med. PanelBuilder o Lav en Lægmandstavle vha modulet PanelBuilder o Opret forsidetegning, varmetabsberegning og enstregsskema o Overenstemmelseserklæringer og CE-mærke kan printes direkte - Plc o Viser hvordan, du laver dokumentation af en mindre plc. o Det færdige projekt ligner PCSPLCDEMO1. Referencebetegnelser mm o Lær at oprette og anvende referencebetegnelser i et projekt o Viser hvordan du arbejder med ledningnummerering o Viser hvordan du laver grafiske planer o Der arbejdes med projekter, der ligner PCSDEMO1, 2 og 3. side 2

3 Husinstallation Når du læser bogen, kan du følge eksemplet. Når du er igennem eksemplet, har du prøvet de mest almindelige funktioner i programmet og vil kunne lave dit eget lille projekt. Alle eksempler bygger på demo-komponenter fra databasen PCSDB_DK. De viste eksempler er lavet i Automation 14. Med nogle få undtagelser kan alle de viste funktioner også laves i tidligere versioner. Der er lavet markeringer som denne i teksten, som fortæller mere om nogle funktioner, men det er ikke nødvendigt at læse disse, for at lave projektet. side 3

4 HusInstallation INDHOLD FORORD 2 Byggeriets grundplan 6 Med el- og AIA-installation 6 START ET NYT PROJEKT 7 ARBEJDSGANG INSTALLATIONSPROJEKT 8 OPRET GRUNDPLANSTEGNING 9 Tegn ydermure og indervægge 10 Anvend lagstrukturen 10 Streger til ydermure og indervægge 10 Brug koordinatsystemet 11 Placér vinduer, døre og evt. inventar 12 Snydekode 13 PLACER EL-INSTALLATIONER 14 Symboler placereres i forskellige højder 15 Symboler med varedata 15 Varedata fra detailtegninger 15 Varedata fra database 15 FORBIND SYMBOLERNE MED KABEL 16 PLACER AIA-INSTALLATIONEN 17 Roter symbol 17 LAV DIN EGEN PICKMENU 18 LISTER I PROJEKTET 20 Hvad er en stykliste 20 Hvad er en komponentliste 20 Listeopsætning 20 DEN SIDSTE FINISH LIDT FLERE HINTS 23 GRUNDPLANTEGNINGER I ANDRE FORMATER 24 Dwg og Dxf-format 24 Sådan gør du 24 MAP-fil 24 Pdf-format 25 Sådan gør du 25 SKIFT DATABASE 26 STIKORDSREGISTER 27 side 4

5 HUSINSTALLATIONS Her ser du, hvordan du kan lave dit første installationsprojekt ved at anvende de skabeloner, som findes i programmet. Hæftet guider dig igennem de arbejdsgange, der er for at lave dokumentation af el-installationerne i en mindre bygning. Følgende emner gennemgås Tegn en simpel grundplan med vægge, døre og vinduer Placer el- og alarminstallationer på denne grundplan Anvend detail-tegninger Anvend koordinatsystemet, koter og lagfunktionen Lav din egen pickmenu Lær om opsætning af relevante lister Lær at skifte database Det færdige projektet ligner PCSINSTDEMO.

6 HusInstallation Byggeriets grundplan Med el- og AIA-installation side 6

7 Husinstallation START ET NYT PROJEKT Du går nu i gang med at tegne et projekt, hvor der er en side til grundplanstegningen på side 5 i skabelonen. 1. Gå i Filer Ny. 2. Vælg PCSstart_inst PCSstart_inst er en projektskabelon, som indeholder sider, der anvendes i dette installationsprojekt. Når du trykker OK, kommer denne dialogboks frem. Skriv Installationsprojekt i projekttitlen. Du kan også skrive de andre oplysninger ind, evt. senere vha. knappen Projektdata i værktøjslinjen. Når du trykker på <OK>, kan du se titlen på forsiden af dit projekt og i tegningshovedet på alle sider. side 7

8 HusInstallation ARBEJDSGANG INSTALLATIONSPROJEKT Du kan starte installationsprojekter på forskellige måder. De to mest almindelige metoder er 1. at du tegner en hurtig skitse i Automation 2. at du indlæser en grundplan fra et andet program, typisk en dwg/dxf/pdf-fil Hvis du vælger metode 1, kan du udnytte at du kan arbejde i forskellige højdekoter, og at programmets indbyggede skalaforhold giver mulighed for at målsætte korrekt og til at udregne kabellængder. Det er den metode, som gennemgås i resten af hæfte. Hvis du vælger metode 2, får du ofte tegningen ind uden skalaforhold, men i et rent A4-format. Derfor tegner du uden at udnytte skalering og dermed målsætning af huset og kabler. Resten af arbejdsgangen er dog den samme. Selve plantegningen laves på en GRP-side, som er en grundplanside, hvor alt har en fysisk dimension. Når plantegningen er på plads er resten af arbejdsgangen som skitseret nedenfor: placer installationssymboler o forskellige lag til forskellige installationer o placer evt i højdekoter o husk rigtig skala o hent komponenter fra detailtegninger og i database forbind installationssymbolerne o der skal forbindes i de rigtige højdekoter o forbind med kabler, dvs navngiv de enkelte forbindelser o husk at give kablerne data, hvis de skal på styk- og komponentlister opdater styk- og komponentlister Fra næste side gennemgås hvordan du tegner en skitse i Automation. Du kan læse mere om, hvordan du arbejder med tegneobjekterne streg symbol tekst i den første KOM I GANG og naturligvis i manualen. side 8

9 Husinstallation OPRET GRUNDPLANSTEGNING Gå til side 5 i projektet. Dette er en GRP-side, dvs. en side, som er beregnet til at tegne grundplaner på. Det er en A4-side med skala 1:100. Hvis du vil ændre disse indstillinger, kan du fx dobbeltklikke et sted i det indrammede felt nedenfor, for at komme til Sideindstilinger, hvor du kan ændre på disse indstillinger. På grundplansiden kan du tegne med mekaniske (ikke-ledende) streger fx mure og vægge mekaniske (ikke-ledende) symboler fx døre og vinduer installationssymboler fx stikkontakter og lampeudtag kabler, dvs. ledende streger med varedata. Når du tegner på den mekaniske side, er alle mål rigtige, dvs. at programmet selv regner længder ud på de kabler, du har tegnet på grundplanen, ud fra det skalaforhold du har givet. side 9

10 HusInstallation TEGN YDERMURE OG INDERVÆGGE Anvend lagstrukturen Når du laver installationstegninger, vil du ofte tegne i lag: et lag til selve grundplanen, et lag til elinstallationen, et lag til alarm-installation osv.. 1. Tryk på lag-knappen i den lodrette værktøjslinje. Hvis du ikke ser alle lag, skal du fjerne fluebenet i Vis kun anvendte lag. 2. Lag-strukturen er allerede defineret til at indeholde forskellige ting. Derfor skal du gå i lag 5 - Grundplan. 3. Vælg lag 5, klik på knappen Aktivt efterfulgt af OK. Du kan også dobbeltklikke på lag Her er der også vist grupper. Tryk på knappen Grupper for at få vist den del af vinduet, og opret evt dine egen grupper. Streger til ydermure og indervægge Til mure og vægge i huset, skal du anvende ikke-ledende streger. Du skal vælge en streg, som viser en struktur. Vælg pickmenuen Bygning. I denne findes en streg med en bredde (A) på 30 cm, og en blyant (B) på 0,25 mm. Du kan også selv definere en tykkelse og struktur ved at justere på indstillingerne i værktøjslinjen,. Når du vælger stregen i pickmenuen, skifter programmet automatisk til streg-tegning, sådan at du er klar til at tegne med det samme. Det kan du se ved, at blyanten er markeret. side 10

11 Husinstallation Brug koordinatsystemet Når man skal tegne et hus eller andet målfast, er det letteste at udnytte koordinaterne for siden. På mekaniske sider er der et nulpunkt origo som angiver hvor (0,0) er på siden. Dette punkt kan flyttes, så man kan udnytte det som referencepunkt. Ved at klikke på ikonet får du mulighed for at flytte nul-punktet derhen, hvor du har et naturligt udgangspunkt for din grundplanstegning, fx det ene hushjørne. 1. Så er du klar til at tegne!! Vælg mur-stregen i pickmenuen Bygning. Når du vælger den fra pickmenuen er blyanten aktiv, og du er klar til at tegne med det samme. 2. Gå i Funktioner Koordinater eller tast genvejen <Ctrl+I> for at få den viste dialogboks frem. Start med koordinaterne x= 0 og y=0 (0,0) det er her dit hus skal starte og tryk OK. Tast <Ctrl+I> igen, og skriv (25m,0) for at få en vandret streg fra hjørnet, som er 25 meter lang. Tryk OK. 3. Fortsæt med at lave ydermure ved at taste koordinaterne som vist nedenfor. side 11

12 HusInstallation 4. Når du er hele vejen rundt, trykker du <Esc> for at afslutte stregen og <Esc> for at slippe blyanten. Fortsæt med at gøre huset færdigt ved at placere indervægge (der er også en streg til dette i pickmenuen, som har bredden (A) 12 cm). Placér vinduer, døre og evt. inventar Når selve grundridset af huset er tegnet, kan du placere døre, vinduer og forskelligt inventar som komfur, opvasker mm. I pickmenuen Bygning findes forskellige symboler for disse, og du kan finde flere vha knappen <Symbolmenu> i mappen BYGNING. Når du placerer disse symboler, kan du evt. bruge koordinater igen, eller du kan sætte dem direkte på tegningen med musen. Når du placerer symboler som døre og vinduer på en streg fx en væg vil stregen åbne sig automatisk og gøre plads til symbolet. Man kan også fjerne symbolet igen, og stregen vil lukke sig. Læg mærke til, at alle symboler retter sig ind efter sidens skalaforhold. Du kan også have brug for at vende et symbol: du kan rotere symboler 90 ved at markere symbolet og derefter trykke <space>, eller du kan indtaste et antal grader, som symbolet skal rotere i værktøjslinjen. Du kan også spejlvende symboler, enten vandret eller lodret: marker symbolet, tryk på et af ikonerne for at spejlevende. side 12

13 Husinstallation HUSK. Selvom tegningen er målfast, er det ikke en rigtig bygningstegning, men en skitse. Målene, du har lavet, er nemlig ud fra streg-midte og ikke til yder- eller indersiden af muren. Snydekode Fik du tegnet huset? Eller skal du have en snydekode? Huset du lige har tegnet, findes også som færdig skabelon i stifindervinduet under Deltegninger og Skabelon Normal som PCShus. Det kan trækkes ind i projektet: Placer musen på skabelonen, hold venstre museknap nede, og træk det over i det aktive projekt. side 13

14 HusInstallation PLACER EL-INSTALLATIONER I dette projekt er det valgt, at el-installationer skal placeres i lag 1. Tryk på lag-knappen og dobbeltklik for at vælge lag 1. I pickmenuen Installation finder du forskellige installationssymboler. Du kan finde flere via knappen Symbolmenu i mappen INST. Inden disse symboler placeres, ændres skalaen til 0.35, da det giver en fornuftig størrelse af symbolet på tegningen. I pickmenuen vælger du lampeudtaget yderst til højre. De tre symboler her er alle tildelt en højdekote i pickmenuen. Placer symbolet på grundplanen. Når du klikker med musen, kommer dialogboksen Komponentdata automatisk frem. Giv symbolet næste ledige navn ved at klikke på. Giv komponentdata ved at klikke på knappen Detail i dialogboksen. Vælg type Lampeudtag loft. Du kan nu fortsætte med at placere flere symboler for elinstallationen på samme måde. side 14

15 Husinstallation SYMBOLER PLACERERES I FORSKELLIGE HØJDER Vi har valgt at placere symbolerme i den rigtige højde på plantegningen, sådan at du til sidst kan få en mere nøjagtig længde på dine kabler. I I pickmenuen til højre kan du se den højde, som Symbolerne placeres i. Funktionen findes kun på GRP-sider. Hvis man skal placere mange symboler i samme højde, vil det være en god idé at have symbolet i pickmenuen med rigtige højde. Højreklik i pickmenuen for at ændre denne. Du kan også selv sætte symboler i forskellige højder: I øverste højre hjørne kan man indtaste den højde, man ønsker at placere et symbol i. Tekster på fx kabler er altid placeret i kote 0. SYMBOLER MED VAREDATA Du kan sætte symboler på tegningen, uden at give dem data eller nummer, og stadig få programmet til at tælle op på, hvor mange symboler der er blevet anvendt i projektet. Den store fordel ved at arbejde i Automation opnås imidlertid, når man udnytter muligheden for at lægge komponentdata på sine symboler, mens man laver dokumentationen. Nedenfor beskrives to forskellige måder til at få varedata på symbolerne. Varedata fra detailtegninger Sammenhæng mellem symboler og komponenter til husinstallationer er ikke 1 til 1: Fx er en stikkontakt til væg ikke en færdig komponent, men består af forskellige varenumre, som igen sættes sammen på forskellige måder: Den samme stikkontakt kan sættes sammen med forskellige rammer, både mht størrelse og farve. Derudover skal der forskellige dåser til, afhængig af, om væggen er af fx mursten eller gips. Alt i alt er der mange forskellige kombinationsmuligheder. I detailtegninger vises de medgåede enkelt-komponenter til fx en stikkontakt med dåse til montage i en gipsvæg. Udover grafikken indeholder siden samtidig en stykliste over de dele, som medgår til det viste. Detailtegninger er rigtig gode overfor montør og slutkunden, da man har mulighed for at vise, hvordan de enkelte dele ser ud. Detailtegninger oprettes som tegninger med sit eget varenummer. Detaillister kan oprettes i databasen, hvis man ikke behøver at se de medgåede komponenter. Se hvordan i manualen. Varedata fra database Man kan også bruge databasen, når man laver installationstegninger, og måden dette gøres på, er beskrevet i det første KOM I GANG-hæfte og i manualen. side 15

16 HusInstallation FORBIND SYMBOLERNE MED KABEL Du kan forbinde symbolerne på tegningen direkte med det rigtige kabel, så din endelige stykliste bliver rigtig. Vælge ét af kablerne i pickmenuen Streger mm DEMO og vælg stregtypen Ledende streg uden dot : Når du vælger kablet i pickmenuen er blyanten aktiveret med det samme, og du er klar til at tegne. Kablet finder selv højden på symbolerne, og du kan se den aktuelle højde i boksen øverst til højre. Når du rammer et symbol, blinker skærmen et øjeblik og viser kabeltypen, så du kan se, om du har valgt rigtigt. Når du tegner på GRP-sider, regner programmet selv længden ud, når Mængde står til 0.0 som vist på billedet. Hvis du skriver noget andet i feltet, bliver dette længden på kablet. Du kan ikke se længden for det enkelte kabel på selve tegningen. Men du kan få det vist, hvis du højreklikker på stregen og vælger Information. Du kan også få længden vist i komponentlisten, hvis det enkelte kabel har sit eget navn: Dialogboksen åbnes ved at dobbeltklikke på det enkelte kabel (uden aktiv blyant!). Derefter kan du give kablet et navn. Hvis dit kabel er i en anden højdekote, end den højde du lige nu er i, skal du holde Shift nede, samtidig med at du klikker på stregen, for at skifte til den rigtige højde. Man kan oprette forskellige kabler i pickmenuen, både forskellige farver og forskellige varenumre. Se hvordan fra side 18. side 16

17 Husinstallation PLACER AIA-INSTALLATIONEN Gå til lag 2, som er valgt til AIA-installation ved at trykke på lag-knappen Gå til Symbolmenuen vha. ALARM. i værktøjslinjen eller genvejen F8. Gå til mappen Vælg symbolet AIA008, som er en bevægelsesdetektor. Sæt skala til 0,35 igen, da det giver en fornuftig størrelse af symbolet på tegningen. Placer tre detektorer på tegningen, i kote 200 cm. Giv hvert enkelt symbol sit eget navn ved at trykke på Giv dem komponentdata som vist her ved siden af. Forbind detektorerne med kabel. Roter symbol En PIR-detektor placeres ofte i et hjørne, og derfor har du brug for at kunne rotere symbolet 45. Dette gøres på ved at markere symbolet, og derefter skrive 45 i dette vindue. Hvis du bagefter har brug for at rotere symbolet til et andet hjørne, kan du bruge <space> knappen. Hvis du fx skal bruge mange AIA-symboler fremover, kan du med fordel lave din egen pickmenu til AIA-installation. Se hvordan du gør dette fra side 18. side 17

18 HusInstallation LAV DIN EGEN PICKMENU Hvis du skal lave mange AIA-installationer kan det være en fordel at lave sin egen pickmenu med AIA-komponenter. 1. højreklik et sted i en eksisterende pickmenu 2. vælg Opret ny menu 3. der bliver oprettet en ny menu Ny menu du kan rette navnet ved at dobbeltklikke på det 5. højreklik i et af de tomme felter og vælg i Placer symbol. for at sætte et symbol i pickmenuen 6. symbolmenuen åbner automatisk 7. AIA-symboler findes i mappen ALARM 8. du kan også placere streger i pickmenuen 9. højreklik i pickmenuen og vælg Placer streg. 10. programmet spørger om den skal placere en streg med de aktuelle egenskaber fx 0.25 mm, rød, ledende 11. du kan evt placere flere streger, hvis du ønsker at tegne kabler med forskellige farver. side 18

19 Husinstallation 12. du også sætte tekster eller cirkler i pickmenuen: tekster i pickmenuen er tekstformater font, størrelse og farve. cirkler i pickmenuen er alle indstillinger, som ses i værktøjslinjen 13. du kan lægge komponentdata på de symboler og stregtyper, du har lavet: 14. højreklik på et symbol (eller streg) og vælg Komponentvaredata 15. når du har valgt Komponentvaredata, kommer denne dialogboks frem. Her kan du indtaste egne data på stregen (eller symbolet) eller du kan hente data i databasen ved at trykke på knappen [DB]. Du kan lægge flere varedata på det samme symbol eller streg, sådan at du sparer plads i pickmenuen. I pickmenuerne som kommer med programmet er der eksempler på både rene symboler, streger og tekster, og på symboler og streger med en eller flere sæt varedata. Disse dur kun, sålænge du har en database med de (demo-)komponenter, der er anvendt. De findes i databaserne PCSDEMO og PCSDB_DK-databasen. Se evt hvordan du skifter database på side 26. side 19

20 HusInstallation LISTER I PROJEKTET I den skabelon, du startede med, er der allerede forskellige lister, som passer til et installationsprojekt. Det er indholdfortegnelser, forskellige styklister og en samlet komponentliste. Start med at opdatere alle lister ved at gå i menuen Lister og vælg Opdater alle lister. HVAD ER EN STYKLISTE Den første liste er en stykliste. En stykliste fungerer på den måde, at den tæller op på varenumre, sådan at man kan købe ind efter den. HVAD ER EN KOMPONENTLISTE I projektet findes også en komponentliste. En komponentliste indeholder en linje for hver komponent i projektet, og den viser alle ønskede data om de enkelte komponenter i projektet. Andre lister I Automation kan man også lave andre lister: kabellister, klemlister og plc-lister, og indholdfortegnelser. Disse lister er ikke med i dette projekt, men de fleste af indstillingerne nedenfor gælder også for dem. Fra menuen Lister kan man også eksportere listerne til fx Excel, hvis man har brug for at udveksle data med andre programmer. Det kan du læse mere om i manualen. LISTEOPSÆTNING Fanen Generelt Højreklik på listen og vælg Listeopsætning. Du kan vælge at sætte listen op på disse måder: Varer fra detaillister og tegninger Hvis du vælger dette, kommer de enkelte varer fra detailtegningerne i styklisten, dvs. at styklisten kommer til at indeholde de varenumre, som stikkontakter består af (stk3). Ellers vil styklisten vise, hvor mange stikkontakter der er i projektet (stk1). Hvert symbol er en komponent Hvis du ikke har givet de enkelte symboler egne navne, kan du vælge denne indstilling, og hvert symbol tælles som én komponent. side 20

21 Husinstallation Medtag tilbehør fra databasen Hvis en komponent har fast tilbehør, kan du få programmet til at medtage disse automatisk fra databasen, fx et fast beslag til en komponent, eller lyskilden til en lampe. Medtag streger med varedata Kabler på en installationstegning er (ledende) streger med varedata. Hvis disse kabler skal med på styklisten, skal du vælge dette. Kabellængden udregnes automatisk ud fra deres placering på tegningen. Hvis du giver hvert enkelt kabel et navn, har du også mulighed for at vælge et tillæg pr kabel og se de enkelte kabler på komponentlisten. Sider og lag Du kan lave styklister for enkelte eller udvalgte sider. Intet valg betyder alle sider. Du kan lave styklister for alle eller et enkelt lag, 0 betyder alle lag. Fanen Sortering På denne fane vælger du, hvordan listen skal sorteres. Her er valgt at sortere listens komponenter efter Fabrikat (fra databasen) og at have en enkelt tom linje, når der skiftes til et andet fabrikat. Man kan sortere efter alle felter i databasen. Hvis man vælger [Ingen] bliver listen kun sorteret efter det, du vælger under Underordnet sortering. Fanen Kriterier På fanen Kriterier kan man sætte nogle regler op om, hvilke komponenter man vil have med i listen. Felt: Man kan vælge mellem felter fra databasen og nogle felter fra projektet. Operator: skal Felt være <. >, =, <> Tekst Tekst: En værdi som skal opfyldes af Felt. Mulighederne kan fx udnyttes til at lave en liste med varer fra et bestemt Fabrikat. side 21

22 HusInstallation Fanen Gentagelser Her kan du vælge hvad du vil gøre når der er gentagelser i en liste. Her er det valgt at lave [---] når der er gentagelser af Forhandler og/eller Fabrikat. Fanen Erstatninger Her har du mulighed for at få fyldt data i listen, selvom det felt, du henter data fra er tomt. Dvs at du kan hente en alternativ tekst, hvis et felt er tomt. Du kan hente tekster både fra databasen og fra projektet. Du undrer dig måske over, at nogle felter er skrevet med STORE BOGSTAVER og andre med små? Felter med STORE bogstaver er databasefelter, felter med små bogstaver er projektfelter. side 22

23 Husinstallation DEN SIDSTE FINISH LIDT FLERE HINTS Du er startet med at arbejde i en skabelon. Det betyder, at du nogle gange er nødt til at sætte ekstra sider ind, andre gange at du er nødt til at slette sider. Og derefter skal du give nye sidenumre til hele projektet. Alle disse opgaver kan klares via Sidemenuen. Tryk på ikonet i den lodrette værktøjslinje. Indsæt nye sider Du kan indsætte sider her. Slet overflødige sider Du kan slette sider her. Nye sidenumre Hvis du markerer en eller flere sider, kan du ændre sidenummer på de valgte. Alle kommandoer findes i øverste linje i dialogboksen. side 23

24 HusInstallation GRUNDPLANTEGNINGER I ANDRE FORMATER DWG OG DXF-FORMAT Mange gange kan man få en grundplantegning i dwg-format. Denne grundtegning kan du indlæse i projektet. Fordelen er dels at spare tid, dels at tegningen er en mere korrekt grundplan end det man kan lave i Automation. Derudover fungerer målsætning mm korrekt, hvis man får tegningen indlæst i den rigtige skala. Ulempen er, at det kan være lidt besværligt at konvertere tegningsfilen, afhængig af hvordan originaltegningen er lavet. Når du har indlæst den i projektet, kan du tegne el-installationerne ovenpå som beskrevet tidligere i hæftet. Sådan gør du 1. Stil dig på grundplansiden, og placer dig i det rigtige lag, fx lag Gå i sidemenuen og vælg Indsæt ny. 3. Vælg Standard/projektfil. 4. Find det rigtige dokument. 5. Vælg det rigtige fil-filter, her er valgt *.dwg for AutoCAD. 6. Siden med din dwg-fil åbnes inde i dit projekt. 7. Placer installationer og kabler på tegningen som beskrevet i hæftet. Hvis din MAP-fil er sat rigtig op, er dwg-tegningen blevet konverteret korrekt, og kan anvendes umiddelbart. Det kan dog tage lidt tid at tilrette den såkaldte MAP-fil, som er den fil, der bestemmer hvordan en dwg-fil oversættes til Automation. MAP-FIL Når man konverterer en dwg-fil til Automation, anvender man en MAP-fil. Dette er en fil, som definerer hvordan de enkelte dele af en dwg/dxf-fil (eller en anden filtype) skal oversættes. Da man kan tegne på mange forskellige måder, er der intet facit for, hvordan denne MAP-fil skal se ud. Mange gange bliver man nødt til at forsøge flere gange med at tilrette den. Hvordan man gør, er beskrevet i Værktøjer-manualen. side 24

25 Husinstallation PDF-FORMAT Du kan indlsætte en pdf-fil af en grundplan og tegne ovenpå denne. Fordelen er, at det sparer tid til at tegne en skitse. Ulempen er, at programmet ikke kan regne kabellængder ud ikke kendes. De øvrige dele af styklister og komponentlister virker som beskrevet. Sådan gør du 1. Stå på grundplansiden, og placer dig i det rigtige lag, fx lag Vælg Indsæt objekt på menuen Indsæt 3. I dialogboksen vælger du Adobe Acrobat Document. 4. Find det rigtige dokument på din pc. 5. Når pdf-tegningen kommer ind på siden, skal du være opmærksom på, at skalaindstillingen sandsynligvis skal tilrettes til 1:1 i stedet for 1:100. Alligevel er skala måske ikke korrekt. 6. Placer installationer og kabler på tegningen som beskrevet i hæftet. side 25

26 HusInstallation SKIFT DATABASE Hvis du vil skifte database, gør du sådan her: 1. Vælg menuen Indstillinger Database. Her kan du se, hvilken database, der er tilsluttet dit projekt 2. Tryk på knappen [Vælg database fil] for at skifte til en anden database 3. Du kommer nu ud i programmets databasebibliotek. Dobbeltklik på den ønskede database. Hvis du ønsker at lede i et andet bibliotek kan du søge i dette stifindervindue. 4. Når du har valgt database, skal du vælge tabellen Komponenter. 5. Afslut med OK. side 26

27 Husinstallation STIKORDSREGISTER AIA-installation Alarm-installation Andre formater Arbejdsgang... 8 Detaillister Detailtegning... 14, 15 Detailtegninger Dwg-format Dxf-format El-installationer GRP-side... 9 Grundplan... 7 Grundplanstegning... 9 Højde Højdekote Indervægge Indsætte sider Kabel Komponenter med varedata Komponentliste Koordinatsystem Kote Lag Listeindstillinger Lister MAP-fil Målestok... 9 Nulpunkt Origo Pdf-fil Pickmenu... 14, 18 Pickmenu, lav din egen Projektdata... 7 Rotere symbol Sidemenuen Skabelon... 7 Skala... 9 Skift database Slette sider Spejlvende symbol Stykliste Tilbehør Tillæg på kabler Varedata Vende symbol Vinduer og døre Ydermure Ændre sidenummer side 27

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

PROJEKT GENERATOR. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC PROJEKT GENERATOR 1/1-2014 Kopiering kun tilladt med skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 ANDRE MANUALER.......................................... 5 GENERÉR OG OPDATÉR

Læs mere

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

PANELBUILDER KOM I GANG. PanelBuilder er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S PANELBUILDER KOM I GANG er et modul til PC SCHEMATIC Automation fra version 14. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af følgende: Installation af modulet Mit første projekt

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

BESKRIVELSE AF NYHEDER

BESKRIVELSE AF NYHEDER BESKRIVELSE AF NYHEDER Version 13.0 17. december 2010 Dette materiale Dette dokument beskriver nyheder i Automation version 13. Afsnit markeret med *** er kommet til efter brugermøderne. Afsnit markeret

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation,

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation, FUNKTIONSOVERSIGT PC SCHEMATIC Automation er en CAD-løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dig i stand til at bruge din tid så effektivt som muligt,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere