Vejledninger når man er logget ind Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledninger når man er logget ind Indhold"

Transkript

1 Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3 Kopier mappestruktur...5 Arkivering af post efter regler...5 Importer egne dokumenter...6 Attentionformat i arkiveringsregler...6 Adgang ved konkurs, ophør eller dødsfald...7 Administration af tilmeldinger til afsendere...7 Om tilmelding af post fra afsendere...7 Sådan tilmelder du post fra en afsender...8 Framelding af post fra en afsender...8 Indstillinger for Indbakke og arkiv...10 Administration af brugere...10 Administration af arkiveringsregler...11 Mere om funktionalitet og brugerroller...13 Konsekvenser ved at skifte mellem standard og udvidet funktionalitet...15 Konsekvenser ved skift til udvidet funktionalitet...16 Få besked når der modtages ny post...17 Afmeld besked om ny post...19 Om at videresende post til e- mailadresse eller afhentningssystem...19 Oprettelse og redigering af afhentningssystem...21 Videresendelse af posten til en sikker e- mailadresse?...22 Sådan afmelder du e- Boks...23 Afmeldelse af e-boks...23 Afmelding af Digital Post...23 Sikkerhed, Internet- og pc- indstillinger...24 Om sikkerheden i e- Boks...24 Sådan får du installeret nyeste version af Adobe Reader

2 Arbejde med Indbakke og arkiv Sådan får du vist din post 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv. 2. Vælg den mappe, som indeholder den post, du ønsker at få vist, ved at klikke på mappenavnet i oversigten over arkivmapper. 3. Klik på den ønskede meddelelse. Åbne, flytte, slette og omdøbe post Når du har klikket på Indbakke og arkiv fanen får du vist din indbakke. I venstre side ser du mappetræet - en oversigt over system-, søge- og arkivmapper. Du ændrer visningen af post og dokumenter ved at klikke på ønsket søgning eller mappe, og du kan samme sted altid finde tilbage til indbakken. Over post-/dokumentlisten finder du postfunktionerne. Herfra kan du slette, omdøbe og flytte post. Det er også her du kan skrive en ny post, du vil sende til en offentlig modtager, hvis du har tilmeldt dig offentlige myndigheder. Åbne og læse post Vælg mappen, som indeholder det dokument, du ønsker at læse fra mappetræet. Klik på dokumentet du vil se. Omdøbe post Vælg fanebladet Indbakke og arkiv Vælg mappen, som indeholder dokumentet, du ønsker at omdøbe Marker den post, du ønsker at omdøbe Vælg Omdøb under Flere dokumentfunktioner Omdøb her posten og tryk på OK Flytte post/dokumenter Du kan flytte post eller dokumenter fra én mappe til en anden på to måder: Enten Eller Vælg mappen, som indeholder den post/dokument du ønsker at flytte Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte Klik på knappen Flyt Vælg i listen Placering, hvilken mappe du ønsker, dokumenterne flyttet til Klik på OK for at gennemføre flytningen 2

3 Vælg mappen, som indeholder den post/dokumentet du ønsker at flytte Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte Hold musen nede mens du trækker dokumenterne til den mappe, du ønsker dem flyttet til Slip dokumenterne for at gennemføre flytningen Bemærk at du kan oprette en ny mappe i forbindelse med flytningen. Slette post/dokumenter Fra listen over dokumenter og bilag kan du slette dokumenter. Vælg den mappe, som indeholder det eller de dokumenter, du ønsker at slette Marker det eller de dokumenter, du ønsker at slette Klik på Slet Klik på OK for at bekræfte sletningen Når du vælger at slette post, flyttes de valgte emner til papirkuven, hvorfra de slettes permanent efter 30 dage. Fortryder du at have slettet en bestemt meddelelse, skal du inden 30 dage flytte meddelelsen fra papirkurven til en anden mappe. Slettes post fra papirkurven, vil dette være permanent og posten vil ikke kunne genskabes. Gem kopi af post lokalt Du kan gemme en kopi af et dokument du har modtaget eller et af dine egne dokumenter du har importeret, lokalt på din computer. Vælg fanebladet Indbakke Vælg den eller de dokumenter du ønsker at gemme en lokal kopi af Du får nu vist en ny side, med de valgte dokumenter. For hvert dokument klik gem til højre for dokumentnavnet Klik Tilbage for at afslutte funktionen og returnere til mappen Bliver du spurgt, om du ønsker at åbne eller gemme dokumentet, skal du vælge at gemme dokumentet på din pc. Oprette og vedligeholde mapper Anvendelse af arkivmapper Man kan oprette egne mapper og anvende disse til arkivering af modtaget post og dokumenter man har importeret. Anvendelsen af mapper kan hjælpe med organiseringen, og særligt for større virksomheder, hvor der er flere brugere og eller flere produktionsenheder, differentieret adgang, mv. spiller mapperne en vigtig rolle ved tilrettelæggelsen. Der kan oprettes et vilkårligt antal mapper og der kan oprettes hierakier af mapper og dermed kan man opbygge præcis den struktur der passer til organisationen. Mapperne anvendes i forbindelse med arkiveringsregler. Man kan således tilrettelægge modtagelse og automatisk fordeling via mappestruktur og regler. 3

4 Adgangen til mapperne kan begrænses. Opsætningen af mappeadgange er betinget af hvilken overordnet opsætning man har valgt - Standard eller udvidet og dermed hvilke roller der kan tildeles den enkelte bruger. Læs mere om roller og overordnet opsætning. Oprettelse og administration af mapper I indbakken finder du mappefunktionerne samlet i menu-bjælken over mappe hierakiet. Hold markøren over Mappefunktioner så kan du se mappefunktionerne i menuen: Ny Mappe/undermappe Opret en ny mappe. Som en del af oprettelsen vælges hvor i hierakiet mappen skal oprettes. Flyt Mappe Flyt en mappe til en anden placering i mappehierakiet. Slet Mappe Slet en mappe. Mappen (eller undermapper) må ikke indeholde dokumenter. Omdøb Mappe Omdøb en mappe Kopier mappestruktur Opret Mappe Kopier hieraki af undermapper uden indhold til en anden mappe. Vælg Opret ny mappe/undermappe under Flere mappefunktioner Indtast et navn på mappen i feltet Navn Vælg i listen Placer mappen under hvor mappen skal placeres, hvis denne skal være undermappe til en eksisterende Tryk på knappen OK Omdøb Mappe Vælg Omdøb en mappe under Flere mappefunktioner Vælg i listen Arkivmappe den mappe, som du ønsker at omdøbe Indtast et nyt navn til mappe i feltet Nyt navn Klik på OK Flyt Mappe Vælg Flyt en mappe under Flere mappefunktioner Vælg i liste Arkivmappe den mappe, som du ønsker at flytte Vælg i listen Placering under, hvor du ønsker, mappen skal flyttes hen Klik på OK 4

5 Slet Mappe Vælg Slet en mappe under Flere mappefunktioner Vælg i listen Arkivmapper hvilken mappe, som skal slettes Klik på OK Bemærk den valgte arkivmappe kan kun slettes, hvis den eller eventuelle undermapper ikke indeholder dokumenter. Kopier mappestruktur Med Kopier en mappestruktur kan du på en enkel måde kopiere en allerede oprettet mappestruktur. 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv 2. Vælg Kopier en mappestruktur under Flere mappefunktioner 3. Vælg i listen Kopier strukturen fra mappe den mappe, hvor du vil kopiere strukturen af undermapper fra 4. Vælg i listen Kopier strukturen til hvor du vil kopiere strukturen til 5. Klik på OK Arkivering af post efter regler Du kan oprette arkiveringsregler for din post, som forenkler administration og overblik af din indbakke. Regler kan oprettes, så de gælder for alle dokumenter eller for specifikke afsendere. F.eks. kan du vælge at arkivere al post fra en bestemt myndighed eller virksomhed ned i en specifik mappe. Arkiveringsregler kan opsættes, så arkivering sker automatisk, når posten modtages, eller manuelt fra indbakken, når du klikker på Arkivér. Automatisk: Vælg fanebladet Indstillinger i øverste højre hjørne Vælg menupunktet Regler i venstre side Vælg hvilken type regel du vil oprette a. Opret generel regel b. Opret afsenderspecifik regel Manuel: Hvis man vælger at oprette en generel regel, gælder regelen for alle afsendere. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv Marker det eller de dokumenter, du ønsker at arkivere Tryk Arkivér Dokumenterne flyttes nu til den mappe arkiveringsreglen angiver. 5

6 Importer egne dokumenter Du kan importere dokumenter til din indbakke eller anden mappe. Det kan f.eks. være kvitteringer, skøde, ansættelsesdokumenter eller andre dokumenter du har digitalt eller har indskannet og som du ønsker at opbevare sikkert. I en juridisk sammenhæng, vil de importerede dokumenter svare til en fotokopi. Vælg fanebladet Indbakke Vælg den mappe hvor dokumentet eller dokumenterne skal placeres Vælg Anbring egne filer i mappen under menupunktet Flere Vælg op til fem dokumenter og klik Ok Du vil nu få vist indholdet af mappen du valgte, inklusive de nye, importerede dokumenter Bemærk den samlede størrelse på de valgte filer må ikke overstige 50 MB, samt at du maksimalt har 50 MB til rådighed for egne dokumenter - modtaget post medregnes ikke. Attentionformat i arkiveringsregler Attentionformatet kan anvendes til at støtte fordelingen af den digitale post i en virksomhed. Baggrunden for attentionformatet er som navnet antyder, den måde man skriver adresser på kuverter, med eksempelvis "Att.: S. Poulsen" for at tilkendegive at brevets modtager er S. Poulsen. Attentionformatet indeholder i øjeblikket P-Nummer. Det vil sige at det er muligt at angive en produktionsenhed som modtager. Og det er således muligt at oprette en arkiveringsregel baseret på P-Nummer. På den måde kan modtaget digital post hvor P-nummer er indeholdt i attentionformatet, flyttes til en specifik mappe på baggrund af P-nummeret. Vær opmærksom på at det er frivilligt for afsender om de vil medsende et P-nummer. Man kan derfor ikke regne med at P-nummeret er indeholdt i post man modtager. 6

7 Adgang ved konkurs, ophør eller dødsfald Hvis en virksomhed er under konkurs, bliver både læse- og administratoradgangen til virksomhedens digitale postkasse blokeret. Blokeringen sker på baggrund af opdatering i CVR-registeret. Når virksomheden ikke længere står anført som konkurs i CVR-registeret, hæves blokaden. Kuratorer kan få adgang til konkursboets e-boks og Digital Post, ved at fremsende anmodning vedlagt nødvendig dokumentation. Anmod om adgang via Administration af tilmeldinger til afsendere Om tilmelding af post fra afsendere Tilmelding er din registrering af at du ønsker at modtage post fra en given afsender. Det kan være en virksomhed eller en offentlig myndighed. Tilmeldingssystemet indeholder alle afsendere - dvs. alle der vil/har mulighed for at sende post digitalt. For den enkelte afsender er der en eller flere typer af post man kan modtage. Eksempler på meddelelsetyper: En Bank Kontoudtog og Meddelelse om overførsel En kommune Meddelelser om sygedagpenge En Styrelse Indkaldelse til periodisk syn De forskellige typer fra en afsender anvendes til at skabe struktur og overblik. En afsender vil løbende tilføje typer, hvilket også er et udtryk for at du ikke nødvendigvis kan modtage al post fra en afsender, digitalt. Du kan også blive tilmeldt modtagelse af post fra en afsender inddirekte. Er du f.eks kunde i et forsikringsselskab, kan du blive bedt om at anerkende at du vil modtage post digitalt, via forsikringsselskabets hjemmeside. Når du tilmelder dig en afsender, får pgl. afsender automatisk besked og begynder dermed at sende post digitalt. Automatisk tilmelding af offentlige afsendere 7

8 Det er som udgangspunkt dig der vælger at tilmelde dig modtagelse af post fra en given afsender. Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen til at ske den 1. november Det betyder at din virksomhed automatisk bliver tilmeldt alle offentlige myndigheder, og du skal dermed sikre at du får etableret rutiner omkring gennemgang, fordeling etc. af den post der fra 1. november vil blive sendt digitalt. Det er ikke bare kvitteringer og forskellig information der sendes digitalt fremover, afgørende dokumenter der kræver handling fra virksomhedens side vil også blive sendt digitalt. Du kan læse mere om gode råd i forbindelse med øget anvendelse af post sendt digitalt, implementering af rutiner i den enkelte virksomhed, mv. på Digitaliseringsstyrelsens/Erhvervsstyrelsens hjemmesider. Sådan tilmelder du post fra en afsender Du kan tilmelde dig nye afsendere eller yderligere meddelelsestyper fra afsendere du allerede er tilmeldt. Din accept af at modtage post digitalt fra en afsender er et grundlæggende vilkår og sker enten gennem automatisk tilmelding til offentlige myndigheder, inddirekte gennem virksomheder du er kunde hos eller ved at du selv foretager tilmelding her. Tilmelding gør du på følgende måde: Vælg fanebladet Tilmeldinger Søg her efter afsenderen eller vælg en kategori fra oversigten Find og vælg den afsender, du ønsker at tilmelde, ved at klikke på afsenderen Du får nu vist afsenderen og evt. meddelelsestyper Vælg og klik Ok for at bekræfte tilmeldingen. Du har nu tilmeldt dig modtagelse af post digitalt fra pgl. afsender. Gentag proceduren for alle de afsendere du gerne vil tilmeldes. Oversigt over tilmeldinger Når du går ind på fanen Tilmeldinger kan du klikke på Mine tilmeldinger for at få vist en oversigt over hvilke afsendere du er tilmeldt og dermed modtager post digitalt fra. Bemærk! Der kan være afsendere som kræver at tilmelding sker via dem og ikke her på siden. Det vil du få besked på når du forsøger at tilmelde dig til afsenderen og du må herefter kontakte afsenderen for at få oplyst hvordan tilmelding skal ske. Framelding af post fra en afsender Du kan framelde modtagelse af post fra en afsender - enten alt fra afsenderen, eller en eller flere specifikke meddelelsestyper. Du skal være opmærksom på at der kan være tilmeldingstyper du ikke kan framelde. De er obligatoriske, og du vil ikke se dem som meddelelsestype under pågældende afsender. Det kunne f.eks. være lønsedler. Vælg fanebladet Tilmeldinger Klik på Frameld ud for den afsender, du ikke ønsker digital post fra Marker alle eller kun de typer af post, du ikke ønsker at modtage digitalt 8

9 Klik på OK for at bekræfte frameldingen. Bemærk! Der kan være afsendere som kræver at framelding sker via afsenderen og ikke her på siden. Det vil du få besked på når du forsøger at framelde dig afsenderen og du må herefter kontakte afsenderen for at få oplyst hvordan framelding skal ske. Framelding af offentlige myndigheder Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen til at ske den 1. november Dette betyder at du ikke kan framelde offentlige myndigheder - du er forpligtet til at kunne modtage post digitalt fra det offentlige. Der er dog regler for generel fritagelse fra modtagelse af post digitalt. LINK: Læs mere om fritagelse. 9

10 Indstillinger for Indbakke og arkiv Administration af brugere Under brugerstyring kan man oprette og administrere brugere. Brugerne kan enten oprettes direkte, eller på baggrund af en anmodning fra en bruger. Du finder brugerstyring under Indstillinger/brugere. Hvis der er brugere der har anmodet om adgang, vil de fremgå af en liste øverst i funktionen. Disse kan enten accepteres ved at klikke opret eller afvises ved at klikke afvis.vælger man oprettelse, kommer man til funktionen Opret bruger med alle oplysninger udfyldt. Når oplysningerne er verificeret og korrekt adgang er valgt, klikkes ok og brugeren er nu oprettet. For at kunne oprette en bruger skal følgende oplyses: Brugerens adresse og medarbejdercertifikat Brugerens rolle Om brugerens adgang skal være aktiv fra oprettelsestidspunktet Oprettelsen Vælg Opret bruger Tilføj medarbejdercertifikat og indtast brugerens adresse Vælg om brugerens adgang skal være aktiv Vælg hvilken rolle brugeren skal tildeles. Klik på Ok Rediger brugers oplysninger Klik på navnet for den bruger du vil redigere Rediger medarbejdercertifikat, adresse, rolle, mv. Klik på Ok Sletning af bruger Sletning af brugere foretages også under brugerstyring. Ud for den enkelte bruger finder du funktionen slet. Inden sletning foretages, bliver du bedt om en bekræftelse på at du vil slette brugere. Anvendelse af certifikat For at oprette en bruger, skal du have brugerens certifikat tilgængeligt. Det er et medarbejdercertifikat, udstedt af Nets DanID. Din virksomhed har en udpeget person som har ansvaret for at administrere virksomhedens certifikater. Denne person kaldes en "LRA". Du kan spørge jeres LRA hvis du er i tvivl om anvendelse af certifikater i forbindelse med brugeroprettelse 10

11 Administration af arkiveringsregler For at forenkle administration af den post du modtager, kan du oprette arkiveringsregler, der flytter post fra indbakken til andre mapper. Eksempelvis kan du oprette en regel, der arkiverer alle dokumenter fra en bestemt myndighed, fra indbakken til en mappe, du opretter til det særlige formål. Det er også arkiveringsregler, du skal anvende i en virksomhed, hvor der er flere brugere, postfordeling og differentieret adgang. Arkiveringsreglerne kan bruges sammen med attentionformatet, hvor myndigheder kan sende en post til en virksomhed og angive et specifikt p- nummer i attentionformatet. Arkiveringsregler kan oprettes som en generel regel, der gælder for alle dokumenter eller som en specifik regel, der gælder for én bestemt afsender. Arkiveringsregler kan opsættes til automatisk udførelse på det tidspunkt posten modtages, eller manuel udførelse fra indbakken. Oprettelse af regler Arkiveringsregler oprettes under indstillinger. Der er et antal trin du skal tage stilling til i forbindelse med oprettelse: Vælg hvilken type regel du vil oprette 1. Opret generel regel (denne regel gælder for alle afsendere) 2. Opret afsenderspecifik regel (denne regel gælder for en bestemt afsender) Generel regel 1. Vælg evt. attentiontype 2. Hvis attentiontype er valgt, skriv attentionværdi 3. Vælg den mappe, som posten skal arkiveres i 4. Vælg om posten skal arkiveres automatisk eller manuelt 5. Tryk OK Afsendespecifik regel 1. Fremsøg den afsender, du ønsker at oprette en regel for 2. Vælg den specifikke post fra afsenderen, som reglen skal gælde for 3. Vælg evt. attentiontype 4. Hvis attentiontype er valgt skriv attentionværdi 5. Vælg den mappe, som posten skal arkiveres i 6. Vælg om posten skal arkiveres automatisk eller manuelt 7. Tryk OK Eksempler på oprettelse af regler Oprettelse og vedligeholdelse af regler foretages under indstillinger / regler: Eksempel 1: Oprette en generel regel der gælder for alle afsendere. 11

12 Klik på knappen Opret generel regel Vælg evt. p-nummer i Attentiontype og angiv et specifikt p-nummer i Attentionværdi Angiv den mappe, posten skal arkiveres i Angiv om arkiveringen skal ske automatisk, når posten ankommer eller manuelt når bruger klikker på Arkivér i Indbakken Klik OK Reglen er nu oprettet og gælder for alle afsendere. Hvis du har angivet et p-nummer, som en del af reglen, vil kun meddelelser der indeholder det specifikke p-nummer blive flyttet som følge af reglen. Eksempel 2: Oprette en regel for en bestemt type dokumenter fra en specifik afsender Hvis du vil oprette en regel, der gælder for en specifik afsender. Klik på Opret afsenderspecifik regel Fremsøg afsenderen ved hjælp af søgefeltet Klik den specifikke afsender Vælg den meddelelsestype, reglen skal gælde for Angiv den mappe, posten skal arkiveres i Angiv om arkiveringen skal ske automatisk, når posten ankommer eller manuelt når bruger klikker på "Arkivér" i Indbakken Klik OK Redigering af regler Efterhånden som du opretter arkiveringsregler, vil du få en oversigt over oprettede regler under Indstillinger/Regler. Under hver regel har du to funktioner: Rediger og Slet Hvis du ønsker at ændre en regels betingelser, klikker du Rediger ud for den specifikke regel, ændrer betingelserne som ønsket og klikker Ok. Reglen er nu opdateret og vil virke med de nye betingelser. Ønsker du at slette en regel, klikker du Slet under den specifikke regel, derefter Ok. Reglen er nu slettet. 12

13 Mere om funktionalitet og brugerroller Brugerroller og -rettigheder Løsningen kan opsættes i to udgaver: Standard- eller udvidet funktionalitet. Hvilken udgave, I bør vælge, afhænger af, hvor detaljerede brugerroller og rettigheder, I ønsker. Standardfunktionalitet anvendes typisk af en lille/mellemstor virksomhed, hvor alle brugere må læse og besvare al post. Her er administrationen enkel og der er færre brugerroller til rådighed. Udvidet funktionalitet anvendes typisk af en større virksomhed, hvor det er nødvendigt at skelne mellem, hvem der må læse og besvare hvilken post. Her er det nødvendigt med flere brugerroller og mulighed for at tildele mere nuancerede rettigheder til brugerne. Opsætning og administration af den udvidede funktionalitet er lidt mere omfattende og kompleks og kræver dermed lidt flere overvejelser i forbindelse med opsætningen. De helt overordnede forskelle på standard- og udvidet funktionalitet: 13

14 14

15 Konsekvenser ved at skifte mellem standard og udvidet funktionalitet Ved skift fra udvidet til standardfunktionalitet, er der følgende umiddelbare konsekvenser: Brugerprofiler med rollerne Postfordeler med læseadgang og uden læseadgang slettes. Brugerprofiler med rollerne Postfordeler med læseadgang eller Postfordeler uden læseadgang slettes og brugeren kan ikke længere logge ind i virksomhedens digitale postkasse. Alt indhold i de individuelle mapper "kladder" og "papirkurv" slettes. Ved standardfunktionalitet har virksomheden fælles "kladder" og "papirkurv"-mapper for alle brugere. Indhold i individuelle "sendt post" mapper bibeholdes. En administrator med fuld adgang kan efterfølgende omplacere og læse disse meddelelser. En administrator med fuld adgang kan efterfølgende omplacere og læse disse meddelelser. Alle almindelige postbrugere med adgang til udvalgte mapper ændres så de opnår adgang til alle mapper. Opsætning af mappeadgange slettes. De skal opsættes på ny ved skift tilbage igen. Indstillinger vedrørende besked om ny post slettes. Ved standardfunktionalitet kan man ikke få besked om ny post på mappeniveau. I stedet får op til to faste brugere som udgangspunkt besked ved ny post fra alle afsendere. Hvis man ikke ønsker beskeder om specifik post, kan man afmelde post fra bestemte afsendere. Ved skift tilbage til udvidet funktionalitet skal indstillinger om ny post opsættes på ny. Et LRA certifikat giver adgang til virksomhedens digitale postkasse. Alle i jeres virksomhed, der har et LRA certifikat, har nu adgang. 15

16 Konsekvenser ved skift til udvidet funktionalitet Ved skift fra standard- til udvidet funktionalitet, er der følgende umiddelbare konsekvenser: Et LRA certifikat giver ikke længere adgang til virksomhedens digitale postkasse. I forbindelse med skiftet får du rollen "Administrator uden mappeadgang". Efterfølgende kan andre med et LRA certifikat ikke logge på. Det er dit ansvar at oprette andre administratorer for at sikre, at jeres virksomheds adgang ikke bliver blokeret. Bemærk! Det vil være forbundet med betaling at få reetableret adgangen. Eksterne brugere som har adgang slettes. Efterfølgende vil de ikke have adgang til jeres post fra deres egen digitale postkasse. Alt indhold i mappen "kladder" og "papirkurv" slettes. Ved udvidet funktionalitet får alle brugere deres egne individuelle "kladder" og "papirkurv"- mapper. Indholdet i "sendt post" vil fortsat være tilgængeligt for en administrator via den nye mappe "Tidligere sendt post". En administrator med adgang kan omplacere og læse post. 16

17 Få besked når der modtages ny post For at sikre at den post der modtages, også bliver læst, sendes der besked når der modtages ny post. Muligheder og opsætning er bestemt af, om din virksomhed benytter standardfunktionalitet eller udvidet funktionalitet. Som udgangspunkt sendes der altid besked, når der kommer ny post i indbakken. Besked om ny post i indbakken sendes til den eller de adresser, der er angivet under Indstillinger/Profiloplysninger. Der kan angives to adresser og der er dermed to i organisationen der kan blive advideret om ny post. Hvis din virksomhed har valgt at benytte udvidet funktionalitet, er det muligt at knytte advisering til den enkelte mappe. Det er således muligt at definere to adresser, for den enkelte mappe og adviseringen kan således kombineres med fordeling og arkiveringsregler. Hvis man eksempelvis beslutter at bestemte meddelelsestyper skal behandles af en specifik person i virksomheden, opretter man en mappe til denne type meddelelser og opretter herefter en arkivregel der sørger for at modtaget post af den specifikke meddelelsestype, flyttes til den oprettede mappe. Brugeren der skal behandle posten gives adgang til mappen og der opsættes advisering ved at knytte vedkommendes e- mailadresse til mappen. Kombineret med de nye regler, der automatisk kan flytte post til bestemte mapper, kan I nu opsætte et detaljeret system for hvem, der får besked om ny post. Skal én person have besked om ny post fra Skat og en anden om ny post fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, er det nu muligt. Opsætning af adresser Standardfunktionalitet: Når du modtager ny post, kan du få sendt besked herom til to forskellige adresser. Vælg fanebladet Indstillinger Du får vist profiloplysninger Klik på Ret oplysninger Angiv en eller to adresser, hvortil du ønsker at få sendt besked om ny post Klik pågem profiloplysninger Som nævnt ovenfor, gives der nu besked om ny post i indbakken, uanset hvilken afsender det kommer fra. Når standardfunktionalitet benyttes, kan man vælge ikke at modtage besked vedrørende bestemte meddelelsestyper fra den enkelte afsender. Læs mere om afmelding af besked om ny post Udvidet funktionalitet: Hvis din virksomhed har valgt at benytte udvidet funktionalitet, er det muligt at udpege hvilke brugere, der skal have besked, når der kommer ny post i bestemte mapper. 17

18 Man kan på denne måde tilrettelægge postmodtagelse, fordeling og behandling præcis som det passer virksomheden. Skal én person i økonomiafdelingen behandle meddelelser fra SKAT og en anden person på lageret, meddelelser fra Trafikstyrelsen, oprettes mapper, adgang, arkiveringsregler og advisering som understøtter præcis det scenarie. Sådan fungerer det (eksempel med ny mappe): Vælg fanebladet Indbakke Vælg Opret ny mappe fra mappefunktioner over mappehierarkiet Angiv mappenavn og placering Angiv en eller to to adresser, der skal modtage besked, når der kommer ny post i mappen. Klik på Ok for at oprette mappen I eksemplet ovenfor er angivelse af adresser vist i forbindelse med oprettelse af en ny mappe. Ved opsætning af adresser på eksisterende mapper skal man redigere den mappe man vil opsætte besked advisering på. Vælg fanebladet Indstillinger Vælg Besked om ny post i menuen i venstre side Der vises nu en oversigt over alle mapper hvor du kan se hvilke der har adresser tilknyttet Klik Rediger ud for den mappe du vil ændre Angiv en eller to to adresser, der skal modtage besked, når der kommer ny post i mappen. Klik på Ok for at afslutte redigering af mappen 18

19 Afmeld besked om ny post Opsætning af besked om ny post er bestemt af, om din virksomhed benytter standardfunktionalitet eller udvidet funktionalitet. Som udgangspunkt sendes altid besked, når der kommer ny post i indbakken. Besked om ny post i indbakken sendes til den adresse, der er angivet under Indstillinger, Profiloplysninger. Standardfunktionalitet: Det er muligt at afmelde besked om ny post for bestemte typer af post. Det gør det muligt for jer kun at modtage besked om det, I er interesserede i. Sådan gør du: Gå til Indstillinger Vælg Besked om ny post Klik på Afmeld besked om ny postfra bestemte afsendere Fremsøg den afsender, du vil afmelde besked om ny post fra I oversigten over meddelelsestyper, fjern markeringen for de typer du ikke ønsker at blive adviseret om. Klik Ok Udvidet funktionalitet: Afmelding af besked om ny post, når man anvender udvidet funktionalitet sker ved at redigere indstillinger for den enkelte mapper og fjerne evt. adresser der er konfigureret til at modtage besked om ny post i mappen. Besked om ny post er således knyttet til mappen og ikke til afsenderen, i modsætning til princippet når man anvender standard funktionalitet. Det vil sige at, hvis man ikke ønsker at modtage besked om ny post for bestemte meddelelsestyper (som er en konfigurationsmulighed når man anvender standardfunktionalitet), må man oprette en mappe til den specifikke meddelelsestype, definere en arkiveringsregel der flytter post af denne meddelelsestype til mappen og undlade at opsætte besked om ny post. Om at videresende post til adresse eller afhentningssystem Den modtagne post kan videresendes til en sikker adresse, eller hentes af et afhentningssystem. Vejledningen Digital Post Integration for virksomheder ligger under videresendelse Bemærk at det ikke er muligt at svare tilbage via Digital Post fra det system, som meddelelser videresendes eller afhentes til. For at kunne svare tilbage via Digital Post, så skal man logge på Digital Post på Virk.dk og svare der fra. Videresendelse til sikker 19

20 En sikker adresse kan være en personlig adresse eller en fælles, virksomhedsadresse. Udover angivelse af mailadresse, skal der angives et certifikat som skal benyttes i forbindelse med videresendelsen. Er det en personlig adresse, skal brugerens medarbejdercertifikat tilføjes. Er det en fælles adresse, anvendes virksomhedscertifikat. Det er nødvendigt at benytte certifikatet for altid at kunne identificere adressen. Medarbejdercertifikat og virksomhedscertifikat: Medarbejdercertifikat (også kaldet MOCES certifikat), er et personligt certifikat der udstedes til en medarbejder og er knyttet til virksomheden. Virksomhedscertifikatet (også kaldet VOCES certifikat) er virksomhedens certifikat, som anvendes til indlogning og underskrift på en række områder. Mange små virksomheder har alene et virksomhedscertifikat. Hver virksomhed har en udpeget person som har ansvaret for at administrere virksomhedens certifikater. Denne person kaldes en NemID Administrator og administrerer certifikater udstedt af DanID. NemID administratoren kan se hvilke certifikater, der er i organisationen ved at logge på DanIDs hjemmeside: Opsætning af afhentningssystem Et afhentningssystem er organisationens eget system, som f.eks. system, sagsbehandlingssystem eller et andet fagsystem der opsættes til at få adgang til at hente den modtagne post. Det pågældende afhentningssystem tilgår posten via det udstillede REST interface. Det kræves således at der etableres integration inden et afhentningssystem kan benyttes. Vejledningen "Digital Post - referenceimplementation" og ZIP-filen til referenceimplementeringen ligger under videresendelse. 20

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere