Modul 2 Kompendium. EUC Sjælland 2016 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 2 Kompendium. EUC Sjælland 2016 Side 1"

Transkript

1 Modul 2 Kompendium Opgaver: Side Opgaver: Færdig Forbandt og afslutning Tidsplan for modul 2 Modul 2 mur Cad-tegning + teori Tidsplan mur Mængdeberegning garage. Proces kontrol Kvalitetskontrol Arbejdsmiljø Fugtstandsende lag/ fugtspærre Mørtel og fugetyper Mur-bindere Nivellering Rapport om murematerialer Fremlæggelse af modulet EUC Sjælland 2016 Side 1

2 Afslutninger: False ved døre, vinduer, fritstående mure & hjørner, der findes 2 former for mureafslutninger ¾ stens afslutning og 1/1 stens afslutning, enten vælger mand den ene eller også vælger mand den anden i en fals, man blander ikke de to afslutninger med hinanden. Afslutninger ved hjørner, astre og Afslutninger ved vindues Afslutninger ved dør Afslutninger ved fritstående ¾ stens afslutninger ved false: lige så mange ¾ sten bag hinanden som muren er, halve sten tyk (3/4 sten som løber, og ¾ sten som kop) 2. sk. * EUC Sjælland 2016 Side 2

3 1. sk. 1/1 stens afslutninger ved false: kopskifte altid petringer som nr. 2 sten, i hele murens tykkelse NB. Krydskop altid lige efter afslutningen i løberskiftet NB. Hel sten som løber og hel sten som kop (undtagelse i 1½ stens mur NB. Skærende forbandt hvor man kan have det NB. Aldrig petring i løberskifte. 2. sk. 1. sk. False: Blanke false løses som Pillefals Pudsede false løses som skorstensfals Gennemtælling (Skræddermål) : Ved åbninger, tæl igennem fra sidste hele sten inden afslutningen ¾ stens afslutning ved hjørner : Løberskifte gennemgående. 1/1 3/4 1 stens afslutning ved hjørner : Kopskifte gennemgående. Gennemgående mure: Nærmeste studs altid ¼ eller ¾ sten fra indadgående hjørne. Tilstødende mure : Nærmeste studs altid ½ eller 1 sten fra indadgående hjørne. EUC Sjælland 2016 Side 3

4 b. så mange hele sten som muligt. ½ stens mure : a. løberforbandt. ¼ eller ½ sten forskydning. b. alligevel løber og kopskifte - se fals eller hjørne afslutninger. c. ¾ eller hel stens afslutning. Hule mure : 29 cm (28,8) normalt ¼ stens forskydning fra for- til bagmur. 35 cm (34,8) normalt skærende forbandt fra for- til bagmur. (kan være forskudt eksempelvis ved skorstensfalse) ved rene løberforbandter med 1/1 stens afslutning, bruges ¾ som nr. 2 sten fra hjørnet i kopskiftet, ikke petringer. 1/1 stens afslutning kan slås om til to kopper på hjørnet, koppen i næste skifte er så ¾ sten. ¾ eller 1/1 sten på udadgående hjørne, da også ¾ eller 1/1 sten på indadgående hjørne med løbersiden i samme retning. Skorstene : så mange hele sten som muligt, princip som i tilstødende- og gennemgående mure. Pilastre : fremspring fra facadelinien (facademur ). Facademur tilstødende = kop i pilastre. Facademur gennemgående = løber i pilastre. Undtagelse 1/1 stens mur : EUC Sjælland 2016 Side 4

5 løber i facade, altid kop i pilastre. Kop i facade, altid løber i pilastre. Blændinger : udsnit i facadelinien. Bagmur bestemmer hvad der er i blændingen Skalmur: Murmål: Stenmål : Pillemål : Løses principielt som hule mure. Ved false med varmeisolering (kuldebrosisolering) kan hele sten og krydskopper føres ud på falsen. En studsfuge + en løber er 240 mm En studsfuge + en ¾ sten er 180 mm En studsfuge + en kop er 120 mm En studsfuge + en petring er 60 mm. Hvis der kræves ens afslutninger ved begge sider bliver stenmål et helt antal gange 120 mm i modsat fald bliver stenmål et helt antal gange 60 mm. Et stenmåls sidste ciffer ender altid på { 0 }. Hvis der kræves ens afslutninger ved begge sider bliver pillemål et helt antal gange 120 mm minus en fuge 12 mm i modsat fald bliver pillemål et helt antal gange 60 mm minus en fuge 12 mm. Et pillemål sidste ciffer ender altid på { 8 }. Åbningsmål : Hvis der kræves ens afslutninger ved begge sider bliver åbningsmål et helt antal gange 120 mm plus en fuge 12 mm i modsat fald bliver åbningsmål et helt antal gange 60 mm plus en fuge 12 mm. Et åbningsmål sidste ciffer ender altid på { 2 }. Pillemå Åbningsm Pillemå Stenmå Åbningsm Højdemål : højdemål er lodret inddeling af skifterne. For normalmursten er 3 sten + 3 lejefuger = 200 mm 3 på 20 eller 15 på 1 meter. (forbandtregler lånt fra murerviden.dk) EUC Sjælland 2016 Side 5

6 Forbandt og afslutning. EUC Sjælland 2016 Side 6

7 Modul 2, Tidsplan. På denne tidsplan afkrydser du den faktiske tid som du har brugt på diverse opgaver. Ved afslutning af modulet kan du holde planlægningen op imod den faktiske tid. Passer planlægningen? Hvis nej, hvorfor? Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tidsplan for modul 2 Forbandt og afslutning Modul 2 mur Cadtegning Mængdeberegning garage Arbejdsmiljø Proces kontrol Tidsplan mur Mørtel/fuge typer Planlægning og kvalitetskontrol Nivellering Mur-binder Fugtstandsende lag Rapport om murematerialer Fremlæggelse af modulet/slut kontrol EUC Sjælland 2016 Side 7

8 Modul 2, Mur/Teori opgave. Praktik. Du skal nu i gang med din første kombinationsmur. En stens-muren udføres i krydsforbandt, og hulmuren i løber 1 forbandt. Der skal bruges brugte mursten til denne opgave og Husk at lægge igennem ved åbninger. Først skal du lave en arbejdstegning på autocad. På tegningen skal der være de 4 første planskifter, en facadetegning, snittegning samt et sidebillede. Målsæt opgavens længde og højde på tegningen. Første skifte nivelleres og mures i kvote Der mures sokkel på denne opgave. Opgaven løses individuelt, og der placeres et vindue i facade A. Vinduet skal starte 1½ sten fra hjørnet 1 og være 1½ sten i bredden og 9 skifter i højden. Vinduet afsættes i kote murens færdig kvote er Bagmuren skal grovpudses og Bagmuren skal kontrolleres inden den pudses og mellem grovpuds og finpuds. Teori. Der udføres Kvalitetssikring og Proceskontrol på opgaven. Bemærk at Kvalitetssikringen skal godkendes af en faglærer ud for de oplyste kontrolpunkter. Alle kontrolblade samles i en mappe og vedlægges den praktiske opgave ved evalueringen. Der skal tages billeder af opgaven som em del af kvalitetssikringen, og der skrives en kort tekst til billederne som beskriver din arbejdsgang. Proceskontrollen skal afleveres ved evaluering af opgaven. (Proceskontrollen vil indgå i karaktergivning på et senere tidspunkt.) Der skal laves mængdeberegning på opgaven, som indskrives på samlearket for mængdeberegninger af mureropgaver. Brug excel til at lave dine beregninger. Der skal laves en tidsplan i excel, inden opstart af opgaven. Opgaven er løst når den praktiske del er færdig muret samt den teoretiske del er afleveret til faglæreren. Den teoretiske del af opgaven, ligger grunden til den mundtlige gennemgang af opgaven. 1 Hjørnet (også kaldet hovedhjørnet) er der hvor stensmuren og hulmuren mødes. EUC Sjælland 2016 Side 8

9 Praktisk opgave 4. EUC Sjælland 2016 Side 9

10 Tidsplan for praktisk opgave 4. Tidsplan for praktikopgave nr. Navn: Dato: Antal lektioner til opgaven: Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Anslået tid Forbrugt tid Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 EUC Sjælland 2016 Side 10

11 Proces kontrol EUC Sjælland 2016 Side 11

12 Mængdeberegning af Garage Din ven har en opgave til dig. Han vil gerne have dig til at regne ud hvor mange materialer han skal bestille for at kunne opføre denne garage (se vedlagte tegninger) Du skal beregne mængden for følgende materialer: 1. Beton til fundament. (m³) 2. Lecaterm-blokke. (stk.) 3. Isolering til gulv. (m²) 4. Beton til gulv. (m³) 5. Pap 350 mm (rl.) Der er 20 m I en rl. 6. Pap 450 mm (rl.) Der er 20 m I en rl. Der skal pap under og over vinduer samt over port. 7. Mursten til for og bagmur. (stk.) 8. Binder. (stk.) 9. Isolering til vægge. (pk.) Der er 3,8m² i en pk. 10. Fugning af facaden. (L.) 11. Sokkel puds. (L) 12. Indvendig puds. (L) 13. Vingetegl til tag. (stk.) 14. JP-Binder (tagbinder) 15. Rygning. (stk.) Brug vedlagte skema til den endelige udregning, mellemregninger skal skrives på Word eller excel. EUC Sjælland 2016 Side 12

13 Betegnelse Enhed (Mursten, beton til fundament. o.s.v.) (M²,L,M³) 1. Beton til fundament M³ 2. Lecaterm-blokke Stk. 3. Isolering til gulv M² 4. Beton til gulv M³ 5. Pap 350 mm RL. 6. Pap 450 mm RL. 7. Mursten til for og bagmur Stk. 8. Binder Stk. 9. Isolering til vægge Pk. 10. Fugning af facaden L. 11. Sokkel puds L. 12. Indvendig puds L. 13. Vingetegl til tag Stk. 14. JP-Binder (tagbinder) Stk. 15. Rygning Stk. Mængde Pris EUC Sjælland 2016 Side 13

14 Kvalitetskontrol Hvad kontrolleres Hvor Hvordan Hvornår Bemærkninger Dato Sokkel Plan, mål og lod Lodstok og målebånd Ved opstart Fugtisolering Overlæg, opbuk og hjørner Visuelt Før og under opmuring Anlæg (udmåling) 1.skifte Mållægte Før og efter muring Lod Ved lodsteder Lodstok Løbende Vage Fra hjørne til hjørne Lodstok Hvert skifte Højdemål På hovedhjørne Mållægte Hvert skift Fuger Alle fuger Visueltog trykprøvning Løbende Grovpuds Lod og ret lunker Lodstok Løbende Væg og gulvfliser Inddeling Lod/vater Fuger tæthed renhed. Visuelt Løbene og ved afslutning Helhedsvurdering Se ovenfor Se ovenfor Efter færdigmelding EUC Sjælland 2016 Side 14

15 Rapport om murematerialer. Opgave 1. Beskriv med dine egne ord om de materialer og det værktøj som du bruger i dine opgaver. Brug Murerbogen og Materialelærebogen som hjælp. Opgaven skal indskrives på pc. Opgave 2. Tegl: 1) Beskriv processen fra ler til teglsten. 2) Nævn de forskellige teglprodukter. 3) Nævn Hvilken slags ler der oftest bruges til mursten? 5) Nævn 5 forskellige slags facadesten. Mørtler/kalk: 1) Hvad er kalk? 2) Beskriv forskellige mørtler samt deres anvendelse. Cement: 1) Hvad er cement? 2) Hvordan fremstilles det? 3) Hvad er bindemidler? 4) Hvad er tilslagsmaterialer? 5) Beskriv mindst 4 typer cement samt deres egenskaber. 6) Hvad er V/C tallet? 7) Beskriv sætmålsprøven. Fugtstandsende lag: 1) Hvilken materialer er fugtspærre lavet af? 2) Hvor stort et overlæg skal der være ved samlinger af fugtspærre? 3) Hvordan skal det fugtstandsende lag lægges ved start af opmuring. Lav et snit af de 4 nederste skifte som håndskitse. 4) Beskriv mindst 3 steder hvor der skal i lægges fugtspærre. EUC Sjælland 2016 Side 15

16 Til opmuring. Til 1 m² ½-stens mur medgår 63 normalsten. *37 L mørtel. Til 1 m² bredstensmur medgår 63 bredsten. *50 L mørtel. Til 1 m² 1-stens mur medgår 126 normalsten (100 til facade og 26 til bagmur). *80 L mørtel. Til 1 m² 290 mm hulmur (½+½ sten) medgår 140 normalsten. (75 til facade og 65 til bagmur). *85 L mørtel. Til 1 m² 348 mm hulmur, trådbinder medgår 126 normalsten. (63 til facade og 63 til bagmur). *74 L mørtel. Til 1 m² 1½-stens mur medgår 190 normalsten. *120 L mørtel. Til 1 m² 2-stens mur medgår 252 normalsten. *160 L mørtel. Til 1 lb.m skorstensrør, cm, ½-stens vanger medgår 90 normalsten. Til 1 lb.m skorstensrør, cm, 1-stens vanger medgår 240 normalsten. Der regnes normalt med et tillæg for spild på 4 %. * Disse tal er gældende for henmuring af 500 sten og derunder. Ved henmuring af 500 sten og derover, gælder 700 L mørtel per 1000 stk. normalsten. Ved anvendelse af Flensborgformat tillægges 1/3 mursten og mørtel. (format mm) Til pudsearbejder. Til 1 m² berapning medgår 12 L mørtel. Til 1 m² puds på murvæg medgår 17 L mørtel. Til 1 m² finpuds medgår 1,2 L finkalk Til 1 m² tyndpuds medgår ca. 3-4 kg tørmørtel. (0,6 L strandsand og 0,6 L hvidtekalk). Til 100 m² bræddepuds (loft eller væg) medgår 5 ruller rørvæv á 20 m², 5 pakker galv. papsøm og 20 hl mørtel. EUC Sjælland 2016 Side 16

17 Til fugning Til 1 m² fugning medgår 1,7 L mørtel. Til afrensning af 1 m² mur medgår 0,16 L saltsyre. (eller 0,16 kg syre á) Til tagarbejde Til 1 m² tag medgår 18 stk. vingetagsten. Til 1 m² tag medgår 16 stk. falstagsten. Til understrygning af 100 tagsten medgår 35 L mørtel. Til 1 lb.m rygning eller grat medgår 3½ rygningssten. Til henlægning af 1 lb.m rygning eller grat medgår 10 L KC mørtel. Tagsstensbinder: normalt anvendes 500stk. pr tagsten. Se evt. side 153 i murerbogen. Eller Tegl 36, oplægning af tegltage. I praksis må antal af tagsten pr. m² efterprøves, da de er meget varierende i størrelse. Diverse materialer I hule mure med trådbinder regnes der med min. 4 stk. pr. m² mur. 1 rulle asfaltpap (fugtisolering) indeholder 20 lb.m pap (uanset bredden). Forbrug af materialer til beton Blandingsforhold Cement, standart Sand Sten 1 : 2 : kg. 0,50 m³ 0,75 m³ 1 : 2½ : 3½ 290 kg. 0,54 m³ 0,75 m³ 1 : 3 : kg. 0,50 m³ 0,83 m³ 1 : 3 : kg. 0,44 m³ 0,88 m³ 1 : 4 : kg. 0,50 m³ 0,86 m³ 1 pose cement indeholder 25 kg. Ved beregninger skal cementmængden opgives i hele poser, idet der altid afrundes opad EUC Sjælland 2016 Side 17

18 Flise- og klinkearbejder Til 1 m² mm vægfliser medgår 44 stk. Til 1 m² mm vægfliser medgår 81 stk. Til 1 m² mm vægfliser medgår 50 stk. Til 1 m² mm mosaik medgår 11 ark. Til 1 m² mm mosaik medgår 6 ark. Til 1 m² mm mosaik medgår 10 ark. Til 1 m² mm klinker medgår 44 stk. Til 1 m² mm klinker medgår 50 stk. Til 1 m² mm klinker medgår 42 stk. Til 1 m² mm klinker medgår 72 stk. Til 1 m² mm klinker medgår 83 stk. Forbrug af klæbestoffer (lim) ca. 2,5 kg. pr. m² Forbrug af kc mørtel ca. 17 L. pr. m² Forbrug af fugemasse ca. 0,5 kg. pr. m² Leca blokke (L H B) Format: mm 10 stk. pr. m² 8 L mørtel. Format: mm 10 stk. pr. m² 11 L mørtel. Format: mm 10 stk. pr. m² 13 L mørtel. Format: mm 10 stk. pr. m² 16 L mørtel. Format: mm 10 stk. pr. m² 22 L mørtel. Format: mm 10 stk. pr. m² 25 L mørtel. Format: mm 8,4 stk. pr. m² 7 L mørtel. Format: mm 8,4 stk. pr. m² 10 L mørtel. Format: mm 8,4 stk. pr. m² 13 L mørtel. Format: mm 8,4 stk. pr. m² 16 L mørtel. Format: mm 8,4 stk. pr. m² 20 L mørtel. Note. 1 m² = 1 1 m. 1 m³ = m. 1 hl = 100 L. 1 lb.m = 1 løbende meter. EUC Sjælland 2016 Side 18

19 Mængdeberegning af garage EUC Sjælland 2016 Side 19

20 EUC Sjælland 2016 Side 20

21 Fugtspær EUC Sjælland 2016 Side 21

22 Murerfagets grundforløb Euc Sjælland. Fugtstandsende lag i murværk / Kuldebrosisolering. 1) Hvorfor skal der fugtstandsende lag i murværk? Murerbog 100 2) Hvad er( radon)? Murerbog ) Nævn 5 skader som kan opstå hvis man ikke bruger fugtspærrer? Murerbog 100 4) Hvad er en tb rende og hvilken funktion har den? Murerbog 112 5) Nævn de steder hvor der skal fugtstandsende lag. Murerbog ) Hvor mange centimeters overlæg skal der minimum være på sokkel pap? Murerbog 103 7) Hvornår anvendes en opskotning? Murerbog 122 8) Hvilke materialer bruges der til en kuldebro isolering? Murerbog 189 9) Hvorfor skal der ilægges kuldebro isolering? Murerbog ) Tegn en skitse over en sokkel konstruktion, hvor der er lagt fugtstandsende lag. murerbog ) Skal pap samlinger klæbes med bitume-asfalt? Murerbog ) Hvad er de hyppigst anvendte fugtspærrer? Murerbog 100 Opgaven løses som enkelt mands opgave. Opgaven laves skriftligt. Opslagsmateriale: Murerbogen. Pedi: mar EUC Sjælland 2016 Side 22

23 Murbindere Murbindere skal være i overensstemmelse med EN Murbindere skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste bindere må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under passivt miljø. Til de ikke-korrosionsfaste trådbindere hører bindere af varmforzinket stål. Varmforzinkede bindere må ikke bukkes eller rettes ud af hensyn til beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen. Ved udretning af bøjede bindere i præfabrikerede bagmurselementer og ved indmuring af bindere skal det tilstræbes, at bindernes frie del bliver retlinede og parallelle. I tabellen nedenfor angives eksempler på korrosionsbeskyttelsessystemer for bindere i forhold til eksponeringsklasse. Den fuldstændige tabel findes i anneks C, EN :2007. Ref. nr. i tabellen henviser desuden til den fuldstændige specifikation af materialer og belægningen, som findes i EN De danske erfaringer er, at bindere af austenitisk rustfast stål efter EN eller tinbronze CuSn 6 efter ISO 427 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3. Forklaring til tabel: U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen. X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse. Materiale Ref.nr. EN MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkellegering) iht. EN U U U U R Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN U U U R R Fosforbronze iht. ISO U U U R R Alubronze iht. ISO U U U R R Forzinket (105 g/m2) ståltråd 19 U R R X X EUC Sjælland 2016 Side 23

24 Spørgsmål nivellering. 1) Hvad er nivellering? 2) Når gulvet er = 0 og der aflæses 92 cm hvordan skrives koten? 3) Hvad er koten på havets overflade? 4) Hvad heder byen som er udgangs punkt for Danmarks højdemåling? 5) Hvor langt er der mellem fikspunkterne byerne? 6) Må man fjerne et fikspunkt på eget hus? 7) Hvad kan man bruge hvis afstanden mellem a-b er større end 5meter 8) Hvordan transporteres instrumentet (flyttes)? 9) Hvad er et jordskud? 10) Man bør ikke skyde længere end? 11) Kan man anslå længden ved hjælp af trådkorset? EUC Sjælland 2016 Side 24

25 Arbejdsmiljø for murerfaget grundforløb 1) Hvad drejer arbejdsmiljø på byggepladsen sig om? Side 11 2) Hvad kan være med til at reducere arbejdsulykker? Side ) Hvad er hensigten med arbejdsmiljø loven og arbejdstilsynet? Side ) Hvilket ansvar har du i forbindelse med brugen af personlige værnemidler? Og hvad er firmaet ansvarlig for? Side ) Hvor anvendes åndedrætsværn, og hvad er din pligt? Side ) Øjenværn, hvornår skal det benyttes? Side ) Hvordan skal en beskyttelseshjelm side på hovedet? Side ) Hvornår skal der være høreværn til rådighed? Side ) Hvor skal der anvendes Sikkerhedsfodtøj, og hvad skal du tage hensyn når du vælger fodtøj? Side ) Hvornår bruges faldsikrings udstyr? Side ) Hvordan forebygger du beskyttelse af dine hænder og hud? Side ) Hvad er vigtigt for dig når du arbejder med farlige stoffer? Side ) Hvor længe må du arbejde fra en stige? og hvor højt? Side ) Hvilke arbejdsprocesser i murerfaget er knæliggende og hvordan beskytter du dig? Side 186 Besvares skriftlig ved hjælp af bogen: Arbejdsmiljø for Bygge & Anlæg eller Bar s hjemmeside. Krone smiley grøn smiley gul smiley rød smiley Særlig stor indsats lever op til kravene flere problemer alvorlige problemer for arbejdsmiljøet for arbejdsmiljøet ført til et straksforbud med arbejdsmiljøet påbud med frist forbud-rådgivningspåbud EUC Sjælland 2016 Side 25

26 Du skal nu selv prøve at evaluerer din opgave efter følgende skema. Det er en vigtig egenskab for en håndværker at kunne vurderer sit eget. Efter din evaluering vil din lærer sammen med dig gennemgå opgaven og skemaet med dig for at se om I er enige om resultatet. Murearbejde: Hvornår er det godt nok Din vurdering Afvigelser +/- Lærerens Karakter Helhedsindtryk Roligt at se på Længdemål +/- 4 mm Højdemål +/- 4 mm Lod hjørner og false +/- 3 mm Er opgaven vandret +/- 3 mm Forbandt Korrekt løsning Hugninger +/- 3 mm Flugt +/- 4 mm Puds: Lod og stok +/- 4 mm Din vurdering Afvigelser +/- Karakter Overflade Ensartet Abejdsindsats: Dine opgaver Din vurdering Karakter Dit bidrag til teamet EUC Sjælland 2016 Side 26

27 Nivellering: Venstre Højre A B Hvad har du især brug for at lære? Hvad er du bedst til? Og hvad syntes du der er sværest? Hvad skal du gøre for at lærer de ting du har brug for? Er der brug for at du forbedrer din arbejdsindsats? EUC Sjælland 2016 Side 27

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer 5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Sjælland. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående Alment Tankegangskompetence

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger.

Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger. Murernes brancheklubber i 3F Midt/Østsjælland-Midtlolland- Sydsjælland JANUAR 2015 Gå efter guldet! Følg opmålernes anvisninger. BOGFLYTNING skal følge forbundslovens bestemmelser. MEN kan undlades i Region

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG]

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med oplægning af et nyt tegltag på svinestalden, hvor hele taget skal udskiftes, der skal hen-mures rygninger og

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v.

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. FACADESTIGER til mange formål Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. Facadestige Varmforzinket udførelse. Let stige med stor stabilitet. Vanger i

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Murflex D1 SfB (2-) Fh3 April 2007 sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Funktion og egenskaber Et murværk har behov for

Læs mere

POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader

POREBETON. - et naturligt valg. Opstillingsvejledning for HD-plader POREBETON - et naturligt valg Opstillingsvejledning for HD-plader For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En transportvogn, som kan flytte hele paller. En rundsav,

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Folkeskolens Afgangsprøve. Matematisk problemløsning. maj 2007. Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

Folkeskolens Afgangsprøve. Matematisk problemløsning. maj 2007. Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning maj 2007 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Mursten De første danske bygninger af mursten blev opført omlaing år 1160. I 1.1 I Hvor

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere

Murerfaget side 1 af 7

Murerfaget side 1 af 7 Murerfaget side 1 af 7 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSES GVU-UDDANNELSE Murer ver. 7 SPECIALE Murer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse murer

Bygningsdelsbeskrivelse murer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler murerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til murerarbejdet hører følgende ydelser (23)01 Skalmur af rådhusblanding fra

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

HO MURER VEDF ORL ØB 1

HO MURER VEDF ORL ØB 1 MURER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Murerteknik Vi bygger en mur med vinduesåbning overlukket med ståltegl og muren afsluttes med rulskifte. Vi har fokus på planlægning,

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse murer

Bygningsdelsbeskrivelse murer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler murerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til murerarbejdet hører følgende ydelser (23)01 Påmuring af eksisterende facader

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Katalog valgfri specialefag

Katalog valgfri specialefag # Valgfri specialefag Fag nr Forløb Dage 2 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 3664 3.H / 4.H 7,5 niveau A 3 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk 3663 4.H 7,5 niveau A

Læs mere

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Vejledning Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere