10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da"

Transkript

1 10/2012 Pronto 6 AS Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Pronto 6 AS fra serienummer som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN ISO Generelle principper for konstruktion, risikovurdering EN Såmaskiner - Sikkerhed EN ISO Landbrugsmaskiner - Sikkerhed - Generelle krav Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsansvarlig: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 10/ Pronto 6 AS da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 10/2012 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indhold Introduktion...4 Forord...4 Behandling af fejl og mangler...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhed og forebyggelse af uheld...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...12 Trafiksikkerhed...12 Sikkerhed på maskinen...13 Til-/frakobling...13 Ved hydraulik...13 Udskiftning af udstyr...14 Under drift...14 Vedligeholdelse...14 Tekniske data...15 Pronto 6 AS...15 Hydraulik Pronto 6 AS...17 Transport / installation...18 Levering...18 Maskiner med DrillManager ME...18 Installation...18 Indstilling af markør...19 Indstilling af bom...19 Tilkobling af maskinen...20 Tilslutning hydraulik...20 Tilslutning af lys...20 Funktion Hydraulik...21 Klapning af maskinen...21 Parkering af maskinen...23 Tank...29 Enkelttank / pneumatik...29 Injektorsluse...29 Frakobling af halvside ved et fordelertårn...30 Frakobling af halvside ved to fordelertårne...31 Dobbelttank / pneumatik...31 Tank og automatik i PPF-version...32 Frakobling af halvside i PPF-udgaven...32 Begge tanke til såsæd...33 Tank og automatik i G+F-udgaven...33 Frakobling af halvside i G+F-udgaven...33 Fordeler...35 Skærenhed...36 Strigle bag...38 Doseringsenhed...39 Udskiftning af rotor...40 Rotorskift ved fuld tank...40 Indstilling af tætningsgummi...41 Rotor til fine såsæd...41 Rapsbørster...43 Grove såsædtyper...44 Doseringsenhed med injektorsluse...45 Doseringsapparatets vedligeholdelse...46 Indsåningsprøve...47 Indstilling...47 Sådybde...47 Foragerværktøj...50 Arbejdshenvisninger...50 Kontroller...51 Betjening...24 Pneumatik Pronto AS...24 Blæser...24 Blæser direkte drev...24 Omdrejningstalstabel...25 Blæser med kraftudtagspumpe...26 Efterspænding blæserflange

7 Ekstraudstyr...53 Pakker foran...53 Hydraulisk skærtrykindstilling...53 Sporløsner...54 Sporløsnertænder...54 Sporløsnerskiver...54 Sortjordsmarkør...55 Damstrigle...55 Strigle foran pakkeren...56 Tværstang (CrossBar)...56 Gødningsenhed PPF...57 Indstilling af blæseluft...57 Udsåning uden gødning...58 Mikrogranulatanordning...59 Majsfordeler...60 Fyldesnekke...61 Bremseanlæg...62 Trykluftbremse...62 Hydraulisk bremse...64 Vedligeholdelse...65 Rengøring...65 Vedligeholdelsesintervaller...65 Opbevaring af maskine...65 Smøring af maskine...66 Håndtering af smøremidler OBS:...66 Service...66 Vedligeholdelsesoversigt...67 Smørepunkter

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. ved Behandling af fejl og mangler Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH serviceafdeling i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. De defekte dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele: Disse dele opbevares yderligere 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. ¾Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). ¾Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) ¾Transport. Sammen med brugsanvisningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du bekræftelsen af modtagelsen retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. I denne brugsanvisning tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt med henblik på forbedring af maskinen eller ekstraudstyret. 4

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand henholdsvis skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt, og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine. Ved skader, der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er fremstillet omhyggeligt hos HORSCH. Alligevel kan der, også ved formålsmæssig anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f. eks. ¾Forskellig sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, massefylde, geometriske former, bejdsning, forsegling). ¾Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdig såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). ¾slitage af sliddele (f. eks. doseringsenheden). ¾Skader pga. ydre påvirkning. ¾Forkerte driftsomdrejningstal og kørselshastigheder. ¾Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine, om funktionen er korrekt og udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. betjeningsfejl. Såmaskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. En anden eller udvidet brug, f. eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet. HORSCH påtager sig intet ansvar for skader, som er resultat af en sådan anvendelse. Risikoen påhviler brugeren alene. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. 5

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer! når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, som denne brugsanvisning indeholder samt alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til andre brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med maskinen. Mindstealderen for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal ¾gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. ¾sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: ¾tætsiddende tøj. ¾Arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. ¾Høreværn ¾Sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning (følg gødningsproducentens forskrifter) ¾ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker (følg bejdseproducentens forskrifter). 6

11 Sikkerhed og forebyggelse af uheld De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsfareområder, sålænge maskindele kan bevæge sig! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Forsigtighed ved væske under højt tryk, overhold henvisninger i brugsanvisningen! Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele! Anvend kun de eksisterende trappetrin. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Sæt altid alle hydraulikledninger på. Ellers kan komponenterne beskadiges pga. de sammenhængende hydraulikfunktioner Opholdet i klapbare maskindeles drejeområde er forbudt! Højest tilladte blæseromdrejningstal og klaphydraulik tilføres med bar Grib aldrig fat i den roterende snegl. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen max: 4500 anschließen 1/min max: /min P= min bar Zeichnungsnummer Råd om blæseromdrejningstal og klaptryk Pronto 3-6 DC og 6 AS med gødningsudstyr. Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem Maschine maskinerne. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Mai Den hydrauliske topstang skal altid spærres. Skærtryk indstilling - Læs betjeningshenvisninger Auftrag: Maßstab: Erstelldatum: Farben: Prog.Version: Bearbeiter: 2A : schwarz CX4 do Artikel: Format: Freigabe: gepr. Sachb.: geprüft: x 80 mm Radius: 5 mm

13 Returtrykket på blæserdrevet må ikke overskride 5 bar, ellers kan hydraulikmotoren ødelægges. Den hydrauliske skærtrykindstilling øger skærtrykket. Dette vises på manometer. 0 bar + 0 bar do Ved et returtryk over 2 bar Format: skal 60 filtret x 60 (R5) udskiftes mm og evt. olien skiftes. Druck: schwarz Ved såning uden fast gødning spærres hydraulikken. Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Pronto Schardruck I do Påfyldningsniveauet skal ligge mellem min. og Format: 60 x 60 (R5) mm maks. Druck: schwarz Motor blæser eller blæser og hydraulikmotor, f. eks. for Maistro Temp : max 60 C max Öltyp : HVLP 46 Maschine DIN Teil 3 min Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dybdeindstilling udstyr til fast gødning Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW gebläse antr. ZW aufkleber ed Hydraulikslange tilsluttes på trykfrit returløb eller på svømmestilling. Hanen åbnes i arbejdsstilling. Ved vejkørsel og i parkeringsstilling lukkes hanen P Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage ed Mai 06 Dateiname Entw. Datum

14 Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Omstilling af tankvolumen såsæd og gødning i forhold 40% og 60% til 60% og 40 %. Klapposition ved brug af begge tanke til såsæd. Tænd og sluk fyldesnekken O - Coated v2 (ECI) tandardbildschirm do Efter 50 km eller 10 timer efterspændes Format: 60 x 60 (R5) hjulmøtrikkerne / hjulskruer Efterspænd dagligt - mm Druck: schwarz se vedligeholdelsesoversigten. Klappen skal altid holdes lukket under såningen! Ved prøvning hægtes vægten i her. OFF ON ZERO Sørg for at såsædstanken og hele det pneumatiske system er tæt. Utætheder medfører såfejl. Lufttab mindske udledningsmængden, den kan gå tilbage til nul. Maschine Zeichnung Zeic alle Aufkleber 003 Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her. SSSS SSS SSSSS 2A : x 60 mm 5 mm s cdr, 1. April :18:27 schwarz CX4 MA Maschine alle Zeichnung Waage Draisstraße 19 a - b Muggensturm Zeichnungsnumm

15 Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Maschine Maskine hævning og sænkning. Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov Klapning af maskinen Spormarkør Værktøjer Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Maschine Fyldesnekke Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Zeichnungsnummer Aufkleber Blæser Zeichnungsnummer Zeichnungsnummer Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov

16 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug, når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Maskinen må kun tages i brug når at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger som f. eks. løst sikkerhedsudstyr er monteret og funktionsdygtig. ¾Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt for fastspænding og efterspændes efter behov. ¾Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres. ¾Kontroller dæktrykket jævnligt. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselsreglerne. Overhold de tilladte transportbredder og -højder. Monter belysning, advarsels- og sikkerhedsudstyr og kontroller funktionen. Vær opmærksom på tilladte aksellaster, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Foraksel skal være belastet med mindst 20% af traktorens vægt. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt. Ved vejkørselen skal maskinen være ombygget til transportposition. Maskinen skal være klappet ind og sikret. Hydraulikcylinderne på stellet skal være forsynet med grønne afstandsstykker, og maskinen skal være sænket den på dem. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Transporthøjden observeres især ved broer og lavt hængende strømledninger. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t med tom såsædtank. 12

17 Sikkerhed på maskinen Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. ¾Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾Når der bakkes med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. ¾Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakoblingen. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjemand (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreenhederne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Trykakkumulator Der er monteret trykakkumulatorer på hydraulikanlægget. Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejsning, boring). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. Ved hydraulik Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. ¾Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. ¾Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾Ved kvæstelser søges straks læge! ¾For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. 13

18 Udskiftning af udstyr ¾Maskinen sikres mod at rulle ved et uheld! ¾Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾Forsigtig! Ved fremstikkende dele (tildækningskløer, tænder, skær) er der fare for kvæstelser! ¾Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. Under drift ¾Inden start og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Ingen af de foreskrevne og medfølgende sikkerhedsanordninger må fjernes. ¾Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾Brug kun trappetrinene, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Bremseanlæg Maskinen kan, alt efter udstyr, være forsynet med pneumatiske eller hydrauliske bremser Bremserne skal altid være tilsluttet og funktionsdygtig ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsernes funktion og tilstand afprøves. Før der køres skal trykluftanlægget altid fyldes til fjederbremsen har løsnet sig. Vedligeholdelse ¾Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. ¾Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder, skal maskinen parkeres på jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst, og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. ¾Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. ¾Adskil kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter, inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. ¾Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾Ved rensning med tryk- eller damprenser skal der altid overholdes et mindsteafstand på 50 m til andre maskindele. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 14

19 Tekniske data Pronto 6 AS Mål og vægt Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...2,95 m Transporthøjde:... 4,00 m Længde:...10,50 m Tomvægt: kg Støttelast: kg Tilladt totalvægt: kg Tankindhold: (enkelttank) l Data De faktiske data kan, pga. de forskellige versioner, afvige stærkt fra de her angivne. Maskindata er angivet uden ekstraudstyr. ¾ Maskinvægt og støttelast øges ved udstur med frontpakker, sær ved skumdæk og tørgødningsudstyr. Standardversion Antal såskær:...40 Skærafstand: mm Sådybde: mm Skærtryk: kg Drift doseringsenhed:...elektronisk Dosering: kg/ha Hydraulisk blæser: o/min Med fastgødningsudstyr Tomvægt: kg Tankindhold: (dobbelttank 40:60) l Antal gødningsskær...20 Skærafstand: mm Skæretryk PPF-skær:... til 200 kg Nødvendig traktorkraft Traktorydelse: kw Hydrauliktryk: bar 1 x dobbeltvirkende:...hydr. blok 1 x dobbeltvirkende:...rulleskær 1 x dobbeltvirkende:...crossbar 1 x dobbeltvirkende:...fyldesnekke 1 x enkeltvirkende:...skærtrykindstilling 1 x dobbeltvirkende: med stømreguleringsventil... Blæser 1 x trykløst returløb, maks: 5 bar... lækageolie Oliemængde ved direkte blæserdrev:... til 45 l 15

20 Gewich Gesamt Stützla Achslas Alle Ge Verlade Höhe: Breite: Länge: (Länge oder 8, Tramsp 1. SW u 2. Räde 3. AS li (minima Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm maximale Länge: 10200mm (lange Zugdeichsel +900mm) Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 kg Stützlast vorn leer: kg Achslast hinten leer: 7350kg 9420 Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung Verlademaße: 3025 Höhe: 3,025 m Breite: 3,000 m Länge: 10,520 m (Länge min. 9,42m Spuranzeiger,Beleuchtung demontiert, oder 8,52m ohne Fronpacker Zugdeichsel eingeschoben) Tramsport 2,5m: 1. SW und As trennen 2. Räder SW demontieren 3. AS liegend verladen (Packer + Scharkurbeln demontieren und Schare zusammenziehen) (minimale Höhe 2,65m bei 2,5m Breite, Scheibensystem mitte demontiert) 16 Transportmaße: maximale Höhe: 3550mm (maximal ausgehoben 4500) maximale Breite: 3000mm Lfd. Nr. Stück Benennung HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof Schwandorf Maschinen DIN Allgemeintoleranz ISO m Datum Bearb Werkstückkanten DIN 6784 Name P Horsch Gewichte: Gesamtgewicht leer: 7850 kg Düngerversion: 8800 Stützlast vorn leer: 500kg Rohmaß Werkstoff Achslast hinten leer: 7350kg Maßstab: 1:25 3-D Alle GewichteA2ohne Zusatzausrüstung Urheberschutz: Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. (Benennung) Verlademaße:

21 Hydraulik Pronto 6 AS S H 5 L R L2 R L1 SZ SK H K H K R1 HZ HK Hydraulik Pronto 6 AS chnung 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling 3. Hydr. spærreventil 4. Hydr. cyl. værktøjer 5. Hydr. styreblok 6. Hydr. cylinder spormarkør 7. Stophaner overarme 8. Hydr. cylinder overarm 9. Hydr. cyl. understel 10. Spærrehane gødningsudstyr 11. Hydr. cyl. gødningsudstyr 12. Hydr. cylinder klapning såvogn 13. Trykakkumulator 14. Manometer klaphydraulik 15. Hydr. cyl. klapning såmaskine 16. Hydr. ventil fremløbsmarkør 17. Hydr. cyl. fremløbsmarkør 18. Manometer skærtrykindstilling 19. Hydr. cylinder skærtrykindstilling Zeichnungsnummer 20. Hydr. kobling på såvogn 21. Drosleventil Hydr. cylinder påstigning 23. Hydr. cylinder træktøj 24. Lukkehane træktøj 25. Hydr. trykkontakt 26. Hydr. trykventil Dateiname 17

22 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Maskiner med DrillManager ME På alle maskiner med såmaskinestyring Drill- Manager ME er den hydrauliske funktion hæv / sænk mulig uden yderligere installationer. Disse maskiner kan løftes af blokvognen uden installering af grundudstyret De andre hydrauliske funktioner som "klapning" eller "markør" kan først tilkobles efter installation af grundudstyret i traktoren. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Brug af maskinen inden undervisningen er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdsarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen. ¾ Fjern alle dele fra såtanken! ¾ Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! ¾ Smør alle smørenipler! ¾ Kontrollér lufttrykket i dækkene! ¾ Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. ¾ Fundne mangler skal udbedres omgående! Installationsvejledning for såmaskinestyring findes i vejledning "DrillManager ME". 18

23 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med klemme- og skærefarer. Indstilling af bom Træktøj kan indstilles i længden ved forværktøjer eller brede traktordæk (tvillingshjul). Markørene skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Indstilling sker midt på traktoren. 6,0 m Indstilling af markør Pronto 6 AS = 6 m 3,07 m Markørernes indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten på det yderste skær. Trækstang ¾ Løsn de tre skruer på bomholderen og tag den midterste skrue ud. ¾ Bommen forskydes til den nye position og skruen sættes ind igen. ¾ De tre skruer spændes igen ¾ Kontrollér slangernes og kablernes position og tilspænding, tilpas og efterspænd ved behov. nung f.eks.: 600 cm : 2 = 300 cm 300 cm + 7,5 cm = 307,50 cm feb 03 Dateiname ranreißer Markørene skal ved Pronto 6 AS være indstillet Spuranreißer ed märz 04 til 3,07 m fra midten af det yderste skær. Entw. Datum 19

24 Tilkobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Ved funktionsbetingede skarpe kanter og ved ombygning af maskine er der fare for kvæstelser. Tilkobling ¾Lås trækstangen mod sidelæns bevægelse. ¾Hægt maskinen på traktoren. ¾Træk tilkobling; tilbageløb fra hydraulikcylinder på træk tilsluttes trykfrit på traktor eller et styreapparat med svømmestilling. ¾Stik for såmaskinestyring tilsluttes. ¾Opret hydraulikforbindelse for arbejdshydraulik og blæserdrev alt efter udstyr. ¾Tilslut lysanlægget. ¾Bremseanlæg tilsluttes. ¾Parkeringsbremse løsnes ¾ Hæv såmaskinen og ilæg de grønne alu-clips til transportsikringen på hævecylindrenes stempelstænger på akselen og øverst på topstangen. ¾ Klap maskinen og træk topstangen ind til aluclipsenes anslag. ¾ Maskinen sænkes ned på hævecylindrenes alu-clips som transportsikring. ¾ Klapsikringen på forværktøj kontrolleres og sikringsbolte på såskinne fastlåses. ¾Lås styreenhederne. Før alle kabler, ledninger og slanger så de ikke bliver beskadiget under drift (kørsel i sving). Sørg for at alle stikforbindelser (hydraulisk, elektrisk og pneumatisk) er rene og tætte. Via snavsede stik kommer snavs i via gennemstrømmende materialer. Dette medfører utætheder i koblingerne og der opstår funktionsfejl og svigt i de tilsluttede komponentgrupper. Tilslutning hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når den er trykløs på maskin- og redskabssiden. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Hydraulik "klapning" er udstyret med en trykakkumulator. Overhold sikkerhedsinstrukserne for trykakkumulatoren. For at undgå fejltilslutninger er koblingerne markeret med farver. Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden neddrosles før anslag af maskindele. Tilslutning af lys Ved transport på offentlige veje skal lys være tilsluttet og fungere. ¾Tilslut lysstik på traktoren. ¾ Kontroller at lys og advarselsskilte er rene og fungerer. Alu-clips til transportstilling 20

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013 Kort vejledning Focus 4 / 6 TD Art.: 80700602 da Udgave: 06/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Fare- og sikkerhedsanvisninger: vigtige anvisninger! når der er fare for kvæstelser! når der

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 10/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 01/2013 Maestro 12 / 24 SW Art.: 80430608 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

03/2010. Express TD / HD. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 03/2010 Express TD / HD Art.: 80830600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Maestro 8 / 12 RC Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! 07/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 8 ST Art.: 80750600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

HORSCH Sprinter 4-6 ST

HORSCH Sprinter 4-6 ST 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 4-6 ST Art.: 80490601 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Pronto. Universel såteknik til alle betingelser

Pronto. Universel såteknik til alle betingelser Pronto Universel såteknik til alle betingelser PHILIPP HORSCH: Bag et præcisionsværktøj som TurboDisc skæret ligger mere end 1.500 ingeniørtimer og 10.000 testtimer. Kun på den måde kan vi garantere, at

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

11/2012. Maestro 8 / 12 CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

11/2012. Maestro 8 / 12 CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430607 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere