TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I."

Transkript

1 I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : ) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : ) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/ udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. - Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. - Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og - kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. Pöttinger-Newsletter Aktuelle Fachinfos, nützliche Links und Unterhaltung ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Advarselssymboler CE-symbolet...6 Advarselssymbolernes betydning...6 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen...7 Til- og frakobling af vognen...7 Forskrifter for anvendelse...7 Vejtransport...7 Forinden arbejdet påbegyndes...7 Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes 7 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning...8 Moduler...8 Redskabet spændes for Forbind hydraulikken...9 Bremseanlægget...9 Maskinen tilkobles...10 Indstilling af trækstangen...10 Forbind el-kablerne...10 Parkering af maskinen...11 Transport og driftsposition Indstilling til arbejdsposition...12 Indstilling til transportposition...13 Generelle anvisninger vedrørende vejtransport...14 Pas på, når der vendes i kuperet terræn!...14 Lygtesæt omkobles...15 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Jordbearbejdning...16 Sporløsner 1)...16 Spaderulleharve...16 Disc-system...17 Kantskiver...17 Ringpakker...18 Nivelleringskamme...18 Tænder...18 Såningsskinne...19 Spormarkør...20 Halehjul...21 Rækkemarkering...21 Rækker...22 Plejesporudløb...22 Fordeler...22 Læsseplatform...24 Beholderlåg...24 Kort vejledning...25 INDSTILLING AF UDSÆDSMÆNGDEN Indstilling af udsædsmængde pr. hektar...26 Arbejdstrin før kalibreringen...26 Arbejdstrin efter kalibreringen...26 Doseringsenhed...27 Elektronisk indstilling af udsædsmængde 1)...29 Power Control - Styring Styrepanel...30 Idriftsættelse af styringen...30 Tasternes betydning...30 Tilkobling af betjeningsdelen...31 Genstart af systemet...31 Forprogrammerede standardværdier...31 Menu-grundindstilling...32 Hovedmenu...33 Sædmenu...34 Kalibreringsmenu...35 Hydraulikmenu...37 Hektartæller...38 Elektronisk indstilling af udsædsmængden...39 Rækkekobling...40 Overvågningsfunktioner...42 Alarmering...43 Sensortest...44 ISOBUS - Terminal Idriftsættelse af styringen...45 Menupunkter i startmenuen...45 Indstilling af styringen...46 Arbejde med styringen...54 Sæd-menu...56 Hydraulik manuelle funktioner...57 Dosering manuelle funktioner...60 Automatiske funktioner...61 Driftsdata...64 Diagnose-menu...65 Joystick-funktioner såmaskine...68 Indstilling af joysticket...68 Brug af traktordata...69 Elektro-Hydraulikken Oversigtsplan - styring...70 Afsikring af de elektriske anlæg...70 Afbrydelser og løsninger ved strømproblemer...71 Hydraulikskema Standardline...71 Oversigtsplan jobcomputer Standardline...72 Oversigtsplan jobcomputer PWM Standardline...73 VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter...74 Generelle tips til vedligeholdelse...74 Rengøring af maskindelene...74 Udendørs parkering...74 Vinter parkering...74 Kraftoverføringsaksler...74 Hydraulikken...74 Serviceanvisninger...75 Smøresteder...76 Generelt...77 Dæktryk...77 Tilspændingsmomente...77 Radarsensor...78 Trykluftsbremseanlæg Tilkobling af bremseslanger...79 Før du starter kørslen...79 Bremseindstilling...79 Rengøring af ledningsfilter...79 Hydrauliske blæserdrev Grundindstilling...80 Kontrol inden indstillingen...80 Standard hydraulik blæserdrev 1)...81 Hydraulisk blæserdrev med load sensing-styring 1)...82 Tekniske data Tekniske data...83 Placering af maskinens ID-plade...83 Tilsigtet anvendelse af såmaskinen...84 Tilkobling! Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene! 0800_-Inhalt_

5 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed...87 Smøreplan...88 Smøringsdiagram...89 Såtabel Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T Aerosem 300, 3000, Terrasem 3000, 3000 T _-Inhalt_

6 Advarselssymboler CE-symbolet CE-symbolet, som er påført maskinen af producenten, indikerer udadtil, at denne maskine lever op til de konstruktionsmæssige retningslinier og til andre relevante EU anvisninger. EU Overensstemmelseserklæring Ved at underskrive EU Overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, som kommer til service, overholder alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning Sluk for motoren, mens der foretages justeringer, service og reparationsarbejde. Ræk aldrig hånden ind i områdetmed fare for knusning, så længe der er dele, der kan ske at bevæge sig. Hold dig udenfor maskinens sving- /løfteområde. Fare flyvende objekter; Hold en sikker afstand til maskinen så længe motoren kører. bsb _-Warnbilder_

7 Generelle sikkerhedsanvisninger Kørsel med vognen Styringen af traktoren er influeret af vognen, som er koblet efter. Der er fare for at vælte, når der arbejdes i kuperet terræn. Kørslen skal afpasses til terrænet og jordbundsforholdene. Det trækkende køretøj skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere styringsog bremsekapacitet ( m i n. 2 0 % a f køretøjets taravægt på frontakslen). Persontransport på maskinen er ikke tilladt. Til- og frakobling af vognen Det er ikke uden helbredsrisiko, når vognen kobles efter traktoren! Sålænge traktoren bakker, må man ikke gå imellem traktoren og vognen for at tilkoble. Ingen må befinde sig mellem traktor og vogn, medmindre køretøjet er sikret mod at rulle baglæns vha. parkeringsbremsen og/eller hjulklodser. Kraftoverføringsakslen må kun kobles til / tages af, når motoren er stoppet. Forskrifter for anvendelse Forskrifter for anvendelse: Se afsnittet Tekniske data. Vognens lastgrænse (tilladte belastning af aksel, effektive last, totalvægt) må aldrig overskrides. De relevante data er placeret på vognens højre side. Herudover skal man bemærke traktorens kraftbegrænsning. Vejtransport Overhold færdselsreglerne. Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren have kendskab til alle betjeningshåndtag og funktioner. Det er for sent at lære dette, når man har påbegyndt arbejdet! b. Forinden hver ibrugtagning skal maskinen gås efter med hensyn til trafik og betjeningssikkerhed. c. Fare for at komme i klemme eller til skade forekommer ved pick-uppen, snitteren, bagsmækken og øvre udvidede områder. d. Forinden man kører, skal føreren sikre, at ingen kommer til skade, og at der ingen forhindringer er til stede. Hvis ikke føreren kan se og har overblik over området lige bagved vognen, må han guides af en person, mens han bakker. e. Bemærk sikkerhedsanvisningerne, som er gjort fast til vognen. En forklaring på advarselssymbolernes betydning kan ses på side 5. f. Bemærk ligeledes de gode råd i de respektive afsnit og i bilagene til denne instruktionsbog. Check følgende punkter forinden arbejdet påbegyndes Følgende råd gør det nemmere for føreren at betjene vognen. Yderligere information om nedennævnte punkter kan findes i de respektive afsnit i instruktionsbogen. 1. Check, at alle sikkerhedsanordninger (afdækninger, skærme, etc.) er i god stand og sidder korrekt på vognen. 2. Smør vognen iht. smøringsdiagrammet. Check gearkassen for utætheder og olieniveau. 3. Check, at dækkene har det korrekte lufttryk. 4. Check,at hjulmøtrikkerne er spændt godt fast 5. Sørg for korrekt PTO-omdrejninger. 6. Forbind de elektriske kabler til traktoren og check, at de virker korrekt. Tag rådene i instruktionsbogen til efterretning! 7. Foretag følgende justeringer: Trækkets højde Kraftoverføringsaklens længde 8. Sikring af vognen sker alene ved brug af de medleverede trækbolte. 9. Kontrollér at kardanakslen og overbelastningssikringen fungerer (se bilaget) 10. Check, at elektronikenheden virker. 11. Forbind hydraulikslangerne til traktoren. Check de hydrauliske olieudtag for skader og slitage. Sørg for, at forbindelsen er korrekt. 12. Alle bevægelige dele skal sikres imod farlige ændringer i indstillingen. 13.Check at parkeringsbremsen og håndbremsen virker. Vigtigt! Generelle sikkerhedsanvisninger ifb. med anvendelsen af vognen. 0400_-AllgSicherheit_

8 OPBYGNING Maskinens funktionelle opbygning Zone 1 Jordbearbejdning, jordløsning, smuldring og jævning af jorden. - Disc-system - Spaderulleharve Zone 2 Forstabilisering gør at skærsystemet kører roligere. - ringpakker Såning Zone 3 via skiveskærsystem med dybdeføringsruller. Zone 4 Efterstabilisering Udsæden trykkes ind i sårillen med dybdeføringsruller Zone 5 Afblænding - tænder Moduler 1) Trækstang 2) Læsseplatform 3) Køreramme 4) Udsædsbeholder 5) Dosering 6) Fordelerhoved 7) Hydraulisk blæsermotor 8) Spormarkør 9) Halehjul 10) Rækkemarkør 11) Lygtesæt 12) Disc-system Spaderulleharve (ekstraudstyr) Sporløsner (ekstraudstyr) 13) Nivelleringstænder 14) Ringpakker-understel 15) Skive-såskær 16) Dybdeføringsruller 17) Tænder 0500_-Aufbau_

9 Redskabet spændes for Tilkobl hydraulikslangerne til traktoren - Sluk for PTO-akslen forinden de tilsluttes. - Sæt håndtaget (ST) på kontrolenheden i flydende position (neutral position). - Sørg for at lynkoblingerne er rene. Forbind hydraulikken På traktoren skal der mindst være følgende hydrauliktilslutninger: Standardline-model - et dobbeltvirkende (DW) og - et enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.) 0 ST h DW DW s P EW T T TD 26/92/ DW EW Kobl de to stikkoblinger til den dobbeltvirkende styreventil med den blå støvhætte. Kobl stikkoblingen til den enkeltvirkende styreventil med den røde støvhætte. DV = dobbeltvirkende kobling EV = enkeltvirkende kobling P = trykledning T = returledning (den med større diameter) LS = Load sensing Profiline-model - 1 enkeltvirkende (EW) med trykløst returløb 1) eller - load sensing-kompatibelt hydrauliksystem P EW S e o g s å a f s n i t t e t Hydrauliske blæserdrev" T T LS LS Bremseanlægget - Tilkobl den gule bremseledning. - Tilkobl den røde bremseledning. - Oplad trykluftbeholderen - Bremsen løsner sig og frigøres Se også afsnittet Trykluftsbremseanlæg 1) (Kun på maskine med hydraulisk blæserdrev). 0700_-Anbau_

10 Redskabet spændes for Maskinen tilkobles - Fastgør traktorens understænger i midterpositionen. - Fastgør liften (U) således at maskinen ikke kan svinge sidelæns. - hvis maskinen løber ujævnt og ustabilt Forbind el-kablerne Betjening: - Tilslut det 3-polede stik (E2) - Kobl det 9-polede ISO-stik til ISO-bus-stikdåsen på traktoren (på traktorer med ISO-bus-styring) E2 - Kobl pendulakslen til understængerne - Sørg for at koblingsboltene (1) sikres korrekt - Klap de to støtteben (2) op i transportposition. - sikre med split (3) Lys: Tilslut det 7-polede stik (E3) Check at lyset fungerer fastgør betjeningspulten i traktorens kabine Understængerne (U) på traktoren vandret eller med en let stigning bagtil. Sænk kørerammen (F) helt ned. Bring understellets ramme i vandret position ved hjælp af spindlen. Indstilling af trækstangen 0700_-Anbau_

11 Redskabet spændes for Parkering af maskinen - Parkér kun maskinen på jævn, fast undergrund. - Kør understellet helt ind - Klap de to støtteben (2) ned og lås dem med sikringsstifter - Parkér maskinen i bremset stand og sikr den mod at rulle væk ved hjælp af stopklodser (4). Brems maskinen med parkeringsbremsen 1) - Fjern splitten (V) - Træk bremsen fast med håndsvinget - Sikr med sikringsstifter igen Brug holderen til slangen - Hæng el-kablerne og hydraulikledningerne i holderen til slangen 1) Ekstra udstyr 0700_-Anbau_

12 Transport og driftsposition 1. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (maks. frihøjde). 2. Den forreste tallerkensektion tages helt op. 3. Forvælg funktionen Klapper på maskinen (tryk på knappen Klapper ved Profiline) Henvisning: Maskinen skal være taget helt op, ellers kan denne funktion ikke nås. 4. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) BEMÆRK! Der må ikke opholde sig personer i fareområdet, og der skal holdes øje med maskinen. 5. Løsn spormarkørernes låsning - fjern boltene (14) fra holderen 6. Klap halehjulet (31) ud 1) Indstilling til arbejdsposition 7. Åbn alle spærrehaner - pos. E 8. Forvælg funktionen Spormarkør + understel 1) (Tryk på knappen Understel ved Profiline) 9. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil understellet er kørt helt ind. 2) - bremsen skal være løsnet 10. Forvælg funktionen Ringpakker 1) 11. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil ringpakkeren er koblet helt til. 2) Kontrol! Tappen (1) kan ses. Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 12. Indstil spormarkøren til arbejdsbredde (traktorens midte). Se kapitel Spormarkør 13. Sænk traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret. 7. Sving de enkelte tandelementer i arbejdsposition - sikr dem med bolte 14. Forvælg funktionen Arbejdsværktøjer 1) (Tryk på knappen Arbejdsværktøjer ved Profiline) 15. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil arbejdsværktøjerne har nået den ønskede arbejdsdybde. 2) 16. Stil forvalget på funktionen Spormarkør + understel 1). 17. Slå blæseren til 1) 1) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal 0701_-Transport_

13 Transport og driftsposition 1. Udkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningspulten (Tryk på knappen Transportposition ved Profiline) - Udkobling må kun foretages med understellet sænket - Kontrol! Tappen (1) kan ikke ses. 2. Skub spormarkøren (40) ind og sikr den. Indstilling til transportposition 6. Skyd lyset ud 7. Træk kantskiverne af i den højeste position se kapitlet Brug - Kantskiver 8. Stil disc-systemets forreste skiverække på samme højde som de bageste skiver (transportbredde < 3 m) - se kapitlet Brug - Disc-system Sikkerhedsanvisninger! Omstillingen fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag. Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen. Maskinen må kun køres med i transport position! 3. Kør understellet helt ud (frihøjde) - bremsen skal være løsnet 4. Sving de enkelte tand-elementer til lodret stilling (90 ) og sikr dem med bolte. 9. Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A) OBS! Når ringparret er koblet ind, er der fare for at maskinen vælter, hvis den ikke står på plan undergrund! 10. Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre - pos. A 5. Slå styrehjul op 11. Løft traktorens løfteanordning så meget, at maskinen står vandret (frihøjde). 12. Forvælg funktionen Klapper på maskinen 1) 13. Aktivér hydraulikstyreventilen, indtil maskinen er helt klappet ud. 2) 14. Kør arbejdsværktøjerne helt op 0701_-Transport_ ) Foretages automatisk ved Profiline-model 2) Foretages via knap på ISO-bus-terminal

14 Transport og driftsposition Generelle anvisninger vedrørende vejtransport OBS! Udkobling af ringpakkerunderstellet Vigtigt! Fare for at vælte på ujævn undergrund! Løft apparatet helt op Luk spærrehanerne på begge understellets løftecylindre (Z1) Dette forhindrer at apparatet sænkes utilsigtet, hvis en hydraulisk ledning bliver beskadiget. Der er især ved kørsel på ujævn undergrund fare for at der dannes overtryk i ledningerne, hvilket medfører farer for at de sprænges. Lås hydraulik-styreventilen på traktoren, så den ikke kan aktiveres utilsigtet! A r b e j d s e n h e d e r n e e r l å s t h y d r a u l i s k i transportstillingen. Den hydrauliske spærring løsnes først igen, når hydraulik-styreventilen aktiveres. Anbring beskyttelsesanordninger Kontrollér lys og markører - med hensyn til funktion - for beskadigelse Nødvendige forbindelser - rød-hvid stribede advarselsskilte - røde reflekser bagtil - hvide reflekser fortil - positionslys (hvis de er påkrævet) Hvis baglygter eller afvisere (blinklys) på traktoren skjules af de påmonterede apparat, skal der anvendes erstatningsudstyr på apparatet. Driftstilladelse/typegodkendelse/dispensation Tyskland: Der kræves en driftstilladelse til påhængsredskaber med over 3 t egen vægt. Denne driftstilladelse indeholder også bestemmelser vedrørende den højest tilladte hastighed (25 km/t eller 40 km/t) Principielt: Forskrifterne i loven skal overholdes. Hvis det er nødvendigt, skal der ansøges om dispensation. Foretag kun transportkørsel med lukkede afspærringshaner. Transportkørsel må kun udføres med tom udsædstank. Pas på, når der vendes i kuperet terræn! Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten af den påhængte maskine. Dette kan medføre farlige situationer, især ved kørsel på skrånende terræn. Fare for at vælte hvis arbejdsenhederne løftes eller sænkes hydraulisk v e d k ø r s e l g e n n e m s v i n g m e d l ø f t e d e arbejdsenheder Sikkerhedsanvisninger! Nedsæt tempoet på passende vis ved kørsel gennem sving. Det er bedre at køre baglæns på skråninger i stedet for at foretage en risikofyldt vendemanøvre. 0701_-Transport_

15 Transport og driftsposition Lygtesæt omkobles Lygtesættene skal kobles om i position 1 for transportkørsel, så de rager du over tænderne. Lygtesættene skal kobles om i position 2 for arbejdsindsats, så de peger opad under indsatsen og på den måde ikke bliver ødelagt Position 1 Position 2 Position 1 Position _-Transport_

16 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling af arbejdsdybden Kør understellet helt ind med cylinderen (Z1) Stil maskinen parallelt til underlaget med traktorens nederste styrearm. Indstil jordbearbejdningsværktøjernes arbejdsdybde med cylinderen (Z2). Jordbearbejdning Indstil arbejdsdybden foran (A1) på nogenlunde samme niveau som placeringsdybden for udsæden (A2). Sporløsner 1) - tilpas sporvidden til traktorens sporvidde - Indstil arbejdsdybden med boltene (14) og sikr den med sikringsstifter. - Indstil overbelastningssikringen med skruen (13) Spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Tilpas altid kørselshastigheden til arbejdsforholdene. 1) Ekstra udstyr 0700_-Einsatz_

17 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Disc-system Variant til spaderulleharve Indstil arbejdsdybden (pressetrykket) med hydraulikcylinderen (Z2). Indstilling af skiverne Indstil arbejdsdybden for den første skiverække ved hjælp af de to bolte (15). Kantskiver Forhindrer at der kastes jord over arbejdsområdet. Indstilling af arbejdshøjden Indstil kantskivens arbejdshøjde - ved at sætte bolte (17) i Indstilling af ledepladen med skruerne (18) - Længdejustering - Afstand til jorden 0-10 mm Tilpas indstillingerne til de aktuelle jordforhold. - højere eller lavere afhængigt af jordforholdene - til udligning af slid mellem forreste og bageste skiverække Sideværts forskydning af kantskiven Indstil afstanden (X) alt efter materialet - øg for eksempel afstanden ved majsstrå Justering af den første skive. - løsn forskruningerne (16) lidt - drej den yderste skive - stram forskruningerne (16) igen 0700_-Einsatz_

18 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Ringpakker Under brugen bør understellet være koblet ind. - Sænk understellet helt. - Hydraulisk indkobling af det midterste ringpar ved hjælp af betjeningsdelen. - Ringpakker til forstabilisering af jorden til den efterfølgende udsæd. Ensartet trykkepres indstilles - før første brug af arbejdsværktøjerne - når ringene er slidt uens Indstillingsfremgangsmåde: - understellet sænkes - ringpakkerne kobles - understellet tages op - med skruen (20) indstilles de midterste ringpar (venstre og højre) Tænder Tændernes aggressivitet og hældning skal tilpasses til arbejdsforholdene - indstil arbejdstrykket (aggressiviteten) ved hjælp af spindlen (27). - indstil tændernes hældning ved at flytte bolten i hullisten (27a). Tændernes vinkelstilling ved mellemtunge jorde omtrent 45 indstil tænderne lidt stejlere ved arbejde i tung jord stil tænderne fladere ved forstopning Tændernes lodrette stilling (90 ) er transportstillingen. (Se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren ) Hvis spindlens justeringsområde ikke længere er tilstrækkelig, kan de yderste og de midterste ringpar byttes om. Nivelleringskamme Jord, der kastes op af jordbearbejdningsværktøjet fanges og lægges jævnt ned igen. Optimal arbejdshøjde mm over jorden - Indstilling af højde, hældning og afstand ved hjælp af boltene (19). - Ved kraftigt slid kan holdebøjlen desuden monteres med 180 drejning. 0700_-Einsatz_

19 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Såningsskinne Grundindstilling for normal sådybde - Indstil trykrullerne på skivernes niveau (3) (A1 = 0 cm) - Foretag indstillingen på jævn, fast undergrund. Klæbemærkat til dybdeindstilling Markeringerne svarer omtrent til sådybden i cm. Den faktiske sådybde kan pga. jordbundens art, tilstand og beskaffenhed variere en lille smule A1 Indstilling af den ønskede sådybde Indstil afstanden A1 på passende vis med udgangspunkt i grundindstillingen for den normale sådybde. Til dette formål kan trykrullerne justeres ved hjælp af bolten (26). - Stik bolten (26) i den ønskede position Pos 1 = Sådybde ca. 1 cm Pos 10 = Sådybde ca. 10 cm Pos -1 = Til lette grunde, når dybdeføringsrullerne synker for dybt i jorden. Hydraulisk skærtrykindstilling Variant med Power Control styring - skærtrykindstilling vælges på betjeningspanelet (se kapitel Power Control styring ) - Ved hjælp af styringsredskabet indstilles det ønskede skærtryk - trykket vises på manometret Kontrollér sådybden under brug på marken og korrigér den om nødvendigt. Variant med ISOBUS terminal - skærtrykket indstilles ved hjælp af ISOBUSterminalen (se kapitel ISIBUS-terminal ) - Skærtrykket øges eller forringes direkte så længe tasten den tilsvarende tast trykkes. - det indstillede tryk vises på ISOBUS-terminalen Fiksér såningsskinnen til transportkørsel - Sæt bolten (25) i den nederste position (T). I arbejdsposition skal bolten (25) sættes tilbage i henstillingsposition (A). 0700_-Einsatz_

20 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Indstilling spormarkør Spormarkør Skivespormarkørerne kan indstilles på traktormidte og. Brug af spormarkør - se også afsnittet Omstilling til transportstilling i kapitlet Påbygning på traktoren Spormarkørerne skal sænkes ved brug i marken - automatisk på skift (venstre og højre) - efter hver løfte -funktion til stillingen sænk Impulsen til viderekobling foretages altid, når begge spormarkører klappes ind mod anslaget. - Under brugen, når spormarkøren skal klappes ind for ikke at støde mod forhindringer - klap ikke spormarkøren ind helt til anslaget, kun til omtrent lodret stilling. Dermed afgives der ingen impuls til viderekobling; - eller klap spormarkøren helt ind og nulstil derefter rækkerytmen. Ved sænkning af spormarkøren - skal hydraulik-styreapparatet stilles i flydestilling straks efter at dødpunktsstillingen er overskredet. - hydraulik-styreapparatet skal også blive stående i flydestilling under rækkesåningen. Afstand til skærskinnen: A = halve arbejdsbredde Afstand til det udvendige skær: arbejdsbredde + rækkeafstand A1 = 2 B = arbejdsbredde A = halve arbejdsbredde R = rækkeafstand Til transportkørsel - Klap spormarkørerne ind til anslaget og sikr dem med bolte. Ved at dreje på skiveakslen (29) kan skiven indstilles mere eller mindre på grebet, svarende til let eller tung jord. Overbelastningssikring: Brug kun skærskrue M 10 x 35 DIN 601 4,6! 0700_-Einsatz_

21 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Halehjul Halehjulet (31) driver doseringsindretningen. - J o r d t r y k k e t k a n i n d s t i l l e s m e d e n bardunstrammer Rækkemarkering Når sæden ikke er spiret frem endnu, dvs. når der ikke kan ses nogen planter endnu, kan rækkerne sædvanligvis ikke ses. Det gør det vanskeligt at bearbejde marken bagefter fx med en marksprøjte. Det kan derfor være en fordel, at bruge de to rækkemarkører (30) under såningen. Bemærk: Ventilatoren skal køre med tilstrækkeligt højt omdrejningshastighed. Hvis blæseren kører med for lav omdrejningshastighed, frigøres der ingen udsæd fra beholderen (forstopningsbeskyttelse). Se kapitlet Dosering Vip halehjulet op og lås det under transport. Disse skiver markerer række, hvor der køres. For usymmetriske plejespor kan den venstre spormarkør (30) låses fast (for Standardline ). Indstil skiverne på rækkeafstanden. - denne afstand skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). De to arme til skiverne - skal svinges op og låses ved transportkørsel - skal løsnes fra den øverste stilling har for at kunne arbejde. 0700_-Einsatz_

22 INDSTILLINGER TIL BRUGEN Rækker - Afstanden mellem rækkerne skal tilpasses til det efterfølgende redskabs arbejdsbredde (fx marksprøjte). Når der anlægges rækker, skal områderne til hjulsporene (S1, S2) holdes fri for udsæd. Dette gøres ved at spærre de pågældende udløb (rækkeudløb) for udsæd, udsæden ledes tilbage i tanken. Denne udsæd deles ikke som yderligere mængde ud på de andre rækker. Fordeler I fordeleren fordeles den doserede udsæd ligeligt på antallet af skær og føres gennem spiralslanger til skærene. - Vær opmærksom på at slangerne til de yderste skær er lagt med fald. - Lad dem ikke hænge ned! Eksempler for tilrette lægning af plejespor I markkanten (spormarkøren er sænket på marksiden) indstilles plejesportakten på det rigtige tal f. eks. for 3er- eller 4er-rytme på 2. Den automatiske viderekobling sker ved hjælp af sensorer, f. eks. ved plejesporskift. Plejesporudløb På et rækkeudløb er det nederste greb, til at indstille klappen (31, 31a), forbundet med koblingsmagneten ved hjælp af en skrue. - Koblingsmagnetens skruelængde skal indstilles sådan, at klappen støder mod foroven ved udløbsvæggen (31), når udløbet er spærret. - Det øverste klapgreb på rækkeudløbene må ikke låses (36a)! På de normale udløb (åbne udløb uden koblingsmagneter) skal det øverste klapgreb låses (36). Låsning sker, når koblingsmagneten forsørges med strøm; hermed kan f. eks. i tilfælde af elektronisk fejlfunktion arbejdes videre med fuldt rækkantal Tilpasning til plejesporvidden er meget nem, hertil omkobles de nederste slanger. For usymmetriske plejesporrytmer med lige tal startes i markkanten med halv såmaskinebredde; - hertil lukkes dvs. omledes de tilsvarende udløb på fordelerhovedet: - det øverste klapgreb arreteres (1). Har gødningssprederen en grænsespredeindretning, kan der også startes med fuld såbredde og plejespor ved markkanten. For usymmetriske plejespor sker låsningen kun på et ensidet ringspor hver for sig på to modkørende overfarter. Den ikke brugte svingydre magnet skal derfor deaktiveres ved at stikkoblingen trækkes fra, alt efter hvilken svingretning vælges. Skal der ikke tilrette lægges plejespor, men den elektroniske overvågning alligevel være aktiv, skal 0 - rytmen vælges. Aktuelle driftsdata gemmes, så at der f. eks. efter en arbejdsafbrydelse kan arbejdes videre i den rigtige rytme. 2 1 Henvisning! For asymmetriske plejespor Ved standardline begyndes altid med det højre plejespor Ved Profiline kan startsiden vælges, omkoblingen mellem højre og venstre sker automatisk Rækkeudløb (31a) åbent, udsæden kommer ned i jorden. Rækkeudløb (31a) spærret, udsæden kommer ikke ned i jorden. 0700_-Einsatz_

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Instruktionsbog Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA Med din nye ŠKODA får du en bil med den nyeste teknik og et stort udvalg af udstyr. Vi

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere