ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud"

Transkript

1 Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her et vigtigt element at udnytte potentialerne i digitale redskaber og anvende dem i den pædagogiske praksis til gavn for barnets læring, trivsel og udvikling. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt dagtilbuddene skal bruge digitale redskaber, men alene et spørgsmål om hvordan. Det er afgørende, at digitaliseringen ikke bliver et mål i sig selv, men indgår som en naturlig del af en udviklende hverdag i dagtilbuddene. Digitale redskaber skal anvendes og give merværdi i en velovervejet pædagogisk praksis, hvor de understøtter læring gennem bl.a. leg, motorik, nysgerrighed og gode fællesskaber mellem børnene. Nogle kommuner er langt fremme, mens andre stadigvæk søger inspiration til, hvordan de kan bruge digitale redskaber i dagtilbud. Når dagtilbuddene begynder at bruge digitale redskaber, kan det betyde en væsentlig udvikling i det pædagogiske personales didaktiske tilgang. Der opstår nye muligheder, men der kan også være kulturelle og kompetencemæssige udfordringer i mødet med digitale redskaber. Et skridt ad gangen en artikelsamling til inspiration Formålet med denne artikelsamling er at sprede kommunale erfaringer med at bruge digitale redskaber i kvalitetsudviklingen af dagtilbud. Artiklerne er lavet på baggrund af interviews med nogle af de dagtilbud, der har deltaget i en undersøgelse iværksat af KL. Undersøgelsen handler om, hvordan kommunale dagtilbud anvender digitale redskaber. Undersøgelsen viser bl.a., at dagtilbuddene siden i høj grad har øget anvendelsen af både pædagogiske og pædagogisk understøttende digitale redskaber. Flere dagtilbud oplever, at de pædagogiske digitale redskaber har en positiv betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling, og at pædagogisk understøttende digitale redskaber har en positiv betydning for det pædagogiske personales praksis. En erfaring, som går igen i mange af dagtilbuddene, er, at man skal tage et skridt ad gangen og give plads til at eksperimentere med de nye digitale redskaber. Det er vigtigt, at anvendelsen af digitale redskaber giver mening for både børn, forældre, det pædagogiske personale og ledere af dagtilbud. Det vigtigste er, at man er åben og nysgerrig og ikke bange for at prøve det af. Og så skal vi give hinanden lov til at eksperimentere lidt i hverdagen. Det er okay, at man eksperimenterer og afprøver nye ting også sammen med børnene. Pædagog i børnehave Læs den samlede undersøgelse på KLs hjemmeside. 1 It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet (ICG/RMC, 2014)

2 2 Der er jo ikke noget, der går i stykker af, at man trykker på det DER ER JO IKKE NOGET, DER GÅR I STYKKER AF, AT MAN TRYKKER PÅ DET Interview med Mona, dagplejer i en dagpleje i Esbjerg Jeg tænker, at det er på med ja-hatten og så i gang, for den her digitale verden går jo ikke væk, siger dagplejer Mona Christensen fra Esbjerg. Med hjælp fra tabletten kan hun nemt og hurtigt give samlet information til forældre og ledelse, og hun kan inddrage børnene i de daglige opgaver. Det hele skaber grundlag for en bedre dialog med forældrene. Færre kopier og flere gode snakke Mona og de andre dagplejere i Esbjerg skal dagligt give mange forskellige beskeder til både forældre, ledelse og kolleger. Og her, fortæller Mona, har de digitale redskaber gjort kommunikationen nemmere. I stedet for at kopiere beskeder eller overlevere dem mundtligt kan dagplejerne, via deres tablet, nemt og hurtigt give den samme besked til alle, der skal have den. Det sker fx i legestuegrupperne, hvor en ansvarlig dagplejer sender al information ud til både forældre og kolleger. Så ved alle, hvad de skal forberede sig på: Det har forenklet det rigtig meget rent tidsmæssigt, og den tid, vi investerer i det, er slet ikke så omfattende, som det vi gjorde før. Dagplejerne kan sørge for, at forældrene får en besked, når der er blevet lagt noget op på intranettet, og så går de som regel ind og læser den. Når de så kommer her, så kan de være forberedt på, hvad vi har lavet i løbet af dagen og kan spørge ind til det hos både børnene og os voksne. Den opmærksomhed fra forældrenes side giver mange anledninger til gode snakke, fortæller Mona.

3 Der er jo ikke noget, der går i stykker af, at man trykker på det 3 Det visuelle får børnene til at reflektere De digitale redskaber er ikke kun for de voksne. Børnene i dagplejen interagerer med tabletten flere gange i løbet af dagen. De kan bl.a. være med til at tjekke sig selv ind ved at trykke på små billeder af hvert enkelt barn, der ligger på tabletten. Når de tjekker ind, kan Mona spørge dem, om deres venner er kommet. Og det er der en tanke bag: Et eller andet sted tænker jeg, at det giver et sammenhold for børnene, at de lige skal finde hinanden. Mona og børnene kigger også på billeder af de børn, der er på ferie. Så taler de om, hvor de er, og hvordan de har det: Ja altså, og så også om de nu får Anton med hjem, siger Mona jokende. Men der er et dybere lag i det, når Mona øver børnene i at tænke over deres kammerater: De drager jo en del omsorg for hinanden den vej igennem. Børn, der tager aktivt del i hverdagen Når børnene har sovet til middag, sætter Mona sig ned og taler med dem om de billeder, hun har taget af dem i løbet af formiddagen. Børnene reflekterer over, hvad der sker på billederne, og sammen beslutter de, hvilke billeder der skal lægges op til forældrene på den digitale opslagstavle: Det kan børnene jo fint være med til. Og de glæder sig over at se de der billeder, og vi får en snak om dem. Bagefter skriver Mona en lille tekst til billederne og lægger det hele op via tabletten. Det er ikke noget, hun er forpligtet til at gøre hver dag. Det er lysten, der driver værket. Planlægning og fleksibilitet er blevet nemmere i en hverdag med digitale redskaber. Før skulle Mona på biblioteket efter bøger og billeder, hvis hun skulle lave et forløb om fx smådyr i haven. Nu kan hun gå med børnene ud at se, hvilke smådyr de kan finde, og så google dem direkte via tabletten: Det er nemmere at tilegne sig den viden, man skal bruge. Med tabletten kan børnene være med til at skabe læringsprocessen, når de sammen med det pædagogiske personale leder efter viden om fx smådyr. Tag jer tid, og prøv jer frem Hvordan får man en hverdag med digitale redskaber til at fungere? Monas råd er at tage sig den tid, man skal bruge, og prøve sig frem: Der er jo ikke noget, der går i stykker af, at man trykker på det, og der er jo ikke noget, der er forkert af det, man skriver. Mona opfordrer til, at andre dagplejere finder et tema at arbejde med og så prøver det sammen med børnene på tabletten. Samtidig siger Mona, at det har været godt med nogle grundlæggende regler for anvendelsen af de digitale redskaber, der dog skal være tilpasset de forskellige legestuegrupper, de fungerer i. I Monas legestuegruppe havde de en dialog om de retningslinjer, de gerne vil have, og de har bl.a. aftalt, at alle dagplejere skal tjekke tabletten hver dag og svare på de beskeder, der er kommet. Derudover har de aftalt, at det kun er én dagplejer, der tager billeder og deler via intranettet, når de laver aktiviteter sammen med børnene. Det giver dem mere tid sammen med børnene. Lysten driver læringen Når Mona ser tilbage, var det ikke helt nemt med de digitale redskaber i starten. Hun oplevede en berøringsangst for at skulle sende beskeder ud til større forældregrupper, men meget har ændret sig siden da: Det er jo bare at klø på. Jo mere du har lyst til, jo mere kan du lære. Og i Esbjerg har de lært meget. Nu bruger dagplejerne digitale redskaber hver dag.

4 4 Vi kan bruge det, vi kan beholde det, vi kan tage det frem igen VI KAN BRUGE DET, VI KAN BEHOLDE DET, VI KAN TAGE DET FREM IGEN Interview med Mette, pædagog i en skovbørnehave i Glostrup Der er altid en grund til, at man laver nogle ting, siger Mette Christiansen. I Glostrup har Mette sammen med sine kolleger haft meget fokus på, hvordan børnene bruger de digitale redskaber. Det handler om, hvordan de rent praktisk tager billeder med tabletten, men i høj grad også om at give børnene en digital dannelse. Barneøjne på en børnehavedag I starten var tabletten mest til spil. Men så besluttede naturbørnehaven i Glostrup at løfte de digitale redskaber op på et andet niveau. Det gjorde de bl.a. med konceptet Dagens Fotograf, der nu er en helt naturlig del af hverdagen. Børnene spørger selv, om de må være Dagens Fotograf, og de går op i det med liv og sjæl. Det der med at være noget særligt i en kæmpe børnegruppe er jo noget helt fantastisk, siger Mette. Dagens Fotograf har gjort, at det pædagogiske personale kan se børnehaven i et helt nyt lys: Vi fik bare nogle billeder, hvor vi tænkte wow, er det vores børnehave? Når børnene har taget billederne, snakker det pædagogiske personale med dem om billederne, inden de deles via den digitale opslagstavle, som forældrene også kan se. På den måde kan forældrene også se deres børns hverdag igennem barneøjne.

5 Vi kan bruge det, vi kan beholde det, vi kan tage det frem igen 5 Leg og læring Når storegruppen løber rundt med tabletten i naturbørnehaven, er der en hel klar idé med det. De skal fx finde bogstaver, der hænger i træerne, eller bygge et bogstav af grene. Imens de løser opgaven, øver de sig i at samarbejde en egenskab, der er vigtig, når de inden længe skal videre i skole og SFO: Det er super vigtigt, at man bliver løsningsorienteret, men sammen med en anden man skal ikke stå med det selv. Med tablets i hænderne tager børnene billeder af det, de laver, og viser det til det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale har fokus på altid at spørge ind til de billeder, børnene tager. Det er jo ikke det at tage billedet, men hele processen i det, at man har lavet noget, viser det frem og er stolt, fortæller Mette. Det handler om at tale med barnet, så det reflekterer over den aktivitet, det netop har lavet. Børn er jo børn og har rigtig meget behov for visuel støtte i mange af de ting, de gør, fortæller Mette. Hun understreger også, at det skal være børnene selv, der tager billederne. De voksne skal anerkende barnets blik på verden: Der er jo ofte en historie bag tingene den her historie og den dialog er jo rigtig vigtig både for sprogtilegnelse og for at blive anerkendt og for at se barnet, og hvem det er. Børnene lærer at kende grænser Det pædagogiske personale bruger både tabletten til at lære børnene at tage billeder rent teknisk, men også til at arbejde med børnenes etiske sans. Børnene ved fx godt, at de ikke må tage billeder af andre børn, der er kede af det. Dialogen med børnene om, hvorfor de tager billederne, og hvorfor motivet er spændende, er vigtig for deres forståelse for grænserne, og det pædagogiske personale sørger hele tiden for at holde den dialog i gang. Billeder kan skabe tryghed i overgangen til skolen I Glostrup bruger det pædagogiske personale også tablets, når de er på SFO-besøg, før børnene starter i skole. Og det er der en helt bestemt grund til. Nogle børn bliver nemlig bekymrede, når de skal ud i noget ukendt. Men når børnene selv får lov til at tage billeder af de ting, de oplever som vigtige på SFO-besøgene, kan det pædagogiske personale efterfølgende snakke med dem om billederne, der kan forestille alt fra de nye pædagoger og SFO ens toiletter til en legestue med LEGO. Ved at tale med børnene om billederne kan det pædagogiske personale imødekomme deres bekymringer og måske endda vende det hele til sommerfugle i maven fx over at skulle over i SFO ens LEGOstue, som er et ukendt, men også meget spændende miljø, når man kommer fra en skovbørnehave. Ved hjælp af tabletten kan børnene tage billeder fra deres kommende SFO med tilbage til børnehaven. På den måde kan børnene tage billederne frem igen og tale om dem. Det giver en ro til nogle af børnene. Samtidig lægger det pædagogiske personale også billederne på intranettet, så forældrene kan følge med i overgangen og tale med deres børn om den. Det giver også forældrene en ro, fornemmer Mette. Start med noget enkelt og aktivt I skovbørnehaven har de fra starten arbejdet med, at tabletten skulle bruges aktivt og til noget mere end bare til at spille på. Mette anbefaler, at man tager én ting ad gangen og starter med de enkle tiltag fx at indføre Dagens Fotograf. Desuden taler hun varmt for at bruge tabletten i børnenes overgang til skolen, så længe det er børnene selv, der tager billederne: Det giver så meget mening for børnene at tage det med tilbage til storegruppen og snakke om det.

6 6 Alle kan noget, og nogle kan meget ALLE KAN NOGET, OG NOGLE KAN MEGET Interview med Birgitta, leder i en børnehave i Gentofte Børnehaven, som Birgitta Wandborg er leder for, har været med helt fra den digitale start som pilotbørnehave. Det har været vigtigt for Birgitta at tage udviklingen i et roligt tempo og sammen med sine medarbejdere gå i dialog om, hvad de gerne vil have ud af den digitale udvikling både for børnene og de voksne. Da Birgitta skulle begynde at implementere digitale redskaber i børnehaven, stoppede hun op sammen med sine medarbejdere. Sammen tog de snakken om what s in it for me og for børnene, og ud fra den dialog lavede de sammen rammerne for, hvilket fokus det digitale skulle have. Digital dannelse på skemaet Birgitta og hendes medarbejdere valgte bl.a. at arbejde med digital dannelse og gøre børnene til kritiske forbrugere: Det er selvfølgelig et stort mål at sætte, men nu er vi meget optagede af digital dannelse, som er en stor udfordring i alle aldre. Birgitta vil bl.a. gerne have, at børnene tager billeder af, hvad de laver sammen med andre i stedet for fx at tage selfies, så børnene lærer at fokusere på fællesskaberne: Så det skal ikke kun handle om, at her er der et billede af dig, men hvad er det, du laver på det billede, hvad er det, du gør sammen med nogle andre.

7 Alle kan noget, og nogle kan meget 7 Barnets intention De voksne sætter rammerne for børnenes brug af de digitale redskaber, fx gennem forskellige emner, som børnene arbejder med. De kan tage billeder, der viser, hvad det vil sige at være venner, og Birgitta og hendes medarbejdere arbejder med at lære børnene at vise det, de gerne vil gennem billederne: Så når far og mor eller andre ser billedet, så forstår de den intention, der er i det. Det er vigtigt for Birgitta, at hendes medarbejdere lader børnene selv komme til udtryk igennem de billeder, de bl.a. tager med tabletten. Børnene skal opleve, at de selv skaber noget, der bliver taget alvorligt af de voksne: Så ved de, at det digitale medie, det kan noget godt og meningsfyldt. Vi skal gøre det til vores eget Det digitale skal give mening hele vejen rundt. Som leder er det Birgittas opgave at være bindeled imellem kommunen og børnehaven. Derfor spørger hun også gerne ind til kommunen en ekstra gang eller to, indtil hun selv forstår de digitale opgaver, hun skal indføre i børnehaven. Det er nemlig Birgittas opgave at få det digitale til at give mening i hverdagen for både medarbejdere, forældre og børn. Og det er et vigtigt grundlag at have på plads, når de bagefter sammen diskuterer opgaven: Så er kunsten jo, at vi i personalegruppen finder ud af, hvordan får vi den skal-opgave til at give mening her. I den proces fokuserer Birgitta på, at alle skal tænke i muligheder for på den måde at skabe energi om opgaven og gøre den til deres egen. Alle kan noget forskelligt Når medarbejderne skal lære de digitale redskaber at kende, fokuserer Birgitta i høj grad på videndeling og sidemandsoplæring, for som hun udtrykker det: Det, vi ikke kan, det er noget, vi ikke har øvet os på endnu. Hun understreger, at man som leder skal acceptere, at alle kan noget, og nogle kan mere end andre, og hendes medarbejdere skal have lov til at øve sig i det tempo, der passer til den enkelte. De digitale redskaber, Birgitta præsenterer sine medarbejdere for, skal være nemme at lære at bruge. Samtidig er det også et krav fra Birgittas side, at hendes medarbejdere har en åben og nysgerrig indstilling til det digitale. Hun sørger for, at de har fælleslitteratur i børnehaven, så hun og hendes kolleger kan holde sig ajour med den digitale udvikling litteratur, som de nogle gange sender uddrag af til forældrene. Forældrene er, sammen med det pædagogiske personale og bestyrelsen, med i dialogen om, hvordan digitale redskaber skal bruges i børnehaven: Vi har jo hele tiden forældrene med. Giver det mening, det vi gør, hvad tænker I nu. På den måde sørger Birgitta for, at udviklingen giver mening både praktisk og for alle implicerede. Vi skal se bag om tallene Rent administrativt fortæller Birgitta, at de digitale redskaber giver hende en række tal, der bl.a. viser, hvor børnene ligger henne udviklingsmæssigt. Man skal altid give sig tid til at kigge bagom tallene, der er ikke nogen tal, der må stå alene, siger hun. Det er vigtigt at se på det gennemsnit, som tallene viser om børneflokkens motoriske kunnen, men samtidig vil hun altid også se bagom tallene og fx se den enkelte familie eller det enkelte barn, der kan have det svært. Når det er sagt, så fortæller Birgitta, at et digitalt refleksionsværktøj, hvor al data om børnenes udvikling noteres, gør dialogen nemmere på flere måder. Det skaber et fælles og visuelt udgangspunkt for at diskutere barnets udvikling med både forældrene og pædagoger: På den måde er det nemmere, fordi systemet genererer en viden, som vi lynhurtigt kan lægge på bordet, og som bliver en fælles ramme for dialog. En dialog, som forældrene kan fortsætte derhjemme sammen med barnet. Med data fra det digitale refleksionsværktøj kan Birgitta og hendes medarbejdere målrette deres indsatser. De har bl.a. et mål om, at hvert barn har krav på tre rigtig gode kammerater. Og i det digitale refleksionsværktøj kan Birgitta se, hvad både pædagoger og forældre skriver om barnets relationer. Less is more Birgittas råd til institutioner, der skal i gang med den digitale udvikling, er stille og roligt at sætte sig passende udfordringer, se på best practices og bruge digitale redskaber, som alle har mulighed for at lære at bruge. Hun har selv haft fokus på at sætte en ramme, der skal opfordre til andet end blot at sende billeder til forældrene, men også at bruge de digitale redskaber til at øge opmærksomheden på børnenes udvikling. Sidst men ikke mindst fremhæver Birgitta vigtigheden af en tæt dialog mellem kommune og pædagoger. For når alle forstår hinandens virkeligheder, bliver udvikling og implementering af noget nyt meget nemmere.

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne

Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne Valg af Læringsmål: Læringsmål: Ud fra den overordnede læreplan se stjernen vælges et læringsmål. (0 til 2.år) Beskriv den aktuelle sammenhæng

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Hverdagslivstema bleskift.

Hverdagslivstema bleskift. Hverdagslivstema bleskift. Vi har valgt hverdagslivstemaet bleskift i middagsstunden. Det har vi, fordi denne situation nogle gange omtales som en samlebåndsopgave, hvor det kun handler om praktisk arbejde.

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Børneinstitutionen Høgevænget 27. marts 2015 Leder: Rikke Bruun Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Evaluering delmål 2013-2015 Tema: Læreplans temaet i 2013 er årstiderne. - Vi vil udforske de mange og

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Hjernen og hjertet/ KIB. Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården

Hjernen og hjertet/ KIB. Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården Hjernen og hjertet/ KIB Camilla Brændemose Dagtilbudsleder Gentofte kommune Børnehuset Ellegården Historik Ny vision i 2012, tryghed, leg og læring Børn forandre verden. Forældre indskrives i visionen.

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

DAGTILBUD ANVENDELSE AF DIGITALE REDSKABER I DAGTILBUD

DAGTILBUD ANVENDELSE AF DIGITALE REDSKABER I DAGTILBUD DAGTILBUD ANVENDELSE AF DIGITALE REDSKABER I DAGTILBUD Oktober 2017 Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Resumé...3 2 Introduktion...5 2.1 Baggrund for undersøgelsen...5 2.2 Datagrundlag for analysen...6

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år

BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år BAGGRUNDSOPLYSNINGER Forløb: Refleksionsgruppe: Aldersgruppe: 0-2 år 3-6 år Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse Natur Afhængigt det valgte aktivitetstema, aktiveres én

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Implementering af BIC (samarbejde om overgange, tidlig tilknytning, samvær/samspil, didaktik),

Implementering af BIC (samarbejde om overgange, tidlig tilknytning, samvær/samspil, didaktik), Årsplan Dagplejen 2016 ----------------------------------------------------------------- Forår Implementering af BIC (samarbejde om overgange, tidlig tilknytning, samvær/samspil, didaktik), Materiale til

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere