TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge"

Transkript

1 s tilgang i arbejdet med sårbare unge Danmark Specialiseret i hjælp til unge mellem år, der har senfølger efter opvæksten i en misbrugsramt familie 25 afdelinger 3000 unge modtog terapi/rådgivning i fastansatte psykologer og psykoterapeuter 120 professionelle frivillige (psykologer/psykoterapeuter) 1

2 Oplægs fokus Kort præsentation af s tilgang Dokumentation i relation til fysisk og psykisk vold og selvmordsforsøg Dokumentation af virkningen af den terapeutiske hjælp Opsummering ET BREDSPEKTRET SYMPTOMBILLEDE Angst & depression Selvmords-adfærd Lavt selvværd Spiseforstyrrelser Tegn på posttraumatisk stressforstyrrelse Vanskeligheder i forhold til at slippe ansvaret for den drikkende forælder Vanskeligheder i forhold til at selvstændiggøre sig og finde en egen identitet Vanskeligheder i forhold til at etablere stabile forpligtelser i forhold til nære relationer, uddannelse og arbejde Hver 3. udvikler egne alkoholproblemer for mændenes vedkommende endnu flere Helle Lindgaard (2008) 2

3 Dokumentation Startevaluering Startevaluering indeholder ca. 50 spørgsmål (baggrund, opvækstvilkår m.m.) 5 validerede skalaer + skalaen PTSD-8 Slutevaluering Indeholder ca. 20 spørgsmål omkring de unges vurdering af forandring, tilfredshed etc. 5 validerede skalaer + skalaen PTSD-8 Fagligt grundlag.all psychotherapies competently administered are equally effective. the benefits (of therapy) are due to the explanation given to the clients,..the relationship between the therapist and the client; the skill of the therapist; the healing context; the client s expectation and hope; and so forth. Bruce E. Wampold (2004) arbejder ud fra et pluralistisk perspektiv forskellige unge kan have behov for forskellig tilgang alt efter deres præferencer. Terapeuter har viden om og erfaring inden for flere psykoterapeutiske genrer og metoder så de kan være fleksible: fx psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, systemisk terapi, eksistentialistisk terapi osv. Terapeuterne har special viden om opvækst og senfølger fra misbrugsramte familier 3

4 Behandlingsforløbet Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i den unges oplevede problemer og ønsker om forandring Viden om symptomer og problemer fra de validerede skalaer kan inddrages hvis det giver mening for den unge Mål Forandringsteori Metode BEHANDLINGSPLAN Formål med behandlingsplan at skabe struktur for behandlingen og gøre indholdet af denne tydelig og gennemskuelig for den unge. Feedback Informed Treatment (FIT) anvender i alle behandlingsforløb det evidensbaserede feedback system FIT. Alle unge giver før hver samtale skriftlig feedback i forhold til deres trivsel og dermed effekten af behandlingen. Alle unge giver efter hver samtale skriftligt feedback på deres vurdering af samtalen, dens indhold og relationen til terapeuten. FIT sikrer løbende, at den unges stemme høres FIT skal sikre et optimalt og tæt samarbejde mellem den unge og terapeuten. Terapeuten kan løbende monitorere og regulere behandlingen efter den feedback, den unge kommer med. Skaber behandlingen øget trivsel? Hvordan oplever den unge terapiens indhold og relationen til terapeuten? 4

5 De unges belastninger I s Startevalueringer angiver de unge forskellige former for belastninger fra deres opvækst -blandt andet: Opvokset med fysisk vold 45 % Opvokset med psykisk vold 60 % Været udsat for seksuelle krænkelser 18 % Selvmordsforsøg 14 % Validerede skalaer & PTSD-8 Work & Social Adjustment Scale funktionsniveau i hverdagen Major Depression Inventory depressive symptomer CORE 34 psykologiske belastninger Outcome Rating Scale trivsel, personlig, social og i nære relationer WHO-5 - trivsel PTSD-8 posttraumatiske stress symptomer 5

6 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Målte belastninger (og effekt) på skalaer i forhold til fysisk vold, psykisk vold og unge, der har forsøgt selvmord Unge udsat for fysisk eller psykisk vold under opvæksten, har sværere symptomer end dem, der ikke har. Unge, der har forsøgt selvmord, har de mest belastende symptomer af alle. Ingen stor forskel mellem grupperne i forhold til effekt size dog størst lindring af symptomer for de mest belastede og dermed en større effekt size. 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Mønsteret fra CORE 34 går igen i alle skalaer Dog afviger effekt size mønsteret nogle steder (W&SAS) 6

7 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Og ORS OBS. Højere score, højere trivsel. 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Har far eller mor eller begge forældre drukket? Påvirker det belastningerne? Ingen markant forskel på de målte symptomer (CORE 34) i forhold til om far eller mor har drukket eller om begge forældre har drukket. 7

8 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Har far eller mor eller begge forældre drukket? Påvirker det belastningerne? Ingen markante forskelle i de 3 kategorier. 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Har far eller mor eller begge forældre drukket? Påvirker det belastningerne? Posttraumatiske stress symptomer synes at være sværere for den gruppe af unge, hvor begge forældre har drukket. 8

9 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Målingerne omfatter alle unge, også dem, der ikke er belastet over cutoff. Eksempel med målinger, hvor unge under cutoffer sorteret fra: CORE 34 W&SAS MDI N= 1241 First middel 18,12 Last middel 10,69 Forskel 7,43 Effekt Size 1,51 PTSD-8 N= 580 First Middel 22,72 Last Middel 16,95 Forskel 5,77 Effekt Size 1,85 N= 1165 First Middel 20,38 Last Middel 11,53 Forskel 8,85 Effekt Size 1,38 ORS N= 1488 First Middel 15,74 Last Middel 27,13 Forskel 11,39 Effekt Size 2,01 N= 782 First Middel 30,65 Last Middel 16,67 Forskel 13,99 Effekt Size 2,00 Effekt size forøges markant Målemetoden gør det vanskeligere at sammenligne effekt size på tværs af tilbud Konklusion Dokumentationen indikerer, at s pluralistiske tilgang ser ud til at virke på de målte belastende symptomer hos unge og at tilgangen virker på tværs af symptomerne. Opsummering s tilgang Vi tager udgangspunkt i den unges ønsker, mål og motivation for forandring Vi lægger stor vægt på optimal brugerinddragelse i forhold til behandlingsforløbet Terapeuterne trænes i at kunne præsentere en let forståelig og meningsfuld forandringsteori for den unge og inddrage dennes i det omfang, det giver mening Terapeuterne inddrager viden fra skalaerne, når det vurderes væsentligt for den unges trivsel men det er den unge, der beslutter, om det bliver en del af målene Vi inddrager FIT i den løbende dialog med brugeren omkring dennes udvikling og alliancen med terapeuten 9

10 Tak for ordet! Forandringsspørgsmål (1661 svar) Unge med 3 eller flere sessioner 91% har fået det bedre i forholdet til dem selv 77 % har oplevet en forbedring i evnentil at gå på arbejde eller på uddannelse 92 % er blevet bedre til at håndtere deres problemer 96 % har i høj eller nogen grad fået den hjælp, de havde brug for 10

11 CORE IMS (Information Management Systems) CORE: udviklet i samarbejde mellem og CORE IMS i England i 2013 registrering, dokumentation og evaluering. Organisations- & medarbejder niveau. Registrering og journalføring af alle brugere (14-35 år) Dynamisk indsamling af dokumentation om brugerne Systematisk brug af brugerinformeret feedback (Feedback Informed Treatment) FIT. Statistik modul, 50 startspørgsmål, 18 slutspørgsmål & før-og eftermålinger på validerede skalaer (depression, PTSD, funktionsniveau i hverdagen m.m.). CORE Startevaluering Indhentes efter forsamtalen Ca. 50 spørgsmål om baggrundsdata 6 validerede skalaer, hver indeholdende en række spørgsmål Slutevaluering Indhentes før eller under den sidste samtale Ca. 20 spørgsmål omkring forandring, tilfredshed etc. 6 validerede skalaer (tilsvarende førmåling), så vi får en mere objektiv før og efter måling 11

12 Forandringsspørgsmål (1661 svar) Unge med 3 eller flere sessioner 91% har fået det bedre i forholdet til dem selv 77 % har oplevet en forbedring i evnentil at gå på arbejde eller på uddannelse 92 % er blevet bedre til at håndtere deres problemer 96 % har i høj eller nogen grad fået den hjælp, de havde brug for De unges belastninger CORE 34 = Cutoff 10, 0-40 MDI = Cutoff 20, 0-50, PTSD-8 = Cutoff 18, 0-32, W&SAS = Cutoff 10, 0-40, ORS = Cutoff 25, 0-40, Belast CORE 34 Efter Belast MDI Efter Belast PTSD-8 Efter Belast W&SAS Efter Belast ORS Efter ES ES ES ES ES 16,55 23,77 20,24 17,92 19,23 12

13 Belastninger og effekt (ca. 700 unge) CORE 34 = Cutoff 10, 0-40 (1363 unge) MDI = Cutoff 20, 0-50 (1175 unge) PTSD-8 = Cutoff 18, 0-32(1161 unge) W&SAS = Cutoff 10, 0-40(1322 unge) ORS = Cutoff 25, 0-40(1886 unge) 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Belast CORE 34 Efter Belast MDI Efter Belast PTSD-8 Efter Belast W&SAS Efter Belast ORS Efter ES ES ES ES ES 16,55 1,09 10,05 23,77 0,87 14,43 20,24 0,90 15,85 17,92 0,91 10,66 19,23 1,10 28,17 Individuelle effekttal udarbejder også effekttal for den enkelte terapeut Mål 1. Stærkere effekt = bedre hjælp 2. At fåterapeuter tilat interessere sig for effekt og dermedde ungesbelastningerog symptomer 3. Målrettet faglig udvikling 4. Overføring af særlige kompetencer, metoder m.v. Belast CORE 34 Efter Belast MDI Efter Belast PTSD-8 Efter Belast W&SAS Efter Belast ORS Efter ES ES ES ES ES 16,55 1,09 10,05 23,77 0,87 14,43 20,24 0,90 15,85 17,92 0,91 10,66 19,23 1,10 28,17 13

14 De unges funktionsniveau W&SAS (Work& Social Adjustment Scale) En internationalt valideret skala, der ser på de unges funktionsevne. Skalaen måler problemernes indflydelse på de unges evne til magte områderne: uddannelse og arbejde daglige gøremål sociale aktiviteter at klare sig alene nære relationer Unge med 3 eller flere sessioner W&SAS Effekt size (1322 unge) Work, Social & Adjustment Scale 0,2: Lav effekt 0,5: Middel effekt 0,8: Høj effekt Belastningsgrad 0-14 frasorteret BELASTNING FØR 17,92 22,58 BELASTNING EFTER 10,66 12,35 EFFEKT SIZE 0,91 1, : 11-20: 21-40: Ingen belastning i funktionsniveau Signifikant belastning i funktionsniveau Alvorlig belastning i funktionsniveau Efterundersøgelse 1 år efter (264 unge): 11,49 14

15 W&SAS Ingen svækkelse af funktionsniveau 16 % Signifikant svækkelse af funktionsniveau 45 % Alvorlig svækkelse af funktionsniveau 39 % Alkoholproblemer i Danmark Hvor mange børn vokser op i familier med alkoholmisbrug? børn fra 0-18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug Kilde: "Voksnes alkoholvaner" - Rapport fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

16 Alkoholproblemer i Danmark Kun i alkoholbehandling har et skadeligt forbrug er afhængige Erkendelse og behandling Har din misbrugende forælder erkendt, at han/hun har eller har haft et misbrug? Antal unge Procent Ja % Måske % Nej % I alt 1529 Hvis ja, har din misbrugende forælder været i behandling (ét kryds)? Antal unge Procent Antabus % Misbrugsbehandling/samtaler % Ingen behandling % Ved ikke 107 9% I alt 1186 Er din misbrugende forælder kommet ud af sit misbrug? Antal unge Procent Ja % Måske % Nej % I alt

17 Børnene og de unge er de tavse vidner Hvem talte du med om din(e) forældres alkoholproblemer, da du var barn? (1442 svar) Ingen 41 % Søskende 31 % Ikke-drikkende forælder 22 % Ikke samboende familiemedlemmer 19 % Lærere/pædagoger 15 % Offentlige myndigheder 6 % Forældres alkoholproblemer ( unge) Har din mor haft et problematisk forbrug af alkohol? Antal unge Procent Ja % Måske 140 4% Nej % Ialt 3600 Har din far haft et problematisk forbrug af alkohol? Antal unge Procent Ja % Måske 164 4% Nej % Ialt 3632 Andelen af unge, hvor begge forældre har et alkoholproblem 24% 17

18 Pårørendes alkoholproblemer ( unge) Har en af dine bedsteforældre haft et problematisk forbrug af alkohol? Antal Procent unge Ja % Måske % Nej % Ialt 3439 Fysisk & psykisk vold ( unge) Var der fysisk vold (inkl. trusler om fysisk vold) i dit barndomshjem? Antal unge Procent Ja % Nej % I alt 3617 Var der psykisk vold (f.eks. gentagne verbale krænkelser, systematisk fornedring, vedvarende overdrevet kontrol af adfærd, gentagende ydmygelser) i dit barndomshjem? Antal unge Procent Ja % Nej % I alt

19 Selvmord ( unge) Har din mor begået, forsøgt eller truet med selvmord? Antal unge Procent Gennemført selvmord 28 0,8% Forsøgt selvmord 327 9% Truet med selvmord % Nej % I alt 3615 Har din far begået, forsøgt eller truet med selvmord? Antal unge Procent Gennemført selvmord 57 1,6% Forsøgt selvmord 258 7% Truet med selvmord % Nej % I alt % af de unge har selv forsøgt selvmord 16% af de unge har truet med selvmord Hvert problem har sin tid 19

20 Alkoholproblemer i Danmark Hvilke konsekvenser ses for voksne børn fra familier med alkoholmisbrug? Ca. en tredjedel udvikler et alkohol- eller narkoproblem Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser Ca. 40 % af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak Kilde: Sundhedsstyrelsen "Når far og mor drikker - Fakta blad 3. ET BREDSPEKTRET SYMPTOMBILLEDE Angst & depression Selvmords-adfærd Lavt selvværd Spiseforstyrrelser Tegn på posttraumatisk stressforstyrrelse Vanskeligheder i forhold til at slippe ansvaret for den drikkende forælder Vanskeligheder i forhold til at selvstændiggøre sig og finde en egen identitet Vanskeligheder i forhold til at etablere stabile forpligtelser i forhold til nære relationer, uddannelse og arbejde Helle Lindgaard (2008) 20

21 Årsag til søgning om hjælp Hvad er de vigtigste årsager til, at du søger hjælp netop nu? (sæt gerne flere krydser) 3985 Hvad er de vigtigste årsager til, at du søger hjælp netop nu? (sæt gerne flere besvarelser krydser) (1380 unge) Følelsesmæssige Følelsesmæssige problemer problemer med dig med selv dig over selv længere over længere tid tid 79 % 1161 (3148) 84 % Problemer Problemer i relation i relation til din(e) til misbrugende din(e) misbrugende forældre forældre 54% 755 (2151) 55 % Problemer i relation til den øvrige familie / kæreste eller andre 657 Problemer i relation til den øvrige familie / kæreste eller andre 39 % 48% (1561) Problemer i relation til skole / uddannelse / arbejde Problemer i relation til skole / uddannelse / arbejde % 32% (1161) Andre problemer 127 9% Andre problemer 9 % (353) Hvordan arbejder med unge fra misbrugsfamilier? 21

22 Fagligt fundament arbejder ud fra de unges mål og præferencer arbejder aktivt på at tilpasse terapien efter den unges feedback arbejder pluralistisk ud fra den forskning, der godtgør, at ingen metoder er andre overlegne Behandlingsplan Afklaring af den unges mål for forløbet Terapeutens forandringsteori Den unges forandringsteori Metode Hvordan arbejdes der og ud fra hvilken teori? 22

23 Hvad er FIT? Feedback Informed-Treatment (FIT) Behandling justeret efter feedback FIT er et terapeutisk værktøj FIT er et dokumentationsværktøj FIT fakta FIT er godkendt som et evidensbaseret redskab af den amerikanske organisation American Psychological Association (APA). Anbefales af Socialstyrelsen som evidensbaseret redskab. FIT er et metaværktøj ikkeen teoretisk metode. Det kan anvendes på tværs af forskellige behandlingsområder og metoder. FIT anvender to redskaber: Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS) FIT er udarbejdet til systematisk brug anbefaling max én gang om ugen 23

24 ORS Outcome Rating Scale SRS Session Rating Scale 24

25 ORS & SRS ORS siger noget om: Får brugeren det bedre? Er det den rette hjælp? SRS siger noget om: Hvordan er relationen? Hvordan er samarbejdet? Primære formål: at give behandleren feedback, der kan undersøges yderligere og derefter danne baggrund for justeringer i forløbet FIT kanbruges både i strukturerede samtaler/grupper eller i målinger på behandlingen generelt FIT kanbruges af mere end én medarbejder til samme bruger Citat fra Efterundersøgelse 1 år efter afslutning: Der er oceaner af forskel fra mit første møde med til nu. Jeg har lyst til at stå op om morgenen, lyst til at tænke på fremtiden, lyst til tanken om min egen lille familie en dag, lyst til at gå ud i verden og opleve noget, lyst til at leve. Jeg er ikke bange mere. 25

26 Citat fra Efterundersøgelse 1 år efter afslutning: Jeg kan ikke bevise at alt er vendt på grund af, men da jeg startede var jeg på førtidspension og ekstremt ensom. I dag er jeg studerende på en videregående uddannelse og bor sammen med min kæreste. Jeg er til tider nærmest lykkelig. 26

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014 Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 20 KJK/AKN/HPR, TUBA april 2015. Generelt: TUBA startede i København i 1997, og har i dag 19 afdelinger landet over. I foråret

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Dagens program 1. Introduktion / præsentation af FIT 2 FIT og Familiebehandling - brug af collateral raters. 3. SRS og negativ

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag

Et eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk fagligt værdigrundlag TUBAs faglige profil Formålet med denne tekst er at fastlægge en faglig profil for TUBA som afsæt for kvalitetsudvikling og forskning. Profilen er bygget op omkring en række punkter, der søger at klarlægge

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

Vidensbaseret praksis

Vidensbaseret praksis Københavns Kommune Vidensbaseret praksis - meget mere end implementering af programmer Dorte Bukdahl Kontorchef, Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2 www.kk.dk Evidensbaserede

Læs mere

Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den og

Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den og Temadage om Familieorienteret alkoholbehandling den 31.1. og 1.2. 2017 Program Velkomst Lotus Turell fortæller om egen opvækst og I har mulighed for at stille spørgsmål til Lotus Pause Samarbejdet i Næstved

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Københavns Kommune Specialkonsulent Bjarke Solkær og Trine Ernø FIT supervisor og sagsbehandler Refleksionsopgave til publikum: Hvordan

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Risiko, behov og responsivitet

Risiko, behov og responsivitet Risiko, behov og responsivitet Hvorfor vurdere og dokumentere i behandlingen af kriminelle /kriminalitetstruede unge? Sine Møller, Psykolog og faglig leder, Socialstyrelsen, Kontoret for Sårbare unge og

Læs mere

Tip en 13 ner. Svar på næste side

Tip en 13 ner. Svar på næste side Tip en 13 ner Nr. Påstand Fact Myte 1 Ca. halvdelen af klienterne i alkoholbehandling, har stadig deres arbejde 2 Børn, som mistrives pga. alkoholproblemer, er synlige i hverdagen 3 Forældre bliver stødte

Læs mere

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI HVAD ER FIT? FIT er et dialog- og evalueringsredskab udviklet af Scott Miller og Berry L. Duncan Består af 2 skema med hver 4 spørgsmål: ORS Outcome

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN

UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN UNGE MED ALKOHOLMISBRUG, HVAD SKAL MAN SÆRLIGT VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I TILRETTELÆGGELSEN AF BEHANDLINGEN PERSPEKTIVET Nationalt Indkredsning af målgruppe Trivsel Cases Behandling 3 mulige behandlingsstrategier

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis

Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis Ambulatorium for belastnings og tilpasningsreaktioner OAC P.C. Stolpegård 26.Oktober 2012 Lars Sachse Mikkelsen og Maria Willer Meisner Program 10-10.15

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken.

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Fordrejning af grundfølelser Grundfølelse Relationelle følelsestilstande Sorg Vrede Frygt Glæde til vredesudbrud til tavshed til ligegyldighed/resignation til

Læs mere

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN - Et forsknings- og udviklingsprojekt Institut for Socialt Arbejde PROJEKTET ER ET SAMARBEJDE MELLEM: Gladsaxe Kommune, Institut for Socialt Arbejde,

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs Præsentation Michelle Vinzents Center for Familie og Forebyggelse, Glostrup kommune Leder af Globus, Glostrup Børne/Unge sektion Døgnbehandlingshjem med plads til 8 børn/unge + 1 aflastningsplads Målgruppe

Læs mere

Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk

Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter i Danmark har ændret sig markant indenfor de sidste 10 år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet,

Læs mere

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer Ansøgning Titel Kommune Hva Med Mig? Et behandlingstilbud målrettet børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer

Læs mere

Feedback Informed Treatment En metode i vækst

Feedback Informed Treatment En metode i vækst SocialAnalyse Nr. 3 03.2017 Feedback Informed Treatment En metode i vækst Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment (FIT).

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper

Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper Statusrapport august Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg Rådgivning Hovedstaden: Knabrostræde 3,., København K Rådgivning Midtjylland: Banegårdspladsen,.

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning 08/11/16 Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Susanne Bargmann, Psykolog, ICCE Chief Advisor, og ICCE Certified Trainer Rasmus Møller, Socialrådgiver, FIT konsulent

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

TRIVSEL SENT I LIVSLØBET

TRIVSEL SENT I LIVSLØBET TRIVSEL SENT I LIVSLØBET Lars Larsen, Professor MSO Center for Livskvalitet Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Hjemmeside: www.aarhus.dk/centerforlivskvalitett

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Oplæg i Dansk Evalueringsselskab, d. 16. maj 2017 Chefkonsulent Eva Husum Schmidt, Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Udbredelsen i Danmark Nr. 3/ marts 2017 Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment (FIT). I

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 10/09/16 Psykolog Susanne Bargmann 2016 www.susannebargmann.dk 1 FIT NEWS SFI følgeforskning Silkeborg Familiecenter, 2016: Arbejdet med FIT vurderes positivt af familier og behandlere Behandlere fremhæver

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009 DAGENS TEMAER Præsentation af undersøgelsen og datagrundlaget Hvilke unge modtager forebyggende

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune Evaluering 01.03.16 28.02.17 Formål med gratis psykologhjælp til unge Forebygge at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Læs mere