Divar MR digital videooptager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divar MR digital videooptager"

Transkript

1 Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da

2

3 Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige bemærkninger 5 2 Indledning Funktioner Tilbehør Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening 14 3 Tilslutninger og indstillinger Oversigt over grundtilslutning Kameratilslutninger Skærmtilslutninger Tilslutning af RS-232C (COM 1) port CCTV tastaturtilslutninger Netværksforbindelse Sådan tilslutter du USB-enheden Sådan tilslutter du en RS-422/485 enhed Sådan tilslutter du Biphase-porten Sådan tilslutter du ALARM I/O porten Systembetjening Sådan vælger du hovedskærmstype Hvis du ændrer skærmtype, genstartes systemet automatisk Sådan vælger du direkte skærm-modus PTZ kamerakontrol Sådan får du vist systemoplysninger Sådan får du vist systemets log-liste Konfigurationsmenu Kameraindstillinger Indstillinger af tidsplan Visningsindstillinger Indstilling af hændelse Netværksindstillinger Systemindstillinger 60 4 Optagelse Øjeblikkelig optagelse 71 5 Søge og afspille Afspille Søg Tilgængelige funktioner under afspilning 79 Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

4 2 da Indholdsfortegnelse Digital videooptager 5.4 EKSPORTER 79 6 Kontrolcenter Minimumskrav til PC Installation af Control Center Sådan tilslutter du til DVR Hovedskærm i DVR Control Center programmet Direkte modus Søge-modus Fjernbetjent indstillings-modus 95 7 Yderligere programmer Programmet Alarmmeddelelse Hovedskærmen i programmet Nødberedskabsenhed Programmet Archive Player (arkiv afspiller) Programmet Web Viewer (web-visning) REFERENCE Fejlfinding Anbefalede enheder Tidszoner Klassifikation af fabrikkens standardkonfigurationsindstilling Optagetidstabel (500GB HDD) Optagetidstabel (160GB HDD) Specifikationer 128 F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

5 Digital videooptager Sikkerhed da 3 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Følgende sikkerhedsinstruktioner bør du læse og følge samt gemme til fremtidig brug. Du bør lægge mærke til alle advarsler på enheden og i betjeningsanvisningerne, før du betjener enheden. 1. Rengøring - Tag stikket til enheden ud af netværks stikkontakten før rengøring. Følg alle instruktioner, der fulgte med enheden. Generelt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men du kan også bruge en fugtig, fnugfri klud eller et vaskeskind af læder. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. 2. Varmekilder - Installér ikke enheden i nærheden af nogen som helst varmekilder så som radiatorer, varmeapparater, kakkelovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme. 3. Ventilation - Eventuelle åbninger i enhedens hus er beregnet til ventilation for at undgå overopvarmning og sikre en pålidelig betjening. Disse åbninger må ikke overdækkes eller blokeres. Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger. 4. Vand - Brug ikke denne enhed i nærheden af vand f.eks. et badekar, vaskefad, håndvask, vaskekar, i en fugtig eller våd kælder, tæt på en swimmingpool, i en udendørs installation eller i et hvilket som helst område, der er klassificeret som vådområde. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, skal man ikke udsætte enheden for regn eller fugt. 5. Objekter og væske i enheden - Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne enhed gennem åbninger, da de kan komme i berøring med farlige, elektriske dele eller kortslutningsdele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på enheden. Placér ikke genstande, der er fyldt med vand, så som vaser eller kopper, på enheden. 6. Lyn - For yderligere beskyttelse af enheden under lynnedslag, eller når den efterlades uden opsyn og ubrugt i lange tidsperioder, skal du tage stikket ud af netværks stikkontakten og frakoble kabelsystemet. Sådan forebygger du, at enheden bliver beskadiget på grund af lynnedslag og netspændingsbølger. 7. Justering af betjeningsfunktioner - Justér kun de betjeningsfunktioner, der er specificeret i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre betjeningsfunktioner kan forårsage skade på enheden. Brug af betjeningsfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. 8. Overbelastning - Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød. 9. Beskyttelse af strømkabel og stik - Beskyt stik og strømkabel, så man ikke træder på dem eller bliver klemt af enheder, der er placeret ovenpå eller op ad dem ved stikkontakter, og hvor de eller kommer ud fra enheden. For enheder, der skal betjenes med 230 V vekselstrøm, 50 Hz, skal ind- og udgangsstrømkablet overholde de seneste versioner af IEC Publication 227 eller IEC Publication Frakobling af strøm - Der tændes for strømmen til enheder med eller uden TÆND/SLUK (on/ off) knapper, når strømkablet sættes i strømkilden. Strømkablet er hovedafbryderenhed til strøm, når der skal slukkes for strømmen til alle enheder. 11. Strømkilder - Denne enhed bør kun betjenes fra den type strømkilde, der er beskrevet på mærkatet. Før du fortsætter, skal du sikre dig, at du har slukket for strømmen til det kabel, der skal sættes i enheden. 12. Service - Forsøg ikke selv at reparere denne enhed. Hvis du åbner eller fjerner kabinetter, kan du blive udsat for farlig spænding eller andre farer. Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. 13. Skader, der kræver service - Tag stikket til enheden ud af vekselstrømshovedstrømkilden og lad kvalificeret servicepersonale udføre service, hvis der er opstået skade på udstyret, så som: Strømkablet eller stikket er beskadiget; Produktet er blevet udsat for fugt, vand og/eller dårligt vejr (regn, sne osv.); Der er spildt væske ned i eller ovenpå produktet; Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

6 4 da Sikkerhed Digital videooptager Der er faldet et objekt ned i enheden; Enheden har været tabt, eller enhedens hus er blevet beskadiget; Produktet udviser en tydelig ændring i ydeevnen; Produktet kan ikke betjenes normalt, når brugeren på korrekt vis følger betjeningsinstruktionerne. 14. Udskiftningsdele - Sørg for, at serviceteknikeren anvender udskiftningsdele, der er specificeret af fabrikanten, eller at de har samme karakteristika som de originale dele. Uautoriserede udskiftningsdele kan ugyldiggøre garantien og resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. 15. Sikkerhedscheck - Der bør udføres sikkerhedscheck efter udførelse af service eller reparationer af enheden, så man sikrer sig, at der er korrekte betjeningsforhold. 16. Installation - Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger og i henhold til gældende, lokale forskrifter. 17. Tilslutninger, ændringer eller modifikationer - Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er specificeret af fabrikanten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Bosch, kan annullere garantien eller, i tilfælde af autorisationsaftale, annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret. 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger FARE! Højrisiko: Dette symbol indikerer en umiddelbar, farlig situation så som Farlig spænding inde i produktet. Hvis den ikke undgås, vil det resultere i elektrisk stød, alvorlig tilskadekomst eller død. ADVARSEL! Middelrisiko: Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død. FORSIGTIG! Middelrisiko: Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i mindre eller moderat tilskadekomst. Advarer brugeren om vigtige instruktioner, der fulgte med enheden. FORSIGTIG! Lavrisiko: (uden symbol for sikkerhedsvarsel) Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i skader på bygninger eller risiko for beskadigelse af enheden. BEMÆRK! Dette symbol indikerer oplysninger eller firmapolitik, der relaterer direkte eller indirekte til personalesikkerhed eller beskyttelse af ejendom. F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

7 Digital videooptager Sikkerhed da Vigtige bemærkninger Tilbehør - Denne enhed bør ikke placeres på et ustabilt stativ, trefod eller beslag. Enheden kan falde ned og forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige enheden alvorligt. Brug kun den vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, der er specificeret fra fabrikantens side. Når der anvendes en vogn, skal man være varsom og udvise forsigtighed, når man flytter kombinationen vogn/apparat, så man ikke kommer til skade, hvis vognen tipper. Hurtige stop, usædvanlig styrke eller ujævne overflader kan forårsage, at kombinationen vogn/enhed vælter. Enheden skal monteres i henhold til fabrikantens instruktioner. Flerpolet afbryderkontakt - Tilslut en flerpolet afbryderkontakt, med et forbindelsesmellemrum på mindst 3 mm i hver pol, i den elektriske installation i bygningen. Hvis huset skal åbnes i forbindelse med service og/eller andre aktiviteter, skal man bruge denne flerpolede afbryderkontakt som hovedafbryder, når der skal slukkes for strømmen til enheden. Udskiftning af batteri - Der sidder et lithiumbatteri i enhedens hus. For at undgå eksplosionsfare, skal batteriet udskiftes i henhold til instruktionerne. Udskift det kun med et batteri af samme eller lignende type, som anbefalet af fabrikanten. Batteriet skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. FORSIGTIG! Klasse I laserprodukt. Usynlig laserstråling, hvis huset åbnes. Undgå eksponering fra strålen. Denne advarsel gælder kun for modeller med indbygget DVD-brænder, der bruger en certificeret Klasse I laser. Coax jording: Kabelsystemet skal jordes, hvis der tilsluttes et udendørs kabelsystem til enheden. Man skal ikke tilslutte udendørs udstyr til enhedens indgange, før man har tilsluttet enhedens jordstik til en jordet stikkontakt, eller dets jordterminal er blevet korrekt forbundet med en jordet kilde. Man skal frakoble enhedens indgangsstik fra det udendørs udstyr, før man kan afkoble det jordede stik eller den jordede terminal. Man skal følge de korrekte sikkerhedsforanstaltninger så som jording af et hvilket som helst udendørs udstyr, der er forbundet med denne enhed. Kun amerikanske modeller - I afsnit 810 i National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA No. 70 kan man finde oplysninger om korrekt jording af beslag og understøtning, jording af koaksial til en afladningsenhed, størrelsen på jordstrømledere, placering af afladningsenhed, tilslutning til jordledningselektroder og krav til jordledningselektroden. BEMÆRK! Denne enhed bør kun anvendes på offentlige områder. I henhold til U.S. federal law (amerikansk føderal lovgivning) er hemmelige optagelser af mundtlig kommunikation strengt forbudt. Bortskaffelse - Dit produkt fra Bosch blev udviklet og fremstillet i materialer af høj kvalitet og komponenter, der kan genanvendes og genbruges. Dette symbol betyder, at brugte elektroniske og elektriske enheder skal indsamles og bortskaffes på separat vis fra øvrigt husholdningsaffald. Der forefindes sædvanligvis separate indsamlingssystemer til brugte elektroniske og elektriske produkter. Disse enheder bør bortskaffes på en miljømæssig kompatibel genbrugsplads i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EC. Miljøerklæring - Bosch er dybt engageret i miljøet. Denne enhed er designet således, at den respekterer miljøet mest muligt. Elektrostatisk-sensitiv enhed - Brug korrekte CMOS/MOS-FET forholdsregler under håndtering, så elektrostatisk udladning undgås. BEMÆRK: Brug de krævede, jordede håndledsremme og overhold de korrekte ESD sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer de elektrostatisk-sensitive printkort. Sikringsstørrelse - For at sikkerhedsbeskytte enheden, skal den tilknyttede kredsløbsbeskyttelse Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

8 6 da Sikkerhed Digital videooptager sikres med maks. sikringsstørrelse på 16 A. Dette skal være i henhold til NEC800 (CEC Section 60). Jording og polarisering - Denne enhed er muligvis udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik med ét blad bredere end det andet blad). Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få udskiftet den ubrugelige kontakt. Man skal ikke afkoble sikkerhedsformålet med det polariserede stik. Alternativt kan denne enhed være udstyret med et 3-polet jordstik (et stik med et tredje ben til jording). Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i en jordet stikkontakt. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få udskiftet den ubrugelige kontakt. Ignorér ikke sikkerhedsformålet med jordstikket. Flytning - Tag stikket ud af netværks stikkontakten før du flytter enheden. Flyt enheden med forsigtighed. Usædvanlig styrke eller stød kan beskadige enheden og harddiskdrevene. Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især hvad angår afstand til strøm- og lynafledere og transient beskyttelse skal være i overensstemmelse med NEC725 og NEC800 (CEC Rule og CEC Section 60). Permanent tilsluttet udstyr - Tilslut en let tilgængelig afbryderkontakt i bygningens ledningsinstallationer. Udstyr med stik - Installér stikkontakten tæt ved udstyret, så det er let tilgængeligt. Frakobling af strøm - Der er strøm til enheden, hvis strømkablet er sat i strømkilden. Strømkablet er hovedafbryderenhed til strøm til alle enheder. Montering i rack Ventilation - Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation eller rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger. Maks. driftstemperaturkrav til udstyret må ikke overskrides. Mekanisk belastning - Udstyret skal monteres korrekt i et rack, så man undgår farlige situationer på grund af uens mekanisk belastning. SELV - Alle indgangs-/udgangsporte er SELV kredsløb (Safety Extra Low Voltage/sikret ekstralav spænding). SELV kredsløb bør kun være tilsluttet til andre SELV kredsløb. Video loss - Tab af video er naturligt ved digital videooptagelse, og derfor kan Bosch Security Systems ikke holdes ansvarlige for nogen som helst skade, der måtte opstå i forbindelse med manglende videooplysninger. For at mindske risikoen for mistede digitale oplysninger, anbefaler Bosch Security Systems at man har flere yderligere optagesystemer og en procedure med at tage backup af alle analoge og digitale oplysninger. FCC & ICES Information (applikationer i private hjem) (kun amerikanske og canadiske modeller) Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC Rules (FCC regulativer). Disse begrænsninger er udformet således, at de yder rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne. Men der er ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en specifik installation. Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens under radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan påvises ved at tænde og slukke for udstyret, så opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende funktioner: Drej eller flyt modtagerantennen; Øg afstanden mellem udstyr og modtager; Tilslut udstyret til en stikkontakt på et netkredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet; Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker og bed om hjælp. Bevidste eller ubevidste modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, må ikke udføres. Alle sådanne modifikationer kan annullere brugerens tilladelse til at betjene dette udstyr. Brugeren bør om nødvendigt kontakte forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker og få udbedret evt. ting. Følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission, kan muligvis være en hjælp for brugeren: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. (Sådan identifice- F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

9 Digital videooptager Sikkerhed da 7 rer og løser du problemer med radio-tv interferens). Brochuren kan bestilles hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No Ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. ( UL ) har ikke testet ydeevnen eller driftssikkerheden af dette produkts sikkerheds- eller signalaspekter. UL har kun testet brand-, stød- og/eller tilskadekomst-farer som beskrevet i UL s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL Certification dækker ikke ydeevne eller driftssikkerheden af dette produkts sikkerheds- eller signalaspekter. UL FORETAGER INGEN INDSIGELSER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER OVERHOVEDET VEDRØRENDE DETTE PRODUKTS YDEEVNE ELLER DRIFTSSIKKERHED AF NOGEN SOM HELST SIKKERHEDS- ELLER SIGNALRELATEREDE FUNKTIONER. Ophavsret (copyright) Denne brugervejledning er den intellektuelle ejendomsrettighed ejet af Bosch Security Systems og er underlagt ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker Alle hardware- og software produktnavne anvendt i dette dokument er sandsynligvis registrerede varemærker og skal behandles tilsvarende. BEMÆRK! Denne brugervejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, og oplysningerne i den er omhyggeligt blevet bekræftet. Teksten var fuldstændig og korrekt på trykketidspunktet. Den løbende udvikling af produkterne kan betyde, at indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel. Bosch Security Systems påtager sig intet ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte fra fejl, ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem brugervejledningen og det beskrevne produkt. Yderligere oplysninger Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst den nærmeste Bosch Security Systems eller besøg vort websted på Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

10 8 da Sikkerhed Digital videooptager F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

11 Digital videooptager Indledning da 9 2 Indledning 2.1 Funktioner Stabilt, integreret Linux operativsystem. Små filstørrelser med MPEG-4 komprimering. Intern lagringskapacitet til 2TB. NTSC og PAL valgbart videoformat. Fuldstændig tidstro optagelse: - Op til X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC - Op til X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL - Op til X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC - Op til X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL Forskellige optageopløsninger og kvalitetsniveauer: - 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC - 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL. - 5-trins kvalitetsniveau (højeste, høj, standard, lav, laveste). Nem betjening ved brug af forskellige brugerinterface & brugervenlig vejledning: - Optisk mus, fuldfunktions IR fjernbetjening, Jog/Shuttle Kraftige multipleksfunktioner: - Samtidig direkte visning, optagelse, afspilning, netværkstransmission, backup. Forskellige søgefunktioner: - Dato/klokkeslæt søgning, hændelsessøgning, bogmærkesøgning, smartsøgning. Beskyttelse af hændelsesdata efter hændelsespartion-optagelse. Før-alarm optagelse (op til 1 minut). Optagelse af bevægelseshændelse og eksempel på testfunktion af bevægelsessensitivitet. Optagelse af billede hastighed & kvalitetsjustering pr. individuelt kamera. Kraftig optageplanlægning. Øjeblikkelig afspilning i live-modus. Perfekt audio-/videosynkronisering. Automatisk backup efter tidsplan. Billedautencitering (vandmærke). Tre USB 2.0 porte til backup interface. Indstillingskonfiguration eksport/import med USB Memory Stick eller netværk. Nem system softwareopdatering med USB Memory Stick eller netværk. Kontrolcenter PC software kan håndtere maks. 100 DVR. Maks. fem kunder kan få adgang til én DVR server på samme tid. Network bandwidth throttle: - Justerer automatisk en båndbredde i henhold til enhedens netværkshastighedsstatus. Fjernbetjent alarmmeddelelse via PC-software eller . Klokkeslæt og dato synkronisering fra NTP server. Sommertidsfunktion Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

12 10 da Indledning Digital videooptager Skjult (covert) kamerabeskyttelse. Brugerstyring (Brugerniveaukontrol). PTZ kontrol: - Yderligere oplysninger, se Understøttet PTZ kameraliste. - Dome kamera telemetrikontrol (Dome OSD control). Bemærk: Model DVR-16L (16 kanals) er anvendt i h.t. beskrivelse, betjening og detaljer beskrevet i denne brugervejledning. 2.2 Tilbehør Fjernbetjening Type AAA batterier til fjernbetjening Monteringsbeslag til rack Mus Divar MR PC software Skruer til monteringsbeslag til rack SHIELD CTRL 1 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 5 SHIELD 1A R 3A 1B EL 3B 2A A 4A 2B Y 4B GND IN 10 GND 3 IN GND 5 13 IN 6 14 GND 7 IN Strømstik Fig. 2.1 Tilbehør Tilslutningskort til alarm I/O (Ind/Ud) og Tofase F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

13 Digital videooptager Indledning da Frontpanel DVR-16K / DVR-16L a b c d e f g h i j k l DVR-8K / DVR-8L a b c d e f g h i j k l Fig. 2.2 Frontpanel a b Pileknapper (b B v V): Vælg eller gå til og fra menuvalgmuligheder. (ENTER): Bekræfter menuvalg. Funktionsknapper: : Viser menuen Indstillinger (Setup). : Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 skærme. Indstiller video udgangssignalet til VGA modus: : Viser skærm B kontrolmenu. Indstiller video udgangssignalet til MON A modus : Skifter enheden over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera : Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner : Få vist alle kanaler i rækkefølge : Viser menuen Søg (search) : Starter eller stopper øjeblikkelig optagelse i det valgte kamera (gul ramme) : Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev aktiveret. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

14 12 da Indledning Digital videooptager c d e f g h i j k l Diskbakke (kun DVR-8L og DVR-16L) Isæt en disk her. Kanalknapper Du kan indtaste et nummer med kanalknapperne. Du kan også bruge kanalknapperne til underfunktioner sammen med knappen ALT (knapperne COPY (kopier), IRIS +, SET (indstil), CLEAR (nulstil), MOVE (flyt) og TOUR (tur) til 8 kanals DVR bruges til underfunktion uden knappen ALT). Lysdioden (LED) i knappen indikerer status som følger: - Sluk (off): Den aktuelle status er til live-modus. - Rød: Optage-modus. Blinker, når der er en hændelse. (1) OPEN (åbn): Åbner eller lukker diskbakken (kun DVR-8L og DVR-16L). (2) LOCK (lås): Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere system betjeningen. (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet. (5) LOG: Viser eller fjerner systemets logliste. (6) INFO: Viser eller fjerner systemoplysninger. (7) FOCUS (fokus) - / (8) FOCUS (fokus) +: Indstiller PTZ kameraets fokusposition. (9) COPY: Kopierer optaget data til en ekstern enhed. (10) MARK (mærke): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan indstille markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data. (11) IRIS - / (12) IRIS +: Indstiller PTZ kameraets irisposition. (13) SET (indstil): Registrerer PTZ kameraets forudindstillede position. (14) CLEAR (nulstil): Sletter en gemt, forudindstillet position i PTZ kameraet. (15) MOVE: Flytter PTZ kameraet til den forudindstillede position. (16) TUR: Tager en tur rundt til alle registrerede, forudindstillede positioner i PTZ kameraet. Shuttle ring: Hurtig billedsøgning fremad eller tilbage, når drejeknappen drejes. JOG drejeknap: Tillader rammesøgning fremad eller tilbage. I pausestatus afspilles optagede billeder ramme for ramme gennem rotation. Hæver eller sænker værdien for valgmuligheder. ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at gemme. Afspilningskontrolknapper - X: Pause i afspilning. - m: Tilbagesøgning i optagede billeder. - bb: Afspilning eller tilbageafspilning i optagede billeder. - M: Fremadsøgning i optagede billeder. - x: Stopper afspilning. Indikatorer : Lyser, når der tændes for DVR. : Blinker, når der er adgang til HDD. : Lyser, når alarmen er aktiveret. : Lyser, når der er tilsluttet et netværkskabel. USB Port Tilslut en ekstern USB-enhed til backup eller afspilning. Sensor til fjernbetjening Ret fjernbetjeningen herhen. ALT Skal aktiveres, hvis du bruger kanalknappens underfunktion. F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

15 Digital videooptager Indledning da Bagpanel DVR-16K / DVR-16L a b c d e f g h i j k fl m n o DVR-8K / DVR-8L a b c d e f g h i j k l m n o Fig. 2.3 Bagpanel a VIDEO INPUT: Tilslut kameraets videoudgang til disse BNC tilslutninger. b LOOP OUT: Signalet fra VIDEOINDGANGS-tilslutningen forbindes videre til denne tilslutning. c Strømkabelindgang (AC IN): Sæt stikket i. d AUDIO OUT: Tilslut lydindgangssignalet fra en ekstern enhed. e TOFASE: Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type tilslutningskort. f AUDIO IN: Tilslut lydudgangen fra en ekstern enhed. g ALARM I/O: Tilslut op til 16 alarmindgange via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. Tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. h RS-422/485 terminaler: Tilslut RS422/485 kompatible kameraer. i KBD IN: Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikket. j COM1: Bruges til at tilslutte til en værtsenhed, der er udstyret med RS-232C tilslutning (så som en PC). k ETHERNET Port: Tilslut et ethernet 10/100 Mbps netværkskabel til kontrol af denne enhed via et PC-netværk. l MON B (BNC type tilslutning): Tilsluttes til ekstra skærm eller visningsenhed. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

16 14 da Indledning Digital videooptager m n o MON A (BNC type tilslutning): Tilsluttes til hovedskærm eller visningsenhed. VGA: Tilslut en VGA skærm. USB porte: Tilslut valgfrie USB enheder (fx mus, Memory Stick). 2.5 Fjernbetjening Fig. 2.4 Fjernbetjening. LOCK: Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere systembetjening. ACK: Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev aktiveret. : Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 skærme. : Viser skærm B kontrolmenu og tillader ekstra skærm. : Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner. : Få vist alle kanaler i rækkefølge. ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at gemme. MENU: Viser menuen Indstillinger (Setup). F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

17 Digital videooptager Indledning da 15 Pileknapper (b B v V): Vælger eller går til og fra menu valgmulighederne.. ENTER: Bekræft menuvalg eller gå til fuld skærm for et valgt kamera i multiskærm. Tryk igen på denne tast for at gå tilbage fra fuld skærm til multiskærm. COPY (kopier): Kopierer optaget data til en ekstern enhed. SEARCH (søg): Viser menuen Søg (search). MARK (marker): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan indstille markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data. PAUSE (X): Pause i afspilning. STOP(x): Stopper afspilning. REC (z): Starter eller stopper optagelse. m / c: Tilbagesøgning. Søger tilbage i de optagede billeder. bb: Afspilning eller tilbageafspilning af optagede billeder. M / C: Fremadsøgning. Søger i de optagede billeder i fremad rækkefølge. Talknapper (0, 1-9): Til valg af PTZ forudindstillet nummer, ID eller kanal. INFO: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemoplysninger. LOG: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemets logliste. PTZ: Skifter denne enhed over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera. TOUR: Følger alle registrerede forudindstillinger i PTZ kameraet. ZOOM + / -: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet. FOCUS + / -: Indstiller fokus i PTZ kameraet. IRIS + / -: Indstiller iris i PTZ kameraet. PRESET - Indstil: Registrerer PTZ kameraets forudindstillede positioner. - CLEAR: Sletter en husket, forudindstillet position. - Flyt: Flytter kameraet til den forudindstillede position. ID: Indstiller det relevante DVR system ID til at fungere via IR fjernbetjening, når der anvendes flere DVR ere. Tryk på knappen ID. Tryk så på talknappen indenfor 2 sekunder for at vælge system ID for DVR. Hvis du indstiller system ID til 0, kan du kontrollere flere DVR ere på samme tid. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

18 16 da Indledning Digital videooptager F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

19 Digital videooptager Tilslutninger og indstillinger da 17 3 Tilslutninger og indstillinger Forholdsregler Der er forskellige måder, hvorpå man kan tilslutte enheden, afhængig af kamera og andet udstyr. Se kameraets brugervejledning eller om nødvendigt brugervejledningerne til de øvrige enheder for at få yderligere oplysninger. Sørg for at slukke for kameraet før installation og tilslutning. 3.1 Oversigt over grundtilslutning a b c e f g h d i j k l m n SHIELD CTRL 1 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 5 SHIELD 1A R 3A 1B E L 3B 2A A 4A 2B Y 4B GND IN 10 GND 3 IN GND 5 13 IN 6 14 GND 7 IN Fig. 3.1 Oversigt over grundtilslutning Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

20 18 da Tilslutninger og indstillinger Digital videooptager a b c d e f g h i j Tilslut kameraerne til de BNC videreforbundne kameraindgange (afsluttes automatisk). Tilslut skærm, DVR, VCR eller andet til videoudgang BNC. Tilslut strømkablet til enheden. Tilslut en lydforstærker. Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type tilslutningskort. Tilslut op til 16 (alarm) indgange eller tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. Tilslut PTZ kameraer eller DVR ere. Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikkontakten. Tilslut lyd (linjeindgang). Tilslut til netværket via ethernet-porten eller brug RS232 tilslutningen direkte til en PC seriel port (til serviceformål). k Tilslut skærm B til BNC udgang MON B. l Tilslut skærm A til BNC udgang MON A. m Tilslut en VGA skærm. n Tilslut valgfrie USB ekstra enheder (fx mus, Memory Stick). 3.2 Kameratilslutninger Tilslut kameraer til enheden ved brug af 75-ohm video coaxkabler med BNC tilslutninger. Der er to BNC tilslutninger for hvert kamera. Hver tilslutning kan modtage et kameras signal. Dette signal er forbundet videre (direkte forbundet) til den anden tilslutning, så du kan sende kameraets signal til andet udstyr. Kameraets indgangstilslutninger er auto-afsluttende, så du behøver ikke tilføje en afslutningsenhed på udgangstilslutningen, hvis der ikke er yderligere udstyr forbundet. Hvis kamerasignalet er forbundet videre til yderligere udstyr, skal du sørge for, at enden af videoledningen er afsluttet med en 75-ohm afslutningsenhed. 3.3 Skærmtilslutninger Tilslut enheden til skærmene ved brug af 75-ohm video coaxkabler med tilslutninger. Enheden sender et 1Vpp CVBS signal. Hvis skærmen har en videreforbundet tilslutning, og du ikke anvender en videreforbundet udgang, skal du vælge 75-ohm impedans skærmindstillingen. Hvis skærmens videreforbundne udgang er forbundet med endnu en enhed, skal enhedens afslutningsenhed være indstillet til 75 ohm, og skærmens afslutningsindstilling skal være indstillet til høj impedans. (Bemærk: Dette er ikke nødvendigt på enheder med automatisk afslutning). F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer 5 1.1.1 Versioner

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere