DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)"

Transkript

1 DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

2 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen af BEKOMAT 32U bør installations- og driftsvejledningen læses omhyggeligt igennem samt overholdes. Kun når de anførte forskrifter og henvisninger overholdes nøjagtigt er der garanti for at BEKOMAT 32U fungerer korrekt, så en pålidelig vandudladning er mulig. 2 BEKOMAT 32U

3 1 Piktogrammer og symboler Sikkerhedsanvisninger Tilsigtet anvendelse Udelukkelse fra anvendelsesområdet Tekniske data Elektriske data Måltegning Klimazoner og specifikationer Funktion Installation Elektrisk installation Service og vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Komponenter og dele Anbefalede reservedele Tilbehør Overensstemmelseserklæring...26 BEKOMAT 32U 3

4 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten @ 1 Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten s/w @ 1 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht @ 1 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/G+W+ V Netzspannung @ 1 Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis @ 1 Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung BEKO ( männl. @ 1 Pos: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr @ 1 Pos: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Piktogrammer og symboler Pos: 1 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Piktogramme und Piktogrammer og symboler Følg installations- og driftsvejledningen Følg installations- og driftsvejledningen (på typeskiltet) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) for spænding samt komponenter, der er påtrykt spænding Pos: 6 /Beko Technische Sikkerhedsanvisninger Kontroller om denne vejledning svarer til apparatets type. Overhold samtlige anvisninger i denne betjeningsvejledning. Den indeholder grundlæggende henvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation, drift og service. Derfor skal betjeningsvejledningen ubetinget læses af montøren samt af den driftsansvarlige/af fagpersonalet før installationen, idriftsættelsen og servicearbejdet påbegyndes. Betjeningsvejledningen skal altid være til rådighed, hvor BEKOMAT 32U anvendes. Udover denne betjeningsvejledning skal evt. lokale eller nationale forskrifter overholdes. Sørg for at BEKOMAT 32U kun drives med de grænseværdier, der er tilladte og som er angivet på typeskiltet. I modsat fald er der risiko for personskader samt tingskader, og der kan opstå funktions- og driftsfejl. I tilfælde af usikkerhed eller ved spørgsmål til denne installations- og driftsvejledning bedes De kontakte firmaet BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. 4 BEKOMAT 32U

5 Pos: 11 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 13 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht @ 1 Pos: 14 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/zusatz Sicherheitshinweise BM31/32 SA + 31U /32U Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 17 /---- Seitenumbr uch @ 1 Sikkerhedsanvisninger Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Yderligere sikkerhedsanvisninger: Overhold også de gældende nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter under installationen og driften. BEKOMAT 32U må ikke anvendes i eksplosive rum. Undgå for store tilspændingsmomenter på tilløbets skruer. Dette gælder især for de koniske skruesamlinger. BEKOMAT 32U kan kun anvendes med påtrykt spænding. Testtasten må ikke anvendes til en permanent afvanding. Anvend kun originale reservedele. Kun på den måde sikres en lydefri funktion. Ekstra henvisninger: Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Under monteringen skal nøglestørrelsen på tilløbet (nøglevidde SV 27) anvendes som modhold. Service-unitten må ikke skilles ad. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning BEKOMAT 32U 5

6 Pos: 19 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Bestimmung. Ver wend. BM 31/32/33 @ 1 Pos: 21 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32/33 @ 1 Pos: 22 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM nicht für frostgefähr dete Bereiche @ 1 Pos: 23 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32 nicht fürco2-anwendg Pos: 24 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tilsigtet anvendelse Pos: 18 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Ver Tilsigtet anvendelse BEKOMAT 32U er en elektronisk niveaureguleret vandudlader til trykluftsanlæg. Den må kun anvendes inden for de tilladte driftsparametre (se tekniske Data). BEKOMAT 32U kan udlede kondensatet under et driftstryk fra anlægskomponenterne næsten uden at miste trykluft. BEKOMAT 32U skal påtrykkes en driftsspænding samt et driftstryk (se tekniske Data). Anvendes systemet i anlæg med øgede krav til trykluftkvaliteten (levnedsmiddelvirksomhed, medico-industri, laboratorieudstyr, specielle processer osv.), skal driftsansvarlige træffe foranstaltninger til overvågning af trykluftkvaliteten. Disse garanterer sikkerheden i de efterfølgende processer og kan dermed forebygge kvæstelser samt skader på anlæggene. Det er pålagt driftsansvarlige, at overvåge de anførte betingelser under hele driftstiden. Pos: 20 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber Udelukkelse fra anvendelsesområdet BEKOMAT 32U kan som vandudlader alene ikke garantere for trykluftkvaliteten; dertil kræves der yderligere teknisk udstyr. BEKOMAT 32U er ikke dimensioneret til anvendelse i anlæg med undertryk eller i anlæg som er påtrykt atmosfærisk omgivelsestryk samt i Ex-områder. BEKOMAT 32U må ikke konstant udsættes for direkte sol- eller varmestråling. BEKOMAT 32U må ikke installeres og drives i områder med aggressiv atmosfære. BEKOMAT 32U kan ikke varmes op og er derfor ikke egnet til anvendelse i frostudsatte områder. BEKOMAT 32U er ikke konstrueret til brug i CO2-anlæg. 6 BEKOMAT 32U

7 Pos: 26 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Techn. Daten BM 3xU + UC + GOST @ 1 Pos: 27 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Leistung BM Standar @ 1 Pos: 28 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tekniske data Pos: 25 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Technische Tekniske data Min./maks. driftstryk (se mærkeplade) Min./maks. temperatur (se mærkeplade) Kondensattilløb Kondensatudløb Kondensat Hus Vægt (tom) 0, bar ( psi) eller 1, bar ( psi) C ( F) eller C ( F) G ½ (NPT ½) indvendig max. Einschraubtiefe 13,5 mm (½") G ¼ Ø mm slangetylle Olieholdigt + oliefrit Aluminium + kunststof, glasfiberforstærket 1,0 kg (2.2 lbs) Dette produkt blev testet iht. kravene i CAN/CSA-C22.2 No tredje udgave inklusive senere udgaver af samme norm, under hensyntagen til det samme testkravniveau. Maks. ydelse for klimazone blå se også kapitlet Klimazoner og specifikationer Maks. kompressorydelse 5 m³/min (175 scfm) Maks. kuldetørrerydelse 10 m³/min (350 scfm) Maks. filterydelse 50 m³/min (1750 scfm) BEKOMAT 32U 7

8 Pos: 30 /Beko Technische Dokumentation/Elektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische Daten BM @ 1 Pos: 31 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektriske data Pos: 29 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektriske data Driftsspænding (se mærkeplade) Effektforbrug Anbefalet kabelkappediameter Anbefalet åretværsnit fjederklemme (spændingsforsyning / relæ) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (spændingsforsyning) Anbefalet åretværsnit fjederklemme (ekstern test) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (relæ / ekstern test) Anbefalet afisolering af kabelkappen (spændingsforsyningen / relæ) Anbefalet afisolering af kabelkappen (ekstern test) Anbefalet terminalrørslængde fjederklemme Anbefalet terminalrørslængde skrueklemme Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af last *) Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af svagt signal*) Den eksterne testkontakts forbindelsesdata VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% eller VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% P = 0, VA (W) Ø 5,0 10 mm (0,20 0,39 ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) 0,75...2,5 mm² (AWG ) 0,75...1,0 mm² (AWG ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) ~ 30 mm (~ 1.18") ~ 90 mm (~ 3.54") ~ 8 mm (~ 0.31 inch) ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma på apparatet 5 VDC; brydestrøm 0,5 ma Beskyttelsesklasse IP 67 Overspændingskategori (IEC ) II VAC = V alternating current (vekselspænding) VDC = V direct current (jævnspænding) *) Kobling af laster medfører, at kontaktens egenskaber ikke længere er egnede til kobling af svage signaler. 8 BEKOMAT 32U

9 Pos: 33 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M @ 1 Pos: 34 /---- Seitenumbr uch @ 1 Måltegning Pos: 32 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1M Måltegning BEKOMAT 32U 9

10 Pos: 36 /Beko Technische Dokumentation/Klimazonen/Klimazonen @ 1 Pos: 37 /---- Seitenumbr uch @ 1 Klimazoner og specifikationer Pos: 35 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Klimazonen und Klimazoner og specifikationer Klimazone Maks. kompressorydelse m³/min. Maks. tørrerydelse m³/min. Maks. filterydelse m³/min. Grøn 6,0 12,0 60,0 Blå 5,0 10,0 50,0 Rød 3,5 7,0 35,0 De anførte specifikationer baseres på tempereret klima gældende for Europa, store dele af syd-øst Asien, Nord- og Sydafrika, dele af Nord- og Sydamerika (klimazone: Blå). For et tørt og/eller køligt klima (klimazone: Grøn) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 1,2. For et varmt og/eller fugtigt klima (troperne, klimazone: Rød) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 0,7. 10 BEKOMAT 32U

11 Pos: 39 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM @ 1 Pos: 40 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 32U/33U @ 1 Funktion Pos: 38 /Beko Technische Funktion Kondensatet strømmer gennem tilløbsledningen (1) ind i BEKOMAT 32U og samles i huset (2). En kapacitiv sensor (3) registrerer kontinuerligt niveauet og afgiver et signal til den elektroniske styring, når beholderen er helt fyldt. Pilotventilen (4) aktiveres, og membranerne (5) åbner afløbsledningen (6), så kondensatet udledes. Når BEKOMAT 32U er tømt, lukkes afløbsledningen tæt til igen, før der opstår unødvendige tryktab. BEKOMAT 32U 11

12 Pos: 42 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 31U/32U/33U+ Vario Abl.-War tungsmeldg. aktiv(nicht 32U FMK + IF) Wartungsinter @ 1 Funktion To LED er angiver de enkelte driftstilstande på BEKOMAT 32U. Når forsyningsspændingen påtrykkes, udfører BEKOMAT 32U en selvtest. Begge LED er lyser ca. 1 sekund, derefter skifter apparatet til tilstanden "driftsklar" Klar til drift, spænding er påtrykt. Er kondensatudløbet forstyrret, aktiveres en alarmmodus, som indikeres ved, at den røde alarm- LED blinker. Forstyrrelse/alarm Ventilfunktionstest (manuel afvanding): Tryk ca. 2 sek. på tasten. Alarmfunktionstest (se nedenfor): Tryk mindst 1 minut på tasten. Må ikke anvendes til en permanent afvanding. Ventilens koblingsfølge i alarmmodus Alarmmelding via en potentialefri kontakt Alarmmodus: Er BEKOMAT ikke tom efter 1 minut, udløses der en fejlmelding: Alarm-LED'en blinker. Alarmrelæet kobler (signalet kan udtages potentialefrit). Ventilen åbnes 7,5 sek. hvert 4. minut. Er forstyrrelsen dermed afhjulpet, kobler BEKOMAT automatisk tilbage til normal modus. Mulige årsager til forstyrrelserne er f.eks.: Fejl i installationen Det minimale tryk underskrides Der er for meget kondensat (overbelastning) Tilstoppet/spærret afløbsledning Stor mængde forurenede partikler Tilfrosne rørledninger 12 BEKOMAT 32U

13 Pos: 43 /---- Seitenumbr uch @ 1 Funktion BEKOMAT 32U udgiver en vedligeholdelsesmelding angående service, der skal udføres. Der aktiveres en visuel vedligeholdelsesmelding (service) afhængigt af driftsmetoden, der indikerer, at service-unitten skal udskiftes. Vedligeholdelsesmeldingen ses ved, at driftsspændings-led'en "power" blinker. Vedligeholdelsesmeldingen udgives efter 2 x h eller 1 million cyklusser. Vedligeholdelsessignalet udgives, når én af de to værdier er nået. I forbindelse med strømsvigt eller hvis strømforsyningen er slået fra, opretholdes timerens status. Vedligeholdelsesaktiviteterne er beskrevet i kapitlet "Kontrol og vedligeholdelse". Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten trykkes ind i mindst 5 sekunder. BEKOMAT 32U 13

14 Pos: 45 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 46 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 47 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 48 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Installation Pos: 44 /Beko Technische Installation Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 14 BEKOMAT 32U

15 Pos: 49 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 50 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/BM 31/32/33+U+AU (nicht Vario) @ 1 Installation OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Installationsanvisninger: BEKOMAT (3) må kun monteres som vist. Monter aldrig liggende eller i en anden skrå position. Tilløbsrør (1) og kugleventil (2) mindst G½. Intet filter eller si i tilløbet. Hældning i tilløb >1 %. Anvend kun kugleventiler (2). Driftstryk: Min. 0,8/1,2 bar (12/17 psig), maks. 16 bar (230 psig). Se mærkeplade. Kort, fastspændt trykslange (4) på et tryksikkert rør. For hver meter stigning i afløbsledningen (5) forøges det nødvendige minimale tryk med 0,1 bar (1,4 psi). Afløbsledning (5) maks. 5 m (16,4ft) stigende. Udlæg hovedledningen (6) mindst ½" med 1 % hældning. Før afløbsledningen (5) oppefra ind i hovedledningen (6). Før indkøringen skal der altid gennemføres en tæthedsprøve og det skal kontrolleres om styreenheden er gået ordentligt i hak. BEKOMAT 32U 15

16 Pos: 51 /---- Seitenumbr uch @ 1 Installation Forkert Korrekt Trykforskelle! Der skal sørges for udledning af kondensatet ved hvert sted dette siver ud. Kontinuerlig hældning! Der må ikke være en vandlomme ved tilløbsledningens rørsamling. Prelflade! Skal der udledes direkte fra ledningen, bør luftstrømmen omledes. Udluftning! Er hældningen ikke tilstrækkelig i tilløbet eller opstår der andre problemer i tilløbet, skal der udlægges en udluftningsslange. 16 BEKOMAT 32U

17 Pos: 53 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 54 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 55 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/ElektrInstallation Hinweise BM32U/33U @ 1 Elektrisk installation Pos: 52 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektrisk installation Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. OBS: Strømtilslutning: 1. Aflæs den tilladte netspænding på mærkepladen, og overhold ubetinget denne. 2. Der skal være installeret en sikker tilgængelig udkobler (f.eks. stik eller afbryder) til forsyningsspændingen, som skiller alle strømførende ledere fra hinanden. 3. Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. 4. Udfør installationerne iht. VDE 0100 / IEC Se klemmekonfigurationen. 6. Må ikke installeres under spænding. 7. Løsn skruerne (1), og tag kappens overdel (2) af. 8. Løsn kabelsamlingen (3), fjern proppen (hvis isat), og før kablet (4) igennem til spændingsforsyningen. 9. Tilslut kablet (4) på klemmerne X1 (1.1, 1.2) (5). 10.Udlæg kablerne som vist (se også klemmekonfigurationen i det efterfølgende afsnit). 11.Spænd kabelsamlingen (3) let til, så den slutter tæt til. 12.Sæt kappens overdel (2) på, og spænd skruerne (1) til med hånden. BEKOMAT 32U 17

18 Pos: 56 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/Klemmenbelegung BM @ 1 Elektrisk installation Tilslutning af den potentialefri kontakt og den eksterne test: 1. Vælg det rigtige kabel. 2. Tilslutningen sker til X2 og X3, som vist på illustrationen ved siden af. 3. Installationen udføres som for strømforsyningens tilslutning. 4. Er den potentialefri kontakt påtrykt livsfarlige spændinger, skal den også have en udkobler som beskrevet ovenover. 5. Anvendes der potentialefrie kontakter, og tilsluttes den eksterne test, skal der sørges for tilstrækkelig afstand eller egnet isolering iht. EN til modulets øvrige komponenter. 6. Anvendes en flertrådet fælles leder til tilslutningen af den potentialefrie kontakt og af den eksterne test, skal lederens mærkedata være egnet til den maksimale spænding og til det ønskede temperaturområde. Klemmekonfiguration netspænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND fase neutral normally open common normally closed external test (IN1) GND L = Faseleder N = Nulleder Klemmekonfiguration ekstra lav spænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND power power normally open common normally closed external test (IN1) GND 18 BEKOMAT 32U

19 Pos: 57 /Beko Technische @ 1 Pos: 58 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektrisk installation Klemmekonfiguration for den potentialefri kontakt og den eksterne test L/+ power 1.1 X 1 X 2 X 3 Fejlmelding / potentialfri kontakt: N/- power 1.2 NO normally open 2.1 CO common 2.2 NC normally closed 2.3 IN1 external test (IN1) 3.1 GND GND 3.2 X 2.1 n.o. X 2.2 com. X 2.3 n.c. n.c. - com. lukket under forstyrrelse eller spændingsudfald (hvilestrømsprincip) n.o. - com. lukket under normal drift Kontakterne X er potentialefri. Ekstern test / fjernstyring: X 3.1 ekstern test (IN1) X 3.2 GND Kontakter forbundet = test aktiv = udledning Kontakter åben = test inaktiv Kontakterne X er ikke potentialefrie. OBS: Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. Spænd kabelsamlingen let til, så den er tæt. Elektrisk skema BEKOMAT 32U 19

20 Pos: 60 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 61 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 62 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 63 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 64 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 65 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 66 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse Pos: 59 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Kontr olle und Service og vedligeholdelse Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Fare! Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 20 BEKOMAT 32U

21 Pos: 67 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 68 /Beko Technische Dokumentation/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 31U /32U (nicht IF) stand-alone @ 1 Service og vedligeholdelse OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Anbefalet vedligeholdelse: Der udgives en vedligeholdelsesmelding efter 2 x 8760 driftstimer eller 1 million cyklusser. Den grønne power-led blinker. I dette tilfælde eller senest efter to år (2 x 8760 driftstimer) skal service-unitten (5) udskiftes. 1. Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten under LED'en trykkes ind i mindst 5 sekunder. 2. Tag styreenheden (1) af ved at trykke låsetappen (2) ind 3. Løsn BEKOMAT 32U fra afløbet (3) 4. Tag design-skålen (4) (hvis monteret) af med en skruetrækker (10) 5. Tag service-unitten (5) af tilløbets rørføring, idet omløbermøtrikken løsnes 6. Eller fjern skruerne (6) på vinkeltyllen (7) BEKOMAT 32U 21

22 Pos: 69 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse 7. Eller løsn skruerne (8) på mellemadapteren (9), og træk denne ned og af service-unitten 8. Kontrollér, om den nye service-unit (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens (2) farve) 9. Den nye service-unit (5) monteres i omvendt rækkefølge. Montering af styreenheden på service-unitten: 1. Kontrollér, om service-unitten (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens farve) 2. Kontrollér, om tætningsmåtten (11) og kontaktfjedrene (13) er rene, tørre og fri for fremmedlegemer. 3. Før sensoren (12) ind i følerrørpladen (14). 4. Hægt krogen (15) fra styreenheden (1) ind i følerrørpladen (14). 5. Tryk styreenheden (1) mod service-unitten (5), og lad den gå i hak Indkøring efter service: Før en indkøring skal følgende altid udføres: Kontrollér, om samlingen er tæt Kontrollér de elektriske tilslutninger Kontrollér, om styreenheden er gået korrekt i hak 22 BEKOMAT 32U

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning Driftsvejledning IRM - Regnvandsstyring Hybridsystem IRM Læs dette hæfte før installation og ibrugtagning Overhold alle sikkerhedsanvisninger Opbevar hæftet på anvendelsesstedet Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere