Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbenhed Dialog God service Alles ansvar"

Transkript

1 Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017

2 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil. 10 pejlemærker beskriver de værdier, vi ønsker, skal være styrende for vores kommunikation. kommunikationsstrategien hviler på: Vi gør det sammen Kommunens vision Kommunens vision med titlen Vi gør det sammen tegner billedet af en attraktiv bosætningskommune med en velfærdsalliance, hvor borgeren skal stå i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse. Det sætter særlige krav til både vores evne til at lytte, gå i dialog og fornemmelse for god service i vores kommunikation. Ligesom vores vision er ambitiøs, ønsker vi at sætte en høj standard for kommunikation. Det kræver viden og bevidsthed om god kommunikation i hele vores organisation, både når vi er myndighed, og når vi leverer service. Dialog og samskabelse Både kommunens vision, politik for borgerinddragelse og den seneste rapport fra udvalget Gentænk Borgerinddragelse understreger behovet for en åben, lyttende og inddragende dialog. Det gælder også dialog i nye former, nye kanaler og hvor kommunen samskaber nye løsninger med borgere og erhvervsliv. Det sætter helt nye krav til en inviterende og åben kommunikation på mange områder. I kommunikationsstrategien ønsker vi at pejlemærkerne skal være med til at understøtte udviklingen af en åben kultur med fokus på dialog og samskabelse, hvor alle medarbejdere er bevidste om denne udvikling. God service og fælles ansvar Kommunikationsstrategien knytter også an til kommunens ledelses- og medarbejdergrundlag, der beskriver vores værdier og roller i vores organisation. Alle medarbejdere har et grundlæggende resultatansvar, der indebærer fokus på en god løsning af opgaverne. Det indebærer også, at god kommunikation er en del af at levere god service. Vi skal kommunikere tydeligt. Det er forudsætningen for at vi gennem dialog kan løse vores opgaver optimalt. Vi skal være bevidste om, at alle har et ansvar for kommunikation, men at vi også spiller forskellige roller for at sikre god kommunikation, når vi løser vores opgaver.

3 Kommunikationsstrategiens 10 pejlemærker 1. God kommunikation er god service Vi vil opleves som professionelle og servicemindede i vores kommunikation - Vi overholder svarfrister og regler for rådgivning Vi stræber efter at bruge et sprog, som borgerne forstår vi bruger de kommunikationskanaler, som borgerne tilgår og som er mest effektivt i situationen 2. Vores adfærd er også kommunikation Vi kommunikerer før vi handler - Vi er klar til at svare på spørgsmål om den service, vi giver Når vi ændrer service, fortæller vi om det i god tid Vi sætter os i borgerens sted for at forstå konsekvenserne af ændringer, når vi skal kommunikere. 3. God kommunikation er alles ansvar Alle har et ansvar for skabe en god dialog med de borgere, de møder Alle har et ansvar for at opsøge viden om den service, de leverer alle er ambassadører for kommunen som arbejdsplads og servicevirksomhed Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre klarhed over roller, forståelse for opgaver og koblingen til strategi og vision. 4. God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation Tillidsbaseret dialog og kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er afgørende alle bør have den nødvendige viden om kommunens vision, strategi og politikker for at løse sine opgaver Ledelsen har et særligt ansvar for at skabe rammerne for den gode dialog. 6. Vi møder borgerne med åbenhed og dialog Vi ønsker dialog med borgerne for at udvikle os Vi modtager borgere - som vil i dialog - med åbenhed, respekt og lydhørhed vi bruger nye værktøjer og dialogformer for at opsøge borgernes ideer 7. Det skal være let at deltage i udviklingen af vores kommune Vi fortæller aktivt og tydeligt om de muligheder borgerne har for at deltage aktivt, både politisk og i civilsamfundet. Vi indgår i tæt dialog med borgere, organisationer og erhvervsliv for at bruge deres viden og kræfter til udviklingen af vores kommune vi er åbne og klare til at modtage nye henvendelser fra borgere, organisationer og erhverv, som ønsker at skabe nye løsninger i samarbejde med kommunen. 8. Det skal være let at følge det politiske arbejde Vi oplyser om den politiske proces og giver mulighed for at indgå i dialog, hvor det er muligt Vi præsenterer det politiske arbejde på forskellige kanaler og i et sprog borgerne forstår Vi gør en særlig kommunikationsindsats for sager, der kan få betydning for borgernes liv. 9. Vi leverer en professionel pressekontakt Vi reagerer hurtigt og professionelt på henvendelser fra pressen Vi vil fortælle den gode historie om det gode arbejde, som laves i kommunen - vi er åbne overfor pressen. 5. Kommunikation er en naturlig del af opgaveløsningen God kommunikation behøver ikke være svært, det skal være en naturlig del af opgaveløsningen det er en del af udmøntningen af vores visioner, politikker og strategier men også af den daglige kontakt med borgerne. 10. Vi har tydelige roller i vores kommunikation Alle har et ansvar for god kommunikation både udadtil og indadtil, men vi har også hver vores rolle. Rollerne er beskrevet i vores Ledelses- og medarbejdergrundlag. - For politikere gælder det særligt at borgmesteren understøttes i forhold til ekstern og intern kommunikation, herunder pressemeddelelser. Udvalgsformænd understøttes i forhold til pressekontakt, når de udtaler sig på udvalgets vegne.

4 Pejlemærker hvordan arbejdes der med det? 1. God kommunikation er god service Vi vil opleves som professionelle og servicemindede i vores kommunikation - Vi overholder svarfrister og regler for rådgivning Vi stræber efter at bruge et sprog, som borgerne forstår vi bruger de kommunikationskanaler, som borgerne tilgår og som er de mest effektive i situationen Der arbejdes med at fremme forståelse for sammenhængen mellem god kommunikation og god service. Der er lavet kulturforandringsprojekt på hele det tekniske område og det vurderes, om de øvrige områder kan drage nytte af deres erfaringer. Vi anvender målinger af vores driftsområder til også at forbedre vores kommunikation. Der arbejdes målrettet med at optimere vores forskellige kanaler til borgerne gennem kurser, eftersyn og eksterne analyser. Det gælder både, når vi agerer som myndighed, og når vi leverer service. Vi samler op på borgernes tilbagemeldinger, for eksempel fra sociale medier, og bruger dem aktivt til at forbedre vores kommunikation løbende. 2. Vores adfærd er også kommunikation Vi kommunikerer før vi handler - Vi er klar til at svare på spørgsmål om den service, vi giver Når vi ændrer service, fortæller vi om det i god tid Vi sætter os i borgerens sted for at forstå konsekvenserne af ændringer, når vi skal kommunikere. Der er indskærpet retningslinjer for produktion af dagsordner i det politiske system, sådan at sager har den fornødne tid til at borgerne kan nå at reagere. Der arbejdes med at skærpe vores forståelse for at ændringer i vores service eller fysiske ændringer, såsom vejarbejder, kan have stor betydning for oplevelsen af kommunen. Vi vil øge afdelingernes viden om de kanaler, vi har til rådighed. Vi vil arbejde på at inddrage en bred vifte af kanaler til at informere om borgerrettede ændringer i tide. 3. God kommunikation er alles ansvar Alle har et ansvar for skabe en god dialog med de borgere, de møder Alle har et ansvar for at opsøge viden om den service, de leverer alle er ambassadører for kommunen som arbejdsplads og servicevirksomhed Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre klarhed over roller, forståelse for opgaver og koblingen til strategi og vision. Der arbejdes med at fremme forståelsen for, at alle har et ansvar for at give et positivt billede af kommunen i mødet med borgeren. Det kræver tydelighed omkring roller, forståelse for opgaver og koblingen til strategi og vision. Det arbejdes der med i regi af udbredelsen af vores ledelses og medarbejdergrundlag.

5 Vi sørger for, at de gode historier, som fortælles om kommunen, er tilgængelige for både borgere og medarbejdere. Kommunikation er en del af lederudviklingskurser og introkurser for nye medarbejdere. 4. God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation Tillidsbaseret dialog og kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er afgørende alle bør have den nødvendige viden om kommunens vision, strategi og politikker for at løse sine opgaver Ledelsen har et særligt ansvar for at skabe rammerne for den gode dialog. Der arbejdes målrettet på at sikre en god dialog og et fælles vidensniveau for ledelse og medarbejdere. Direktionen deltager på de løbende husmøder, ligesom der afholdes flere årlige møder for medarbejderrepræsentanter og ledelse. Der arbejdes på en ny og mere involverende medarbejderportal, også med fokus på at en ny løsning skal være lettilgængelig for medarbejdere uden for administrationen. Der er fokus på det særlige ledelsesansvar for den gode dialog i de strukturerede uddannelsesforløb for koncernledelsen og alle øvrige ledere. 5. Kommunikation er en naturlig del af opgaveløsningen God kommunikation behøver ikke være svært, det skal være en naturlig del af opgaveløsningen det er en del af udmøntningen af vores visioner, politikker og strategier men også af den daglige kontakt med borgerne. Kommunen har en række af kanaler som rækker ud til borgere, erhvervsliv og andre på forskellige måder. Der arbejdes på at øge medarbejdernes viden om de forskellige kanaler, fra hjemmesiden over sociale medier til annoncer, og hvordan de kan bruge dem i deres opgaveløsning. Der arbejdes på at gøre overvejelser om kommunikation til del af vores beskrevne rutiner så mange steder som muligt. Ledelsessekretariatet tilbyder sparring, projektledelse og laver kvalitetskontrol på vores hovedkanal hjemmesiden syddjurs.dk. 6. Vi møder borgerne med åbenhed og dialog Vi ønsker dialog med borgerne for at udvikle os Vi modtager borgere - som vil i dialog - med åbenhed, respekt og lydhørhed vi bruger nye værktøjer og dialogformer for at opsøge borgernes ideer Der skabes en styrket organisering omkring udvikling af dialog, civilsamfund, frivillighed og samskabelse. Der skal etableres kontaktpersoner på alle områder sådan, at det er nemt at matche ideer og ressourcer både internt og eksternt. Positive erfaringer skal deles internt, så vi kan udvikle vores erfaringer. Vi vil øge områdernes viden om de kanaler, vi har til rådighed, sådan at vi involverer, lytter og går i dialog på platforme, hvor borgerne er.

6 7. Det skal være let at deltage i udviklingen af vores kommune Vi fortæller aktivt og tydeligt om de muligheder, borgerne har for at deltage aktivt, både politisk og i civilsamfundet. Vi indgår i tæt dialog med borgere, organisationer og erhvervsliv for bruge deres viden og kræfter til udviklingen af vores kommune vi er åbne og klare til at modtage nye henvendelser fra borgere, organisationer og erhverv, som ønsker at skabe nye løsninger i samarbejde med kommunen. Der udvikles et samlet overblik som borgerne kan tilgå online og som guider borgeren til den rigtige indgang for sine ideer. Vores digitale tilstedeværelse skal modsvares af en intern organisering, som er klar til at modtage og reagere på ideer og henvendelser. 8. Det skal være let at følge det politiske arbejde Vi oplyser om den politiske proces og giver mulighed for at indgå i dialog, hvor det er muligt Vi præsenterer det politiske arbejde på forskellige kanaler og i et sprog borgerne forstår Vi gør en særlig kommunikationsindsats for sager, der kan få betydning for borgernes liv. Vi annoncerer løbende for det politiske arbejde i byrådet via lokalavisen og via sociale medier. Referater fra byrådet foreligger både i tekst og video, ligesom vi transmitterer video live fra byrådsmøder. Vi vil fortsætte med at udvikle og eksperimentere med information og kommunikation af politiske møder. Ledelsessekretariatet bistår med rådgivning omkring annoncering og involvering omkring særlige sager, som forventes at få stor opmærksomhed. 9. Vi leverer en professionel pressekontakt Vi reagerer hurtigt og professionelt på henvendelser fra pressen Vi vil fortælle den gode historie om det gode arbejde, som laves i kommunen - vi er åbne overfor pressen. Pressekontakten er forankret i ledelsessekretariatet, som bistår områderne. Her fra følges der op på henvendelser fra pressen, som sikres en god service på alle henvendelser. Områderne opfordres løbende til at bidrage med gode historier fra driften, som kan anvendes i fortællingen om vores kommune. 10. Vi har tydelige roller i vores kommunikation Alle har et ansvar for god kommunikation både udadtil og indadtil, men vi har også hver vores rolle. Rollerne er beskrevet i vores Ledelses- og medarbejdergrundlag. - For politikere gælder det særligt at borgmesteren understøttes i forhold til ekstern og intern kommunikation, herunder pressemeddelelser. Udvalgsformænd understøttes i forhold til pressekontakt, når de udtaler sig på udvalgets vegne. HR afdelingen arbejder sammen med områderne på at indarbejde vores Ledelses og medarbejdergrundlag i vores organisation.

7 Koncernledelsen har en særlig rolle og både afdelingschefer og direktører vil oftere skulle optræde som talspersoner. Der følges løbende op med sparring og tilbud om kurser rettet mod deres rolle som talspersoner. Måder vi kommunikerer på Internt Direktionen Direktionen varetager den strategiske udvikling af organisationen og har derfor en særlig rolle i forhold til den interne kommunikation. Direktionen arbejder på at styrke viden om strategi og udvikling af organisationen dels gennem lederne i kommunen og dels gennem det personlige møde. Der udarbejdes desuden nyheder til medarbejderportalen efter behov, ligesom direktørerne kan henvende sig via NemPost eller mail til alle medarbejdere efter behov. Referater fra direktionsmøderne er tilgængelige på OS2Dagsorden. Direktionen deltager desuden på husmøderne i administrationsbygningerne, ligesom direktionen deltager på flerårlige stormøde med deltagelse af alle ledere og medarbejdererepræsentanter. Den nærmeste leder Medarbejderundersøgelser af intern kommunikation peger på den nærmeste leder som den mest troværdige kilde til viden om organisationens mål og strategier. Som leder er det derfor vigtigt at informere om både den daglige drift og den overordnede strategi for afdelingen og for kommunen. Lederne har samtidigt et ansvar for at indgå i en dialog med medarbejderne om drift og strategi. Lederne skal, hvor det er muligt, give tilbagemeldinger til direktionen eller egne nærmeste leder om medarbejdernes ideer. Møder medarbejdere og ledelse områder, afdelinger og institutioner Det personlige møde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er væsentligt. Der skal afholdes møder med regelmæssige intervaller, hvor personalet informeres om ændringer i drift og overordnede strategier. Mødet tilrettelægges, så der er en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Se desuden Medaftalen på medarbejderportalen. Medarbejderportalen Medarbejderportalen indeholder nyheder, stillingsopslag, IT driftsstatus, vejledning og retningslinjer. Desuden findes her meget anden relevant tværgående information.

8 På intranettet befinder sig også en række relevante driftsværktøjer såsom telefonbog, indberetning af kørsel etc. Vær opmærksom på at sagsrelevant materiale skal findes i kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem, når det gælder administrationen. I løbet af 2017 og 2018 vil medarbejderportalen blive moderniseret og mere personligt vedkommende for den enkelte medarbejder. Der vil også blive arbejdet på at gøre portalen let tilgængelig uden for kommunens netværk samt på håndholdte platforme. Dagsordner og referater Dagsordner og referater fra de politiske udvalg, direktionsmøder og hovedudvalget er en kilde til viden om den løbende udvikling af mål og strategi. De kan findes på OS2 Dagsorden og desuden på Mails Mails kan anvendes i den daglige kommunikation. Undgå så vidt muligt mails til store grupper. Send i stedet en nyhed til medarbejderportalen eller via et afdelingsvist nyhedsbrev. Eksternt Annoncering i lokalaviserne Syddjurs Kommune bringer ugentligt informationsannoncer, herunder stillingsannoncer, i lokalaviserne. Annoncerne sættes op i Syddjurs design. Annoncerne skal være indbydende grafisk, overskuelige og letlæselige. Annoncerne kan ses på hjemmesiden. Hjemmesiden Syddjurs Kommunes hjemmeside varetages i et samarbejde mellem ledelsessekretariatet og de enkelte afdelinger. Hjemmesiden skal være opdateret og indeholde de oplysninger, borgeren har brug for i kontakten med det offentlige. Afdelingerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er fagligt rigtige. Udgangspunktet for hjemmesiden er borgerens behov for service. Det vil sige at den nemme adgang til selvbetjening er styrende for opbygningen og udviklingen af hjemmesiden. Hjemmesiden skal give borgeren en relevant, personlig og nem adgang til oplysninger og selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Servicen til borgeren i borgerservice og digitalt på hjemmesiden skal være sammenhængende og understøtte hinanden. Hjemmesiden giver adgang til dagsordner og referater fra den politiske proces. Der bringes video fra byrådets møder, og der er link direkte fra referaterne. Sociale medier Syddjurs Kommune er til stede på en række sociale medier. Kommunen har officielle profiler på Facebook, Linkedin og Twitter.

9 Facebook anvendes til at formidle historier om Syddjurs, yde borgerservice, skabe opmærksomhed, knytte netværk, markedsføre kommunen og udvise åbenhed. Der svares på opslag på facebook siden. Linkedin anvendes til faglige historier og medvirker til at brande Syddjurs Kommune som en arbejdsplads, der er stolt af gode resultater. Profilen anvendes desuden til at sprede stillingsopslag på udvalgte områder. Twitter anvendes til udvalgte pressehistorier samt til reaktion på politiske sager med interesse for Syddjurs Kommune. Twitter er desuden anvendeligt som medie i tilfælde af kriser. En lang række fagområder har desuden egne profiler, især på facebook. Disse bruges til at markedsføre og indgå i dialog med borgere inden for de pågældende områder. Til facebook er der udarbejdet retningslinjer for borgerenes brug af den officielle side. Borgerinddragelse borgermøder og høringer Syddjurs Kommune tilstræber en høj grad af borgerinddragelse. Det er væsentligt for udviklingen af kommunen og for at sikre kvaliteten i kommunens arbejde, at der alsidigt arbejdes med møder, høringer og andre former for borgerinddragelse. Borgermøder er gode til at informere og forankre projekter lokalt, men også til at høre borgernes kritik og ideer. Borgermøder anvendes efter behov. Der kan anvendes forskellige former for borgermøder, såsom cafemøder, idemøder og stormøder, for at udvikle erfaringerne med borgermøder. Høringer anvendes naturligt på planområdet men kan også anvendes på andre områder for at få en bredde i borgernes stemme i den politiske proces. Der bør eksperimenteres med alternative høringsformer, eksempelvis elektroniske, for at udvikle og fremme den demokratiske inddragelse af borgerne. Herudover henvises til kommunens politik for borgerinddragelse. Kampagner Kommunen udarbejder løbende kampagnemateriale, enten for sig selv eller i samarbejde med andre aktører. Det et væsentligt, at der udarbejdes kommunikationsstrategier for de enkelte kampagner og projekter, der har offentlighedens interesse. Når der udarbejdes kampagnemateriale er det vigtigt, at kommunen synligt fremstår som afsender, og det grafisk udtryk er i sammenhæng med kommunens overordnede udtryk. Telefoni og mails Det er vigtigt for indtrykket af Syddjurs Kommune at der gives en god service på de kanaler, hvor borgerne møder kommunen. Det første indtryk er for mange enten via mail eller telefon. På telefon arbejder vi med varm viderestilling således at vi først viderestiller en borger, når vi er sikre på, at de kommer til at tale med den rigtige person. På mail fordeles mails fra hovedpostkassen ud til områderne, både manuelt og automatisk. Det er afgørende at alle henvendelser besvares, og alle områder bør have nedskrevne retningslinjer for journalisering og håndtering af indkomne mails. Vær opmærksom på at telefoni ofte er en billigere kanal, da en kort samtale ofte kan erstatte en lang mailkorrespondence. Overvej derfor altid om en sag på mail hurtigere vil kunne løses over telefonen. Breve

10 Der arbejdes løbende med at forbedre kommunens standardbrev inden for myndighedsområderne, så de er forståelige og overholder gældende lovgivning. Desuden afholdes der løbende kurser i brevskrivning for at sikre en god kultur omkring letforståeligt sprog.

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Forord Fredensborg Kommune ønsker at være en professionelt kommunikerende organisation, som benytter mulighederne for interaktiv dialog med

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi 20.04.05 Kommunikationsstrategi for Ikast-Brande Kommune Kommunikationsstrategi Formål og udbytte Kommunikationsstrategien for Ikast-Brande Kommune bygger som udgangspunkt på fire principper: 1. Interessentanalyse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen STAND 1 Hvordan samskabes der med borgerne? Der kunne oprettes en idebank hvor borger kan komme med seriøse ideer. Åbne borgerrettede møder om pågældende temaer Ideer/projekter præsenteres på kommunens

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017-2021 Foto: Martin Håkan/GoverGanda.dk 2 FORORD Køge Kommune er en arbejdsplads, der hver dag bliver

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere