1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/"

Transkript

1 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan side 2 6 Spilledatoer og tider side 2 7 Holdtyper og rækker side 3 8 Spilleform side 4 9 Spillere side 4 10 Holdfællesskaber side 5 11 Flere hold fra samme klub side 5 12 Holdopstilling og styrkeorden side 5 13 Skadet spiller side 6 14 Afvikling af kampene side 6 15 Pointregel side 6 16 Stillingsregel side 6 17 Afbud og udeblivelse side 7 18 Trækning af hold side 7 19 Manglende spillere side 7 20 Protester over brug af spillere og forkerte holdopstillinger side 7 21 Appelmuligheder side 8

2 2 1: Formål Holdmesterskabet har til formål at finde frem til det stærkeste klubhold inden for Badminton Sjælland samt DGI landsdelene Nordsjælland, Vestsjælland og Storstrømmen. Endvidere har holdturneringen til formål at finde områdets repræsentanter i Badminton Danmarks holdturnering (DH-turneringen). 2: Udvalg og administration Turneringen administreres i Badminton Danmarks administration i Brøndby med reference til Badminton Sjællands Seniorspilleudvalg. Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af holdturneringsadministrationen/-udvalget, der forbeholder sig ret til at foretage ændringer og tilføjelser til dette reglement, der gælder for alle i turneringen deltagende hold. 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure Senest i juni udsendes indbydelse til alle kredsens og landsdelenes klubber til 6+4 rækkerne. Tilmeldingsfristen til disse rækker er primo/medio juni. Indbydelse til 4+2 rækkerne og herrerækkerne udsendes i august med tilmeldingsfrist primo/medio september. Såfremt der forekommer rækker uden tilstrækkelig tilmelding, kontaktes de tilmeldte klubber med henblik på at finde en alternativ række. 4: Deltagergebyr Deltagergebyret pr. hold fastsættes hvert år af Seniorudvalget. Gebyret fremgår af indbydelsen. 5: Holdturneringens sæsonplan Holdkampene spilles i perioden til I forlængelse af turneringerne afsluttes sæsonen med Landsmesterskaber for 4+2 holdene og herreholdene. 6: Spilledatoer og tider Umiddelbart efter tilmeldingsfristen sammensættes puljer og turneringsplan i Badmintonpeople. De deltagende klubber modtager besked, når turneringsplanen er klar. Klubberne indtaster herefter selv spilletidspunkterne i Badmintonpeople for de kampe de er arrangør af. Kampene skal som udgangspunkt placeres lørdag eller søndag i holdrunderne. Kampene må tidligst fastsættes til start kl. 9 og senest kl. 17. Det er tilladt at placere kampe på hverdage i ugen op til runden dog ikke, hvis afstanden mellem de to deltagende hold er mere end 50 km. Ønsker man at spille på en hverdag mod et hold der har mere end 50 km til kampen, forudsætter det en forhåndsgodkendelse på mail fra modstanderne, og at denne indsendes til administrationen. For første runde i september samt runden i uge 8 gælder, at eventuelle hverdagskampe skal placeres i ugen efter runden.

3 3 Hverdagskampe må tidligst startes kl. 18 og senest kl. 20. Det er desuden tilladt at placere kampe i weekenden før holdrunden (i første runde i september og runden i uge 8 skal weekenden efter runden benyttes i stedet). Såfremt udeholdet på grund af deltagelse i individuelle turneringer eller af andre grunde ikke kan stille op i en sådan weekend, skal udeholdet senest 4 uger inden kampen meddele dette til hjemmeholdet og administrationen. Hjemmeholdet er herefter forpligtiget til at placere kampen enten i spillerunden eller på en hverdag i henhold til reglementet, og udeholdet er herefter forpligtiget til at acceptere den pågældende spilletid, uanset afstand til spillestedet. Der kan dispenseres for fristen for indsigelser fra udeholdet, såfremt spilletidspunktet ikke har været kendt inden for fristen, f.eks. i forbindelse med første spillerunde i 4+2 rækkerne og herrerækkerne, samt ved 1. runde i slutspillet. Såfremt begge klubber er enige, kan der søges om tilladelse til at afvikle kampe i en hverdag eller weekend efter runden i stedet for inden runden. Kampe i sidste spillerunde, såvel i grundspil som slutspil, kan dog ikke afvikles efter den i programmet anførte spilletermin. Flytning af allerede fastsatte kampe kan kun ske efter begge klubbers accept. Begge klubber skal bekræfte det nye tidspunkt pr. mail til holdturneringsadministratoren, som skal godkende det og rette på Badmintonpeople, før flytningen kan betragtes som gældende. 7: Holdtyper og rækker Følgende holdtyper indgår i den Sjællandske Seniorholdturnering: udbydes i Sjællandsserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3. o Deltagelse i Sjællandsserien, Serie 1 og Serie 2 afgøres af placeringerne i holdturneringen i den foregående sæson. Der er fri tilmelding i Serie 3. o Holdene består af 6 herrer og 4 damer. o Hver holdkamp består af 13 kampe, der afvikles således: 2 MD, 2 DS 4 HS 2 DD 3 HD. o Hver deltager spiller 2 kampe. Alle spiller 1 ren double samt enten 1 mix eller 1 single udbydes i A- og B-række. o Der er fri tilmelding i begge rækker. o Hold med spillere af styrke Sjællandsserie og Serie 1 anbefales at melde sig i A-rækken. o Hold med spillere af styrke Serie 2 og Serie 3 anbefales at melde sig i B-rækken. o Ved for få tilmeldinger i en geografisk region slås A- og B-rækkerne sammen. o Holdene består af 4 herrer og 2 damer. o Hver holdkamp består af 9 kampe, der spilles således: 1 MD, 1 DS, 3 HS 1 DD, 2 HD o Hver deltager spiller 2 kampe. Alle spiller 1 ren double samt enten 1 mix eller 1 single. 4 Herrer - udbydes i A- og B-række. o Der er fri tilmelding i begge rækker. o Hold med spillere af styrke Sjællandsserie og Serie 1 anbefales at melde sig i A-rækken. o Hold med spillere af styrke Serie 2 og Serie 3 anbefales at melde sig i B-rækken.

4 4 o o o o o Ved for få tilmeldinger i en geografisk region slås A- og B-rækkerne sammen. Holdene består af 4 herrer. Hver holdkamp består af 6 kampe, fordelt på 4 singler og 2 doubler. Kamparrangøren afgør hvilken kategori der spilles først. Hver deltager spiller 2 kampe. Alle spiller 1 single og 1 double. Det er tilladt at benytte 1 damespiller på holdet som reserve, hvis det til en eller flere holdkampe ikke er muligt at stille med 4 herrer. 8: Spilleform I Sjællandsserien og Serie 1 spilles et grundspil med puljer af 8 hold. De 4 bedst placerede hold fra to grundspilspuljer danner en slutspilspulje, hvor man møder de 4 hold fra den anden pulje. Tilsvarende danner de 4 nederst placerede hold fra to grundspilspuljer en slutspilspulje, hvor man møder de 4 hold fra den anden pulje. Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages placeringspoint således: Nr. 1 og nr. 5: 6 point Nr. 2 og nr. 6: 4 point Nr. 3 og nr. 7: 2 point Nr. 4 og nr. 8: 0 point Placeringen i slutspillene afgør hvilke hold der rykker hhv. en række op og en række ned til den efterfølgende sæson. Antallet af op- og nedrykkere er afhængigt af antallet af nedrykkere fra Badminton Danmarks holdturnering og er fastlagt efter matrixen i Appendix 1 til dette reglement. I Serie 2 og Serie 3, samt alle rækker for 4+2 hold og Herrehold, tilrettelægges spilleform ud fra antallet af tilmeldte hold, samt under hensyntagen til geografi. 9: Spillere For at kunne deltage i Badminton Sjællands Seniorholdturnering, skal man være lovligt medlem af sin klub, og man må ikke i samme sæson have spillet for en anden klub i nogen Seniorholdturnering under Badminton Danmark eller nogen af Badminton Danmarks kredse. Såfremt en spiller har spillet i en anden klub i den forudgående sæson, skal spilleren have foretaget rettidigt klubskifte, jfr. Badminton Danmarks reglement om klubskifter. Alle deltagere skal være fyldt 15 år senest d i den pågældende sæson (U17 spiller) for at være spilleberettiget. Spillere, som er fyldt 14 år senest d i den pågældende sæson (2. års U15 spillere) kan få dispensation til at deltage, såfremt spillerens klub ikke har mulighed for at oprette et hold i nogen U15 eller U17/U19 række, hvor spilleren har mulighed for at deltage i henhold til reglerne for Ungdomsholdturneringen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til administrationen og behandles af Seniorspilleudvalget. Såfremt der gives dispensation, er tilladelsen gældende fra den dag, dispensationen gives.

5 5 10: Holdfællesskaber Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber. Ansøgning om dette skal sendes til administrationen og behandles af Seniorudvalget i forbindelse med tilmeldingen. Ansøgningen skal indeholde: Navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet Navn på holdfællesskabet Spillested(er) Navn og kontaktinfo på ansvarlig leder Holdfællesskaberne oprettes herefter i Badmintonpeople og deltager på samme præmisser som de øvrige hold. Spillerne på et holdfællesskab skal være medlem af en af de klubber, som er del af holdfællesskabet. 11: Flere hold fra samme klub Deltager en klub med flere hold, skal disse anmeldes efter styrke, således at det bedste hold betegnes som 1, det næstbedste som 2 osv. I 6+4 rækkerne skal klubber som har hold i DH-turneringen, tildele deres bedste hold det laveste nr, som ikke er med i DH-turneringen. Klubben skal til enhver tid anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold. Den danske Seniorrangliste benyttes vejledende til at afgøre styrkeforhold mellem spillere, der er registreret på denne. Såfremt Seniorranglisten er misvisende i forhold til det reelle styrkeforhold, er klubben dog ikke forpligtet til at følge ranglisten ved udtagelsen af spillere til de respektive hold. En spiller må gerne deltage på flere forskellige holdtyper (6+4, 4+2 og Herrerække) i samme spillerunde. En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold i hver holdtype. Såfremt der indløber afbud på et højere rangerende hold efter at et lavere rangerende hold allerede har spillet i den pågældende runde, er det dog tilladt at anvende en spiller på det højere rangerende hold, som allerede har spillet kampen på det lavere rangerende hold. Den pågældende spiller er herefter ikke spilleberettiget i den første efterfølgende runde. En spiller kan ikke deltage på et lavere rangerende hold, såfremt den pågældende har deltaget på højere rangerende hold i mindst 70 % af det oprindeligt fastsatte antal kampe i grundspil og slutspil for det højere rangerende hold. Såfremt en klub efter modstanderholdets opfattelse har anvendt en ulovlig spiller i henhold til denne paragrafs bestemmelser, kan modstanderklubben efterfølgende nedlægge protest, jfr. proceduren i : Holdopstilling og styrkeorden På det enkelte hold skal både singler og doubler skal opstilles i styrkeorden. I single skal den bedste spiller placeres i 1. single, den næstbedste i 2. single, osv. I double og mix behøver man ikke nødvendigvis sætte de to bedste spillere sammen, men når parrene er sammensat, skal det bedste par spille 1. double, det næstbedste par skal spille 2. double, osv. Den danske Seniorrangliste benyttes vejledende til at afgøre styrkeforhold mellem spillere/par, der er registreret på denne. Såfremt Seniorranglisten er misvisende i forhold til det reelle styrkeforhold, er klubben dog ikke forpligtet til at følge ranglisten ved opstillingen.

6 6 Såfremt en klub efter modstanderholdets opfattelse ikke stiller op i styrkeorden i alle kategorier, kan modstanderklubben efterfølgende nedlægge protest, jfr. proceduren i : Skadet spiller Såfremt en spiller bliver skadet og ikke kan fuldføre en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække sig fra. Såfremt spilleren bliver skadet i sin første kamp, tabes den anden kamp som spilleren står anført i på walk over. Der kan ikke indsættes reserve. De øvrige kampe i den pågældende kategori fastholdes på de oprindelige pladser. 14: Afvikling af kampene Hjemmeholdet sørger for bolde, klargøring af hallen, igangsætning af kampe og resultatindtastning på Badmintonpeople efter at kampen er færdigspillet. I 6+4 rækkerne og 4+2 rækkerne skal der som udgangspunkt være minimum 3 baner til rådighed til hver holdkamp. I Herrerækken skal der være minimum 2 baner til rådighed til hver holdkamp. Holdlederne udveksler holdopstilling senest 30 min. før holdkampen. Såfremt et hold ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det fastsatte tidspunkt, tilkendes modparten sejren. Holdkampen skal dog påbegyndes, hvis der er mødt spillere nok til, at holdkampen kan vindes eller uafgjort kan opnås. Endvidere kan fristen fraviges i tilfælde af af force majeure som eksempelvis vejrforhold, skader under opvarmning mv. Indberetning af resultater skal være indtastet på Badmintonpeople senest mandag efter en spillerunde i weekenden. Såfremt en kamp afvikles på en hverdag eller en weekend uden for spillerunden, skal resultaterne være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling. Arrangerende klub kan idømmes en bod for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og resultatindtastning i henhold til gældende takster. 15: Pointregler I 6+4 og 4+2 rækkerne gælder: Ved sejr med 3 eller flere kampes difference tildeles det vindende hold 3 points, mens det tabende hold ikke får points. Ved sejr med 1 kamps difference tildeles det vindende hold 2 points og det tabende hold 1 point. I Herrerækkerne gælder: Ved sejr til det ende hold tildeles det vindende hold 2 points, mens det tabende hold ikke får points. Ved uafgjort tildeles begge hold 1 point. 16: Stillingsregel Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest points. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen som følger: 1. Flest vundne holdkampe. 2. Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe.

7 7 3. Indbydes kamp(e) a. Points. b. Difference mellem vundne og tabte kampe. c. Difference mellem vundne og tabte sæt. d. Difference mellem vundne og tabte bolde. 4. Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe. 5. Difference mellem vundne og tabte bolde i samtlige holdkampe. 6. Lodtrækning. 17: Afbud og udeblivelse Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud til modstanderen senest kl. 18 dagen før kampdagen. Senere afbud betegnes som ikke rettidigt afbud. Manglende afbud indberettes på Badmintonpeople som en udeblivelse. Det er det ikke fremmødte holds ansvar, at afbud er nået frem til modstanderen. Det anbefales derfor at melde afbud pr telefon og/eller sikre sig bekræftelse pr. mail eller sms, hvis man må melde afbud. Bøde for afbud/udeblivelse takseres efter de til enhver tid gældende satser. 18: Trækning af hold Hvis en klub trækker sit hold fra turneringen, annulleres alle holdets hidtidige resultater, som dermed også udgår i beregningen af stillingen i puljen. 19: Manglende spillere For afvikling af holdkampen, skal der minimum stilles med et antal spillere, så kampen kan vindes eller blive uafgjort. Ved færre spillere på holdet, tabes holdkampen uden kamp. De højest rangerende kampe gennemføres med de fremmødte spillere og de lavest rangerende tabes uden kamp grundet den/de manglende spillere. Såfremt to klubber har afbud i de samme kampe, deles de ikke afviklede kampe mellem klubberne. Såfremt afbuddene forårsager manglende afvikling af et ulige antal kampe, tildeles udeholdet sejren i den overskydende kamp. 20: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger. Protester over brug af ulovlige spillere eller forkert holdopstilling skal ske senest onsdagen efter en kamptermin. Såfremt kampen eller kampe med indflydelse på protesten afvikles efter en spillerunde, er fristen 3 døgn efter den afviklede kamp. Protesten skal sendes pr. mail til såvel turneringsadministrator som holdleder for modstanderklubben. Ved fremsendelse af protesten skal der indbetales et depositum af en størrelse og til et reg. og kontonr, som fremgår af det til enhver tid gældende takstblad. Modstanderklubben har herefter 4 dage til at besvare protesten, som herefter behandles. Såfremt modstanderklubben ikke hare reageret inden for de 4 dage fra modtagelse af protesten, fortabes høringsretten.

8 8 Protesten kan behandles af turneringsadministratoren alene, hvis der ikke kan drages tvivl om afgørelsen i forhold til objektive omstændigheder som eksempelvis dobbelt brug af spillere i samme runde. Hvis der er tale om subjektive omstændigheder som eksempelvis styrkevurdering, behandles protesten af Seniorudvalget. I vurderingen af protesten indgår primært de involverede spillere/pars seneste resultater i forhold til hinanden, sekundært klubbens hidtidige anvendelse af spillerne, resultaterne i den aktuelle holdkamp samt den pågældende klubs mulige motivation til ikke at stille op i styrkeorden. Resultater til træning samt forhold som skader/sygdom/pauser op til kampen, indgår ikke i vurderingen. Såfremt en protest afvises, fortabes det indbetalte depositum. Tages protesten til følge, returneres det indbetalte depositum, og modstanderklubben idømmes en bøde i henhold til gældende takstblad. Hvis et hold dømmes for at have anvendt en spiller ulovligt, tabes de kampe, spilleren er involveret i, samt de kampe spillerens tilstedeværelse har haft indflydelse på. 21: Appelmuligheder Protester, som afgøres af turneringsadministrator, kan appelleres til Seniorudvalget. Protester, som omhandler holdopstilling og brug af ulovlige spillere, er endelige og kan ikke appelleres, når holdturneringsudvalget har afgivet deres kendelse. Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til Badminton Danmarks appeludvalg. Der skal indbetales et depositum på kr i forbindelse med indgivelse af sådanne appeller.

9 9 TAKSTBLAD: ADMINISTRATIONSGEBYRER / BØDER Deltagergebyr pr. hold o 6+4 hold: kr. o 4+2 hold og Herrehold: 800 kr. Rettidigt afbud: 250 kr. Udeblivelse eller ikke rettidigt afbud: 500 kr. Trækning af hold: 200 kr. Manglende indberetning af resultat: 200 kr. Depositum ved indgivelse af protest: 500 kr. Ulovlig brug af spiller: 500 kr. Seniorudvalget kan idømme bøder for øvrige overtrædelser af reglementet. Bødernes størrelse fastsættes af holdturneringsudvalget i det enkelte tilfælde.

10 10 APPENDIX 1: OP- OG NEDRYKNING. OPRYKNING Antallet af oprykkere er afhængig af antallet af Øst-nedrykkere fra 3. division. Matrixen er som følger: I tilfælde af 3 Øst-nedrykkere fra 3. division Række Oprykkere fra hver oprykningspulje Sjællandsserien Serie Serie 2, I tilfælde af 4 Øst-nedrykkere fra 3. division Række Oprykkere fra hver oprykningspulje Sjællandsserien Serie og bedste 3 Serie 2, og bedste 3 I tilfælde af 5 Øst-nedrykkere fra 3. division Række Oprykkere fra hver oprykningspulje Sjællandsserien Serie Serie 2, Uanset antallet af nedrykkere fra 3. division Række Oprykkere fra hver oprykningspulje Serie 3, Det endelige antal af Øst-nedrykkere fra 3. division afgøres ved Badminton Danmarks kval-event i april efter sidste runde af BS holdturneringen.

11 11 NEDRYKNING Antallet af nedrykkere er afhængig af antallet af BS-nedrykkere fra Danmarksserien Øst. Matrixen er som følger. 0 BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Ingen Serie 1 Dårligste 8 1 BS-nedrykker fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien 8 Serie BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien 7-8 Serie 1 8 og dårligste 7 3 BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie og dårligste 6 5 BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie og dårligste 5 7 BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie BS-nedrykkere fra Danmarksserien Nedrykkere fra hver nedrykningspulje Sjællandsserien Serie og dårligste 4 Uanset antallet af BS-nedrykkere fra Danmarksserien Række Nedrykkere Serie 2, Det endelige antal af BS-nedrykkere fra Danmarksserien Øst afgøres ved Badminton Danmarks kval-event i april efter sidste runde af BS holdturnering.

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele indbyder hermed til den første fælles ungdomsholdturnering. Den ny fælles holdturnering mellem Badminton

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering

Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Reglementforpointgivende ungdomsholdturnering Version 3.0 Dette reglement er udarbejdet af Fællesudvalget for Pointgivende Ungdomsholdturnering i samarbejde med Badminton Danmarks Lovudvalg. Sidst tilrettet

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1 1 Reglement fr mtinshldturnering 2017/2018 Indhld: 1 Frmål side 2 2 Udvalg g administratin side 2 3 Indbydelse g tilmeldingsprcedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Hldturneringens sæsnplan side 2 6 Spilledater

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og Danmarksserien. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Opdateret den 14.10.2014 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U9/U11 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 3 Velkommen til DBU for U9/U11, 2015 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og Danmarksserien. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Tlf Tlf

Tlf Tlf DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD U9/U11 2016/2017 og Badminton Danmark indbyder til det fælles afsluttende holdturnerings mesterskab, hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer mødes nu om at

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

Takster 2016/2017. Gyldig pr. 30/ Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v.

Takster 2016/2017. Gyldig pr. 30/ Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Takster 2016/2017 Gyldig pr. 30/05-2016 Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Kontingent Medlemskontingent pr. klub for medlemskab af Badminton Danmark og Kreds Obligatorisk

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016

Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016 Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016 Glæde 1. Hvad er bedst ved at spille holdkampe/deltage i holdturneringen? Erik: Fællesskab. Lars: Spænding. Kristian S: Det er den ting man træner frem

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen.

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen. APPENDIX 1: DIVISIONSSTRUKTUR OG AFVIKLINGSFORM ELITEDIVISIONEN Omfatter 12 hold, og afvikles med et grundspil, mellemspil, medaljespil og nedrykningsspil. Grundspillet (spilles over tre runder i maj/juni)

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Inden du går i gang Læs kredsens invitation til holdturnering grundigt. Se i øvrigt reglement for pointgivende holdturnering, klik

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere