Divar MR digital videooptager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divar MR digital videooptager"

Transkript

1 Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da

2

3 Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Vigtige bemærkninger 5 2 Indledning Funktioner Tilbehør Frontpanel Bagpanel Fjernbetjening 14 3 Tilslutninger og indstillinger Oversigt over grundtilslutning Kameratilslutninger Skærmtilslutninger Tilslutning af RS-232C (COM 1) port CCTV tastaturtilslutninger Netværksforbindelse Sådan tilslutter du USB-enheden Sådan tilslutter du en RS-422/485 enhed Sådan tilslutter du Biphase-porten Sådan tilslutter du ALARM I/O porten Systembetjening Sådan vælger du hovedskærmstype Hvis du ændrer skærmtype, genstartes systemet automatisk Sådan vælger du direkte skærm-modus PTZ kamerakontrol Sådan får du vist systemoplysninger Sådan får du vist systemets log-liste Konfigurationsmenu Kameraindstillinger Indstillinger af tidsplan Visningsindstillinger Indstilling af hændelse Netværksindstillinger Systemindstillinger 60 4 Optagelse Øjeblikkelig optagelse 71 5 Søge og afspille Afspille Søg Tilgængelige funktioner under afspilning 79 Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

4 2 da Indholdsfortegnelse Digital videooptager 5.4 EKSPORTER 79 6 Kontrolcenter Minimumskrav til PC Installation af Control Center Sådan tilslutter du til DVR Hovedskærm i DVR Control Center programmet Direkte modus Søge-modus Fjernbetjent indstillings-modus 95 7 Yderligere programmer Programmet Alarmmeddelelse Hovedskærmen i programmet Nødberedskabsenhed Programmet Archive Player (arkiv afspiller) Programmet Web Viewer (web-visning) REFERENCE Fejlfinding Anbefalede enheder Tidszoner Klassifikation af fabrikkens standardkonfigurationsindstilling Optagetidstabel (500GB HDD) Optagetidstabel (160GB HDD) Specifikationer 128 F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

5 Digital videooptager Sikkerhed da 3 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Følgende sikkerhedsinstruktioner bør du læse og følge samt gemme til fremtidig brug. Du bør lægge mærke til alle advarsler på enheden og i betjeningsanvisningerne, før du betjener enheden. 1. Rengøring - Tag stikket til enheden ud af netværks stikkontakten før rengøring. Følg alle instruktioner, der fulgte med enheden. Generelt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til rengøring, men du kan også bruge en fugtig, fnugfri klud eller et vaskeskind af læder. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. 2. Varmekilder - Installér ikke enheden i nærheden af nogen som helst varmekilder så som radiatorer, varmeapparater, kakkelovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme. 3. Ventilation - Eventuelle åbninger i enhedens hus er beregnet til ventilation for at undgå overopvarmning og sikre en pålidelig betjening. Disse åbninger må ikke overdækkes eller blokeres. Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger. 4. Vand - Brug ikke denne enhed i nærheden af vand f.eks. et badekar, vaskefad, håndvask, vaskekar, i en fugtig eller våd kælder, tæt på en swimmingpool, i en udendørs installation eller i et hvilket som helst område, der er klassificeret som vådområde. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, skal man ikke udsætte enheden for regn eller fugt. 5. Objekter og væske i enheden - Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne enhed gennem åbninger, da de kan komme i berøring med farlige, elektriske dele eller kortslutningsdele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på enheden. Placér ikke genstande, der er fyldt med vand, så som vaser eller kopper, på enheden. 6. Lyn - For yderligere beskyttelse af enheden under lynnedslag, eller når den efterlades uden opsyn og ubrugt i lange tidsperioder, skal du tage stikket ud af netværks stikkontakten og frakoble kabelsystemet. Sådan forebygger du, at enheden bliver beskadiget på grund af lynnedslag og netspændingsbølger. 7. Justering af betjeningsfunktioner - Justér kun de betjeningsfunktioner, der er specificeret i brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre betjeningsfunktioner kan forårsage skade på enheden. Brug af betjeningsfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. 8. Overbelastning - Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan forårsage ildebrand eller elektrisk stød. 9. Beskyttelse af strømkabel og stik - Beskyt stik og strømkabel, så man ikke træder på dem eller bliver klemt af enheder, der er placeret ovenpå eller op ad dem ved stikkontakter, og hvor de eller kommer ud fra enheden. For enheder, der skal betjenes med 230 V vekselstrøm, 50 Hz, skal ind- og udgangsstrømkablet overholde de seneste versioner af IEC Publication 227 eller IEC Publication Frakobling af strøm - Der tændes for strømmen til enheder med eller uden TÆND/SLUK (on/ off) knapper, når strømkablet sættes i strømkilden. Strømkablet er hovedafbryderenhed til strøm, når der skal slukkes for strømmen til alle enheder. 11. Strømkilder - Denne enhed bør kun betjenes fra den type strømkilde, der er beskrevet på mærkatet. Før du fortsætter, skal du sikre dig, at du har slukket for strømmen til det kabel, der skal sættes i enheden. 12. Service - Forsøg ikke selv at reparere denne enhed. Hvis du åbner eller fjerner kabinetter, kan du blive udsat for farlig spænding eller andre farer. Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. 13. Skader, der kræver service - Tag stikket til enheden ud af vekselstrømshovedstrømkilden og lad kvalificeret servicepersonale udføre service, hvis der er opstået skade på udstyret, så som: Strømkablet eller stikket er beskadiget; Produktet er blevet udsat for fugt, vand og/eller dårligt vejr (regn, sne osv.); Der er spildt væske ned i eller ovenpå produktet; Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

6 4 da Sikkerhed Digital videooptager Der er faldet et objekt ned i enheden; Enheden har været tabt, eller enhedens hus er blevet beskadiget; Produktet udviser en tydelig ændring i ydeevnen; Produktet kan ikke betjenes normalt, når brugeren på korrekt vis følger betjeningsinstruktionerne. 14. Udskiftningsdele - Sørg for, at serviceteknikeren anvender udskiftningsdele, der er specificeret af fabrikanten, eller at de har samme karakteristika som de originale dele. Uautoriserede udskiftningsdele kan ugyldiggøre garantien og resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. 15. Sikkerhedscheck - Der bør udføres sikkerhedscheck efter udførelse af service eller reparationer af enheden, så man sikrer sig, at der er korrekte betjeningsforhold. 16. Installation - Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger og i henhold til gældende, lokale forskrifter. 17. Tilslutninger, ændringer eller modifikationer - Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er specificeret af fabrikanten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Bosch, kan annullere garantien eller, i tilfælde af autorisationsaftale, annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret. 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger FARE! Højrisiko: Dette symbol indikerer en umiddelbar, farlig situation så som Farlig spænding inde i produktet. Hvis den ikke undgås, vil det resultere i elektrisk stød, alvorlig tilskadekomst eller død. ADVARSEL! Middelrisiko: Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død. FORSIGTIG! Middelrisiko: Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i mindre eller moderat tilskadekomst. Advarer brugeren om vigtige instruktioner, der fulgte med enheden. FORSIGTIG! Lavrisiko: (uden symbol for sikkerhedsvarsel) Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det resultere i skader på bygninger eller risiko for beskadigelse af enheden. BEMÆRK! Dette symbol indikerer oplysninger eller firmapolitik, der relaterer direkte eller indirekte til personalesikkerhed eller beskyttelse af ejendom. F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

7 Digital videooptager Sikkerhed da Vigtige bemærkninger Tilbehør - Denne enhed bør ikke placeres på et ustabilt stativ, trefod eller beslag. Enheden kan falde ned og forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige enheden alvorligt. Brug kun den vogn, stativ, trefod, beslag eller bord, der er specificeret fra fabrikantens side. Når der anvendes en vogn, skal man være varsom og udvise forsigtighed, når man flytter kombinationen vogn/apparat, så man ikke kommer til skade, hvis vognen tipper. Hurtige stop, usædvanlig styrke eller ujævne overflader kan forårsage, at kombinationen vogn/enhed vælter. Enheden skal monteres i henhold til fabrikantens instruktioner. Flerpolet afbryderkontakt - Tilslut en flerpolet afbryderkontakt, med et forbindelsesmellemrum på mindst 3 mm i hver pol, i den elektriske installation i bygningen. Hvis huset skal åbnes i forbindelse med service og/eller andre aktiviteter, skal man bruge denne flerpolede afbryderkontakt som hovedafbryder, når der skal slukkes for strømmen til enheden. Udskiftning af batteri - Der sidder et lithiumbatteri i enhedens hus. For at undgå eksplosionsfare, skal batteriet udskiftes i henhold til instruktionerne. Udskift det kun med et batteri af samme eller lignende type, som anbefalet af fabrikanten. Batteriet skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. FORSIGTIG! Klasse I laserprodukt. Usynlig laserstråling, hvis huset åbnes. Undgå eksponering fra strålen. Denne advarsel gælder kun for modeller med indbygget DVD-brænder, der bruger en certificeret Klasse I laser. Coax jording: Kabelsystemet skal jordes, hvis der tilsluttes et udendørs kabelsystem til enheden. Man skal ikke tilslutte udendørs udstyr til enhedens indgange, før man har tilsluttet enhedens jordstik til en jordet stikkontakt, eller dets jordterminal er blevet korrekt forbundet med en jordet kilde. Man skal frakoble enhedens indgangsstik fra det udendørs udstyr, før man kan afkoble det jordede stik eller den jordede terminal. Man skal følge de korrekte sikkerhedsforanstaltninger så som jording af et hvilket som helst udendørs udstyr, der er forbundet med denne enhed. Kun amerikanske modeller - I afsnit 810 i National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA No. 70 kan man finde oplysninger om korrekt jording af beslag og understøtning, jording af koaksial til en afladningsenhed, størrelsen på jordstrømledere, placering af afladningsenhed, tilslutning til jordledningselektroder og krav til jordledningselektroden. BEMÆRK! Denne enhed bør kun anvendes på offentlige områder. I henhold til U.S. federal law (amerikansk føderal lovgivning) er hemmelige optagelser af mundtlig kommunikation strengt forbudt. Bortskaffelse - Dit produkt fra Bosch blev udviklet og fremstillet i materialer af høj kvalitet og komponenter, der kan genanvendes og genbruges. Dette symbol betyder, at brugte elektroniske og elektriske enheder skal indsamles og bortskaffes på separat vis fra øvrigt husholdningsaffald. Der forefindes sædvanligvis separate indsamlingssystemer til brugte elektroniske og elektriske produkter. Disse enheder bør bortskaffes på en miljømæssig kompatibel genbrugsplads i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EC. Miljøerklæring - Bosch er dybt engageret i miljøet. Denne enhed er designet således, at den respekterer miljøet mest muligt. Elektrostatisk-sensitiv enhed - Brug korrekte CMOS/MOS-FET forholdsregler under håndtering, så elektrostatisk udladning undgås. BEMÆRK: Brug de krævede, jordede håndledsremme og overhold de korrekte ESD sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer de elektrostatisk-sensitive printkort. Sikringsstørrelse - For at sikkerhedsbeskytte enheden, skal den tilknyttede kredsløbsbeskyttelse Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

8 6 da Sikkerhed Digital videooptager sikres med maks. sikringsstørrelse på 16 A. Dette skal være i henhold til NEC800 (CEC Section 60). Jording og polarisering - Denne enhed er muligvis udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik med ét blad bredere end det andet blad). Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få udskiftet den ubrugelige kontakt. Man skal ikke afkoble sikkerhedsformålet med det polariserede stik. Alternativt kan denne enhed være udstyret med et 3-polet jordstik (et stik med et tredje ben til jording). Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i en jordet stikkontakt. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få udskiftet den ubrugelige kontakt. Ignorér ikke sikkerhedsformålet med jordstikket. Flytning - Tag stikket ud af netværks stikkontakten før du flytter enheden. Flyt enheden med forsigtighed. Usædvanlig styrke eller stød kan beskadige enheden og harddiskdrevene. Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især hvad angår afstand til strøm- og lynafledere og transient beskyttelse skal være i overensstemmelse med NEC725 og NEC800 (CEC Rule og CEC Section 60). Permanent tilsluttet udstyr - Tilslut en let tilgængelig afbryderkontakt i bygningens ledningsinstallationer. Udstyr med stik - Installér stikkontakten tæt ved udstyret, så det er let tilgængeligt. Frakobling af strøm - Der er strøm til enheden, hvis strømkablet er sat i strømkilden. Strømkablet er hovedafbryderenhed til strøm til alle enheder. Montering i rack Ventilation - Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation eller rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger. Maks. driftstemperaturkrav til udstyret må ikke overskrides. Mekanisk belastning - Udstyret skal monteres korrekt i et rack, så man undgår farlige situationer på grund af uens mekanisk belastning. SELV - Alle indgangs-/udgangsporte er SELV kredsløb (Safety Extra Low Voltage/sikret ekstralav spænding). SELV kredsløb bør kun være tilsluttet til andre SELV kredsløb. Video loss - Tab af video er naturligt ved digital videooptagelse, og derfor kan Bosch Security Systems ikke holdes ansvarlige for nogen som helst skade, der måtte opstå i forbindelse med manglende videooplysninger. For at mindske risikoen for mistede digitale oplysninger, anbefaler Bosch Security Systems at man har flere yderligere optagesystemer og en procedure med at tage backup af alle analoge og digitale oplysninger. FCC & ICES Information (applikationer i private hjem) (kun amerikanske og canadiske modeller) Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC Rules (FCC regulativer). Disse begrænsninger er udformet således, at de yder rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne. Men der er ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en specifik installation. Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens under radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan påvises ved at tænde og slukke for udstyret, så opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende funktioner: Drej eller flyt modtagerantennen; Øg afstanden mellem udstyr og modtager; Tilslut udstyret til en stikkontakt på et netkredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet; Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker og bed om hjælp. Bevidste eller ubevidste modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelsen, må ikke udføres. Alle sådanne modifikationer kan annullere brugerens tilladelse til at betjene dette udstyr. Brugeren bør om nødvendigt kontakte forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker og få udbedret evt. ting. Følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission, kan muligvis være en hjælp for brugeren: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. (Sådan identifice- F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

9 Digital videooptager Sikkerhed da 7 rer og løser du problemer med radio-tv interferens). Brochuren kan bestilles hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No Ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. ( UL ) har ikke testet ydeevnen eller driftssikkerheden af dette produkts sikkerheds- eller signalaspekter. UL har kun testet brand-, stød- og/eller tilskadekomst-farer som beskrevet i UL s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL Certification dækker ikke ydeevne eller driftssikkerheden af dette produkts sikkerheds- eller signalaspekter. UL FORETAGER INGEN INDSIGELSER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER OVERHOVEDET VEDRØRENDE DETTE PRODUKTS YDEEVNE ELLER DRIFTSSIKKERHED AF NOGEN SOM HELST SIKKERHEDS- ELLER SIGNALRELATEREDE FUNKTIONER. Ophavsret (copyright) Denne brugervejledning er den intellektuelle ejendomsrettighed ejet af Bosch Security Systems og er underlagt ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker Alle hardware- og software produktnavne anvendt i dette dokument er sandsynligvis registrerede varemærker og skal behandles tilsvarende. BEMÆRK! Denne brugervejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, og oplysningerne i den er omhyggeligt blevet bekræftet. Teksten var fuldstændig og korrekt på trykketidspunktet. Den løbende udvikling af produkterne kan betyde, at indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel. Bosch Security Systems påtager sig intet ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte fra fejl, ufuldstændighed eller uoverensstemmelser mellem brugervejledningen og det beskrevne produkt. Yderligere oplysninger Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst den nærmeste Bosch Security Systems eller besøg vort websted på Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

10 8 da Sikkerhed Digital videooptager F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

11 Digital videooptager Indledning da 9 2 Indledning 2.1 Funktioner Stabilt, integreret Linux operativsystem. Små filstørrelser med MPEG-4 komprimering. Intern lagringskapacitet til 2TB. NTSC og PAL valgbart videoformat. Fuldstændig tidstro optagelse: - Op til X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC - Op til X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL - Op til X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC - Op til X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL Forskellige optageopløsninger og kvalitetsniveauer: - 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC - 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL. - 5-trins kvalitetsniveau (højeste, høj, standard, lav, laveste). Nem betjening ved brug af forskellige brugerinterface & brugervenlig vejledning: - Optisk mus, fuldfunktions IR fjernbetjening, Jog/Shuttle Kraftige multipleksfunktioner: - Samtidig direkte visning, optagelse, afspilning, netværkstransmission, backup. Forskellige søgefunktioner: - Dato/klokkeslæt søgning, hændelsessøgning, bogmærkesøgning, smartsøgning. Beskyttelse af hændelsesdata efter hændelsespartion-optagelse. Før-alarm optagelse (op til 1 minut). Optagelse af bevægelseshændelse og eksempel på testfunktion af bevægelsessensitivitet. Optagelse af billede hastighed & kvalitetsjustering pr. individuelt kamera. Kraftig optageplanlægning. Øjeblikkelig afspilning i live-modus. Perfekt audio-/videosynkronisering. Automatisk backup efter tidsplan. Billedautencitering (vandmærke). Tre USB 2.0 porte til backup interface. Indstillingskonfiguration eksport/import med USB Memory Stick eller netværk. Nem system softwareopdatering med USB Memory Stick eller netværk. Kontrolcenter PC software kan håndtere maks. 100 DVR. Maks. fem kunder kan få adgang til én DVR server på samme tid. Network bandwidth throttle: - Justerer automatisk en båndbredde i henhold til enhedens netværkshastighedsstatus. Fjernbetjent alarmmeddelelse via PC-software eller . Klokkeslæt og dato synkronisering fra NTP server. Sommertidsfunktion Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

12 10 da Indledning Digital videooptager Skjult (covert) kamerabeskyttelse. Brugerstyring (Brugerniveaukontrol). PTZ kontrol: - Yderligere oplysninger, se Understøttet PTZ kameraliste. - Dome kamera telemetrikontrol (Dome OSD control). Bemærk: Model DVR-16L (16 kanals) er anvendt i h.t. beskrivelse, betjening og detaljer beskrevet i denne brugervejledning. 2.2 Tilbehør Fjernbetjening Type AAA batterier til fjernbetjening Monteringsbeslag til rack Mus Divar MR PC software Skruer til monteringsbeslag til rack SHIELD CTRL 1 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 5 SHIELD 1A R 3A 1B EL 3B 2A A 4A 2B Y 4B GND IN 10 GND 3 IN GND 5 13 IN 6 14 GND 7 IN Strømstik Fig. 2.1 Tilbehør Tilslutningskort til alarm I/O (Ind/Ud) og Tofase F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

13 Digital videooptager Indledning da Frontpanel DVR-16K / DVR-16L a b c d e f g h i j k l DVR-8K / DVR-8L a b c d e f g h i j k l Fig. 2.2 Frontpanel a b Pileknapper (b B v V): Vælg eller gå til og fra menuvalgmuligheder. (ENTER): Bekræfter menuvalg. Funktionsknapper: : Viser menuen Indstillinger (Setup). : Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 skærme. Indstiller video udgangssignalet til VGA modus: : Viser skærm B kontrolmenu. Indstiller video udgangssignalet til MON A modus : Skifter enheden over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera : Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner : Få vist alle kanaler i rækkefølge : Viser menuen Søg (search) : Starter eller stopper øjeblikkelig optagelse i det valgte kamera (gul ramme) : Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev aktiveret. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

14 12 da Indledning Digital videooptager c d e f g h i j k l Diskbakke (kun DVR-8L og DVR-16L) Isæt en disk her. Kanalknapper Du kan indtaste et nummer med kanalknapperne. Du kan også bruge kanalknapperne til underfunktioner sammen med knappen ALT (knapperne COPY (kopier), IRIS +, SET (indstil), CLEAR (nulstil), MOVE (flyt) og TOUR (tur) til 8 kanals DVR bruges til underfunktion uden knappen ALT). Lysdioden (LED) i knappen indikerer status som følger: - Sluk (off): Den aktuelle status er til live-modus. - Rød: Optage-modus. Blinker, når der er en hændelse. (1) OPEN (åbn): Åbner eller lukker diskbakken (kun DVR-8L og DVR-16L). (2) LOCK (lås): Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere system betjeningen. (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet. (5) LOG: Viser eller fjerner systemets logliste. (6) INFO: Viser eller fjerner systemoplysninger. (7) FOCUS (fokus) - / (8) FOCUS (fokus) +: Indstiller PTZ kameraets fokusposition. (9) COPY: Kopierer optaget data til en ekstern enhed. (10) MARK (mærke): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan indstille markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data. (11) IRIS - / (12) IRIS +: Indstiller PTZ kameraets irisposition. (13) SET (indstil): Registrerer PTZ kameraets forudindstillede position. (14) CLEAR (nulstil): Sletter en gemt, forudindstillet position i PTZ kameraet. (15) MOVE: Flytter PTZ kameraet til den forudindstillede position. (16) TUR: Tager en tur rundt til alle registrerede, forudindstillede positioner i PTZ kameraet. Shuttle ring: Hurtig billedsøgning fremad eller tilbage, når drejeknappen drejes. JOG drejeknap: Tillader rammesøgning fremad eller tilbage. I pausestatus afspilles optagede billeder ramme for ramme gennem rotation. Hæver eller sænker værdien for valgmuligheder. ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at gemme. Afspilningskontrolknapper - X: Pause i afspilning. - m: Tilbagesøgning i optagede billeder. - bb: Afspilning eller tilbageafspilning i optagede billeder. - M: Fremadsøgning i optagede billeder. - x: Stopper afspilning. Indikatorer : Lyser, når der tændes for DVR. : Blinker, når der er adgang til HDD. : Lyser, når alarmen er aktiveret. : Lyser, når der er tilsluttet et netværkskabel. USB Port Tilslut en ekstern USB-enhed til backup eller afspilning. Sensor til fjernbetjening Ret fjernbetjeningen herhen. ALT Skal aktiveres, hvis du bruger kanalknappens underfunktion. F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

15 Digital videooptager Indledning da Bagpanel DVR-16K / DVR-16L a b c d e f g h i j k fl m n o DVR-8K / DVR-8L a b c d e f g h i j k l m n o Fig. 2.3 Bagpanel a VIDEO INPUT: Tilslut kameraets videoudgang til disse BNC tilslutninger. b LOOP OUT: Signalet fra VIDEOINDGANGS-tilslutningen forbindes videre til denne tilslutning. c Strømkabelindgang (AC IN): Sæt stikket i. d AUDIO OUT: Tilslut lydindgangssignalet fra en ekstern enhed. e TOFASE: Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type tilslutningskort. f AUDIO IN: Tilslut lydudgangen fra en ekstern enhed. g ALARM I/O: Tilslut op til 16 alarmindgange via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. Tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. h RS-422/485 terminaler: Tilslut RS422/485 kompatible kameraer. i KBD IN: Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikket. j COM1: Bruges til at tilslutte til en værtsenhed, der er udstyret med RS-232C tilslutning (så som en PC). k ETHERNET Port: Tilslut et ethernet 10/100 Mbps netværkskabel til kontrol af denne enhed via et PC-netværk. l MON B (BNC type tilslutning): Tilsluttes til ekstra skærm eller visningsenhed. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

16 14 da Indledning Digital videooptager m n o MON A (BNC type tilslutning): Tilsluttes til hovedskærm eller visningsenhed. VGA: Tilslut en VGA skærm. USB porte: Tilslut valgfrie USB enheder (fx mus, Memory Stick). 2.5 Fjernbetjening Fig. 2.4 Fjernbetjening. LOCK: Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere systembetjening. ACK: Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev aktiveret. : Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 skærme. : Viser skærm B kontrolmenu og tillader ekstra skærm. : Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner. : Få vist alle kanaler i rækkefølge. ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at gemme. MENU: Viser menuen Indstillinger (Setup). F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

17 Digital videooptager Indledning da 15 Pileknapper (b B v V): Vælger eller går til og fra menu valgmulighederne.. ENTER: Bekræft menuvalg eller gå til fuld skærm for et valgt kamera i multiskærm. Tryk igen på denne tast for at gå tilbage fra fuld skærm til multiskærm. COPY (kopier): Kopierer optaget data til en ekstern enhed. SEARCH (søg): Viser menuen Søg (search). MARK (marker): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan indstille markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data. PAUSE (X): Pause i afspilning. STOP(x): Stopper afspilning. REC (z): Starter eller stopper optagelse. m / c: Tilbagesøgning. Søger tilbage i de optagede billeder. bb: Afspilning eller tilbageafspilning af optagede billeder. M / C: Fremadsøgning. Søger i de optagede billeder i fremad rækkefølge. Talknapper (0, 1-9): Til valg af PTZ forudindstillet nummer, ID eller kanal. INFO: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemoplysninger. LOG: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemets logliste. PTZ: Skifter denne enhed over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera. TOUR: Følger alle registrerede forudindstillinger i PTZ kameraet. ZOOM + / -: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet. FOCUS + / -: Indstiller fokus i PTZ kameraet. IRIS + / -: Indstiller iris i PTZ kameraet. PRESET - Indstil: Registrerer PTZ kameraets forudindstillede positioner. - CLEAR: Sletter en husket, forudindstillet position. - Flyt: Flytter kameraet til den forudindstillede position. ID: Indstiller det relevante DVR system ID til at fungere via IR fjernbetjening, når der anvendes flere DVR ere. Tryk på knappen ID. Tryk så på talknappen indenfor 2 sekunder for at vælge system ID for DVR. Hvis du indstiller system ID til 0, kan du kontrollere flere DVR ere på samme tid. Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

18 16 da Indledning Digital videooptager F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

19 Digital videooptager Tilslutninger og indstillinger da 17 3 Tilslutninger og indstillinger Forholdsregler Der er forskellige måder, hvorpå man kan tilslutte enheden, afhængig af kamera og andet udstyr. Se kameraets brugervejledning eller om nødvendigt brugervejledningerne til de øvrige enheder for at få yderligere oplysninger. Sørg for at slukke for kameraet før installation og tilslutning. 3.1 Oversigt over grundtilslutning a b c e f g h d i j k l m n SHIELD CTRL 1 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 5 SHIELD 1A R 3A 1B E L 3B 2A A 4A 2B Y 4B GND IN 10 GND 3 IN GND 5 13 IN 6 14 GND 7 IN Fig. 3.1 Oversigt over grundtilslutning Bosch Security Systems Brugervejledning F01U

20 18 da Tilslutninger og indstillinger Digital videooptager a b c d e f g h i j Tilslut kameraerne til de BNC videreforbundne kameraindgange (afsluttes automatisk). Tilslut skærm, DVR, VCR eller andet til videoudgang BNC. Tilslut strømkablet til enheden. Tilslut en lydforstærker. Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type tilslutningskort. Tilslut op til 16 (alarm) indgange eller tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort. Tilslut PTZ kameraer eller DVR ere. Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikkontakten. Tilslut lyd (linjeindgang). Tilslut til netværket via ethernet-porten eller brug RS232 tilslutningen direkte til en PC seriel port (til serviceformål). k Tilslut skærm B til BNC udgang MON B. l Tilslut skærm A til BNC udgang MON A. m Tilslut en VGA skærm. n Tilslut valgfrie USB ekstra enheder (fx mus, Memory Stick). 3.2 Kameratilslutninger Tilslut kameraer til enheden ved brug af 75-ohm video coaxkabler med BNC tilslutninger. Der er to BNC tilslutninger for hvert kamera. Hver tilslutning kan modtage et kameras signal. Dette signal er forbundet videre (direkte forbundet) til den anden tilslutning, så du kan sende kameraets signal til andet udstyr. Kameraets indgangstilslutninger er auto-afsluttende, så du behøver ikke tilføje en afslutningsenhed på udgangstilslutningen, hvis der ikke er yderligere udstyr forbundet. Hvis kamerasignalet er forbundet videre til yderligere udstyr, skal du sørge for, at enden af videoledningen er afsluttet med en 75-ohm afslutningsenhed. 3.3 Skærmtilslutninger Tilslut enheden til skærmene ved brug af 75-ohm video coaxkabler med tilslutninger. Enheden sender et 1Vpp CVBS signal. Hvis skærmen har en videreforbundet tilslutning, og du ikke anvender en videreforbundet udgang, skal du vælge 75-ohm impedans skærmindstillingen. Hvis skærmens videreforbundne udgang er forbundet med endnu en enhed, skal enhedens afslutningsenhed være indstillet til 75 ohm, og skærmens afslutningsindstilling skal være indstillet til høj impedans. (Bemærk: Dette er ikke nødvendigt på enheder med automatisk afslutning). F01U Brugervejledning Bosch Security Systems

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk Figur 1: Tilslutningsmuligheder 1. Tilslutning af IP kameraer op til 8 (afhængig af model). 2. Tilslutning af 4 alarm indgange og en relæ udgang. 3. Tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie Betjeningsvejledning ORION OSD serie ORION OSD serie Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide VAST inside HD Local Display Full Integration with VIVOTEK Cameras 510000221G Advarsel før installation Sluk for Network Video Recorder så snart det

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere