Viden, DER skaber Værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden, DER skaber Værdi"

Transkript

1 Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse). Profilerne er udviklet og baseret på teori, empiri og mangeårig praktisk erfaring med at udfolde menneskelige potentialer via dialog. Profilernes teoretiske grundlag er hentet fra bl.a. Jung, Adizes m.fl. Personprofilen er et profilværktøj, der bygger på en dynamisk opfattelse af personligheden. PeopleTools baserer en personvurdering på, at alle mennesker har værdifulde ressourcer. Kendetegn ved en personprofil: er ikke en test, men en analyse/profilering et værktøj, der bygger på fakta, dialog og respekt er altid udgangspunkt for en personlig samtale og repræsenterer derfor ikke endegyldige udsagn er ikke en facitliste værktøjets styrke opstår i den dynamik, der fremkommer i dialogen med den profilerede. Derved er kasseinddeling af persontyper irrelevante, og der tilbydes ikke autogenererede rapporter. Profilen giver et nuanceret billede af personens styrker og udfordringer. Læs mere på: Fokus på personlige kompetencer kan hjælpe de jobsøgende I UCN act2learn PÆDAGOGIK har de 2 konsulenter, der arbejder med ledighedsforløb videreudviklet på uddannelsesforløbene for jobsøgende, således at der udover det faglige indhold er koblet et PFA koncept på. PFA konceptet består af: En personlig tilbagemelding på People Tools personfaktoranalyse (PFA) Mulighed for at deltage i en PFA procesdag med processer, som bl.a. har fokus på italesættelse og drøftelse af personlige kompetencer Vi har valgt at tilbyde de jobsøgende PFA konceptet, da der i samfundet og arbejdslivet i dag er et stort fokus på kompetencer, når der skal rekrutteres medarbejdere. Vi tror derfor på, at det kan gavne jobsøgende at få en selvindsigt i deres personlige kompetencer, så de er bedre rustet i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og ansættelsessamtaler. I 2013 gennemførte vi 14 uddannelsesforløb for jobsøgende, hvor de fik tilbudt en personlig PFA tilbagemelding. På de sidste 3 uddannelsesforløb udvidede vi med en PFA procesdag. Flere af de jobsøgende har givet udtryk for, at de har haft stort udbytte af forløbet, og at det har medvirket til en forandring i deres liv.

2 På den baggrund har vi haft et ønske om at skabe viden omkring PFA konceptet, og hvilken betydning de jobsøgendes deltagelse i uddannelsesforløbet har haft for dem i deres situation som jobsøgende. Formålet med undersøgelsen har været at få de studerendes fortællinger om, hvad det har betydet for dem at deltage i uddannelsesforløbet. Fakta BAGGrUND FOr ArTIKLEN For at afdække deltagernes fortællinger er der gennemført 2 gruppeinterview med henholdsvis 3 og 2 deltagere. Gruppeinterviews er valgt, da det falder i god tråd med hele tankegangen bag forløbet; nemlig det at være anerkendende og nysgerrig. Udgangspunktet for interviewene har været eksplorativt, da vi netop har været nysgerrige på informanternes fortællinger om, hvad der har haft betydning for dem i forløbet. Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. I forbindelse med tilbagemelding på min personprofil fik jeg indsigt i begreberne ekstrovert og introvert, hvilket har betydet en stor forandring i måden, jeg omtaler mig selv på. Det har været rigtig godt for mig. Jeg har faktisk fortalt mine omgivelserne rigtig meget om den her personfaktoranalyse, fordi ordet asocialt er så negativt. Det handler jo ikke om at være asocial, forkert eller kedelig. Det handler bare om, at når jeg er sammen med andre, så er jeg enormt meget på, og jeg observerer alt - ubevidst mange gange, så det er godt lige at være sig selv. Jeg er bevidst om, at jeg har behov for et arbejde, hvor jeg kører i bil mellem besøgene hos borgerne for at skabe huller til at være alene/refleksion. Ved at lære ordet introvert at kende, har jeg fået et redskab. Fortælling om sig selv Det har været vigtigt for os at sætte fokus på det narrative. Den fortælling, vi fortæller om os selv, siger rigtig meget om, hvem vi er, og hvad vi oplever, vi kan eller ikke kan. Vi oplever, at en del jobsøgende har det svært ved den livssituation, de er i, hvilket påvirker deres identitet som jobsøgende. Den narrative metode har derfor været et vigtigt redskab i vores PFA koncept. Denne metode muliggør fortællinger og diskurser, som skaber tanke-, tale- og handlerum, der kan bringe de studerende i en foretrukken retning og medføre løfterige fremtidsbilleder. Et eksempel på dette ses i denne studerendes refleksion: Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. pfa konceptet Var trækplastret For flere af de studerende har forløbet med PFA konceptet haft en afgørende betydning for, at de netop har valgt at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse på act2learn PÆDAGOGIK. Som en af de studerende formulerer det: Da jeg kiggede på relevante kurser heroppe, så opdagede jeg kurset med personfaktoranalysen, og det var det, der gjorde udslaget til, at jeg valgte act2learn. Det var egentlig det, jeg solgte den på til jobcentret. Jeg sagde, det her var en enestående mulighed. Så for mit vedkommende har det betydet meget, at profilen var en del af det faglige forløb. Jeg har ikke set noget tilsvarende i København, hvor jeg bor. Så jeg har bevidst søgt efter det! 2

3 DE personlige kompetencer som vejviser Vi udvikler os hele tiden som mennesker, og de personlige kompetencer er foranderlige, da de vil ændre sig i takt med den individuelle personlige udvikling også i forhold til omgivelsernes påvirkning. Der lægges derfor i uddannelsesforløbet vægt på, at denne afdækning af kompetencer er et øjebliksbillede af, hvor de studerende er lige nu eller måske snarere, hvor de er på vej hen. Det har i vid udstrækning vist sig, at mange af informanterne har oplevet at kunne bruge den viden om deres personlige kompetencer som en vejviser i forhold til, hvilken retning de skal gå i deres fremtidige arbejdsliv: Det var rart på det arbejdsmæssige, for jeg havde nogle ideer om, hvad jeg gerne ville, og der tænkte jeg, jamen det kan jeg så godt gå videre med, fordi jeg har måske den styrke, der skal til. Hvor jeg inden tilbagemeldingen på min personprofil godt kunne være i tvivl, selvom jeg måske havde en idé, men der har jo ligesom ikke været andre øjne til at se lidt mere på det. Tilbagemelderen gik lidt mere i dybden med det, og det synes jeg var super. Det hjalp i hvert fald mig. - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Flere informanter fortæller også, at tilbagemeldingen har ført til en forandring i deres jobsøgning: Jeg synes, mit mindset er et andet, end da jeg kom her første gang. Jeg er blevet boosted, tænker jeg. Der blev lige skruet lidt op for de der styrkeknapper. Det er rigtig fedt. Jeg har fået øje for, hvor meget jeg forhindrede mig selv, det var jo også noget af det, det gik ud på. Lad være med at fokusere på det du ikke kan. Man kan jo finde manglerne ved sig selv hele tiden og tænke; jamen det kan jeg da heller ikke, og den der stilling, den er da helt uden for rækkevidde, i stedet for bare at give it a shot og så bare give den alt hvad du har, og påpege det du kan. En ting var mindsettet, at man lige fik skruet lidt på knapperne på ens mindset og måder at se sig selv i forhold til andre på. Men en anden ting er, hvordan kan jobsøgningen måske blive anderledes, for det er jo også relevant - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Efter forløbet og ift. ansøgninger, så ser jeg nu med andre øjne på, hvilke muligheder jeg har i stedet for som tidligere at se på begrænsninger. Jeg synes ikke, jeg har de samme udfald af usikkerhed, som jeg havde før. Jeg sidder lige og tænker på, nu du siger leder, jeg har faktisk altid haft det sådan leder jeg skal ikke være leder og er blevet sådan lidt bange for det, selvom det tit er den rolle, jeg får i mit arbejdsliv. Da jeg havde snakket med proceslederen, gik jeg faktisk ud og tænkte, at nu skal jeg have en diplomuddannelse i Ledelse. Det var selvfølgelig også undervisningen og den måde, man er leder på i dag. Men det var også via de kompetencer, der blev lidt tydeliggjort, så jeg tænkte, at det kan jeg sagtens. For nogle har den personlige tilbagemelding været medvirkende til at bekræfte dem i deres egen selvopfattelse og dermed blive mere sikker på, at de er på rette vej, mens det for andre har ført dem mod nye mål. En anden har brugt personprofilen og den personlige tilbagemelding helt konkret, når der skal skrives ansøgninger: I min sidste ansøgning skrev jeg faktisk, at jeg havde været på dette uddannelsesforløb, hvor personfaktoranalysen har bekræftet de ting, som jeg vidste, jeg stod for. Ad den vej har jeg så fået skrevet om, hvem jeg er fagligt og personligt. Da jeg var sygemeldt med stress og var lidt i krise over, hvem jeg var, så havde jeg egentlig meget brug for personprofilmaterialet, og at jeg i tilbagemeldingen blev bekræftet i mine tanker om fremtiden. Så det har hjulpet mig til at blive lidt mere sikker på det. Nogle gange har jeg skrevet det sådan helt konkret, og andre gange har jeg taget afsæt 3

4 i det til at få sat lidt andre ord på, end jeg ellers ville have brugt. Udover at den personlige tilbagemelding har været brugbar i forhold til jobansøgninger, har den også været medvirkende til at ændre selvbilledet ved et par informanter. En informant forklarer: Ja, og jeg synes også, det handler om at få den vendt fra jeg ER, til at jeg BESIDDER det her, at jeg også besidder den her mulighed altså både og, i stedet for at jeg er sådan en stereotyp og this is what you get. Slut prut, fordi man har levet og hørt den historie hele sit liv, som gør, at du har det selvbillede. Det her, det åbner jo op for, at du også har de andre sider. procesdag som sparring Udover den personlige tilbagemelding får de studerende også mulighed for at deltage i en procesdag med fokus på de personlige kompetencer. En hel dag, hvor man sammen med de andre deltagere laver forskellige gruppeøvelser for derved at få et nærmere kendskab til, hvordan de forskellige kompetencer kan komme til udtryk, og hvordan man kan bruge dem i sit arbejdsliv. Alle informanter er enige om, at de har fået noget brugbart med fra procesdagen. Det har på forskellig vis været spændende og givende at italesætte de personlige kompetencer i en gruppe og dermed få sparring eller blot se sig selv i et nyt lys. For en informant var det også mødet med en ny faggruppe, der var væsentligt, da vedkommende har skiftet retning fra et helt andet arbejdsliv: Altså jeg synes dagen var rigtig, rigtig god, men det er nok også, fordi jeg kommer fra et andet sted, så det var første gang, jeg ligesom fik mulighed for at sammenligne mig selv med en ny faggruppe. Jeg havde en meget god opfattelse af mine personlige kompetencer, men det med at få sat dem i spil i forhold til andre, det synes jeg var interessant. Det siger jo ikke så meget, hvis man sidder alene og siger: jeg er struktureret. Ja, det er du vel kun, hvis dem omkring dig er mindre struktureret ellers er du jo bare et rodehoved. For andre informanter var udbyttet mere knyttet til at få vendt et negativt syn på nogle kompetencer til et positivt: Jeg oplevede, at de sider som folk måske selv havde anset for at være dårlige, de blev vendt til; hvad er så det gode ved den side og, hvordan kan du bruge det konstruktivt? F.eks. i forhold til en jobsituation, hvordan kan du få sat dine kompetencer i spil på en positiv måde. Jeg beskæftiger mig rigtig meget med andre, men at høre noget om sig selv, det er jo rigtig givtigt. At det jeg selv så som en ulempe, det kunne for andre opleves som en styrke, det var dejligt at høre. Jeg synes også, det var dejligt med en dag, hvor man kunne lytte til hinanden. Tid til at lytte, men også tid til at give hinanden et godt ord med på vejen. Det var jo meget vigtigt, så vi kom derfra med noget positivt hver især, og måske netop med noget man ikke har set ved sig selv. Udover at få muligheden for i samspil med andre at se sine egne personlige kompetencer på en ny måde, så har flere informanter også fået meget ud af at se på kompetencerne i en gruppesammenhæng. Men var det ikke humlen i det - det der med at gå fra et mangelsyn, eller bøvlet det er også bøvlet, at vedkommende er sådan eller mangler noget - til at sige okay, hvor spændende, hvordan kan vi få glæde af dette som gruppe eller fællesskab. Altså vi fik den vendt Det jeg også tænkte, det var den rolleveksel, der sker fra, at man sidder bænket i linjer og skal lytte til noget stof, og til man pludselig sidder i grupper og skal arbejde på en helt anden måde. Det var helt forskellige sider af hinanden, vi så. 4

5 Ja, og også det med at alle kom til orde, og der blev lyttet. Der blev virkelig lyttet og spurgt ind. Afslutningen på procesdagen, hvor der blev givet en del roser og anerkendelse, husker jeg som meget givende og med en stærk gruppefølelse. Ja, at lære sig selv endnu bedre at kende. Og måske også jobmæssigt at kunne bruge noget af det, som så ligger som et naturtalent og nogle egenskaber. Jeg er helt sikker på, at alle har nogle skjulte talenter. Her er procesdagen enormt vigtig proceslederne har en stor rolle Det, at procesdagen for informanterne var en god oplevelse, hænger ifølge dem alle sammen med proceslederne og deres evne til blandt andet at skabe en god og tryg stemning: Jeg synes, at proceslederne bærer en stor del af stemningen og rummet, og de gav udtryk for, at de bare syntes, det var super, og DEN STORE ENERgI er vigtig, synes jeg Proceslederne deltager aktivt i flere af processerne, hvilket informanterne er enige om, er altafgørende i forhold til at skulle dele personlige fortællinger: Jeg synes, det var meget ærligt. Det betød rigtig meget for mig, at de selv havde taget et profilkort. De fortalte selv, og fordi de ved noget mere om det, så kan de sige noget mere, eller give lidt mere fylde til et profilkort end vi andre kunne. Så for mig var det ret vigtigt, at de var meddeltagere og ikke kun undervisere. De blev sådan mennesker frem for at være undervisere. Ja, og der var også det der med at ligge ud, at man er sårbar selv, hvilket jo også sætter en dagsorden for resten af samtalerne og processerne. Så tør man også vise sine egne minusser, og hvordan man så kan bruge dem hensigtsmæssigt. På den måde var proceslederne med til at sætte dagsordenen. For hvis de bare havde fortalt en smart professionel udgave, så havde andre jo formodentlig heller ikke åbnet op. Proceslederne har også et stort fokus på at få vendt de negative tanker til mere konstruktive tanker, som netop gør, at de studerendes vanlige tanker udfordres: Jeg synes, at proceslederne var gode til, at når der blev sagt et eller andet, så at sige; eller kunne det hedde sådan? Det er jo noget af en vane, der skal ændres på, fordi man er vant til at sige det på en måde. Jeg synes også, de var rigtig gode til at vende, hvis man fik sagt nogle sætninger, så at sige; man kan også sige sådan her hvad kan det gøre for dig? Det var givtigt synes jeg. Man skal være lidt dygtig for, at jeg synes, at man har udrettet eller ændret noget. Så for mig betyder det faktisk, at proceslederen er meget dygtig, at hun har kunnet det. At hun kan skubbe mig så meget via nogle spørgsmål, det er rigtig flot. Og det er selv- 5

6 følgelig også derfor, det har gjort så stort et indtryk, for det er egentlig ikke det, jeg møder hver dag. For flere af informanterne var det udbytterigt at få muligheden for at se konstruktivt på de udfordringer, som alle jo besidder. god pendant til det Faglige indhold Forløbet med PFA konceptet er ment som et ekstra tilbud til de jobsøgende i forsøget på at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet igen. Men informanterne fortæller, at det faktisk er et vigtigt forløb at have med i forhold til den faglige del, da de to ting for dem hænger meget sammen, på trods af at de har været på forskellige uddannelsesforløb med meget forskelligt fagligt indhold. Det jeg synes, der er godt, det er, hvis du skal bruge dig selv, så skal du også vide noget om dig selv. Via tilbagemeldingen på din profilanalyse, kommer der fokus på dine kompetencer og styrker, og hvilken betydning de har i en faglig kontekst. Jeg blev opmærksom på, hvordan mine kompetencer er en styrke ift. til coaching, som var det uddannelsesforløb, jeg deltog på. Hvis du vil ud og gøre noget med coaching, så skal du altså vide lidt om dig selv for ikke at tage alt ind. Det hang også godt sammen med forløbet med børn og diagnoser - at skulle forholde sig til andre, og hvordan er det, vi forholder os til os selv. Derfor gik det simpelthen så godt i tråd med det med at se på egne kompetencer, styrker og udfordringer. For mig ligger der noget meget værdifuldt i, at der ikke er noget facit. Der er ikke en side, der er bedre eller mere rigtig end en anden For flere informanter har PFA konceptet været med til at højne udbyttet af det faglige forløb. Samtidig giver de udtryk for, at det har været et vigtigt frirum i deres situation som jobsøgende. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. et godt Frirum Nogle af informanterne har netop oplevet forløbet som et frirum og en anerkendelse af dem som et ligeværdigt menneske, da der var fokus på deres kompetencer udelukkende med det formål at hjælpe dem videre i arbejdslivet. En af informanterne forklarer, at vedkommende i løbet jobsøgningsperioden ofte har fortalt om sig selv og sine kompetencer, men mere som en afrapportering. Derfor siger hun om dette forløb: Altså for mig var det en ren gavebod. Jeg tænkte hold da op, hvor er jeg dog heldig. Tænk hvor ekstremt, at der er nogen, der HAR FOKuS KuN På MIg. To timer alene med proceslederen, hvor hun kun fokuserede på det, jeg havde brug for at snakke om. Det var da helt fantastisk. En anden følger trop og lægger især vægt på det fremtidsperspektiv, hun oplevede i forløbet: Jeg har ikke 2 gange været ved den samme sagsbehandler det er en ny hver eneste gang, og dermed har jeg endnu en gang fortalt fortællingen om mig selv. Nogle gange er jeg nærmest startet helt forfra, i det man kan kalde min lidelseshistorie, og årsagen til, at jeg blev fyret. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kom videre, for jeg var hele tiden tilbage. For mig koblede PFA konceptet noget fra min fortid sammen med det, jeg står i nu, og der kom faktisk meget mere fremtidsperspektiv i det her. Samtidig nævner flere også, at det er et frirum at tage personfaktoranalysen i denne kontekst, netop fordi der ikke er noget på spil, som når den eksempelvis bruges som supplement i en jobsamtale. 6

7 Ja, det er derfor, jeg synes, profilen er god i situationen som ledig og på dette forløb, for du har ikke noget på spil, du skal ikke gøre dig bedre. Så du får kun glæde ud af at vide noget mere om dig selv og dine kompetencer. Hvad er dine styrker? og selvfølgelig kan man styrke sine mindre gode sider eller der, hvor du er udfordret. Jeg har det også sådan, at hvorfor skal man hele sit arbejdsliv gå op ad bakke. Det er godt nok at gå op ad bakke - det er også nødt til at flade ud en gang i mellem. ikke kun relevant i act2learn pædagogik Informanterne er enige om, at et sådant forløb kunne være relevant mange andre steder. To af informanterne diskuterer, om jobcentrene ikke med fordel kunne afholde sådanne kurser: Jeg tænker, at jobcentrene kunne lave et tilsvarende forløb bare uden den faglige del. De kommer med flere bud på, hvordan man i et jobcenterregi vil kunne udbygge kurset til at indeholde konkrete øvelser med eksempelvis ansøgninger, så man i gruppen kunne hjælpe hinanden med at få skrevet en ansøgning, hvor man får konkretiseret de personlige kompetencer i forhold til den givne stilling. Flere informanter mener også, at et sådan forløb kunne være meget givende rundt omkring på arbejdspladserne for dermed at udnytte medarbejdernes ressourcer meget bedre: Jeg sidder og tænker på, at på en arbejdsplads vil man få enormt meget ud af sådan en procesdag. Vi brugte det faktisk i gruppen. Her oplevede jeg, at det var meget nemt at være overbærende eller tolerant eller forstå, fordi vi netop havde snakket så meget om det. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. Og det er det, vi ofte oplever inden for vores fag - folk bonger hinanden du kan ikke lide det samme som mig ej, så er du sgu ikke god nok. Jamen selvfølgelig er man det, man kan jo bare supplere hinanden. Informanterne er således enige om, at der ligger mange muligheder i at tage afsæt i PFA konceptet. Fortælling om sig selv som den røde tråd Vi tolker informanternes fortællinger som et udtryk for, at PFA konceptet har gjort en forskel. Det interessante er, at de studerende har været en del af samme forløb og processer, men at udbyttet har været forskelligt fra studerende til studerende. Vi konkluderer, at det generelle udbytte har været forandring f.eks. i form af: Nye historier, der åbner op for nye muligheder Synliggørelse af kompetencer, styrker og udfordringer Nye erkendelser f.eks. i forbindelse med samarbejde Genopbyggelse af fundament og generobret troen på sig selv og dermed et bedre afsæt til arbejdsmarkedet Forståelse for medstuderendes (og kollegaers) kompetencer og hvordan vi hver især bidrager til et (arbejds)fællesskab hvor stor forandringen er, i hvilken form, den udmønter sig og hvilken vej den går er meget individuelt. Men kendetegnet for undersøgelsen er, at det narrative som metode og muligheden for nye fortællinger går igen i rigtig mange af citaterne. Her kan vi se en rød tråd. Artiklen er udarbejdet af Uddannelseskonsulent Mette Holmgaard, Udviklingskonsulent Jane Foget og Projektmedarbejder Sidse Clemmensen UCN act2learn PÆDAGOGIK. 7

8 ER Du interesseret i at vide mere om PFa konceptet, så kontakt: Uddannelseskonsulent Mette B. Holmgaard Mobil: Udviklingskonsulent Jane Helweg Foget Mobil: vi skræddersyr PFa konceptet, så DEt matcher FoRskELLigE behov både På individ- og gruppe niveau. Hos act2learn finder du kompetencegivende special- og videreuddannelser på akademi-og diplomniveau. vi tilbyder også kurser, udviklingsforløb og temadage. vores kompetencer dækker over områderne PæDagogik, sundhed, LEDELsE & HR samt teknologi. UCN act2learn Lindholm Brygge Nørresundby

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen

Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen I efterskolen har vi tradition for at arbejde med fagligheden, men vi

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere