TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I."

Transkript

1 I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : ) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : ) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/ udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. - Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. - Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og - kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. Pöttinger-Newsletter Aktuelle Fachinfos, nützliche Links und Unterhaltung ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Advarselssymboler CE-symbolet...6 Advarselssymbolernes betydning...6 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen...7 Til- og frakobling af vognen...7 Forskrifter for anvendelse...7 Vejtransport...7 Forinden arbejdet påbegyndes...7 Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes 7 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning...8 Moduler...8 Redskabet spændes for Forbind hydraulikken...9 Bremseanlægget...9 Maskinen tilkobles...10 Indstilling af trækstangen...10 Forbind el-kablerne...10 Parkering af maskinen...11 Transport og driftsposition Indstilling til arbejdsposition...12 Indstilling til transportposition...13 Generelle anvisninger vedrørende vejtransport...14 Pas på, når der vendes i kuperet terræn!...14 Lygtesæt omkobles...15 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Jordbearbejdning...16 Sporløsner 1)...16 Spaderulleharve...16 Disc-system...17 Kantskiver...17 Ringpakker...18 Nivelleringskamme...18 Tænder...18 Såningsskinne...19 Spormarkør...20 Halehjul...21 Rækkemarkering...21 Rækker...22 Plejesporudløb...22 Fordeler...22 Læsseplatform...24 Beholderlåg...24 Kort vejledning...25 INDSTILLING AF UDSÆDSMÆNGDEN Indstilling af udsædsmængde pr. hektar...26 Arbejdstrin før kalibreringen...26 Arbejdstrin efter kalibreringen...26 Doseringsenhed...27 Elektronisk indstilling af udsædsmængde 1)...29 Power Control - Styring Styrepanel...30 Idriftsættelse af styringen...30 Tasternes betydning...30 Tilkobling af betjeningsdelen...31 Genstart af systemet...31 Forprogrammerede standardværdier...31 Menu-grundindstilling...32 Hovedmenu...33 Sædmenu...34 Kalibreringsmenu...35 Hydraulikmenu...37 Hektartæller...38 Elektronisk indstilling af udsædsmængden...39 Rækkekobling...40 Overvågningsfunktioner...42 Alarmering...43 Sensortest...44 ISOBUS - Terminal Idriftsættelse af styringen...45 Menupunkter i startmenuen...45 Indstilling af styringen...46 Arbejde med styringen...54 Sæd-menu...56 Hydraulik manuelle funktioner...57 Dosering manuelle funktioner...60 Automatiske funktioner...61 Driftsdata...64 Diagnose-menu...65 Joystick-funktioner såmaskine...68 Indstilling af joysticket...68 Brug af traktordata...69 Elektro-Hydraulikken Oversigtsplan - styring...70 Afsikring af de elektriske anlæg...70 Afbrydelser og løsninger ved strømproblemer...71 Hydraulikskema Standardline...71 Oversigtsplan jobcomputer Standardline...72 Oversigtsplan jobcomputer PWM Standardline...73 VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter...74 Generelle tips til vedligeholdelse...74 Rengøring af maskindelene...74 Udendørs parkering...74 Vinter parkering...74 Kraftoverføringsaksler...74 Hydraulikken...74 Serviceanvisninger...75 Smøresteder...76 Generelt...77 Dæktryk...77 Tilspændingsmomente...77 Radarsensor...78 Trykluftsbremseanlæg Tilkobling af bremseslanger...79 Før du starter kørslen...79 Bremseindstilling...79 Rengøring af ledningsfilter...79 Hydrauliske blæserdrev Grundindstilling...80 Kontrol inden indstillingen...80 Standard hydraulik blæserdrev 1)...81 Hydraulisk blæserdrev med load sensing-styring 1)...82 Tekniske data Tekniske data...83 Placering af maskinens ID-plade...83 Tilsigtet anvendelse af såmaskinen...84 Tilkobling! Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene! 0800_-Inhalt_

5 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed...87 Smøreplan...88 Smøringsdiagram...89 Såtabel Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T _-Inhalt_

6 Advarselssymboler CE-symbolet CE-symbolet, som er påført maskinen af producenten, indikerer udadtil, at denne maskine lever op til de konstruktionsmæssige retningslinier og til andre relevante EU anvisninger. EU Overensstemmelseserklæring Ved at underskrive EU Overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, som kommer til service, overholder alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning Sluk for motoren, mens der foretages justeringer, service og reparationsarbejde. Ræk aldrig hånden ind i områdetmed fare for knusning, så længe der er dele, der kan ske at bevæge sig. Hold dig udenfor maskinens sving- /løfteområde. Fare flyvende objekter; Hold en sikker afstand til maskinen så længe motoren kører. bsb _-Warnbilder_

7 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen Styringen af traktoren er influeret af vognen, som er koblet efter. Der er fare for at vælte, når der arbejdes i kuperet terræn. Kørslen skal afpasses til terrænet og jordbundsforholdene. Det trækkende køretøj skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere styringsog bremsekapacitet ( m i n. 2 0 % a f køretøjets taravægt på frontakslen). Persontransport på maskinen er ikke tilladt. Til- og frakobling af vognen Det er ikke uden helbredsrisiko, når vognen kobles efter traktoren! Sålænge traktoren bakker, må man ikke gå imellem traktoren og vognen for at tilkoble. Ingen må befinde sig mellem traktor og vogn, medmindre køretøjet er sikret mod at rulle baglæns vha. parkeringsbremsen og/eller hjulklodser. Kraftoverføringsakslen må kun kobles til / tages af, når motoren er stoppet. Forskrifter for anvendelse Forskrifter for anvendelse: Se afsnittet Tekniske data. Vognens lastgrænse (tilladte belastning af aksel, effektive last, totalvægt) må aldrig overskrides. De relevante data er placeret på vognens højre side. Herudover skal man bemærke traktorens kraftbegrænsning. Vejtransport Overhold færdselsreglerne. Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren have kendskab til alle betjeningshåndtag og funktioner. Det er for sent at lære dette, når man har påbegyndt arbejdet! b. Forinden hver ibrugtagning skal maskinen gås efter med hensyn til trafik og betjeningssikkerhed. c. Fare for at komme i klemme eller til skade forekommer ved pick-uppen, snitteren, bagsmækken og øvre udvidede områder. d. Forinden man kører, skal føreren sikre, at ingen kommer til skade, og at der ingen forhindringer er til stede. Hvis ikke føreren kan se og har overblik over området lige bagved vognen, må han guides af en person, mens han bakker. e. Bemærk sikkerhedsanvisningerne, som er gjort fast til vognen. En forklaring på advarselssymbolernes betydning kan ses på side 5. f. Bemærk ligeledes de gode råd i de respektive afsnit og i bilagene til denne instruktionsbog. Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes Følgende råd gør det nemmere for føreren at betjene vognen. Yderligere information om nedennævnte punkter kan findes i de respektive afsnit i instruktionsbogen. 1. Check, at alle sikkerhedsanordninger (afdækninger, skærme, etc.) er i god stand og sidder korrekt på vognen. 2. Smør vognen iht. smøringsdiagrammet. Check gearkassen for utætheder og olieniveau. 3. Check, at dækkene har det korrekte lufttryk. 4. Check,at hjulmøtrikkerne er spændt godt fast 5. Sørg for korrekt PTO-omdrejninger. 6. Forbind de elektriske kabler til traktoren og check, at de virker korrekt. Tag rådene i instruktionsbogen til efterretning! 7. Foretag følgende justeringer: Trækkets højde Kraftoverføringsaklens længde 8. Sikring af vognen sker alene ved brug af de medleverede trækbolte. 9. Kontrollér at kardanakslen og overbelastningssikringen fungerer (se bilaget) 10. Check, at elektronikenheden virker. 11. Forbind hydraulikslangerne til traktoren. Check de hydrauliske olieudtag for skader og slitage. Sørg for, at forbindelsen er korrekt. 12. Alle bevægelige dele skal sikres imod farlige ændringer i indstillingen. 13.Check at parkeringsbremsen og håndbremsen virker. Vigtigt! Generelle sikkerhedsanvisninger ifb. med anvendelsen af vognen. 0400_-AllgSicherheit_

8 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning Zone 1 Jordbearbejdning, jordløsning, smuldring og jævning af jorden. - Disc-system - Spaderulleharve Zone 2 Forstabilisering gør at skærsystemet kører roligere. - ringpakker Såning Zone 3 via skiveskærsystem med dybdeføringsruller. Zone 4 Efterstabilisering Udsæden trykkes ind i sårillen med dybdeføringsruller Zone 5 Afblænding - tænder Moduler 1) Trækstang 2) Læsseplatform 3) Køreramme 4) Udsædsbeholder 5) Dosering 6) Fordelerhoved 7) Hydraulisk blæsermotor 8) Spormarkør 9) Halehjul 10) Rækkemarkør 11) Lygtesæt 12) Disc-system Spaderulleharve (ekstraudstyr) Sporløsner (ekstraudstyr) 13) Nivelleringstænder 14) Ringpakker-understel 15) Skive-såskær 16) Dybdeføringsruller 17) Tænder 0500_-Aufbau_

9 Redskabet spændes for Tilkobl hydraulikslangerne til traktoren - Sluk for PTO-akslen forinden de tilsluttes. - Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (neutral position). - Sørg for at lynkoblingerne er rene. Forbind hydraulikken På traktoren skal der mindst være følgende hydrauliktilslutninger: Standardline-model - et dobbeltvirkende (DW) og - et enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.) 0 ST h DW DW s P EW T T TD 26/92/ DW EW Kobl de to stikkoblinger til den dobbeltvirkende styreventil med den blå støvhætte. Kobl stikkoblingen til den enkeltvirkende styreventil med den røde støvhætte. DV = dobbeltvirkende kobling EV = enkeltvirkende kobling P = trykledning T = returledning (den med større diameter) LS = Load sensing Profiline-model - 1 enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) eller - load sensing-kompatibelt hydrauliksystem P EW S e o g s å a f s n i t t e t Hydrauliske blæserdrev" T T LS LS Bremseanlægget - Tilkobl den gule bremseledning. - Tilkobl den røde bremseledning. - Oplad trykluftbeholderen - Bremsen løsner sig og frigøres Se også afsnittet Trykluftsbremseanlæg 1) (Kun på maskine med hydraulisk blæserdrev). 0700_-Anbau_

10 Redskabet spændes for Maskinen tilkobles - Fastgør traktorens understænger i midterpositionen. - Fastgør liften (U) således at maskinen ikke kan svinge sidelæns. - hvis maskinen løber ujævnt og ustabilt Forbind el-kablerne Betjening: - Tilslut det 3-polede stik (E2) - Kobl det 9-polede ISO-stik til ISO-bus-stikdåsen på traktoren (på traktorer med ISO-bus-styring) E2 - Kobl pendulakslen til understængerne - Sørg for at koblingsboltene (1) sikres korrekt - Klap de to støtteben (2) op i transportposition. - sikre med split (3) Lys: Tilslut det 7-polede stik (E3) Check at lyset fungerer fastgør betjeningspulten i traktorens kabine Understængerne (U) på traktoren vandret eller med en let stigning bagtil. Sænk kørerammen (F) helt ned. Bring understellets ramme i vandret position ved hjælp af spindlen. Indstilling af trækstangen 0700_-Anbau_

11 Redskabet spændes for Parkering af maskinen - Parkér kun maskinen på jævn, fast undergrund. - Kør understellet helt ind - Klap de to støtteben (2) ned og lås dem med sikringsstifter - Parkér maskinen i bremset stand og sikr den mod at rulle væk ved hjælp af stopklodser (4). Brems maskinen med parkeringsbremsen 1) - Fjern splitten (V) - Træk bremsen fast med håndsvinget - Sikr med sikringsstifter igen Brug holderen til slangen - Hæng el-kablerne og hydraulikledningerne i holderen til slangen 1) Ekstra udstyr 0700_-Anbau_

12 Transport og driftsposition 1. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (maks. frihøjde). 2. Den forreste tallerkensektion tages helt op. 3. Forvælg funktionen Klapper på maskinen (tryk på knappen Klapper ved Profiline) Henvisning: Maskinen skal være taget helt op, ellers kan denne funktion ikke nås. 4. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) BEMÆRK! Der må ikke opholde sig personer i fareområdet, og der skal holdes øje med maskinen. 5. Løsn spormarkørernes låsning - fjern boltene (14) fra holderen 6. Klap halehjulet (31) ud 1) Indstilling til arbejdsposition 7. Åbn alle spærrehaner - pos. E 8. Forvælg funktionen Spormarkør + understel 1) (Tryk på knappen Understel ved Profiline) 9. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil understellet er kørt helt ind. 2) - bremsen skal være løsnet 10. Forvælg funktionen Ringpakker 1) 11. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil ringpakkeren er koblet helt til. 2) Kontrol! Tappen (1) kan ses. Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 12. Indstil spormarkøren til arbejdsbredde (traktorens midte). Se kapitel Spormarkør 13. Sænk traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret. 7. Sving de enkelte tandelementer i arbejdsposition - sikr dem med bolte 14. Forvælg funktionen Arbejdsværktøjer 1) (Tryk på knappen Arbejdsværktøjer ved Profiline) 15. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil arbejdsværktøjerne har nået den ønskede arbejdsdybde. 2) 16. Stil forvalget på funktionen Spormarkør + understel 1). 17. Slå blæseren til 1) 1) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal 0701_-Transport_

13 Transport og driftsposition 1. Udkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningspulten (Tryk på knappen Transportposition ved Profiline) - Udkobling må kun foretages med understellet sænket - Kontrol! Tappen (1) kan ikke ses. 2. Skub spormarkøren (40) ind og sikr den. Indstilling til transportposition 6. Skyd lyset ud 7. Træk kantskiverne af i den højeste position se kapitlet Brug - Kantskiver 8. Stil disc-systemets forreste skiverække på samme højde som de bageste skiver (transportbredde < 3 m) - se kapitlet Brug - Disc-system Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! 3. Kør understellet helt ud (frihøjde) - bremsen skal være løsnet 4. Sving de enkelte tand-elementer til lodret stilling (90 ) og sikr dem med bolte. 9. Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A) OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 10. Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre - pos. A 5. Slå styrehjul op 11. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (frihøjde). 12. Forvælg funktionen Klapper på maskinen 1) 13. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) 14. Kør arbejdsværktøjerne helt op 0701_-Transport_ ) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal

14 Transport og driftsposition Generelle anvisninger vedrørende vejtransport OBS! Udkobling af ringpakkerunderstellet Vigtigt! Fare for at vælte på ujævn undergrund! Løft apparatet helt op Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre (Z1) Dette forhindrer at apparatet sænkes utilsigtet, hvis en hydraulisk ledning bliver beskadiget. Der er især ved kørsel på ujævn undergrund fare for at der dannes overtryk i ledningerne, hvilket medfører farer for at de sprænges. Lås hydraulik-styreventilen på traktoren, så den ikke kan aktiveres utilsigtet! A r b e j d s e n h e d e r n e e r l å s t h y d r a u l i s k i transportstillingen. Den hydrauliske spærring løsnes først igen, når hydraulik-styreventilen aktiveres. Anbring beskyttelsesanordninger Kontrollér lys og markører - med hensyn til funktion - for beskadigelse Nødvendige forbindelser - rød-hvid stribede advarselsskilte - røde reflekser bagtil - hvide reflekser fortil - positionslys (hvis de er påkrævet) Hvis baglygter eller afvisere (blinklys) på traktoren skjules af de påmonterede apparat, skal der anvendes erstatningsudstyr på apparatet. Driftstilladelse/typegodkendelse/dispensation Tyskland: Der kræves en driftstilladelse til påhængsredskaber med over 3 t egen vægt. Denne driftstilladelse indeholder også bestemmelser vedrørende den højest tilladte hastighed (25 km/t eller 40 km/t) Principielt: Forskrifterne i loven skal overholdes. Hvis det er nødvendigt, skal der ansøges om dispensation. Foretag kun transportkørsel med lukkede afspærringshaner. Transportkørsel må kun udføres med tom udsædstank. Pas på, når der vendes i kuperet terræn! Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten af den påhængte maskine. Dette kan medføre farlige situationer, især ved kørsel på skrånende terræn. Fare for at vælte hvis arbejdsenhederne løftes eller sænkes hydraulisk v e d k ø r s e l g e n n e m s v i n g m e d l ø f t e d e arbejdsenheder Sikkerhedsanvisninger! Nedsæt tempoet på passende vis ved kørsel gennem sving. Det er bedre at køre baglæns på skråninger i stedet for at foretage en risikofyldt vendemanøvre. 0701_-Transport_

15 Transport og driftsposition Lygtesæt omkobles Lygtesættene skal kobles om i position 1 for transportkørsel, så de rager du over tænderne. Lygtesættene skal kobles om i position 2 for arbejdsindsats, så de peger opad under indsatsen og på den måde ikke bliver ødelagt Position 1 Position 2 Position 1 Position _-Transport_

16 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling af arbejdsdybden Kør understellet helt ind med cylinderen (Z1) Stil maskinen parallelt til underlaget med traktorens nederste styrearm. Indstil jordbearbejdningsværktøjernes arbejdsdybde med cylinderen (Z2). Jordbearbejdning Indstil arbejdsdybden foran (A1) på nogenlunde samme niveau som placeringsdybden for udsæden (A2). Sporløsner 1) - tilpas sporvidden til traktorens sporvidde - Indstil arbejdsdybden med boltene (14) og sikr den med sikringsstifter. - Indstil overbelastningssikringen med skruen (13) Spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Tilpas altid kørselshastigheden til arbejdsforholdene. 1) Ekstra udstyr 0700_-Einsatz_

17 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Disc-system Variant til spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Indstilling af skiverne Indstil arbejdsdybden for den første skiverække ved hjælp af de to bolte (15). Kantskiver Forhindrer at der kastes jord over arbejdsområdet. Indstilling af arbejdshøjden Indstil kantskivens arbejdshøjde - ved at sætte bolte (17) i Indstilling af ledepladen med skruerne (18) - Længdejustering - Afstand til jorden 0-10 mm Tilpas indstillingerne til de aktuelle jordforhold. - højere eller lavere afhængigt af jordforholdene - til udligning af slid mellem forreste og bageste skiverække Sideværts forskydning af kantskiven Indstil afstanden (X) alt efter materialet - øg for eksempel afstanden ved majsstrå Justering af den første skive. - løsn forskruningerne (16) lidt - drej den yderste skive - stram forskruningerne (16) igen 0700_-Einsatz_

18 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Ringpakker Under brugen bør understellet være koblet ind. - Sænk understellet helt. - Hydraulisk indkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningsdelen. - Ringpakker til forstabilisering af jorden til den efterfølgende udsæd. Ensartet trykkepres indstilles - før første brug af arbejdsværktøjerne - når ringene er slidt uens Indstillingsfremgangsmåde: - understellet sænkes - ringpakkerne kobles - understellet tages op - med skruen (20) indstilles de midterste ringpar (venstre og højre) Tænder Tændernes aggressivitet og hældning skal tilpasses til arbejdsforholdene - indstil arbejdstrykket (aggressiviteten) ved hjælp af spindlen (27). - indstil tændernes hældning ved at flytte bolten i hullisten (27a). Tændernes vinkelstilling ved mellemtunge jorde omtrent 45 indstil tænderne lidt stejlere ved arbejde i tung jord stil tænderne fladere ved forstopning Tændernes lodrette stilling (90 ) er transportstillingen. (Se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren ) Hvis spindlens justeringsområde ikke længere er tilstrækkelig, kan de yderste og de midterste ringpar byttes om. Nivelleringskamme Jord, der kastes op af jordbearbejdningsværktøjet fanges og lægges jævnt ned igen. Optimal arbejdshøjde mm over jorden - Indstilling af højde, hældning og afstand ved hjælp af boltene (19). - Ved kraftigt slid kan holdebøjlen desuden monteres med 180 drejning. 0700_-Einsatz_

19 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Såningsskinne Grundindstilling for normal sådybde - Indstil trykrullerne på skivernes niveau (3) (A1 = 0 cm) - Foretag indstillingen på jævn, fast undergrund. Klæbemærkat til dybdeindstilling Markeringerne svarer omtrent til sådybden i cm. Den faktiske sådybde kan pga. jordbundens art, tilstand og beskaffenhed variere en lille smule A1 Indstilling af den ønskede sådybde Indstil afstanden A1 på passende vis med udgangspunkt i grundindstillingen for den normale sådybde. Til dette formål kan trykrullerne justeres ved hjælp af bolten (26). - Stik bolten (26) i den ønskede position Pos 1 = Sådybde ca. 1 cm Pos 10 = Sådybde ca. 10 cm Pos -1 = Til lette grunde, når dybdeføringsrullerne synker for dybt i jorden. Hydraulisk skærtrykindstilling Variant med Power Control styring - skærtrykindstilling vælges på betjeningspanelet (se kapitel Power Control styring ) - Ved hjælp af styringsredskabet indstilles det ønskede skærtryk - trykket vises på manometret Kontrollér sådybden under brug på marken og korrigér den om nødvendigt. Variant med ISOBUS terminal - skærtrykket indstilles ved hjælp af ISOBUSterminalen (se kapitel ISIBUS-terminal ) - Skærtrykket øges eller forringes direkte så længe tasten den tilsvarende tast trykkes. - det indstillede tryk vises på ISOBUS-terminalen Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A). 0700_-Einsatz_

20 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling spormarkør Spormarkør Skivespormarkørerne kan indstilles på traktormidte og. Brug af spormarkør - se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren Spormarkørerne skal sænkes ved brug i marken - automatisk på skift (venstre og højre) - efter hver løfte -funktion til stillingen sænk Impulsen til viderekobling foretages altid, når begge spormarkører klappes ind mod anslaget. - Under brugen, når spormarkøren skal klappes ind for ikke at støde mod forhindringer - klap ikke spormarkøren ind helt til anslaget, kun til omtrent lodret stilling. Dermed afgives der ingen impuls til viderekobling; - eller klap spormarkøren helt ind og nulstil derefter rækkerytmen. Ved sænkning af spormarkøren - skal hydraulik-styreapparatet stilles i flydestilling straks efter at dødpunktsstillingen er overskredet. - hydraulik-styreapparatet skal også blive stående i flydestilling under rækkesåningen. Afstand til skærskinnen: A = halve arbejdsbredde Afstand til det udvendige skær: arbejdsbredde + rækkeafstand A1 = 2 B = arbejdsbredde A = halve arbejdsbredde R = rækkeafstand Til transportkørsel - Klap spormarkørerne ind til anslaget og sikr dem med bolte. Ved at dreje på skiveakslen (29) kan skiven indstilles mere eller mindre på grebet, svarende til let eller tung jord. Overbelastningssikring: Brug kun skærskrue M 10 x 35 DIN 601 4,6! 0700_-Einsatz_

21 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Halehjul Halehjulet (31) driver doseringsindretningen. - J o r d t r y k k e t k a n i n d s t i l l e s m e d e n bardunstrammer Rækkemarkering Når sæden ikke er spiret frem endnu, dvs. når der ikke kan ses nogen planter endnu, kan rækkerne sædvanligvis ikke ses. Det gør det vanskeligt at bearbejde marken bagefter fx med en marksprøjte. Det kan derfor være en fordel, at bruge de to rækkemarkører (30) under såningen. Bemærk: Ventilatoren skal køre med tilstrækkeligt højt omdrejningshastighed. Hvis blæseren kører med for lav omdrejningshastighed, frigøres der ingen udsæd fra beholderen (forstopningsbeskyttelse). Se kapitlet Dosering Vip halehjulet op og lås det under transport. Disse skiver markerer række, hvor der køres. For usymmetriske plejespor kan den venstre spormarkør (30) låses fast (for Standardline ). Indstil skiverne på rækkeafstanden. - denne afstand skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). De to arme til skiverne - skal svinges op og låses ved transportkørsel - skal løsnes fra den øverste stilling har for at kunne arbejde. 0700_-Einsatz_

22 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Rækker - Afstanden mellem rækkerne skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). Når der anlægges rækker, skal områderne til hjulsporene (S1, S2) holdes fri for udsæd. Dette gøres ved at spærre de pågældende udløb (rækkeudløb) for udsæd, udsæden ledes tilbage i tanken. Denne udsæd deles ikke som yderligere mængde ud på de andre rækker. Fordeler I fordeleren fordeles den doserede udsæd ligeligt på antallet af skær og føres gennem spiralslanger til skærene. - Vær opmærksom på at slangerne til de yderste skær er lagt med fald. - Lad dem ikke hænge ned! Eksempler for tilrette lægning af plejespor I markkanten (spormarkøren er sænket på marksiden) indstilles plejesportakten på det rigtige tal f. eks. for 3er- eller 4er-rytme på 2. Den automatiske viderekobling sker ved hjælp af sensorer, f. eks. ved plejesporskift. Plejesporudløb På et rækkeudløb er det nederste greb, til at indstille klappen (31, 31a), forbundet med koblingsmagneten ved hjælp af en skrue. - Koblingsmagnetens skruelængde skal indstilles sådan, at klappen støder mod foroven ved udløbsvæggen (31), når udløbet er spærret. - Det øverste klapgreb på rækkeudløbene må ikke låses (36a)! På de normale udløb (åbne udløb uden koblingsmagneter) skal det øverste klapgreb låses (36). Låsning sker, når koblingsmagneten forsørges med strøm; hermed kan f. eks. i tilfælde af elektronisk fejlfunktion arbejdes videre med fuldt rækkantal Tilpasning til plejesporvidden er meget nem, hertil omkobles de nederste slanger. For usymmetriske plejesporrytmer med lige tal startes i markkanten med halv såmaskinebredde; - hertil lukkes dvs. omledes de tilsvarende udløb på fordelerhovedet: - det øverste klapgreb arreteres (1). Har gødningssprederen en grænsespredeindretning, kan der også startes med fuld såbredde og plejespor ved markkanten. For usymmetriske plejespor sker låsningen kun på et ensidet ringspor hver for sig på to modkørende overfarter. Den ikke brugte svingydre magnet skal derfor deaktiveres ved at stikkoblingen trækkes fra, alt efter hvilken svingretning vælges. Skal der ikke tilrette lægges plejespor, men den elektroniske overvågning alligevel være aktiv, skal 0 - rytmen vælges. Aktuelle driftsdata gemmes, så at der f. eks. efter en arbejdsafbrydelse kan arbejdes videre i den rigtige rytme. 2 1 Henvisning! For asymmetriske plejespor Ved standardline begyndes altid med det højre plejespor Ved Profiline kan startsiden vælges, omkoblingen mellem højre og venstre sker automatisk Rækkeudløb (31a) åbent, udsæden kommer ned i jorden. Rækkeudløb (31a) spærret, udsæden kommer ikke ned i jorden. 0700_-Einsatz_

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I.

TERRASEM 3000 T Standardline. TERRASEM 3000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8502.DK.80I. 99 8502..80I.0 TERRASEM 3000 T Standardline (Model 8502 : +.. 01001) TERRASEM 3000 T Profiline (Model 8502 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8503..80K.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8508..80M.1 TERRASEM C 8 (Type 8508 : +.. 01001) TERRASEM C 9 (Type

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8504..80M.1 TERRASEM R 3 (Type 8504 : +.. 01001) TERRASEM R 4 (Type

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G.

EUROPROFI 4000 EUROPROFI 4500 EUROPROFI 5000. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622.DK.80G. 99 1622..80G.2 EUROPROFI 4000 (Model 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 (Model 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 (Model 1624 : +.. 01001) Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

7210 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10010 L. Kombi-silovogn Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5481.DK.80K.

7210 L/D Combiline. Combiline JUMBO 10010 L. Kombi-silovogn Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5481.DK.80K. 99 5481..80K.1 JUMBO (Model 5491 : +.. 01042) JUMBO (Model 5481 : +.. 01068) JUMBO (Model 5501 : +.. 01121) JUMBO 10010 L (Model 5551 : +.. 01003) 6010 L/D Combiline 6610 L/D Combiline 7210 L/D Combiline

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 548..80N.0 JUMBO 6010 Profiline (Model 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 3846..80L.1 NOVACAT V10 ED/RC (Type 3846 : +.. 01000-01294) Skiveslåmaskine

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 384..80I.0 NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 548..80E.0 JUMBO 6000 Profiline (Type 548 : +.. 01001.. 01213) JUMBO 6600 Profiline (Type 549 : +.. 01001.. 01151) JUMBO

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

TORRO 4500 TORRO 5100 TORRO 5700. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5543.DK.80I.0

TORRO 4500 TORRO 5100 TORRO 5700. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 5543.DK.80I.0 99 5543..80I.0 TORRO 4500 (Model 5543 : +.. 01001) TORRO 5100 (Model 5544 : +.. 01001) TORRO 5700 (Model 5545 : +.. 01001) Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 1622..80I.0 EUROPROFI 4000 L / D (Model 1622 : +.. 01001) EUROPROFI 4500 L / D (Model 1623 : +.. 01001) EUROPROFI 5000 L / D (Model 1624 : +.. 01001) Opsamlervogne Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

NYHED AEROSEM. Luftsåmaskiner. powered by innovation. Årets maskine 2014 97+234.DA.1013

NYHED AEROSEM. Luftsåmaskiner. powered by innovation. Årets maskine 2014 97+234.DA.1013 NYHED AEROSEM Luftsåmaskiner powered by innovation Årets maskine 2014 97+234.DA.1013 For korn og majssåning AEROSEM Den nye generation af luftsåmaskiner for korn og majs (enkeltkornssåning) Det unikke

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Original Brugsanvisning

Original Brugsanvisning Producent: MTDK A/S Engelsholmvej 27B DK-8940 Randers SV +45 8710 0036 www.mtdkas.com info@mtdkas.com Produkt: AMT Tiptrailer Modeller TG400-TL300 / TA400-TL310 / TK400-TL500 / TK400-TL550 4 akslet Tipsættevogn

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster

Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster Samling og indstilling af af C-Dax Slugmaster 1/8 Trin 1: Pak Slugmaster ud og læg den på et plant (vigtigt!) underlag. Skal du bruge Slugmaster sammen med en Quicksmart adapter så du kan klikke den på,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Båndlægger fra GB-serien

Båndlægger fra GB-serien KARTOFFELTEKNIK ROETEKNIK GRØNTSAGSTEKNIK Båndlægger fra GB-serien Professionel læggeteknik af høj kvalitet Båndlæggeteknik fra Grimme: 2-, 3- og 4-rækket GB-serien (Grimme Beltplanter) står for er den

Læs mere