Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)"

Transkript

1 Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne, og er i overensstemmelse med fællesskabsdirektiverne. Efter installeringen af systemet har De, kære Kunde, fået overdraget fjernbetjeninger og denne brugermanual. Læs manualen omhyggeligt for at få det maksimale udbytte af produktet. Det tilrådes desuden, at denne manual opbevares sammen med bilens dokumenter, så den let kan konsulteres, hvis det bliver nødvendigt. Hvis der skulle opstå et problem, bør man henvende sig til forhandleren. Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Når systemet er tilkoblet, starter åbning af motorhjelm, bagagerum eller en af dørene en akustisk og visuel alarmcyklus på cirka 30 s. Ved produkter med ultrasoniske kabineføler som G198 startes alarmen efter indbrud i førerkabinen. Efter cyklussen forbliver systemet tilkoblet. Bemærk: de ultrasoniske kabinesensorer kan ikke anvendes i cabriolet eller biler med bilvarmesystem, da de i så fald reagerer på luftbevægelser. I disse tilfælde anbefales et mikrobøglemodul, som findes som ekstratilbehør, AM5462 og ekstra jumper kabel. INFORMATIONER Personlig PIN-kode. Hvert system i serien G198 alarm har en unik PIN - kode, som skal bruges til frakobling i nødstilfælde, såfremt ingen af fjernbetjeninger fungerer. Dette er et eksempel på et PIN KODE - KORT (programmeret fra fabrikken): Nødkodekort PIN kode Det anbefales, at klæbemærket med PIN - KODE klæbes på det tilhørende PIN - KODE KORT (som findes på bagsiden af centralenheden).

2 Betjening Alarmen tilkobles og frakobles med de medfølgende fjernbetjeninger. Fjernbetjeningen gør det muligt at aktivere systemet fra en afstand på 5-10 meter fra køretøjet. Under visse særlige omstændigheder kan der opstå en nedsættelse af rækkevidden på grund af interferens, genereret af andre kilder (f. eks. radioamatører, som sender på samme bølgelængde). Hvis den ikke fungerer, skal man gå så tæt på køretøjet som muligt. Tilkobling. Ved tryk på fjernbetjeningens A, knap låses dørene (hvis køretøjet er forsynet med centrallås). Retningsviserne blinker to gange. Lysdioden tændes, og forbliver tændt i 25 s, hvorefter den blinker. Alarmen aktiveres efter 25 s. A kan også anvendes til panikalarm og bilfinder (kræver programmering). Frakobling. Ved tryk på fjernbetjeningens B knap låses dørene op. Retningsviserne blinker en gang. Sikkerhedsanordningerne frakobles øjeblikkeligt. Lysdioden slukkes. B knappen anvendes også til at afbryde en alarm. Frakobling af ultralydsføler (kabinebeskyttelse) & ekstra moduler Hvis man ønsker at tilkoble alarmen og samtidig lade ruderne være åbne, eller hvis en passager bliver inde i kabinen, er det muligt at frakoble den kabinebeskyttelsen, for at der ikke skal opstå alarmer. 1) Tilkobl systemet ved at trykke på fjernbetjeningens A knap. 2) Tryk på fjernbetjeningens A knap en gang til, inden der er gået 25 sekunder. Frakobling af kabinesensor er midlertidig og vil være aktiv når alarmen tilkobles næste gang. Hvis der også er installeret et mikrobølge- eller anti-løft modul, er Det muligt at foretage udelukkelsen ved at trykke på A knappen to gange efter hinanden i løbet af 25 sekunder efter alarmen er tilkoblet. Modtagelsen af signalet bekræftes af flash fra blinklysene. Føleren er udelukket. Kun de andre sikkerhedsanordninger forbliver aktive. Følerne genaktiveres automatisk ved næste start af systemet.

3 Panikalarm Hvis du trykker en gang på A knappen efter de 25 sekunders aktiveringstid og alarmen nu er tilkoblet, så vil det udløse panikalarm cyklus med lyd fra sirene og blink fra blinklys. Såfremt bilfinder funktionen er aktiveret, så skal du trykke to gange på A knappen for at udløse panikalarm. For at stoppe panikalarmen, så tryk på B-knappen. Bilfinder funktion (kræver programmering) Kan kun anvendes når alarmen er tilkoblet. Gør det muligt at finde din bil på en parkeringsplads. Et tryk på A -knappen efter de 28 s aktiveringstid vil genere blink fra blinklys Alarmhukommelse (diode på LED nødfrakoblingspanel) Ved frakobling meddeler systemet, at der er opstået en alarm, med fire signaler fra bilens blinklys. Vær opmærksom på signaler fra lysdioden, som er disponible indtil den næste tilkobling af systemet eller til der sættes tænding på bilen. De forskellige signaler, antal blink, fra LED dioden angiver, hvad der har været årsag til alarmen Antal blink fra LED diode Alarmens årsag 1 blink Åbning af døre, bagagerum 2 blink Ultrasoniske kabinesensorer 3 blink Åbning af motorhjelm 4 blink Forsøg på start (startnøgle) 5 blink Forbindelse til sirene (frakoblet) 6 blink Eksterne moduler frakoblet Fejlfinding Såfremt du ikke kan frakoble alarmen med fjernbetjeningen, så tyder det på et fladt batteri. Løsning: Udfør nødfrakobling. Hvis alarmen er blevet udløst uden nogen god grund af kabinesensorerne, så tjek at ruder, soltag er lukket. Hvis det kommer fra en kontakt, så tjek kontakten og juster eventuelt. Nødfrakobling (f.eks. ved ej virkende eller glemte fjernbetjeninger). For at frakoble systemet uden at bruge fjernbetjening gøres følgende: Tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til første tal i jeres PIN-kode. Til hvert tryk på tasten svarer lysdioden med et hurtigt blink. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de øvrige tal. Når indtastningen af tallene er færdig, frakobles systemet, hvis koden er korrekt. SIRENE PÅ

4 Din egen pinkode Det er muligt at ændre pinkoden fra fabrikken til din egen personlige pinkode. Vær opmærksom på at såfremt du har personliggjort pinkoden, så er der ingen mulighed for at genskabe fabrikskoden. 1. Alarmen frakobles med fjernbetjeningen. 2. Sæt tænding på bilen 3. Åbn førerdøren og motorhjelmen og hold dem åbne under programmeringen. Tryk på A knappen på fjernbetjeningen, indtil der kommet et blink fra bilens blinklys, som indikerer at man er kommet ind i programmeringen. 4. Tast den gamle PIN-kode: Tryk på tasten på nødpanelet det antal gange, som svarer til det første tal i PIN-koden, som skal indtastes. Til hvert tryk på tasten svares med en hurtig blinken fra lysdioden. En længere pause fortolkes af systemet som slutningen på transmissionen af tallet, der signaleres med en lang blinken fra lysdioden. Gør det samme med alle de tre øvrige tal. Efter indtastning af hele den gamle pinkode bekræftes med 5. Tast den nye PIN-kode Når det fjerde tal fra den nye pinkode er indtastet, så tag tændingen fra. Tast nu den nye pinkode igen Hvis systemet finder at der er overensstemmelse mellem den indtastede og den programmerede kode, gemmes koden. Når koden er gemt, bekræftes det med en blinken på 3 sekunder fra blinklysene og lysdioden. For at gå ud af proceduren på et hvilket som helst tidspunkt inden den nye pinkode tastes skal man lukke døren. Den gamle PIN - kode bliver gemt.

5 Procedure for at tilføje en ny fjernbetjening (selvlærende), 8772 Hvis en af de to fjernbetjeninger er tabt eller ikke fungerer korrekt, er det muligt at erstatte den under sikre forhold. Note: Når du tilføjer en ny fjernbetjening, så vil systemet automatisk blokere for tidligere indkodede fjernbetjeninger. De kan kun genbruges ved at tilføje dem i den selvlærende procedure. Denne procedure kan kun lade sig gøre såfremt man har en fungerende fjernbetjening: 1. Frakobl systemet med den fungerende fjernbetjening. 2. Åbn førerdøren og motorhjelmen. 3. Sæt tænding på. 4. Hold A knappen på fjernbetjeningen enheden nede, indtil retningsindikatorerne blinker. 5. Indtast den fircifrede PIN-kode. 6. Systemet vil bekræfte, at du har adgang til den selvlærende procedure ved 5 blink fra blinklysene og ved at lysdioden LED i nødpanelet lyser konstant. 7. Tryk på "A" knappen på fjernbetjeningen og kontroller at LED en på fjernbetjeningen blinker og at LED på nødpanelet stopper med at lyse kontant i cirka 1 sek, blinklysene vil også give et kort blink for at bekræfte at fjernbetjeningen er blevet registreret i systemets hukommelse. 8. Gentag trin 7 for alle de fjernbetjeningerenheder, som du ønsker at aktivere (den fjernbetjening som allerede fungerede før de startede med at indkode skal også registreres af systemet). 9. Hvis der ikke udføres nogen handling i mere end 30 sekunder, så afslutter systemet den Selvlærende prorces og signalerer, at det har forladt den procedure med en langt flash fra blinklys. 10. For at afslutte proceduren frivilligt, er det nødvendigt at lukke motorhjelmen. denne operation kan udføres på ethvert tidspunkt. Der kan maksimalt være indkodet fire fjernbetjeninger til en G198 alarm.

6 Procedure såfremt der ikke er nogen fungerende fjernbetjeninger. Hvis begge fjernbetjeninger er mistet eller ikke fungerer, så følg nedenstående procedure: A. Slå alarmen fra ved at taste den cifrede PIN kode på LED panelet. B. Frakobl multistikket til alarmmodulet. C. Åbn førerdøren og motorhjelmen. D. Sæt tænding på. E. Sæt igen multistikket i alarmmodulet. F. Tast den fircifrede pinkode G. LED en vil bekræfte med et langt flash såfremt koden er rigtig. H. Efter cirka 5 sekunder, så vil LED en lyse konstant og 5 flash fra bilens blinklys vil signalere at du er kommet frem til den selvlærende procedure. Følg nu guiden på forrige side fra punkt 1 til punkt 7. Skift af batteri i håndsender (fjernbetjeningens batteri er løbet tør). Hvis lysdioden blinker i kort tid, når man holder når man trykker på en tast, eller hvis den blinker uregelmæssigt, betyder det at batteriet er ved at løbe tør. Sørg for at udskifte batteriet. 1. For at skifte batteri åbnes fjernbetjeningens hus, idet man sørger for at løfte på det sted, som er vist på figuren. 2. Fjern batteriet ved at tage det ud som vist. 3. Vent cirka 10 sekunder. 4. Isæt det nye batteri og sørg for kun at røre det på siderne.overhold polariteterne, som vist på figuren. 5. Luk huset igen og tryk på A knappen på fjernbetjeningen for at kontrollere systemets svar. Foretag prøven i nærheden af køretøjet. 6. Smid det gamle batteri i de specielt indrettede containere på genbrugspladsen.

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere