Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling"

Transkript

1 Gira røgalarm Dual / VdS Den første røgalarm til private hjem med dobbelt sikkerhed med to registreringsfunktioner i et produkt: røgregistrering og varmemåling Gira røgalarm Dual / VdS Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling 9-V-variant (fig.: 1:1)

2 Gira røgalarm Dual / VdS Den nye Gira røgalarm Dual / VdS er udstyret med to registreringsfunktioner og giver dermed dobbelt sikkerhed. Optisk registrerer den små røgpartikler, før det bliver kritisk og farligt for mennesker. Desuden måler varmesensorerne temperaturændringerne i rummet: Dermed kan forskellige brandtyper, eksempelvis ulmende brand eller væskebrand, registreres hurtigere og mere sikkert. Desuden kan alarmhændelser bedre kontrolleres på anvendelsesområder med uundgåelige driftspåvirkninger som køkkendamp, støv eller elektroniske impulser. Gira røgalarmen Dual / VdS registrerer røgudvikling via det optiske lys med processorstyret signalanalyse. Røgalarmen Dual / VdS registrerer varmeudvikling via en ekstra termosensor. De to sensorer i Gira røgalarm Dual/VdS måler løbende de optiske og termiske værdier i omgivelserne. Et "intelligent" overvågningsmodul måler disse værdier og registrerer evt. snavs i luften. Snavs i røgkammeret udlignes via røgalarmens driftkompensation. Det forebygger fejlalarm, men den høje brandfølsomhed bevares. Varmesensorer sikrer, at røgalarmen Dual / VdS også er den optimale løsning på steder med uundgåelig røgudvikling som for eksempel i køkkenet. Dermed kan den optiske røgregistrering deaktiveres i 15 minutter, hvis det damper ekstremt fra komfuret. Varmesensorerne sikrer desuden en pålidelig brandbeskyttelse i rummet. For at deaktivere røgregistreringen skal man trykke på funktionsknappen (i to sekunder), indtil signaltonen lyder. Knappen sidder let tilgængelig midt på røgalarmen, så den også kan betjenes nedefra med f. eks. et kosteskaft. Efter de 15 minutter tester Gira røgalarmen Dual / VdS ud over de termiske værdier også de optiske værdier i omgivelserne. I tilfælde af fare udløses alarmen. Gira røgalarmen Dual / VdS kan forbindes med op til 40 ekstra Gira røgalarmer Dual / VdS. Hvis en røgalarm registrerer farlig røg- eller varmeudvikling, videregives et signal til alle forbundne røgalarmer, og alarmen udløses derefter samtidig i hele bygningen. Takket være afmonteringsbeskyttelsen er Gira røgalarmen Dual / VdS også en attraktiv løsning til brug i børnehaver, kontorbygninger og lejede lokaler. Afmonteringsbeskyttelsen kan som ekstratilbehør aktiveres på monteringspladen. Derefter kan låsen kun åbnes med et værktøj, for eksempel i forbindelse med vedligeholdelse. Gira røgalarmen Dual/VdS kan testes manuelt med en funktionstest. I den forbindelse holdes funktionsknappen inde i mindst fire sekunder. Røgalarmen arbejder korrekt, hvis signaltonen lyder efter en kort bekræftelsestone, og lysringen er aktiv. Når der trykkes på funktionsknappen igen (indtil bekræftelsestonen lyder), afsluttes testen. Lysdiodevisning Den røde lysring på røgalarmen blinker med forskellige intervaller eller lyser konstant afhængigt af om røgalarmen er i gang med en funktionstest, om den er snavset, eller om der signaleres en alarm. Funktionsknap Med funktionsknappen deaktiveres den optiske røgregistrering i 15 minutter, og desuden bruges den til gennemførelse af funktionstesten. set nedefra

3 Varianter, sortiment Nettilslutningsmuligheder 9 V-variant Gira røgalarmen Dual / VdS forsynes med spænding fra et 9 V-blokbatteri. Ved den automatiske funktionstest kontrolleres regelmæssigt forsyningsspændingen og røgalarmens funktion. Hvis batterispændingen falder til under det definerede punkt, afgiver røgalarmen i 30 dage en meddelelse om, at batteriet skal skiftes. I denne periode er røgalarmen fuldt funktionsdygtig. Den integrerede skumringsføler afbryder batteriadvarselsmeddelelsen, når det bliver mørkt. Anvendelse som stand-alone-løsning 230 V-variant Gira røgalarm Dual / VdS kan også forsynes fra det eksisterende 230 V-net. Op til 40 enheder kan tilsluttes via 230 V-kabel. 230 V-sokkel til Gira røgalarm Dual / VdS Til den batteridrevne Gira røgalarm Dual / VdS fås 230 V-sokkel til eftermontering. Sammenkobling af maks. 40 enheder via 230 V-kabel Trådløst modul / VdS Gira røgalarm Dual / VdS kan som ekstratilbehør udvides med enten et trådløst modul eller et relæmodul. Når Gira røgalarm Dual / VdS forsynes med et trådløst modul, kan den integreres i Giras trådløsebussystem. Hvert trådlløse modul giver en senderækkevidde på 100 m (fritliggende område). Hvis en røgalarm programmeres med et trådløst modul som repeater, kan rækkevidden øges yderligere. Desuden kan den nye Gira røgalarm Dual / VdS med trådløst modul integreres i eksisterende installationer med Gira røgalarmer modulær / VdS med trådløse moduler. Sammenkobling af maks. 40 enheder ved hjælp af trådløst bussystem + + Kombineret sammenkobling af maks. 40 enheder + + Kombineret sammenkobling af maks. 40 enheder ved brug af Giras trådløse bussystem som f.eks. jalousier, lys eller alarm + Trådløse aktuatorer Afbrydelse af lyden ved hjælp af trådløs sender [maks. 14 enheder kan programmeres] efter lokal alarmering i ca. 10 minutter + Relæmodul Når Gira røgalarm Dual / VdS udstyres med et relæmodul, kan den tilsluttes eksempelvis sirener, signalhorn, rotorblink etc. Desuden kan alarm- og fejlmeddelelser aktiveres på en tele coppler eller en alarmcentral, eller via et tastaturinterface videreføres til KNX-systemet. Tilknytning af ekstraenheder som f.eks. KNX tastaturinterface best.nr , telecoppler, horn via relæmodulet +

4 Gira røgalarm Dual/VdS trådløst diagnoseværktøj Gira trådløst diagnoseværktøj gør det muligt at kontrollere Gira røgalarmerne Dual / VdS fra gulvet eller fra et sted uden for rummet som f.eks. en trappeopgang. Det består af trådløs diagnose-usb-boks og trådløs diagnose-software 1.0. Dataoverførslen sker uden afmontering af enheden. Giras trådløse diagnoseværktøj letter kontrollen af Giras røgalarmer betydeligt. Røgalarmer, der er installeret i boliger, kontrolleres let og uden besvær fra trappeopgangen, uden at det er nødvendigt at bevæge sig ind i boligen. Det gør værktøjet særligt attraktivt for bygherrer og boligselskaber. Desuden kan røgalarmen kontrolleres problemfrit fra gulvet ved installation i stor højde. Til optegnelse af data aktiveres det trådløse modul, der fås som ekstraudstyr til Giras røgalarmer Dual / VdS. Følgende kan aflæses: tilsmudsningsgrad, aktuel røgkammerværdi, batteritilstandsmeddelelser (god, middel, dårlig eller i volt), temperatur (varmealarm), serienummer, ibrugtagningstid og sidste alarmer. Data modtages trådløst via den trådløse diagnose-usb-boks. Optegnelsen af data kan desuden bruges til dokumentation for elektrikere. Data analyseres med det trådløse diagnosesoftware 1.0, som kan anvendes på en bærbar pc på stedet. Softwaren er intuitiv i brug og bruges ikke kun til dataanalyse, men også som dokumen tation. Det muliggør langtidsanalyser, som f.eks. kan være en hjælp ved undersøgelse af driftspåvirkninger. Gira trådløst diagnoseværktøj til Gira røgalarm Dual/VdS er kendetegnet ved en høj driftssikkerhed fejlalarmer kan ikke udløses. Gira røgalarm Dual/VdS Trådløs diagnose på en bærbar pc

5 Monteringssteder i hjemmet I bygninger med flere etager skal der som minimum installeres en røgalarm på hver etageadskillelse og i hvert soveværelse. I større huse kan der anvendes flere forbundne røgalarmer, så hele boligarealet sikres. Hvis en røgalarm detekterer røg og/eller varme, udløses en alarm, og alle tilsluttede røgalarmer aktiveres, hvorefter de også udløser alarm. Dermed vækkes beboerne i huset af de forbundne røgalarmer i soveværelset, hvis f. eks. røgalarmen i kælderen detekterer røg og/eller varme. min. 30 cm Minimumbeskyttelse Optimal beskyttelse Monteringssteder i boligen Giras røgalarmer Dual / VdS kan takket være den nye dualteknologi installeres i ethvert rum også i køkkenet og badet. Fordelen: Røgalarmens registrering kan deaktiveres, så fejlalarm und gås på grund af røg eller vanddamp. Røgalarmen bør installeres uden for eller i soveværelser, så beboerne alarmeres i tilfælde af brand. Giras røgalarmer Dual / VdS tilbyder optimal detektion, hvis den installeres i midten af rummet under loftet. Er dette ikke muligt, skal der være en afstand på mindst 50 cm til væggen. En røgalarm kan overvåge et rum med maks. 60 m² gulvareal og en højde på op til 6 m. Minimumbeskyttelse Optimal beskyttelse Særlige rumgeometrier I L-formede rum eller etageadskillelser skal røgalarmen installeres på geringslinjerne. Ved store L-formede rum betragtes hver vinkel som et separat rum. max. 15 m max. 7,5 m max. 7,5 m max. 7,5 m max. 7,5 m max. 7,5 m Uegnet monteringssted For at undgå fejlalarmer må røgalarmen ikke monteres følgende steder: - direkte på en metallisk overflade - på en afstand under 6 m fra varmluftsudløb - på en afstand under 50 cm fra lysstofrør og energisparepærer - på en afstand mindre end 1 m fra klimaanlæg og luftskakter, da luftstrømmen under særlige forhold kan forhindre, at røgen og/eller varmen kommer frem til røgmelderen - i rum, der er højere end 6 m - på en afstand under 30 cm fra en tagspids - i rum med temperaturer under + 5 C eller over + 55 C

6 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG El-installationssystemer Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße Radevormwald Postboks Radevormwald Tyskland Tlf. +49(0) Fax +49(0) Gira i Danmark: HJALHOLT Tlf Fax Tekniske data for røgalarm Dual / VdS, 9 V-variant - Strømforsyning: 9 V DC - Signal for batterisvigt: 60-s-takt, 30 dage - Optisk visning: lysring rød - Akustisk alarmvisning: piezo-signalgiver, intermitterende - Lydstyrke: ca. 85 db (A) ved 3 m - Lydstyrke ved testdrift: ca. 73 db (A) ved 3 m - Dimensioner: 125 x 48 mm (Ø x H) - Kunststofmateriale: PC-ASA - Driftstemperatur: +5 C til +55 C - Opbevaringstemperatur: -20 C til +65 C - Vægt (uden batteri): ca. 213 g - Kapslingsklasse: IP 42 - Mulighed for forbindelse af op til 40 Gira røgalarmer D u a l / Vd S - Godkendelse fra VdS: 0786-CPD VdS G Typeskilt på røgalarm D u a l / Vd S Batteri til røgalarm Dual / VdS 9 V-blok alkaline (medfølger) - Type: DURACELL PLUS / 6LR61 - Levetid ca. 5 år, med trådløst modul ca. 2 år 9 V-blok litium (alternativ, medfølger ikke) - Type: ULTRALIFE/U9VL-J - Levetid ca. 10 år, med trådløst modul ca. 5 år Røgalarm Dual / VdS, 230 V-variant identisk med Gira røgalarm Dual / VdS 9 V-variant, op til: - Strømforsyning: 230 V AC - Optisk visning ved foreliggende spænding: grøn lysdiode - Dimensioner: 125 x 72 mm (Ø x H) - Vægt: ca. 266 g 230 V-sokkel til røgalarm Dual / VdS - til ombygning af en 9 V Gira røgalarm Dual / VdS til 230 V- variant - muliggør drift via et eksisterende 230 V-net - mulighed for forbindelse af op til 40 Gira røgalarmer D u a l / Vd S Gira røgalarm Dual / VdS Trådløst diagnoseværktøj - til kontrol af Gira røgalarmerne Dual / VdS fra gulvet eller fra et sted uden for rummet som f. eks. en trappeopgang. Relæmodul - Relækontakt ved alarm: Skiftekontakt potentialefri - Spænding: maks. 30 V AC/DC - Strøm: maks. 1 A AC/DC - Relækontakt ved fejl: Skiftekontakt potentialefri - Spænding: maks. 30 V AC/DC - Lederdiameter: 0,6 til 0,8 mm 2 - i tilkoblet tilstand intet ekstra strømforbrug Trådløst modul / VdS - Spændingsforsyning: via 9 V-batteri eller 230 V-sokkel i røgalarmen - Sendefrekvens: 433,42 MHz, ASK - Senderækkevidde: typ. 100 m (i fritliggende område) - Temperaturområde: +5 C til +55 C - Beskyttelsesklasse: IP 20 - Godkendelse fra VdS: 0786-CPD VdS G Typeskilt på trådløst modul Sortiment 9 V-variant, Blank hvid: Best.-nr Gira røgalarm Dual / VdS, 230 V-variant, Blank hvid: Best.-nr V-sokkel, blank hvid: (til ombygning af 9 V-varianten til en 230 V-variant) Best.-nr Trådløst modul/ VdS: Best.-nr Relæmodul: Best.-nr Dual / VdS trådløst diagnoseværktøj: Best.-nr Forbehold for tekniske ændringer Du kan få flere oplysninger i Gira-kataloget eller på adressen eller Best.-nr /

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 system Produktkatalog Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 System enheder Central og sendere 4 BUS enheder 6 Betjeningspaneler og forbikoblere 6 Detektorer 8 PIR detektorer

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere