Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter"

Transkript

1 Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter og 31 procent modtog dagpenge. Blandt de ufaglærte var det kun godt 43 procent, der var kommet i job, mens det gælder for knap 55 procent af de nyledige med en lang videregående uddannelse. af Senioranalytiker Jes Vilhelmsen 15. februar 2012 Analysens hovedkonklusioner Hvis vi ser på de nyledige dagpengemodtageres arbejdsmarkedsstatus 13 uger efter, at de var blevet ledige, var knap 37 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens der var knap 54 procent på dagpenge. Et år efter var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens godt 31 procent modtog dagpenge. Blandt de ufaglærte var godt 43 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter, mens det gælder for knap 55 procent af de nyledige med en lang videregående uddannelse. Forholdsmæssigt flere ufaglærte var på sygedagpenge, mens der var en større andel af dem med korte- og mellemlange videregående uddannelser, der modtog SU. Opdelt på aldersgrupper er der tendens til, at ældre i større grad modtager dagpenge ét år efter. Hvor det er godt 25 procent af de under 30-årige, der modtog dagpenge ét år efter, drejer det sig om 39 procent af de årige og 43 procent af de årige. Knap 12 procent af de under 25-årige modtog SU ét år efter. Kontakt Senioranalytiker Jes Vilhelmsen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Flest ufaglærte sidder fast i ledighedskøen Det danske arbejdsmarked har gennem de seneste år oplevet markante stigninger i ledigheden og flere personer står i dag uden arbejde. De seneste tal for arbejdsløsheden viste, at der i december 2011 var bruttoledige i Danmark. Faktisk flyttede den samlede ledighed sig stort set ikke i Det betyder dog ikke, at der ikke har været en udskiftning i køen af ledige. I denne analyse ser vi på, hvad nyledige dagpengemodtagere laver op til ét år efter, at de er trådt ind i ledighedskøen. Nyledige er defineret som personer, der har første dag i dagpengeperioden jf. a- kassernes registreringer. I perioden fra oktober 2009 til september 2010 var der godt dagpengemodtagere der begyndte på en ny dagpengeperiode. Metoden er nærmere beskrevet og diskuteret i boks 1. Hvis vi ser på de nylediges arbejdsmarkedsstatus 13 uger efter, var knap 37 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens der var knap 54 procent på dagpenge. Et år efter var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens godt 31 procent modtog dagpenge. Det fremgår af tabel 1 1. I tabel 1 kan man også se hvilken arbejdsmarkedsstatus de nyledige i øvrigt overgår til. Det fremgår blandt andet, at 5,5 procent af de nyledige er på sygedagpenge ét år efter de blev ledige. Tabel 1. Arbejdsmarkedsstatus for nyledige dagpengemodtagere (andel i pct.) Efter 13 uger Efter 26 uger Efter 39 uger Efter 52 uger Dagpengemodtagere 53,6 38,5 31,4 31,5 Lønmodtagerbeskæftigelse 36,6 47,9 51,9 50,0 SU 1,3 2,0 2,5 2,8 Selvforsørgelse 2,9 3,3 3,5 3,4 Sygedagpenge 3,0 4,0 4,9 5,5 Barselsdagpenge 1,3 2,1 2,7 2,9 Efterløn 0,6 1,1 1,6 2,0 Øvrige overførselsindkomster mv. 0,7 1,1 1,5 1,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Anm: Status er bestemt ud fra dominerende ydelse målt over en fem ugers periode. Nyledige er defineret som personer, der har haft første dag i dagpengeperioden jf. a-kassernes registreringer i perioden fra uge 41 i 2009 til uge 39 i For at indgå i opgørelsen skal man have modtaget dagpenge senest fire uger efter ugen hvor indplaceringsdatoen er. Gruppen Selvforsørgelse omfatter både personer, der er startet som selvstændige og perioder, hvor der ikke er udbetalt overførselsindkomster i øvrigt. Færrest ufaglærte er kommet i job Når vi opdeler de nyledige på uddannelse, er det især blandt de ufaglærte nyledige, at færrest er i job ét år efter. Blandt de ufaglærte er godt 43 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter, mens det gælder for knap 55 procent af de nyledige med en lang videregående uddannelse. Blandt de ufaglærte er der relativt flere, der modtager dagpenge ét år efter, og samtidigt er der forholdsmæssigt flere, der modtager sygedagpenge sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper. 1 Som der er beskrevet i metodeboksen medregnes beskæftigelsesforløb, der ligger mellem opgørelsestidspunkterne ikke i opgørelsen. Andelen af ledige, der har været i lønmodtagerbeskæftigelse i løbet af ét år, er derfor højere end det lige fremgår af tabellen. 2

3 Som det også fremgår af tabellen er der en større andel af de nyledige med korte- og mellemlange uddannelser, der er på SU ét år efter. Knap 6 procent af de nyledige KVU er modtager SU, mens det gælder for 4 procent af dem med mellemlange videregående uddannelser. Tabel 2. Status for nyledige dagpengemodtagere efter 52 uger fordelt på uddannelse (andel i pct.) Ufaglærte Erhvervsfaglig uddannelse KVU MVU LVU I alt Dagpengemodtagere 36,8 30,3 30,8 26,6 30,1 31,5 Lønmodtagerbeskæftigelse 43,4 52,6 48,8 52,8 54,7 50,0 SU 2,6 2,6 5,9 4,0 0,5 2,8 Selvforsørgelse 3,2 2,9 3,9 3,7 4,9 3,4 Sygedagpenge 7,3 5,6 4,0 4,4 2,0 5,5 Barselsdagpenge 1,8 2,3 3,4 5,4 5,1 2,9 Efterløn 2,6 2,3 1,6 1,4 0,5 2,0 Øvrige overførselsindkomster 2,2 1,4 1,7 1,7 2,2 1,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Anm: Gruppen Uoplyst uddannelse er udeladt af tabellen, men indgår i totalen. Se i øvrigt anm. under tabel 1. Boks 1. Sådan har vi gjort Analysen er hovedsagligt baseret på data fra Beskæftigelsesministeriets DREAM register. Beskæftigelse omfatter kun lønmodtagerbeskæftigelse i analysen. Dertil kommer, at lønmodtagerbeskæftigelse er sekundært til andre ydelser. Hvis en person f.eks. modtager syge- eller barselsdagpenge og samtidigt er i lønmodtagerbeskæftigelse i en given måned, registreres status som sygedagpenge. I DREAM foreligger beskæftigelsesoplysningerne månedsvis, mens oplysninger om overførselsindkomster ligger ugevis. I databearbejdningen har vi koblet de månedlige beskæftigelsesoplysninger sammen med de ugentlige oplysninger om overførselsindkomst. Der er en vis usikkerhed knyttet til denne øvelse, da vi ikke har start og slut datoer på beskæftigelsesforløbene. Formålet med denne øvelse er, at komme udenom det problem, at ledige i løntilskudsjob f.eks. også registreres som beskæftigede. Nyledige er defineret som personer, der har første dag dagpengeperioden jf. a-kassernes registreringer. De nylediges arbejdsmarkedsstatus er angivet hhv. 13, 26, 39 og 52 uger efter at man trådte ind i ledighedskøen. Arbejdsmarkedsstatus er bestemt som den dominerende ydelse over en fem ugers periode. Andelen af nyledige, der har været i lønmodtagerbeskæftigelse i løbet af ét år, vil derfor være højere, end det fremgår af analysen. Arbejdsmarkedsstyrelsen bruger en lignende fremgangsmåde (statusopgørelse) i Jobindsats.dk, dog med et strammere beskæftigelseskriterium, og får dermed en mindre andel nyledige, der er i job. Udannelsesoplysningerne er fra oktober 2010, jf. Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Sekundært er uddannelsesoplysningerne trukket fra oktober Færrest ældre er i job Når vi opdeler de nyledige på aldersgrupper, er der tendens til at ældre i større grad modtager dagpenge ét år efter. Hvor det er godt 25 procent af de under 30-årige, der modtager dagpenge ét år efter, drejer det sig om knap om 39 procent af de årige og 43 procent af de årige. Blandt de årige er det kun knap 29 procent, der modtager dagpenge, men det hænger sammen med, at godt 33 procent er overgået til efterløn og godt 8 procent er overgået til gruppen Øvrige 3

4 overførselsindkomst mv., der blandt andet omfatter folkepension. Blandt de årige er godt 11 procent gået på efterløn 2. Af tabellen fremgår det også, at knap 12 procent af de nyledige under 25 år, er på SU ét år efter, at de blev nyledige, mens det gælder for knap 5 procent af de årige. Til sammenligning var det under tre procent af alle nyledige i denne periode, der var på SU et år efter. Blandt de yngre aldersgrupper er der forholdsmæssigt mange nyledige, der modtager barselsdagpenge ét år efter. Godt syv procent af de årige modtog barselsdagpenge ét år efter, mens det var under tre procent blandt samtlige nyledige i denne periode. Derudover synes der at være en sammenhæng med, at jo ældre man er, des større andel modtager sygedagpenge ét år efter. Blandt de årige modtog godt 7,5 procent sygedagpenge ét år efter, mens det blandt samtlige nyledige var 5,5 procent 3. Tabel 3. Status for nyledige dagpengemodtagere efter 52 uger fordelt på alder (andele i pct.) Under 25 år år år år år år år I alt Dagpengemodtagere 25,9 25,1 29,8 33,4 39,0 42,6 28,5 31,5 Lønmodtagerbesk. 49,6 52,8 52,6 54,2 49,1 36,4 24,1 50,0 SU 11,7 4,9 1,8 0,6 0,2 0,0 0,0 2,8 Selvforsørgelse 3,3 3,3 3,9 3,4 2,9 2,9 2,6 3,4 Sygedagpenge 3,9 3,9 5,3 6,6 7,5 5,8 4,2 5,5 Barselsdagpenge 4,0 7,2 4,7 0,3 0,1 0,0 0,1 2,9 Efterløn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 32,5 2,0 Øvrige overførselsindkomster mv. 1,7 2,8 1,8 1,4 1,2 1,0 8,1 1,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Anm: anm. under tabel 1. Flest mænd er i job ét år efter Hvis vi ser på de nyledige opdelt på køn, er omkring 31 procent af både mændene og kvinderne, der modtager dagpenge ét år efter. Der er flest mænd i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter. Hvor knap 53 procent af mændene er i lønmodtagerbeskæftigelse, drejer det sig om godt 46 procent af kvinderne. Denne forskel kan hænge sammen med, at der er forholdsmæssigt flere kvinder der modtog barselsdagpenge. Som det fremgår af tabellen er godt 6 procent af kvinderne på barselsdagpenge, mens det er ganske få af mændene. Som det er beskrevet i metodeboksen er lønmodtagerbeskæftigelses registreret sekundært til overførselsindkomst i denne analyse. Det vil sige, at de mange kvinder på barselsdagpenge reelt kan være i et ansættelsesforhold. 2 Her er det naturligvis kun de nyledige 59-årige, der har mulighed for at være på efterløn ét år efter. 3 Denne sammenhæng findes ikke for de årige og i mindre grad for de årige, hvilket givet vis skal ses i sammenhæng med muligheden for at gå på efterløn. 4

5 Som det også fremgår af tabellen er der lidt flere kvinder på sygedagpenge, mens der blandt mændene er lidt flere i gruppen Selvforsørgelse. Sidstnævnte kan hænge sammen med, at der blandt mændene er flere selvstændige. Tabel 5. Arbejdsmarkedsstatus for nyledige dagpengemodtagere fordelt på køn (andele i pct.) Kvinder Mænd I alt Dagpengemodtagere 31,3 31,7 31,5 Lønmodtagerbeskæftigelse 46,4 52,8 50,0 SU 3,2 2,5 2,8 Selvforsørgelse 2,8 3,8 3,4 Sygedagpenge 6,4 4,7 5,5 Barselsdagpenge 6,3 0,3 2,9 Efterløn 1,7 2,2 2,0 Øvrige overførselsindkomster mv. 1,9 1,9 1,9 I alt 100,0 100,0 100,0 Anm: Se anm. under tabel 1. Flest jyder kommer i job Tabel 6 viser en oversigt over, hvor de nyledige dagpengemodtagere kommer hurtigst i job. I opgørelsen er der ikke korrigeret for, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Derudover er der udelukkende set på andelen, der er kommet i lønmodtagerbeskæftigelse. Tabel 6. Andel nyledige i lønmodtagerbeskæftigelse 52 uger efter fordelt på jobcentre Flest nyledige i job Færrest nyledige i job Andel i job (pct.) Andel i job (pct.) Hedensted 58,4 Albertslund 40,5 Billund 57,6 Brøndby 42,7 Vejen 55,9 Vallensbæk/Ishøj 43,5 Varde 55,5 Høje Tåstrup 45,2 Favrskov 55,1 Syddjurs 45,9 Vesthimmerland 55,0 Guldborgsund 46,1 Ringkøbing-Skjern 54,7 Lolland 46,3 Lemvig 54,6 Helsingør 46,7 Holbæk 54,4 Hvidovre 46,8 Ikast-Brande 54,3 København 46,8 Roskilde 53,8 Odense 46,9 Jammerbugt 53,7 Nordfyn 47,4 Allerød 53,4 Glostrup 47,4 Næstved 53,2 Slagelse 47,6 Mariagerfjord 53,2 Tårnby/Dragør 47,6 I alt 50,0 I alt 50,0 Anm: Se anm. under tabel 1. 5

6 Arbejdsløshed i Danmark I figur 1 er andelen af nyledige, der kommer i beskæftigelse efter et år fordelt på kommuner. Som det fremgår af figuren, så er andelene for, hvor mange der kommer i job, højest i mange af de jyske komko muner. Omvendt er det på den københavnske vestegn, Fyn og Lolland-Falster, Falster, at der er færrest, der et år efter ledighed igen er i job. Figur 1. Andel nyledige i beskæftigelse efter ét år fordelt på kommuner Anm: Se anm. under tabel 1. Der er i øjeblikket stor usikkerhed omkring både dansk og international økonomi. økonomi Det skyldes bl.a. gældskrisen i Europa og manglende lyst til at bruge penge. penge Er gældskrisen i Europa inddæmmet, og det viser sig, at vækstprognoserne for 2012 er for pessimistiske, er er der håb om en vending på det danske arbejdsmarked i 2012 understøtte af regeringens vækstpakke. vækstpakke Holder de svage vækstprognoser for Europa eller eskalerer e gældskrisen i udlandet,, bliver det svært at få gang i det danske arbejdsmarked, med mindre stemningen stemningen skifter hos de danske husholdninger og virksomheder. Derfor kan det private arbejdsmarked blive ramt af en ny bølge af fyringer. De varslede fyringer i bl.a. Vestas understreger denne bekymring. 6

7 Bider arbejdsløsheden sig fast, kan det bremse vores muligheder for at skabe vækst og velstand og sunde offentlige budgetter. Derfor er det afgørende at få knækket ledighedskurven ikke kun til gavn for statens finanser, men i ligeså høj grad for den enkelte. 7

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Flere risikerer at miste dagpengene

Flere risikerer at miste dagpengene Flere risikerer at miste dagpengene Dagpengeperioden er blevet halveret, så man fremover kun kan modtage dagpenge i to år. I løbet af det seneste år er der stort set sket en fordobling af antallet, der

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner Samlet set er lidt mere end hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse. Det dækker dog over store kommunale forskelle.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Flere unge mønsterbrydere

Flere unge mønsterbrydere For første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 til 2015 er andelen af mønsterbrydere steget med 1,8 procentpoint fra 53,6 til 55,4 procent. Udviklingen er i høj grad drevet

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere