TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I."

Transkript

1 I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : ) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : ) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/ udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. - Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. - Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og - kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. Pöttinger-Newsletter Aktuelle Fachinfos, nützliche Links und Unterhaltung ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Advarselssymboler CE-symbolet...6 Advarselssymbolernes betydning...6 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen...7 Til- og frakobling af vognen...7 Forskrifter for anvendelse...7 Vejtransport...7 Forinden arbejdet påbegyndes...7 Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes 7 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning...8 Moduler...8 Redskabet spændes for Forbind hydraulikken...9 Bremseanlægget...9 Maskinen tilkobles...10 Indstilling af trækstangen...10 Forbind el-kablerne...10 Parkering af maskinen...11 Transport og driftsposition Indstilling til arbejdsposition...12 Indstilling til transportposition...13 Generelle anvisninger vedrørende vejtransport...14 Pas på, når der vendes i kuperet terræn!...14 Lygtesæt omkobles...15 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Jordbearbejdning...16 Sporløsner 1)...16 Spaderulleharve...16 Disc-system...17 Kantskiver...17 Ringpakker...18 Nivelleringskamme...18 Tænder...18 Såningsskinne...19 Spormarkør...20 Halehjul...21 Rækkemarkering...21 Rækker...22 Plejesporudløb...22 Fordeler...22 Læsseplatform...24 Beholderlåg...24 Kort vejledning...25 INDSTILLING AF UDSÆDSMÆNGDEN Indstilling af udsædsmængde pr. hektar...26 Arbejdstrin før kalibreringen...26 Arbejdstrin efter kalibreringen...26 Doseringsenhed...27 Elektronisk indstilling af udsædsmængde 1)...29 Power Control - Styring Styrepanel...30 Idriftsættelse af styringen...30 Tasternes betydning...30 Tilkobling af betjeningsdelen...31 Genstart af systemet...31 Forprogrammerede standardværdier...31 Menu-grundindstilling...32 Hovedmenu...33 Sædmenu...34 Kalibreringsmenu...35 Hydraulikmenu...37 Hektartæller...38 Elektronisk indstilling af udsædsmængden...39 Rækkekobling...40 Overvågningsfunktioner...42 Alarmering...43 Sensortest...44 ISOBUS - Terminal Idriftsættelse af styringen...45 Menupunkter i startmenuen...45 Indstilling af styringen...46 Arbejde med styringen...54 Sæd-menu...56 Hydraulik manuelle funktioner...57 Dosering manuelle funktioner...60 Automatiske funktioner...61 Driftsdata...64 Diagnose-menu...65 Joystick-funktioner såmaskine...68 Indstilling af joysticket...68 Brug af traktordata...69 Elektro-Hydraulikken Oversigtsplan - styring...70 Afsikring af de elektriske anlæg...70 Afbrydelser og løsninger ved strømproblemer...71 Hydraulikskema Standardline...71 Oversigtsplan jobcomputer Standardline...72 Oversigtsplan jobcomputer PWM Standardline...73 VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter...74 Generelle tips til vedligeholdelse...74 Rengøring af maskindelene...74 Udendørs parkering...74 Vinter parkering...74 Kraftoverføringsaksler...74 Hydraulikken...74 Serviceanvisninger...75 Smøresteder...76 Generelt...77 Dæktryk...77 Tilspændingsmomente...77 Radarsensor...78 Trykluftsbremseanlæg Tilkobling af bremseslanger...79 Før du starter kørslen...79 Bremseindstilling...79 Rengøring af ledningsfilter...79 Hydrauliske blæserdrev Grundindstilling...80 Kontrol inden indstillingen...80 Standard hydraulik blæserdrev 1)...81 Hydraulisk blæserdrev med load sensing-styring 1)...82 Tekniske data Tekniske data...83 Placering af maskinens ID-plade...83 Tilsigtet anvendelse af såmaskinen...84 Tilkobling! Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene! 0800_-Inhalt_

5 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed...87 Smøreplan...88 Smøringsdiagram...89 Såtabel Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T _-Inhalt_

6 Advarselssymboler CE-symbolet CE-symbolet, som er påført maskinen af producenten, indikerer udadtil, at denne maskine lever op til de konstruktionsmæssige retningslinier og til andre relevante EU anvisninger. EU Overensstemmelseserklæring Ved at underskrive EU Overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, som kommer til service, overholder alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning Sluk for motoren, mens der foretages justeringer, service og reparationsarbejde. Ræk aldrig hånden ind i områdetmed fare for knusning, så længe der er dele, der kan ske at bevæge sig. Hold dig udenfor maskinens sving- /løfteområde. Fare flyvende objekter; Hold en sikker afstand til maskinen så længe motoren kører. bsb _-Warnbilder_

7 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen Styringen af traktoren er influeret af vognen, som er koblet efter. Der er fare for at vælte, når der arbejdes i kuperet terræn. Kørslen skal afpasses til terrænet og jordbundsforholdene. Det trækkende køretøj skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere styringsog bremsekapacitet ( m i n. 2 0 % a f køretøjets taravægt på frontakslen). Persontransport på maskinen er ikke tilladt. Til- og frakobling af vognen Det er ikke uden helbredsrisiko, når vognen kobles efter traktoren! Sålænge traktoren bakker, må man ikke gå imellem traktoren og vognen for at tilkoble. Ingen må befinde sig mellem traktor og vogn, medmindre køretøjet er sikret mod at rulle baglæns vha. parkeringsbremsen og/eller hjulklodser. Kraftoverføringsakslen må kun kobles til / tages af, når motoren er stoppet. Forskrifter for anvendelse Forskrifter for anvendelse: Se afsnittet Tekniske data. Vognens lastgrænse (tilladte belastning af aksel, effektive last, totalvægt) må aldrig overskrides. De relevante data er placeret på vognens højre side. Herudover skal man bemærke traktorens kraftbegrænsning. Vejtransport Overhold færdselsreglerne. Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren have kendskab til alle betjeningshåndtag og funktioner. Det er for sent at lære dette, når man har påbegyndt arbejdet! b. Forinden hver ibrugtagning skal maskinen gås efter med hensyn til trafik og betjeningssikkerhed. c. Fare for at komme i klemme eller til skade forekommer ved pick-uppen, snitteren, bagsmækken og øvre udvidede områder. d. Forinden man kører, skal føreren sikre, at ingen kommer til skade, og at der ingen forhindringer er til stede. Hvis ikke føreren kan se og har overblik over området lige bagved vognen, må han guides af en person, mens han bakker. e. Bemærk sikkerhedsanvisningerne, som er gjort fast til vognen. En forklaring på advarselssymbolernes betydning kan ses på side 5. f. Bemærk ligeledes de gode råd i de respektive afsnit og i bilagene til denne instruktionsbog. Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes Følgende råd gør det nemmere for føreren at betjene vognen. Yderligere information om nedennævnte punkter kan findes i de respektive afsnit i instruktionsbogen. 1. Check, at alle sikkerhedsanordninger (afdækninger, skærme, etc.) er i god stand og sidder korrekt på vognen. 2. Smør vognen iht. smøringsdiagrammet. Check gearkassen for utætheder og olieniveau. 3. Check, at dækkene har det korrekte lufttryk. 4. Check,at hjulmøtrikkerne er spændt godt fast 5. Sørg for korrekt PTO-omdrejninger. 6. Forbind de elektriske kabler til traktoren og check, at de virker korrekt. Tag rådene i instruktionsbogen til efterretning! 7. Foretag følgende justeringer: Trækkets højde Kraftoverføringsaklens længde 8. Sikring af vognen sker alene ved brug af de medleverede trækbolte. 9. Kontrollér at kardanakslen og overbelastningssikringen fungerer (se bilaget) 10. Check, at elektronikenheden virker. 11. Forbind hydraulikslangerne til traktoren. Check de hydrauliske olieudtag for skader og slitage. Sørg for, at forbindelsen er korrekt. 12. Alle bevægelige dele skal sikres imod farlige ændringer i indstillingen. 13.Check at parkeringsbremsen og håndbremsen virker. Vigtigt! Generelle sikkerhedsanvisninger ifb. med anvendelsen af vognen. 0400_-AllgSicherheit_

8 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning Zone 1 Jordbearbejdning, jordløsning, smuldring og jævning af jorden. - Disc-system - Spaderulleharve Zone 2 Forstabilisering gør at skærsystemet kører roligere. - ringpakker Såning Zone 3 via skiveskærsystem med dybdeføringsruller. Zone 4 Efterstabilisering Udsæden trykkes ind i sårillen med dybdeføringsruller Zone 5 Afblænding - tænder Moduler 1) Trækstang 2) Læsseplatform 3) Køreramme 4) Udsædsbeholder 5) Dosering 6) Fordelerhoved 7) Hydraulisk blæsermotor 8) Spormarkør 9) Halehjul 10) Rækkemarkør 11) Lygtesæt 12) Disc-system Spaderulleharve (ekstraudstyr) Sporløsner (ekstraudstyr) 13) Nivelleringstænder 14) Ringpakker-understel 15) Skive-såskær 16) Dybdeføringsruller 17) Tænder 0500_-Aufbau_

9 Redskabet spændes for Tilkobl hydraulikslangerne til traktoren - Sluk for PTO-akslen forinden de tilsluttes. - Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (neutral position). - Sørg for at lynkoblingerne er rene. Forbind hydraulikken På traktoren skal der mindst være følgende hydrauliktilslutninger: Standardline-model - et dobbeltvirkende (DW) og - et enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.) 0 ST h DW DW s P EW T T TD 26/92/ DW EW Kobl de to stikkoblinger til den dobbeltvirkende styreventil med den blå støvhætte. Kobl stikkoblingen til den enkeltvirkende styreventil med den røde støvhætte. DV = dobbeltvirkende kobling EV = enkeltvirkende kobling P = trykledning T = returledning (den med større diameter) LS = Load sensing Profiline-model - 1 enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) eller - load sensing-kompatibelt hydrauliksystem P EW S e o g s å a f s n i t t e t Hydrauliske blæserdrev" T T LS LS Bremseanlægget - Tilkobl den gule bremseledning. - Tilkobl den røde bremseledning. - Oplad trykluftbeholderen - Bremsen løsner sig og frigøres Se også afsnittet Trykluftsbremseanlæg 1) (Kun på maskine med hydraulisk blæserdrev). 0700_-Anbau_

10 Redskabet spændes for Maskinen tilkobles - Fastgør traktorens understænger i midterpositionen. - Fastgør liften (U) således at maskinen ikke kan svinge sidelæns. - hvis maskinen løber ujævnt og ustabilt Forbind el-kablerne Betjening: - Tilslut det 3-polede stik (E2) - Kobl det 9-polede ISO-stik til ISO-bus-stikdåsen på traktoren (på traktorer med ISO-bus-styring) E2 - Kobl pendulakslen til understængerne - Sørg for at koblingsboltene (1) sikres korrekt - Klap de to støtteben (2) op i transportposition. - sikre med split (3) Lys: Tilslut det 7-polede stik (E3) Check at lyset fungerer fastgør betjeningspulten i traktorens kabine Understængerne (U) på traktoren vandret eller med en let stigning bagtil. Sænk kørerammen (F) helt ned. Bring understellets ramme i vandret position ved hjælp af spindlen. Indstilling af trækstangen 0700_-Anbau_

11 Redskabet spændes for Parkering af maskinen - Parkér kun maskinen på jævn, fast undergrund. - Kør understellet helt ind - Klap de to støtteben (2) ned og lås dem med sikringsstifter - Parkér maskinen i bremset stand og sikr den mod at rulle væk ved hjælp af stopklodser (4). Brems maskinen med parkeringsbremsen 1) - Fjern splitten (V) - Træk bremsen fast med håndsvinget - Sikr med sikringsstifter igen Brug holderen til slangen - Hæng el-kablerne og hydraulikledningerne i holderen til slangen 1) Ekstra udstyr 0700_-Anbau_

12 Transport og driftsposition 1. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (maks. frihøjde). 2. Den forreste tallerkensektion tages helt op. 3. Forvælg funktionen Klapper på maskinen (tryk på knappen Klapper ved Profiline) Henvisning: Maskinen skal være taget helt op, ellers kan denne funktion ikke nås. 4. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) BEMÆRK! Der må ikke opholde sig personer i fareområdet, og der skal holdes øje med maskinen. 5. Løsn spormarkørernes låsning - fjern boltene (14) fra holderen 6. Klap halehjulet (31) ud 1) Indstilling til arbejdsposition 7. Åbn alle spærrehaner - pos. E 8. Forvælg funktionen Spormarkør + understel 1) (Tryk på knappen Understel ved Profiline) 9. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil understellet er kørt helt ind. 2) - bremsen skal være løsnet 10. Forvælg funktionen Ringpakker 1) 11. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil ringpakkeren er koblet helt til. 2) Kontrol! Tappen (1) kan ses. Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 12. Indstil spormarkøren til arbejdsbredde (traktorens midte). Se kapitel Spormarkør 13. Sænk traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret. 7. Sving de enkelte tandelementer i arbejdsposition - sikr dem med bolte 14. Forvælg funktionen Arbejdsværktøjer 1) (Tryk på knappen Arbejdsværktøjer ved Profiline) 15. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil arbejdsværktøjerne har nået den ønskede arbejdsdybde. 2) 16. Stil forvalget på funktionen Spormarkør + understel 1). 17. Slå blæseren til 1) 1) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal 0701_-Transport_

13 Transport og driftsposition 1. Udkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningspulten (Tryk på knappen Transportposition ved Profiline) - Udkobling må kun foretages med understellet sænket - Kontrol! Tappen (1) kan ikke ses. 2. Skub spormarkøren (40) ind og sikr den. Indstilling til transportposition 6. Skyd lyset ud 7. Træk kantskiverne af i den højeste position se kapitlet Brug - Kantskiver 8. Stil disc-systemets forreste skiverække på samme højde som de bageste skiver (transportbredde < 3 m) - se kapitlet Brug - Disc-system Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! 3. Kør understellet helt ud (frihøjde) - bremsen skal være løsnet 4. Sving de enkelte tand-elementer til lodret stilling (90 ) og sikr dem med bolte. 9. Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A) OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 10. Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre - pos. A 5. Slå styrehjul op 11. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (frihøjde). 12. Forvælg funktionen Klapper på maskinen 1) 13. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) 14. Kør arbejdsværktøjerne helt op 0701_-Transport_ ) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal

14 Transport og driftsposition Generelle anvisninger vedrørende vejtransport OBS! Udkobling af ringpakkerunderstellet Vigtigt! Fare for at vælte på ujævn undergrund! Løft apparatet helt op Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre (Z1) Dette forhindrer at apparatet sænkes utilsigtet, hvis en hydraulisk ledning bliver beskadiget. Der er især ved kørsel på ujævn undergrund fare for at der dannes overtryk i ledningerne, hvilket medfører farer for at de sprænges. Lås hydraulik-styreventilen på traktoren, så den ikke kan aktiveres utilsigtet! A r b e j d s e n h e d e r n e e r l å s t h y d r a u l i s k i transportstillingen. Den hydrauliske spærring løsnes først igen, når hydraulik-styreventilen aktiveres. Anbring beskyttelsesanordninger Kontrollér lys og markører - med hensyn til funktion - for beskadigelse Nødvendige forbindelser - rød-hvid stribede advarselsskilte - røde reflekser bagtil - hvide reflekser fortil - positionslys (hvis de er påkrævet) Hvis baglygter eller afvisere (blinklys) på traktoren skjules af de påmonterede apparat, skal der anvendes erstatningsudstyr på apparatet. Driftstilladelse/typegodkendelse/dispensation Tyskland: Der kræves en driftstilladelse til påhængsredskaber med over 3 t egen vægt. Denne driftstilladelse indeholder også bestemmelser vedrørende den højest tilladte hastighed (25 km/t eller 40 km/t) Principielt: Forskrifterne i loven skal overholdes. Hvis det er nødvendigt, skal der ansøges om dispensation. Foretag kun transportkørsel med lukkede afspærringshaner. Transportkørsel må kun udføres med tom udsædstank. Pas på, når der vendes i kuperet terræn! Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten af den påhængte maskine. Dette kan medføre farlige situationer, især ved kørsel på skrånende terræn. Fare for at vælte hvis arbejdsenhederne løftes eller sænkes hydraulisk v e d k ø r s e l g e n n e m s v i n g m e d l ø f t e d e arbejdsenheder Sikkerhedsanvisninger! Nedsæt tempoet på passende vis ved kørsel gennem sving. Det er bedre at køre baglæns på skråninger i stedet for at foretage en risikofyldt vendemanøvre. 0701_-Transport_

15 Transport og driftsposition Lygtesæt omkobles Lygtesættene skal kobles om i position 1 for transportkørsel, så de rager du over tænderne. Lygtesættene skal kobles om i position 2 for arbejdsindsats, så de peger opad under indsatsen og på den måde ikke bliver ødelagt Position 1 Position 2 Position 1 Position _-Transport_

16 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling af arbejdsdybden Kør understellet helt ind med cylinderen (Z1) Stil maskinen parallelt til underlaget med traktorens nederste styrearm. Indstil jordbearbejdningsværktøjernes arbejdsdybde med cylinderen (Z2). Jordbearbejdning Indstil arbejdsdybden foran (A1) på nogenlunde samme niveau som placeringsdybden for udsæden (A2). Sporløsner 1) - tilpas sporvidden til traktorens sporvidde - Indstil arbejdsdybden med boltene (14) og sikr den med sikringsstifter. - Indstil overbelastningssikringen med skruen (13) Spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Tilpas altid kørselshastigheden til arbejdsforholdene. 1) Ekstra udstyr 0700_-Einsatz_

17 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Disc-system Variant til spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Indstilling af skiverne Indstil arbejdsdybden for den første skiverække ved hjælp af de to bolte (15). Kantskiver Forhindrer at der kastes jord over arbejdsområdet. Indstilling af arbejdshøjden Indstil kantskivens arbejdshøjde - ved at sætte bolte (17) i Indstilling af ledepladen med skruerne (18) - Længdejustering - Afstand til jorden 0-10 mm Tilpas indstillingerne til de aktuelle jordforhold. - højere eller lavere afhængigt af jordforholdene - til udligning af slid mellem forreste og bageste skiverække Sideværts forskydning af kantskiven Indstil afstanden (X) alt efter materialet - øg for eksempel afstanden ved majsstrå Justering af den første skive. - løsn forskruningerne (16) lidt - drej den yderste skive - stram forskruningerne (16) igen 0700_-Einsatz_

18 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Ringpakker Under brugen bør understellet være koblet ind. - Sænk understellet helt. - Hydraulisk indkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningsdelen. - Ringpakker til forstabilisering af jorden til den efterfølgende udsæd. Ensartet trykkepres indstilles - før første brug af arbejdsværktøjerne - når ringene er slidt uens Indstillingsfremgangsmåde: - understellet sænkes - ringpakkerne kobles - understellet tages op - med skruen (20) indstilles de midterste ringpar (venstre og højre) Tænder Tændernes aggressivitet og hældning skal tilpasses til arbejdsforholdene - indstil arbejdstrykket (aggressiviteten) ved hjælp af spindlen (27). - indstil tændernes hældning ved at flytte bolten i hullisten (27a). Tændernes vinkelstilling ved mellemtunge jorde omtrent 45 indstil tænderne lidt stejlere ved arbejde i tung jord stil tænderne fladere ved forstopning Tændernes lodrette stilling (90 ) er transportstillingen. (Se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren ) Hvis spindlens justeringsområde ikke længere er tilstrækkelig, kan de yderste og de midterste ringpar byttes om. Nivelleringskamme Jord, der kastes op af jordbearbejdningsværktøjet fanges og lægges jævnt ned igen. Optimal arbejdshøjde mm over jorden - Indstilling af højde, hældning og afstand ved hjælp af boltene (19). - Ved kraftigt slid kan holdebøjlen desuden monteres med 180 drejning. 0700_-Einsatz_

19 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Såningsskinne Grundindstilling for normal sådybde - Indstil trykrullerne på skivernes niveau (3) (A1 = 0 cm) - Foretag indstillingen på jævn, fast undergrund. Klæbemærkat til dybdeindstilling Markeringerne svarer omtrent til sådybden i cm. Den faktiske sådybde kan pga. jordbundens art, tilstand og beskaffenhed variere en lille smule A1 Indstilling af den ønskede sådybde Indstil afstanden A1 på passende vis med udgangspunkt i grundindstillingen for den normale sådybde. Til dette formål kan trykrullerne justeres ved hjælp af bolten (26). - Stik bolten (26) i den ønskede position Pos 1 = Sådybde ca. 1 cm Pos 10 = Sådybde ca. 10 cm Pos -1 = Til lette grunde, når dybdeføringsrullerne synker for dybt i jorden. Hydraulisk skærtrykindstilling Variant med Power Control styring - skærtrykindstilling vælges på betjeningspanelet (se kapitel Power Control styring ) - Ved hjælp af styringsredskabet indstilles det ønskede skærtryk - trykket vises på manometret Kontrollér sådybden under brug på marken og korrigér den om nødvendigt. Variant med ISOBUS terminal - skærtrykket indstilles ved hjælp af ISOBUSterminalen (se kapitel ISIBUS-terminal ) - Skærtrykket øges eller forringes direkte så længe tasten den tilsvarende tast trykkes. - det indstillede tryk vises på ISOBUS-terminalen Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A). 0700_-Einsatz_

20 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling spormarkør Spormarkør Skivespormarkørerne kan indstilles på traktormidte og. Brug af spormarkør - se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren Spormarkørerne skal sænkes ved brug i marken - automatisk på skift (venstre og højre) - efter hver løfte -funktion til stillingen sænk Impulsen til viderekobling foretages altid, når begge spormarkører klappes ind mod anslaget. - Under brugen, når spormarkøren skal klappes ind for ikke at støde mod forhindringer - klap ikke spormarkøren ind helt til anslaget, kun til omtrent lodret stilling. Dermed afgives der ingen impuls til viderekobling; - eller klap spormarkøren helt ind og nulstil derefter rækkerytmen. Ved sænkning af spormarkøren - skal hydraulik-styreapparatet stilles i flydestilling straks efter at dødpunktsstillingen er overskredet. - hydraulik-styreapparatet skal også blive stående i flydestilling under rækkesåningen. Afstand til skærskinnen: A = halve arbejdsbredde Afstand til det udvendige skær: arbejdsbredde + rækkeafstand A1 = 2 B = arbejdsbredde A = halve arbejdsbredde R = rækkeafstand Til transportkørsel - Klap spormarkørerne ind til anslaget og sikr dem med bolte. Ved at dreje på skiveakslen (29) kan skiven indstilles mere eller mindre på grebet, svarende til let eller tung jord. Overbelastningssikring: Brug kun skærskrue M 10 x 35 DIN 601 4,6! 0700_-Einsatz_

21 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Halehjul Halehjulet (31) driver doseringsindretningen. - J o r d t r y k k e t k a n i n d s t i l l e s m e d e n bardunstrammer Rækkemarkering Når sæden ikke er spiret frem endnu, dvs. når der ikke kan ses nogen planter endnu, kan rækkerne sædvanligvis ikke ses. Det gør det vanskeligt at bearbejde marken bagefter fx med en marksprøjte. Det kan derfor være en fordel, at bruge de to rækkemarkører (30) under såningen. Bemærk: Ventilatoren skal køre med tilstrækkeligt højt omdrejningshastighed. Hvis blæseren kører med for lav omdrejningshastighed, frigøres der ingen udsæd fra beholderen (forstopningsbeskyttelse). Se kapitlet Dosering Vip halehjulet op og lås det under transport. Disse skiver markerer række, hvor der køres. For usymmetriske plejespor kan den venstre spormarkør (30) låses fast (for Standardline ). Indstil skiverne på rækkeafstanden. - denne afstand skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). De to arme til skiverne - skal svinges op og låses ved transportkørsel - skal løsnes fra den øverste stilling har for at kunne arbejde. 0700_-Einsatz_

22 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Rækker - Afstanden mellem rækkerne skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). Når der anlægges rækker, skal områderne til hjulsporene (S1, S2) holdes fri for udsæd. Dette gøres ved at spærre de pågældende udløb (rækkeudløb) for udsæd, udsæden ledes tilbage i tanken. Denne udsæd deles ikke som yderligere mængde ud på de andre rækker. Fordeler I fordeleren fordeles den doserede udsæd ligeligt på antallet af skær og føres gennem spiralslanger til skærene. - Vær opmærksom på at slangerne til de yderste skær er lagt med fald. - Lad dem ikke hænge ned! Eksempler for tilrette lægning af plejespor I markkanten (spormarkøren er sænket på marksiden) indstilles plejesportakten på det rigtige tal f. eks. for 3er- eller 4er-rytme på 2. Den automatiske viderekobling sker ved hjælp af sensorer, f. eks. ved plejesporskift. Plejesporudløb På et rækkeudløb er det nederste greb, til at indstille klappen (31, 31a), forbundet med koblingsmagneten ved hjælp af en skrue. - Koblingsmagnetens skruelængde skal indstilles sådan, at klappen støder mod foroven ved udløbsvæggen (31), når udløbet er spærret. - Det øverste klapgreb på rækkeudløbene må ikke låses (36a)! På de normale udløb (åbne udløb uden koblingsmagneter) skal det øverste klapgreb låses (36). Låsning sker, når koblingsmagneten forsørges med strøm; hermed kan f. eks. i tilfælde af elektronisk fejlfunktion arbejdes videre med fuldt rækkantal Tilpasning til plejesporvidden er meget nem, hertil omkobles de nederste slanger. For usymmetriske plejesporrytmer med lige tal startes i markkanten med halv såmaskinebredde; - hertil lukkes dvs. omledes de tilsvarende udløb på fordelerhovedet: - det øverste klapgreb arreteres (1). Har gødningssprederen en grænsespredeindretning, kan der også startes med fuld såbredde og plejespor ved markkanten. For usymmetriske plejespor sker låsningen kun på et ensidet ringspor hver for sig på to modkørende overfarter. Den ikke brugte svingydre magnet skal derfor deaktiveres ved at stikkoblingen trækkes fra, alt efter hvilken svingretning vælges. Skal der ikke tilrette lægges plejespor, men den elektroniske overvågning alligevel være aktiv, skal 0 - rytmen vælges. Aktuelle driftsdata gemmes, så at der f. eks. efter en arbejdsafbrydelse kan arbejdes videre i den rigtige rytme. 2 1 Henvisning! For asymmetriske plejespor Ved standardline begyndes altid med det højre plejespor Ved Profiline kan startsiden vælges, omkoblingen mellem højre og venstre sker automatisk Rækkeudløb (31a) åbent, udsæden kommer ned i jorden. Rækkeudløb (31a) spærret, udsæden kommer ikke ned i jorden. 0700_-Einsatz_

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8503..80K.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning

N O R D S T E N N S 5 1 0 0 Brugsanvisning NORDSTEN NS 5100 DK Brugsanvisning Indhold 1. Generelt Forord...... 3 Tekniskedata 4 Tilbehør.. 5 Advarsler.............................. 6 2. Montering og justering Ved modtagelsen 7 Montage...... 8 Sammenkobling

Læs mere

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5 CCI.Tecu Traktordata Brugsanvisning Reference: CCI.Tecu v5 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v5.01 Indledning 1 Indledning...

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 563..80N.1 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01166) EUROBOSS 250 H (Type

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere