Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder"

Transkript

1 Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post som virksomhed Version: 1.1 Udarbejdet: juni 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Den overordnede proces Den lokale proces i myndighederne Betydning af obligatorisk digital post for virksomheder Bliv klar til obligatorisk digital post for virksomheder Digital kommunikation og sikker Digital post på virk.dk Sortering og arkivering af digital post Roller og rettigheder Besked ved ny post Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed I gang med virksomhedspost på virk.dk Hvor meget post kan man forvente? Behandling af posten Tilslutning til digital post på virk.dk Hvordan skal posten modtages? Hent indholdet på virk.dk ned i egne systemer Afhentning via REST-snitfladen Afhentning via sikker Automatisk fordeling af meddelelser Web-interfacet Medarbejdersignatur Brugerprofil på virk.dk Adgang til myndighedens indbakke på virk.dk Brug af digital post på virk.dk Download en meddelelse Videresend en meddelelse Avancerede sorteringsmuligheder i web-interfacet Sådan sender myndigheder digital post til virksomheder Organisatorisk implementering af digital post Systemer til digital post-forsendelse Fjernprint Sikker til digital post CVR-numre, P- numre og andre metadata... 34

3 CVR-numre P- numre og andre metadata Sådan finder man en virksomheds CVR- og evt. P-nummer Tilmeldingsgruppe til virksomheder i digital post Nye afsendersystemer Eksisterende afsendersystemer Styring af henvendelser fra virksomheder via digital post Fritagelse og vejledning Fritagelse for obligatorisk digital post Borgerservice centrenes rolle Information og vejledning til virksomheder Virksomhedskampagne Support Hjælp til mindre it-parate virksomheder på biblioteker Generel hjælp i myndighederne Bilag I Begreber S i d e 2

4 1. Indledning og læsevejledning Et centralt mål i den offentlige digitaliseringsstrategi er at flytte den måde, danskerne typisk modtager breve fra det offentlige på, fra det traditionelle papirmedie til et digitalt medie. Bag dette mål ligger bl.a. et ønske om at effektivisere den offentlige sektor, dels ved sparet papir, print og porto og dels ved sparet arbejdstid. Som et led i denne strategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post, som betyder, at alle virksomheder i 2013 bliver forpligtet til at modtage post fra offentlige myndigheder som digital post. Dette stiller særlige krav til kommuner, regioner, statslige myndigheder og selvejende institutioner. Dels er myndighederne, i deres egenskab af virksomheder med CVR-numre, forpligtiget til at modtage post fra offentlige myndigheder som digital post. Dels vil loven skabe en forventning hos virksomhederne om, at de vil kunne kommunikere fuldt digitalt med de offentlige myndigheder. Det betyder, at offentlige myndigheder forventes at være i stand til at: Modtage breve digitalt som virksomhed. Sende breve til virksomheder digitalt. Sikre, at henvendelser fra virksomheder, der sendes som digital post, kommer frem til den rigtige enhed i myndigheden. I et rimeligt omfang vejlede virksomhederne i anvendelsen af digital post. Denne vejledning har til formål at vejlede myndighederne i, hvordan disse opgaver løses på den mest effektive måde. Vejledningen vil løbende blive opdateret frem imod overgangen til obligatorisk digital post for virksomheder. Dele af vejledningen vil også være relevante for afsendelse af digital post til borgere. Vejledningen består af følgende afsnit: 1. Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Beskriver den centrale og lokale proces frem mod etablering af obligatorisk digital post for virksomheder i 2013, i det omfang den kendes. Den centrale proces beskriver de tiltag som Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen gennemfører for at gøre Myndigheder og Virksomheder parat til obligatorisk digital post. Den lokale proces hvad den enkelte myndighed skal gøre for at blive parat til at sende og modtage digital post. 2. Digital kommunikation Beskriver hvornår myndighederne med fordel kan anvende de forskellige digitale kommunikationsformer: , sikker og digital post. Yderligere gives en kort introduktion til hvordan digital post på virk.dk er opbygget og fungerer. S i d e 3

5 3. Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed Beskriver de forskellige problemstillinger som myndighederne skal tage stilling til ved etablering af modtagelse af digital virksomhedspost, og anviser konkrete måder digital post kan håndteres, på virk.dk eller i egne systemer. 4. Sådan sender myndigheder digital post til virksomheder Beskriver de organisatoriske og tekniske opgaver, som myndighederne står over for, med hensyn til at blive klar til at kunne sende digital post til virksomhederne. 5. Styring af henvendelser fra virksomheder via digital post Beskriver mulighederne for at styre virksomhedernes henvendelser til myndigheden via et kontakthierarki målrettet virksomheder i digital post på virk.dk. 6. Fritagelse og vejledning Beskriver dels de forventede regler for hvornår en virksomhed kan opnå fritagelse for digital post, og borgerservice centrenes rolle i den forbindelse, dels planlagte informationsaktiviteter om konsekvenserne af obligatorisk digital post for virksomheder. Bilag I begreber I bilag I defineres en lang række af de begreber, som enten er lidt specielle eller anvendes i en særlig betydning i vejledningen. Bilaget søger også at give en sammenhængende oversigt over, hvordan begreberne hænger sammen indbyrdes Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært udarbejdet til brug for projektledere/projektorganisationer i myndighederne, der er ansvarlige for at sikre, at myndigheden bliver klar til digital virksomhedskommunikation i Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har på sin hjemmeside oprettet en række yderligere vejledninger, der kan understøtte arbejdet med at digitalisere posten. Du finder disse vejledninger her: (se særligt Sådan skriver myndigheder til digital post og Sådan opretter du digitale postkasser) S i d e 4

6 Se også Implementeringsvejledningen: ashx Digitaliseringsstyrelsen bidrager gerne med råd og vejledning til myndighederne i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post. Til dette formål er der oprettet myndighedsnetværk, som alle myndigheder er velkomne til at deltage i. Du kan tilmelde din myndighed ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på: Digitaliseringsstyrelsen udsender også nyhedsbreve som bl.a. indeholder nyheder vedr. digital post. Du kan tilmelde dig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev på: Du kan tilmelde dig nyheder særligt om digital post her: S i d e 5

7 2. Processen frem mod obligatorisk digital post for virksomheder Dette afsnit beskriver, hvilke tiltag der gennemføres i henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen for at hjælpe myndigheder og virksomheder med at blive parate til at sende og modtage digital post. Desuden beskriver afsnittet, hvad obligatorisk virksomhedspost betyder for myndighederne Den overordnede proces Det er Erhvervsstyrelsens ansvar at informere virksomhederne om obligatorisk digital post, medens det er Digitaliseringsstyrelsens ansvar at understøtte myndighedernes anvendelse af digital post. Herudover har Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen gennemført en teknisk forbedring af løsningen digital post på virk.dk således, at løsningen bedre understøtter især mellemstore og store virksomheders behov for intern fordeling af indkomne forsendelser. Den overordnede proces består af tre spor: Arbejdet med at udforme to bekendtgørelser: ikrafttrædelses- og fritagelsesbekendtgørelse. Afprøvning af funktionaliteten i digital post for virksomheder via en indkøringsperiode i en række virksomheder. Implementering af virksomhedspakke 1 og 2. Status på nuværende tidspunkt er, at lovgivningsarbejdet er ved at blive færdiggjort. Selve loven om obligatorisk digital post er vedtaget, men der mangler endnu to bekendtgørelser: ikrafttrædelses- og fritagelsesbekendtgørelsen: Ikrafttrædelsesbekendtgørelse: indeholder dato for ikrafttrædelse. Pt. er denne ikke fastlagt, men der sigtes mod en dato ultimo Så snart den endelige dato kendes, vil den blive offentliggjort på Yderligere vil myndighederne blive holdt orienteret via nyhedsbreve og netværksmøder. Se afsnit: 1.2. Fritagelsesbekendtgørelse: indeholder kriterier for fritagelse og procedure for, hvordan man opnår dette. Virksomheder vil kun kunne blive fritaget, hvis de ikke kan få en bredbåndsforbindelse på 512 k/bit. Fritagelse bliver derfor den absolutte undtagelse fra reglen, og det forventes kun at ca virksomheder på landsplan vil søge om fritagelse. Proceduren for fritagelse og etablering af læseadgang er en arbejdsgruppe ved at være fastlagt i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Se også afsnit: S i d e 6

8 De to bekendtgørelser forventes vedtaget primo Ved siden af lovgivningsarbejdet foregår der et arbejde med at implementer virksomhedspakke 1 og 2. Virksomhedspakke 1 og 2 er udviklingsforløb, der sikrer ny forbedret funktionalitet i digital post på virk.dk. Udviklingspakke 1 er allerede implementeret, og virksomhedspakke 2 er under implementering. Erhvervsstyrelsen har gennemført et indkøringsforløb med udvalgte, primært større, virksomheder i november I lyset af tilbagemeldingerne, fra de virksomheder der deltog i indkøringsperioden, overvejes en virksomhedspakke 3. Erhvervsstyrelsen vil gennemføre en informationskampagne over for virksomheder for at gøre dem klar til obligatorisk digital post. Tidspunktet for denne kampagne vil blive fastlagt når ikrafttrædelsesdatoen er kendt. Indholdet af informationskampagnen, og andre tiltag som Erhvervsstyrelsen iværksætter for at vejlede virksomhederne, er beskrevet nærmere i afsnit: Den lokale proces i myndighederne Betydning af obligatorisk digital post for virksomheder Modtagelse af digital post som virksomhed Som enhver anden virksomhed med et CVR-nummer kan offentlige myndigheder oprette en digital postkasse på virk.dk til modtagelse af meddelelser fra andre offentlige myndigheder. 1 Det kan f.eks. være meddelelser vedr. arbejdsmiljø, udbetaling af løntilskud og indkaldelse af køretøjer til syn. Se afsnit: Myndighedens digitale postkasse på virk.dk vil omfatte hele organisationen med undtagelse af enheder med eget CVR-nummer, f.eks. selvejende institutioner. De skal selv oprette deres egen digitale postkasse. I løbet af 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder og hermed også myndigheder at modtage digital post. I princippet kan man som myndighed godt vente med at modtage digital post, til man bliver tilmeldt automatisk, men man kan lige så godt komme i gang med det samme. Dels vil myndigheden opnå erfaringer med brugen af digital post, og dels sender det et godt signal, at det offentlige tager sin egen medicin. Det anbefales derfor, at alle myndigheder opretter sig om modtagere af digital post på virk.dk så hurtigt som muligt. 1 Hvis myndigheden er tilmeldt post fra private afsendere gennem en aftale med e-boks, kan myndigheden også få vist denne post i den digitale postkasse. S i d e 7

9 Afsendelse af digital post til virksomheder Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der opsat en målsætning, om at 80 % af alle offentlige breve skal sendes digitalt i Der er dog intet eksplicit krav om, at myndighederne anvender digital post til udsendelse af breve til virksomhederne, heller ikke efter at det er blevet obligatorisk for virksomhederne at modtage digital post. Ikke desto mindre er det afgørende, at så mange virksomhedsrettede breve som muligt sendes digitalt i Dels skaber Lov om Offentlig Digital Post mulighed for store besparelser på offentlig brevudsendelse. Disse besparelser vil fremover være indregnet i de offentlige myndigheders budgetter, uanset om den enkelte offentlige myndighed udnytter muligheden eller ej. Dels vil loven medføre en berettiget forventning fra virksomheder om, at offentlige myndigheder vil benytte digital post til en væsentlig del af deres kommunikation. Myndighederne bør derfor påbegynde migrationen fra papirforsendelser til digitale forsendelser ved virksomheds- og borgerkommunikation. Hvis din myndighed ikke allerede er i gang med dette arbejde, er det vigtigt at I kommer i gang så hurtigt som muligt Bliv klar til obligatorisk digital post for virksomheder Ovennævnte krav og forventninger betyder, at der er et pres på myndighederne for at blive parate til fuld digital kommunikation med virksomheder. For mange myndigheders vedkommende vil dette kræve, at der nedsættes en projektorganisation, der skal bære forandringen igennem. Det anbefales derfor, at myndighederne: Afsætter ressourcer til at gennemføre den nødvendige forandringsproces, der skal gøre organisationen klar til digital virksomhedskommunikation. Påbegynder forandringsprocessen så hurtigt som muligt Introduktion af digital post i myndighederne Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen har tidligere udarbejdet en vejledning om de generelle udfordringer, der er forbundet med at introducere digital post i organisationen. Se: Implementeringsvejledning Du kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: Opgaver i forbindelse med obligatorisk digital post for virksomheder For at blive parat til digital virksomhedskommunikation skal myndigheden bl.a. igennem følgende opgaver: S i d e 8

10 Vurder, hvordan myndigheden ønsker at modtage digital post som virksomhed. Se afsnit: 4. Vurder om myndigheden har virksomhedskommunikation. Hvis nej er myndigheden selvsagt ikke berørt af loven. Hvis ja skal myndigheden sikre at: Organisationen er klar til at sende digital post. Se afsnit: 5.1. Myndigheden er teknisk er parat til digital virksomhedskommunikation. Se afsnit: 5.2. Hvis myndigheden forventer øget kommunikation fra virksomhederne via digital post, så er det nyttigt at overveje at tilpasse det kontakthierarki, som møder virksomhederne i digital post på virk.dk, så de hjælpes mest muligt. Se afsnit: 6. Er din myndigheden en kommune, skal borgerservice holdes løbende orienteret om de opgaver, der er forbundet med ansøgning om fritagelse og hvordan opgaven løses. Se afsnit: Myndigheder med virksomhedskontakt bør kunne henvise virksomheder til, hvor disse kan få hjælp i forhold til obligatorisk digital post. Se afsnit: S i d e 9

11 3. Digital kommunikation Digital kommunikation mellem myndigheder og virksomheder kan grundlæggende finde sted ved brug af almindelig , sikker og digital post på Virk.dk og sikker Almindelig og sikker har den fordel, at den enkelte forsendelse omkostningsfrit kan kommunikeres med en specifik adresse. Ved almindelig e- mail vil det endda ofte kunne være en specifik person, hvilket kan være en fordel, når der er etableret en relation, dvs. når modparten er kendt. Sikker kan, i modsætning til almindelig , anvendes ved kommunikation af fortrolige personfølsomme oplysninger. Løsninger med sikker vil oftest omfatte funktions- og virksomhedspostkasser, hvorfra der efterfølgende skal ske en intern fordeling af posten. Sikker vil stadig være relevant for myndighederne efter indførelsen af obligatorisk digital post, særligt i kommunikation mellem myndighederne, men i et vist omfang også mellem myndighederne og virksomheder med en stor kommunikation med det offentlige. Sikker anvendes også til kommunikation med digital post af de fleste hvis ikke alle myndigheder. Se afsnit: Digital post på virk.dk Digital post på virk.dk har den fordel, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til virksomhedens CVR-nummer har ifølge Lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post. I dette afsnit introducerer vi kort de muligheder, der findes på virk.dk, for at sortere og arkivere den digitale post. Mere omfattende hjælpemateriale vedr. dette vil blive stillet til rådighed på et senere tidspunkt Sortering og arkivering af digital post Virksomheder kan ved hjælp af regler flytte indkommende post til forskellige mapper og give udvalgte medarbejdere adgang til udvalgte mapper. Fordelingen af posten kan baseres på information, der medsendes af afsenderen, enten i form af metadata, som muliggør en automatisk fordeling, eller i form af oplysninger i emnefeltet, der er tilgængelige for en postfordeler. S i d e 1 0

12 Figur 1. Som det fremgår af figur 1, kan man opsætte automatiske fordelingsregler i den digitale postkasse på virk.dk baseret på tilmeldingsgrupper eller via metadata. Teknisk medsendes metadata som XML-metadata-filer i det der kaldes attentionformatet og sagdokumentformatet. Over tid forventes at der vil ske en positiv udvikling i medsendte metadata, fordi disse muliggør en mere automatisk postfordeling og sagsbehandlingen. Læs mere om attentionformatet og sagdokumentformatet i afsnit Tilsvarende kan den medsendte information anvendes i virksomhedens egne systemer til at fordele indkommende post. Det er vigtigt at understrege, at udnyttelsen af metadata forudsætter, at de systemer i myndighederne, der sender digital post til virksomheder, medsender de nødvendige metadata. Digitaliseringsstyrelsen vil så vidt muligt informere systemleverandører om dette behov for at bidrage til, at der sker den nødvendige videreudvikling af systemerne. Det er imidlertid også vigtigt, at myndighederne selv går i dialog med deres leverandører om dette, og at den enkelte myndighed tilpasser sine arbejdsgange til anvendelsen af metadata. Se også afsnit Roller og rettigheder En række roller i digital post-løsningen sikrer, at virksomheden kan styre adgangen til de enkelte mapper i virksomhedens digitale postkasse. Der kan ligeledes opsættes regler for, hvem der får advis er, når der er ny post i den enkelte mappe. De nye roller i digital post-løsningen er beskrevet i figur 2 nedenfor. S i d e 1 1

13 Rolle Administrator med adgang til alle mapper Administrator uden mappeadgang Almindelig postbruger med adgang til alle mapper Almindelig postbruger med adgang til udvalgte mapper Postfordeler med læseadgang Postfordeler uden læseadgang Figur 2. Kan fordele posten til mapper, men ikke læse den (kan kun se afsender og emne på meddelelse). Du kan læse mere om disse roller og tilhørende rettigheder på virk.dk: Rettigheder og anvendelse Kan alt i løsningen. Anvendes af enkeltmandsvirksomheden Kan opsætte og administrere løsningen, men ikke læse og sende meddelelser. Kan læse alle meddelelser og sende meddelelser. Anvendes af en ansat, der har det daglige ansvar for den digitale postkasse, men ikke for den administrative opsætning. Kan læse meddelelser i udvalgte mapper og sende meddelelser. Anvendes af en ansat, der har det daglige ansvar for dele af virksomhedens digitale post, f.eks. på løn-, refusions- eller regnskabsområdet. Kan fordele post til mapper og læse post. Endnu er der ikke opnået konkrete erfaringer med brugen af de nye roller, fordi de først er blevet tilgængelige ultimo Besked ved ny post Funktionen besked ved ny post kan både opsættes til, at en medarbejder altid får en advis ved ny post, og til at en medarbejder kun får en advis, hvis der er ny post i en bestemt mappe. Dette er illustreret i figur 3. Figur 3. I eksemplet i figur 3 har virksomheden tre ansatte med roller i digital post. Postkassen er opsat sådan, at medarbejder BLÅ får en advis, når der kommer en meddelelse i mapperne Sygedagpenge eller HR sjælland, medens medarbejder GRÅ modtager et advis, når der er besked i mappen Løn. S i d e 1 2

14 4. Sådan modtager myndigheden digital post som virksomhed Dette afsnit beskriver dels de overvejelser, myndigheden skal igennem i forbindelse med etablering af digital kommunikation med virksomheder, og dels de forskellige måder, myndigheden kan vælge at modtage og sortere posten på I gang med virksomhedspost på virk.dk Hvor meget post kan man forvente? Et tilbagevendende spørgsmål hos myndighederne er, hvor meget post man kan forvente at modtage som virksomhed. Hedensted Kommune ( indbyggere) og Favrskov Kommune ( indbyggere) og har opgjort antallet af modtagne forsendelser i perioden til Tallene fremgår nedenfor: Hedensted Kommune Favrskov Kommune Arbejdsmiljø Advis udbetaling 9 6 Arbejdsgiverrefusion 4 55 Indkaldelse af køretøjer til syn 5 9 VEU 8 3 Andet fra offentlige myndigheder 2 14 Andet 4 5 I alt I alt pr. måned ca. 24 ca. 63 Figur 4. På trods af forskellen i antal modtagne beskeder mellem de ellers næsten lige store kommuner, så giver disse tal en vis indikation på, hvor meget post den enkelte kommune kan vente at modtage i digital post. Fordelingen på afsendere er nok også forholdsvis ens på tværs af kommunerne og kan derfor bruges som udgangspunkt for en vurdering af, hvilke funktioner (enheder) i kommunen der med fordel kan gives adgang til kommunens digitale virksomhedspostkasse. Tal fra regionernes modtagelse af digital virksomhedspost vil indgå i en senere version af denne vejledning. Det statslige område er vanskeligt at sige noget samlet om, da de statslige myndigheder varierer meget i størrelse og opgavetyper Behandling af posten Som modtager af digital virksomhedspost skal man sikre, at den digitale postkasse bemandes i tilstrækkeligt omfang, så det sikres, at posten bliver viderefordelt i organisationen. Dette gælder særligt, hvis man vælger at benytte web interfacet på virk.dk. Se afsnit 4.3. S i d e 1 3

15 Der er i skrivende stund 16 kommuner, der har tilmeldt sig digital post som virksomheder. Af disse har 11 rapporteret, hvordan de modtager posten og hvor de har placeret ansvaret for at håndtere digital post. Kommune Modtagelse af posten Ansvar for at tømme postkassen Brøndby Kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen tømmer postkassen. Favrskov Kommune Afhentning via sikker . Omstillingen tømmer postkassen. Hedensted Kommune Afhentning via sikker . Fællessekretariatet tømmer postkassen. Helsingør Kommune Web-interfacet på virk.dk. En gruppe på ca. 7 personer tømmer postkassen. De sidder for de flestes vedkommende i byrådssekretariatet. Ishøj Kommune Web-interfacet på virk.dk. Alle centre har ansvar for at tømmer postkassen. Ledelsessekretariatets medarbejdere holder øje med om postkassen tømmes. Køge Kommune Afhentning via sikker . Borgmestersekretariatet tømmer hovedpostkassen. Næstved kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen tømmer postkassen, men økonomiafdelingen har adgang og tager sig af breve fra kommunens bank. Nyborg Kommune Web-interfacet på virk.dk. Personaleafdelingen og Borgerservice tømmer postkassen. Odense Kommune Web-interfacet på virk.dk. Postkassen tømmes foreløbig i e2015- enheden, for at de kan få et overblik over, hvad der kommer ind. Ringsted Kommune Web-interfacet på virk.dk. Byrådssekretariatet tømmer postkassen Vordingborg Kommune Web-interfacet på virk.dk. Tømmes af kommunens postfordeling, som hører under fællessekretariatet. Figur 5. Som det ses i figur 5, er det typisk enten personaleafdelingen eller et ledelsessekretariat, som har ansvaret for at håndtere digital post. En undtagelse er Favrskov Kommune, der har valgt at lægge funktionen i omstillingen, som også tager sig af fordelingen af sendt til kommunens hovedpostkasse. Det fremgår også, at den typiske måde man har valgt at modtage posten er at anvende web-interfacet på virk.dk. Dette kan dog hænge sammen med den begrænsede volumen og/eller manglende kendskab til muligheden for afhentning via sikker . Se afsnit: Tilslutning til digital post på virk.dk Når ansvaret for at tømme postkassen er placeret, kan myndigheden oprette en digital postkasse til sin virksomheds post på Det er kun myndighedens LRA, der kan oprette den digitale postkasse. Hvis myndigheden ikke allerede er oprettet på virk.dk, skal den først sørge for, at den bliver det. Der er dog næppe mange om nogen myndigheder, der ikke er det allerede. På (se Hjælp eller Vejledninger ) findes vejledninger i, hvordan virksomheder tilslutter sig, og hvilke overvejelser man skal igennem før oprettelsen. Du finder vejledningerne her: S i d e 1 4

16 Oprettelse af postkassen sker ved, at LRA en logger på virk.dk med sin medarbejdersignatur og klikker på boksen Digital postkasse i højre side på forsiden af Virk.dk. Herefter kan personen klikke på knappen start oprettelse Hvordan skal posten modtages? Allerede før tilslutningen skal myndigheden have taget stilling til, hvordan man vil modtage den post, der kommer på virk.dk. Når det er besluttet, kan systemerne sættes op alt efter myndighedens valg. Der er to måder, hvorpå man kan vælge at modtage den digitale virksomhedspost: Få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer. Se afsnit 4.2. Anvende web-interfacet på virk.dk. Se afsnit 4.3. Anvendes web interfacet, skal man yderligere tage stilling til, om man vil benytte den udvidede eller den simple model til posthåndtering. Vi diskuterer kort den udvidede model nedenfor i afsnit Det er selvsagt op til den enkelte myndighed at vurdere, hvilken måde der er mest hensigtsmæssig for myndigheden. Som hovedregel vil det imidlertid nok for kommuner, regioner og visse statslige myndigheder være mest effektivt at få indholdet fra den digitale postkasse hentet ned i egne systemer. Dels er udfordringen om beskyttelse af fortrolige personfølsomme data løst på den måde. Dels vil man kunne benytte den eksisterende kommunikationsinfrastruktur og bemanding. En hurtig og let måde at komme i gang med dette på er beskrevet i afsnit Hent indholdet på virk.dk ned i egne systemer Den manuelle proces med at tømme postkassen på virk.dk er besværlig og giver risiko for at begå fejl, f.eks. at overse bilag. Det vil derfor, for de fleste myndigheder, være hensigtsmæssigt at automatisere processen og samtidig integrere digital post på virk.dk med eksisterende it-systemer. Der er to måder, man kan hente meddelelser fra virk.dk ned i egen systemer på: RESTsnitfladen og en videresend-funktion baseret på sikker (S/MIME) Afhentning via REST-snitfladen Der er udviklet en snitfalde i REST, der kan anvendes ved afhentning af meddelelser i digital post på virk.dk. REST-snitfladen er særligt nyttig, hvis man ønsker at overføre meddelelserne til f.eks. et ESDH-system direkte. Integration via REST-snitfalden kræver dog et udviklingsforløb. S i d e 1 5

17 Du kan finde dokumentation for, hvordan meddelelser hentes via REST-kald, i disse vejledninger: Bilag A3: REST - afhentningssystem (med ændringsmarkeringer) (pdf) Bilag A3: REST - afhentningssystem (uden ændringsmarkeringer) (pdf) Du finder en beskrivelse af hvor disse vejledninger ligger i afsnit: Afhentning via sikker Den enkleste måde at hente posten fra virk.dk ned til egne systemer på er ved at anvende muligheden for opsætning af automatisk videreforsendelse til sikker -adresse. Da der anvendes sikker kommunikation, kan løsningen også bruges til beskeder med personfølsomt indhold, og da alle myndigheder i forvejen har systemer til at modtage sikker , kræver det ikke yderligere investeringer. Det betyder også, at det eksisterende organisatoriske setup til håndtering af sikker kan genbruges til digital post Opsætning af automatisk videreforsendelse på virk.dk I digital post-delen på virk.dk skal man være administrator for at have rettigheder til at opsætte videresendelse. Bemærk, at dette handler om brugerstyringen i postdelen, og ikke om brugerroller på virk.dk generelt. Figur 6. I digital post på virk.dk under fanebladet Indstillinger vælges Videresendelse i venstremenuen. Dernæst vælges Opret videresendelse under punktet Videresendelse af posten til en sikker -adresse. S i d e 1 6

18 Figur 7. Herefter uploades certifikat, og den sikre -adresse angives. Det certifikat der skal anvendes, finder du hos Nets på denne hjemmeside: https://www.netsdanid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_ /soeg_certifikat/ Figur 8. S i d e 1 7

19 Nets vedligeholder en oversigt over alle offentlige certifikater i den samlede NemID løsning. Ved at søge på en sikker -adresses navn vil du kunne finde det offentlige certifikat, der er knyttet til adressen (her ). Du kan downloade certifikatet til et drev ved at klikke på Hent certifikat, markeret med rød boks i figur 8. Herfra uploades certifikatet til digital post på virk.dk via Gennemse knappen, som vist i figur 9. Certifikatet er allerede i korrekt base 64-format, så du behøver ikke at gøre noget ved dette. 2 Figur 9. Når certifikatet er uploadet, skal skærmbilledet se ud som vist i figur 10. Figur 10. Der bliver nu fremsendt en til den angivne sikre -adresse med et bekræftelseslink. En sådan mail er vist i figur Du kan læse mere om certifikater og PKI i vejledningen: Sådan skriver myndigheder til digital post: se afsnittet - Certifikater og PKI. Se link i afsnit 1.2. S i d e 1 8

20 Figur 11. Når myndigheden har bekræftet tilslutning via linket, bliver al post herefter automatisk videresendt som sikker . BEMÆRK! Bekræftelsesmailen fremsendes i øjeblikket som en ukrypteret mail til den sikre -adresse. I Logivas løsning SignFlow er systemet sat op til kun at modtage sikre s, og mailen med bekræftelseslink vil derfor blive afvist. Logiva vil dog kunne hjælpe med at finde den afviste mail. Tietos løsning SEPO burde ikke afvise mailen, da dette system håndterer alle typer mail. Det vise ikke hvordan Triforks løsning SecureBusinessMail og Comendos løsning SikkerMail håndterer en sådan mail. Kontakt jeres leverandør for at sikre, at bekræftelsesmailen kommer frem. Skulle den være blevet afvist, er den dog ikke gået tabt. I de fleste tilfælde kan leverandøren af sikker- -løsningen hjælpe med at finde den afviste mail Håndtering af videresendt digital post i mail-systemet Når der er opsat automatisk videreforsendelse af posten fra virk.dk, bliver den modtaget i myndighedens mailsystem som sikker . Det er vigtigt, at leverandøren af sikker -løsningen involveres, når der opsættes automatisk videreforsendelse, da det kan kræve en mindre tilretning at kunne håndtere digital post fra postkassen på virk.dk. Udseendet af de videresendte mails vil afhænge af mail-system og sikker -løsningen, men kan eksempelvis se ud som vist i figur 12. Disse s kan herefter videresendes internt i organisationen enten manuelt eller ved hjælp af regler i mailsystemet se afsnit Det er pt. IKKE muligt at besvare digital post videresendt til sikker , som man (i princippet) kan i webinterfacet på virk.dk. I praksis er dette dog ikke et stort problem. I øjeblikket medsendes der nemlig typisk ikke en returpostkasse i de breve der sendes til S i d e 1 9

21 virk.dk, og det betyder at de alligevel ikke kan besvares. Yderligere har man altid mulighed for at kontakte den afsendende myndighed via /sikker . e-boks tilbyder primo 2013, at det bliver muligt at besvare og initiere meddelelser fra 3. parts-systemer ( , ESDH etc.). Digitaliseringsstyrelsen vil i nyhedsbreve og på styrelsens hjemmeside orientere om mulighederne, så snart der foreligger beskrivelser mv Automatisk fordeling af meddelelser En oplagt mulighed for at spare ressourcer er at indbygge automatisk fordeling (distribution) af indkomne meddelelser, som alternativ til at de alle lander i én fællespostkasse ( , ESDH eller andet system) og herfra videresendes manuelt. Der er to måder, dette kan gøres på. Man kan anvende de standardmuligheder for videreforsendelse, der findes i Outlook, og man kan anvende de muligheder, der findes i dedikerede input management-systemer hvis myndigheden har implementeret et sådant system Outlook-regler for intern videreforsendelse Vælger man at hente digital post ned til en sikker -adresse (via S/MIME), vil man kunne anvende de standard-videresend-funktioner, der findes i Outlook (og andre mailsystemer). Der er endnu ikke opnået erfaringer med brugen af videresend-regler i Outlook på dette område, men da de fleste af de meddelelser, der pt. modtages som digital post er automatiske forsendelser med samme struktur, meddelelse for meddelelse, vil det formodentligt være ret let at opsætte regler, der kan videresende de indkomne fra virk.dk til interne funktionspostkasser (som altså ikke behøver at være sikre ). I figur 12 er dette illustreret med et konkret eksempel. S i d e 2 0

22 Figur 12. Figur 12 viser en meddelelse fra digital post, som er hentet ned i en sikker adresse i Hedensted Kommune. Som det er markeret med rødt, er der flere muligheder for at sætte Outlook op, så denne videresendes. F.eks. kunne man lave en regel om, at , der indeholder ordet Arbejdsmiljø eller Risikobaserettilsynsrapporteringsak, altid sendes til en bestemt funktionspostkasse i myndigheden Input management Flere myndigheder har allerede taget input management-systemer i brug. Med forbehold for forskelligheder fra systemet til system er det generelt sådant, at avanceret input management muliggør, at en meddelelse kan afleveres i en -postkasse eller i et andet system f.eks. ESDH baseret på de regler, der er sat op i systemet, og de metadata, der er indeholdt i den enkelte meddelelse. Akkurat som det er tilfældet med de systemer, der sender til digital post (Fjernprint og sikker med metadata se også afsnit 5.2), skal input management-systemerne rettes til, så de kan udnytte de sorterings- og arkiveringsmuligheder, som er indeholdt i attentionformatet og sagsdokumentformatet. Se afsnit Web-interfacet For at få adgang til post på virk.dk skal den ansatte være oprettet som bruger på virk.dk. Dette kræver følgende: 1. Den ansatte skal have tildelt en medarbejdersignatur. 2. Den ansatte skal oprette sig selv som bruger på virk.dk. 3. Den ansatte skal have tildelt adgang til myndighedens virksomheds-indbakke på virk.dk. S i d e 2 1

23 Medarbejdersignatur Man vil typisk kunne få en medarbejdersignatur ved henvendelse til myndighedens ithelpdesk Brugerprofil på virk.dk Når den ansatte har fået tildelt en medarbejdersignatur, kan hun logge på virk.dk. Første gang man logger på, skal man oprette en brugerprofil. Når man har gjort det, har man basis-rettigheder på virk.dk. Figur 13. Figur 13 viser et eksempel på en basis-brugerprofil på virk.dk Adgang til myndighedens indbakke på virk.dk Figur 14. Når man har adgang til virk.dk, skal man søge om adgang til myndighedens indbakke. Man klikker på Digital postkasse som illustreret i figur 14. Hvis man er logget på, vil man få at vide, at man ikke har rettigheder til at tilgå digital post på virk.dk. Herefter kan man anmode administratoren om at blive oprettet i den digitale postkasse. Når ad- 3 Bemærk: der er tale om et lidt ældre skærmprint. I dag hedder det ikke Post men Digital postkasse. Se Figur 14. Dette vil blive rettet i en senere version af denne vejledning. S i d e 2 2

24 ministratoren logger på næste gang, fremgår det, at en bruger anmoder om at blive digital post-bruger. Vi diskuterer kort den udvidede funktionalitet nedenfor i afsnit Brug af digital post på virk.dk Figur 15. Indbakken i digital post på virk.dk er vist i figur 15 med Næstved Kommune som eksempel. Som det ses, er brugergrænsefladen næsten helt identisk med den, man møder i sin private digitale postkasse på Man åbner de individuelle meddelelser i virk.dk, på samme måde som man åbner meddelelser i sin personlige postkasse Download en meddelelse Figur 16. S i d e 2 3

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Problemknusersamling. Digital post og fjernprint

Problemknusersamling. Digital post og fjernprint Problemknusersamling Digital post og fjernprint 1 Indhold Forord 3 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål 4 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve 5 Næstved: Effektiviser de

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 skal tilsynsmyndigheden vurdere kvaliteten af miljødata i det grønne regnskab. I modsætning til den

Læs mere