Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010"

Transkript

1 ARBEJDSPAPIR OM ALDER

2 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning til arbejdsskadestatistikken udarbejdet arbejdspapirer. Arbejdsskadestatistikken 2010 best af følgende selvstændige dele: 1) Arbejdsskadestatistik 2010 kort fortalt Indeholder en opsummering af hovedpointerne for arbejdsskadestatistikken ) Arbejdsskadestatistik 2010 Indeholder en detaljeret analyse af de sager, som Arbejdsskadestyrelsen har behandlet i perioden Den indeholder et generelt afsnit om antallet af oprettede og afsluttede sager og oplysninger omkring antallet af afgørelser og størrelsen på erstatninger. For ulykker og erhvervssygdomme er der afsnit, der beskriver de anmeldte og de anerkendte sager. Det sidste afsnit omhandler erstatningsudgifterne herunder den gennemsnitlige erstatning per anerkendt sag. For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. 3) Arbejdspapir om køn Indeholder en sammenligning af arbejdsskader for mænd og kvinder. Der ses på, hvordan anmeldelserne/anerkendelserne for mænd og kvinder adskiller sig, n man ser på skadeart, skadens placering på legemet, sag til ulykken, branche, alder og diagnose. 4) Arbejdspapir om alder Indeholder en sammenligning af arbejdsskader for forskellige aldersgrupper. Der ses på hvordan anmeldelserne/anerkendelserne for aldersgrupper adskiller sig, n man ser på skadeart, skadens placering på legemet, sag til ulykken, branche og diagnose. 5) Arbejdspapir om bopælsregion Indeholder en sammenligning af arbejdsskader for forskellige regioner. Der ses på, hvordan anmeldelserne/anerkendelserne for tilskadekomne i bopælsregioner adskiller sig, n man ser på skadeart, skadens placering på legemet, sag til ulykken, branche, alder og diagnose. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse Opsummering Ulykker Ulykker fordelt på skadeart Ulykker fordelt på skadens placering på legemet Ulykker fordelt på sag Ulykker fordelt på branche Erhvervssygdomme Erhvervssygdomme fordelt på diagnose Erhvervssygdomme fordelt på branche

4 0. Opsummering Dette arbejdspapir ser på, om der er forskel på anmeldelser og anerkendelser for de forskellige aldersgrupper 1. Der er stor forskel på, hvilke typer ulykker de forskellige aldersgrupper anmelder. For de ældste aldersgrupper er der en større andel knoglebrud end for de andre aldersgrupper. For de yngste aldersgrupper udgør sskader en større andel af anmeldelserne end for de ældre aldersgrupper. For de midterste aldersgrupper udgør forstuvning, forvridning, forstrækning en større andel af ulykkerne end hos de yngste og ældste aldersgrupper. Der er ligeledes stor forskel i sagen til ulykken. For de midterste aldersgrupper, hvor forstuvning, forvridning, forstrækning udgør en stor andel af ulykkerne, er overbelastningerne dominerende. For de aldersgrupper, der har en større andel af knoglebrud, vil der være en større andel af fald/styrt, og for de aldersgrupper, hvor der er en større andel sskader, vil der være en større andel sket eller klemt. Der er små forskydninger mellem, hvilken branche anmeldelserne kommer fra. De midterste aldersgrupper har en større andel fra fremstillingsvirksomhed samt sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger end de yngste og ældste aldersgrupper. For de yngste aldersgrupper udgør byggeog anlægsvirksomheder samt engros- og detailhandel reparation af motorkøretøjer en større andel end for andre aldersgrupper. Forskellene mellem de anmeldte ulykker kan genfindes blandt de anerkendte ulykker. Forskellen i anmeldelserne medfører, at der er forskel i anerkendelsesprocenterne for aldersgrupperne. For erhvervssygdommene er der stor forskel på, hvilke diagnoser der anmeldes for de forskellige aldersgrupper. For de yngre aldersgrupper anmeldes der mange hudsygdomme, mens der for de ældste aldersgrupper anmeldes mange høresygdomme. Andelen af anmeldte kræftsygdomme stiger med alderen. For de midterste aldersgrupper udgør sygdomme i bevægeapparatet den største gruppe. Som ved ulykkerne er der forskel på, hvilke brancher erhvervssygdommene kommer fra. For de yngste aldersgrupper kommer en større andel af erhvervssygdommene fra engros- og detailhandel reparation af motorkøretøjer end for andre aldersgrupper. For de ældste aldersgrupper er der en større andel fra bygge- og anlægsvirksomhed end for andre aldersgrupper. For de midterste aldersgrupper er der en større andel fra sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger end for de yngste og ældste aldersgrupper. Da der er forskel på de påvirkninger, de forskellige aldersgrupper er udsat for, vil det også medføre, at der er forskel på antallet af anerkendelser og anerkendelsesprocenten for de forskellige aldersgrupper. Aldersgrupper, som anmelder mange hudsygdomme, vil have en højere anerkendelsesprocent end aldersgrupper, som anmelder mange psykiske sygdomme, idet anerkendelsesprocenten for hudsygdomme er højere end for psykiske sygdomme. De forskelle, der er i anmeldte erhvervssygdomme, kan genfindes i anerkendte erhvervssygdomme. Det kan ikke udelukkes, at der er forskel på anmeldemønstret for de forskellige aldersgrupper. 1 Arbejdstilsynet udsender også statistikker over antallet af anmeldte ulykker og erhvervssygdomme. Da der er forskel i anmeldereglerne for de 2 myndigheder, vil der være forskel i antallet af anmeldelser, jævnfør afsnit læsevejledning i Arbejdsskadestatistikken for

5 1. Ulykker Tabel 1.1 viser antallet af anmeldte ulykker i perioden , fordelt på et for anmeldelsen, og alderen på skadetidspunktet. I de efterfølgende tabeller vil det være det samlede antal ulykker for den enkelte aldersgruppe, der tages udgangspunkt i. Der er sket en lille stigning i antallet af anmeldelser for aldersgruppen 65 og derover i løbet af perioden. Aldersgruppen 65 og derover udgør cirka 1 procent af de anmeldte ulykker i perioden Aldersgruppen er den største gruppe; den udgør cirka 14 procent af de anmeldte ulykker. Tabel 1.1 Antal oprettede ulykker fordelt på alder på skadetidspunktet Året Alder på skadetidspunktet for under opret telsen Pct. andel og derov er Antal ,9 8,1 9,6 11,7 13,5 13,8 13,1 12,5 10,7 3,4 0, ,3 7,2 9,5 11,2 13,7 13,9 12,9 12,3 11,2 3,9 0, ,2 7,2 9,3 11,1 12,7 14,3 13,1 12,6 11,3 4,1 1, ,5 7,6 8,7 11,3 12,2 14,6 13,1 12,6 11,4 4,2 0, ,3 7,6 8,8 10,4 12,7 14,4 13,4 12,7 11,1 4,7 1, ,3 7,9 8,5 10,7 11,8 14,1 14,1 12,4 11,0 5,2 1, ,9 7,1 8,1 10,0 12,0 13,9 14,5 13,4 11,7 5,2 1, I alt 3,2 7,5 9,0 10,9 12,7 14,1 13,4 12,6 11,2 4,4 1, Antal sager Antal sager Tabel 1.2 viser antallet af anerkendte ulykker i perioden Tabellen kan ikke direkte sammenholdes med tabel 1.1, da en sag ikke nødvendigvis anerkendes i det samme, som ulykken anmeldes. Fordelingen af de anerkendte ulykker svarer til fordelingen af de anmeldte ulykker. I alt 5

6 Tabel 1.2: Antal anerkendte ulykker i perioden Alder på skadetidspunkt under Året for anerke ndelse og derov er Pct. andel Antal ,2 8,1 9,5 10,9 13,6 12,8 13,6 13,0 11,1 3,5 0, ,2 7,4 9,7 11,4 13,5 13,9 12,8 12,4 11,3 3,8 0, ,3 7,7 9,2 11,2 13,0 13,9 12,5 12,4 11,7 4,1 0, ,5 7,0 8,7 10,8 12,5 14,4 13,5 12,7 11,6 4,3 1, ,2 7,4 9,0 10,2 12,2 14,6 13,0 13,3 11,7 4,5 1, ,4 7,4 8,1 10,5 12,2 14,1 13,6 12,9 11,4 5,2 1, ,0 7,1 7,9 9,9 11,8 14,1 14,2 13,1 12,1 5,5 1, I alt 3,3 7,4 8,8 10,7 12,6 14,1 13,3 12,8 11,6 4,5 1, Antal sager Antal sager I alt 1.1 Ulykker fordelt på skadeart Anmeldte ulykker Figur 1.1 viser de anmeldte ulykker i perioden fordelt på alder og skadeart. Som det fremg af figuren, er der stor forskel på, hvilken type skader der anmeldes i de forskellige aldersgrupper. For aldersgrupperne og 65 og derover udgør forstuvning, forvridning, forstrækning en mindre andel af ulykkerne end for aldersgrupperne mellem 25 og 50. For personer mellem 25 og 50 udgør forstuvning, forvridning, forstrækning over 50 procent af ulykkerne, mens de for aldersgruppen udgør 42 procent af ulykkerne. For aldersgruppen 65 og derover udgør forstuvning, forvridning, forstrækning cirka 31 procent af ulykkerne. For aldersgruppen 65 og derover er der en større andel knoglebrud blandt ulykkerne. Disse ulykker udgør cirka 29 procent af ulykkerne for aldersgruppen over 65, mens knoglebrud kun udgør procent af ulykkerne for personer mellem Gruppen under 20 har forholdsvis mange sskader i forhold til de andre aldersgrupper. Blandt personer under 20 udgør sskaderne cirka 19 procent af ulykkerne, mens de for personer mellem 35 og 64 udgør 7-8 procent af ulykkerne. 6

7 Figur 1.1: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anmeldte ulykker i perioden fordelt på alder og skadeart under 20 Sskade Bløddelsskade og derover knoglebrud Amputation Skader pga chok Forstuvning, forvridning, forstrækning Andet Død Skadens art uoplyst Anerkendte ulykker Figur 1.2 viser ulykker anerkendt i perioden , fordelt på aldersgrupper og skadeart, og tabel 1.3 viser anerkendelsesprocenten for de forskellige aldersgrupper. De forskelle, der var for anmeldte ulykker, kan genfindes for de anerkendte ulykker. For de ældre aldersgrupper udgør knoglebrud en større andel af anerkendelserne end for de yngre aldersgrupper. For de yngre aldersgrupper udgør sskaderne en større andel af anerkendelserne end for de ældre aldersgrupper. For de fleste aldersgrupper er det forstuvning, forvridning, forstrækning, som udgør den største andel af de anerkendte ulykker. For personer mellem udgør forstuvning, forvridning, forstrækning mere end halvdelen af anerkendelserne. Forstuvninger, forvridning, forstrækning er blandt de skadearter, der har den laveste anerkendelsesprocent. Anerkendelsesprocenten for disse ulykker varierer mellem 68,4 procent og 78,3 procent højest for personer mellem og lavest for personer mellem

8 Figur 1.2: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ulykker anerkendt i perioden fordelt på alder og skadeart Sskade knoglebrud Amputation Skader pga chok Skadens art uoplyst Bløddelsskade Forstuvning, forvridning, forstrækning Andet Død Tabel 1.3: Anerkendelsesprocenter for ulykker anerkendt/afvist i perioden Skadeart Alder på skadetidspunkt unde r Anerkendelsesprocent Sskade 88,9 85,0 86,5 87,8 87,7 89,5 89,7 91,2 91,4 89,2 86,7 88,6 Bløddelsskade 82,1 80,3 80,3 83,0 83,2 85,0 87,7 87,1 89,2 87,3 97,4 84,8 Knoglebrud 87,4 88,9 88,5 90,1 91,2 90,7 90,7 92,6 93,1 90,9 80,3 90,7 Forstuvning, forvridning, forstrækning 65 og dero ver 71,2 68,4 70,4 68,9 70,0 70,7 71,9 74,0 75,7 78,3 74,8 71,6 Amputation 93,3 96,8 94,4 95,5 93,9 94,8 95,9 91,4 94,6 91,9 77,1 93,7 Andet 75,1 75,7 75,3 72,4 75,4 76,6 74,7 76,4 76,0 77,1 74,3 75,4 Skader pga. chok 58,5 63,0 63,1 63,4 61,5 67,6 65,2 65,9 62,7 63,5 66,7 64,2 Død 50, ,2 82,1 63,9 65,8 58,7 61,8 68,3 53,7 46,4 64,1 Skadens art 68,9 66,1 64,9 65,7 65,8 66,3 67,3 68,8 69,0 70,0 67,5 67,0 uoplyst I alt 77,7 74,2 74,3 73,5 74,4 75,3 75,9 78,0 79,7 81,0 76,9 76,1 I alt 8

9 1.2 Ulykker fordelt på skadens placering på legemet Anmeldte Hvis man ser på skadens placering på legemet (jf. figur 1.4), er der ikke den store forskel mellem de forskellige aldersgrupper. Rygskaderne udgør en lidt større andel for de midterste aldersgrupper, mens skader på arme, hænder og fingre udgør en mindre andel for de midterste aldersgrupper. Figur 1.4: Anmeldte ulykker i perioden fordelt på skadens placering på legemet og alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uoplyst Hoved Hals m.m. Ryg Brystkasse og brystområdet Arme, hænder og fingre Ben, fødder og tæer Hele legemet Flere skader på legemet Uoplyst placering Anerkendte For de anerkendte ulykker genfindes mønsteret fra de anmeldte ulykker. Rygskaderne udgør en lidt større andel for de mellemste aldersgrupper, mens skader på arme, hænder og fingre udgør en mindre andel. Anerkendelsesprocenten for rygulykker er blandt de laveste anerkendelsesprocenter. I perioden blev der anerkendt 66,2 procent af rygulykkerne. Anerkendelsesprocenten for rygulykker varierer lidt for de forskellige aldersgrupper. Den er højest for aldersgrupperne over 60 og lavest for aldersgrupperne og Anerkendelsesprocenten er højest for ulykker vedrørende arm, hænder og fingre. I perioden er anerkendelsesprocenten for denne type ulykker på 82,2 procent. Den varierer mellem 85,7 9

10 procent og 80 procent. Den er højest for aldersgruppen under 20 og lavest for aldersgruppen mellem Figur 1.5: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anerkendte ulykker i perioden fordelt på alder og skadens placering på legemet 65 og derover under 20 Uoplyst Hoved Hals m.m. Ryg Brystkasse og brystområdet Arm, hænder, fingre Ben, fødder, tæer Hele legemet Flere skader på legemet Uoplyst placering 10

11 Tabel 1.5: Anerkendelsesprocenter for ulykker anerkendt/afvist i perioden Placering på Alder på skadetidspunkt legemet under og derover I alt Anerkendelsesprocent Hoved 75,1 76,3 75,2 75,0 74,1 75,5 75,7 77,8 75,4 75,7 73,9 75,6 Hals m.m. 67,6 71,0 74,3 69,9 73,8 69,5 73,5 71,4 77,3 76,3 80,0 72,4 Ryg 67,5 64,3 65,2 64,3 65,2 65,6 66,9 68,1 69,1 72,0 71,6 66,2 Brystkasse 75,3 74,5 73,9 74,0 78,2 76,6 78,5 81,7 80,5 83,3 82,5 78,2 og brystområdet Arme, 85,7 80,0 81,2 80,2 80,9 81,5 81,0 83,8 85,5 85,4 80,7 82,2 hænder, fingre Ben, fødder 76,3 77,2 77,6 77,9 78,5 80,0 80,7 82,2 84,6 84,7 77,8 80,1 og tæer Hele legemet 72,7 65,3 65,3 62,1 61,4 66,5 62,5 60,6 61,3 61,0 51,9 62,9 Flere skader 80,6 83,4 81,1 82,0 83,4 83,3 84,3 85,1 86,9 88,6 77,9 84,0 på legemet Uoplyst 52,2 63,9 64,7 66,1 62,8 65,5 61,1 63,8 61,3 55,4 55,6 62,8 placering Uoplyst 65,2 52,0 60,5 61,5 63,7 63,2 62,5 68,7 62,3 66,7 52,2 62,4 I alt 77,7 74,2 74,3 73,5 74,4 75,3 75,9 78,0 79,7 81,0 76,9 76,1 1.3 Ulykker fordelt på sag Anmeldte De forskelle, der var for skadearten, genfindes, n der ses på sagen til ulykken. For de aldersgrupper, hvor skadearten forstuvning, forvridning, forstrækning udgjorde en stor andel af skaderne, vil sagen overbelastning udgøre en større andel af ulykkerne end for de andre aldersgrupper. For aldersgruppen over 65, hvor knoglebrud udgjorde en stor del af ulykkerne, er det sagen fald/styrt, som er dominerende. Fald/styrt udgør cirka 44 procent af ulykkerne for denne aldersgruppe. For aldersgruppen under 20, der havde mange sskader, er den største sag til ulykkerne sket eller klemt (cirka 23 procent), efterfulgt af fald/styrt (cirka 20 procent). 11

12 Figur 1.6: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal ulykker anmeldt i perioden fordelt på sag og alder under 20 Uoplyst Andre og derover Fald/styrt Sket eller klemt Faldende genstande/stød på genstande Overbelastning m.v. Psykisk chok, vold 12

13 Anerkendelse Der er stor forskel på anerkendelsesprocenten for de enkelte sager (jf. tabel 1.6). Anerkendelsesprocenten for ulykker, som skyldes overbelastninger, er i gennemsnit på 65,4 procent i perioden , mens anerkendelsesprocenten for ulykker med sagen sket eller klemt er på 90,4 procent i gennemsnit for perioden. Anerkendelsesprocenten for overbelastning mv. ligger lavt for alle aldersgrupper. Den er lavest for aldersgruppen 20-24, hvor anerkendelsesprocenten er på 62, og højest for aldersgruppen 60-64, hvor anerkendelsesprocent er på 70,1 procent. Som for de anmeldte ulykker er der stor forskel på sagen til ulykke for de enkelte aldersgrupper. For de ældste aldersgrupper udgør fald/styrt en stor andel af ulykkerne, mens de for de yngste aldersgrupper udgør en mindre andel af ulykkerne. For de yngre aldersgrupper udgør sagen sket eller klemt en større andel af ulykkerne end for de ældre aldersgrupper. Figur 1.7: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anerkendte ulykker i perioden fordelt på alder og sag Uoplyst Fald/styrt Sket eller klemt Andre Faldende genstande/stød på genstande Overbelastning m.v. Psykisk chok, vold 13

14 Tabel 1.6: Anerkendelsesprocenter for ulykker anerkendt/afvist i perioden Årsag Alder på skadetidspunkt under og derover I alt Anerkendelsesprocent Uoplyst 56,8 53,7 56,9 54,1 54,2 56,0 52,8 60,0 59,6 58,4 54,3 55,9 Andre 73,0 73,8 71,5 70,2 70,9 72,1 70,6 70,3 71,5 72,1 67,2 71,3 Fald/styrt 81,4 83,7 84,5 84,3 86,2 86,8 88,7 89,8 91,4 90,4 83,2 87,5 Faldende 83,9 84,3 85,3 85,4 87,7 87,5 87,8 88,9 89,9 90,2 81,1 87,1 genstande/stød på genstande Sket eller 91,4 87,7 89,1 90,2 90,2 90,5 91,5 92,3 92,4 89,7 83,1 90,4 klemt Overbelastning 64,3 62,0 63,8 63,3 64,1 64,9 66,2 67,7 68,3 70,1 66,2 65,4 m.v. Psykisk chok, 67,5 68,0 70,5 70,7 68,3 74,5 73,8 73,8 72,2 70,3 76,9 71,7 vold I alt 77,7 74,2 74,3 73,5 74,4 75,3 75,9 78,0 79,7 81,0 76,9 76,1 1.4 Ulykker fordelt på branche Anmeldte For aldersgrupperne er der små forskydninger mellem, hvilken branche ulykken kommer fra. For eksempel kommer cirka 23 procent af ulykkerne i aldersgruppen fra sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, mens det for aldersgruppen kun er cirka 12 procent, som kommer fra sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. For personer mellem kommer 13 procent af ulykkerne fra bygge- og anlægsvirksomheder, mens det for de 55-59ige er 9 procent af ulykkerne, der kommer fra denne branche. For personer under 20 er det engroshandel og detailhandel reparation af motorkøretøjer, som ligger højt med hensyn til andelen af ulykker. Branchen udgør cirka 19 procent af ulykkerne for denne aldersgruppe. Herefter kommer bygge- og anlægsvirksomheder, som udgør cirka 14 procent. 14

15 Figur 1.8: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal anmeldte ulykker i perioden fordelt på branche og alder under og derover Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvikling Fremstillingsvirksomhed El, gas, renovation, rensning af jord og grundvand Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering information & kommunikation Pengeinstitut og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp mm. Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyste Anerkendte For anerkendelsesprocenten (tabel 1.7) er der stor forskel på aldersgrupperne inden for de enkelte brancher. Det skyldes, at det er forskellige typer ulykker, de er ude for (jf. afsnittet om skadeart og sag). Den gennemsnitlige anerkendelsesprocent for bygge- og anlægsvirksomheder er 79,6 i perioden Den varierer mellem 75,3 procent og 86,5 procent højest for ige og lavest for ige. For undervisning er den gennemsnitlige anerkendelsesprocent på 77,5. Den varierer mellem 73,2 og 15

16 87,1 højest for aldersgruppen under 20 og lavest for aldersgruppen Som ved de anmeldte ulykker er der små forskydninger mellem, hvilken branche anerkendelsen kommer fra. For de yngre aldersgrupper er der en større del anerkendelser fra brancherne bygge- og anlægsvirksomhed og engrosvirksomhed og detailhandel, reparation af motorkøretøjer. For de mellemste aldersgrupper er der en større andel anerkendelser i brancherne fremstillingsvirksomhed og sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Figur 1.9: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anerkendte ulykker i perioden fordelt på alder og branche Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvikling Fremstillingsvirksomhed El, gas, renovation, rensning af jord og grundvand Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering information & kommunikation Pengeinstitut og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp mm. Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyste 16

17 Tabel 1.7: Anerkendelsesprocenter for ulykker anerkendt/afvist i perioden Alder på skadetidspunkt under og derover I alt Anerkendelsesprocent Landbrug, jagt, 82,8 77,0 80,3 80,6 78,1 72,5 73,5 77,9 79,4 79,7 77,0 77,8 skovbrug og fiskeri Råstofudvikling 75,0 60,0 61,1 86,2 75,0 70,0 82,4 84,0 92,0 91, ,6 Fremstillingsvirksomhed 79,6 76,9 76,2 75,8 77,2 77,3 78,9 81,2 82,7 85,1 85,5 78,6 El-, gas-, renovation, 83,3 82,2 75,0 73,6 80,3 78,8 80,7 84,0 80,8 88,1 88,9 80,8 rensning af jord og grundvand Bygge og 80,7 78,8 75,3 76,1 76,8 79,9 80,4 83,3 86,5 83,6 81,4 79,6 anlægsvirksomhed Engroshandel og 75,5 69,3 73,4 73,3 73,8 76,0 74,9 79,2 80,4 87,9 86,3 75,4 detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter 79,4 77,9 72,9 70,5 67,9 68,7 69,2 72,6 75,1 72,7 70,6 72,8 & restaurationsvirksomhed Transport og 81,4 74,3 74,5 76,9 76,5 76,7 78,9 79,1 81,0 84,8 75,8 77,9 godshåndtering - information & kommunikation Pengeinstitut- og 90,9 64,3 71,1 72,0 70,3 71,2 75,7 70,6 73,5 77, ,5 finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning 71,2 73,0 73,1 69,1 73,3 73,1 74,5 77,9 82,5 75,1 80,2 74,5 og forretningsservice m.v. Offentlig forvaltning og 72,5 73,7 72,6 70,9 71,8 74,4 73,5 74,7 79,2 79,3 83,1 74,1 forsvar, socialsikring Undervisning 87,1 74,4 76,0 75,2 77,1 73,2 76,3 78,8 78,8 81,9 84,4 77,5 Sundhedsvæsen og 73,2 72,6 75,3 73,4 72,7 75,9 74,7 77,3 77,1 80,2 84,8 75,4 sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og 67,6 79,3 74,6 76,2 71,2 70,7 71,2 72,3 77,6 72,8 72,4 73,8 andre serviceydelser I alt 77,7 74,2 74,3 73,5 74,4 75,3 75, , ,9 76,1 17

18 2. Erhvervssygdomme Tabel 2.1 viser antallet af anmeldte erhvervssygdomme i perioden , fordelt på aldersgrupper. Aldersfordelingen er anderledes end for ulykkerne. For erhvervssygdomme udgør personer under 20 knap 1 procent af anmeldelserne for ulykker var det godt 3 procent. Personer, som anmelder en erhvervssygdom, er i gennemsnit ældre end personer, som anmelder en ulykke. 29 procent af de personer, som anmelder en ulykke, er 50 og derover, mens det for erhvervssygdommene er godt 43 procent. Tabel 2.1 Antal oprettede erhvervssygdomme fordelt på alder på skadetidspunktet Året Alder på skadetidspunkt for under opret telsen 65 og derover Pct. andel antal ,7 3,5 6,0 8,4 12,1 13,7 14,4 15,7 14,9 5,3 5, ,7 2,9 5,2 8,4 11,4 14,0 14,8 16,3 15,6 5,6 5, ,8 3,1 4,9 7,9 10,5 14,6 15,2 16,7 15,4 5,9 5, ,0 3,7 5,2 7,7 10,0 14,1 15,2 16,6 14,8 6,6 5, ,0 3,7 4,7 7,6 10,3 13,5 15,0 16,4 14,6 7,0 6, ,0 3,6 4,8 7,5 9,9 13,8 14,8 16,3 14,4 7,8 6, ,1 4,0 5,0 7,9 10,2 13,3 14,6 15,8 13,7 7,4 7, I alt 0,9 3,5 5,0 7,9 10,6 13,9 14,9 16,3 14,8 6,6 5, Antal sager Antal sager Tabel 2.2 viser antallet af anerkendte erhvervssygdomme fordelt på alder og et for anerkendelsen. Fordelingen for anerkendte adskiller sig fra fordelingen for de anmeldte. Dette skyldes, at det er forskellige diagnoser, der anmeldes fra de enkelte aldersgrupper. De ældste og de yngste aldersgrupper udgør en større andel af de anerkendte erhvervssygdomme, mens de mellemste aldersgrupper udgør en mindre andel. I alt 18

19 Tabel 2.2 Antal anerkendte erhvervssygdomme fordelt på alder på skadetidspunktet Alder på skadetidspunktet under Året for anerk endel 65 og derove r sen Procentandel Antal ,0 4,9 8,0 9,7 10,7 10,1 12,0 13,9 15,7 7,0 7, ,2 4,2 5,7 7,6 10,3 10,2 12,0 12,8 16,2 8,7 11, ,4 5,3 6,6 7,5 9,1 10,8 11,3 11,9 16,0 9,3 10, ,3 4,7 5,6 7,5 9,3 11,0 11,9 14,2 15,6 9,4 9, ,6 6,2 6,4 7,2 8,7 11,0 12,3 12,7 14,8 10,4 8, ,2 5,5 6,2 8,2 7,8 11,5 11,7 13,0 14,3 10,4 9, ,3 5,4 5,6 7,7 8,5 10,9 11,5 14,0 13,8 10,8 9, I alt 1,7 5,3 6,2 7,8 9,0 10,9 11,8 13,3 15,0 9,7 9, Antal sager Antal sager I alt 2.1 Erhvervssygdomme fordelt på diagnose Anmeldte Der er stor forskel på, hvilke erhvervssygdomme de forskellige aldersgrupper anmelder. For de yngste aldersgrupper er det hudsygdommene, som er dominerende, mens det for de ældste aldersgrupper er høresygdommene, som er dominerende. Anmeldelserne af kræftsygdomme og lungesygdomme er stigende med alderen. For personer på 65 eller derover udgør kræftsygdommene knap 22 procent, mens lungesygdommene udgør knap 20 procent. Kræftsygdommene udgør under 1 procent af anmeldelserne for personer under 50. For de midterste aldersgrupper udgør sygdomme i bevægeapparatet de fleste anmeldelser. For personer mellem 35 og 49 udgør sygdomme i bevægeapparatet over halvdelen af de anmeldte erhvervssygdomme. 19

20 Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal anmeldte erhvervssygdomme i perioden fordelt på alder og anmeldediagnose under 20 Andet Høresygdomme Kræftsygdomme Armsygdomme Rygsygdomme Uoplyst Hudsygdomme Lungesygdomme Skulder og nakkesygdomme Andre sygdomme i bevægeapparatet Psykisk sygdom/gener og derover Anerkendte Figur 2.2 viser anerkendte erhvervssygdomme fordelt på alder og slutdiagnose. Der er stor forskel på fordelingen mellem aldersgrupperne. For de yngste aldersgrupper er det næsten udelukkende hudsygdomme, der anerkendes. For de ældste aldersgrupper er det høresygdommene, der anerkendes. Der er en større andel kræftsygdomme og lungesygdomme blandt anerkendelserne i aldersgruppen over 65 end for de andre aldersgrupper. For anerkendelsesprocenterne er der stor forskel på de forskellige diagnoser. For hudsygdomme anerkendes der 74,9 procent, og der er kun små forskelle mellem de forskellige aldersgrupper. For kræftsygdommene er anerkendelsesprocenten 37,3, og den er stigende med alderen. Anerkendelsesprocenten for høresygdomme er i gennemsnit 45,3. Der er stor forskel på de forskellige aldersgrupper. Anerkendelsesprocenten for høresygdommene er lavest for de yngste aldersgrupper og højest for de ældste aldersgrupper. 20

21 Figur 2.2: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anerkendte erhvervssygdomme fordelt på alder og slutdiagnose Uoplyste Kræftsygdomme Nervesygdomme Lungesygdomme Andre bevægeapparatsygdomme Andet Psykiske sygdomme Høresygdomme Hudsygdomme Rygsygdomme Tabel 2.3 Antal anerkendte erhvervssygdomme fordelt på alder på skadetidspunktet Alder på skadetidspunkt under og derover Anerkendelsesprocent Uoplyste 40,0 25,0 32,0 33,3 39,6 74,2 62,0 62,5 57,9 Andet 12,1 14,4 16,4 17,2 16,7 17,6 13,8 15,6 17,6 15,9 7,3 15,8 Kræftsygdomme 7,0 12,1 18,5 19,4 33,6 40,6 48,3 37,3 Psykiske sygdomme 2 6,2 6,0 5,5 7,5 6,1 6,8 5,5 5,1 4,6 7,7 6,0 Nervesygdomme 8,3 10, ,2 22,6 20,7 21,6 18,7 23,8 28,9 13,9 20,7 Høresygdomme 0 8,3 12,2 26,5 36,2 39,2 43,5 47,2 49,9 52,9 39,1 45,3 Lungesygdomme 41,2 42,3 41,1 31,1 27,4 20,9 16,5 20,9 27,3 41,1 58,9 33,6 Hudsygdomme 72,3 75,5 76,4 75,6 74,9 74,3 75,4 74,7 75,7 71,6 34,0 74,9 Andre 6,7 8,6 9,9 10,9 10,7 10,6 9,3 8,6 9,2 11,4 10,9 9,8 bevægeapparatsygdomme Rygsygdomme 0 0,2 2,1 7,1 10,2 14,4 19,8 24,5 28,8 27,2 24,2 17,6 I alt 43,6 34,7 27,9 22,4 19,1 17,8 17,9 18,5 22,8 34,4 42,9 22,8 I alt 21

22 2.2 Erhvervssygdomme fordelt på branche Anmeldte Men hensyn til, hvilken branche anmeldelserne kommer fra, er der forskel på aldersgrupperne. For de yngste aldersgrupper er en større andel af de anmeldte erhvervssygdomme fra engroshandel og detailhandel reparation af motorkøretøjer. For personer under 20 udgør denne branche cirka 22 procent af de anmeldte erhvervssygdomme, mens den for aldersgrupperne over 50 udgør 6-7 procent. Kultur, forlystelser og andre serviceydelser 2 udgør også en større andel blandt de yngre aldersgrupper end blandt de ældre aldersgrupper. I de ældre aldersgrupper udgør fremstillingsvirksomhed en større andel af de anmeldte erhvervssygdomme end for de yngre aldersgrupper. For personer i aldersgruppen udgør fremstillingsvirksomhed cirka 23 procent af de anmeldte erhvervssygdomme, mens branchen udgør cirka 19 procent af anmeldelserne i aldersgruppen Der er også forskel på andelen af anmeldelser, der kommer fra sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. For personer i aldersgruppen kommer cirka 12 procent af de anmeldte erhvervssygdomme fra denne branche, mens den for aldersgruppen udgør cirka 20 procent af de anmeldte erhvervssygdomme. 2 Frisører hører til i denne branche 22

23 Figur 2.3: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anmeldte erhvervssygdomme i perioden fordelt på alder og branche 65 og derover under 20 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvikling Fremstillingsvirksomhed El, gas, renovation, rensning af jord og grundvand Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering information & kommunikation Pengeinstitut og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp mm. Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyste Anerkendte Som for de anmeldte erhvervssygdomme er der forskel på aldersgrupperne. For aldersgruppen under 20 er en stor del af de anerkendte erhvervssygdomme fra brancherne: engroshandel og detailhandel reparation af motorkøretøjer, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed og kultur, forlystelser og andre serviceydelser. For aldersgruppen 60 til 64 stammer cirka 40 procent af anerkendelserne fra fremstillingsvirksomhederne, og cirka 20 procent stammer fra byggeog anlægsvirksomhederne. 23

24 Forskellene i brancherne hænger sammen med, at det er forskellige diagnoser, som anerkendes for de forskellige aldersgrupper. For eksempel anerkendes der mange hudsygdomme for de yngste aldersgrupper de kommer delvis fra frisører (kultur, forlystelser og andre serviceydelser). Anerkendelsesprocenterne varierer for de enkelte brancher og mellem de forskellige aldersgrupper det hænger sammen med, hvilke diagnoser der anmeldes fra de forskellige brancher. Brancher med mange hudsygdomme vil have en højere anerkendelsesprocent end brancher med mange psykiske sygdomme. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anerkendte erhvervssygdomme i perioden fordelt på alder og branche Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvikling Fremstillingsvirksomhed El, gas, renovation, rensning af jord og grundvand Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering information & kommunikation Pengeinstitut og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og andre serviceydelser 24

25 Tabel 2.4: Anerkendelsesprocenter for erhvervssygdomme anerkendt/afvist i perioden Alder på skadetidspunkt under og derover Anerkendelsesprocent Landbrug, jagt, 49,2 37,4 38,4 34,9 30,9 33,6 26,7 30,2 34,4 21,8 16,3 31,0 skovbrug og fiskeri Råstofudvikling ,6 12,9 48,1 37,1 47, ,6 38,9 Fremstillingsvirksom 42, ,3 26,5 25,3 25,7 25, ,6 47,2 48,1 31,1 El-, gas-, renovation, rensning af jord og grundvand ,5 15,2 8,9 15,9 19,7 30,4 28,3 47,1 59,0 28,7 Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering - information & kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. 24,2 23,9 24,6 23,2 26,0 27,4 27,3 30,5 38,1 49,1 58,1 34,2 33,2 23,4 22,9 16,8 16,4 15,2 17,8 18,5 22,6 36,7 43,9 21,2 56,8 55,4 36,7 26,1 16,0 13,0 15,2 13,8 7,5 20,8 15,0 25,5 22,2 9,9 12,2 7,7 11,7 10,6 12,4 13,4 16,6 29,9 47,1 15,8 57,1 29,2 6,4 4,3 8,9 3,1 5,5 4,5 10,7 12,1 34,3 8,4 I alt 37 25,3 19,3 15,1 14,6 12,5 13,1 9,7 11,7 17,4 40,5 14,6 Offentlig forvaltning og 39,4 29,1 25,2 19,7 16,2 13,3 14,7 14,2 16,7 22,3 32,5 17,0 forsvar, socialsikring Undervisning 42,1 34,1 21,1 13,2 7,8 9,5 6,1 6,5 7,3 14,4 23,5 9,7 Sundhedsvæsen og 36,9 45,1 34,9 30,1 18,8 15,2 15,0 14,5 16,3 18,9 15,7 18,9 sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og 72,5 57,5 39,4 22,8 13,5 11,7 9,0 7,5 9,8 14,9 13,9 20,7 andre serviceydelser I alt 43,6 34,7 27,9 22,4 19,1 17,8 17,9 18,5 22,8 34,4 42,9 22,8 25

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2017 Forord Arbejdsskadestatistik 2017 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2011 til 2017. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 1 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden

I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2018

Arbejdsskadestatistik 2018 Arbejdsskadestatistik 2018 Indhold Forord... 2 1. Sammenfatning... 4 Ulykker... 4 Erhvervssygdomme... 4 Erstatningsudgifter... 4 2. Oprettede førstegangs arbejdsskadesager... 5 Ulykker... 6 Erhvervssygdomme...

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2012

Arbejdsskadestatistik 2012 Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår

ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen. antal dage skadeår ÅRETS TEMA: Antal dage på sygedagpenge i gennemsnit året før anmeldelsen og året efter anmeldelsen 100 90 80 70 antal dage 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 skadeår antal dage før anmeldelsen

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Modtagne klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Fald

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Forord. København, den 27. august Anne-Marie Vægter Rasmussen Direktør

Forord. København, den 27. august Anne-Marie Vægter Rasmussen Direktør Forord Med Arbejdsskadestatistik for Grønland 2012 udgives der for anden gang en statistisk opgørelse af de arbejdsskader, der sker i Grønland. Som noget nyt i forhold til det foregående års statistik

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør

Forord. København, oktober Merete Agergaard Direktør Arbejdsskader i Grønland 2014 Forord Den grønlandske sagsbehandling af arbejdsskadesager overgik den 1. januar 2011 fra det grønlandske selvstyre til Arbejdsskadestyrelsen og ændrede ved denne lejlighed

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Ankestyrelsens afgørelseskompetence 4 1.1 Afgørelser om

Læs mere

STATISTIKHÆFTE FOR ARBEJDSSKADESTYRELSEN ( )

STATISTIKHÆFTE FOR ARBEJDSSKADESTYRELSEN ( ) STATISTIKHÆFTE FOR ARBEJDSSKADESTYRELSEN 2000 (1994 2000) Forord Dette statistikhæfte indeholder oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen behandlede i 2000. Til sammenligning vises perioden 1994

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme. år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen

ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme. år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme 800 700 600 500 400 300 200 100 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen 2000 2001 Arbejdsskadestatistikken 2008 FORORD

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca. 70-80 forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

!!? Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

!!? Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer !!? Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 215-216 ARBEJDSSKADER BLANDT FOAs MEDLEMMER Udarbejdet af AE for FOA 1 Resume 3 ARBEJDSSKADER BLANDT FOAS MEDLEMMER 1 Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 2 Udvikling

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia.

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. Formandssekretariatet Den 27. januar 2015 Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. I perioden 1998-2012 er der i Danmark blevet anerkendt 266.646 arbejdsskader. Over de 15 år har det dårlige

Læs mere

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 43 Offentligt Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Januar 2005 - Marts 2015 Rundt om arbejdsskaderne i 3F 3F har 320.000 medlemmer fordelt på 6 hovedbrancher

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2004 Forord Det er syvende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2005 Forord Det er ottende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-)

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-) - c5- CD (I-) Di ci CD Cl, Di (i.) -1 0-3 Di D CD (D 0 Di D Di CD -5 CD 0 0 (D (D rj 0 Indhold 1. Arbejdsskadestrategi.3 2. Metode 3 3. Sammenlignelighed 3 4. Indberetningspligt og underrapportering 4

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2003 Forord Det er sjette år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet det seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2016 Bilag B: Supplerende tabeller og figurer Dette bilag indeholder tabeller og figurer, der supplerer indholdet i Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

TABEL 1 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose

TABEL 1 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose I alt Anmeldediagnose Hudsygdomme 1.303 1.233 1.245 1.309 1.425 6.515 Høresygdomme 1.798 1.571 1.717 1.695 1.770 8.551 Vibrationssygdomme 173 204 178 178 139 872 Øjensygdomme 21 20 17 14 26 98 Tandsygdomme

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME

ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2012-2017 Bilag B: Supplerende tabeller og figurer Dette bilag indeholder tabeller og figurer, der supplerer indholdet i Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Maj 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.soliditet.dk

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader

Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader Fødevareindustrien er hårdt ramt af arbejdsskader I fødevareindustrien er arbejdsmiljøet hårdt og nedslidningen stor. De fødevareansatte er den gruppe, hvor flest trækker sig tidligt tilbage, og hvor arbejdsskader

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

, , ,89...

, , ,89... Tabel 4 Ind- og udbetalinger i 2013 Indbetaling Kommune 1.189.087.991,91 946.379.397,85 432.767.200,00 26.340.268,80 10.436.079,76 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 110.875,23....

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1 Tal fra Danmark 5 1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling i antal modtagne sager

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer. FOA Kampagne og analyse November 2010 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og analyse November 2010 1. Om undersøgelsen... 2 2. Resumé... 3 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader... 4 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt erstatningssager. FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager vurderede i 2009 godt 4.700 erstatningssager. Knap 1.400 af de 4.700 sager handlede om en vurdering af piskesmældsskader. I de sager var

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

6 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME

6 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2017 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2012-2017 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet med 6 pct. mellem 2016 og 2017, fra ca. 20.000 i 2016 til lidt færre end 19.000 i 2017.

Læs mere

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E ANMELDTE ARBEJDSULYKKER A R B E J D S T I L S Y N E T Å R S O P G Ø R E L S E 2 0 1 7 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2012-2017 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. Samtidigt

Læs mere

TABEL 1 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose

TABEL 1 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose 2004 2005 2006 2007 2008 Hudsygdomme 1.249 1.337 1.488 2.144 1.907 8.125 Høresygdomme 1.719 1.704 1.785 1.679 1.888 8.775 Vibrationssygdomme 178 177 139 115 118 727 Øjensygdomme 17 15 28 21 26 107 Tandsygdomme

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Februar 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo januar 2013 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse 1.

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori.

Det er derfor umuligt for denne kategori, at undersøge om der er flere eller færre arbejdsulykker i 2014 i denne kategori. Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2014 i forhold til 2013 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet i Social og Arbejdsmarked 2015 Sagsnummer: 87.00.00-A00-2-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter.

Arbejdsskadestyrelsen, Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. FORORD I 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvilket er 7 procent flere sager, end der blev oprettet. Godt hver fjerde sag handlede om

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning. 5 2.1. Metode 5 2.2. Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader 1998-2001... 6 3.1. Det samlede antal anmeldte arbejdsskader

Læs mere

TABEL 2 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose og sagens afgørelse

TABEL 2 Erhvervssygdomme oprettet i perioden opgjort på anmeldediagnose og sagens afgørelse Opretår 2001 Anmeldediagnose Hudsygdomme 736 269 43 340 1 1.389 Høresygdomme 476 11 111 1.322 5 1.925 Vibrationssygdomme 88 4 3 80. 175 Øjensygdomme 1 1. 15. 17 Tandsygdomme. 15. 16 1 32 Lidelser i øvre

Læs mere

TABEL 2 Erhvervssygdomme oprettet i perioden fordelt på anmeldediagnose og sagens afgørelse

TABEL 2 Erhvervssygdomme oprettet i perioden fordelt på anmeldediagnose og sagens afgørelse Opretår 2000 Anmeldediagnose Hudsygdomme 697 225 42 329. 1.293 Høresygdomme 465 10 110 1.540 3 2.128 Vibrationssygdomme 102 3 3 77. 185 Øjensygdomme 2 2 4 20. 28 Tandsygdomme. 14. 14. 28 Lidelser i øvre

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

TRÆNINGSDAG 4 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 4. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 4 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 4. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 4 Dato Navn DAGENS PROGRAM Opsamling på hjemmeopgave Erhvervssygdomme Hjertestarter Forebyggelsestrappen Støv, støj og fysisk belastende arbejde Nonverbal kommunikation God

Læs mere

Sådan indberetter du arbejdsulykker

Sådan indberetter du arbejdsulykker Vejledning til indberetning af arbejdsulykker 12. juni 2019 Sådan indberetter du arbejdsulykker 144213 Denne vejledning henvender sig til brugere, der skal indberette Arbejdsulykker til Ulykkesstatistikken.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen

Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen 09-0504 - 13.05.09 Kontakt Mette Langager - Tlf: 33 36 88 00 Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen Antallet af nytilkendelser til førtidspension har ligget på samme niveau i en årrække

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit April 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, website: www.soliditet.dk

Læs mere