GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB"

Transkript

1 GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1

2 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole Side 22 Afsnit 05 FO Side 35 Afsnit 06 Klub Side 42 Afsnit 07 Metode Side 48 2

3 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden med dagtilbud, skole, FO og klub i Gribskov Kommune Gribskov Kommune har i februar 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens dagtilbud, skoler, FO (0.-5. klasser) og klubber (6. klasser). Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Gribskov Kommune. I alt er forældrene til børn i dagtilbud og skolebørn inviteret til at deltage i undersøgelsen via med link eller brev med kode til besvarelse af skemaet på internettet. Der har været forskellige svarprocenter på undersøgelserne på dagtilbud og skole, henholdsvis på 77% for dagtilbud og 64% for skole. I løbet af dataindsamlingsperioden har de forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fået påmindelser om dette. Denne rapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte tilbud og skoler. Rapporten fremstiller et mere detaljeret billede af resultaterne. På de efterfølgende sider findes en kort sammenfatning af resultaterne for henholdsvis dagtilbud, skole, FO og klub. Afsnittene for dagtilbud, skole, FO og klub indledes alle med en strukturside. Struktursiden viser en eller to bokse, der fortæller, hvilke områder rapporten dækker (samlede resultater og opmærksomhedspunkter). I slutningen af hvert afsnit findes en opsamling af det pågældende område. Forskellen mellem struktur og opsamling ses ved, at boksene under opsamling er blå. Vær opmærksom på at nogle procenter ikke summerer til 100% på grund af afrunding. 3

4 LÆSEVEJLEDNING Grafens overskrift Selve grafen, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. Tilbudstype Til venstre for grafen findes, på de fleste sider, kommentarer om de vigtigste informationer. I boksen til højre vises stigning eller fald i niveauet for 2017 i forhold til historiske tal fra

5 02. SAMMENFATNING: DAGTILBUD SAMLEDE RESULTATER Næsten 9 ud af 10 af forældrene for børn i dagtilbud er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddet. Den samlede tilfredshed er steget fra 4,2 til 4,3 fra 2015 til Forældrene er mest tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade. Lavest tilfredshed er der derimod med personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Tilfredshedsscorerne målt i de forskellige spørgsmål har nogenlunde samme niveau sammenholdt med Der er en relativt stor forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens dagtilbud. Den højeste tilfredshed blandt dagtilbud er på 4,8, og den laveste er 3,8 på en skala fra 1 til 5. Det er en forskel på 1,0. STYRKER Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad er identificeret som en styrke inden for dagtilbudsområdet. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Aktiviteterne i dagligdagen er placeret under udfordringer, da denne har en stor betydning for tilfredsheden, men har et lavere tilfredshedsniveau end gennemsnittet. Derfor vurderes initiativer rettet mod forbedring af denne variabel at have positiv effekt på den samlede tilfredshed. Derudover er personalets indsats over for at begrænse drillerier samt dialogen mellem forældre og pædagoger ligeledes væsentlige at være opmærksomme på, da disse kan udvikle sig til udfordringer på sigt. 5

6 SAMMENFATNING: SKOLE SAMLEDE RESULTATER 71% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med barnets skole samlet set. Denne andel er steget med 7 procentpoint siden Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Lavest tilfredshed er der derimod med indsatsen for at begrænse mobning samt tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til børnene behov.. Tilfredshedsscorerne målt i de forskellige spørgsmål er generelt højere sammenlignet med tallene fra 2015, og der er kun få undtagelser. Der er forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens skoler. Den højeste samlede tilfredshedsscore for en skole er 4,2, og den laveste er 3,2 på en skala fra 1 til 5. STYRKER Forældrenes og lærernes samarbejde samt at arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad kan konkluderes som værende styrker inden for skoleområdet. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER Det blev i analysen identificeret, at arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov samt skolens indsats mod mobning ligger i området, hvor der er forbedringspotentiale. Det betyder, at selv et lille fald i tilfredsheden på disse områder forventes at have stor negativ indflydelse på den samlede tilfredshed med skolen. Ligeledes er det relevant at fokusere på børnenes faglige udbytte af undervisningen, da denne har stor betydning for den samlede tilfredshed og ligger akkurat under gennemsnittet. 6

7 SAMMENFATNING: FO SAMLEDE RESULTATER 81% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets FO samlet set, dette svarer til cirka 8 ud af 10 forældre. Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til spørgsmålet omkring personalets indsats for at gøre børnene trygge og glade. Aktiviteterne i FO en scorer ligeledes højt. Den laveste tilfredshedsscore angives til spørgsmålene omkring personalets håndtering af konflikter mellem børnene, indsatsen for at skabe kontakt mellem børnene og dialogen mellem forældre og FO en. Der er mindre forskelle i den samlede tilfredshed med FO en på tværs af skolerne, denne varierer fra 3,8 op til 4,1. Når der ses på tilfredsheden på tværs af klasser, er der ikke identificeret nogen væsentlig forskel i tilfredshedsniveauet. 7

8 SAMMENFATNING: KLUB SAMLEDE RESULTATER 94% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets klub samlet set, dette svarer til mere end 9 ud af 10 forældre. Den samlede tilfredshed er steget med 0,3 siden Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til spørgsmålet samt aktiviteterne i klubben. Den laveste tilfredshedsscore angives til spørgsmålet omkring de voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier. På tværs af klubberne observeres der en mindre forskel i den samlede tilfredshed. Begge klubber har oplevet en stigning i tilfredsheden siden

9 03. DAGTILBUD: STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med dagtilbuddene. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende dagtilbuddet. - Forskelle på tværs af dagtilbuddene. STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddene? 9

10 SVARPROCENT Dagtilbud Totalt er svarprocenten steget med et procentpoint siden Den ligger på 77% i Procent (%) % 76% 2017 (n=1000) 2015 (n=1213) 10

11 NÆSTEN 9 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE MED BARNETS DAGTILBUD Dagtilbud Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 87%. I 2015 var denne andel ligeledes på 87%. Meget tilfreds FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET Procent(%) % 44% Den samlede tilfredshedsscore er på 4,3, hvilket er 0,1 højere sammenlignet med Denne kan ses under grafen. Tilfreds Hverken eller 43% 43% 9% 8% Utilfreds 2% 5% Meget utilfreds 1% 1% 2017 (n=996) 2015 (n=1213) (Gns.=4,3) (Gns.=4,2) 11

12 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGTILBUDSAFDELINGER (I) Dagtilbud FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET Procent (%) Søborg Private Børnehave er den institution, hvor der er højest tilfredshed. Denne ligger på 4,8 på en skala fra 1 til 5. Tilfredsheden med Børnehuset Bakketoppen har udviklet sig mest positivt, med en stigning på 0,4. Lavest tilfredshed er der med Engerød, hvor tilfredsheden er på 3,8. Ramløse Børnehus er institutionen, hvis tilfredshed er faldet mest siden 2015, nemlig med 0,4. Annisse Børnehus (n=28) Birkevang (n=103) Bjørnegården (n=68) Boager (n=52) Børnehuset Bakketoppen (n=44) Børnehuset Brumbassen (n=46) Dagpleje (n=110) Elverhøjen (n=56) Engerød (n=35) Esbønderup Børnehus (n=30) Hestehaven (n=44) 0 5 4,2 3,9 4,1 4,5 4,3 4,3 4,1 3,7 3,9 3,9 3,8 4,3 4,2 4,0 4,6 4,7 4,4 4,

13 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGTILBUDSAFDELINGER (II) Dagtilbud FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET Procent (%) 0 5 Langdraget (n=35) LMs børnehus (n=45) Ramløse Børnehus (n=54) Sandslottet (n=58) Skovkanten (n=65) Søborg Private Børnehave (n=10) Troldehøjen (n=70) Væksthuset (n=43) 4,1 4,5 4,4 4,0 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 4,8 4,8 4,4 4,6 4,

14 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS Dagtilbud Forældrene er mest tilfredse med Personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad, hvis score er på 4,4. Tilfredsheden har generelt enten været stabil eller stigende i forhold til

15 SAMARBEJDET MED PERSONALET Dagtilbud Tilfredsheden med samarbejdet mellem forældrene og personalet har en score på 4,2. Niveauet har ikke udviklet sig siden

16 BØRNENE IMELLEM Dagtilbud Tilfredsheden med personalets indsats for at begrænse drillerier og for at skabe kontakt mellem børnene er på henholdsvis 4,1 og 4,2. Der er sket en stigning i tilfredsheden med indsatsen på begge områder siden

17 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Dagtilbud Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 17

18 Tilfredshed BEMÆRKNINGER TIL PRIORITERINGSKORT Dagtilbud For at styrke den samlede tilfredshed, er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer. I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt opnås ved at gøre en indsats på de spørgsmål, der er vist under Udfordringer, og fastholde på de spørgsmål vist under Styrker. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante spørgsmål (dvs. spørgsmål som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes samlede tilfredshed) ikke bliver illustreret i selve prioriteringskortet. Prioriteringskortet kan ikke sammenlignes på tværs af institutioner. Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning) Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning) Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Høj Muligheder (tilpas) Styrker (fortsæt) Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning) Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning) Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse spørgsmål, kan Muligheder dog blive til Styrker. Svagheder (observer) Udfordringer (indsats) Lav Lav Betydning Høj 18

19 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT Dagtilbud Muligheder Styrker Aktiviteterne i dagligdagen 2. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 3. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 5. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 6. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 7. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Svagheder Udfordringer Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed 19

20 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT Dagtilbud I prioriteringskortet er det illustreret, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre. Disse er dem placeret længst til højre. En styrke inden for dagtilbudsområdet er personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade. Denne har stor betydning for den samlede tilfredshed med dagtilbuddet og har ligeledes en gennemsnitslig tilfredshed over gennemsnittet. Personalets indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, indsatsen for at begrænse drillerier samt indsatsen for at skabe kontakt mellem børnene er alle tre placeret under svagheder inden for dagtilbudsområdet. Disse bør observeres, da de kan udvikle sig til at blive udfordringer på sigt. Aktiviteterne i dagligdagen er placeret under udfordringer. Dette element har en stor betydning for tilfredsheden, men har et lavere tilfredshedsniveau end gennemsnittet, og udgør derfor et væsentligt fokuspunkt. Samarbejdet mellem forældre og pædagoger har størst betydning for den samlede tilfredshed af alle parametre. Den kan hverken kategoriseres som værende en udfordring eller styrke, hvorfor den ligeledes vurderes at være et væsentligt fokuspunkt. 20

21 DAGTILBUD OPSAMLING Dagtilbud SAMLEDE RESULTATER - 87% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set, og gennemsnittet for den samlede tilfredshed ligger på 4,3. Det betyder, at tilfredsheden er steget med 0,1 siden Forældrene angiver den højeste score på spørgsmålet omhandlende personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade. - Lavest tilfredshed er der med personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. - Tilfredsheden har nogenlunde samme niveau sammenholdt med tallene fra Der er en relativ stor forskel i den samlede tilfredshed på tværs af dagtilbuddene. Den højeste er 4,8, og den laveste er 3,8. Det vil sige forskellen er på 1,0. STYRKER - I prioriteringskortet er den største styrke identificeret som værende personalets evne til at gøre barnet trygt og glad. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Fra prioriteringskortet kan det udledes, at aktiviteterne i dagligdagen er placeret under udfordringer. Derfor udgør denne et væsentligt opmærksomhedspunkt. - Derudover er personalets indsats over for at begrænse drillerier samt dialogen mellem forældre og pædagoger væsentlige at være opmærksomme på. Disse kan på sigt udvikle sig til udfordringer. 21

22 04. SKOLE: STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med skolerne. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende skolen. - Forskelle på tværs af skolerne. STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skolen? 22

23 SVARPROCENT Skole I 2017 er svarprocenten 64%, hvilket er lavere end ved undersøgelsen i 2015, hvor svarprocenten var 69%. Procent (%) % 69% 2017 (n=2063) 2015 (n=2387) 23

24 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS SKOLE Skole Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 71% i Dette er 7 procentpoint højere end i FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN Procent (%) % Meget tilfreds 13% Den samlede tilfredshed er i 2017 på 3,7, hvilket er 0,1 højere end samme tal i Tilfreds Hverken eller 16% 21% 52% 51% Utilfreds 10% 12% Meget utilfreds 3% 4% 2017 (n=2056) Gns.=3, (n=2377) Gns.=3,6 24

25 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLEAFDELINGER Skole FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED Procent (%) Der er størst samlet tilfredshed med Bjørnehøjskolen og Tisvilde, hvis tilfredshedsscorer er på 4,1. Der er lavest tilfredshed med Ramløse, hvilken ligger på 3,2. I mange tilfælde er tilfredsheden steget siden 2015, men særligt er tilfredsheden med Parkvej og 10. Klasse Gribskov steget. Derimod er tilfredsheden med Ramløse faldet med 0,4. Note: 10. Klasse Gribskov har umiddelbart den højeste score på 4,2, men denne score er forbundet med en del usikkerhed, da der kun indgår 9 besvarelser og en svarprocent på 32% Klasse Gribskov (n=9) 4,2 3,8 Bjørnehøjskolen (n=367) ,1 4, Blistrup (n=121) 3,7 3,6 3,4 Græsted (n=280) 3,1 Helsinge (n=384) 3,7 3,6 Parkvej (n=302) 3,8 3,4 Ramløse (n=99) 3,2 3,6 3,6 Rostgårdsvej (n=155) 3,5 Tingbakken (n=89) 3,6 3,3 Tisvilde (n=83) 4,1 Vejby (n=167) 3,9 25

26 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN Skole FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ KLASSETRIN Den gennemsnitslige tilfredshed blandt forældrene til børn i 0. klasse er højest, denne ligger på 4,0. Den laveste tilfredshed er blandt forældrene til børn i 6. klasse, hvilken er på 3,5. Note: 10. Klasse Gribskov har umiddelbart den højeste score på 4,2, men denne score er forbundet med en del usikkerhed, da der kun indgår 9 besvarelser og en svarprocent på 32%. 0. Klasse (n=173) 1. Klasse (n=176) 2. Klasse (n=235) 3. Klasse (n=231) 4. Klasse (n=226) 5. Klasse (n=194) 6. Klasse (n=223) 7. Klasse (n=215) 8. Klasse (n=201) 9. Klasse (n=173) 10. Klasse (n=9) ,7 3,5 3,8 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 4,2 26

27 UNDERVISNINGEN Skole Den samlede tilfredshed med det faglige udbytte er på 3,7. Denne har udviklet sig positivt med 0,2 siden Under Undervisningen er forældrene mest tilfredse med den faglige udfordring af barnet, hvilken scorer 3,9. Der er lavest tilfredshed med tilrettelæggelsen af undervisning i forhold til barnets behov. Tilfredsheden har generelt udviklet sig positivt siden

28 BARNETS TRIVSEL Skole Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for få barnet til at føle sig tryg og glad, men der er mindre tilfredshed med indsatsen for at begrænse mobning. Disse scorer henholdsvis 3,9 og 3,5. Niveauerne har ikke ændret sig siden

29 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Skole Tilfredsheden med samarbejdet mellem forældrene og lærere og pædagoger har en score på 3,8. Niveauet har haft en positiv udvikling på 0,1 siden

30 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Skole Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 30

31 Tilfredshed BEMÆRKNINGER TIL PRIORITERINGSKORT Skole For at styrke den samlede tilfredshed, er det vigtigt at fokusere på både styrker og udfordringer. I figuren nedenfor vises en illustration af sammenhængen mellem tilfredshed og de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Størst effekt opnås ved at gøre en indsats på de spørgsmål, der er vist under Udfordringer, og fastholde på de spørgsmål vist under Styrker. Det er vigtigt at understrege, at insignifikante spørgsmål (dvs. spørgsmål som i denne statistiske model ikke har en entydig sammenhæng med forældrenes samlede tilfredshed) ikke bliver illustreret i selve prioriteringskortet. Prioriteringskortet kan ikke sammenlignes på tværs af skoler. Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning) Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning) Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Høj Muligheder (tilpas) Styrker (fortsæt) Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning) Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning) Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse spørgsmål, kan Muligheder dog blive til Styrker. Svagheder (observer) Udfordringer (indsats) Lav Lav Betydning Høj 31

32 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT Skole Muligheder Styrker 1. At udfordre dit barn fagligt 2. At motivere dit barn til at lære mere 3. At udvikle dit barns selvstændighed 4. At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 5. At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 7 6. Dit barns faglige udbytte af undervisningen At få dit barn til at føle sig tryg og glad 8. Skolens indsats for at begrænse mobning 9. Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger samlet set 5 8 Lav Svagheder Udfordringer Høj Betydning for den samlede tilfredshed 32

33 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT Skole I prioriteringskortet ses det, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre. Disse spørgsmål er dem placeret længst til højre. Samarbejdet mellem forældre og barnets lærere og pædagoger kan konkluderes som værende den største styrke inden for skoleområdet. Denne har størst betydning for den samlede tilfredshed og har samtidigt højere tilfredshedsniveau end gennemsnittet. Særligt arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov samt skolens indsats mod mobning har lavere tilfredshedsniveauer end gennemsnittet. Samtidigt har de stor betydning for tilfredsheden og udgør derfor væsentlige fokuspunkter. At motivere barnet til at lære mere er placeret under svagheder og bør observeres, da denne kan udvikle sig til at blive en udfordring på sigt. At udfordre barnet fagligt og at udvikle barnets selvstændighed er begge placeret under muligheder. Rettes fokus herpå, kan disse områder på sigt udvikles til at blive styrker på skoleområdet i Gribskov Kommune. Barnets samlede udbytte af undervisningen har stor betydning for den samlede tilfredshed. Den kan hverken kategoriseres som værende en udfordring eller styrke, hvorfor den ligeledes vurderes at være et væsentligt fokuspunkt. 33

34 SKOLE OPSAMLING Skole SAMLEDE RESULTATER - 71% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set. Den samlede tilfredshedsscore er på 3,7, hvilket er 0,1 højere end Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til lærernes evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til indsatsen for at begrænse mobning samt tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til børnenes behov. - Tilfredshedsscorerne er hovedsageligt højere end i 2015, og der er kun få undtagelser. - Der observeres forskelle på tværs af skoleafdelingerne, hvor differencen er op til 1,0. Den højeste score er 4,2, mens den laveste score er 3,2. STYRKER - I prioriteringskortet kan følgende styrker identificeres: samarbejdet mellem forældre og barnets lærere og pædagoger samt arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad. Disse kan konkluderes som værende styrker inden for skoleområdet i Gribskov kommune. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - I prioriteringskortet kan det identificeres at arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov samt skolens indsats mod mobning har lavere scorer end gennemsnittet. Samtidigt har de stor betydning for tilfredsheden og udgør derfor udfordringer inden for skoleområdet. Forbedring af disse udgør store potentialer i forhold til at øge den samlede tilfredshed. 34

35 05. FO: STRUKTUR 01 SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med FO en. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende FO en. - Forskelle på tværs af FO erne. 35

36 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS FO FO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED FO Procent (%) Den samlede tilfredshed med FO en er på 4, hvilket er samme niveau som i Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds Tilfreds 25% 24% 56% 57% Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 81%. Hverken eller Utilfreds 5% 5% 13% 14% Meget utilfreds 1% 1% 2017 (n=992) Gns.= (n=1153) Gns.= 4 36

37 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER FO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER Niveauet for tilfredsheden med FO en på tværs af skoler varierer fra 3,8 til 4,1 på en skala fra 1 til 5. Tilfredsheden med FO for forældrene til børn på Gilbjergskolen og Gribskolen er højest med en score på 4,1, mens der er lavest tilfredshed på Nordstjerneskolen med 3, ,0 Bjørnehjskolen (n=204) 4,2 4,1 Gilbjergskolen (n=285) Gribskolen (n=163) 3,8 4,1 3,9 3,8 Nordstjerneskolen (n=190) 3,9 Sankt Helene Skolen (n=150) 3,9 4,

38 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSER FO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN Tilfredshedsniveauet på tværs af klasser varierer meget lidt. Gennemsnittene for både 0., 1. og 2. klasse er alle på 4,0. 0. Klasse (n=162) 1. Klasse (n=162) 2. Klasse (n=209) ,0 4,0 4,0 Forældrene til børn i 4. klasse er mest tilfredse med deres barns FO, her er den gennemsnitslige 3. Klasse (n=207) 4. Klasse (n=169) 3,9 4,1 tilfredshed på 4,1. Mindst tilfredse er forældrene til børn i 3. og 5. klasse. 5. Klasse (n=83) ,9 38

39 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS FO Under Den pædagogiske indsats er forældrene mest tilfredse med personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad samt med aktiviteterne i FO en. Tilfredshedsscorerne er i begge tilfælde 4,0. Lavest tilfredshed er der med personalets håndtering af konflikter samt indsatsen for at skabe kontakt mellem børnene. Disse ligger på 3,7. 39

40 SAMARBEJDET MELLEM FO OG HJEM FO Forældrenes tilfredshed med den dialog, de har med FO en, er på 3,7 på en skala fra 1 til 5. 10% indikerer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med denne. 40

41 FO OPSAMLING FO 01 SAMLEDE RESULTATER - 81% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets FO samlet set, og den gennemsnitslige tilfredshed er på 4,0. Disse resultater er uændrede siden Forældrene angiver den højeste tilfredshed med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade samt med aktiviteterne i FO en. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til spørgsmålene omkring personalets håndtering af konflikter mellem børnene, indsatsen for at skabe kontakt mellem børnene og dialogen mellem forældre og FO en. - Der er observeret mindre forskelle i den samlede tilfredshed med FO en på tværs af skolerne, denne varierer fra 3,8 til 4,1. Gribskolen har højest tilfredshed, mens Nordstjerneskolen har lavest. - På tværs af klasser ses også mindre forskelle i tilfredshedsniveauet. De varierer fra 3,9 til 4,1. 41

42 06. KLUB : STRUKTUR 01 SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med klubben. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende klubben. - Forskelle på tværs af klubberne. 42

43 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS KLUB Klub FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED KLUBBEN Procent (%) Den samlede tilfredshed med klubben er i 2017 på 4,3 på en skala fra 1 til 5, hvilket er 0,3 højere end i Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds Tilfreds 23% 37% 57% 61% Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 94%. Hverken eller Utilfreds 1% 0% 5% 13% Meget utilfreds 0% 2% 2017 (n=118) Gns.= 4, (n=145) Gns.= 4 43

44 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLUBBER Klub FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLUBBER Niveauet for tilfredsheden varierer ikke nævneværdigt mellem HUC og Karlsminde ,3 HUC (n=79) 4,1 Den samlede tilfredshed er steget med henholdsvis 0,2 og 0,3 for HUC og Karlsminde. Karlsminde (n=40) 3,9 4,

45 AKTIVITETERNE I KLUBBEN Klub Den gennemsnitslige tilfredshed med klubbens aktiviteter er på 4,4, og andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 96%. Der er sket en stigning på 0,2 siden

46 DIN TILFREDSHED MED DE VOKSNE I KLUBBEN Klub Forældrene angiver højest tilfredshed med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade. Lavest tilfredshed er der med de voksnes evner til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier. 46

47 KLUB OPSAMLING Klub 01 SAMLEDE RESULTATER - 94% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets klub samlet set. - Forældrene angiver den højeste tilfredshed med aktiviteterne i klubben. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til spørgsmålet omkring de voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier. - På tværs af klubberne observeres der kun en mindre forskel i den samlede tilfredshed. Begge klubber har oplevet en stigning i tilfredsheden siden

48 07. METODE BEMÆRKNINGER Metode til udregning af prioriteringskort På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål som indgår i beregningerne, er spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med tilbuddet, og som samtidig er stillet til alle forældre. Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressions analyse er, at relative weight analyse tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmål betydning. Dette medfører at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den overordnede tilfredshed. Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed. 48

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 87% Forældretilfredshed 15 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Viborgvej beelser: 217 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere