SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED OG BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

2 Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Bluetooth Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til opnåelsen af den højeste lydkvalitet. Bluetooth Kit MULTI giver mulighed for forbindelse til mobiltelefonen, til et GPS-system, en MP3-afspiller ved brug af Bluetooth, den trådløse teknologi. Systemet kan udvides ved hjælp af ekstraudstyret Intercom Wire, der tillader forbindelsen til et internt samtaleanlæg via kabel med en styrthjelm Nolan N-Com, der er udstyret med Basic Kit. Hvis begge styrthjelmene er udstyret med N-Com Bluetooth Kit er det muligt, ud over forbindelsen med Bluetooth mobiltelefonen, også at føre en intern trådløs samtale mellem de to styrthjelme. Systemet kan udvides ved hjælp af ekstraudstyret Multimedia Wire, der tillader forbindelsen til multimedie lydkilder, såsom Mp3-afspillere, Satellitnavigatorer, PMR radio (til kommunikation mellem motorcykler), lydanlæg, der er installeret på motorcyklerne. Yderliger oplysninger vedrørende Bluetooth Kit MULTI sættet samt for at hente instruktionerne i højdefinition findes på webstedet

3 1. ADVARSLER OG SIKKERHED _ Referencestandarder Trafiksikkerhed Tænd kun i sikre områder Interferenser Sådan bruges produktet rigtigt Kvalificeret personale Tilbehør og batterier Skrotning 8 2. INDPAKNINGENS INDHOLD 9 3. INSTALLATION Montage med klemme udstyret med skrue Fastspænding med selvklæbende støtte Placering af højtalern Påsætning af MULTI e-box en GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER FUNKTION MED BLUETOOTH MOBILTELEFON Tilknytning med en Bluetooth telefon (eller med andre Bluetooth anordninger) Funktion til nulstilling af tilknytningerne Funktioner med mobiltelefon INDVENDIGT BLUETOOTH SAMTALEANLÆG Tilknytning af to Bluetooth Sæt 20 Oversigt 6.2.Funktioner med samtaleanlæg via Bluetooth BLUETOOTH MUSIKAFSPILLER (PROFIL A2DP) Tilknytning med A2DP anordninger Funktion med A2DP musikafspiller SATELLITNAVIGATORER TILSLUTNING TIL ANDRE lydenheder Funktion med andre lydenheder SAMMENFATTENDE SKEMA OVER KOMMANDOER BATTERI Advarsler angående brug af genopladelige batterier Opladning af batteriet Signal for afladt batteri BEGRÆNSET GARANTI Garantidækning Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Gyldighed af den begrænsede garanti Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer Produktidentifikation REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN 35 3

4 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med dit N-Com Bluetooth Kit MULTI. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende. Pas på: Installering af N-Com Bluetooth Kit MULTI medfører en vægtforøgelse på cirka 110 gram udover vægten på styrthjelmen og andet udstyr. Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lad det lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre Referencestandarder Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: Bluetooth kit MULTI Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EU-direktivet 99/5/CE. Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc 4 FccID:WAWNCOM2 N21550

5 1.2. Trafiksikkerhed Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet. Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet. Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde. Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet Tænd kun i sikre områder Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. 5

6 ù Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold på benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer 1.4. Interferenser Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet Sådan bruges produktet rigtigt Brug kun udstyret i normal stilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N- Com systemet. Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under kørslen. Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader. Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren. Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske 6

7 udstyr og af N-Com systemet mens køretøjet holder stille og i overholdelse af færdselsloven Kvalificeret personale Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien Tilbehør og batterier Brug udelukkende Nolan-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel. Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien. Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet. Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. Kortslut ikke batteriet. Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 10 C og 35 C. Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer! 7

8 ù Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader Skrotning Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparatet, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 8

9 2. INDPAKNINGENS INDHOLD N-Com Bluetooth Kit MULTI indpakningen indeholder: e-box MULTI Støtte med kabel Klemme Selvklæbende plade Fastspændingsskrue Stiftnøgle Selvklæbende gummi til styrthjelmens støtte Batterioplader 9

10 ù 3. INSTALLATION Bluetooth Kit MULTI sættet kan monteres på styrthjelmen på to forskellige måder, der er afhængige af den anvendte styrthjelmtype: med en klemme udstyret med fastspændingsskrue eller ved at klistre støtten på selve styrthjelmen Montage med klemme udstyret med skrue Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Rens omhyggeligt styrthjelmens udvendige overflade, på den venstre side. Påsæt den selvklæbende gummi bag ved støtten med kabel (fig. 1). Indfør klemmen mellem styrthjelmens polstring og den udvendige hætte (fig.2). Indsæt skruen og spænd, så anlægget låses på styrthjelmen (fig.3). Kontroller, at gummien er korrekt indsat på hætten. Kontroller, at mikrofonen er korrekt opstillet i forhold til munden. 10

11 Bemærk: Skruen skal ikke spændes for hårdt for at undgå at deformere anlæggets dele. Pas på: hvis polystyren puden skulle blive beskadiget under operationen, ret henvendelse til forhandleren for at få den udskift Fastspænding med selvklæbende støtte Hvis det ikke skulle være muligt at bruge klemmen for at montere anlægget på styrthjelmen, kan den selvklæbende støtte anvendes. Pas på: Efter at den selvklæbende støtte er blevet påsat er det ikke mere muligt at bruge den igen i en anden position, og efter at den er blevet fjernet bør den udskiftes. Denne fastspændingsmetode anvendes udelukkende i de tilfælde hvor det ikke er muligt at bruge klemmen. Fig. 4a Fig. 4b Løsn skruen fuldstændigt ud og fjern den fra anlægget. 11

12 ù Fjern (hvis den allerede er i position) den selvklæbende gummi til støtte af styrthjelmen og indsæt den selvklæbende plade i støtten med kabel, indtil indkobling (fig. 4a-4b). Fig. 5 Rens omhyggeligt hættens udvendige overflade for at sikre at den selvklæbende plade kan sidde godt fast. Før pladen påsættes, kontroller at hætten er ren og uden fedt- eller snavstilsmudsninger. Før den selvklæbende plade fastsættes på styrthjelmen, indstil den korrekte position for Multi e-box en, og sørg for at mikrofonen er placeret lige foran munden (fig. 5). Fjern beskyttelsesfilmen der sidder på den selvklæbende plade og fastsæt derefter pladen på styrthjelmen, og sørg for at hele den selvklæbende overflade er godt anbragt på hætten. Bemærk: Hvis positionen af den selvklæbende plade ikke er korrekt, fjern den omgående forsigtigt fra styrthjelmen og gentag operationen. Bemærk: Det er nødvendigt at vente op til 24 timer før den selvklæbende plade er sikkert fastsat. I denne tidsperiode må styrthjelmen ikke udsættes for atmosfæriske kræfter. Undgå desuden at påføre Multi e- box en i de første 12 timer. 12

13 3.3. Placering af højtalern Fig. 6 Fig. 7 Fjern den selvklæbende film fra velcrobåndet (fig. 6). Anbring højtaleren så den sidder godt fast på puden. Operationen gentages på begge sider(fig. 7). Bemærk: Anbring om muligt højtalerne under styrthjelmens polstring. Tilslutningskablerne placeres bag ved polstringen så de ikke kommer til at genere. 13

14 ù 3.4. Påsætning af MULTI e-box en Fig 8 Fig 9 Sæt e-box en ind i støtten indtil indkobling af cursoren. Tilslut kabelforbindelsesleddet til e-box en (Fig. 9). For at fjerne e-box en: træk forbindelsesleddet ud, flyt cursoren sidelæns for at frigive låsen og fjern så e-box en ved at lade den glide på styrene. 14

15 4. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Alle N-Com systemets aktiveres ved brug af 3 taster,, on og. Hver kommando, der sendes til systemet bekræftes ved udsendelsen af et særligt lydsignal, som kan variere i henhold til den anmodede funktion. Det er på denne måde muligt at anvende alle funktionerne med styrthjelmen på. Kommandoen, der afsendes til systemet kommer an på den tid hvor tasten holdes nedtrykket. Tænding Slukning Forøgelse af lydstyrken Nedsættelse af lydstyrken Tryk og hold tasten on nede i ca. 4 sekunder indtil led-lysene tændes og lyden kan høres i hætten. Tryk og hold tasten on nede i ca. 4 sekunder indtil led-lysene og lyden slukkes. Tryk kort på tasten for at øge lydstyrken. Maksimumstyrken signaleres med en dobbelt tone. Tryk kort på tasten for at nedsætte lydstyrken. Minimumstyrken signaleres med en dobbelt tone. 5. FUNKTION MED BLUETOOTH MOBILTELEFON N-Com Bluetooth Kit MULTI er udstyret med Bluetooth HSP profiler (Headset profile) og HFP (Handsfree profile) for at tillade forbindelsen til mobiltelefoner og andre Bluetooth udstyr med en af disse profiler. Hvis en telefon er udstyret med begge profiler, vælger systemet automatisk hvilket udstyr tages i brug. For at tillade funktionen af Bluetooth Kit MULTI systemet med mobiltelefonen er det nødvendigt at selve mobiltelefonen først tilknyttes N- Com-systemet. 15

16 ù 5.1. Tilknytning med en Bluetooth telefon (eller med andre Bluetooth anordninger) For at to tillade kommunikationen mellem to Bluetooth anordninger, er det nødvendigt at tilknytte dem, dvs. at de skal indstilles på en sådan måde, at kommunikationen mellem de to anordninger er mulig. Telefonen betragter N-Com systemet som en Bluetooth øresnegl. Slå op i håndbogen for din mobiltelefon, under emnet tilknytning af Bluetooth anordninger, for at kontrollere tilknytningsproceduren, som kan variere i henhold til den anvendte model. Efter at have lært tilknytningsproceduren for din mobiltelefon, er det muligt at udføre tilknytningen med Bluetooth Kit MULTI. 1) Kontroller, at Bluetooth kit MULTI er slukket 2) Tryk på midtertasten on. Efter de første 4 sekunder, tændes systemet; fortsæt med tasten nedtrykket i andre 4 sekunder, indtil ledlysene blinker hurtigt, og højtaleren udsender en skarp lyd, som indikerer tilknytningsfunktionen. 3) Mens styrthjelmen er i tilknytningsfunktion, udfør søgningen af Bluetooth anordninger, ifølge proceduren, der er gældende for din telefon. 4) Skriften N-Com 2.xx, efterfulgt at producentens identifikationsdata vises på telefonen under listen for de tilgængelige anordninger. 5) Vælg på telefonen anordningen N-Com. 6) Når du anmodes om at indtaste et password, indsæt koden 0000 (fire nuller). 7) Styrthjelmen bekræfter, at tilknytningen lykkedes med et signal i hætten, og led-lysene blinker ikke mere. 16

17 Bemærk: hvis det skulle vise sig nødvendigt at gentage operationen, sluk for systemet og begynd igen fra punkt 1). Tilknytningsoperationen kan gentages flere gange uden risiko for at beskadige systemet. 8) Sluk og tænd igen både telefonen og Bluetooth Kit MULTI systemet for at lagre tilknytningsdataene. Bemærk: Hvis det hænder at Bluetooth Kit MULTI systemet ved den efterfølgende tænding ikke tilsluttes automatisk, foretag den første tilslutning fra telefonen, ved at vælge på listen anordningen N-Com og så trykke på Tilslut. På denne vis, ved hver efterfølgende tænding søger Bluetooth Kit MULTI systemet automatisk for telefonen. Bemærk: Tilknytningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt når disse anordninger slukkes. Denne procedure foretages af denne grund en eneste gang. Bemærk: N-Com systemet er i stand til at lagre forskellige Bluetooth anordninger (ud over en styrthjelm til de indvendige samtaler. N-Com søger efter de sidste 3 tilknyttede anordninger, og tilsluttes så til den første tilgængelige anordning. Hvis anordningen, der er blevet tilknyttet og tilsluttet ikke er blandt de sidste tre eller hvis den ikke tilsluttes automatisk, foretag en manuel tilslutning ved at holde tasten on nedtrykket i 2 sekunder (akustisk tone) eller ved brug af telefontilslutningen Funktion til nulstilling af tilknytningerne Det er muligt at slette alle de tilknyttede anordninger fra systemets hukommelse. Operationen er ikke reversibel; efter nulstillingen er det derfor 17

18 ù nødvendigt igen at tilknytte telefonen (eller de andre kompatible Bluetooth anordninger). For at slette alle de anordninger, der er blevet tilknyttet på forhånd, operer som følger: Indstil systemet på tilknytningsfunktion (tryk på on indtil led-lysene begynder at blinke hurtigt). Mens styrthjelmen er i tilknytningsfunktion, tryk samtidigt på tasterne og i 2 sekunder, og slip dem når der lyder et akustisk signal. Systemet udsender et særligt akustisk bekræftelsessignal 5.3. Funktioner med mobiltelefon For at foretage operationer med mobiltelefonen er det nødvendigt at selve mobiltelefonen er blevet tilknyttet, og at der er tilsluttet Bluetooth Kit MULTI. Når telefonen er tilsluttet Bluetooth Kit MULTI, vises tilslutningen på telefonens display (de anvendte symboler ændrer i forhold til den anvendte telefon, for eksempel: hætter, auto, fremhævet Bluetooth logo, osv.) Tilslutningen sker automatisk når systemet tændes. Det er under alle tilfælde muligt at tilslutte eller frakoble ved at operere på styrthjelmen (jf. den nedenstående skema) eller også på telefonen. Svar på et telefonopkald Afbrydelse/afvisning af et telefonopkald Tryk kort på en hvilken som helst tast når ringetonen lyder. For at afbryde et opkald eller for at afvise et indgående opkald, tryk og hold tasten on nede i cirka 2 sekunder (indtil tonen lyder). Bemærk: Det er ikke muligt at afvise et opkald på telefoner, der er tilknyttet i HSP (Headset profile) 18

19 Vokalt opkald Genopkald sidste nummer Telefontilslutning (HFP profil) Afkobling af telefonen (HFP profil) Overførsel af opkald (HFP profil) For at udføre et vokalt opkald (for de telefoner, der tillader denne funktion) eller for at befale andre vokale kommandoer, tryk på on tasten og hold den nedtrykket i cirka 2 sekunder (indtil den akustiske tone lyder) For at genopkalde det sidste nummer, som er blevet indtastet på telefonen, tryk og slip samtidigt på begge tasterne og For at tilslutte telefonen (eller andre Bluetooth anordninger) til Bluetooth kit MULTI tryk og hold tasten on ned i cirka 2 sekunder (indtil den akustiske tone lyder) For at frakoble telefonen (eller andre Bluetooth anordninger) til Bluetooth kit MULTI, tryk og hold samtidigt begge tasterne og ned i 2 sekunder For at overføre et opkald mellem styrthjelmen og telefonen, tryk og hold bege tasterne og nede i 2 sekunder 6. INDVENDIGT BLUETOOTH SAMTALEANLÆG For at anvende N-Com Bluetooth Kit MULTI sættet som indvendigt trådløst samtaleanlæg, er det nødvendigt at begge styrthjelmene, både føreren og passageren, er udstyret med et Bluetooth sæt. Bluetooth Kit MULTI sættet tillader trådløs samtale mellem fører og passager med alle N-coms Bluetooth anlæg. Bemærk: N-Com Bluetooth kit MULTI systemet giver mulighed for at foretage en samtale mellem to motorcykler ved brug af to Bluetooth kit 19

20 ù MULTI anordninger op til en afstand på ca. 150m (åbent område og uden hindringer). Samtalens ydelser og kvalitet kan være meget forskellige og kommer an på eventuelle hindringer, vejrforhold og magnetiske felter. Udgaverne af Bluetooth Kit anordningen, der er produceret før udgaven 2.1 giver kun mulighed for denne anvendelse med stærkt nedsatte ydelser. For at tillade kommunikationen mellem to Bluetooth sæt, skal de først tilknyttes, dvs. at de skal indstilles så de er i stand til at kommunikere Tilknytning af to Bluetooth Sæt 1) Indstil begge systemerne Bluetooth kit MULTI i tilknytningsmodus (kontroller, at systemet er slukket, tryk og hold tasten on nede indtil begge led-lysene blinker), som beskrevet i kapitlet ) Når begge styrthjelmene er i tilknytningsmodus, tryk kort på tasten on på førerens styrthjelm. Uden denne operation lykkes tilknytningen ikke. 3) Efter få sekunder genkender styrthjelmene hinanden, en tone, der signalerer den korrekte tilknytning udsendes, og kommunikationen på samtaleanlægget starter. 4) Sluk og tænd igen for begge systemerne for at lagre i hukommelsen tilknytningsdataene. Hvis operationen ikke lykkes, sluk for begge styrthjelmene og gentag operationen fra punkt 1). 20

21 Bemærk: Hvis en mobiltelefon var blevet tilknyttet før Bluetooth Sæt systemerne, kontroller at mobiltelefonens tilknytning endnu er aktiv. I modsat fald, gentag telefonens tilknytning. Alle tilknytninger vedbliver i hukommelsen også når styrthjelmene slukkes, og hver gang de tændes igen er tilknytningen aktiv. Af denne grund, skal tilknytningsproceduren udelukkende gentages hvis der anvendes systemer der er forskellige fra dem, der allerede er tilknyttet Funktioner med samtaleanlæg via Bluetooth Tænd begge Bluetooth kit MULTI sættene. Når førerens styrthjelm tændes, leder den efter passagerens styrthjelm, og kommunikationen på samtaleanlægget kan starte. Bemærk: Visse Bluetooth anordninger allerede tilsluttet systemet afbryder den automatiske tilslutning beskrevet for oven. I disse tilfælde foretag den manuelle tilslutning, ved at trykke kort på tasten on. Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at aktivere og afbryde kommunikationen på samtaleanlægget ved at trykke kort på tasten on på en af de to styrthjelm. Bemærk: Der kan gå nogle sekunder før Bluetooth kit MULTI udstyret finder det andet system, alt efter de aktive tilslutninger og antallet Bluetooth anordninger, der er til stede. Efter at have trykket på tasten on vent lidt for at tillade søgningen. Bemærk: Hvis du tænder først for førerens styrthjelm eller i alle de andre tilfælde hvor Bluetooth tilslutningen går tabt er det bare nødvendigt at 21

22 ù trykke kort på tasten on på et af de to systemer for at aktivere søgningen og tilslutningen. Systemet er udstyret med MUTE (stum) funktion, der afbryder mikrofonerne, men lydkanalen vedbliver åben. Denne funktion kan være nyttig for at lytte til en lydkilde ved at fjerne eventuelle forstyrrelser, som mikrofonen der er tilsluttet styrthjelmen opsporer. Aktivere/Afbryde samtale funktionen Aktivere/Afbryde mikrofonerne (Mute funktion) Tryk kort på on tasten. Der kan gå nogle sekunder før systemet finder den anden Bluetooth. Tryk og hold tasten nede i cirka 4 sekunder. 7. BLUETOOTH MUSIKAFSPILLER (PROFIL A2DP) Det er muligt at lytte til musik med en høj lydkvalitet ved at tilslutte Bluetooth kit MULTI sættet, via Bluetooth, til en musikafspiller, der er udstyret med Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) protokol Tilknytning med A2DP anordninger For at tilknytte en anordning, der er udstyret med Bluetooth A2DP protokol, er fremgangsmåden den samme som tilknytningen af en mobiltelefon (Kapitel 5.1). Hvis du bliver anmodet, om at indtaste en kode, brug Bemærk: Hvis en telefon udstyret med musikafspiller med profil Bluetooth A2DP allerede er blevet tilknyttet, skal tilknytningen gentages, fordi tilstedeværelsen af protokollen A2DP allerede er blevet lagret under 22

23 telefonens tilknytningsprocedure. I anledning af første brug, er det nødvendigt at tilslutte telefonen og starte musikafspilleren fra telefonen, for at tillade systemets genkendelse Funktion med A2DP musikafspiller Ved første brug, tilslut musikafspilleren (efter tilknytningsproceduren) ifølge anvisningerne for dette udstyr, og start lydafspilningen. Det er derefter muligt at tilsluttes og starte afspilningen direkte fra Bluetooth kit MULTI sættet (for afspillerne der er udstyret med denne funktion). Advarsel: Systemet N-Com Bluetooth kit MULTI er udstyret med Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) protokol, der tillader afbrydelsen og genoptagelsen af musikafspilningen. Hvis musikafspilleren med A2DP ikke er udstyret med AVRCP protokol, er genoptagelsen af musikafspilningen fra Bluetooth kit MULTI måske ikke mulig (afbrydelsen sker under alle omstændigheder). Det er i dette tilfælde nødvendigt at genoptage afspilningen manuelt ved at operere på musikafspilleren. Tilslut A2DP musikafspilleren Start af musikafspilning (Play) Pause funktion (Pause) Næste nummer (Skip ) Tryk og hold tasten nede i 2 sekunder (akustisk tone). Efter tilslutningen, starter visse afspillere lydafspilningen automatisk. Tryk og hold tasten nede i 2 sekunder (akustisk tone). Når afspilleren er tilsluttet og under afspilning, tryk og hold tasten nede i 2 sekunder (akustisk tone). Når afspilleren er tilsluttet og under afspilning tryk og hold tasten nede i 4 sekunder (akustisk tone). 23

24 ù Afbryd musikafspilningen (Stop) Frakobl musikafspilleren Tryk og hold tasten nede i 2 sekunder (akustisk tone). Musikafspilningen standser og A2DP musikafspilleren afbrydes. Bemærk: hvis musikafspilleren A2DP er også mobiltelefon, vedbliver telefonens tilslutning aktiv selv når musikafspilleren frakobles. Bemærk: Det er ikke muligt at anvende Bluetooth samtaleanlægget mens man lytter til en A2DP kilde. 8. SATELLITNAVIGATORER N-Com kommunikationssystemet fra Nolan er kompatibelt med de mest udbredte motorcykel satellitnavigatorer. Tilslutningen med satellitnavigatoren kan ske via kabel (ved brug af det særlige Multimedia Wire kabel) eller via Bluetooth. For at udføre Bluetooth tilslutningen, tilknyt GPS anlægget til Bluetooth kit MULTI sættet med den samme procedure der blev fulgt for Bluetooth mobiltelefonen. Tilslut derefter navigatoren til Bluetooth kit MULTI sættet. 9. TILSLUTNING TIL ANDRE LYDENHEDER Systemet N-Com Bluetooth kit MULTI er forindstillet for at give mulighed at lytte til forskellige lydenheder, som tilsluttes ved brug af det særlige Multimedia Wire kabel (ikke medleveret, sælges separat). Det er muligt at lytte til en MP3-afspiller, en FM-radio, at forbindes med en satellitnavigator, eller med motorcyklens lydsystem eller med en radio for at føre en samtale mellem to motorcykler. 24

25 N-Com Bluetooth Kit MULTI sæt anlægget er i stand til at bruge N-com serie kabler både Mono (Multimedia Wire) og Stereo (Multimedia Wire2). Bluetooth Kit MULTI sættet er forindstillet til kabler af Stereo type; tilslutte et Mono-kabel skal det gøres før der tændes for anlægget. For at Hvis der altid anvendes Monokabler (Mobile wire eller Multimedia wire) er det muligt at forindstille systemet til altid at fungere med monokabler. Forindstilling til Monokabel Indstil systemet i tilknytningsfunktion ved at trykke på tasten on og ved at holde den nedtrykket indtil led-lysene blinker (start fra slukket system). Tryk kort på tasten i 2 sekunder (akustisk tone). Det er muligt at se listen for kablerne Multimedia Wire og Multimedia Wire2 og de mulige tilslutninger på web-stedet Funktion med andre lydenheder Tilslut forbindelsesleddet 3,5mm 4 poler af Multimedia kablet til indgangsforbindelsesleddet Tilslut den anden ende af kablet til lydanordningen. Et farvet bånd på kablet indikerer forbindelsesleddet som tilsluttes lydenheden. 25

26 ù Mens der lyttes til en lydkilde, der er tilsluttet via kabel ved brug af et Multimedia Wire eller Multimedia Wire2 kabel, er det muligt at frakoble og tilslutte på ny lydkilden direkte fra styrthjelmen: Frakobling af lydenhed: Tilslutning af lydenheden: For at frakoble lydenheden fra systemet, tryk og hold tasten nede i cirka 2 sekunder. For at tilslutte igen lydenheden til systemet, tryk og hold tasten nede i cirka 2 sekunder. 26

27 10. SAMMENFATTENDE SKEMA OVER KOMMANDOER Grundlæggende funktioner Tænding Slukning Forøgelse af lydstyrke Nedsættelse af lydstyrke Tast on on on + Tryk Kort 2 s >2s Kort 2 s 4 s Kort 2 s 4 s Kort 2 s Svar til opkald + Bluetooth enhed Vokalt opkald Afbrydelse/afvisni ng af opkald Telefontilslutning (HFP profil) Genopkald sidste nummer Afkobling af telefonen Overførsel af opkald Samtale anlæg Aktivere/Afbryde samtaleanlæg modaliteten Afbryde mikrofonerne Genaktivere mikrofonerne 27

28 ù A2DP Tilslutte musikafspiller Starte musikafspilning (Play) Pausefunktion (Pause) Næste nummer (Forward) Frakoble musikafspiller Tast on on on + Tryk Kort 2 s >2 s Kort 2 s 4 s Kort 2 s 4 s Kort 2 s + AU Afbrydelse af lydenheden (via kabel) Aktivering af lydenhed (via kabel) Indstilling Tilknytningsmodu s/indstilling Samtaleanlæg tilknytning* Slettelse af tilknytninger (RESET)* Forvalg af Monokabel* *system i tilknytningsmodus 28

29 11. BATTERI Advarsler angående brug af genopladelige batterier Anordningen er forsynet af et genopladeligt batteri. De nye batterier opnår den maksimale ydelse udelukkende efter at de er blevet fuldstændigt opladet og derefter afladet to eller tre gange. Batteriet kan oplades og aflades forskellige gange, men funktionen forringes med brugen. Når tiderne for den kontinuerlige samtale eller afventningstiden er meget nedsat i forhold til de normale ydelser, er det nødvendigt at udskifte batteriet Opladning af batteriet Før N-Com anordningen anvendes for første gang, oplad batteriet fuldstændigt i mindst 10 timer. For at opnå de bedste batteriydelser tilrådes det for de første opladninger, at foretage komplette opladningscyklusser. Efter denne cyklus er det muligt at oplade batteriet selv i kortere perioder. Hver gang det er muligt, er det bedre at foretage hele opladningscyklussen. Fig 11 Forbind batteriopladeren til det elektriske forsyningsnet. Indsæt forbindelsesleddet af batteriopladeren i det tilsvarende forbindelsesled der er monteret i styrthjelmen. Efter opladningen, frakobl forbindelsesleddet og fjern batteriopladeren fra det elektriske stik (den komplette opladningscyklus varer i cirka 3 timer). 29

30 ù Signal for afladt batteri Under funktionen, når batteriet er ved at blive fladt, går systemet i Reserve. Når batteriets opladning har en autonomi på mindre end 1 time ca., begynder også tasternei og at blinke, for at signalere Reserven. Denne stand signaleres med 3 efterfølgende akustiske signaler. Når batteriet er i Reserve slukkes systemet automatisk, hvis ingen tast bliver trykket under funktionen i 30 minutter. Slukningen signaleres ved brug af en serie akustiske signaler inde i styrthjelmen. Denne funktion tillader, hvis man glemmer at slukke for styrthjelmen, altid at have en lille mængde energi til rådighed når styrthjelmen bruges på ny. Advarsel: Det genopladelige batteri må udelukkende udskiftes af Nolan eller af et autoriseret center. Hvis produktet åbnes af uvedkommende personale medfører det bortfald af garantien. 12. BEGRÆNSET GARANTI Med dette BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolan køberen at det solgte produkt er fejlfrit, både angående materialer og fabrikation. Det tilrådes at: 30 Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for en korrekt brug. Læse garantiens krav og betingelser igennem. Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til forhandleren, der har solgt apparatet Garantidækning Hvis en hvilken som helst fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, forekommer indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolan gennem sit

31 forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolan dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen" Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolan kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, herunder men ikke begrænset til: a) Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. b) Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolan udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. c) Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele; d) Enhver skade som følge af et uheld; e) Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-com systemet, af brugeren eller af tredjemand; f) Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter; g) Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolan ikke kan holdes ansvarlig for. j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. 31

32 ù k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolan, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system. l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolan, kan Nolan ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde. m) Nolan kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolan. n) Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien. o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj. Nolan kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolan produkterne Gyldighed af den begrænsede garanti Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med: 1) Produktets identifikationskode 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel; 3) Produktets købsdato; 4) Købers navn og adresse. Nolan forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren. 32

33 12.4. Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor. FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET OMHYGGELIGT. EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND. Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende. I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolan står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. Udskiftede dele eller komponenter er Nolan 's ejendom. NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I SÆRDELESHED YDER NOLAN INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLAN KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV. NOLAN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. 33

34 ù I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse. Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolan i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder i særdeleshed som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n Produktidentifikation N-Com produkterne identificeres ved brug af en kode der giver mulighed for at opspore og identificere produktet Identifikationskoden er angivet under stregkoden der sidder på produktets indpakning. 34

35 13. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN Produktbetegnelse BluetoothKit MULTI Identifikationskode Oplysninger om køberen Navn Efternavn Adresse Tel Forhandlerens stempel Købsdato

36 Bluetooth Kit MULTI - 01/06/ :33:00 Printed on recycled paper.

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 1.xx DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer DA DA ESS SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com ESS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. ESS-systemet kan

Læs mere

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 3 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA B5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B4 PLUS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer:

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: DA Bx5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FCC ID TOTBT01 FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA M5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye N-Com produkt. N-Com M5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere