Brugerhåndbog NIBE FLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog NIBE FLM"

Transkript

1 LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK

2 LEK LEK

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2 Varmeanlægget husets hjerte 8 Udsugningsmodulets funktion 9 Vedligeholdelse af 10 3 Afvigelse af ønsket temperatur 13 Info-menu (F1145/F1245/F1345) 13 Håndtering af alarm (F1145/F1245/F1345) 13 Fejlsøgning 15 4 Tekniske oplysninger 17 5 Ordliste 18 Stikordsregister 20 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Anlæggets data Produkt Serienummer Installationsdato Montør Nr. Benævnelse Indstillet Fa- br.- indst. X Forskel brine ind/ud X X Udsugningsventilator (ventilatorhastighed, normal indstilling) 100% Serienummer skal altid oplyses Det erklæres hermed, at installationen er foretaget iht. anvisningerne i NIBEs installatørhåndbog samt gældende regler på området. Dato Underskrift 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Sikkerhedsinformation På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CEmærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Serienummer Serienummeret findes nederst til venstre inden for frontdækslet. LEK HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk FI GB Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo PL RU SE Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kapitel 1 Vigtig information 5

8 Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 6 Kapitel 1 Vigtig information

9 Et godt valg indgår i en ny generation af varmeprodukter, der er udviklet til så effektivt som muligt at forsyne dit hus med billig og miljøvenlig varme og/eller køling. kombinerer genvinding af mekanisk udsugning med jordvarmepumpe og kan kobles sammen med valgfri NIBE F1145/F1245/F1345. giver et bedre indeklima, forøger varmepumpens effekt og gør, at kollektorslangens længde i visse tilfælde kan reduceres. Den energi, der findes i boligens indendørs luft, kan bruges til at genlade borehullet/jordslangen. udmærker sig ved følgende egenskaber: DC-ventilator Indbygget i ventilationsmodulet findes der en energibesparende DC-ventilator (Klasse A). Lavt støjniveau Ventilationsmodulet har et meget lavt støjniveau. Let at installere Det er let at installere udsugningsmodulet sammen med F1145/F1245/F1345 eller en anden varmepumpe. Ved installation sammen med F1145/F1245/F1345 kobles udsugningsmodulet sammen med varmepumpen, hvilket gør det muligt at aflæse udsugningsmodulet værdier på varmepumpens display. Kapitel 1 Vigtig information 7

10 2 Varmeanlægget husets hjerte 40 C 50 C G E Kondensor 100 C F Expansionsventil Kompressor D Förångare -2 C C 0 C B 22 C Värmebärare Köldmedium K 22 C 0 C Köldbärare Rumsluft J -3 C 0 C A Värmekälla Temperaturerne er kun eksempler og kan variere afhængigt af installation og årstid. 8 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

11 Udsugningsmodulets funktion Et ventilationsmodul udnytter den varme, der findes i husets ventilationsluft til at opvarme brinen. A B C D E F G J K Kuldebærerkredsen I en slange, kollektor, cirkulerer en frostsikret væske, brine, fra varmepumpen ud til varmekilden (jorden/undergrunden/søen). Energien fra varmekilden optages, idet den opvarmer brinen nogle grader, fra ca. 3 C til ca. 0 C. Kollektoren fører derefter brinen til varmepumpens fordamper. Her afgiver væsken varmeenergi, og temperaturen falder et par grader. Derefter føres væsken tilbage til varmekilden for at opsamle energi igen. Kølemediekredsløbet Varmepumpen omfatter desuden et lukket system, hvor der cirkulerer en anden væske, et kølemedie, der også passerer fordamperen. Kølemediet har et meget lavt kogepunkt. I fordamperen tager kølemediet mod varmeenergi fra brinen og begynder at koge. Den gas, der dannes ved kogningen, føres ind i en elektrisk drevet kompressor. Når gassen komprimeres, stiger trykket, og gassens temperatur øges kraftigt, fra ca. 5 C til ca. 100 C. Fra kompressoren presses gassen ind i en varmeveksler, kondensator, hvor den afgiver sin varmeenergi til husets varmesystem, hvorved gassen nedkøles og kondenserer til væske igen. Da trykket stadig er højt, føres kølemediet gennem en ekspansionsventil, hvor trykket sænkes, så kølemediet kommer ned på den oprindelige temperatur igen. Kølemediet har nu gennemgået cyklussen. Det føres ind i fordamperen igen, og processen gentages. Varmebærerkredsløbet Den varmeenergi, som kølemediet afgiver i kondensatoren, optages af klimaanlæggets vand, varmebæreren, der opvarmes til ca. 35 C (fremløbstemperatur). Ventilation Via husets ventilationssystem føres den varme luft fra rummene til ventilationsmodulet. Ventilatoren fører derefter luften til ventilationsmodulets varmeveksler. Her afgiver luften varmeenergi til brinen, og luftens temperatur falder kraftigt. Derefter blæses den kolde luft ud af huset. Temperaturerne er kun eksempler og kan variere afhængigt af installation og årstid. Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 9

12 Vedligeholdelse af Regelmæssige eftersyn Dit ventilationsmodul kræver minimal vedligeholdelse efter igangsætning. Det anbefales dog at efterse anlægget regelmæssigt. Hvis er monteret med F1145/F1245/F1345, og der sker noget unormalt, vises meddelelse om driftsforstyrrelse i form af forskellige alarmtekster på varmepumpens display. Rengøring af luftdyser Husets ventilationsdyser skal rengøres jævnligt f.eks. med en lille børste for at sikre en korrekt ventilation. Dysens indstilling må ikke ændres. BEMÆRK Pas på ikke at forveksle dyserne, hvis flere afmonteres og rengøres samtidig. 10 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

13 Rengøring af luftfilter Rengøring af luftfilteret i skal ske regelmæssigt alt afhængigt af mængden af mængden af støv i ventilationsluften (anbefalingen er hver tredje måned). Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345, vises der en meddelelse i form af en alarmangivelse på displayet, når der skal udføres rengøring. Fabriksindstillingen for alarmangivelse er hver tredje måned. 1. Sæt kontakten i position "O". 2. Stands varmepumpen. 3. Fjern det øverste frontdæksel ved at trække det lige ud. 4. Træk filterkassetten ud. 5. Fjern filteret, og ryst/støvsug det rent. Der må ikke benyttes vand eller anden væske til rengøring. 6. Kontroller, at filteret ikke er beskadiget. 7. Montering sker i omvendt rækkefølge. Selv om filtret ser rent ud, samles der urenheder i det, og det påvirker filtrets effektivitet. Udskift det derfor efter ca. 2 år. Nyt filter bestilles via montøren. LEK Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte 11

14 Kontrol af kondens-vandlås LEK Kondensvandslangen fra skal være formet til en vandlås. På bagsiden af F1245 findes der spor i isoleringen til kondensvandslangen, F1145/F1345 mangler dette spor. Kontroller, at der er vand i vandlåsen. Hvis den er tom, eller hvis der står så lidt vand i den, at den "klukker", skal der fyldes vand på. Støv og andre partikler kan efter et stykke tids drift tilstoppe vandlåsen. Vandlåsen skal derfor jævnligt kontrolleres og om nødvendigt rengøres. 12 Kapitel 2 Varmeanlægget husets hjerte

15 3 Afvigelse af ønsket temperatur Hvis ikke er monteret sammen med F1145/F1245/F1345, kan du gå videre til afsnit Fejlsøgning på side 15. I de fleste tilfælde markerer varmepumpen (F1145/F1245/F1345) en driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortforstyrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om afhjælpning på displayet. Info-menu (F1145/F1245/F1345) I menu 3.1 i varmepumpens menusystem er alle varmepumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgår værdierne i denne menu. Håndtering af alarm (F1145/F1245/F1345) Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, hvilket vises ved, at statuslampen ikke længere lyser konstant grønt, men i stedet lyser konstant rødt. Der vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet. Alarm Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan afhjælpe. På displayet kan du, ved at dreje på håndhjulet og trykke på OK-knappen, se, hvilken type alarm, det drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan også vælge, at sætte varmepumpen i hjælpedrift. Kapitel 3 Afvigelse af ønsket temperatur 13

16 info/afhjælpning Her kan du læse, hvad alarmen skyldes og få tips om, hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet, der forårsagede alarmen. nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge nulstil alarm for at afhjælpe problemet, der forårsagede alarmen. Hvis statuslampen lyser grønt, når du har valgt nulstil alarm er alarmen afhjulpet. Hvis den fortsat lyser rød, og menuen alarm vises på displayet, eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fortsat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen senere, skal du kontakte montøren. hjælpedrift hjælpedrift er en form for nøddrift. Det indebærer, at varmepumpen producerer varme og/eller varmt vand, selv om der forefindes et problem med varmepumpen. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. Det er i så fald el-patronen, der producerer varme og/eller varmt vand. Problemer med påvirker ikke varmepumpens drift. Du behøver derfor ikke vælge hjælpedrift" ved problemer med. HUSK! At vælge hjælpedrift er ikke det samme som at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse rødt. Hvis alarmen ikke nulstilles, skal du kontakte montøren for yderligere oplysninger om afhjælpning. BEMÆRK Opgiv altid varmepumpens og ventilationsmodulets serienummer, når du kontakter din montør. 14 Kapitel 3 Afvigelse af ønsket temperatur

17 Fejlsøgning Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet eller ikke er sluttet til F1145/F1245/F1345, kan følgende tip anvendes: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Lav eller manglende ventilation Filter tilstoppet. Rengør eller udskift filteret (se side 11). Lukket, for hårdt droslet eller tilstoppet udsugning. Kontroller og rengør udsugningsdyserne (se side 10). Ventilatorhastighed i reduceret position. Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345: Gå ind i menu 1.2 og vælg "normal". Hvis er sluttet til en anden varmepumpe: Kontakt montøren. Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Høj eller forstyrrende ventilation Ventilationen er ikke justeret. Bestil justering af ventilationen. Ventilatorhastighed i forceret position. Hvis er sluttet til F1145/F1245/F1345: Gå ind i menu 1.2 og vælg "normal". Hvis er sluttet til en anden varmepumpe: Kontakt montøren. Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Filter tilstoppet. Rengør eller udskift filteret (se side 11). Kapitel 3 Afvigelse af ønsket temperatur 15

18 Klukkende lyd For lidt vand i vandlåsen. Fyld vand i vandlåsen (se side 12). Lukket vandlås. Kontroller og juster kondensvandslangen (se side 12). 16 Kapitel 3 Afvigelse af ønsket temperatur

19 4 Tekniske oplysninger Du kan finde detaljerede tekniske data for dette produkt i installatørhåndbogen (www.volundvt.dk). Kapitel 4 Tekniske oplysninger 17

20 5 Ordliste Afvigelse af ønsket temperatur Komfortforstyrrelse er ensbetydende med uønskede ændringer i varmtvandskomforten/indeklimaet, f.eks. hvis det varme vands temperatur er for lav, eller hvis indetemperaturen ikke ligger på det ønskede niveau. En driftsforstyrrelse i varmepumpen kan nogle gange mærkes i form af en komfortforstyrrelse. I de fleste tilfælde udløser varmepumpen alarm i tilfælde af driftsforstyrrelse og viser instruktioner om afhjælpning på displayet. Brine Frostsikret væske, f.eks. etanol eller glykol blandet med vand, der transporterer varmeenergi fra varmekilden (jorden/undergrunden/søen) til varmepumpen. Brinesiden Brineslanger med evt. borehuller samt fordamperen udgør brinesiden. Cirkulationspumpe Pumpe, som cirkulerer væske i et rørsystem. Ekspansionsbeholder Beholder med brine eller varmebærervæske har til opgave at regulere trykket i brine- eller varmebærersystemet. Klimaanlæg Klimaanlæg kan også kaldes varme- og/eller kølesystemer. Huset opvarmes eller køles ved hjælp af radiatorer (elementer), slanger i gulvet eller blæserkonvektorer. Udsugning Den luft, der kommer via udsugningsdysen i boligens forskellige rum, til NIBE FLM. Udsugningsdyse Ventiler, oftest i loftet, i køkken/badeværelse/garderobe, hvor luften suges ind for at blive videresendt til. 18 Kapitel 5 Ordliste

21 Udsugningsluft Den luft, som ventilationsmodulet har optaget varme fra, og som dermed er kølet ned. Denne luft blæses ud af huset. Varmeveksler Anordning, der overfører varmeenergi fra et medium til et andet uden at blande medierne. Virkningsgrad Et mål for, hvor effektiv varmepumpen er. Jo højere værdi, jo bedre. Kapitel 5 Ordliste 19

22 6 Stikordsregister A Afvigelse af ønsket temperatur, 13 Anlæggets data, 2 F Fejlsøgning, 15 H Håndtering af alarm, 13 K Komfortforstyrrelse Fejlsøgning, 15 Håndtering af alarm, 13 Kontaktinformation, 5 N Et godt valg, 7 O Ordliste, 18 R Regelmæssige eftersyn, 10 S Serienummer, 4 T Tekniske oplysninger, 17 V Varmeanlægget husets hjerte, 8 Vedligeholdelse af, 10 Regelmæssige eftersyn, 10 Ventilationsmodulets funktion, 9 Vigtig information, 2 Anlæggets data, 2 Kontaktinformation, 5 Et godt valg, 7 Serienummer, 4 20 Kapitel 6 Stikordsregister

23

24 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere