Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 56 Offentligt Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Beskæftigelsesudvalget 21. februar

2 Kerneopgaven i AES At træffe afgørelser i arbejdsskadesager ordentligt og hurtigst muligt, så den skadelidte kan afklare sit fremtidige arbejdsliv afbalanceret og neutralt i hensynet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Myndighedsoverdragelse 1. juli 2016 del af ATP familien Udflytning og opbygning de næste par år Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) administrerer arbejdsskadesikringsloven med det hovedformål, at bidrage til at folk, der er kommet til skade, hurtigst muligt kommer videre i livet. AES i tal 509 årsværk svarende til 578 medarbejdere (januar 2017) Budgetterer i 2017 med takstfinansierede indtægter på 410 mio. kr. og 81 mio. kr. i øvrige indtægter (bevillinger, reservationer og anvendelse af udflytningspulje). Udbetalte erstatninger i 2015 svarende til mio. kr. fordelt på - Méngodtgørelse: 711 mio. kr. - Erhvervsevnetab: mio. kr. 1

3 AES kerneydelse Arbejdsskader (A-sager) Arbejdsskadesager i Grønland Private erstatningssager (P-sager) Myndighedssager Ulykker Erhvervssygdomme Behandlingen af de grønlandske sager er samlet i Center for Arbejdsskader (CFA) i Nuuk, som er en enhed under AES. Alle kan bede AES om en udtalelse i forbindelse med en privat personskade. Udtalelserne er alene vejledende. Derudover behandles også voldsoffersager. AES behandler også sager efter andre erstatningsordninger, herunder erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, sager om skader sket under aktivering, m.v. 2

4 Nøgletal Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager i 2016 var ca. 9 måneder AES behandler ca sager og træffer ca afgørelser om året inkl. genoptagelser og revisioner AES modtager ca nye sager om ulykker og ca nye sager om erhvervssygdomme hvert år Anerkendelse Ca. 50 pct. af sagerne om ulykker anerkendes Ca. 20 pct. af sagerne om erhvervssygdomme anerkendes Der blev i 2015 anmeldt ca sager om psykiske erhvervssygdomme Ca. 4-5 pct. af alle psykiske erhvervssygdomme anerkendes Antal sager med erstatning 16 procent af sagerne har et varigt mén, der giver godtgørelse 2 procent af sagerne har et erhvervsevnetab, der giver erstatning 3

5 Gennemsnitligt sagsforløb for nye sager Ca nyanmeldte sager pr. år Anmeldelse Ca. 65 pct. af sagerne afvises som arbejdsskader Ca pct. anerkendes uden erstatning, eller får mén-afgørelse med godtgørelse I ca. 2-5 pct. af alle sager tilkendes der også erstatning for erhvervsevnetab Gennemsnitlig varighed 0 mdr. Ca. 6 mdr. Ca. 14 mdr. Ca. 28 mdr.

6 CASE: Sagsbehandling af mindre ulykke før og efter Højesteretsdom fra nov. 2013

7 Sagsforløb for en mindre ulykke før Højesteretsdommen Fase 1: Anerkendelse Ulykken anmeldes til AES med Anmeldelse Lægeerklæring I Afgørelse om anerkendelse og ingen mén eller tab af erhvervsevne Sagen afsluttes 0 md 1 mdr 6

8 Sagsforløb for en mindre ulykke efter Højesteretsdommen Fase 1: Anerkendelse Ulykken anmeldes til AES med Anmeldelse Lægeerklæring I AES henter lægelige oplysninger I AES henter lægelige oplysninger II AES modtager lægelige oplysninger Afgørelse om anerkendelse, intet mén eller erhvervsevnetab 0 md 1 md Udsættelse med henblik på afklaring af evt. varige følger 8 md 9 md 11 md 14 md 7

9 CASE: Erhvervssygdomssag (høresag)

10 Gennemsnitligt sagsforløb for en erhvervssygdom (høresag) Fase 1: Afgørelse om anerkendelse og ménfastsættelse Fase 2: Erhvervsevnetab Belastning Høretab konstateres Sag anmeldes til AES Sagen oplyses Høring af arbejdsgiver Afgørelse om anerkendelse og mén AES modtager oplysninger om erhvervsevne Afgørelse om erhvervsevnetab - 5 år -1 mdr 0 mdr 6 mdr 8 mdr Liggetid i erhvervssygdomssager, som her ved høretab, er ofte påvirket af ventetid ifbm. indhentning af speciallægeerklæringer samt evt. høreapparater 9

11 CASE: Ulykkessag med erhvervsevnetab

12 Gennemsnitligt sagsforløb for en ulykkessag med erhvervsevnetab Fase 1: Anerkendelse Fase 2: Mén Fase 3: Erhvervsevnetab Ulykkestidspunkt Sag anmeldes til AES Anerkendelse af ulykke som arbejdsskade (Fastlåses internt) Udsættelse AES modtager lægelige oplysninger Afgørelse om anerkendelse og mén AES modtager oplysninger om erhvervsevne Afgørelse om erhvervsevnetab - 1 md 0 md 5 md 8 md 12,5 md 14 md 27 md 11

13 Niels sag: Eksempel på en gammel sag med erhvervsevnetab OVERBLIK Niels sagsforløb: Baggrund Niels er ufaglært og 55 år, da han kommer til skade med sin skulder i december Ulykkestidspunkt Fase 1: Anerkendelse Sag anmeldes til AES Anerkendelse af ulykke som arbejdsskade (Fastlåses internt) Udsættelse Fase 2: Mén Afgørelse om anerkendelse og mén Fase 3: Erhvervsevnetab Afgørelse om erhvervsevnetab Varighed i alt: 38 mdr. Heraf: Sagsbehandlingstid (intern): 2 måneder (Den tid, der samlet set bruges i AES på at behandle og vurdere sagens oplysninger) Ventetid (ekstern): 8½ måneder (Den tid der går, fra AES beder om oplysninger fra en ekstern part, til oplysningerne kommer ind på sagen fx lægeerklæringer, journaler fra hospital eller kommunale sagsakter) Udsættelse: 12 måneder (Den tid sagsbehandlingen i AES sag sættes på stand by, indtil borgerens varige helbredstilstand er afklaret) Liggetid (intern): 15½ måneder (Den tid der går i AES fra oplysninger er kommet ind i en sag, til der foretages sagsbehandling på baggrund af oplysningerne) -7 md 5 md 0 md 17 md 29 md 38 md 12

14 Niels sag: Eksempel på en gammel sag med erhvervsevnetab / 1 Fase 1: Anerkendelse Behandling af sagen juli december 2013 AES oplyser sagen for at undersøge, om skulderskaden er en arbejdsskade, dvs. indhenter: Lægeerklæring fra egen læge Spørgeskema fra Niels og hans arbejdsgiver Journal fra egen læge. Varighed: Anerkendelse I alt: 5 mdr., heraf: Sagsbehandlingstid: ½ måned Ventetid: 2 måneder Liggetid: 2½ måneder Ulykke december 2012 Niels kommer til skade på arbejdspladsen. Anmeldelse juli 2013 AES modtager anmeldelse. Anerkendelse december 2013 AES vurderer, at sagen kan anerkendes som en arbejdsulykke. Anerkendelsen er intern og sendes ikke til borgeren. - 7 md 0 md 5 md 13

15 Niels sag: Eksempel på en gammel sag med erhvervsevnetab / 2 Fase 2: Mén Sagen udsættes december december 2014 AES udsætter sagen to gange, da Niels skal opereres i skulderen to gange, og det varige mén derfor først kan vurderes efter operationerne. Behandling af sag december december 2015 AES indhenter oplysninger om Niels helbredstilstand: Spørgeskema til Niels om skadens følger Hospitalsjournal fra operationer Speciallægeerklæring AES egen lægekonsulent vurderer også sagen. Varighed: Mén I alt: 24 mdr., heraf: Sagsbehandlingstid: 1 måned Ventetid: 5 måneder Liggetid: 6 måneder Udsættelse: 12 måneder Afgørelse om anerkendelse og mén december 2015 AES tilkender mén på 10 pct. 5 md 17 md 29 md 14

16 Niels sag: Eksempel på en gammel sag med erhvervsevnetab / 3 Fase 3: Erhvervsevnetab Behandling af sagen december september 2015 AES indhenter oplysninger om Niels erhvervsevne: Spørgeskemaer om ansættelse og løn til Niels og hans arbejdsgiver Indtægtsoplysninger fra Skat Akter fra kommunens sag om sygedagpenge. AES vurderer sagen, herunder: Niels midlertidige situation på kontanthjælp Betydningen af Niels andre helbredsproblemer. Varighed: Erhvervsevnetab I alt: 9 mdr., heraf: Sagsbehandlingstid: ½ måned Ventetid: 1 ½ måneder Liggetid: 7 måneder Afgørelse om erhvervsevnetab september 2016 AES træffer en midlertidig afgørelse om, at Niels ikke er berettiget til erstatning. Det er uklart om skulderskaden i sig selv har holdt ham ude af arbejde, da han har haft mange andre helbredsproblemer. Revision i sagen er sat til november md 38 md 15

17 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for nye sager

18 Overholdelse af de lovbestemte frister i 2016 AES afsluttede 66 procent af ulykkessagerne indenfor den lovbestemte frist AES afsluttede 81 procent af erhvervssygdomssagerne indenfor den lovbestemte frist Procent AES afsluttede 44 procent af de sager, som skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget, indenfor 2 år i årsfrist - i alt 1 årsfrist - Ulykker 1 årsfrist - Erhvervssygdomme 2 årsfrist - E-udvalgsager 17

19 Sagsbehandlingstiden afhænger af afgørelsen Antal måneder Figuren viser sagsbehandlingstiden for nye arbejdsskadesager målt i måneder fordelt på forskellige typer af afgørelser. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2016 Afvist 66% Erhvervsevne tab 2% Mén 16% Anerkendt uden erstatning 16% Afgørelser i nye sager 2016 fordelt på afgørelsestype 18

20 Sagsbehandlingstid i måneder for nye sager, Alle afgørelser Afvisninger Anerkendelse uden erstatninger Anerkendelser med mén Anerkendelse med erhvervsevnetab Anden afgørelse

21 Ny retning for AES 20

22 AES Strategi AES Mission og Vision Mission Når du kommer til skade, behandler vi din henvendelse ordentligt og hurtigst muligt, så du kan afklare dit fremtidige arbejdsliv Vision Vi gør det nemt og trygt for den enkelte gennem en balance mellem effektivitet, enkelhed og den rette kvalitet i opgaveløsningen. Vi skaber en god og sammenhængende kundeoplevelse. Vi arbejder for et tidssvarende arbejdsskadesystem. Vi vil genoprette kundernes og interessenternes tillid til arbejdsskadesystemet. 21

23 AES Strategi Strategiske målsætninger Overordnet gælder for de fire strategiske målsætninger, at de skal udstikke retningen for de mål, som AES skal indfri frem mod AES 4 strategiske målsætninger er sammenhængende og koblet til Administrationsforretningens strategiske ramme, samt de aktuelle udfordringer AES står overfor. Centrale udfordringer i AES Lange sagsbehandlingstider og mange gamle sager Manglede kundefokus - indefra-og-ud perspektiv Lav produktivitet og manglende driftsstyring Usikkerhed forbundet med overgangen til ATP og udflytning Utidssvarende teknologi Administrationsforretningens strategiske ramme og fokus: Strategiske målsætninger for AES AES leverer en effektiv og korrekt administration AES sikrer en god kundeoplevelse AES etablerer en tidssvarende teknologisk platform AES sikrer rammerne for toppræstationer med arbejdsglæde 22

24 Overordnet handlingsplan Strategisk fokus Strategisk målsætning Overordnet handlingsplan Forretningsprocesser AES leverer en effektiv og korrekt administration Effektivisering af interne sagsgange og organisering Effektivisering af ekstern liggetid Afvikling af bunke Kvalitetssikring, herunder nyt kvalitetskoncept Kunder AES sikrer en god kundeoplevelse Kanalkortlægning- og strategi Forenkling af kundekommunikationen Forankring af en fælles forståelse for kundebegrebet Ude fra og ind Medvirken til regelforenklinger Medarbejdere AES sikrer rammerne for toppræstationer med arbejdsglæde Ledelsesudvikling, herunder driftsledelse- og styring Nyt uddannelseskoncept Rekruttering, herunder fastholdelse af de rette kompetencer Økonomi AES etablerer en tidssvarende teknologisk platform ANS projektet Ny EASY Levetidsforlængelse af SJP Digitale løsninger til borgere Elektronisk udveksling af data med eksterne parter og registre 23

25 Afvikling af 2-års sager om tab af erhvervsevne Indsats ETAB

26 Indsats ETAB Er hjemvist fra Ankestyrelsen i 2014 eller før Projektet løber i hele 2017 og omfatter op til sager i alt Afventer første afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne Erhvervsevnetab i sager anmeldt i 2014 eller før Er bedt genoptaget i 2014 eller før I alt ca. 60 medarbejdere er dedikeret til Indsats ETAB Bemandingen i Indsats ETAB er inddelt i teams bestående af erfarne og nye sagsbehandlere Har haft en revisionsdato i 2014 eller før 25

27 Indsats ETABs første måned er gået efter planen januar 1. juli 31. december Genoptagelse Revision Ny Sag Hjemvisning Sager afgjort 26

28 Øget kvalitetskrav har medført længere sagsbehandlingstid AES arbejder fokuseret på at effektivisere sagsbehandlingen, samtidig med, at der ikke slækkes på kvaliteten. Tiltag til forenkling af sagsbehandling i AES: Hurtigere vurdering af forbigående gener Gennem en række initiativer er der sikret et kvalitetsløft, der bl.a. betyder, at tiltrædelsesprocenten fra Ankestyrelsen er opadgående. AES sikrer systematisk og dokumenteret fokus på kvalitet i sagsbehandlingen samtidig med, at der fokuseres på at opnå læring som følge af fejl. Slut med dobbeltkontrol Sparringsvagt afkorter sagsbehandlingstid Forenklet gennemgang af tidligere sager Enklere valg af speciallæge 27

29 Kvalitet i AES Arbejdet med kvalitet i AES opdeles i to typer af indsatser: Kvalitetskontrol Kvalitetssikring Én af måderne at monitorere kvaliteten er gennem Ankestyrelsens afgørelser ca. 15% af AES afgørelser påklages årligt Ankestyrelsens tiltrædelsesprocent Procent Afgørelser fra Ankestyrelsen Tiltrædelsesstatistik 2015 (oversendt i 2014) Tiltrædelsesstatisk 2016 (oversendt i 2015) Tiltrædelser 79,1 procent 80,9 procent Omgørelser 12,0 procent 12,6 procent Hjemvisninger 8,9 procent 6,5 procent I alt 100 procent 100 procent 28

30 Årshjul for interessenthåndtering Fællesmøder I 2017 afholdes 3 årlige fællesmøder med hver af følgende grupper: Fagforeninger & brancheforeninger Advokater Forsikringsselskaber og F&P I 2018 og fremadrettet afholdes to årlige møder. Der afholdes desuden 1 årligt fællesmøde med de arbejdsmedicinske klinikker. 1:1-møder Der afholdes 1:1-møder efter behov. 1 årligt fællesmøde med: Arbejdsmedicinske klinikker 3. årlige fællesmøde med: Fagforeninger og brancheorganisationer Forsikringsselskaber og F&P Advokater Bestyrelsesmøde Nyhedsbrev Bestyrelsesmøde Q4 Q3 Bestyrelsesmøde Strategiske mål for 2017 fastlagt Q1 Q2 Årsresultat for strategiske mål årlige fællesmøde med: Fagforeninger og brancheorganisationer Forsikringsselskaber og F&P Advokater Bestyrelsesmøde Nyhedsbrev Nyhedsbreve Der udsendes tre nyhedsbreve i 2017 og fire i Nyhedsbrev Bestyrelsesmøde Halvårsopfølgning på strategiske mål Bestyrelsesmøde 2. årlige fællesmøde med: Fagforeninger og brancheorganisationer Forsikringsselskaber og F&P Advokater 29

31 Hvor er AES i 2020? Sagsbehandlingstiden er væsentligt afkortet De lovbestemte frister overholdes med min. 90 % Max 1 % af samtlige verserende sager er ældre end 2 år Max 5 % af sagerne har fejl af materiel betydning Kundeoplevelsen er forbedret Kunderne viser højere tillid til AES Medarbejder situationen er stabiliseret Medarbejderne har en høj grad af arbejdsglæde og loyalitet Sagsbehandlingen understøttes af en tidssvarende IT-platform 30

32 Fremtidsvisionen Bedre driftsstyring Ensartet sagsbehandlingsproces Intern liggetid skal bringes ned Dialog med eksterne interessenter, fx kommuner Digitale løsninger Ekstern liggetid skal bringes ned 31

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Forretningsstrategi

Forretningsstrategi Forretningsstrategi 2011-2014 I. Arbejdsskadestyrelsens mission, vision og strategiske målsætninger Mission (Integration af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) udestår til 1. kvartal 2011)

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015 1 1. Arbejdsskadestyrelsens mission og langsigtede samfundsmæssige effekter 1.1. Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi træffer en uafhængig og korrekt

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Om Center for Arbejdsskader.. side 3 Organisering og ressourcer Daglige opgaver Ledelse og medarbejdere. side 4 Værdier

Om Center for Arbejdsskader.. side 3 Organisering og ressourcer Daglige opgaver Ledelse og medarbejdere. side 4 Værdier Forord Center for Arbejdsskaders årsberetning er rettet imod interessenter, samarbejdspartnere og øvrige personer, som ønsker mere viden om den grønlandske arbejdsskadeadministration. Beretningen skal

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning. Den 1. februar 2017

Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning. Den 1. februar 2017 Velkommen til markedsdialog om en ny sagsbehandlingsløsning Den 1. februar 2017 Dagsorden Velkomst v/ direktør for Forretnings- og Driftsudvikling Birgitte Kartman Om projektet v/ chef for IT Udvikling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Indledning Dette bilag beskriver de ydelser, ATP leverer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 1 Ydelsesadministration AES administrerer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Nr en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om stress og depression som erhvervssygdom Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Nr en arbejdsskadesag

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens resultatkontrakt for 2004 med sigtelinier

Arbejdsskadestyrelsens resultatkontrakt for 2004 med sigtelinier Arbejdsskadestyrelsen Personale- og budgetenheden/mit 2. februar 2004 Arbejdsskadestyrelsens resultatkontrakt for 2004 med sigtelinier til 2007 1. Indledning. Resultatkontrakten indeholder en række krav

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forord. God læsning! I Center for Arbejdsskader arbejder vi både på dansk og på Grønlandsk, og vi ved, at et godt sprog fremmer forståelse

Forord. God læsning! I Center for Arbejdsskader arbejder vi både på dansk og på Grønlandsk, og vi ved, at et godt sprog fremmer forståelse Forord Denne årsberetning er udarbejdet til interessenter, samarbejdspartnere og øvrige personer, som ønsker mere viden om den grønlandske arbejdsskadeadministration. Beretningen har til formål at skabe

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv Kim Taasby og Helle Klostergaard Christensen bm@bm.dk kta@bm.dk hkc@bm.dk Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I SAGER) KARSTEN HØJ Advokat og Partner hos Elmer Advokater Bestyrelsesmedlem hos brancheorganisationen Danske Advokater Over 25 års erfaring med behandling af alle typer

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

TOPMØDE Den september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader

TOPMØDE Den september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader TOPMØDE 2016 Den 22. -23. september 2016 på Nyborg Strand Workshop: AMRs og TRs rolle i forbindelse med arbejdsskader Program 22. September 2016 23. September 2016 Overordnede temaer for Workshoppen Når

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen Juni 2016 Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktuelle regler om forældelse på arbejdsskadeområdet. Vejledningen

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

SAMARBEJDE OMKRING MENNESKER, DER ER KOMMET TIL SKADE SÅDAN KAN VI GØRE DET

SAMARBEJDE OMKRING MENNESKER, DER ER KOMMET TIL SKADE SÅDAN KAN VI GØRE DET SAMARBEJDE OMKRING MENNESKER, DER ER KOMMET TIL SKADE SÅDAN KAN VI GØRE DET Et tæt samarbejde mellem Arbejdsskadestyrelsen og kommunerne hjælper arbejdsskadede med at vende tilbage til et job Vejledningens

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

SKADELIDTES REAKTION PÅ EN VERSERENDE ARBEJDSSKADESAG

SKADELIDTES REAKTION PÅ EN VERSERENDE ARBEJDSSKADESAG SKADELIDTES REAKTION PÅ EN VERSERENDE ARBEJDSSKADESAG 14:15 HENNING BJERREGÅRD BACH 14:15 SKADELIDTES REAKTION PÅ EN VERSERENDE ARBEJDSSKADESAG HENNING BJERREGÅRD BACH KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere