Alarm over IP. IRIS Touch Home Installation Manual. Version 1.0 DANISH. Now certified and compliant with EN50131, EN50136 Security Grade 4 ATS6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alarm over IP. IRIS Touch Home Installation Manual. Version 1.0 DANISH. Now certified and compliant with EN50131, EN50136 Security Grade 4 ATS6"

Transkript

1 Alarm over IP IRIS Touch Home Installation Manual Version 1.0 DANISH Now certified and compliant with EN50131, EN50136 Security Grade 4 ATS6

2 1. Indledning Ikke flere klodsede batterier, blot en slank enhed med 24 timers driftstid eller mere ved strømsvigt For at leve op til den kraftigt stigende efterspørgsel efter omkostningseffektivt IP-alarm (AoIP)- udstyr til SME og hjemmemarkedet har Chiron udviklet IRIS Home-enheden ud fra den vellykkede Touch 100 og Touch 200-serie. Ved at bruge intelligent avanceret software og strømstyring kan IRIS Touch-enhederne tilbyde 24 timer eller mere til alarmsystemer i klasse 2/3 uden behov for klodsede batterier. Enheden kan modtage strøm fra lysnettet eller batteriet i et alarmpanel. I tilfælde af strømsvigt for lysnettet bruges alarm-batterireserven ikke; IRIS Home-batterierne tager over. Den slanke enhed tilbyder alle fordelene og egenskaberne ved andre sendere i It is Touch-serien, herunder fjernbetjent adgang til upload/download. IRIS Touch Home kan leveres i tre former: Kun IP (ethernet), trådløs (GPRS) eller dobbeltsti med både IP og GPRS. Alle leveres med en vedligeholdelsesfri løsning. Der er tre modeller i IRIS Touch Home-familien til transmission med enkeltsti eller dobbeltsti. 2 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

3 IRIS Touch Home Series Installation Manual 3 of 16

4 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 4 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

5 2. Konfigurationsmuligheder Med IRIS-alarmsendere kan alarmsystemer flyttes ind i fastnet (ethernet) og/eller trådløse netværk (GPRS) uden behov for opgradering eller udskiftning af alarmsystemet. I nogle mindre alarmpaneler er batteriunderstøttelsen i panelet imidlertid ikke tilstrækkelig til at drive både panelet og en IRIS Touch-sender kontinuerligt i tilfælde af strømsvigt. IRIS Touch Home bidrager til IRIS Touch-serien ved at levere både strøm og nødbatteriforsyning i en enkelt enhed. IRIS Touch Home byder på forskellige muligheder for strømforsyning og batteriopladning: 2.1. Strøm fra en uafhængig lysnetadapter Strøm leveres fra en separat jævnstrøms-lysnetadapter til brug med IRIS Touch Home. Denne tilstand kan bruges, hvis et lysnetstik er tilgængeligt. Lysnetadapteren skal indstilles til at levere op til 1 A ved 9-28 V jævnstrøm eller 7-20 V vekselstrøm. Bemærk, at når denne tilstand er valgt, halveres batteriopladningstiden til 28 timer. Se figur Intelligent strømforsyning fra en AUX-udgang på et alarmpanel Dette gør brug af et ekstra strømudtag fra panelet (såsom det, der bruges til at levere strøm til en sirene). Dette styres intelligent af IRIS Home, der bruges kun strøm, når lysnettet leverer strøm til alarmpanelet. Herved undgås det, at alarmpanelets batterilevetid forkortes ved strømsvigt. Denne tilstand kan bruges, når alarmpanelet har et ekstra jævnstrømsudtag på 9 til 35 V, som kan levere mindst 500 ma over det påkrævede for enhver anden tilsluttet enhed. Se figur Intelligent strømforsyning fra panelets lysnetadapter Der leveres strøm via veksel- eller jævnstrømsadapteren med lavspænding, som bruges af alarmpanelet. Da IRIS Touch Home registrerer udgangsspændingsniveauet for alarmpanelets lysnetadapter, forbruger den ikke strøm, når panelets strømforsyning er helt opladet. I denne tilstand skal strømindgangen til alarmpanelet være tilgængelig og har et stik til et ekstra kabel. Denne tilstand kan bruges, når 500 ma mere end påkrævet af selve panelet kan leveres af adapteren. Se figur Intelligent strømforsyning fra alarmpanelets batterioplader Der forbruges kun strøm, når strøm fra lysnettet er tilgængeligt for alarmpanelet, hvilket hindrer, at alarmpanelets batterilevetid afkortes under strømsvigt. Denne tilstand kan bruges, hvis alarmpanelet bruger et 12 V batteri, opladeren kan levere mere end 500 ma, lader dens batteri være til opladning til enhver tid og ikke har dens egne intelligente batteriopladningstilstand. Konsulter leverandøren af alarmpanelet, hvis der er usikkerhed om noget. Denne metode vil påvirke opladningstiden for alarmpanelets batteri. Se figur 4. IRIS Touch Home Series Installation Manual 5 of 16

6 3. Før du begynder Overvågningscenter Sikr, at overvågningscenteret, som IRIS Touch Home sender alarmsignaler til, er udstyret med det korrekte IRIS-modtagesystem. Følgende oplysninger skal fås fra overvågningscenteret. Senderens kontonummer (fås fra overvågningscenteret). Overvågningscenterets IP-adresse (fra overvågningscentret) GPRS SIM-kort og navn på adgangspunkt Hvis installationen gør brug af GPRS, er et SIM-kort påkrævet. IRIS Touch Home skal også tildeles et GPRS-"adgangspunktsnavn" (APN). Dette kan fås hos SIM-kortudbydere Batterier IRIS Touch Home bruger 8 x 1,5 V NiMh genopladelige batterier i AA-størrelsen (medfølger ikke). Den påkrævede batterikapacitet er 2050 mah minimum, og ideelt set skal de have lav selvafladning. Batterier skal overholde IEC (EN ). Anbefalede producenter/typer: Andre batterityper herunder ikke-opladelige batterier må ikke anvendes. GP ReCyko 210AAHCB Annsman maxe Pakkens indhold IRIS Touch Home-plastkabinet monteret med senderens printkort, PSU-printkort, strømog forbindelseskabler. 3 x skruer og plugs til montering af kabinettet på en flade. Antenne Ethernetkabel Stylus RJ11-kabel (opkaldsport) 18 KΩ registreringsmodstand 3.5. Ferritspoler Hvis der installeres i en bolig, skal drosselspoler af ferrit monteres på et evt. ethernetkabel. Dette er påkrævet for at sikre overholdelse af EMC klasse B-emissioner. Passende ferritspoler kan fås fra Chiron. 6 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

7 4. Installation af IRIS Touch Home Brug følgende procedure ved installation af IRIS Touch Home. Nedenstående procedure beskriver den, der bruges til dobbeltstidrift. Ved enkeltstidrift skal instruktionerne for den ikkeanvendte sti springes over (ethernet eller GPRS). Se figur 5 og figur 6 angående kabelføring og forbindelser. 1. Afgør, hvilken strømtilstand, der skal anvendes (se ovenfor). Tilfør ikke strøm til senderen, indtil vist. 2. Afgør, hvor kablerne skal føres Afgør den bedste måde til føring af de påkrævede kabler. (Panelsender, grænsefladekabel, ethernetkabel og/eller GSM-antenne). Dette kan være: g g Bag enheden (gennem væggen). Gennem bunden af enhedens bagplade via "udstansningerne". 3. Afmonter IRIS Touch Home Afmonter kabinettets to monteringsskruer, åbn enheden, og afmonter IRIS Touch-senderens printkort. Bemærk: IRIS Touch-printkortet holdes af to chips, der er placeret nederst på IRIS Touch-printkortet. 4. Monter huset på væggen Placer IRIS Touch Home-huset på væggen. Bor tre huller, før kablerne gennem åbningen ved pladens basis eller via "udstansningerne", og fastgør pladen på væggen med de tre medfølgende skruer. 5. Isæt batterierne Isæt de otte batterier, idet der sikres, at de vender korrekt. Dette er vist i figur Sæt stikkene i Se figur 6 Tilslut ikke strømkilden, og tilfør ikke strøm før senere. Tilstand 1) Brug en jævnstrøms-lysnetadapter, og ledningsfør til jævnstrømsindgangen på IRIS Touch Home PSU-printkortet. Tilstand 2) Ledningsfør panelets ekstraudgang til jævnstrømsindgangen på IRIS Touch Home-opladerkortet. Monter et separat kabel fra opladerkortets registreringsindgang til enten alarmpanelets indgang fra dens egen lysnetadapter eller fra en konfigurerbar udgang fra alarmpanelet, som signalerer vekselstrømsfejl. Bemærk, at registreringsindgangen kun er egnet til lavspændingsjævnstrøm (maks. 28 V) eller vekselstrøm (maks. 20 V). IRIS Touch Home Series Installation Manual 7 of 16

8 Tilstand 3) (Jævnstrøm eller vekselstrøm) kabelfør udgangen til panelets lysnetadapter (500 ma ved 9-28 V jævnstrøm eller 7-20 V vekselstrøm) til jævneller vekselstrømsindgangen (som ønsket) på IRIS Touch Home PSU-printkortet. Tilstand 4) Kabelfør udgangen til panelets batterioplader til jævnstrømsindgangen på IRIS Touch Home-opladerkortet. 7. Monter indgrebskontaktfjedrene IRIS Touch Home er beskyttet mod indgreb (f.eks. afmontering fra væggen eller åbning af kassen) med to indgrebskontakter på hver side af senderens printkort. Disse kontakter holdes af fjedre, der trykker mod væggen og topafdækningen. Før enheden monteres, skal det sikres, at fjedrene er monteret korrekt på indgrebskontakterne. 7. Bevestig de printplaat aan de achterplaat Bevestig de printplaat aan de achterplaat door deze onder de haken aan de bovenkant te schuiven en hem in de klemmen aan de onderkant te duwen. In tegenstelling tot de standaard IRIS Touch-kiezer zijn er geen schroeven nodig. Zorg ervoor dat de achterste sabotageveer in de sabotagebuis zit. 8. Monter printkortet på bagpladen g Båndkabel fra PSU-printkort til IRIS Touch-printkort g Strømforbindelse fra PSU-printkort til IRIS Touch-printkort g Ethernetkabel (cremefarvet) (kun ethernet). g Kabel til sender (gråt). g GSM-antenne (kun GPRS). Bemærk, at den endelige placering af antennen bestemmes af en vellykket netværksscanning, der udføres som del af konfigurationen af IRIS Touchsenderen. 10. Isæt SIM-kortet (kun GPRS) Isæt SIM-kortet. Der må ikke tilføres strøm til printkortet, mens SIM-kortet isættes eller udtages, da det kan blive beskadiget. 11. Isæt de eksterne kabler g Isæt senderkablet i alarmpanelets sender. Hvis alarmpanelet har s krueforbindelser, skal kablets stik skæres af og yderkablet fjernes ned til de to indertråde. Polaritet er ikke vigtig her. g Isæt ethernetkablet i den lokale IP-router eller det stik, der er blevet allokeret til IPforbindelsen. 12. Sæt registreringsmodstandene i Isæt 18 KΩ registreringsmodstanden parallelt med alarmpanelets senderudgang ved kablets alarmpanelende. Bemærk: Med denne modstand kan IRIS Touch-senderen registrere kabelfejl og/eller indgreb og skal monteres ved kablets alarmpanelende for at fungere korrekt. 8 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

9 13. Monter forafdækningen Sæt toppen af forafdækningen i toppen af bagpladen, og klik forafdækningens underdel på underdelen af bagpladen. Fastgør den med de to medfølgende skruer. Træk skyderen ned for at få vist touchscreen'en. 14. Tilfør strøm til indgangen for IRIS Touch Home Indikator-lysdioden på toppen af IRIS Touch-senderen lyser enten uafbrudt eller blinker som bekræftelse på tilførsel af strøm. 5. Åbning af teknikermenuerne Ved første start bedes teknikeren om at vælge ønsket sprog. Derfra kan teknikermenuerne åbnes: 6. GPRS-netværksscanning Det anbefales kraftigt, at denne scanning bruges til at sikre, at der er tilstrækkelig netværksdækning fra mindst to trådløse basestationer for at sikre en driftsikker forbindelse. IRIS Touch Home Series Installation Manual 9 of 16

10 7. Installationsguide Installationsguiden leder dig gennem opsætningsprocessen. Guiden meddeler dig status for gennemførsel, mens du går frem og generelt, vælg "Fortsæt" for at gå videre. Hvis der er et problem, får du det at vide og kan ikke fortsætte, før det er løst. 10 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

11 IRIS Touch Home Series Installation Manual 11 of 16

12 12 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

13 8. Batterijen vervangen IRIS Touch Home Series Installation Manual 13 of 16

14 9. Kontrollerer status Der er fem tilstande, som IRIS Touch Home kan fungere i dette forklares nedenfor: 10. Anbefalinger om vedligeholdelse Batterierne skal rutinemæssigt udskiftes hvert andet år. Når batterierne er udskiftet, skal teknikeren afkrydse afkrydsningsfeltet "Nyt batteri" i afsnittet Batteristatus i indstillingerne for strømgrænseflad 14 of 16 IRIS Touch Home Series Installation Manual

15 Appendiks A. Specification Overensstemmelse IRIS Touch Home overholder følgende europæiske direktiver: g 1999/5/EF (Direktiv om radio- og teleterminaludstyr). g 2006/95/EF (Lavspændingsdirektivet). g 2004/108/EF (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet). Sikkerhed Ved indbyrdes sammenkobling af telekommunikationsudstyr skal det sikres, at kun ens grænseflader forbindes for at undgå fare. SELV: SELV (Safety Extra-Low Voltage, Ekstra lav sikkerhedsspænding) er defineret som et sekundært kredsløb, der er konstrueret og beskyttet således, at spændingen under normale forhold og ved enkeltfejl ikke overstiger en sikkerhedsværdi (42,4 V spids eller 60 V jævnstrøm maksimum). Grænsefladerne på IRIS Touch Home har følgende sikkerhedsklassifikationer: g Opkaldsmodtager, grænseflade: SELV egnet til forbindelse til TNVgrænsefladen på telekommunikationsudstyr med enkelt linje såsom telefoner, faxmaskiner osv. g Strømgrænseflade: SELV til forbindelse til en jævnstrøm- eller vekselstrømforsyning. g Indgange: SELV til forbindelse til alarmudgangsstik. IRIS Touch Home Series Installation Manual 15 of 16

16 SECHIRON SECURITY COMMUNICATIONS Telephone: Fax: CHIRON SECURITY COMMUNICATIONS AG WORLD TRADE CENTER, OFFICE 70 LEUTSCHENBACHSTRASSE ZURICH, SWITZERLAND The information contained is supplied without liability for any errors or omissions. No part may be reproduced or used except as authorised by contract or other written permission. The copyright and foregoing restriction on reproduction and use extend to all media in which the information may be embedded Chiron Security Communications AG

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere