REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG"

Transkript

1 REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016

2 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2

3 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE TILBUD 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Produktionsskole STU EGU FVU AVU OBU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole

4 ANDEL MED EN GIVEN UDDANNELSE SOM ER I ET FORBEREDENDE TILBUD FORDELINGEN AF INDIVIDER I POPULATIONEN PÅ TVÆRS AF KARAKTERGENNEMSNIT OG FORBEREDENDE UDDANNELSESTILBUD 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kommunal 10./11. klasse Produktionsskole AVU FVU Efterskole 10./11. EGU OBU STU Højskole 4

5 BESKRIVELSE AF REGISTER- ANALYSER Om Epinions tilgang til registeranalyse og beskrivelse af datakilder 5

6 SÅDAN FORTOLKER DU RESULTATERNE PÅ DE KOMMENDE SLIDES Formålet med registeranalysen er at afdække sammenhængen mellem elevers dygtighed og sandsynligheden for at komme i et forberedende tilbud efter 9. klasse. Dygtighed måles på baggrund af folkeskolekarakterer. Sandsynligheden for at komme i et forberedende tilbud måles som deltagelse i et givent tilbud De analyser, vi her præsenterer, illustrerer den estimerede sammenhæng mellem dygtighed og de enkelte tilbud. Det er altså ikke de faktiske sammenhænge, men resultaterne viser statistiske modeller for at bestemme sammenhængene I de statistiske modeller kontrollerer vi løbende for betydningen af den unges alder, etniske oprindelse, køn, bopæl, moderens og faderens højest fuldførte uddannelse samt den unges egne højest fuldførte uddannelse. Det betyder, at vi kan bestemme, om andre personlige eller kommunale karakteristika har betydning for sammenhængen. Denne metode giver det mest retvisende billede af de faktiske sammenhænge mellem dygtighed og sandsynlighed for at komme i et forberedende tilbud. I fortolkningen af de følgende analyser er det ikke relevant at se på de estimerede andele af unge i et givent tilbud dette giver de faktiske opgørelser et mere præcist billede af. I stedet skal analyserne fortolkes ved at sammenligne sandsynlighederne for at deltage i bestemte tilbud eller ved at fortolke forskelle mellem demografiske grupper eller på kommunalt niveau. 6

7 Afhængig variabel Uafhængig variabel Kontrolvariable VARIABELOVERSIGT Type Register Variabel Værdi Variabelnavn FOED_DAG Alder BEF IE_TYPE Indvandrere, efterkommere, personer med dansk oprindelse KOEN Køn KOM Kommune Udda_ _foraeldre HFAUDD Moderens højest fuldførte uddannelse HFAUDD Faderens højest fuldførte uddannelse KOTRE UDD Elevens højest fuldførte uddannelse UDD 2425 STU-indskrivning UDD 4725 EGU-indskrivning ORGTILH 1010 FVU-indskrivning VEUV ORGTILH 1020 AVU-indskrivning ORGTILH 1040 Ordblinde-indskrivning UDPR2015 PNR Produktionsskole-indskrivning Institutionsregistret Tilgængelighed-Produktionsskole Oversigt over kommunalt tilgængelige tilbud UDKV Grundskolekarakter FSA-Gennemsnit

8 SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE I ET FORBEREDENDE TILBUD IFT. DYGTIGHED 8

9 SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE I ET FORBEREDENDE TILBUD IFT. DYGTIGHED PÅ NATIONAL PLAN SAMMENLIGNING AF ALLE TILBUD PÅ NATIONALT NIVEAU: ALLE ELEVER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% STU EGU FVU AVU Ordblindeundervisning Produktionsskole Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole

10 SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE I ET FORBEREDENDE TILBUD IFT. DYGTIGHED PÅ NATIONAL PLAN FOR ÅRIGE SAMMENLIGNING AF ALLE TILBUD PÅ NATIONALT NIVEAU: KUN FOR ÅRIGE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Produktionsskole

11 SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE I ET FORBEREDENDE TILBUD IFT. DYGTIGHED PÅ NATIONAL PLAN FOR ÅRIGE SAMMENLIGNING AF ALLE TILBUD PÅ NATIONALT NIVEAU: ÅRIGE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% STU EGU FVU AVU Ordblindeundervisning Produktionsskole Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole

12 TILGÆNGELIGHEDS- HYPOTESEN 12

13 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ PRODUKTIONSSKOLE ER STØRRE I KOM- MUNER HVOR DER LIGGER EN SKOLE END KOMMUNER, HVOR DER IKKE GØR TO KURVER MED RESULTATER FOR HENHOLDSVIS KOMMUNER MED OG UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 50% 0% Kommune uden produktionsskole Kommune med produktionsskole

14 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ OBU ER NÆSTEN ENS PÅ TVÆRS AF KOMMUNERNE TO KURVER MED RESULTATER FOR HENHOLDSVIS KOMMUNER MED OG UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 50% 0% Kommune uden VUC Kommune med VUC

15 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ FVU ER STØRRE I KOMMUNER HVOR DER LIGGER EN VUC END KOMMUNER, HVOR DER IKKE GØR TO KURVER MED RESULTATER FOR HENHOLDSVIS KOMMUNER MED OG UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 50% 0% Kommune uden VUC Kommune med VUC

16 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ AVU ER STØRRE I KOMMUNER HVOR DER LIGGER EN VUC END KOMMUNER, HVOR DER IKKE GØR TO KURVER MED RESULTATER FOR HENHOLDSVIS KOMMUNER MED OG UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 50% 0% Kommune uden VUC Kommune med VUC

17 HYPOTESE OM BEYTNING AF SOCIAL BAGGRUND 17

18 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ STU HVIS MOR HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ER STØRRE UANSET DYGTIGHED STU 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU samt MVU / Bachelorer

19 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ OBU ER LAVERE HVIS MOR IKKE HAR EN UNGDOMSUDDANNELSE OBU 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU samt MVU / Bachelorer

20 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ EGU ER STØRRE HVIS MOR HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EGU 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

21 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ PRODUKTIONSKOLE ER HØJERE HVIS MOR IKKE HAR EN UNGDOMSUDDANNELSE UANSET DYGTIGHED PRODUKTIONSSKOLE 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

22 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ FVU ER HØJERE HVIS MOR IKKE HAR EN UNGDOMSUDDANNELSE UANSET DYGTIGHED FVU 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

23 SANDSYNLIGHEDEN FOR AT KOMME PÅ AVU ER STØRRE HVIS MOR HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AVU 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

24 BØRN AF FORÆLDRE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSE HAR STØRRE SANDSYNLIGHED FOR AT KOMME I 10. KL. HVIS DE IKKE ER DYGTIGE. DENNE SANDSYNLIGHED FALDER DOG HURTIGT I TAKT MED AT BARNETS DYGTIGHED STIGER. I MODSÆTNING HERTIL ER BØRN AF FORÆLDRE UDEN EN UNGDOMSUDDANNELSE, SOM HAR EN STØRRE SANDSYNLIGHED FOR AT KOMME I 10. KL. OGSÅ SELV OM DE ER FAGLIGT DYGTIGE. KOMMUNAL 10./11. KLASSE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

25 SANDSYNLIGHED FOR AT KOMME PÅ EFTERSKOLE ER STØRRE HVIS MOR HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG LAVERE HVIS MOR IKKE HAR EN UNGDOMSUDDANNELSE EFTERSKOLE 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

26 SANDSYNLIGHED FOR AT KOMME PÅ HØJSKOLE ER STØRRE DESTO DYGTIGERE ELEVER ER. ENDVIDERE ER DEN STØRRE HVIS MOR HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG LAVERE HVIS MOR IKKE HAR EN UNGDOMSUDDANNELSE HØJSKOLE 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Grundskole til og med 6. klasse, samt Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser KVU-LVU

27 HYPOTESE OM TILGÆNGELIGHE D OG ALDER 27

28 OBU: BETYDNING AF TILSTEDEVÆRELSE FOR ALDERSGRUPPER FOR KOMMUNER MED TILSTEDEVÆRELSE FOR KOMMUNER UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 100% 50% 50% 0% 0% år år år år 28

29 PRODUKTIONSSKOLE: BETYDNING AF TILSTEDEVÆRELSE FOR ALDERSGRUPPER FOR KOMMUNER MED TILSTEDEVÆRELSE FOR KOMMUNER UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 100% 50% 50% 0% 0% år år år år år år 29

30 FVU: BETYDNING AF TILSTEDEVÆRELSE FOR ALDERSGRUPPER FOR KOMMUNER MED TILSTEDEVÆRELSE FOR KOMMUNER UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 100% 50% 50% 0% 0% år år år år 30

31 AVU: BETYDNING AF TILSTEDEVÆRELSE FOR ALDERSGRUPPER FOR KOMMUNER MED TILSTEDEVÆRELSE FOR KOMMUNER UDEN TILSTEDEVÆRELSE 100% 100% 50% 50% 0% 0% år år år år 31

32 BESKRIVELSE AF KOMMUNALE FORSKELLE 32

33 STU: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 35 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ STU

34 STU: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ STU Top: Assens, Hjørring, Rebild, Ringsted, Herning Bund: Århus, Guldborgssund, Rudersdal, København, Brøndby Top 5 Bund 5

35 OBU: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 51 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ OBU

36 OBU: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ OBU Top: Gribskov, Hedensted, Næstved, Kalundborg, Holbæk Bund: Nordfyns, Varde, Roskilde, Favrskov, København Bund 5 Top 5

37 EGU: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 50 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ EGU

38 EGU: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ EGU Top: Odsherred, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Syddjurs, Skanderborg Bund: Hjørring, Norddjurs, København, Varde, Ringkøbing Top 5 Bund 5

39 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Rosk ilde Solrød PRODUKTIONSSKOLE: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 94 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ PRODUKTIONSSKOLE

40 PRODUKTIONSSKOLE : ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ PRODUKTIONSSKOLE Top: Egedal, Stevns, Odsherred, Thisted, Langeland Bund: Allerød, Rudersdal, Tønder, Århus, Nordfyns Bund 5 Top 5

41 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Furesø Fredensborg Helsingør Hillerød Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Rosk ilde Gribskov Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg FVU: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 80 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ FVU

42 FVU: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ FVU Top: Syddjurs, Thisted, Helsingør, Favrskov, Kerteminde Bund: Tønder, Frederikssund, Aarhus, Nordfyns, Silkeborg Top 5 Bund 5

43 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Rudersdal Egedal Frederikssund Greve Køge Halsnæs Rosk ilde Solrød Gribskov AVU: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 91 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ AVU Norddjurs: 5k har ikke gået på AVU, 250 har. En smule over gennemsnittet. Helsingør: 7,8k har ikke gået på AVU, 380 har. En smule over gennemsnittet.

44 AVU: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ AVU Top: Norddjurs, Syddjurs, Thisted, Helsingør, Morsø Bund: Rødovre, Struer, Tønder, Frederikssund, Allerød Top 5 Bund 5

45 KOMMUNAL 10./11. KLASSE: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 93 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ I KOMMUNAL 10./11. KLASSE

46 KOMMUNAL 10./11. KLASSE: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ I KOMMUNAL 10./11. KLASSE Top: Thisted, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Horsens, Norddjurs Bund: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Ballerup, Allerød Top 5 Bund 5

47 EFTERSKOLE 10./11. KLASSE: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 26 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ EFTERSKOLE I 10./11. KLASSE

48 EFTERSKOLE 10./11. KLASSE: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ EFTERSKOLE I 10./11. KLASSE: TOP OG BUND Top: Morsø, Guldborgssund, Hedensted, Gribskov, Faxe Bund: Gentofte, Hørsholm, København, Allerød, Lyngby- Taarbæk Top 5 Bund 5

49 HØJSKOLE: ILLUSTRATION AF RESULTATER FOR 66 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ HØJSKOLE

50 HØJSKOLE: ILLUSTRATION AF TOP 5 OG BUND 5 KOMMUNER SAMMENHÆNGEN MELLEM KARAKTERGENNEMSNIT I FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OG SANDSYNLIGHEDEN FOR AT GÅ PÅ HØJSKOLE: TOP OG BUND Top: Fredericia, Solrød, Sorø, Hvidovre, Haderslev Bund: Horsens, Rudersdal, Holbæk, Skanderborg, Aarhus Top 5 Bund 5

51 RESULTATER FOR KOMMUNERNE 51

52 KØBENHAVN KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

53 FREDERIKSBERG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

54 BALLERUP KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

55 BRØNDBY KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

56 DRAGØR KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. AVU Produktionsskole

57 GENTOFTE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. FVU AVU Produktionsskole

58 GLADSAXE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

59 GLOSTRUP KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

60 HERLEV KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. AVU Produktionsskole

61 ALBERTSLUND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

62 HVIDOVRE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

63 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

64 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

65 RØDOVRE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

66 ISHØJ KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

67 TÅRNBY KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

68 VALLENSBÆK KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

69 FURESØ KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

70 ALLERØD KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole AVU Produktionsskole

71 FREDENSBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

72 HELSINGØR KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

73 HILLERØD KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

74 HØRSHOLM KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. AVU Produktionsskole

75 RUDERSDAL KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

76 EGEDAL KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

77 FREDERIKSSUND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

78 GREVE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

79 KØGE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

80 HALSNÆS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

81 ROSKILDE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

82 SOLRØD KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole AVU Produktionsskole

83 GRIBSKOV KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

84 ODSHERRED KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

85 HOLBÆK KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

86 FAXE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

87 KALUNDBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

88 RINGSTED KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

89 SLAGELSE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

90 STEVNS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

91 SORØ KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

92 LEJRE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

93 LOLLAND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

94 NÆSTVED KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

95 GULDBORGSUND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

96 VORDINGBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

97 BORNHOLM KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

98 MIDDELFART KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

99 ASSENS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

100 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

101 KERTEMINDE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

102 NYBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

103 ODENSE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

104 SVENDBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

105 NORDFYNS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

106 LANGELAND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD AVU Produktionsskole

107 HADERSLEV KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

108 BILLUND KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole AVU Produktionsskole

109 SØNDERBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

110 TØNDER KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

111 ESBJERG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

112 VARDE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

113 VEJEN KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

114 AABENRAA KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

115 FREDERICIA KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

116 HORSENS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

117 KOLDING KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

118 VEJLE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

119 HERNING KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

120 HOLSTEBRO KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

121 LEMVIG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

122 STRUER KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. FVU AVU Produktionsskole

123 SYDDJURS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

124 NORDDJURS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning AVU Produktionsskole

125 FAVRSKOV KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

126 ODDER KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. AVU Produktionsskole

127 RANDERS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

128 SILKEBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

129 SKANDERBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

130 ÅRHUS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

131 IKAST-BRANDE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

132 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Kommunal 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

133 HEDENSTED KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

134 MORSØ KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Efterskole 10./11. FVU AVU Produktionsskole

135 SKIVE KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

136 THISTED KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

137 VIBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

138 BRØNDERSLEV KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Efterskole 10./11. FVU AVU Produktionsskole

139 FREDERIKSHAVN KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Efterskole 10./11. Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

140 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

141 REBILD KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU Efterskole 10./11. Højskole FVU AVU Produktionsskole

142 MARIAGERFJORD KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

143 JAMMERBUGT KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

144 AALBORG KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD EGU Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

145 HJØRRING KOMMUNE: PRÆSENTATION AF RESULTATER FOR DE ENKELTE TILBUD STU EGU Højskole Ordblindeundervisning FVU AVU Produktionsskole

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere