INDHOLD KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning"

Transkript

1 04 Calios_da :32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier 7 Produktet 8-13 IBRUGTAGNING 8 Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios 8 Fabriksindstilling 9 Opstilling/rækkevidde 9 Isætning af batteri i håndsættet 10 Tilslutning af basestation (Calios A1) 11 Tilslutning af basestation (Calios) 12 Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) 12 Batteriet 13 Valg af land Sikkerhedshenvisninger for batteriet ORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning TELEFONERING 20 Opkald med taltasterne 20 Opkald fra genvalgsfunktionen 21 Direkte opkald 21 Opkald fra telefonbogen 22 Opkald fra opkaldslisten 23 CLIP-funktionen 24 Besvarelse af et opkald 24 Afslutning af samtalen 24 Håndfri tale 25 Privat notering, hvis optaget 25 Banke på (besvarelse/afvisning) 26 Forespørgsel 26 Skift 27 onference 28 Aktivering/deaktivering af tastlås

2 04 Calios_da :32 Uhr Seite 3 INDHOLD 28 Til-/frakobling af håndsættet 28 Til-/frakobling af mikrofonen 28 Regulering af lydstyrken OMFORTFUNTIONER 29 Navigering i menuen Telefonbogen 34 Vækkefunktionen 35 Direkte opkald (kortnummervalg) 35 Optagelse af samtale (kun Calios A1) 36 Rumovervågningen SMS-FUNTIONER 37 Valg af sms-menu 38 Skrive og sende en sms 39 Sms-indgang 39 Menuen»Udkast«40 Menuen»Udgang«40 Menuen»Sms-centrum«41 Delvis sletning af sms-hukommelse (auto. sletning) TELEFONSVARER (kun Calios A1) 42 Til-/frakobling af telefonsvareren 43 Aktivering af meddelelse eller henvisningsmeddelelse Indtaling af egen meddelelsestekst eller henvisningsmeddelelse 45 Aflytning af beskeder 46 Sletning af beskeder Indstillinger for telefonsvarerfunktionen Forespørgsel udefra 52 Indstillinger for forespørgsel udefra 53 TALEBESEDER (kun Calios A1) 53 Optagelse af talebeskeder 53 Aflytning og redigering af talebeskeder ESTRA HÅNDSÆT 54 Tilmelding af nyt håndsæt (tilbehør) til basestationen 55 Indtastning af personligt navn for et håndsæt Særlige forhold ved telefonering med flere håndsæt 58 Framelding af et håndsæt fra en basestationen ANVENDELSE MED TELEFONANLÆG 59 Indstilling af flashtid 60 Indtastning af bylinjenummer og opkaldspause DANS 3

3 04 Calios_da :32 Uhr Seite 4 INDHOLD INDSTILLINGER 61 Indstilling af dato og klokkeslæt 61 Indstilling af menusprog Lydindstillinger 64 Sparefunktion 65 Indstilling af baggrundsbillede og kontrast Spærring af indstillinger (PIN) 67 Direkte modtagelse af et opkald 68 Tilbagestilling af indstillinger (reset) 69 TENISE DATA 70 SERVICEHENVISNINGER 70 Garanti 4

4 04 Calios_da :32 Uhr Seite 5 INFORMATIONER Forord ære kunde Tak fordi du har købt en DECT GRUNDIG telefon. Det glæder os at du har tillid til vores firma. Ved fremstillingen af dette produkt har vi forsøgt på enhver måde at forebygge eventuelle problemer der kan opstå ved anvendelsen. Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at undgå problemer beder vi dig venligst læse nedenstående anvisninger grundigt igennem før apparatet tages i brug. Henvisninger vedrørende anvendelsen Telefonen bruges til overførsel af tale via telefonnet. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt og gælder som værende i strid med bestemmelserne. Sikkerhedshenvisninger DECT-telefonen må ikke installeres i fugtige omgivelser (badeværelse, vaskehus, kælder etc.) og ikke mindre end 1,50 m væk fra en vandkilde eller udendørs. Apparatet er beregnet til brug ved temperaturer fra 5 til 45 C. Anvend udelukkende den vedlagte nettilslutning, og tilslut den til lysnettet i henhold til installationsanvisningerne i denne brugerhåndbog og angivelsen på pladen på apparatet (spænding, strømtype, frekvens). I tilfælde af fare kan netstikkene trækkes ud for afbryde 230 V-strømforsyningen forebyggende. Derfor skal stikkontakterne være i nærheden af apparatet og let tilgængelige. Dette apparat er beregnet til tilslutning til det offentlige telefonnet. Hvis der skulle opstå problemer, skal du først kontakte din specialforhandler. Anvend udelukkende det vedlagte telefonkabel. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig sætte håndsættet på basedelen uden isat batteri eller uden klappen til batterirummet, fordi der ellers er fare for elektrisk stød. DANS 5

5 04 Calios_da :32 Uhr Seite 6 INFORMATIONER For at undgå beskadigelser af håndsættet må du udelukkende anvende det vedlagte genopladelige batteri. Det anvendte batteri skal bortskaffes i henhold til recycling-bestemmelserne i denne brugerhåndbog. Din DECT-telefon har en rækkevidde på ca. 50 m indendørs og op til 300 m i det fri. Hvis der er metalgenstande (f.eks. tv er) eller elektriske apparater i umiddelbar nærhed, kan rækkevidden reduceres. Bestemte medicinske og følsomme apparater eller sikkerhedssystemers funktion kan blive forstyrret af telefonens sendeeffekt. Det anbefales altid at overholde sikkerhedshenvisningerne. I områder, hvor der ofte er tordenvejr, anbefaler vi, at telefonledningen beskyttes mod elektrisk overspænding med en speciel anordning. I tilfælde af strømsvigt kan der ikke telefoneres med apparatet. Hold derfor en anden telefon klar til eventuelle nødstilfælde i forbindelse med strømsvigt. CE-mærket bekræfter, at produkter principielt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 1999/5/EF angående radio- og telekommunikationsudstyr til beskyttelse af brugeren og for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser. I overensstemmelse hermed benyttes det tildelte radiospektrum effektivt, og radiotransmissionsforstyrrelser undgås. Overensstemmelseserklæringen kan ses på websiden 6

6 04 Calios_da :32 Uhr Seite 7 INFORMATIONER Miljø At beskytte miljøet er et væsenligt anliggende for Sagem Communication. Sagem Communication har ønsket at benytte en installation, som beskytter miljøet, og har valgt at integrere miljøpræstationer som helhed i deres produkters livscyklus, fra fabrikationsfasen til ibrugtagning, brug og destruktion. Emballagen Logoet på emballagen (grønt punkt) betyder, at det gives til en godkendt national organisation, når det afleveres, for at forbedre emballagens genbrugs- og recycling-infrastrukturer. Overhold de lokale sorteringsregler for denne type affald for at forbedre recyclingen. Batterier og genopladelige batterier Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal de bortskaffes på de godkendte samlesteder. Produktet Den skraldespand med et kryds over, der er anbragt på produktet, betyder, at det hører til gruppen elektriske og elektroniske apparater. I den sammenhæng beder de europæiske regler dig om at medvirke til en selektiv indsamling: Salgstederne, hvis der købes et ækvivalent apparat. De samlesteder, der er stillet til rådighed lokalt (genbrugscenter, sorteret indsamling osv.). På den måde yder du dit bidrag til genanvendelsen og den værdifulde brug af brugte elektriske og elektroniske apparater, som ellers kan påvirke miljøet og menneskers helbred negativt. DANS 7

7 04 Calios_da :32 Uhr Seite 8 IBRUGTAGNING Indeholdt i leveringen af Calios A1/Calios Basestation Håndsæt 1 batteri (li-ion-type, 3,7 V 600 mah) Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Betjeningsvejledning Fabriksindstilling Base: Toneringning lydstyrke: 3 Toneringning melodi: 3 PIN: 0000 CLIP: Til Pause: 1 sekund Flashtid: 200 ms Håndsæt: Toneringning lydstyrke: 5 Toneringning melodi: 1 Lydstyrke i håndsættet: 1 Tastaturlyd: Til Batteri-opladningssignal: Til Batteri-advarselssignal: Til Rækkevidde-advarselssignal: Fra Listeslutsignal: Fra Displaysprog: Svenska Autom. opkaldsmodtagelse: Fra Telefonbog: Tom Opkaldsliste: Tom Genvalg: Tom Håndsætnavn: Håndsæt Telefonsvarer: TAD-PIN forespørgsel udefra: 123 Telefonsvarer: Til Tekster: 1 meddelelsestekst og 1 henvisningstekst 8

8 04 Calios_da :32 Uhr Seite 9 IBRUGTAGNING Opstilling/rækkevidde Placer basestationen centralt og frit tilgængeligt i det område, hvor du gerne vil telefonere. Afhængigt af omgivelsesbetingelserne er rækkevidden udendørs op til ca. 300 meter. I bygninger er rækkevidden, afhængit af de rumlige og byggetekniske forhold, op til 50 meter. Særlige byggetekniske forhold kan resultere i dødzoner i radiokommunikationen. Det kan betyde korte afbrydelser i samtalen på grund af manglende transmission. Ved utilstrækkelig feltstyrke vil forbindelsen blive afbrudt efter kort tid. Læg et skridsikkert underlag under basestationen. Normalt efterlader apparatets fødder ingen uvelkomne spor. I betragtning af den mangfoldighed af laktyper og politur, der anvendes til møbler, kan det dog ikke helt udelukkes, at kontakten med dele af apparatet kan forårsage mærker på ståfladen. Grundig hæfter ikke for skader af den art. Det er ikke tilladt at anvende base- eller ladestationen udendørs eller på steder, der er udsat for frost. Den anbefalede omgivelsestemperatur til brug af basestationen er +5 C +45 C, og den anbefalede relative luftfugtighed er 20 % 75 %. På opstillingsstedet skal der være en 230 V~ netstikkontakt til strømforsyning af basestationen eller ladestationen. Isætning af batteri i håndsættet 1 Tryk på den øverste del af batteridækslet på bagsiden af håndsættet, og skub dækslet nedad. 2 Sæt batteristikket i stikforbindelsen, og sæt batteriet i. 3 Sæt batteridækslet på håndsættet, og skub det op til anslaget. DANS 9

9 04 Calios_da :32 Uhr Seite 10 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios A1) Telefonstik Tilslutningsledning til telefonstikket Stiknetdel Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Display oven på basestationen:» «. 10

10 04 Calios_da :32 Uhr Seite 11 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation (Calios) Telefonstik Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Tilslutning af tilslutningsledningen til telefonstikket 1 Sæt tilslutningsledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt tilslutningsledningens stik i telefonstikket. Bemærk: For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Lysindikatoren oven på basestationen lyser. DANS 11

11 04 Calios_da :32 Uhr Seite 12 IBRUGTAGNING Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelens stik i bøsningen på bagsiden af ladestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Batteriet Opladning af batteriet Før telefonen er klar til brug, skal batteriet lades op. Sæt håndsættet med tastaturet fremad ned i basestationens holder eller i ladestationen (tilbehør). Hvis batteriet er tomt (»Ä«på håndsættets display blinker), varer en ladecyklus 12 til 15 timer. Batteriets opladningstilstand Batteriets opladningstilstand vises på displayet. Antallet af streger angiver batteriernes opladningstilstand (»Ä«tom,»Ü«opladet). Hvis batteriets kapacitet næsten er brugt op, blinker symbolet»ä«, displayets baggrundsbelysning tændes ikke, og der høres et advarselssignal (såfremt du ikke har slået det fra, se kapitlet Indstillinger på side 62). Det sker også, hvis et opladt batteri kortvarigt tages ud og sættes i igen. Nye batterier når i reglen først deres fulde kapacitet efter nogle opladnings-/afladningscykler. Selv om batterisymbolet indikerer, at batteriet i et håndsæt er ladet op, må man i denne startfase gå ud fra, at de normale samtale- og standby-tider endnu ikke er nået. Batteriets driftstid Batteriets driftstid er i standby op til 5 dage eller op til 10 timers uafbrudt samtale. 12 Batteriets levetid For at batteriet får en lang levetid, bør du være opmærksom på følgende: Stikket må ikke kortsluttes. Brug håndsættet som mobil telefon, og sæt det ikke tilbage til opladning i basestationen eller ladestationen (tilbehør) efter hver samtale.

12 04 Calios_da :32 Uhr Seite 13 IBRUGTAGNING Land Sweden Norway Finland Denmark Valg af land Når batteriet er sat i, eller hvis håndsættet og basestationen er stillet tilbage til fabriksindstillingerne, skal det land, telefonen anvendes i, indstilles. 1 Vælg det land, telefonen anvendes i, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Nu indstilles alle grundindstillinger for det valgte land. DANS 13

13 04 Calios_da :32 Uhr Seite 14 IBRUGTAGNING! ADVARSEL Sikkerhedshenvisninger for batteriet Læs sikkerhedshenvisningerne for batteriet før brug. Ukorrekt brug af batteriet kan ikke kun forårsage varme, ild, brud og svigtende ydelser, men også føre til alvorlige kvæstelser. 7 Batteriet må hverken udsættes for ild eller kraftig varme. Batteriet må ikke opbevares i meget varme omgivelser. 7 Når batteriet sættes i håndsættet, må polerne (+ og ) ikke forbyttes. 7 Når batteriet opbevares, skal polerne (+ og ) holdes på afstand af metaltråd og andre metalgenstande. En forbindelse mellem polerne kan føre til en kortslutning. 7 Batteriet må ikke bearbejdes med søm, en hammer, et stempel eller lignende. Undgå enhver form for vold. 7 Batteriets form må ikke ændres, og det må ikke ændres på nogen som helst anden måde. 7 Batteriet må ikke nedsænkes i vand. Batteriet og håndsættet må ikke opbevares i fugtige omgivelser. 7 Batteriet må kun oplades med det medleverede håndsæt og basestationen. Vær i den forbindelse opmærksom på de korrekte tilslutninger og korrekt brug. 7 Batteriet må kun anvendes i forbindelse med det medleverede håndsæt. 7 Der må ikke anvendes andre batterier/genopladelige batterier i håndsættet, dvs. genopladelige Ni- MH-batterier, Ni-Cd-batterier og lithium-batterier. Det kan føre til eksplosion, ild eller kraftig varme. 14

14 04 Calios_da :32 Uhr Seite 15 IBRUGTAGNING 7 Batteriet må ikke blive i håndsættet, hvis der forekommer dårlig lugt og/eller kraftig varme, ændringer i farve og/eller form, hvis der kommmer væske ud, eller hvis der registreres nogen anden form for anormalitet. 7 Hvis håndsættet bruges af børn, skal du gøre dem opmærksom på sikkerhedsbetingelserne og sikre dig, at batteriet og håndsættet altid behandles korrekt. 7 Håndsættet må kun bruges under de følgende betingelser. Ellers kan batteriet forårsage kraftig varme, ild eller brud, eller batteriets ydelse kan svigte inden for meget kort tid. 7 Driftsomgivelser: 7 Opladning: 0 C til +45 C 7 Drift: -20 C til +60 C 7 Opbevaring: -20 C til +45 C DANS 15

15 04 Calios_da :32 Uhr Seite 16 ORT OVERSIGT Håndsæt Venstre funktionstast, hovedfunktion genvalg. Midterste funktionstast, hovedfunktion telefonbog. Højre funktionstast, hovedfunktion valg af hovedmenuen. (De tilhørende funktioner står på displayet over tasterne.) Hentning af opkaldslisten; bladring opad. Hentning af opkaldslisten; bladring nedad. Etablering og afbrydelse af forbindelsen; afslutning af menufunktion; ved at holde tasten inde et øjeblik slukkes og tændes der for håndsættet. Etabler og afbryd forbindelse via højttaler. R Signaltast (hook-flash), nødvendig ved omstillingsanlæg. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker ved opkald, når der er en ny besked, ubesvarede opkald eller en ny sms Taltaster. Stjernetast; * ved at holde tasten inde et øjeblik: tastlås til/fra. # Int Rudetast; ved at holde tasten inde et øjeblik vælges forvalget for interne opkald. 16

16 04 Calios_da :32 Uhr Seite 17 ORT OVERSIGT Basestation (Calios A1) Regulering af basestationens lydstyrke. Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. 5 Afspiller meddelelsesteksten; spoler til starten af den aktuelle besked; henter de foregående beskeder. 87 Starter og stopper aflytningen af beskeder. 6 Spoler til slutningen af den aktuelle besked; henter de næste beskeder. x Sletter beskeder. Tænder og slukker for telefonsvareren; vælger meddelelsestekster. SIM Åbning til et SIM-kort. 8 8 Viser, om telefonsvareren er til/fra, om der er beskeder, antallet af beskeder. DANS 17

17 04 Calios_da :32 Uhr Seite 18 ORT OVERSIGT Basestation (Calios) Tryk kort på tasten, og alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; tryk på tasten, og hold den inde i mere end 5 sekunder, lysindikatoren blinker hurtigt, basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren lyser, når håndsættet tages af. SIM Åbning til et SIM-kort. 18

18 04 Calios_da :32 Uhr Seite 19 ORT OVERSIGT III Central :22 d D Menu Display symboler og deres betydning III Modtagestyrke; symbolerne ses, når håndsættet befinder sig inden for basestationens rækkevidde; symbolerne blinker, når håndsættet befinder sig uden for basestationens rækkevidde eller søger efter en basestation. Ä Central 1 Batteriernes opladningstilstand. Håndsættets navn og nummer :50 Dato og klokkeslæt. d Den venstre funktionstasts aktuelle funktion genvalg. Den midterste funktionstasts aktuelle funktion telefonbog. Menu Den højre funktionstasts aktuelle funktion hovedmenu. DANS 19

19 04 Calios_da :32 Uhr Seite 20 TELEFONERING Opkald med taltasterne 1 Indtast telefonnummeret med»1...0«. Telefonnummeret kan vælges i de næste ca. 60 sekunder. Bemærk: Displaybelysningen tændes automatisk, når der trykkes på den første tast, og slukkes 20 sekunder, efter der er trykket på sidste tast. Forkert indtastede cifre kan slettes trinvist med funktionstasten» «. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra genvalgsfunktionen Genvalgsfunktionen gemmer de sidste 10 kaldte telefonnumre. Hvis det pågældende telefonnummer er gemt i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tryk på den venstre funktionstast» d «. Det senest valgte telefonnummer vises. Bemærk: Med» «eller» «kan der bladres i listen med de sidst kaldte telefonnumre. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Bemærk: Det er muligt at slette telefonnumre fra genvalgsfunktionens liste. Det gøres ved at vælge det ønskede telefonnummer med» «eller» «og aktivere det med den højre funktionstast»option«. Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Hvis alle numrene på listen skal slettes, vælges linjen»slet alle?«med» «eller» «, og der bekræftes med den højre funktionstast»o«. 20

20 04 Calios_da :32 Uhr Seite 21 TELEFONERING Direkte opkald Taltasterne 1, 2 til 8, 9 kan programmeres med telefonnumre. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre til direkte opkald, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side Hent et direkte nummer ved at trykke på en tast»1«til»9«og holde den inde et øjeblik. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med» «. Opkald fra telefonbogen Fra fabrikken er telefonbogen tom. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre i telefonbogen, er beskrevet i kapitlet omfortfunktioner på side 23 til Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag i telefonbogen vises. 2 Tryk på» «eller» «flere gange, indtil det ønskede navn vises på displayet; eller søg målrettet i telefonbogen ved at trykke på taltasten ved siden af det pågældende bogstav flere gange, indtil navnet med det ønskede begyndelsesbogstav vises (tryk f.eks. på tasten»8«to gange for at finde navne, der begynder med bogstavet U ). 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «. DANS 21

21 04 Calios_da :32 Uhr Seite 22 TELEFONERING Opkald fra opkaldslisten Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, gemmes telefonnummeret i opkaldslisten, uanset om du besvarer opkaldet eller ej. Hvis du har et apparat med telefonsvarer (Calios A1), bliver talebeskederne også gemt i listen. Hvis telefonnummeret ikke overføres i forbindelse med et opkald, vises opkaldet ikke, hvis det ikke besvares. I opkaldslisten gemmes der maks. 30 opkald. Hvert opslag består af et navn (maks. 12 tegn) og et nummer (maks. 24 cifre) samt dato og klokkeslæt. 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Hvis der er gemt flere opkald i opkaldslisten (f.eks. displayvisningen»# 03«), kan der bladres gennem opkaldene med» «eller» «. Bemærk Tallene i parantes viser, hvor mange opkaldsforsøg der er udgået fra det viste nummer. 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» «eller» «. Sletning af opkald i opkaldslisten 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Vælg det ønskede opkald med» «eller» «. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«. 4 Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og slet opkaldet med den højre funktionstast»o«. 22

22 04 Calios_da :32 Uhr Seite 23 TELEFONERING Indstilling af opkaldslisten Du kan indstille opkaldslisten, så alle opkald eller så kun de ikke besvarede opkald vises i listen. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»o«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 4 Vælg linjen»opkaldsliste«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. 5 Vælg linjen»alle opkald«eller»besv. opkald«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. Opkaldene vises. 6 Afslut indstillingen med» «. CLIP-funktionen For at kunne bruge overførslen af telefonnumre (CLIP) skal funktionen stilles til rådighed af telefonselskabet, og også personen, der ringer op, skal have aktiveret ydelsen. Muligvis kræver det en speciel tarif eller et gebyr for at kunne anvende funktionen. Hvis nummeret på den person, der ringer, er indtastet i telefonbogen, vises både telefonnummeret og navnet. Hvis den person, der ringer, har deaktiveret overførslen af telefonnumre eller ikke har bestilt ydelsen, vises»ukendt«. DANS 23

23 04 Calios_da :32 Uhr Seite 24 TELEFONERING Besvarelse af et opkald Et indgående opkald signaliseres med en ringetone på håndsættet. Den blå ring rundt om cursortasterne blinker. Der er mulighed for at indstille ringetonens lydstyrke og melodi, se kapitlet Indstillinger på side 60. Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, vises telefonnummeret på displayet. Hvis der allerede er gemt et navn til det viste telefonnummer i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Afslutning af samtalen 1 Tryk på» «; eller sæt håndsættet i basestationen. Håndfri tale Under samtalen kan du stille om til håndfri tale, lægge håndsættet fra dig og alligevel fortsætte samtalen. 1 Tryk på» «under samtalen. 2 Slå funktionen håndfri tale fra med» «. 24

24 04 Calios_da :32 Uhr Seite 25 TELEFONERING Privat notering, hvis optaget Hvis du ringer til en person, og forbindelsen er optaget, kan du bestille et tilbagekald. Når forbindelsen er fri, ringer dit håndsæt. 1 Tag håndsættet af basestationen. Samtalen modtages automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke står i basestationen. Aktivering af tilbagekald Når du hører optagetonen... 1 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»privat notering, hvis optaget«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 2 Tryk på» «, når du har fået bekræftelsen fra telefonnettet. Bemærk Funktionen forbliver aktiv i ca. 45 minutter. Der er ikke mulighed for flere private noteringer samtidig. Banke på (besvarelse/afvisning) Med denne funktion kan du besvare et opkald fra en yderligere ekstern samtalepartner eller afvise denne. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. Hvis du modtager et eksternt opkald mere under den eksterne samtale, hører du banke på-lyden (kort tone). 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+standby«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale sættes på standby; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+slut«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald modtages, og den første samtale afsluttes; 25 DANS

25 04 Calios_da :32 Uhr Seite 26 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afvis«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Det andet opkald afvises og får et optagesignal. Forespørgsel Under en ekstern samtale kan du ringe til en anden ekstern samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. Gennemfør forespørgslen. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. Du skifter tilbage til den første samtalepartner. 5 Afslut samtalen med» «. Skift Under en ekstern samtale kan du på skift snakke med en anden samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, og vælg funktionen»skift«. Skift mellem de to eksterne samtalepartnere med den højre funktionstast»o«. 3 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; 26

26 04 Calios_da :32 Uhr Seite 27 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 4 Afslut samtalen med» «. onference Du kan tale med to samtalepartnere samtidigt. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1...0«, og etablér forbindelsen med» «eller» «. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»onference«, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. Du får forbindelse med begge de eksterne samtalepartnere. 5 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 1. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Afslut samtalen med» «. DANS 27

27 04 Calios_da :32 Uhr Seite 28 TELEFONERING Aktivering/deaktivering af tastlås Du kan beskytte håndsættets tastatur mod utilsigtet aktivering. Aktivering af tastlåsen 1 Tryk på» g«i hvilefunktionen, indtil symbolet» «vises. Håndsættets tastatur er låst. Bemærk: Indgående opkald kan modtages. Deaktivering af tastlåsen 1 Tryk igen på» g«i hvilefunktionen, og hold tasten inde et øjeblik. Til-/frakobling af håndsættet Frakobling af håndsættet 1 Tryk på» «i hvilefunktionen, indtil der slukkes for displayet. Der kan ikke telefoneres. Tilkobling af håndsættet 1 Tryk på» «, mens der er slukket for håndsættet. Der er igen tændt for håndsættet. Til-/frakobling af mikrofonen Mikrofonen kan kobles til og fra under en samtale. 1 Tryk på den højre funktionstast» «under samtalen. Display:»Mute til«, mikrofonen er koblet fra. 2 For at tilkoble den trykkes på den højre funktionstast» «igen. 28 Regulering af lydstyrken Under samtalen kan du regulere lydstyrken for denne samtale. Hvordan du regulerer lydstyrken generelt, fremgår af kapitlet Indstillinger på side Reguler lydstyrken med» «eller» «under samtalen.

28 04 Calios_da :32 Uhr Seite 29 OMFORTFUNTIONER Telefonbuch Telefonbog Zurück Tilbage O Navigering i menuen Menuen Med et enkelt tryk på en tast får du oversigten over de forskellige menuer. Betjeningen via menu og taster Med den højre funktionstast»menu«henter du menuen. På displayet ses de menupunkter, der er til rådighed. Menupunkterne vælges med cursortasterne» «,» «,» «eller»r«. Den valgte menu kan aktiveres med den højre funktionstast»o«. Der skiftes et menuniveau tilbage med den venstre funktionstast»tilbage«. I de enkelte menuer vælges der funktioner med cursortasterne» «og» «, og funktionerne gemmes med den højre funktionstast»o«. Hvilken funktion den venstre og den højre funktionstast aktiverer, står i displayet over den pågældende tast. Den aktiverede funktion markeres med» «. Når du har valgt eller indstillet en funktion, kan du springe et menuniveau tilbage (venstre funktionstast»tilbage«) eller gå ud af menuen (tryk på» «). DANS 29

29 04 Calios_da :32 Uhr Seite 30 OMFORTFUNTIONER Telefonbogen I telefonbogen kan du indtaste navne og telefonnumre og så vælge dem direkte. Telefonbogen har plads til omtrent 255 opslag afhængigt af antallet af tegn (maks. 12 til navnet) og tal (maks. 24 til telefonnummeret). Når hukommelsen til telefonbogen er fuld, vil du høre et advarselssignal, næste gang du prøver at gemme et nyt telefonnummer, og meddelelsen»funktion ikke mulig«vises på displayet. Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Nyt opslag Indtast navn _ Indtast nr. Henvisningssig. Nyt opslag Indtast navn Max Mustermann Indtast nr. _ Henvisningssig. Nyt opslag i telefonbogen Du kan selv indtaste navne og telefonnumre, eller du kan kopiere dem fra telefonbogen, opkaldslisten eller genvalgsfunktionen. Opslag i telefonbogen bør altid indtastes med områdenummer, ellers virker CLIP-navnevisningen i den programmerede telefonbog ikke. 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»nyt opslag«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»o«. 3 Indtast navnets bogstaver/tegn med»1...0«(maksimalt 12). Bemærk: Bogstaverne/tegnene vises i den nederste linje. Med»#«kan der skiftes mellem store og små bogstaver. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 4 Bekræft navnet med den højre funktionstast»o«. 5 Indtast telefonnummeret (maks. 24 tal) med»1...0«, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 6 Vælg ringetone for opslaget med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»o«. 7 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbage«. 30

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere