Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015"

Transkript

1 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015

2 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen af hans eller hendes særlige talent i centrum og vi tager musikalsk og genremæssig mangfoldighed alvorligt. På bachelorniveau fokuserer vi på det, vi kalder Det hele musikerskab. Det betyder, at vi underviser i alle de færdigheder, man skal have, når man skal arbejde i musiklivet. Det gælder naturligvis musikalske færdigheder, men også iværksættermæssige og pædagogiske færdigheder. Og frem for alt hjælper vi til med at give dig et kunstnerisk udtryk med udgangspunkt i netop dit talent. På kandidatniveauet kan du specialisere dig inden for en lang række områder eller søge ind på en af vores internationale uddannelser. Enestående rammer DJM har afdelinger i både Aarhus og Aalborg. Det betyder, at vi har et meget stort netværk i vores nærområde og i Danmark som helhed. Vi samarbejder med festivaller, professionelle ensembler, musikskoler, universiteter og mange andre om praktikordninger, koncerter, forskning og undervisning. Også på dette område har vi mangfoldigheden i centrum. I Aarhus bor vi i Musikhuset, og i Aalborg i det nye Musikkens Hus. På begge adresser deler vi hus med andre vigtige musikinstitutioner. Vi råder over state-of-the-art lydstudier, fantastiske koncertsale med moderne teknik og moderne undervisnings- og øvelokaler bygget specielt til konservatoriet. Vi bor midt i to af de største uddannelsesbyer i Skandinavien med et meget levende studiemiljø og et omfattende musikliv. Udsyn og samarbejde DJM er et internationalt konservatorium i en globaliseret verden. Vi har et tæt samarbejde med førende konservatorier verden over og et stort netværk på både lærer- og institutionsniveau. Vores samarbejdspartnere finder du både i Europa, Mellemøsten, Asien, USA og Afrika, og vi hjælper dig med at komme ud i verden og studere, hvad enten du vil til Berlin, New York eller et helt tredje sted. På konservatoriet møder du dagligt mange unge udenlandske musikere, der studerer hos os og vi har gæstelærere fra det meste af verden tilknyttet konservatoriet. Udover den skemalagte undervisning arrangerer vi hvert år en stor mængde projekter, stævner, praktikophold ude i den virkelige verden, mesterkurser og ikke mindst studenterkoncerter. Til daglig arbejdes der både indenfor de enkelte faggrupper og på tværs af fag og musikalske genrer. Det er muligheden for både at fordybe sig i eget fagområde og at få berøring med andre genrer, der giver DJM et særligt frodigt og kreativt studiemiljø. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers opbygning og fagsammensætning i studieordningerne og studieplanerne, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Thomas Winther Rektor

3 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt om ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse Ansøgning om optagelse Informationsmøder Optagelsesprøver Sygeprøver og reeksamination Akkompagnatør og hold/bands Klageregler Optagelseskrav til kandidatuddannelserne Adgangsgivende uddannelser De klassiske kandidatuddannelser Hovedinstrument/sang som hovedfag Klassisk komponist Korledelse Hørelærepædagog Klassisk Musikteori De rytmiske kandidatuddannelser Kandidat i Rytmisk musik, musiker (Aarhus) Kandidat i Rytmisk musik, komponist/sangskriver (Aarhus) Kandidat i Rytmisk musik, musikpædagog (Aarhus) Kandidat i Musik, Almen musikpædagog (Aarhus) Kandidat i Rytmisk musik, IM (Individuel Musikuddannelse)(Aalborg) Kandidat i Rytmisk korledelse (Aalborg) De elektroniske kandidatuddannelser Kandidat i Elektronisk musik, komponist Kandidat i Elektronisk musik, musikpædagog... 20

4 4 1 Generelt om ansøgning om optagelse på kandidatuddannelse 1.1 Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse skal ske via hjemmesiden Der søges optagelse direkte på det enkelte konservatorium til den eller de uddannelser, som søges. Informationer om de enkelte uddannelser, herunder gældende studieordninger, findes på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside: Ansøgningsfristen er den 1. december 2014 kl Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl Informationsmøder Konservatoriet afholder hvert år informationsmøder om konservatoriet bachelor- og kandidatuddannelser. På møderne vil uddannelsernes nærmere indhold blive belyst, og der er mulighed for at stille spørgsmål om for eksempel optagelsesprøven. Nærmere information om vores informationsmøder finder du på konservatoriets hjemmeside. 1.3 Optagelsesprøver Der afholdes optagelsesprøver i januar og februar Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen. Konservatoriet har normalt ikke mulighed for at optage alle kvalificerede ansøgere. Ved optagelsen lægges der først og fremmest vægt på resultaterne af optagelsesprøverne, men også andre forhold kan være udslagsgivende, for eksempel særlige behov i musiklivet samt hensynet til konservatoriets muligheder for en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer til sammenspil. For de rytmiske uddannelser gør det sig gældende, at såfremt en ansøger søger optagelse og kvalificerer sig til mere end én uddannelse, forbeholder konservatoriet sig ret til at afgøre, på hvilken af uddannelserne den optagelsessøgende kan optages. 1.4 Sygeprøver og reeksamination Hvis en ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom tilbydes en sygeprøve. Forudsætningen for at komme til sygeprøve er, at der fremsendes en lægeerklæring. Sygeprøver planlægges af konservatoriet i umiddelbar forlængelse af optagelsesprøverne.

5 5 1.5 Akkompagnatør og hold/bands Ansøgerne skal selv medbringe eventuelle akkompagnatør(er)/hold og bands medmindre andet fremgår specifikt af optagelseskravene. Konservatoriet kan eventuelt være behjælpelig med at henvise til en af konservatoriets ansatte akkompagnatører. Udgiften til akkompagnatør(er), hold/bands og særligt instrumentarium betales af den optagelsessøgende. 1.6 Klageregler En eventuel klage i forbindelse med optagelsesprøven skal fremsendes til konservatoriet senest to uger efter, at den optagelsessøgende er blevet bekendt med resultatet af prøven. Se desuden Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11/12/2009) samt Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (nr af 11/12/2009).

6 6 2 Optagelseskrav til kandidatuddannelserne Kandidatuddannelsen har til formål at udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier inden for den skabende og udøvende musik, inden for musikpædagogik samt andre relevante fagområder. 2.1 Adgangsgivende uddannelser Forudsætningen for at blive optaget på en kandidatuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium er, at man har bestået en relevant bacheloruddannelse eller består den, inden kandidatuddannelsen påbegyndes.

7 7 3 De klassiske kandidatuddannelser Følgende optagelsesprøvekrav er gældende for alle klassiske kandidatuddannelser. Optagelsessøgende med en bacheloruddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium skal kun til en optagelsesprøve såfremt denne ønsker optagelse på en musikeruddannelse eller ønsker at skifte hovedfag/instrument. Klassiske uddannelser Nedenstående værker skal den optagelsessøgende forberede til optagelsesprøven. Optagelsesprøven i hovedinstrumentet/sang har en varighed på ca. 20 minutter. Det er den studerende, der bestemmer, hvilke opgaver der eventuelt skal afkortes, så tiden overholdes. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 3.1 Hovedinstrument/sang som hovedfag Klassisk klaver En sats af en Beethoven-sonate Et romantisk stykke Et værk komponeret efter 1960 Klassisk Guitar En eller flere satser fra Barokken eller renæssancen Et værk fra klassikken eller romantikken Et værk/sats skrevet efter 1900 Klassisk sang En opera/oratorium-arie Et recitativ En sang/romance af en dansk komponist med dansk tekst En lied med tysk, fransk eller engelsk tekst En opgave komponeret efter 1970 Orgel En sats fra barokken Et romantisk værk Et værk/en sats skrevet efter 1900

8 8 Fløjte 1. sats af Mozarts fløjtekoncert i G-dur med kadence Obo 1. sats af Mozarts obokoncert i C-dur med kadence Fagot 1. sats af Mozarts fagotkoncert i B-dur med kadence Klarinet 1. sats af Mozarts klarinetkoncert i A-dur (ingen kadence) Saxofon Glazunovs saxofonkoncert til og med kadencen Trompet 1. sats af Haydns trompetkoncert Horn 1. sats fra én af Mozarts hornkoncerter Basun (tenor) 1. sats af Ferdinand Davids basunkoncert Basun (bas) Lebedev: Koncert til og med kadencen Tuba 1. sats af Ralph Vaughan Williams tubakoncert Slagtøj Askell Masson: Prim eller et værk fra The Noble Snare (Stuart Smith ed.)

9 9 Marimba: Et værk af Maslanka, et værk af Keiko Abe eller andre værker af tilsvarende sværhedsgrad for multi percussion, pauker, vibrafon, xylofon, marimba eller lilletromme Violin 1. sats af en koncert af Mozart med kadence Bratsch 1. sats af Sonate i a-mol for Arpeggione og klaver, Schubert Cello 1. sats af en Haydn koncert med kadence Kontrabas 1. sats af Ditterdorfs koncert med kadence 3.2 Klassisk komponist Til brug for optagelsesprøven indleveres minimum tre værker, der skal dokumentere, at den studerende er på et niveau svarende til en bachelor i komposition. Værkerne fremsendes med ansøgningen om optagelse. Den studerende indkaldes til en samtale om værkerne. Samtalens varighed er ca. 45 minutter, hvorefter der er 15 minutters votering. 3.3 Korledelse Partiturspil: Prima vista fremførelse af en korsats noteres på 2 systemer. Sværhedsgrad som f. eks.: Hvor klart dog stjernen ses i nat, Chorus 4, s Egtved. Korrektion: Prima vista korrektion af en forespillet sats med indlagte fejl. Sværhedsgrad som f.eks. F. Schubert: "Zum Eingang", Chorus 3, s.5, Egtved. Sang: En sang eller en Lied som synges med (evt. eget) akkompagnement. Den optagelsessøgende sørger selv for akkompagnatør. Der lægges vægt på foredrag, intonation og tekstudtale.

10 10 Direktion Koncertdirektion (uden kommentarer) af et af vokalensemblet i forvejen værk. Indstudering af og musikalsk arbejde med en korsats af sværhedsgrad som f.eks. Mendelssohn-Bartholdy: Abschied vom Walde Der lægges vægt på: Metodik, klaverbrug, direktion, tekstforståelse, formidling og fortolkning. Værkerne meddeles den optagelsessøgende en uge i forvejen. Prøvens varighed: 1 time. Votering: 20 min. 3.4 Hørelærepædagog 1) Undervisning Den optagelsessøgende demonstrerer sin undervisningsfærdighed med eget hold eller egen instrumentalelev. I demonstrationen skal indgå arbejde med rytme, melodi og harmoni. Varighed: max. 20 minutter. Prøven afsluttes med en kort samtale. Der lægges i bedømmelsen vægt på kommunikations- og formidlingsevne samt på musikalsk og pædagogisk tilrettelæggelse. 2) Egne hørelærefærdigheder* Prøven svarer til BA-hørelærebifagseksamen ved DjM. Eksempler til gennemsyn på konservatoriets bibliotek. A. Rytmelæsning. Rytmeopgaver, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære. B. Melodilæsning/bladsang. En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats. C. Harmonisk analyse. D. Auditiv analyse. Opgave i koralhøring/auditiv analyse. Der gives 30 minutters forberedelse. Prøvens varighed inkl. votering 30 minutter. * Prøven bortfalder såfremt BA- hørelærebifagseksamen er bestået inden for de seneste to år med minimumskarakteren 10. 3) Prøve i specielle tastefærdigheder Der opgives på forhånd ti strofiske sange, som skal kunne spilles udenad med akkordunderlægning i to tonearter. Censorerne vælger ved prøven 1 2 sange i de på listen opgivne tonearter. Udførelse seconda vista af en lettere klaversats (sværhedsgrad som fx Schumann: Erster Verlust)

11 11 Transposition seconda vista af et lettere klaverakkompagnement (sværhedsgrad som fx Weyse: Fuglen sang paa Kviste) Sang seconda vista til eget akkompagnement (sværhedsgrad som fx Schubert: Heidenröslein) Der gives 30 minutters forberedelse til seconda vista-disciplinerne. Prøvens varighed inkl. votering 30 minutter. 3.5 Klassisk Musikteori Adgangskravet er en bachelor i musikteori (eller tilsvarende) Eksterne ansøgere: Til brug for optagelsesprøven indleveres 2 forskellige musikteoretiske opgaver, (f.eks. omhandlende kompositionsmetoder, redegørelse for en teori/analysemetode eller et undervisningsmateriale) der skal dokumentere, at den studerende er på et niveau svarende til en bachelor i musikteori. Den studerende indkaldes til en samtale om opgaverne. Samtalens varighed er 30 minutter, hvorefter der er 15 minutters votering.

12 12 4 De rytmiske kandidatuddannelser 4.1 Kandidat i Rytmisk musik, musiker (Aarhus) Eksterne ansøgere skal i hovedinstrumentet til flg. prøver: Koncertprøve og praktisk prøve. Interne ansøgere med Bacheloreksamen i Rytmisk musik, musiker har mulighed for at fortsætte på uddannelsen Kandidat i Rytmisk musik, musiker uden at gå til prøve. Eventuelle prøver for både interne og eksterne ansøgere foregår i uge 6. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. Prøve i hovedinstrument: Koncertprøve Ansøgeren spiller/synger to selvvalgte numre med egen medbragt gruppe. Mindst ét af numrene spilles med lille besætning (højst 2-3 akkompagnatører). I prøven skal indgå improvisation. Koncerten, som for ansøgerens vedkommende skal spilles udenad, må have en samlet varighed på maksimalt 10 minutter. Der lægges ved bedømmelsen vægt på ansøgerens selvstændige musikalske og kunstneriske profil. Praktisk prøve Kort solostykke af en varighed på maksimum 2 minutter: Et gennemarbejdet selvvalgt, uakkompagneret stykke musik, der fokuserer på en eller flere musikalske/tekniske færdigheder Gehørsindstudering: Et for det pågældende instrument relevant musikalsk forløb indstuderes efter gehør og spilles med tilstillet pianist. Der improviseres over udvalgte dele af nummeret. o Guitarister og pianister lærer tema og akkorder o Blæsere og sangere lærer tema. Sangere får udleveret en tekst o Bassister lærer ostinater og akkorder o Trommeslagere og perkussionister lærer rytmiske markeringer og breaks Nodespil: En for det pågældende instrument relevant noteret stemme spilles med tilstillet pianist. Akkompagnement efter becifring: Eksaminanden akkompagnerer og improviserer efter en nedskreven akkord-progression. o Sangere og blæsere laver flydestemmer som akkompagnement o Trommeslagere og perkussionister spiller en selvvalgt grundfigur og spiller med på noterede breaks og markeringer

13 13 Praktisk prøve har en samlet varighed af ca. 10 minutter. Alle elementer i prøven tæller ligeligt i den samlede vurdering. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter samt kort mundtlig redegørelse. For ansøgere med laptop som hovedinstrument: Praktisk prøve udgår og erstattes af prøver i Interaktion og improvisation og Imitation plus en samtale: Interaktion og improvisation: Ansøgeren får 2 dage før prøvens start tilsendt en lydfil med et stykke klavermusik, som til prøven spilles af en tilstillet pianist og fungerer som oplæg for improvisation og interaktion. Det er op til ansøgeren at vurdere, hvor meget han/hun vil forberede. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ansøgerens evne til at interagere med pianisten og til at agere i nuet, for således at bedømme ansøgerens kreative og tekniske niveau i et performativt perspektiv. Imitation Ansøgeren eftersynger forespillede fraser Prøven har en samlet varighed af ca. 10 minutter. Samtale: Efter prøven er der en samtale, hvor ansøgeren (laptopmusikeren) har lejlighed til at besvare spørgsmål om de tekniske og musikalske virkemidler, der er indgået i koncerten. Samtalens varighed er ca. 5 minutter. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter samt kort mundtlig redegørelse. 4.2 Kandidat i Rytmisk musik, komponist/sangskriver (Aarhus) Sammen med ansøgningen om optagelse indsendes i fire eksemplarer: en kort redegørelse for hidtidige erfaringer på området. uddybelse af personlig motivation for at søge uddannelsen (max. 20 linjer). dokumentation af egne kompositioner/sange: cd-indspilning (max. 20 minutters musik) med et repræsentativt udsnit af kompositioner/sange (minimum tre). Relevant notation/grafisk afbildning, evt. tekster og uddybning af numrene. Et stærkt personligt udtryk vil blive vægtet ved bedømmelsen.

14 14 Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 4.3 Kandidat i Rytmisk musik, musikpædagog (Aarhus) Eksterne ansøgere med relevant uddannelse, der ikke kan dokumentere eksamen på tilstrækkeligt niveau i hovedinstrument og/eller hovedfag, skal til en eller begge af flg. Prøver: Hovedinstrument: som beskrevet under Kandidat i Rytmisk musik, musiker Supplerende hovedfag: Der vil blive afholdt prøver i fagene. Ansøgere skal henvende sig for at rekvirere en beskrivelse af prøverne. Interne ansøgere med relevant uddannelse og relevant eksamen i hovedinstrument og supplerende hovedfag skal ikke til yderligere prøver. Andre interne ansøgere skal skriftligt ansøge om nyt (supplerende) hovedfag. Ansøgningen skal indeholde: Baggrund for at søge faget (personlig erfaring etc.) Motivation for at søge faget Omfang: linjer. Denne ansøgning indgår som et vigtigt element i en samtale med studielederen. Formålet med samtalen er en fælles vurdering af ansøgerens niveau og muligheder i faget. Hvis dette ikke opnås, kan der foranstaltes en prøve i faget. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 4.4 Kandidat i Musik, Almen musikpædagog (Aarhus) Eksterne ansøgere med relevant uddannelse, der ikke kan dokumentere eksamen på tilstrækkeligt niveau svarende til Bachelor i musik, Almen musikpædagogik i hovedinstrument og/eller hovedfag, skal til prøve. Hovedinstrument, Koncertprøve. Gældende for både klassisk og rytmisk hovedinstrument Ansøgeren spiller/synger to selvvalgte numre med egen medbragt gruppe. Koncerten, som for ansøgerens vedkommende skal spilles udenad, må have en samlet varighed på maksimalt 10 minutter. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på.

15 15 Praktisk prøve for klassisk hovedinstrument: 1 prima vista. Skalaspil, valgt af censor. Alle dur og molskalaer kan forekomme Varighed: Ca. 5 minutter Praktisk prøve for rytmisk hovedinstrument: Kort solostykke af en varighed på maksimum 2 minutter: Et gennemarbejdet selvvalgt, uakkompagneret stykke musik, der fokuserer på en eller flere musikalske/tekniske færdigheder Gehørsindstudering: Et for det pågældende instrument relevant musikalsk forløb indstuderes efter gehør og spilles med tilstillet pianist. Der improviseres over udvalgte dele af nummeret. o Guitarister og pianister lærer tema og akkorder o Blæsere og sangere lærer tema. Sangere får udleveret en tekst o Bassister lærer ostinater og akkorder o Trommeslagere og perkussionister lærer rytmiske markeringer og breaks Nodespil: En for det pågældende instrument relevant noteret stemme spilles med tilstillet pianist. Akkompagnement efter becifring: Eksaminanden akkompagnerer og improviserer efter en nedskreven akkord-progression. o Sangere og blæsere laver flydestemmer som akkompagnement o Trommeslagere og perkussionister spiller en selvvalgt grundfigur og spiller med på noterede breaks og markeringer Praktisk prøve har en samlet varighed af ca. 10 minutter. Alle elementer i prøven tæller ligeligt i den samlede vurdering. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter samt kort mundtlig redegørelse. For ansøgere med laptop som hovedinstrument: se 4.1 Rytmisk musik, musiker Supplerende hovedfag: Der vil blive afholdt prøver i fagene. Ansøgere skal henvende sig for at rekvirere en beskrivelse af prøverne. Interne ansøgere med relevant uddannelse og relevant eksamen i hovedinstrument og supplerende hovedfag skal ikke til yderligere prøver.

16 Kandidat i Rytmisk musik, IM (Individuel Musikuddannelse)(Aalborg) Inden ansøgning om optagelse på IM-kandidat uddannelsen skal den optagelsessøgende beslutte om fagområdet Udøvende musik er: Hovedinstrument: Instrument/sang eller laptop/live-electronics Musikledelse: Børnemusik, korledelse, sammenspilsledelse eller SSB-ledelse (Sang Spil og Bevægelse) Eksterne ansøgere Eksterne ansøgere med relevant uddannelse, der ikke kan dokumentere eksamen på tilstrækkeligt niveau i hovedinstrument eller musikledelse, skal til følgende prøver: Hovedinstrument: Som beskrevet under Kandidat i Rytmisk musik, musiker Musikledelse: Som beskrevet her under. IM kandidat, optagelsesprøve i musikledelse Undervisningsdemonstration, hvor den studerende viser at have grundlæggende undervisningsfærdigheder i musikledelse. Prøvens varighed er 20 min, hvorefter der er en samtale på 5 min. Votering og mundtlig redegørelse: 10 min. Censur og bedømmelse: Intern censur. Karakter samt kort mundtlig redegørelse. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. En uge før optagelsesprøven indsender den optagelsessøgende, til brug ved bedømmelsen, en A4 side med overvejelser vedrørende planlægningen af undervisningsdemonstrationen. Kopi af undervisningsmateriale kan evt. vedlægges. Karakteren udtrykker i hvilket omfang: Den indsendte A4-side afspejler det nedenfor beskrevne. Den studerende har opnået grundlæggende færdigheder mht. at arbejde indlevende, fagligt reflekterende, samt kan belyse indholdet i undervisningsdemonstrationen i den efterfølgende samtale. Der arbejdes med musik, og musikalske aktivitetsformer der giver mening for deltagerne. Den studerende udtrykker sig musikalsk smittende og relevant. Den studerende demonstrerer at have opnået grundlæggende færdigheder mht. at være lyttende/sansende, indlevende, reflekterende, og relevant handlende i undervisningsdemonstrationen. Den studerende går til optagelsesprøve med tilstillet hold (børnemusik dog undtaget) Interne ansøgere

17 17 Interne ansøgere med relevant uddannelse og relevant eksamen i hovedinstrument og hovedfag skal ikke til yderligere prøver, men ansøger direkte om optagelse på kandidatuddannelsen. Ansøgningen om optagelse skal indeholde: Ønske om fagligt indhold i udøvende musik (Instrument, sang, laptop/live electronics eller musikledelse) Tanker om retningen og indhold i fordybningsemnet (teoretisk, praktisk og/eller pædagogisk vinkel) Baggrund for at søge fagene (personlig erfaring etc.) Motivation for at søge fagene Omfang: linjer. Denne ansøgning indgår som et vigtigt element i en samtale med studielederen. Formålet med samtalen er en fælles vurdering af ansøgerens niveau og muligheder i fagene. Hvis dette ikke opnås, kan der foranstaltes en prøve i faget.

18 Kandidat i Rytmisk korledelse (Aalborg) Optagelsesprøven er tilrettelagt således, at den giver det bredest mulige billede af ansøgerens musikalske baggrund og pædagogiske færdigheder. En del af undervisningen foregår via internettet, hvor studerende og undervisere mødes fra forskellige lande, hvorfor optagelsesprøven naturligt afvikles via internettet. Hovedfagsprøve i Rytmisk Korledelse Prøven dokumenteres via en videooptagelse, hvor ansøgeren arbejder med et vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt. Indhold: a) Selvvalgt koncertstykke, hvor det musikalske udtryk er i fokus. b) Detaljearbejde (f.eks. frasering, dynamik, klang, groove) på allerede indstuderet musik, forskelligt i udtryk og stil fra koncertstykket. c) Tilstillet opgave til nyindstudering (med en uges forberedelse). Krav til optagelsen: To uredigerede optagelser af samme prøve med faste kameraer i HD kvalitet og god lyd i stereo. 1) Fra publikums synsvinkel. 2) Dirigenten optaget fra siden i helfigur. Senest 2 uger før dato for aflevering, indsender den optagelsessøgende sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold af hovedfagsprøven. Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf). Prøvens/videooptagelsens varighed: 45 minutter. Studiekontoret fastsætter dato og format for aflevering. Ekstern censur: Karakter. Samtale, sang og klaver Ved en samtale via internettet, interviewes den optagelsessøgende med udgangspunkt i det afleverede materiale. I forbindelse med samtalen, afholdes en prøve i færdighederne på klaver og sang. Indhold:

19 19 1. Selvvalgt sang til eget akkompagnement på klaver. 2. Selvvalgt rytmisk klaverstykke (uden sang). 3. Prima vista: Becifringsakkompagnement, nodespil og sang. Krav: Der skal være klaver til rådighed, mikrofon, computer med headset og webcam samt kablet højhastigheds internetforbindelse (ikke WiFi). Varighed: 45 minutter Ekstern censur: Bestået/ikke bestået.

20 20 5 De elektroniske kandidatuddannelser 5.1 Kandidat i Elektronisk musik, komponist Med ansøgningen fremsendes dokumentation for egne kompositioner: Maximum 30 minutters CD-indspilning med et repræsentativt udsnit af kompositioner (minimum tre) samt en beskrivelse af relevant professionelt arbejde. Desuden fremsendes bevis for adgangsgivende eksamen. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på. 5.2 Kandidat i Elektronisk musik, musikpædagog Med ansøgningen fremsendes dokumentation for egne kompositioner: Maximum 30 minutters CD-indspilning med et repræsentativt udsnit af kompositioner (minimum tre) samt en beskrivelse af relevant professionelt arbejde og musikpædagogisk erfaring. Desuden fremsendes bevis for adgangsgivende eksamen. Bedømmelseskriterium: Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad den optagelsessøgende vurderes parat til at opnå læringsmålene for den uddannelse, der ansøges om optagelse på.

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Kandidatuddannelser 2018

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Kandidatuddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2018 Opdateret september 2017 2 Velkommen til Det Jyske

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til bacheloruddannelser 2016

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til bacheloruddannelser 2016 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2016 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2016 Opdateret september 2015 2 Velkommen til Det

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. til solistuddannelser 2015 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til solistuddannelser 2015 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2011 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium sætter vi den enkelte musiker og udviklingen af

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

MGK-undervisningsplan for faget violin

MGK-undervisningsplan for faget violin MGK-undervisningsplan for faget violin Målet med undervisningen: Det overordnede mål med undervisningen på MGK er, at den studerende opnår et niveau svarende til optagelsesprøven på et dansk musikkonservatorium.

Læs mere

Ledere og lærere for fremtidens talenter

Ledere og lærere for fremtidens talenter Ledere og lærere for fremtidens talenter Eva Hess Thaysen Adjunkt og uddannelsesleder Oplæg til Talent.dk den 3. april 2017 1 Hvor kommer jeg fra? Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - - - - Danmarks

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Suzukiviolin - suzukibratsch

Suzukiviolin - suzukibratsch Suzukiviolin - suzukibratsch 1 Start/alder 3 7 år. Læs om metoden på www.suzukielev.dk 2. Forældrerolle 1 forælder skal deltage i undervisningen og lære at hjælpe barnet med øvningen derhjemme. 3. Undervisning

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Bacheloruddannelser 2018

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium. Bacheloruddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium Bacheloruddannelser 2018 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2018 Opdateret september 2017 2 Velkommen til Det Jyske

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

Konservatoriernes meritaftale

Konservatoriernes meritaftale Konservatoriernes meritaftale 16. november 2010 1. Indledning Regelgrundlag Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1. Uddannelsens formål, indhold og centrale kompetencemål Diplomuddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af studieordning for de klassiske uddannelser...3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere