Viden, DER skaber Værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden, DER skaber Værdi"

Transkript

1 Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse). Profilerne er udviklet og baseret på teori, empiri og mangeårig praktisk erfaring med at udfolde menneskelige potentialer via dialog. Profilernes teoretiske grundlag er hentet fra bl.a. Jung, Adizes m.fl. Personprofilen er et profilværktøj, der bygger på en dynamisk opfattelse af personligheden. PeopleTools baserer en personvurdering på, at alle mennesker har værdifulde ressourcer. Kendetegn ved en personprofil: er ikke en test, men en analyse/profilering et værktøj, der bygger på fakta, dialog og respekt er altid udgangspunkt for en personlig samtale og repræsenterer derfor ikke endegyldige udsagn er ikke en facitliste værktøjets styrke opstår i den dynamik, der fremkommer i dialogen med den profilerede. Derved er kasseinddeling af persontyper irrelevante, og der tilbydes ikke autogenererede rapporter. Profilen giver et nuanceret billede af personens styrker og udfordringer. Læs mere på: Fokus på personlige kompetencer kan hjælpe de jobsøgende I UCN act2learn PÆDAGOGIK har de 2 konsulenter, der arbejder med ledighedsforløb videreudviklet på uddannelsesforløbene for jobsøgende, således at der udover det faglige indhold er koblet et PFA koncept på. PFA konceptet består af: En personlig tilbagemelding på People Tools personfaktoranalyse (PFA) Mulighed for at deltage i en PFA procesdag med processer, som bl.a. har fokus på italesættelse og drøftelse af personlige kompetencer Vi har valgt at tilbyde de jobsøgende PFA konceptet, da der i samfundet og arbejdslivet i dag er et stort fokus på kompetencer, når der skal rekrutteres medarbejdere. Vi tror derfor på, at det kan gavne jobsøgende at få en selvindsigt i deres personlige kompetencer, så de er bedre rustet i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og ansættelsessamtaler. I 2013 gennemførte vi 14 uddannelsesforløb for jobsøgende, hvor de fik tilbudt en personlig PFA tilbagemelding. På de sidste 3 uddannelsesforløb udvidede vi med en PFA procesdag. Flere af de jobsøgende har givet udtryk for, at de har haft stort udbytte af forløbet, og at det har medvirket til en forandring i deres liv.

2 På den baggrund har vi haft et ønske om at skabe viden omkring PFA konceptet, og hvilken betydning de jobsøgendes deltagelse i uddannelsesforløbet har haft for dem i deres situation som jobsøgende. Formålet med undersøgelsen har været at få de studerendes fortællinger om, hvad det har betydet for dem at deltage i uddannelsesforløbet. Fakta BAGGrUND FOr ArTIKLEN For at afdække deltagernes fortællinger er der gennemført 2 gruppeinterview med henholdsvis 3 og 2 deltagere. Gruppeinterviews er valgt, da det falder i god tråd med hele tankegangen bag forløbet; nemlig det at være anerkendende og nysgerrig. Udgangspunktet for interviewene har været eksplorativt, da vi netop har været nysgerrige på informanternes fortællinger om, hvad der har haft betydning for dem i forløbet. Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. I forbindelse med tilbagemelding på min personprofil fik jeg indsigt i begreberne ekstrovert og introvert, hvilket har betydet en stor forandring i måden, jeg omtaler mig selv på. Det har været rigtig godt for mig. Jeg har faktisk fortalt mine omgivelserne rigtig meget om den her personfaktoranalyse, fordi ordet asocialt er så negativt. Det handler jo ikke om at være asocial, forkert eller kedelig. Det handler bare om, at når jeg er sammen med andre, så er jeg enormt meget på, og jeg observerer alt - ubevidst mange gange, så det er godt lige at være sig selv. Jeg er bevidst om, at jeg har behov for et arbejde, hvor jeg kører i bil mellem besøgene hos borgerne for at skabe huller til at være alene/refleksion. Ved at lære ordet introvert at kende, har jeg fået et redskab. Fortælling om sig selv Det har været vigtigt for os at sætte fokus på det narrative. Den fortælling, vi fortæller om os selv, siger rigtig meget om, hvem vi er, og hvad vi oplever, vi kan eller ikke kan. Vi oplever, at en del jobsøgende har det svært ved den livssituation, de er i, hvilket påvirker deres identitet som jobsøgende. Den narrative metode har derfor været et vigtigt redskab i vores PFA koncept. Denne metode muliggør fortællinger og diskurser, som skaber tanke-, tale- og handlerum, der kan bringe de studerende i en foretrukken retning og medføre løfterige fremtidsbilleder. Et eksempel på dette ses i denne studerendes refleksion: Jeg har altid gået og sagt, at jeg er asocial, og det er et lidt negativt ord. pfa konceptet Var trækplastret For flere af de studerende har forløbet med PFA konceptet haft en afgørende betydning for, at de netop har valgt at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse på act2learn PÆDAGOGIK. Som en af de studerende formulerer det: Da jeg kiggede på relevante kurser heroppe, så opdagede jeg kurset med personfaktoranalysen, og det var det, der gjorde udslaget til, at jeg valgte act2learn. Det var egentlig det, jeg solgte den på til jobcentret. Jeg sagde, det her var en enestående mulighed. Så for mit vedkommende har det betydet meget, at profilen var en del af det faglige forløb. Jeg har ikke set noget tilsvarende i København, hvor jeg bor. Så jeg har bevidst søgt efter det! 2

3 DE personlige kompetencer som vejviser Vi udvikler os hele tiden som mennesker, og de personlige kompetencer er foranderlige, da de vil ændre sig i takt med den individuelle personlige udvikling også i forhold til omgivelsernes påvirkning. Der lægges derfor i uddannelsesforløbet vægt på, at denne afdækning af kompetencer er et øjebliksbillede af, hvor de studerende er lige nu eller måske snarere, hvor de er på vej hen. Det har i vid udstrækning vist sig, at mange af informanterne har oplevet at kunne bruge den viden om deres personlige kompetencer som en vejviser i forhold til, hvilken retning de skal gå i deres fremtidige arbejdsliv: Det var rart på det arbejdsmæssige, for jeg havde nogle ideer om, hvad jeg gerne ville, og der tænkte jeg, jamen det kan jeg så godt gå videre med, fordi jeg har måske den styrke, der skal til. Hvor jeg inden tilbagemeldingen på min personprofil godt kunne være i tvivl, selvom jeg måske havde en idé, men der har jo ligesom ikke været andre øjne til at se lidt mere på det. Tilbagemelderen gik lidt mere i dybden med det, og det synes jeg var super. Det hjalp i hvert fald mig. - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Flere informanter fortæller også, at tilbagemeldingen har ført til en forandring i deres jobsøgning: Jeg synes, mit mindset er et andet, end da jeg kom her første gang. Jeg er blevet boosted, tænker jeg. Der blev lige skruet lidt op for de der styrkeknapper. Det er rigtig fedt. Jeg har fået øje for, hvor meget jeg forhindrede mig selv, det var jo også noget af det, det gik ud på. Lad være med at fokusere på det du ikke kan. Man kan jo finde manglerne ved sig selv hele tiden og tænke; jamen det kan jeg da heller ikke, og den der stilling, den er da helt uden for rækkevidde, i stedet for bare at give it a shot og så bare give den alt hvad du har, og påpege det du kan. En ting var mindsettet, at man lige fik skruet lidt på knapperne på ens mindset og måder at se sig selv i forhold til andre på. Men en anden ting er, hvordan kan jobsøgningen måske blive anderledes, for det er jo også relevant - at vi bliver bedre til at sælge os selv. At se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Efter forløbet og ift. ansøgninger, så ser jeg nu med andre øjne på, hvilke muligheder jeg har i stedet for som tidligere at se på begrænsninger. Jeg synes ikke, jeg har de samme udfald af usikkerhed, som jeg havde før. Jeg sidder lige og tænker på, nu du siger leder, jeg har faktisk altid haft det sådan leder jeg skal ikke være leder og er blevet sådan lidt bange for det, selvom det tit er den rolle, jeg får i mit arbejdsliv. Da jeg havde snakket med proceslederen, gik jeg faktisk ud og tænkte, at nu skal jeg have en diplomuddannelse i Ledelse. Det var selvfølgelig også undervisningen og den måde, man er leder på i dag. Men det var også via de kompetencer, der blev lidt tydeliggjort, så jeg tænkte, at det kan jeg sagtens. For nogle har den personlige tilbagemelding været medvirkende til at bekræfte dem i deres egen selvopfattelse og dermed blive mere sikker på, at de er på rette vej, mens det for andre har ført dem mod nye mål. En anden har brugt personprofilen og den personlige tilbagemelding helt konkret, når der skal skrives ansøgninger: I min sidste ansøgning skrev jeg faktisk, at jeg havde været på dette uddannelsesforløb, hvor personfaktoranalysen har bekræftet de ting, som jeg vidste, jeg stod for. Ad den vej har jeg så fået skrevet om, hvem jeg er fagligt og personligt. Da jeg var sygemeldt med stress og var lidt i krise over, hvem jeg var, så havde jeg egentlig meget brug for personprofilmaterialet, og at jeg i tilbagemeldingen blev bekræftet i mine tanker om fremtiden. Så det har hjulpet mig til at blive lidt mere sikker på det. Nogle gange har jeg skrevet det sådan helt konkret, og andre gange har jeg taget afsæt 3

4 i det til at få sat lidt andre ord på, end jeg ellers ville have brugt. Udover at den personlige tilbagemelding har været brugbar i forhold til jobansøgninger, har den også været medvirkende til at ændre selvbilledet ved et par informanter. En informant forklarer: Ja, og jeg synes også, det handler om at få den vendt fra jeg ER, til at jeg BESIDDER det her, at jeg også besidder den her mulighed altså både og, i stedet for at jeg er sådan en stereotyp og this is what you get. Slut prut, fordi man har levet og hørt den historie hele sit liv, som gør, at du har det selvbillede. Det her, det åbner jo op for, at du også har de andre sider. procesdag som sparring Udover den personlige tilbagemelding får de studerende også mulighed for at deltage i en procesdag med fokus på de personlige kompetencer. En hel dag, hvor man sammen med de andre deltagere laver forskellige gruppeøvelser for derved at få et nærmere kendskab til, hvordan de forskellige kompetencer kan komme til udtryk, og hvordan man kan bruge dem i sit arbejdsliv. Alle informanter er enige om, at de har fået noget brugbart med fra procesdagen. Det har på forskellig vis været spændende og givende at italesætte de personlige kompetencer i en gruppe og dermed få sparring eller blot se sig selv i et nyt lys. For en informant var det også mødet med en ny faggruppe, der var væsentligt, da vedkommende har skiftet retning fra et helt andet arbejdsliv: Altså jeg synes dagen var rigtig, rigtig god, men det er nok også, fordi jeg kommer fra et andet sted, så det var første gang, jeg ligesom fik mulighed for at sammenligne mig selv med en ny faggruppe. Jeg havde en meget god opfattelse af mine personlige kompetencer, men det med at få sat dem i spil i forhold til andre, det synes jeg var interessant. Det siger jo ikke så meget, hvis man sidder alene og siger: jeg er struktureret. Ja, det er du vel kun, hvis dem omkring dig er mindre struktureret ellers er du jo bare et rodehoved. For andre informanter var udbyttet mere knyttet til at få vendt et negativt syn på nogle kompetencer til et positivt: Jeg oplevede, at de sider som folk måske selv havde anset for at være dårlige, de blev vendt til; hvad er så det gode ved den side og, hvordan kan du bruge det konstruktivt? F.eks. i forhold til en jobsituation, hvordan kan du få sat dine kompetencer i spil på en positiv måde. Jeg beskæftiger mig rigtig meget med andre, men at høre noget om sig selv, det er jo rigtig givtigt. At det jeg selv så som en ulempe, det kunne for andre opleves som en styrke, det var dejligt at høre. Jeg synes også, det var dejligt med en dag, hvor man kunne lytte til hinanden. Tid til at lytte, men også tid til at give hinanden et godt ord med på vejen. Det var jo meget vigtigt, så vi kom derfra med noget positivt hver især, og måske netop med noget man ikke har set ved sig selv. Udover at få muligheden for i samspil med andre at se sine egne personlige kompetencer på en ny måde, så har flere informanter også fået meget ud af at se på kompetencerne i en gruppesammenhæng. Men var det ikke humlen i det - det der med at gå fra et mangelsyn, eller bøvlet det er også bøvlet, at vedkommende er sådan eller mangler noget - til at sige okay, hvor spændende, hvordan kan vi få glæde af dette som gruppe eller fællesskab. Altså vi fik den vendt Det jeg også tænkte, det var den rolleveksel, der sker fra, at man sidder bænket i linjer og skal lytte til noget stof, og til man pludselig sidder i grupper og skal arbejde på en helt anden måde. Det var helt forskellige sider af hinanden, vi så. 4

5 Ja, og også det med at alle kom til orde, og der blev lyttet. Der blev virkelig lyttet og spurgt ind. Afslutningen på procesdagen, hvor der blev givet en del roser og anerkendelse, husker jeg som meget givende og med en stærk gruppefølelse. Ja, at lære sig selv endnu bedre at kende. Og måske også jobmæssigt at kunne bruge noget af det, som så ligger som et naturtalent og nogle egenskaber. Jeg er helt sikker på, at alle har nogle skjulte talenter. Her er procesdagen enormt vigtig proceslederne har en stor rolle Det, at procesdagen for informanterne var en god oplevelse, hænger ifølge dem alle sammen med proceslederne og deres evne til blandt andet at skabe en god og tryg stemning: Jeg synes, at proceslederne bærer en stor del af stemningen og rummet, og de gav udtryk for, at de bare syntes, det var super, og DEN STORE ENERgI er vigtig, synes jeg Proceslederne deltager aktivt i flere af processerne, hvilket informanterne er enige om, er altafgørende i forhold til at skulle dele personlige fortællinger: Jeg synes, det var meget ærligt. Det betød rigtig meget for mig, at de selv havde taget et profilkort. De fortalte selv, og fordi de ved noget mere om det, så kan de sige noget mere, eller give lidt mere fylde til et profilkort end vi andre kunne. Så for mig var det ret vigtigt, at de var meddeltagere og ikke kun undervisere. De blev sådan mennesker frem for at være undervisere. Ja, og der var også det der med at ligge ud, at man er sårbar selv, hvilket jo også sætter en dagsorden for resten af samtalerne og processerne. Så tør man også vise sine egne minusser, og hvordan man så kan bruge dem hensigtsmæssigt. På den måde var proceslederne med til at sætte dagsordenen. For hvis de bare havde fortalt en smart professionel udgave, så havde andre jo formodentlig heller ikke åbnet op. Proceslederne har også et stort fokus på at få vendt de negative tanker til mere konstruktive tanker, som netop gør, at de studerendes vanlige tanker udfordres: Jeg synes, at proceslederne var gode til, at når der blev sagt et eller andet, så at sige; eller kunne det hedde sådan? Det er jo noget af en vane, der skal ændres på, fordi man er vant til at sige det på en måde. Jeg synes også, de var rigtig gode til at vende, hvis man fik sagt nogle sætninger, så at sige; man kan også sige sådan her hvad kan det gøre for dig? Det var givtigt synes jeg. Man skal være lidt dygtig for, at jeg synes, at man har udrettet eller ændret noget. Så for mig betyder det faktisk, at proceslederen er meget dygtig, at hun har kunnet det. At hun kan skubbe mig så meget via nogle spørgsmål, det er rigtig flot. Og det er selv- 5

6 følgelig også derfor, det har gjort så stort et indtryk, for det er egentlig ikke det, jeg møder hver dag. For flere af informanterne var det udbytterigt at få muligheden for at se konstruktivt på de udfordringer, som alle jo besidder. god pendant til det Faglige indhold Forløbet med PFA konceptet er ment som et ekstra tilbud til de jobsøgende i forsøget på at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet igen. Men informanterne fortæller, at det faktisk er et vigtigt forløb at have med i forhold til den faglige del, da de to ting for dem hænger meget sammen, på trods af at de har været på forskellige uddannelsesforløb med meget forskelligt fagligt indhold. Det jeg synes, der er godt, det er, hvis du skal bruge dig selv, så skal du også vide noget om dig selv. Via tilbagemeldingen på din profilanalyse, kommer der fokus på dine kompetencer og styrker, og hvilken betydning de har i en faglig kontekst. Jeg blev opmærksom på, hvordan mine kompetencer er en styrke ift. til coaching, som var det uddannelsesforløb, jeg deltog på. Hvis du vil ud og gøre noget med coaching, så skal du altså vide lidt om dig selv for ikke at tage alt ind. Det hang også godt sammen med forløbet med børn og diagnoser - at skulle forholde sig til andre, og hvordan er det, vi forholder os til os selv. Derfor gik det simpelthen så godt i tråd med det med at se på egne kompetencer, styrker og udfordringer. For mig ligger der noget meget værdifuldt i, at der ikke er noget facit. Der er ikke en side, der er bedre eller mere rigtig end en anden For flere informanter har PFA konceptet været med til at højne udbyttet af det faglige forløb. Samtidig giver de udtryk for, at det har været et vigtigt frirum i deres situation som jobsøgende. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. et godt Frirum Nogle af informanterne har netop oplevet forløbet som et frirum og en anerkendelse af dem som et ligeværdigt menneske, da der var fokus på deres kompetencer udelukkende med det formål at hjælpe dem videre i arbejdslivet. En af informanterne forklarer, at vedkommende i løbet jobsøgningsperioden ofte har fortalt om sig selv og sine kompetencer, men mere som en afrapportering. Derfor siger hun om dette forløb: Altså for mig var det en ren gavebod. Jeg tænkte hold da op, hvor er jeg dog heldig. Tænk hvor ekstremt, at der er nogen, der HAR FOKuS KuN På MIg. To timer alene med proceslederen, hvor hun kun fokuserede på det, jeg havde brug for at snakke om. Det var da helt fantastisk. En anden følger trop og lægger især vægt på det fremtidsperspektiv, hun oplevede i forløbet: Jeg har ikke 2 gange været ved den samme sagsbehandler det er en ny hver eneste gang, og dermed har jeg endnu en gang fortalt fortællingen om mig selv. Nogle gange er jeg nærmest startet helt forfra, i det man kan kalde min lidelseshistorie, og årsagen til, at jeg blev fyret. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kom videre, for jeg var hele tiden tilbage. For mig koblede PFA konceptet noget fra min fortid sammen med det, jeg står i nu, og der kom faktisk meget mere fremtidsperspektiv i det her. Samtidig nævner flere også, at det er et frirum at tage personfaktoranalysen i denne kontekst, netop fordi der ikke er noget på spil, som når den eksempelvis bruges som supplement i en jobsamtale. 6

7 Ja, det er derfor, jeg synes, profilen er god i situationen som ledig og på dette forløb, for du har ikke noget på spil, du skal ikke gøre dig bedre. Så du får kun glæde ud af at vide noget mere om dig selv og dine kompetencer. Hvad er dine styrker? og selvfølgelig kan man styrke sine mindre gode sider eller der, hvor du er udfordret. Jeg har det også sådan, at hvorfor skal man hele sit arbejdsliv gå op ad bakke. Det er godt nok at gå op ad bakke - det er også nødt til at flade ud en gang i mellem. ikke kun relevant i act2learn pædagogik Informanterne er enige om, at et sådant forløb kunne være relevant mange andre steder. To af informanterne diskuterer, om jobcentrene ikke med fordel kunne afholde sådanne kurser: Jeg tænker, at jobcentrene kunne lave et tilsvarende forløb bare uden den faglige del. De kommer med flere bud på, hvordan man i et jobcenterregi vil kunne udbygge kurset til at indeholde konkrete øvelser med eksempelvis ansøgninger, så man i gruppen kunne hjælpe hinanden med at få skrevet en ansøgning, hvor man får konkretiseret de personlige kompetencer i forhold til den givne stilling. Flere informanter mener også, at et sådan forløb kunne være meget givende rundt omkring på arbejdspladserne for dermed at udnytte medarbejdernes ressourcer meget bedre: Jeg sidder og tænker på, at på en arbejdsplads vil man få enormt meget ud af sådan en procesdag. Vi brugte det faktisk i gruppen. Her oplevede jeg, at det var meget nemt at være overbærende eller tolerant eller forstå, fordi vi netop havde snakket så meget om det. Man kunne benytte de ressourcer mennesker har i stedet for at bonge dem. Og det er det, vi ofte oplever inden for vores fag - folk bonger hinanden du kan ikke lide det samme som mig ej, så er du sgu ikke god nok. Jamen selvfølgelig er man det, man kan jo bare supplere hinanden. Informanterne er således enige om, at der ligger mange muligheder i at tage afsæt i PFA konceptet. Fortælling om sig selv som den røde tråd Vi tolker informanternes fortællinger som et udtryk for, at PFA konceptet har gjort en forskel. Det interessante er, at de studerende har været en del af samme forløb og processer, men at udbyttet har været forskelligt fra studerende til studerende. Vi konkluderer, at det generelle udbytte har været forandring f.eks. i form af: Nye historier, der åbner op for nye muligheder Synliggørelse af kompetencer, styrker og udfordringer Nye erkendelser f.eks. i forbindelse med samarbejde Genopbyggelse af fundament og generobret troen på sig selv og dermed et bedre afsæt til arbejdsmarkedet Forståelse for medstuderendes (og kollegaers) kompetencer og hvordan vi hver især bidrager til et (arbejds)fællesskab hvor stor forandringen er, i hvilken form, den udmønter sig og hvilken vej den går er meget individuelt. Men kendetegnet for undersøgelsen er, at det narrative som metode og muligheden for nye fortællinger går igen i rigtig mange af citaterne. Her kan vi se en rød tråd. Artiklen er udarbejdet af Uddannelseskonsulent Mette Holmgaard, Udviklingskonsulent Jane Foget og Projektmedarbejder Sidse Clemmensen UCN act2learn PÆDAGOGIK. 7

8 ER Du interesseret i at vide mere om PFa konceptet, så kontakt: Uddannelseskonsulent Mette B. Holmgaard Mobil: Udviklingskonsulent Jane Helweg Foget Mobil: vi skræddersyr PFa konceptet, så DEt matcher FoRskELLigE behov både På individ- og gruppe niveau. Hos act2learn finder du kompetencegivende special- og videreuddannelser på akademi-og diplomniveau. vi tilbyder også kurser, udviklingsforløb og temadage. vores kompetencer dækker over områderne PæDagogik, sundhed, LEDELsE & HR samt teknologi. UCN act2learn Lindholm Brygge Nørresundby

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Denne måneds nyhedsbrev er skrevet af konsulent Lone Skovfoged fra vores sydlige bastion Haderslev. Lone har gennem et par år været

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE a. Introduktion til konflikthåndteringsnøglen I Etikos arbejder vi med konflikthåndtering og - mægling på baggrund af etikken og den gode dialog. Vi betragter konflikter som udfordringer

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Hvem matcher hvem? Af Pia Clementsen, cand.phil., coach og udviklingskonsulent

Hvem matcher hvem? Af Pia Clementsen, cand.phil., coach og udviklingskonsulent Hvem matcher hvem? Af Pia Clementsen, cand.phil., coach og udviklingskonsulent Beskæftigelsespolitikken er på dagsordenen med jævne mellemrum. Ledigheden sættes i systemer.matchsystemer. "Den ledige skal

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring 1 Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen? Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget? Hvordan omgås vi hinanden? Marte Meo

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere