GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER"

Transkript

1 GEV Net A/S Tårnvej Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet seks ansøgninger fra GEV Net A/S (herefter GEV) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr af 23. december 2004 og bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af 15. april 2011 (herefter hhv. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). GEV s ansøgninger indeholder følgende: SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2005 Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,8 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 0,8 km 0,4 kv-lufledning. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2006 Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,6 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 0,6 km 0,4 kv-lufledning. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2007 Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 0,4 km 0,4 kv-lufledning. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2008 Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,2 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 0,2 km 0,4 kv-lufledning. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2012 Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,9 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 0,9 km 0,4 kv-lufledning. AFGØRELSE AF SAG 13/00508 OG 13/12429 OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S S INDTÆGTSRAMME På baggrund af sagsfremstillingen træffer Sekretariatet for Energitilsynet med nedenstående begrundelse afgørelse om, at GEV Net A/S kabellægning af luftledninger i , er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a, samt at virksomhedens kabellægning af

2 Side 2/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF luftledninger i 2012 er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra c. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer GEV Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i tabel 9, kolonne 3. SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 13/00508 OG 13/12429 GEV har ved mails af den 25. maj 2011 og den 5. november 2013 ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i og i GEV har i ansøgningerne oplyst anlægssum og demonteringsomkostninger, jf. tabel 1. Virksomheden har ved mail af 15. juni 2015 fremsendt et udklip af virksomhedens kontoplan som dokumentation for den oplyste kassationsværdi for kabellægningen i Sekretariatet accepterer undtagelsesvis denne form for dokumentation for kassationsværdi og gør GEV opmærksom på, at virksomheden i fremtiden skal indsende fakturakopier som dokumentation for den oplyste kassationsværdi. Da GEV ikke har kunnet fremskaffe idriftsættelsesdatoer for kabellægningsprojekterne har sekretariatet anvendt den 1. december i idriftsættelsesåret som idriftsættelsesdato, jf. tabel 1. GEV oplyser ved mail af 12. maj 2015, at virksomheden er enig i denne metode. TABEL 1 OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM ANLÆGSINVESTERINGERNE Dato for idriftsættelse Anlægssum (kr.) Demonteringsomkostninger (kr.) Kassationsværdi (kr.) -* -* -* -* Kilde: GEV Net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet *For kabellægningsprojekterne i er kassationsværdien indeholdt i de oplyste demonteringsomkostninger. GEV har i mail af 12. maj 2015 og 15. juni 2015 oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2012 har været foretaget samgravning med GEV Fiber. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt 50/50, selvom elkablerne skulle graves dybere end fiberen. GEV har i mail af 28. oktober 2015 oplyst, at der for kabellægningen i har været foretaget samgravning med Midtvest Bredbånd. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt 50/50, selvom elkablerne skulle graves dybere end fiberen.

3 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 3/23 GEV har den 30. januar 2014 fremsendt dokumentation for, at der for kabellægningsprojektet i 2008 er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober Virksomheden har ved mail af den 7. april 2015 oplyst, at der for kabellægningsprojektet i 2012 ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober HØRING Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. november 2015 sendt afgørelsen i høring hos GEV med en 14-dages høringsfrist. GEV har ved mail den 18. november 2015 oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet. LOVGRUNDLAG Lovgrundlag for indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 fremgår af bilag 1. Lovgrundlag for indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 fremgår af bilag 2. SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE I det følgende vurderes GEV ansøgninger på baggrund af sagsfremstillingen. Alle ansøgninger vurderes enkeltvis. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2005 GEV har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, jf. 2, nr. 13, litra a, hvoraf det fremgår, at kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden udgør en nødvendig nyinvestering. Sekretariatet vurderer, at GEV s ansøgning skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 8. GEV har oplyst, at virksomheden i 2005 har kabellagt luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. GEV har desuden oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2005 har været samgravning med tredjepart. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne er fordelt 50/50 på trods af, at elkablerne lå dybest. Sekretariatet vurderer, at netvirksomheden ikke har fordelt samgravningsomkostningerne ligeligt i forhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april , da omkostningerne i dette tilfæl- 1 Fordeling af graveomkostninger ved samgravning:

4 Side 4/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF de er fordelt 50/50 på trods af dybdeforskellen. Dog vurderer sekretariatet, at fordelingen ligger inden for formålet af 46 i elforsyningsloven, hvori det fremgår af bemærkningerne (bemærkninger til lov nr. 375), at loven skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner. Sekretariatet bemærker endeligt, at der herved ikke er taget stilling til anden lovgivning. Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af GEV i 2005 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a. Sekretariatet forhøjer derfor GEV reguleringspris med de værdier, der fremgår af tabel 2, kolonne 4, jf. 13, stk. 1, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af GEV s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2006 GEV har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, jf. 2, nr. 13, litra a, hvoraf det fremgår, at kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden udgør en nødvendig nyinvestering. Sekretariatet vurderer, at GEV s ansøgning skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 8. GEV har oplyst, at virksomheden i 2006 har kabellagt luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. GEV har oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2007 har været samgravning med tredjepart. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne er fordelt 50/50 på trods af, at elkablerne lå dybest. Sekretariatet vurderer, at netvirksomheden ikke har fordelt samgravningsomkostningerne ligeligt i forhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010, da omkostningerne i dette tilfælde er fordelt 50/50 på trods af dybdeforskellen. Dog vurderer sekretariatet, at fordelingen ligger inden for formålet af 46 i elforsyningsloven, hvori det fremgår af bemærkningerne (bemærkninger til lov nr. 375), at loven skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner. Sekretariatet bemærker endeligt, at der herved ikke er taget stilling til anden lovgivning. Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af GEV i 2006 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a. Sekretariatet forhøjer derfor GEV reguleringspris samgravning/?&cmd=infomail&backurl=el%2fafgoerelser%2ftilsynsafgoerelser%2f2010%2ffordeling-afgraveomkostninger-ved-samgravning%2f%3f

5 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 5/23 med de værdier, der fremgår af tabel 3, kolonne 4, jf. 13, stk. 1, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af GEV s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2007 GEV har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, jf. 2, nr. 13, litra a, hvoraf det fremgår, at kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden udgør en nødvendig nyinvestering. Sekretariatet vurderer, at GEV s ansøgning skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 8. GEV har oplyst, at virksomheden i 2007 har kabellagt luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. GEV har oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2007 har været samgravning med tredjepart. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne er fordelt 50/50 på trods af, at elkablerne lå dybest. Sekretariatet vurderer, at netvirksomheden ikke har fordelt samgravningsomkostningerne ligeligt i forhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010, da omkostningerne i dette tilfælde er fordelt 50/50 på trods af dybdeforskellen. Dog vurderer sekretariatet, at fordelingen ligger inden for formålet af 46 i elforsyningsloven, hvori det fremgår af bemærkningerne (bemærkninger til lov nr. 375), at loven skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner. Sekretariatet bemærker endeligt, at der herved ikke er taget stilling til anden lovgivning. Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af GEV i 2007 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a. Sekretariatet forhøjer derfor GEV s reguleringspris med de værdier, der fremgår af tabel 4, kolonne 4, jf. 13, stk. 1, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af GEV s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2008 GEV har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, jf. 2, nr. 13, litra a, hvoraf det fremgår, at kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden udgør en nødvendig nyinvestering. GEV har i forbindelse med sagsbehandlingen indsendt dokumentation for, at virksomheden har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for kabellægningsprojektet i 2008 i form af et referat af et bestyrelsesmøde

6 Side 6/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF den 12. september 2006, hvori det fremgår, at virksomheden får bevilling af bestyrelsen til at foretage kabellægningen. Sekretariatet vurderer derfor, at GEV s ansøgning skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 3. Sekretariatet lægger til grund i vurderingen af GEV s ansøgning, at GEV har oplyst, at virksomheden i 2008 har kabellagt luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. GEV har oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2008 har været samgravning med tredjepart. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne er fordelt 50/50 på trods af, at elkablerne lå dybest. Sekretariatet vurderer, at netvirksomheden ikke har fordelt samgravningsomkostningerne ligeligt i forhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010, da omkostningerne i dette tilfælde er fordelt 50/50 på trods af dybdeforskellen. Dog vurderer sekretariatet, at fordelingen ligger inden for formålet af 46 i elforsyningsloven, hvori det fremgår af bemærkningerne (bemærkninger til lov nr. 375), at loven skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner. Sekretariatet bemærker endeligt, at der herved ikke er taget stilling til anden lovgivning. Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af GEV i 2008 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra a. Sekretariatet forhøjer derfor GEV s reguleringspris med de værdier, der fremgår af tabel 5, kolonne 4, jf. 13, stk. 1, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af GEV s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen. KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2012 GEV har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, og 15, efter anlæg som beskrevet i 2, nr. 19, litra c hvoraf det fremgår, at kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden udgør en nødvendig nyinvestering. Sekretariatet vurderer, at GEV s ansøgning skal behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har virkning fra den 1. januar GEV har oplyst, at virksomheden i 2012 har kabellagt luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. GEV har oplyst, at der i forbindelse med kabellægningen i 2012 har været samgravning med koncernforbundet virksomhed. Virksomheden har oplyst, at omkostningerne er fordelt 50/50 på trods af, at elkablerne lå dybest. Sekretariatet vurderer, at netvirksomheden ikke har fordelt samgravningsomkostningerne ligeligt i forhold til Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010, da omkostnin-

7 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 7/23 gerne i dette tilfælde er fordelt 50/50 på trods af dybdeforskellen. Dog vurderer sekretariatet, at fordelingen ligger inden for formålet af 46 i elforsyningsloven, hvori det fremgår af bemærkningerne (bemærkninger til lov nr. 375), at loven skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket vil stride mod lovens intentioner. Sekretariatet bemærker endeligt, at der herved ikke er taget stilling til anden lovgivning. Sekretariatet vurderer således, at kabellægningerne foretaget af GEV i 2012 kan betragtes som nødvendige nyinvesteringer jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra c. Sekretariatet forhøjer derfor GEV reguleringspris med de værdier, der fremgår af tabel 6, kolonne 4, jf. 12, stk. 1, nr. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af GEV s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen Beregninger for kabellægning i STIGNING I INDTÆGTSRAMME I det følgende beregnes forhøjelsen af GEV s reguleringspris som følge af kabellægning af luftledninger idriftsat i år og år Der er forskel i den metode, hvorpå indtægtsrammeforhøjelserne for nødvendige nyinvesteringer udregnes, afhængigt af om der har været foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober Da GEV både har investeringer, for hvilke der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, og investeringer for hvilke der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008, gennemgås i det følgende et regneeksempel for begge typer investeringer. Først gennemgås et regneeksempel, for investeringer idriftsat i 2005, for hvilke der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober Derefter gennemgås et regneeksempel for investeringerne idriftsat i år 2012, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 BEREGNING FOR KABELLÆGNING I 2005 Den årlige forhøjelse af GEV indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. elforsyningsloven 70, stk. 2 og indtægtsrammebekendtgørelse 1520/ , stk. 1, nr. 1, og stk. 2: Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger nutidsværdi af sparede driftsomkostninger nutidsværdi af nye indtægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr kr kr. 0 + kr Reg. anlægssaldo = kr

8 Side 8/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Nutidsværdien af de nye og sparede driftsomkostninger på hhv. kr og kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for de pågældende typer af anlægsaktiver i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 3. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens standardlevetid, som er fastsat i Energitilsynets model jf. elforsyningslovens 70, stk. 2 og 16, stk. 4 i 1520/2004. Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år Årlig afskrivning = kr / 40 Årlig afskrivning = kr Da GEV ikke har kunnet fremskaffe idriftsættelsesdatoer for kabellægningsprojekter, har sekretariatet anvendt den 1. december i idriftsættelsesåret som idriftsættelsesdato. Derfor får GEV forrentning af investeringen for en måned af reguleringsåret 2005, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 2. Indtægtsrammen for 2005 forhøjes således med forrentning for (1/12) af året samt hele den årlige afskrivning. Sekretariatet har på baggrund af den vægtede idriftsættelsesdato beregnet den tilladte forrentningsprocent til 5,37 pct. for nødvendige nyinvesteringer forrentet fra og med december Årlig forrentning 2005 = Forrentningsprocent. * Reg. anlægssaldo Årlig forrentning 2005 = 0,0537 * kr Årlig forrentning 2005 = kr Den årlige stigning i indtægtsrammen bliver beregnet som: Δindtægtsramme 2005 = (1/12)(årlig forrentning) + afskrivning Δindtægtsramme 2005 = (1/12)(kr ) + kr Δindtægtsramme 2005 = kr kr Δindtægtsramme 2005 = kr For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskrivningen for hele året. De årlige forhøjelser af indtægtsrammen fremgår af tabel 2 nedenfor, og er beregnet med den på idriftsættelsestidspunktet gældende model 2, jf. notat til Energitil- 2 Modellen kan findes på:

9 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 9/23 synet den 16. februar 2005 om administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer _og_dokumentationskrav_i_forbindelse_med_begrebet_noedvendige_nyinvesteringer_i_indtaegtsrammebeken dtgoerelse_ pdf

10 Side 10/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF TABEL 2 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME, FOR INVESTERINGER FORETAGET I År Forrentning Afskrivning Tilladt stigning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

11 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 11/23 Tilsvarende beregninger er foretaget for GEV s investeringer i 2006, 2007 og TABEL 3 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME, FOR INVESTERINGER FORETAGET I 2006 År Forrentning Afskrivning Tilladt stigning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

12 Side 12/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF TABEL 2 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME, FOR INVESTERINGER FORETAGET I 2007 År Forrentning Afskrivning Tilladt stigning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

13 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 13/23 TABEL 5 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME, FOR INVESTERINGER FORETAGET I 2008 År Forrentning Afskrivning Tilladt stigning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet BEREGNINGER FOR KABELLÆGNING I 2012 I det følgende foretages beregningen for GEV s investering i 2012, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008.

14 Side 14/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Beregningerne er foretaget efter de principper, der er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer 4 og den tilhørende Excel-model. De nødvendige nyinvesteringer skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes med den tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. 15, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, jf. 12, stk. 3 5, i samme bekendtgørelse. Da GEV ikke har kunnet fremskaffe idriftsættelsesdatoer for kabellægningsprojekterne har sekretariatet anvendt den 1. december i idriftsættelsesåret som idriftsættelsesdato. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 4,31467 pct. for nødvendige nyinvesteringer forrentet fra og med december En del af den årlige forhøjelse af GEV indtægtsramme, som følge af den nødvendige nyinvestering, er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011. Reg. Anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger Reg. Anlægssaldo = kr kr kr kr Reg. Anlægssaldo = kr Nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for den pågældende type anlægsaktiver, GEV har oplyst er demonteret. De standardiserede værdier er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 beregnes nutidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger på idriftsættelsestidspunktet med en forventet inflation på 3 pct. BEREGNING AF AFSKRIVNINGER FOR NØDVENDIG NYINVESTERING Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 4 og 6. Da levetiden for de demonterede 0,4 kv-luftledninger er 35 år skal værdien af demonteringsomkostninger og det demonterede anlægs kassationsværdi samt nu- 4 Se afgørelse: 5 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato

15 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 15/23 tidsværdien af sparede levetidsforlængende omkostninger alene medregnes ved afskrivning af anlægssummen i investeringens første 35 leveår. I investeringens første 35 leveår bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning 1-35 = ((35/40)(Anlægssum) + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger)(1/35) Årlig afskrivning 1-35 = ((35/40)(kr ) + kr kr kr )(1/35) Årlig afskrivning 1-35 = kr I investeringens sidste 5 leveår bliver den årlige afskrivning således: Årlig afskrivning = ((5/40)(Anlægssum)(1/5) Årlig afskrivning = ((5/40) (kr ) (1/5) Årlig afskrivning = kr Investeringen forrentes fra og med december i idriftsættelsesåret. Derfor får GEV forrentning af investeringen for en måned af reguleringsåret Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning og løbende nettoomkostninger for (1/12) af året, samt hele den årlige afskrivning, jf. 15, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Den årlige forrentning beregnes som følger: Årlig forrentning 2012 = Tilladt Forrentningssats * Reg. Anlægssaldo Årlig forrentning 2012 = 0,0431 * kr Årlig forrentning 2012 = kr For at beregne stigningen i GEV s reguleringspris, beregnes først stigningen i GEV s indtægtsramme: Δindtægtsramme 2012 =(1/12) forrentning + afskrivning + løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2012 =(1/12) (kr ) + kr løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2012 = kr løbende nettoomkostninger For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 15, stk. 3.

16 Side 16/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF BEREGNING AF LØBENDE NETTOOMKOSTNINGER Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger, jf. elforsyningslovens 70, stk. 2. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger af det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. I 2012 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2012 bliver dermed forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste måned. Løbende nettoomkostninger 2012 = (1/12)(nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter) Løbende nettoomkostninger 2012 = (1/12)(kr kr kr. 0) Løbende nettoomkostninger 2012 = kr Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier for driftsomkostninger for de anlæg, som GEV har oplyst, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 7, som fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Da de sparede driftsomkostninger som følge af det demonterede anlæg er større end de nye driftsomkostninger som følge af anlægsinvesteringen, bliver nettoværdierne af de løbende nettoomkostninger negative. De årlige forhøjelser af GEV s indtægtsramme i investeringens levetid fremgår af tabel 6, kolonne 4. Værdierne vil dog blive korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni Fra og med 2015 fremskrives de løbende nettoomkostninger med en forventet inflation på 3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger. For investeringer idriftsat i perioden 8. oktober 2008 til 31. december 2013 fremskrives de løbende nettoomkostninger fra 2015 med en forventet inflation på 3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger.

17 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 17/23 TABEL 6 ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDEN IND- TÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTSRAMME FOR I 2012 År Forrentning og Driftsomkostninger* Tilladt stigning afskrivning Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2009 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter.

18 Side 18/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF TABEL 7 SAMLEDE ESTIMATER AF TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOM- HEDEN INDTÆGTSRAMME SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE INDTÆGTS- RAMME FOR I OG 2012 År Sum

19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 19/ Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet ÅRLIGE FORHØJELSER AF VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i virksomhedens reguleringspris på følgende måde: Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el Den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris for et givent år, er givet ved den tilladte forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for det pågældende år divideret med virksomhedens leverede mængde el, der følger metoden for beregningen af netvirksomhedernes reguleringspris, jf. 3, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen er udregnet ud fra virksomhedens oplyste faktisk leverede mængde el for , jf. tabel 8. TABEL 8 LEVERET MÆNGDE EL År Leveret mængde, kwh Kilde: GEV Net A/S

20 Side 20/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF For har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til: Δreguleringspris 2005 = (kr / kwh) * 100 = 0,008 øre/kwh Δreguleringspris 2006 = (kr / kwh) * 100 = 0,031 øre/kwh Δreguleringspris 2007 = (kr / kwh) * 100 = 0,057 øre/kwh Δreguleringspris 2008 = (kr / kwh) * 100 = 0,074 øre/kwh Δreguleringspris 2009 = (kr / kwh) * 100 = 0,109 øre/kwh Δreguleringspris 2010 = (kr / kwh) * 100 = 0,097 øre/kwh Δreguleringspris 2011 = (kr / kwh) * 100 = 0,090 øre/kwh Δreguleringspris 2012 = (kr / kwh) * 100 = 0,093 øre/kwh Δreguleringspris 2013 = (kr / kwh) * 100 = 0,107 øre/kwh Δreguleringspris 2014 = (kr / kwh) * 100 = 0,113 øre/kwh Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i virksomhedens reguleringspris til 0,008 øre/kwh i 2005, 0,031 øre/kwh i 2006, 0,057 øre/kwh i 2007, 0,074 øre/kwh i 2008, 0,109 øre/kwh i 2009, 0,097 øre/kwh i ,090 øre/kwh i 2011, 0,093 øre/kwh i 2012, 0,107 øre/kwh i 2013, og 0,113 øre/kwh i For årene 2015 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde elektricitet i De beregnede stigninger fremgår af kolonne 3 i tabel 9.

21 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 21/23 TABEL 9 ESTIMATER AF DE TILLADTE ÅRLIGE STIGNINGER I VIRKSOMHEDENS REGULERINGSPRIS SET I FORHOLD TIL DEN OPRINDELIGE REGULERINGSPRIS År Tilladt stigning i indtægtsrammen(kr.)* Tilladt stigning i reguleringspris (øre/kwh)** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,004 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: *Indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2005 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter. **De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2005 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter.

22 Side 22/23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 9 således, at de tilladte forøgelser i virksomhedens reguleringspris følger udviklingen i virksomhedens faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Da alle virksomhedens reguleringsregnskaber har været revisorpåtegnet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 28, har sekretariatet har lagt til grund, at revisor ved påtegning af reguleringsregnskabet også har påset de forhold, der måtte påvirke reguleringsprisen, herunder nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at der ved denne afgørelse ikke er taget stilling til afgørelsens påvirkning af virksomhedens differencer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3, eller andre forhold såsom merforrentning jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 24. Sekretariatet gør derfor opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar, såfremt virksomheden har differencer i forbrugernes favør, at indsende en revideret afviklingsplan. Sekretariatet for Energitilsynet tager desuden forbehold for, at de af GEV indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at GEV ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse. Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan GEV indgive en ny ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal GEV skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. Sekretariatet bemærker, at indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding 6 til GEV Net A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. pkt. 26, 1.a.ii i Energitilsynets Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) 7, hvor der foretages en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 3. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. 6 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til GEV Net A/S foretages i 2016, hvormed forhøjelserne for kan opkræves indtil udgangen af Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat).

23 ENERGITILSYNET AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAMME SOM FØLGE AF Side 23/23 Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ved denne afgørelse ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens 46. KLAGEVEJLEDNING Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Kirstine Brejning Skygebjerg Fuldmægtig Tlf

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning.

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning. Energi Viborg Elnet A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 18. maj 2015 Detail & Distribution 15/02590 MFR AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI VIBORG ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler Side 1/101 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 BILAG TIL PUNKT 5 29. september 2015 Detail & Distribution 14/08902 BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-3 Beregning af standardværdi for omkostninger

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen.

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen. DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 3. november 2015 Detail & Distribution 13/07857 KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 18. august 2014 Sag 12/16913 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 29. september 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere