BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING Ver. 2"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION System oversigt: Alarm systemet Betjeningspanel: R Telekommando (håndsender): Om denne vejledning: DAGLIG DRIFT Introduktion: Hvordan ved man om systemet virker Tilkobling af systemet Tidsindstillet tilkobling Hvis noget går galt Tilkoblingsfejl Tilkobling på udgangsdøren Tilkobling med udgangstryk Deltilkobling Øjeblikkelig tilkobling Lydløs tilkobling Tilkobling med nøgle Tilkobling med en 725r Telekommando Hvis systemet ikke vil tilkoble Hvad skal gøres hvis s og f lamperne lyser Frakobling af systemet Frakobling med 725r håndsender Hvis du overskrider indgangstiden Frakobling via en nøglekontakt Hvis du selv vil starte en alarm Tavs overfaldsalarms kode EFTER EN ALARM Introduktion Brandalarm Frakobling af systemet Afstilling af systemet Brugerafstilling Fjernafstilling SPECIEL FUNKTIONER Introduktion: Udkobling af zoner Udkobling af 24 timers zoner Brugerkoder Overfaldskode Ændring af kode Ændring af brugernavne Hændelsesloggen Tabel 1, Log og hændelseskoder Indstilling af tid og dato Tænd og sluk for dørklokkefunktionen24 5. AFPRØVNING AF SYSTEMET Sirenetest Gangtest Start opkald til en fjern up-/ downloading Service information , 9752 and 9851 Hardwired Control Panel Installation and Programming Guide. Cooper Security Limited Software version V Every effort has been made to ensure that the contents of this book are correct, errors and omissions excepted. However, neither the authors nor Cooper Security Limited accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by this book. The contents of this book are subject to change without notice. Printed and published in UK Danish

3 9851-Brugervejledning 2-Daglig drift 1. System oversigt 1. Introduktion 9751, 9752 og 9851 er en avanceret tyverialarm, designet til at være fuldt ud programmérbar og som er godkendt af F&P, FG og SSF samt kan placeres i overensstemmelse med individuelle brugerbehov. Systemet består af en avanceret 8 eller 16 zoners alarmcentral med separat betjeningspanel, som kan udvides til at omfatte maks. 4 betjeningspaneler, et nøgleinterface samt 24 zoner for 9751, 32 zoner for 9752 og 40 zoner for , 9752 og 9851 er udviklet specielt til det skandinaviske marked, for at give installatøren et yderst kraftfuld og fleksibelt alarmsystem, der stort set kan dække et hvert installationsbehov. 1.1 Alarm systemet Alarmsystemet indeholder en centralenhed, ét eller flere betjeningspaneler og adskillige detektorer. Centralenheden, som indeholder hovedkontrollere, strømforsyning, backup-batteri og telefonsender, placeres normalt et sikkert sted som ikke umiddelbart kan ses. Detektorerne kan installeres på forskellige steder rundt omkring i bygningen. Hvis noget aktiverer en detektor, vil den signalere tilbage til centralenheden. Centralenhedens reaktion afhænger af, om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Hvis systemet er tilkoblet, vil centralenheden starte en alarmreaktion hver gang detektoren aktiveres. Alarmreaktionen kan være en sirene eller en blitzlampe placeret udenfor bygningen eller et tavs alarmsignal der sendes via telefonsenderen over telefonlinien til en kontrolcentral (KC). Når systemet er frakoblet, genereres der ingen alarmreaktion hvis detektoren aktiveres. Systemet er inddelt i zoner og områder. En zone kan overvåge en eller flere detektorer (bevægelser, glasbrud, dørkontakter, overfaldstryk osv.). To eller flere af disse zoner kan lægges sammen i et område. Centralenheden har 4 områder kaldet A, B, C og D. Et område kan til- og frakobles uafhængigt af de andre områder i et flerområdesystem. Din installatør kan programmere centralenheden til at bruge disse områder på to forskellige måder: som et enkeltområdesystem eller som et flerområdesystem Enkeltområdesystem Et enkeltområdesystem er baseret på at alle brugere kan til- og frakoble hele systemet, samt foretage forskellige deltilkoblinger af systemet. Et enkeltområdesystem benyttes som regel i private og små erhvervsinstallationer med kun én adgangsrute. I et enkeltområdesystem bruges deltilkoblingsmuligheden f.eks til natsikring, hvor man ønsker at kunne sikre skallen af huset, når man selv opholder sig inde i huset eller på 1.sal. Områdetasterne vil her virke som følgende; Tasten [ A ] styrer hele systemet og områdetasterne [ B, C og D ] vil styre forskellige deltilkoblinger af systemet Flerområdesystem Et flereområdesystem, er baseret på, at systemet kan være opdelt i flere selvstændige områder, der hver kan have deres egen adgangsrute og betjeningspanel, og som kan til- og frakobles uafhængigt af hinanden. I et flereområdesystem kan de enkelte brugerkoder begrænses til kun at kunne til- og frakoble ét eller flere områder. Områdetasterne vil virke som følgende: Tasten [ A ] styrer område A, tasten [ B ] styrer område B, tasten [ C ] vil styre område C og tasten [ D ] vil styre område D. Installatøren inddeler zonerne til område A, B, C og D under installationen. Dine bygninger kan tilpasses med 24 timers zoner og panik alarm zoner. Hvis disse zoner bringes i alarmtilstand, vil systemet starte en alarmreaktion, uafhængigt af, om nogle niveauer er tilkoblet eller ej. Danish

4 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 1.2 Betjeningspanel Dit alarmsystem kan have ét eller flere betjeningspaneler af typen 9930 monteret, som du kan til- og frakoble systemet med. Derudover, kan du læse hændelsesloggen og foretage mindre ændringer af systemets funktion. Du skal indtaste en brugerkode før systemet vil acceptere kommandoer. Systemet kan have op til 16 forskellige brugerkoder, og giver dermed mulighed for sikker adgang for 16 brugere. LCD Display Telefonlinie fejl Servicelampe 230Vac lampe Cifre taster Funktionstaster Figur LCD betjeningspanel. På 9930 betjeningspanelets display vises detektorzonernes tilstand og al anden nødvendig information. Lamper Funktion Tændt Slukket f Fejl på telefonlinien Telefonlinie OK s Behov for tekniker eller installatør hjælp Alt OK a 230Vac til stede og OK Blinker ved batteridrift Tasterne giver dig mulighed for at indtaste din brugerkode, for at til- og frakoble systemet. Taster Enkelområdesystem Flerområdesystem A Tilkobler hele systemet Til-/ Frakobler område A B Deltilkobler område B Til-/ Frakobler område B C Deltilkobler område C Til-/ Frakobler område C C Deltilkobler område D Til-/ Frakobler område D 0 til 9 Ciffertaster bruges til indtastning af koder X Funktionstast til brug for ESC eller udkobling af zoner Y Funktionstast til brug ved til- og frakobling, samt accept tast ved programmering Danish

5 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift Yderligere vil ciffertasterne give dig adgang til at starte eller stoppe forskellige brugerfunktioner. Taster Bruger funktion 4 Ændring af brugerkoder 5 Hændelsesloggen; visning af de sidste 250 hændelser 6 Indstilling af uret: tid og dato 7 Til- eller frakobling af dørklokkefunktionen 8 Test af lydgiver og blitzlampe 9 Gangtest af detektorerne 0 Start opkald for fjern up-/downloading For at benytte disse brugerfunktioner skal du altid starte med at indtaste din brugerkode: [ kode ] + [ nr. på funktion]. Benyt [ Y ] tasten som Enter funktion for at afslutte hver funktion R Telekommando (håndsender) Hvis alarmsystemet har et 9955 trådløst modul tilkoblet, vil man være i stand til at bruge en 725r telekommando (også kaldet en håndsender). Senderlampe Tilk. område A Deltilk. / område B Frakobling Figur r Telekommando til at betjening På 725eren vil senderlampen lyse når senderen sender et signal til alarmsystemet. Knapperne har følgende funktioner: Knap Enkelområdesystem Flerområdesystem i Tilkobler hele systemet (A) Tilkobler område A h Deltilkobler B Ingen funktion g Frakober systemet Frakobler område A i+g Aktiverer en overfaldsalarm Aktiverer en overfaldsalarm 1.4 Om denne vejledning Resten af denne manual fortæller i detaljer om hvorledes systemet kan bruges: Afsnit 2-Dagligdrift 3-Efter en alarm 4-Special funktioner Beskrivelse Beskriver hvordan systemet til- og frakobles Beskriver hvordan du kan frakoble lydgiverne efter en alarm, hvordan man kan se årsagen til alarmen, og hvordan systemet kan afstilles således at det blive klart til fornyet tilkobling igen. Beskriver hvordan du kan bruge de mere avancerede funktioner i systemet. Danish

6 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 2. Introduktion 2. Daglig drift Før du forsøger at betjene dette alarmsystem, er det en god ting, at du sætter dig godt ind i de til- og frakoblingsmuligheder systemet tilbyder. Der er adskillige måder hvorpå alarmsystemet kan til- og frakobles, afhængigt af, om systemet er installeret som et flerområdesystem eller som enkeltområdesystem. Alarmsystemet indeholder én eller flere adgangsruter, der består af en ind- og udgangsvej til betjeningspanelet i din bygning. Når systemet tilkobles, skal du følge denne rute for at forlade bygningen. Du skal også følge indgangsruten når du går ind i bygningen for at frakoble systemet. Hvis du afviger fra denne rute, kan du udløse en fejlalarm. 2.1 Hvordan ved man om systemet virker a lampen lyser altid når 230Vac strømmen er tilsluttet. Hvis a lampen blinker langsomt er 230Vac strømmen ikke tilsluttet, og systemet drives af det interne batteri. Hvis a lampen er slukket virker systemet ikke. Betjeningspanelets display vil være aktivt i ca. 30 sek., og vil under tilkoblingen vise hvilket område der bliver tilkoblet, hvorefter det skifter til tid og dato. Displayet vil først blive aktiveret igen, når indgangstiden påny bliver startet, eller en brugerkode bliver indtastet. Dog har installatøren mulighed for at programmere displayet til at være aktivt hele tiden, hvis systemet ikke benyttes i en AIA godkendt installation. Hvis man ønsker at teste systemet og dets detektorer, skal man se "4. Brugerfunktioner Afprøvning af systemet". 2.2 Tilkobling af systemet Systemet har forskellige måder hvorpå det kan tilkobles: Tilkoblings metode Tidsindstillet tilkobling Tilkobling på udgangsdør Udgangstryk Lydløs tilkobling Deltilkobling Tilkobling m/proxbrik Tilkobling m/nøgle Telekommando tilkobling Funktion Udgangsproceduren startes med indtastning af din brugerkode. Udgangstonen vil høres og du skal nu forlade bygningen via aftalt udgangsrute. Udgangsproceduren afsluttes ved at aktivere forbikobleren eller lade udgangstiden løbe ud, hvorefter udgangstone stopper og systemet tilkobles. Udgangsproceduren startes med indtastning af din brugerkode. Udgangstonen vil høres og du skal nu forlade bygningen via aftalt udgangsrute. Når du lukker yderdøren vil udgangsproceduren afslutte, hvorefter udgangstone stopper og systemet tilkobles Udgangsproceduren startes med din brugerkode. Udgangstonen vil høres og du skal nu forlade bygningen via aftalt udgangsrute. Når du aktiverer udgangstrykket udenfor bygningen vil udgangsproceduren afslutte, hvorefter udgangstone stopper og systemet tilkobles Samme procedure som ved tidsindstillet tilkobling, men uden at udgangstonen kan høres. Denne funktion giver dig mulighed for at foretage en deltilkobling, af f.eks. skallen af huset, imens du stadig kan opholde dig i huset. Udgangsproceduren startes ved at forevise en proxbrik + Yog udgangstonen høres, du skal nu forlade bygningen via aftalt udgangsrute. Luk yderdøren, hvorefter udgangstone stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet tilkobles Udgangsproceduren startes ved at dreje nøglen og udgangstonen høres. Du skal nu forlade bygningen via aftalt udgangsrute, luk yderdøren, hvorefter udgangstone stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet tilkobles Tryk på [i]knappen på håndsenderen og udgangsproceduren vil starte. Forlad nu bygningen via aftalt udgangsrute, luk yderdøren, hvorefter udgangstonen stopper og et dobbelt bip vil høres og systemet tilkobles Spørg dit alarmfirma hvilken metode der skal bruges og benyt herefter følgende sider for detaljerede instruktioner Danish

7 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift 2.3 Tidsindstillet tilkobling Med tidsindstillet tilkobling vil systemet blive tilkoblet efter at udgangstiden er udløbet eller når forbikobleren aktiveres. Udgangstiden er lang nok til at du kan nå at forlade bygningen og lukke den sidste yderdør. 1. Luk alle døre og vinduer. Vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet.? +? +? +? (hvis dit system er et enkeltområdesystem, spring da til punkt 6) 3. Hvis ingen andre områder er tilkoblet vil displayet vise følgende: ς ΛΓ? 4. Hvis et andet område er tilkoblet vil displayet starte med at spørge om man ønsker at frakoble. ΦΡ ΑΚ.? Β 5. Tryk på tasten for det område man ønsker at tilkoble Τ Ι ΛΚ. Α 6. Tryk på [ Y ] for at tilkoble de ønskede områder. Udgangstiden starter når du trykker på [ Y ] eller område tasten. Under udgangstiden afgiver betjeningspanelerne en konstant udgangstone for at fortælle dig om tidsnedtællingen. Hvis du hører en pulserende fejllyd fra lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget der har aktiveret én af detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 12.) Udgangstone ΤΙ ΛΚ. : Α Flere områdersystem: 7. Forlad bygningen ad aftalt udgangsrute før udgangstiden udløber og luk yderdøren. Når udgangstiden ophører, afgives et dobbelt bip og displayet viser hvilken del af installat tionen der nu er tilkoblet. Bip-Bip-Lyd ΟΜΡ Ε Α Τ Ι ΛΚ. Enkelt områdersystem: Note: Hvis du ønsker at stoppe tilkoblingen, skal du indtaste din brugerkode igen. ΛΕ ς Ε Λ Α Τ Ι ΛΚ. 2.4 Hvis noget går galt.. Hvis der, når du taster din brugerkode, lyder en pulserende fejltone, vil du kunne finde årsagen til fejlen i displayet. Du har nu 10 sekunder til at indtaste din brugerkode for at frakoble igen. Ret fejlen og start forfra med tilkoblingen. Danish

8 Bip-Bip-Lyd Flere områdesystem: ΟΜΡ Ε Α ΤΙ ΛΚ. Enkelt områdesystem: ΛΕ ς Ε Λ Α Τ Ι ΛΚ. 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 2.5 Tilkoblingsfejl Hvis du har forladt bygningen og har aktiveret forbikobleren og udgangstiden ikke stopper eller udgangstonen skifter til en pulserende tone, så har du sandsynligvis glemt at lukke en dør i adgangsruten. Systemet vil så starte en lokalalarm og systemet bliver ikke tilkoblet. Du kan afstille denne fejlalarm ved at indtaste din brugerkode. Displayet viser hvilken zone(r) som var årsag til fejlen. Når du har afstillet alarmen er du nødt til at nulstille systemet (se "Afstilling Nulstilling af systemet" på side 16) og gentage tilkoblingsproceduren. 2.6 Tilkobling på udgangsdøren Med tilkobling på udgangsdøren vil systemet blive tilkoblet når du lukker yderdøren og der er ingen fast udgangstid. 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet. (hvis dit system er et enkeltområde system, spring da til punkt 6) 3. Hvis ingen andre områder er tilkoblet vil displayet vise følgende: ς ΛΓ? 4. Hvis et andet område er tilkoblet vil displayet starte med at spørge om man ønsker at frakoble. ΦΡ ΑΚ.? Β 5. Tryk på tasten for det område man ønsker at tilkoble Τ Ι ΛΚ. Α 6. Tryk på [ Y ] for at tilkoble de ønskede områder. Udgangstiden starter når du trykker på [ Y ] eller område tasten. Under udgangstiden giver betjeningspanelerne en konstant udgangstone for at fortælle dig, at du skal forlade bygningen nu. Hvis du hører en pulserende fejllyd fra lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som har aktiveret en af detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 12.) 7. Forlad bygningen ad udgangsruten før udgangstiden udløber og luk yderdøren. Udgangstiden ophører når yderdøren lukkes, betjeningspanelet afgiver et dobbelt bip og displayet viser hvilket del af installationen, der nu er tilkoblet. Note: Hvis du ønsker at stoppe tilkobling, skal du indtaste din brugerkode igen. Udgangstone Bip-Bip-Lyd ΤΙ ΛΚ. : Α Flere områdesystem: ΟΜΡ Ε Α Τ Ι ΛΚ. Enkelt områdesystem: ΛΕ ς Ε Λ Α Τ Ι ΛΚ Danish

9 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift 2.7 Tilkobling med udgangstryk Et udgangstryk er normalt placeret på ydersiden af bygningen ved hoveddøren. Udgangstiden stoppes ved at trykke på udgangstrykket, hvorefter systemet tilkobles. 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet.? +? +? +? (hvis dit system er et enkeltområdesystem, spring da til punkt 6) 3. Hvis ingen andre områder er tilkoblet vil displayet vise følgende: ς ΛΓ? 4. Hvis et andet område er tilkoblet vil displayet starte med at spørge om man ønsker at frakoble. ΦΡ ΑΚ.? Β 5. Tryk på tasten for det område man ønsker at tilkoble Τ Ι ΛΚ. Α 6. Tryk på [ Y ] for at tilkoble de ønskede områder. Udgangstiden starter når du trykker på [ Y ] eller områdetasten. Under udgangstiden giver betjeningspanelerne en konstant udgangstone for at advare dig om, at du skal forlade bygningen. Hvis du hører en pulserende fejllyd fra lydgiverne eller den interne lydgiver, er der noget som har aktiveret en af detektorerne. (Se også "Hvis systemet ikke vil tilkoble" på side 12.) Udgangstone ΤΙ ΛΚ. : Α Forlad bygningen ad udgangsruten før udgangstiden udløber og luk yderdøren. 8. Udgangstonen stopper og systemet tilkobles efter du har trykket på knappen. Systemet afgiver en dobbelt bip -lyd og 9930 displayet viser hvilket del af installationen som er tilkoblet. Bip-Bip-Lyd Flere områdesystem: ΟΜΡ Ε Α Τ Ι ΛΚ. Enkelt områdesystem: NB!: Dit alarmfirma kan have programmeret dit system til at tilkoble efter en bestemt tidsperiode, selvom du ikke trykker på udgangstrykket. Dette er for at sikre, at din bygning er beskyttet selvom du skulle glemme at trykke på udgangstrykket. Spørg dit alarmfirma hvordan dit system er indstillet. ΛΕ ς Ε Λ Α Τ Ι ΛΚ. Danish

10 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 2.8 Deltilkobling Din installatør kan have indstillet dit alarmanlæg således, at du kan sikre en del af bygningen, mens der opholder sig personer i resten. Tasterne B, C og D giver forskellige deltilkoblingsmuligheder. Tasten A tilkobler altid hele systemet. Spørg din installatør hvilke zoner tasterne B, C og D dækker. 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i den del af installationen der ønskes tilkoblet. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet. 3. Tryk på tast B, C eller D afhængigt af, hvilken del af installationen der ønskes tilkoblet. Betjeningspanelet starter den stille deltilkoblingstone (se Øjeblikkelig tilkobling ). NB!: Nogle dele af installationen kan være indstillet til tavs tilkobling. Når disse dele af installationen tilkobles, vil systemet ikke give nogen toner fra sig, hverken betjeningspaneler eller eksterne lydgivere. 4. Forlad bygningen, eller den del af installationen der tilkobles og luk yderdøren, hvis dette er nødvendigt. 5. Når udgangstonen stopper og systemet tilkobles, vil systemet afgive et dobbelt bip - lyd og 9930 displayet viser hvilken del af installationen der er tilkoblet. Deltilkoblings -tone Bip-Bip-Lyd? +? +? +? + ΤΙ ΛΚ. : Α ΟΜΡ Ε Β ΤΙ ΛΚ. 2.9 Øjeblikkelig tilkobling Den del af installationen som er beskyttet af en deltilkobling, har muligvis ikke brug for en udgangsrute eller udgangsdør. I disse områder kan installatøren programmere B, C eller D tasterne til øjeblikkelig tilkobling. Systemet afgiver en dobbelt bip-lyd for at indikere at det er tilkoblet. NB!: Øjeblikkelig tilkobling er ikke mulig ved tilkobling af hele systemet via tasten A Lydløs tilkobling Nogle dele af installationen kan være programmeret til lydløs tilkobling. Når disse dele af installationen tilkobles, vil systemet ikke afgive nogen toner fra betjeningspanelet eller de interne lydgivere Danish

11 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift 2.11 Tilkobling med nøgle For at tilkoble med nøgle skal du indsætte en nøgle i den specielle nøglekontakt der er placeret enten i udgangsruten eller på ydersiden af bygningen. 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i den del af installationen der ønskes tilkoblet. Klar lampen på nøglekontakten bør lyse for at indikere at alle zonerne er lukket. (Nogle typer af nøglekontakter har ikke lamper.) Til Klar 2. Enten drejes nøglekontakten i "TIL" for at tilkoble hele systemet (eller område A i et flerområdesystem ) eller også drejes nøglekontakten til "DEL" for at foretage en deltilkobling af B. Til Fra Del. 4. Tag nøglen ud, forlad den del af bygningen der tilkobles og luk yderdøren. Til Til Klar el. Til Klar Fra Del. Til Fra Del. 5. Systemet afgiver en dobbelt bip -lyd og tilkoblingslampen lyser, hvis denne er monteret når systemet er tilkoblet Tilkobling med en 725r Telekommando Hvis der er monteret et 9955 trådløst modul i din installation, og din installatør har aktiveret den rette funktion, kan du bruge en håndsender 725r telekommando for til- og frakobling af systemet. Bemærk at der i et flerområdesystem kun til- og frakobles område A. For fuld tilkobling af systemet: 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i det område der ønskes tilkoblet. 2. Tryk i 3. Forlad bygningen og luk døren. Systemet udfører den programmerede udgangsprocedure og afgiver en dobbelt biplyd når systemet tilkobles. For delvis tilkobling af systemet: 1. Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig nogen i den del af installationen der ønskes tilkoblet. 2. Tryk h. Systemet udfører den programmerede udgangsprocedure og afgiver en dobbelt biplyd når systemet deltilkobles niveau B. Danish

12 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 2.13 Hvis systemet ikke vil tilkoble Aktiv detektor / Zone fejl Hvis du forsøger at tilkoble systemet, mens noget har aktiveret én af detektorerne i det beskyttede område (for eksempel en dør eller et vindue som stadigt er åbnet), vil betjeningspanelerne vise detektorens zonenummer samt afgive en pulserende fejltone. 1. Indtast din brugerkode på betjeningspanelet for at stoppe tilkoblingen. 2. Gå til det zonenummer som vises på displayet og find ud af hvad der har aktiveret detektoren. Hvis det er muligt, så ret fejlen. Displayet vil skifte mellem at vise zone nummer og zone teksten. 3. Gå tilbage til betjeningspanelet og tilkobl systemet igen. Hvis ingen andre detektorer er aktive vil systemet tilkoble. Fejl tone Ζο ν ε Φε ϕλ Ζ0 8 Ζονε τεκστ 4. Gentag trin 1 til 2 hvis displayet viser andre zoner. 5. Hvis du stadig ikke kan tilkoble systemet bør du tilkalde installatøren. Andre fejltyper Hvis centralenheden detekterer visse typer af tekniske fejl, vil s lampen tændes på betjeningspanelet for at advare dig om problemet. Nogle problemer er midlertidige og centralenheden vil tillade dig at fortsætte med tilkoblingen af systemet. For eksempel, hvis strømforsyningen afbrydes vil s lampen på betjeningspanelet lyse og a lampen blinker. Når du skal tilkoble systemet vil betjeningspanelets display vise følgende tekst: 1. Tryk [ Y ] Betjeningsdisplayet viser: 230ς ΦΕϑΛ 2. Fortsæt med at tilkoble systemet som normalt. (Hvis du stadig ikke kan tilkoble systemet bør du tilkalde installatøren.) ς ΛΓ? Danish

13 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift 2.14 Hvad skal gøres hvis s og f lamperne lyser Hvis du hører en pulserende tone fra betjeningspanelet, og både s og f lamperne lyser, har dit system muligvis været udsat for et midlertidig kommunikationssvigt med telefonlinien. 1. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet. Tonen stopper og displayet vil et kort øjeblik vise: s og f lamperne vil fortsætte med at lyse så længe fejlen er til stede. ΤΛΦ ΛΙ ΝΙ Ε ΦΕϑΛ Hvis fejlen forsvinder af sig selv, vil systemet automatisk slukke lamperne s og f. Hvis s og f lamperne forbliver tændte i mere end fem minutter bør du ringe til dit alarmfirma og informere dem om fejlen. Du kan tilkoble systemet imens s og f lamperne lyser. Når du tilkobler kan du igen kort se beskeden "TLF LINIE FEJL". Dog bør du være klar over, at hvis der er kommunikationsfejl under en alarm, kan systemet ikke rapportere alarmen til kontrolcentralen. Systemet gemmer alle typer af kommunikationsfejl i hændelsesloggen. Hvis fejlen forsvinder af sig selv, vil systemet gemme den hændelse som en "TLF LINIE Restore". Danish

14 2-Daglig drift 9851 Brugervejledning 2.15 Frakobling af systemet Advarsel: Hvis en intern alarm aktiveres når du starter indgangsproceduren, kan der være en indbrudstyv i bygningen. Systemet har en programmeret indgangstid, som er lang nok til, at du via indgangsruten, kan nå hen til betjeningspanelet og frakoble systemet. Indgangstiden starter når du åbner yderdøren eller aktiverer forbikobleren. Under indgangstiden vil betjeningspanelerne udgive en "hurtig pulserende " indgangstone for at advare dig om at tidsnedtællingen er sat igang. 1. Gå ind via adgangsruten og direkte hen til betjeningspanelet. Når du går ind i bygningen starter systemet indgangstiden og betjeningspanelerne afgiver en indgangstone. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet. Hvis dit system er et flerområdesystem, vil displayet vise hvilke områder du har rettighed til at frakoble. Indgangstone? +? +? +? ΦΡ ΑΚ.? ΑΒ 3. Tryk på tasterne for de områder der skal frakobles, efterfulgt af [ Y ]. Indgangstonen stopper og systemet afgiver en dobbelt "bip lyd". Systemet er nu frakoblet. Bip-Bip lyd 2.16 Frakobling med 725r håndsender 1. Tryk [ g ] på telekommandoen. Indgangstonen stopper og systemet afgiver et dobbelt "bip-lyd". Systemet er nu frakoblet. NB!: Dit system kan (for at undgå lommefrakobling ) være programmeret således, at du skal åbne indgangsdøren og starte indgangstiden før du kan frakoble systemet med en 725r håndsender Danish

15 9851 Brugervejledning 2-Daglig drift 2.17 Hvis du overskrider indgangstiden Har du jævnligt problemer med at du overskrider indgangstiden, bør du spørge din installatør efter "Forlænget indgang" og "Alarm afbrudt". Hvis dit system er programmeret til Forlænget indgang, vil centralenheden tilføje en 30 sekunders udvidet periode i slutningen af indgangstiden. Under denne udvidede periode vil betjeningspanelerne afgive en høj konstant tone for at advare dig om at, indgangstiden er overskredet. Hvis dit system er tilkoblet en kontrolcentral og du uheldigvis selv kommer til at aktivere en indbrudsalarm, så har du normalt mindst 90 sekunder til at aflyse alarmen før kontrolcentralen tilkalder vægteren. Denne funktion kaldes Alarm afbrudt, spørg din installatør for flere detaljer Frakobling via en nøglekontakt Gå til nøglekontakten, hvis nøglekontakten sidder i adgangsruten vil indgangstiden starte. Drej nøglen til FRA og systemet frakobler øjeblikkeligt. Til Klar Til Fra Del Hvis du selv vil starte en alarm Der er tre typer af alarmer som du kan starte selv: Overfalds-, Nødkald- (f.eks en medicinsk alarm), og Brandalarm. Din installatør skal programmere dit system til at have disse funktioner. Du kan starte disse alarmer fra betjeningspanelerne ved at trykke på de to taster samtidigt. Husk: For at starte en overfaldsalarm: På betjeningspanelet trykkes 1 & 3 samtidigt Eller, på en 725r trykkes i og g samtidigt For at starte et nødkald : På et betjeningspanel trykkes 4 & 6 samtidigt Prox læser Overfalds alarm Nødkald Brand alarm For at starte en brandalarm: På et betjeningspanel trykkes 7 & 9 samtidigt Overfalds alarm 2.20 Tavs overfaldsalarms kode Der kan forekomme tidspunkter, hvor en indbrudstyv tvinger dig til at frakoble alarmsystemet. Der er en speciel overfaldskode som er beregnet til, at lade dig frakoble systemet på normal vis, men samtidigt sende en lydløs overfaldsalarm til kontrolcentralen. Alarmsystemet afgiver ingen andre indikationer af at du har brugt overfaldskoden. Læg mærke til at du skal spørge din installatør om at få aktivere overfaldskoden. For at ændre en overfaldskode se side 18. Danish

16 9851-Brugervejledning 3. Introduktion 3. Efter en Alarm Når dit system starter en alarmreaktion skal du frakoble det for at stoppe for lydgiverne og blitzlamperne. Systemet logger hvilke zoner der udløste alarmerne, og viser zonenummeret på tastatur displayet. Når du først har frakoblet systemet, skal du afstille systemet før du kan bruge det igen. 3.1 Brandalarm Systemet signalerer en brandalarm ved at afgive en brandtone fra betjeningspaneler og alarmsirener. Betjeningspanelet viser bogstaverne " Βρανδ Ζ01 Αλαρµ". 1. Evakuér bygningen og tilkald brandvæsenet. Forsøg ikke at frakoble alarmsystemet. ΒΡ ΑΝ Ζ?? ΑΛΑΡ Μ 2. Når bygningen er sikker, følges nedenstående instruktioner. Alarm tone 3.2 Frakobling af systemet Hvis du har en håndsender 725r telekommando og systemet er delvist tilkoblet trykkes [ g ] eller benyt brugerkoden. Systemet giver en dobbelt "bip-lyd" for at indikere at det er frakoblet, gå herefter til punkt 3. Hvis systemet er fuldt tilkoblet: 1. Gå hen til betjeningspanelet via indgangsruten. 2. Indtast din brugerkode eller placér din proxbrik på betjeningspanelet. Indgangstonen vil stoppe og systemet afgiver en dobbelt bip-lyd for at indikere, at systemet er frakoblet. Betjeningspanelet viser alarm og zonenummeret på den første detektor som gik i alarm. Bip-Bip lyd ΑΛΑΡ Μ ΟΜΡ Ε Α Du kan også se at s lampen lyser. Ζ ΟΝΕ Ret årsagen til alarmen. 4. Fortsæt med at afstille systemet Danish

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Erhvervsalarmcentral. Skafor AIA

9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Erhvervsalarmcentral. Skafor AIA 9851 Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING Erhvervsalarmcentral Skafor AIA 212.092 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1. Alarm Systemet... 3 1.2. Betjeningspanel:...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual. elprotect 24 AIA elprotect 32 AIA elprotect 40 AIA

Brugermanual. elprotect 24 AIA elprotect 32 AIA elprotect 40 AIA Brugermanual Hybride AIA-centraler SKAFOR-godkendte elprotect 24 AIA 212.090 elprotect 32 AIA 212.091 elprotect 40 AIA 212.092 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 System oversigt:...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere