Investeringsanalyse 16. november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsanalyse 16. november 2017"

Transkript

1 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige amerikanske og tyske (danske) statsrenter, formentlig vil range-trade året ud. Det er fortsat vores holdning, og vi vurderer samtidig, at tendensen vil fortsætte ind i 1. kvartal 218. Vi har dog på det seneste oplevet lidt højere volatilitet end normalt. I starten af november sås en overraskende stigning i såvel de amerikanske som de tyske obligationsrenter. Det er uklart, hvad er udløste denne stigning, men faldende renter selv efter ECB s beslutning om at reducere sine månedlige obligationsopkøb i 218 kan have medført gevinsthjemtagning blandt investorer, som havde positioneret sig til lavere renter og carry. Det gælder især, da vi begyndte at opleve en strammere retorik fra flere ECB-medlemmer om, at ECB kunne bevæge sig væk fra de gradvise lempelser. Den opadgående tendens i obligationsrenterne varede dog kun nogle få dage, og vi har oplevet en næsten fuldstændig vending i stemningen på markedet. Denne gang er det udløst af en svækkelse på de globale aktiemarkeder, som har fået investorerne til at søge mod de mere sikre globale obligationsmarkeder. De 1-årige tyske statsrenter er således tilbage på niveauet fra september. De globale renter presses nedad Genveje Prognose for Danmark Prognose for euroområdet Prognose for USA Prognose for Storbritannien Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognosetabel Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsobligationsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK , EUR=Tyskland Denne uges faldende renter understreger, at vi til trods for ECB s nedskalering af sine obligationsopkøb, en stærk global økonomi og renteforhøjelser fra Fed ikke skal forvente nogen umiddelbar stigning i hverken de amerikanske eller de europæiske lange (1-årige) renter. Det generelle inflationspres er fortsat lavt, og nulrentepolitikken i Japan og centralbankernes fortsatte obligationsopkøb (som dog er aftagende) i Europa holder de lange renter forankret både i Europa og USA. Hvis den negative stemning på de globale aktiemarkeder fortsætter, kan vi desuden meget vel opleve et skifte hen imod obligationer. I denne uge meddelte Bloomberg, at den største amerikanske pensionskasse, Calpers, ønsker at fordoble sin obligationsbeholdning for at nedbringe risikoen og volatiliteten i sin portefølje. Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Vigtige oplysninger og erklæringer er indeholdt fra og med side 11 i denne analyse.

2 Risikoen for de 1-årige renter både i Europa og USA er blevet mere tosidet Vi har tidligere fremført, at risikoen for renterne var asymmetrisk til den positive side som følge af de globale centralbankers politik om at normalisere renterne. Den seneste tids faldende renter oven på den aftagende globale risikovillighed understreger dog samtidig, at man ikke skal undervurdere den nedadgående risiko for de lange renter, særligt i USA. Hvis investorerne i stigende grad søger over mod det globale obligationsmarked, vil amerikanske obligationer, der giver en høj rente, være et oplagt valg. Vi argumenterer derfor, at udsigterne for obligationsrenterne for de kommende par måneder nu er blevet mere symmetriske, og at man ikke skal glemme, at det også kan gå nedad for de lange renter. Markedet indpriser fortsat for få renteforhøjelser fladere 2-1-årig kurve i USD Når det er sagt, så tror vi fortsat, at markedet indpriser for få renteforhøjelser til næste år i USA (kun én yderligere stigning ud over den forventede forhøjelse til december). Hvis vores hovedscenario udspiller sig, bør det presse de lange amerikanske renter lidt op i 218. Vi fastholder vores 12-måneders prognose for de 1-årige amerikanske statsrenter på 2,7 %. Vi venter fortsat en fladning af den 2-1-årige amerikanske rentekurve på 12 måneders sigt. Renterne i den korte ende ventes at blive trukket op af Feds renteforhøjelser, mens den lange ende holdes nede af investorernes interesse for amerikanske obligationer, der giver en høj rente. Moderat stejling af den 2-1-årige rentekurve i Tyskland er vores hovedscenario I Tyskland venter vi omvendt en moderat stejlere 2-1-årig rentekurve i 218. ECB vil fortsat holde den korte ende af kurven i stram snor i 218. Det 1-årige segment på rentekurven ventes imidlertid at blive trukket op af renteudviklingen i USA samt ECB s reducerede opkøb. Vores 12-måneders prognose for den 1-årige tyske rente lyder på,75 %. Måske undervurderer vi dog, som vi gjorde det i USA, det nedadgående pres på de 1-årige renter i Tyskland fra ECB s fortsatte opkøb, som nu også omfatter stigende beløb fra geninvestering af udløbne obligationer. Den sunde tyske økonomi medfører samtidig, at Tyskland vil have et moderat finansieringsbehov og dermed få obligationsudstedelser i November 217

3 Contents and contributors Eurozone...4 Macro Senior Analyst Aila Mihr Interest rates Chief Analyst Arne Lohmann Rasmussen US...5 Macro & interest rates Senior Analyst Mikael Olai Milhøj Interest rates Chief Analyst Arne Lohmann Rasmussen UK...6 Macro & interest rates Senior Analyst Morten Helt Denmark...7 Macro Chief Economist Las Olsen Interest rates Chief Analyst Arne Lohmann Rasmussen Sweden...8 Macro & interest rates Chief Analyst Michael Boström +46 () Senior Analyst Michael Grahn +46 () Senior Analyst Marcus Söderberg +46 () Senior Analyst Carl Milton +46 () Norway...9 Macro & interest rates Chief Analyst Jostein Tvedt Forecasts table November 217

4 Prognose for euroområdet Nøgletallene i euroområdet peger fortsat på et opsving i 217 og 218 med stærke PMItal og høj forbrugertillid på tværs af lande. Nyere data udgivelser fremhæver imidlertid ECB s nuværende dilemma: Mens BNP har accelereret mere end forventet i 3. kvartal (2.5% y/y), skuffer inflationen fortsat med et fald fra 1.5% i september til 1.4% i oktober. Siden beslutningen om nedskaleringen af obligationsopkøbene i 218 på oktober mødet, har især nedgangen i kerneinflationen til.9% været dårlige nyheder for ECB som fortsat håber på, at en kombination af højere beskæftigelse og et output, der er ved at lukke i sidste ende vil drive det underliggende prispres op. Selvom vi tror, at ECB er for optimistisk omkring kerneinflationenen forventer vi, at ECB gradvist vil nedskalere den monetære stimuli næste år, såfremt kerneinflationen kommer tilbage over 1.% og økonomien fortsat er stærk. Vi venter fortsat en stejling af den 2-1-årige eurorentekurve i 218. ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor. Det gælder dog ikke det 1-årige segment, der vil blive trukket op af højere obligationsrenter i USA og en reduktion af ECB s obligationsopkøb. Den 1-årige tyske obligationsrente ventes at ligge i,75 % om 12 måneder. Prognose for euroområdet EUR Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Refi Deposit M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve månedlig ændring 2. % bp Ændring, bp (h-akse) 16-Oct Nov-17 3-måneders Euribor-rente 1-årig swaprente 4 16 November 217

5 Prognose for USA Fed meddelte på det seneste møde, at de nu er begyndt at reducere balancen, og de signalerer stadig endnu en renteforhøjelse i år. Det er fortsat vores hovedscenario, at renteforhøjelsen kommer i december, da de vigtigste medlemmer af den pengepolitiske komite lægger mere vægt på arbejdsmarkedstallene end de løbende inflationstal. Jerome H Powell er blevet nomineret af Trump som efterfølger til Yellen som ny centralbank chef. Powell betragtes som værende i samme neutrale lejr som Yellen. Derfor vurderer vi, at han vil stemme for yderligere to rente stigninger i 218, hvis økonomien udvikler sig som forventet. Markederne prissætter nu en relativ stor sandsynlighed for en rente stigning i december på 9%, hvilket efter vores mening, ser ud til at være mere retfærdig i sammenligning med de seneste måneder, hvor markedet prissatte en lav sandsynlighed for en rente stigning. Vi mener stadig, at markedet indregner for få renteforhøjelser næste år (kun en enkelt). Hvis vi får ret i vores hovedscenario, vil det trække de amerikanske obligationsrenter lidt op. Vi regner fortsat med at se en fladning af den 2-1-årige amerikanske rentekurve de næste 12 måneder. Den korte ende af kurven vil formentlig blive trukket op af Feds renteforhøjelser, mens de lange renter vil blive holdt nede af investorernes interesse for amerikanske højrente -obligationer. Prognose for USA USD Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Fed Funds M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve månedlig ændring 3. % bp Ændring, bp (h.akse) 16-Oct Nov-17 3-måneders USD Libor-rente 1-årig swaprente 5 16 November 217

6 Prognose for Storbritannien Som ventet, hævede Bank of England (BoE)renten med 25bp fra.25% til.5% med en stemme optælling på 7-2 til MPC på mødet i november. Det har været en blød udmelding i den forstand, at M PC ikke har villet kommentere fremtidige rente stigninger. Inflation var uændret 3.% y/y i oktober. Inflationsstigningen burde dog være midlertidig i det meget af stigningen skyldes svækkelsen af pundet. Ydermere, forbliver løn væksten afdæmpet og mens arbejdsløshedsraten faldt til 2.2% i september (fra en op - revidering på 2.3% i august) er der signaler, at arbejdsmarkedet er ved at blive svækket. Data understøtter stadig vores forventning om, at BoE holder renten uændret i 218 og ikke gennemfører nye renteforhøjelser før 219. Markederne indregner endnu en renteforhøjelse inden november 218 og en tredje forhøjelse i 4. kvartal 22, hvilket vi anser for at være lidt for aggressivt med en nedadrettet risiko i -2Y segmentet i de kommende måneder. Længere ude på rentekurven forventer vi at renterne forbliver omkring det nuværende niveau de kommende måneder. Den 2-1-årige britiske rentekurve vil formentlig stejle moderat, idet obligationsrentestigningerne i USA og Europa vil smitte af på den lange ende af den britiske kurve. Prognose for Storbritannien UK-swapkurve månedlig ændring GBP Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 16-Oct Nov-17 3M Libor-rente 1-årig swaprente 6 16 November 217

7 Prognose for Danmark Vi forventer ingen renteændringer fra Nationalbanken det næste års tid. Det er formentlig mere sandsynligt, at Nationalbanken intervenerer i valutamarkedet for at svække kronen, da fundamentale faktorer som Danmarks store betalingsbalanceoverskud fortsat trækker i retning af en stærkere krone. Rentespændet mellem 3-måneders Cibor og Euribor er blevet indsnævret i år. Høj likviditet på pengemarkedet trækker Citarenten med ned og trækker Cibor-fixingerne med ned. Vi venter, at DKK-fixingerne bliver på det aktuelle niveau eller falder lidt yderligere. Vi har i år set de danske swaprenter køre yderligere ind i forhold til euroswaprenterne, og især det 1- og 5-årige spænd er blevet indsnævret. Denne tendens ser ud til at kunne fortsætte året ud, dog nærmer vi os sandsynligvis et niveau hvor vi ikke længere burde forvente signifikante indsnævringer. Rentespændet til tyske statsobligationer er også kørt ind i år. Statsgældsforvaltningen vil fortsætte med at foretage switches for at understøtte likviditeten, især i de nye 2- og 1-årige obligationer. Udbuddet i 218 ventes uændret at udgøre DKK 65 mia. i henhold til det nye finanslovsforslag. En del af udstedelserne vil nu også finansiere almennyttigt boligbyggeri. Vores hovedscenario er, at obligationsrentespændet til Tyskland bliver nogenlunde på det aktuelle niveau. Prognose for Danmark DKK-swapkurve månedlig ændring DKK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m ISBV Repo M M årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 16-Oct Nov-17 3-måneders Cibor-rente 1-årig swaprente 7 16 November 217

8 Prognose for Sverige Nu, hvor året går på hæld, nærmer vi os også en beslutning fra Riksbanken om man skal fortsætte obligationsopkøbene eller ej. Vi venter, at centralbanken afslutter programmet, men vi erkender, at det kan gå begge veje. Uanset hvad der sker, afslører referatet fra rentemødet i oktober, at tre (af de seks) medlemmer af Riksbankens rentekomite hælder til at afslutte opkøbene. Endvidere offentliggjorde gældskontoret for et par uger siden en ny prognose, der viser et væsentligt mindre lånebehov for de kommende to år end tidligere ventet. Således bliver obligationsudstedelsen skaleret ned, og det vil delvist mindske behovet for en stigning i de lange renter som følge af en beslutning fra Riksbanken om at standse sine obligationsopkøb. Det mest centrale emne lige nu er dog de stadigt tydeligere tegn på en voldsom afkøling af boligmarkedet. Indtil videre baserer vi primært dette på anekdotiske beviser. Den underliggende faktor er de seneste års massive udbud af nye (og for det meste ganske dyre) lejligheder, et udbud, der fortsat vil stige i nogen tid i lyset af de igangværende projekter. Det har endnu ikke slået igennem på renterne (modsat på den svenske krone), men med en mere negativ udvikling kan det ændre udsigterne for pengepolitikken, hvilket vil skabe mere usikkerhed om en kommende renteforhøjelse. Prognose for Sverige SEK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve månedlig ændring % bp Ændring, bp (h-akse) 16-Oct Nov-17 3-måneders Stibor-rente 1-årig swaprente 8 16 November 217

9 Prognose for Norge Norges Banks guidance på mødet sidste i oktober svarende til den officielle rentebane fra september mødet. Norges Bank indikerer, at den første renteforhøjelse kommer medio 219. Da vi regner med noget kraftigere vækst og højere lønstigninger, venter vi den første renteforhøjelse ved udgangen af 218. De seneste data har bekræftet at den norske økonomi er inde i et opsving. Væksten i 3. kvartal var,6%, hvilket er på linie med 1. halvår. Væksten er bredt baseret. Forbrugertilliden er også stærk. Endelig er den norske PMI fortsat på et højt niveau. Opbremsningen på det norske boligmarked fortsætter oven på den kraftige vækst i 215 og 216 og har været mere udtalt, end Norges Bank havde forventet. Opbremsningen på boligmarkedet for nylig ventes ikke at få større betydning for pengepolitikken fremover. Kapacitetssituationen i norsk økonomi ventes snart at stramme til. Vi regner med, at de norske 5- og 1-årige obligationsrenter vil ligge stabilt i forhold til sammenlignelige lande i 217, da norsk økonomi er i bedring, men rentespændet vil muligvis køre lidt ud på 12 måneders sigt. Prognose for Norge NOK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Deposit M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve månedlig ændring 2.7 % bp Ændring, bp (h-akse) 16-Oct Nov-17 3 måneders Nibor-rente 1-årig swaprente 9 16 November 217

10 Prognosetabel Prognose NOK SEK DKK GBP EUR * USD Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 1-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 1-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: *Vi har benyttet tyske statsobligationer og euroswaprenter 1 16 November 217

11 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Danske Bank ). Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank er ikke registreret som et kreditvurderingsbureau i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer (forordning (EF) nr. 16/29). Danske Bank overholder således ikke og søger ikke at overholde kravene til kreditvurderingsbureauer. Interessekonflikter: Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Ban k, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Danske Bank, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber beskæftiger sig med commercial banking -aktiviteter, garantistillelse for værdipapirer, køb og salg af samt handel med værdipapirer, mægleraktiviteter, kapitalforvaltning, investment banking-aktiviteter, depotservice og andre finansielle ydelser, kan være långiver i forhold til de heri nævnte selskaber og have samtlige rettigheder, der er til rådighed for en kreditor i henhold til gældende lovgivning og de relevante låne- og kreditaftaler. Danske Bank, dens tilknyttede virksomheder og datterselskaber kan til enhver tid have kredit- eller andre oplysninger om de heri nævnte selskaber, som ikke er til rådighed for eller ikke må anvendes af de medarbejdere, der er ansvarlige for udarbejdelsen af denne analyse, og som ville kunne påvirke analysen og de holdninger, der udtrykkes i analysen. Der henvises til researchdisclaimer for yderligere oplysninger og information. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. Analy sen er f ærdiggjort: 16. nov ember 217 kl. 9:4 Analy sen er of f entliggjort f ørste gang: 16. nov ember 217 kl. 1: November 217

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien offentliggøres referatet af Bank of Englands april-møde. Vi forventer, at den pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag I dag offentliggøres ordrer på varige goder i USA for marts. Tallene vil give os en indikation af investeringsvæksten

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien er det blevet tid til januar-mødet i Bank of England (BoE). Som forventet holdt BoE en blød

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere