Viden, DER skaber Værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden, DER skaber Værdi"

Transkript

1 Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse). Profilerne er udviklet og baseret på teori, empiri og mangeårig praktisk erfaring med at udfolde menneskelige potentialer via dialog. Profilernes teoretiske grundlag er hentet fra bl.a. Jung, Adizes m.fl. Personprofilen er et profilværktøj, der bygger på en dynamisk opfattelse af personligheden. PeopleTools baserer en personvurdering på, at alle mennesker har værdifulde ressourcer. Kendetegn ved en personprofil: er ikke en test, men en analyse/profilering et værktøj, der bygger på fakta, dialog og respekt er altid udgangspunkt for en personlig samtale og repræsenterer derfor ikke endegyldige udsagn er ikke en facitliste værktøjets styrke opstår i den dynamik, der fremkommer i dialogen med den profilerede. Derved er kasseinddeling af persontyper irrelevante, og der tilbydes ikke autogenererede rapporter. Profilen giver et nuanceret billede af personens styrker og udfordringer. Læs mere på: Fokus på personlige kompetencer kan hjælpe de jobsøgende I UCN act2learn PÆDAGOGIK har de 2 konsulenter, der arbejder med ledighedsforløb videreudviklet på uddannelsesforløbene for jobsøgende, således at der udover det faglige indhold er koblet et PFA koncept på. PFA konceptet består af: En personlig tilbagemelding på People Tools personfaktoranalyse (PFA) Mulighed for at deltage i en PFA procesdag med processer, som bl.a. har fokus på italesættelse og drøftelse af personlige kompetencer Vi har valgt at tilbyde de jobsøgende PFA konceptet, da der i samfundet og arbejdslivet i dag er et stort fokus på kompetencer, når der skal rekrutteres medarbejdere. Vi tror derfor på, at det kan gavne jobsøgende at få en selvindsigt i deres personlige kompetencer, så de er bedre rustet i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og ansættelsessamtaler. I 2013 gennemførte vi 14 uddannelsesforløb for jobsøgende, hvor de fik tilbudt en personlig PFA tilbagemelding. På de sidste 3 uddannelsesforløb udvidede vi med en PFA procesdag. Flere af de jobsøgende har givet udtryk for, at de har haft stort udbytte af forløbet, og at det har medvirket til en forandring i deres liv.

2 På den baggrund har vi haft et ønske om at skabe viden omkring PFA konceptet, og hvilken betydning de jobsøgendes deltagelse i uddannelsesforløbet har haft for dem i deres situation som jobsøgende. Formålet med undersøgelsen har været at få de studerendes fortællinger om, hvad det har betydet for dem at deltage i uddannelsesforløbet. Fakta BAGGrUND FOr ArTIKLEN For at afdække deltagernes fortællinger er der gennemført 2 gruppeinterview med henholdsvis 3 og 2 deltagere. Gruppeinterviews er valgt, da det falder i god tråd med hele tankegangen bag forløbet; nemlig det at være anerkendende og nysgerrig. Udgangspunktet for interviewene har været eksplorativt, da vi netop har været nysgerrige på informanternes fortællinger om, hvad der har haft betydning for dem i forløbet. Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. I forbindelse med tilbagemelding på min personprofil fik jeg indsigt i begreberne ekstrovert og introvert, hvilket har betydet en stor forandring i måden, jeg omtaler mig selv på. Det har været rigtig godt for mig. Jeg har faktisk fortalt mine omgivelserne rigtig meget om den her personfaktoranalyse, fordi ordet asocialt er så negativt. Det handler jo ikke om at være asocial, forkert eller kedelig. Det handler bare om, at når jeg er sammen med andre, så er jeg enormt meget på, og jeg observerer alt - ubevidst mange gange, så det er godt lige at være sig selv. Jeg er bevidst om, at jeg har behov for et arbejde, hvor jeg kører i bil mellem besøgene hos borgerne for at skabe huller til at være alene/refleksion. Ved at lære ordet introvert at kende, har jeg fået et redskab. Fortælling om sig selv Det har været vigtigt for os at sætte fokus på det narrative. Den fortælling, vi fortæller om os selv, siger rigtig meget om, hvem vi er, og hvad vi oplever, vi kan eller ikke kan. Vi oplever, at en del jobsøgende har det svært ved den livssituation, de er i, hvilket påvirker deres identitet som jobsøgende. Den narrative metode har derfor været et vigtigt redskab i vores PFA koncept. Denne metode muliggør fortællinger og diskurser, som skaber tanke-, tale- og handlerum, der kan bringe de studerende i en foretrukken retning og medføre løfterige fremtidsbilleder. Et eksempel på dette ses i denne studerendes refleksion: Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. pfa konceptet Var trækplastret For flere af de studerende har forløbet med PFA konceptet haft en afgørende betydning for, at de netop har valgt at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse på act2learn PÆDAGOGIK. Som en af de studerende formulerer det: Da jeg kiggede på relevante kurser heroppe, så opdagede jeg kurset med personfaktoranalysen, og det var det, der gjorde udslaget til, at jeg valgte act2learn. Det var egentlig det, jeg solgte den på til jobcentret. Jeg sagde, det her var en enestående mulighed. Så for mit vedkommende har det betydet meget, at profilen var en del af det faglige forløb. Jeg har ikke set noget tilsvarende i København, hvor jeg bor. Så jeg har bevidst søgt efter det! 2

3 DE personlige kompetencer som vejviser Vi udvikler os hele tiden som mennesker, og de personlige kompetencer er foranderlige, da de vil ændre sig i takt med den individuelle personlige udvikling også i forhold til omgivelsernes påvirkning. Der lægges derfor i uddannelsesforløbet vægt på, at denne afdækning af kompetencer er et øjebliksbillede af, hvor de studerende er lige nu eller måske snarere, hvor de er på vej hen. Det har i vid udstrækning vist sig, at mange af informanterne har oplevet at kunne bruge den viden om deres personlige kompetencer som en vejviser i forhold til, hvilken retning de skal gå i deres fremtidige arbejdsliv: Det var rart på det arbejdsmæssige, for jeg havde nogle ideer om, hvad jeg gerne ville, og der tænkte jeg, jamen det kan jeg så godt gå videre med, fordi jeg har måske den styrke, der skal til. Hvor jeg inden tilbagemeldingen på min personprofil godt kunne være i tvivl, selvom jeg måske havde en idé, men der har jo ligesom ikke været andre øjne til at se lidt mere på det. Tilbagemelderen gik lidt mere i dybden med det, og det synes jeg var super. Det hjalp i hvert fald mig. - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Flere informanter fortæller også, at tilbagemeldingen har ført til en forandring i deres jobsøgning: Jeg synes, mit mindset er et andet, end da jeg kom her første gang. Jeg er blevet boosted, tænker jeg. Der blev lige skruet lidt op for de der styrkeknapper. Det er rigtig fedt. Jeg har fået øje for, hvor meget jeg forhindrede mig selv, det var jo også noget af det, det gik ud på. Lad være med at fokusere på det du ikke kan. Man kan jo finde manglerne ved sig selv hele tiden og tænke; jamen det kan jeg da heller ikke, og den der stilling, den er da helt uden for rækkevidde, i stedet for bare at give it a shot og så bare give den alt hvad du har, og påpege det du kan. En ting var mindsettet, at man lige fik skruet lidt på knapperne på ens mindset og måder at se sig selv i forhold til andre på. Men en anden ting er, hvordan kan jobsøgningen måske blive anderledes, for det er jo også relevant - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Efter forløbet og ift. ansøgninger, så ser jeg nu med andre øjne på, hvilke muligheder jeg har i stedet for som tidligere at se på begrænsninger. Jeg synes ikke, jeg har de samme udfald af usikkerhed, som jeg havde før. Jeg sidder lige og tænker på, nu du siger leder, jeg har faktisk altid haft det sådan leder jeg skal ikke være leder og er blevet sådan lidt bange for det, selvom det tit er den rolle, jeg får i mit arbejdsliv. Da jeg havde snakket med proceslederen, gik jeg faktisk ud og tænkte, at nu skal jeg have en diplomuddannelse i Ledelse. Det var selvfølgelig også undervisningen og den måde, man er leder på i dag. Men det var også via de kompetencer, der blev lidt tydeliggjort, så jeg tænkte, at det kan jeg sagtens. For nogle har den personlige tilbagemelding været medvirkende til at bekræfte dem i deres egen selvopfattelse og dermed blive mere sikker på, at de er på rette vej, mens det for andre har ført dem mod nye mål. En anden har brugt personprofilen og den personlige tilbagemelding helt konkret, når der skal skrives ansøgninger: I min sidste ansøgning skrev jeg faktisk, at jeg havde været på dette uddannelsesforløb, hvor personfaktoranalysen har bekræftet de ting, som jeg vidste, jeg stod for. Ad den vej har jeg så fået skrevet om, hvem jeg er fagligt og personligt. Da jeg var sygemeldt med stress og var lidt i krise over, hvem jeg var, så havde jeg egentlig meget brug for personprofilmaterialet, og at jeg i tilbagemeldingen blev bekræftet i mine tanker om fremtiden. Så det har hjulpet mig til at blive lidt mere sikker på det. Nogle gange har jeg skrevet det sådan helt konkret, og andre gange har jeg taget afsæt 3

4 i det til at få sat lidt andre ord på, end jeg ellers ville have brugt. Udover at den personlige tilbagemelding har været brugbar i forhold til jobansøgninger, har den også været medvirkende til at ændre selvbilledet ved et par informanter. En informant forklarer: Ja, og jeg synes også, det handler om at få den vendt fra jeg ER, til at jeg BESIDDER det her, at jeg også besidder den her mulighed altså både og, i stedet for at jeg er sådan en stereotyp og this is what you get. Slut prut, fordi man har levet og hørt den historie hele sit liv, som gør, at du har det selvbillede. Det her, det åbner jo op for, at du også har de andre sider. procesdag som sparring Udover den personlige tilbagemelding får de studerende også mulighed for at deltage i en procesdag med fokus på de personlige kompetencer. En hel dag, hvor man sammen med de andre deltagere laver forskellige gruppeøvelser for derved at få et nærmere kendskab til, hvordan de forskellige kompetencer kan komme til udtryk, og hvordan man kan bruge dem i sit arbejdsliv. Alle informanter er enige om, at de har fået noget brugbart med fra procesdagen. Det har på forskellig vis været spændende og givende at italesætte de personlige kompetencer i en gruppe og dermed få sparring eller blot se sig selv i et nyt lys. For en informant var det også mødet med en ny faggruppe, der var væsentligt, da vedkommende har skiftet retning fra et helt andet arbejdsliv: Altså jeg synes dagen var rigtig, rigtig god, men det er nok også, fordi jeg kommer fra et andet sted, så det var første gang, jeg ligesom fik mulighed for at sammenligne mig selv med en ny faggruppe. Jeg havde en meget god opfattelse af mine personlige kompetencer, men det med at få sat dem i spil i forhold til andre, det synes jeg var interessant. Det siger jo ikke så meget, hvis man sidder alene og siger: jeg er struktureret. Ja, det er du vel kun, hvis dem omkring dig er mindre struktureret ellers er du jo bare et rodehoved. For andre informanter var udbyttet mere knyttet til at få vendt et negativt syn på nogle kompetencer til et positivt: Jeg oplevede, at de sider som folk måske selv havde anset for at være dårlige, de blev vendt til; hvad er så det gode ved den side og, hvordan kan du bruge det konstruktivt? F.eks. i forhold til en jobsituation, hvordan kan du få sat dine kompetencer i spil på en positiv måde. Jeg beskæftiger mig rigtig meget med andre, men at høre noget om sig selv, det er jo rigtig givtigt. At det jeg selv så som en ulempe, det kunne for andre opleves som en styrke, det var dejligt at høre. Jeg synes også, det var dejligt med en dag, hvor man kunne lytte til hinanden. Tid til at lytte, men også tid til at give hinanden et godt ord med på vejen. Det var jo meget vigtigt, så vi kom derfra med noget positivt hver især, og måske netop med noget man ikke har set ved sig selv. Udover at få muligheden for i samspil med andre at se sine egne personlige kompetencer på en ny måde, så har flere informanter også fået meget ud af at se på kompetencerne i en gruppesammenhæng. Men var det ikke humlen i det - det der med at gå fra et mangelsyn, eller bøvlet det er også bøvlet, at vedkommende er sådan eller mangler noget - til at sige okay, hvor spændende, hvordan kan vi få glæde af dette som gruppe eller fællesskab. Altså vi fik den vendt Det jeg også tænkte, det var den rolleveksel, der sker fra, at man sidder bænket i linjer og skal lytte til noget stof, og til man pludselig sidder i grupper og skal arbejde på en helt anden måde. Det var helt forskellige sider af hinanden, vi så. 4

5 Ja, og også det med at alle kom til orde, og der blev lyttet. Der blev virkelig lyttet og spurgt ind. Afslutningen på procesdagen, hvor der blev givet en del roser og anerkendelse, husker jeg som meget givende og med en stærk gruppefølelse. Ja, at lære sig selv endnu bedre at kende. Og måske også jobmæssigt at kunne bruge noget af det, som så ligger som et naturtalent og nogle egenskaber. Jeg er helt sikker på, at alle har nogle skjulte talenter. Her er procesdagen enormt vigtig proceslederne har en stor rolle Det, at procesdagen for informanterne var en god oplevelse, hænger ifølge dem alle sammen med proceslederne og deres evne til blandt andet at skabe en god og tryg stemning: Jeg synes, at proceslederne bærer en stor del af stemningen og rummet, og de gav udtryk for, at de bare syntes, det var super, og DEN STORE ENERgI er vigtig, synes jeg Proceslederne deltager aktivt i flere af processerne, hvilket informanterne er enige om, er altafgørende i forhold til at skulle dele personlige fortællinger: Jeg synes, det var meget ærligt. Det betød rigtig meget for mig, at de selv havde taget et profilkort. De fortalte selv, og fordi de ved noget mere om det, så kan de sige noget mere, eller give lidt mere fylde til et profilkort end vi andre kunne. Så for mig var det ret vigtigt, at de var meddeltagere og ikke kun undervisere. De blev sådan mennesker frem for at være undervisere. Ja, og der var også det der med at ligge ud, at man er sårbar selv, hvilket jo også sætter en dagsorden for resten af samtalerne og processerne. Så tør man også vise sine egne minusser, og hvordan man så kan bruge dem hensigtsmæssigt. På den måde var proceslederne med til at sætte dagsordenen. For hvis de bare havde fortalt en smart professionel udgave, så havde andre jo formodentlig heller ikke åbnet op. Proceslederne har også et stort fokus på at få vendt de negative tanker til mere konstruktive tanker, som netop gør, at de studerendes vanlige tanker udfordres: Jeg synes, at proceslederne var gode til, at når der blev sagt et eller andet, så at sige; eller kunne det hedde sådan? Det er jo noget af en vane, der skal ændres på, fordi man er vant til at sige det på en måde. Jeg synes også, de var rigtig gode til at vende, hvis man fik sagt nogle sætninger, så at sige; man kan også sige sådan her hvad kan det gøre for dig? Det var givtigt synes jeg. Man skal være lidt dygtig for, at jeg synes, at man har udrettet eller ændret noget. Så for mig betyder det faktisk, at proceslederen er meget dygtig, at hun har kunnet det. At hun kan skubbe mig så meget via nogle spørgsmål, det er rigtig flot. Og det er selv- 5

6 følgelig også derfor, det har gjort så stort et indtryk, for det er egentlig ikke det, jeg møder hver dag. For flere af informanterne var det udbytterigt at få muligheden for at se konstruktivt på de udfordringer, som alle jo besidder. god pendant til det Faglige indhold Forløbet med PFA konceptet er ment som et ekstra tilbud til de jobsøgende i forsøget på at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet igen. Men informanterne fortæller, at det faktisk er et vigtigt forløb at have med i forhold til den faglige del, da de to ting for dem hænger meget sammen, på trods af at de har været på forskellige uddannelsesforløb med meget forskelligt fagligt indhold. Det jeg synes, der er godt, det er, hvis du skal bruge dig selv, så skal du også vide noget om dig selv. Via tilbagemeldingen på din profilanalyse, kommer der fokus på dine kompetencer og styrker, og hvilken betydning de har i en faglig kontekst. Jeg blev opmærksom på, hvordan mine kompetencer er en styrke ift. til coaching, som var det uddannelsesforløb, jeg deltog på. Hvis du vil ud og gøre noget med coaching, så skal du altså vide lidt om dig selv for ikke at tage alt ind. Det hang også godt sammen med forløbet med børn og diagnoser - at skulle forholde sig til andre, og hvordan er det, vi forholder os til os selv. Derfor gik det simpelthen så godt i tråd med det med at se på egne kompetencer, styrker og udfordringer. For mig ligger der noget meget værdifuldt i, at der ikke er noget facit. Der er ikke en side, der er bedre eller mere rigtig end en anden For flere informanter har PFA konceptet været med til at højne udbyttet af det faglige forløb. Samtidig giver de udtryk for, at det har været et vigtigt frirum i deres situation som jobsøgende. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. et godt Frirum Nogle af informanterne har netop oplevet forløbet som et frirum og en anerkendelse af dem som et ligeværdigt menneske, da der var fokus på deres kompetencer udelukkende med det formål at hjælpe dem videre i arbejdslivet. En af informanterne forklarer, at vedkommende i løbet jobsøgningsperioden ofte har fortalt om sig selv og sine kompetencer, men mere som en afrapportering. Derfor siger hun om dette forløb: Altså for mig var det en ren gavebod. Jeg tænkte hold da op, hvor er jeg dog heldig. Tænk hvor ekstremt, at der er nogen, der HAR FOKuS KuN På MIg. To timer alene med proceslederen, hvor hun kun fokuserede på det, jeg havde brug for at snakke om. Det var da helt fantastisk. En anden følger trop og lægger især vægt på det fremtidsperspektiv, hun oplevede i forløbet: Jeg har ikke 2 gange været ved den samme sagsbehandler det er en ny hver eneste gang, og dermed har jeg endnu en gang fortalt fortællingen om mig selv. Nogle gange er jeg nærmest startet helt forfra, i det man kan kalde min lidelseshistorie, og årsagen til, at jeg blev fyret. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kom videre, for jeg var hele tiden tilbage. For mig koblede PFA konceptet noget fra min fortid sammen med det, jeg står i nu, og der kom faktisk meget mere fremtidsperspektiv i det her. Samtidig nævner flere også, at det er et frirum at tage personfaktoranalysen i denne kontekst, netop fordi der ikke er noget på spil, som når den eksempelvis bruges som supplement i en jobsamtale. 6

7 Ja, det er derfor, jeg synes, profilen er god i situationen som ledig og på dette forløb, for du har ikke noget på spil, du skal ikke gøre dig bedre. Så du får kun glæde ud af at vide noget mere om dig selv og dine kompetencer. Hvad er dine styrker? og selvfølgelig kan man styrke sine mindre gode sider eller der, hvor du er udfordret. Jeg har det også sådan, at hvorfor skal man hele sit arbejdsliv gå op ad bakke. Det er godt nok at gå op ad bakke - det er også nødt til at flade ud en gang i mellem. ikke kun relevant i act2learn pædagogik Informanterne er enige om, at et sådant forløb kunne være relevant mange andre steder. To af informanterne diskuterer, om jobcentrene ikke med fordel kunne afholde sådanne kurser: Jeg tænker, at jobcentrene kunne lave et tilsvarende forløb bare uden den faglige del. De kommer med flere bud på, hvordan man i et jobcenterregi vil kunne udbygge kurset til at indeholde konkrete øvelser med eksempelvis ansøgninger, så man i gruppen kunne hjælpe hinanden med at få skrevet en ansøgning, hvor man får konkretiseret de personlige kompetencer i forhold til den givne stilling. Flere informanter mener også, at et sådan forløb kunne være meget givende rundt omkring på arbejdspladserne for dermed at udnytte medarbejdernes ressourcer meget bedre: Jeg sidder og tænker på, at på en arbejdsplads vil man få enormt meget ud af sådan en procesdag. Vi brugte det faktisk i gruppen. Her oplevede jeg, at det var meget nemt at være overbærende eller tolerant eller forstå, fordi vi netop havde snakket så meget om det. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. Og det er det, vi ofte oplever inden for vores fag - folk bonger hinanden du kan ikke lide det samme som mig ej, så er du sgu ikke god nok. Jamen selvfølgelig er man det, man kan jo bare supplere hinanden. Informanterne er således enige om, at der ligger mange muligheder i at tage afsæt i PFA konceptet. Fortælling om sig selv som den røde tråd Vi tolker informanternes fortællinger som et udtryk for, at PFA konceptet har gjort en forskel. Det interessante er, at de studerende har været en del af samme forløb og processer, men at udbyttet har været forskelligt fra studerende til studerende. Vi konkluderer, at det generelle udbytte har været forandring f.eks. i form af: Nye historier, der åbner op for nye muligheder Synliggørelse af kompetencer, styrker og udfordringer Nye erkendelser f.eks. i forbindelse med samarbejde Genopbyggelse af fundament og generobret troen på sig selv og dermed et bedre afsæt til arbejdsmarkedet Forståelse for medstuderendes (og kollegaers) kompetencer og hvordan vi hver især bidrager til et (arbejds)fællesskab hvor stor forandringen er, i hvilken form, den udmønter sig og hvilken vej den går er meget individuelt. Men kendetegnet for undersøgelsen er, at det narrative som metode og muligheden for nye fortællinger går igen i rigtig mange af citaterne. Her kan vi se en rød tråd. Artiklen er udarbejdet af Uddannelseskonsulent Mette Holmgaard, Udviklingskonsulent Jane Foget og Projektmedarbejder Sidse Clemmensen UCN act2learn PÆDAGOGIK. 7

8 ER Du interesseret i at vide mere om PFa konceptet, så kontakt: Uddannelseskonsulent Mette B. Holmgaard Mobil: Udviklingskonsulent Jane Helweg Foget Mobil: vi skræddersyr PFa konceptet, så DEt matcher FoRskELLigE behov både På individ- og gruppe niveau. Hos act2learn finder du kompetencegivende special- og videreuddannelser på akademi-og diplomniveau. vi tilbyder også kurser, udviklingsforløb og temadage. vores kompetencer dækker over områderne PæDagogik, sundhed, LEDELsE & HR samt teknologi. UCN act2learn Lindholm Brygge Nørresundby

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere