Gode grønne argumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode grønne argumenter"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2004/05 Gode grønne argumenter Procesoptimering Vandforbruget reduceret

2 Gode grønne argumenter Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen, der starter med uld fra New Zealand og slutter med det færdige møbelstof klar til polstring. Formålet med denne miljøredegørelse er at informere vore kunder, medarbejdere, myndigheder, aktionærer, samfund og andre, som er interesseret i miljøforholdene hos Gabriel. Redegørelsen dækker anlægsområdet Gabriel, Aalborg. Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde kravene i EMAS-forordningen om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevison samt bestemmelserne i den danske miljøbeskyttelseslovs 35a om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelser. Gabriels miljøstyring er certificeret i henhold til DS/EN ISO14001: Gabriels kvalitetsstyring er certificeret i henhold til den internationale standard for kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001: AKTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET GABRIEL, AALBORG Klipning Uldvask Materialefarve Karte Spinde Garnfarve Tvinde Væve AKTIVITETER I ANLÆGSOMRÅDET GABRIEL, AALBORG Vådbehandle Farveri Efterbehandle Forsendelse Valke Vaske Brandimprægnere Tørre Farve Tørre Brandimprægnere Skære Finnoppe Dekatere Slutinspicere Oprulle Super-finish AKTIVITETER EFTER ANLÆGSOMRÅDET GABRIEL, AALBORG Udskære Sy/konfektionere Polstre Bruge Bortskaffe Miljøredegørelse 2004/05 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger Gabriel Profil Kvalitet og miljø Målsætning for Gabriel Miljøpolitikker for Gabriel Miljøstyringssystemet Ledelsens miljøberetning Arbejdsmiljø Medarbejderinddragelse Miljøgodkendelser Miljøhandlingsprogram 2005/ Yderligere information Anvendt regnskabspraksis Verifikators påtegning Miljødata Noter SELSKABSOPLYSNINGER Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Reg SE-nr Tlf.: Fax.: Koncernforhold: Gabriel A/S er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Gabriel Holding A/S. Branche: Tekstilindustri Hovedaktiviteter: Produktion af møbelstoffer omfattende produktionsprocesserne farvning og efterbehandling. Listepunkt: Gabriels farveri i Aalborg er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven, bilag 2, listepunkt 206: Virksomheder der foretager forbehandling/tekstilfarvning med en kapacitet på mindre end eller lig med 10 tons pr. dag. Tilsynsmyndighed: Aalborg Kommune Regnskabsår: Antal ansatte: 100 Ekstern auditor og akkrediteret miljøverifikator: Dansk Standard Certificering NACE-kode: 17.4 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler. Miljøredegørelse 2004/05 Selskabsoplysninger 3

4 Gabriel Profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede tekstilprodukter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring. Vision Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner for og leverandør til udvalgte internationalt markedsledende producenter og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader. Gabriel skal af sine topkunder være anerkendt som en innovativ leverandør. Økonomiske mål Gabriels overordnede økonomiske mål er at opnå et afkast af den investerede kapital på over 15% før skat. Gabriel tilstræber at opnå: en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på over 15% en stigende overskudsgrad (EBIT-margin) en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet pr. aktie på over 15% Strategi Gabriel vokser med de største Gabriels vision og mål søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med fokus på 4 kerneprocesser: 1. Globale key account salgsaktiviteter 2. Produkt- og sortimentsudvikling 3. Logistik 4. Priskonkurrencedygtighed Muligheder for akkvisitioner og alliancer vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen til sikring af strategiens gennemførelse. Markedssegmenter Gabriels markedssegmenter består af følgende: Contract (kontor, konference, hospital og forsorg, hotel, restaurant, teater og koncert, biograf, uddannelse, lufthavne m.v.) Home (polstermøbler, stole) Transport (tog, fly, skib, bus, bil) Miljøredegørelse 2004/05 Gabriel Profil 4

5 Innovation Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer optimal evaluering af nye idéer og muligheder. Nye produkter og koncepter skal repræsentere nyskabelser, der bringer merværdi til kunder og brugere. Gabriel tilstræber, at mindst 25% af omsætningen stammer fra produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Råmateriale Uld er Gabriels mest anvendte råmateriale. Uldfibrens egenskaber er unikke og overgås ikke af nogen anden natur- eller syntetfiber til anvendelsesområdet møbelstoffer. Gabriel besidder eller har adgang til den faglige kompetence og de specielle produktionsanlæg, der kræves for at være førende i nicheområdet. Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. Samfund Gabriel ønsker at bidrage positivt til samfundet, lokalt og globalt. Det betyder, at vi føler ansvar for miljøet og viser social ansvarlighed over for svage grupper i samfundet. Kvalitet og miljø Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001: 2000 og 14001: 2004 samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Gabriels kvalitets- og miljømålsætning er følgende: Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gør tingene rigtigt første gang er det stående motto for planlægning og gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Miljøredegørelse 2004/05 Gabriel Profil 5

6 Miljøpolitikker for Gabriel Miljøstyringssystemet omfatter alle funktioner hos Gabriel, herunder produktionsprocesserne: Stykfarvning og efterbehandling. Systemet omfatter anlægsområdet Gabriel, Aalborg. Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter således produktionsprocesser og forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget. Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en businessplan, som udarbejdes en gang om året gældende for perioden 1/10 til 30/9. I alle funktionsområder fastlægges målbare miljømål, der sammen med ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte. Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og at forurening skal forebygges. Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig. Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om væsentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Miljøredegørelsen gøres offentlig tilgængelig, og den gennemgås på afdelingsmøder med alle medarbejdere. Selskabets medarbejdere med kundekontakt er i stand til at give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politikker. Kunder skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i forbindelse med brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter. Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at opfylde miljøkrav, samt deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger. Entreprenører, som arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel. Miljøstyringssystemet Miljøstyringssystemet er en integreret del af Gabriel samlede ledelsessystem, som omfatter ledelses-, kerne- og støtteprocesser i virksomheden. De enkelte processers sammenhænge er fastlagt. Dette gælder ansvar, input og output, og aktiviteters gennemførelse. Gabriels ledelsessystem auditeres af Gabriel og Dansk Standard. Det vil sige, at der bl.a. foretages en vurdering af, om systemet fungerer i praksis og opfylder kravgrundlaget. Miljøredegørelse 2004/05 Miljøpolitikker / Miljøstyringssystemet 6

7 Ledelsens miljøberetning Gennemførelsen af miljøhandlingsprogram for 2004/05 og udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkninger blev samlet set tilfredsstillende. Miljøhandlingsprogrammet for 2004/05 omfattede følgende væsentlige delprogrammer: 1. Undersøgelse og evt. etablering af ny koldtvandsledning til mere effektiv nedkøling af farveprocesser Der er gennemført undersøgelse af energistrømme i farveriet omfattende indvundet energi fra varmeveksler til nedkøling af farveprocesser samt anvendelsen af denne. I året er et nyt system til styring af temperatur på procesvand til farveprocesser optimeret. Dette har medført mere stabile temperaturer og effektiv udnyttelse af energien fra varmegenvindingsanlæg. Konsekvensen har været faldende vand- og energiforbrug, og målinger viser, at der ikke længere er problemer med effektiv køling af farveprocessen og dermed behov for etablering af ny koldtvandsledning. 2. Undersøgelse og evt. etablering af ny vandforsyning til vaskeri fra varmeveksler Som følge af optimering af temperaturer på procesvand til farveri kan al energi og vand fra varmegenvindingssystemer nu udnyttes. Der er således ikke længere behov for etablering af yderligere vandforsyning til vaskeri. 3. Vurdering af økonomi ved genanvendelse af skyllevand fra farveri Der vil være en årlig vandbesparelse på ca m 3 ved at genbruge skyllevandet som procesvand. Den årlige besparelse udgør ca. 75 tkr. 4. Procesoptimering af nyt procesudstyr i vaskeri Produktionsprocesser er i året optimeret, og de opnåede resultater både med hensyn til produktionskvalitet samt energi- og vandforbrug er tilfredsstillende. 5. Reduktion af vandforbrug på de største farvemaskiner Vandforbruget er reduceret relativt ved en øget prioritering af maskintyper i forhold til de aktuelle seriestørrelser. Endvidere har en bedre styring af temperatur på procesvand til farveri medført færre skyl, og bortledning af varmt procesvand som spildevand forekommer ikke længere. 6. Analyse af energibesparelser ved isolering af ældre lagerbygninger På baggrund af en analyse af bygningers fremtidige anvendelsesmuligheder kan mulighederne for energibesparelser beregnes. Miljøredegørelse 2004/05 Ledelsens Miljøberetning 7

8 Ny spildevandstilladelse Gabriel har modtaget ny spildevandsgodkendelse fra Aalborg Kommune. Tilladelsen giver mulighed for udledning af væsentlig større spildevandsmængde end tidligere ved forøgelse af produktionen. Den indeholder samme kvalitetskrav til spildevandet som tidligere dog med en skærpelse af krav til ph fra minimum 6,0 til 6,5. På denne baggrund har Gabriel investeret i procesudstyr til konstant overvågning af ph i spildevandet og regulering af dette, således at grænseværdier altid overholdes. Den nye spildevandstilladelse giver mulighed for vækst, men der forventes ikke en stigning i den relative miljøbelastning, idet der fortsat vil blive arbejdet med indførelse af renere teknologier. Kriterier for fastlæggelse af væsentlige miljøpåvirkninger I anlægsområdet i Aalborg er miljøforhold og deres påvirkninger kortlagt. Med udgangspunkt i Gabriels miljøpolitik fastlægges væsentlige miljøpåvirkninger bl.a. ud fra følgende kriterier: Energiforbrug og energifrembringelse Spildevandsmængder og indhold af stoffer med miljøpåvirkning Kemikalier og farvestoffer. Gabriel bruger et scoresystem, når der regnes på virksomhedens miljøbelastning i spildevandet. Scoresystemet er udarbejdet af Tekstil- og Beklædningsindustrien, Ringkøbing Amt og en række kommuner til vurdering af miljøpåvirkningen af kemikalier, der udledes med spildevand fra tekstil vådbehandling. Der udarbejdes hvert år en scorerapport af BST Midtjylland og rapportens resultater videregives til Aalborg Kommune. Den samlede mængde af affald, der medfører unødigt ressourceforbrug Oplysninger i sikkerhedsdatablade Grænseværdier i lovgivning Krav i EU s miljømærke Blomsten Ny information fra institutter, myndigheder og andre, som har indgående kompetence på miljøområdet. Miljøpåvirkningers væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal, som viser påvirkningen i forhold til den gennemførte produktion. Målet er således at minimere den relative miljøpåvirkning. Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsområdet Det samlede relative energiforbrug blev 11% mindre end sidste år og den målsatte reduktion i energiforbruget blev indfriet. Forbedringen er opnået i fremstillingsprocesserne, hvorimod energiforbruget til rum opvarmning er stigende, som følge af, at flere lokaler opvarmes, da en del af disse anvendes til andre funktioner end tidligere. Den relative spildevandsmængde blev 12% mindre end sidste år, hvorved målet for reduktion af vandforbruget blev indfriet. Reduktionen er opnået ved procesoptimering af nyt procesudstyr i vaskeri, samt færre omfarvninger og reduktioner i vandforbrug til skyl. Den relative mængde af industriaffald faldt med 4% i forhold til sidste år, hvilket skyldes fortsat mindre kassation og spild i produktionen, samt forbedret kildesortering. Affald indeholder hovedsageligt tekstilrester og emballage, som ikke er egnet til genanvendelse og derfor sendes til forbrænding. Miljøredegørelse 2004/05 Ledelsens Miljøberetning 8

9 Vilkår til støj og luftafkast, der er fastlagt i Aalborg Kommunes miljøgodkendelse, er overholdt. Vilkår ses i noter side 15 og 16. Råvareforbrug omfatter primært uld fra New Zealand og natriumsulfat som anvendes ved farveprocesser, samt natriumchlorid til blødgøring af åvand til vask, farvning og dampproduktion. Forbruget af vandværksvand udgør kun en mindre del af vandforbruget, da der anvendes åvand til procesformål. Forbruget af farvestof er primært påvirket af salgsmixet, idet valg af mørke farver kræver større mængder farvestoffer. 94% af det samlede kemikalieforbrug opfylder kravene i EU miljømærke Blomsten. Herved sikres, at stofferne belaster miljøet i mindst mulig omfang. Miljødata fremgår af opstilling på side 13. Vurdering af indirekte miljøpåvirkninger Indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører fastlægges med udgangspunkt i de samme væsentlighedskriterier, som anvendes ved miljøvurdering af Gabriels aktiviteter i Aalborg. Miljøforhold vurderes ved besøg hos underleverandører, og Gabriel kræver, at producenter opfylder alle lokale myndighedskrav. Samtidigt vurderes leverandørerne i forhold til Gabriels miljøkrav og sammen med underleverandørerne gennemføres handlingsplaner, som sikrer, at deres miljøstandard løbende udvikles. Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører kortlægges miljøforhold og miljøledelse og vurderes i forhold til opfyldelse af krav i ISO Endvidere anvendes kriterier for miljømærkning med EU-blomst. Miljøpåvirkninger er også vurderet ved gennemførelse af livscyklusvurdering, som er beskrevet i følgende rapporter udgivet af Miljøstyrelsen: Livscyklusvurdering (LCA) af tekstiler fra Gabriel, dokumentationsrapport efter ISO 14040, maj Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse hos Gabriel, maj Væsentlige indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører omfatter: Energiforbrug og spildevand ved vask af råuld Kemikalieforbrug Energiforbrug og karteaffald ved spinding af garn Energiforbrug og spildevand ved garnfarvning Transport af råvarer Transport af færdigvarer Miljøegenskaber i Gabriels produkter sikrer, at der ikke er belastning af miljøet ved hverken forarbejdning eller ved mange års brug hos brugeren. Efter brugsfasen kan stofferne håndteres som almindeligt ufarligt affald eller genanvendes, da stofferne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. tungmetaller. Miljøredegørelse 2004/05 Ledelsens Miljøberetning 9

10 Arbejdsmiljø Gabriel prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. I samarbejde med BST har ansatte modtaget vejledning omkring korrekt arbejdsstilling og udførelse af arbejdsrutiner. Der er udarbejdet anbefalinger omkring hjælpemidler og forebyggende øvelser. Medarbejdere med behov tilbydes bl.a. fleksjob eller nedsat arbejdstid med henblik på at bevare deres tilknytning til arbejdspladsen. Der er endvidere etableret en ordning, hvor ansatte med fysiske gener får behandling af fysioterapeut på arbejdspladsen. Gennem en aktiv rygepolitik er andelen af rygere reduceret, og ingen ansatte udsættes for røggener på arbejdspladsen. I kantinen tilbydes et varieret udbud af sund mad og frugt. I samarbejde med Aalborg Kommune gennemføres integrering af indvandrere og andre, som har behov for fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Medarbejderinddragelse Uddelegering af ansvar og en procesorienteret arbejdsform sikrer indflydelse på egen arbejdssituation for den enkelte medarbejder hos Gabriel. Medarbejderne er i henhold til Gabriels miljøstyringssystem inddraget i miljøstyringen. På afdelingsmøder behandles miljøforhold, og indsatsområder fastlægges. Miljøgodkendelser Aalborg Kommune har givet en godkendelse til Gabriel efter miljøbeskyttelseslovens 33 og tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak efter miljøbeskyttelseslovens 28. Nordjyllands Amt har givet tilladelse til indvinding af åvand til procesformål efter vandforsyningslovens 20. Miljøredegørelse 2004/05 Arbejdsmiljø/Miljøgodkendelser 10

11 Miljøhandlingsprogram 2005/2006 Miljøhandlingsprogrammet omfatter følgende delprogrammer: Undersøgelsesprojekter: Nye afvejningssystemer til kemikalier og farvestoffer Overvågning af miljøpåvirkninger og etablering af miljøhandlingsprogrammer hos samarbejdspartnere. Etablering af nye miljøvenlige løsninger omkring brandsikring af polyestervarer Granskning af kemikalier og farvestoffers miljøpåvirkninger Analyse af muligheder for reduktion af vandforbrug ved vaske/farveprocesser. Konkrete forbedringsprojekter med målbare miljømål: Reduktion af energiforbrug til trykluft med 15%. Udgangspunktet er et årligt skønnet forbrug på kwh. Løbende måling af energiforbrug igangsættes ved opstarten af handlingsprogrammet. Etablering af system til genanvendelse af skyllevand fra farveri. Forbedringsmålet er en reduktion på m 3 procesvand ved uændret aktivitetsniveau. Ansvar for gennemførelse af de forskellige aktiviteter i miljøhandlingsprogrammet er fastlagt. Aktiviteterne skal være gennemført inden 30. september Ledelsen foretager løbende opfølgning på gennemførelse af aktiviteterne i miljøhandlingsprogrammet. Tidsfristen for miljøredegørelse 2005/06 er 31. januar Anvendt regnskabspraksis Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i EMAS-forordningen, herunder verifikation. Dette indebærer også, at redegørelsen opfylder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens 35a om grønne regnskaber med tilhørende bekendtgørelse. Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005, og opgørelsen er foretaget ud fra sædvanlige periodiseringer efter virksomhedens aktivitet. I miljøredegørelsen indgår både absolutte mængder og nøgletal. Oplysninger til redegørelsen er baseret på data fra løbende interne målinger og rapporteringer i henhold til miljøledelsessystemet. Yderligere information Såfremt forhold omkring virksomhedens miljø ønskes uddybet, kan der rettes henvendelse til Gabriel. Aalborg, den 14. november 2005 Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Adm. direktør Rudi Bjørn Salgsdirektør Miljøredegørelse 2004/05 Miljøhandlingsprogram 11

12 Verifikators påtegning Miljøredegørelse 2004/05 Verifikators påtegning 12

13 Miljødata Energi 2004/ / / / / /01 Real. Mål Real. Real. Real. Real. Naturgas (m 3 ) (m 3 /m) 0,44 0,52 0,53 0,49 0,54 (KWh/m) 4,75 5,60 5,72 5,29 5,83 Fjernvarme (m 3 ) (data maj) (m 3 /m) 0,029 0,026 0,028 0,026 0,025 (KWh/m) 1,17 1,05 1,13 1,05 1,01 El (KWh) (KWh/m) 1,14 1,25 1,30 1,26 1,27 Sum energi (KWh/m) 7,06 7,73 7,90 8,15 7,60 8,11 Spildevand Spildevand (m 3 ) (l/m) Affald Kemisk affald (kg) Industriaffald (kg) (gram/m) Pap til genbrug (kg) Plast til genbrug (kg) Kemi Kemikalier (kg) (gram/m) Farvestof (kg) (gram/farvet kg) Råvareforbrug/ vandværksvand Garn (kg): Natriumsulfat (kg): Natriumchlorid (kg): Vandværksvand (m 3 ): Forbedringsmål for 2005/06 ses under punktet miljøhandlingsprogram side 11. Miljøredegørelse 2004/05 Miljødata 13

14 Udvikling i samlet energiforbrug (KWh/m) Udvikling i spildevand (liter/m) /01 01/02 02/03 03/04 04/05 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Udvikling i kemikalieforbrug (gram/m) Udvikling i industriaffald (gram/m) /01 01/02 02/03 03/04 04/ /01 01/02 02/03 03/04 04/05 Energiforsyning Naturgas KWh/m Fjernvarme KWh/m 67,3% 16,6% El KWh/m 16,1% Miljøredegørelse 2004/05 Miljødata 14

15 Noter Mål I modsætning til tidligere er der ikke opstillet nye forbedringsmål i skemaet med miljødata. Forbedringsmål beskrives nu under miljøhandlingsprogram side 11. Forbedringsmål 2004/05 er angivet med understregning. Øvrige mål er fastholdelsesmål. Energi Enheden m angives for meter møbelstof med varierende bredde fra 1,3 til 1,7 m. 1 m 3 naturgas = 10,8 KWh, kilde: Dansk Naturgas A/S. Ved omregning af m 3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling på 35 grader C. Sum af energi fremkommer ved at sammenlægge energiforbruget i kwh/m fra naturgas, fjernvarme og el. Affald Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som følge af renovering af bygninger/maskinanlæg. Krav til luftafkast I Gabriels miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 er følgende krav til luftafkast angivet: Naturgasfyr med en nominel termisk effekt mellem 120 KW og 50 MW skal kunne overholde en koncentration i røggassen på 5 mg støv/nm 3. Koncentrationen af NO x, som virksomhedens naturgasfyr giver anledning til i omgivelserne, må ikke overstige 0,125 mg/m 3 luft. Værdien gælder for den del af NO x -mængden, der foreligger som NO 2. Ved beregning af afkasthøjden skal alt NO x omregnes til NO 2, hvis der ikke foreligger oplysninger om NO x -indholdets fordeling. Der skal dog altid regnes med, at mindst halvdelen af den udsendte mængde NO x udgøres af NO 2. Virksomhedens drift må ikke efter Aalborg Kommunes Erhvervsafdelings skøn medføre væsentlige lugt-, damp- eller støvgener i omgivelserne. Koncentrationen af eddikesyre, som virksomheden giver anledning til i omgivelserne, må ikke overstige 0,1 mg/m 3. Koncentrationen af triethanolamin, som virksomheden giver anledning til i omgivelserne, må ikke overstige 0,01 mg/m 3. Miljøredegørelse 2004/05 Noter 15

16 Krav til støj I Gabriels miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 er følgende krav til støj angivet: Virksomhedens bidrag målt udendørs til det tilsvarende korrigerede støjniveau db(a) må på intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier: H1 H1 Koloni- B1 R1 Kærby Kærby haver Kærby Frydendal Let industri Boliger K.P. till Dag: Kl.: Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søndag og helligdage Aften: Kl.: Alle dage Nat: Kl.: Mandag-fredag Lørdag, søndag og helligedage Maksimalværdi af støjniveau om natten: De anførte grænseværdier for støjbidraget er fastsat ud fra den forudsætning, at de skal overholdes inden for de neden for anførte tidsrum: For dagperioden kl ( mandag fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastende time. For natperioden kl ( mandag fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på halve timer. Miljøredegørelse 2004/05 Noter 16

Miljøredegørelse 2002/03

Miljøredegørelse 2002/03 Gode grønne argumenter GODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA GABRIEL A/S Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S Gabriel A/S er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel A/S varetager forædlingsprocessen, der starter

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009/10

MILJØREDEGØRELSE 2009/10 MILJØREDEGØRELSE 2009/10 Miljøredegørelse 2009/10 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 GODE GRØNNE ARGUMENTER... 4 GABRIEL PROFIL... 5 MILJØPOLITIK... 7 MILJØSTYRINGSSYSTEMET... 7 LEDELSENS MILJØBERETNING...

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Miljøredegørelse 2010/11

Miljøredegørelse 2010/11 Gaja C2C polstret på Ahrend kontormøbel Gabriel er som den første danske virksomhed blevet certificeret i henhold til cradle to cradle - en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Gaja er således et lækkert

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel A/S generelle oplysninger Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr. 12 72 13 07 Tlf.: +45 96 30 31 00 Fax.: +45 98 13 25 44 E-mail:

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2014

Miljøredegørelse 2014 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Gabriel A/S 2 CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Indhold 4 Generelle oplysninger 5 Ledelsens beretning 6 CSR- og miljøpolitik 8 Fra råvare til færdigt produkt 10 Materialer

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere