DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)"

Transkript

1 DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

2 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen af BEKOMAT 32U bør installations- og driftsvejledningen læses omhyggeligt igennem samt overholdes. Kun når de anførte forskrifter og henvisninger overholdes nøjagtigt er der garanti for at BEKOMAT 32U fungerer korrekt, så en pålidelig vandudladning er mulig. 2 BEKOMAT 32U

3 1 Piktogrammer og symboler Sikkerhedsanvisninger Tilsigtet anvendelse Udelukkelse fra anvendelsesområdet Tekniske data Elektriske data Måltegning Klimazoner og specifikationer Funktion Installation Elektrisk installation Service og vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Komponenter og dele Anbefalede reservedele Tilbehør Overensstemmelseserklæring...26 BEKOMAT 32U 3

4 Pos: 2 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten @ 1 Pos: 3 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Anleitung beachten s/w @ 1 Pos: 4 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/Gefahr Warnung Vorsicht @ 1 Pos: 5 /Beko Technische Dokumentation/Piktogramme/G+W+ V Netzspannung @ 1 Pos: 7 /Beko Technische Dokumentation/Globale Texte/Allgemeiner Hinweis @ 1 Pos: 8 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Anleitung BEKO ( männl. @ 1 Pos: 9 /Beko Technische Dokumentation/Sicherheit/Gefahr @ 1 Pos: 10 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Piktogrammer og symboler Pos: 1 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Piktogramme und Piktogrammer og symboler Følg installations- og driftsvejledningen Følg installations- og driftsvejledningen (på typeskiltet) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) Generelt faresymbol (fare, advarsel, pas på) for spænding samt komponenter, der er påtrykt spænding Pos: 6 /Beko Technische Sikkerhedsanvisninger Kontroller om denne vejledning svarer til apparatets type. Overhold samtlige anvisninger i denne betjeningsvejledning. Den indeholder grundlæggende henvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation, drift og service. Derfor skal betjeningsvejledningen ubetinget læses af montøren samt af den driftsansvarlige/af fagpersonalet før installationen, idriftsættelsen og servicearbejdet påbegyndes. Betjeningsvejledningen skal altid være til rådighed, hvor BEKOMAT 32U anvendes. Udover denne betjeningsvejledning skal evt. lokale eller nationale forskrifter overholdes. Sørg for at BEKOMAT 32U kun drives med de grænseværdier, der er tilladte og som er angivet på typeskiltet. I modsat fald er der risiko for personskader samt tingskader, og der kan opstå funktions- og driftsfejl. I tilfælde af usikkerhed eller ved spørgsmål til denne installations- og driftsvejledning bedes De kontakte firmaet BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. 4 BEKOMAT 32U

5 Pos: 11 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 12 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 13 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/sicherheitshinweise, weitere BM ( nicht Ex, nicht @ 1 Pos: 14 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/zusatz Sicherheitshinweise BM31/32 SA + 31U /32U Pos: 15 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 16 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 17 /---- Seitenumbr uch @ 1 Sikkerhedsanvisninger Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Yderligere sikkerhedsanvisninger: Overhold også de gældende nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter under installationen og driften. BEKOMAT 32U må ikke anvendes i eksplosive rum. Undgå for store tilspændingsmomenter på tilløbets skruer. Dette gælder især for de koniske skruesamlinger. BEKOMAT 32U kan kun anvendes med påtrykt spænding. Testtasten må ikke anvendes til en permanent afvanding. Anvend kun originale reservedele. Kun på den måde sikres en lydefri funktion. Ekstra henvisninger: Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Under monteringen skal nøglestørrelsen på tilløbet (nøglevidde SV 27) anvendes som modhold. Service-unitten må ikke skilles ad. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning BEKOMAT 32U 5

6 Pos: 19 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Bestimmung. Ver wend. BM 31/32/33 @ 1 Pos: 21 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32/33 @ 1 Pos: 22 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM nicht für frostgefähr dete Bereiche @ 1 Pos: 23 /Beko Technische Dokumentation/Bestimmungsgemäße Ver wendung/bekom AT/Ausschluß Anwendung BM 31/32 nicht fürco2-anwendg Pos: 24 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tilsigtet anvendelse Pos: 18 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Bestimmungsgemäße Ver Tilsigtet anvendelse BEKOMAT 32U er en elektronisk niveaureguleret vandudlader til trykluftsanlæg. Den må kun anvendes inden for de tilladte driftsparametre (se tekniske Data). BEKOMAT 32U kan udlede kondensatet under et driftstryk fra anlægskomponenterne næsten uden at miste trykluft. BEKOMAT 32U skal påtrykkes en driftsspænding samt et driftstryk (se tekniske Data). Anvendes systemet i anlæg med øgede krav til trykluftkvaliteten (levnedsmiddelvirksomhed, medico-industri, laboratorieudstyr, specielle processer osv.), skal driftsansvarlige træffe foranstaltninger til overvågning af trykluftkvaliteten. Disse garanterer sikkerheden i de efterfølgende processer og kan dermed forebygge kvæstelser samt skader på anlæggene. Det er pålagt driftsansvarlige, at overvåge de anførte betingelser under hele driftstiden. Pos: 20 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Ausschluss vom Anwendungsber Udelukkelse fra anvendelsesområdet BEKOMAT 32U kan som vandudlader alene ikke garantere for trykluftkvaliteten; dertil kræves der yderligere teknisk udstyr. BEKOMAT 32U er ikke dimensioneret til anvendelse i anlæg med undertryk eller i anlæg som er påtrykt atmosfærisk omgivelsestryk samt i Ex-områder. BEKOMAT 32U må ikke konstant udsættes for direkte sol- eller varmestråling. BEKOMAT 32U må ikke installeres og drives i områder med aggressiv atmosfære. BEKOMAT 32U kan ikke varmes op og er derfor ikke egnet til anvendelse i frostudsatte områder. BEKOMAT 32U er ikke konstrueret til brug i CO2-anlæg. 6 BEKOMAT 32U

7 Pos: 26 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Techn. Daten BM 3xU + UC + GOST @ 1 Pos: 27 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/BEKOM AT/Leistung BM Standar @ 1 Pos: 28 /---- Seitenumbr uch @ 1 Tekniske data Pos: 25 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Technische Tekniske data Min./maks. driftstryk (se mærkeplade) Min./maks. temperatur (se mærkeplade) Kondensattilløb Kondensatudløb Kondensat Hus Vægt (tom) 0, bar ( psi) eller 1, bar ( psi) C ( F) eller C ( F) G ½ (NPT ½) indvendig max. Einschraubtiefe 13,5 mm (½") G ¼ Ø mm slangetylle Olieholdigt + oliefrit Aluminium + kunststof, glasfiberforstærket 1,0 kg (2.2 lbs) Dette produkt blev testet iht. kravene i CAN/CSA-C22.2 No tredje udgave inklusive senere udgaver af samme norm, under hensyntagen til det samme testkravniveau. Maks. ydelse for klimazone blå se også kapitlet Klimazoner og specifikationer Maks. kompressorydelse 5 m³/min (175 scfm) Maks. kuldetørrerydelse 10 m³/min (350 scfm) Maks. filterydelse 50 m³/min (1750 scfm) BEKOMAT 32U 7

8 Pos: 30 /Beko Technische Dokumentation/Elektrische Daten/BEKOM AT/Elektrische Daten BM @ 1 Pos: 31 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektriske data Pos: 29 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektriske data Driftsspænding (se mærkeplade) Effektforbrug Anbefalet kabelkappediameter Anbefalet åretværsnit fjederklemme (spændingsforsyning / relæ) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (spændingsforsyning) Anbefalet åretværsnit fjederklemme (ekstern test) Anbefalet åretværsnit skrueklemme (relæ / ekstern test) Anbefalet afisolering af kabelkappen (spændingsforsyningen / relæ) Anbefalet afisolering af kabelkappen (ekstern test) Anbefalet terminalrørslængde fjederklemme Anbefalet terminalrørslængde skrueklemme Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af last *) Den potentialefri kontakts forbindelsesdata kobling af svagt signal*) Den eksterne testkontakts forbindelsesdata VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% eller VAC ±10% (50 60 Hz) / VDC ±10% P = 0, VA (W) Ø 5,0 10 mm (0,20 0,39 ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) 0,75...2,5 mm² (AWG ) 0,75...1,0 mm² (AWG ) 0,75...1,5 mm² (AWG ) ~ 30 mm (~ 1.18") ~ 90 mm (~ 3.54") ~ 8 mm (~ 0.31 inch) ~ 6 mm (~ 0.24 inch) AC: max. 250V / 1A DC: max. 30V / 1A min. 5 VDC / 10 ma på apparatet 5 VDC; brydestrøm 0,5 ma Beskyttelsesklasse IP 67 Overspændingskategori (IEC ) II VAC = V alternating current (vekselspænding) VDC = V direct current (jævnspænding) *) Kobling af laster medfører, at kontaktens egenskaber ikke længere er egnede til kobling af svage signaler. 8 BEKOMAT 32U

9 Pos: 33 /Beko Technische Dokumentation/Technische Daten/M @ 1 Pos: 34 /---- Seitenumbr uch @ 1 Måltegning Pos: 32 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1M Måltegning BEKOMAT 32U 9

10 Pos: 36 /Beko Technische Dokumentation/Klimazonen/Klimazonen @ 1 Pos: 37 /---- Seitenumbr uch @ 1 Klimazoner og specifikationer Pos: 35 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Klimazonen und Klimazoner og specifikationer Klimazone Maks. kompressorydelse m³/min. Maks. tørrerydelse m³/min. Maks. filterydelse m³/min. Grøn 6,0 12,0 60,0 Blå 5,0 10,0 50,0 Rød 3,5 7,0 35,0 De anførte specifikationer baseres på tempereret klima gældende for Europa, store dele af syd-øst Asien, Nord- og Sydafrika, dele af Nord- og Sydamerika (klimazone: Blå). For et tørt og/eller køligt klima (klimazone: Grøn) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 1,2. For et varmt og/eller fugtigt klima (troperne, klimazone: Rød) gælder følgende faktor: Ydelse i klimazone blå ca. x 0,7. 10 BEKOMAT 32U

11 Pos: 39 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM @ 1 Pos: 40 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 32U/33U @ 1 Funktion Pos: 38 /Beko Technische Funktion Kondensatet strømmer gennem tilløbsledningen (1) ind i BEKOMAT 32U og samles i huset (2). En kapacitiv sensor (3) registrerer kontinuerligt niveauet og afgiver et signal til den elektroniske styring, når beholderen er helt fyldt. Pilotventilen (4) aktiveres, og membranerne (5) åbner afløbsledningen (6), så kondensatet udledes. Når BEKOMAT 32U er tømt, lukkes afløbsledningen tæt til igen, før der opstår unødvendige tryktab. BEKOMAT 32U 11

12 Pos: 42 /Beko Technische Dokumentation/Funktion/BEKOMAT/BM 31U/32U/33U+ Vario Abl.-War tungsmeldg. aktiv(nicht 32U FMK + IF) Wartungsinter @ 1 Funktion To LED er angiver de enkelte driftstilstande på BEKOMAT 32U. Når forsyningsspændingen påtrykkes, udfører BEKOMAT 32U en selvtest. Begge LED er lyser ca. 1 sekund, derefter skifter apparatet til tilstanden "driftsklar" Klar til drift, spænding er påtrykt. Er kondensatudløbet forstyrret, aktiveres en alarmmodus, som indikeres ved, at den røde alarm- LED blinker. Forstyrrelse/alarm Ventilfunktionstest (manuel afvanding): Tryk ca. 2 sek. på tasten. Alarmfunktionstest (se nedenfor): Tryk mindst 1 minut på tasten. Må ikke anvendes til en permanent afvanding. Ventilens koblingsfølge i alarmmodus Alarmmelding via en potentialefri kontakt Alarmmodus: Er BEKOMAT ikke tom efter 1 minut, udløses der en fejlmelding: Alarm-LED'en blinker. Alarmrelæet kobler (signalet kan udtages potentialefrit). Ventilen åbnes 7,5 sek. hvert 4. minut. Er forstyrrelsen dermed afhjulpet, kobler BEKOMAT automatisk tilbage til normal modus. Mulige årsager til forstyrrelserne er f.eks.: Fejl i installationen Det minimale tryk underskrides Der er for meget kondensat (overbelastning) Tilstoppet/spærret afløbsledning Stor mængde forurenede partikler Tilfrosne rørledninger 12 BEKOMAT 32U

13 Pos: 43 /---- Seitenumbr uch @ 1 Funktion BEKOMAT 32U udgiver en vedligeholdelsesmelding angående service, der skal udføres. Der aktiveres en visuel vedligeholdelsesmelding (service) afhængigt af driftsmetoden, der indikerer, at service-unitten skal udskiftes. Vedligeholdelsesmeldingen ses ved, at driftsspændings-led'en "power" blinker. Vedligeholdelsesmeldingen udgives efter 2 x h eller 1 million cyklusser. Vedligeholdelsessignalet udgives, når én af de to værdier er nået. I forbindelse med strømsvigt eller hvis strømforsyningen er slået fra, opretholdes timerens status. Vedligeholdelsesaktiviteterne er beskrevet i kapitlet "Kontrol og vedligeholdelse". Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten trykkes ind i mindst 5 sekunder. BEKOMAT 32U 13

14 Pos: 45 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 46 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 47 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 48 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Installation Pos: 44 /Beko Technische Installation Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 14 BEKOMAT 32U

15 Pos: 49 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 50 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/BM 31/32/33+U+AU (nicht Vario) @ 1 Installation OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Installationsanvisninger: BEKOMAT (3) må kun monteres som vist. Monter aldrig liggende eller i en anden skrå position. Tilløbsrør (1) og kugleventil (2) mindst G½. Intet filter eller si i tilløbet. Hældning i tilløb >1 %. Anvend kun kugleventiler (2). Driftstryk: Min. 0,8/1,2 bar (12/17 psig), maks. 16 bar (230 psig). Se mærkeplade. Kort, fastspændt trykslange (4) på et tryksikkert rør. For hver meter stigning i afløbsledningen (5) forøges det nødvendige minimale tryk med 0,1 bar (1,4 psi). Afløbsledning (5) maks. 5 m (16,4ft) stigende. Udlæg hovedledningen (6) mindst ½" med 1 % hældning. Før afløbsledningen (5) oppefra ind i hovedledningen (6). Før indkøringen skal der altid gennemføres en tæthedsprøve og det skal kontrolleres om styreenheden er gået ordentligt i hak. BEKOMAT 32U 15

16 Pos: 51 /---- Seitenumbr uch @ 1 Installation Forkert Korrekt Trykforskelle! Der skal sørges for udledning af kondensatet ved hvert sted dette siver ud. Kontinuerlig hældning! Der må ikke være en vandlomme ved tilløbsledningens rørsamling. Prelflade! Skal der udledes direkte fra ledningen, bør luftstrømmen omledes. Udluftning! Er hældningen ikke tilstrækkelig i tilløbet eller opstår der andre problemer i tilløbet, skal der udlægges en udluftningsslange. 16 BEKOMAT 32U

17 Pos: 53 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 54 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 55 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/ElektrInstallation Hinweise BM32U/33U @ 1 Elektrisk installation Pos: 52 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Elektrische Elektrisk installation Fare! Forholdsregler: Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. OBS: Strømtilslutning: 1. Aflæs den tilladte netspænding på mærkepladen, og overhold ubetinget denne. 2. Der skal være installeret en sikker tilgængelig udkobler (f.eks. stik eller afbryder) til forsyningsspændingen, som skiller alle strømførende ledere fra hinanden. 3. Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. 4. Udfør installationerne iht. VDE 0100 / IEC Se klemmekonfigurationen. 6. Må ikke installeres under spænding. 7. Løsn skruerne (1), og tag kappens overdel (2) af. 8. Løsn kabelsamlingen (3), fjern proppen (hvis isat), og før kablet (4) igennem til spændingsforsyningen. 9. Tilslut kablet (4) på klemmerne X1 (1.1, 1.2) (5). 10.Udlæg kablerne som vist (se også klemmekonfigurationen i det efterfølgende afsnit). 11.Spænd kabelsamlingen (3) let til, så den slutter tæt til. 12.Sæt kappens overdel (2) på, og spænd skruerne (1) til med hånden. BEKOMAT 32U 17

18 Pos: 56 /Beko Technische Dokumentation/Installation/BEKOMAT/Klemmenbelegung BM @ 1 Elektrisk installation Tilslutning af den potentialefri kontakt og den eksterne test: 1. Vælg det rigtige kabel. 2. Tilslutningen sker til X2 og X3, som vist på illustrationen ved siden af. 3. Installationen udføres som for strømforsyningens tilslutning. 4. Er den potentialefri kontakt påtrykt livsfarlige spændinger, skal den også have en udkobler som beskrevet ovenover. 5. Anvendes der potentialefrie kontakter, og tilsluttes den eksterne test, skal der sørges for tilstrækkelig afstand eller egnet isolering iht. EN til modulets øvrige komponenter. 6. Anvendes en flertrådet fælles leder til tilslutningen af den potentialefrie kontakt og af den eksterne test, skal lederens mærkedata være egnet til den maksimale spænding og til det ønskede temperaturområde. Klemmekonfiguration netspænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND fase neutral normally open common normally closed external test (IN1) GND L = Faseleder N = Nulleder Klemmekonfiguration ekstra lav spænding (driftsspænding) X 1 X 2 X 3 Spændingsforsyning X 1.1 L/+ X 1.2 N/- L/+ N/- NO CO NC IN1 GND power power normally open common normally closed external test (IN1) GND 18 BEKOMAT 32U

19 Pos: 57 /Beko Technische @ 1 Pos: 58 /---- Seitenumbr uch @ 1 Elektrisk installation Klemmekonfiguration for den potentialefri kontakt og den eksterne test L/+ power 1.1 X 1 X 2 X 3 Fejlmelding / potentialfri kontakt: N/- power 1.2 NO normally open 2.1 CO common 2.2 NC normally closed 2.3 IN1 external test (IN1) 3.1 GND GND 3.2 X 2.1 n.o. X 2.2 com. X 2.3 n.c. n.c. - com. lukket under forstyrrelse eller spændingsudfald (hvilestrømsprincip) n.o. - com. lukket under normal drift Kontakterne X er potentialefri. Ekstern test / fjernstyring: X 3.1 ekstern test (IN1) X 3.2 GND Kontakter forbundet = test aktiv = udledning Kontakter åben = test inaktiv Kontakterne X er ikke potentialefrie. OBS: Påtrykkes der en ekstra lav spænding, (< 50 VAC / < 75 VDC) skal der kun anvendes en funktionsmæssig lav spænding med sikker udkobling. Spænd kabelsamlingen let til, så den er tæt. Elektrisk skema BEKOMAT 32U 19

20 Pos: 60 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr @ 1 Pos: 61 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Druckluft @ 1 Pos: 62 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/gefahr Netzspannung 1 @ 1 Pos: 63 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Netzspannung BM @ 1 Pos: 64 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/vorsicht @ 1 Pos: 65 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/maßnahmen Fehlfunktionen r Pos: 66 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse Pos: 59 /Beko Technische Dokumentation/Überschriften/1/Kontr olle und Service og vedligeholdelse Fare! Forholdsregler: Trykluft! Der er risiko for livsfarlige eller alvorlige kvæstelser ved kontakt med hurtigt eller pludselig udstrømmende trykluft eller hvis anlægskomponenter brister og/eller ikke er sikrede. Overskrid ikke det maks. driftstryk (se typeskiltet). Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på trykløse beholdere. Anvend kun trykfaste installationsmaterialer. Tilløbsledningen skal udlægges permanent. Afløbsledning: Kort, fastspændt trykslange på et tryksikkert rør. Sørg for, at personer eller genstande ikke rammes af kondensat eller udstrømmende trykluft. Forholdsregler: Fare! Netspænding! Der er risiko for livsfarlige elektriske stød og kvæstelser ved kontakt med ledende ikke isolerede netspændingskomponenter. Overhold samtlige gældende forskrifter for elektriske installationer (f.eks. VDE 0100 / IEC 60364). Vedligeholdelses- og installationsarbejder på den åbne styreenhed må kun udføres uden påtrykt spænding. Den afmonterede styreenhed har ingen IP-kapsling. Al elektrisk arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Forholdsregler: Pas på! Fejlfunktioner under anvendelsen!! En forkert installation samt manglende service kan medføre fejlfunktioner på BEKOMAT. Afledes kondensatet ikke, kan det medføre skader på anlægget samt i produktionsprocessen. Kun en funktionsdygtig vandudladning forbedrer trykluftkvaliteten direkte. Følgende skal ubetinget overholdes for at undgå skader og nedtider: Overhold omhyggeligt den tilsigtede anvendelse samt driftsparametrene for BEKOMAT under anvendelsen (se også kapitlet "Tilsigtet anvendelse") Overhold nøjagtigt installations- og driftshenvisningerne i denne vejledning Service og inspektion af BEKOMAT skal udføres regelmæssigt iht. henvisningerne i denne vejledning 20 BEKOMAT 32U

21 Pos: 67 /Beko Technische Dokumentation/Sicher heit/hinweis Vorschriften Wer kzeug Reinigung Kondensat @ 1 Pos: 68 /Beko Technische Dokumentation/Wartung/BEKOM AT/Wartung BM 31U /32U (nicht IF) stand-alone @ 1 Service og vedligeholdelse OBS: Overhold ubetinget samtlige anførte farehenvisninger og advarsler. Overhold tillige alle forskrifter og henvisninger til arbejds- og brandsikring for det pågældende installationssted. Anvend altid kun egnet og passende værktøj samt materialer, der er i orden. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler eller uegnede apparater, såsom en højtryksrenser. Kondensatet kan indeholde aggressive og sundhedsskadelige bestanddele. Undgå derfor hudkontakt. Kondensatet er et affaldsprodukt, der skal opsamles i egnede beholdere, samt bortskaffes eller håndteres korrekt. Anbefalet vedligeholdelse: Der udgives en vedligeholdelsesmelding efter 2 x 8760 driftstimer eller 1 million cyklusser. Den grønne power-led blinker. I dette tilfælde eller senest efter to år (2 x 8760 driftstimer) skal service-unitten (5) udskiftes. 1. Der skal udføres en reset, før service-unitten udskiftes. Styreenheden frigøres ved at løsne låsetappen. Når styreenheden er afmonteret, skal TEST-tasten under LED'en trykkes ind i mindst 5 sekunder. 2. Tag styreenheden (1) af ved at trykke låsetappen (2) ind 3. Løsn BEKOMAT 32U fra afløbet (3) 4. Tag design-skålen (4) (hvis monteret) af med en skruetrækker (10) 5. Tag service-unitten (5) af tilløbets rørføring, idet omløbermøtrikken løsnes 6. Eller fjern skruerne (6) på vinkeltyllen (7) BEKOMAT 32U 21

22 Pos: 69 /---- Seitenumbr uch @ 1 Service og vedligeholdelse 7. Eller løsn skruerne (8) på mellemadapteren (9), og træk denne ned og af service-unitten 8. Kontrollér, om den nye service-unit (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens (2) farve) 9. Den nye service-unit (5) monteres i omvendt rækkefølge. Montering af styreenheden på service-unitten: 1. Kontrollér, om service-unitten (5) passer til styreenheden (1) (typebetegnelse samt låsetappens farve) 2. Kontrollér, om tætningsmåtten (11) og kontaktfjedrene (13) er rene, tørre og fri for fremmedlegemer. 3. Før sensoren (12) ind i følerrørpladen (14). 4. Hægt krogen (15) fra styreenheden (1) ind i følerrørpladen (14). 5. Tryk styreenheden (1) mod service-unitten (5), og lad den gå i hak Indkøring efter service: Før en indkøring skal følgende altid udføres: Kontrollér, om samlingen er tæt Kontrollér de elektriske tilslutninger Kontrollér, om styreenheden er gået korrekt i hak 22 BEKOMAT 32U

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere