DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 DELTA S3

2 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning Isætning af batterier Opsætning af telefonen Indstilling af toneringer Indstilling af sprog Indstilling af ur 7 2 Betjening Opkald Almindeligt opkald Notering før opkald Gentagekald Opkald fra hukommelsen Opkald fra telefonbogen Opkald fra Vis Nummer listen Opkald med forvalgskoder Opkald når telefonen er blokeret Besvarelse af et opkald Under samtale Medhør og håndfri Hovedsæt Indstilling af lydstyrke under samtale Mikrofonafbryder R - taste Banke på * Afslutning af en samtale Taletidsvisning 12 3 Hukommelsen Indkodning af nummer i hukommelsen Slette nummer i hukommelsen 13 4 Telefonbog Tekstindkodning med tastatur Indkodning af nummer i telefonbogen Rette nummer i telefonbogen Slette nummer i telefonbogen Slette hele telefonbogen 15 5 Vis Nummer* Vis Nummer listen Slette et nummer fra Vis Nummer listen Slette hele Vis Nummer listen Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 17 6 Liste for gentagekald Slette et nummer fra gentagekald listen Slette hele gentagekald listen Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 19 7 Forvalgskoder Forberede en liste af forvalgskoder Aktivere / deaktivere liste med forvalgskoder 20 8 Besked venter * 20 9 Opsætning af telefonen PIN kode Indstilling af displaykontrast Tilpasning af samtalekvalitet Kvikkald Bykode Tid for pause funktion Tid for R-taste funktion Alarm og timer Indkodning af daglig alarm Frakobling af daglig alarm Indkodning af variabel alarm Afbrydelse af alarm Blokering SOS numre Filterfunktion Tildele et nummer i telefonbogen et filtermærke Aktivere / deaktivere filterfunktion Standard opsætning (Fabriksindstilling) Tekniske data Rengøring Placering Udskiftning af frontplade Problemløsning Menu træ 31

3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Tillykke med den nye DELTA S3 Med din nye DELTA S3 telefon har du endnu flere muligheder end tidligere for at lette hverdagens behov for telefonering samt brug af services på telefonnettet. For at få det fulde udbytte af telefonens egenskaber anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem samtidig med, at du prøver de forskellige funktioner. Bemærk! Funktioner mærket med * virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service hos dit teleselskab. Rigtig god fornøjelse. Produktet indeholder følgende: DELTA S3 telefon inkl. skifergrå frontplade Telefonrør med spiralledning Apparatledning Batterier Betjeningsvejledning Nummerlabels DELTA S3 er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CEmærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv. DELTA S3 er designet til at fungere på følgende offentlige telefonnet (PSTN): Danmark Finland Island Sverige Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret. Se på

4 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 4 1 Indretning Symboler i display Der ligger besked på telefoncentralen Batterierne bør snart udskiftes Telefonbogen er aktiv Telefonen er i programmeringstilstand Spærring er slået til Alarmen er aktiv Mikrofonen er afbrudt Højttaleren er slået til Tasterne Mikrofon til og fra R Omstilling til andet lokalnummer eller specielfunktion på telefonnettet Til sletning af numre LIST Til Vis Nummer listen og til at se nummeret på den der banker på Gentagelse af det sidste manuelt indtastede telefonnummer Til programmering af hukommelsen MENU Til programmering af indstillinger og Til bladning gennem listerne, telefonbogen, indstillinger og til skift mellem første og anden del af lange numre Til at komme ind i telefonbogen M0 M9 Kortnummertaster 0-9, *, # Tastatur Til tilkobling af højttaleren Teknikboks Switch til forskellige opsætninger Funktion Switch nummer NO. 1 2 NO. 3 NO. 4 ADJUSTMENT PSTN PABX ON OFF OFF ON RINGER ON OFF ON OFF RINGERLEVEL HIGH LOW ON OFF RINGERMELODY NO. "1" "2" 5 ON OFF

5 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 5 Teknikboks Teknikboks Display Display Dato og ur Dato og ur Lysdiode for Vis Lysdiode Nummer for listen Vis Nummer listen RR LIST LIST ABC DEF MENU MENU M0 M0 M1 M1 GHI JKL MNO M2 M2 M3 M3 PQRS TUV WXYZ M4 M4 M5 M5 M6 M6 M7 M7._-, M8 M8 M9 M9 Håndfri mikrofon Batteriskift Udskifteligfrontplade Batteriboks Udskiftelig frontplade Batteriboks Opkald og medhør Kortnummertaster Opkald og håndfri Kortnummertaster Lydstyrkeregulering Lydstyrkeregulering Nummerlabel Nummerlabel

6 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Isætning af batterier DELTA S3 forsynes med de 4 medfølgende batterier af type LR06 (AA). Montering af batterierne er nødvendig for at telefonens hukommelses- og Vis Nummer faciliteter kan benyttes. Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Det anbefales at udskifte batterierne, når - symbolet vises i displayet. Ved normalt brug holder batterierne ca. 1 år. Advarsel! Telefonen skal frakobles telefonnettet før batteriskift. 1.2 Opsætning af telefonen 1. Isæt de medfølgende batterier. 2. Monter spiralledning fra telefonrøret i det nederste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 3. Monter den medfølgende apparatledning i det øverste stik i telefonens venstre side. Når stikket rigtigt i, kan man høre et klik. 4. Monter den anden ende af apparatledningen i vægstikket. 5. Afløft telefonrøret. Hvis der er klartone er telefonen klar til brug, ellers læs kapitel 11; Problemløsning. 1.3 Indstilling af toneringer Under dækslet til venstre for telefonrøret, kan du med omskifteren 3-5 slå toneringeren til og fra, vælge mellem 2 forskellige ringeniveauer og 2 forskellige ringemelodier: Omskifter nr. 3: ON OFF Omskrifter nr. 4: ON OFF Toneringeren er slået til Toneringeren er slået fra Højt ringeniveau Lavt ringeniveau Omskifter nr. 5: ON Ringemelodi 1 OFF Ringemelodi 2

7 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indstilling af sprog Teksten i telefonens display kan ændres. Der er fem forskellige sprog i apparatet: Dansk, svensk, norsk, finsk og engelsk. Ved levering er sproget indstillet til engelsk. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står LANGUAGE 2. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser det aktuelle sprog. 3. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem de forskellige sprog. 4. Tryk på MENU - tasten for at gemme det nye sprog. 1.5 Indstilling af ur 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står SPROG. 2. Tryk på - tasten to gange indtil displayet viser UR. 3. Tryk på MENU - tasten 4. Indtast dato som dag og måned (dd-mm) 5. Tryk på MENU - tasten. 6. Indtast klokken som timer og minutter (00:00) 7. Tryk på MENU - tasten for at gemme og starte uret. 2 Betjening 2.1 Opkald Almindeligt opkald 1. Løft telefonrøret og afvent klartone. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. Eller 1. Tryk på - tasten og afvent klartone. - symbolet i displayet tændes. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. 3. Når kaldet besvares, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med telefonrøret.

8 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Notering før opkald 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte - tasten. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Telefonnummeret vil blive sendt efter en pause Gentagekald Telefonen gemmer automatisk de seneste 10 kaldte telefonnumre. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten for at finde det ønskede nummer i listen. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause Opkald fra hukommelsen Se også kapitel 3; Hukommelsen og kapitel 9.2; Kvikkald. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller hvis kvikkald er slået fra 1. Tryk på M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. Eller hvis kvikkald er slået til 1. Tryk på M0 - M9 - tasterne. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og - symbolet i displayet tændes. Nummeret blive sendt efter en pause. 2. Når kaldet besvares, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med telefonrøret.

9 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Opkald fra telefonbogen Se også kapitel 4; Telefonbog. 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. Eller 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause og - symbolet i displayet slukkes Opkald fra Vis Nummer listen Se også kapitel 5; Vis Nummer. 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i listen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause Opkald med forvalgskoder Se også kapitel 7; Forvalgskoder 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte - tasten. Eller 1. Vælg et telefonnummer i hukommelsen, telefonbogen, gentagekaldlisten eller Vis Nummer listen. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser FORVALG, hvis forvalg er slået til. 3. Benyt - tasten og - tasten til at finde den ønskede forvalgskode. 4. Tryk på MENU - tasten for at vælge forvalgskoden. Telefonen løfter selv af, forvalgskoden bliver sendt efterfulgt af det valgte telefonnummer.

10 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Opkald når telefonen er blokeret Se også kapitel 9.9; Blokering 1. Løft telefonrøret eller tryp på - tasten. Afvent klartone. 2. Indenfor de første 4 sekunder er det muligt, at ringe til et af de tre programmerede SOS numre. 3. Hvis der ikke er ringet, vises PIN KODE i displayet. 4. Tryk PIN koden og bekræft ved tryk på MENU - tasten. Det er nu muligt at ringe uden restriktioner. 2.2 Besvarelse af et opkald Se også kapitel 5; Vis Nummer. Opkaldet besvares ved at løfte telefonrøret. 2.3 Under samtale Medhør og håndfri DELTA S3 har to højttalere og to mikrofoner. En højttaler og mikrofon i telefonrøret, som er aktive, når der høres og tales med telefonrøret afløftet. En højttaler og mikrofon i apparatet, som er aktive, når der benyttes medhør eller håndfri. Hvis højttaleren i apparatet er aktiv, er - symbolet i displayet tændt. Hvis symbolet blinker, er hovedsættet aktivt. Stille om til medhør Under samtale ved brug af telefonrøret, tryk på - tasten. Højttaleren bliver slået til og det er muligt for personer i rummet at lytte med. - symbolet i displayet tændes. Stille om til håndfri Under samtalen ved brug af telefonrøret, tryk og hold - tasten samtidig med at telefonrøret lægges på. Højttaleren og mikrofonen i apparatet bliver slået til og det er muligt at føre en samtale uden brug af telefonrøret. - symbolet i displayet tændes. Tilbagestilling Løft telefonrøret og højttaler samt mikrofon i apparatet er atter slået fra. - symbolet i displayet slukkes.

11 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Hovedsæt* DELTA S3 kan anvendes med hovedsæt. Du kan besvare og foretage opkald uden at løfte telefonrøret. Når du anvender hovedsæt, har du mulighed for at tale i telefon og samtidig har du begge hænder fri til at tage notater, betjene en computer eller andet. Hovedsættet tilsluttes i telefonens højre side. Når hovedsættet er tilsluttet, fungerer - tasten som afbrydertast for hovedsættet. Funktionen kan kun benyttes, når der er sat batterier i. Når hovedsættet er aktivt, blinker - symbolet i displayet. * Hovedsættet kan købes ved din forhandler eller på internettet Indstilling af lydstyrke under samtale Lydstyrken i telefonrøret og højttaleren kan indstilles efter ønske på hjulet, som er placeret forrest på telefonens højre side Mikrofonafbryder Mikrofonen i telefonrøret kan afbrydes, så samtalepartneren ikke kan høre hvad der siges samtidig med, at det stadig er muligt at høre ham. 1. Tryk på - tasten. Mikrofonen i telefonrøret afbrydes og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på - tasten. Mikrofonen i telefonrøret er atter tilsluttet og - symbolet i displayet slukkes R - taste Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes R tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for anlægget. Er telefonen tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes R tasten til forskellige services på netværket.

12 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Banke På* Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. Under samtale kan du modtage en Banke På tone, der gør dig opmærksom på, at der er en, som forsøger at ringe til dig. Se nummeret på den, som banker på 1. Tryk på LIST - tasten. Samtalen bliver kortvarigt afbrudt og nummeret bliver overført. Du kan herefter afgøre, om du ønsker at: Afvise det nye kald: 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 0 - tasten og det ventende opkald får optagettone. Afslutte igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 1 - tasten og den nye samtale kan føres. Parkere igangværende samtale og besvare det nye opkald 1. Tryk på R - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 2 - tasten og den nye samtale kan føres. 3. Det er muligt at skifte mellem de to samtaler ved at trykke på R - tasten, afvente klartone og så trykke på 2 - tasten. 2.4 Afslutning af en samtale Samtalen afsluttes ved at lægge telefonrøret på eller ved at trykke på - tasten Taletidsvisning Under samtale vises taletiden løbende. Hvis der trykkes på en tast, forsvinder taletiden kortvarigt. Hvis R - tasten benyttes, nulstilles taletiden. Efter endt samtale, vises den forbrugte taletid i 10 sekunder.

13 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 13 3 Hukommelsen Telefonen har 10 hukommelsestaster, hvor det er muligt at indkode de mest brugte telefonnumre. Numrene kan have op til 21 cifre. De indkodede numre eller tilhørende navne kan skrives på den medfølgende nummerlabel, der er placeret under frontpladen. 3.1 Indkodning af nummer i hukommelsen Det er muligt at indkode en pause ved at benytte - tasten. Pausen bliver vist i displayet som P. 1. Tryk på - tasten. 2. Tryk på M0 - M9 - tasterne. - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med - tasten. 4. Tryk på - tasten for at gemme nummeret. - symbolet i displayet slukkes. 3.2 Slette nummer i hukommelsen 1. Tryk på M0 - M9 - tasterne. Nummeret bliver vist i displayet. 2. Tryk på - tasten for at slette nummeret.

14 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 14 4 Telefonbog DELTA S3 har en telefonbog for 100 numre og navne. Numrene kan have op til 20 cifre og navnene op til 18 bogstaver. Navnene i telefonbogen er sorteret alfabetisk. Hvis nummeret er gemt uden navn, vises disse først i den rækkefølge, som de er indkodet i. 4.1 Tekstindkodning med tastatur Indkodning af tekster foregår ved at benytte det numeriske tastatur. De enkelte bogstaver fremkommer ved at trykke 1, 2, 3 eller flere gange på de enkelte taster. Det er ikke alle bogstaver, som er trykt på apparatet. For at skifte mellem store og små bogstaver benyttes # - tasten. For at slette en forkert indtastning benyttes - tasten. Benyt evt. - tasten for hurtigere at komme til næste plads i teksten. Tast 1. tryk 2. tryk 3. tryk 4. tryk 5. tryk 6. tryk 7. tryk 8. tryk 9. tryk 10. tryk 1 Æ Ø 1 2 A B C Ä Á À Â 2 3 D E F 3 4 G H I Ï Î 4 5 J K L 5 6 M N O Ö Ó Ò 6 7 P Q R S β 7 8 T U V Ü Ú Ù Û 8 9 W X Y Z 9 0. Mellemrum -, _ + :?! 0 * * # / \ ( ) = & # Skifte mellem store og små bogstaver 4.2 Indkodning af nummer i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. 2. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med - tasten. Hvis der skal indkodes en pause benyttes - tasten. 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 5. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 6. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes.

15 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Rette nummer i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. Eller 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Tryk på - tasten for at rette. - symbolet i displayet tændes. 4. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 5. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte ændringen i nummeret. 6. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i navnet, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye bogstaver. 7. Tryk på - tasten for at bekræfte ændringerne. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 4.4 Slette nummer i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i telefonbogen. Eller 2. Tryk på forbogstavet i det navn, der skal findes og benyt herefter - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i bogen. 3. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET? 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET og - symbolet i displayet slukkes. 4.5 Slette hele telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det første nummer i telefonbogen vil blive vist og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET? 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE? 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET og - symbolet i displayet slukkes.

16 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 16 5 Vis Nummer* Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. Når telefonen modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra. Hvis nummeret er indkodet i telefonbogen, vil navnet og blive vist: Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet stå: HEMMELIG hvis den der ringer har hemmeligt nummer. NR EJ MULIG hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret. INTERNATIONAL hvis det er et opkald fra udlandet. FEJL hvis der er opstået fejl under overførelse af nummeret. Nummer eller information vil straks blive gemt i Vis Nummer listen. 5.1 Vis Nummer listen DELTA S3 har en liste for de seneste 100 forskellige indkomne kald. Numrene bliver gemt uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej. Numrene bliver gemt med tidspunkt for sidste opkald og antal gange, der har været ringet fra nummeret siden der sidst blev kigget i listen. Hvis der er nye ubesvarede opkald i listen blinker lysdioden.

17 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt MENU - tasten for at se, hvornår opkaldet er modtaget. Tryk på MENU - tasten igen for at komme tilbage til Vis Nummer listen. 4. Tryk på LIST - tasten for at forlade listen. 5.2 Slette et nummer fra Vis Nummer listen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk på - tasten for at slette nummeret. Displayet viser SLET? 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET 5.3 Slette hele Vis Nummer listen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne nummer vises i displayet. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET? 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE? 4 Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet vil vise SLETTET. 5.4 Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 1. Tryk på LIST - tasten. Det sidst modtagne nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal gemmes. 3. Tryk på - tasten. 4. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 5. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 7. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 8. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes.

18 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 18 6 Liste for gentagekald DELTA S3 gemmer de sidste 10 kaldte numre. Numre kaldt fra hukommelsen bliver også gemt. 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt MENU - tasten for at se, hvornår opkaldet er blevet foretaget. Tryk på MENU - tasten igen for at komme tilbage til listen. 4. Tryk på - tasten for at forlade listen. 6.1 Slette et nummer fra gentagekald listen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte nummer vises i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk på - tasten for at slette nummeret. Displayet viser SLET? 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet viser SLETTET 6.2 Slette hele gentagekald listen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte nummer vises i displayet. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser SLET? 3. Tryk på - tasten eller - tasten. Displayet viser SLET ALLE? 4. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte sletning. Displayet viser SLETTET

19 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Gemme et nummer fra listen i telefonbogen 1. Tryk på - tasten. Det sidst kaldte telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal gemmes. 3. Tryk på - tasten. 4. Tryk på - tasten. - symbolet og - symbolet i displayet tændes. 5. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 7. Tast navnet ved at benytte det numeriske tastatur. 8. Tryk på - tasten for at gemme indkodningen. - symbolet og - symbolet i displayet slukkes. 7 Forvalgskoder Forvalgskoder benyttes ved opringning med en alternativ operatør. Det er muligt at gemme 3 forvalgskoder på forskellige operatører med tilhørende navne. 7.1 Forberede en liste af forvalgskoder 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet står SPROG. 2. Tryk på - tasten fem gange indtil displayet viser FORVALG. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG TIL/FRA. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser NUMMER. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG NR Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem de 3 forskellige forvalgskoder. 7. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle forvalgskode og navn. 8. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye numre.

20 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Tryk på MENU - tasten for at bekræfte nummeret. 10. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i navnet, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye bogstaver. 11. Tryk på MENU - tasten for at gemme indkodningen. 7.2 Aktivere / deaktivere liste med forvalgskoder 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fem gange indtil displayet viser FORVALG. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser FORVALG TIL/FRA. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status FORVALG FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem forvalgskoder TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 8 Besked Venter* Bemærk! Virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende service. I DELTA S3 tændes - symbolet i displayet, så du også kan se, at der ligger en besked til dig på telefoncentralen. Når du har aflyttet beskeden, slukkes - symbolet i displayet igen. Hvis - symbolet i displayet er tændt, blinker lysdioden også. - symbolet bliver styret af din telefoncentral og derfor kan det f.eks. ved flytning af telefonen vise forkert. Se kapitel 9.12 Standardopsætning for at slette symbolet.

21 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING 21 9 Opsætning af telefonen Opsætningen af telefonen er opbygget med en menu-struktur. Tast på MENU - tasten for at komme ind i menuen. For at forlade et menupunkt uden at lave ændringer, tastes på - tasten. For at godkende en ændring eller komme videre i menu-strukturen benyttes MENU - tasten. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem menuerne med. 9.1 PIN kode Alle opsætningerne i telefonen kan beskyttes af en 4-cifret PIN kode. Når telefonen leveres, er PIN koden sat til PIN kode beskyttelse er først aktiveret, når PIN koden er ændret eller hvis blokering er aktiveret. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser PIN KODE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser GAMMEL PIN. 4. Benyt tastaturet til at trykke den gamle PIN koden. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Displayet viser NY PIN. 5. Benyt tastaturet til at trykke den nye PIN koden. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Displayet viser NY PIN. 6. Benyt tastaturet til at gentage den nye PIN kode. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. PIN koden slås fra ved at programmere den til Indstilling af displaykontrast Det er muligt at indstille displaykontrasten på din DELTA S3, så displaybilledet kan optimeres til det sted, hvor du har placeret din telefon. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten ni gange. Displayet viser KONTRAST. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KONTRAST NIVEAU Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem kontrast niveau 1 til Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget.

22 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Tilpasning af samtalekvalitet Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et evt. omstillingsanlæg. Du kan om nødvendigt tilpasse lydkvaliteten med omskifter nr. 1 og nr. 2 under dækslet i telefonens venstre side. Normalt stilles omskifter nr. 1 i position ON og omskifer nr. 2 i position OFF, men hvis du hører din egen tale kraftigt i telefonrøret, kan du skifte omskifter nr. 1 til OFF og omskifter nr. 2 til ON. 9.4 Kvikkald Kvikkald er en automatisk opkaldsfunktion, der medfører, at ventetiden ved opkald er så kort som mulig. Du kan, men behøver ikke, løfte telefonrøret for at foretage et opkald. Telefonnummeret sendes automatisk, når en kortnummertast aktiveres, hvis kvikkald er slået til. Hvis kvikkald er slået fra, vises nummeret blot i displayet. Etablering og frakobling af kvikkald: 1. Tryk på MENU - tasten. 2. Tryk på - tasten. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle status KVIKKALD FRA. 5. Benyt - tasten og - tasten for at vælge mellem kvikkald TIL og FRA. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget.

23 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Bykode Hvis din DELTA S3 er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal der ofte benyttes en bykode for opkald ud af huset. Hvis bykoden er indkodet, er det ikke nødvendigt at taste pause efter bykoden, når der kaldes op fra hukommelsen eller ved notering før opkald. Indkodning af bykode (højst 3 cifre): 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten. Displayet viser PABX KODE. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser PABX KODE og den aktuelle kode. Hvis der ikke er indkodet en kode, er displaybilledet det samme som det foregående. 6. Benyt - tasten og - tasten til at flytte rundt i nummeret, - tasten til at slette med og det numeriske tastatur til at indkode nye 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indkodningen. 9.6 Tid for pause funktion Under opkald fra hukommelsen, kan der benyttes en pause i nummeret for at afvente en klartone. Længden af denne pause kan sættes til 1, 2, 3, 4, eller 5 sekunder. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten 2 gange. Displayet viser PAUSE TID. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle tid. 6. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem de forskellige værdier. 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget.

24 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Tid for R-taste funktion Tiden for R-taste funktionen kan indstilles til 3 forskellige værdier; 100ms, 270 ms eller 600ms. 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten fire gange. Displayet viser LINIE. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser KVIKKALD. 4. Tryk på - tasten 3 gange. Displayet viser FLASH TID. 5. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser den aktuelle tid. 6. Benyt - tasten og - tasten til at vælge mellem de forskellige værdier. 7. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte valget. 9.8 Alarm og timer DELTA S3 har indbygget to alarmer, en daglig alarm og en variabel alarm. Den daglige alarm kan f.eks. anvendes til vækning og vil, når den er aktiveret, automatisk ringe næste dag ved samme tid. Den variable alarm kan hjælpe med at huske en aftale og skal aktiveres hver gang, den ønskes anvendt Indkodning af daglig alarm 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten tre gange. Displayet viser ALARM. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser DAGLIG. 4. Tryk på MENU - tasten. Timetallet vises evt. i displayet. 5. Indtast tidspunktet som timer og minutter. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte indstillingen. - symbolet i displayet tændes og alarmen er aktiveret Frakobling af daglig alarm 1. Tryk på MENU - tasten. I displayet vises SPROG. 2. Tryk på - tasten tre gange. Displayet viser ALARM. 3. Tryk på MENU - tasten. Displayet viser DAGLIG. 4. Tryk på MENU - tasten. Timetallet vises i displayet. 5. Benyt - tasten til at frakoble alarmen. 6. Tryk på MENU - tasten for at bekræfte. Hvis der ikke er aktiveret en variabel alarm, slukkes - symbolet i displayet.

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere