TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017"

Transkript

1 TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017

2 INDHOLD OM UNDERSØGELSEN HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER KARAKTERISTIK AF DEM, SOM TAGER TING MED HJEM BIVARIATE SAMMENHÆNGE MULTIVARIATE ANALYSER BAGGRUNDSINFORMATION 2 2

3 OM UNDERSØGELSEN 3

4 OM UNDERSØGELSEN Denne rapport afrapporterer resultaterne af en større befolkningssurvey, som Epinion har gennemført for Det Kriminalpræventive Råd. Formålet med undersøgelsen er at afdække omfanget og karakteren af arbejdspladstyveri og svind fra danske arbejdspladser. Derudover er det også formålet at afdække befolkningens holdninger til arbejdspladstyveri og svind, samt at kunne se, om der er sket en udviklingen siden sidste måling i Undersøgelsen omhandler derfor både de situationer, hvor medarbejdere stjæler genstande med et berigelseshenblik og de situationer, hvor genstande blive brugt i en privat sammenhæng, uden at der nødvendigvis er tale om et arbejdspladstyveri. Undersøgelsens datagrundlag består af 1506 gennemførte interview med et repræsentativt udsnit af personer i beskæftigelse mellem 15 og 65 år. Data er vejet på plads i forhold til de nyeste tal fra Danmarks Statistik på følgende parametre: Køn, alder, region og uddannelse. Interviewene er indsamlet fra d. 18. august til d. 7. september Det er anden gang, at denne undersøgelse bliver gennemført. Sidste gang den blev gennemført var i Her lå dataindsamlingen på nogenlunde samme tidspunkt på året nemlig: fra d. 29. august til d. 9. september. Hvor det har været muligt er både tal fra 2008 og 2017 medtaget, således at det er muligt at se, om der har været en udviklingen. 4

5 HOVED- KONKLUSIONER 5

6 HOVEDKONKLUSIONER Undersøgelsen viser, at de færreste egentligt har til hensigt at stjæle fra arbejdspladsen. Hjemmearbejde er den primære begrundelse for folk tager noget med hjem fra deres arbejde efterfulgt af glemsomhed eller sjusk. Generelt ses et fald i andelen af personer, som selv eller hvis kollegaer har taget ting med hjem uden at levere det tilbage i forhold til I 2008 lå tallet på 53%, mens det i 2017 er faldet til 45%, som svarer, at de selv har taget noget med hjem. Det er dog de sammen ting, som der bliver taget med hjem dvs. primært kontorartikler. Oftest har personer, som har taget noget med hjem gjort det 1-2 gange. Kun ganske få har gjort det mere end 10 gange. Af dem, som aldrig har taget noget med hjem, er grunden dertil, at de synes, at det er forkert. Accepten af arbejdspladstyveri og svind er faldet siden 2008 både med hensyn til, hvorvidt det opfattes som i orden, at kollegaer gør det og med hensyn til, om man selv gør det. Ligesom i 2008 kategoriseres arbejdspladstyveri og svind på linje med at tage noget fra en anden person eller at undlade at betale, når man kører i offentlig transport. De varer, som der er højest accept af, at folk tager med hjem er kontorartikler og restvarer. Accepten af at tage fødevarer med hjem er steget lidt fra 2008 til Dette kunne skyldes et stigende fokus på madspild. 6

7 RESULTATER 7

8 UDBREDELSE AF TYVERI OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER Næsten hver anden har selv taget noget med hjem fra deres arbejdsplads, men andelen er dog faldet med 8 procentpoint siden Det er igen typisk kontorartikler, som tages med hjem. Har du nogensinde selv taget noget med hjem fra din nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen? Hvilke af følgende har du haft med hjem uden at aflevere det igen? 53% 53% 45% 45% 40% 20% 2% 1% 0% Ja Nej Vil ikke oplyse N 2017 = 1506; N 2008 = 1590 Kontorartikler, eks. kuglepenne, papir, frimærker 72% 79% Genstande der indgår i det arbejdspladsen 10% 12% Fødevarer, eks. kaffe og sodavand 9% 5% Restvarer 8% 8% Rengøringsartikler 5% 4% Mindre EDB-udstyr, eks. mus og tastatur 1% 2% 2017 Større EDB-udstyr, eks. skærme, printere og 1% 1% 2008 Møbler 0% 1% Penge 0% 0% Andet 12% 9% Vil ikke oplyse 1% 0% Ved ikke 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% N 2017 = 678; N 2008 = 843 8

9 KRYDS ANDELE DER SELV HAR TAGET NOGET MED HJEM UDEN AF AFLEVERE DET IGEN De yngste aldersgrupper (15-24 år og tildeles de årige) har været mindre tilbøjelige til at tage noget med hjem fra arbejdspladsen end de øvrige aldersgrupper. Blandt indkomsterne under kr. er det kun 36%, der har taget noget med hjem fra arbejdspladsen, hvorimod det blandt de øvrige indkomstkategorier er mellem 45% og 53%, der har taget noget med hjem. Har du nogensinde selv taget noget med hjem fra din nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen? (Andele der har svaret ja ) 80% 60% 40% 47% 44% 33% 41% 53% 51% 45% 36% 45% 53% 50% 20% 0% Mand Kvinde år år år år år Intil kr kr kr eller derover (n=769) (n=737) (n=245) (n=301) (n=332) (n=367) (n=262) (n=181) (n=606) (n=370) (n=105) N 2017 =

10 KRYDS ANDELE DER SELV HAR TAGET NOGET MED HJEM UDEN AF AFLEVERE DET IGEN Personer i almindelig beskæftigelse er mere tilbøjelige end personer med studiejob til at tage noget med hjem fra arbejdet. Personer med kontorarbejder tager ligeledes i højere grad end personer, som ikke har kontorarbejde ting med hjem fra arbejdet. Desuden tager færre topledere ting med hjem fra arbejdet end personer på mellemlederstadiet eller uden personaleansvar. Har du nogensinde selv taget noget med hjem fra din nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen? (Andele der har svaret ja ) N 2017 = 1506 Over 42 timer (n=168) timer (n=227) 37-37,5 (n=587) timer (n=131) timer (n=130) Indtil 20 timer (n= 262) Offentlige og personlige tjenester (n=564) Finansiering og forretningsservice (n=93) Transport, post og tele (n=105) Handel (inkl. butik), hotel og restauration (n=275) Bygge og anlæg (n=83) Energi- og vandforsyning (n=26) Industri (n=196) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding (n=22) 29% 35% 42% 41% 49% 48% 49% 45% 51% 51% 54% 52% 52% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under uddannelse med studiejob (n=176) Lønmodtager (n=1330) Ikke kontorarbejde (n=709) Delvist kontorarbejde (n=331) Kontorarbejde (n=444) Nej, ingen personaleledelse (n=1231) Ja, jeg er mellemleder (n=200) Ja, jeg er en del af topledelsen (direktionen) (n=36) 33% 33% 40% 47% 49% 46% 46% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 AFTALER OM PRIVATFORBRUG Over halvdelen har ingen aftale med deres arbejdsplads om, at det er tilladt at tage ting med hjem fra arbejdspladsen. Har I en aftale på din arbejdsplads om, at det er tilladt at tage kontorartikler så som printerpapir og kuglepenne med hjem til privat brug? 100% 80% 60% 57% 22% 40% 20% 7% 15% 21% Har en form for aftale om, at det er tilladt at tage kontorartikler med hjem til privat brug. 0% Ja Ja, men man skal spørge om lov inden, man gør det Nej Ved ikke N 2017 = 1506 Note: spørgsmålet er ikke stillet i

12 HYPPIGHED AF ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND 60% af dem, der på et tidspunkt har taget noget med hjem fra deres nuværende arbejdsplads, har gjort dette 1-2 gange. Samme tendens gjorde sig gældende i Der er således oftest tale om mange enkeltstående tilfælde. Tænk nu tilbage på det seneste halve år måned for måned. Hvor mange gange har du haft noget med hjem fra dit arbejde uden at aflevere det igen? (Notér ca. de antal gange det i alt er sket det seneste halve år:) / Selvom det kan være svært at huske præcist, hvor mange gange man det seneste halve år har taget noget med hjem, kunne vi godt tænke os at vide ca. hvor mange gange det drejer sig om. 100% 80% 60% 60% 57% 40% 20% 0% 17% 14% 13% 14% 9% 10% 2% 1% 1% 1% 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-10 gange Mere end 10 gange Vil ikke oplyse N 2017 = 685; N 2008 = 850 Note: Grafen viser kombinationen af det åbne og det lukkede spørgsmål. 12

13 ÅRSAGER TIL AT MAN TAGER NOGET MED HJEM FRA ARBEJDSPLADSEN Ligesom i 2008 er hjemmearbejde i 2017 den primære begrundelse for folk tager noget med hjem fra deres arbejde efterfulgt af glemsomhed eller sjusk. Undersøgelsen viser, at det er de færreste, der egentligt har til hensigt at stjæle fra arbejdspladsen. Der kan være mange forskellige grunde til, at man tager noget med hjem fra sin arbejdsplads. Hvorfor har du taget noget med hjem fra din arbejdsplads? (gerne flere svar) Hvad er den vigtigste/primære grund til, at du har taget noget med hjem fra din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Jeg bruger det, når jeg arbejder hjemme Glemsomhed eller sjusk Jeg synes, at jeg kun tager små (billige) ting Jeg er af den opfattelse, at det er almindeligt accepteret på min arbejdsplads Jeg er af den opfattelse, at de ting, jeg har taget, ellers ville være blevet smidt ud Jeg synes, at jeg bruger mine egne private genstande i mit arbejde Jeg er af den opfattelse, at min arbejdsgiver ikke kan mærke det økonomisk Jeg synes, at det stiltiende bliver accepteret af ledelsen på min arbejdsplads Jeg oplever, at mine kollegaer gør det Jeg synes, at jeg arbejder hårdt for min arbejdsgiver Jeg oplever, at min chef gør det Jeg synes, at min løn er for lav Jeg synes, at det er for besværligt selv at købe de ting, jeg tager Jeg synes, at mine overordnede får så høj løn og/eller frynsegoder ( ) Jeg er af den opfattelse, at man ikke bliver opdaget Jeg synes, at jeg bliver behandlet uretfærdigt af min arbejdsgiver Anden grund 24% 18% 21% 17% 21% 15% 16% 12% 19% 9% 9% 7% 12% 6% 9% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 11% 12% 31% 44% 49% TOP 5 Jeg bruger det, når jeg arbejder hjemme 2 Glemsomhed eller sjusk 3 Anden grund 4 5 Jeg er af den opfattelse, at de ting jeg har taget ellers ville være blevet smidt ud Jeg er af den opfattelse, at det er almindeligt accepteret på min arbejdsplads 38% 34% 21% 16% 8% 9% 8% 8% 7% 9% N 2017 = 685; N 2008 = 850 N 2017 = 685; N 2008 =

14 ÅRSAGER TIL AT MAN TAGER ANDRE TING END KONTORARTIKLER MED HJEM FRA ARBEJDSPLADSEN Hvis man ser bort fra de personer, som har taget kontorartikler med hjem er den primære begrundelse for at folk tager noget med hjem fra deres arbejde stadig, at de bruger det, når de arbejder hjemme. Dette efterfølges dog af begrundelsen: Jeg er af den opfattelse, at de ting, jeg har taget ellers ville blive smidt ud. Dette understøtter konklusionen om, at det er de færreste, der egentligt har til hensigt at stjæle fra arbejdspladsen. Der kan være mange forskellige grunde til, at man tager noget med hjem fra sin arbejdsplads. Hvorfor har du taget noget med hjem fra din arbejdsplads? (gerne flere svar) Jeg bruger det, når jeg arbejder hjemme Jeg er af den opfattelse, at de ting, jeg har taget, ellers ville være blevet smidt ud Glemsomhed eller sjusk Jeg er af den opfattelse, at det er almindeligt accepteret på min arbejdsplads Jeg synes, at jeg kun tager små (billige) ting Jeg synes, at jeg bruger mine egne private genstande i mit arbejde Jeg synes, at jeg arbejder hårdt for min arbejdsgiver Jeg er af den opfattelse, at min arbejdsgiver ikke kan mærke det økonomisk Jeg oplever, at mine kollegaer gør det Jeg synes, at det stiltiende bliver accepteret af ledelsen på min arbejdsplads Jeg oplever, at min chef gør det Jeg synes, at min løn er for lav Jeg synes, at mine overordnede får så høj løn og/eller frynsegoder, at det er i orden, at jeg tager noget med hjem engang imellem Jeg synes, at jeg bliver behandlet uretfærdigt af min arbejdsgiver Jeg synes, at det er for besværligt selv at købe de ting, jeg tager Jeg er af den opfattelse, at man ikke bliver opdaget Anden grund 15% 14% 13% 10% 7% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 23% 26% 29% 2017 N 2017 = 192. HER INDGÅR IKKE PERSONER, SOM HAR SVARET, AT DE HAR TAGET KONTORARTIKLER MED HJEM. 14

15 FRAVÆR AF ARBEJDSPLADSTYVERI Opfattelsen af, at det er forkert at tage ting med hjem fra arbejdspladsen er den mest udbredte motivation for at lade være. Ligeledes er opfattelsen af, at det er ulovligt en af de primære forklaringer på, hvorfor man ikke gør det. Dette gjorde sig også gældende i Hvorfor har du aldrig taget noget med hjem fra din arbejdsplads? (gerne flere svar) Hvad er den vigtigste/primære grund til, at du aldrig har taget noget med hjem fra din arbejdsplads? (sæt kun ét kryds) Jeg synes, at det under alle omstændigheder er Jeg er af den opfattelse, at det er ulovligt Jeg er af den opfattelse, at det bare ikke er noget, Jeg er af den opfattelse, at jeg får en løn, der gør, Jeg synes, at jeg bliver behandlet godt af min Jeg synes, at det er der helt klare regler for på min Hvis nogen på min arbejdsplads opdagede, at jeg Hvis min chef opdagede, at jeg tog noget med Jeg er af den opfattelse, at jeg ville blive opdaget, Jeg oplever, at der på min arbejdsplads er meget Anden grund 30% 31% 29% 21% 27% 19% 28% 12% 10% 8% 12% 5% 5% 3% 1% 1% 2% 16% 13% 39% 55% 55% TOP 3 Jeg synes, at det under alle omstændigheder er forkert 2 Anden grund 3 Jeg er af den opfattelse, at det bare ikke er noget, man gør på min arbejdsplads 46% 44% 15% 10% 11% 15% N 2017 = 795; N 2008 = 722 0% 20% 40% 60% N 2017 = 795; N 2008 =

16 TYVERI OG SVIND PÅ ARBEJDSPLADSEN BLANDT KOLLEGAER 2 ud af 5 har oplevet at en eller flere af deres kollegaer har tager noget med hjem inden for det seneste halve år. Dette tal er faldet fra 2008 til I 2008 svarede 53%, at de havde oplevet, at en af deres kollegaer havde taget noget med hjem uden at aflevere det tilbage eller uden at bruge genstandene hjemmefra. På nogle arbejdspladser kan det være almindeligt, at man som medarbejder tager for eksempel kuglepenne, papir og/eller andre genstande med hjem uden at spørge om lov, uden at aflevere det tilbage og uden at bruge genstandene til at arbejde med hjemmefra. Har du på din nuværende arbejdsplads inden for det seneste halve år oplevet, at en eller flere af dine kollegaer har gjort dette? % 41% 36% % 23% 18% 19% 24% 28% 23% 18% 0% 6% 5% 1% 0% Ofte Af og til Kun sjældent Aldrig Vil ikke oplyse Ved ikke N 2017 = 1506; N 2008 =

17 GENSTANDE SOM BLIVER TAGET MED HJEM BLANDT KOLLEGAER Vi ser samme tendens i 2017 som i 2008, når det drejer sig om, hvilke genstande folk tager med hjem. Det er igen især kontorartikler som kollegaer tager med hjem efterfulgt af restvarer, fødevarer eller genstande, der indgår i arbejdspladsens produktion. Det kan være meget forskellige ting ansatte tager med hjem fra deres arbejdsplads. Det kan afhænge af, hvilken slags arbejdsplads der er tale om, hvilke genstande medarbejderen har adgang til osv. Hvilke af følgende har dine kollegaer haft med hjem uden at aflevere det igen? Kontorartikler, eks. kuglepenne, papir, frimærker og Restvarer 16% 13% Fødevarer, eks. kaffe og sodavand 16% 12% Genstande der indgår i det arbejdspladsen 13% 16% Rengøringsartikler 11% 9% Mindre EDB-udstyr, eks. mus og tastatur 5% 6% Penge 3% 1% Møbler 2% 1% Større EDB-udstyr, eks. skærme, printere og 2% 1% Andet 8% 10% Vil ikke oplyse 2% 0% Ved ikke 11% 13% 0% 20% 40% 60% N 2017 = 623; N 2008 = % 70% % Af alle svarer, at deres kollegaer har haft kontorartikler med hjem, uden at aflevere det igen. 17

18 ACCEPTEN AF TYVERI OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSEN Accept af at man selv tager noget med hjem fra arbejdspladsen engang imellem uden at aflevere det igen ligger på nogenlunde samme niveau som accepten for, at ens kollegaer gør det. Accepten er dog faldet siden 2008 både med hensyn til, hvorvidt det opfattes som i orden, at kollegaer gør det og med hensyn til, om man selv gør det. Mener du, at det er i orden, hvis dine kollegaer engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? Mener du, at det er i orden, hvis du selv engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? 60% 49% 47% 60% 57% 52% 40% 38% 40% 38% 29% 30% 22% 20% 16% 20% 14% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 0% Ja Nej Ved ikke N 2017 = 1506; N 2008 = 1590 N 2017 = 1506; N 2008 =

19 KRYDS ACCEPT AF TYVERI OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSEN BLANDT KOLLEGAER 32% af mændene mener, at det er i orden, at deres kollegaer tager noget med hjem, mens 26% af kvinderne mener det samme. Der er desuden en tendens til, at yngre i højere grad end ældre synes, det er i orden. Ligeledes synes personer med en indkomst på over kr. i højere grad end dem, der tjener mindre, at det er i orden. Mener du, at det er i orden, hvis dine kollegaer engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? 80% 60% 40% 32% 26% 31% 34% 29% 26% 26% 29% 29% 31% 37% 20% 0% Mand Kvinde år år år år år Intil kr kr kr eller derover (n=769) (n=737) (n=245) (n=301) (n=332) (n=367) (n=262) (n=181) (n=606) (n=370) (n=105) N 2017 =

20 KRYDS ACCEPT AF TYVERI OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSEN BLANDT KOLLEGAER Lønmodtagere er mere tilbøjelige end personer med studiejob til at synes, det er i orden, at kollegaer tager noget med hjem. Personer med kontorarbejde synes ligeledes i højere grad end personer, som karakteriserer deres job som værende ikke kontorarbejde eller delvist kontorarbejde, at det er i orden, at deres kollegaer tager noget med hjem. Mener du, at det er i orden, hvis dine kollegaer engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? N 2017 = 1506 Over 42 timer (n=168) timer (n=227) 37-37,5 (n=587) timer (n=131) timer (n=130) Indtil 20 timer (n= 262) Offentlige og personlige tjenester (n=564) Finansiering og forretningsservice (n=93) Transport, post og tele (n=105) Handel (inkl. butik), hotel og restauration (n=275) Bygge og anlæg (n=83) Energi- og vandforsyning (n=26) Industri (n=196) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding (n=22) 27% 25% 25% 24% 31% 29% 28% 33% 31% 33% 37% 37% 44% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under uddannelse med studiejob (n=176) Lønmodtager (n=1330) Ikke kontorarbejde (n=709) Delvist kontorarbejde (n=331) Kontorarbejde (n=444) Nej, ingen personaleledelse (n=1231) Ja, jeg er mellemleder (n=200) Ja, jeg er en del af topledelsen (direktionen) (n=36) 25% 30% 26% 25% 30% 26% 28% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 KRYDS ACCEPT AF EGET ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND 33% af mændene svarer, at det er i orden, at de selv tager noget med hjem, mens 26 % af kvinderne mener det samme. Igen er der en tendens til, at personer med en højere indkomst (> kr.) i højere grad end dem, der tjener mindre, synes, at det er i orden. Mener du, at det er i orden, hvis du selv engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? 80% 60% 40% 33% 26% 28% 34% 30% 29% 27% 30% 28% 35% 38% 20% 0% Mand Kvinde år år år år år Intil kr kr kr eller derover (n=769) (n=737) (n=245) (n=301) (n=332) (n=367) (n=262) (n=181) (n=606) (n=370) (n=105) N 2017 =

22 KRYDS ACCEPT AF EGET ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND Personer i almindelig beskæftigelse er mere tilbøjelige end personer med studiejob til synes, at det er i orden, at tage noget med hjem. Personer med kontorarbejder synes i højere grad, at det er i orden end personer, som karakteriserer deres job som værende ikke kontorarbejde eller delvist kontorarbejde. Mener du, at det er i orden, hvis du selv engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen? N 2017 = 1506 Over 42 timer (n=168) timer (n=227) 37-37,5 (n=587) timer (n=131) timer (n=130) Indtil 20 timer (n= 262) Offentlige og personlige tjenester (n=564) Finansiering og forretningsservice (n=93) Transport, post og tele (n=105) Handel (inkl. butik), hotel og restauration (n=275) Bygge og anlæg (n=83) Energi- og vandforsyning (n=26) Industri (n=196) Landbrug, fiskeri og råstofudvinding (n=22) 25% 27% 24% 31% 30% 29% 30% 28% 34% 35% 38% 35% 37% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under uddannelse med studiejob (n=176) Lønmodtager (n=1330) Ikke kontorarbejde (n=709) Delvist kontorarbejde (n=331) Kontorarbejde (n=444) Nej, ingen personaleledelse (n=1231) Ja, jeg er mellemleder (n=200) Ja, jeg er en del af topledelsen (direktionen) (n=36) 25% 30% 27% 26% 31% 26% 25% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 GENSTANDE FOR ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND 30% mener, at det er i orden at tage kontorartikler med hjem fra arbejdspladsen, mens 25% mener, at det er i orden at tage restvarer med hjem. Penge, møbler og EDB udstyr er blandt de artikler som størstedelen af danskerne synes, det er forkert at tage med hjem. Resultaterne stemmer meget godt overens med resultaterne fra Mener du det er i orden eller forkert at tage følgende med hjem fra sin arbejdsplads uden at aflevere det igen: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008: Helt i orden + overvejende i orden & Helt forkert + overvejende forkert Kontorartikler, eks. kuglepenne, papir, frimærker og brændbare cd er 10% 30% 25% 30% 5% 40% 58% Restvarer 6% 19% 18% 45% 11% 27% 66% Fødevarer, eks. kaffe og sodavand 2% 11% 19% 65% 4% 8% 90% Genstande der indgår i det arbejdspladsen producerer eller sælger ( ) 1% 8% 17% 68% 6% 13% 84% Rengøringsartikler 1% 6% 17% 73% 4% 6% 92% Mindre EDB-udstyr, eks. mus og tastatur 1% 3% 7% 86% 3% 4% 95% Større EDB-udstyr, eks. skærme, printere og computere 0% 1% 4% 92% 3% 1% 99% Møbler 0% 1% 6% 90% 3% 1% 98% Penge 0% 1% 2% 95% 2% 0% 99% Helt i orden Overvejende i orden Overvejende forkert Helt forkert Ved ikke N 2017 = 1506; N 2008 =

24 HOLDNING TIL ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND Mere end halvdelen af danskerne synes, at alt arbejdspladstyveri og svind er forkert, mens 24% synes, det er i orden, hvis der er tale om små(billige) ting. Generelt er der tale om et fald i forhold til andelen, som er enige i de to øverste udsagn i nedenstående figur. I det følgende vil vi gerne høre, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008: Enig + mere enig end uenig & Uenig + mere uenig end enig At tage noget med hjem fra arbejdspladsen synes jeg er forkert, under alle omstændigheder og uanset genstandens værdi 32% 21% 15% 24% 8% 57% 39% Hvis man nøjes med at tage små (billige) ting, synes jeg det er i orden at tage noget med hjem 5% 19% 19% 47% 9% 32% 67% I det store billede synes jeg ikke det betyder noget for arbejdspladsen og arbejdsgiveren, hvis medarbejderne tager noget med hjem 3% 16% 20% 52% 9% 23% 74% Hvis man oplever, at man arbejder hårdt for sin arbejdsgiver, så er det i orden at tage noget med hjem 1% 9% 14% 69% 8% 9% 89% Hvis man synes, at man får en meget lav løn, er det i orden engang imellem at tage noget med hjem fra arbejdspladsen 1% 7% 13% 72% 6% 7% 91% Det er i orden at tage noget med hjem, hvis man oplever, at de andre på arbejdspladsen også gør det 1% 7% 16% 69% 7% 8% 90% Det er i orden at tage noget med hjem, hvis man oplever, at man bliver behandlet uretfærdigt af sin arbejdsgiver 1% 7% 12% 73% 7% 5% 93% Hvis man synes, at ledelsen på arbejdspladsen får en meget høj løn, 2% 6% er det i orden, at de menige medarbejdere engang imellem tager 12% 74% 7% 6% 92% Enig Mere enig end uenig Mere uenig end enig Uenig Ved ikke N 2017 = 1506; N 2008 =

25 ARBEJDSPLADSTYVERI OG SVIND VS. ANDEN KRIMINALITET Hver anden kategoriserer arbejdspladstyveri og svind på linje med at tage noget fra en anden person eller free-ride i bus eller tog. Andelen, som synes, at det er mere forkert at tage noget med hjem fra arbejde end at modtage dagpenge uden at være til rådighed for arbejdsmarkedet, købe hælervarer, begå butikstyveri og undlade at betale, når man kører i bussen er steget siden Mener du, at det er mere eller mindre forkert at tage noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen, end at 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008: Det er mindre forkert Det er lige så forkert Det er mere forkert.. få lavet sort arbejde 30% 44% 14% 12% 31% 47% 16%.. udføre sort arbejde 30% 44% 14% 12% 31% 47% 16%.. modtage dagpenge uden at være til rådighed for arbejdsmarkedet 21% 39% 31% 9% 28% 46% 15%.. købe hælervarer 21% 41% 31% 7% 29% 50% 19%.. begå butikstyveri 19% 37% 38% 5% 29% 48% 21%.. undlade at betale, når man kører i bus eller tog 18% 52% 24% 6% 20% 61% 16%.. tage noget fra en anden person 17% 55% 22% 5% 26% 53% 19% Det er mindre forkert Det er ligeså forkert Det er mere forkert Ved ikke N 2017 = 1506; N 2008 =

26 KARAKTERISTIK AF DEM, SOM HAR TAGET GENSTANDE MED HJEM 26

27 KRYDS KARAKTERISTIK AF GRUPPEN, SOM HAR TAGET GENSTANDE MED HJEM (EKSKL. DEM, SOM KUN HAR TAGET KONTORARTIKLER MED HJEM) VS. DEM DER IKKE HAR TAGET NOGET MED HJEM Personer, som har taget noget med hjem fra deres arbejde oplever også i højere grad, at deres kollegaer ofte eller af og til tager ting med hjem. Desuden mener de i langt højere grad end dem, der ikke har taget noget med hjem, at det er i orden, hvis de enten selv eller andre gør det. Ikke overraskende mener de også i højere grad end dem, der ikke har taget noget med hjem, at det er i orden at tage ting som møbler, mindre computer-udstyr, rengøringsartikler, fødevarer, genstande som udgår i produktion eller salg samt restvarer med hjem. En større andel af dem, der har taget noget med hjem end dem der ikke har, er også af den mening, at det er i orden at tage noget med hjem, hvis man arbejder hårdt for sin arbejdsgiver. Også en større andel af dem, der har taget noget med hjem end dem, der ikke har, er enige i, at hvis man nøjes med at tage små (billige) ting med hjem er det i orden. Dem som har taget noget med hjem er i lidt højere grad utilfredse med kollegaerne, ledelsen og personalegoder end dem, som ikke har taget noget med hjem (ikke kontrolleret for baggrundsvariable). En markant højere andel af dem, der har taget noget med hjem i forhold til dem der ikke har, er utilfredse med deres løn. Mht. baggrundoplysninger er der flere mænd, som har taget noget med hjem end kvinder, hvorimod det omvendte gør dig gældenede for dem, der ikke har taget noget med hjem. Ellers er der er ikke store forskelle på baggrundvariable på de to grupper (dem som har taget noget med hjem og dem, som ikke har). 27

28 BIVARIATE SAMMENHÆNGE 28

29 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE DEM DER TAGER NOGET MED HJEM (INKL. DEM DER HAR TAGET KONTORARTIKLER MED HJEM) Dem der har taget noget med hjem, mener i overvejende grad også, at det er i orden at gøre det, samt at det er i orden, at deres kolleger gør det. Således mener 53% af dem der har taget noget med hjem at det er i orden, mens kun 10% af dem, der ikke selv har taget noget med hjem, mener det er i orden at gøre det. Yderligere er der en større andel af dem, der har taget noget med hjem uden at aflevere det igen, der må arbejde hjemme. Andel, der mener, at det er i orden, hvis de selv engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen 80% 60% 40% 53% 20% 10% 0% Dem der har taget noget med hjem Dem der ikke har taget noget med hjem 29

30 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE - KØN Andel der mener, at det er i orden, hvis de selv tager noget med hjem uden at aflevere det igen 80% 60% En tredjedel af mændene mener, at det er i orden, hvis de selv tager noget med hjem uden at aflevere det igen. Ca. en fjerdedel af kvinderne mener det samme. Samme billede gælder for andelen af mænd og kvinder, der mener, at det er i orden, hvis kolleger tager noget med hjem uden af aflevere det igen. 40% 20% 33% 26% Samtidig er der ikke nogen systematisk sammenhæng i, om man angiver at have taget noget med hjem eller ej, fordelt på mænd og kvinder. 0% Mand Kvinde Yderligere angiver flere mænd end kvinder som årsag til at de har taget noget med hjem, at de oplever at andre kolleger og chefen gør det, samt at man ikke bliver opdaget. 30

31 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE UDDANNELSE De personer, som har en videregående uddannelse er en smule mere fleksible i deres syn på at tage ting med hjem. En lidt større andel svarer således, at det er i orden at både de selv og kolleger tager ting med hjem uden at aflevere det igen. Andel, der mener, at det er i orden, hvis de selv engang imellem tager noget med hjem fra arbejdspladsen uden at aflevere det igen 80% Men selvom personer med en videregående uddannelse har et mildere syn på det at tage ting med hjem, er der ikke nogen forskel på, hvorvidt de rapportere selv at have taget noget med hjem fra deres nuværende arbejdsplads, sammenlignet med personer uden en videregående uddannelse. 60% 40% 20% 28% 34% I tilfældet uddannelse, er der altså ikke en sammenhæng mellem, om mener det er i orden, og hvorvidt man selv gør det. 0% Kort videregående uddannelse Lang videregående uddannelse 31

32 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE INDKOMST En større andel af højtlønnede har taget ting med hjem uden at aflevere det tilbage igen. Andel, der selv taget noget med hjem fra deres nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen. Lidt over halvdelen af de personer, der tjener kr. eller over har angivet at tage ting med hjem, mens andelen kun er 36% blandt personer der tjener under kr. Ligeledes mener personer med høj indkomst i højere grad, at det er i orden at tage ting med hjem uden at aflevere det igen. 80% 60% 40% 36% 45% 53% 50% Det er værd at notere, at mens der ikke lader til at være en sammenhæng mellem uddannelse og hvorvidt man tager ting med hjem, så er der det, med indkomst. 20% 0% Under kr kr kr eller derover 32

33 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE ALDER De unge mellem år angiver i mindre grad end de ældre, at de har taget noget med hjem uden at aflevere det igen. Andel, der selv taget noget med hjem fra deres nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen. Blandt personer mellem 35 og 54 år er det ca. halvdelen, der har taget noget med hjem. 80% Samtidig er det de unge, der oftest angiver, at det er i orden, at kolleger tager noget med hjem. Bortset fra de helt unge mellem 15 og 24 år, er andelen, der angiver at have taget noget med hjem, generelt noget højere end andelen der mener, det er i orden at gøre. 60% 40% 33% 41% 53% 51% 45% 20% 0% år år år år år 33

34 KRYDS BIVARIATE SAMMENHÆNGE ANSÆTTELSESTID (ANCIENNITET) Halvdelen af dem, der har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i mere end 3 år, angiver at have taget noget med hjem uden at aflevere det igen. Andel, der selv taget noget med hjem fra deres nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen. 80% For de yngre samt personer, der ikke har været på den nuværende arbejdsplads i mere end et år, er der færre, der mener, at det er i orden og også færre, der angiver at have taget noget med hjem. 60% 40% 31% 39% 51% 55% 53% 20% 0% Under 1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Over 10 år 34

35 KRYDS PARDOKSER I 2008 fandt man at de unge, dem med lav indkomst, dem med lav arbejdstid og dem med lav anciennitet var mindre tilbøjelige til at have taget noget med hjem. Dette gør sig også gældende i Men i 2008 fandt man også at de i højere grad accepterede det, at man eller en kollega tog noget med hjem. Det sidste er ikke lige så udbredt i 2017 undersøgelsen, hvor der lader til at være større overensstemmelse mellem, om man selv har taget noget, og hvorvidt man mener, at det er i orden. De videreuddannede, dem med høj indkomst, dem med høj anciennitet og ældre har i højere grad taget noget med hjem, men angiver samtidig også, at det ikke er i orden. Der er et mismacth mellem hvad de siger er i orden, og hvad de selv gør 35

36 MULTIVARIATE ANALYSER 36

37 MULTIVARIATE ANALYSER Dette afsnit undersøger, hvilke faktorer, der har betydning for respondenternes holdninger til at tage noget med hjem og ikke aflevere det tilbage igen, samt hvorvidt respondenterne selv har taget noget med hjem. Afsnittet bygger på i alt seks multivariate analyser lavet som lineære sandsynlighedsmodeller. En lineær sandsynlighedsmodel har, til forskel fra de bivariate analyser, den fordel, at der kan kontrolleres for andre faktorer. Dvs., at de sammenhænge analysen viser, har taget højde for sam-variationen mellem flere forskellige variable. Fx viser de bivariate analyser, at en større andel mænd end kvinder mener, at det er i orden at tage noget med hjem. Samtidig er der en større andel mænd end kvinder med høj indkomst, og respondenter med høj indkomst mener også i højere grad, at det er i orden at taget noget med hjem end respondenter med lavere indkomst. Hvor meget kan tillægges kategorien mand og hvor meget kan tillægges kategorien indkomst? Den multivariate analyse er et redskab til at skille de to sammenhænge ad. 37

38 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF TILFREDSHED MED FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN (I) Hvilke forhold betyder noget for hvorvidt respondenterne selv tager noget med hjem. Baggrundsvariable: Indkomst, Alder: Respondenter der tjener mellem , samt respondenter mellem år har større sandsynlighed for at tage noget med hjem, end de yngre og dem der tjener mindre. Dette gælder også når der er kontrolleret for uddannelse og køn. Forhold på arbejdspladsen: - Tilfredshed med kolleger øger sandsynligheden for at tage noget med hjem. - Tilfredshed med lønnen, medansvaret og ledelsen mindsker sandsynligheden for at tage noget med hjem. Af disse er tilfredshed med medansvaret den vigtigste parameter. Tilfredshed med kolleger Tilfredshed med medansvar + Sandsynlighed for at have tage noget med hjem Tilfredshed med lønnen Tilfredshed med ledelsen N =

39 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF TILFREDSHED AF FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN (II) Hvilke forhold betyder noget for, hvorvidt respondenterne mener, det er i orden, at de selv tager noget med hjem. Baggrundsvariable: Køn: Når der er kontrolleret for uddannelse, indkomst og alder, er sandsynligheden for at mænd mener, at det er i orden selv at tage noget med hjem større end for kvinder. Forhold på arbejdspladsen: - Tilfredshed med kolleger øger sandsynligheden for en holdning om, at det er i orden, at man selv tager noget med hjem. Tilfredshed med kolleger + Sandsynlighed for at mene, at det er I orden selv at tage noget med hjem Tilfredshed med ledelsen - Tilfredshed med ledelsen mindsker sandsynligheden for, at man synes det er i orden, at man selv tager noget med hjem. N =

40 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF TILFREDSHED AF FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN (III) Hvilke forhold betyder noget for, hvorvidt respondenterne mener, det er i orden, at deres kolleger tager noget med hjem. Baggrundsvariable: Uddannelse: Når der er kontrolleret for køn, indkomst og alder, har respondenter med en videregående uddannelse større sandsynlighed for at mene, at det er i orden, hvis kolleger tager noget med hjem, sammenlignet med personer uden en videregående uddannelse. Forhold på arbejdspladsen: - Tilfredshed med kolleger øger sandsynligheden for en holdning om, at det er i orden, når kolleger tager noget med hjem. Tilfredshed med kolleger Sandsynlighed for at mene, at det er I orden at kolleger tager noget med hjem Tilfredshed med ledelsen - Tilfredshed med ledelsen mindsker sandsynligheden for, at man synes, det er i orden, at kolleger tager noget med hjem. N =

41 OPSUMMERING TILFREDSHED MED ARBEJDSFORHOLD De lineære sandsynlighedsmodeller viser, at tilfredshed med henholdsvis kolleger og ledelse gennemgående har en betydning for, hvorvidt man anser det som i orden at tage ting med hjem, og for om man selv har taget noget med hjem uden at aflevere det igen. Tilfredshed med kollegaerne betyder ikke overraskende, at respondenterne i højere grad er tilbøjelige til at mene, at det er i orden, at kollegerne tager noget med hjem. Samtidig er tilfredsheden med kollegaer sammenfaldende med, at man i højere grad mener, det er i orden, at man selv tager noget med hjem, samt, at man faktisk har taget noget med hjem. Tilfredshed med ledelsen betyder omvendt, at sandsynligheden for at tage noget med hjem er mindre, samt, at tilbøjeligheden til at mene, at det er i orden at tage noget med hjem er væsentligt lavere. Mulig fortolkning: Der kunne være et loyalitets-spørgsmål på spil. Er man loyal overfor firmaet og ledelsen, mener man ikke, det er i orden at tage noget med hjem, og er også selv mindre tilbøjelig til at gøre det. Er man omvendt hovedsageligt loyal overfor sine kolleger, er man mere tilbøjelig til at se igennem fingre med folk, der tager noget med hjem, og det er yderligere mere sandsynligt, at man selv tager noget med hjem. 41

42 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF ENIGHED I FORSKELLIGE UDSAGN (I) Hvilke udsagn respondenterne erklærer sig enig i, betyder noget for, hvorvidt respondenterne selv tager noget med hjem. Baggrundsvariable: Alder: Når der er kontrolleret for uddannelse, køn og indkomst er alle respondenter ældre end 34 år mere tilbøjelige til at tage noget med hjem end de yngre. Enig eller uenig i udsagn: - Enighed med at det under alle omstændigheder er forkert at tage noget med hjem hænger sammen med en lavere sandsynlighed for at tage noget med hjem. Enig I at det altid er forkert at tage ting med hjem Sandsynlighed for at have tage noget med hjem + Enig I, at det er I orden hvis det er små og billige ting - Enighed med, at hvis man nøjes med små og billige ting, så er det i orden at tage noget med hjem, hænger sammen med en øget sandsynlighed for at tage noget med hjem. N =

43 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF ENIGHED I FORSKELLIGE UDSAGN (II) Hvilke udsagn respondenterne erklærer sig enig i, betyder noget for, hvorvidt respondenterne mener, at det er i orden, hvis de selv tager noget med hjem. Baggrundsvariable. Køn: Når der er kontrolleret for uddannelse, indkomst og alder er mænd mere tilbøjelige end kvinder til at mene, at det er i orden selv at tage noget med hjem. Enig eller uenig i udsagn: - Enighed med, at det under alle omstændigheder er forkert at tage noget med hjem hænger sammen med en lavere sandsynlighed for overordnet at mene, at det er i orden selv at tage noget med hjem. - Enighed med, at hvis man nøjes med små og billige ting, så er det i orden at tage noget med hjem, hænger sammen med en øget sandsynlighed for overordnet at mene, at det er i orden selv at tage noget med hjem. Enig I at det altid er forkert at tage ting med hjem Enig I, at det er I orden hvis det er små og billige ting + Sandsynlighed for at mene, at det er I orden selv at tage noget med hjem + Enighed I, at det ingen betydning har for arbedjdspladsen - Enighed i, at det i det store billede ikke har nogen betydning for arbejdspladsen, hænger sammen med en større sandsynlighed for at mene, at det er i orden selv at tage noget med hjem. N =

44 MULTIVARIATE ANALYSER BETYDNINGEN AF ENIGHED I FORSKELLIGE UDSAGN III Hvilke udsagn respondenterne erklærer sig enig i, betyder noget for hvorvidt respondenterne mener, at det er i orden at deres kolleger tager noget med hjem. Baggrundsvariable. Køn: Når der er kontrolleret for uddannelse, indkomst og alder er mænd mere tilbøjelige end kvinder til at mene, at det er i orden at kolleger tager noget med hjem. Enig eller uenig i udsagn: - Enighed med, at det under alle omstændigheder er forkert at tage noget med hjem, hænger sammen med en lavere sandsynlighed for overordnet at mene, at det er i orden, at kolleger tager noget med hjem. - Enighed med, at hvis man nøjes med små og billige ting, så er det i orden at tage noget med hjem, hænger sammen med en højere sandsynlighed for overordnet at mene, at det er i orden, hvis kolleger tager noget med hjem. Enig I at det altid er forkert at tage ting med hjem Enig I, at det er I orden hvis det er små og billige ting + Sandsynlighed for at mene, at det er I orden at kolleger tager noget med hjem + Enighed I, at det ingen betydning har for arbedjdspladsen - Enighed i at det i det store billede ikke har nogen betydning for arbejdspladsen, hænger sammen med en større sandsynlighed for at mene, at det er i orden, at kolleger tage noget med hjem. N =

45 OPSUMMERING ENIGHED MED FORSKELLIGE UDSAGN De lineære sandsynlighedsmodeller viser, gennemgående, at hvis respondenten har erklæret sig enig i udsagnet: Hvis man nøjes med at tage små (billige) ting, synes jeg, det er i orden at tage noget med hjem, er der en markant større sandsynlighed for både at have taget noget med hjem selv, samt for at mene det er i orden at gøre. En anden gennemgående faktor er, hvis respondenten har erklæret sig enig i følgende udsagn: At tage noget med hjem fra arbejdspladsen, synes jeg, er forkert, under alle omstændigheder og uanset genstandens værdi, er der en gennemgående lavere sandsynlighed for, at de har taget noget med selv og samt for, at de synes, det er i orden at gøre. 45

46 BAGGRUNDS- INFORMATION 46

47 BAGGRUNDSINFORMATION - DEMOGRAFI Mand: 51% CIVILSTATUS ALDERSGRUPPER år Kvinde: 42% år år år år 16% 20% 22% 24% 17% 22 % 10 % 20 % 34 % 14 % Jeg bor alene Jeg bor sammen med samlever/ægtefælle Jeg bor i anden form for bofællesskab Jeg bor hos mine forældre Ved ikke/vil ikke svare 3% 1% 7% 31% 59% INDKOMST UDDANNELSE Indtil kr kr kr kr. eller derover Ved ikke / vil ikke svare 28% 25% 13% 18% 16% Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 11% 10% 6% 8% 12% 7% 9% 37% N 2017 =

48 BAGGRUNDSINFORMATION ARBEJDE (I) Lønmodtager: 88% MULIGHED FOR HJEMMEARBEJDE KONTORARBEJDE Studerende (med studiejob) 12% 39% 55% 6% 29% 22% 47% 1% 1% Ja Nej Ved ikke Ja Ja, til dels Nej Vil ikke oplyse Ved ikke BRANCHE ANTAL ANSATTE Offentlige og personlige tjenester Handel (inkl. butik), hotel og Industri Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Bygge og anlæg Energi- og vandforsyning Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Ved ikke 18% 13% 7% 6% 6% 2% 1% 9% 37% 6% 9% 1-5 ansatte 6-10 ansatte 16% ansatte 10% 12% ansatte ansatte 41% Over 100 ansatte 4% Ved ikke N 2017 =

49 BAGGRUNDSINFORMATION ARBEJDE (II) GENNEMSNITLIG ARBEJDSTID PERSONALEANSVAR 33,6 timer/uge Ja, jeg er mellemleder 13% Ja, jeg er en del af topledelsen (direktionen) 2% 17% 9% 9% 39% 15% 11% Nej, ingen personaleledelse Ved ikke 3% 82% Indtil 20 timer timer timer 37-37,5 timer timer Over 42 timer ANCIENNITET FREMTIDSPERSPEKTIV NUVÆRENDE ARBEJDE Under 1 år 20% Under 1 år 12% 1-3 år 22% 1-3 år 23% 3-5 år 14% 3-5 år 16% 5-10 år 16% 5-10 år 17% Over 10 år 28% Over 10 år 32% N 2017 =

50 TILFREDSHED MED FORHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende forhold på din arbejdsplads? 100% 80% 60% 40% 20% 0% N 2017 = % 2% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 5% 3% 6% 7% 9% 8% 11% 13% 14% 12% 17% 18% 13% 33% 22% 38% 24% 35% 24% 32% 32% 24% 48% 37% 34% 22% 16% 18% Kollegerne Jobindholdet Graden af medansvar Ledelsen Lønnen Personalegoderne Vil ikke oplyse Ved ikke Meget utilfreds Mere utilfreds end tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Mere tilfreds end utilfreds Meget tilfreds 50

51 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON HACK KAMPMANNS PLADS AARHUS C DENMARK T: E: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: +43 (0) E: D ALBIAC HOUSE (ROOM ) CROMER ROAD, HEATHROW CENTRAL AREA HOUNSLOW, TW6 1SD T: +44 (0) E: EPINION MALMÖ EPINION OSLO EPINION SAIGON EPINION SINGAPORE ADELGATAN MALMÖ SWEDEN E: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: 60 PAYA LEBAR ROAD #08-43 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE E: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA KLUBBGATEN STAVANGER NORWAY T: E: HAINBURGERSTRASSE 20/ VIENNA AUSTRIA T: +43 (0) E:

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN FRIT SKOLEVALG Konklusionshæfte August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDLEDNING I Danmark har forældre gennem mange år kunnet vælge mellem folkeskoler og frie

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

IDRÆTS OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE 2017

IDRÆTS OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE 2017 IDRÆTS OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OPSUMMERING 4 BØRNS IDRÆT OG MOTION Aktivitetsniveau og arv Idræts og motionsformer Barrierer for idræt og motion

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Meningsmåling om MU-samtalen. Wilke, februar 2018

Meningsmåling om MU-samtalen. Wilke, februar 2018 Meningsmåling om MU-samtalen 2018 Wilke, februar 2018 Konklusioner Konklusioner 1. MU-samtalen På 15% af de danske arbejdspladser afholdes der ikke MU-samtaler. Der er blandede holdninger til MU-samtalen.

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA FOLKELAGKAGEN 2019 FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM JUNI 2019 KORT OM UNDERSØGELSEN 1 Formål med undersøgelsen 2 Metode til indsamling og behandling af data Folkelagkagen i 2019

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere