DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)"

Transkript

1 DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

2 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen af BEKOMAT 32U bør installations- og driftsvejledningen læses omhyggeligt igennem samt overholdes. Kun når de anførte forskrifter og henvisninger overholdes nøjagtigt er der garanti for at BEKOMAT 32U fungerer korrekt, så en pålidelig vandudladning er mulig. 2 BEKOMAT 32U

3 1 Piktogrammer og symboler Sikkerhedsanvisninger Tilsigtet anvendelse Udelukkelse fra anvendelsesområdet Tekniske data Elektriske data Måltegning Klimazoner og specifikationer Funktion Installation Elektrisk installation Service og vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Komponenter og dele Anbefalede reservedele Tilbehør Overensstemmelseserklæring...26 BEKOMAT 32U 3

4 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten @ 1 Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten s/w @ 1 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht @ 1 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/G+W+ V Netzspannung @ 1 Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis @ 1 Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung BEKO ( männl. @ 1 Pos: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr @ 1 Pos: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Piktogrammer og symboler Pos: 1 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Piktogramme und Piktogrammer og symboler Følg installations- og driftsvejledningen Følg installations- og driftsvejledningen (på typeskiltet) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) for spænding samt komponenter, der er påtrykt spænding Pos: 6 /Beko Technische Sikkerhedsanvisninger Kontroller om denne vejledning svarer til apparatets type. Overhold samtlige anvisninger i denne betjeningsvejledning. Den indeholder grundlæggende henvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation, drift og service. Derfor skal betjeningsvejledningen ubetinget læses af montøren samt af den driftsansvarlige/af fagpersonalet før installationen, idriftsættelsen og servicearbejdet påbegyndes. Betjeningsvejledningen skal altid være til rådighed, hvor BEKOMAT 32U anvendes. Udover denne betjeningsvejledning skal evt. lokale eller nationale forskrifter overholdes. Sørg for at BEKOMAT 32U kun drives med de grænseværdier, der er tilladte og som er angivet på typeskiltet. I modsat fald er der risiko for personskader samt tingskader, og der kan opstå funktions- og driftsfejl. I tilfælde af usikkerhed eller ved spørgsmål til denne installations- og driftsvejledning bedes De kontakte firmaet BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. 4 BEKOMAT 32U

5 Pos: 11 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 13 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht @ 1 Pos: 14 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/zusatz Sicherheitshinweise BM31/32 SA + 31U /32U Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 17 /---- Seitenumbr uch @ 1 Sikkerhedsanvisninger Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Yderligere sikkerhedsanvisninger: Overhold også de gældende nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter under installationen og driften. BEKOMAT 32U må ikke anvendes i eksplosive rum. Undgå for store tilspændingsmomenter på tilløbets skruer. Dette gælder især for de koniske skruesamlinger. BEKOMAT 32U kan kun anvendes med påtrykt spænding. Testtasten må ikke anvendes til en permanent afvanding. Anvend kun originale reservedele. Kun på den måde sikres en lydefri funktion. Ekstra henvisninger: Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Under monteringen skal nøglestørrelsen på tilløbet (nøglevidde SV 27) anvendes som modhold. Service-unitten må ikke skilles ad. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning BEKOMAT 32U 5

6 Pos: 19 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Bestimmung. Ver wend. BM 31/32/33 @ 1 Pos: 21 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32/33 @ 1 Pos: 22 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM nicht für frostgefähr dete Bereiche @ 1 Pos: 23 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32 nicht fürco2-anwendg Pos: 24 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tilsigtet anvendelse Pos: 18 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Ver Tilsigtet anvendelse BEKOMAT 32U er en elektronisk niveaureguleret vandudlader til trykluftsanlæg. Den må kun anvendes inden for de tilladte driftsparametre (se tekniske Data). BEKOMAT 32U kan udlede kondensatet under et driftstryk fra anlægskomponenterne næsten uden at miste trykluft. BEKOMAT 32U skal påtrykkes en driftsspænding samt et driftstryk (se tekniske Data). Anvendes systemet i anlæg med øgede krav til trykluftkvaliteten (levnedsmiddelvirksomhed, medico-industri, laboratorieudstyr, specielle processer osv.), skal driftsansvarlige træffe foranstaltninger til overvågning af trykluftkvaliteten. Disse garanterer sikkerheden i de efterfølgende processer og kan dermed forebygge kvæstelser samt skader på anlæggene. Det er pålagt driftsansvarlige, at overvåge de anførte betingelser under hele driftstiden. Pos: 20 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber Udelukkelse fra anvendelsesområdet BEKOMAT 32U kan som vandudlader alene ikke garantere for trykluftkvaliteten; dertil kræves der yderligere teknisk udstyr. BEKOMAT 32U er ikke dimensioneret til anvendelse i anlæg med undertryk eller i anlæg som er påtrykt atmosfærisk omgivelsestryk samt i Ex-områder. BEKOMAT 32U må ikke konstant udsættes for direkte sol- eller varmestråling. BEKOMAT 32U må ikke installeres og drives i områder med aggressiv atmosfære. BEKOMAT 32U kan ikke varmes op og er derfor ikke egnet til anvendelse i frostudsatte områder. BEKOMAT 32U er ikke konstrueret til brug i CO2-anlæg. 6 BEKOMAT 32U

7 Pos: 26 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Techn. Daten BM 3xU + UC + GOST @ 1 Pos: 27 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Leistung BM Standar @ 1 Pos: 28 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tekniske data Pos: 25 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Technische Tekniske data Min./maks. driftstryk (se mærkeplade) Min./maks. temperatur (se mærkeplade) Kondensattilløb Kondensatudløb Kondensat Hus Vægt (tom) 0, bar ( psi) eller 1, bar ( psi) C ( F) eller C ( F) G ½ (NPT ½) indvendig max. Einschraubtiefe 13,5 mm (½") G ¼ Ø mm slangetylle Olieholdigt + oliefrit Aluminium + kunststof, glasfiberforstærket 1,0 kg (2.2 lbs) Dette produkt blev testet iht. kravene i CAN/CSA-C22.2 No tredje udgave inklusive senere udgaver af samme norm, under hensyntagen til det samme testkravniveau. Maks. ydelse for klimazone blå se også kapitlet Klimazoner og specifikationer Maks. kompressorydelse 5 m³/min (175 scfm) Maks. kuldetørrerydelse 10 m³/min (350 scfm) Maks. filterydelse 50 m³/min (1750 scfm) BEKOMAT 32U 7

8 Pos: 30 /Beko Technische Dokumentation/Elektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische Daten BM @ 1 Pos: 31 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektriske data Pos: 29 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektriske data Driftsspænding (se mærkeplade) Effektforbrug Anbefalet kabelkappediameter Anbefalet åretværsnit fjederklemme (spændingsforsyning / relæ) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (spændingsforsyning) Anbefalet åretværsnit fjederklemme (ekstern test) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (relæ / ekstern test) Anbefalet afisolering af kabelkappen (spændingsforsyningen / relæ) Anbefalet afisolering af kabelkappen (ekstern test) Anbefalet terminalrørslængde fjederklemme Anbefalet terminalrørslængde skrueklemme Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af last *) Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af svagt signal*) Den eksterne testkontakts forbindelsesdata VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% eller VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% P = 0, VA (W) Ø 5,0 10 mm (0,20 0,39 ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) 0,75...2,5 mm² (AWG ) 0,75...1,0 mm² (AWG ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) ~ 30 mm (~ 1.18") ~ 90 mm (~ 3.54") ~ 8 mm (~ 0.31 inch) ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma på apparatet 5 VDC; brydestrøm 0,5 ma Beskyttelsesklasse IP 67 Overspændingskategori (IEC ) II VAC = V alternating current (vekselspænding) VDC = V direct current (jævnspænding) *) Kobling af laster medfører, at kontaktens egenskaber ikke længere er egnede til kobling af svage signaler. 8 BEKOMAT 32U

9 Pos: 33 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M @ 1 Pos: 34 /---- Seitenumbr uch @ 1 Måltegning Pos: 32 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1M Måltegning BEKOMAT 32U 9

10 Pos: 36 /Beko Technische Dokumentation/Klimazonen/Klimazonen @ 1 Pos: 37 /---- Seitenumbr uch @ 1 Klimazoner og specifikationer Pos: 35 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Klimazonen und Klimazoner og specifikationer Klimazone Maks. kompressorydelse m³/min. Maks. tørrerydelse m³/min. Maks. filterydelse m³/min. Grøn 6,0 12,0 60,0 Blå 5,0 10,0 50,0 Rød 3,5 7,0 35,0 De anførte specifikationer baseres på tempereret klima gældende for Europa, store dele af syd-øst Asien, Nord- og Sydafrika, dele af Nord- og Sydamerika (klimazone: Blå). For et tørt og/eller køligt klima (klimazone: Grøn) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 1,2. For et varmt og/eller fugtigt klima (troperne, klimazone: Rød) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 0,7. 10 BEKOMAT 32U

11 Pos: 39 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM @ 1 Pos: 40 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 32U/33U @ 1 Funktion Pos: 38 /Beko Technische Funktion Kondensatet strømmer gennem tilløbsledningen (1) ind i BEKOMAT 32U og samles i huset (2). En kapacitiv sensor (3) registrerer kontinuerligt niveauet og afgiver et signal til den elektroniske styring, når beholderen er helt fyldt. Pilotventilen (4) aktiveres, og membranerne (5) åbner afløbsledningen (6), så kondensatet udledes. Når BEKOMAT 32U er tømt, lukkes afløbsledningen tæt til igen, før der opstår unødvendige tryktab. BEKOMAT 32U 11

12 Pos: 42 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 31U/32U/33U+ Vario Abl.-War tungsmeldg. aktiv(nicht 32U FMK + IF) Wartungsinter @ 1 Funktion To LED er angiver de enkelte driftstilstande på BEKOMAT 32U. Når forsyningsspændingen påtrykkes, udfører BEKOMAT 32U en selvtest. Begge LED er lyser ca. 1 sekund, derefter skifter apparatet til tilstanden "driftsklar" Klar til drift, spænding er påtrykt. Er kondensatudløbet forstyrret, aktiveres en alarmmodus, som indikeres ved, at den røde alarm- LED blinker. Forstyrrelse/alarm Ventilfunktionstest (manuel afvanding): Tryk ca. 2 sek. på tasten. Alarmfunktionstest (se nedenfor): Tryk mindst 1 minut på tasten. Må ikke anvendes til en permanent afvanding. Ventilens koblingsfølge i alarmmodus Alarmmelding via en potentialefri kontakt Alarmmodus: Er BEKOMAT ikke tom efter 1 minut, udløses der en fejlmelding: Alarm-LED'en blinker. Alarmrelæet kobler (signalet kan udtages potentialefrit). Ventilen åbnes 7,5 sek. hvert 4. minut. Er forstyrrelsen dermed afhjulpet, kobler BEKOMAT automatisk tilbage til normal modus. Mulige årsager til forstyrrelserne er f.eks.: Fejl i installationen Det minimale tryk underskrides Der er for meget kondensat (overbelastning) Tilstoppet/spærret afløbsledning Stor mængde forurenede partikler Tilfrosne rørledninger 12 BEKOMAT 32U

13 Pos: 43 /---- Seitenumbr uch @ 1 Funktion BEKOMAT 32U udgiver en vedligeholdelsesmelding angående service, der skal udføres. Der aktiveres en visuel vedligeholdelsesmelding (service) afhængigt af driftsmetoden, der indikerer, at service-unitten skal udskiftes. Vedligeholdelsesmeldingen ses ved, at driftsspændings-led'en "power" blinker. Vedligeholdelsesmeldingen udgives efter 2 x h eller 1 million cyklusser. Vedligeholdelsessignalet udgives, når én af de to værdier er nået. I forbindelse med strømsvigt eller hvis strømforsyningen er slået fra, opretholdes timerens status. Vedligeholdelsesaktiviteterne er beskrevet i kapitlet "Kontrol og vedligeholdelse". Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten trykkes ind i mindst 5 sekunder. BEKOMAT 32U 13

14 Pos: 45 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 46 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 47 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 48 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Installation Pos: 44 /Beko Technische Installation Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 14 BEKOMAT 32U

15 Pos: 49 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 50 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/BM 31/32/33+U+AU (nicht Vario) @ 1 Installation OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Installationsanvisninger: BEKOMAT (3) må kun monteres som vist. Monter aldrig liggende eller i en anden skrå position. Tilløbsrør (1) og kugleventil (2) mindst G½. Intet filter eller si i tilløbet. Hældning i tilløb >1 %. Anvend kun kugleventiler (2). Driftstryk: Min. 0,8/1,2 bar (12/17 psig), maks. 16 bar (230 psig). Se mærkeplade. Kort, fastspændt trykslange (4) på et tryksikkert rør. For hver meter stigning i afløbsledningen (5) forøges det nødvendige minimale tryk med 0,1 bar (1,4 psi). Afløbsledning (5) maks. 5 m (16,4ft) stigende. Udlæg hovedledningen (6) mindst ½" med 1 % hældning. Før afløbsledningen (5) oppefra ind i hovedledningen (6). Før indkøringen skal der altid gennemføres en tæthedsprøve og det skal kontrolleres om styreenheden er gået ordentligt i hak. BEKOMAT 32U 15

16 Pos: 51 /---- Seitenumbr uch @ 1 Installation Forkert Korrekt Trykforskelle! Der skal sørges for udledning af kondensatet ved hvert sted dette siver ud. Kontinuerlig hældning! Der må ikke være en vandlomme ved tilløbsledningens rørsamling. Prelflade! Skal der udledes direkte fra ledningen, bør luftstrømmen omledes. Udluftning! Er hældningen ikke tilstrækkelig i tilløbet eller opstår der andre problemer i tilløbet, skal der udlægges en udluftningsslange. 16 BEKOMAT 32U

17 Pos: 53 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 54 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 55 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/ElektrInstallation Hinweise BM32U/33U @ 1 Elektrisk installation Pos: 52 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektrisk installation Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. OBS: Strømtilslutning: 1. Aflæs den tilladte netspænding på mærkepladen, og overhold ubetinget denne. 2. Der skal være installeret en sikker tilgængelig udkobler (f.eks. stik eller afbryder) til forsyningsspændingen, som skiller alle strømførende ledere fra hinanden. 3. Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. 4. Udfør installationerne iht. VDE 0100 / IEC Se klemmekonfigurationen. 6. Må ikke installeres under spænding. 7. Løsn skruerne (1), og tag kappens overdel (2) af. 8. Løsn kabelsamlingen (3), fjern proppen (hvis isat), og før kablet (4) igennem til spændingsforsyningen. 9. Tilslut kablet (4) på klemmerne X1 (1.1, 1.2) (5). 10.Udlæg kablerne som vist (se også klemmekonfigurationen i det efterfølgende afsnit). 11.Spænd kabelsamlingen (3) let til, så den slutter tæt til. 12.Sæt kappens overdel (2) på, og spænd skruerne (1) til med hånden. BEKOMAT 32U 17

18 Pos: 56 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/Klemmenbelegung BM @ 1 Elektrisk installation Tilslutning af den potentialefri kontakt og den eksterne test: 1. Vælg det rigtige kabel. 2. Tilslutningen sker til X2 og X3, som vist på illustrationen ved siden af. 3. Installationen udføres som for strømforsyningens tilslutning. 4. Er den potentialefri kontakt påtrykt livsfarlige spændinger, skal den også have en udkobler som beskrevet ovenover. 5. Anvendes der potentialefrie kontakter, og tilsluttes den eksterne test, skal der sørges for tilstrækkelig afstand eller egnet isolering iht. EN til modulets øvrige komponenter. 6. Anvendes en flertrådet fælles leder til tilslutningen af den potentialefrie kontakt og af den eksterne test, skal lederens mærkedata være egnet til den maksimale spænding og til det ønskede temperaturområde. Klemmekonfiguration netspænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND fase neutral normally open common normally closed external test (IN1) GND L = Faseleder N = Nulleder Klemmekonfiguration ekstra lav spænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND power power normally open common normally closed external test (IN1) GND 18 BEKOMAT 32U

19 Pos: 57 /Beko Technische @ 1 Pos: 58 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektrisk installation Klemmekonfiguration for den potentialefri kontakt og den eksterne test L/+ power 1.1 X 1 X 2 X 3 Fejlmelding / potentialfri kontakt: N/- power 1.2 NO normally open 2.1 CO common 2.2 NC normally closed 2.3 IN1 external test (IN1) 3.1 GND GND 3.2 X 2.1 n.o. X 2.2 com. X 2.3 n.c. n.c. - com. lukket under forstyrrelse eller spændingsudfald (hvilestrømsprincip) n.o. - com. lukket under normal drift Kontakterne X er potentialefri. Ekstern test / fjernstyring: X 3.1 ekstern test (IN1) X 3.2 GND Kontakter forbundet = test aktiv = udledning Kontakter åben = test inaktiv Kontakterne X er ikke potentialefrie. OBS: Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. Spænd kabelsamlingen let til, så den er tæt. Elektrisk skema BEKOMAT 32U 19

20 Pos: 60 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 61 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 62 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 63 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 64 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 65 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 66 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse Pos: 59 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Kontr olle und Service og vedligeholdelse Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Fare! Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 20 BEKOMAT 32U

21 Pos: 67 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 68 /Beko Technische Dokumentation/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 31U /32U (nicht IF) stand-alone @ 1 Service og vedligeholdelse OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Anbefalet vedligeholdelse: Der udgives en vedligeholdelsesmelding efter 2 x 8760 driftstimer eller 1 million cyklusser. Den grønne power-led blinker. I dette tilfælde eller senest efter to år (2 x 8760 driftstimer) skal service-unitten (5) udskiftes. 1. Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten under LED'en trykkes ind i mindst 5 sekunder. 2. Tag styreenheden (1) af ved at trykke låsetappen (2) ind 3. Løsn BEKOMAT 32U fra afløbet (3) 4. Tag design-skålen (4) (hvis monteret) af med en skruetrækker (10) 5. Tag service-unitten (5) af tilløbets rørføring, idet omløbermøtrikken løsnes 6. Eller fjern skruerne (6) på vinkeltyllen (7) BEKOMAT 32U 21

22 Pos: 69 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse 7. Eller løsn skruerne (8) på mellemadapteren (9), og træk denne ned og af service-unitten 8. Kontrollér, om den nye service-unit (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens (2) farve) 9. Den nye service-unit (5) monteres i omvendt rækkefølge. Montering af styreenheden på service-unitten: 1. Kontrollér, om service-unitten (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens farve) 2. Kontrollér, om tætningsmåtten (11) og kontaktfjedrene (13) er rene, tørre og fri for fremmedlegemer. 3. Før sensoren (12) ind i følerrørpladen (14). 4. Hægt krogen (15) fra styreenheden (1) ind i følerrørpladen (14). 5. Tryk styreenheden (1) mod service-unitten (5), og lad den gå i hak Indkøring efter service: Før en indkøring skal følgende altid udføres: Kontrollér, om samlingen er tæt Kontrollér de elektriske tilslutninger Kontrollér, om styreenheden er gået korrekt i hak 22 BEKOMAT 32U

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F (SUBM32U / SUBM32UF) 01-1892 2 Service-Unit BEKOMAT 32U / 32U F 1 Piktogrammer og symboler...4 2 Sikkerhedsanvisninger...4

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Udskiftningsmodul Service-Unit BEKOMAT 31 (SUBM31) 01-936 2 Service-Unit BEKOMAT 31 1 Piktogrammer og symboler...4 2 Sikkerhedsanvisninger...4 3 Tekniske data...6

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 31U (BM31U)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 31U (BM31U) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 31U (BM31U) 01-1885 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 31U. For at lette monteringen og installationen

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 33 / 33 CO (BM33 / BM33CO) 01-432 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 33 / 33 CO. For at lette monteringen

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 31 (BM31)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 31 (BM31) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 31 (BM31) 01-934 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 31. For at lette monteringen og installationen af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32 (BM32)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32 (BM32) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32 (BM32) 01-770 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32. For at lette monteringen og installationen af

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Elektromekaniske motorer

Elektromekaniske motorer 4 891 SSB... uden hjælpekontakt SSB...1 med hjælpekontakt Elektromekaniske motorer for småventiler VVP45..., VXP45... og VMP45... (til max. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB61... SSB81... SSB31... Driftsspænding

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 33U / 33U CO (BM33U / BM33UCO) 01-1897 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 33U / 33U CO. For at lette

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 GESTRA GESTRA Steam Systems TRS 5-7 Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 7 Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisning...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 TRS 5-6 Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 Eldiagram TRS 5-6 b 10 9 9 Fig. 1 9 10 L N TRS 5-6 c/d 8 9 Fig. 2 2 Funktionselementer A 1 2 5 3 4 6 Fig. 3 Fig. 4 B D E 158 95 37,5 75 C F Fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere