Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post"

Transkript

1 Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand til den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Version: 2.0 Udarbejdet: marts 2014 Udarbejdet af: KL og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Sagsbehandling af anmodninger om læseadgang Vigtige fakta om etablering af læseadgang Sagsbehandling af anmodning om hjælp til at etablere læseadgang Fremmødte er adgangsgiver Fremmødte er repræsentant Opret læseadgang i Administrationsportalen Vigtige meddelelser Arkivér den underskrevne blanket FD 011 (repræsentant) Oprettelse af læseadgang Oprettelse af læseadgang i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen Log på Administrationsportalen Administrationsportalen Adgangsmodulet - Adgange til Digital Post Adgangsmodulet - Oplys borger om evt. adgange givet i borgerservice Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument Bilag I Blanket til anmodning om læseadgang Bilag II Advisering om læseadgang S i d e 1

3 1. Indledning og læsevejledning Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer fra 1. november 2014 er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. I det følgende vil begrebet borgere blive anvendt til at betegne alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og fast bopæl i Danmark. I forbindelse med vedtagelse af loven blev det besluttet, at borgerne skal kunne få hjælp i borgerservice til at etablere læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til den enkelte borgers digitale postkasse. Denne ret er beskrevet i Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Muligheden for at tildele læseadgang, som en fysisk person selv kan etablere ved at logge ind i sin digitale postkasse og dér angive, hvem den pågældende ønsker at give læseadgang, eksisterer fortsat og vedrører ikke denne ret. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at borgeren kan få hjælp i borgerservice til at tildele læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til sin digitale postkasse, proceduren for behandling af ansøgningen, samt hvordan læseadgangen oprettes. Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post er beskrevet i en separat vejledning. Se afsnit 1.2. Dette er anden version af vejledningen. Ændringer er skrevet med blå skrift. I forhold til første version af vejledningen er de væsentligste tilføjelser i denne version: Diverse smårettelser og præciseringer. Kravet til ID er ændret fra som ved straksudstedelse af NemID til som ved udstedelse af NemID Den offentliggjorte version 1.0 af blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post - FD 011 erstatter muck-up versionen af samme blanket i bilag I. Beskrivelsen af sagsbehandlingsforløbet ved tildeling af læseadgang via fuldmagt er opdateret så det stemmer overens med opbygningen af FD 001. Det endelige forløb for etablering af læseadgang i Digital Post Administrationsportalen er vist i afsnit 3. Der er tilføjet et bilag der viser, hvordan borgere der giver læseadgang og borger/virksomheder der modtager læseadgang, får besked om dette. Se afsnit 6 bilag II. Vejledningen er inddelt i 3 hovedafsnit: Sagsbehandling af anmodninger: Afsnittet beskriver trin for trin, hvordan en borgeres anmodning om at få hjælp i borgerservice til at tildele læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til sin digitale postkasse skal sagsbehandles. S i d e 2

4 Oprettelse af læseadgang: Afsnittet beskriver, hvordan læseadgangen oprettes. Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument: beskriver hvilke krav, der stilles for at borgerservice kan acceptere eventuelle fuldmagter, der ikke er givet via den officielle blanket FD 011 men via et selvoprettet dokument Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det personale, der skal behandle borgernes anmodninger om tildeling af adgang til andre fysiske personer eller virksomheder til deres digitale postkasse, samt til de ledere og projektledere der skal sikre, at kommune bliver klar til 1. november Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, som gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om fritagelse og tildeling af læseadgang. Vejledningen har titlen: Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse 1553 af 18/12/2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Se særligt kapitel 5. Du kan læse om reglerne og procedurerne for tildeling af fritagelse fra Digital Post i vejledningen: Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Du finder vejledningerne via dette link: S i d e 3

5 2. Sagsbehandling af anmodninger om læseadgang Borgere har fra d. 1. marts 2014 kunne anmode om at få hjælp i borgerservice, når de ønsker at give læseadgang til andre fysiske personer eller virksomheder til deres digitale postkasse (herefter blot benævnt etablere læseadgang ). I dette afsnit beskrives trin for trin, hvordan anmodninger om læseadgang sagsbehandles Vigtige fakta om etablering af læseadgang Hvad dækker begrebet borgere i denne vejledning? Det dækker alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og/eller en fast bopæl i Danmark. Fysiske personer, der ikke har et personnummer efter CPR-loven og/eller ikke har en fast bopæl i Danmark kan ikke tilsluttes Digital Post og er således ikke omfattet af fritagelsesbekendtgørelsen. Hvorfor etablering af læseadgang i borgerservice? Det har længe været muligt for de borgere, der er tilsluttet Digital Post selv at tildele andre læseadgang inde fra deres egen digitale postkasse på borger.dk. Denne mulighed bibeholdes. De borgere der, af forskelige årsager, ikke har kunnet oprette en digital postkasse, har dermed heller ikke kunne benytte denne mulighed for at tildele læseadgang til andre. Dette har været uhensigtsmæssigt, fordi det i en række tilfælde vil kunne være en fordel for en borger, der ikke selv er i stand til at benytte Digital Post, at modtage posten digitalt og tildele læseadgang til andre. En række borgere har således ikke blot vanskeligt ved at benytte digitale løsninger, men har i det hele taget brug for hjælp til forstå og evt. reagere på breve fra det offentlige. De borgere, der har denne udfordring, har i dag ofte løst problemet ved, at personer (f.eks. familiemedlemmer) håndterer deres post. Men bor disse personer længere væk, kan håndteringen af fysisk post være en udfordring, mens afstand selvsagt ikke har nogen betydning, når posten er digital. Et eksempel på en livssituation, hvor etablering af læseadgang gennem borgerservice kan være hensigtsmæssig, er således, at borgeren ønsker, at voksne børn har let adgang til borgerens post, selvom borgeren og borgerens børn bor langt fra hinanden. Med etableringen af obligatorisk Digital Post, er det derfor blevet besluttet, at borgere også skal kunne tildele læseadgang til andre ved personligt fremmøde i borgerservice. Hensigten med muligheden for, at borgerservice på anmodning fra en person tildeler læseadgangen, er således, at en person, der kunne fritages i stedet for at søge om fritagelse, kan få etableret læseadgang til en anden person eller til en virksomhed. Hvem kan anmode om hjælp til at etablere læseadgang? Den borger, der ønsker at anmode om hjælp til at etablere læseadgang. Herefter i vejledningen betegnes borgere der giver, eller ønsker at etablere, læseadgang adgangsgiveren. Modtagere af adgang betegnes adgangsmodtagere. S i d e 4

6 Rækkeviden af tildeling af læseadgang Læseadgang er ikke en fuldmagt til at adgangsmodtager kan repræsentere adgangsgiver. Hvis den, der har fået læseadgangen, vil besvare et brev via Digital Post, skal det ske i dennes eget navn og fra vedkommendes egen digitale postkasse i Digital Post. Man logger altså altid ind i sin egen digitale postkasse, hvorfra man har adgang til at læse andres post, hvis denne adgang er givet. Selv om læseadgang ikke er det samme som en fuldmagt, har tildelingen af læseadgang dog vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren. Adgangsgiveren bliver berettiget og forpligtet af den post vedkommende modtager i Digital Post. Dette gælder også selv om adgangsgiveren ikke logger ind, og uanset om posten bliver læst. Får adgangsmodtageren således ikke tjekket posten, kan adgangsgiveren ikke fraskrive sig ansvar ved at henvise til, at hun ikke selv kan tilgå den digitale postkasse. Det er derfor meget vigtigt, at du under sagsbehandlingen, så godt det kan lade sig gøre, sikrer dig at adgangsgiveren har forstået dette forhold. Se afsnit Hvor og hvordan kan anmodningen om fritagelse afleveres? Anmodning om hjælp til at etablere læseadgang kan kun ske ved personligt fremmøde i den kommunale borgerservice. Som udgangspunkt skal adgangsgiveren anmode om hjælp til at etablere læseadgang i den kommune, hvor de er, eller senest har været bopælsregistreret. En borger, der anmoder om hjælp til at etablere læseadgang i en anden kommune, end den hvori vedkommende er bopælsregistreret, kan dog ikke afvises, men skal sagsbehandles på lige fod med borgere bosiddende i kommunen. Hvad er betingelsen for at borgerservice kan etablere læseadgang? Adgangsgiveren skal kunne oplyse både navn og personnummer (læseadgang til person) eller navn og CVR-nummer (læseadgang til virksomhed, f.eks. en rådgiver, advokat eller revisor). Hvem kan aflevere anmodningen om hjælp til at etablere læseadgang? Den borger (adgangsgiveren), der ønsker at anmode om hjælp til at etablere læseadgang. En repræsentant der: 1. i blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post FD 011 har fået fuldmagt til at indgive anmodning om hjælp til at etablere læseadgang, på adgangsgiverens (fuldmagtsgiverens) vegne. 2. på anden måde end via FD 011 har fået fuldmagt til at indgive anmodning om etablering af læseadgang på adgangsgiverens (fuldmagtsgiverens) vegne. Se afsnit 4. Hvornår kan læseadgang oprettes? Læseadgang kan godt oprettes, før en borger aktiverer sin digitale postkasse. Hvis der således er en borger, der ikke har oprettet sin digitale postkasse, men ønsker at vente til den bliver oprettet automatisk 1. november 2014, kan vedkommende godt allerede nu give adgang til en anden borger eller virksomhed via fremmøde i borgerservice. Forudsætningen S i d e 5

7 for dette er dog, at adgangsmodtager allerede nu har aktiveret sin digitale postkasse. Man kan altså ikke på forhånd give adgang til en person, der ikke har aktiveret sin postkasse. Det der rent teknisk sker, er at adgangsgivers postkasse oprettes øjeblikkeligt men i inaktiv tilstand i forhold til at modtage post. Postkassen aktiveres først efter 1. november 2014 og vil så begynde at modtage post. Denne model har den fordel, at adgangsmodtager allerede nu kan komme ind i postkassen og se, at adgangen fungerer, som den skal. Hvordan får adgangsmodtager besked når der ligger post i adgangsiver postkasse? Adgangsmodtager vil såfremt at adgangsmodtager har angivet en advis adresse i sin egen digitale postkasse automatisk få advis besked, når der er kommet post i adgangsgivers digitale postkasse. Adgangsmodtager behøver altså ikke opgive sin adresse i adgangsgivers digitale postkasse. Der går dog 24 timer fra registreringen af adgangen til at den aktivers, og det er ført efter aktiveringen, at adgangsmodtageren begynder at modtage adviser. Se også afsnit 6 bilag II Sagsbehandling af anmodning om hjælp til at etablere læseadgang Der er følgende trin i sagsbehandlingen af borgeres anmodninger om hjælp til at etablere læseadgang. Nedenfor gennemgås de enkelte trin i detaljer. En borger/adgangsgiver (se afsnit 2.1.), der ønsker at anmode hjælp til at etablere læseadgang, eller en repræsentant (se afsnit 2.1.) møder personligt frem på den eller en af de adresser, hvor kommunen har valgt, at anmodninger kan sagsbehandles. Herefter i vejledningen betegnes den fremmødte borger eller repræsentant blot fremmødte. S i d e 6

8 Undersøg om fremmødte er: adgangsgiveren selv gå til afsnit eller tredjemand (repræsentant) gå til afsnit Fremmødte er adgangsgiver Har den fremmødte behørig legitimation? (adgangsgiver) Hvis den fremmødte er den borger, der ønsker at anmode om fritagelse til sig selv, skal den pågældende dokumentere sin identitet. Adgangsgiver skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID 1. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig. Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen kan sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Fremmødte oplyser, hvem der skal have adgang (adgangsgiver) Der stilles ikke formkrav til adgangsgivers anmodning om etablering af læseadgang. En mundtlig anmodning samt oplysning om navn og personnummer/cvr-nummer på adgangsmodtageren er tilstrækkelig. Du beder adgangsgiveren om at oplyse både navn og personnummer (læseadgang til person) eller navn og CVR-nummer (læseadgang til virksomhed, f.eks. en rådgiver, advokat eller revisor). Når du indtaster det oplyste personnummer eller CVR-nummer, foretages en systemmæssig validering således, at du kan kontrollere, at der er overensstemmelse mellem det navn og personnummer/cvr-nummer, som adgangsgiveren oplyser. Hvis adgangsgiveren kan opgive disse oplysninger gå til afsnit Hvis adgangsgiveren ikke kan opgive disse oplysninger, kan de muligvis fremskaffes på stedet ved at borgeren ringer til den person eller virksomhed, som vedkommende ønske at give adgang. Er dette muligt fortsættes sagsbehandlingen. Gå til afsnit Hvis det ikke er muligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. 1 I version 1.0 af denne vejledning stod der ved en fejl straksudstedelse af NemID, men det er altså kun samme legitimation som ved udstedelse af NemID der skal fremvises. S i d e 7

9 Fremmødte er repræsentant Er FD 011 korrekt udfyldt? (repræsentant) Spørg den fremmødte, om blanketten Fuldmagt til etablering af læseadgang til en person eller virksomhed til Digital Post FD 011 er udfyldt. Hvis FD 011 ikke er udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Har fremmødte dog fået fuldmagt på anden måde en via FD 011 kan dette være acceptabelt. Se afsnit 4. Det vurderes dog, at denne situation sjældent vil forekomme. Hvis FD 011 er udfyldte, tjekker du, om den er korrekt udfyldt. Se rød markering i afsnit 5, bilag I. Tjek om der er opgivet et navn på fuldmagtshaveren/den der skal have læseadgang Tjek om fuldmagthaverens CPR eller CVR er opgivet. Se blå markering i afsnit 5, bilag I. Tjek om adgangsgiveren (fuldmagtsgiver/indehaver af den digitale postkasse) har underskrevet blanketten korrekt. Tjek om der er opgivet et navn på fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasse. Personnummer på fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasse. Der skal være angivet en dato for udfyldelsen af blanketten. fuldmagtsgiveren/indehaver af den digitale postkasses underskrift. Hvis FD 011 ikke er korrekt udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. Hvis FD 011 er korrekt udfyldt går du videre i sagsbehandlingen. Gå til afsnit Har den fremmødte behørig legitimation? (repræsentant) Hvis den fremmødte er en tredjemand (repræsentant), skal personen dokumentere sin identitet. Repræsentanten skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed. S i d e 8

10 Hvis fuldmagt er givet til en fysisk person skal repræsentant og adgangsmodtager være én og samme fysiske person. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det navn, og CPR der er opgivet i DF 011, og den legitimation som fremmødte fremviser. Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Udfyld de dele af FD 011, der er forbeholdt kommunen Du tilføjer følgende oplysninger: Dato for modtagelsen af anmodningen Sæt flueben ved at ID er forevist Dine initialer Sagsidentifikation (journalnummer) Gå til afsnit Opret læseadgang i Administrationsportalen Hvis fremmødte opfylder kriterierne for adgangsgiverens tildeling af læseadgang til adgangsmodtager, opretter du læseadgang i Digital Post. De trin, du skal igennem for at foretage denne opretning, er beskrevet i afsnit Gå til afsnit Vigtige meddelelser Hvis fremmødte er adgangsgiver oplyser følgende: At der går 24 timer før adgangen aktiveres. At læseadgang til en virksomhed/rådgiver med CVR nummer, betyder, at den pågældende virksomhed afgør, om læseadgangen skal gives til en enkelt medarbejder eller til alle medarbejdere hos virksomheden, som er autoriseret til at tilgå Digital Post i den pågældende virksomhed. Sagt med andre ord, så kan den virksomhed/ rådgiver med CVR-nummer, der får læseadgangen bestemme om en enkelt person, eller hele virksomheden får læseadgangen. At adgangsgiveren er klar over og indforstået med, at den post, der fremkommer i dennes digitale postkasse, er kommet frem til adgangsgiveren. Det betyder, at adgangsgiveren bliver berettiget og forpligtet af den post vedkommende modtager i Digital Post. Dette gælder også, selv om adgangsgiveren ikke logger ind, og uanset om posten bliver læst. At adgangsgiveren er bekendt med, at kommunen ikke har mulighed for at kontrollere, om den der er givet læseadgang også faktisk holder øje med og læser adgangsgiverens post. At læseadgangen gælder tidsubegrænset eller til den bliver tilbagekaldt eller slettet. S i d e 9

11 At adgangsgiveren til enhver tid kan henvende sig i borgerservice og tilbagekalde en givet læseadgang. At adgangsmodtager kan vælge at slette sin læseadgang uden at give adgangsgiveren besked. Sagsbehandlingen er nu slut, hvis fremmødte er adgangsgiver. Hvis fremmødte er repræsentant oplyser du følgende: Samme vigtige meddelelser, der er nævnt ovenfor under hvis fremmødte er adgangsgiver. At det er repræsentanten pligt at sikre sig at adgangsgiveren er opmærksom på rækkevidden af disse forhold. Gå til afsnit Arkivér den underskrevne blanket FD 011 (repræsentant) Udfyld det område, der er forbeholdt kommunen på side 2 i FD 011. Se grøn markering i afsnit 5Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - bilag I. Arkiver den udfyldte DF 011. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette. S i d e 10

12 3. Oprettelse af læseadgang Hvis fremmødte opfylder kriterierne for adgangsgiverens tildeling af læseadgang til adgangsmodtager, opretter du læseadgang i Digital Post Oprettelse af læseadgang i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen For at kunne oprette læseadgangen i Digital Post, skal du have en medarbejdersignatur og være oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder i Digital Post Administrationsportalen (herefter blot Administrationsportalen ). Du kan let finde ud af, om disse forudsætninger er til stede ved at prøve at logge på Administrationsportalen: Hvis systemet ikke kan finde en medarbejdersignatur, er det fordi, du ikke har en sådan. Bed om at få tildelt en medarbejdersignatur og blive oprettet som bruger i Administrationsportalen med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens itfunktion, men det afhænger af, hvordan den enkelte kommune er organiseret. Hvis du har en medarbejdersignatur, men Administrationsportalen ikke giver dig adgang, er det, fordi du ikke er oprettet som bruger. Bed om at blive oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens it-funktion, men det afhænger af, hvordan den enkelte kommune er organiseret Log på Administrationsportalen Du logger på Administrationsportalen via dette link: Du logger ind med din medarbejdersignatur og får adgang til Administrationsportalen Administrationsportalen Figur 1. S i d e 11

13 Figur 1 viser de dele af Administrationsportalen, du kan se med rollen Myndighedsmedarbejder. Hvis du kan se flere faneblade end de to, der er vist i figur 1 ( Forside og Sagsbehandling ), har du fået tildelt en anden rolle. Som myndighedsmedarbejder har du mulighed for at foretage en række handlinger vedr. adgange, NemSMS og fritagelse. I denne vejledning vil vi fokusere på adgange. Klik på linket Gå til adgange, som er markeret med rød boks i figur 1. Det modul, du skal registrere fritagelse i, kommer nu frem Adgangsmodulet - Adgange til Digital Post Trin ét i adgangsoprettelsen - Søg Figur 2. Rød markering i figur 2: Skriv CPR-nummeret på adgangsgiver. Blå markering i figur 2: tryk på Søg Søgeresultatet kommer nu frem. Figur 3. S i d e 12

14 Rød markering i figur 3: Data på den borger du har fremsøgt kommer nu frem. Du sikrer dig, at der er tale om rette borger. Blå markering i figur 3: Tryk på Opret ny adgang Trin to i adgangsoprettelsen - Administrer adgang Figur 4. Rød markering i figur 4: I feltet Borger/virksomhed kan du vælge, om det er en borger (CPR) eller en virksomhed (CVR), du vil give adgang til adgangsgiverens digitale postkasse. Du skifter mellem Borger (CPR-nr.) og Virksomhed (CVR-nr.) Via pileknappen. I dette tilfælde gives adgang til en borger. Blå markering i figur 4: Skriv det CPR eller CVR på adgangsmodtager. I dette tilfælde er der altså tale om et CPR. Grøn markering i figur 4: Hvis fremmødte er repræsentant sættes der flueben ved fuldmagt fremvist. Lilla markering i figur 4: Tryk på Opret ny adgang Trin tre i adgangsoprettelsen - Godkendelse S i d e 13

15 Figur 5. Du får nu en status på, hvem der er adgangsgiver, og hvem der er adgangsmodtager. Tjek nøje, at der ikke er sket en fejl. Bemærk! I den endelige version af brugergrænsefladen indsættes en tekst: Borgeren/fremmødte er blevet orienteret om hvad det indebærer at give en læseadgang. Herunder at det altid er adgangsgiveren, som har ansvar for at gøre sig bekendt med indhold. Der skal sættes flueben ud for teksten for at sikre, at denne information er blevet videregivet. Er fluebenet ikke sat, kan man ikke komme videre i flowet. Lilla markering i figur 5: Tryk på Godkend Kvitteringsside Figur 6. S i d e 14

16 Når fritagelsen er registeret, vises en kvitteringsside som illustreret i figur 6. Der gives ingen skriftlig kvittering for oprettelsen af adgangen. En beskrivelse af hvordan borgere der giver læseadgang og borger/virksomheder der modtager læseadgang får besked om dette, er vist i afsnit 6 bilag II Adgangsmodulet - Oplys borger om evt. adgange givet i borgerservice Hvis en borger møder op i borgerservice, og beder om at få oplyst, hvem der evt. har adgang til vedkommendes digitale postkasse, gøres det indledningsvist på samme måde, som når der skal oprettes adgang. Du følger altså vejledningen i afsnit Når du har fremsøgt fremmødte oplysninger om borgerens via dennes CPR, vil du kunne se, hvem (om nogen) der har fået adgang til borgerens digitale postkasse. Se figur 3 rød markering. Bemærk! Det er kun adgange, der er oprettet i borgerservice, du vil kunne se. Hvis borgeren selv har oprettet adgange via sin digitale postkasse, vil disse ikke blive vist. S i d e 15

17 4. Fuldmagt givet via et selvoprettet dokument Hvis en fremmødt medbringer en fuldmagt, der er givet via et selvoprettet dokument, vil denne fuldmagt som udgangspunkt kunne accepteres, hvis det medbragte dokument lever op til de indholdsmæssige krav, som er angivet i FD 011. Se afsnit 5 bilag I. Da tildelingen af læseadgang har vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren i de tilfælde, hvor en denne ikke selv kan tilgå sin digitale postkasse, er det et ufravigeligt krav, at de bemærkninger, der er listet på side 1 i FD 011 (se afsnit 2.2.4) fremgår af dokumentet, således at der ikke kan være tvivl om, at adgangsgiveren har set disse. S i d e 16

18 5. Bilag I Blanket til anmodning om læseadgang S i d e 17

19 S i d e 18

20 6. Bilag II Advisering om læseadgang Dette bilag er vedlagt for at give en kort beskrivelse af, hvordan borgere der giver læseadgang og borgere/virksomheder der modtager læseadgang, får besked om dette. Figur A. Figur A viser et eksempel på en adviseringsmail som adgangsgiver modtager. Forudsætningen for at dette sker, er dog selvsagt at adgangsgiveren har opgivet en adresse ved oprettelse af sin digitale postkasse. Figur B. Figur B viser et eksempel på den adviseringsmail som adgangsmodtager modtager. Forudsætningen for at dette sker, er dog selvsagt at adgangsmodtager har opgivet en adresse ved oprettelse af sin digitale postkasse. Figur C. Figur C viser et eksempel på den adviseringsmail, som adgangsmodtager modtager, når der er post i adgangsgivers digitale postkasse. S i d e 19

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

ÆNDRINGER I RA PORTALEN

ÆNDRINGER I RA PORTALEN ÆNDRINGER I RA PORTALEN - yderligere skærpelse af RA procedurerne Pr. 14. november 2016 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Kommuner skal bruge webankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel vejledning,

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere