Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder"

Transkript

1 Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post som virksomhed Version: 1.1 Udarbejdet: juni 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Den overordnede proces Den lokale proces i myndighederne Betydning af obligatorisk digital post for virksomheder Bliv klar til obligatorisk digital post for virksomheder Digital kommunikation og sikker Digital post på virk.dk Sortering og arkivering af digital post Roller og rettigheder Besked ved ny post Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed I gang med virksomhedspost på virk.dk Hvor meget post kan man forvente? Behandling af posten Tilslutning til digital post på virk.dk Hvordan skal posten modtages? Hent indholdet på virk.dk ned i egne systemer Afhentning via REST-snitfladen Afhentning via sikker Automatisk fordeling af meddelelser Web-interfacet Medarbejdersignatur Brugerprofil på virk.dk Adgang til myndighedens indbakke på virk.dk Brug af digital post på virk.dk Download en meddelelse Videresend en meddelelse Avancerede sorteringsmuligheder i web-interfacet Sådan sender myndigheder digital post til virksomheder Organisatorisk implementering af digital post Systemer til digital post-forsendelse Fjernprint Sikker til digital post CVR-numre, P- numre og andre metadata... 34

3 CVR-numre P- numre og andre metadata Sådan finder man en virksomheds CVR- og evt. P-nummer Tilmeldingsgruppe til virksomheder i digital post Nye afsendersystemer Eksisterende afsendersystemer Styring af henvendelser fra virksomheder via digital post Fritagelse og vejledning Fritagelse for obligatorisk digital post Borgerservice centrenes rolle Information og vejledning til virksomheder Virksomhedskampagne Support Hjælp til mindre it-parate virksomheder på biblioteker Generel hjælp i myndighederne Bilag I Begreber S i d e 2

4 1. Indledning og læsevejledning Et centralt mål i den offentlige digitaliseringsstrategi er at flytte den måde, danskerne typisk modtager breve fra det offentlige på, fra det traditionelle papirmedie til et digitalt medie. Bag dette mål ligger bl.a. et ønske om at effektivisere den offentlige sektor, dels ved sparet papir, print og porto og dels ved sparet arbejdstid. Som et led i denne strategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post, som betyder, at alle virksomheder i 2013 bliver forpligtet til at modtage post fra offentlige myndigheder som digital post. Dette stiller særlige krav til kommuner, regioner, statslige myndigheder og selvejende institutioner. Dels er myndighederne, i deres egenskab af virksomheder med CVR-numre, forpligtiget til at modtage post fra offentlige myndigheder som digital post. Dels vil loven skabe en forventning hos virksomhederne om, at de vil kunne kommunikere fuldt digitalt med de offentlige myndigheder. Det betyder, at offentlige myndigheder forventes at være i stand til at: Modtage breve digitalt som virksomhed. Sende breve til virksomheder digitalt. Sikre, at henvendelser fra virksomheder, der sendes som digital post, kommer frem til den rigtige enhed i myndigheden. I et rimeligt omfang vejlede virksomhederne i anvendelsen af digital post. Denne vejledning har til formål at vejlede myndighederne i, hvordan disse opgaver løses på den mest effektive måde. Vejledningen vil løbende blive opdateret frem imod overgangen til obligatorisk digital post for virksomheder. Dele af vejledningen vil også være relevante for afsendelse af digital post til borgere. Vejledningen består af følgende afsnit: 1. Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Beskriver den centrale og lokale proces frem mod etablering af obligatorisk digital post for virksomheder i 2013, i det omfang den kendes. Den centrale proces beskriver de tiltag som Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen gennemfører for at gøre Myndigheder og Virksomheder parat til obligatorisk digital post. Den lokale proces hvad den enkelte myndighed skal gøre for at blive parat til at sende og modtage digital post. 2. Digital kommunikation Beskriver hvornår myndighederne med fordel kan anvende de forskellige digitale kommunikationsformer: , sikker og digital post. Yderligere gives en kort introduktion til hvordan digital post på virk.dk er opbygget og fungerer. S i d e 3

5 3. Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed Beskriver de forskellige problemstillinger som myndighederne skal tage stilling til ved etablering af modtagelse af digital virksomhedspost, og anviser konkrete måder digital post kan håndteres, på virk.dk eller i egne systemer. 4. Sådan sender myndigheder digital post til virksomheder Beskriver de organisatoriske og tekniske opgaver, som myndighederne står over for, med hensyn til at blive klar til at kunne sende digital post til virksomhederne. 5. Styring af henvendelser fra virksomheder via digital post Beskriver mulighederne for at styre virksomhedernes henvendelser til myndigheden via et kontakthierarki målrettet virksomheder i digital post på virk.dk. 6. Fritagelse og vejledning Beskriver dels de forventede regler for hvornår en virksomhed kan opnå fritagelse for digital post, og borgerservice centrenes rolle i den forbindelse, dels planlagte informationsaktiviteter om konsekvenserne af obligatorisk digital post for virksomheder. Bilag I begreber I bilag I defineres en lang række af de begreber, som enten er lidt specielle eller anvendes i en særlig betydning i vejledningen. Bilaget søger også at give en sammenhængende oversigt over, hvordan begreberne hænger sammen indbyrdes Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært udarbejdet til brug for projektledere/projektorganisationer i myndighederne, der er ansvarlige for at sikre, at myndigheden bliver klar til digital virksomhedskommunikation i Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har på sin hjemmeside oprettet en række yderligere vejledninger, der kan understøtte arbejdet med at digitalisere posten. Du finder disse vejledninger her: (se særligt Sådan skriver myndigheder til digital post og Sådan opretter du digitale postkasser) S i d e 4

6 Se også Implementeringsvejledningen: ashx Digitaliseringsstyrelsen bidrager gerne med råd og vejledning til myndighederne i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post. Til dette formål er der oprettet myndighedsnetværk, som alle myndigheder er velkomne til at deltage i. Du kan tilmelde din myndighed ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på: Digitaliseringsstyrelsen udsender også nyhedsbreve som bl.a. indeholder nyheder vedr. digital post. Du kan tilmelde dig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev på: Du kan tilmelde dig nyheder særligt om digital post her: S i d e 5

7 2. Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Dette afsnit beskriver, hvilke tiltag der gennemføres i henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen for at hjælpe myndigheder og virksomheder med at blive parate til at sende og modtage digital post. Desuden beskriver afsnittet, hvad obligatorisk virksomhedspost betyder for myndighederne Den overordnede proces Det er Erhvervsstyrelsens ansvar at informere virksomhederne om obligatorisk digital post, medens det er Digitaliseringsstyrelsens ansvar at understøtte myndighedernes anvendelse af digital post. Herudover har Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen gennemført en teknisk forbedring af løsningen digital post på virk.dk således, at løsningen bedre understøtter især mellemstore og store virksomheders behov for intern fordeling af indkomne forsendelser. Den overordnede proces består af tre spor: Arbejdet med at udforme to bekendtgørelser: ikrafttrædelses- og fritagelsesbekendtgørelse. Afprøvning af funktionaliteten i digital post for virksomheder via en indkøringsperiode i en række virksomheder. Implementering af virksomhedspakke 1 og 2. Status på nuværende tidspunkt er, at lovgivningsarbejdet er ved at blive færdiggjort. Selve loven om obligatorisk digital post er vedtaget, men der mangler endnu to bekendtgørelser: ikrafttrædelses- og fritagelsesbekendtgørelsen: Ikrafttrædelsesbekendtgørelse: indeholder dato for ikrafttrædelse. Pt. er denne ikke fastlagt, men der sigtes mod en dato ultimo Så snart den endelige dato kendes, vil den blive offentliggjort på Yderligere vil myndighederne blive holdt orienteret via nyhedsbreve og netværksmøder. Se afsnit: 1.2. Fritagelsesbekendtgørelse: indeholder kriterier for fritagelse og procedure for, hvordan man opnår dette. Virksomheder vil kun kunne blive fritaget, hvis de ikke kan få en bredbåndsforbindelse på 512 k/bit. Fritagelse bliver derfor den absolutte undtagelse fra reglen, og det forventes kun at ca virksomheder på landsplan vil søge om fritagelse. Proceduren for fritagelse og etablering af læseadgang er en arbejdsgruppe ved at være fastlagt i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Se også afsnit: S i d e 6

8 De to bekendtgørelser forventes vedtaget primo Ved siden af lovgivningsarbejdet foregår der et arbejde med at implementer virksomhedspakke 1 og 2. Virksomhedspakke 1 og 2 er udviklingsforløb, der sikrer ny forbedret funktionalitet i digital post på virk.dk. Udviklingspakke 1 er allerede implementeret, og virksomhedspakke 2 er under implementering. Erhvervsstyrelsen har gennemført et indkøringsforløb med udvalgte, primært større, virksomheder i november I lyset af tilbagemeldingerne, fra de virksomheder der deltog i indkøringsperioden, overvejes en virksomhedspakke 3. Erhvervsstyrelsen vil gennemføre en informationskampagne over for virksomheder for at gøre dem klar til obligatorisk digital post. Tidspunktet for denne kampagne vil blive fastlagt når ikrafttrædelsesdatoen er kendt. Indholdet af informationskampagnen, og andre tiltag som Erhvervsstyrelsen iværksætter for at vejlede virksomhederne, er beskrevet nærmere i afsnit: Den lokale proces i myndighederne Betydning af obligatorisk digital post for virksomheder Modtagelse af digital post som virksomhed Som enhver anden virksomhed med et CVR-nummer kan offentlige myndigheder oprette en digital postkasse på virk.dk til modtagelse af meddelelser fra andre offentlige myndigheder. 1 Det kan f.eks. være meddelelser vedr. arbejdsmiljø, udbetaling af løntilskud og indkaldelse af køretøjer til syn. Se afsnit: Myndighedens digitale postkasse på virk.dk vil omfatte hele organisationen med undtagelse af enheder med eget CVR-nummer, f.eks. selvejende institutioner. De skal selv oprette deres egen digitale postkasse. I løbet af 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder og hermed også myndigheder at modtage digital post. I princippet kan man som myndighed godt vente med at modtage digital post, til man bliver tilmeldt automatisk, men man kan lige så godt komme i gang med det samme. Dels vil myndigheden opnå erfaringer med brugen af digital post, og dels sender det et godt signal, at det offentlige tager sin egen medicin. Det anbefales derfor, at alle myndigheder opretter sig om modtagere af digital post på virk.dk så hurtigt som muligt. 1 Hvis myndigheden er tilmeldt post fra private afsendere gennem en aftale med e-boks, kan myndigheden også få vist denne post i den digitale postkasse. S i d e 7

9 Afsendelse af digital post til virksomheder Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der opsat en målsætning, om at 80 % af alle offentlige breve skal sendes digitalt i Der er dog intet eksplicit krav om, at myndighederne anvender digital post til udsendelse af breve til virksomhederne, heller ikke efter at det er blevet obligatorisk for virksomhederne at modtage digital post. Ikke desto mindre er det afgørende, at så mange virksomhedsrettede breve som muligt sendes digitalt i Dels skaber Lov om Offentlig Digital Post mulighed for store besparelser på offentlig brevudsendelse. Disse besparelser vil fremover være indregnet i de offentlige myndigheders budgetter, uanset om den enkelte offentlige myndighed udnytter muligheden eller ej. Dels vil loven medføre en berettiget forventning fra virksomheder om, at offentlige myndigheder vil benytte digital post til en væsentlig del af deres kommunikation. Myndighederne bør derfor påbegynde migrationen fra papirforsendelser til digitale forsendelser ved virksomheds- og borgerkommunikation. Hvis din myndighed ikke allerede er i gang med dette arbejde, er det vigtigt at I kommer i gang så hurtigt som muligt Bliv klar til obligatorisk digital post for virksomheder Ovennævnte krav og forventninger betyder, at der er et pres på myndighederne for at blive parate til fuld digital kommunikation med virksomheder. For mange myndigheders vedkommende vil dette kræve, at der nedsættes en projektorganisation, der skal bære forandringen igennem. Det anbefales derfor, at myndighederne: Afsætter ressourcer til at gennemføre den nødvendige forandringsproces, der skal gøre organisationen klar til digital virksomhedskommunikation. Påbegynder forandringsprocessen så hurtigt som muligt Introduktion af digital post i myndighederne Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen har tidligere udarbejdet en vejledning om de generelle udfordringer, der er forbundet med at introducere digital post i organisationen. Se: Implementeringsvejledning Du kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: Opgaver i forbindelse med obligatorisk digital post for virksomheder For at blive parat til digital virksomhedskommunikation skal myndigheden bl.a. igennem følgende opgaver: S i d e 8

10 Vurder, hvordan myndigheden ønsker at modtage digital post som virksomhed. Se afsnit: 4. Vurder om myndigheden har virksomhedskommunikation. Hvis nej er myndigheden selvsagt ikke berørt af loven. Hvis ja skal myndigheden sikre at: Organisationen er klar til at sende digital post. Se afsnit: 5.1. Myndigheden er teknisk er parat til digital virksomhedskommunikation. Se afsnit: 5.2. Hvis myndigheden forventer øget kommunikation fra virksomhederne via digital post, så er det nyttigt at overveje at tilpasse det kontakthierarki, som møder virksomhederne i digital post på virk.dk, så de hjælpes mest muligt. Se afsnit: 6. Er din myndigheden en kommune, skal borgerservice holdes løbende orienteret om de opgaver, der er forbundet med ansøgning om fritagelse og hvordan opgaven løses. Se afsnit: Myndigheder med virksomhedskontakt bør kunne henvise virksomheder til, hvor disse kan få hjælp i forhold til obligatorisk digital post. Se afsnit: S i d e 9

11 3. Digital kommunikation Digital kommunikation mellem myndigheder og virksomheder kan grundlæggende finde sted ved brug af almindelig , sikker og digital post på Virk.dk og sikker Almindelig og sikker har den fordel, at den enkelte forsendelse omkostningsfrit kan kommunikeres med en specifik adresse. Ved almindelig e- mail vil det endda ofte kunne være en specifik person, hvilket kan være en fordel, når der er etableret en relation, dvs. når modparten er kendt. Sikker kan, i modsætning til almindelig , anvendes ved kommunikation af fortrolige personfølsomme oplysninger. Løsninger med sikker vil oftest omfatte funktions- og virksomhedspostkasser, hvorfra der efterfølgende skal ske en intern fordeling af posten. Sikker vil stadig være relevant for myndighederne efter indførelsen af obligatorisk digital post, særligt i kommunikation mellem myndighederne, men i et vist omfang også mellem myndighederne og virksomheder med en stor kommunikation med det offentlige. Sikker anvendes også til kommunikation med digital post af de fleste hvis ikke alle myndigheder. Se afsnit: Digital post på virk.dk Digital post på virk.dk har den fordel, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til virksomhedens CVR-nummer har ifølge Lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post. I dette afsnit introducerer vi kort de muligheder, der findes på virk.dk, for at sortere og arkivere den digitale post. Mere omfattende hjælpemateriale vedr. dette vil blive stillet til rådighed på et senere tidspunkt Sortering og arkivering af digital post Virksomheder kan ved hjælp af regler flytte indkommende post til forskellige mapper og give udvalgte medarbejdere adgang til udvalgte mapper. Fordelingen af posten kan baseres på information, der medsendes af afsenderen, enten i form af metadata, som muliggør en automatisk fordeling, eller i form af oplysninger i emnefeltet, der er tilgængelige for en postfordeler. S i d e 1 0

12 Figur 1. Som det fremgår af figur 1, kan man opsætte automatiske fordelingsregler i den digitale postkasse på virk.dk baseret på tilmeldingsgrupper eller via metadata. Teknisk medsendes metadata som XML-metadata-filer i det der kaldes attentionformatet og sagdokumentformatet. Over tid forventes at der vil ske en positiv udvikling i medsendte metadata, fordi disse muliggør en mere automatisk postfordeling og sagsbehandlingen. Læs mere om attentionformatet og sagdokumentformatet i afsnit Tilsvarende kan den medsendte information anvendes i virksomhedens egne systemer til at fordele indkommende post. Det er vigtigt at understrege, at udnyttelsen af metadata forudsætter, at de systemer i myndighederne, der sender digital post til virksomheder, medsender de nødvendige metadata. Digitaliseringsstyrelsen vil så vidt muligt informere systemleverandører om dette behov for at bidrage til, at der sker den nødvendige videreudvikling af systemerne. Det er imidlertid også vigtigt, at myndighederne selv går i dialog med deres leverandører om dette, og at den enkelte myndighed tilpasser sine arbejdsgange til anvendelsen af metadata. Se også afsnit Roller og rettigheder En række roller i digital post-løsningen sikrer, at virksomheden kan styre adgangen til de enkelte mapper i virksomhedens digitale postkasse. Der kan ligeledes opsættes regler for, hvem der får advis er, når der er ny post i den enkelte mappe. De nye roller i digital post-løsningen er beskrevet i figur 2 nedenfor. S i d e 1 1

13 Rolle Administrator med adgang til alle mapper Administrator uden mappeadgang Almindelig postbruger med adgang til alle mapper Almindelig postbruger med adgang til udvalgte mapper Postfordeler med læseadgang Postfordeler uden læseadgang Figur 2. Kan fordele posten til mapper, men ikke læse den (kan kun se afsender og emne på meddelelse). Du kan læse mere om disse roller og tilhørende rettigheder på virk.dk: Rettigheder og anvendelse Kan alt i løsningen. Anvendes af enkeltmandsvirksomheden Kan opsætte og administrere løsningen, men ikke læse og sende meddelelser. Kan læse alle meddelelser og sende meddelelser. Anvendes af en ansat, der har det daglige ansvar for den digitale postkasse, men ikke for den administrative opsætning. Kan læse meddelelser i udvalgte mapper og sende meddelelser. Anvendes af en ansat, der har det daglige ansvar for dele af virksomhedens digitale post, f.eks. på løn-, refusions- eller regnskabsområdet. Kan fordele post til mapper og læse post. Endnu er der ikke opnået konkrete erfaringer med brugen af de nye roller, fordi de først er blevet tilgængelige ultimo Besked ved ny post Funktionen besked ved ny post kan både opsættes til, at en medarbejder altid får en advis ved ny post, og til at en medarbejder kun får en advis, hvis der er ny post i en bestemt mappe. Dette er illustreret i figur 3. Figur 3. I eksemplet i figur 3 har virksomheden tre ansatte med roller i digital post. Postkassen er opsat sådan, at medarbejder BLÅ får en advis, når der kommer en meddelelse i mapperne Sygedagpenge eller HR sjælland, medens medarbejder GRÅ modtager et advis, når der er besked i mappen Løn. S i d e 1 2

14 4. Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed Dette afsnit beskriver dels de overvejelser, myndigheden skal igennem i forbindelse med etablering af digital kommunikation med virksomheder, og dels de forskellige måder, myndigheden kan vælge at modtage og sortere posten på I gang med virksomhedspost på virk.dk Hvor meget post kan man forvente? Et tilbagevendende spørgsmål hos myndighederne er, hvor meget post man kan forvente at modtage som virksomhed. Hedensted Kommune ( indbyggere) og Favrskov Kommune ( indbyggere) og har opgjort antallet af modtagne forsendelser i perioden til Tallene fremgår nedenfor: Hedensted Kommune Favrskov Kommune Arbejdsmiljø Advis udbetaling 9 6 Arbejdsgiverrefusion 4 55 Indkaldelse af køretøjer til syn 5 9 VEU 8 3 Andet fra offentlige myndigheder 2 14 Andet 4 5 I alt I alt pr. måned ca. 24 ca. 63 Figur 4. På trods af forskellen i antal modtagne beskeder mellem de ellers næsten lige store kommuner, så giver disse tal en vis indikation på, hvor meget post den enkelte kommune kan vente at modtage i digital post. Fordelingen på afsendere er nok også forholdsvis ens på tværs af kommunerne og kan derfor bruges som udgangspunkt for en vurdering af, hvilke funktioner (enheder) i kommunen der med fordel kan gives adgang til kommunens digitale virksomhedspostkasse. Tal fra regionernes modtagelse af digital virksomhedspost vil indgå i en senere version af denne vejledning. Det statslige område er vanskeligt at sige noget samlet om, da de statslige myndigheder varierer meget i størrelse og opgavetyper Behandling af posten Som modtager af digital virksomhedspost skal man sikre, at den digitale postkasse bemandes i tilstrækkeligt omfang, så det sikres, at posten bliver viderefordelt i organisationen. Dette gælder særligt, hvis man vælger at benytte web interfacet på virk.dk. Se afsnit 4.3. S i d e 1 3

15 Der er i skrivende stund 16 kommuner, der har tilmeldt sig digital post som virksomheder. Af disse har 11 rapporteret, hvordan de modtager posten og hvor de har placeret ansvaret for at håndtere digital post. Kommune Modtagelse af posten Ansvar for at tømme postkassen Brøndby Kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen tømmer postkassen. Favrskov Kommune Afhentning via sikker . Omstillingen tømmer postkassen. Hedensted Kommune Afhentning via sikker . Fællessekretariatet tømmer postkassen. Helsingør Kommune Web-interfacet på virk.dk. En gruppe på ca. 7 personer tømmer postkassen. De sidder for de flestes vedkommende i byrådssekretariatet. Ishøj Kommune Web-interfacet på virk.dk. Alle centre har ansvar for at tømmer postkassen. Ledelsessekretariatets medarbejdere holder øje med om postkassen tømmes. Køge Kommune Afhentning via sikker . Borgmestersekretariatet tømmer hovedpostkassen. Næstved kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen tømmer postkassen, men økonomiafdelingen har adgang og tager sig af breve fra kommunens bank. Nyborg Kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen og Borgerservice tømmer postkassen. Odense Kommune Web-interfacet på virk.dk. Postkassen tømmes foreløbig i e2015- enheden, for at de kan få et overblik over, hvad der kommer ind. Ringsted Kommune Web-interfacet på virk.dk. Byrådssekretariatet tømmer postkassen Vordingborg Kommune Web-interfacet på virk.dk. Tømmes af kommunens postfordeling, som hører under fællessekretariatet. Figur 5. Som det ses i figur 5, er det typisk enten personaleafdelingen eller et ledelsessekretariat, som har ansvaret for at håndtere digital post. En undtagelse er Favrskov Kommune, der har valgt at lægge funktionen i omstillingen, som også tager sig af fordelingen af sendt til kommunens hovedpostkasse. Det fremgår også, at den typiske måde man har valgt at modtage posten er at anvende web-interfacet på virk.dk. Dette kan dog hænge sammen med den begrænsede volumen og/eller manglende kendskab til muligheden for afhentning via sikker . Se afsnit: Tilslutning til digital post på virk.dk Når ansvaret for at tømme postkassen er placeret, kan myndigheden oprette en digital postkasse til sin virksomheds post på Det er kun myndighedens LRA, der kan oprette den digitale postkasse. Hvis myndigheden ikke allerede er oprettet på virk.dk, skal den først sørge for, at den bliver det. Der er dog næppe mange om nogen myndigheder, der ikke er det allerede. På (se Hjælp eller Vejledninger ) findes vejledninger i, hvordan virksomheder tilslutter sig, og hvilke overvejelser man skal igennem før oprettelsen. Du finder vejledningerne her: S i d e 1 4

16 Oprettelse af postkassen sker ved, at LRA en logger på virk.dk med sin medarbejdersignatur og klikker på boksen Digital postkasse i højre side på forsiden af Virk.dk. Herefter kan personen klikke på knappen start oprettelse Hvordan skal posten modtages? Allerede før tilslutningen skal myndigheden have taget stilling til, hvordan man vil modtage den post, der kommer på virk.dk. Når det er besluttet, kan systemerne sættes op alt efter myndighedens valg. Der er to måder, hvorpå man kan vælge at modtage den digitale virksomhedspost: Få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer. Se afsnit 4.2. Anvende web-interfacet på virk.dk. Se afsnit 4.3. Anvendes web interfacet, skal man yderligere tage stilling til, om man vil benytte den udvidede eller den simple model til posthåndtering. Vi diskuterer kort den udvidede model nedenfor i afsnit Det er selvsagt op til den enkelte myndighed at vurdere, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig for myndigheden. Som hovedregel vil det imidlertid nok for kommuner, regioner og visse statslige myndigheder være mest effektivt at få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer. Dels er udfordringen om beskyttelse af fortrolige personfølsomme data løst på den måde. Dels vil man kunne benytte den eksisterende kommunikationsinfrastruktur og bemanding. En hurtig og let måde at komme i gang med dette på er beskrevet i afsnit Hent indholdet på virk.dk ned i egne systemer Den manuelle proces med at tømme postkassen på virk.dk er besværlig og giver risiko for at begå fejl, f.eks. at overse bilag. Det vil derfor, for de fleste myndigheder, være hensigtsmæssigt at automatisere processen og samtidig integrere digital post på virk.dk med eksisterende it-systemer. Der er to måder, man kan hente meddelelser fra virk.dk ned i egen systemer på: RESTsnitfladen og en videresend-funktion baseret på sikker (S/MIME) Afhentning via REST-snitfladen Der er udviklet en snitfalde i REST, der kan anvendes ved afhentning af meddelelser i digital post på virk.dk. REST-snitfladen er særligt nyttig, hvis man ønsker at overføre meddelelserne til f.eks. et ESDH-system direkte. Integration via REST-snitfalden kræver dog et udviklingsforløb. S i d e 1 5

17 Du kan finde dokumentation for, hvordan meddelelser hentes via REST-kald, i disse vejledninger: Bilag A3: REST - afhentningssystem (med ændringsmarkeringer) (pdf) Bilag A3: REST - afhentningssystem (uden ændringsmarkeringer) (pdf) Du finder en beskrivelse af hvor disse vejledninger ligger i afsnit: Afhentning via sikker Den enkleste måde at hente posten fra virk.dk ned til egne systemer på er ved at anvende muligheden for opsætning af automatisk videreforsendelse til sikker -adresse. Da der anvendes sikker kommunikation, kan løsningen også bruges til beskeder med personfølsomt indhold, og da alle myndigheder i forvejen har systemer til at modtage sikker , kræver det ikke yderligere investeringer. Det betyder også, at det eksisterende organisatoriske setup til håndtering af sikker kan genbruges til digital post Opsætning af automatisk videreforsendelse på virk.dk I digital post-delen på virk.dk skal man være administrator for at have rettigheder til at opsætte videresendelse. Bemærk, at dette handler om brugerstyringen i postdelen, og ikke om brugerroller på virk.dk generelt. Figur 6. I digital post på virk.dk under fanebladet Indstillinger vælges Videresendelse i venstremenuen. Dernæst vælges Opret videresendelse under punktet Videresendelse af posten til en sikker -adresse. S i d e 1 6

18 Figur 7. Herefter uploades certifikat, og den sikre -adresse angives. Det certifikat der skal anvendes, finder du hos Nets på denne hjemmeside: https://www.netsdanid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_ /soeg_certifikat/ Figur 8. S i d e 1 7

19 Nets vedligeholder en oversigt over alle offentlige certifikater i den samlede NemID løsning. Ved at søge på en sikker -adresses navn vil du kunne finde det offentlige certifikat, der er knyttet til adressen (her ). Du kan downloade certifikatet til et drev ved at klikke på Hent certifikat, markeret med rød boks i figur 8. Herfra uploades certifikatet til digital post på virk.dk via Gennemse knappen, som vist i figur 9. Certifikatet er allerede i korrekt base 64-format, så du behøver ikke at gøre noget ved dette. 2 Figur 9. Når certifikatet er uploadet, skal skærmbilledet se ud som vist i figur 10. Figur 10. Der bliver nu fremsendt en til den angivne sikre -adresse med et bekræftelseslink. En sådan mail er vist i figur Du kan læse mere om certifikater og PKI i vejledningen: Sådan skriver myndigheder til digital post: se afsnittet - Certifikater og PKI. Se link i afsnit 1.2. S i d e 1 8

20 Figur 11. Når myndigheden har bekræftet tilslutning via linket, bliver al post herefter automatisk videresendt som sikker . BEMÆRK! Bekræftelsesmailen fremsendes i øjeblikket som en ukrypteret mail til den sikre -adresse. I Logivas løsning SignFlow er systemet sat op til kun at modtage sikre s, og mailen med bekræftelseslink vil derfor blive afvist. Logiva vil dog kunne hjælpe med at finde den afviste mail. Tietos løsning SEPO burde ikke afvise mailen, da dette system håndterer alle typer mail. Det vise ikke hvordan Triforks løsning SecureBusinessMail og Comendos løsning SikkerMail håndterer en sådan mail. Kontakt jeres leverandør for at sikre, at bekræftelsesmailen kommer frem. Skulle den være blevet afvist, er den dog ikke gået tabt. I de fleste tilfælde kan leverandøren af sikker- -løsningen hjælpe med at finde den afviste mail Håndtering af videresendt digital post i mail-systemet Når der er opsat automatisk videreforsendelse af posten fra virk.dk, bliver den modtaget i myndighedens mailsystem som sikker . Det er vigtigt, at leverandøren af sikker -løsningen involveres, når der opsættes automatisk videreforsendelse, da det kan kræve en mindre tilretning at kunne håndtere digital post fra postkassen på virk.dk. Udseendet af de videresendte mails vil afhænge af mail-system og sikker -løsningen, men kan eksempelvis se ud som vist i figur 12. Disse s kan herefter videresendes internt i organisationen enten manuelt eller ved hjælp af regler i mailsystemet se afsnit Det er pt. IKKE muligt at besvare digital post videresendt til sikker , som man (i princippet) kan i webinterfacet på virk.dk. I praksis er dette dog ikke et stort problem. I øjeblikket medsendes der nemlig typisk ikke en returpostkasse i de breve der sendes til S i d e 1 9

21 virk.dk, og det betyder at de alligevel ikke kan besvares. Yderligere har man altid mulighed for at kontakte den afsendende myndighed via /sikker . e-boks tilbyder primo 2013, at det bliver muligt at besvare og initiere meddelelser fra 3. parts-systemer ( , ESDH etc.). Digitaliseringsstyrelsen vil i nyhedsbreve og på styrelsens hjemmeside orientere om mulighederne, så snart der foreligger beskrivelser mv Automatisk fordeling af meddelelser En oplagt mulighed for at spare ressourcer er at indbygge automatisk fordeling (distribution) af indkomne meddelelser, som alternativ til at de alle lander i én fællespostkasse ( , ESDH eller andet system) og herfra videresendes manuelt. Der er to måder, dette kan gøres på. Man kan anvende de standardmuligheder for videreforsendelse, der findes i Outlook, og man kan anvende de muligheder, der findes i dedikerede input management-systemer hvis myndigheden har implementeret et sådant system Outlook-regler for intern videreforsendelse Vælger man at hente digital post ned til en sikker -adresse (via S/MIME), vil man kunne anvende de standard-videresend-funktioner, der findes i Outlook (og andre mailsystemer). Der er endnu ikke opnået erfaringer med brugen af videresend-regler i Outlook på dette område, men da de fleste af de meddelelser, der pt. modtages som digital post er automatiske forsendelser med samme struktur, meddelelse for meddelelse, vil det formodentligt være ret let at opsætte regler, der kan videresende de indkomne fra virk.dk til interne funktionspostkasser (som altså ikke behøver at være sikre ). I figur 12 er dette illustreret med et konkret eksempel. S i d e 2 0

22 Figur 12. Figur 12 viser en meddelelse fra digital post, som er hentet ned i en sikker adresse i Hedensted Kommune. Som det er markeret med rødt, er der flere muligheder for at sætte Outlook op, så denne videresendes. F.eks. kunne man lave en regel om, at , der indeholder ordet Arbejdsmiljø eller Risikobaserettilsynsrapporteringsak, altid sendes til en bestemt funktionspostkasse i myndigheden Input management Flere myndigheder har allerede taget input management-systemer i brug. Med forbehold for forskelligheder fra systemet til system er det generelt sådant, at avanceret input management muliggør, at en meddelelse kan afleveres i en -postkasse eller i et andet system f.eks. ESDH baseret på de regler, der er sat op i systemet, og de metadata, der er indeholdt i den enkelte meddelelse. Akkurat som det er tilfældet med de systemer, der sender til digital post (Fjernprint og sikker med metadata se også afsnit 5.2), skal input management-systemerne rettes til, så de kan udnytte de sorterings- og arkiveringsmuligheder, som er indeholdt i attentionformatet og sagsdokumentformatet. Se afsnit Web-interfacet For at få adgang til post på virk.dk skal den ansatte være oprettet som bruger på virk.dk. Dette kræver følgende: 1. Den ansatte skal have tildelt en medarbejdersignatur. 2. Den ansatte skal oprette sig selv som bruger på virk.dk. 3. Den ansatte skal have tildelt adgang til myndighedens virksomheds-indbakke på virk.dk. S i d e 2 1

23 Medarbejdersignatur Man vil typisk kunne få en medarbejdersignatur ved henvendelse til myndighedens ithelpdesk Brugerprofil på virk.dk Når den ansatte har fået tildelt en medarbejdersignatur, kan hun logge på virk.dk. Første gang man logger på, skal man oprette en brugerprofil. Når man har gjort det, har man basis-rettigheder på virk.dk. Figur 13. Figur 13 viser et eksempel på en basis-brugerprofil på virk.dk Adgang til myndighedens indbakke på virk.dk Figur 14. Når man har adgang til virk.dk, skal man søge om adgang til myndighedens indbakke. Man klikker på Digital postkasse som illustreret i figur 14. Hvis man er logget på, vil man få at vide, at man ikke har rettigheder til at tilgå digital post på virk.dk. Herefter kan man anmode administratoren om at blive oprettet i den digitale postkasse. Når ad- 3 Bemærk: der er tale om et lidt ældre skærmprint. I dag hedder det ikke Post men Digital postkasse. Se Figur 14. Dette vil blive rettet i en senere version af denne vejledning. S i d e 2 2

24 ministratoren logger på næste gang, fremgår det, at en bruger anmoder om at blive digital post-bruger. Vi diskuterer kort den udvidede funktionalitet nedenfor i afsnit Brug af digital post på virk.dk Figur 15. Indbakken i digital post på virk.dk er vist i figur 15 med Næstved Kommune som eksempel. Som det ses, er brugergrænsefladen næsten helt identisk med den, man møder i sin private digitale postkasse på Man åbner de individuelle meddelelser i virk.dk, på samme måde som man åbner meddelelser i sin personlige postkasse Download en meddelelse Figur 16. S i d e 2 3

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Temamøde i netværket Digital post til virksomheder Mandag den 26. marts 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.10 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.10-10.50 Præsentationsrunde

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

SignFlow Dafolo blanketter

SignFlow Dafolo blanketter Dafolo blanketter integreret i SignFlow Når der indsendes en Dafoloblanket underskrevet med en gyldig digital signatur, sendes der en advis til den valgte postkasse f.eks. raadhuset@kommune.dk. Det er

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT Borger E-boks.dk side 1 af11 Indholdsfortegnelse Login... Side 2 Navigation... Side 3 Din postkasse... Side 3 Opret ny mappe... Side 4 Upload (gem) dine egne filer... Side 5 Adressebog... Side 7 Regler...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere